מדריך למשתמש BlackBerry 8310 Smartphone

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מדריך למשתמש BlackBerry 8310 Smartphone"

תמליל

1 מדריך למשתמש BlackBerry 8310 Smartphone

2 SWDT

3 תוכן יסודות מכשיר ה- BlackBerry החלפת יישומים הקצאת יישום למקש נוחות הגדרת נתוני הבעלות הפעלת מצב המתנה אודות קישורים יצירת קישור עבור קוד זיהוי אישי הרחבת תיקייה כיווץ תיקייה קיצורי דרך - פעולות בסיסיות ב- BlackBerry אף יישום לא נפתח כאשר אני לוחץ על מקש נוחות קיצורי דרך קיצורי דרך - פעולות בסיסיות ב- BlackBerry קיצורי דרך לטלפון קיצורי דרך - מצלמה קיצורי דרך של הודעות הקלדת קיצורי דרך קיצורי דרך - חיפוש קיצורי דרך לקבצים מצורפים קיצורי דרך של דפדפן קיצורי דרך של המדיה קיצורי דרך במפות קיצורי דרך - לוח שנה טלפון יסודות בנושא הטלפון שיחות חירום עצמת צלצול חיוג קולי דואר קולי חיוג מהיר שיחות ועידה שיחה מזוהה יומני שיחות שיחה ממתינה העברת שיחות חסימת שיחות חיוג קבוע חיוג חכם... 33

4 תמיכה ב- TTY מספרי טלפון מרובים אפשרויות טלפון קיצורי דרך לטלפון פתרון בעיות בטלפון חיוג קולי ביצוע שיחה באמצעות פקודה קולית חיוג לשלוחה באמצעות פקודה קולית שימוש באוזניות בדיקת מספר הטלפון העצמי באמצעות פקודה קולית בדיקת רמת הכיסוי האלחוטי באמצעות פקודה קולית בדיקת מד עוצמת סוללה באמצעות פקודה קולית הגדרת שפת החיוג הקולי השבתת רשימות בחירה עבור פקודות קוליות קביעת רמת הרגישות התואמת עבור פקודות קוליות כיבוי הנחיות קוליות הגדרת אפשרויות ההשמעה עבור חיוג קולי שיפור הזיהוי הקולי של מספרים פתרון בעיות חיוג קולי מצלמה הגדלה או הקטנה של נושא צילום תמונה שינוי מצב האיתות עבור תמונה שינוי גודל העינית לתמונה הצגת מספר התמונות שנותרו אפשרויות מצלמה קיצורי דרך - מצלמה פתרון בעיות מצלמה הודעות דואר אלקטרוני יסודות הנושא הודעות דוא"ל תיקיות של הודעות דוא"ל הודעות שנשלחו מסנני הודעות דוא"ל העברת הודעות דוא"ל אפשרויות הודעה אפשרויות רשימת ההודעות קיצורי דרך של הודעות פתרון בעיות הודעה... 63

5 הודעות קוד זיהוי אישי עקרונות של הודעות מספר זיהוי אישי הודעות שנשלחו אפשרויות רשימת ההודעות קיצורי דרך של הודעות פתרון בעיות הודעה הודעות טקסט... SMS 77 עקרונות של הודעות טקסט... SMS 77 הודעות שנשלחו שידור סלולארי אפשרויות הודעה אפשרויות רשימת ההודעות קיצורי דרך של הודעות פתרון בעיות הודעה הודעות... MMS 89 יסודות הנושא הודעות... MMS 89 קבצים מצורפים של הודעות... MMS 92 אפשרויות הודעה אפשרויות רשימת ההודעות קיצורי דרך של הודעות פתרון בעיות הודעה הקלדה עקרונות הקלדה שיטות קלט בודק האיות רשימת מילים מותאמת אישית AutoText הקלדת קיצורי דרך פתרון בעיות הקלדה חיפוש אודות חיפוש חיפוש אחר הודעות קריטריוני חיפוש הצגת רשימת החיפושים השמורים שינוי חיפוש שמור מחיקת חיפוש שמור חיפוש הודעות לפי איש קשר או נושא חיפוש טקסט בתוך הודעה, קובץ מצורף או דף אינטרנט... 51

6 חיפוש נתוני ארגונית והודעות המכילים מידע ספציפי קיצורי דרך - חיפוש קבצים מצורפים יסודות הנושא 'קבצים מצורפים' קבצים מצורפים במסמכים קובצי גיליונות עבודה מצורפים קובצי מדיה מצורפים קובצי מצגת מצורפים קבצים מצורפים של אנשי קשר מסוג... vcard 119 קיצורי דרך לקבצים מצורפים פתרון בעיות של קבצים מצורפים סנכרון אודות סנכרון תנאים מוקדמים: התאמה אלחוטית של דואר אלקטרוני התאמת הודעות דואר אלקטרוני על גבי הרשת האלחוטית מחק הודעות דואר אלקטרוני באמצעות הרשת האלחוטית תנאים מוקדמים: סנכרון נתונים אלחוטי סנכרון הנתונים בארגונית דרך הרשת האלחוטית אודות התנגשויות בין סנכרונים ניהול פשרה באמצעות דואר אלקטרוני ניהול התנגשויות של סנכרון אותות גיבוי ושחזור של נתוני המכשיר תנאים מוקדמים: שחזור נתונים אלחוטי מחיקת כל הנתונים במכשיר ריקון התיקייה 'פריטים שנמחקו' שבמחשב שלך מן המכשיר סנכרון דפדפן יסודות בנושא הדפדפן קישורים, תמונות, וכתובות דפי אינטרנט בקשות דף אינטרנט סימניות הזנות מהאינטרנט אפשרויות דפדפן אבטחת הדפדפן דחיפת דפדפן קיצורי דרך של דפדפן פתרון בעיות בדפדפן יישומים

7 הוספת יישום הצגת מאפיינים עבור יישום מחיקת יישום של צד שלישי הצגת בקשה לסיסמה לפני הוספת יישום qהצגת גודל מסד הנתונים של יישום פתרון בעיות יישום מדיה ניהול קובצי מדיה שירים, צלצולים וסרטוני וידאו תמונות אפשרויות כרטיס המדיה קיצורי דרך של המדיה פתרון בעיות מדיה מפות עקרונות מפה ניווט אפשרויות מפה קיצורי דרך במפות פתרון בעיות של מפות טכנולוגיית... GPS 163 אודות טכנולוגיית... GPS 163 קבלת מיקום ה- GPSA שלך מניעה מאחרים מלעקוב אחר המיקום שלך פתרון בעיות של טכנולוגיית... GPS 163 אנשי קשר יסודות הנושא אנשי קשר רשימות דיוור שיחה מזוהה קטגוריות חיפוש כתובת פנקס כתובות ב- SIM אפשרויות רשימת אנשי הקשר פתרון בעיות אנשי קשר לוח שנה יסודות 'לוח השנה' פגישות אפשרויות ללוח שנה

8 קיצורי דרך - לוח שנה פתרון בעיות בלוח השנה משימות יסודות הנושא משימות קטגוריות אפשרויות רשימת משימות תזכירים יסודות הנושא תזכירים קטגוריות אפשרויות רשימת תזכירים שעון מעורר אודות השעון המעורר הפעלת השעון המעורר השתקת השעון מעורר מחשבון שימוש במחשבון המרת יחידת מידה טכנולוגיית... Bluetooth 197 יסודות טכנולוגיית... Bluetooth 197 אפשרויות טכנולוגיית... Bluetooth 198 פתרון בעיות של טכנולוגיית... Bluetooth 200 תאריך ושעה הגדרת תאריך ושעה קבלת התאריך והשעה מהרשת האלחוטית פתרון בעיות תאריך ושעה פרופילי הודעות עקרונות היידוע הודעה באמצעות נורית... LED 207 הודעה מותאמת אישית פתרון בעיות בפרופילי הודעות BlackBerry Messenger אנשי קשר שיחות זמינות

9 תצוגה ומקלדת תאורת רקע אפשרויות תצוגה אפשרויות מקלדת ערכות נושא הצגת פתרון בעיות שפה שינוי שפת התצוגה הוספת שפת תצוגה מחיקת שפת תצוגה אודות הקלדת שפות הזנה להקלדה הגדרת שפת הקלט ביטול קיצור הדרך עבור החלפת שפות שיטת קלט הגדרת שפת החיוג הקולי הגדרת אפשרויות תצוגה עבור אנשי קשר פתרון בעיות שפה כיסוי הרשת האלחוטית איתור מידע אודות מחווני כיסוי אלחוטי כיבוי חיבור אלחוטי מחווני חיבור רשת הפעלת הודעת הכיסוי האלחוטי בדיקת רמת הכיסוי האלחוטי באמצעות פקודה קולית רשימת הרשתות המועדפות הוספת רשת אלחוטית לרשימת הרשתות האלחוטיות המועדפות שנה סדר רשתות אלחוטיות מועדפות מחיקת רשת אלחוטית מתוך רשימת הרשתות המועדפות כיבוי שירות נתונים אודות נדידה החלפת רשתות אלחוטיות באופן ידני ודא את מצב החיבורים והשירותים של הרשת פתרון בעיות של כיסוי רשת אלחוטית המתח והסוללה כיבוי המכשיר הגדרת המכשיר להפעלה ולכיבוי אוטומטיים בדיקת מד עוצמת סוללה בדיקת מד עוצמת סוללה באמצעות פקודה קולית איפוס המכשיר הארכת משך חיי הסוללה

10 כרטיס... SIM 233 אודות פנקס כתובות ב- SIM טעינת ספר הטלפונים של כרטיס ה- SIM הוספת איש קשר אל כרטיס SIM העתקת אנשי קשר מכרטיס ה- SIM לפנקס הכתובות העתקת אנשי הקשר מפנקס הכתובות לכרטיס ה- SIM שינוי איש קשר בכרטיס ה- SIM מחיקת איש קשר מכרטיס ה- SIM שמירת הודעות טקסט SMS על כרטיס ה- SIM שלך אודות אבטחת כרטיס... SIM 235 שמירת כרטיס ה- SIM שלך באמצעות מספר זיהוי אישי שינוי קוד הזיהוי האישי של כרטיס ה- SIM שינוי שם התצוגה של מספר טלפון אבטחה יסודות נושא האבטחה הצפנה שומר הסיסמאות אבטחה מתקדמת כרטיסים חכמים פתרון בעיות אבטחה שליטה על יישומי צד שלישי אודות הרשאות עבור יישומי צד שלישי איפוס הרשאות חיבור עבור יישומי צד שלישי אודות חיבורי אינטרנט ישירים עבור יישומי צד שלישי הגדרת חיבור אינטרנט ישיר עבור יישום צד שלישי הגדר הרשאות עבור יישום צד-שלישי איפוס הרשאות חיבור עבור יישומי צד שלישי הרשאות אינטרקציה עבור יישומי צד שלישי הרשאות נתונים עבור יישומי צד שלישי BrickBreaker אודות... BrickBreaker 249 קפסולות... BrickBreaker 249 ניקוד של... BrickBreaker 250 הפעלת... BrickBreaker 250 כוונון עוצמת הקול הגדרת מהירות המחבט שליחת תוצאה לאתר האינטרנט 'תוצאות גבוהות' של... BrickBreaker 251 סימון תוצאות גבוהות באתר האינטרנט של... BrickBreaker 251

11 ספרי שירות אודות ספרי שירות קבלת ספר שירות מחיקת ספר שירות פתרון בעיות פתרון בעיות של יסודות מכשיר ה- BlackBerry פתרון בעיות בטלפון פתרון בעיות חיוג קולי פתרון בעיות מצלמה פתרון בעיות הודעה פתרון בעיות הקלדה פתרון בעיות של קבצים מצורפים סנכרון פתרון בעיות בדפדפן פתרון בעיות יישום פתרון בעיות מדיה פתרון בעיות של מפות פתרון בעיות של טכנולוגיית... GPS 163 פתרון בעיות אנשי קשר פתרון בעיות בלוח השנה פתרון בעיות של טכנולוגיית... Bluetooth 200 פתרון בעיות תאריך ושעה פתרון בעיות בפרופילי הודעות הצגת פתרון בעיות פתרון בעיות שפה פתרון בעיות של כיסוי רשת אלחוטית פתרון בעיות אבטחה דוחות בדיקה רשימת קיצורים הודעה משפטית

12 10

13 יסודות מכשיר ה- BlackBerry החלפת יישומים בתוך יישום, לחץ על החלף יישום. בצע אחת מהפעולות הבאות: אם היישום שאותו ברצונך להפעיל מופיע, סמן יישום והקש על מקש.Enter אם היישום שברצונך להחליף אינו מופיע, סמן את מסך הבית והקש על מקש.Enter הקצאת יישום למקש נוחות מכשיר ה- BlackBerry מצויד במקש נוחות אחד בצדו השמאלי של המכשיר ובאחד בצדו הימני. בכפוף לערכת הנושא שלך, ייתכן שלא תוכל לשנות את היישום שהוקצה למקש הנוחות. בתוך אפשרויות המכשיר, לחץ על מסך/מקלדת. הגדר את השדותמקש נוחות נפתח. הגדרת נתוני הבעלות בתוך אפשרויות המכשיר, לחץ על בעלות. הקלד את פרטיך. הפעלת מצב המתנה אם אינך מנהל שיחה, באפשרותך להפעיל את מצב המתנה כדי למנוע לחיצה על המקשים בשוגג בעת שאינך משתמש במכשיר ה- BlackBerry שלך. החזק את מקש השתק לחוץ. לכיבוי מצב המתנה, לחץ שוב על מקש השתק. אודות קישורים קישורים מופיעים במכשיר ה- BlackBerry כטקסט מודגש בקו תחתון. הקישורים עשויים להוביל למגוון פריטים, כגון מספרי טלפון, אתרי אינטרנט וכתובות דוא"ל, ובאפשרותך להשתמש בקישורים אלה לביצוע שיחות, לביקור באתרי האינטרנט או לכתוב הודעות במהירות. 11

14 יצירת קישור עבור קוד זיהוי אישי באפשרותך ליצור קישור עבור קוד זיהוי אישי בהודעות, בתזכירים, במשימות או ברשומות לוח השנה. כאשר אתה לוחץ על הקישור, באפשרותך לשלוח הודעת קוד זיהוי אישי. בעת הקלדת טקסט, הקלד קוד זיהוי אישי ואת קוד הזיהוי האישי. הרחבת תיקייה לחץ על תיקייה שלידה סימן במידת הצורך, לחץ על הרחב. פלוס (+). כיווץ תיקייה לחץ על תיקייה שלצדה מופיע סימן מינוס (-). במידת הצורך, לחץ על כווץ. קיצורי דרך - פעולות בסיסיות ב- BlackBerry כדי להזיז את הסמן, גרור את כדור העקיבה. כדי לצאת מן המסך או כדי לעבור דף לאחור בתוך הדפדפן, הקש על מקש.Escape כדי לעבור לפריט רשימה או לפריט תפריט, הקלד את האות הראשונה של הפריט. כדי לבחור או לנקות תיבת סימון, הקש על מקש רווח. כדי להציג את הערכים הזמינים בשדה, הקש על מקש.Alt כדי לעבור לתוכנית אחרת, החזק את מקש Alt לחוץ והקש על מקש.Escape המשך שחרר את מקש.Alt כדי לחזור למסך הבית, הקש על מקש סיום. כדי להפעיל ערכת נושא או פרופיל הודעות, סמן ערכת נושא או פרופיל הודעות. הקש על מקש רווח. כדי למחוק פריט מסומן, הקש על מקש.Backspace/Delete להחזיק את מקש Alt לחוץ וסמן יישום. אף יישום לא נפתח כאשר אני לוחץ על מקש נוחות ודא כי לא מחקת את היישום שהקצית למקש. הקצה יישום אחר למקש. 12

15 קיצורי דרך קיצורי דרך - פעולות בסיסיות ב- BlackBerry כדי להזיז את הסמן, גרור את כדור העקיבה. כדי לצאת מן המסך או כדי לעבור דף לאחור בתוך הדפדפן, הקש על מקש.Escape כדי לעבור לפריט רשימה או לפריט תפריט, הקלד את האות הראשונה של הפריט. כדי לבחור או לנקות תיבת סימון, הקש על מקש רווח. כדי להציג את הערכים הזמינים בשדה, הקש על מקש.Alt כדי לעבור לתוכנית אחרת, החזק את מקש Alt לחוץ והקש על מקש.Escape המשך שחרר את מקש.Alt כדי לחזור למסך הבית, הקש על מקש סיום. כדי להפעיל ערכת נושא או פרופיל הודעות, סמן ערכת נושא או פרופיל הודעות. הקש על מקש רווח. כדי למחוק פריט מסומן, הקש על מקש.Backspace/Delete להחזיק את מקש Alt לחוץ וסמן יישום. קיצורי דרך לטלפון כדי לענות לשיחה, הקש על מקש שלח. כדי להוסיף סימן פלוס (+) בעת הקלדה של מספר טלפון, החזק את מקש 0 לחוץ. כדי להוסיף שלוחה במספר טלפון, הקש על מקש Alt ועל מקש X. הקלד את מספר השלוחה. כדי להקצות מספר חיוג מהיר למקש, במסך הבית או במצב טלפון, החזק את המקש לחוץ. כדי להפעיל את הדיבורית במהלך שיחה, הקש על מקש דיבורית. כדי לכבות את הדיבורית במהלך שיחה, הקש על מקש הדיבורית. כדי לבדוק את הדואר הקולי שלך, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 1. כדי להקליד אות בשדה של מספר טלפון, הקש על מקש Alt ועל מקש האות. כדי לעבור לחלק העליון של מסך הטלפון, הקש על מקש רווח. כדי להציג את מספר הטלפון האחרון שהקלדת בטלפון, הקש על מקש רווח ועל המקש.Enter הקש על מקש שלח כדי לחייג את המספר. כדי להציג רשימת אנשי קשר בטלפון, החזק את מקש שלח לחוץ. כדי לעבור בין מספרי טלפון, במכשיר הטלפון שלך לחץ על מספר הטלפון הפעיל. לחץ על מספר טלפון. קיצורי דרך - מצלמה כדי לצלם תמונה, הקש על מקש הנוחות הימני. כדי להגדיל נושא, הקש על מקש עוצמת קול מוגברת. כדי להקטין נושא, הקש על מקש עוצמת קול מוחלשת. 13

16 כדי לשנות את מצב ההבזק לתמונה, הקש על מקש רווח. כדי לשנות את גודל העינית לתמונה, הקש על המקש.Symbol קיצורי דרך של הודעות בהודעה כדי להשיב להודעה, לחץ על צ. כדי להשיב לכל ההודעות, לחץ על ל. כדי להעביר הודעה, לחץ על ו. כדי לתייק הודעת דוא"ל מסומנת, הקש על I. כדי להציג את כתובת הדואר האלקטרוני של איש קשר בהודעה, סמן את איש הקשר. הקש על Q. כדי להציג שוב את שם התצוגה, לחץ על Q. ברשימת הודעות כדי לפתוח הודעה מסומנת, הקש על מקש.Enter כדי לכתוב הודעה מרשימת הודעות, הקש על C. כדי לסמן הודעה כ'נפתחה' או 'לא נפתחה', הקש על מקש Alt ועל U. כדי להציג את ההודעות הנכנסות, הקש כדי להציג את ההודעות שנשלחו, הקש כדי להציג את ההודעות הקוליות הנכנסות, הקש כדי להציג את הודעות הטקסט,SMS הקש כדי להציג את יומני השיחות, הקש על מקש Alt ועל I. על מקש Alt ועל O. על מקש Alt ועל V. על מקש Alt ועל ק. על מקש Alt ועל P. כדי להציג שוב את כל ההודעות, הקש על מקש.Escape תנועה בתוך רשימת הודעות כדי לנוע מעלה במסך, הקש כדי לנוע מעלה במסך, הקש על מקש רווח. כדי לעבור לראש רשימת הודעות, הקש ר. על מקש Shift ועל המקש רווח. כדי לעבור לתחתית רשימת הודעות, הקש ב. כדי לעבור לתאריך הבא, הקש N. כדי לעבור לתאריך הקודם, הקש P. כדי לעבור לפריט הבא שלא נפתח, הקש.U כדי לעבור להודעה הקשורה הבאה, הקש J. כדי לעבור להודעה הקשורה הקודמת, הקש K. הקלדת קיצורי דרך כדי להוסיף נקודת פיסוק, לחץ פעמיים על מקש רווח. האות הבאה תהיה אות רישית. כדי להפוך אות לאות רישית, המשך ללחוץ על מקש האות עד שהאות הרישית הרצויה תופיע. 14

17 להקלדת התו החלופי המוצג על המקש, הקש הזן סמלים על Alt ועל מקש התו. כדי להקליד תו מודגש או מיוחד, החזק את מקש האות וגרור את כדור העקיבה שמאלה או ימינה. לדוגמה, כדי להקליד ü, החזק את U וגרור את כדור העקיבה שמאלה עד אשר ü תופיע. שחרר את מקש האות כאשר התו המודגש או המיוחד מופיע. כדי להקליד מספר בשדה מספר, הקש על מקש ספרה. אין צורך ללחוץ כדי להקליד מספר על מקש.Alt בשדה טקסט, החזק את מקש Alt לחוץ והקש על מקש המספר. כדי להפעיל את מקש,CAP lock הקש על מקש Alt וגם על מקש Shift שמאלי. כדי לכבות את,NUM lock הקש על מקש.Shift כדי להפעיל את מקש,CAP lock הקש.Shift על מקש Alt וגם על מקש Shift ימני. כדי לכבות את מקש,CAP lock הקש על מקש כדי להחליף שפות הקלדה ודא, באפשרויות המכשיר במסך השפה, כי השדה שימוש בקיצור דרך לשפת קלט מוגדר כ-כן. החזק את המקש Alt לחוץ והקש.Enter המשך להחזיק את מקש Alt לחוץ וסמן שפה. שחרר את מקש.Alt כדי להוסיף את ונקודות פיסוק בשדה של כתובת דואר אלקטרוני, הקש על מקש רווח. כדי להקליד סמל, הקש עבודה עם טקסט כדי לסמן שורת טקסט, הקש כדי לסמן טקסט תו אחר תו, לחץ לחיצה ארוכה כדי לבטל בחירת טקסט, הקש על מקש.Esc כדי לגזור טקסט מסומן בעת הקלדה, הקש כדי להעתיק טקסט מסומן בעת הקלדה, הקש כדי להדביק טקסט בעת הקלדה, הקש קיצורי דרך - חיפוש על מקש Symbol (סמל). הקלד את האות המופיעה מתחת לסמל. על מקש Shift וגלגל את כדור העקיבה. על המקש Shift וגלגל את כדור העקיבה שמאלה או ימינה. על מקש Shift ועל מקש Backspace /מחק. על מקש Alt ולחץ על כדור העקיבה. על מקש Shift ולחץ על כדור העקיבה. כדי לחפש אחר איש קשר בתוך רשימת אנשי קשר, הקלד את שם איש הקשר או את ראשי התיבות של שמו כשהם מופרדים ברווח. כדי לחפש טקסט בהודעה, הקש על S. כדי לחפש טקסט בקובץ מצורף או בדף אינטרנט, הקש על F. כדי לחפש טקסט במצגת מצורפת, ודא כי אתה צופה במצגת בתצוגת טקסט או בתצוגת טקסט ושקופית. הקש על F. קיצורי דרך לקבצים מצורפים כדי לחפש טקסט בתוך קובץ מצורף, הקש על F. כדי לעבור אל המיקום האחרון של הסמן לאחר סגירה ופתיחה מחדש של קובץ מצורף, הקש על G. בגיליון אלקטרוני כדי לעבור לתא מסוים, הקש על G. כדי להציג את תוכנו של תא, הקש על מקש רווח. כדי לעבור בין גיליונות עבודה, הקש על V. סמן גיליון עבודה. הקש על מקש.Enter כדי להציג עמודות או שורות מוסרות, הקש על H. כדי להסתיר את העמודות או השורות, הקש על H. 15

18 במצגת כדי להחליף תצוגות מצגת, לחץ על מ. כדי לעבור לשקופית הבאה, הקש על N. כדי לעבור לשקופית הקודמת, הקש על P. כדי לעבור אל המיקום האחרון של הסמן לאחר סגירה ופתיחה מחדש של מצגת מצורפת, ודא שאתה מציג את המצגת בתצוגת טקסט או בתצוגת טקסט ושקופית. הקש על G. קיצורי דרך של דפדפן כדי להכניס נקודה (.) בתיבת הדו-שיח 'עבור אל', הקש על מקש רווח. כדי להכניס לוכסן (/) בתיבת הדו-שיח 'עבור אל', הקש כדי לעצור את הטעינה של דף אינטרנט, הקש על מקש.Esc כדי לסגור את הדפדפן, החזק את מקש Escape לחוץ. בדף אינטרנט כדי לעבור לדף אינטרנט ספציפי, לחץ ז. כדי לחזור לדף הבית, הקש על H. כדי לפתוח את רשימת הסימניות, הקש על K. כדי להוסיף סימנייה, הקש על A. כדי להציג רשימה של דפי אינטרנט שביקרת בהם לאחרונה, הקש על המקש Shift ועל המקש רווח. על I. כדי לרענן דף אינטרנט, הקש על R. כדי להציג את כתובת דף האינטרנט עבור קישור, סמן קישור. הקש על L. כדי להציג כתובת עבור דף אינטרנט, הקש על P. כדי לשמור דף אינטרנט ברשימת הודעות, הקש על S. כדי ללכת אחר קישור מסומן, הקש על מקש.Enter כדי להסתיר את הבאנר, הקש על U. כדי להציג את הבאנר, הקש על U. כדי להציג גרסת תמונות ממוזערות של דף אינטרנט, לחץ על X. כדי לחזור לתצוגה הרגילה, לחץ על כל מקש. כדי לפתוח אפשרויות דפדפן, הקש O בתוך הדפדפן. אל תסתר דפדפן, ניווט בדף אינטרנט לחץ ד. כדי לנוע מעלה במסך, הקש כדי לנוע מעלה במסך, הקש על מקש רווח. כדי לעבור לראש דף אינטרנט, הקש על T. על מקש Shift ועל המקש רווח. כדי לעבור לתחתית דף אינטרנט, הקש על B. קיצורי דרך של המדיה כדי להשהות סרטון וידיאו או שיר, הקש על מקש השתק. כדי לחדש הפעלת סרטון וידאו או שיר, הקש על מקש השתק. 16

19 כדי להפעיל את השיר הבא בקטגוריה, הקש על N. כדי להפעיל את השיר הקודם בקטגוריה, הקש על P. כדי להגביר את עוצמת הקול עבור שירים, צלצולים וסרטוני וידאו, לחץ על המקש יותר עוצמת קול עד הגדרת עוצמת הקול הגבוהה ביותר. לחץ באופן מהיר ארבע פעמים על המקש יותר עוצמת קול. כדי לסובב תמונה, לחץ כדי להגדיל תמונה, לחץ על צ. על I. כדי להחזיר תמונה לגודלה המקורי, הקש על W. כדי להקטין תמונה, הקש על O. כדי להחזיר תמונה לגודלה המקורי, הקש על W. קיצורי דרך במפות כדי להגדיל מפה, הקש על I. כדי להקטין מפה, הקש על O. כדי להציג פרטי מצב בחלק העליון של מפה, לחץ על ש. כדי להסתיר פרטי מצב בחלק העליון של מפה, הקש על U. כדי להציג פרטי מעקב בחלק התחתון של מפה, הקש על מקש רווח. כדי להסתיר פרטי מעקב בחלק התחתון של מפה, הקש על מקש רווח. כדי לעבור אל הכיוון הבא בנתיב, הקש על N. כדי לעבור אל הכיוון הקודם בנתיב, הקש על P. קיצורי דרך - לוח שנה כדי שקיצורי דרך יפעלו בתצוגת 'יום', באפשרויות לוח השנה, שנה את השדה אפשר Quick Entry לערך לא. כדי לתכנן פגישה, הקש על C. כדי לעבור לתצוגת 'סדר יום', הקש על A. כדי לעבור לתצוגת 'יום', הקש על D. כדי לעבור לתצוגת 'שבוע', הקש על W. כדי לעבור לתצוגת 'חודש', הקש על M. כדי לעבור ליום, לשבוע או לחודש הבא, הקש על מקש רווח. כדי לעבור ליום, לשבוע או לחודש הקודם, הקש כדי לעבור לתאריך הנוכחי, הקש על T. כדי לעבור לתאריך מסוים, הקש על G. על מקש Shift ועל המקש רווח. 17

20 18

21 טלפון יסודות בנושא הטלפון חיפוש מספר הטלפון שלך מספר הטלפון שלך מופיע בחלק העליון של מסך מכשיר הטלפון. אם משויך למכשיר ה- BlackBerry יותר ממספר טלפון אחד, מספר הטלפון הפעיל מופיע בחלק העליון של המסך. ביצוע שיחה במסך הבית או בטלפון, בצע אחת מהפעולות הבאות: הקלד מספר טלפון. הקלד חלק משמו של איש קשר. סמן איש קשר או מספר טלפון. הקש על מקש. כדי לסיים את השיחה, הקש על מקש מענה לשיחה הקש על מקששלח.. כדי לסיים את השיחה, הקש על מקש End (סיום). מענה לשיחה שנייה בצע אחת מהפעולות הבאות: התעלמות משיחה הקש על מקש סיום. השתקת שיחה על מנת לענות לשיחה נכנסת ולהעביר את השיחה הנוכחית להמתנה, לחץ על מענה - המתנה לשיחה נוכחית. על מנת לענות לשיחה נכנסת ולסיים את השיחה הנוכחית, לחץ על מענה - ביטול שיחה נוכחית. במהלך שיחה, הקש על מקש השתק. כדי לנטרל את ההשתקה, הקש שוב על מקש עם קול. 19

22 העברת שיחה להמתנה במהלך שיחה, לחץ על המתן. כדי לחדש שיחה, לחץ על המקש תפריט. לחץ על חדש פעולה. הפעלת הדיבורית במהלך שיחה, הקש על מקש דיבורית אל תחזיק את מכשיר ה- BlackBerry קרוב לאוזן בשעת השימוש בדיבורית. שמיעתך עלולה להינזק. לקבלת מידע נוסף, עיין בחוברת הבטיחות והמידע על המוצר עבור מכשירך. כיבוי הדיבורית בצע אחת מהפעולות הבאות: כדי לכבות את הדיבורית במהלך שיחה, הקש על מקש הדיבורית. כדי לכבות את הדיבורית ולהאזין בפרטיות להודעה קולית, שיר או וידאו, לחץ על הפעל את רמקול הטלפון. חיוג באמצעות ספרות או אותיות כאשר מקלידים אות במספר טלפון, מכשיר ה- BlackBerry מחייג את המספר המשויך לאות בלוח מקשים טלפוני רגיל. כדי להקליד ספרה, לחץ על מקש ספרה. כדי להקליד אות, לחץ לחיצה ארוכה החלפת יישומים במהלך שיחה הערה: במהלך שיחה, לחץ על מסך הבית. על המקש.Alt לחץ על מקש האות. אם עברת ליישום אחר ואתה מעוניין לסיים את השיחה, הקש על מקש סיום. החלפת שיחות לחץ על מעבר בין שיחות. ביצוע שיחה כאשר המכשיר נעול ודא כי החיוג מהמסך 'נעילה' מופעל. במסך 'נעילה', הקש על מקש.Enter לחץ על בצע שיחה. בצע אחת מהפעולות הבאות: 20

23 הקלד מספר טלפון. הקלד חלק משמו של איש קשר. לחץ על איש קשר או על מספר טלפון. הקש על מקש.Enter כדי לסיים את השיחה, הקש על מקש End (סיום). שימוש באוזניות באפשרותך לרכוש אוזניות אופציונליות לשימוש עם מכשיר ה- BlackBerry. כדי לענות לשיחה, לחץ על לחצן האוזניות. כדי להפעיל השתקה במהלך שיחה, לחץ על לחצן האוזניות. כדי להשבית את ההשתקה, לחץ שוב על לחצן האוזניות. כדי לסיים שיחה, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן האוזניות. כדי לבצע שיחה באמצעות פקודה קולית, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן האוזניות. אמור את הפקודה. כדי להשהות שיר, לחץ על לחצן האוזניות. כדי לחדש את הפעלת השיר, לחץ על לחצן האוזניות. עיין בתיעוד הנלווה לאוזניות כדי לקבל פרטים נוספים על השימוש באוזניות. שיחות חירום אודות שיחות חירום מכשיר ה- BlackBerry מיועד לבצע שיחות חירום גם כאשר הוא נעול או כאשר כרטיס SIM אינו מוכנס. אם החיבור לרשת האלחוטית מושבת כאשר אתה יוזם שיחת חירום, המכשיר שלך מתוכנן להתחבר לרשת האלחוטית באופן אוטומטי. אם אתה מחוץ לאזור כיסוי אלחוטי ומחוון SOS של הכיסוי האלחוטי מופיע, באפשרותך להתקשר אך ורק למספרי חירום. באפשרותך לבצע שיחות חירום באמצעות חיוג למספרי חירום רשמיים בלבד (לדוגמה, 911 בצפון אמריקה או 112 במדינות המשתייכות לאיחוד האירופי). עריכה/ניהול של שיחת חירום אם המקלדת או מכשיר ה- BlackBerry שלך אינם נעולים, הקלד את מספר החירום במצב טלפון. הקש על מקששלח. אם המקלדת או המכשיר שלך נעולים, הקש על מקש.Enter לחץ על שיחת חירום. לחץ על כן. עצמת צלצול כוונון עוצמת הקול כדי להגביר את עוצמת הקול, הקש על מקש עוצמת קול מוגברת. כדי להקטין את עוצמת הקול, לחץ על עוצמת קול מוחלשת. 21

24 .6 שינוי ברירת המחדל של עוצמת הקול עבור שיחות באפשרותך להגביר או להחליש את ברירת המחדל של עוצמת הקול עבור שיחות. ככל שאחוז עוצמת הקול גבוה יותר, כך עוצמת הקול גבוהה יותר. בטלפון, לחץ על אפשרויות. לחץ על אפשרויות כלליות. הגדר את השדה ברירת המחדל של עוצמת קול עבור שיחה. חיוג קולי ביצוע שיחה באמצעות פקודה קולית אם אתה משתמש בהתקן מותאם, Bluetooth כגון ערכת דיבורית לרכב או אוזניות אלחוטיות, ודא כי ההתקן מותאם ה- Bluetooth תומך בתכונה זו וכי זיווגת את ההתקן מותאם ה- Bluetooth למכשיר ה- BlackBerry שלך. אין אפשרות להתקשר למספרי חירום באמצעות פקודות קוליות. ביישום החיוג הקולי, המתן לצליל. אמור "התקשר אל" ושם או מספר טלפון של איש קשר. כדי לסיים את השיחה, הקש על מקש End (סיום). חיוג לשלוחה באמצעות פקודה קולית ודא שהגדרת את אפשרויות החיוג החכם. באפשרותך לחייג לשלוחות בתוך החברה שלך בלבד. אמור חייג לשלוחה ואת מספר השלוחה. בדיקת מספר הטלפון העצמי באמצעות פקודה קולית ביישום החיוג הקולי, המתן לצליל. אמור 'בדוק את מספר הטלפון שלי.' הגדרת שפת החיוג הקולי ודא כי BlackBerry Device Software תומכת בריבוי שפות. למידע נוסף, פנה למנהל המערכת או לספק השירות האלחוטי. בתוך אפשרויות המכשיר, לחץ על שפה. הגדר את השדה שפת החיוג הקולי. 22

25 השבתת רשימות בחירה עבור פקודות קוליות בתוך אפשרויות המכשיר, לחץ על חיוג קולי. שנה את השדה רשימות אפשרויות לערך תמיד מכובה. כאשר מכשיר ה- BlackBerry מזהה יותר מהתאמה אחת לפקודה קולית, הוא בוחר בהתאמה הטובה ביותר ומחייג את מספר הטלפון באופן אוטומטי. קביעת רמת הרגישות התואמת עבור פקודות קוליות בתוך אפשרויות המכשיר, לחץ על חיוג קולי. בצע אחת מהפעולות הבאות: כדי להגדיל את ההתאמות, שנה את השדה רגישות לערך דחה פחות. כדי להקטין את מספר ההתאמות הלא נכונות, שנה את השדה רגישות לערך דחה יותר. כיבוי הנחיות קוליות ביישום החיוג הקולי, המתן לצליל. אמור "כבה בקשות." הגדרת אפשרויות ההשמעה עבור חיוג קולי בתוך אפשרויות המכשיר, לחץ על חיוג קולי. בצע אחת מהפעולות הבאות: כדי לבטל את ההשמעה עבור מספרי טלפון, שנה את השדה השמעת ספרה לערך מושבת. כדי לבטל את ההשמעה עבור אנשי קשר, שנה את השדה השמעת שם לערך מושבת. כדי להגדיר את מהירות שבה מתרחשת ההשמעה עבור אנשי קשר, הגדר את השדה מהירות השמעת שם. כדי להגדיר את עוצמת הקול של ההשמעה עבור אנשי קשר, הגדר את השדה עוצמת השמעת שם. שיפור הזיהוי הקולי של מספרים בתוך אפשרויות המכשיר, לחץ על חיוג קולי. לחץ על התאמת חיוג ספרות. 23

26 4. השלם את ביצוע ההוראות המופיעות על המסך. דואר קולי בדיקת ההודעות הקוליות שלך..6 ודא כי יש לך מספר גישה לדואר קולי. בהתאם לערכת נושא שלך, ייתכן שתוכל לבדוק את ההודעות הקוליות שלך מתוך מסך הבית. בתוך טלפון, לחץ על התקשר לדואר קולי. שינוי מספר הגישה לדואר הקולי אם מספר הגישה לדואר הקולי לא מוגדר עדיין במכשיר ה- BlackBerry, באפשרותך להקליד מספר גישה למערכת דואר קולי אחרת. אם למכשיר משויך יותר ממספר טלפון אחד, באפשרותך להגדיר את מספר הגישה לדואר הקולי של מספר הטלפון הפעיל בלבד. בתוך טלפון, לחץ על אפשרויות. לחץ על דואר קולי. הקלד מספר גישה לדואר הקולי וסיסמה. חיוג מהיר ביצוע שיחה באמצעות חיוג מהיר באפשרותך לבצע שיחה באמצעות חיוג מהיר בטלפון, במסך הבית, ברשימת הודעות או בהודעה פתוחה. לחץ לחיצה ארוכה על המקש המשויך לאיש הקשר או למספר הטלפון. הקצאת מספר חיוג מהיר למקש בתוך טלפון, לחץ על 'הצג רשימת חיוג מהיר'. לחץ על מקש שלא הוקצה. לחץ על חיוג מהיר חדש. לחץ על איש קשר. שינוי איש הקשר המשויך למקש החיוג המהיר בטלפון, 24

27 לחץ על 'הצג רשימת חיוג מהיר'. לחץ על איש קשר או על מספר טלפון. בצע אחת מהפעולות הבאות: כדי לשנות איש קשר המשויך למקש חיוג מהיר, לחץ על עריכה. לחץ על איש קשר חדש. כדי לשייך את איש הקשר למקש חיוג מהיר אחר, לחץ על העבר. גלגל את כדור העקיבה כדי להעביר את איש הקשר למקש חיוג מהיר חדש. לחץ על כדור העקיבה. כדי למחוק את איש הקשר מרשימת החיוג המהיר, לחץ על מחק. שיחות ועידה ביצוע שיחת ועידה במהלך שיחה, הקש על מקש Send (שלח). הקלד מספר טלפון או סמן איש קשר. הקש על מקש.Enter במהלך השיחה השניה, לחץ על צרף. הערה: כאשר מוסיפים יותר משני מספרים לשיחת ועידה, יש להעביר את שיחת הועידה למצב 'המתנה' לפני התקשרות למספר הבא או לאיש הקשר הבא. יצירת קישור למספר טלפון עבור שיחת ועידה הקלד מספר טלפון עבור הגשר לשיחת הועידה. בצע אחת מהפעולות הבאות: הקלד X ואת קוד הגישה. הכנס השהיה או המתנה והקלד את קוד הגישה. הערה: אם אתה מוסיף השהיה או המתנה בעת יצירת קישור למספר טלפון עבור שיחת ועידה בהודעה, בפגישה או בישיבה, הקלד טלפון: לפני מספר הטלפון עבור הגשר לשיחת הועידה. אין להקליד 'רווח' בין 'טלפון:' לבין מספר הטלפון. ניהול שיחה פרטית עם איש קשר במהלך שיחת ועידה. במהלך שיחת ועידה, לחץ על פיצול שיחה. לחץ על איש קשר. כדי לחזור לשיחת הוועידה, לחץ על המקש תפריט. לחץ על צרף. ניתוק איש קשר משיחת ועידה במהלך שיחת ועידה, 25

28 לחץ על ביטול שיחה. לחץ על איש קשר. עזיבת שיחת ועידה ודא כי ספק השירות האלחוטי תומך בתכונה זו. כאשר אתה יוזם שיחת ועידה, באפשרותך לעזוב את שיחת הוועידה והיא תמשיך בלעדיך. 1. במהלך שיחת ועידה, 2. לחץ על העברה. שיחה מזוהה הוספת תמונה של שיחה מזוהה עבור איש קשר בתוך פנקס כתובות, סמן איש קשר לחץ על הוסף תמונה. 3. סמן תמונה לחץ על בחר. 6. מרכז תמונה בתוך התיבה. 7. לחץ על כדור העקיבה. 8. לחץ על חתוך ושמור. 9. שנה תמונה לזיהוי המתקשר עבור איש קשר בעת שינוי איש קשר, סמן את התמונה לזיהוי המתקשר לחץ על הוסף תמונה. 3. סמן תמונה לחץ על בחר. 6. מרכז תמונה בתוך התיבה מחיקת תמונה לזיהוי המתקשר עבור איש קשר 1. בתוך פנקס כתובות, סמן איש קשר. 26

29 לחץ על ערוך. לחץ על תמונה לזיהוי המתקשר. לחץ על מחק תמונה. לחץ על כדור העקיבה..6.7 יומני שיחות אודות יומני השיחות יומני השיחות כוללים את התאריך בו ביצעת שיחה לאיש הקשר, מספר הטלפון שאליו חייגת ומשך השיחה. באפשרותך להוסיף גם הערות ליומני השיחות. באפשרותך להציג את יומני השיחות בטלפון או, בהתאם לאופן ההגדרות של אפשרויות יומן השיחות, להציג את יומני השיחות ברשימת הודעות. בהתאם לערכת הנושא, שיחות שלא נענו עשויות גם הן להופיע במסך הבית. מכשיר ה- BlackBerry שומר יומני שיחות במשך 30 יום. הצגת יומני השיחות ברשימת הודעות בטלפון, 1. לחץ על אפשרויות. 2. לחץ על רישום שיחות. 3. בחר באחת האפשרויות של סוג יומן שיחות. 4. כדי להסתיר את יומני השיחות ברשימת הודעות, בחר באפשרות ללא. הוסף הערות ליומן שיחות בתוך טלפון, סמן יומן שיחות לחץ על תצוגת היסטוריה לחץ על הוסף הערות. 5. הקלד הערות שיחה. 6. לחץ על כדור העקיבה שינוי ההערות ביומן השיחות בטלפון, סמן יומן שיחות

30 לחץ על הצג היסטוריה. לחץ על עריכת הערות. שנה את ההערות ביומן השיחות. לחץ על כדור העקיבה העברת יומן שיחות בתוך טלפון, סמן יומן שיחות. לחץ על תצוגת היסטוריה. לחץ על העבר. מחיקת הערות ביומן השיחות בטלפון, סמן יומן שיחות. לחץ על הצג היסטוריה. לחץ על עריכת הערות. לחץ על נקה שדה. לחץ על כדור העקיבה. שיחה ממתינה תנאים מוקדמים: שיחה ממתינה ודא כי תוכנית השירות האלחוטי שלך כוללת שירות זה. ודא כי ספק השירות האלחוטי הגדיר את כרטיס ה- SIM שלך עבור שירות זה. הפעלת התכונה 'שיחה ממתינה' אם מכשיר ה- BlackBerry שלך משויך ליותר ממספר טלפון אחד, באפשרותך לשנות את אפשרויות השיחה הממתינה של מספר הטלפון הפעיל בלבד. בתוך טלפון, 28

31 2. לחץ על אפשרויות..6 לחץ על שיחה ממתינה. שנה את השדה שיחה ממתינה מופעלת לערך כן. כדי לבטל את התכונה 'שיחה ממתינה', שנה את השדה שיחה ממתינה מופעלת לערך לא. העברת שיחות אודות העברת שיחות בהתאם לספק השירות האלחוטי שלך, ייתכן שמספר טלפון אחד או יותר להעברת שיחות כבר נמצא בכרטיס ה- SIM שלך. ייתכן שלא יהיה באפשרותך לשנות או למחוק מספרים אלה או להוסיף חדשים. אם למכשיר ה- BlackBerry שלך משויך יותר מאשר מספר טלפון אחד, באפשרותך לשנות את אפשרויות העברת שיחה של מספר הטלפון הפעיל בלבד. לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם ספק השירות האלחוטי שלך. תנאים מוקדמים: העברת שיחה ודא כי תוכנית השירות האלחוטי שלך כוללת שירות זה. ודא כי ספק השירות האלחוטי הגדיר את כרטיס ה- SIM שלך עבור שירות זה. העברת שיחות ודא כי יש לך מספר טלפון אחד או יותר להעברת שיחה. בתוך טלפון, לחץ על אפשרויות. לחץ על העברת שיחות. לחץ על סוג שיחה. לחץ על לא להעביר או את מספר הטלפון הנוכחי להעברת שיחה. הזן מספר טלפון להעברת שיחה. כדי לעצור העברת שיחות, הגדר את מספר הטלפון הוספת מספר טלפון להעברת שיחה בתוך טלפון, לחץ על אפשרויות. לחץ על העברת שיחות. להעברת השיחות ללא להעביר. 29

32 לחץ על מספר חדש. הקלד מספר טלפון. הקש על מקש.Enter לחץ על סגור שינוי מספר טלפון להעברת שיחות באפשרותך לשנות מספרי טלפון להעברת שיחות שנוספו על-ידך בלבד. בטלפון, 1. לחץ על אפשרויות. 2. לחץ על העברת שיחות לחץ על עריכת מספרים. 5. לחץ על מספר טלפון. 6. לחץ על עריכה. 7. שנה את מספר הטלפון. 8. לחץ על כדור העקיבה. 9. מחיקת מספר טלפון להעברת שיחות באפשרותך למחוק רק מספרי טלפון להעברת שיחות אשר הוספת בעצמך. בתוך טלפון, 1. לחץ על אפשרויות. 2. לחץ על העברת שיחות לחץ על עריכת מספרים. 5. לחץ על מספר טלפון. 6. לחץ על מחק. 7. חסימת שיחות אודות חסימת שיחות באפשרותך לחסום את כל השיחות הנכנסות או לחסום את השיחות הנכנסות רק כאשר מכשיר ה- BlackBerry שלך נודד לרשת אחרת. באפשרותך גם לחסום את כל השיחות היוצאות ואת כל השיחות היוצאות הבינלאומיות, או באפשרותך לחסום שיחות יוצאות בינלאומיות רק כאשר המכשיר נודד לרשת אלחוטית אחרת. 30

33 אם למכשיר שלך משויך יותר מאשר מספר אחד, באפשרותך לשנות את אפשרויות חסימת השיחות של מספר הטלפון הפעיל בלבד. תנאים מוקדמים: חסימת שיחות ודא כי תוכנית השירות האלחוטי שלך כוללת שירות זה. ודא כי ספק השירות האלחוטי הגדיר את כרטיס ה- SIM שלך עבור שירות זה. ודא כי ספק השירות האלחוטי שלך סיפק לך סיסמה לחסימת שיחות. חסימת שיחות בטלפון, 1. לחץ על אפשרויות. 2. לחץ על חסימת שיחות. 3. סמן אפשרות של חסימת שיחות לחץ על אפשר. 6. הקלד את הסיסמה שלך לחסימת שיחות. 7. כדי להשבית את חסימת השיחות, סמן אפשרות של חסימת שיחות. לחץ על השבת. שינוי הסיסמה לחסימת שיחות בטלפון, 1. לחץ על אפשרויות. 2. לחץ על חסימת שיחות לחץ על שינוי סיסמה. 5. חיוג קבוע אודות חיוג קבוע אם הפעלת את החיוג הקבוע, באפשרותך לערוך/לנהל שיחות עם אנשי קשר המופיעים בתוך רשימת חיוג קבוע. כאשר החיוג הקבוע מופעל, באפשרותך לערוך/לנהל שיחות חירום גם אם מספר החירום אינו מופיע ברשימת החיוג הקבוע שלך. אם תוכנית השירות האלחוטי שלך כוללת העברת הודעות טקסט,SMS באפשרותך לשלוח גם הודעות טקסט SMS לאנשי קשר המופיעים ברשימת החיוג הקבוע שלך. תנאים מוקדמים: חיוג קבוע ודא כי ספק השירות האלחוטי הגדיר את כרטיס ה- SIM שלך עבור שירות זה. 31

34 ודא כי ספק השירות האלחוטי סיפק לך מספר זיהוי אישי 2 עבור כרטיס.SIM הפעלת חיוג קבוע בתוך טלפון, 1. לחץ על אפשרויות. 2. לחץ על פנקס כתובות.FDN לחץ על אפשר מצב.FDN 5. הזן קוד מספר זיהוי אישי לחץ על כדור העקיבה. 7. כדי לכבות את החיוג הקבוע, לחץ על השבת מצב.FDN הוספת איש קשר לרשימת חיוג קבוע בתוך טלפון, 1. לחץ על אפשרויות. 2. לחץ על פנקס כתובות.FDN 3. לחץ על כדור העקיבה. 4. לחץ על חדש. 5. הזן קוד מספר זיהוי אישי הזנת שם ומספר טלפון שינוי איש קשר ברשימת החיוג הקבוע בטלפון, לחץ על אפשרויות. לחץ על פנקס כתובות.FDN סמן איש קשר. לחץ על עריכה. שנה את פרטי איש הקשר

35 מחיקת איש קשר מרשימת החיוג הקבוע בטלפון, 1. לחץ על אפשרויות. 2. לחץ על פנקס כתובות.FDN 3. סמן איש קשר לחץ על מחק. 6. חיוג חכם אודות חיוג חכם באפשרותך לציין קידומות ברירת מחדל של מדינה ושל אזור, כדי שמספרים כלשהם המוגדרים כקישורים, או כל מספרים הכלולים בפנקס הכתובות שלך ואינם מכילים את הקידומות האלה, יחויגו כראוי. אם אתה מתקשר לארגון לעתים תכופות, באפשרותך גם להגדיר את אפשרויות החיוג החכם כך, שלא תצטרך להקליד את המספר הראשי של הארגון. הגדר ברירת מחדל של קידומת מדינה ושל קידומת אזור בתוך טלפון, 1. לחץ על אפשרויות. 2. לחץ על חיוג חכם. 3. הגדר את השדות קידומת מדינה וגם קידומת אזור. 4. בתוך השדהאורך מספר בארץ, הגדר ברירת מחדל עבור מספרי טלפון בארצך כאשר אתה מחשב את אורך ברירת המחדל של מספרי הטלפון, הכלל את קוד האזור ואת המספר המקומי שלך, אולם אל תכלול הערה: את קוד המדינה או את קידומת החיוג הישיר של המדינה. הגדרת האפשרויות עבור חיוג לשלוחות בטלפון, 1. לחץ על אפשרויות. 2. לחץ על חיוג חכם. 3. בשדה מספר, הקלד את מספר הטלפון העיקרי עבור ארגון כלשהו. 4. הגדר את פרק הזמן המירבי שמכשיר ה- BlackBerry ימתין בטרם יחייג לשלוחה. 5. בשדה אורך שלוחה, הגדר את אורך ברירת המחדל עבור השלוחות

36 .7.8 תמיכה ב- TTY אודות התמיכה ב- TTY בעת הפעלת התמיכה ב- TTY וחיבור מכשיר ה- BlackBerry למכשיר,TTY ניתן לבצע שיחות ולקבל שיחות ממכשירי.TTY מכשיר ה- מתוכנן להמיר את השיחות הנכנסות לטקסט שבאפשרותך לקרוא במכשיר ה- TTY. BlackBerry תנאים מוקדמים: תמיכה ב- TTY ודא כי ספק השירות האלחוטי תומך בתכונה זו. ודא כי התקן ה- TTY שלך פועל במהירות של 455 סיביות לשניה. ודא כי הכנסת את חיבור התקן ה- TTY לשקע האוזניות של מכשיר ה- BlackBerry. אם התקן ה- TTY שלך מיועד לשימוש עם שקע אוזניות של 2 מ"מ, עליך להשתמש באבזר מתאם כדי לחבר את התקן ה- TTY למכשיר ה- BlackBerry. כדי להשיג מתאם שאושר על ידי Research In Motion לשימוש עם דגם מכשיר ה- BlackBerry שלך, בקר באתר בכתובת. הפעלת התמיכה ב- TTY.6 בטלפון, לחץ על אפשרויות. לחץ על.TTY שנה את השדה מצב TTY לערך כן. כעת מופיע מחוון TTY באזור המסך המציין את מצב המכשיר. כדי לבטל את התמיכה במצב,TTY שנה את השדה מצב TTY לערך לא. מספרי טלפון מרובים אודות מספרי טלפון מרובים כרטיס ה- SIM עשוי לתמוך ביותר ממספר טלפון אחד, או שמכשיר ה- BlackBerry שלך עשוי להיות משויך למספר טלפון מטעם ספק השירות האלחוטי ולמספר טלפון קולי ארגוני מטעם הארגון שלך. אם למכשיר שלך משויך יותר מאשר מספר טלפון אחד, באפשרותך להחליף בין המספרים כך שכל אחד מהם יכול להיות מספר הטלפון הפעיל שלך. באפשרותך לקבל שיחות לכל מספרי הטלפון המשויכים למכשיר שלך, אבל כדי לבצע שיחות רק ממספר הטלפון הפעיל שלך. במהלך שיחה, באפשרותך להשתמש במספר הטלפון הפעיל בלבד. לדוגמה, אין אפשרות להעביר שיחה אחת להמתנה ולבצע שיחה שנייה דרך מספר הטלפון השני. 34

37 החלפת מספר הטלפון הפעיל באפשרויות הטלפון, לחץ על אפשרויות כלליות. שנה את השדה קו פעיל. אפשרויות טלפון.6 הסתרת מספר הטלפון מאנשי הקשר בעת ביצוע שיחות יוצאות בתוך טלפון, לחץ על אפשרויות. לחץ על אפשרויות כלליות. שנה את השדה הגבל את הזהות שלי הפעלת חיוג ממסך הנעילה לערך תמיד. בתוך אפשרויות המכשיר, לחץ על אפשרויות אבטחה. לחץ על הגדרות כלליות. הגדר את השדה אפשרות לשיחות יוצאות במצב נעילה לכן. מיון מספרי טלפון או אנשי קשר במסך 'טלפון' בטלפון, לחץ על אפשרויות. לחץ על אפשרויות כלליות. בצע אחת מהפעולות הבאות: כדי למיין את מספרי הטלפון או את אנשי הקשר לפי תדירות השימוש, שנה את השדה הצגת רשימה של מספרי טלפון לערך הכי שימושיים. כדי למיין את אנשי הקשר בסדר אלפביתי לפי שם איש קשר, שנה את השדה הצגת רשימה של מספרי טלפון לערך שם. כדי למיין את מספרי הטלפון או את אנשי הקשר לפי תדירות השימוש, שנה את השדה הצגת רשימה של מספרי טלפון לערך הכי שימושיים. 35

38 כדי למיין שוב את מספרי הטלפון או את אנשי הקשר לפי יומני השיחות, שנה את השדה הצגת רשימה של מספרי טלפון לערך יומן שיחות. ביטול השאלה המופיעה לפני מחיקת פריטים באפשרותך לבטל את השאלה המופיעה לפני מחיקת פריטים מרשימת הודעות, מהטלפון, מפנקס הכתובות, מלוח השנה, מרשימת המשימות או משומר הסיסמאות. ביישום כלשהו, לחץ על אפשרויות או על אפשרויות כלליות. שנה את השדה אשר מחיקה לערך לא. עצירת סיום שיחות עם הכנסת ההתקן לנרתיק בתוך טלפון, לחץ על אפשרויות. לחץ על אפשרויות כלליות. הגדר את השדה סיום שיחות אוטומטיכ- אף פעם. עצירת מענה לשיחות עם הכנסת המכשיר לנרתיק בתוך טלפון, לחץ על אפשרויות. לחץ על אפשרויות כלליות. הגדר את השדה מענה אוטומטי כ-אף פעם. איפוס טיימר שיחה.6 בטלפון, לחץ על מצב. לחץ על שיחה אחרונה או על מספר שיחות כולל. לחץ על מחק טיימר. 36

39 אודות מצב Telecoil (מכשיר שמיעה) במצב,Telecoil האות המגנטי של מכשיר ה- BlackBerry משתנה עד לרמה המתאימה ולהיענות תדר הניתנת לקליטה על ידי עזרי שמיעה המצוידים בהתקני.telecoil הפעלת מצב Telecoil (מכשיר שמיעה) ודא כי מכשיר ה- BlackBerry שלך תומך שלך..6 בתוך טלפון, לחץ על אפשרויות. לחץ על עבודה עם עזרי שמע. הגדר את שדה מצב מאופשר.Telecoil מחוון H-T Telecoil מופיע בחלק 'מצב המכשיר' של המסך. קיצורי דרך לטלפון במצב Telecoil (מכשיר שמיעה). לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם ספק השירות האלחוטי כדי לענות לשיחה, הקש על מקש שלח. כדי להוסיף סימן פלוס (+) בעת הקלדה של מספר טלפון, החזק את מקש 0 לחוץ. כדי להוסיף שלוחה במספר טלפון, הקש על מקש Alt ועל מקש X. הקלד את מספר השלוחה. כדי להקצות מספר חיוג מהיר למקש, במסך הבית או במצב טלפון, החזק את המקש לחוץ. כדי להפעיל את הדיבורית במהלך שיחה, הקש על מקש דיבורית. כדי לכבות את הדיבורית במהלך שיחה, הקש על מקש הדיבורית. כדי לבדוק את הדואר הקולי שלך, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 1. כדי להקליד אות בשדה של מספר טלפון, הקש על מקש Alt ועל מקש האות. כדי לעבור לחלק העליון של מסך הטלפון, הקש על מקש רווח. כדי להציג את מספר הטלפון האחרון שהקלדת בטלפון, הקש על מקש רווח ועל המקש.Enter הקש על מקש שלח כדי לחייג את המספר. כדי להציג רשימת אנשי קשר בטלפון, החזק את מקש שלח לחוץ. כדי לעבור בין מספרי טלפון, במכשיר הטלפון שלך לחץ על מספר הטלפון הפעיל. לחץ על מספר טלפון. פתרון בעיות בטלפון אינני יכול לערוך/לנהל או לקבל שיחות. נסה לבצע את הפעולות הבאות: 37

40 ודא כי מכשיר ה- BlackBerry שברשותך מחובר לרשת האלחוטית. אם אינך יכול לערוך/לנהל שיחות והחיוג הקבוע מופעל, ודא כי מספר הטלפון של איש הקשר שלך מופיע ברשימת החיוג הקבוע, או כבה את החיוג הקבוע. אם עברת לארץ אחרת ולא שינית את אפשרויות החיוג החכם שלך, הקש את מספר הטלפון המלא של איש הקשר שלך, כולל קוד המדינה והקוד האזורי. אם אינך מקבל שיחות, ודא כי חסימת השיחות והעברת השיחות כבויות. אם כרטיס ה- SIM שלך תומך ביותר מאשר מספר טלפון אחד, אולם יש לך רק מספר אחד, ודא שמספר טלפון זה מוגדר כמספר הראשי. מספר הטלפון שלי מופיע כלא מוכר בטלפון נסה לשנות את מספר הטלפון בכרטיס ה- SIM כדי לשנות את האופן שבו מופיע מספר הטלפון שלך בטלפון. בתוך אפשרויות המכשיר, לחץ על אפשרויות מתקדמות. לחץ על כרטיס.SIM לחץ על ערוך מספר טלפון ב- SIM. הקלד את מספר הטלפון שלך. לחץ על כדור העקיבה. הערה: כאשר משנים את מספר הטלפון בכרטיס ה- SIM, לא משתנה מספר הטלפון שבו משתמש מכשיר ה- BlackBerry לביצוע שיחות ולקבלת שיחות. אינני יכול לבצע שיחות באמצעות פקודה קולית נסה לבצע אחת מהפעולות הבאות: ודא כי מכשיר ה- BlackBerry שברשותך מחובר לרשת האלחוטית. אם אתה משתמש בהתקן מותאם, Bluetooth כגון ערכת דיבורית לרכב או אוזניות אלחוטיות, ודא שההתקן מותאם ה- למכשיר ה- BlackBerry. שברשותך תומך בתכונה זו וכי זיווגת את ההתקן מותאם ה- Bluetooth Bluetooth אם המקלדת שלך נעולה, שחרר את המקלדת. ודא שהשפה שבה אתה משתמש כדי לומר את הפקודות הקוליות זהה לשפת החיוג הקולי שהגדרת באפשרויות השפה. ייתכן כי שפות מסוימות אינן נתמכות. המכשיר שלי אינו מזהה שמות או מספרים בפקודות הקוליות נסה לבצע את הפעולות הבאות: אמור את השם הפרטי ואת שם המשפחה של איש הקשר. השתמש בכללי ההיגוי הרגילים כאשר אתה אומר פקודה קולית. אם מכשיר ה- BlackBerry אינו מזהה התאמות לעיתים קרובות, הגדר את רמת הרגישות של ההתאמות כך שמספר הדחיות יקטן. אם המכשיר מזהה לעיתים קרובות התאמות לא נכונות, הגדר את רמת הרגישות של ההתאמות כך שמספר הדחיות יגדל. כוונן את חיוג הספרות כדי לשפר את הזיהוי הקולי של הספרות. איני מצליח לבדוק את הדואר הקולי שלי אם למכשיר ה- BlackBerry שלך משויך יותר ממספר טלפון אחד ואתה מנסה לבדוק את הדואר הקולי באמצעות מקש קיצור, המכשיר מתקשר למספר הגישה לדואר הקולי השייך למספר הטלפון הפעיל שלך. 38

41 נסה לבדוק את הדואר הקולי של מספר הטלפון החלופי שלך. אינני מצליח להצטרף לשיחה אם מכשיר ה- BlackBerry משויך למספר טלפון קולי ארגוני, אינך יכול להצטרף לשיחה שיזמת או קיבלת דרך מספר הטלפון הארגוני כשמדובר בשיחה שיזמת או קיבלת דרך מספר הטלפון של ספק השירות האלחוטי. 39

42 40

43 חיוג קולי ביצוע שיחה באמצעות פקודה קולית אם אתה משתמש בהתקן מותאם, Bluetooth כגון ערכת דיבורית לרכב או אוזניות אלחוטיות, ודא כי ההתקן מותאם ה- Bluetooth תומך בתכונה זו וכי זיווגת את ההתקן מותאם ה- Bluetooth למכשיר ה- BlackBerry שלך. אין אפשרות להתקשר למספרי חירום באמצעות פקודות קוליות. ביישום החיוג הקולי, המתן לצליל. אמור "התקשר אל" ושם או מספר טלפון של איש קשר. כדי לסיים את השיחה, הקש על מקש End (סיום). חיוג לשלוחה באמצעות פקודה קולית ודא שהגדרת את אפשרויות החיוג החכם. באפשרותך לחייג לשלוחות בתוך החברה שלך בלבד. אמור חייג לשלוחה ואת מספר השלוחה. שימוש באוזניות באפשרותך לרכוש אוזניות אופציונליות לשימוש עם מכשיר ה- BlackBerry. כדי לענות לשיחה, לחץ על לחצן האוזניות. כדי להפעיל השתקה במהלך שיחה, לחץ על לחצן האוזניות. כדי להשבית את ההשתקה, לחץ שוב על לחצן האוזניות. כדי לסיים שיחה, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן האוזניות. כדי לבצע שיחה באמצעות פקודה קולית, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן האוזניות. אמור את הפקודה. כדי להשהות שיר, לחץ על לחצן האוזניות. כדי לחדש את הפעלת השיר, לחץ על לחצן האוזניות. עיין בתיעוד הנלווה לאוזניות כדי לקבל פרטים נוספים על השימוש באוזניות. בדיקת מספר הטלפון העצמי באמצעות פקודה קולית ביישום החיוג הקולי, המתן לצליל. אמור 'בדוק את מספר הטלפון שלי.' בדיקת רמת הכיסוי האלחוטי באמצעות פקודה קולית ביישום החיוג הקולי, המתן לצליל. אמור "בדוק כיסוי". 41

44 בדיקת מד עוצמת סוללה באמצעות פקודה קולית ביישום החיוג הקולי, המתן לצליל. אמור " בדוק סוללה." הגדרת שפת החיוג הקולי ודא כי BlackBerry Device Software תומכת בריבוי שפות. למידע נוסף, פנה למנהל המערכת או לספק השירות האלחוטי. בתוך אפשרויות המכשיר, לחץ על שפה. 1. הגדר את השדה שפת החיוג הקולי השבתת רשימות בחירה עבור פקודות קוליות בתוך אפשרויות המכשיר, לחץ על חיוג קולי. 1. שנה את השדה רשימות אפשרויות לערך תמיד מכובה כאשר מכשיר ה- BlackBerry מזהה יותר מהתאמה אחת לפקודה קולית, הוא בוחר בהתאמה הטובה ביותר ומחייג את מספר הטלפון באופן אוטומטי. קביעת רמת הרגישות התואמת עבור פקודות קוליות בתוך אפשרויות המכשיר, לחץ על חיוג קולי. בצע אחת מהפעולות הבאות: כדי להגדיל את ההתאמות, שנה את השדה רגישות לערך דחה פחות. כדי להקטין את מספר ההתאמות הלא נכונות, שנה את השדה רגישות לערך דחה יותר. כיבוי הנחיות קוליות ביישום החיוג הקולי, המתן לצליל. אמור "כבה בקשות." 42

45 הגדרת אפשרויות ההשמעה עבור חיוג קולי בתוך אפשרויות המכשיר, לחץ על חיוג קולי. בצע אחת מהפעולות הבאות: כדי לבטל את ההשמעה עבור מספרי טלפון, שנה את השדה השמעת ספרה לערך מושבת. כדי לבטל את ההשמעה עבור אנשי קשר, שנה את השדה השמעת שם לערך מושבת. כדי להגדיר את מהירות שבה מתרחשת ההשמעה עבור אנשי קשר, הגדר את השדה מהירות השמעת שם. כדי להגדיר את עוצמת הקול של ההשמעה עבור אנשי קשר, הגדר את השדה עוצמת השמעת שם. שיפור הזיהוי הקולי של מספרים בתוך אפשרויות המכשיר, לחץ על חיוג קולי. לחץ על התאמת חיוג ספרות. השלם את ביצוע ההוראות המופיעות על המסך. פתרון בעיות חיוג קולי אינני יכול לבצע שיחות באמצעות פקודה קולית נסה לבצע אחת מהפעולות הבאות: ודא כי מכשיר ה- BlackBerry שברשותך מחובר לרשת האלחוטית. אם אתה משתמש בהתקן מותאם, Bluetooth כגון ערכת דיבורית לרכב או אוזניות אלחוטיות, ודא שההתקן מותאם ה- למכשיר ה- BlackBerry. שברשותך תומך בתכונה זו וכי זיווגת את ההתקן מותאם ה- Bluetooth Bluetooth אם המקלדת שלך נעולה, שחרר את המקלדת. ודא שהשפה שבה אתה משתמש כדי לומר את הפקודות הקוליות זהה לשפת החיוג הקולי שהגדרת באפשרויות השפה. ייתכן כי שפות מסוימות אינן נתמכות. המכשיר שלי אינו מזהה שמות או מספרים בפקודות הקוליות נסה לבצע את הפעולות הבאות: אמור את השם הפרטי ואת שם המשפחה של איש הקשר. השתמש בכללי ההיגוי הרגילים כאשר אתה אומר פקודה קולית. אם מכשיר ה- BlackBerry אינו מזהה התאמות לעיתים קרובות, הגדר את רמת הרגישות של ההתאמות כך שמספר הדחיות יקטן. 43

46 אם המכשיר מזהה לעיתים קרובות התאמות לא נכונות, הגדר את רמת הרגישות של ההתאמות כך שמספר הדחיות יגדל. כוונן את חיוג הספרות כדי לשפר את הזיהוי הקולי של הספרות. 44

47 מצלמה הגדלה או הקטנה של נושא במצלמה, בצע אחת מהפעולות הבאות: כדי להגדיל, גלגל את כדור העקיבה כלפי מעלה. כדי להקטין, גלגל את כדור העקיבה כלפי מטה. צילום תמונה כברירת מחדל, כאשר אתה מצלם תמונה, המצלמה שומרת את התמונה בזיכרון של מכשיר ה- BlackBerry. בתוך מצלמה, לחץ על כדור העקיבה. בצע אחת מהפעולות הבאות: כדי לצלם תמונה נוספת, לחץ על סמל המצלמה. כדי למחוק את התמונה, לחץ על סמל פח האשפה. כדי להגדיר תמונה כתמונה לזיהוי המתקשר או כרקע מסך הבית, לחץ על סמל חתוך. כדי להעביר את התמונה, לחץ על סמל המעטפה. כדי לשנות שם ולשמור את התמונה, לחץ על סמל התיקייה. שינוי מצב האיתות עבור תמונה במצלמה, הקש על מקש רווח. מחוון מצב האיתות, בפינה הימנית התחתונה של המסך, מציג את מצב האיתות הנוכחי. שינוי גודל העינית לתמונה במצלמה, הקש על מקש Symbol (סמל). הצגת מספר התמונות שנותרו במצלמה, אם העינית לא ממלאת את כל המסך, המספר המוערך של תמונות שבאפשרותך לשמור מופיע בפינה השמאלית התחתונה של המסך. 45

48 אפשרויות מצלמה שנה את ברירת המחדל למצב הבזק במצלמה, 1. לחץ על אפשרויות. 2. שנה את השדה ברירת מחדל להבזק שינוי גודל העינית באפשרותך להסתיר את פרטי המצב שמופיעים בתחתית המסך ולהציג את זירת הצילום במסך המלא. במצלמה, 1. לחץ על אפשרויות. 2. שנה את השדה מצב עינית הגדרת מיקום לשמירת תמונות במצלמה, 1. לחץ על אפשרויות. 2. הגדר את השדה שמור תמונות ואת השדה תיקייה הגדרת גודל תמונה במצלמה, 1. לחץ על אפשרויות. 2. הגדר את השדה גודל תמונה הגדרת איכות תמונה באפשרותך להגדיר את דקות הפרטים שבתמונות המצלמה. ככל שדקות הפרטים גבוהה יותר, כמות הזיכרון שצורכת המצלמה גדולה יותר. 46

49 בתוך מצלמה, לחץ על אפשרויות. הגדר את השדה גודל תמונה. הגדרת איזון הלבן תנאי התאורה יכולים להשפיע על הצבעים בתמונות. הגדר איזון הלבן כך שיפצה על תנאי תאורה שונים. בתוך מצלמה, 1. לחץ על אפשרויות. 2. הגדר את השדה איזון הלבן הוספת אפקט צבע לתמונות באפשרותך להחיל אפקט של גווני חום או שחור-לבן על התמונות שאתה מצלם. במצלמה, 1. לחץ על אפשרויות. 2. שנה את השדה אפקט צבע שנה את נפח הזיכרון הפנוי עבור קובצי מדיה ביישום המדיה, לחץ על אפשרויות. בצע אחת מהפעולות הבאות: קיצורי דרך - מצלמה כדי לצלם תמונה, הקש על מקש הנוחות הימני. כדי להגדיל נושא, הקש על מקש עוצמת קול מוגברת. כדי להקטין נושא, הקש על מקש עוצמת קול מוחלשת. כדי לשנות את מצב ההבזק לתמונה, הקש על מקש רווח. כדי לשנות את גודל העינית לתמונה, הקש על המקש.Symbol 47

50 פתרון בעיות מצלמה אינני יכול לשמור תמונות ייתכן כי בזיכרון או בכרטיס המדיה של מכשיר ה- BlackBerry אין די זיכרון זמין לשמירת תמונות. נסה לבצע אחת מהפעולות הבאות: אם אתה מנסה לשמור תמונה בזיכרון המכשיר שלך, מחק נתונים ישנים או הודעות ישנות מן ההתקן. אם אתה מנסה לשמור תמונה בכרטיס המדיה, מחק קובצי מדיה ישנים. באפשרויות המצלמה, ודא שהשדה איכות תמונה אינו מוגדר לאיכותי מאד. תמונות איכותיות מאד משתמשות בזיכרון גדול יותר מאשר תמונות איכותיות או רגילות. הגדל את כמות הזיכרון המרבית הזמינה עבור תמונות. האיתות מתעמעם או כבה אם מד עוצמת הסוללה יורדת אל מתחת ל- 20 אחוזים, האיתות מתעמעם כדי לשמר את עוצמת הסוללה. בטמפרטורות נמוכות, כאשר מד עוצמת הסוללה יורד אל מתחת ל- 20 אחוזים, האיתות עלול לכבות. חלק מהתמונות שאני מצלם מטושטשות בתנאי תאורה קשים, המצלמה עשויה לפצות על החשיפה הנמוכה באמצעות מהירות צמצם איטית יותר. אם תזיז את המצלמה לפני תום פעולת הצמצם, התמונה עלולה להיות מטושטשת. אם המצלמה משתמשת במהירות צמצם איטית יותר והעינית לא מכסה את כל המסך, יופיע מחוון סימן קריאה בתחתית המסך. 48

51 הודעות דואר אלקטרוני יסודות הנושא הודעות דוא"ל פתיחת הודעה בתוך רשימת הודעות, לחץ על הודעה. הערה: אם מכשיר ה- BlackBerry שלך מקושר ליותר מאשר כתובת דואר אלקטרוני אחת, ייתכן שתוכל לפתוח הודעות מתוך רשימת הודעות של כתובת דואר אלקטרוני ספציפית. שליחת הודעת דואר אלקטרוני בתוך רשימת הודעות, הקש על מקש. לחץ על צור הודעת דואר אלקטרוני. בשדה אל, בצע אחת מהפעולות הבאות:.6 הקלד כתובת דואר אלקטרוני. הקלד שם של איש קשר. הקלד חלק משמו של איש קשר. לחץ על איש קשר. הקלד הודעה. לחץ על כדור העקיבה. לחץ על שלח. הערה: אם מכשיר ה- BlackBerry משויך ליותר מאשר כתובת דואר אלקטרוני אחת, באפשרותך להגדיר את כתובת הדואר האלקטרוני שבה ברצונך להשתמש בעת משלוח הדוא"ל בשדה "שלח באמצעות". בדיקת איות באפשרותך לבדוק את האיות של הודעות, תזכירים, משימות או רשומות לוח שנה שיצרת. בהודעה, תזכיר, משימה או פעילות, לחץ על בדיקת איות. בצע אחת מהפעולות הבאות: כדי לקבל את האיות המוצע, לחץ על המילה המסומנת. כדי להתעלם מהאיות המוצע, הקש על מקש.Escape כדי להתעלם מכל המופעים המוצעים לאיות, לחץ על המקש תפריט. לחץ על התעלם מהכול. כדי להוסיף מילה למילון בהתאמה אישית, לחץ על הוסף למילון. כדי לעצור את בדיקת האיות, לחץ על בטל בדיקת איות. 49

52 שמירה של טיוטת הודעה בעת חיבור הודעה, לחץ על כדור העקיבה. לחץ על שמור טיוטא. שליחת עותק מוסתר לאיש קשר תפריט. בעת חיבור הודעה, הקש על מקש 1. לחץ על הוסף עותק מוסתר. 2. צירוף איש קשר להודעה בעת חיבור הודעה, 1. לחץ על צרף כתובת. 2. לחץ על איש קשר. 3. הגדר רמת חשיבות עבור הודעה בעת חיבור הודעה, 1. לחץ על אפשרויות. 2. הגדר את השדה חשיבות שמירת הודעה ברשימת הודעות, מענה להודעה בתוך הודעה, לחץ על כדור העקיבה. 1. לחץ על השב או על השב לכול. 2. מחיקת הטקסט המקורי מהודעת תשובה בעת תשובה להודעה, לחץ על מחק טקסט מקורי. 50

53 העברת הודעה בתוך הודעה, בצע אחת מהפעולות הבאות: מחיקת הודעה לחץ על העבר. לחץ על העבר בתור. לחץ על סוג הודעה. בתוך הודעה, לחץ על כדור העקיבה. לחץ על מחק. מחיקת מספר הודעות בתוך רשימת הודעות, סמן שדה תאריך. לחץ על מחק פריטים קודמים. הערה: הודעות דואר אלקטרוני שאותן מחקת באמצעות תפריט מחק פריטים קודמים אינם נמחקים מיישום הדואר האלקטרוני של המחשב שלך במהלך פשרת דואר אלקטרוני. סימון הודעה כ'נפתחה' או 'לא נפתחה' ברשימת הודעות, בצע אחת מהפעולות הבאות: סמן הודעה. לחץ על סמן כנפתחה או על סמן כלא נפתחה. סמן שדה תאריך. לחץ על סמן כהודעה שנפתחה מוקדם יותר. יצירת קישור עבור קוד זיהוי אישי באפשרותך ליצור קישור עבור קוד זיהוי אישי בהודעות, בתזכירים, במשימות או ברשומות לוח השנה. כאשר אתה לוחץ על הקישור, באפשרותך לשלוח הודעת קוד זיהוי אישי. בעת הקלדת טקסט, הקלד קוד זיהוי אישי ואת קוד הזיהוי האישי. חיפוש טקסט בתוך הודעה, קובץ מצורף או דף אינטרנט כדי לחפש טקסט במצגת מצורפת, ודא כי אתה צופה במצגת בתצוגת טקסט או בתצוגת טקסט ושקופית. בהודעה, בקובץ מצורף או בדף אינטרנט, הקש על המקש תפריט. לחץ על חיפוש. הקלד את הטקסט. הקש על מקש.Enter כדי להגיע למופע הבא של הטקסט, לחץ על מצא את הבא. 51

54 תיקיות של הודעות דוא"ל תיוק הודעת דוא"ל.6 ודא כי התכונה 'פשרה באמצעות דואר אלקטרוני' מופעלת. ברשימת הודעות, סמן הודעת דוא"ל. לחץ על קובץ. לחץ על תיקיית הודעות דוא"ל. הוספה, שינוי או מחיקה של תיקיית הודעות דוא"ל באפשרותך להוסיף, לשנות או למחוק תיקייה של הודעות דוא"ל ביישום הדוא"ל במחשב שלך. כאשר התכונה 'פשרה באמצעות דוא"ל אלחוטי' מופעלת, מכשיר ה- BlackBerry קולט את השינויים, המבוצעים על-ידך בתיקיית הודעות הדוא"ל של המחשב שלך, באמצעות הרשת האלחוטית. כאשר התכונה 'פישור באמצעות דוא"ל אלחוטי' מושבתת או אינה זמינה במכשיר שלך, יש ליישב את השינויים באמצעות כלי הגדרות הדוא"ל של הManager.BlackBerry Desktop עיין בעזרה המקוונת של התוכנה BlackBerry Desktop כדי לקבל מידע נוסף אודות פישור באמצעות דוא"ל. הסתרת הודעות דואר אלקטרוני שתויקו בתוך רשימת הודעות, לחץ על אפשרויות. לחץ על אפשרויות כלליות. הגדר את השדההסתר הודעות שתויקו לכן. הצגת הודעות בתיקייה מסוימת ברשימת הודעות, לחץ על הצג תיקייה. לחץ על תיקייה. הודעות שנשלחו שליחת הודעה מחדש בתוך הודעה שנשלחה, בצע אחת מהפעולות הבאות: 52

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

nüvi סדרת 2200/2300 מדריך למשתמש לשימוש עם דגמי nüvi הבאים: 2370,2360,2350,2340,2310,2300,2250,2240,2200

nüvi סדרת 2200/2300 מדריך למשתמש לשימוש עם דגמי nüvi הבאים: 2370,2360,2350,2340,2310,2300,2250,2240,2200 nüvi סדרת 2200/2300 מדריך למשתמש לשימוש עם דגמי nüvi הבאים: 2370,2360,2350,2340,2310,2300,2250,2240,2200 שלה הבנות החברות או 2010-2011 Garmin Ltd. או להוריד, להפיץ, לשדר, להעתיק, לשכפל, אין זה, במסמך מפורשות

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט

הסבר לתוכנת הגדלה מסוג זום טקסט חבילת התוכנה ZoomText Fusion יולי מהדורת 2019 חברת לטס טוק דרך ההגנה 34, קומה 1- תל-אביב support@ltalk.net www.ltalk.net טלפון 03-5714131 פקס 03-6340962 1 תוכן עניינים חבילת התוכנה ZoomText Fusion 6...

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

Microsoft Word - חוברת iPhone.doc

Microsoft Word - חוברת   iPhone.doc 1 עניינים תוכן תוכן עניינים... 2 1. הפעלת מכשיר ה...iphone 3 1.1 הכנסת כרטיס ה USIM למכשיר... 3 1.2 התקנת תוכנת ה-... ITUNES 4 2.כניסה לאפליקציית הסוכנים של מגדל... 9 2.1 פתיחת האפליקציה... 9 2.2 כניסה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

1 בחירת מנועי חיפוש באינטרנט תוצאות החיפושים באינטרנט, תלויות בבחירת מנוע חיפוש מתאים. אמנם גוגל הוא המנוע המוכר ביותר, ובכ"ז, לעתים השימוש במנוע אחר,

1 בחירת מנועי חיפוש באינטרנט תוצאות החיפושים באינטרנט, תלויות בבחירת מנוע חיפוש מתאים. אמנם גוגל הוא המנוע המוכר ביותר, ובכז, לעתים השימוש במנוע אחר, 1 בחירת מנועי חיפוש באינטרנט תוצאות החיפושים באינטרנט, תלויות בבחירת מנוע חיפוש מתאים. אמנם גוגל הוא המנוע המוכר ביותר, ובכ"ז, לעתים השימוש במנוע אחר, יניב תוצאות רלבנטיות יותר, ותהליך איתור המידע יהיה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד