HUJI Syllabus

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "HUJI Syllabus"

תמליל

1 סילבוס מבוא ליחסים בין-לאומיים תאריך עדכון אחרון נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 6 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:יחסים בינלאומיים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:שנתי שפת ההוראה:עברית קמפוס: הר הצופים מורה אחראי על הקורס (רכז):גליה בר-נתן דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: שעות קבלה של רכז הקורס:יפורסמו בהמשך מורי הקורס: פרופ אריה קצוביץ מר עומר קלדרון 1 / 23

2 מר דן ערן גב נטע קרמר מר משה גולדמן תאור כללי של הקורס: קורס זה פותח בפניכם צוהר אל העולם הרחב של מחקר היחסים הבינלאומיים כתחום מדעי. הוא סוקר את מושגי היסוד של התחום, את הגישות הבסיסיות הקיימות במחקר המדעי של היחסים הבינלאומיים, ואת הסוגיות המחקריות המרכזיות אשר מהן מורכב התחום, בדגש על בטחון בינלאומי, הפוליטיקה של הכלכלה הבינלאומית, שתוף פעולה בינלאומי ועל לאומי, ומגוון סוגיות גלובליות מטרות הקורס: מטרת הקורס היא לחשוף את התלמידים למושגי היסוד של חקר היחסים הבינלאומיים ולפרוס בפניהם באופן השוואתי וביקורתי את הגישות המחקריות הבולטות בתחום. בהמשך הקורס בוחן סוגיות תיאורטיות ממוקדות יותר בראי הגישות השונות. תוצרי למידה בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים: תוצרי למידה: בסיומו של קורס זה הסטודנטים יהיו מסוגלים: 1. להגדיר ולהבין את מושגי היסוד בספרות היחסים הבינלאומיים. 2. להגדיר ולהבין את הפרדיגמות המרכזיות בחקר היחסים הבינלאומיים. 3. להשוות באופן ביקורתי בין גישות מחקריות שונות. 4. לבחון מקרים אמפיריים ולזהות את הדינמיקות התיאורטיות בן התמקד הקורס. 5. ליישם טיעונים תיאורטים במחקר אמפירי. 6. לתכנן מחקר השוואתי בהיקף קטן ולבצעו בהצלחה. דרישות נוכחות (%): נוכחות חובה בתרגיל. 80% נוכחות בתרגיל כתנאי לגשת לבחינה בסוף השנה. נוכחות בשעור הינה חובה שאיננה נאכפת. שיטת ההוראה בקורס: שבועי קטן יותר אשר מבוסס על דיון פעיל ועל הגשה של דוחות ועבודות. מטרת התרגיל (קבוצת הדיון) לסייע לסטודנט/ית להבין את חומר הקריאה ואת ההרצאות, להכין עבודות בכתב, ולהתכונן למבחן. התרגיל מהווה חלק בלתי נפרד ומרכזי מהקורס, ובו גם ניתנת לסטודנטים האפשרות לשאול ולענות על שאלות, להביע ולהחליף דיעות, וליישם את החומר הנלמד בשיעורים על מקרים אמפיריים.!!שימו לב: נוכחות בלפחות 80% מהתרגילים הינה תנאי לגשת למבחן! "השתתפות פעילה" כוללת קריאה לקראת התרגיל והשתתפות בדיון, וכן הגשת דוחות קריאה. על כל תלמיד להגיש במהלך כל סמסטר שני דוחות. 2 / 23

3 התרגילים יתקיימו מדי שבוע, במשך 60 דקות, החל מהשבוע הראשון של שנת הלימודים. התרגילים יתמקדו בחומר שנלמד בשיעור הקודם רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס: סמסטר א' 1. מבוא ומפלסי ניתוח (17 אוקטובר) 2. מי השחקנים בזירה הבינלאומית? מדינת הלאום, שחקנים לא מדינתיים (24 אוקטובר) 3. עוצמה והשפעה ביחסים בינלאומיים (31 אוקטובר) 4. גישות לתחום - I הפרדיגמה הריאליסטית - הריאליזם המדיני ) (7 נובמבר) 5. גיש ות לתחום - II הגישה הריאליסטית-מבנית ) (14 נובמבר) 6. גישות לתחום III -הגישה הליברלית (21 נובמבר) 7 גישות לתחום IV -ניאוליברליזם (28 נובמבר). 8 גישות לתחום -IV הגישה הגרוציאנית ) (5 דצמבר). 9 גישות לתחום - V מרקסיזם וניאו-מרקסיזם 12) דצמבר ( 10 גישות לתחוםIV -הגישה הקונסטרוקטיביסטית- הפן האידאי של היחב"ל (19 דצמבר) 11. ניתוח מד"ח : I מדיניות חוץ ומודלים של קבלת החלטות (26 דצמבר) 12 ניתוח מד"ח : II השפעת הזירה הפנימית על עיצוב מדיניות חוץ (2 ינואר) 13. אתגר שתוף פעולה במערכת אנרכית : אתגרים ופתרונות על פי הגישות השונות (9 ינואר). 14 סיכום וחזרה של סמסטר א' (16 ינואר) סמסטר ב' 15. בטחון בינלאומי : I הסיבות לפרוץ מלחמות (20 פברואר) 16. בטחון בינלאומי : II מלחמות אזרחים והתערבויות צבאיות (27 פברואר) 17. בטחון בינלאומי :III הרתעה גרעינית ובקרת נשק ) 6 מרץ). 18. בטחון בינלאומי IV :בין מלחמה לשלום-ניהול ויישוב סכסוכים (13 מרץ) 19. כלכלה פוליטית בינלאומית : I מושגי יסוד וגישות (20 מרץ) 20. כלכלה פוליטית בינ"ל II :המערכת הכלכלית מאז 1945 ועד ימינו (27 מרץ) חופשת פסח (3 אפריל עד ה- 27 אפריל] 21. כלכלה פוליטית בינ"ל : III יחסי צפון-דרום (1 מאי) 22. גלובליזציה ועתיד מדינת-הלאום (8 מאי (. 23 שת"פ על-לאומי, אינטגרציה אזורית, וקהילות בטחון ) 15 מאי) 24. סוגיות גלובליות- אקולוגיה ודמוגרפיה ) 22 מאי) 25. אתיקה בינלאומית וזכויות-האדם ) 29 מאי) חופשת שבועות 3 / 23

4 26. שינוי והמשכיות ביחב"ל-יחב"ל אחרי סוף המלחמה הקרה ואחרי ה 11 בספטמבר ) יוני) 27. סיכום, מסקנות ומחשבות ביקורתיות (19 יוני) חומר חובה לקריאה: חומר הקריאה לקורס מבוסס על מקורות שונים: א. חומר קריאה מהספר של and Trend :Politics World,.Jr,Kegley.W Charles Transformation, 11th edition (Belmont, CA: Thomson, 2007 אשר חלק ניכר ממנו הינו קריאת רקע חשובה. יש הרבה עותקים ממגוון הוצאות בספריה. אין הבדלי ם גדולים בין ההוצאות השונות, רק שימו לב לשינויים במספרי העמודים. חפשו את החומר על בסיס הכותרת ולא העמודים. כמו כן, ספר זה מופיע בגרסא מתורגמת לעברית על ידי האוניברסיטה הפתוחה (קגלי וויטקוף). ב. מאמרים מדעיים מקוצרים המופיעים ברובם בספר של Goldstein M. Donald,Williams Phil and Jay M. Shafritz (eds.,) Classic Readings of International Relations, 2nd edition (Fort Worth, TX: Harcourt Brace College Publishers, 1999) ג. מגוון מאמרים ופרקים נבחרים מהספרות התיאורטית המרכזית בתחום. אלו נמצאים גם במחלקת השמורים בספרייה, בשמורים האלקטרונים ובמאגרי המידע האינטרנטים. על הסטודנט/ית לקרוא את חומר הקריאה מראש, על מנת לעקוב אחרי ההרצאות ובעיקר, להשתתף באופן פעיל בתרגילים.!! כתלמידים בחוג ליחסים בינלאומיים אנו מצפים שתעקבו באופן שוטף אחר מדורי חדשות החוץ בעתונות. דברים מעניינים קורים בעולם!! להלן חומר קריאת החובה מחולק על פי השיעורים: גישות בסיסיות לחקר היחסים הבינלאומיים שעור 1: מבוא ומפלסי ניתוח - מהן השאלות הגדולות של מחקר היחב"ל? מהן הדרכים הבסיסיות בעזרתן אנו מקטלגים את התשובות השונות? Karen Mingst, Essentials of International Relations ( NY: Norton, 2003) Ch.1 "Approaches to International Relations" pp.1-16 Ch.3 "Contending Perspectives: How to Think about International Relations Theoretically", pp Stephen Walt, One world, many theories Foreign Policy, No. 110, Special Edition: רוב של גורפת סקירה בעצם-. pp Frontiers of Knowledge. (Spring,,(1998 הקורס. 4 / 23

5 שעור 2 :מי השחקנים בזירה הבינלאומית? מדינת הלאום ושחקנים לא מדינתיים Bruce Russett and Harvey Starr, World Politics: The Menu for Choice, 7th edition (Belmont, CA: Wadsworth, 2004), Chapter 3: International Actors: States and Other Players on the World Stage, pp [ERESERVE] Kegley, World Politics: Trend and Transformation, Chapter 6, "Non-State Actors in a System of States," pp חלק מהשאלות שיעלו בשעור הזה ישובו לדיון בשעור על גלובליזציה בסמסטר ב. שעור 3: עוצמה והשפעה ביחסים בינלאומיים Nye, Joseph S., Jr Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs. Ch.1 (1-32). Robert Art, "The Fungibility of Force", in : Robert J. Art and Kenneth N. Waltz (eds.,) The Use of Force- Military Power and International Politics (Rowman and Littlefield edition). Pub., 6th edition or 7th שעור 4: הריאליזם המדיני מהגות פוליטית לתיאוריה של היחסים הבינלאומיים John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (NY: Norton, 2001), [ההתקפי הריאליזם גישת של ביותר הבולט העכשווי המייצג [ (pp.29-54). Chapter 2 Edward H. Carr, "The Realist Critique and the Limitations of Realism", in Williams et al., Classic Readings, pp שעור 5: הגישה הריאליסטית-מבנית / ניאו-ריאליזם Kenneth Waltz, "The Anarchic Structure of World Politics," in: Art and Jervis (eds.,) International Politics, pp [ERESERVE] [זהו הסיכום הקלאסי של הטיעון הניאו-ריאליסטי לגבי מהות מבנה המערכת הבינלאומית ואופן השפעתו. זהו טקסט לא קל לקריאה אבל בעל השפעה עצומה על התפתחות מחקר היחב"ל מסוף שנות השבעים ואילך] [נמצא בשמורים] 5 / 23

6 Kegley, World Politics, Chapter 4: Great Power Rivalries and Relations, pp [פרק זה מספק לכם את הבסיס היסטורי בכדי לדון בהתנהלות המערכת הבינלאומית, ובמידת ואופן ההשפעה של מבנה המערכת הבינלאומית על מדיניות החוץ של מדינות ועל הסיכויים ליציבות ביחסים הבינלאומיים. הוא סוקר ביעף את הרקע לפרוץ מלה"ע הראשונה, מלה"ע השניה, המלחמה הקרה וסיומה.- האם טיעוניו של וולטץ משכנעים לאור ההסטוריה המוצגת כאן?] קראו שוב את הפרק של מירשהיימר מהשיעור שעבר. במה הוא דומה ושונה מוולץ? John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (NY: Norton, 2001), pp , pp שעור 6: הגישה הליברלית ליחסים הבינלאומיים - מהגות פוליטית לתיאוריה של היחסים הבינלאומיים Bruce Russett, Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993), Chapter 2 (Why Democratic [ERESERVES] Peace?), pp שעור 7: הגישה הניאו-ליברלית מוסדית - מוסדות ומשטרים בינלאומיים כגורמים משמעותיים בפוליטיקה הבינלאומית Robert Keohane, After Hegemony, Chapter 6 (A Functional Theory of International Regimes) שעור 8: הגישה הגרוציאנית (האסכולה האנגלית) Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, (London: [בינלאומית כחברה המערכת -הגרוציאנית הגישה מייצג] Macmillan,,(1977 pp.3-27, and [ERESERVE] Galia Press-Barnathan (June 2004). The War in Iraq and International Order From Bull to Bush. International Studies Review Vol. 6(2), pp דוגמא לישום הגישה של בול על התנהגות ארה"ב מאז ה- 11 בספטמבר. * נקודה למחשבה- הגישה הניאוליברלית-מוסדית מציעה אף היא תפיסה מערכתית אשר שמה דגש על תפקידם של מוסדות בינלאומיים. מה ההבדל בינה לבין גישת האסכולה האנגלית? 6 / 23

7 שעור 9: הגישה המרקסיסטית ] על המרקסיזם נשוב ונרחיב כאשר נדון בכלכלה פוליטית בינ"ל]. John A. Hobson, The Economic Taproots of Imperialism, in Williams et al., Classic Readings, pp Immanuel Wallerstein, The Rise and Future Demise of the World Capitalist System Comparative Studies in Society and History, Vol.16, [חובה-!!!שימו לב שמספיק לקרוא את הגרסא המקוצרת של המאמר] שעור 10: הגישה הקונסטרוקטיביסטית- הפן האידאי של היחסים הבינלאומיים השעור יציג את הנחות היסוד של הגישה ואת האופן בו הן באות לידי ביטוי סביב שתי סוגיות מרכזיות: משמעותה והשלכותיה של האנרכיה בזירה הבינלאומית, והיווצרותן של נורמות בינלאומיות. Alexander Wendt, Anarchy is What States Make of It in: Robert Art and Robert Jervis (eds.,), International Politics- Enduring Concepts and Contemporary Issues [מקוצרת גרסא] pp (5th edition), Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, "International Norms and Political Change," International Organization, Vol. 52, No. 4, Autumn 1998, pp מהי מדיניות חוץ ומהם הגורמים המשפיעים על עיצובה? שעור 11: מדיניות חוץ ומודלים של קבלת החלטות שעור זה יציג את המודל הרציונלי שמהווה נקודת ייחוס מרכזית להבנת תהליכי קבלת החלטות, וממנו יעבור לבחון את ההשפעה של פוליטיקה בירוקרטית, של גורמים פסיכולוגים ורעיונות של מקבלי החלטות על עיצוב מדיניות חוץ. בתחום זה יש מגוון רב של תיאוריות, אשר דגימות ממנו מופיעות ברשימת קריאת הרשות. Graham T. Allison, "Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis," in Williams et al., Classic Readings, pp או בעברית: גרהם אליסון, "דגמים מושגיים ומשבר הטילים בקובה", בתוך איתן גלבוע (עורך), יחסים בינלאומיים: מקראה (תל-אביב: עם עובד, תשל"ח), עמ' JX G [ספרו של אליסון היה אבן דרך חשובה בהתפתחות הספרות היחב"לית על מודלים של קבלת החלטות] 7 / 23

8 שעור 12: מדיניות חוץII : השפעת גורמים פנימיים שונים על עיצוב מדיניות חוץ? הזירה הפוליטית הפנימית ועיצוב מד"ח: משטר, מבנה מוסדי, קבוצות אינטרס, דעת קהל Michael Mastanduno, The United States Political System and International Leadership: A Decidedly Inferior Form of Government?, in G. John Ikenberry (ed.,), American Foreign Policy- Theoretical Essays (Longman, 2002), pp [חובה. מאמר זה מדגים את ההשפעות של מבנה פוליטי פנימי וקבוצות אינטרס על עיצוב מדיניות החוץ של ארה"ב]. John Mearsheimer and Steven Walt,Domestic Politics and International Relations -(Conversations with History), view in: details.aspx?showid13568 [ שיחה מעניינת מאד על התפקיד של פוליטיקה פנימית במדיניות חוץ, עם מחברי הספר השנוי במחלוקת על ה- Israel,Lobby שהם גם שני חוקרי יחב"ל מובילים [ שעור 13: שיתוף פעולה בינלאומי : מהם האתגרים המרכזיים לשת"פ בינלאומי על פי גישות שונות? מהם הפתרונות המוצעים? כאן לב הויכוח הקלאסי בין הטיעונים הריאליסטים והניאו-ליברלים לגבי אפשרות השת"פ במערכת אנרכית. על חלק גדול מהסוגיות בהן נדון במהלך סמסטר ב הן בתחום הבטחון והן בתחום הכלכלה הפוליטית או הסוגיות הגלובליות- ניתן לחשוב במונחים של אתגרים של שת"פ בינלאומי ולעיתים על-לאומי. Joseph M. Grieco, "Anarchy and the Limits of Cooperation", in: Art and Jervis (eds.,), International Politics, pp Kenneth Oye, "The Conditions for Cooperation in World Politics," in: Art and Jervis (eds.,), International Politics, pp !! עברו שוב על הפרק של Keohane משעור 6 על תפקידם של משטרים בינלאומיים. סמסטר ב' קונפליקט ושתוף פעולה בסוגיות של בטחון בינלאומי: מלחמה, שלום ומה שביניהם שעור 14: הסיבות לפרוץ מלחמות 8 / 23

9 Robert Gilpin, War and Change in World Politics (NY: Cambridge University Press, חובה Change. 1981), Chapter 5: Hegemonic War and International Robert Jervis, "War and Misperception," in Williams et al., Classic Readings, pp שעור 15: מלחמות אזרחים והתערבויות צבאיות : מהן מלחמות אזרחים, מה הגורמים להן? כיצד הן קשורות ליחסים הבינלאומיים ומשפיעות עליהם? כיצד הן קשורות לבעיית הביטחון של מדינות בעולם השלישי? וכיצד זו קשורה (אם בכלל) לעולם הראשון? James D. Fearon and David D. Laitin, "Ethnicity, Insurgency, and Civil War," pp. American Political Science Review, Vol. 97, No. 1, February 2003, Chaim Kaufmann, "Intervention in Ethnic and Ideological Civil Wars" in: Art and חובה]] Waltz (eds.,) The Use of Force Mohammed Ayoob, The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1995), pp. 1-12, שעור 16: הרתעה גרעינית ובקרת נשק Scott D. Sagan, "Instability in South Asia" and Kenneth N. Waltz, "Nuclear Stability in South Asia", both in : Robert Art and Kenneth Waltz (eds.,) The Use of Force- Military Power and International Politics שעור 17: בין מלחמה לשלום- ניהול וישוב סכסוכים Kegley, World Politics, pp (in chapter 13: The Realist Road to Security) [גישה ריאליסטית לניהול סכסוכים]; International :14 chapter in) pp [חובה].[סכסוכים לניהול ליברלית גישה [ Order) Organizations and World Arie M. Kacowicz and Yaacov Bar-Siman-Tov, Stable Peace: A Conceptual Framework in: Kacowicz, Bar-Siman-Tov, Elgstrצm and Jerneck (eds.,) Stable Peace pp Among Nations (Rowman & Littlefield, 2000), קונפליקט ושתוף פעולה בסוגיות של כלכלה פוליטית בינלאומית שעור : 18 כלכלה פוליטית בינלאומית: אילו סוגיות כלולות בתחום נושא זה? כיצד משתמשים בגישות ובמושגי היסוד התיאורטים שלמדנו לניתוח סוגיות מפתח בתחום? (מארס 31) 9 / 23

10 Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations (Princeton NJ: Princeton University Press, 1987), pp שעור 19: המערכת הכלכלית הבינלאומית מאז 1945 ועד ימינו: סקירת תאוריות מרכזיות להסברת שתי שאלות המפתח בתחום: א. מה משפיע על רמת היציבות והפתיחות הכלכלית של המערכת הבינלאומית? ב. מה משפיע על עיצוב מדיניות החוץ הכלכלית של מדינות שונות? (7 באפריל) Kegley, World Politics, Chapter 9 (Money and Markets in the Global Political Economy), pp Robert O. Keohane, Hegemony in the World Political Economy, in: Art and Jervis (eds.,), International Politics, pp שעור 20: יחסי צפון-דרום Robert Gilpin, Dependence and Economic Development, in Williams et al., Classic Readings, pp Kegley, World Politics, Chapter 5, The Global South in a World of Powers, pp !! הסתכלו שוב על מאמרו של וולרשטין מהשיעור על מרקסיזם- כיצד משתלבת החלוקה שלו עם המושגים של צפון-דרום? ממערכת בינ-מדינתית למערכת גלובאלית- אתגרים חדשים לשתוף פעולה ופתרונות ישנים וחדשים שעור 21: גלובליזציה ועתיד מדינת הלאום- מהו תהליך הגלובליזציה? כיצד הוא משפיע על מושגי היסוד של תחום המחקר היחב"לי, על שחקני המפתח ועל הסיבות לקונפליקט ולשתוף פעולה 10 / 23

11 Jan Aart Scholte, The Globalization of World Politics, in Baylis and Smith (eds.,) The Globalization of World Politics An Introduction to International Relations, חובה 1. Chapter Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, Transnational Activist Networks, in Art and חובה pp Jervis (eds.,) International Politics (5th edition, 200), [or the original: Keck and Sikkink, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in [ארוכה יותר קצת גרסא pp International Politics (Ithaca, NY:Cornell UP, 1998), Kegley, World Politics, Chapter 8, "Globalization and the Prospects for Global Governance," pp שעור 22: שתוף פעולה אזורי ועל-לאומי : תהליכי אינטגרציה אזורית ושת"פ על-לאומי Donald J. Puchala, "The Integration Theorists and the Study of International Relations," in Williams et al., Classic Readings, pp Kegley, World Politics, pp (Chapter 14: Political Integration: The Functional and Neofunctional Path to Peace); (Chapter 6, The European Union). שעור 23: בעיות גלובאליות: סוגיית השמירה על איכות הסביבה כדוגמא לאתגר שתוף פעולה על בעיה גלובאלית. [מיהם השחקנים המרכזיים, מהם האתגרים לשתוף פעולה, כיצד יכולות גישות שונות להסביר את שתוף הפעולה שכן נוצר?] Kegley, World Politics, Chapter 10: Population and Resource Pressures on The Global Environment, pp Paul Wapner, Politics Beyond the State: Environmental Activism and World Civic Politics, in Ken Conca and Geoffrey Dabelko (eds.,) Green Planet Blues- איכות ארגוני פעילות על] Environmental Politics from Stockholm to Kyoto, chapter 12 סביבה ב-'חברה האזרחית הגלובלית'. ראו גם פרקים אחרים בספר, לכל המתעניינים]. חובה שעור 24: אתיקה בינלאומית ונושא זכויות האדם כסוגייה גלובאלית: כאן משולבים למעשה שני נושאים: א. האם יש מקום לשיקולים של אתיקה ומוסר בפוליטיקה הבינלאומית?, ב. מה המשמעות הפוליטית של זכויות אדם בזירה הבינלאומית?[ לדוגמא החיכוך בין מושג הריבונות לבין מושג ההתערבות ההומניטרית] 11 / 23

12 Hans J. Morgenthau, "The Moral Blindness of Scientific Man", in: Art and Jervis [חובה[ pp (eds.,) International Politics, Richard Falk, Achieving Human Rights (New York: Routledge, 2009), Introduction, pp [מבוא לספר של חוקר מרכזי בתחום, שהוא גם פעיל של זכויות אדם] שעור 25: המשכיות ושינוי ביחב"ל- היחב"ל לאחר המלחמה הקרה, ואחרי ה- 11 בספטמבר 2001 האם שינוי מהותי? במבט קדימה, האם מה שהיה הוא מה שיהיה? האם יש קידמה ביחסים הבינלאומיים? ) Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilizations?" in Williams et al., Classic Readings, pp שמורים] (1989). 16 Francis Fukuyama, The End of Hstory? The National Interest אלקטרונים] Robert Jervis, Theories of War in an Era of Leading-Power Peace, in Jervis, American Foreign Policy in a New Era (NY: Routledge, 2005), pp חומר לקריאה נוספת: קריאת רשות שעור 1: מבוא ומפלסי ניתוח David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", in: Williams et al., Classic Readings, pp Daniel Drezner, Night of the Living Wonks, Foreign Policy July/August 2010 [see also _politics_and_zombies [מה יש לתיאוריות השונות שנלמד בקורס לומר על תסריט האימה של מתקפת זומבים עולמית...][רשות] ויש גם גרסת ספר: Zombies and Politics International of Theories 12 / 23

13 שעור 2: השחקנים בזירה הבינלאומית John H. Herz, "The Territorial State Revisited: Reflections on the Future of the Nation State," in Williams et al, Classic Readings, pp [רשות שעור 3: עוצמה והשפעה Ivan Arreguםn Toft, How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict pp. (Cambridge University Press, 2007), Chapters 1-2, Kegley, World Politics, pp (power in International Politics; The Elements of State Power). Andrew Mack, Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict, World Politics 27(2) [רשות- אחד המאמרים הקלאסיים על פרדוקס העוצמה הבלתי ממומשת]. שעור 4: ריאליזם Hans Morgenthau, "Six Principles of Political Realism", in Williams et al., Classic Readings, pp [אבי הגישה הריאליסטית הקלאסית, לאחר מלחמת העולם השנייה) הגישה של תמציתי סיכום- 2 בפרק] (Realism) Kegley, World Politics, pp הריאליסטית [ Niccolo Machiavelli, "Recommendations for the Prince", in Williams et al., Classic Readings, pp Thomas Hobbes, "Relations Among Sovereigns", in Williams et al, Classic Readings, pp.35- שעור 5: ניאוריאליזם על תיאורית "מאזן האיומים" ראו: Stephen Walt, The Origins of Alliances (Ithaca and London: Cornell University Press, 1987). הביקורת הקונסטרוקטיביסטית על וולץ מופיעה ב: 13 / 23

14 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge University Press, 1999), especially chapter 3. [נגיע אליה בהמשך]. למי שרוצה לקרוא עוד על תיאורית מאזן הכוחות יש שני מקורות נוספים מצויינים: Paul, Wirts and Fortman (eds.,) Balance of Power- Theory and Practice in the 21st century )Stanford University Press, 2004). International Security 30(1) (Summer 2005)- אוסף מאמרים המתווכחים על קיומה של תופעה חדשה בשם "איזון רך". שעור 6: ליברליזם - Kegley, World Politics, pp.25-28; (in chapter 2: Liberalism; Neo ] תמציתי סיכום] liberalism); Michael, Doyle, "Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs", in: Robert Art and Robert Jervis (eds.,) International Politics- Enduring Concepts and Contemporary ל"ביחב קאנט של המודרני היישום [ pp Issues (NY: Longman, 2000, 5th edition), `* עמנואל קאנט, לשלום הנצחי, ) ירושלים: הוצאת מגנס, תשל"ו), עמ' לסקירה טובה של תיאורית הליברליזם המסחרי ראו: Katherine Barbieri, The Liberal Illusion- Does Trade Promote Peace?(University of Michigan Press, 2002), chapters 1-2. שעור 7: הגישה הניאו-ליברלית Richard Little. International Regimes, in John Baylis and Steve Smith, eds., The Globalization of World Politics, 2nd edition (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp [ERESERVE] Robert O. Keohane, Introduction: From Interdependence and Institutions to Globalization and Governance," in Robert O. Keohane, Power and Governance in a Partially Globalized World (London: Routledge, 2002), pp שעור 8: האסכולה האנגלית Kegley, World Politics, pp (International Law and World Order). 14 / 23

15 שעור 9: הגישה המרקסיסטית V. I. Lenin, Imperialism: A Special Stage of Capitalism, in Williams et al., Classic Readings, pp Andrew Gamble, Marxism after Communism: beyond Realism and Historicism, Review of International Studies (1999)Vol.25(5) pp Stephen Krasner, Two Alternative Perspectives: Marxism and Liberalism, in Williams et al., Classic Readings, pp סקירה כללית טובה של התפתחות זרמים בגישה המרקסיסטית ניתן למצוא ב: Stephen Hobden and Richard Wyn Jones, Marxist theories of International Relations, in: John Baylis and Steve Smith (eds.,), The Globalization of World Politics- An Introduction to International relations, pp Karl Marx and Friedrich Engels, The Communist Manifesto, in Robert Tucker, The Marx-Engels Reader (NY: Norton, 1978), pp שעור 10: הגישה הקונסטרוקטיביסטית Alice Ba and Matthew J. Hoffmann, Making and Remaking the World for IR 101: A Resource for Teaching Social Constructivism in Introductory Classes, International רשות[ ERESERVES ] Studies Perspective Vol.4 (1) (February 2003) John Gerard Ruggie, What Makes the World Hang Together? Neo-untilitarianism and the Social Constructivist Challenge, from Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization, reproduced in: Karen Mingst and Jack Snyder, Essential Readings in World Politics (NY: Norton,2001) [ כדאי להתמקד בעמודים בלבד. החלק הראשון עד עמוד 98 דן בניאוריאליזם ובניאוליברליזם. על הניאוליברליזם נלמד בהרחבה מאוחר יותר] Alexander Wendt, On Constitution and Causation in International Relations, Review of International Studies 24/5 (December 1998), / 23

16 שעור 11: מודלים של קבלת החלטות Charles Freilich, National Security Decision-Making in Israel: Processes, Pathologies, and Strengths, Middle East Journal vol.60(4) (autumn 2006), pp [רשות]. מאמר זה מדגים את השפעת המבנה המוסדי הפנימי ובעיקר שיטת הבחירות, על בעיות בעצוב מדיניות החוץ של ישראל. [ - Alexander L. George, "Causal Nexus Between Cognitive Beliefs and Decision Making Behavior: The "Operational Code" Belief System," L.S. Falkowski (ed.) Psychological Models in International Politics. Vertzberger, Y The World in their Minds: Information Processing, Cognition and Perception in Foreign Policy Decision Making. Stanford: Stanford University 21-50). 7-10, 'בעמ להתמקד כדאי) Ch.1 Press. Kegley World Politics, pp (in Capter 3, The Unitary Actor and Rational Decision-Making, The Bureaucratic Politics of Foreign Policy Decision Making). Arnold Wolfers, Discord and Collaboration: Essays on International Politics, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1962), pp Donald. Neuchterlein, "The Concept of National Interest: New Approaches", Orbis 23 (1979), pp על השפעת גורמים פסיכולוגים על קבלת החלטות יש ספרות ענפה. ראו לדוגמא אוסף המאמרים המקוצרים שנוגעים בתיאוריות פסיכולוגיות מרכזיות, אשר מופיעים ב: G. John Ikenberry (ed.,) American Foreign Policy- Theoretical Essays (Longman, 2002), pp [ Robert Jervis, Hypotheses on Misperception; Tetlock and McGuire, Cognitive Perspectives on Foreign Policy; Yuen Foong Khong, Seduction by Analogy in Vietnam: The Malaya and Korea Analogies; Winter, Hermann, Weintraub and Walker, The Personalities of Bush and Gorbachev Measured at a Distance: Procedures, Portraits, and Policy; Irving Janis, Escalation of the Vietnam: [רשות][ groupthink] How could it happen? [On על השפעת רעיונות של מנהיגים ורעיונות בכלל על מד"ח ראו למשל: Judith Goldstein and Robert O. Keohane, "Ideas and Foreign Policy: An Analytical 16 / 23

17 Framework", in Judith Goldstein and Robert O. Keohane (eds.,) Ideas and Foreign Policy- Beliefs, Institutions and Political Change (Ithaca: Cornell University Press, 1993), pp [ספר זה מייצג את תחילת הדיון הרציונליסטי בתפקיד שמשחקים רעיונות ביחסים הבינלאומיים. ראו דוגמאות מתחומים שונים בשאר הספר Jeff Checkel, "Ideas, Institutions, and the Gorbachev Foreign Policy Revolution," World Politics 45 (January 1993), pp Jeffrey W. Legro, Rethinking the World: Great Power Strategies and International Order, Chapters 1-2. לדיון טוב על השפעת אידיאות על עיצוב מדיניות חוץ כלכלית ובכלל ראו: Kathryn Sikkink, Ideas and Institutions: Developmentalism in Brazil and Argentina (Ithaca, NY: Cornell University Press), chapter 1. Martha Finnemore, The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use of Force (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003), chapters 1, 5. על השפעתן של נורמות בינלאומיות בקביעת מדיניות חוץ (במיוחד בהקשר של אמל"ט) ראו: Arie M. Kacowicz, The Impact of Norms in International Society: The Latin American Experience, (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2005), Chapters 1-2, pp שעור 12: השפעת גורמי פנים על מדיניות חוץ R. Wendzel, International Politics, (NY: John Wiley, 1981), ch.15. Jack Snyder, Myths of Empire- Domestic Politics and International Ambitions על פנימית פוליטיקה השפעת :דוגמא] pp (Ithaca: Cornell University Press, 1991), נטיית מעצמות להתפשטות-יתר. התמקדו בעיקר בעמודים 31-55]. Schweller, Randall Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State מאזן " בתיאורית רק התמקדו] 19(1): Back In. International Security האינטרסים" שלו. זו דוגמא לכך שלמדינות שונות יש תפיסות אינטרסים שונות] על השפעת דעת קהל על עיצוב מדיניות חוץ ראו: Ole Holsti, Public Opinion and Foreign Policy, in: Ole Holsti, Making American 17 / 23

18 Foreign Policy (Routledge, 2006), pp על השפעת התקשורת ראו לדוגמא: Eytan Gilboa, Foreign Policymaking in the age of television, Politics and Diplomacy (Winter/Spring 2003). על השפעת המבנה המוסדי על מדיניות חוץ ראו: G. John Ikenberry, Conclusion: an Institutional Approach to American Foregin Economic Policy, International Organization 42(1) (Winter 1988), pp על חשיבותם של גורמים פנימיים בהסבר המעבר לשלום וקביעת מדיניות חוץ: Galia Press-Barnathan, "Economic Cooperation and Transitions to Peace:The Neglected Dimension of Commerical Liberalism," Journal of Peace Research, Vol. 43, No. 3, 2006, pp Ethel Solingen, Regional Orders at Century's Dawn: Global and Domestic Influences on Grand Strategy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998), pp שעור 13: שתוף פעולה בינלאומי Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Interdependence: World Politics in Transition (Boston: Little, Brown, and Co, 1977), Chapters 1-2, pp שעור 14: סיבות למלחמה Steven Van Evera (1994) "Hypotheses on Nationalism and War" International Security 18(4) Jack S. Levy, "International Sources of Interstate and Intrastate War," in Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall, eds., Leashing the Dogs of War: Conflict Management in a Divided World (Washington, DC: US Institute of Peace Press, 2007), pp Jack S. Levy, The Diversionary War Theory, in: Midlarski (ed.,), Handbook of War Studies Kegley, World Politics, pp (in Chapter 11: Rival Theories of the Causes of 18 / 23

19 Aggression). Kenneth W. Waltz, The Origins of War in Neorealist Theory, in Williams et al., Classic Readings, pp Jack Levy (1988) "Domestic Politics and War," Journal of Interdicsiplinary History Thomas Christensen and Jack Snyder, Chain Gangs and Passed Bucks: Predicting Alliance Patterns in Multipolarity, International Organization 44(2) Spring זהו מאמר המשלב טיעון מערכתי עם טיעון של עיוותי תפיסה על מנת להסביר את הכשלון באיזון יעיל שהוביל למלחה"ע הראשונה ואח"כ למלחה"ע השניה. Carl von Clausewitz, War as an Instrument of Policy, in Williams et al., Classic Readings, pp שעור 15: מלחמות אזרחים והתערבויות צבאיות Barbara F. Walter, " The Critical Barrier to Civil War Settlement" ]רשות[. Force Both in: Art and Waltz (eds.,) The Use of Kalevi J. Holsti, The State, War, and the State of War (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), Chapters 2,6, 7, pp ; Steven Lobel and Arthur Stein, "Geostructuralism and International Politics: The End of the Cold War and the Regionalization of Security," in David A. Lake and Patrick M. Morgan, eds., Regional Orders: Building Security in a New World (University Park, PA: Penn State University Press, 1997), pp שעור 16: הרתעה גרעינית ובקרת נשק Kegley, World Politics, (in Chapter 12: Trends in Weapons Technology, "Military Strategy in the Nuclear Age"); (in Chapter 13: Stabilizing Power Balances through Arms Control). 19 / 23

20 James Schlesinger, The Demise of Arms Control?, The Washington Quarterly, Vol. 23, No. 2, Spring 2000, pp שעור 17: בין מלחמה לשלום Arie M. Kacowicz, Peaceful Territorial Change, (Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1994), pp Lilach Gilady and Bruce Russett, "Peacemaking and Conflict Resolution," in Carlsnaes, Risse, and Simmons, eds., Handbook of International Relations, pp שעור 18: המערכת הכלכלית הבינלאומית מאז 1945 David Lake, Leadership, Hegemony, and the International Economy: Naked Emperor or Tattered Monarch with Potential?, International Studies Quarterly, Vol. 37, No. 4. (Dec., 1993), pp [ ]מאמר מצוין על הגרסאות השונות של תיאורית היציבות ההגמונית וביקורת עליהן. קצת יותר קשה לקריאה]. שעור 20: יחסי צפון-דרום Rafael Reuveny and William R. Thompson, eds., North and South in the World Political Economy (New York: Wiley, 2008). [הספר כולל אסופה של מאמרים עדכניים על יחסי צפון-דרום בתחומי נושא שונים של הכלכלה הפוליטית הבינלאומית]. שעור 21: גלובליזציה Robert Gilpin, "No One Loves a Political Realist", in: Art and Jervis (eds.,) International Politics, pp תומס.ל. פרידמן, הלקסוס ועץ הזית: הגלובליזציה מבט אל עולם משתנה (אור יהודה: הד ארצי,,(2000 פרקים.1-3 תומס ל. פרידמן, העולם הוא שטוח: העולם הגלובלי החיים במציאות חדשה (תל-אביב: אריה ניר,,(2006 פרקים / 23

21 Arie M. Kacowicz, "Regionalization, Globalization, and Nationalism: Convergent, Divergent, or Overlapping?", Alternatives, Vol. 24, No. 4, November 1999 pp Arie M. Kacowicz, "Globalization, Poverty, and the North-South Divide," International Studies Review, Volume 9, Issue 4, Winter 2007, pp שעור 22: שת"פ אזורי ועל-לאומי Emanuel Adler and Michael Barnett, "Security Communities in Theoretical Perspective," in Emanuel Adler and Michael Barnett, eds., Security Communities (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), pp שעור 24: אתיקה וזכויות אדם ביחב"ל Kegley, World Politics, Chapter 7: Humanitarian Challenges and the Protection of [חובה] pp. Human Rights, Rhoda E. Howard and Jack Donnelly, "Human Rights in World Politics", in: Art and pp Jervis (eds.,) International Politics, Stanley Hoffman, Duties Beyond Borders: On the Limits and Possibilities of Ethical International Politics (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1981), pp שעור 25: המשכיות ושינוי ביחב"ל The Economist, The New Enemy, September 2001, in Richard W. Mansbach and Edward Rhodes, eds., Global Politics in a Changing World (Boston: Houghton Mifflin Company, 2003), pp Benjamin R. Barber, Jihad vs. McWorld: How Globalization and Tribalism are Reshaping the World (New York: Ballante Books, 1996), pp Kurt M. Campbell, Globalizations First War?, The Washington Quarterly, Vol. 25, No. 1, Winter 2002, pp John J. Mearsheimer, "Why we will Soon Miss the Cold War," in Williams et al., שיהיה הוא שהיה מה :ל"ליחב מחזורית - ריאליסטית גישה [ pp. Classic Readings, ] 21 / 23

22 Kegley, World Politics, Chapter 15: "Twelve Questions about Twenty-First Century Global Prospects," pp Stephen M. Walt, "International Relations: One World, Many Theories," in Jon C. Pevehouse and Joshua S. Goldstein, eds., Readings in International Relations (New York: Longman, 2008), pp Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Jr., "Globalization: What's New? What's Not? (And So What)?", in Pevehouse and Goldstein, Readings in International Relations, pp הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי: מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 40 הרצאה 0 % השתתפות % 5 הגשת עבודה % 20 הגשת תרגילים % 10 הגשת דו"חות % 5 פרויקט מחקר % 0 בחנים % 20 אחר % 0 מידע נוסף / הערות: הערכת הקורס [הרכב הציון הסופי]: א. השתתפות פעילה בתרגיל 5% ב. שני דוחות קריאה במהלך סמסטר א 5% ג. הצעת מחקר לעבודה השנתית 10% ד. מבחן סמסטר א' 20% (!!שימו לב, למועד השני של מבחן זה רשאים לגשת רק תלמידים שלא יכלו להגיע למועד הראשון. אין אפשרות לחזור על המבחן לשיפור ציון). ה. עבודה שנתית 20% 22 / 23

23 Powered by TCPDF ( ו. מבחן סוף השנה 40% מידע נוסף: הגשת דוחות קריאה- מטרתה לאפשר לכם לתרגל קריאה ותימצות של טקסטים מדעיים שונים, להתמודד באופן יעיל וטוב יותר עם חומר הקורס הרב, לעודד השתתפות בתרגיל ולקבל משוב מהמתרגלים. פרטים בתרגיל. הצעת מחקר לעבודה השנתית- עד תחילת סמסטר ב יכתבו התלמידים הצעת מחקר מפורטת אשר תהווה את הבסיס למחקר עמוק יותר במהלך סמסטר ב ולעבודה השנתית. פרטים יינתנו בקבוצות הדיון. הגשת עבודה שנתית. העבודה תהיה בהיקף של כחמישה עשר עמודים. הסבר מפורט לגבי אופי העבודה יינתן במהלך הקורס. בתום הסמסטר הראשון יתקיים מבחן בקיאות, בסוף השנה תתקיים בחינה מסכמת אשר מתייחסת לביבליוגרפיה של סמסטר ב' ולשעורים של כל השנה.!! הקורס קריאה מודרכת וכתיבה מדעית מיועד בין היתר גם לסייע לכם להתמודד עם החומרים והמטלות בקורס זה. נצלו זאת. הצליבו מידע. נסו ליישם דברים שלמדתם שם. 23 / 23

untitled

untitled ש 3-1 - אוניברסיטת בר-אילן המחלקה למדעי המדינה מבוא ליחסים בינלאומיים ד"ר מירב משאלי-רם 71-104-01/02 שעות קבלה: יום א' 11:00-12:00 יום ג ' 13:30 בתאום מראש בניין 302 מדעי המדינה, קומה ג' חדר 2 קורס חובה

קרא עוד

.I.II.III.IV שיעור אוניברסיטת תל-אביב סמסטר א', תשע"ח (2018/9) הפקולטה למדעי החברה יום ג', 17:15-19:45, נפתלי 101 בית הספר למדע המדינה, ממשל

.I.II.III.IV שיעור אוניברסיטת תל-אביב סמסטר א', תשעח (2018/9) הפקולטה למדעי החברה יום ג', 17:15-19:45, נפתלי 101 בית הספר למדע המדינה, ממשל .I.II.III.IV שיעור 1031-1900 אוניברסיטת תל-אביב סמסטר א', תשע"ח (2018/9) הפקולטה למדעי החברה יום ג', 17:15-19:45, נפתלי 101 בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים מבוא ליחסים בינלאומיים ולאסטרטגיה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ביטחון בין-לאומי : תאוריה ומציאות - 58306 תאריך עדכון אחרון 07-04-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:יחסים בינלאומיים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות המוסיקה - העת העתיקה וימי-הביניים - 23120 תאריך עדכון אחרון 05-07-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מוסיקולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תאוריות של התערבות במשפחה - 3669 תאריך עדכון אחרון 12-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מדיניות רווחה בפרספקטיבה השוואתית - 3818 תאריך עדכון אחרון 14-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

Microsoft Word - markus214.doc

Microsoft Word - markus214.doc 1 Bar-Ilan University School of Social Work 52900 Ramat-Gan, Israel טלפון: 03-5318355/487 Phone: פקס: Fax: 3-03 -5347228 אוניברסיטת בר-אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית רמת-גן, 52900 ב"ה תשס"ה עבודה קהילתית -

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

change

change שינוי ארגוני מבוא מבוא סוגיות הקשורות להתמד ולשינוי בפעולותיהם של בני האדם מעסיקות חוקרים ופילוסופים במשך מאות שנים. נדמה כי בא בעת שכוחות גדולים פועלים ליצירת שינויים באופן מתמיד בכל המעגלים של חיינו,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות הדיסציפלינה הבלשנית חלק ב - המהפכה החומסקייאנית - 10804 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס למדעי הלשון השנה הראשונה

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Microsoft Word - shtainberg645.doc

Microsoft Word - shtainberg645.doc 1 אוניברסיטת בר-אילן המחלקה למדעי המדינה התכנית ללימודי ניהול וישוב סכסוכים גישות פוליטיות למשא-ומתן ותהליכי יישוב סכסוכים 71-645-01 קורס שנתי ) 2 ש "ש) תואר שני ושלישי* תשס"ז יום ג' 18:00-16:00 מרצה:

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 09/04/18 שם ומספר הקורס: שנת לימודים: תשע"ט גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה מרצה: סמסטר: 47-966-01 פרופ' אהוד בודנר סוג הקורס: שיעור א אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il היקף שעות: 2

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ביטחון וטריטוריה ביחב"ל - 58715 תאריך עדכון אחרון 05-03-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:יחסים בינלאומיים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס גלובליזציה ודמוקרטיה בפוליטיקה העולמית: מבט רב-ממדי - 58355 תאריך עדכון אחרון 21-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:יחסים בינלאומיים השנה הראשונה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס חברה אזרחית, צדק חברתי ותהליכי שינוי - 37813 תאריך עדכון אחרון 19-09-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

OD syllabus

OD syllabus אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי 3241-04-a-s.doc - 1243.3241 מבוא לפתוח ארגוני סמסטר א', תשס"ד שם המרצה : פרופ' אריה שירום 403 17:00-15:45 שעות הלימוד: ב'

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ספרדים ומזרחיות כסוגיות בחקר יהודי ארה"ב - 33792 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס טכנולוגיות תקשורת וחברה: סוגיות היסטוריות - 50224 תאריך עדכון אחרון 14-10-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון החוג למדע המדינה התוכנית ללימודי ביטחון רקע סילבוס עבור הסמינר מהחרב לרובוט: טכנולוגיה והשפעתה על שדה הקרב ד"ר לי

הפקולטה למדעי החברה עש גרשון גורדון החוג למדע המדינה התוכנית ללימודי ביטחון רקע סילבוס עבור הסמינר מהחרב לרובוט: טכנולוגיה והשפעתה על שדה הקרב דר לי רקע סילבוס עבור הסמינר מהחרב לרובוט: טכנולוגיה והשפעתה על שדה הקרב ד"ר לירן ענתבי טכנולוגיה מהווה גורם בעל השפעה ניכרת על מלחמות ולוחמה. אולם, השימוש הצבאי בטכנולוגיה אינו מתקיים בחלל ריק וגורמים נוספים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus ISRAEL IN THE MIDDLE EAST: PATTERNS OF CONFLICT - 38815 Last update 23-01-2015 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 2nd degree (Master) Responsible Department: Dept. of Islamic and Middle Eastern Studies

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דיני קניין למוסמך - 62189 תאריך עדכון אחרון 15-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תכנית מנהלים למוסמך במשפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דיפלומטיה ציבורית והסברה - 56804 תאריך עדכון אחרון 11-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מדע המדינה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0

קרא עוד

מעודכן ליום , שנה"ל תשע "ט מבוא לחקר סכסוכים ד"ר אילת הראל-שלו קורס מ.א. שנתי , יום ג', 08:30-10:00 קוד קורס: הקורס תיאור

מעודכן ליום , שנהל תשע ט מבוא לחקר סכסוכים דר אילת הראל-שלו קורס מ.א. שנתי , יום ג', 08:30-10:00 קוד קורס: הקורס תיאור מבוא לחקר סכסוכים ד"ר אילת הראל-שלו קורס מ.א. שנתי 2018-2019, יום ג', 08:30-10:00 קוד קורס: 198-2-0029 הקורס תיאור ומטרות שדה המחקר של חקר סכסוכים הוא רב-תחומי וייחודו במגוון הגישות והמסגרות התיאורטיות

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תכנון מטרופוליני - 40870 תאריך עדכון אחרון 10-02-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:גאוגרפיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 1 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד עש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית ד"ר עינב סרולוביץ סמסטר ב תשע"ז מועד הקורס: יום א' 12:15-13:45 הקורס במתכונת חצי מתוקשבת שעת קבלה: לפי תיאום מראש, חדר 612 א קומה 6 מגדל אשכול ד"ר עינב סרולוביץ esrulovici@univ.haifa.ac.il

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Microsoft Word - tim563.doc

Microsoft Word - tim563.doc ב+ עמוד 1 מתוך 5 אוניברסיטת בר-אילן החוג למדע המדינה מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של גרמניה (אחרי 1945) תשס"ה, סימסטר א' ' מס' הקורס: 71-563-01 מרצה: ד"ר אנגליקה טים ימי שני 10.00-12.00 תיאור הקורס: הקורס

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס אמנות מודרנית ועכשווית א : מהמהפכה הצרפתית ועד - 1900 5316 תאריך עדכון אחרון 04-10-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה הראשונה בתואר

קרא עוד

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סמסטר א, תשע"ז יום ב' 12:00-14:00 מספר קורס: תאוריות סוציולוגיות מת

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סמסטר א, תשעז יום ב' 12:00-14:00 מספר קורס: תאוריות סוציולוגיות מת אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סמסטר א, תשע"ז יום ב' 12:00-14:00 מספר קורס: 1041.4286.01 תאוריות סוציולוגיות מתקדמות באירגונים לתלמידי מוסמך פרופ' אלכסנדרה קלב שעת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס התערבות פסיכולוגית במסגרת המשפחה - 34952 תאריך עדכון אחרון 01-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

ב/א

ב/א אוניברסיטת בר אילן הפקולטה למדעי החברה בית הספר לתקשורת המרכז לתקשורת בינלאומית לימודי תעודה יחסי ישראל-אפריקה - פוליטיקה, כלכלה ודיפלומטיה שנת לימודים: תשע"ו סוג השיעור: סדנה סמסטר: ב' היקף שעות: 84 ש"ש

קרא עוד

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 שש שנת לימודים: תשעד סמסטר: א+ב שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: 60-775-01 סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: א. מטרות הקורס (מטרות

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus THE EXAMINED LIFE: MEANING HAPPINESS AND VALUE - 15177 Last update 20-08-2018 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: Philosophy Academic year: 0 Semester: 1st

קרא עוד

שם המרצה:ד"ר עינת שטיין תאריך עדכון: שם הקורס: עקרונות בהערכה פסיכולוגית מס' קורס: שנת לימודים: תשע"ה סמסטר: שנתי סוג הקורס: שיעו

שם המרצה:דר עינת שטיין תאריך עדכון: שם הקורס: עקרונות בהערכה פסיכולוגית מס' קורס: שנת לימודים: תשעה סמסטר: שנתי סוג הקורס: שיעו שם המרצה:ד"ר עינת שטיין תאריך עדכון: 4202.5.4 שם הקורס: עקרונות בהערכה פסיכולוגית מס' קורס: 06-806-60 6 שנת לימודים: תשע"ה סמסטר: שנתי סוג הקורס: שיעור אתר הקורס באינטרנט: הקורס מתוקשב בחלקו היקף שעות:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס כתיבת ההיסטוריה של ארץ ישראל העותמאנית - 38944 תאריך עדכון אחרון 02-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי האסלאם והמזרח התיכון השנה הראשונה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מתודות בעבודה קהילתית - 3497 תאריך עדכון אחרון 26-12-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית-השלמה למוסמך לבוגרי תחומים אחרים השנה הראשונה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך המיוחד - 37844 תאריך עדכון אחרון 01-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

Syllabus

Syllabus סמינר ב.א.: על החיים ועל המוות (0618301301) ד"ר יאיר לוי סמסטר א, 20178 ימי ב, 16:0018:00, גילמן 362 א ימי ד, 12:0014:00, גילמן 362 א המוות הוא עובדת החיים שאין להימלט ממנה. אך זוהי גם עובדה מסתורית וחמקמקה

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס בעיותיו של גוליבר: ארצות הברית כשחקן הגמוני וכמתווך מאז 1945-58370 תאריך עדכון אחרון 10-08-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:יחסים בינלאומיים השנה

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו - 56108 תאריך עדכון אחרון 27-09-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מדע המדינה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פרקטיקום: אסטרטגיה במערכת הבינ"ל בת-זמננו - 58860 תאריך עדכון אחרון 11-08-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:יחסים בינלאומיים השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus STRATEGY - 56353 Last update 21-08-2016 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: political science Academic year: 0 Semester: Yearly Teaching Languages: Hebrew

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

שם הקורס:

שם הקורס: סמינר בנושא: תיאוריות ויישומן לתלמידי מחקר מס' קורס: 290.4049 מועד: סמסטר ב', יום ד', 12:15-13:45 מרצות: שדמי: eshadmi@univ.haifa.ac.il : azisberg@univ.haifa.ac.il שעות קבלה: בתיאום מראש אתר הקורס: אתר

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד