אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: סיעוד בבריאות הנפש וב

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: סיעוד בבריאות הנפש וב"

תמליל

1 אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: סיעוד בבריאות הנפש ובפסיכיאטריה למידה עיונית שיעור, 6 ש"ס מועד הקורס: שנה ג', סמסטר א', מתאמת החטיבה: גב' ליז מינץ ליז מינץ ראשי חטיבות: RN, MA ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש זיוה טל אלכס לויטין RN, MA ביה"ס האקדמי לסיעוד, דינה RN, MN לי שני ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש שיינברון אירה שרון RN, MPH ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש פט מתיוס אנג'ליקה RN, MA ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש א.וולפסון גולדשטיין אנה קופל RN, MPH ביה"ס האקדמי לסיעוד מאיר אנטוניוק שעות קבלה: על פי תיאום מראש. רציונל: פסיכיאטריה הינו תחום ברפואה העוסק באבחון וטיפול במחלות והפרעות נפשיות. תחום בריאות הנפש מצוי בשנים האחרונות במגמת רפורמה שמטרתה לשלב שירותי בריאות הנפש במכלול שירותי הבריאות הכלליים. ישנה עלייה משמעותית בשיעור הפונים לעזרה נפשית על רקע מצוקות החיים, הפרעות נפשיות ועלייה במספר המטופלים המתמודדים עם הפרעה נפשית שחיים בקהילה.

2 מטרות הקורס: מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע עיוני וקליני בתחום סיעוד בבריאות הנפש ובפסיכיאטריה לצורך ביצוע התערבויות במטופלים הסובלים ממחלות והפרעות נפשיות. יעדי הקורס: הסטודנט ירכוש שליטה במושגים בסיסיים של סיעוד בבריאות הנפש ובפסיכיאטריה, תוך יישום מושגים ועקרונות מתחומי הסיעוד, מדעי החברה, חוק, פסיכופתולוגיה והפסיכיאטריה. הסטודנט יאמוד מצב של מטופלים, המציגים תסמינים של מצבי חולי נפשי, באמצעות כלי אומדן סטאטוס מנטאלי, אומדן מסוכנות, אומדן אובדנות,.WHODAS 2.0 הסטודנט יפתח מיומנויות טיפוליות בינאישיות וביצוע התערבויות סיעודיות למטופלים המתמודדים עם הפרעות נפשיות בהיבטים הביו-פסיכו-סוציאליים, על פי עקרונות התהליך הסיעודי. שיטות הוראה: הרצאות, דיונים, צפייה בסרטים, ניתוח אירועים, תרגילים, סימולציות. דרישות הקורס: נוכחות חובה בכל השיעורים בהתאם לתקנון אוניברסיטה. ההשתתפות בשיעורים היא תנאי לגשת לבחינה/ להגיש עבודה בקורס. קריאה מתוך ספרות החובה. ביצוע מטלות במהלך תקופת הלימוד )עיתוי ותכנים יקבעו לפי הנחיות ראש החטיבה(. עמידה בבחינת גמר מסכמת ציון עובר 60. דרישות קדם: סיום לימודי שנה שנייה. הרכב הציון: בחינת גמר מסכמת 100%

3 נושאי השיעורים: נושא תכנים פרק רלוונטי בספרות המחייבת Ch.2. Mental Health and Mental Illness: Historical & Theoretical Concepts Historical Overview of Psychiatric Care, pp מבוא לפסיכיאטריה סיווג מחלות נפש סקירה היסטורית סקירת רפורמת בריאות הנפש בארץ הצגת העקרונות - לפי,DSM-5 ICD-10 היבטים משותפים ושונים. אבחנות סיעודיות בפסיכיאטריה התכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים לבריאות הנפש )2 שעות( Appendix D: DSM-5 Classification: Categories and Coded (Appendix-10- Appendix-25). Appendix E: Assigning NANDA International Nursing Diagnoses to Client Behaviors (Appendix-26-Appendix-27). Section I. Use of the Manual, pp Section III. World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0),pp מושגים ואומדן סטטוס מנטלי מושגי יסוד אומדן סטטוס מנטלי ובדיקה פסיכיאטרית התכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים לבריאות הנפש y_national_prog_mental.pdf Ch.24. Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders. Application of The Nursing Process, pp Ch26. Bipolar and Related Disorders: Application of The Nursing Process, pp Appendix C. Mental Status Assessment (Appendix-6-Appendix-9). )6 שעות( Appendix. Glossary of Technical Terms, pp Ch.24. Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders,pp Section II. Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, pp ספקטרום סכיזופרניה ומחלות פסיכוטיות אחרות אפידמיולוגיה, מהלך ושלבי מחלה, אטיולוגיה, אבחון, פרוגנוזה, סקירת גישות טיפוליות והתערבות סיעודית )8 שעות(

4 נושא תכנים פרק רלוונטי בספרות המחייבת Ch.26.Bipolar and Related Disorders, pp Section II. Bipolar and Related Disorders, pp הפרעה דו-קוטבית והפרעות קשורות אחרות )4 שעות( אפידמיולוגיה, סוגי הפרעות, אטיולוגיה, תמונה קלינית, מהלך הפרעה, אבחון, פרוגנוזה, גישות טיפוליות והתערבות סיעודית Ch.25. Depressive Disorders, pp Section II. Depressive Disorders, pp הפרעות דיכאוניות שעות( )4 אפידמיולוגיה, סוגי הפרעות, אטיולוגיה, תמונה קלינית, מהלך הפרעה, אבחון, פרוגנוזה, גישות טיפוליות והתערבות סיעודית Ch.32. Personality Disorders, pp Section II. Personality Disorders, pp הפרעות אישיות אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, אשכולות (Clusters) והפרעות ספציפיות, ביטויים קליניים עיקריים, מהלך הפרעות, עקרונות אבחון, פרוגנוזה, גישות טיפוליות, בעיות סיעודיות והתערבות סיעודית. )6 שעות( Ch.27. Anxiety, Obsessive-Compulsive, and Related Disorders, pp Section II. Anxiety Disorders, pp הפרעות חרדה אפידמיולוגיה, סוגי הפרעות חרדה, אטיולוגיה, תמונה קלינית, מהלך, אבחון, גישות טיפוליות, פרוגנוזה, בעיות סיעודיות והתערבות סיעודית. )2 שעות( Ch.27. Anxiety, Obsessive-Compulsive, and Related Disorders, pp Section II. Obsessive-Compulsive, and Related Disorders, pp הפרעה טורדנית כפייתית והפרעות קשורות אחרות אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, תמונה קלינית, מהלך, אבחון, גישות טיפוליות, פרוגנוזה, בעיות סיעודיות והתערבות סיעודית. )4 שעות(

5 נושא טיפולים ביולוגיים טיפול בנזעי חשמל תכנים תיאוריות ביולוגיות בתחום בריאות הנפש, קבוצות תרופות, תרופות-נציגי הקבוצות לפי הרשימה המצורפת בנספח, מנגנוני פעולה, התוויות טיפוליות, התוויות נגד, טווח מינונים, תופעות לוואי, קשר בין תרופתי, מתן הדרכה סיעודית למטופל. תופעות לוואי של טיפול תרופתי הדורשות התערבות מידית. סימנים וסימפטומים של הרעלת תרופות והתערבות. טיפול בנזעי חשמל. פרק רלוונטי בספרות המחייבת Ch.4. Concepts of Psychobiology. Psychopharmacology, pp Ch.22. Neurocognitive Disorders. Medical Treatment Modalities, pp Ch.24. Treatment Modalities for Schizophrenia and Other Psychotic Disorders Psychopharmacological Treatment, pp Ch.25.Treatment Modalities for Depression - Psychopharmacology, pp Ch.26. Treatment Modalities for Bipolar Disorder (Mania) Psychopharmacology with Mood-Stabilizing Agents, pp Ch.27. Anxiety, Obsessive-Compulsive, and Related Disorders. Treatment Modalities - Psychopharmacology, pp Ch.28. Trauma- and Stressor-Related Disorders. Treatment Modalities - Psychopharmacology, pp Comerford, K. (Ed.) (2020). Nursing drug handbook (40 th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer. הנחיות לטיפול בקלוזפין עדכון )2002(. מנהל הרפואה חוזר 56/2002 עדכון הנחיות לטיפול בקלוזפין )2005(. מנהל הרפואה חוזר 14/2005 Ch.20.ElectroconvulsiveTherapy, pp יחידות המספקות טיפולים מיוחדים )טיפול בנזעי חשמל- ECT ( )2016(. חוזר משרד הבריאות חוק טיפול בחולי נפש,תשנ"א : סעיפים.42,35,34,29,24-26,7-15,3-6 )12 שעות( ההיבט החוקי בבריאות הנפש החוק לטיפול בחולה הנפש תקנות הליך אשפוז מרצון אשפוז כפוי בדיקה פסיכיאטרית כפויה )דחופה ולא דחופה( שימוש באמצעי כפייה וועדה פסיכיאטרית זכויות מטופלים שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי והבטחת רצף טיפול הגבלה מכנית ובידוד מטופלים חוק טיפול בחולי נפש )תיקון 5 (,תשס"ד תקנות טיפול בחולי נפש, התשנ"ב 1992, פרק ד', פרק ה. נוהל השגחה מיוחדת/שמירה מיוחדת/הסתכלות מיוחדת במחלקות האשפוז נוהל מספר הגבלה מכנית ובידוד מטופלים באשפוז פסיכיאטרי. חוזר המנהל הכללי מספר 10/2018 )8 שעות( נוהל שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי מספר נוהל הבטחת רצף טיפול מספר

6 נושא תכנים פרק רלוונטי בספרות המחייבת שיקום חולה הנפש )2 שעות( סל שיקום תפקיד אחות פסיכיאטרית בקהילה התערבות סיעודית חוק שיקום נכי נפש בקהילה )2000( Section III. World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0),pp Ch.21. Recovery Model, pp Ch.36. Community Model Health Nursing,pp Ch.31.Eating Disorder, pp Section II. Feeding and Eating Disorder, pp הפרעות אכילה )4 שעות( אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, סוגי הפרעות, תמונה קלינית, מהלך, עקרונות אבחון, גישות טיפוליות, פרוגנוזה, התערבות סיעודית. Ch.22. Neurocognitive Disorders, pp הפרעות נוירוקוגניטיביות אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, סוגים, תמונה קלינית, מהלך, עקרונות אבחון, גישות טיפוליות, פרוגנוזה, התערבות סיעודית. )4 שעות( Section II. Neurocognitive Disorders, pp Ch.29. Somatic Symptom and Dissociative Disorders, pp Section II. Somatic Symptom and Related Disorders, pp Section II. Dissociative Disorders, pp הפרעות סומטופורמיות הפרעות דיסוציאטיביות שעות( אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, תמונה קלינית, מהלך, גישות טיפוליות ופרוגנוזה, התערבות סיעודית. 2(

7 נושא תכנים פרק רלוונטי בספרות המחייבת Ch.28. Trauma and Stressor-Related Disorders, pp Section II. Trauma and Stressor-Related Disorders, pp Ch. 17.The Suicidal Client, pp טראומה והפרעות אחרות הקשורות לדחק )סטרס( אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, תמונה קלינית, מהלך, אבחון, גישות טיפוליות, פרוגנוזה, בעיות סיעודיות והתערבות סיעודית. )4 שעות( אובדנות אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, גורמי סיכון, אומדן, טיפול, מניעה, התערבות סיעודית. )2 שעות( התכנית הלאומית למניעת אובדנות והתאבדות ychology/pages/suicide-prev.aspx Ch.16.Anger and Aggression Management, pp אלימות/תוקפנו ת בפסיכיאטריה שעות( )2 אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, גורמי סיכון, אומדן, טיפול מניעה, התערבות סיעודית. Ch.23. Substance-Related and Addictive Disorders, pp התמכרויות, סמים ואלכוהול מושגי יסוד, אטיולוגיה, אפידמיולוגיה, קריטריונים לאבחון התמכרויות, קבוצות חומרים ממכרים, תמונה קלינית של שימוש, הרעלה, וגמילה, גישות טיפוליות, התערבות סיעודית. )8 שעות( Section II. Substance-Related and Addictive Disorders, pp חוזר היחידה לקנביס רפואי )יק"ר) )עדכון )2019 חוזר מספר 106

8 ספרות חובה: חוקים מקור עמודים שם החוק חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א סעיפים.42,35,34,29,24-26,7-15,3-6 חוק טיפול בחולי נפש )תיקון 5 (,תשס"ד חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס תקנות טיפול בחולי נפש, התשנ"ב פרק ד', פרק ה'. שם חוזר/נוהל חוזרים ונהלים יחידות המספקות טיפולים מיוחדים )טיפול בנזעי חשמל- ECT ( )2016( הנחיות לטיפול בקלוזפין עדכון )2002( עדכון הנחיות לטיפול בקלוזפין )2005( הגבלה מכנית ובידוד מטופלים באשפוז פסיכיאטרי )2018( מספר / / / מקור משרד הבריאות, אגף לבריאות הנפש. משרד הבריאות, מנהל הרפואה נוהל שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי נוהל הבטחת רצף טיפול חוזר המנהל הכללי משרד הבריאות, אגף לבריאות הנפש. משרד הבריאות, אגף לבריאות הנפש נוהל השגחה מיוחדת/שמירה מיוחדת/הסתכלות מיוחדת במחלקות האשפוז משרד הבריאות, אגף לבריאות הנפש חוזר היחידה לקנביס רפואי )יק"ר) )עדכון 2019(

9 תכניות לאומיות שם התכנית התכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים לבריאות הנפש מקור מינהל איכות ושירות האגף להבטחת איכות, גרסה משרד הבריאות התכנית הלאומית למניעת אובדנות והתאבדות ספרים American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5 th ed.)., Washington, DC: American Psychiatric Publishing. Comerford, K. (Ed.) (2020). Nursing drug handbook (40 th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer. Townsend, M.C., & Morgan, K.I. (2018). Psychiatric mental health nursing: Concepts of care in evidence-based practice (9 th ed.). Philadelphia, PA: F.A. Davis. מאמרי חובה Vachon, D.D.,Krueger,R.F.,Rogosch,F.A.,Cicchetti,D.(2015). Assessment of the Harmful Psychiatric and Behavioral Effects of Different Forms of Child Maltreatment. JAMA Psychiatry 72(11) Van Der Ende,P.C., Van Busschbach,J.T., Nicholson,J.,Korevaar,E.L.,Van Weeghel,J.(2016). Strategies for Parenting by Mothers and Fathers with a Mental Illness. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 23, ספרות מומלצת אלישע, ד' ומרצבסקי, ס' )2000(. שימוש והתמכרות לסמים ואלכוהול. תל אביב, ישראל: דיונון, אוניברסיטת תל אביב. מוניץ, ח' )עורך(. )2017(. פרקים נבחרים בפסיכיאטריה )מהד' 6(. תל-אביב, ישראל: דיונון. Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2015). Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry (11 th ed). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.

10 נספח - רשימת תרופות לבחינת גמר מסכמת בסיעוד הנפש שם גנרי haloperidol perphenazine zuclopenthixol risperidone quetiapine olanzepine ziprasidone amisulpiride aripiperizole clozapine azenapine invega trihexphenidyl Kemadrin biperiden diazepam clonazepam bondormin lorazepam oxazepam xanax buspirone imovane lithium carbonate valproic acid carbamazepine lamotrigine clomipramine amitriptyline imipramine fluoxetine fluvoxamine paroxetine sertraline citalopram escitalopram שם מסחרי Halidol, Peridol Perphenan Сlopixol Risperdal Seroquel Zyprexa Geodon Solian Abilify Leponex Saphris Paliperidone Artane, Partane, Rodenal Procyclidine Dekinet Valium Clonex Brotizolam Lorivan Vaben Alprazolam Sorbon, Buspar Zopiclone Lithium Depalept, Valproat Tegretol,Terill Lamiktal Anafranil, Maronil Elatrol, Elatrolet Tofranil Flutine, Prozac,Prizma Favoxil Seroxat, Paxet Lustral, Serenada Cipramil, Recital Cipralex, Esto קבוצה תרופות אנטי פסיכוטיות- דור ראשון )ישן( Typical Antipsychotic Agents (First Generation-FGA) תרופות אנטי פסיכוטיות - דור חדש Atypical Antipsychotic Agents (Second Generation; Novel) תרופות אנטיכולינרגיות לטיפול בסינדרום אקסטרה-פירמידלי- EPS Benzodiazepines תרופות אחרות לטיפול בחרדה תרופות אחרות להשריית שינה תרופות מייצבות מצב רוח Tricyclic Antidepressants Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI)

11 שם גנרי venlafaxine duloxetine phenelzine trazodone mirtazapine Bupropion methylphenidate buprenorphine naloxone methadone disulfiram שם מסחרי Effexor, Viepax Cymbalta Nardil Desyrel, Trazodil Remeron, Miro Wellbutrin Ritalin Buprenex; Subutex Narcan Methadone; Adolan Disulfiram קבוצה Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor(SNRI) MAO-Inhibitor תרופות אנטי-דיכאוניות מקבוצות אחרות תרופות לטיפול בהתמכרויות

12 Syllabus: Tel Aviv University, Sackler Faculty of Medicine, School of Health Professions, Department of Nursing, General Program for Bachelor of Nursing Degree Title Psychiatric and mental health nursing: Theoretical studies Course No Name of the lecturer Year offered One or two semester Mrs. Liz Mintz RN,MA Academic 3 rd year One semester Year of program How often given Number of hours / credits rd year, 1 st semester 6 Prerequisites Completion of 2 nd year studies. Mandatory / elective Goals/ Learning outcomes Mandatory Master basic concepts in mental health nursing and to apply concepts and principles from spheres relating to nursing, social science, law, psychopathology and psychiatry. Assess the condition of patients who present symptoms of mental illness, using the mental status examination, anger/aggression examination, suicide assessment, WHODAS 2.0. Develop interpersonal treatment skills and carry out nursing interventions to patients coping with

13 Course description / summery mental disorder in the bio psychosocial aspect according to nursing process principles. Psychiatry is the field of medicine that deals with diagnosing and treating mental illness and In recent years the mental health sphere has been undergoing a reform, the goal of which is to integrate mental health services within the range of general health services. There is a significant rise in the number of people seeking help for various types of distress and emotional problems, and the number of individuals who suffer from psychiatric disability living in the community. The goal of this course is to teach students academic knowledge in the psychiatric sphere that will enable them to perform diagnostic and treatment interventions for patients suffering from mental illness and Week-by-week content, assignments, reading

14 Subject Contents Required reading materials Introduction to psychiatry. Classifying mental diseases. (2 hours) Historical review, survey of mental health reforms in Israel. Presentation of principles according to DSM- 5, ICD 10 similarities and differences. Nursing diagnoses in psychiatry The national program for quality measurements in mental health hospitals Ch.2. Mental Health and Mental Illness: Historical & Theoretical Concepts Historical Overview of Psychiatric Care, pp Appendix D: DSM-5 Classification: Categories and Coded (Appendix-10-Appendix-25). Appendix E: Assigning NANDA International Nursing Diagnoses to Client Behaviors (Appendix- 26-Appendix-27). Section I. Use of the Manual, pp Section III. World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0),pp התכנית הלאומית למדדי איכות בבתי חולים לבריאות הנפש ational_prog_mental.pdf Concepts and mental status examination. (6 hours) Basic concepts Mental status assessment and psychiatric examination. Ch.24. Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders. Application of The Nursing Process, pp Ch26. Bipolar and Related Disorders: Application of The Nursing Process, pp Appendix C. Mental Status Assessment (Appendix- 6-Appendix-9). Appendix. Glossary of Technical Terms, pp

15 Course Content: Subject Contents Required reading materials Schizophrenia spectrum and other psychotic (8 hours) Bipolar and other related (4 hours) Epidemiology, clinical picture, phases and progress, etiology, diagnosis, prognosis, review of treatment approaches, application of the nursing process. Epidemiology, disorder types, etiology, clinical picture, progress, diagnosis, prognosis, treatment approaches, application of the nursing process. Ch.24. Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, pp Section II. Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, pp Ch.26.Bipolar and Related Disorders, pp Section II. Bipolar and Related Disorders, pp Depressive (4 hours) Epidemiology, disorder types, etiology, clinical picture, progress, diagnosis, prognosis, treatment approaches, application of the nursing process. Ch.25. Depressive Disorders, pp Section II. Depressive Disorders, pp Personality (6 hours) Epidemiology, etiology, clusters and specific disorders, clinical picture, progress, diagnosis, prognosis, treatment approaches, application of the nursing process. Ch.32. Personality Disorders, pp Section II. Personality Disorders, pp

16 Subject Contents Required reading materials Anxiety (2 hours) Obsessivecompulsive and other related (4 hours) Trauma and other Stressor-related (4 hours) Suicidality. (2 hours) Epidemiology, anxiety disorder types, etiology, clinical picture, progress, diagnosis, prognosis, treatment approaches, application of the nursing process. Epidemiology, etiology, clinical picture, progress, diagnosis, prognosis, treatment approaches, application of the nursing process. Epidemiology, etiology, clinical picture, progress, diagnosis, prognosis, treatment approaches, application of the nursing process. Epidemiology, etiology, risk factors, assessment, treatment, prevention, application of the nursing process. Ch.27. Anxiety, Obsessive-Compulsive, And Related Disorders, pp Section II. Anxiety Disorders, pp Ch.27. Anxiety, Obsessive-Compulsive, and Related Disorders, pp Section II. Obsessive-Compulsive, and Related Disorders, pp Ch.28. Trauma and Stressor-Related Disorders, pp Section II. Trauma and Stressor-Related Disorders, pp Ch. 17.The Suicidal Client, pp התכנית הלאומית למניעת אובדנות והתאבדות logy/pages/suicide-prev.aspx

17 Subject Contents Required reading materials Violence/ Aggression in psychiatry. (2 hours) Substancerelated and addictive (8 hours) Epidemiology, etiology, risk factors, assessment, treatment, prevention, application of the nursing process. Basic concepts, etiology, epidemiology, addiction diagnosis criteria, substance abuse groups, clinical picture of abuse, poisoning and withdrawal, treatment approaches, application of the nursing process Ch.16.Anger and Aggression Management, pp Ch.23. Substance-Related and Addictive Disorders, pp Section II. Substance-Related and Addictive Disorders, pp חוזר היחידה לקנביס רפואי )יק"ר) )עדכון 2019( חוזר מספר 106

18 Subject Contents Required reading materials Biological treatments. Electroconvulsive therapy (ECT). (12 hours) Biological theories in mental health sphere, pharmaceutical groups, medicines according to the list in appendix,mechanisms of action, indications and contraindication s, dosages, adverse effects, drug-drug interaction, giving nursing guidance to patients. Adverse effects that demands immediate intervention. Signs and symptoms of medicines poisoning and intervention. Ch.4. Concepts of Psychobiology. Psychopharmacology, pp Ch.22. Neurocognitive Disorders. Medical Treatment Modalities, pp Ch.24. Treatment Modalities for Schizophrenia And Other Psychotic Disorders Psychopharmacological Treatment, pp Ch.25.Treatment Modalities for Depression - Psychopharmacology, pp Ch.26. Treatment Modalities for Bipolar Disorder (Mania) Psychopharmacology with Mood-Stabilizing Agents, pp Ch.27. Anxiety, Obsessive-Compulsive, and Related Disorders. Treatment Modalities - Psychopharmacology, pp Ch.28. Trauma- and Stressor-Related Disorders. Treatment Modalities - Psychopharmacology, pp Comerford, K. (Ed.) (2020). Nursing drug handbook (40 th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer. הנחיות לטיפול בקלוזפין עדכון )2002(. מנהל הרפואה חוזר 56/2002 עדכון הנחיות לטיפול בקלוזפין )2005(. מנהל הרפואה חוזר 14/2005 Ch.20.ElectroconvulsiveTherapy, pp יחידות המספקות טיפולים מיוחדים )טיפול בנזעי חשמל- ECT ( )2016(. חוזר משרד הבריאות Electroconvulsi ve therapy.

19 Subject Contents Required reading materials Law aspect in psychiatry. (8 hours) Law for treating the mentally ill, Regulations Voluntary hospitalization procedure, Involuntary hospitalization, Hospitalization order, Involuntary examination (urgent and not urgent), Use of restraining, Psychiatric committee, Patients rights Mechanical restraining and patient isolation Treatment of Mentally Persons Law, 1991 Sections , 24-26, 29, 34,35, 42 Treatment of the Mentally Ordinance, 1992 Article IV, Article V. Treatment of Mentally Persons Law, 2004, No.5- Article IV, Article V. Mechanical restraining and patient isolation in psychiatric חוזר מס' hospitalization 10/2018 נוהל השגחה מיוחדת/שמירה מיוחדת/הסתכלות מיוחדת במחלקות האשפוז נוהל מספר הגבלה מכנית ובידוד מטופלים באשפוז פסיכיאטרי. חוזר המנהל הכללי מספר 10/2018 נוהל שחרור מטופל מאשפוז פסיכיאטרי מספר נוהל הבטחת רצף טיפול מספר Rehabilitating the mentally ill. (2 hours) Rehabilitation package, Nursing role in the community, Application of the nursing process. Community Rehabilitation of the Mentally Disabled Law (2000). Releasing a patient from psychiatric נוהל hospitalization DSM-5(2013). Section III. World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0),pp Ch.21. Recovery Model, Pp

20 Ch.36. Community Model Health Nursing, pp Eating (4 hours) Epidemiology, etiology, disorder types, clinical picture, progress, principles of diagnosis, treatment approaches, prognosis, application of the nursing process. Ch.31.Eating Disorder, pp Section II. Feeding and Eating Disorder, pp Subject Contents Required reading materials Neurocognitive (4 hours) Epidemiology, etiology, types, clinical picture, progress, principles of diagnosis, treatment approaches, prognosis, application of the nursing process. Ch.22. Neurocognitive Disorders, pp Section II. Neurocognitive Disorders, pp Somatoform Dissociative (2 hours) Epidemiology, etiology, types, clinical picture, progress, treatment approaches and prognosis, application of the nursing process. Ch.29. Somatic Symptom and Dissociative Disorders, pp Section II. Somatic Symptom and Related Disorders, pp Section II. Dissociative Disorders, pp Assessment method and grade composition Teaching methods: Lectures, discussions, viewing films, case study analysis, exercises, simulations Weighted grade for theoretical studies Final examination 100%

21 Books: American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5 th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing. Comerford, K. (Ed.) (2020). Nursing drug handbook (40 th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer. Townsend,. M.C., & Morgan, K.I. (2018). Psychiatric mental health nursing: Concepts of care in evidence-based practice (9 th ed.). Philadelphia, PA: F.A. Davis Articles: Vachon, D.D.,Krueger,R.F.,Rogosch,F.A.,Cicchetti,D.(2015). Assessment of the Harmful Psychiatric and Behavioral Effects of Different Forms of Child Maltreatment. JAMA Psychiatry 72(11) Van Der Ende,P.C., Van Busschbach,J.T., Nicholson,J.,Korevaar,E.L.,Van Weeghel,J.(2016). Strategies for Parenting by Mothers and Fathers with a Mental Illness. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 23, Comerford, K. (Ed.). (2020). Nursing drug handbook (40 th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer. Townsend., M., & Morgan, K. I. (2017). Psychiatric mental health nursing (9th ed.). Philadelphia, PA: F.A. Davis.

תוכן העניינים:

תוכן העניינים: מס' קורס: 0162.3127 סיעוד בבריאות הנפש: התנסות קלינית 96 ש( 7 ש"ס( שנת לימוד: 2017-2018 מועד הקורס: שנה ג', סמסטר א' + ב' ראשי חטיבות: liz.mintz@sheba.health.gov.il ליז מינץ RN, MA ביה"ס האקדמי לסיעוד

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה עש סאקלר ביהס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: 0162.1105 מבוא לסיעוד בקהילה שיעור, 2 ש"ס מועד הקורס: שנה א' סמסטר א'. יום ושעה עפ"י

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRODUCTION TO SOCIAL WORK-II - 3103 Last update 30-10-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: social work Academic year: 0 Semester: 2nd Semester Teaching

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy סמסטר ב' שנה א', תשע"ו מס' קורס : 474447 שם המרצה : ד"ר מירית שני סלע דוא"ל : miritsh1@gmail.com שעת קבלה :

קרא עוד

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, חיפה 09.01.2019 הקדמה בשנים האחרונות, עם התפתחות הרפואה, הטמעת חידושים בטיפולים ושדרוג טכניקות ההחייאה וההנשמה, חלה עלייה במספר המטופלים אשר חייהם ניצלו, נזקקו

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8EEF7E5ECE5E2E9E42028E7E5EEF8E920F8F4E5E0E >

<4D F736F F D20F4F8EEF7E5ECE5E2E9E42028E7E5EEF8E920F8F4E5E0E > אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד מס' קורס: 0162.1110 חומרי רפואה (פרמקולוגיה) שנה א' שו"ת, 5 ש"ס מועד הקורס: סמסטר ב', ימים א' + ה', מרצות: דר'שניצר אדית (מרכזת)

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 חידושים בקהיון הטיפול התרופתי בתסמינים נפשיים והתנהגותיים של דמנציה דר' דפנה שפט מנהלת היחידה הפסיכו-גריאטרית מרכז ברה"נ "שלוותה" האם חצי מג' ריספרדל למשך שבוע יכול לגרום לאירוע טרומבוטי?)VTE( MHRA (Medicines

קרא עוד

nursing psychopharmacology1

nursing psychopharmacology1 דפי מידע בנושא פסיכו פרמקולוגיה נערך ע"י דר" רננה איתן 2007 עודכן ע"י ד"ר אביבה כהן בשנת 2010. התרופות מתחלקות לקבוצות לפי השפעה פונקציונלית, אך קיימת חפיפה בין הקבוצות: תרופות נוגדות דכאון תרופות מייצבות

קרא עוד

תרופה לOCD By Michael Jenike, MD Chair, International OCD Foundation's Scientific Advisory Board Harvard Medical School תורגם ע" : אנטיתזה גלגל מאמר מ

תרופה לOCD By Michael Jenike, MD Chair, International OCD Foundation's Scientific Advisory Board Harvard Medical School תורגם ע : אנטיתזה גלגל מאמר מ תרופה לOCD By Michael Jenike, MD Chair, International OCD Foundation's Scientific Advisory Board Harvard Medical School תורגם ע" : אנטיתזה גלגל מאמר מקור : http://www.ocfoundation.org/medsummary.aspx האינפורמציה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פסיכופתולוגיה - 34941 תאריך עדכון אחרון 26-09-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:שנתי שפת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך המיוחד - 37844 תאריך עדכון אחרון 01-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - jermia.pptx

Microsoft PowerPoint - jermia.pptx תוכן העניינים מהי קלסיפיקציה של הפרעות נפשיות? 1. האם קיימת קלסיפיקציה אופטימאלית? 2. הגדרת "הפרעה נפשית" לפי ICD-10 DSM-5, DSM-IV, 3. קלסיפיקציה פסיכיאטרית במאה ה- 19 4. קראפאלין, בלוילר, צ'פלין, בונהופר

קרא עוד

התפתחות תקינה ופתולוגית

התפתחות תקינה ופתולוגית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה סילבוס קורס לסטודנט המחלקה לחינוך תשע"ז 2016-2017 התפתחות תקינה ופתולוגית - קורס בחירה 4 נק"ז מס' קורס סמסטר א': 12920011 מס' קורס סמסטר ב': 12920022

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus MEDIA LAW & ETHICS (A) - 50981 Last update 06-03-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: communication & journalism Academic year: 0 Semester: 2nd Semester

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מחשבות חודרניות בחרדה ו- OCD אצל ילדים ונוער - 37923 תאריך עדכון אחרון 02-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

SUMMARIES הרפואה כרך 158 חוב' 7 יולי Peres Academic Center 5 Jerusalem Hebrew University Hadassah Medical School In this article, we have attem

SUMMARIES הרפואה כרך 158 חוב' 7 יולי Peres Academic Center 5 Jerusalem Hebrew University Hadassah Medical School In this article, we have attem 4 Peres Academic Center 5 Jerusalem Hebrew University Hadassah Medical School In this article, we have attempted to summarize the achievements and the challenges of the mental health department (MHD) of

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 09/04/18 שם ומספר הקורס: שנת לימודים: תשע"ט גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה מרצה: סמסטר: 47-966-01 פרופ' אהוד בודנר סוג הקורס: שיעור א אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il היקף שעות: 2

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE9E5EEF0E5E9E5FA20FAEEE9EBE42C20E9F2E5F520E5E4E3F8EBE420E1F1E9F2E5E320E >

<4D F736F F D20EEE9E5EEF0E5E9E5FA20FAEEE9EBE42C20E9F2E5F520E5E4E3F8EBE420E1F1E9F2E5E320E > אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד מס' קורס: 01621117 מיומנויות תמיכה, ייעוץ והדרכה בסיעוד א' שו"ת, 2 ש"ס מועד הקורס: שנה א' סמסטר ב', יום ושעה עפ"י תוכניות

קרא עוד

Access Medicine אוקטובר 2018

Access Medicine אוקטובר 2018 Access Medicine אוקטובר 2018 עניינים תוכן.1 הקדמה 3... 2. כניסה למאגר...4 3. מבנה המאגר...6 8... Books 3.1 13... Quick References 3.2 23... Drugs 25... Multimedia 3.4 31... Cases 3.5 32... Study Tools

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס התערבות פסיכולוגית במסגרת המשפחה - 34952 תאריך עדכון אחרון 01-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית יד אב, תשעו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, 2016 252992816 לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה בשדה השינויים והתמורות שחלו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית

קרא עוד

שם הקורס:

שם הקורס: סמינר בנושא: תיאוריות ויישומן לתלמידי מחקר מס' קורס: 290.4049 מועד: סמסטר ב', יום ד', 12:15-13:45 מרצות: שדמי: eshadmi@univ.haifa.ac.il : azisberg@univ.haifa.ac.il שעות קבלה: בתיאום מראש אתר הקורס: אתר

קרא עוד

(Microsoft Word - \350\345\351\341.doc)

(Microsoft Word - \350\345\351\341.doc) המצב "הקליני" כקריטריון המרכזי לקבלת הכרעות בשאלות מתחום בריאות הנפש בישראל מאת המאמר מכוון להציג את הבעייתיות בגישתו האמורה של החוק ובפרשנותו של בית המשפט להגדרות הקליניות / משפטיות המופיעות בחקיקה בנוגע

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9F8E9FA20F9ECE6E9F0E2F8203D D20E4FAEEE5E3E3E5FA20E4EEE8E5F4EC20E5EEF9F4E7FAE520F2ED20E4EEE5E

<4D F736F F D20E0E9F8E9FA20F9ECE6E9F0E2F8203D D20E4FAEEE5E3E3E5FA20E4EEE8E5F4EC20E5EEF9F4E7FAE520F2ED20E4EEE5E 0163.2107 אוניברסיטת תלאביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד מס' קורס: התמודדות המטופל ומשפחתו עם המוות שיעור, ש 2 "ס מועד הקורס: מרצה: שעות קבלה: יום ג', בין השעות: 10:0008:00

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תאוריות של התערבות במשפחה - 3669 תאריך עדכון אחרון 12-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו

דר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו 13.1.15 ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתובת ומספר טלפון בבית; מספר טלפון נייד: דוא"ל: בר-ישי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Microsoft Word - markus214.doc

Microsoft Word - markus214.doc 1 Bar-Ilan University School of Social Work 52900 Ramat-Gan, Israel טלפון: 03-5318355/487 Phone: פקס: Fax: 3-03 -5347228 אוניברסיטת בר-אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית רמת-גן, 52900 ב"ה תשס"ה עבודה קהילתית -

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לחינוך תשע"ח שם הקורס ; מבוא לטיפול משפחתי מס' קורס שם המרצה: ד"ר אורטל

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לחינוך תשעח שם הקורס ; מבוא לטיפול משפחתי מס' קורס שם המרצה: דר אורטל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה 2017 2018- המחלקה לחינוך תשע"ח שם הקורס ; מבוא לטיפול משפחתי מס' קורס 12921721 שם המרצה: ד"ר אורטל סלובודין שעות קבלה: יום ד' 13-14 בבנין 72, חדר 142

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

- בריאות פרק 10 הגדרות אחוז תפוסת המיטות- מספר ימי האשפוז שהיו בפועל בהשוואה למספר ימי האשפוז הפוטנציאליים במשך תקופה מוגדרת: ימי האשפוז בפועל * 100 מ

- בריאות פרק 10 הגדרות אחוז תפוסת המיטות- מספר ימי האשפוז שהיו בפועל בהשוואה למספר ימי האשפוז הפוטנציאליים במשך תקופה מוגדרת: ימי האשפוז בפועל * 100 מ בריאות פרק 10 הגדרות אחוז תפוסת המיטות מספר ימי האשפוז שהיו בפועל בהשוואה למספר ימי האשפוז הפוטנציאליים במשך תקופה מוגדרת: ימי האשפוז בפועל * 100 מחולק במספר המיטות המופעלות * מספר הימים בתקופה. חבר בקופת

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה שימוש בפרוקי רגליים מועילים בחקלאות המודרנית: מציאות, סיכויים ותהיות שמעון שטיינברג, ביו-בי שדה אליהו בע"מ הדברה משולבת. Integrated Pest Management הגדרה: ממשק המנצל לאורך זמן את כל הטכניקות המתאימות,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4FAE1E2F8E5FA20EEF6E2FA2E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D205BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D>

<4D F736F F F696E74202D20E4FAE1E2F8E5FA20EEF6E2FA2E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D205BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D> גיל ההתבגרות דר מיכל לסק מרפאת ילדים ונוער מרכז ברה"נ ת"א ע"ש בריל גיל ההתבגרות תקופת ערעור/גיבוש זהות משימות חיים לוחצות שינויים גופניים והורמונליים עליה בשכיחות הפרעות פסיכיאטריות שונות התנהגויות מסכנות

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

טופס סילבוס

טופס סילבוס THE YOLANDA AND DAVID KATZ FACULTY OF THE ARTS DEPARTMENT OF FILM AND TELEVISION הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ החוג לקולנוע ולטלוויזיה קריאה וכתיבה מודרכת Academic Reading and Writing תרגיל 2 ש"ס

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work שם המרצה: ד"ר חיה קורן שעות ק

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work שם המרצה: דר חיה קורן שעות ק שם המרצה: ד"ר חיה קורן שעות קבלה: יום א' 14:00-15:00 חדר טרם נקבע טלפון : 054-6345876 e-mail: salsterk@gmail.com שנה"ל תשע "ב 2011/2012 שנה ג' קורס שנתי קורס מספר : 3513-3515 שם הקורס: סוגיות בהתערבות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

אוניברסיטת בר אילן - הפקולטה לרפואה בגליל

אוניברסיטת בר אילן  - הפקולטה לרפואה בגליל אוניברסיטת בר אילן - הפקולטה לרפואה בגליל "הקשר בין DAT פולימורפיזם ועיבוד רגשות מחקר ראשוני" בסכיזופרניה. "Association between DAT polymorphism and mentalization in schizophrenia; a pilot study" עבודת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus STRATEGY - 56353 Last update 21-08-2016 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: political science Academic year: 0 Semester: Yearly Teaching Languages: Hebrew

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

March 25, 1996

March 25, 1996 9684.682 שנה"ל תשע"ב 9088-9089 תוכנית מ"א, סמסטר קיץ יום ה' )10:00-12:00( מרצה: גב' נעמה כפרי טל: 050-859-4351 דואל: naamka1@gmail.com שעת קבלה: בתיאום מראש טיפול תזונתי התנהגותי במנותח הבריאטרי מטרת הקורס

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

דיקאן בית הספר

דיקאן בית הספר קוד המכינה: שם המכינה: מבוא לפסיכופתולוגיה שנה"ל: תשע"ו מרצה: גב' שמחה שמואלי שעות קבלה: תיאור תמציתי של הקורס: המכינה נועדה לתת סקירה כללית ולאפשר הבנה מעמיקה של התנהגות חריגה בהקשר של קטגוריות אבחון,

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

טיפים להגשת תביעה לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי המצב ההיסטורי שהוביל להכרת הרצף האוטיסטי לצורך גמלת ילד נכה במהלך השנים ד

טיפים להגשת תביעה לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי המצב ההיסטורי שהוביל להכרת הרצף האוטיסטי לצורך גמלת ילד נכה במהלך השנים ד טיפים להגשת תביעה לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי המצב ההיסטורי שהוביל להכרת הרצף האוטיסטי לצורך גמלת ילד נכה במהלך השנים דחה המוסד לביטוח לאומי בקשות רבות לגמלת ילד נכה אשר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הרצאה - אי התאמה אישיותית (002) [לקריאה בלבד]

Microsoft PowerPoint המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הרצאה - אי התאמה אישיותית (002) [לקריאה בלבד] אי התאמה אישיותית המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מהות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) הנו הרופא המוסמך לנושאים תעבורתיים המכון עוסק בתחומי רפואה ופסיכולוגיה תעבורתית. בתחומים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 10.pptx

Microsoft PowerPoint - 10.pptx מבנה ההרצאה טראומה מינית- מבוא "טראומה מינית, אבחון, תשאול, סוגיות טיפוליות". אוניברסיטת ת"א, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, פברואר 2017 ד"ר ענבל ברנר היחידה לטיפול בנפגעי/ות טראומה

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

1

1 1 עובדים, לקוחות ושותפים יקרים, Compassion is not religious business, it is human business, it is not luxury, it is essential for our own peace and mental stability, it is essential for human survival.

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 חולה צעיר עם פרפור פרוזדורים התקפי קורס למתמחים, קיסריה נובמבר 2010 Prof. Amos Katz פרו פ ע מוס כץ Cardiology Department המערך הקרדיולוגי גבר בן 45 פלפיטציות לראשונה בחייו בעודו צופה במשחק כדור רגל הרגשה

קרא עוד

OD syllabus

OD syllabus אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי 3241-04-a-s.doc - 1243.3241 מבוא לפתוח ארגוני סמסטר א', תשס"ד שם המרצה : פרופ' אריה שירום 403 17:00-15:45 שעות הלימוד: ב'

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד עש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית ד"ר עינב סרולוביץ סמסטר ב תשע"ז מועד הקורס: יום א' 12:15-13:45 הקורס במתכונת חצי מתוקשבת שעת קבלה: לפי תיאום מראש, חדר 612 א קומה 6 מגדל אשכול ד"ר עינב סרולוביץ esrulovici@univ.haifa.ac.il

קרא עוד