ישראל ,14 'לפרק להיסטוריה את הצורה': טראומה וחתרנות בקדמה ובעטאש נורית גרץ וגל חרמוני א. מבוא מצא את ההבדלים: סצינה 1 לונג שוט. סיפונה של אנייה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ישראל ,14 'לפרק להיסטוריה את הצורה': טראומה וחתרנות בקדמה ובעטאש נורית גרץ וגל חרמוני א. מבוא מצא את ההבדלים: סצינה 1 לונג שוט. סיפונה של אנייה"

תמליל

1 ישראל ,14 'לפרק להיסטוריה את הצורה': טראומה וחתרנות בקדמה ובעטאש נורית גרץ וגל חרמוני א. מבוא מצא את ההבדלים: סצינה 1 לונג שוט. סיפונה של אנייה. המוני אדם מאכלסים את הפריים. נעים כנחילים אל סירות הרתומות לדופן האונייה. הם נעים לאורך, לרוחב, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, מקדמתו של הפריים לעומקו, מעומקו לקדמתו. לא ניתן למנות אותם. קאט. לונג שוט, פתוח אף יותר מקודמו. חוף ים. המצלמה נעה באיטיות, מלווה המוני אדם מתנהלים על החוף, לכל הכיוונים: לרוחב המסך, אורכו ועומקו. השוט ארוך. תנועת המצלמה האיטית, מגלה בכל רגע יותר ויותר אנשים, בלתי ניתנים למניה. חלקם יושבים על החוף. בערבוביה, בין המוני חפצים, מיטלטלים, מזוודות, חבילות. מבוגרים נושאים ילדים על ידיהם, זוג חולף הלוך ושוב, אנשים חמושים במדי צבא מובילים גברים ונשים. המולת אדם. בפס הקול המוסיקלי, הבוקע מחוץ לעולם הפיקטיבי שהסרט מנסה לייצר, חטיבת מיתרים מנגנת הרמוניות מעובות, מעט דיסוננטיות ברגיסטר נמוך, בסולם מינורי, במשיכות מיתר ארוכות. סצינה 2 לונג שוט. חוץ. מבנה בטון אפור ומתקלף. חול צהוב. אבק אפור. ברקע רכס גבעה, אפור אף הוא. בתחתית הפריים ישובים ילד וילדה. שעונים אל קיר הבטון. מביטים קדימה. בפס הקול נעימת כלי מיתר. בודד. לא מכוון. המלודיה חוזרת על עצמה. המשפטים קצרים. קטועים. במונוטוניות של תו אחד בלבד. מקור המוסיקה אינו ברור. קאט. קלוז אפ על * בשיתוף עם ערן שגיא וג'ורג' חלייפי. מחקר זה מבוסס על מענק של הקרן הלאומית למדע )786.03( ועל מענק של מרכז מינרווה לזכויות האדם.

2 14 נורית גרץ וגל חרמוני כלי המיתר וידי הילדה פורטות מעליו. המוסיקה בוקעת מתוך העולם הפיקטיבי של הסרט. קאט. בחזרה ללונג שוט. הילדים עדיין יושבים בצמוד לקיר, בתחתית הפריים ובצדו השמאלי. 'דבוקים' לדפנותיו. מן הרקע מגיחה משאית. ממלאת את הפריים ככל שהיא מתקרבת. הילדים לא זעים ממקומם. רק מלווים את תנועת המשאית החולפת במבטם. המשאית יוצאת מן הפריים. הילד לילדה: 'תמשיכי'. קאט. קלוז אפ על ידיה הממשיכות לפרוט את אותה מנגינה על כלי המיתר. התיאור הראשון לקוח מתוך סרטו של עמוס גיתאי קדמה )ישראל, 2004( והשני מתוך סרטו של תאופיק אבו ואיל עטאש צימאון )ישראל, 2004(. שני סרטים. מה שונה ומה דומה? ההבדל הראשון הבולט לעין הוא כמותי: ריבוי ועומס בקדמה, מיעוט וריקון בעטאש. זוהי כלכלה פשוטה, צריך רק לספור את האובייקטים ב'פר יימים' השונים כדי לגלות אותה. אך מעבר להבדל הכמותי קיימים הבדלים בין שני הסרטים באופי התנועה והמרחב: התנועה בקדמה רבה, אינטנסיבית ורב כיוונית, התנועה בעטאש מעטה, כמעט על גבול הסטטיות. המרחב בקדמה כמו נשפך החוצה מן הפריים שנראה כאילו אינו גדול דיו כדי להכילו. ברור לצופה כי ההתרחשות נמשכת גם מחוץ לו. פס הקול המוסיקלי מסייע לתחושת מרחב גדול זה. לעומתו המרחב בעטאש ת חום, גבולותיו ברורים ומסומנים אף בתוך הפריים הקולנועי על ידי קיר הבטון ורכס הגבעה. ובהתאמה, פס הקול המוסיקלי, החד קולי, יוצר רושם של צמצום וכליאות. אך מה אם ההבדלים הללו הם מה שמשותף לשני הסרטים הללו? מה אם המינימליזם של עטאש, כמו המקסימליזם של קדמה, מתפקדים באופן דומה? מה אם עודף התנועה של קדמה, כמו גם ריקונה בעטאש, הם למעשה שני צדיו של אותו מטבע? אכן, זו טענתנו. אנו טוענים כי המטבע שעטאש וקדמה הם שני צדדיו הנו מטבע השיתוק הנרטיבי, הקשור בהכשלת תפקידה הרפרנציאלי של השפה, כלומר ההצבעה על אובייקטים במציאות וההתייחסות אליהם. ז'יל דלז ופליקס גואטרי מבחינים בקריאתם בכתביו של קפקא בשתי פרקטיקות חתרניות אל מול שפה הגמונית, או כהגדרתם, 'מז'ורית'. 1 האחת היא להעשיר את השפה באופן מלאכותי, לנפח אותה בכל האמצעים של הסימבוליזם, 'לנהוג במוחצנות ובהפעלת יתר', כלומר 'להציף' אותה. השנייה היא 'לייבש' אותה על ידי שימוש בדלות מכוונת, בשפה מאופקת, 'להגיע לביטוי מטריאלי אינטנסיבי כנגד כל שימוש סימבולי, בעל משמעות או סתם מסמן'. 2 שתי פרקטיקות אלה, היוצרות נתק בין הסימנים לרפרנטים שלהם במציאות, קשורות בהכשלתה או בכישלונה של התנועה הנרטיבית, כביטוי למה שדלז כינה 'המשבר הסנסורי מוטורי'. המשבר הזה הוביל מקולנוע המורכב משרשרת 1 ז'יל דלז ופליקס גואטרי, קפקא: לקראת ספרות מינורית, תל אביב 2005 )להלן: דלז וגואטרי, קפקא(. 2 שם, עמ' 50.

3 'לפרק להיסטוריה את הצורה' 15 סיבתית של אירועים ופעולות לדימויים שבהם המראות והצלילים קיימים לעצמם ואינם 3 משועבדים לפעולה ולנרטיב. אנו טוענים כי גם קדמה וגם עטאש מתעמתים עם השפה המז'ורית, משתקים את תנועתה ובכך מכשילים אותה. כל אחד מהם משתמש בעיקרון אחר של הדיכוטומיה: קדמה בוחר בטכניקה של 'הצפה', ואילו עטאש בוחר בטכניקה של 'ייבוש'. שני סרטים אלה, הנמצאים כביכול משני עברי המתרס האסתטי הקולנועי, משתמשים בשתי פרקטיקות מנוגדות לכאורה כנגד 'כובש' משותף: הנרטיב המז'ורי, אם הקולנועי ואם האידאולוגי. קדמה ועטאש מסתערים עליו בתנועת מלקחיים משני עבריו. הם משבשים את תנועת האירועים הסיבתית, פורמים את הקשר בין המסמן למסומן ומשתמשים בסוגי פירוק ושיבוש אלה כסוג של חתירה מתחת לנרטיב ההגמוני, הטלאולוגי, המוביל בקו ישר, לינארי, מהמטרות להגשמותיהן. 4 ננסה לייחס את סוגי השיבוש הללו למצב פוסט טראומטי, ובמובן זה נקרא אותו כמצב של התנגדות היסטורית פוליטית. המצב שפרויד זיהה כ'הפרעה פוסט טראומטית' Disorder),(Post-Traumatic Stress מאופיין בחזרתם של סימפטומים זמן ניכר לאחר סיומו של אירוע טראומטי. הפער הזה בין זמן התרחשות החוויה הטראומטית לבין הזמן שבו מתגלה השפעתה, וכן התקתו של האירוע הטראומטי המקורי למקום אחר ולזמן אחר, לחוויה אחרת המסמנת אותו, מסכלים את המהלך הסיבתי של האירועים ויוצרים מערכת סימנים המנותקים מהקשר שלהם אל המסומנים במציאות. 5 תומס אלזסר טוען כי המצב הפוסט מודרני, אשר נחווה כמצב של העדר רפרנט, מסומן ומציאות, הוא למעשה התוצאה הפוסט טראומטית של האירוע ההיסטורי, השואה, אשר מגיחה לאחר השהיה בת כמה עשורים. בהסתמכו על עבודותיה Gilles Deleuze, Cinema 1: The Movement-image; Cinema 2: The Time-Image, Paris )להלן: דלז, קולנוע 1, קולנוע 2(. דלז רואה בדימוי הקולנועי אורגניזם המבוסס על פעולת תגובה מוטורית לסיטואציה נתפסת. זוהי הסכימה הסנסורית מוטורית אשר מכוננת את דימוי התנועה שעליו מבוסס הקולנוע הקלאסי, במיוחד זה ההוליוודי. דלז מבחין בהיפוך ביחסי תנועה וזמן בקולנוע העולמי כתוצאה ממשבר מלחמת העולם השנייה בקולנוע זה הזמן זכה לדימוי ישיר ועצמאי משלו אשר אינו כפוף עוד לדימוי התנועה ומזהה את קיומו העצמאי של דימוי זה עם מה שהוא מכנה ה'משבר הסנסורי מוטורי'. זהו סיפורו של הקולנוע על פי דלז: סיפורו של דימוי אשר מתחיל בתנועה ומסתיים בשיתוק. ראו גם Frederic Jameson, The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Nitzan Ben-Shaul, לדיון נוסף על פירוק הנרטיב בקולנוע של עמוס גיתאי ראו, Act, Ithaca 1981 Israeli Persecution Films (Forthcoming) Homi K. Bhabha, Dissemination: Time, Narrative and the Margins of the Modern Nation, in: 4 pp idem (ed.), Nation and Narration, London and New York 1990, ראו הדיון של הומי באבא בתנועה הנרטיבית הלינארית, הטלאולוגית והסיבתית כמכשיר אידאולוגי של ההגמוניה. [1901] York Sigmund Freud, Psychopathology of Everyday Life, New )להלן: פרויד, פסיכופתולוגיה(; idem, Remembering, Repeating and Working Through, The Standard Edition of the Complete Psychological Works, London [1909] 1974, Vol. 12, pp ; idem, pp Mourning and Melancholia, ibid, )להלן: פרויד, אבל(.

4 16 נורית גרץ וגל חרמוני של קתי קרות הוא מניח כי לא מדובר במציאות נעדרת, אלא במציאות שהוסטה ממקומה 6 ומוסתרת על ידי אירועים וסוגי מציאות אחרים. בעקבות עבודותיהם של אלזסר וקרות נזהה את הנתק בין הסימן למסומן ואת הנתק הסיבתי כנתקים פוסט טראומטיים ונניח כי כדי לייצר נגישות חדשה אל המציאות, אל הרפרנט, יש להבין אותו ככזה ולדעת לקרוא מבעדו את העבר כמצב היסטורי של טראומה החומק ממקומו המקורי ברצף הנרטיבי וחוזר כהווה משוסע. ננסה לבחון כיצד משמש נתק זה כלי למאבק אידאולוגי בסרטים הנדונים. ב. קדמה הצפה במרחב ובזמן הסרט קדמה יוצר עומס של אובייקטים ותנועות בפריים הקולנועי, מביא עודף של ציטוטים, של מראי מקומות, של סיסמאות אידאולוגיות ושל תזכורות של אירועים היסטוריים, וממלא את הרגע הקולנועי במגוון של זמנים, של תנועות ושל מראות. העומס הזה כרוך בהתנגשויות בין כוחות מנוגדים בין עבר לעתיד, בין תנועה לנייחות, בין התקדמות לנסיגה ויוצר בכך הצפה המשתקת את תנועתו העלילתית של הסרט, וחושפת ומסתירה גם יחד את המציאות שאליה הוא מתייחס. עקבותיה הנעדרים של מציאות זו מכוסים ומוסתרים כעקבות של טראומה שעדיין מסרבת להיפתר ולהפוך לחלק מנרטיב קוהרנטי. על פי מבנהו משתייך קדמה לז'נר 'סרטי המסע' וככזה הוא מבוסס על תנועה. הוא עוקב אחר תנועתם של הפליטים משואת יהודי אירופה מהאנייה אל חופי ארץ ישראל ומשם לכיוון ירושלים. במהלך תנועה זו נדרשים הפליטים לקחת חלק בעלילה הקולנועית המגלמת את הנרטיב הציוני: הם אמורים לשכוח את האירועים הטראומטיים של העבר, להתגבר על זיכרונות הגולה, להשיל מעליהם את מאפייני זהותם היהודית, להשתתף Thomas Elsaesser, Postmodernism as Mourning Work, Screen, Vol. 42 (2001), pp ; 6 Cathy Caruth, Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History, London 1996 )להלן: קרות, חוויה(. ראו בנושא זה קריאתה של קתי קרות את ההיסטוריה כתוצאה פוסט טראומטית ואת השימוש שלה בתיאוריה של הטראומה כדרך למצוא את הרפרנט שהוסט ממקומו. לדיון נוסף בקשר שבין פוסט מודרניזם, היסטוריה והשואה ראו גם Anton Kaes, Holocaust and the End of History: Postmodern Historiography in Cinema, in: Saul Friedlander (ed.), Probing the Limits of Representation, Cambridge, Massachusetts and London 1992; Shoshana Felman and Dori Dominick LaCapra, Revisiting פלמן ולאוב, עדות(; )להלן: Laub, Testimony, New York 1992 pp the Historians Debate, History and Memory, Vol. 9, No. 1-2 (Fall 1997), )להלן: לה קפרא, עיון מחדש(; Christine Van Boheemen-Saaf, Joyce, Derrida, Lacan and the Trauma Of History: Reading, Narrative, and Postcolonialism, Cambridge 1999; Anton Kaes, The Return of the Undead, Assaf Kolnoa, Vol. 3 (forthcoming)

5 'לפרק להיסטוריה את הצורה' 17 בקרב עם הערבים ובכך להפוך מיהודים פסיביים לע ברים הלוחמים מלחמה אקטיבית על חייהם וגורלם. ארגון הסרט במסגרת ז'נר המסע מאפשר לו לעסוק בתנועה בחלל ובזמן: מהגולה ומן האנייה לכיוון ירושלים, ומהעבר הגלותי אל ההווה הציוני. זוהי תנועה קולנועית נרטיבית ואידאולוגית כאחד. עם זאת, בניגוד להגדרה המקורית של מסע, כתנועה ממקור אל יעד, 7 ובניגוד למסע ההוליוודי הקלאסי המבוסס בעיקרו על דימוי תנועה ועל יחס סיבתי בין האירועים, 8 זהו מסע מפורק, חסר כיוון, המאוכלס בדמויות המתנועעות הלוך ושוב ללא מטרה. מסע זה מתפרק ונעצר על ידי ההצפה של השפה הקולנועית בכל רמותיה, ובכלל זה על ידי ההתנגשות בין תנועה אל העתיד ואימוץ הנרטיב, הן הקולנועי והן האידאולוגי, לבין חוסר היכולת לעשות כן בשל מצב פוסט טראומטי אשר טרם עובד, ושאינו יכול להיות מעובד כל עוד יהיה על הגיבורים הניצולים לנוע קדימה ולזנוח את 9 עברם מאחור. האיתות הראשוני ביותר כי הסרט עוסק בתנועה ובכישלונה הוא שמו קדמה מילה המסמנת תנועה קדימה במרחב גאוגרפי ואידאולוגי כאחד, אל העתיד, אל המזרח, ועם זאת היא מורה על מבט לאחור, אל זיכרון של עבר קדום. פתיחת הסרט בצילומי האנייה מאפשרת לחשוף כבר בתחילתו את עומס הכיוונים הללו ואת השיתוק הנובע מהם. קדמה היא אניית מעפילים שבה מתחילים גיבורי הסרט את התנועה שלהם בזמן ובמרחב הציוניים והקולנועיים. האנייה עצמה היא חלל הנמצא בתנועה אך בה בעת כולא בתוכו נייחות, שהרי החלל הפנימי ובכלל זה מה שבתוכו אינו נע; נע רק המבנה החיצוני. השיתוק נוצר כאן על ידי שני כוחות מנוגדים המכשילים זה את זה. הוא מסתמן כבר ברמה האסתטית של השוט העמוס, המוצף בכיווני תנועה מנוגדים, הפותח את הסרט. זהו שוט ארוך במיוחד )סיקוונס שוט( שבו המצלמה מלווה את אחד הגיבורים בעלייתו מבטן 7 על המסע כז'נר העוסק בתנועה ונושא בחובו הבטחה לגאולה בעיקר בתרבות האמריקנית ראו, K. David Lederman, Driving Visions: Exploring The Road Movie, Austin 2002; Corey Creekmur, On The Run and On The Road: Fame and The Outlaw Couple In American Cinema, in: Steven Cohan and Ina Rae Hark (eds.), The Road Movie Book, New York 2002, pp דלז, קולנוע 1, קולנוע 2. 9 לדיון נרחב על ייצוגו הקולנועי של הנרטיב הציוני כנרטיב הגמוני ראו, נורית גרץ, מקהלה אחרת: ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים, תל אביב 2004; Israeli Ilan Avisar, Cinema and the Ending of Zionism, in: Fred Lazin and Greg Mahler (eds.), Twentieth Century Literary Criticism in Israel in the Nineties, Florida 1996, pp ; Nitzan Ben-Shaul, Mythical Expressions of Siege in Israeli Films, Lewiston 1997; Raz Yosef, Beyond Flesh: Queer Masculinities and Nationalism in Israeli Cinema, New Brunswick 2004; Yosefa Loshizki, Identity Politics on the Israeli Screen, Austin 2001; Ella Shohat, Israeli Cinema: East/West and the Politics of Representation, Austin 1989 על סרטיו של עמוס גיתאי ראו, אירמה קליין, עמוס גיתאי: קולנוע, פוליטיקה, אסתטיקה, תל אביב 2003; Bangkok-Bahrain-Berlin- Paul Willemen, Jerusalem, in: idem, The Films Of Amos Gitay: A Montage, London 1993, pp. 5-16

6 18 נורית גרץ וגל חרמוני האנייה אל סיפונה, 10 שם הוא נבלע בהמוני המעפילים היושבים, עומדים או שוכבים ללא תנועה. הניגוד שנוצר בין תנועת המצלמה המתארת את החלל, לבין נייחות הדמויות המאכלסות אותו הוא היוצר רושם של שיתוק צורני. השוט מתנפח עד התפקעות מן האובייקטים הנייחים המאכלסים אותו עד כדי הצפתו בהם, ובכך מנטרל את תנועת המצלמה המשמשת ככלי הקיבול שלו. שיתוק צורני כזה אפשר לראות גם בסצינה של ירידת הניצולים אל החוף. בסצינה זו מתקיים יחס הפוך מזה שהתקיים בסצינת האנייה בין אופן הצילום למושאו: האירוע המתואר הנו אירוע של פעילות אינטנסיבית: המוני פליטים יורדים אל החוף, מתרוצצים בפניקה הלוך ושוב, בורחים מפני החיילים הבריטים המתנפלים עליהם, חלקם נמלטים וחלקם נעצרים. אירוע זה היה אמור 'להזמין' צילום אינטנסיבי אף הוא, אשר נענה לעוצמת הפעילות ומשרת אותה; אך לא כך הדבר בפועל. הסצינה ההמונית ורבת הפעולה הזו מצולמת בלונג שוטים פתוחים ורחבים, ארוכים מאוד במשכם, מלווים בתנועת מצלמה )טרקינג( אטית ועקיבה. ישנה צרימה חדה בין תוכם לברם של השוטים הללו. המרחק מן האובייקטים, המפתח של החלל וכן אופי תנועות המצלמה כאילו מנטרלים את אינטנסיביות הפעולה של האובייקטים הנעים המציפים את המסך, ובכך משתקים את תנועתם בחלל. רכיב נוסף במשוואה הזו היא המוסיקה המלווה, המייצרת אף היא חלל נייח ועל כן נשמעת כאקוויוולנטית למצלמה. היא מבוססת על נושא המושתת על מהלכים הרמוניים בלבד, ללא קו מלודי אשר יוביל אותו, ללא תנועה. זניחתו המוחלטת של הקו המלודי, הלינארי והנרטיבי, מייצרים רושם של נייחות, 11 וזו מהווה כוח נוסף הבולם את התנועה 12 בסצינה. במקביל להצפת התמונה והמרחב קיימת בסרט, לכל אורכו, הצפה של זמנים. במהלך הסצינה של ירידת המעפילים אל החוף מתעכבת המצלמה על פניה של אחת הניצולות וקולטת אותה בצילום תקריב כשהיא מתבוננת אל נקודה נעלמת במרחב. נראה כאילו היא ממשיכה לטוות את זיכרונותיה, שנפרשו עוד באנייה, אך הצילום שלה מתמזג עם צילום המתקפה הבריטית על הפליטים. העבר הניבט מבעד לעיני המעפילה הזוכרת מתערבל עם העתיד המאבק בבריטים ושני הזמנים מציפים את זמן ההווה. 10 לדיון עדכני על השוט הארוך ראו, Aharon Keshales and Eran Sagi, Uber das PCS oder: Die Angst vor dem Schnitt, Philosophie des Films, Vol. 2, No. 4 (2007), pp לדיון על הרמוניה כנייחות בשיח המוסיקולוגי ראו, Jonathan D. Kramer, The Time Of Music, New York בלשונו של דלז אפשר לומר שהסצינות השונות שתוארו כאן הופכות על ידי המצלמה, המוסיקה והשפה, מדימויים שהיו עשויים להיות דימויי תנועה קלאסיים כלומר דימויים המשועבדים לפעולה לדימויים 'אופטיים סונריים טהורים', דימויים שבהם המראות והצלילים קיימים לעצמם, אינם משועבדים לפעולה ולנרטיב. באופן זה הופכים הדימויים הללו לדימויי זמן דימויים שבהם הזמן החולף הופך לאובייקט להתבוננות. דלז, קולנוע 1, קולנוע 2.

7 'לפרק להיסטוריה את הצורה' 19 כבר בפתיחת הסרט ניכרת הצפה כזו של זמנים כשהדמויות באנייה מדברות בזמן הווה )זמן הסרט( על אירועי העבר )האירועים הטראומטיים אשר עברו בשואה( בתוך חלל אשר נע אל העתיד, האנייה. הצפת הזמנים מוצאת בסרט מקבילה גם בהצפה של זמנים היסטוריים. צ'רלס טסון סבור כי הסרט קדמה הולך אל נקודה מסוימת בעבר כדי להותיר משם את האפשרויות ההיסטוריות פתוחות. 13 למעשה הצלבת הזמנים בסרט מטילה בספק את קיומן של אפשרויות פתוחות אלה. בשנת 1948, הזמן שבו מתרחש הקרב המתואר בסרט, גורל המלחמה עדיין לא היה ידוע. הבריחה ההמונית של הפלשתינים תושבי הארץ עדיין לא התרחשה, הבריטים עדיין לא עזבו את המקום, והיהודים עדיין לא זכו לניצחונות גדולים, ובכל זאת הסרט מציג את העתיד הבלתי ידוע בתוך ההתרחשויות בהווה. הוא עושה זאת על ידי פרטי הנוף המצולם, חורבות, טרסות ושיחי צבר עזובים. ב 1948, זמן התרחשות האירועים בסרט, הכפרים הערביים, גם אלה שנעזבו, עדיין היו שלמים ופרחי הצבר הקיפו אותם מסביב כגדר חיה. ב 2004, הזמן שבו צולם הסרט, נותרו 14 מהכפרים הנטושים חורבות בלבד ושיחי הצבר המפוזרים בנוף הם תזכורת לקיומם. ב 1948 שיח צבר ובית אבן ערבי היו סימנים לקיומו של כפר. ב 2004 שיח צבר ובית אבן הם סימן לחורבנו של אותו כפר. המצלמה המתעכבת עליהם מחדירה כך את העתיד, את תוצאות הקרב ותוצאות הגירוש, אל נקודה בעבר בטרם התרחשו. הצפה מעין זו של זמנים היא הטורפת את פריש ת הזמן, עוצרת את תנועתו, משתקת אותו, הופכת את העבר, את ההווה ואת העתיד לזמנים סימולטניים וכך מונעת את התקדמותה הלינארית של העלילה ה'ציונית' מהגלות אל ארץ ישראל. הצפה אידאולוגית של מסמנים הסרט מורכב ממערכת של ציטוטים ספרותיים, מסאיים, קולנועיים, המובאים ממקורות שונים, חלקם יהודים, חלקם ערבים. הוא מצמצם ציטוטים אלה לכדי קלישאות קולנועיות וסיסמאות, מנתק אותם מהקשרם המקורי, מהמסומנים המקוריים שלהם ומשתיל אותם בתוך הקשר חדש המעניק להם מובן חדש מסומן חדש. ניתוק זה בין המסמן למסומן מאפשר העמסתם של מסמנים ממקורות שונים זה לצד זה ושזירתם למארג של הסתרות, של סתירות ושל התנגשויות בין נרטיבים אידאולוגיים והיסטוריים, כמו גם בין כיוונים Charles Tesson, Le Chemin de Jerusalem, Cahiers de Cinema (2002), pp על חורבות כאלגוריה ראו, Walter Benjamin, The Origins of German Tragic Drama, London 1988 לדיון על הנוף בקולנוע הישראלי ראו, יעל מונק, 'מרחב העיר עכו כמרחב הגוף החולה: על סרטו של ג'אד נאמן הסתכלות על עכו', מחברות קולנוע דרום, חוב' )2006(, 1 עמ' 90-85; Anat Zanger, Blind Spaces: Roadblock Movies in Contemporary Israeli Film, Shofar, Special Issue on Israeli Cinema, Vol. 24 (2005), pp. 4-37; idem, Zionism and the Detective: Imaginary Territories in Israeli Popular Cinema, Journal of Modern Jewish Studies, Vol. 3, No. 3 (2004), pp

8 20 נורית גרץ וגל חרמוני אסתטיקה של 'הצפה' בקדמה )עמוס גיתאי, 2004( ]באדיבות רבקה גיתאי[ של תנועה במרחב ובזמן. שזירה כזאת של סתירות משתקת את עלילת הסרט הנעה אל הגאולה הציונית. הסצינה של הקרב יכולה לשמש דוגמה לכך: במהלך מלחמת 1948 חלשו חיילי הלגיון הירדני על משטרת לטרון, נקודה אסטרטגית בדרך לירושלים, והטילו כך מצור על העיר. בשלושה קרבות שונים ניסו הכוחות הלוחמים הישראלים לכבוש את המשטרה ונסוגו באבידות כבדות. חלק מהלוחמים היו פליטים שגויסו מיד עם בואם לארץ והובלו ישר מהאנייה לקרב; חלקם לא ידע עברית, שמונה מהם נהרגו. עם השנים התחברו גירסאות מיתיות שונות לאותו קרב, החל בגירסה על קרב הרואי של עם במצור ועד לגירסה של שרירות לב כלפי פליטים שנשלחו אל מותם לאחר שהצליחו לעבור את אימי השואה. הקרב הקולנועי בקדמה, המתנהל בדרך לירושלים ובו נלחמים ונהרגים ניצולי שואה, מבוסס על הקרב ההיסטורי של לטרון. גיתאי אף קרא לסרטו לטרון לפני ששינה את שמו לקדמה. אך הסרט אינו מנסה לפתח את הקרב הזה לתיאור היסטורי מלא. להפך, הוא מותיר את תיאורו כמסמן מיתי מרוחק ונבדל מהמסומן ההיסטורי ומצליב אותו עם גירסאות היסטוריות אחרות. הניצולים אינם מגויסים עם בואם לארץ, כפי שאכן קרה, לא מובהרות להם מטרות הגיוס ואף לא מטרות הקרב. במקום זה הם מופנים תחילה אל הקיבוץ ואחר כך אל הדרך לירושלים, ורק אז מתחולל הקרב כאירוע פתע הנראה יותר כסימון או כהמ חזה של קרב מאשר כקרב אמיתי, כציטוט של קרבות קולנועיים: הפריימינג הסגור, התנועה התזזיתית של המצלמה, הצילום במצלמת כתף והקלוז אפים המנסים ללכוד את הדמויות הפועלות כל אלה משווים לסצינת הקרב אופי אינטנסיבי, המושאל כאילו במכוון מסרטי פעולה ומלחמה הוליוודיים, ובכך מעיד על עצמו כעיבוד קולנועי

9 'לפרק להיסטוריה את הצורה' 21 ולא כדיווח היסטורי מדויק. הפיצוצים נראים ונשמעים כמו סימון תיאטרלי של פיצוצים שאינם מצדיקים את ההיסטריה האינטנסיבית שמפעילה את הדמויות. הדמויות מתות מוות 'תיאטרלי'. הדם הניגר מהגופות מזכיר את א מרתו המפורסמת של ז'אן לוק גודאר, אשר התייחס לסצינות האלימות בסרטיו: 'זה לא דם, זה אדום'. זהו רק מסמן של דם, כפי שהקרב כולו הוא רק מסמן של קרב. במובן רחב יותר מדובר כאן בסימון של מיתוס ולא בסימון של מציאות. על כן אין כל ניסיון, כמו במקרה של תיאור בעל יומרה היסטורית, לאתר סיבות, מהלכים ותוצאות. להפך, אפשר לארגן את המסמן הזה, שנותק ממסומנו, במערכת של סתירות וניגודים לצד מסמנים אחרים וליצור כך הצפה קולנועית. באופן דומה מוצף קדמה בנרטיבים היסטוריוגרפיים סותרים, בניתוחים היסטוריים, בסיפורים היסטוריים, בטענות היסטוריות ובמיתוסים שונים המשמשים סימן בלבד, איתות לטקסט המוכר והידוע הנעדר מן הסרט. הטענות בדבר הקורבן היהודי שהפך לתוקפן בארצו מסומנות בשתי אפיזודות צמודות זו לזו. באחת מהן מספר הניצול את סיפור יתמותו, אובדן הוריו וייסוריו במלחמה, ובשנייה הוא מתנפל על ערבי, פליט גולה, בקללות ואיומים. הניתוחים ההיסטוריים שעובדו כבר באינספור ספרים וסרטים, המתארים את חוסר הרצון של הציבור הישראלי להקשיב לסיפור של פליט השואה, מובאים באפיזודה שבה מתבקש הניצול לשיר שיר ומושתק מיד לאחר שמתברר כי השיר אינו שיר ישראלי. הניתוחים ההיסטוריים והספרותיים המתארים כיצד תיקון עוול לעם אחד יצר עוול לעם שני וכיצד שילמו הפלשתינים את מחיר השואה היהודית מתוארים בסרט באפיזודה של מפגש בין שיירת הפליטים היהודים ההולכת למקום יישוב חדש לבין שיירת הפליטים הערבים העוזבת את מקום היישוב הישן שלה. בכל המקרים הללו ובאחרים המיתוסים, ההיסטוריות המסופרות, הטקסטים, נדחסים לאפיזודה אחת או שתיים המסמנות אותם, ללא כל ניסיון לפרט, לפתוח, לבסס קשרים של סיבה, של תוצאה או של היגיון היסטורי. הטקסט מוצף כך במסמנים המצטלבים ומשתלבים זה בזה, יוצרים עומס ודחיסות ועוצרים את תנועתו הנרטיבית, האידאולוגית והקולנועית של הסרט. תנועה זו, מהגולה אל ארץ ישראל, מסומנת על ידי שני טקסטים קנוניים המובאים בתחילתו של הסרט ובסופו. בפתיחה, על סיפון האנייה, שרה לעצמה אחת הנשים את שירו של חיים נחמן ביאליק 'אל הציפור', ומבטאת כך את כמיהתם של הניצולים, הממלאים את הסיפון ומצפים להעפלתם אל חופי הארץ, אל ציון. אבל השיר מושתל בתוך מארג של דיאלוגים המתנהלים ברוסית, שפת הגולה, על אירועי העבר שהתרחשו בגולה והוא מושר באנייה המכילה בתוכה, כאמור, את זמני העבר והעתיד כאחד. אפשר לומר שהמסמן של הגעגועים לציון קיבל בסרט, בין שאר המורכבויות והסתירות, משמעות הפוכה של געגועים לעבר, לגולה, למקום שבו התרחשה השואה ושאותו עזבו הניצולים זה עתה. לקראת סופו של הסרט, לאחר הקרב העקוב מדם, מתהלך יאנוש, הניצול הפליט, בין גופות ההרוגים והפצועים, כמוכה הלם לנוכח הזוועה ונושא נאום המורכב מחלקים

10 22 נורית גרץ וגל חרמוני מתוך סיפורו הקנוני של חיים הזז, 'הדרשה'. 15 כמו במקרה השיר 'אל הציפור', ממוקמים גם חלקים אלה בהקשר הסותר אותם: 'אין לנו היסטוריה!' טוען גיבור קדמה בעקבות יודקה, גיבורו של הזז, 'מיום שגלינו מארצנו אנחנו עם בלי היסטוריה. ]...[ לא אנחנו עשינו את ההיסטוריה שלנו, כי אם הגויים עשו אותה לנו. ]...[ הם עשו לנו את ההיסטוריה כרצונם וכדרכם, ואנחנו רק קיבלנו אותה מידם. אבל היא לא שלנו, לא שלנו כלל וכלל!' עוד דורש יודקה, וכך גם הדמות בקדמה: 'אני מתנגד לה, איני מכיר בה והיא לא קיימת בשבילי! יותר מזה, איני מכבד אותה. ]...[ מתנגד לה. זאת אומרת, איני מקבל אותה'. במקור תרם הטקסט הזה לאקטיביזם המיליטנטי בקרב הנוער הלוחם של מלחמת הוא שימש בסיס לדרישה לקחת את ההיסטוריה בידיים, להפוך מקורבן פאסיבי לעם לוחם אקטיבי. אך במקום שבו הוא מובא בקדמה אין הוא יכול לשאת משמעות מעין זו. הקריאה לצאת מן הפסיביות ולפעול בתוך ההיסטוריה אינה מתאימה לסיכום קרב שבו יצאו גיבורי הגלות מן הפסיביות ופעלו בתוך ההיסטוריה נלחמו למען ארצם החדשה. כמו בתחילת הסרט, בציטוט מתוך 'אל הציפור', גם כאן הטקסט מוצא מהקשרו המקורי, הופך מסמן 'תועה' ללא מסומן, ובהקשר החדש, בתוך מערכת של סתירות, הוא מקבל גם משמעות חדשה: במקום ביטוי לרעיון של שלילת הגלות מבטא עתה הטקסט הזה בין השאר את שלילת הפניית העורף לגלות ובחירה באקטיביזם ציוני. 17 אפשר לסכם ולומר שהסרט נשען על טקסטים קנוניים המבטאים אידיאולוגיה ציונית ברורה וחד משמעית, אך משתמש בהם כבמעין 'סיפורי כיסוי' לנרטיבים אידאולוגיים אחרים, הפוכים, השוללים את הציונות ומציפים אותה באוסף סתירות ללא מוצא. המצב הפוסט טראומטי עד כאן תיארנו פרקטיקות של הצפות והתנגשויות המכשילות את הנרטיב ההיסטורי שקדמה מתייחס אליו כנרטיב קוהרנטי, אחדותי ולינארי, ומפרקות אותו מסמכותו כנרטיב הגמוני ומז'ורי. בשלב זה ראוי להפוך את זווית הדיון ולהתבונן בהצפות ובהכשלות אלה מזווית תיאורטית אחרת, היא הזווית של הטראומה. המצב הפוסט טראומטי מאופיין כאמור בחווייתם החוזרת ונשנית של סימפטומים הקשורים באירוע טראומטי ומופיעים זמן רב לאחר קיומו. כך מותק האירוע המקורי לחוויה אחרת המסמנת אותו ומסתירה אותו גם יחד. מבחינה זו המצב הפוסט טראומטי הוא מצב של כשל נרטיבי: פירוק תנועת האירועים בזמן מצד אחד והסתרתם מצד שני: 15 חיים הזז, 'הדרשה', אבנים רותחות, תל אביב 1946, עמ' דן לאור, 'מ"הדרשה" לכתב הנוער העברי: הערות למושג שלילת הגולה', אלפיים, קובץ )2001(, 21 עמ' בשני המקרים הסרט נשען על האופן החד משמעי שבו התקבלו שתי היצירות הללו בתרבות, אך למעשה חושף סתירות המתקיימות בטקסטים עצמם.

11 'לפרק להיסטוריה את הצורה' 23 אירוע אחד מתחפש לאירוע שני כדי 'לומר את דברו'. 18 לאור זאת אפשר לומר שהרטוריקה של הכשל הנרטיבי שעליה דיברנו עד כה היא רטוריקה פוסט טראומטית היא מתיקה סימני אירועים מן הרפרנטים שלהם במציאות וכן מרצף הזמנים שבו התרחשו ובכך מייצרת תקיעות ושיתוק של העלילה הקולנועית ושל הסיפור הציוני שהיא מספרת. אך כאן נשאלת השאלה: לכאורה הסרט קדמה מעבד את הטראומה של שואת יהודי אירופה בכך שהוא מספר אותה, מדבר עליה, מכניס אותה לתוך נרטיב וסולל בכך את הדרך להתגבר עליה. הוא אף מרחיב נרטיב זה וכולל בו את סיפורם של הפליטים הפלשתינים, ובכך מייצר ריבוי של סיפורים שהוא חלק מהותי בההתמודדות עם טראומה. אם הדרך להתמודד עם טראומה היא לספר אותה, להכניס אותה לתוך נרטיב, להפוך אותה לחלק ממשך שיש בו עבר ועתיד, לחלק מסיפור שיאפשר להכיר באובייקט האבוד ולהשתחרר ממנו, 19 הרי מכלול הסיפורים בסרט קדמה אמור ללכת בדרך זו, לעבד את הטראומה ללא הסתרות, השתקות או הדרות של הסיפורים האחרים, ובכך לנסות להתגבר עליה. אם כך, מדוע נותרה הרטוריקה של הסרט רטוריקה של נתק ושיתוק, רטוריקה פוסט טראומטית? התשובה לכך היא שהשואה בסרט קדמה אינה אלא קצה של קרחון המסתיר מאחוריו טראומות אחרות. לטענתו של פרויד הזיכרון הטראומטי בנוי כשרשרת של טראומות, כך שכל טראומה גלויה עשויה להתגלות כסימפטום של טראומה אחרת, חבויה. על כן, לדבריו, אין לעצור בחפירה אל תוך תהומות הנפש עם גילוי האירוע הטראומטי, אלא יש לראות בו מסמן של 20 טראומה אחרת המתבטאת דרכו. מבחינה זאת אפשר לראות בטראומה של השואה כפי שהיא מופיעה בסרט קדמה 'תחפושת' לטראומות אחרות שנותרו עדיין מוסתרות, ולראות בהסתרה זו סיבה לכך שקדמה שומר על המבנה הפוסט טראומטי המנתק את השרשרת הלינארית ואת הקשר בין הסימנים למסומנים ומעצב את מה שקרות מכנה 'היסטוריה לא רפרנציאלית'. 21 הסרט מתמודד עם הטראומה הגלויה, מספר אותה ומדבר עליה, אך המבנה הפוסט טראומטי שלו מאפשר להניח שמתחת לטראומה הגלויה שאותרה ועובדה מצויות טראומות אחרות. בניסיון לחשוף טפח מאותן טראומות נפנה שוב אל הסצינה שתוארה כבר, הקרב של לטרון. הקרב ההיסטורי התרחש על גבעה שבראשה ניצב מבנה המשטרה הבריטית, שם 18 ראו גם Thomas Elsaesser, One Train may be Hiding another: Private History, Memory and National Identity, in: Josef Delau et al. (eds.), The Low Countries: Arts and Society in Flanders and the Netherlands: A Yearbook, Rekkem, Belgium אלזסר משתמש לצורך תיאור הטראומה במונח 'פרפרקסיס', שטבע פרויד בספרו פסיכופתולוגיה, כדי להגדיר מצב שבו הנעדר )מה שנשכח, הורחק, הוסתר( מופיע כנוכח, אך לא נוכח במלואו אלא במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון. 19 ראו, קרות, חוויה; פרויד, אבל; לה קפרא, עיון מחדש; פלמן ולאוב, עדות; Langer, Lawrence.L Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory, New Haven and London 1991 קרות, חוויה; פרויד, אבל. 20 Cathy Caruth (ed.), Trauma: Explorations in Memory, Baltimore 1995, p. 9 21

12 24 נורית גרץ וגל חרמוני התקבץ הצבא הירדני. בסרט נערך הקרב על גבעה שבראשה מבנה כפרי, מוקף בעצים ובגדרות אבן. הקרב ההיסטורי התקיים כנגד חיילי הלגיון הירדני, ואילו בסרט הוא מתקיים כנגד לוחמים בלתי מזוהים, ספק פלשתינים ספק אחרים. כדי לזהות את הלוחמים הללו עוצרים החיילים ערבי שברח מכפרו עם חמורו ומיטלטליו ומנסים לתחקר אותו, לברר להיכן הלכו הלוחמים. בקרב בלטרון זהות הלוחמים הייתה ברורה, הכפריים לא לקחו בו חלק ואין להניח שאפשר היה לפגוש בסופו בפליטים על מיטלטליהם. הכפרים למרגלות הגבעה והמשטרה התרוקנו עוד לפני הקרב. לדברי עמוס גיתאי )בראיון פרטי( הוא ניסה לשלב את קרב לטרון בקרב הקסטל כדי לתאר עימות בין שתי אוכלוסיות, היהודית והפלשתינית, אך למעשה התיאור הקולנועי לא תואם במלואו גם את קרב הקסטל, שהיה לאמיתו של דבר קרב הגנה מפני התוקפים הערבים, לאחר שהלוחמים הישראלים כבשו את הכפר בקלות רבה. והנה, כל הפרטים הללו שאינם מתאימים לגמרי לקרב לטרון או לקרב הקסטל מתאימים יותר לקרב אחר, הקרב על דיר יאסין. דיר יאסין היה כפר קטן ששכן בפאתי ירושלים, קיים יחסי ידידות עם היישוב היהודי ואף חתם על הסכם שלום ואי התקפה עם השכונה הסמוכה, גבעת שאול. למרות ההסכם תקפו ב 9 באפריל 1947 לוחמים של שתי תנועות הפורשים, אצ"ל ולח"י, את הכפר. הפעולה התפתחה לקרב שבו נהרגו יותר ממאה תושבים, ביניהם נשים וילדים. טענת התוקפים הייתה שגם אם אנשי הכפר חתמו על הסכם שלום והיו מעוניינים בו הם אפשרו ללוחמים זרים, עיראקים ואחרים, להיכנס לכפר, להשתלט עליו ולהתכונן למלחמה. ההרג שהתרחש בקרב זעזע את היישוב באותם ימים, הוקע על ידי מוסדותיו והפך לזיכרון כאוב בשני העמים. הסרט קדמה עוסק אכן בקרבות של לטרון והקסטל, אך חלק גדול מהפרטים הבונים אותו מתייחסים לדיר יאסין: לפליטים שברחו ממנו, לניסיון לגלות מיהם הלוחמים ולאן הלכו. יותר מכול מתייחסת לקרב ולטבח שהתרחש במהלכו תשובתו של הערבי, 'הם ברחו כששמעו מה היהודים עושים'. אחת הסיבות שניתנו לבריחה ההמונית של ערביי הכפרים במהלך המלחמה הייתה השמועות שפשטו ביניהם על הטבח בדיר יאסין. הקרב על דיר יאסין לא מתואר בסרט ואף לא הטבח שהתרחש בו, אבל הם נוכחים כנעדרים בעקבות המסומנים בו. העובדה שסצינת הקרב זוקקה לכדי מסמן של קרב, כפי שתואר לעיל, היא שהקלה על החדרת מסומן אחר, הקרב של דיר יאסין, אל התיאור של קרב לטרון. באופן זה סיפור הקורבן המתגלה בזיכרונותיהם של הניצולים ובצילום הקרב העקוב מדם שבו השתתפו מסתיר סיפור אחר, זה של התוקפן. המבנה הטראומטי של הסרט מאפשר לגעת במציאות חבויה שבדרך אחרת קשה לגעת בה, להתבונן בה ולתאר אותה לזכור, ולו גם בדרך של גילוי והסתרה כאחד, את הזיכרון שהתרבות הישראלית 22 ניסתה לטשטש ולמחוק. 22 על הפליטים, הגירוש, קרב לטרון ו'קרב' חרבת חזעה ראו, בני מוריס, לידתה של בעיית הפליטים

13 'לפרק להיסטוריה את הצורה' 25 אפשר לסכם ולומר שקדמה הופך את סיפור השואה והמלחמה לסיפור שאפשר לספר אותו, מכניס אותו לסיטואציה שבה יש דובר ושומע ויש בסיס להתמודדות עם הטראומה. אבל מעבר לסיפורם של הניצולים המובלים לקרב בלטרון, מעבר לזיכרונות השואה ומעבר לסיפור המלחמה קיים סיפור שהתרבות הישראלית עדיין לא התמודדה עמו במלואו. זהו הסיפור הנעדר ונוכח כאחד בסרט קדמה. סיפור זה, אולי לצד סיפורים אחרים, הוא המציף את הסרט במסמנים אשר ממסכים על מסומניהם ומשתקים את תנועתו. קדמה מפרק כך את הנרטיב הקולנועי ובאמצעות פירוק זה מאותת על כישלונו של הנרטיב ההיסטורי אידאולוגי שדרכו ובצלו אנו חיים. מבעד לכישלון זה נוכל לקרוא את הרטוריקה הפוסט טראומטית המשתקת אותו ומאותתת לנו לעצור, להביט לאחור ולנסות לעבד את האירועים אשר חוללו אותו, ותוך כך לבחון את הטראומה של התוקפן המסתתרת מעבר לטראומה של הקורבן. ג. עטאש ייבוש המרחב באחת הסצינות האחרונות של קדמה, מטיח פליט פלשתיני בפני הלוחמים הציונים: 'אנו נישאר כאן, למרות רצונכם, כמו קיר [...['. ממקום זה, שבו עומד להסתיים הסרט קדמה, אפשר להתחיל את הדיון בסרטו של תאופיק אבו ואיל, עטאש צימאון. סרט זה מגשים למעשה את נבואתו של אותו פליט, מממש את ההתנגדות שאליה הוא קורא, ומייצר עימות מתמיד עם הנרטיב הציוני, אך גם עם הנרטיב הפלשתיני. הוא עושה זאת על ידי אסתטיקה של נתק ושל שיתוק נרטיביים המבוססת כמו בקדמה על רטוריקה פוסט טראומטית. הטראומה הפעם היא הטראומה הפלשתינית, והשיתוק נוצר על ידי ייבוש, לא על ידי הצפה. עטאש מספר את סיפורה של משפחה פלשתינית בת חמש נפשות המתגוררת במבנה נטוש מחוץ לכפר הולדתה, מנותקת מכל מגע חברתי עם הציביליזציה. חייה מתנהלים תחת עריצותו של אב קשוח ואכזר המסרב לחזור אל מקום התרבות, וכדי לאפשר למשפחתו לחיות במקום מבודד זה הוא מתחבר באופן בלתי חוקי אל תשתיות המים של מדינת ישראל. את התנגדותו של האב 'לצאת' מהמרחב שבו נמצאים הוא ומשפחתו אפשר לקרוא כהתנגדותו למרחב ולזמן אשר נמצאים 'שם בחוץ'. אלה הם המרחב והזמן של מדינת ישראל שבה הוא חי, אך גם של הכפר הערבי שאותו נטש. היחסים בין המרחב האוטרקי שבו חיה המשפחה והמרחב ההגמוני המצוי 'שם בחוץ', קשורים הדוקות אל הזמן ההיסטורי. הפלסטינים , תל אביב 1991; אניטה שפירא, 'היסטוריוגרפיה וזיכרון: מקרה לטרון תש"ח', יהודים ישנים יהודים חדשים, תל אביב 1997, עמ' 85-46; הנ"ל, 'חרבת חזעה: זיכרון ושכחה', יהודים, ציונים ומה שביניהם, תל אביב 2007, עמ'

14 26 נורית גרץ וגל חרמוני בניגוד לקדמה המתנהל בתוך הה י ס ט ו ר י ה ובמגע עם הנרטיבים שלה, עטאש ממקם את עצמו מחוץ להם במעין מובלעת. בניגוד לזמן ההיסטורי ולחלל הגאוגרפי הקונקרטיים שאליהם מתייחס קדמה, עטאש מתרחש ב'שום זמן' וב'שום חלל'. במובן זה הוא אקס היסטורי ואקס טריטוריאלי, למרות הרמיזות המעטות שלו לזמן ולמרחב קונקרטיים בדמותן של תשתיות המים והקרקע שבני המשפחה משתמשים בהן. המרחב שבו מתרחשת עלילת הסרט הוא מרחב סגור, אחדותי. הגיבורים כמעט ואינם יוצאים מגבולות הישימון התחום והקטן שבו הם חיים. זהו ישימון כיוון שלמרות היותו קטן ומצומצם, הוא ריק כמעט לחלוטין. גם מעט האובייקטים שאותם הוא מכיל הם מינימליסטיים ובוודאי אינם משופעים בברוקיות שבה מאופיין קדמה. החלל ה'עטאשי' ה נו חלל מונוליטי כמעט כמו קיר. תלוליות חול תוחמות אותו ומסמנות את גבולותיו; מבנה בטון חרב משמש כמעונה של המשפחה; צילומים חוזרים של דמויות ואובייקטים כלואים בין משקופים ופתחי חדרים סימטריים; השמש קופחת, אבק מתפזר באוויר; אש ועשן מיתמרים; וכן שימוש רב בצילום דרך פילטרים חד צבעיים אשר מנטרלים את היכולת להבחין בין רקע לצורות הנעות בו (figure-ground) ונבלעות בתוכו. כל אלה משווים למרחב זה רושם 'מצהיב' מאוד מבחינה ויזואלית, ו'יבש' מאוד מבחינה פיזית, חושית. היובש מגולם גם בשתיקת הגיבורים, בדממה השוררת במקום ובפס הקול של הסרט המורכב רובו ככולו מצלילי חיכוך בין גופים או בין ידיים לחומרים קשים, כבדים או מחוספסים כמו מקושים, בולי עץ, אתי חפירה, צינורות מתכת מחלידים, בטון ועוד. אפילו פס הקול המוסיקלי המינימליסטי בסרט מבוסס בחלקו הגדול על מגע ידה של אחת מבנות המשפחה בכלי מיתר מתכתי ולא מכוון, כפי שתואר בפתיחת המאמר. היובש, הצמצום והסגירות של המרחב מתגלים גם בעלילה: בני המשפחה חשים כלואים וקבורים במקום שאליו גרר אותם האב: 'עוד מעט אני בת שלושים ועדיין קבורה כאן', אומרת אחת הבנות לאחיה, בנסותה לשכנע אותו למרוד באביו ולצאת ללמוד למרות האיסור שהטיל עליו. 'גם את הדברים ימשיך לכלוא', אומרת האם לילדיה לאחר שפשטו על מחסן מלא בחפצים ישנים, ומותירה כהד את המשך המשפט שלא נאמר: 'לא רק את בני האדם'. בשלב מסוים בעלילה מנסה אחת הבנות לברוח מהמקום. במנוסתה היא צועדת לעבר הכפר לעבר זמן אחר ומרחב אחר, אך כשהכפר כבר ניבט מולה היא חוזרת על עקבותיה כמו מבינה שמילוט זה נועד בהכרח להיכשל, שאין דרך לצאת מן ההווה הנצחי של המרחב המשפחתי אל אפשרות של גאולה על ידי תנועה כשינוי. כשהיא מוחזרת למשפחתה כולא אותה האב במחסן המשמש לאגירת פחמים וכך מייצר כלא בתוך כלא. לעומת 'הכלא המיובש' והסגור הזה קיימים בסרט מרחבים אחרים זה של הכפר שאותו עזבה המשפחה וזה של היערות והשדות שבשליטת מדינת ישראל, שם זורמים המים ומצויים העצים שבהם משתמשת המשפחה ללא רשות. אך המרחב של הכפר אינו מופיע בסרט כלל, ואילו השדות והיערות שבהם מצויים מקורות המחיה של בני המשפחה

15 'לפרק להיסטוריה את הצורה' 27 אסתטיקה של 'ייבוש' בעטאש-צימאון )תאופיק אבו ואיל, 2004( ]באדיבות תאופיק אבו ואיל[ הם מוקד של אימה. באחת הסצינות בסרט, בשעה שהאב ובנו עוסקים בכריתה בלתי חוקית של עצי היער, נשמע קול רעש מנוע. האב משתין במכנסיו מרוב פחד והבן בורח. הם נרגעים רק כשמסתבר שהרעש לא היה קולה של מכונית מתקרבת אלא קולו של מסוק הולך ומתרחק. המרחב הזה, שהוא המרחב ההגמוני של מדינת ישראל, ובו מתרחשת תנועה )תנועת רכב ומסוקים( וזרימה )זרימת מים(, מזוהה כמרחב מאיים שממנו יש לנוס אל חוף המבטחים, הוא הטריטוריה המ י ו ב ש ת בה גרה המשפחה. במובן זה אפשר לקרוא את הבחירה במרחב הקפוא והמיובש כהתנגדות למרחב שבו מתרחשת תנועה ובו מתרחשים שינויים היסטוריים. מסימן לאובייקט את מצב ההתנגדות מבטא הסרט גם על ידי מוטיב המים. אם טענו כי שם הסרט קדמה מורה על תנועה, אזי שם הסרט, צימאון, מורה על נייחות על מצב סטטי מתמיד של חסך והעדר של נוזלים, כלומר מצב של יובש. את היובש הזה כפה האב על משפחתו כשבחר לחיות במקום של שממה, ללא מים, כהתרסה נגד התרבות הפלשתינית שלו וכנגד 23 התרבות הישראלית. היובש אינו נמצא רק בתוכן המתואר, אלא גם באופן שבו השפה הקולנועית של הסרט ממשמעת תוכן זה, או ליתר דיוק מסרבת לאפשרות של מ שמוע, יוצרת נתק בין המסמן למסומן. מנגנון זה, שהופיע בקדמה, מתפקד בעטאש בשתי דרכים שונות: הדרך האחת 23 לגבי מקומו של סרט זה בתרבות הפלשתינית ובמסגרת הקולנוע הפלשתיני ראו, נורית גרץ וג'ורג' ח'לייפי, נוף בערפל: המרחב והזיכרון ההיסטורי בקולנוע הפלסטיני, תל אביב 2006 )להלן: גרץ וח'לייפי, נוף בערפל(, עמ'

16 28 נורית גרץ וגל חרמוני היא השימוש בצילומי רצף )סיקוונס שוטים( המתמקדים באובייקטים נייחים, ובעיקר בדמויות אשר מצויות במצב של נייחות: קלוז אפ ארוך על אחת האחיות בשוכבה על החול הלוהט כשראשה משיק אל שלולית מים בתהליך ספיגה; סדרת צילומי מרחק )לונג שוטים( ארוכים של המשפחה העומדת בצמוד לקיר בטון וכמעט 'נבלעת' בו, תנועה אטית של מצלמה העוברת בין בני המשפחה הניצבים ללא ניע, איש במקומו. השוטים הארוכים הללו ותנועות המצלמה האטיות כאילו מתעקשים לחדור אל הנוף הדומם ואל הדמויות הסטטיות הכלואות בתוכו, ולחלץ מהם איזו משמעות אשר מסרבת להיחלץ. זאת בניגוד להצפה של משמעויות המיוצרת על ידי המסמן הקולנועי בקדמה. ההתבוננות הארוכה באובייקטים ובדמויות מדגישה כאן את ממשותם הפיזית, את 'ככיותם',(Suchness) את 'הביטוי המטריאלי האינטנסיבי' שלהם, כלשונם של ז'יל דלז ופליקס גואטרי. 24 באופן זה מועצם הפער בין שני אברי הסימן: בין המסמן האובייקטים הנצפים על המסך, החפצים והדמויות לבין מה שאמור היה להיות מסומן על ידם, המשמעות שהם נושאים. בעטאש אנו נותרים לכאורה עם האובייקט עצמו בלבד, ללא האפשרות להמיר אותו במשמעות שמחוץ לו, ללא כל ניסיון לממש את הפוטנציאל שלו להפוך לסימבול ולמטפורה. 25 משך ההתבוננות הארוך והחודר באובייקטים מאלץ אותנו לשאול: 'מה זה? בעבור מי אתה ניצב? מה אתה מחליף? מטפורה למה אתה משמש?', אך הם משיבים לנו תשובה אחת ויבשה: 'אני הוא אני, זה זה זה, איני מייצג דבר, אני מסרב לכך'. הסירוב הזה לייצוג הוא הסירוב לנרטיבים הקיימים, לאופני המשמוע הדומיננטיים אשר שחקו את תהליכי הסימון ויצרו 'מטפורות מתות'. גם קדמה, כזכור, נאבק ב'מטפורות מתות'. אך בעוד עטאש מנהל את המלחמה באמצעות ייבוש, קדמה עושה זאת באמצעות הצפה של מסמנים. בשני הסרטים הסימן מסרב לשמש 'שחקן' בתהליך הסימון. בסרט האחד הוא אומר: 'אני מ ס מ ן ותו לא', ובסרט השני הוא אומר: 'אני א ו ב י י ק ט ותו לא'. הדרך השנייה שבה מיובש החלל בסרט עטאש מופעלת על ממד הזמן. השוט ה'עטאשי' מתחיל בדרך כלל לאחר כינונה של הפעולה ומסתיים לפני מיצויה. בכך נותרת הפעולה מקופדת הן מראשה והן מזנבה, מה שמותיר אותה ללא יכולת לייצר רצף קוהרנטי, 24 דלז וגואטרי, קפקא, עמ' דומה הדבר לאופן שבו חזרה ווקלית אינסופית על מילה תדגיש את תכונותיה הפונטיות, ובכך תגרום לניתוקה מן המובן שלה. על פרקטיקה ואפקט אלה ראו, דלז וגואטרי, קפקא, עמ' ניתוק זה יהפוך אותה מסימן לדבר, הדבר שהוא עצמו, הדנוטציה המושלמת. ראו את דיוניו של רולאן בארת בנושא ה'פונקטום', רולאן בארת, מחשבות על הצילום, ירושלים 1989; Grain Roland Barthes, The of the Voice, Image Music Text, New York 1977 עם זאת, יש לציין שמוענק כאן לצופה חופש לאינטרפרטציה מגוונת ולחיפוש של משמעויות שונות זו מזו ואף סותרות זו את זו. משמעויות כאלה נדונו רבות על ידי הביקורת. ראו, למשל, אורי קליין, 'עטאש צימאון', הארץ, ; מתן אהרוני, 'עטאש צימאון: קריאה למהפכה ערבית', ; אורי ברייטמן, 'עטאש צימאון', מתוך: ביקורת לא בונה כלום )בלוג מקוון(, atash.html

17 'לפרק להיסטוריה את הצורה' 29 לינארי, סיבתי או אנלוגי, רצף המכונן משמעות, כלומר נרטיב. נוכל לראות זאת בתיאור הצילום הבא: ארבעה בני משפחה עומדים וגבם אל קיר חשוף, בן המשפחה החמישי יושב. המצלמה סטטית, איש לא נע, דבר המאפשר לצופה להתבונן היטב בפרטי התמונה, בקיר, באנשים, בצבעים, בקומפוזיציה המיוחדת של המראה, לראות את פרטי המציאות הניבטת, מבלי שתינתן לו אפשרות לכפות על כל זה איזו שהיא משמעות אחת, בלעדית, ברורה. התמונה הזאת לא נקשרת אל מה שקדם לה ובשלב הזה, הסטטי הארוך, לא ברור מהו שינבע מתוכה. היא גם אינה נקשרת באופן אנלוגי אל תמונות אחרות הדומות לה. כיוון שכך היא עומדת במלוא הריאליות שלה, אינה משמשת סימבול לדבר מה אחר, ואף אינה ניתנת לפירוש מתוך ההתפתחות העלילתית. העדר הקשר בין היחידות ניכר גם באופן שבו הסרט משתמש בצורת העריכה ההוליוודית הקלאסית של שוט/ריוורס שוט כלומר סדרה של צילומים מתחלפים המתארים בדרך כלל דיאלוג בין דוברים, ובהם המצלמה עוברת מנקודת המבט של המתבונן אל מושא מבטו. סדרות כאלה בעטאש בנויות למעשה משתיקות וממבטים בלבד, ללא דיאלוג, ללא דיבור, ללא כל אלמנט הנושא בתוכו פעולה או תנועה. הדמויות המתבוננות, השותקות, מצויות במצב של פסיביות גופנית, המבטאת אמנם תנועה רגשית ותודעתית, אך זו נותרת דוממת, לא ממומשת באופן גשמי, פיזי, ועל כן לא מובילה כל שרשרת או רצף סיבתי. בלשונו של דלז, הדמויות הללו נותרות מחוץ לסכימה הסנסורית מוטורית של ס י ט ו א צ י ה פ ע ו ל ה ס י ט ו א צ י ה. הן נותרות 'לכודות' ב'דימוי הרגש' 26 בלבד. הרצף הסיבתי נקטע בסרט גם משום שהפעולות שאותן מבצעים הגיבורים בניסיונם הנואש להתארגן במרחב המצומצם, הכולא, שבו הם נתונים, הן פעולות חוזרות, מעגליות, סיזיפיות: חפירה בעפר; כריתת עצים; העמסה של חומרים כבדים, העברתם ממקום למקום וכולי. החזרה על פעולות אלה, הנראות כתנועת הלוך ושוב של ארי בסוגר, מדגישה את גבולותיו של המרחב ומוכיחה שוב שאין כל אפשרות לייצר שינוי על ידי תנועה. המהלך הסיבתי של העלילה מפורק גם על ידי ריבוי אובייקטים וחפצים שאיבדו את תפקידם המקורי ונותקו כך מהמהלך הסיבתי שאליו היו שייכים במקורם. אובייקט כזה הוא המבנה שבו חיה המשפחה: לאחר מלחמת 1948 כפרים ערביים רבים שנותרו שוממים שימשו את הצבא הישראלי כאזורי תרגול לחימה בשטח בנוי. עם השנים, כשכפרים אלה הפכו תלי חרבות, נבנו כתחליף להם כפרים מדומים ממבני בטון. אלה ננטשו עם הזמן, איבדו את תפקידם המקורי ואחד מהם הוא המשמש עתה את המשפחה. באופן דומה תרמילים של כדורי רובים שנותרו בשטח משמשים קוביות משחק בידי אחת הבנות החופנת אותם בכפותיה ומעבירה אותם מיד ליד, ונצרות רימונים הפכו לווילון דקורטיבי 26 אפשר לטעון כי באופן דיאלקטי עטאש מקיים וריאציה חתרנית על 'דימוי התנועה' הדלזיאני: במקום סיטואציה פעולה סיטואציה, אנו מקבלים סיטואציה סירוב לפעולה סיטואציה. דלז, קולנוע 1, קולנוע 2.

18 30 נורית גרץ וגל חרמוני התלוי על קיר הבטון המתקלף. מה ששימש בעבר לתכלית צבאית ישראלית איבד את תכליתו זו, ניתק מהשרשרת הסיבתית שאליה השתייך. ההיסטוריה הישראלית, במסעה הלינארי אל העתיד, השאירה קליפות יבשות אלה מאחור, ללא תפקיד וללא תכלית. התעקשותה של המשפחה לאגור אותן ולשמרן, מעידה על התעקשותה להישאר מחוץ למשק כנפיה של היסטוריה זו, ובכך לחבל בתנועתה, לעצור אותה להפוך את עברה להווה. אך גם בהיסטוריה הפלשתינית מחבלת המשפחה. האדמה שעליה התיישב האב עם משפחתו הייתה אדמת משפחתו לפני מבלי להתחשב בשינויים היסטוריים שהתחוללו, מבלי להתחשב בתנאי המציאות בהווה, מתיישב האב על אדמה זו, וכאילו ההיסטוריה עצרה את מהלכה הוא משחזר הקמת יישוב חדש: התיישבות במקום שומם והוצאת מים מן האדמה. במקום הזה הוא מקיים חיים פלשתינים ערביים שכבר חלפו מהעולם: השחקנים בסרט הם כפריים בני המקום, המבטא שלהם הוא מבטא של הכפר הפלשתיני, שאינו נשמר יותר בקולנוע הפלשתיני, ועיסוקם שריפת פחמים הוא העיסוק המסורתי בכפר שאותו עזבו, זהו הכפר אום אל פחם, בתרגום לעברית: 'מקור הפחם'. הסרט מבטא אם כן התנגדות להיסטוריות של שני העמים, לנרטיבים שלהם, בכך שהוא עוצר את תנועתן ומקפיא אותן בעבר. הקיפאון הזה מאפיין גם את חיי המשפחה. האב מתעקש לתחזק בגניבה את צינור המים, כפי שנהוג היה לעשות בכפרים הערבים לאחר 1948 בטרם חוברו לרשתות המרכזיות, ואכן שכנו מעיר על כך באומרו: 'אתה מזיין בזין עתיק'. הוא מתעקש להחזיק אקדח ישן, ומעורר בכך את תמיהת אשתו: 'אתה עדיין שומר אותו? הוא לא יורה'. הוא מונע מילדיו כל קשר עם הציביליזציה, והם נאלצים להשתמש בחשאי ברדיו ישן שהם תיקנו. החפצים שבסרט נותרו כגרוטאות חלודות שאינן יכולות לנוע קדימה ונשארות נטועות בעבר שהפך הווה נצחי. אובייקטים כלואים וא)ע(צורים מחוץ לממד הזמן. כך גם נעצרו חייהם של בני המשפחה: האב מונע מבתו לצאת מהמקום, לפגוש אנשים, אולי להתחתן, ומונע מבנו ללכת לבית הספר. בתגובה קורא הבן בחשאי ספר ישן שכותרתו: ההיסטוריה של המזרח התיכון. האב מתנגד להיסטוריה זו, כפי שהוא מתנגד לכל היסטוריה אחרת, לכל שינוי, לכל תנועה. האפשרות של היסטוריה, והאפשרות של ידע על ההיסטוריה כהתכוונות אקטיבית כלפיה, נתפסות כאיום על המרחב שבו הוא מתנהל. אפשר אפוא לראות כיצד החלל והזמן כאחד 'מיובשים' בסרט עטאש, אינם יכולים לשמש מסד יציב לתנועה נרטיבית ובכך משתקים את התנועה לכלל שם עצם, קיר; אותו קיר מנבואת הזעם של הפליט הפלשתיני בקדמה. הן האב והן בנו אשר ימשיך את דרכו מסרבים באופן מוצהר לקחת חלק בזמן ובחלל החיצונים להם, בהיסטוריה ובטריטוריה הישראליים והפלשתיניים כאחד, ובכך בנרטיבים המכוננים על ידם.

19 'לפרק להיסטוריה את הצורה' 31 מצב פוסט טראומטי כמו בסרט קדמה גם במקרה של עטאש אפשר לעצור את הדיון בשלב זה כדי לבחון את הרטוריקה של ההתנגדות, את הבחירה להישאר מחוץ לתנועה הנרטיבית במצב של ייבוש ושיתוק, כסוג של רטוריקה פוסט טראומטית. כאמור, הטראומה היא אירוע קשה שאינו נתפס בתודעה ועל כן לכאורה אינו מותיר רישום, ובכל זאת הוא קיים כזיכרון מודחק; וכפי שהראה פרויד, המודחק חוזר לאחר תקופה של השתקה, ומטריד ופוגע באפשרות לחוות את ההווה או להכניסו לתוך רצף סיבתי. 27 החזרה הזו של האירוע הטראומטי היא חזרה אל רגע האובדן, שהוא הרגע הטראומטי, אך גם חזרה אל מה שאבד וכה קשה להינתק ממנו וכה בלתי אפשרי להיפרד ממנו. 28 כיוון שכך, כיוון שהאובייקט האבוד חי בתודעה כאילו הוא עדיין קיים, וכיוון שאירועי העבר חוזרים בהווה כאילו הם מתרחשים עדיין שוב ושוב הזמן נעצר. העבר מחליף את ההווה והעתיד נתפס כשיבה אליו. מכאן חוסר האפשרות לספר את ההיסטוריה הטראומטית כנרטיב, ככרונולוגיה של אירועים, כסיבה ותוצאה רציונליות, ככיווניות של פעולה. 29 מכאן הנתק שבין המסמן למסומן. ככל אירוע טראומטי, גם האירוע שגרם להחלטת האב לעזוב את הכפר הוא אירוע שהודחק מהתודעה והורחק מהזיכרון ועל כן אינו מוגדר לגמרי, אינו ברור. ייתכן שהבת הבכירה קיימה יחסי אהבה עם גבר לפני הנישואין בשעה שהמשפחה חייתה עוד בכפר, ואולי היה זה מעשה מגונה שנעשה בה או אונס. מכל מקום, שמה הטוב של המשפחה הוכפש והאב החליט לעזוב את הכפר במקום להיאבק על כבודו. מחוץ לכפר הוא כופה על משפחתו לחוות מחדש לא את אותו עבר מביש שהושתק או את הזמן האבוד של חיי השלווה בכפר שקדם לו, אלא את תחייתם במקומות ובזמנים ה'לא נכונים', 30 באורח חיים כפרי, מחוץ לציביליזציה, ללא מים, ללא בית ספר, ללא רדיו, בנופים לא מיושבים, באקדח ישן, בחזרתיות מעייפת של תנועות ופעולות המאפיינת את מצב ה'תקיעות' הפוסט טראומטי. אך כמו בסרט קדמה, גם בסרט זה הטראומה הגלויה מסתירה מאחוריה טראומה אחרת הקשורה ביחסי התשוקה החבויים, המושתקים, בין האב לבתו. ומעבר לטראומה זו מצויה עוד טראומה, היא הטראומה של 1948, ה'פורצת' אל ההווה בדמות נצרות הרימונים וכדורי הרובה, במבנה ההרוס המכיל את זיכרון הכפר החרב ואת זיכרון הצבא המחריב כאחד. 31 אלה משמרים בהווה את החוויה של אותה מלחמה, של הבריחה, של ראו בנושא זה את דיונו של לה קפרא ב out, acting לה קפרא, עיון מחדש. 27 פרויד, אבל. 28 קרות, חוויה, עמ' ראו לעיל, אלזסר בעקבות פרויד על אודות התקתו של סימפטום מהזמן והחלל המקוריים אשר יצרו 30 אותו. מקובל לקשור בספרות ובתרבות הפלשתיניות את הכישלון בשמירה על כבוד האישה עם כישלון 31 בשמירה על האדמה האשמה חוזרת שהופנתה אל הדור שכשל במלחמת מבחינה זו הטראומה של אי שמירה על כבוד הבת קשורה לטראומה של אובדן האדמה באותה מלחמה.

20 32 נורית גרץ וגל חרמוני האובדן, של הרס הכפרים ושל מה שבא בעקבות כך. קרות מתארת, בעקבות פרויד ולקאן, את החזרה אל האירוע הטראומטי כניסיון לחזור אל הרגע שבו עדיין ניתן לשנות את הדברים, למנוע את האירוע הנורא. 32 מבחינה זו ההחלטה של האב לעזוב את כפרו אינה רק תוצאה של המעשה המביש שאירע לבת, אלא תוצאה של הטראומה של 1948 הצורך לחיות על אותה אדמה שנלקחה בעבר ולחוות שם מחדש את החיים שקדמו לאובדנה. סרטים פלשתיניים רבים שנוצרו בשנות השמונים והתשעים החיו באופן דומה 33 את העבר הזה שלפני האסון והציגו אותו כעבר מיתי, אידילי, כפנטזיה של גן עדן אבוד. הסרט עטאש, כמו סרטים נוספים שנעשו בתקופה זו, ובהם סרטיו של אליה סולימאן, כרוניקה של היעלמות )1996( והתערבות אלוהית )2002(, עושה דה מיסטיפיקציה של עבר זה. ההיאחזות באדמה אינה פותחת בפני הגיבורים את מרחבי הארץ, המים והעצים אינם מקור של קשר לאדמה, והמשפחה הפטריארכלית המסורתית שהייתה בכל הסרטים האחרים מקור ליציבות, מהווה כאן מקור של דיכוי ואלימות המייצרים טראומה חדשה על גבי הטראומות הישנות. הפעם אין זו רק הטראומה של הקורבנות אלא גם של התוקפן: של האב האלים, המשליט על משפחתו את אותו טרור ודיכוי שהסמכויות הישראליות משליטות כלפיו. 34 חילופי תפקידים אלה בין הקורבן לתוקפן מבהירים את הסצינה הספק ריאלית ספק הזויה, המותירה את סופו של הסרט פתוח: האם הבן הוא שנקם באביו ורצח אותו או שהאב הוא שלא יכול היה לעמוד בתפקיד השליט המדכא שלקח על עצמו ודחף 35 את בנו לרצוח אותו, במעין אקט של התאבדות? ההיסטוריה הלאומית של האדמה שנלקחה הכפרים שנהרסו, ההשתלטות של הצבא, התפוררות מרקם החיים הכפריים נעדרת לחלוטין מהעלילה ואינה מתקיימת בתודעת הגיבורים או בזיכרונם. אך היא מופיעה ומתגלמת, כמו כל אירוע טראומטי, במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון: בנופים, במרחבים, בחפצים המסמנים ומעלימים את האירוע הטראומטי עצמו ואת החיים האבודים שקדמו לו. היא חבויה מעבר לטראומה המשפחתית העוצרת ומשתקת את עלילת הסרט. עטאש מסתיים כביכול בפעולה בה"א הידיעה ובנרטיב בה"א הידיעה: הבן רוצח את אביו העריץ ומשחזר כך את הנרטיב והפעולה האדיפליים האמורים להניע את סיפור 32 קרות, חוויה, עמ' לדיון רחב על ההיסטוריוגרפיה של הקולנוע הפלשתיני ראו, גרץ וח'לייפי, נוף בערפל. 34 הדבר מתבטא בחלום שבו הוא מזהה את עצמו עם חייל ישראלי ובסצינות מספר שבהן נקודת התצפית שלו, השולטת על בני המשפחה, מתחלפת בנקודת תצפית נעלמת המיוחסת לישראלי הנעדר מן התמונה, אך שולט ומפקח עליה במבטו. ראו הקשר בין האב הפטריארכלי לכובש הישראלי בסרטים פלשתיניים רבים, שהמפורסם שבהם הוא חתונה בגליל )ח'לייפי מישל, 1987(. לניתוח התופעה ראו, גרץ וח'לייפי, נוף בערפל. 35 רמז לכך אפשר לראות בסצינת ה'היטהרות', שבה האב רוחץ עצמו כבמעין טקס מעבר דתי. בסצינה הבאה הוא כבר ייתקל בבנו אשר יהרוג אותו. אפשר למשמע רצף כרונולוגי זה כסוג של התכוונות והתכוננות של האב למותו שלו.

21 'לפרק להיסטוריה את הצורה' 33 החניכה, המרד והשינוי. אך כאן, כמו כל פעולה ותנועה אחרת, גם פעולה זו מנותקת ומיובשת. הבן ימשיך את לולאת הפעולות שהאב כונן במובלעת האקס היסטורית והאקס טריטוריאלית שלהם, מחוץ למרחב והזמן ההגמוניים. המצב הפוסט טראומטי של חזרות, של עצירת הזמן ושל השיתוק יימשך, כל אפשרות למזור ולגאולה על ידי פתרונה של הדרמה האדיפלית אינה בנמצא. בסצינה המסיימת את הסרט, לאחר שרצח את האב והחלים מפציעתו, יוצא הבן את פתח הבית כשהוא לבוש כפי שאביו היה לבוש: כובע גרב וסוודר גולף אשר את צווארונו הוא מרים כדי לכסות את פניו. בכך הוא מישיר מבט אל שארי בשרו כאומר: 'האב הישן מת, יחי האב החדש'. אך זהו למעשה אותו אב. המשפחה מקבלת על עצמה את הסמכות החדשה ישנה, ויחד הם ממשיכים בפעולה החוזרת והאינסופית של העמסת הפחמים. הבן, ובמובן זה הסרט, ימשיכו לדבוק במבנה הפוסט טראומטי וכך ימשיכו לייצר כישלון מודע, מובנה, המתקיים כהכרעה בדבר העדיפות העקרונית של השיתוק ושל הצמצום. זוהי האמירה האסתטית פוליטית של הסרט שלה תוקף חיובי: העולם שב לנוע, אולם אני מסרב לנוע אתו. המצב הפוסט טראומטי עדיף על פני הכפפת ראש אתית ואסתטית כאחד. ד. סיכום שתי הפרקטיקות, הן של ה'ייבוש' והן של ה'הצפה', הן פרקטיקות הפוכות לכאורה, אך שתיהן מסכלות ומשבשות את תנועתם של שני הסרטים שבהם דנו, כנושאי נרטיב. קראנו שיבוש וסיכול אלה כרטוריקה פוסט טראומטית המוצאת דרכי ביטוי שונות בכל אחד מהסרטים: קדמה מישיר מבט אל הנרטיב הציוני של השואה והתחייה, מאמץ אותו ומשתק אותו גם יחד ומציף אותו בקטעי טקסטים, בקלישאות ובנרטיבים אחרים, מנוגדים וסותרים. כך הוא מייצר נרטיב אקלקטי ורב קולי אשר יכול להכיל בתוכו סתירות ואינו מתעקש לכפות עלינו את יישובן. עטאש, לעומת זאת, בוחר לייבש את השפות ההגמוניות שבתוכן מתקיים הקולנוע הפלשתיני, להתעלם מהן, להישאר מחוץ לנרטיב, ובכך מחוץ לכותלי ההיסטוריה. שני הסרטים מתארים היסטוריות טראומטיות, בשניהם היסטוריות אלה מכילות בתוכן את הטראומה של הקורבן ומסתירות את מצוקת הקורבן שעטה את דמותו של התוקפן ונותר כלוא בתוכה. שני הסרטים משתמשים במבנה הטראומטי כאקט של סרבנות כנגד ההיסטוריה והנרטיבים שנגזרו ממנה. אך אם קדמה בחר למקם את האירוע הטראומטי בנרטיב רב קולי חדש ובכך לבטא את אקט הסרבנות, הרי עטאש מבטא את אותו אקט על ידי אימוץ הרטוריקה הפוסט טראומטית בזרועות פתוחות. אפשר לומר שקדמה פוסע בשבילים היסטוריים מפוצלים, המעכבים ומפרקים את תנועתו, שבילים שעטאש נמנע מלהלך בהם מלכתחילה.

22

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס הקולנוע המערב - גרמני החדש - 50217 תאריך עדכון אחרון 19-01-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

1 סמינר: רב-תרבותיות והפוליטיקה של הייצוג בקולנוע הישראלי Multiculturalism and the Politics of Representation on the Israeli Screen החוג לקולנוע וטלוו

1 סמינר: רב-תרבותיות והפוליטיקה של הייצוג בקולנוע הישראלי Multiculturalism and the Politics of Representation on the Israeli Screen החוג לקולנוע וטלוו 1 סמינר: רב-תרבותיות והפוליטיקה של הייצוג בקולנוע הישראלי Multiculturalism and the Politics of Representation on the Israeli Screen החוג לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל אביב מרצה: ד"ר מירב אלוש-לברון

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

סמינר: זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע הישראלי העכשווי

סמינר: זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע הישראלי העכשווי 1 סמינר: זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע ישראלי עכשווי מרצה: ד"ר רז יוסף הפקולטה לאומנויות, החוג לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל אביב סמסטר ב', יום ד', -16:00 10:00 חדר 209, בניין מקסיקו. שעות קבלה: בתיאום

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

תנאים של נראות: קולנוע נשים ישראלי עכשווי וטראומה לא רואים עלי ך של מיכל אביעד רז יוסף כיצד אני רואה מהן הצורות, המגבלות, ואפשרויות הראייה שלי, המונחי

תנאים של נראות: קולנוע נשים ישראלי עכשווי וטראומה לא רואים עלי ך של מיכל אביעד רז יוסף כיצד אני רואה מהן הצורות, המגבלות, ואפשרויות הראייה שלי, המונחי תנאים של נראות: קולנוע נשים ישראלי עכשווי וטראומה לא רואים עלי ך של מיכל אביעד רז יוסף כיצד אני רואה מהן הצורות, המגבלות, ואפשרויות הראייה שלי, המונחים של המראה עבורי? כיצד אני נראית מהן הדרכים שבהן אני

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

1 סמינר זיכרון גורלי: טראומה וזמן בקולנוע העולמי מרצה: ד"ר רז יוסף הפקולטה לאומנויות, החוג לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל אביב שעות קבלה: בתיאום מרא

1 סמינר זיכרון גורלי: טראומה וזמן בקולנוע העולמי מרצה: דר רז יוסף הפקולטה לאומנויות, החוג לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל אביב שעות קבלה: בתיאום מרא 1 סמינר זיכרון גורלי: טראומה וזמן בקולנוע העולמי מרצה: ד"ר רז יוסף הפקולטה לאומנויות, החוג לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל אביב שעות קבלה: בתיאום מראש razyosef@post.tau.ac.il תיאור הסמינר: מהו זיכרון

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים  כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד