Wilna ווילנע Wilno Vilnius אבזערווירן און צו טראכטן צו ומתרגמים יידיים של מו לים הוגי דעות גרמניים ספרות Yiddish Publishers and Translators of German

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Wilna ווילנע Wilno Vilnius אבזערווירן און צו טראכטן צו ומתרגמים יידיים של מו לים הוגי דעות גרמניים ספרות Yiddish Publishers and Translators of German"

תמליל

1 Wilna ווילנע Wilno Vilnius אבזערווירן און צו טראכטן צו ומתרגמים יידיים של מו לים הוגי דעות גרמניים ספרות Yiddish Publishers and Translators of German Authors Through the Lens of their Books

2 ביום 23 ספטמבר 1943 חוסל גטו וילנה, כשנתיים לאחר שהוקם על ידי הגרמנים. היהודים שעוד היו בגטו גורשו או נרצחו בפונאר הסמוך. באלימות ובחוסר אנושיות הגיעה לקיצה היסטוריה בת מאות שנים של "ירושלים של הצפון" או "ירושלים דליטא", כפי שכונתה וילנה היהודית. אוצרות תרבותיים שמקורם ב"יי די ש לא נד" ובמיוחד בווילנע, שמה היידי של בירת ליטא וילנה היום, אינם משתקפים בנוף הספרותי והתאטרלי העכשווי במקום. תעשיית הוצאות הספרים של אז מציגה את העניין הרב שגילה קהל הקוראים בספרות היידית, כמו גם בתרגומים ליידיש של מחברים אירופאיים, ובמיוחד גרמנים. תרבות הקריאה תרמה, במיוחד בתוך חומות הגטו, להישרדות רוחנית. On September 23, 1943 the Vilna Ghetto, established two years earlier by occupying German forces, was liquidated, and the remaining Jews were either deported or murdered in the nearby Ponar Woods. With this act of brutality and inhumanity, the centuries old history of the so-called Jerusalem of the North or Jerusalem of Lithuania ended. The cultural treasures generated into a Yidishland, particularly in Vilna the Yiddish name of the Lithuanian capital Vilnius are reflected not only in the theatrical and literary worlds. The publishing industry of the time attested to a lively interest among readership in Yiddish literature, but also on Yiddish translations of European, especially German authors. Reading helped facilitate intellectual survival, especially in the Ghetto.

3 הוצאות לאור, בתי דפוס Publishing Houses, Printers דער ווילנער פ א רלא ג פ ון ב. קלעצקין. ב א ריסא רקא דייוויץקלעצקין) ( נולד בהרודיץ, וייסד בית הוצאה לאור משלו דער ווילנער פ א רלא ג פ ון ב. קלעצקין. הוא היה בין הראשונים שפירסמו ספרות יידית מודרנית. סיבות מסחריות הניעו את העברת ההוצאה לאור לוורשה בשנת קלעצקין נשאר מקושר לעיר וילנה, בין היתר הודות לעבודתו עם יי ווא, עבורו פירסם בין השנים את פ ילא לא גישע שריפ טן. מספר רב של תרגומי יצירות גרמניות ראה אור בין השנים באמצעות דער ווילנער פ א רלא ג. Vilner farlag fun B. A. Kletskin. Boris Arkadevich Kletskin ( ), born in Haroditsh, founded his own publishing house, the Vilner Farlag fun B. A. Kletskin, in He issued among the first modern Yiddish literature. Economic considerations prompted the relocation of the publishing house to Warsaw in But, Kletskin remained true to the city of Vilnius due to his association with YIVO, whose Filologishe Shriftn (Writings on Philology) he published from 1926 to Numerous translations of German works were printed between 1925 and 1931 by the Vilner Farlag. 3

4 תרגומים Translations יצחק באשעוויס זינגער - Singer Isaac Bashevis סטפן צוויג - Zweig Stefan רומן רולן, Rolland, 1929 Romain תומאס מאן - Mann Thomas הר הקסמים, Mountain, 1930 Magic אריך מריה רמרק - Remarque Erich Maria במערב אין כל חדש, All quiet on the Western Front, 1930 בחזרה, Back, 1931 The Road ד ע רפ א ר ל א גט א מ א רפ ו ןי ו ס ף ק א מ ע ר מ א כ ע ר. באביב 1927 ראו אור ה פ ר ס ו מ י םה ר א ש ו נ י םש לפ א ר ל א גט א מ א ר, אשר עד שנת 1931 היתה ידועה גם בשם פ א ר ל א גט א מ א רפ ו ןי ו ס ףק א מ ע ר מ א כ ע ר. בחלק מהפרסומים נראה סמל החברה, עץ הדקל. בית הדפוס הוילנאי Notes i Szwajlich היה אחראי עד 1929 לעבודות הדפוס של פ א רלא ג טא מא ר. יותר מכל ידועה ההוצאה לאור בתרגומיה ליידיש של ספרות אירופאית. עד סוף שנות ה- 30 תירגמו עבור פ א רלא ג ט א מ א ר מ א ק סו ו ײ נ ר ײ ך, פ א ל קה י י ל פ ע ר י ן, אליהו ינקב גא לדשמידט ויצחק באשעוויס זינגער. המצליחים ביותר בין תרגומי התקופה ליידיש הינם דלות הפילוסופיה של קרל מרקס וזכרונותיו של סלומון מימון. פ א ל קה י י ל פ ע ר י ן - Heilperin Falk פרידריך שילר - Schiller Friedrich "די יונגפ רוי פון א רלעא ן א רא מא נטישע טרא געדיע", הנערה מאורליאן, The Maid of Orleans, 1929 "די פ א רשווערונג פון פ יעסקא אין גענוי", קשר פיאסקו, Fiesco, 1929 מזימה ואהבה, Love, 1929 Intrigue and וילהלם טל, Tell, 1929 William מענדל עלקין - Elkin Mendl מקס נורדאו - Nordau Max "צווײ וועלטן", Worlds, 1929 Two מ ש הנ א ד י ר - Nadir Moyshe גרהרט האופטמן - Hauptmann Gerhart "דער אײנגעזונקענער גלא ק", הפעמון השקוע, The Sunken Bell, 1929 משה זילב ורג - Zilburg Moyshe גוסטב מיירניק - Meyrink Gustav הגולם, Golem, 1925 The כתבי עת Journals, Magazines דער פ נקס,,1913 Index( Der pinkes (The די יודישע וועלט, , Di yudishe Velt (The Jewish World( גרינינקע ב ײמעלעך, , Grininke Beymelekh (Little Green Trees( ליטערא רישער ב לעטע, , Literarishe Bleter (Literary Papers( פ ילא לא גישע שריפ טן )יי ווא(, Filologishe Shriftn (YIVO(, (Philosophic Scriptures( Farlag Tomor. In the spring of 1927 the first publication of the Tomor Publishing House, also known as Tomor-Kamermakher until 1931, appeared. The publishing house was recognizable by its symbol of a palm tree. The printer Notes & Szwaylikh, based out of Vilnius, was responsible for all print services for Tomor until The publisher was known primarily for its Yiddish translations of European works. The top translators until the end of the 1930s were Max Weinreich, Falk Heiilperin, Eliahu Jankev Goldschmidt and Isaac Bashevis Singer. The most successful Yiddish translation of the time was Karl Marx The Poverty of Philosophy and the Autobiography of Salomon Maimon. 4

5 די דרוקערײ רא ם / דער פא רלא ג רא ם. החל מסוף המאה ה- 18 עסקה משפחת רא ם בהדפסה והוצאה לאור של ספרים בוילנה. במהלך המאה ה- 19 היה זה בית הדפוס הגדול ביותר במזרח אירופה. החל משנות השבעים של המאה ה- 19 נקראה החברה בשם המוכר עד היום דפוס האלמנה והאחים רא ם. תחילה הודפסו רק כתבי דת, כגון המהדורה המלאה של התלמוד הבבלי, אך ההחברה הרחיבה את פעילותה גם לכתבי ההשכלה היהודית וספרות חילונית. בית הדפוס פעל עד שנת 1940 בוילנה. לאחר הכיבוש הסובייטי בית הדפוס המשיך לפעול כעסק קומוניסטי. בונד. א לגמײ נער ײדישער א רבײטערסבונד אין ליטע, פוילן און רוסלא נד הוקם בוילנה בשנת מטרתו, איחוד כל פועלי אירופה היהודים וקבלת הכרה כאומה יהודית ברוסיה. המפלגה הסוציאליסטית החילונית החליטה על יידיש כשפתה הלאומית. בין אנשי הבונד נמנו רבים מן הסופרים, המתרגמים והמוציאים לאור בשפה היידית. Bund. The General Jewish Worker s Union of Lithuania, Poland and Russia (Algemeyner Yidisher Arbeter Bund in Lite, Poyln un Rusland) was founded in Vilnius in The goal was the federation of all of the Jewish workers in Eastern Europe and the recognition of a Jewish Nation in Russia. The secular socialist party selected Yiddish as the Jewish National language. Many Yiddish literary figures, translators and publishers considered themselves members of the Bund. Romm Printing House. The Romm family had been active as printers and publishers in Vilnius since the end of the 18th century. In the 19th century their printing house was the largest in Eastern Europe. Beginning in the 1870s they took the name Defus haalmanah ve haahim Romm (the Publisher of the Widow and the Brothers Romm), which is still known to this day. Originally they exclusively printed religious texts such as the complete Babylonian Talmud. They then expanded to include texts of the Jewish Enlightenment (Haskalah) and secular literature. The publishing house existed in Vilnius until After the Soviet Occupation, the printing house continued as a communist operation. 5

6 עומדים, מימין לשמאל Still from right to left יונג ווילנע. זלמן רייזען, המוציא לאור של ווילנער טא ג, הקים באוקטובר 1929 חוג אמנים יונג-ווילנע )וילנה הצעירה(. תוכן החוג כשמו בשירות תרבות היידיש, יציגו משוררים, סופרים וציירים צעירים את עבודותיהם בפני פועלים יהודיים. אנשי החוג ראו את עצמם כאונגרד, בעלי צורת חיים חדשה ומודעות עצמית חדשה כיהודים. חיים גרא דע, שמשון קאהאן, פערעץ מיראנסקי, אלחנן ווא גלער, לייזערווא לף ומשה קולבא ק היו החברים הפעילים בחוג. עם הכיבוש הגרמני התפרק החוג. חברים רבים נרצחו, אחרים, כאברהם סוצקעווער, לחמו מנגד עם הפרטיזנים. ב ענציע מכטא ם, ) ( Mikhtom Ben Tzion אלחנן ווא גלער, ) ( Vogler Elkhonen ש י י נ עע פ ר א ם, Efron Sheyne משה לעווין, ) ( Levin Moyshe חיים גרא דע, ) ( Grade Khayim יושבים, מימין לשמאל Sitting from right to left שמשון קאהאן, ) ( Kahan Shimshon א ב רהם סוצקעווער, ) ( Sutzkever Avrom שמערקע קא טשערגינסקי, ) ( Kazcerginsky Shmerke רא זע סוצקעווער, Roze Sutzkever לייזער ווא לף, ) ( Volf Leyzer Yung Vilne. Zalman Reyzen, editor of the Vilner tog, established an artist s circle in October 1929 called Yung Vilne. As the name implies young poets, writers and artists regularly presented themselves and their work in service to the promotion of Jewish culture, addressing primarily the struggles of the working class. Their avantgarde proclamation was a new way of life and a new self-awareness as Jews. Khayim Grade, Shimshom Kahan, Perets Miranski, Avrom Sutzkever, Elkhonen Vogler, Leyzer Volf and Moyshe Kulbak were active members. The circle disbanded with the German occupation. Many members were murdered, others such as Avrom Sutzkever fought as partisans in the resistance. 6

7 יידיש. שפה אשר התפתחה מגרמנית גבוהה של ימי הביניים ואלמנטים של עברית, ארמית, ושפות רומאניות וסלביות. יידיש היתה שפתם המדוברת במשך למעלה מ שנים של יהודי אשכנז ממזרח ומרכז אירופה. מא מע לשון, שפת האם, היתה והינה בלתי נפרדת מיהדות וילנה, אשר עד שנות השלושים של המאה העשרים היוותה כמעט כשליש מאוכלוסיית העיר. השפה התפתחה בוילנה, כמו גם במחוזות פולניים, ליטאיים ואוקראיניים )כולל גליציה ובוקובינה(, כשפה לשימוש יומיומי, לימוד, הוראה, ספרות, ומאוחר יותר גם מחקר. וילנה, בדומה לקהילה היהודית בוורשה, היתה מרכז אשר זוהה עם היידישקייט. יידיש Yiddish Yiddish. This language, which developed out of Middle High German with elements of Hebrew, Aramaic, Romanian and Slavic languages, has been spoken by Middle and Eastern European Ashkenazi Jews for more than 1,000 years. The Mameloshn, the mother tongue, was and is inseparable from the Vilna Jewish community, which until the 1930s constituted one third of the Vilnius population. Yiddish developed there as well as in the Polish, Lithuanian and Ukrainian regions, such as Galicia and Bukovina as the everyday, academic, educational, literary, and later also as the scientific language. Vilna served as a center of Yidishkeyt, comparable to the Warsaw Kehilah (Community) in its endowment of Jewish identity. 7

8 װילנע דו ביסט א ת הילים אויסגעלײגט פ ון לײם און אײ זן, א ת פ ילה איז א יעדער שטײן, א ניגון יעדע װ א נ ט, װען די לב נה רינט א רא פ אין דײ נע געסלעך פ ון קבלה, ] [ דו ביסט א טונקעלע קמיע אײ נגעפ א סט אין ליטע, פ א רשריבן גרױ און א לט א רום מיט מא ך און מיט לישײ עס, א ספ ר איז א יעדער שטײן Vilne Du bist a tilim oysgeleygt fun leym un ayzn, a tfile iz ayeder shteyn, a nign yede vant, ven di levone rint arop in dayne geslekh fun kabole, [ ] Du bist a tunkele kameye ayngefast in Lite, farshribn groy un alt arum mit mokh un mit lishayes, A seyfer iz ayeder shteyn Vilna You are a psalm, formed from clay and iron. Every stone becomes a prayer and hymns every wall. When Moonlight flows in the Kabbalah of the streets [ ] You are a dark amulet, composed in Lithuania, With worn writing, covered in moss and lichen, Every stone a book ציטוט מתוך השיר "ווילנע" של משה קולבא ק ) (, פורסם בשנת 1929 Excerpt from the 1929 Poem Vilne by Moyshe Kulbak ( ) 8

9 יצחק באשעוויס זינגער ) (. בן להורים חסידים, נולד בעיירה הפולנית ראדזימין. במהלך חייו עסק במסורת דתית ומציאות חברתית בעולם היידי, אלו היו לנושאים מרכזיים בכתביו. החל משנת 1923 עבד עבור ליטערא רישער בלעטער. פירסם תרגומים ראשונים מגרמנית )לדוגמא הר הקסמים, תומאס מאן, 1930, במערב אין כל חדש, אריך מריה רמרק, 1930(. בשנת 1935 יצא לאור הרומן הראשון שלו, דער שטן אין גא ריי, ובאותה השנה היגר לארצות הברית. בשנת 1978 הוענק לו פרס נובל לספרות. הוא היה הסופר היידי הראשון, ועד היום היחיד, שזכה בפרס. מתרגמים Translators Isaac Bashevis Singer ( ). Born in Radzymin (near Warsaw), Poland, to Chassidic parents, Singer s life s work concerned tradition and social reality in the Yiddish world. These were essential themes of his literary work. Beginning in 1923 he worked for the Literarishen Bleter and soon after he produced his first translation from German (Thomas Mann s Magic Mountain, 1930). His first novel, Der sotn in Goray (Satan in Goray), was published in 1935, the same year he immigrated to the United States. Singer was awarded the Nobel Prize for Literature in 1978, the first and only Yiddish speaking writer to receive this honor. 9

10 אליהו ינקב גא לדשמידט ) /42(. הודות לכישוריו הרבים בתחום השפות וההיסטוריה, זכה לכבוד רב בעיר הולדתו וילנה. היה בין המתרגמים החשובים ביותר של פ א ר ל א גט א מ א ר. ב נ ו ס ףל ת ר ג ו מ י םמ ע ב ר י ת )ראובני 1927( וצרפתית )שני רומנים של באלזאק(, תירגם את סלומון מימון מגרמנית ליידיש. בשנת 1938 הודיע כי אין יותר באפשרותו להמשיך בתרגום ביקורות התבונה הטהורה של קאנט. בזמן הכיבוש הגרמני חוייב על ידי הגסטפו לערוך רישום של מצאי הספרים היהודיים בוילנה. זמן קצר לאחר מכן נרצח. יצחק רייס א ליא ס משה נא דיר ) (. המשורר וההומוריסט היידי שנולד במזרח גליציה, וכנער היגר לארה ב, חיבר תחת השם הספרותי משה נא דיר מספר רב של עבודות, בהן עיבד את רשמיו וחוויותיו של דור ההגירה. לצד שירים, רומנים, סיפורים קצרים, חיבורים ומאמרים, פירסם ביקורות רבות בכתבי עת יידיים. עבור ווילנער פ א רלא ג של קלעצקין תירגם בשנת 1929 את המחזה של גרהרט האופטמן הפעמון השקוע. Isaac Reis alias Moyshe Nadir ( ). The East Galicia-born Yiddish poet and humorist Isaac Reis, who later immigrated to the USA, wrote countless pieces under the pseudonym Moyshe Nadir. He wrote of his impressions and experiences of the immigrant generation. In addition to poems, novels, short stories, essays and feuilletons, he published countless book reviews in various Yiddish periodicals. He translated The Sunken Bell by Gerhart Hauptmann for Kletskins Vilner farlag. Eliahu-Jankev Goldschmidt ( /42). Renowned in his hometown of Vilnius for his profound linguistic and historical knowledge, he served as one of the most important translators for the Farlag Tomor. Along with translations from Hebrew (Reubeni 1927) and French (two Balzac Novels), he translated Salomon Maimon from German into Yiddish in He was intended to translate Kant s Critique of Pure Reason in 1938, but he was unable to do so. During the German occupation he was forced to inspect the Jewish book inventory in Vilnius. Shortly thereafter he was murdered. 10

11 פ א לק היילפ ערין ) (. מורה לעברית ויידיש במינסק, עבד כמתרגם עבור פ א רלא ג טא מא ר וקלעצקין בוילנה. בשנת 1929 תירגם ארבעה כותרים של שילר קשר פיאסקו, מזימה ואהבה, וילהלם טל והנערה מאורליאן. מא קס וויינרייך ) (. גדל בבית הוריו עם השפה הגרמנית והשפה הרוסית. סיים את לימודיו בלינגוויסטיקה בשנת 1912 בסנט פטרסבורג, עבר לוילנה, שם הושפע מאנשי הבונד והיידיש. בשנת 1925 ייסד ביחד עם אליהו טשעריקא ווער ) ( ונחום שטיף ) ( את ייו וא וניהל את המחלקה ללינגוויסטיקה, ספרות ופולקלור. בין השנים תירגם את שעורים במבוא לפסיכואנליזה של פרויד ליידיש. לאחר הגירתו לאמריקה ניהל את ייו וא בניו יורק החל משנת Max Weinreich ( ). Weinreich, who was raised in a German and Russian-speaking home completed his study of linguistics in St. Petersburg in 1912 before coming to Vilnius, where he became involved in Yiddish through the influence of the Bundists. In 1925 he founded YIVO along with Elias Tcherikower ( ) and Nokhem Shtif ( ) and oversaw the Department for Linguistics, Literature and Folklore. Between 1936 and 1938 he translated Sigmund Freud s Introduction to Psychoanalysis into Yiddish. After his immigration to the USA, he led YIVO in New York beginning in Falk Heilperin ( ). A teacher of Hebrew and Yiddish in Minsk, Heilperin was also a translator for the publishing houses Tomor and Kletskin in Vilnius. In 1929 he translated four works by Schiller: Fiesco s Conspiracy at Genoa, Wiliam Tell, The Maid of Orleans, and Intrigue and Love. 11

12 מענדל עלקין ) (. רופא שיניים מסנט פטרסבורג, הקים את התאטרון היידי קא מא ר, בו גם הופיע כשחקן. בתחילת שנות ה- 20 עבר לוורשה ושימש שם כנשיא שחקני התאטרון היהודים. בשנת 1923 היגר עם אישתו אסתר לארה ב. בשנת 1925 תירגם את צווײ וועלטן של מקס נורדואו ליידיש עבור ווילנער פ א רלא ג. החל משנת 1938 עבד כספרן האוסף של ייו וא בניו יורק. ש. ד א ר מ א ן. בין הפחות ידועים ממתרגמי קרל מרקס ליידיש. בשנת 1937, לאחר מספר פניות, החל דא רמא ן בתרגום דלות הפילוסופיה, תגובה אשר מרקס פירסם בשנת 1847 לפילוסופיה של הדלות של פרודון. התרגום ליידיש התבסס על המהדורה הצרפתית משנת 1937 כמו גם התרגומים לגרמנית של אדוארד ברנשטיין וקרל קאוטסקי משנת באותה השנה החל בתרגום הקפיטל ביקורת הכלכלה המדינית של מרקס. שתי עבודות אלו יצאו לאור בשנת 1939 ב פ א ר ל א גט א מ א ר. Sh. Dorman. Little is known of the man who translated Karl Marx into Yiddish. Dorman began translation in 1937 with The Poverty of Philosophy, written by Mark in 1847 as an answer to Proudhon s Philosophy of Poverty. According to his own testimony Dorman was assisted by recent French translation (1937) and also by Edward Bernstein and Karl Kautzky s 1913 edition. In the same year Dorman began to translate Marx A Critique of Political Economy into Yiddish. Both works were published by the Farlag Tomor in Mendl Elkin ( ). The St. Petersburg dentist, who founded the Yiddish Kamar Theater and performed there himself, moved to Warsaw in the 1920s to serve as President of the Jewish Theatrical Actors. In 1923 he and his wife Esther immigrated to the USA. In 1925 he translated Max Nordaus Two Worlds into Yiddish for the Vilner farlag. In 1938 he worked in the New York Branch of the Vilna-based YIVO as a librarian. 12

13 די געטא ביבליא טעק ) (. בחדרי חברת מפיצי ההשכלה, בשטרא שון גא ס 6, נפתחה בשנת 1941 ספרית הגטו, אשר תוך מספר חודשים מועט העמידה לרשות מבקריה למעלה מ- 10,000 פריטים להשאלה. הערשל קרוק, שיומנו פורסם לאחר מותו ובו תועדו חיי היומיום בגטו וילנה, ניהל את הספריה, שבמהרה היתה למרכז התרבות בגטו. לכותרים מסוימים היו רשימות המתנה ארוכות, כך לדוגמא, מלחמה ושלום של טולסטוי היה בין הספרים הנקראים ביותר בגטו. בספטמבר 1942, על פי רישומיו של קרוק, היו למעלה מ- 39,000 כותרים במצאי. לצד אולם הקריאה הפעיל וארכיון הגטו, שימש מרתף הספריה כמחבוא בטוח לאימונים ומחסן נשק קטן של ההתנגדות היהודית פ פ א פ א ראייניקטע פ א ר ט י ז א נ ע רא ר ג א נ י ז א צ י ע. מוסדות Institutions Ghetto Library ( ). The Ghetto Library opened in 1941 in the space of the Mefitze Haskole (Association for the Spread of the Jewish Enlightenment/Haskalah) at Strashun Street 6. Only a few months after its opening it lent its 10,000th book. Herman Kruk ( ) who documented daily life in the Vilna Ghetto in his posthumously published Diary, managed the library, which quickly became the cultural heart of the Ghetto. For particular titles there was a long waiting list, for example for Tolstoy s War and Peace, one of the most commonly read books of the Ghetto. In September 1942 the library had a collection of over 39,000 titles according to Kruks documentation. Besides the regular visited reading rooms and a Ghetto archive, the building contained a shelter for a training camp for the Jewish resistance FPO (Fareynikte Partizaner Organizatsye) including a small arms depot in the basement. 13

14 ד יש ט ר א ש ו ןב י ב ל י א ט ע ק. מעזבונו של הרב המשכיל מוילנה מתתיהו שטרא שון ) ( הוקמה בשנת 1892 ספריה אשר הכילה מספר רב של כתבי יד וספרים בעברית. בשנת 1930 הכיל מצאי הספריה 35,000 פריטים. עם הכיבוש הגרמני הועברה די שטרא שון ביבליא טעק כמו גם ייו וא לניהול "מטה מבצע רוזנברג". מספר רב של פריטים נלקח לגרמניה, כמו גם אוסף ייו וא וספריות אחרות בוילנה. בשנת 1945 מצאו הכוחות האמריקאים חלק מן המצאי ושלחו אותו לאיחסון עם אוסף ייו וא בניו יורק. Strashun Library. A library of countless Hebrew manuscripts and books was founded from the estate of the learned Vilna Rabbi Mattisyahu Strashun ( ). The library collection increased to 35,000 works by With the German Occupation the Strashun Library, like YIVO, came under the management of the so called Einsatzstab Rosenberg. Countless works were taken to Germany along with the holdings of YIVO and other Vilna libraries. In March 1945 American troops discovered parts of the collection and sent them to New York in 1947 to be maintained by YIVO. יי ווא ר ת יי דישער וויסנשא פ טלעכער אינסטיטוט. באוגוסט 1925 נפגשה בברלין קבוצה של אינטלקטואלים דוברי יידיש מוילנה, ניו יורק וברלין. מטרתם הכללית היתה הקמת יי דישער וויסנשא פ טלעכער אינסטיטוט, ר ת ייו וא. וילנה, כמרכז אינטלקטואלי במזרח אירופה, נקבעה כמקום מושב המרכזי )ברחוב וויולסקה 18(. בברלין וניו יורק הוקמו מרכזים מקומיים. מחקרים מדעיים שפכו אור על מבנים וחברתיים ושאלות הקשורות לחינוך, תרבות, שפה והמצב הכלכלי של יהודי מזרח אירופה. מספר חודשים מועט לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה הועתק מקום המושב העיקרי של ייו וא לניו יורק. בשנת 1941 נבזז הבניין הוילנאי על ידי הכובשים הגרמנים ותחת "מטה מבצע רוזנברג" הוקם "המכון לחקר השאלה היהודית". YIVO Dos Yidisher Visnshaftlekher Institut (The Jewish Academic Institute). In August 1925 a group of Yiddish-speaking intellectuals from Vilna, New York and Berlin met in Berlin. Their common interests formed the foundation of the Yidisher Visnshaftlekher Institut, known as YIVO. Vilna, as the Jewish intellectual center of Eastern Europe became the headquarters ( Wiwulski Street 18). Branches were established in Berlin and New York. The academic pursuits highlighted social structures and educational questions, culture and language as well as the economic situation of the Jews of Eastern Europe. A few months after World War II broke out, the headquarters was moved to New York. In 1941 the Vilnius YIVO building was raided by German occupying forces and the Institute for the Research of the Jewish Question was established under the management of the Einsatzstab Rosenberg. 14

15 Concept Dr. Elke-Vera Kotowski and Stephan Kummer associated with Dr. Gabrielė Žaidytė Design Tomas Mrazauskas Translation into Hebrew Nirit Neeman Translation into English Rachel Cylus Printed by Campus for Digital Imaging Ltd., Tel Aviv Cover photo Jatkova Street (engl. Butcher Street) ca Vilna Gaon State Jewish Museum Published by Moses Mendelssohn Centre for European- Jewish Studies and Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, 2014 This Exhibition, initiated by the Moses Mendelssohn Centre for European-Jewish Studies, came about thanks to the support of the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, the Embassy of the Republic of Lithuania in Germany, the International Culture Programme Center (Vilnius) and the Moses Mendelssohn Foundation. Thanks are also in order to National Library of Israel for the provision of the exemplars of the Yiddish translations of Sigmund Freud, the Brothers Grimm, Gerhart Hauptmann, Salomon Maimon, Thomas Mann, Karl Marx, Max Nordau and Friedrich Schiller, as well as to the Beit Vilne in Tel Aviv for acting as the site of the exhibition. With assistance of: Ministry of Culture of the Republic of Lithuania Embassy of the Republic of Lithuania in Germany

16 אויך זײער א גרויסער חוץ א לץ איז אין ד עם ב וך געגע ב ן א ב א ל ערנד י קער ב ײ שפ י ל, װי אמתער דא רשט נא ך װיסן איז גובר א לץ מניעות און װי די דענקונגסקרא פט קען אין א מענטשלעכן גײסט זיך א נטװיקלען א פילו אונטער די דריקנדיקסטע אומשטענדן Oykh zeyer a groyser khuts alts iz in dem bukh gegebn a balerndiker beyshpil vi emeser dorsht nokh visn iz goyver alts menies un vi di denkungskraft ken in a mentshlekhn geyst zikh antviklen afilu unter di drikndikste umshtendn The Book gives an impressive example of how a real thirst for knowledge conquers every antagonism and how the energy for independent thinking can also develop in people under trying circumstances אליהו ינקב גא לדשמידט Eliahu-Jankev Goldschmidt

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog

1 מצלמים מהלב קטלוג צילומים Photographing from the Heart Catalog 1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog "Photographing from the Heart" "מצלמים מהלב" - כפר יונה 3 "Photographing from the Heart" is a social enterprise of photographers with

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO MODERN PHILOSOPHY & JEWISH THOUGHT - 14117 Last update 01-03-2014 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: Jewish Thought Academic year: 0 Semester:

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 קרקוב היהודית "קהילתנו המפוארה, קריה נאמנה" קרקוב תולדותיה של קרקוב,KRAKOW( בפי היהודים: קראקא, וביידיש: קראקע(. עיר בדרום פולין, השלישית בגודלה במדינה ומן העתיקות בעריה. ידועה למן המאה השמינית, ובמאה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס השטן במוסקבה: ספרות, שלטון ואהבה - 26350 תאריך עדכון אחרון 18-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים השנה הראשונה

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO MODERN PHILOSOPHY & JEWISH THOUGHT - 14117 Last update 16-10-2015 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: jewish thought Academic year: 0 Semester:

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - rec3.ppt

Microsoft PowerPoint - rec3.ppt תכנו ת מונח ה עצ מים משתני מחלקה, עצמים מוכלים ועצמים מוצבעים א וה ד ברז יל י א ונ יברס י ט ת תל אביב משתנ י מח ל קה Static Members משתני מחלקה members) (static משתנים סטטיים מוגדרי ם בתוך מח לקה ואולם

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRODUCTION TO SOCIAL WORK-II - 3103 Last update 30-10-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: social work Academic year: 0 Semester: 2nd Semester Teaching

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנון הפניה זה משמש לכל סוגי החומר: מאמרים, ספרים, פטנטים וכו'. זה דגם היסוד להפניה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

dh.bgu.class2

dh.bgu.class2 מדעי הרוח הדיגיטליים שיעור שני ד ר יעל נצר אוניברסיטת בן גוריון סמסטר ב סיפור קטן על מקפים Hyphen Hate? When Amazon went to war against punctuation. (by the author Graeme Reynolds 14/12/14)..found that

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס יידיש וגרמנית: מפגש בין-תרבותי בפרספקטיבה היסטורית - 39852 תאריך עדכון אחרון 19-02-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע

א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע באופן חד פעמי, 3 הגדרות פשוטות להתאים את האפליקציה

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה עש סאקלר ביהס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: 0162.1105 מבוא לסיעוד בקהילה שיעור, 2 ש"ס מועד הקורס: שנה א' סמסטר א'. יום ושעה עפ"י

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

Abstractionism

Abstractionism אמנות שבה המתואר אינו נמצא בזיקה ישירה לעולם הנראה לעין. האובייקטים המתוארים בה אינם בעלי צורה מזוהה. לעיתים יש בה תמצית רעיונית של האובייקט המתואר. דוגמה בולטת לגישה זו נראה בציפור של ברנקוזי. האמנות

קרא עוד

ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו

דר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו 13.1.15 ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתובת ומספר טלפון בבית; מספר טלפון נייד: דוא"ל: בר-ישי

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

קבוצות חברותא תשע"ט קבוצה ממשיכה: 1( הורים, ילדים - ומה שבניהם )בראשות טל אורליצקי עבודה סוציאלית( Parents, Children, and What s Between Them קבוצות ח

קבוצות חברותא תשעט קבוצה ממשיכה: 1( הורים, ילדים - ומה שבניהם )בראשות טל אורליצקי עבודה סוציאלית( Parents, Children, and What s Between Them קבוצות ח קבוצות חברותא תשע"ט קבוצה ממשיכה: 1( הורים, ילדים - ומה שבניהם )בראשות טל אורליצקי עבודה סוציאלית( Parents, Children, and What s Between Them קבוצות חדשות: 2( ניתוח שיח פוליטי )בראשות אופיר חדד ונטע גל

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד