אלי נהר ונימפות, ביצירותיו של ניקולא פוסן, "אפולו ודפנה" כתבה: רחל ספיר הרצאות הדרכת טיולים בחו"ל על פי המיתולוגיה יש כ 3000 אלי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אלי נהר ונימפות, ביצירותיו של ניקולא פוסן, "אפולו ודפנה" כתבה: רחל ספיר הרצאות הדרכת טיולים בחו"ל על פי המיתולוגיה יש כ 3000 אלי"

תמליל

1 אלי נהר ונימפות, ביצירותיו של ניקולא פוסן, "אפולו ודפנה" כתבה: רחל ספיר הרצאות הדרכת טיולים בחו"ל על פי המיתולוגיה יש כ 3000 אלי נהר והם ילדיהם של אוקיינוס וטתיס. לחציית נהר, בעת העתיקה, הייתה משמעות דתית, מאחר ובמים החיים, שכנו אלוהויות עם כוחות עצומים טובים ורעים. 1 וירגיליוס ראה את דמותו של אל נהר, מוצגת כדמות אנושית גברית, דמות מופשטת המסמלת את המים ודמות חיה בצורת פר. 2 הם תוארו ככאלה היושבים על פי הנהר, מקום נביעתו וכאלה המוציאים את המים מתוך תהומות האדמה. הם הוצגו ככח פעיל וראשוני המקנה חיים נותן את המים. מאז המאה השביעית לפנה"ס, תוארו אלי נהר בספרות ואמנות הוויזואלית, כמיזוג של שני יסודות המצויים בהם יסוד אנושי ויסוד חייתי-פראי. 3 דמויות אלי נהר הוצגו בשתי צורות: דמות גברית ודמותו של פר שפניו אנושיות. 4 אל נהר האכילאוס, שניהל מאבק אלים עם הרקלס, על ליבה של דיאנירה, מתואר במטמורפוזות של אובידיוס A.D) (Ovidius, 43 B.C 17 כמשנה את צורתו, 5 כפי שתיאר את השתנויותיו של פרוטאוס, "יש כאלה שנתחלפה צורתם ומאז לעולם ינצרוה. אפס זכו האחרים להמיר את צלמם מדי פעם, פעם יראוך כעלם ופעם ככפיר שוחר טרף, פעם תזעם כחזיר ופעם יד איש לא תיגע בו" פתן אתה ולפתע, כשור תנגח בקרניך, אבן היית לא פעם וגם כאילן ראינוך". 6 השתנותו מדגישה את תנועתו ואת כוחו האדיר; מחד, המחברים מהעת העתיקה מדגישים את כוחו העצום של הנהר ואת חוסר האונים של האדם בעת מאבקו Julia Dyson, King of the Wood: The Sacrificial Victor in Virgil's Aeneid (Norman: University of 1 Oklahoma Press, 2001), 23. Gretchen Meyers, "The divine River: Ancient Roman Identity and the Image of Tiberinus," in The 2 Nature and Function of Water, Baths, Bathing and Hygiene from Antiquity through Renaissance, eds. Anne Scott and Cynthia Kosso (Leiden and Boston: Brill, 2009), 236. Ruth Gais, "Some Problems of River-GOD Iconogrophy," American Journal of Archeology 82, no. 3 3 (1978): Rogan Taylor, "River Raptures: Containment and Control of Water in Greek and Roman Construction 4 of Identity," in The Nature and Function of Water, Baths, Bathing and Hygiene from Antiquity through Renaissance, eds. Anne Scott and Cynthia Kosso (Leiden and Boston: Brill, 2009), פובליוס אובידיוס, מטמורפוזות, תרגום. שלמה דיקמן )ירושלים: האוניברסיטה העברית ומוסד ביאליק, 1965(,.9: שם,.8:728-30

2 איתם, 7 מנגד, דימויו כפר, מדגיש את ההיבט החייתי שבו, את פוריותו, כוחו הפיזי ואת תוקפנותו הבלתי צפויה. 8 הפר מתואר אצל אובידיוס כמטפורה לכוח פראי, כשור זועם ונוגח "ויתרגז בן פלס כמו פר מלא און ומר נפש המשתולל בזירה ובקרן אימים הוא נוגח". 9 מוטיב המוות בנהרות הוצג במשמעויות שונות בעת העתיקה. התהליך שבו הגוף והמים מתמזגים נראה כצורת המוות ההולמת ביותר מוות המלווה באפותיאוזה בתוך נהר. מותם של גיבורים בנהר, כתוצאה מטביעה, לווה באפותיאוזה של הגיבור שהפך לאל הנהר, הנושא את שמו. לפיכך בכל מיתוס העוסק בטביעה ומוות מסתתר רעיון האפותיאוזיס. 10 במיתוס על פאתון, הנוהג את מרכבת השמש ונופל על נהר הארידנוס, מבכות אחיותיו את מותו, משתטחות על קברו והופכות לעצים לצד הנהר. העצים בוכים בדמעות ענבר הזולגות אל מי הנהר, המנחמים ומלטפים אותן. 11 מוטיב זה של אבל וקינה עולה גם בתחריט של פייטרו טסטה ( Testa, (Pietro ונוס מביאה כלי נשק לאינאס משנת )תמונה מס' 1( בו נראית דמותו של אל נהר הטיבר, שפופה ומכונסת בעצמה, אל הנהר נראה כאשר הוא ביגון ואבל, אל מול דמותו של אינאס, אליו הוא מעביר את השליטה על הנהר, דמותו של אל הנהר רוכנת קדימה לנוכח המוות. על הקשר בין שירה וציור אנו רואים באמצע המאה ה- 16, ביצירתו הפיוטית של פונטוס דה טייאר ( ,(Pontus de Tyard בישוף ומשורר צרפתי, חבר בקבוצת משוררים רנסנסיים צרפתים, הלה פלייאד ( Pléiade,)La אינטלקטואל, יועצו הפוליטי של המלך אנרי השלישי, מלומד בתחומים מגוונים וביניהם, המיתולוגיה. נושאי יצירתו של דה טייאר, מאפיינים את רוח הזמן ואת הנושאים בהם דנו המשכילים בני אותה עת, אשר השפיעו על אמני המאה ה 17. נושאים בהם עוסקת שירתו של דה טייאר השפיעו על תפישתו האמנותית של פוסן. דה טייאר, כותב שתיים עשרה אגדות על נהרות ומעיינות בליווי תיאורים עבור ציירים.Douze Fables des Fleuves ou Fontaines Avec Description Pour la Peinture בתיאורי הנוף בשיריו, מתואר הטבע כשהוא מצוי בתהליך של זרימה והשתנות, גיבורי המיתוסים מתוארים, כאשר הם מתמזגים עם הטבע. דה טייאר, שלמד את המיתוסים העתיקים, הציג את היקום, כאשר הוא נמצא במטמורפוזה תמידית ובחוסר יציבות. תפישות Janusz Ostrowski, Personifications of Rivers in Greek and Roman Art (Krakow: Nakladem University 7 Jagiellonskiego, 1991), Mireille Lee, "Acheloos Peplophoros: A Lost Statuette of a River God in Feminine Dress," Hesperia 75, no. 3 (2006): אובידיוס, מטמורפוזות, 12: Taylor, "River Raptures: Containment and Control of Water", אובידיוס, מטמורפוזות, 2:265.

3 דומות עולות גם בחיבורו העוסק באסטרולוגיה,Mantice הדן במחקרים ובגילויים המדעיים החדשים של תקופתו. יצירתו, המשקפת את רוח הרנסנס, עוסקת במוטיב הזמן ושמה דגש על הארעי והחולף ועל השבריריות האנושית. תיאורי הטבע השרוי בתנועה ובהשתנות, מהווים את עיקר תפיסתו של פוסן ואפיינו גם את יצירותיהם של אמנים במאה ה- 17 כמו: ברניני ורובנס. 12 התמזגותו של האדם בטבע, השתנותם של הטבע והאדם, החולף והארעי, נושאים שהוצגו במטמורפוזות, תוארו בשירתו של דה טייאר ומאוחר יותר בשיריו של ג'ובאני בטיסטה מרינו Marino, (Giovanni Battista, היו גם נושאי יצירתו של פוסן. תהליך ההשתנות המתקיים בטבע, מצורה אחת אנושית, לצורה אחרת פרח, אבן, נהר, וההתמזגות עם הטבע, מוצגים ביצירות של האמן, כמו: אקיס משתנה לאל נהר משנת )תמונה מס' 4(, כאן נראה בצורה ברורה, תהליך התמוססותו של אהובה של גלתאה, אקיס, הנמחץ תחת סלע, עליו זרק פוליפמוס והוא משתנה לנהר, על פי תיאורו של אובידיוס. 13 חיבורו של דה טייאר משנת 1586, אמור היה להיות מקור לסדרת ציורים, שהיו מיועדים לקשט את קירותיו של חדר ב.Chateau d'anet בחיבורו, כותב דה טייאר 12 אגדות, שהן סיפורים מיתולוגיים, העוסקים בנהרות ובמעיינות, שנוצרו מהשתנותם של הגיבורים המיתיים. לכל מיתוס, מצורף תיאור, המיועד לצייר העתידי, הכולל הנחיות, כיצד עליו לתאר את המיתוסים, שלחלקם הוא מוסיף פרטים שהם פרי דמיונו. זאת ועוד, בחלקה העליון או התחתון של היצירה, מופיע פתגם ויעודו, הסבר מוסרי לצופה ביצירה. 14 לטענתו של ייטס,(Yates) יכולתו של המשורר להציג נושאים מיתולוגיים בכתיבתו ולתת הנחיות לעיצוב ציור, מעידה על תפישת הקשרים ההדוקים שהיו קיימים, בין שירה וציור, בעיניהם של בני התקופה. 15 המיתוס הראשון בחיבורו עוסק בסמלה,(Semele) עליו כתב אובידיוס ושם תיאר זה, כי סמלה עלתה באש כאשר היא בחודש השישי להריונה, יופיטר מוציא את בכחוס מרחמה ומכניס אותו לירכו לעוד שלושה חודשים ולאחר מכן מוסר אותו לנימפה כדי לגדלו. 16 דה Martin Rupert, Baroque (New York: Harper & Row, 1977), Louisa Mackenzie, The Poetry of Place, Lyric, Landscape and Ideology in Renaissance France (Toronto: ON: U of Toronto P, 2011), Ibid., Frances Yates, The French Academies of the Sixteenth Century (London: Routledge, 1988), אובידיוס, מטמורפוזות, 3:

4 טייאר כותב, כי סמלה יולדת את בכחוס ובעת גסיסתה היא מוסרת את התינוק לנימפה קליטורי.Clytorie זו, אשר מכבה בדמעותיה את האש סביב התינוק, הופכת לנהר הנושא את שמה. דה טייאר רושם כי על הצייר לתאר את סמלה, הגוססת מן הבעירה היורדת מן השמים ואת הנימפה קליטורי לצדה, עליו לצייר את פלג גופה התחתון של הנימפה, שהפך לנהר ולתארה כאשר היא אוחזת בידיה את בכחוס התינוק, האפוץ בלהבות, הכבות במקומות שבהם זורמות דמעותיה של קליטורי. הנימפה תתואר כמתמוססת בתוך הנוף, שגם הוא נמצא בתהליך של השתנות. דה טייאר מדגיש בתיאוריו את חוסר יציבותו של היקום, אלה, המדגישים השתנות, זרימת נהר והתמזגות בטבע, מופיעים גם בתיאוריו של פוסן, שעשוי להכירם. ברישום של האמן, אקיס משתנה לאל נהר משנת )תמונה מס' 4(, מתואר פלג גופו התחתון של אקיס הנמוג במימי הנהר וסביבו אנשים מוכי תדהמה. ראשו מכותר בצמחי מים, בדומה לאל נהר והסלעים המקיפים אותו, מתוארים כאשר הם זולגים ונמסים אל תוך מי הנהר. אקיס והטבע סביבו מתוארים בזרימה ובהשתנות, בדומה לתיאוריו של דה טייאר. מוטיב הזמן, המתואר בחיבורו, באמצעות נהרות ומעיינות, מופיע כמרכיב המערער את היציבות ביקום הזורם והמשתנה. המים בתפישתו של דה טייאר, כמו בתפישותיהם של משוררים ופילוסופים מן העת העתיקה, כמו הרקליטוס B.C),)Herakleitos מהווים מטפורה של מה שחולף ונמוג בתהליך של זרימה. 17 את אל הנהר באפולו ודפנה, ניתן לפרש כמגלם את יסוד המים, הקור והלחות ביקום, יסוד המופיע במשנתו הפילוסופית של הרקליטוס, המתאר את הרמוניית הניגודים, המתקיימת בין כח האהבה לבין הכח המנוגד של דחיית האהבה. הרקליטוס מכון את דבריו לאהבה כפי שהיא נתפשת על ידי בני האדם. על פי תורתו הקוסמולוגית קיומו של היקום תלוי בהרמוניה של ניגודים, בעיקר בהרמוניית הניגודים שבין החם לקר ובין הלח ליבש. הרקליטוס טען, "כשהנשמה הופכת למים, היא מתה וכשהמים הופכים לאדמה הם מתים. אבל המים באים מהאדמה והנשמה באה מתוך המים. 18 בתהליך ההשתנות בטבע מבחין הרקליטוס בהיפוך שחל ביסודות ובזרימתם המתמדת. אל הנהר מייצג את מקור הלחות של דפנה, אפולו מסמל את השמש וקופידון המסמל אהבה אנושית, מייצג במיתוס אהבה אלוהית. נחש הפיתון, אותו הרג אפולו בחיציו, 19 מוטיב המופיע בראשיתו של המיתוס, מסמל את המבול, את Roberto Campo, "Tyard's Graphic Metamorphoses: Figuring the Semiotic Drift in the Douze Fables 17 de Fleuves ou Fontaines," Renaissance Quarterly 54, no. 3 (2001): 784. Anthony Blunt, Nicola Poussin (New York: Bollingen Foundation, 1967), אובידיוס, מטמורפוזות, 1:454.

5 הטחב, את הרטיבות סמל לפחד האנושי. השמש, המטהרת את האוויר בעוצמה, בוראת חיים באמצעות הלחות של האדמה, אותה מייצגת דפנה. 20 בעזרת קרניה גורמת השמש להתאדות הלחות, האיכות הטבעית של הנימפה דפנה, שרתיעתה, מייצגת את פחדה מאיבוד הלחות. מכאן ניתן להבין את מנוסתה של דפנה אל הנהר, כבריחה אל המקור שלה הלחות, אל אביה מולידה, מקום המבטחים שלה. אובידיוס מדגיש במיתוס, שהכח החשוב והנשגב בפריון והולדה, הוא כוחה של השמש. רעיונות אלה מוצגים ביצירה, בה אהבת אפולו, אל השמש ואל נהר הפנאוס, בדימויו כמסייע, גורמים לעלי עץ הדפנה להיות ירוקי עד. במאה ה 17 יש מחלוקת בין מלומדים בעיקר מצרפת ואנגליה; קבוצת מלומדים "העתיקים", תמכה ביצירותיהם של מחברים מן העת העתיקה וראתה בהם חכמה ויופי נצחיים, הראויים ללימוד וחיקוי ואילו ה"המודרניים", ראו ביצירות מן העת העתיקה מקור להערכה, אולם דגלו בחידוש ובשינוי, מאחר ותפשו את הידע האנושי כתהליך מתפתח. 21 המשורר ג'ובאני בטיסטה מרינו Marino, (Giovanni Battista שהיה ידידו ופטרונו של פוסן, עוזר לו ביצירת קשרים חברתיים, בקרב הפטרונים האינטלקטואלים, שפעלו בפריז וברומא. נושאי יצירתו של מרינו, עסקו במיתוסים וביצירות ויזואליות מן העת העתיקה ואלה השפיעו על עבודתו של פוסן, זה העמיק בלימוד הכתבים העתיקים ושל דרך השימוש במטפורות ובאמבלמות. ככל הנראה, רישומיו המוקדמים, של נושאים מן המיתולוגיה, אוסף Massimi וינדזור, נועדו לאייר את שיריו של מרינו ולגישתה של קוסטלו,(Costello) אלה, נועדו לאייר את המטמורפוזות של אובידיוס, בהוצאה חדשה של מרינו. 22 יחסי המשורר והצייר, מעידים על הקשר בין שירה וציור הנבדלות זו מזו באמצעים ובדרך הביטוי, אולם, זהות בתוכן ובמטרה. באמצעות מרינו התוודע פוסן למחלוקת בין המלומדים, שהלכה והתפתחה, עד שהגיעה לשיאה בשלהי המאה ה- 17. השפעה חשובה ניתן לייחס לשירתו של מרינו, בפרט יצירותיו אדונה L'Adone ולה גלריה,La Galleria העוסקות בדימויים אלגוריים ובמטפורות, הלקוחים מכתבים קלאסיים בעיקר מאובידיוס. 23 מקור נוסף לרעיונות אלגוריים, גילה פוסן ביצירתו האלגורית של טורקוואטו טאסו Tasso, (Torquato ( ירושלים המשוחררת. בהקדמה פונה טאסו לקורא ומדריך אותו לקרוא את Blunt, Nicola Poussin, Herbert Schueller, "The Quarrel of the Ancient and the Moderns," Music & Letters 41, no. 4 (1960): Jane Costello, "Poussin's Drawings for Marino and the New Classicism: I. Ovid's Metamorphoses," 22 JWCI 18, no. 3 (1955): 307. Jonathan Unglaub, Poussin and the Poetics of Painting: Pictorial narrative and the Legacy of Tasso 23 (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 75.

6 היצירה כאלגוריה מתוכננת, המסמלת את ניצחון התבונה על התאווה. חיבור אלגורי זה נלמד על ידי פוסן והיווה מקור השראה ליצירותיו. 24 השפעה על תפישותיו הפילוסופיות של פוסן ועל יצירותיו, נבעה גם מקשריו החברתיים והאמנותיים עם פטרונו וידידו ברומא, המלומד קסיאנו דל פוצו Pozzo, (Cassiano dal ( , מזכירו הראשי של הקרדינל פרנצ'סקו ברבריני, אספן אמנות שעסק בחקר הטבע, חבר באקדמיה לאמנות ומזכירה. מחקריו נערכו בתקופה בה קרסו התפישות המדעיות של העולם העתיק ופורסמו תגליות מדעיות חדשות. מחקריו, היו בתחומים שונים והיוו אוסף אנציקלופדי, שהורכב ממחקרים, שנשלחו אליו מכל רחבי אירופה, על ידי מלומדים, מדענים, חוקרי עתיקות ומשוררים. חקר השרידים העתיקים, שימורם, ארגונם וקטלוגם, היו מזוהים עם תבונה ובאמצעות הכנסת סדר והיגיון בשרידים העתיקים שהשתמרו, החייה דל פוצו את העבר. דל פוצו, שהיה חשוב לו לתעד את הממצאים שהיו ברשותו, מקים את מוזיאון הנייר ומעסיק אמנים, בתיעוד ויזואלי של השרידים העתיקים ופוסן נמנה איתם. לקבוצה זו, הייתה השפעה על למדנותו של פוסן ועל חשיפתו למחקרים מתקופה זו, כשם שהייתה לה גם השפעה, על עיצוב תפישותיו האמנותיות, אשר באו לידי ביטוי ביצירותיו. הגותו של אובידיוס בכל הקשור לרעיון התחייה וההשתנות, לצורות קיום אחרות, הייתה בעלת משמעות בחצרו של דל פוצו שבה עסקו בהתלהבות במדעי הטבע ובחקר הספרות והפילוסופיה מהעת העתיקה. 25 תפישותיו הפילוסופיות של האמן טסטה, בדומה לפוסן, הושפעו ממקורות ספרותיים עתיקים ומן המלומדים בחצרו של דל פוצו. האלים מן המיתולוגיה, זוהו ככוחות טבע המייצגים את ארבעת היסודות ואת כוחה של השמש, המהווה השתקפות ראשונית לכח האלוהי. פילוסופיה זו מדגישה את חשיבות ידיעת חוקי הטבע, אליהם כפוף האדם ואת ההכרה בעליונותם. 26 זאת ועוד, על פי הפילוסופיה הסטואית, העולם נמצא בתנועה הכרחית, בתהליכי שינוי ומחזוריות. ארבעת היסודות: אדמה, מים, אוויר ואש, מצויים אף הם בהשתנות מתמדת, הם האמינו כי בכל דבר משתנה קיימת אלוהות, המצויה על כן ביסודות עצמם, מכאן, האל נמצא ביקום ובכל מה שקיים בו. האל הוא נשמת העולם, הטבע, ההשגחה העליונה והחוק האוניברסאלי. 27 Blunt, Nicola Poussin, Ibid., Charles Dempsey and Elizabeth Cropper, Pietro Testa, : Prints and Drawings (Philadelphia: 26 Philadelphia Museum of Art, 1988), 155. Arnold Vernon, Roman Stoicism: Being Lectures on the History of the Stoic Philosophy with Special 27 Reference to its Development within the Roman Empire (London: Routledge & Kegan Paul, 1958), 220.

7 שפתו האמנותית של פוסן, בדומה לאמנים אחרים בני דורו, הושפעה מהפרשנויות של בני התקופה לכתבים הקלאסיים, מהפילוסופיה הסטואית ומהמחקרים השונים של חוג ידידיו ברומא ובפריז, שעסקו בחקר המשמעויות של השרידים העתיקים ושל כתבי היד העתיקים. פוסן המשכיל, פנה לצופה המלומד, שהתבונן ביצירתו ועסק בהנאה בחשיפת המשמעויות המרובדות שביצירתו. תיאור אלגורי היה מקובל בתקופתו של פוסן, בעיקר בסביבתו ובקרב חוג ידידיו. פוסן, שראה בעת העתיקה מודל ללימוד וחיקוי, אמץ את הערכים הקלאסיים ביצירתו. את סגנונו הקלסיציסטי גיבש בהשראת המקורות הספרותיים והוויזואליים של העת העתיקה, בהשראת אמני המאה ה- 16 ובעקבות לימוד עבודותיהם של האמנים המובילים בימיו. בריין ( ,(Brienne בן למשפחת "אצולת הגלימה" robe),(nobles de 28 עסק בפעילות פוליטית, היה המזכיר והיועץ לענייני החוץ של המלך לואי ה- 14, היה מתומכיו של הקרדינל מאזארן ומקורב לזרם הינסניסטי. 29 הוא שלט בשפות רבות, כתב שירה לטינית והיה אספן של חפצי אמנות וספרים. היו ברשותו גם ארבע יצירות של פוסן והן: משה בתיבה על היאור, משה רומס את כתר פרעה, הרועים מארקדיה ורישום על פי הטבע של זריחה, בצבעי אדום ושחור. 30 בשנת 1662 כתב בריין חיבור בלטינית בשם,Pinacotheca lameniana בו תיאר את האוסף שברשותו. בחיבור זה הוא מביע את הערכתו לפוסן, אולם, למרות הערכתו זו, בריין טען כי הוא אינו אוהב את דמותו של אל הנהר בציוריו של פוסן. לטענתו, האמן מציב את הדמות כדי להבהיר את נושא היצירה ואין צורך להראות את הנילוס, כדי לדעת שסצנה מסוימת מתרחשת במצרים, כפי שמופיע ביצירה מציאת התיבה משנת 1647 )תמונה מס' 2(. לגישתו של אולסון,(Olson) מדוע צריך לומר לי הנה זה היאור, כאשר הדבר נראה לעין? כאשר בת פרעה, אותה אנו רואים עם נערותיה, מציינת, ללא ספק, כי היצירה מתארת את משה של העבריים. 31 לטענתו של בריין, יצירותיו של פוסן, העמוסות בתיאורים אלגוריים, היו מורכבות וקשות לפענוח, דבר שנטל ממנו את הנאת הצפייה. ביקורת זו מעלה סוגיה אסתטית אתה התמודדו 28 "אצולת הגלימה" כינוי למשפחות אצולה, שקנו את תואריהן בכסף, החל מסוף המאה ה- 16, מן המלוכה, שניסתה בדרך זו, להעשיר את קופתה. להבדיל "אצולת החרב" אצולה שבניה היו ממשפחות עתיקות יומין, שקיבלו את תואריהן לפני המאה ה- 17, לרוב בזכות שירות צבאי למען המלך והמדינה. 29 זרם של הקתולים המדגיש את החטא הקדמון, את שחיתותם המוסרית של בני האדם ואת ההכרח שבחסד האלוהי ובחריצת גורלה של הנפש לגיהינום או לגן העדן, לפי החלטה מראש של האל. נקרא על שם מייסדה התיאולוג יאנסאן. 30 הוא שלט בשפות: יוונית, לטינית, עברית, ערבית, ארמית, גרמנית, ספרדית ואיטלקית. בין ספריו, החלטות ועידת טרנט, פלוטרך, טאסו, בוקאצ'ו. Robert Birley, "The Library of Louis-Henri de Lomenie, Comte de Brienne, and the Binding of the Abbe Du Seuil,"Birley Library XVII, no. 2 (1962): 105. Todd Olson, Poussin and France: Painting, Humanism, and the Politics of Style (New Haven: Yale 31 University Press, 2002), 15.

8 האמנים והצופים במאה ה- 17 באיטליה ובצרפת. הכנסתם של מוטיבים אלגוריים מורכבים, שתבעו מן הצופה ידע מורכב - בכתבים קלאסיים, היכרות עם שרידי העת העתיקה ובקיאות בכתבים פרשניים של בני תקופתם. הצפייה ביצירותיו של פוסן דרשה מן הצופה ידע רב ויכולת אבחנה מעמיקה, אין פלא שבריין העדיף ציור פשוט יותר ופחות אלגורי. מורכבות יצירותיו ורעיונותיו המורכבים דרשו מן הצופה קריאה נכונה של היצירות. טענה נוספת שהעלה בריין בקשר לאלי נהר היא, שהם אינם מוסיפים דבר להבנת הנושא. הוא פוסל את אל הנהר של אנשי מגארה וכל השאר, שבהם ממלא פוסן את ציוריו, ניתן להניח כי בריין מכוון את ביקורתו להצלת התינוק פירוס משנת 1634 )תמונה מס' 3(, אל הנהר, שוכב בצדה השמאלי של היצירה, בליבה של הדרמה המתחוללת, נוכחותו היא בלתי ברורה ומיותרת, אל הנהר מסמן מקום בטבע, נהר במגארה, דרכו הועבר התינוק על בולי עץ למקום מבטחים. 32 לגישתו של בלנט,(Blunt) מטרת האלגוריה בעיני חוג המשכילים בני התקופה, הייתה לחנך וללמד, תוך כדי הסבת הנאה, האלגוריה מסווה רעיונות רבים שאותם יש לחשוף. פוסן לא הכניס את אלי הנהר ליצירותיו רק כדי לתאר מקום טופוגרפי או מסיבות דקורטיביות. 33 חרארד דה לרס ( lairesse,,(gerard de היה צייר הולנדי בעל מוניטין, בשלהי המאה ה- 17 ובתחילת המאה ה- 18. אינטלקטואל שעסק במוזיקה, בשירה ותיאורטיקן של אמנות, שכתב את הספר הגדול של הציירים. הוא טען שמטרת האמנות היא דידקטית שתכליתה היא חינוך והקניית ערכים מוסריים וייעודן של יצירות האמנות, הוא להציג נושאים היסטוריים אלגוריים נשגבים וסצנות מיתולוגיות. 34 בלנט טוען כי דה לרס היה ברומא בין השנים , והיה, ככל הנראה, בקשרים עם פוסן; הוא העריץ אותו, הושפע מאמנותו וראה בחיוב את תיאורי אל הנהר ביצירתו. 35 בספרו הוא דרש מן הציירים שאמנותם תהיה נעלה; ראוי כי האמן יהיה מלומד ובקיא בנושאים המתוארים. 36 מנקודת מבט אחרת שואלת, לוריין דסטון,(Daston) כיצד אפשר להאמין שהטבע יכול להיות מקור לנורמות מוסריות? היא טוענת כי הסדר הטבעי נתפס לפחות בשלוש תפיסות כלליות. לגישתה, תפיסות שונות אלה של הטבע, נראות דומות או הן מהדהדות להיבטים שונים של Thomas Puttfarken, "Poussin's Thoughts on Painting," in Commemorating Poussin: Reception and 32 interpretation of the Artist, eds. Genevieve Warwick and Katie Scott (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 60. Blunt, Nicola Poussin, Horton Johnson, "Gerard de Lairesse: Genius Among the Treponemes," Journal of the Royal society 34 of Medicine 97, no.6 (2004): Anthony Blunt, "Poussin Studies XII: The Hovingham Master," The Burlington Magazine 103, no (1961): 461. Charles Dempsey and Elizabeth Cropper, Nicolas Poussin: Friendship and the Love of Painting (New 36 Jersey: Princeton University Press, 1996),

9 החשיבה המוסרית שלנו ושל האמנות שלנו לגבי הטבע ועל מקורות המוסר. תפיסת הטבע הראשונה והעתיקה ביותר, היא כי הטבע מחולק לזנים שונים ומכאן כינויה של התקופה "ספציפית". על פי השקפה זו, הטבע שייך לכמה מינים ואם תיקח את אופיו של הדבר, אתה הופך אותו למשהו אחר. את התפיסה השנייה של הטבע, מכנה דסטון, "הטבע המקומי", המורכב ממאפיינים ספציפיים במקום נתון. לדוגמה: מדבר, בו נמצא קקטוסים ולטאות. התפיסה השלישית היא טבע אוניברסאלי; תפיסת עולם מודרנית הטבע נתפס כממלכה של חוקים מקיפים, אחידים ואוניברסליים. בדרך זו, הטבע כולל את כל היקום הלא אנושי והוא מסודר על ידי עקרונות כלליים ובלתי משתנים. לטענתה, עלינו לראות את היחס בין המוסרי לטבעי כ"מהדהד" כמערכת של דמיון )אולם לא העתקה(, לא של עדיפות או הצדקה. לא אוניברסליות ולא טבעיות שולטות בסמכות מוסרית, אולם לצווים הטבעיים והמוסריים יש קרבה, שנולדה מתוך מערכת יחסים אנלוגית, הסמכות המוסרית של הטבע תלויה באנלוגיה של הסדר. 37 שפתו האמנותית של פוסן, בדומה לאמנים אחרים בני דורו, הושפעה מהפרשנויות של בני התקופה לכתבים הקלאסיים, מהפילוסופיה הסטואית ומהמחקרים השונים של חוג ידידיו ברומא ובפריז, שעסקו בחקר המשמעויות של השרידים העתיקים ושל כתבי היד העתיקים. פוסן המשכיל, פנה לצופה המלומד, שהתבונן ביצירתו ועסק בהנאה בחשיפת המשמעויות המרובדות שביצירתו. ציור אלגורי היה מקובל בתקופתו של פוסן, בעיקר בסביבתו ובקרב חוג ידידיו. האמנות מבחינתו של פוסן, היא רדיפה אינטלקטואלית ותזכורת, לאלה שיצפו בעבודותיו, להביט בהן בתשומת לב, דבר שניתן לכנותו כאיכות. פוסן מסוגל לקבוע מראש את נטייתו של המתבונן ותגובתו הראשונה, שהיא קודמת לפעולתו המשנית והיא, קריאת הנושא בפועל של יצירת האמנות; שני השלבים הללו אינם מנוגדים האחד לשני, אלא מסודרים האחד ליד השני. הוא גם הדגיש והעריך את חשיבות הניתוח או הקריאה של הנושא, כאמצעי לאישור רציונלי, של דעתו המוקדמת של הצופה. התגובה האינסטינקטיבית לפאתוס הצורות היא תוצאה של אנליזה רציונלית ואישור. רעיון ההבעה הוא פסיכולוגי, מאחר והוא מתבסס על מודעות לתגובה טהורה לצורות. באותו זמן, זה גם מוסרי, לזהות בצורה סימולטנית את הצורות המושלמות של הטבע ושל הצורות מן העת העתיקה, לא רק כביטוי שלהם בצורה אינטנסיבית, אלא גם עם יופי, בשלמות שלא ניתן לעמוד בפניה, Lorrain Daston on the Moral Authority of Nature, in: 37 z/d/daston_2002.pdf (access: 10/03/2019).

10 המגלמת את רעיון האמת עצמה. פוסן מציג את עבודותיו, הכי טוב שהוא יכול, כמו רצף של חיבורים המוצגים לעיניהם השופטות של חבריו. במיתוס "דפנה", מתאר אובידיוס את האל אפולו, המתאהב בנימפה דפנה, בתו של אל נהר הפנאוס, אולם, דפנה הנאה, לא חשקה באהבתו של גבר, גם אם הוא אל. אפולו רדף אחריה לאחר שבלבו ננעץ חץ האהבה, אותו ירה בו קופידון ודפנה נמלטת ממנו, כאשר בליבה נעוץ חץ אחר, המונע אהבה מלבה. אפולו עמד להשיגה ובייאושה, זעקה לעזרת אביה, אל הנהר. בן רגע, חשה דפנה את רגליה ננעצות באדמה, קליפה כיסתה את גופה ועלים הנצו מתוכה, היא הפכה לעץ, עץ הדפנה. 38 פנאוס ייחל לפריונה של בתו דפנה "פעם בפעם יגיד לה אביה: "הבי נא חתן לי, פעם בפעם יגיד לה אביה: הבי לי נכד, אך רעיון הכלולות נחשב כחטאת בעיניה, 39 דפנה בחרה להישאר בבתוליה ואביה מתרצה, אבל מוסיף ואומר לה, "אך יופייך וחנך יהיה בעוכרייך", 40 כאילו ראה מה צופן העתיד. את מה שאירע בחלקו האחרון של המיתוס, כפי שחזה אביה, מתאר פוסן באפולו ודפנה משנת )תמונה מס' 5(. דפנה פונה לאביה "ותתחנן אל פנאוס אביה ותפן בצר לה: חושה אבי לעזרה לי. אם יש אלוהים בכם, מים, אנא אספו יפיי וחיני, כי היו לי למשחית", 41 אנו מבינים כי היא מבקשת להינצל במי הנהר. נהרות היו מקום הצלה לדמויות מיתולוגיות שביקשו להינצל ממעשים בלתי מוסריים ולהתמזג עם מי הנהר. גרסה זו של פוסן אפולו ודפנה משנת )תמונה מס' 5( הייתה כנראה עם עוד יצירה שאבדה, אשר ממנה נותרו רק תחריטים המתארים את הימלטותה של דפנה אל זרועות אביה. 42 ברישום ההכנה ליצירה שאבדה, אפולו ודפנה משנת )תמונה מס' 6(, נראה אל הנהר מתכופף על הקרקע ליד הנהר ומנסה לאחוז ברגליה של דפנה, כדי למשוך אותה אליו, בעוד אפולו, המנסה להשיגה, אוחז אותה בזרועותיו. 43 רעיון זה, נראה כבר ברישומו של מיכלאנג'לו, נפילת פאתון משנת 1533 )תמונה מס' 7( בו אל נהר הארידנוס, מושיט את ידיו לקבל את גופו המת של פאתון הצונח לנהר. אובידיוס, מתאר את פאתון, המבעיר את היקום והאש גרמה להתייבשותם של הנהרות. יופיטר זורק אותו מן השמים, אל נהר הארידנוס, 38 אובידיוס, מטמורפוזות, 1: שם.,.1: שם.,.1: שם.,.1:546 Antoine Prat and Pierre Rosenberg, Nicolas Poussin, : Catalogue Raisonne des Dessins 42 (Milano: Leonardo, 1994), Keith Christiansen and Pierre Rosenberg, Poussin and Nature, Arcadian Visions (New York: The Metropolitan Museum, 2008), 136.

11 אלה "אספו את הנער וירחצו את פניו למשעי מן העשן והפיח" והניאדות, נימפות הנהר, קברו את גופתו. 44 נפילתו של פאתון ממרומי הרקיע, משולה לנפילתו של כוכב בלילה אל הנהר, שהוא מקום קבורתו. 45 בצידה הימני של היצירה אפולו ודפנה משנת )תמונה מס' 5(, מוצג הרעיון המוסרי של המיתוס ברובד הגלוי שלו מרדפו של אפולו, המדגיש את האהבה החושנית, חסרת התועלת, אשר איננה מניבה שפע ופריון אהבה הצפויה לכיליון. טרגדיה זו מוצגת באמצעות תנוחת האבל של אל הנהר, אור השקיעה השורה על היצירה ונגיעות האור הרכות המרצדות על הדמויות. תיאורם של ארבעת הפוטי, לצד פנאוס, מדגיש ביתר שאת, את אי מימושה של האהבה ואת אבלו של אל הנהר. בפרט מתוך רישום הכנה של פוסן, דפנה בזרועות אל נהר הפנאוס משנת )תמונה מס' 8( נראית דפנה כאשר קצות רגליה מתוארות כשורשים וקצות ידיה כעלים. למרגלותיה יושב אל נהר, גבר עירום, ישיש, שערו הארוך מתמזג בזקנו ופניו מלאות צער ויגון. הוא משעין את ראשו על ירכה של דפנה וידו השמאלית שעונה על הקרקע, לצדו כד, ממנו זורמים מים. ליד הכד אנו רואים נימפה, ידה האחת על הכד והשנייה מורמת, היא אוחזת בראשה במחווה של קינה ופניה מביעות צער. 46 ברישום הכנה זה, ניכרים האבל והכאב, אשר הוצגו ביצירה הסופית, אפולו ודפנה משנת )תמונה מס' 5(. במישור האחורי של הרישום, נראה תיאור נוף מרומז, שבוצע ברישום מהיר, של נוף מרוחק. אנו רואים עץ עבות, שעלוותו הירוקה תואמת את עלי הדפנה היוצאים מידיה של דפנה. במרכז, מתוארים אל נהר הפנאוס האבל והנוף מסביבו, הנראה כמקום שומם, אולי פוסן מבקש להדגיש את אבלו של אל הנהר על רקע של נוף עקר, המסמל את חוסר המימוש של אהבת אפולו. מוטיב זה בולט במיוחד בתיאור הלירה סמל השירה של אפולו, אולם גם סמל לחיים ולהרמוניה, המונחת חסרת תועלת מאחורי גוו של אפולו. פוסן מדגיש מאוד את צערו ואבלו של אל נהר הפנאוס, זהו חידוש, מוטיב זה אינו נזכר אצל אובידיוס במיתוס "דפנה", זוהי פרשנותו של האמן. לגישתו של פינסון, פוסן בונה את הקומפוזיציה שלו, על פי שני עקרונות: עקרון העריכה ועקרון ההמצאה. 47 בחלקו האחרון של המיתוס דפנה, מתאר אובידיוס את השתנותה, "עוד אמריה בפיה ופתע קפאו אבריה, חש מכסה הקליפה הקשה את חזה עלומיה", 48 מכאן אנחנו מבינים כי דפנה מתה. על התייחסות 44 אובידיוס, מטמורפוזות, 1: שם.,.2:21 Prat and Rosenberg, Nicolas Poussin, : Catalogue Raisonne des Dessins, יונה פינסון, אדריכלות וסצינוגרפיה ביצירת פוסן, מותר, ,, 48 אובידיוס, מטמורפוזות, 1:

12 לחידושו של פוסן, אנחנו יכולים לקרוא, בשורותיו הראשונות של המיתוס העוקב לדפנה, המיתוס על "איו", שם מתאר אובידיוס את אלי נהר הבאים לנחם את פנאוס. 49 על מותה של דפנה, אנו מבינים מן המיתוס עליה, אולם, על אלי הנהר הבאים לנחם את אביה ועל צערו, אנו קוראים במיתוס על איו. "כל נהרות מלכותו נקהלו ראשונים לא ידעו עוד, הינחמו את פניאוס מלכם, הברך יברכוהו". 50 אובידיוס מתאר את אלי הנהר הנאספים סביב פנאוס ומנחמים אותו ומציין גם את אבלו של אל נהר האינאכוס, אביה של איו, שלא בא לנחם את פנאוס, בגלל כאבו וצערו על בתו. "אינך )אינאכוס( לא בא בבאים: מערת אפלה תסתירנו, שם יתאבל על בתו וגאו משבריו מני דמע איו איננה. הורה לא ידע, אם חיה היא עדיין או אלי קבר ירדה. בראותו כי לשוא יחפשנה נחם, אומלל, לא ימצא וידאג לבתו שבעתים". 51 האבל הכפול של שניהם הוא כבד, הם מתוארים במערות הנהר שלהם כשהם מבכים את בנותיהם. במקורות הספרותיים מתוארים אלי נהר אבלים ומקוננים על מותם של גיבורי המיתוסים, הנהר, אשר לעיתים שימש כאב, אסף את המת אל קרבו והתאבל על מותו. מי הנהר משמשים כמטפורה לדמעות, לרחצה, לזיכוך הכאב ולזרימה הנצחית של כאב מתמשך. שני תחריטים מתארים את הסצנה הזו: על פי ג'וליו רומאנו, הראשון, ברנרדו דדי משנת 1599 )תמונה מס' 9(, מתאר את דפנה המחבקת את אביה בפתח מערתו, חיבוק אשר יוצג על ידי פוסן בגרסה המאוחרת, אפולו ודפנה משנת 1664 )תמונה מס' 10(, השני, מאסטר דיי משנת , )תמונה מס' 11(, מציג את אלי הנהר שהתקבצו לנחם את פנאוס. לגישתו של ואן הלסדינגן Helsdingen),(Van פוסן מתאר ביצירתו את המיתוס על פי המטמורפוזות של אובידיוס, אך אינו מציג רגע מסוים מתוכו. לטענתו, הקומפוזיציה עוצבה, ככל הנראה, מתוך כוונה אחרת, אשר איינה ידועה. 52 אובידיוס שואל, האם יש לנחם את אל נהר הפנאוס על אובדן בתו או לשמוח על כך שהיא לא נלכדה על ידי אפולו? "הינחמו את פניאוס מלכם, הברך יברכוהו". 53 פוסן, המאמץ, כפי הנראה, באפולו ודפנה משנת )תמונה מס' 5( את פרשנותו של בלדסרה פרוצי באפולו ודפנה משנת 1508 )תמונה מס' 12(, המתאר את אלי הנהר המנחמים את פנאוס ומציג את אל הנהר כאשר הוא שרוי באבל, הוא מרגיש את יגונה של דפנה. 54 כיסוי עיניו של המבכה 49 שם.,.1: אובידיוס, מטמורפוזות, 1: שם.,.1: Henry Van Helsdingen, "Notes on Poussin's Late Mythological Landscapes," Simiolus: Netherlands 52 Quarterly for the History of Art 29, no. 3/4 (2002): אובידיוס, מטמורפוזות, 1:578. Giovanni Bellori, The lives of the Modern Painters, Sculptor and Architects, trans. Alice Wohl (New 54 York: Cambridge University Press, 2005), 326.

13 את המת, הוא מוטיב חוזר ביצירת פוסן, כפי שניתן לראות ביצירות נוספות של האמן והראשונה, במות גרמניקוס משנת 1627 )תמונה מס' 13(, בה אנו רואים ליד גווייתו של המת, דמות נשית המכסה את עיניה באמצעות בד. יצירה נוספת היא קינת ונוס על מות אדוניס משנת 1630 )תמונה מס' 14(, בה רואים פוטו, עומד ליד גופתו של אדוניס, בוכה וידיו מכסות את עיניו. לגישתו של מארין,(Marin) פנאוס, המכסה את פניו בידו, הוא כדי שלא לראות את החטיפה הבלתי נמנעת של בתו; בצר לו, כדי לשכוח את האירוע, הוא נרדם, נוכחותו היא חסרת השפעה. הצופה הוא אשר יגלה כי האדם הזקן פנאוס, הממאן לראות, מבין את המסקנות המרות; האבל על הבת עוזר בקבלת אובדנה, תשוקות ויצרים נעלמים, בצורה מפתיעה, כאשר היא משתנה לעץ. 55 גישה זו מציגה את אל הנהר בדמות הזקן החכם, החוזה ובעל הידיעה, כמטפורה לעומק מחשבה, בדומה לפרוטאוס, 56 המופיע ביצירתו של הומרוס בדמות "זקן המים הרואה". 57 אצל אובידיוס מופיע, כמוטיב חוזר, תיאור של פינה נסתרת ומוצלת ביער, בה זורם מעיין או נהר, שמימיו הקרירים והצלולים, מזמינים את עובר האורח לנוח ולהירגע, 58 לפעמים מתואר במקום מקדש או מבנה מקודש. 59 כינויו של מקום כזה, בעת העתיקה, היה "המקום הנעים", בו שלווה ורוגע, שחרור ותשוקה. 60 במטמורפוזות, פינת טבע נסתרת ורגועה זו, המעידה על מקורות מסורת התיאור הפסטורלי, משמשת כמוטיב של היפוך, בהיותה ניגוד בולט, לעלילות המתוארות, שיש בהן אלימות ומוות. 61 באידיליה הפסטוראלית, דפנה, מתוך אוסף האידיליות של מרינו, לה סמפוניה 1620, sampogna,la אפולו המאוהב והדחוי משמיע את אכזבתו בנוף פסטורלי, המשמש כעד וכצופה למילות אהבתו הנכזבת ומבקש את חמלת הטבע: "עמקים, הרים וחופים המאזינים לאנחותיי הממושכות, באבנים חלולות שננקבו מן המים הזורמים מתוך עיני, יובלים ונחלי עוז, שבחום הקיץ לעיתים בזכות דמעותיי Louis Marin, Sublime Poussin, trans. Catherine Porter (Stanford: Stanford University Press, 1999), בנו אל ים, נכדו של פוסידון, שיכול היה לשנות את צורתו, לכן היה קשה לתפוס אותו. 57 הומרוס, האודיסאה, תרגום. יוסף האובן )תל אביב: ירון גולן, 1994(, 4:365. Claire Pace, "The Golden Age The First and Last Days of Mankind: Claud Lorrain and Classical 58 Pastoral, with Special Emphasis on Themes from Ovid's Metamorphoses," Artibus et Historiae 23, no. 46 (2002): Hugh Parry, "Ovid's Metamorphoses: Violence in a Pastoral Landscape," Transactions and 59 Proceedings of the American Philological 95 (1964): שירים הומריים הימנונות, אפיגראמות, מלחמת הצפרדעים והעכברים, תרגום. שלמה שפאן )ירושלים: מוסד ביאליק,,) Claire Pace, "Peace and Tranquility of Mind: The Theme of Retreat and Poussin's Landscape," in 61 Poussin and Nature, Arcadian Visions, eds. Keith Christiansen and Pierre Rosenberg (New York: The Metropolitan Museum, 2008), 135.

14 גדלתם". 62 יתכן כי אל הנהר האבל, המתואר ביצירתו של פוסן כמקונן, משתתף בצערו של האל אפולו ומסמל את נהר דמעות האכזבה של האל ואת יגונו, כמו אצל מרינו. יצירתו של פוסן אפולו ודפנה משנת 1664 )תמונה מס' 10( מציגה כוחות מנוגדים בטבע - האש )השמש( והלחות, את היפרדותם זה מזה ואת התמזגותם היוצרת הרמוניה. המלומד גבריאלה זינאנו ( ,)Gabriele Zinano שהושפע מתפיסתו של הרקליטוס, מציג את המיתוס של אפולו ודפנה כמאבק בין יסודות; אפולו הוא השמש, מייצג חום ויובש ואילו דפנה מייצגת לחות וקור, שכל אחד מהם מנסה לשנות את האיכות של משנהו לאיכות המנוגדת לה. 63 אל הנהר מייצג את המים ואת הלחות וכך הנימפה דפנה, שמוצאה ממקור מים, דמויותיהם של פנאוס ושל דפנה הן חלק מהכוחות הקיימים בטבע. באפולו ודפנה משנת 1664 )תמונה מס' 10(, מדגיש פוסן אווירה שלווה, הרמוניה ורוגע השולטים ביקום בו קיימים כוחות מנוגדים. בניגוד לשלווה היחסית, הבאה לידי ביטוי בגרסה המאוחרת, בגרסה המוקדמת אפולו ודפנה משנת )תמונה מס' 5( הדגש הוא על הטרגדיה, על הקינה ועל האבל. מדבריו של הרקליטוס אפשר להסיק, כי ניתן לראות בכוחות המנוגדים באפולו ודפנה, את היחסים בין כח החיים, אותו מייצג אפולו, לכח המוות, אותו מייצגת דפנה. מוטיב זה מופיע בפרגמנט של הרקליטוס, "חיי האחד נבראים ממותו של האחר ומותו בורא חיים לאחר, 64 החיים והמוות מייצגים את הטבע המתקיים במחזוריות זו של חיים ומוות. בתהליך זה, מסמל אל הנהר, מוות, את מקום מותה של דפנה. הרקליטוס מתאר יקום המצוי בתהליך מתמיד של השתנות; זה, מתממש בהתמזגותם )משיכתם( של הכוחות והיפרדותם )דחייתם(. מי הנהר אצל הרקליטוס הם מטפורה לתהליך ההשתנות המתמדת של הטבע ובמהותם הם מסמלים חיים ומוות. הרקליטוס טען כי התנועה והשינוי הם ביטוי דינאמי לניגודיות המתקיימת ביקום משתנה וזורם. לדבריו, "הכל זורם" או "אי אפשר להיכנס פעמיים אל אותו הנהר", מביאים לידי ביטוי את השינוי המתרחש כל הזמן. הנהר הוא מטפורה להשתנות, לתנועה קבועה ולזרימת הזמן. 65 פוסן בחר מיתוסים, בדרך כלל מתוך המטמורפוזות של אובידיוס, שנושאם הוא השתנות ועוסקים באהבה ובדחיית האהבה. כאלה הם המיתוסים של ונוס ואדוניס, קפלוס Giovanni Marino, "Dafni," in La Sampogna, ed. Vania de Malde (Parma: Fondazione Pietro Bembo, ), 34. Blunt, Nicola Poussin, הרקליטוס מאפסוס, היראקליטוס ופארמנידיס עדויות ופראגמנטים, תרגום. שמואל שקולניקוב )ירושלים: מוסד ביאליק,,) שם,.31,23

15 ואורורה, דיאנה ואנדימיון. אלי נהר המתוארים ביצירותיו, מדגישים את עוצמת ההשתנות ביקום, את תנועתו ואת זרימתו. כמו גישתו של הרקליטוס, גם הרגע אותו בוחר פוסן מתוך הנרטיב, הוא רגע ההשתנות ובדומה לתפיסתו של הרקליטוס, אלי הנהר והנהרות ביצירתו מדגישים את עוצמת ההשתנות ביקום, את זרימתו ותנועתו. אובידיוס מצביע על הכוחות המנוגדים העיקריים של הטבע באמרתו "ברית הלחות והחום היא מקור על חיינו בחלד...". 66 ניתן להבין כי הטבע מתקיים באמצעות הרמוניית הניגודים בין היובש לבין הלחות, שהיא הכח המפעיל את התחדשות החיים המתמדת. בתיאורו של אובידיוס "יש ארבעה יסודות ראשונים בעולם בן הנצח: שניים מהם כבדים וכבדם ימשכם אלי מטה, האדמה והגל מימי קדם שוכנים הם מתחת...אך האוויר והאש...ינשאו אלי גבוה". 67 לתיאורי הטבע ביצירתו של פוסן היה מקום חשוב, עבורו הטבע מהווה אמצעי המשקף את תפישותיו, אותן מייצג אל הנהר. מקור ההשראה לחשיבותם של המים ושל הנהר ביצירתו נובע מחיבורו של אובידיוס בו עסקו גם משוררים להם הייתה השפעה על פוסן. הנימפה דפנה, כפי שמתואר אצל אובידיוס, בורחת אל אביה - אל הנהר, כדי להתמזג במימיו ולנוס מפני אפולו, היא נסה אל מותה בנהר; דפנה ניצלת בעזרת אביה, הגורם לה להשתנות. אובדיוס כותב כי דפנה מבקשת מאביה לבוא לעזרתה "חושה אבי לעזרה לי", 68 אולם ביצירותיו של פוסן, אין תיאור של זעקתה של הבת לאביה. ביצירות נראה פנאוס כאבל ומקונן, פוסן מציג דפוס חדש של ביטוי רגשות קינה וצער; שאינו מופיע במיתוס "דפנה". דמותו המודגשת של אל הנהר באפולו ודפנה משנת )תמונה מס' 5( כאשר הוא מרכין את ראשו ומכסה את עיניו בידיו, מסמלת את כאבו, הכאב על דפנה, הנמצאת לידו בתהליך ההשתנות לעץ. פוסן בחר להציג את הרגע הדרמטי, הטרגי ולשתף את הצופה בצער. דמותו הבוגרת, מחוות הגוף והבעות פניו של אל הנהר פנאוס, המוצגת בטבע, מעידים על חידושיו האמנותיים של פוסן, לפיהם נראים השרידים העתיקים כחלק בלתי נפרד מן הטבע. הנהר, מייצג במטמורפוזות, מצד אחד את החיים והפריון ומן הצד השני, את המוות. העצים המצילים והמים הזכים, שהוצגו כמקום מפלט ונחמה, הפכו בחיבורו של אובידיוס, למקור של סכנה ולמקום בו מתרחשים אירועים טראגיים, תיאור זה הוצג כרקע למיתוס על דפנה ולמיתוס על סירינקס. דפנה משתוקקת אל "צללי יערות...חורש אוותה לה וצל", 69 סירינקס 66 אובידיוס, מטמורפוזות, 1: שם.,.15: שם.,.1: שם.,.1:

16 "שוכנת בצל יער הדריאדות. 70 המים הזכים והצלולים מודגשים במיתוסים אלה באנלוגיה לטוהרן של הנימפות, הרוצות להישאר בבתוליהן, כפי שמבקשת דפנה "בתוליי עולמים נעמו לי". 71 המים הזורמים מהווים מקום רחצה מסוגר ונסתר מעיניהם של גברים, מקום המפלט האחרון לנימפות הנמלטות ולפיכך סביבה מועדת לאלימות. המיתוסים אודות דפנה וסירינקס עוסקים בציד ארוטי, בו רודפים אפולו ופאן, אחר הנימפות, הנלכדות בסיומו של המרדף ורק מוות או השתנות קיצונית מביאה לידי שחרור ממלכודת זו. 72 בתהליך השחרור, בהשתנותן של הנימפות ליד הנהר, מתמוססים המאפיינים האנושיים; דפנה מקריבה את אנושיותה והופכת לעץ, חסר תנועה ורגשות וסירינקס הופכת לקנה סוף. במיתוס דפנה, מתואר אל נהר הפנאוס, אביה של הנימפה דפנה, כמקום שאליו היא בורחת, כדי להסתתר מפניו של האל אפולו המאוהב בה ומנסה לתופסה. 73 כמו אצל אובידיוס, גם אצל פוסן, אנו רואים את הדואליות של אל נהר החיים והמוות, ביצירתו אפולו ודפנה משנת 1664 )תמונה מס' 10(, אנו רואים את סמלי החיים, כמו, אפולו מצד שמאל ומן הצד השני, דפנה, המסמלת את המוות. אפולו מסתכל על דפנה, אולם זו איננה רואה אותו, המבטים של הדמויות אינם מצטלבים ביצירה. נראה כי, רק מבטו של הצופה יוצר חיבור בין הדמויות המתעלמות האחת מהשנייה, מרכיב ועורך את הרבדים השונים לכדי תמונה שלמה. לגישתם של צ'רלס דמפסי (Dempsey) ואליזבת קרופר,(Cropper) פוסן חיפש בעקשנות, את הדרך כדי לחקות את הסגנון היווני, אותו החשיב לנעלה יותר מן הסגנון הרומי. היצירה הלא גמורה של פוסן, אפולו ודפנה משנת 1664 )תמונה מס' 10(, יצירתו האחרונה, ניתנה על ידו לפני מותו לקמילו מאסימי ( Massimi, (Camillo קרדינל ופטרון של אמנים וביניהם גם פוסן, מתוך ידיעה שהוא לא יוכל לסיימה, למרות שמה שכבר הספיק לצייר, הוא דיי מושלם. פוסן בוחר את סיפורם של אפולו ודפנה, אולם היצירה מפורסמת בגין העומס, ההרכב וההתייחסות אל המיתוסים, אשר נראה כי אין להם קשר לנושא אותו בחר האמן, לא נרטיב, לא רעיון אחיד. קיימת גרסה קדומה לסיפור, מגרסתו של אובידיוס, בה אפולו רודף אחרי דפנה ומונע מקנאתו לאציל ארקדי בשם לאוסיפיוס, שאהב אותה וזכה לחיבתה. אפולו מביא למותו של זה ולאוסיפיוס נהרג על ידי בנות לוויה של דפנה, אשר רצו להתרחץ בנהר לדון בארקדיה, את גופתו הן משאירות על גדת הנהר. אנחנו יודעים כי פוסן הכיר גם את 70 שם.,.1: שם.,.1:486 Parry, "Ovid's Metamorphoses: Violence in a Pastoral Landscape,", אובידיוס, מטמורפוזות, 1:

17 הגרסה, שתוארה פחות בכתובים ובאמנות והוא מציגה כאן. 74 ביצירה אפולו ודפנה משנת 1664 )תמונה מס' 10(, אנו רואים את אפולו לבוש בגלימה בצבע אדום, מטפל בעדר בקר אותו אנו רואים במרכז היצירה, ליד נהר והרים מתנשאים במרחק. מלוות אותו שתי נימפות יער, האחת עם נזר של ענפי אלון על ראשה והיא אוחזת בעץ, והשנייה, לבושה צהוב, יושבת על עץ האלון ולידה נכרך נחש הפיתון, מרקורי נראה מאחורי אפולו, גונב את אחד מחיציו. קופידון שלידו מניף את קשתו לעברה של דפנה, הנראית בצידה הימני של היצירה, מחבקת את אביה, לבושה בשמלה קצרה, בגד שאיננו אופייני לה, היא כמו ציידת, על מותניה אנו רואים את התלי עם החיצים. שש נימפות; עומדות או שוכבות בתוך המים, בהם הן התרחצו, זאת אנו מבינים מתיאורה של הנימפה הסוחטת את שערות ראשה. לבסוף, אנו רואים צעיר מת באפולו ודפנה משנת 1664 )תמונה מס' 15(, הדימוי הכי מסתורי, הוא נרצח על ידי רועים, אותם אנו רואים לידו. הגופה זוהתה על ידי כמה כנרקיס, על ידי אחרים כיקינתון, אולם יש בעייתיות בזיהוי השניים, בעיקר כי אין פרח לידם. הנושא הנצחי של אהבה ומוות בארקדיה, אפולו התאהב בדפנה במקדש, כאן הוא רדף אחריה והשינוי שהיא עברה, אירע גם כן, באותו מקום. אין עצי דפנה בארקדיה, הנושא של האמן הוא של אהבה טרגית ומוות, אשר לעולם יזוהה עם ארקדיה. הנושא הוא שירתו, בפעם הראשונה, של אפולו אל הרועים לעדר שלו, כאשר התאבל על אובדנה של דפנה. 75 המיתוס של אובידיוס הוא פרטי ומורלי, אולם כאשר אנו מביטים בשתי יצירותיו של פוסן המתארות אותו, נראה כי האמן מזמין את הצופה להרהר במשמעות עמוקה יותר. אין כאן תיאור של הטקסט, אלא תיאור אלגורי לדילמה אנושית באופן כללי, מה שמדגיש את חידושו של האמן ואת האופן בו הוא מבטא את רוח התקופה. אובידיוס כותב ב"דפנה", כי אחרי השתנותה, פנאוס "יחבק, ינשק לה", 76 יש הבעת רגשות, אולם הוא אינו מתאר את אבלו במיתוס עצמו. ציורו אפולו ודפנה משנת 1664 )תמונה מס' 10(, יצירתו האחרונה, שונה מן הגרסה הראשונה אפולו ודפנה משנת )תמונה מס' 5(, היא מסכמת ומחברת את המאפיינים בשלבי יצירתו האחרונים: הפראות והגדולה של הטבע הדומם, השלווה האדישה של הדמויות האנושיות והאווירה בה הם חיים. אלה אינם האלים והאלות של אובידיוס, שעניינם תשוקות הבשר, אלא הם סמלים, שהגה במוחו האמן,בעולם של אינטלקט טהור. Dempsey and Cropper, Nicolas Poussin Friendship and the Love of Painting, Dempsey and Cropper, Nicolas Poussin Friendship and the Love of Painting, אובידיוס, מטמורפוזות, 1:555.

18 ביצירותיו של פוסן איננו רואים את פנאוס מחבק ומנשק את בתו, אלא הוא מתרכז בתיאורו כאשר הוא בצערו. נראה כי באמצעות קינתו ואבלו של אל הנהר, יכול האדם המתבונן, לחשוב על דברים מוסרים המתרחשים בחייו שלו. יצירותיו של פוסן "אפולו ודפנה", מציגות את הדרך הייחודית בה הוא מתאר את המיתוס, הוא בוחר להציג את המיתוס כרגע דרמטי אנושי, הרגע בו המוות הוא המושיע, הוא מציג את הסוף העצוב, אותו הוא משתף עם הצופה. תיאור זה מצביע על חדשנותו האמנותית, הוא מתייחס לחיבורו של אובידיוס, ולסיפור העתיק יותר מארקדיה, אולם, אל הנהר האבל על מותה של בתו, הוא דמות ארצית ופעילה, הוא אלוהות ארצית שעוזרת, הוא דמות המביעה רגשות. ביבליוגרפיה אובידיוס פובליוס. מטמורפוזות, תרגום. שלמה דיקמן, ירושלים: האוניברסיטה העברית ומוסד ביאליק, הומרוס. האודיסאה. תרגום. יוסף האובן. תל אביב: ירון גולן, מאפסוס הרקליטוס. היראקליטוס ופארמנידיס עדויות ופראגמנטים. תרגום. שמואל שקולניקוב, ירושלים: מוסד ביאליק, פינסון יונה. אדריכלות וסצינוגרפיה ביצירת פוסן. מותר, , שירים הומריים הימנונות, אפיגראמות, מלחמת הצפרדעים והעכברים, תרגום. שלמה שפאן. ירושלים: מוסד ביאליק, Bellori Giovanni. The lives of the Modern Painters, Sculptor and Architects. Translated by Alice Wohl. New York: Cambridge University Press, Birley Robert. "The Library of Louis-Henri de Lomenie, Comte de Brienne, and the Binding of the Abbe Du Seuil". Birley Library XVII, no. 2, Blunt Anthony. Nicola Poussin. New York: Bollingen Foundation, Blunt Anthony. "Poussin Studies XII: The Hovingham Master", The Burlington Magazine 103, no. 704, Campo Roberto. "Tyard's Graphic Metamorphoses: Figuring the Semiotic Drift in the Douze Fables de Fleuves ou Fontaines". Renaissance Quarterly 54, no. 3, Christiansen Keith and Rosenberg Pierre. Poussin and Nature, Arcadian Visions. New York: The Metropolitan Museum, Costello Jane. "Poussin's Drawings for Marino and the New Classicism: I. Ovid's Metamorphoses". JWCI 18, no. 3, 1955.

19 Cropper Elizabeth and Dempsey Charles. Pietro Testa, : Prints and Drawings. Philadelphia: Philadelphia Museum of Art, Cropper Elizabeth and Dempsey Charles. Nicolas Poussin: Friendship and the Love of Painting. New Jersey: Princeton University Press, Dyson Julia. King of the Wood: The Sacrificial Victor in Virgil's Aeneid. Norman: University of Oklahoma Press, Gais Ruth. "Some Problems of River-GOD Iconogrophy". American Journal of Archeology 82, no. 3, Johnson Horton. "Gerard de Lairesse: Genius Among the Treponemes," Journal of the Royal society of Medicine. 97, no.6, Lee Mireille. "Acheloos Peplophoros: A Lost Statuette of a River God in Feminine Dress" Hesperia 75, no. 3, Mackenzie Louisa. The Poetry of Place, Lyric, Landscape and Ideology in Renaissance France. Toronto: ON: U of Toronto P, Marin Louis. Sublime Poussin. Translated by Catherine Porter. Stanford: Stanford University Press, Marino Giovanni. "Dafni" in La Sampogna. Edited by Vania de Malde. Parma: Fondazione Pietro Bembo, Meyers Gretchen. "The divine River: Ancient Roman Identity and the Image of Tiberinus," in The Nature and Function of Water, Baths, Bathing and Hygiene from Antiquity through Renaissance. Edited by Anne Scott and Cynthia Kosso. Leiden and Boston: Brill, Olson Todd. Poussin and France: Painting, Humanism, and the Politics of Style. New Haven: Yale University Press, Ostrowski Janusz. Personifications of Rivers in Greek and Roman Art. Krakow: Nakladem University Jagiellonskiego, Pace Claire. "Peace and Tranquility of Mind: The Theme of Retreat and Poussin's Landscape," in Poussin and Nature, Arcadian Visions. Edited by Keith Christiansen and Pierre Rosenberg. New York: The Metropolitan Museum, Pace Claire. "The Golden Age The First and Last Days of Mankind: Claud Lorrain and Classical Pastoral, with Special Emphasis on Themes from Ovid's Metamorphoses". Artibus et Historiae 23, no. 46, Parry Hugh. "Ovid's Metamorphoses: Violence in a Pastoral Landscape". Transactions and Proceedings of the American Philological 95, Prat Antoine and Rosenberg Pierre. Nicolas Poussin, : Catalogue Raisonne des Dessins. Milano: Leonardo, 1994.

20 Puttfarken Thomas. "Poussin's Thoughts on Painting," in Commemorating Poussin: Reception and interpretation of the Artist. Edited by Genevieve Warwick and Katie Scott. Cambridge: Cambridge University Press, Rupert Martin. Baroque. New York: Harper & Row, 1977 Schueller Herbert. "The Quarrel of the Ancient and the Moderns". Music & Letters 41, no. 4, Taylor Rogan. "River Raptures: Containment and Control of Water in Greek and Roman Construction of Identity". In The Nature and Function of Water, Baths, Bathing and Hygiene from Antiquity through Renaissance. Edited by Anne Scott and Cynthia Kosso. Leiden and Boston: Brill, Unglaub Jonathan. Poussin and the Poetics of Painting: Pictorial narrative and the Legacy of Tasso. Cambridge: Cambridge University Press, Van Helsdingen Henry. "Notes on Poussin's Late Mythological Landscapes". Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art 29, no. ¾, Vernon Arnold. Roman Stoicism: Being Lectures on the History of the Stoic Philosophy with Special Reference to its Development within the Roman Empire. London: Routledge & Kegan Paul, Yates Frances. The French Academies of the Sixteenth Century. London: Routledge, Lorrain Daston on the Moral Authority of Nature, in: (access: 10/03/2019). אתר אינטרנט

21 תמונות תמונה מס' 1 פייטרו טסטה, ונוס מביאה כלי נשק לאנאיס, , תחריט, 36.2X40.4 ס"מ, מוזיאון המטרופוליטן, ניו יורק )מקור: ברשות הציבור(. תמונה מס' 2 ניקולא פוסן, מציאת התיבה, 1647, שמן על בד, 121X195 ס"מ, מוזיאון הלובר, פריז )מקור: ברשות הציבור(.

22 תמונה מס' 3 ניקולא פוסן, הצלת התינוק פירוס, 1634, שמן על בד, 116X160 ס"מ, מוזיאון הלובר, פריז )מקור: ברשות הציבור(. תמונה מס' 4 ניקולא פוסן, אקיס משתנה לאל נהר, , רישום עט חום, מגוון אפור וחום, גיר שחור, 319X189 ס"מ, הספרייה המלכותית, טירת ווינזדור )מקור: ברשות הציבור(.

23 תמונה מס' 5 ניקולא פוסן, אפולו ודפנה, , שמן על בד, 97X131 ס"מ, פינקוטק הישן, מינכן )מקור: ברשות הציבור(. תמונה מס' 6 ניקולא פוסן, אפולו ודפנה רישום הכנה, , עט ודיו חום, 198X171 ס"מ, אוסף דוונשר, Chatsworth )מקור: ברשות הציבור(.

24 תמונה מס' 7 מיכלאנג'לו, נפילת פאתון, 1533, רישום, גיר שחור, 394X255, מוזיאון האקדמיה, ונציה )מקור: ברשות הציבור(. תמונה מס' 8 ניקולא פוסן, דפנה בזרועות אל נהר הפנאוס, , רישום הכנה, 200X110 ס"מ, מוזיאון קונדה, שנטילי )מקור: ברשות הציבור(.

25 תמונה מס' 9 ברנרדו דדי, על פי ג'וליו רומנו, דפנה חובקת את אביה, 1599, תחריט, המוזיאון הבריטי, לונדון )מקור: ברשות הציבור(. תמונה מס' 10 ניקולא פוסן, אפולו ודפנה, 1664, שמן על בד, 155X200 ס"מ, מוזיאון הלובר, פריז )מקור: ברשות הציבור(.

26 תמונה מס' 11 מאסטר דיי, על פי ג'וליו רומנו, אלי נהר מנחמים את פנאוס, , תחריט, המוזיאון הבריטי, לונדון )מקור: ברשות הציבור(. תמונה מס' 12 בלדסרה פרוצי, אפולו ודפנה, 1508, פרסקו, וילה פרנזינה, רומא )מקור: ברשות הציבור(.

27 תמונה מס' 13 ניקולא פוסן, מות גרמניקוס, 1627, שמן על בד, 198X148 ס"מ, המכון לאמנות, מיניאפוליס )מקור: ברשות הציבור(. תמונה מס' 14 ניקולא פוסן, קינת ונוס על מות אדוניס, 1630, שמן על בד, 128X57 ס"מ, המוזיאון לאמנויות יפות, קן )מקור: ברשות הציבור(.

28 תמונה מס' 15 ניקולא פוסן, אפולו ודפנה )פרט(, 1664, שמן על בד, מוזיאון הלובר, פריז )מקור: ברשות הציבור(.

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דונטלו ומיכלאנגלו - 5258 תאריך עדכון אחרון 07-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:שנתי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס לאונרדו דה וינצי &#40 &#41 1519-1452 כצייר ופסל - 5814 תאריך עדכון אחרון 07-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה הראשונה בתואר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

ציורו של ז'אק לואי דויד, הליקטורים מחזירים לברוטוס את גופות בניו, כמשקף של תמורות ושינויים כתבה רחל ספיר מרצה ומדריכת טיולים בחו"ל /

ציורו של ז'אק לואי דויד, הליקטורים מחזירים לברוטוס את גופות בניו, כמשקף של תמורות ושינויים כתבה רחל ספיר מרצה ומדריכת טיולים בחול / ציורו של ז'אק לואי דויד, הליקטורים מחזירים לברוטוס את גופות בניו, כמשקף של תמורות ושינויים כתבה רחל ספיר מרצה ומדריכת טיולים בחו"ל /http://www.rachelsapir.co.il rachelsapir@gmail.com תוכן עניינים רשימת

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

מבוא לתולדות האמנות, תשע"ה Introduction to Art History מס' הקורס: מרצה: ד"ר עינת דוידי, ד"ר טלי גביש, גב' ליהיא ספיר מסגרת: לימודי הליבה נקודות

מבוא לתולדות האמנות, תשעה Introduction to Art History מס' הקורס: מרצה: דר עינת דוידי, דר טלי גביש, גב' ליהיא ספיר מסגרת: לימודי הליבה נקודות מבוא לתולדות האמנות, תשע"ה Introduction to Art History מס' הקורס: 11111 מרצה: ד"ר עינת דוידי, ד"ר טלי גביש, גב' ליהיא ספיר מסגרת: לימודי הליבה נקודות זכות: 4 מבנה: הרצאות פתיחה כלליות בזיקה לנושא שיילמד

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

Microsoft Word - caid.doc

Microsoft Word - caid.doc הצייד הקטן קטרין וביירון ג'קסון, צייר גוסטף טימערין יום אחד חבש דן את כובע הפרווה שלו, אחז ברובה שלו ויצא מהמחנה לתוך היער העבה. "אני צייד" אמר "אשיג לי עור דוב ועור צבי וזוג עורות ארנבות. וכשאפגוש את

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

1 לראות בעיניים עצומות כתבה ענת ישראלי אייר יעקב גוטרמן הוצאת הקיבוץ המאוחד סדרת קריאת- עשרה על הספר אביגיל מכיתה ז וזוהר מכיתה ח נפצעו בפיגוע חבלני כ

1 לראות בעיניים עצומות כתבה ענת ישראלי אייר יעקב גוטרמן הוצאת הקיבוץ המאוחד סדרת קריאת- עשרה על הספר אביגיל מכיתה ז וזוהר מכיתה ח נפצעו בפיגוע חבלני כ 1 לראות בעיניים עצומות כתבה ענת ישראלי אייר יעקב גוטרמן הוצאת הקיבוץ המאוחד סדרת קריאת- עשרה על הספר אביגיל מכיתה ז וזוהר מכיתה ח נפצעו בפיגוע חבלני כשנסעו באוטובוס. שניהם נפגעו בעיניהם והגיעו לאותו חדר

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד