227 זרקור למחקרים חדשים האפרסמון מעין גדי וסיפורה של מצדה זהר עמר* האפרסמון או הבלזם של יהודה נחשב לצמח הבושם המפורסם והיקר ביותר בעולם בתקופה הרומית

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "227 זרקור למחקרים חדשים האפרסמון מעין גדי וסיפורה של מצדה זהר עמר* האפרסמון או הבלזם של יהודה נחשב לצמח הבושם המפורסם והיקר ביותר בעולם בתקופה הרומית"

תמליל

1 227 זרקור למחקרים חדשים האפרסמון מעין גדי וסיפורה של מצדה זהר עמר* האפרסמון או הבלזם של יהודה נחשב לצמח הבושם המפורסם והיקר ביותר בעולם בתקופה הרומית ביזנטית. כך עולה מתוך מקורות כתובים רבים ומגוונים, החל מספרות חז"ל ועד למקורות הקלסיים. הצמח הצית את דמיונם של הקדמונים, ונופך של מסתורין עדיין אפוף בו. מקורות אפיגרפיים עתיקים שנמצאו בחפירות ארכאולוגיות והמזכירים צמח זה, מאששים את המקורות ההיסטוריים ומעידים שמדובר בסיפור אמיתי ובעל חשיבות רבה לבני התקופה. צמח האפרסמון זכה לעשרות מחקרים מהיבטים שונים )למשל, פליקס, תשנ"ז, עמ' 61-37; עמר, תשס"ב, עמ' 58 75; בן יהושע ורוזן, תשס"ט;,)Hadas, 2007 כמו גם אתר מצדה והמיתוס שנכרך בו, אך טרם מוקדה מספיק תשומת הלב המחקרית והציבורית לקשר האפשרי ביניהם )בעניין זה ראו.p 598.)Stiebel,,2006 במאמר זה נצביע אפוא על הזיקה האפשרית בין האפרסמון לאתר מצדה, העשויה להאיר פן נוסף בהיסטוריה ההרואית של מלחמת היהודים ברומאים. ייחודו של הצמח י קרתו של האפרסמון נבעה משום שהוא גודל כצמח תרבות בצורה אינטנסיבית ובשטחים מצומצמים אך ורק בארץ ישראל. המקורות הקלסיים מציינים גידול זה בנאות המדבר של אגן ים המלח, בעיקר ביריחו ועין גדי )כל המקורות הובאו בחיבורו של.)Stern, איורים של הצמח הונצחו גם במפת מידבא, והם מופיעים שם בכמה אתרים צפונית ליריחו.)Hepper & Taylor, 2004( המייחד את האפרסמון משאר צמחי הבושם האחרים כמו מור ולבונה, שהוא בדרך כלל אינו מפריש גושי שרף מוצקים, אלא מוהל נוזלי ריחני, כפי שגם רומזים כמה משמותיו הנרדפים )בעברית: נטף וביוונית ובלטינית,)Opobalsamum ובכמות יחסית קטנה אף על פי שהוא טופח בתרבות. דומה שיותר מריחו המיוחד של הבושם - נדירותו, הקושי באיסופו גם בשל תכונות נדיפותו, הם שהפכוהו למבוקש מאוד. המוהל הטהור של האפרסמון היה מוצר יקר ערך שנועד לבני המעמד הגבוה, ובשל מחירו הגבוה היו לו גם הרבה זיופים. הוא נמכר לרוב כמרכיב שמומס לע תים עם סממנים ריחניים אחרים כ'שמן אפרסמון', והמרכיב הזול ביותר היה 'עצת האפרסמון' (Xylobalsamum( שנאספה במהלך גיזום הצמח, ובתקופה הרומית היא למעשה הכניסה את מרב הרווח לאוצר השלטון )118.)Pliny,,1989 XII כמו כן נודע צמח זה כבעל סגולות רפואיות מופלגות למחלות שונות (2010 al.,.)iluz et האפרסמון הוא למעשה שם קיבוצי למספר צמחים בעלי תכונות דומות הגדלים באותו בית גידול. הזיהויים הסבירים ביותר, המתאימים ביותר למובא במקורות הכתובים מבחינת תיאור הצמח ותכונת המוהל הריחני שלו, הם: Commiphora gileadensis ו-.Commiphora kataf צמחים אלה הושבו בשנים האחרונות לארץ ישראל )עמר ואילוז, תש"ע(.

2 228 זהר עמר החשיבות הכלכלית של האפרסמון האפרסמון נזכר במקורות היהודים גם בשם 'צרי' ו 'קטף', והוא נזכר בראש רשימת המרכיבים של סממני הקטורת שהוקטרו במקדש על מזבח הזהב פעמיים ביום )בבלי, כריתות ו, ע"א; ירושלמי, יומא, מא, ע"ד(. מאחר שמדובר בצמח אנדמי הייחודי רק לארץ ישראל, סבר רב יהודה שיש לברך עליו "בורא שמן ארצנו" )בבלי, ברכות מג, ע"א(. תואר זה מתאים לדברי אופיאן )סוף המאה השנייה לספירה( שהזכיר את ה"בושם של פלסטינה" )335.p )Stern,,1984 במידה רבה הפך אפוא האפרסמון סמלה של ארץ ישראל. יתרה מזאת, מסתבר שגידול הצמח וסוד הפקתו היו נתונים בתקופות אחדות בידי היהודים, וגורמים זרים ביקשו לשלוט בו. החשמונאים היו הראשונים שפיתחו מערכות השקיה משוכללות בבקעת יריחו ונראה שבתקופתם התרחב שטח מטעי האפרסמון. היה זה חלק ממדיניות מכוונת של החשמונאים - תחילה בימי שמעון ובאופן נרחב בימי יוחנן הורקנוס - שהרחיבו את שטחי העיבוד החקלאי והקימו אחוזות ממלכתיות רבות ביהודה ובכל שטחי כיבושיהם כאמצעי להגדלת הקופה הממלכתית )אפלבאום, תשמ"ו, עמ' 75 79(. עד לתקופה זו נוצל בעיקר מעיין אלישע, ובימיהם החלו לנצל את מעיינות ו די קלט לצורך השקיית חלקה חקלאית גדולה, המכונה האחוזה המלכותית, שבה גידלו את שיחי האפרסמון. כאשר התגבר קצב הפיתוח של בקעת יריחו הוקמו מפעלי מים חדשים שהובילו מים ממעיינות הנערן ואלעוג'ה )נצר, תשס"ו, עמ' 74 78(. מרקוס אנטוניוס הפקיע את השטחים האלה מהורדוס, והורדוס העבירם לאהובתו קליאופטרה, מלכת מצרים, בסביבות לפסה"נ )פלוטורכוס, חיי אנטוניוס, 3, 36, מובא אצל pp ,)Stern,,1974 וזו החכירה אותם להורדוס בשנת 34 לפסה"נ )בן מתתיהו, קדמוניות, תשכ"ג, טו, 96(. לאחר שעלה אוגוסטוס לשלטון )שנת 31 לפסה"נ(, הוא העניקם להורדוס, וכך חזרו לזרום ההכנסות מהאפרסמון ושאר מוצרי ים המלח )תמרים, אספלט ומלח( ישירות לקופת ממלכת יהודה )בן מתתיהו, קדמוניות, תשכ"ג, טו, 217(. זה היה אחד ממקורות ההון העיקריים שאפשרו להורדוס לבנות בפאר את בית המקדש ולפתח את ירושלים )63.p.)Goodman,,2007 על רקע זה טרוגוס מציין שעושרה של האומה היהודית גדל כתוצאה מההכנסות של בושם האפרסמון המופק רק ביהודה 338( p. )Stern, 1984, האפרסמון במוקד המלחמה בין היהודים לרומאים גידול האפרסמון והפקת הבושם ממנו היו כנראה בכל התקופות שייכים באופן בלעדי לישות השלטונית, ועם כינונה של המדינה החשמונאית הוא הפך לסממן מובהק לריבונות עצמאית יהודית. אמנם מבחינת כלכלית הוא לא תפס מעמד מרכזי כמו זה של ענף התמרים, שהפך לסמל הפרובינקיה של יהודה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי מופיע במטבעות התקופה. השליטה באפרסמון הייתה יותר עניין של י קרה, בעיני היהודים והרומים כאחד. כאמור, בשל ייחודיותו ובלעדיותו של האפרסמון ליהודה הוא נזכר ראשון ברשימת המוצרים של "זמרת הארץ" )בראשית, מג, יא(. כך לפחות ביארו הפרשנים היהודים בתקופה הרומית

3 האפרסמון מעין גדי וסיפורה של מצדה 229 על פי המציאות בתקופתם את המונח המקראי "צרי" שיוצא מארץ ישראל לחו"ל בשם 1 "קטף". אחיזת היהודים במטעי האפרסמון ביטאה במידה רבה את כמיהתם לחירות ולעצמאות, וכאשר חרב המקדש ביקשו היהודים להשמיד את מטעי האפרסמון לבל יפלו בידי אויביהם, ולהותיר אדמה חרוכה. לפי תיאורו של פליניוס, מלחמה קשה ניטשה על כל שיח ושיח 113(.)Pliny, 1989, XII השלטון הרומי מעולם לא ויתר על מאווייו להעביר את מטעי האפרסמון תחת חסותו, ודיכוי מרד היהודים היווה עילה והזדמנות מצדו לממש זאת. הרומים שהכירו בחשיבותו של האפרסמון בעיני היהודים, ניצלו סמל זה לאורך כל תקופת מעורבותם ביהודה. דבר זה בא לידי ביטוי בכך שכאשר פרצו מרידות היהודים ברומים, בתחילה בימי פומפיוס )63 לפסה"נ( עם נפילתה של הממלכה החשמונאית 2 ומאוחר יותר בימי חורבן הבית בימי אספסינוס וטיטוס )70 לספירה(, הוצגו צמחי אפרסמון ברומי בתהלוכות הניצחון עם השבויים היהודים 111(.)Pliny, 1989, XII בסצנת הניצחון המפורסמת בשער טיטוס שברומא )שנבנה כנראה בשנת 81 לסה"נ בימי שלטונו של דומיטיאנוס, אחיו של טיטוס( נראים בתהלוכה חיילים רומיים עטורי זרי ניצחון לראשם ונושאים על כתפיהם את כלי המקדש. בתהלוכה ניתן לראות גם שלוש דמויות נשיות )הניכרות בגלימותיהן הארוכות( כנראה מטרוניתות רומיות, נושאות בידיהן אגודת ענפים. ייתכן שהכוונה היא לענפי האפרסמון, מעין מענק שלל שניתן לנשות רומא. הצמחים וידי הנשים האוחזות אותם, חסרים, כמו גם פרטים אחרים שנפגעו וניטשטשו עם ש ני הזמן, וכבר אינם נראים בתבליט האבן בימינו. אולם ניתן לראות פרטים אלה בהעתקות שונות, כמו זו שנערכה על ידי פיטרו ברטולי בשנת 1690 )3 Fig..)Yarden,,1991 הצגת האפרסמון עם מנורת הזהב - סממן יהודי מובהק - לא הייתה כנראה מקרית. ובמידה מסוימת ניתן לומר שהרומאים הם שהפכו את האפרסמון לסמל של יהודה ותושביה היהודים. באופן זה ביקשו הרומאים להמחיש את שליטתם ביהודים, בנכסיהם ובסמליהם. מצדה בחלק זה ברצוני להאיר פן נוסף בתולדותיה של מצדה, שאפשר וקשור לחלקו של האפרסמון במאבק הלאומי והכלכלי שהתקיים בין היהודים לרומאים. תוצרת גידול האפרסמון בחוות החקלאיות ביריחו ובעין גדי על ידי החקלאים עד ראשיתו של המרד הגדול, אם היו עצמאיים או אריסים וחוכרים, מצאה בסופו של דבר את דרכה לשווקים שנשלטו על ידי הרומאים. לשלטון הרומי היה אפוא אינטרס רב מעלה לשמר את מטעי האפרסמון, ולכן עם פרוץ המרד הרומאים מנהלים מלחמה עזה כדי להצילם מדי המורדים 1 למשל, תרגום אונקלוס לבראשית, לז, כה; מג, יא. בתלמוד מובא: "תני רבן שמעון בן גמליאל אומר: הצרי אינו אלא שרף ]הנוטף[ מעצי הקטף" )בבלי, כריתות ו, ע"א; ירושלמי, יומא ד, ה ]מא ע"ד[(. 2 פלורוס )מחצית הראשונה של המאה השנייה לסה"נ( מתאר בחיבורו ההיסטורי כיצד פומפיוס במסעו בסוריה עבר דרך האזור שבה עצי הבלזם המפורסמים גדלו. ראו.p 133.Stern,,1984

4 230 זהר עמר )113.)Pliny,,1989 XII תושבי יריחו נמלטו או שנפלו בחרב, והעיר נלכדה בידי הרומאים וע מה גם כל הפרדסים שמסביבה ובהם מטעי האפרסמון וכן התמרים ועצי הכופר )בן מתתיהו, מלחמת היהודים, ד, ח, ב-ג(. לפי יוסף בן מתתיהו, מבצר מצדה נבנה על ידי השולטים כדי להפקיד בו את אוצרותיהם בימי מלחמה )בן מתתיהו, מלחמת היהודים, ד, ז, ב(. ייתכן שכבר בימי הורדוס אוחסנה תוצרת האפרסמון היקרה שהופקה בעין גדי במחסנים שנמצאו בחפירות מצדה )595.p.)Stiebel,,2006 באביב שנת 68 מספר יוסף בן מתתיהו שהסיקריים תפסו את מצדה ומשם יצאו ופשטו על עין גדי: הם הפיצו )לכל עבר( את בעלי כושר הלחימה וגירשו אותם מן העיר עוד בטרם יוכלו לאחוז בנשק ולהתלכד... אחר כך רוקנו את הבתים, שדדו את תנובת השדה שכבר הבשילה והעבירו את שללם למצדה. הם גם בזזו את כל הכפרים בקרבת המבצר והחריבו את כל הארץ מסביב )בן מתתיהו, מלחמת היהודים, ד, ז, ב(. אם עדותו של יוספוס נאמנה, 3 ניתן להניח שבמהלך זה נפגעו גם מטעי האפרסמון שגודלו על ידי החקלאים שבתחום עין גדי ששימשה כבירת טופורכיה )פלך(, ותוצרת הנטף נבזזה. שרידי הכפר החקלאי של עין גדי נחשפו בחפירות ארכאולוגיות, והממצא מעיד על חורבנו ונטישתו בשנת לספירה בקירוב )הדס, תשע"א, א, עמ' 44(. כאמור, פגיעה במטעי האפרסמון נחשבה לפגיעה באינטרס הכללי של השלטון הרומי. לכן נראה שהמניע של הרומאים במצור העיקש על מצדה, שכלל הבאת כוח אדם עצום והשקעה בתשתיות כמו בניית שמונה מחנות צבא, היה בין היתר כלכלי, ולא רק כדי לדכא את המרידה. המאמץ של הרומאים נועד למנוע את חזרתם של מעשים אלה ואולי להשתלט על הבושם היקר שנלקח כשלל. רמז לכך אולי ניתן למצוא בנאום אלעזר בן יאיר מנהיג המרד כפי שהושמו בפיו בידי יוספוס: "יודע אני היטב כי ייחר לרומאים אם לא יהיו אדונים על גופנו ותיכזב תוחלתם לבצע" )בן מתתיהו, מלחמת היהודים, ד, ח, ו, בתרגום של שמחוני: "למצוא שלל"(. אולם גם אם הבושם היקר שהיה בידי מורדי מצדה הושחת ואבד, הרי כפי שידוע, הרומאים בסופו של דבר הצליחו להשתלט על רוב מטעי האפרסמון, וכנראה, תוך כחמש שנים להרחיב את שטחם ולהגדיל באופן משמעותי את הרווח שהפיקו מהם 118(.)Pliny, 1989, XII היישוב היהודי בעין גדי השתקם, ובכמה מהתעודות שהתגלו במדבר יהודה כמה שנים לפני מרד בר כוכבא, הוא מוזכר כ'כפר האדון הקיסר'. תעודה אחת משנת לערך עוסקת בכריתה או באיסוף של עצים )או קורות?(. ייתכן שתוכנה קשור לטיפוח האפרסמון שהיה נתון בידי האוצר הרומי ) pp..)cotton & Yareni,,1997 תעודה אחרת שנכתבה בחודש מאי 124 לסה"נ, היא למעשה שטר חוב של יהודי תושב עין גדי שלווה 60 דינר מקנטריון רומי. הפרט החשוב לענייננו הוא שתחום החצר שהוא משכן תמורת ההלוואה היה מוקף משלושת צדדיו במחנה הצבא הרומי )41-46 pp..)lewis,,1989 עדות נוספת לנוכחות זו היא חשיפתו של בית מרחץ רומי בעין גדי מתקופה זו. מכאן עדות נוספת להמשך הפיקוח והנוכחות של הרומאים על מטעי האפרסמון כחלק משמירה 3 יש המפקפקים בידיעה זו כמקור היסטורי מהימן ומייחסים את הרס עין גדי לצבא הרומאי. ראו אשל, תשס"ט, עמ' 44.

5 האפרסמון מעין גדי וסיפורה של מצדה 231 על האינטרסים הכלכליים שלהם. פליניוס מציין שרוב ההכנסות של הפיסקוס )fiscus( היה מבלזם עץ )xylobalsamum( שהכניס לאוצר הרומי 800,000 ססטרצות, עד כי היקף הרווחים עלה בהרבה מזה של הנטף הטהור )118.)Pliny,,1989 XII עדויות לשימוש בבלזם העץ ישנן גם בפפירוסים שנמצאו במצדה 98-99( pp ,.)Cotton & Geiger 1989, השיקול הכלכלי מעניק הצדקה הגיונית להחלטת מפקדי הצבא הרומי ביהודה להמשיך לקיים פעילות מסוימת של חיל מצב ליד מצדה במשך כארבעים שנה לאחר חורבן הבית ) לסה"נ(. הנוכחות במצדה, כעשרה קילומטרים מעין גדי, שימשה כגיבוי וככוח עזר מגן נוסף ליחידה הצבאית בעין גדי. מצדה שימשה גם כמקום אסטרטגי שחולש על הדרך בין צוער לעין גדי, שבו המשיכו לטפח את שיחי האפרסמון ומטעי התמרים המפורסמים של עין גדי וצוער - 4 סמל חקלאי ייחודי נוסף של מדינת יהודה )44-46.)Pliny,,1989 XIII דגם פעולה דומה ניתן לראות ביישוב ארכילאיס. שם כנראה גם גידלו את שיחי האפרסמון, כפי שניתן לראות במפת מידבא. במפה ליד שם היישוב מופיע איור של שיח האפרסמון ומגדל ועליו סולם. שרידים של מבנה מונומנטלי חסר פתח כניסה שהתנשא לגובה רב, נחשפו בחפירות ארכאולוגיות שנערכו באתר ארכילאיס. המבנה מתוארך לראשית המאה הראשונה לפסה"נ ופעל עד לשלהי התקופה הביזנטית )היזמי, תשנ"ג, עמ'.)213, נראה שמדובר במגדל שמירה שצפה על מטעי האפרסמון והתמרים שהיו באזור )בן מתתיהו, קדמוניות היהודים, יז 340(. ואולם מסתבר שבעקבות ההרס שפקד את ארכילאיס בתקופת המרד הגדול שבו נטלו חלק מתושבי הישוב, הקימו הרומים שני מחנות צבא על הרכס הצופה על היישוב. לאחר מכן שוקם היישוב והמשיך להתקיים גם בתקופה הביזנטית )היזמי, תשע"ב, עמ' 105(. מסתבר אפוא שהשלטון הרומי ביקש לשמור על שני הנכסים המפורסמים ביותר של יהודה: התמר והאפרסמון. הממצא הארכאולוגי הפעילות הארכאולוגית בעת החדשה, בעיקר סביב האגן המערבי של ים המלח, הניבה ממצאים רבים. כמעט בכל אתר היו שביקשו לקשור מתקני תעשייה מסוימים או מכלולי כלים מיוחדים להפקת בושם האפרסמון. ברוב המקרים אין בידינו לפי שעה עדות מוחלטת שתתמוך בהשערות אלה, מהן בעלות סבירות גבוהה ומהן מסופקות יותר שנדחו על ידי החוקרים. דוגמאות לכך הן, למשל, הפכית מקומראן )פטריך ואורבס, תשמ"ט, עמ' 147; 1995,(Feliks, מתקני התעשייה בעין בוקק )אילוז ועמר, תשס"ט( ובעין פשחה )ברושי, תשס"ט, עמ' 34; 2005.)Netzer, חלק ממתקנים אלה שימשו כנראה כמתקנים לייצור דבש תמרים )הדס, תשע"א ב(. לעומת זאת, קיימות עדויות ארכאולוגיות ברורות לזיקה בין האפרסמון למצדה, ולהלן נמנה אותן: 4 על תמרי עין גדי ראו למשל בן סירא, כד, יד )סגל, תשי"ט(; בן מתתיהו, קדמוניות, ט, 7; בראשית רבה, מב, ז. לכך יש לצרף את תעודות בר כוכבא המזכירות את עין גדי כמקור לולבים. ראו ירדני, 2000, עמ' 177. על תמרי צוער ראו משנה, יבמות טז, ז; תוספתא, שביעית ז, טו. על מטעי התמרים שבתחום מחוזא שליד צוער בארכיון בבתא מראשית המאה השנייה, ראו ידין, תשל"א, עמ' ,

6 232 זהר עמר 1. שימוש בבלסם העץ נזכר בקובץ פפירוסים שנמצאו במחנה הלגיון הרומי העשירי במצדה. על כך כותבת חנה כותן: מציאותם של הפפירוסים הנ"ל בפסגת מצדה מעידה אולי, כי ההגנה על מטעי האפרסמון שבעין גדי היתה מוטלת על הצבא ששם מצור על מצדה. ושמא השתמש הצבא הרומי בקיסילובאלסאמום בשל סגולותיו הרפואיות? )כותן, תש"ן, עמ' ; pp , )Cotton & Geiger, 1989, 2. על שבר קנקן שנתגלה באתר נמצאה כתובת ובה נזכר מיץ האפרסמון Nave,( Yadin & )1989, p במצדה נמצא אוסטרקון ועליו רשום השם 'הקטפי' )שטיבל ונצר, 2006, עמ' 27(, כלומר כינוי לאדם שכנראה עסק בגידול צמח ה'קטף' או בהפקת הבושם ממנו. האם מדובר באחד מאנשי עין גדי שמצא מפלט במצדה? מסקנות לאור המקורות ההיסטוריים שהבאנו לעיל, ניתן לדעתנו לייחס את העדויות הקשורות לאפרסמון כחלק מהמאבק בין היהודים לרומאים ערב חורבן הבית השני ולאחריו. פרשנות זו מעמידה את חלקו של מבצר מצדה בתקופת המרד הגדול באופן מעט שונה מהידוע לנו עד כה. ייתכן שהעדויות הללו או חלקן משקפות את המשך הפעילות של גידול האפרסמון והפקת הבושם ממנו לאחר השתלטות הרומאים על המטעים של היהודים שהמשיכו לגדל את האפרסמון בשירות הקיסר. דבר זה בא לידי ביטוי בדרשה מאוחרת המשקפת את המציאות ההיסטורית מהתקופה הרומית מאוחרת: " ומ ד ל ות ה אר ץ ה ש א יר נ ב וז ר א ד ן ר ב ט ב ח ים ל כ ר מ ים ול י ג ב ים" )ירמיה נב טז( - כורמים - תני רב יוסף: "אלו מלקטי אפרסמון מעין גדי ועד רמתא" )בבלי, שבת כו ע"א(. מכל השאלות הפתוחות הללו דבר אחד ברור: מצדה היא האתר היחיד בארץ שמספק עדויות ארכאולוגיות רבות וברורות על השימוש בצמח זה ובבשמים אחרים כמו המור שמוזכר אף הוא במכתב על שבר כלי שנמצא באתר )51.p.)Yadin & Naveh,,1989 כל העדויות הללו רומזות שבסיפורה של מצדה תפס האפרסמון תפקיד חשוב, והנסתר בו עדיין רב על הגלוי. רשימת מקורות אילוז, ד' ועמר, ז' )תשס"ט(. מתקן התעשייה בעין בוקק: מפעל להפקת אינדיגו מהצמח ניל?. בתוך: י' אשל )עורך(. מחקרי יהודה ושומרון, קובץ יח )עמ' (. אריאל: המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ומו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן. אפלבאום, ש' )תשמ"ו(. מפעל ההתיישבות של בית חשמונאי: מניעיו ובעיותיו. בתוך: א' אופנהיימר, א' כשר וא' רפפורט )עורכים(, אדם ואדמה בארץ ישראל הקדומה )עמ' 75 79(. ירושלים: יד יצחק בן צבי.

7 האפרסמון מעין גדי וסיפורה של מצדה 233 אשל, ח' )תשס"ט(. עין גדי. ירושלים: כרטא. בן יהושע, ש' ורוזן, ב' )תשס"ט(. הסוד של עין גדי, קתדרה, , בן מתתיהו, י' ]יוספוס פלביוס( )תש"ע(. תולדות מלחמת היהודים ברומאים. )ל' אולמן, מתרגמת(, ירושלים: כרמל. בן מתתיהו, י' ]יוספוס פלביוס[ )תשכ"ג(. קדמוניות היהודים )א' שליט, מתרגם(. ירושלים תל אביב: מוסד ביאליק. ברושי, מ' )תשס"ט(. אורחות חיים בקומראן. בתוך: מ' קיסטר )עורך(. מגילות קומראן: מבואות ומחקרים, א )עמ' 25 48(. ירושלים: יד יצחק בן צבי. הדס, ג' )תשע"א, א.( הכפר מימי הבית השני בנווה עין גדי. קדמוניות, , הדס, ג' )תשע"ב. ב.( מדבשות בבקעת ים המלח. קתדרה, , היזמי, ח' )תשנ"ב(.. חר' אל ביודאת היא ארכלאיס - כפרו של ארכילאוס. בתוך: ז"ח ארליך וי' אשל )עורכים(. מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס השני )עמ' (. קדומים אריאל: מכללת יהודה ושומרון, מכון מחקר. היזמי, ח' )תשע"ב(. הטופרכיה של שלומי, אחות המלך הורדוס, ויישוביה: ארכילאיס, פצאליס וליוויאס". בתוך: א' טבגר, ז' עמר ומ' ביליק )עורכים(. במעבה ההר )עמ' (. בית אל. ידין, י' )תשל"א(. החיפושים אחר בר כוכבא. ירושלים: ספרית מעריב. ירדני, ע' )2000(. אוסף תעודות ארמיות, עבריות ונבטיות ממדבר יהודה וחומר קרוב, כרך א. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז לחקר תולדות ישראל ע"ש בן ציון דינור. כותן, ח"מ )תש"ן(. תעודות של הלגיון העשירי פרטנזיס שנתגלו במצדה. קדמוניות, 89 90, נצר, א' )תשס"ו(. תרומתם של החשמונאים והורדוס לפיתוח בקעת יריחו. בתוך: י' אשל )עורך(, מחקרי יהודה ושומרון, קובץ טו )עמ' 73 84(. אריאל: המכללה האקדמית יהודה ושומרון ומו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן. סגל, מ"צ )תשי"ט(. בן סירא השלם. ירושלים: מוסד ביאליק. עמר, ז' )תשס"ב(. ספר הקטורת. תל אביב: הוצאת ארץ, אוניברסיטת תל אביב. עמר, ז' ואילוז, ד' )תש"ע(. האפרסמון בארץ ישראל. בתוך: א' מירון )עורך(, מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה, דברי הכנס האחד עשרה )עמ' 73-61(. מכון מגלי"ם. פטריך, י' וארובס, ב' )תשמ"ט(. פכית עם שמן )אפרסמון?( ממערה ליד קומראן. ארץ ישראל, כ, פליקס, י' )תשנ"ז(. עצי בשמים יער ונוי. ירושלים: הוצאת ראובן מס. שטיבל, ג' ונצר, א' )2006(. החפירות החדשות במצדה. אריאל, ,

8 234 זהר עמר Cotton H. M., & Geiger, J. (1989). Masada II, The Yigael Yadin Excavations final reports, the Latin and Greek documents. Jerusalem; Israel Exploration Society. Cotton H.M., & Yardeni, A. (eds.). (1997). Aramaic, Hebrew and Greek documentary texts from Nahal Hever and other sites, Discoveries in the Judaean Desert, 27. Oxford: Clarendon Press. Feliks, Y. (1995). The Incense of the Tabernacle, in D. P. Wright, D. N. Freedman, & A. Hurvitz (eds.). Pomegranates and Golden Bells: studies in biblical, jewish, and near eastern ritual, law, and literature in honor of Jacob Milgrom, (pp ). Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns. Goodman, M. (2007). Judaism in the Roman World. Leiden Boston: Brill Hadas, G. (2007). The balsam afarsemon and ein gedi during the roman-byzantine period. Revue Biblique, 114/2, Hepper, F. N., & Taylor, J. E. (2004). Date Palms and Opobalsam in the Madaba mosaic map. PEQ, 136, Iluz, D., Hoffman, M., Gilboa-Garber, N. & Amar Z. (2010). Medicinal properties of Commiphora gileadensis. African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 4, Lewis, N. (1989). The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters, Greek Papyri. Jerusalem: Israel Exploration Society. Netzer, E. (2005). Did any perfume industry exist at Ein Feshkha? IEJ, 55, Pliny, G. (1989). Naturalis Historia (W. H. S Jones, trans.) London: Loeb Classical Library. Stern, M. ( ). Greek and Latin Authors on Jews and Judaism. Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and Humanities. Stiebel, G. (2006). Masada. in Encyclopaedia Judaica (Second edition), vol. 13. (CD-ROM version). Yadin, Y., & Naveh, J. (1989). Masada I, The Yigael Yadin Excavations Final Reports, the Aramaic and Hebrew Ostraca and Jar Inscriptions. Jerusalem: Israel Exploration Society. Yarden, L. (1991). The Spoils of Jerusalem on the Arch of Titus : A Re-investigation. Stockhom: Svenska Institutet. * פרופ' זהר עמר, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

safrai-front-material-x.indd

safrai-front-material-x.indd זאב ספראי איל רגבי ארץ ישראל בתקופת בית שני המשנה והתלמוד מהכיבוש היווני עד ימי האסלאם 333 לפה"ס- 647 לספירה כּרטא ירושלים THE LAND OF ISRAEL DURING THE TIMES OF THE SECOND TEMPLE, THE MISHNAH AND THE TALMUD

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO HELLEN.-ROMAN. ARCH. OF LAND OF ISRAEL - 43511 Last update 27-10-2015 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: archaeology & ancient near east Academic

קרא עוד

דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )

דוח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשעט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כץ ) דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל- 3.1.19 על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )כצל'ה( לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי יו"ר מועצת המנהלים

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

טביעת מטבעות בירושלים בתקופה הרומית מאת: יהושע זלוטניק 8018/1/8// תקציר :המחבר יתמקד במאמר בטביעת מטבעות ברונזה בירושלים בתקופה

טביעת מטבעות בירושלים בתקופה הרומית מאת: יהושע זלוטניק 8018/1/8// תקציר :המחבר יתמקד במאמר בטביעת מטבעות ברונזה בירושלים בתקופה טביעת מטבעות בירושלים בתקופה הרומית מאת: יהושע זלוטניק zlotniky@bezeqint.net 8018/1/8// תקציר :המחבר יתמקד במאמר בטביעת מטבעות ברונזה בירושלים בתקופה הרומית. הטביעה במטבעה המקומית שהחלה למעשה בימי השליטים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

{שם המצגת כאן}

{שם המצגת כאן} שיעור מספר 10: אוגוסטוס וקיסרות הים התיכון Wikipedia, Augustus ההסדר של אוגוסטוס אתגר משולש: צעדים מידיים כלכלה: הפסקת המלחמה ואוצרות מצרים תבואה חינם אשראי זול, עבודות יזומות )מקדשים( איתות על חזרה לנורמליות

קרא עוד

אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשע"ז שאלון לעדכו

אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשעז שאלון לעדכו אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשע"ז שאלון 022281 לעדכונים ולהשלמות - רכס אתכם לאורך כל הדרך www. reches.co.il

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

האוניברסיטה העברית רשות העתיקות אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי הרוח מרחב ירושלים הפקולטה למדעי הרוח המכון לארכיאולוגיה המכון לארכיאולוגיה הרשות חברת

האוניברסיטה העברית רשות העתיקות אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי הרוח מרחב ירושלים הפקולטה למדעי הרוח המכון לארכיאולוגיה המכון לארכיאולוגיה הרשות חברת האוניברסיטה העברית רשות העתיקות אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי הרוח מרחב ירושלים הפקולטה למדעי הרוח המכון לארכיאולוגיה המכון לארכיאולוגיה הרשות חברת מוריה לפיתוח ירושלים חברה לפיתוח ירושלים בע"מ חידושים

קרא עוד

ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש הקדמה: טרם המדינה החשאית המצב בארץ בקרב היהודים: סביב המדינה ובארץ סוררת תרבות הלניסתית- פרי השפעת

ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש הקדמה: טרם המדינה החשאית המצב בארץ בקרב היהודים: סביב המדינה ובארץ סוררת תרבות הלניסתית- פרי השפעת ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש הקדמה: טרם המדינה החשאית המצב בארץ בקרב היהודים: סביב המדינה ובארץ סוררת תרבות הלניסתית פרי השפעתה של האמפריה של אלכסנדר מוקדון. התרבות ההלניסתית היוותה

קרא עוד

צ JERUSALEM THE OLD CITY העיר העתיקה البلده القديمه ללכת בדרכי העתיקה מ ד ר י ך ל מ ט י י ל ה ע צ מ א י עיריית ירושלים משרד ראש הממשלה

צ JERUSALEM THE OLD CITY העיר העתיקה البلده القديمه ללכת בדרכי העתיקה מ ד ר י ך ל מ ט י י ל ה ע צ מ א י עיריית ירושלים משרד ראש הממשלה צ JERUSALEM THE OLD CITY העיר העתיקה البلده القديمه ללכת בדרכי העתיקה מ ד ר י ך ל מ ט י י ל ה ע צ מ א י עיריית ירושלים משרד ראש הממשלה צילום: ברוך גיאן שער דוד המלך - שער ציון סימני הירי בחזית השער מעידים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

מדריך למורה ממדינת מקדש לעם הספר היסטוריה של בית שני שגיא כהן ייעוץ מקצועי: פרופ' יהושע שוורץ ייעוץ פדגוגי: ד"ר מיכאל ירון כנרת, זמורה, ד

מדריך למורה ממדינת מקדש לעם הספר היסטוריה של בית שני שגיא כהן ייעוץ מקצועי: פרופ' יהושע שוורץ ייעוץ פדגוגי: דר מיכאל ירון כנרת, זמורה, ד מדריך למורה ממדינת מקדש לעם הספר היסטוריה של בית שני שגיא כהן ייעוץ מקצועי: פרופ' יהושע שוורץ ייעוץ פדגוגי: ד"ר מיכאל ירון 3.12.14 4369 כנרת, זמורה, דביר הוצאה לאור כתיבה: שגיא כהן ייעוץ פדגוגי ודידקטי:

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

הרשות האוניברסיטה העברית רשות העתיקות לפיתוח ירושלים הפקולטה למדעי הרוח מרחב ירושלים המכון לארכיאולוגיה חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ

הרשות האוניברסיטה העברית רשות העתיקות לפיתוח ירושלים הפקולטה למדעי הרוח מרחב ירושלים המכון לארכיאולוגיה חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ הרשות האוניברסיטה העברית רשות העתיקות לפיתוח ירושלים הפקולטה למדעי הרוח מרחב ירושלים המכון לארכיאולוגיה חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ו עורכים: דוד עמית, גיא ד' שטיבל, אורית

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

הרשות האוניברסיטה העברית רשות העתיקות לפיתוח ירושלים הפקולטה למדעי הרוח מרחב ירושלים המכון לארכיאולוגיה חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ

הרשות האוניברסיטה העברית רשות העתיקות לפיתוח ירושלים הפקולטה למדעי הרוח מרחב ירושלים המכון לארכיאולוגיה חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ הרשות האוניברסיטה העברית רשות העתיקות לפיתוח ירושלים הפקולטה למדעי הרוח מרחב ירושלים המכון לארכיאולוגיה חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ו עורכים: דוד עמית, גיא ד' שטיבל, אורית

קרא עוד

קורות חיים ורשימת פרסומים

קורות חיים ורשימת פרסומים קורות חיים ורשימת פרסומים )דצמבר 2013( דר' דורון בר פרטים אישיים תאריך לידה: 6 ביולי 1965 מספר תעודת זהות: 059710491 כתובת: רח' רמב"ם 21, מבשרת ציון, 90805 מספר טלפון: 02-5342623.1 השכלה 2003 פוסט דוקטורט,

קרא עוד

אור וינר-בלכר מיקוד 2016 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשע"ו שאלון לעדכונים ול

אור וינר-בלכר מיקוד 2016 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשעו שאלון לעדכונים ול אור וינר-בלכר מיקוד 2016 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשע"ו שאלון 022281 לעדכונים ולהשלמות - רכס אתכם לאורך כל הדרך www. reches.co.il www.mikudim.co.il

קרא עוד

מבוא

מבוא בס"ד סוסיא- תולדותיה של עיירה יהודית בספר המדבר נכתב ע"י : דורון שר-אבי סוסיא- תולדותיה של עיירה יהודית בספר המדבר דורון שר-אבי מבוא סוסיא נמצאת בשוליים הדרום מזרחיים של הר חברון. היתה זו עיירה יהודית

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס אומנויות כנען: פסלים, לוחיות חרס וחותמות גליל באלף השני לפנה"ס - 5809 תאריך עדכון אחרון 09-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי פרסומי חפירות יישומיות III דו"חות ומחקרים של חפירות המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי חיפה 2008

אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים עש רקאנטי פרסומי חפירות יישומיות III דוחות ומחקרים של חפירות המכון ללימודי ים עש רקאנטי חיפה 2008 אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי פרסומי חפירות יישומיות III דו"חות ומחקרים של חפירות המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי חיפה 2008 עורכים: מיכל ארצי שלום ינקלביץ גיל ציוני עיצוב, סדר ועימוד: גיל ציוני

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

עוזי ליבנר בתי הכנסת וההתיישבות היהודית בגולן ה'תחתון' בתקופות הרומית והביזנטית דפנה וערן מאיר, בתי כנסת קדומים ברמת הגולן )ספריית דוד וימימה יסלזון,

עוזי ליבנר בתי הכנסת וההתיישבות היהודית בגולן ה'תחתון' בתקופות הרומית והביזנטית דפנה וערן מאיר, בתי כנסת קדומים ברמת הגולן )ספריית דוד וימימה יסלזון, עוזי ליבנר בתי הכנסת וההתיישבות היהודית בגולן ה'תחתון' בתקופות הרומית והביזנטית דפנה וערן מאיר, בתי כנסת קדומים ברמת הגולן )ספריית דוד וימימה יסלזון, צפונות עבר: סדרת ספרים(, ירושלים: יד יצחק בן צבי, תשע"ג,

קרא עוד

89 על סגנון הבנייה של בתי הכנסת בדרום הר חברון על סגנון הבנייה של בתי הכנסת בדרום הר חברון חיים וייסמן הקדמה בדרום הר חברון נתגלו ונחפרו ארבעה בתי כנס

89 על סגנון הבנייה של בתי הכנסת בדרום הר חברון על סגנון הבנייה של בתי הכנסת בדרום הר חברון חיים וייסמן הקדמה בדרום הר חברון נתגלו ונחפרו ארבעה בתי כנס 89 על סגנון הבנייה של בתי הכנסת בדרום הר חברון הקדמה בדרום הר חברון נתגלו ונחפרו ארבעה בתי כנסת מהתקופה הביזנטית )איור 1(: באשתמוע )מאיר ורייפנברג תש"ב; ייבין תשל"ב(; בסוסיא )גוטמן, ייבין ונצר תשל"ב(;

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

untitled

untitled Í ÚÓ ÂÁ Ù Â È ÎÏÓÓ È Â ÈÈ ÚÂ È Ó ÔÂ È Ô ÂÁ Ï appleèù ÛÒÂÈ Ú ÔÒÈapple ± È ˆ Ô ÁˆÈ È È Ó Â È ÎÏÓÓ È Â ÈÈ Í ÚÓ ÂÁ Ù ÔÂ È Ô ÂÁ Ú הקדמה במאמר זה אציע היסטוריה יישובית של ממלכת יהודה לאורך 400 שנה, מתחילת המאה

קרא עוד

3 3 יורשיו של הורדוס הגדול יונתן ג פרייס לווייתו של הורדוס הגדול, ששלטונו התאפיין בפאר ובראוותנות, באמביציה בוערת ובהישגים מזהירים, הייתה אקט אחרון של

3 3 יורשיו של הורדוס הגדול יונתן ג פרייס לווייתו של הורדוס הגדול, ששלטונו התאפיין בפאר ובראוותנות, באמביציה בוערת ובהישגים מזהירים, הייתה אקט אחרון של 3 3 יורשיו של הורדוס הגדול יונתן ג פרייס לווייתו של הורדוס הגדול, ששלטונו התאפיין בפאר ובראוותנות, באמביציה בוערת ובהישגים מזהירים, הייתה אקט אחרון של תפארת: ארכלאוס ]בן הורדוס[ לא החסיר שום פרט לתפארת

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - The Menorah1.pps [מצב תאימות]

Microsoft PowerPoint - The Menorah1.pps [מצב תאימות] מנורת המשכן והמקדש היא מכלי הקודש העיקריים, לצד השולחן ומזבח הקטורת " ו י ת ן א ת- ה ש ל ח ן ב א ה ל מו ע ד, ע ל י ר ך ה מ ש כ ן צ פ נ ה, מ חו ץ, ל פ ר כ ת. כג ו י ע ר ך ע ל יו ע ר ך ל ח ם, ל פ נ י י הו

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

בס"ד

בסד בס"ד מצודות הספר בדרום הר חברון נכתב ע"י : דורון שר אבי. מבוא אחת השאלות הבסיסיות העולות מחקר קו הלימס נוגעת לזמן הקמתו, ובהתאם, לזמן התהוותם של מרכיביו הצבאיים, הכלכליים, המינהליים וכד'. שאלה זו נדונה

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

הובלת חיטה באימפריה הרומית היבטים אסטרטגיים אריה רונה

הובלת חיטה באימפריה הרומית היבטים אסטרטגיים אריה רונה הובלת חיטה באימפריה הרומית היבטים אסטרטגיים אריה רונה הובלת חיטה באימפריה הרומית היבטים אסטרטגיים אריה רונה יולי 2018 קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה הקתדרה עוסקת בנושאי הביטחון הלאומי שלהם

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

Microsoft Word - הסטוריה א

Microsoft Word - הסטוריה א פתרון בחינת הבגרות בהיסטוריה חלק א' יחידה אחת 2013 קיץ 220 מספרי השאלון: 022115, מורים מוגש על ידי: רענן נוימרק וארז כסיף להיסטוריה ברשת בתי הספר של יואל גבע הערות: התשובות המוצגות כאן הן בגדר הצעה לפתרון

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד