1 פורום "חוקרים זוכרים" חוקרים בני הדור השני והשלישי ומורשת השואה השכבה הדורית הקרויה בני "הדור השני" ו"הדור השלישי" לניצולי שואה הצמיחה מתוכה רשימה א

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "1 פורום "חוקרים זוכרים" חוקרים בני הדור השני והשלישי ומורשת השואה השכבה הדורית הקרויה בני "הדור השני" ו"הדור השלישי" לניצולי שואה הצמיחה מתוכה רשימה א"

תמליל

1 1 פורום "חוקרים זוכרים" חוקרים בני הדור השני והשלישי ומורשת השואה השכבה הדורית הקרויה בני "הדור השני" ו"הדור השלישי" לניצולי שואה הצמיחה מתוכה רשימה ארוכה של חוקרים בתחומים מגוונים של המדעים. את החוקרים האלה ניתן לחלק לשתי קבוצות מרכזיות. אלה שבחרו להקדיש את חייהם המקצועיים למחקר שיש לו נגיעה ישירה לטראומה של השואה, לעבר המשפחתי ו\או להיסטוריה הקהילתית והלאומית, ואלה שלכאורה לתחום העיסוק המקצועי שלהם אין נגיעה ישירה לשואה. יש אלה שניתן לומר עליהם שכל עיסוקם מונע מן הטראומה שחוו הוריהם וסביהם, והם תרגמו את הטראומה הזאת לכוח מניע לקידום מחקרי-מקצועי ולכוח טיפולי. אחרים אינם רואים בבחירתם המקצועית קשר כלשהו לעברם האישי. כחוקרים, אמונים אנשים אלה על דרכי חשיבה וניתוח מיוחדים, ושימוש בכלי הביטוי הייחודיים לאנשי מחקר. כאמור, יש מביניהם העוסקים ישירות בתחום השואה בעוד שאחרים עוסקים במחקר בתחומים שאינם קשורים ישירות לשואה, אך במבט קרוב יותר, יש ביניהם כאלה שהשואה מלווה את פעילותם המחקרית כל העת כמעין מנגינת לוואי חרישית. פורום "חוקרים זוכרים" בוחן את השכבה הדורית של בני "הדור השני" ו"הדור השלישי" כחוקרים, ומבקש לבחון את מהות הקשר בין היותם חוקרים לבין היחס שלהם לנושא השואה ולזיכרון השואה. הרציונל מאחורי הפרויקט הנו כפול: בהיבט התיאורטי - הדגש האנטי-פוזיטיביסטי על הקשר בין בית הגידול של החוקר, בזמן ובמקום מסוימים, לבין זיכרון השואה כפי שבא לידי ביטוי אצלו; בהיבט התוכני להראות את ריבוי הגישות לזיכרון השואה בקרב חוקרים שגדלו בפרק זמן מסוים, ובכל זאת לחפש אצל גישות אלו מכנים משותפים. חשוב לציין שאין אנו יוצאים מתוך הנחה מוקדמת שכל החוקרים המשתתפים בפרויקט חולקים את אותן החוויות ההיסטוריות, ובוודאי לא את אותן הפרשנויות והמשקל שהם נותנים לחוויות אלו. בין השאלות הנשאלות: כיצד מתמודדים חוקרים בני ה"דור השני" ו"הדור השלישי" מכל אחת מהקבוצות שמנינו לעיל, עם זכר השואה? האם היותם בני ה"דור השני" ו"הדור השלישי" השפיע על בחירותיהם המקצועיות, ואם כן, כיצד בא הדבר לידי ביטוי? באיזה אופן משפיעה עובדת היותם חוקרים, אמונים על שיטות מחקר ספציפיות, על דרך התמודדותם עם השואה? שאלות אלו ואחרות יעמדו במוקד הדיונים שיתקיימו בתוך קבוצת הדיון המהוות השלב הראשון בפרויקט זה. במסגרת הדיונים מעלים המתדיינים

2 2 באופן רפלקסיבי מחשבות על שאלות הקשורות בהיותם בו בזמן חוקרים, ובני הדור השני. בסיום הפרויקט תקיים קבוצת הדיון כנס באוניברסיטת בר אילן ובו תציג את מסקנותיה. הפרויקט מחולק לשתי חטיבות. בחטיבה הגדולה שלחה פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ מעל 300 שאלונים לחוקרים בני הדור השני והשלישי בארץ ובחו"ל. בחטיבה המצומצמת הוקמו שלוש בוצת מיקוד הנפגשות פעם בחודש בכדי ללבן את הסוגיות המרכזיות העולות מתוך השאלונים. כל חברי קבוצות המיקוד כותבים אוטוביוגרפיות אקדמיות שיתפרסמו בספר שיראה אור בעברית ובאנגלית בעריכת פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ ופרופ' שמואל רפאל, תחת הכותרת The Darkest Equation: Research as an Arena of Memory for Offspring of.holocaust Survivors, A Collection of Academic Autobiographies פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ מרכזת את הפורום.

3 3 חברי קבוצת המיקוד הראשונה: פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, המכון לחקר השואה )המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי, אוניברסיטת בר-אילן( פרופ' זהבית גרוס, קתדרת אונסקו ומרכז סאל ואן גלדר לחקר הוראת השואה )ביה"ס חינוך, אוניברסיטת בר-אילן( פרופ' חיים טייטלבאום, המועצה להשכלה גבוהה )המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר- אילן( פרופ' אילן צרפתי, המחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית )הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב( ד"ר דן קרטר, מנהל המרפאה לנוירוגסטרואנטרולוגיה ורצפת האגן, )מכון הרפואי שיבא והפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב( גסטרו, המרכז פרופ' שמואל רפאל ויוונטה, מכון סלטי לחקר הלאדינו )המחלקה אוניברסיטת בר-אילן( לספרות עם ישראל, פרופ' דב שוורץ, המכון לחקר הציונות הדתית )המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר-אילן( ד"ר ליאת שטייר לבני, )המחלקה לספרות, לשון, ואומנויות, והאוניברסיטה הפתוחה( המכללה האקדמית ספיר חברי קבוצת המיקוד השנייה: ד"ר דניאלה אוסצקי-שטרן, מנהלת ארכיון מורשת, עמיתת פוסט דוקטור, המכון לחקר השואה, אוניברסיטת בר-אילן. דובי אייכנוואלד, מנכ"ל הוצאת ידיעות אחרונות פרופ' דב דורי, הפקולטה לתעשייה וניהול, הטכניון פרופ' יהודית דורי, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון ד"ר רות סמואל טננהולץ, עמיתת שפיגל, המכון לחקר השואה, אוניברסיטת בר-אילן ד"ר הילדה נסימי, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר-אילן פרופ' עמנואל פרידהיים, ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר- אילן פרופ' אברהם רזניק, הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, הטכניון

4 4 חברי קבוצת המיקוד השלישית )אנגלית(: Dr. David Clark (Ethnicity, Sociology of Work, Tourism and Heritage Management, U. of West London; London Metropolitan University) Naomi Levy (Solicitor, couples therapist, genealogical researcher) Prof. Dorota Glowacka (Humanities, Contemporary Studies, Kings College) Anita Grosz (Juris Doctor; doctoral candidate, Aberystwyth University) Dr. Jacqueline Heller (Psychiatrist) Prof. Susan Jacobowitz (English, Queensboro College) Rachel Jarach-Sztern (Linguistics, Yiddish; Independent researcher) Prof. Sam Juni (Psychology, NYU) Elizabeth (Elzbieta) Karpowicz (Canadian Govt. Microbiologist) Rina Krautwirth (Information Science, Stern College) Prof. Abraham J. Peck (History, University of Southern Maine) Dr. Katalin Pecsi-Pollner (Genealogy; Independent researcher) Anita Winter (Director, Gamaraal Foundation) Dr. Ariel Zellman (Political Science, BIU)

5 5 מי אנחנו?

6 6 Prof. Judy Tydor Baumel-Schwartz Prof. Judy Tydor Baumel-Schwartz was born in New York in 1959 and immigrated to Israel with her Holocaust survivor father and American-born mother in She completed her undergraduate and graduate degrees at Bar-Ilan University and specializes in Holocaust Studies and Israel Studies with emphasis on gender, memory and religion. She has written and edited numerous books and articles about religious life during and after the Holocaust, gender and the Holocaust, Holocaust commemoration and public memory in the State of Israel. Today she directs the Arnold and Leona Finkler Institute of Holocaust Research at Bar-Ilan University where she is a Professor of Modern Jewish History. She is married to Prof. Joshua Schwartz and together they have a blended family of children, stepchildren and grandchildren.

7 7 Dr. Dan Carter Dr. Dan Carter is the Director of the Neurogastroenterology and Pelvic Floor Clinic at the Chaim Sheba Medical Center at Tel Hashomer and a Clinical Senior Lecturer at the Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University. He was born in Haifa in 1970, the only child of a father who survived Auschwitz and a Polish-born mother who escaped to the Caucasus area and Siberia with her family during the war. He studied medicine at the Technion in Haifa and served as a military doctor for 19 years in various positions, including as military branch medical officer in the Intelligence Corps and advisor to the Chief Medical Officer for Gastroenterology. From 2001 he has worked at the Chaim Sheba Medical Center, since 2008 as a medical specialist in gastroenterology and liver diseases. In 2018 he was appointed Director of the Neurogastroenterology and Pelvic Floor Clinic. He is a Clinical Senior Lecturer at the Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University where he directs the gastroenterology course. He has three children.

8 8 Dr. David Clark Dr. David Clark is an active member of Second Generation Network, UK, Both his parents were child refugees from Berlin. He led a nomadic existence until the age of 27, going to schools in Rome, Vienna and London and studying Anthropology in Montreal, Nairobi, Brandeis and London. He carried out research on housing and employment of ethnic minorities in Britain, taught Sociology of Work, Leisure and Tourism at undergraduate and MA level at London universities, and completed a PhD on Jewish museums in Italy. He has been on the editorial boards of Jewish Renaissance, a Londonbased arts and cultural magazine, Second Generation Voices and currently of Exiled Ink, a magazine devoted to works by exiled and refugee writers based in the UK. His poems have been published in Contemporary writers of Poland, Flying Between Words (2015), Second Generation Voices, Exiled Ink and in Voices Israel Poetry Anthology (2019). He is also editing a book on the emotional impact of visits to places and sites connected with family history.

9 9 Prof. Dov Dori Prof. Dov Dori is a Professor of Systems Engineering and Head of the Enterprise Systems Modeling Laboratory at the Technion, Israel Institute of Technology. During 2020 he is Visiting Professor at the Aeronautics and Astronautics Department at MIT Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. He is a Fellow of IEEE, INCOS, and IAPR, and has intermittently been Visiting Professor at MIT since In 1993 Dr. Dori invented Object-Process Methodology (OPM ISO 19450:2015) and has been central to the field of Model-Based Systems Engineering (MBSE). Prof. Dori has authored about 400 publications and supervised 60 graduate students. He chaired nine international conferences, was Associate Editor of IEEE T-PAMI and Systems Engineering, and Founding Co-Chair of the IEEE Society of Systems, Men, and Cybernetics Technical Committee on MBSE. His 2002 and 2016 books are the basis for MBSE edx certificate program and MOOC series. He has received various research and innovation awards and is a member of Omega Alpha Association - International Honor Society for Systems Engineering. He is the son of a Holocaust survivor, Tova Myersdorf (Zeidner), who as a young adult survived the Lodz ghetto and Auschwitz.

10 10 Prof. Yehudit Judy Dori Prof. Yehudit Judy Dori is a faculty member at the Technion - Israel Institute of Technology since She served as the Dean of Continuing Education and External Studies, and later as the Dean of the Faculty of Education in Science and Technology at the Technion. Prof. Dori has also intermittently been a visiting professor and research scholar at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). She received the NARST 2020 Distinguished Contributions to Science Education through Research Award (DCRA) as a recognition of her many significant, lasting contributions to the field of science education. Her research on teaching, learning and curricula has impacted how science is taught in the K-12 and higher education. Coinciding with her well-regarded research on visualization, assessment, and metacognition, she has pioneered the field of science education through her work on many national and international committees. The hallmark of her academic contributions is her notable leadership, which has produced science education researchers and leaders and resulted in international connections that advance the field. Professor Dori s dedication to improve science teaching and learning has made a global impact. Prof. Dori co-edited two books on cognition and metacognition in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education, published numerous journal papers, and mentored about seventy graduate students. She is the daughter of a Holocaust survivor, Risya Haisraeli (Dudman-Dudai) who, as a young girl, spent a year and a half in Auschwitz.

11 11 Dov Eichenwald Dov Eichenwald, father of 7 and grandfather of 21, is married to Dr. Tali Eichenwald-Dvir. He attended Segula elementary school and Haroeh high school, serving in the investigative branch of the military police as a first lieutenant and completing his reserve duty as a captain. He studied economics and business administration at Bar-Ilan University and was severely injured during the First Lebanese War (1982). Since 1994 he has been the CEO of Yediot Books, and the publishing company's editor-in-chief. He likes to remark that "his world is as narrow as the world of books". He is the son of Zvi Eichenwald (age 95 in 2020) born in Zaglembia, Poland, who lost his entire family in the Holocaust, the last remnant of parents and nine siblings murdered in Auschwitz. In 1949 Zvi moved to Israel and in 1952 he married Dov's mother who was born in Jerusalem.

12 12 Prof. Emmanuel Friedheim Prof. Emmanuel Friedheim was born in Paris in 1970 where he was also raised. His father, Raphaël, was born in Paris in 1939 to Polish- Jewish parents and his mother, Simone, was born in 1939 in Strasbourg to French-Jewish parents from Alsace. Emmanuel immigrated to Israel in 1988 after graduating high school in France. He obtained his BA (Jewish History and General History), MA (magna cum laude) and PhD (summa cum laude) degrees from the Department of Jewish History at Bar Ilan University. Today, he is an Associate Professor and serves as chair of the Israel and Golda Koschitzky Department of Jewish History and Contemporary Jewry at Bar-Ilan University, where he teaches and researches the history of the Jews during the Second Temple Period, and that of the Mishna and Talmud. He has published extensively about the relations between Jews and Pagans in the Roman period (e. g. his book: Rabbinisme et paganisme en Palestine romaine Étude historique des Realia talmudiques (Ier-IVème siècles), Religions in the Graeco-Roman World, vol. 157, Leiden Boston: Brill 2006). He is on the editorial board of Revue des études juives and has been a visiting professor at LABEX RESMED (Collège de France, Sorbonne Universities), EPHE (Vème section des sciences religieuses) and UNIL (Faculty of Theology, University of Lausanne).

13 13 Prof. Dorota Glowacka Prof. Dorota Glowacka is Professor of Humanities and Director of Contemporary Studies Program at the University of King s College in Halifax, Canada. She teaches classes in Holocaust and genocide studies, gender studies, philosophy of race, and critical theory. She obtained her M.A. (English) at the University of Wrocław, Poland, and her Ph.D. (Comparative Literature) at SUNY, Buffalo. Glowacka has authored and edited books and journals in the area of Holocaust studies and critical theory. She has published over 60 book chapters, journal articles, reviews, and encyclopedia entries in those fields. She is currently co-writing a book Gender and the Holocaust (with Atina Grossmann) and working on a research project entitled America Is Our Hitler : The Intersections of Jewish and Indigenous Cultural Memories of Genocide.

14 14 Prof. Zehavit Gross Prof. Zehavit Gross is the head of the Sal Van Gelder Center for Holocaust Instruction & Research and the incumbent of the UNESCO Chair in Education for Human Values, Tolerance and Peace. She heads the graduate program of Management and Development in Informal Education Systems at the School of Educatio at Bar-Ilan University in Israel. Her main areas of specialization are Holocaust education, interfaith and religious education, and intercultural and peace education. She served as Chairman of the Advisory Committee for Restitution of Property, was responsible for Holocaust commemoration in Israel s educational institutions, and has delivered a speech at the United Nations as part of a debate on the future of Holocaust Education. She has written extensively about Holocaust education in non-jewish schools including in the Israeli-Arab sector. She was the president of the Israeli Society for Comparative Education (ICES) and has received numerous distinguished national and international awards.

15 15 Anita H. Grosz Anita H. Grosz has a Juris Doctor and is qualified to practice law in the United States, with specialization in intellectual property matters. She is now a doctoral research student at Aberystwyth University conducting a comprehensive study on the Second Generation of Kindertransportees (KT2s) in the UK and the USA. Her research area includes transgenerational impact of trauma and forced dislocation and memory. Her father from Brno came on the Kindertransport, and in this role she has been active for many years with the Kindertransport Association in the USA, initially as one of its founders in 1992 and with a continuing active role on the Board. She was instrumental in initiating the Kindertransport Memory Quilt (now on display at the Holocaust Memorial Museum, Michigan), as well as one of the developers and organisers of the Kindertransport Association Oral History Project for which more than 100 video oral histories were collected. A member of the Board of the Second Generation Network in the UK, she has a Masters of Fine Art in Photography and in the past has exhibited around the UK.

16 16 Dr. Jacqueline Heller Dr. Jacqueline Heller is a Los Angeles based psychiatrist and psychoanalyst who recently retired from her private practice. She volunteered psychiatric services at the Venice Family Clinic for many years. Dr. Heller was an active member of the clinical faculty at the David Geffen School of Medicine, Department of Biobehavioral Sciences, UCLA since She taught and supervised psychiatry residents and facilitated their process groups. She is a faculty member at the New Center for Psychoanalysis where she has taught classes on conflict theory, psychopathology, adolescence, and Freudian theory. She is a certified faculty member at the Center for Reflective Parenting, has led parenting groups, and introduced the program to private schools. For the last two years she's working on authoring a book for a lay readership, about inherited trauma. The narrative is informed by her experience as a psychiatrist and as a child of two Holocaust survivors. Dr. Heller received a B.A. in Biology from NYU, an M.S. in Basic Medical Science from NYU and her M.D from Icahn School of Medicine, formerly known as the Mount Sinai School of Medicine. Her psychiatry residency was at UCLA and her psychoanalytic training was at the Los Angeles Psychoanalytic Society and Institute. Doctor Heller holds three US patents including one utility patent for a multipurpose clasp. She lives in Los Angeles with her husband.

17 17 Prof. Susan Jacobowitz Prof. Susan Jacobowitz is a Professor of English at Queensborough Community College, part of The City University of New York. She received her doctorate from Brandeis University. Research areas include secondgeneration literature and performance art, graphic depictions of war, Australian Jewish and immigrant writing and the conflicts and challenges of post-war Jewish identity. Her scholarship has appeared in Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, Studies in American Jewish Literature, Ilha Do Desterro: A Journal of English Language, Literature, in English and Cultural Studies, Australian Journal of Jewish Studies, East European Jewish Affairs, Post Script: Essays in Film and Humanities, Journal of American Ethnic History, Clio, and Philip Roth Studies. She has contributed essays to Teaching the Palestinian-Israeli Conflict, Humanistic Pedagogy Across the Disciplines: Approaches to Mass Atrocity Education in the Community College Context, Religion and Nationalism: The Struggle for Modern Jewish Identity, Reading Down Under: Australian Literary Studies Reader, Companion to Australian Literature after 1900, Art Spiegelman: Conversations, Parenting and Professing: Balancing Family Work With an Academic Career and Jewish Women s Writings of the 1990s and Beyond in Great Britain and the United States. She received a fellowship for from the Mellon Foundation and the American Council of Learned Societies for work on a project about her father entitled Far From Childhood: A Holocaust Memoir.

18 18 Rahel Jarach-Sztern Rahel Jarach-Sztern was born in Paris to a Polish Shoah survivor and the daughter of a Polish and Greek Shoah survivors. She grew up with a number of cousins and friends who were young second generation. Always fascinated with old customs, genealogy (a family endeavor) and Jewish history, she materializes her love of the pre- WWII Jewish world through writing. She started by writing her thesis about Yiddish in American English entitled Yankee Yinglish which was published in She also published a novel about Jewish identity among the 2g and 3g (Je suis une étoile, 2018) and an Ashkenazi-Sephardi traditional cookbook (Recetted Familiales ashkénazes, judéo-espagnoles et judéo-italiennes, 2019). She has spent thousands of hours on online archives and adding those on Geni. Trained as an English and French literature teacher, she is currently at home raising her children and helping her mother in publishing the memoirs of her Sephardic, war-survivor grandmother, and a biography of her Sephardic rabbinical great great grandfather. Her husband is also a member of the second generation, very invested in the topic and working as an English and physics teacher in a charedi yeshiva in France.

19 19 Prof. Sam Juni Prof. Sam Juni is Professor Emeritus at New York University and headed the Psychology Graduate Program at NYU Tel Aviv since He has a private practice in Jerusalem specializing in Differential Diagnosis. He holds a doctorate in Clinical Psychology and a Post-Doctorate in Psychiatric Diagnostics. An international lecturer and renowned expert in Character Disorders, he has authored numerous research studies investigating cutting edge issues at the intersection of psychopathology and personality adjustment. He was born to survivors in the aftermath of the Holocaust, and raised in a community of survivors and their families. As a native Yiddish speaker, Sam always had a significant patient roster of Holocaust Survivors and their families. Years ago he began to notice distinct pathology syndrome patterns among the second generation. Research with colleagues and discussions with peers from his Yeshiva days led him to formulate a personality profile of the cohort which he published in a series of professional scientific research papers.

20 20 Ela Karpowicz Ela Karpowicz was born Elzbieta Sawicz in September 1949 in Warsaw, Poland. She graduated in 1972 with a MSc in Microbiology from University of Warsaw. She worked in different capacity in laboratories of microbiology and immunology, research and diagnostic. She immigrated in 1980 with her husband and son to Canada via refugee camp in Austria for people from Eastern Europe. Between 1980 and 1983 lived in Toronto, Canada, while working in microbiology and immunology research laboratories. In 1983 she moved to Sackville NB where worked until 2010 in microbiological research and diagnostic laboratories in different capacity. In 2006 her second son was born. In 2008 she obtained a MSc in molecular microbiology from Mount Allison University. For the last 30 years she has been searching for information on her roots and lost family on both sides, Mother and Father, who went through Shoah. They were the only family survivors.

21 21 Rina Krautwirth Rina Krautwirth grew up in Highland Park, New Jersey. She attended Barnard College in New York, where she majored in Biology. She has held laboratory internships and an internship at the American Museum of Natural History. She has written articles on and spoken about topics that relate to science and Judaism. She currently works as a research librarian at Stern College, Yeshiva University. Her father is a Holocaust survivor, born in Frankfurt, Germany.

22 22 Naomi Levy Naomi Levy is of the Second Generation currently living in London with a mother born in Krakow, Poland and a late father who was born in Frankfurt-am-Main, Germany. Originally qualified and working as a Family Law Solicitor for many years she later qualified and worked as a Couples Therapist. Today she focuses her time on family research and writing, feeling strongly that the next generation needs to know their family history. This began with her father s 1941 Australian Scout Diary that he kept during his internment in Australia that she transcribed and researched from both a British political perspective and from the individual perspective of her father who fought the War. Currently she is putting together details of her mother s War story of living on false papers and of escape while incorporating the story of her Polish family most of whom perished in the Shoah.

23 23 Dr. Hilda Nissimi Dr. Hilda Nissimi is a senior lecturer in the General History Department at Bar-Ilan University where she studied for her degrees and joined its junior faculty in She served as chair of the department between Specializing in European and British history, she has published articles and books on subjects that are connected to and deal with Jewish identity and the relationship of this identity with other nations the British, the American, the Iranian. Her main field of research in the past two decades is the Mashhadi community, which is a crypto-faith community of the north of Iran and has today a global diaspora spread from Israel through Europe to the United States. Lately, she has become interested and has published on the intersection of Jewish national and diasporic identity and museums. She is also interested in the connection between antisemitism and British national identity in the 19 th century. Among her research interests: gender studies, religious studies, memory, and commemoration. She is married to Reuven, and mother to Malka, Yair, and Michael and grandmother to Shaked and Sarah.

24 24 Dr. Daniela Ozacky-Stern Dr. Daniela Ozacky-Stern is a research fellow of the Institute of Holocaust Research, Bar-Ilan University, Israel. She completed her PhD in Jewish History at The University of Haifa, Israel, studying the Jewish partisans in the Lithuanian and western Belarus forests during the Second World War and the Holocaust. She completed her MA degree in General History from Tel Aviv University. Her thesis dealt with anti-semitic Nazi propaganda led by Hitler's propaganda minister Joseph Goebbels during the final year of the Second World War. Published in Hebrew in 2012, it was entitled: Twilight of the Gods: Joseph Goebbels, Nazi Propaganda, and the Destruction of the Jews during the last year of The Second World War. She is the director of the Moreshet Holocaust Archives in Givat Haviva, Israel, and participated in numerous academic conferences and seminars in Israel and abroad. She is also a Lecturer at The Holocaust Studies Program, in Western Galilee College, Israel.

25 25 Prof. Abraham J. Peck Prof. Abraham J. Peck is Research Professor of History at the University of Southern Maine and a lecturer at Bates College. He is the son of two Holocaust survivors who survived the Lodz Poland ghetto and the concentration camps of Auschwitz, Stutthof, Buchenwald and Theresienstadt. None of their other family members survived. He was born in a Displaced Persons camp in Landsberg, Germany, the city where Adolf Hitler wrote Mein Kampf. For more than three decades, Professor Peck has been actively involved in numerous programs devoted to meaningful dialogue and creative social action programs between members of the American and international Jewish communities and members of the Christian, African American, Muslim, German and Polish communities. He is the author or editor of fifteen scholarly volumes and more than 35 scholarly articles. His most recent books are (co-edited with Michael Berenbaum) entitled The Holocaust and History, published in 1998, and issued as a paperback edition in the spring of 2002 by the University of Indiana Press and an historical memoir, co-written with Gottfried Wagner, published in both a German and an Englishlanguage edition entitled Unwanted Legacies: Sharing the Burden of Post-Genocide Generations (Texas Tech University Press) in April 2014 and nominated for a National Jewish Book Award.

26 26 Dr. Katalin Pécsi-Pollner Dr. Katalin Pécsi-Pollner is a literary scholar living in Budapest, Hungary: an essayist, educator and a lecturer on the field of the contemporary Jewish literature and film and numerous issues related to the Holocaust and gender. She is the founder and president of Esthers House Association for the Jewish Culture and the Feminist Values. She is also a member of the organization International Council of Jewish Women (ICJW). She is the curator of the international traveling exhibition "' sticking together ' Personal Stories of Hungarian Survivor Women, the Director of the project Hungarian Jewish Women who rescued fellow Jews during the Holocaust in cooperation with the Memorial of the German Resistance (GDW) and the International Auschwitz Committee (IAK), Berlin, the former Head of the Educational and Cultural Programs Department at the Holocaust Memorial Center, Budapest and former lecturer about Representations of the Holocaust at the Jewish University- Rabbinical School (ORZSE) and is the author of a number of books on the Holocaust and Gender topics.

27 27 Prof. Shmuel Refael Vivante Prof. Shmuel Refael Vivante is the Director of the Salti Institute for Ladino Studies at Bar-Ilan University, Israel. His main subject of interest is Judeo-Spanish (Ladino) literature, language, ritual life, and culture. He is a board member of the National Authority for Ladino Culture and an Academic correspondence (Académico correspondiente) of the Spanish Royal Academy in Madrid. Currently he is the coordinator of the Israeli National Academy for Judeo- Spanish (Ladino). He has published extensively about the Sephardim and the Holocaust and about the representation of the Holocaust in Judeo-Spanish (Ladino) poetry. In 2015 he has published his first poetry book "A visitors' guide to Birkenau". He is also the playwright of Golgotha a Monodrama on the Salonican Jews and the Holocaust (Tzavta Theatre, The-Aviv in cooperation with La MaMa e.t.c Theatre N.Y.) and of Kerkyra: a play based on Le Livre de ma mere by Alber Cohen. He is married to Dr. Revital Refael Vivante and a father of four, son of Esther (Vivante) and Haim Refael z"l, Holocaust survivors from Corfu and Salonica.

28 28 Prof. Abraham Reznick Prof. Abraham Reznick is a Professor Emeritus of the Haifa Technion who specializes in biological research in aging. Born in Europe on the day that the Second World War was declared over, he moved to Israel when he was two years old, becoming one of the oldest members of the second generation while also being one of the youngest members of the first generation. From the mid-1980s he was on staff at the faculty of Medicine at the Haifa Technion, eventually becoming a Professor of Medical Sciences. He has numerous publications and 25 MA and PhD students graduated from his laboratory. In recent years he has become more active in Holocaust related issues both personal and professional.

29 29 Dr. Bela Ruth Samuel Tenenholtz Dr. Bela Ruth Samuel Tenenholtz is a "Spiegel Fellow" at the Finkler Institute of Holocaust Research at Bar-Ilan University. She was born in the Netherlands, daughter and sister to Shoah survivors. After marrying an American Jew she lived in New York for almost five years where her two sons were born. The family made Aliyah in 1969 and in Israel four daughters were born. When she was 48 years old, she was accepted to the English language and literature department of Haifa University, and went from BA (cum laude), MA (magna cum laude) to PhD in ten years. After 25 years as an English teacher in religious state schools, she moved on to teach English literature, language, and translation studies at Gordon and Shaanan colleges of education in Haifa where she taught Shoah literature and Jewish identity in literature. During this time, she published articles connected to her field of expertise and published books: a book of poetry in English, a children s book in Hebrew, and a book which relates the story of her family, in Hebrew and Dutch. She is still involved in translation.

30 30 Prof. Dov Schwartz Prof. Dov Schwartz was born in Haifa in 1961, an only child to Holocaust survivor parents. His father spent the war in forced labor camps in Transnystria and his mother in the Czernowitz area. He took his degrees at Bar-Ilan University where he completed his doctorate three years after first beginning his university studies. He also began teaching at the university while he was still a student. Since that time he has written dozens of books and numerous articles dealing with different periods of Jewish thought, starting with the middle ages and up to modern Jewish thought. Today he studies Jewish Byzantine Jewish thought in the late Middle Ages and phenomenological studies of religious Zionist thought. He received the EMET Award in Jewish Philosophy in He has served in various positions in the university including Dean of Humanities and department chairs. Today he also directs the Dr. Zorach Warhaftig Institute for the Study of Religious Zionism at the university. He is married to Gila (Igel) and together they have six children and numerous grandchildren.

31 31 Dr. Liat Steir-Livny Dr. Liat Steir-Livny is an Assistant Professor in the Department of Cultural Studies, Creation and Production at Sapir College, and a tutor and course coordinator for the Cultural Studies MA program and the Department of Literature, Language, and the Arts at the Open University of Israel. She was born in Israel in 1973 to secondgeneration parents. Two of her grandparents fled to the USSR during World War II and lived in Siberia. One grandmother is a survivor of the Warsaw ghetto and of Auschwitz-Birkenau. One of her grandfathers is a survivor of the Lodz ghetto, labor camps and a death march. Her interdisciplinary research focuses on the changing commemoration of the Holocaust in Israel from the 1940s until the present. It combines Holocaust studies, Memory Studies, cultural Studies, Trauma studies and Film studies. She has authored numerous articles and five books. Her partner is Boaz Albert. Together they raise her two daughters and his daughter.

32 32 Prof. Haim Taitelbaum Prof. Haim Taitelbaum is a professor in the Physics Department at Bar-Ilan University, former department chair, Vice Rector and University Rector between From 2016 was chair of Machba (Center of Interuniversity Computation), a member of the Council for Higher Education, and of the Council of Higher Education of Judea and Samaria. Born in Israel in 1959 to Polish parents, his father survived the war in the Russian forest while his mother survived concentration camps such as Ravensbrueck. Served in the Israeli Defense Forces in the artillery, and from 2004 was a colonel in the reserves. He took his degrees at Bar-Ilan University, and after a post-doctoral stay at the University of Maryland and the NIH, joined the staff of the Physics Department at Bar-Ilan. He specializes in statistical physics, reaction kinetics, interface grown and Medical physics, including optical imaging, photon migration and stimulations and modeling of physical systems. He is married to Dr. Dorit Taitelbaum who is the Chemistry supervisor of the Ministry of Education, and they have four children.

33 33 Prof. Ilan Tsarfati Prof. Ilan Tsarfati is a member of the department of microbiology and clinical immunology at the Sackler School of Medicine at Tel Aviv University. His degrees are all from Tel-Aviv University. Born to an Israeli mother and Greek father who moved to pre-state Israel before the Holocaust, his Holocaust connection came from studying family history and from close family friends who were Holocaust survivors. He was very close to these childless friends, one of whom had undergone medical experiments during the war and later developed ovarian cancer. Consequently, Prof. Tsarfati began studying what we know about the material that these women were injected with during those wartime experiments. Today he is building an academic data base of information pertaining to Jewish survivors from Greece and their families. In addition, his research deals with breast cancer: finding signs of the disease, developing new drugs and attempting to understand the cell mechanism that causes metastasis. He is married to Dr. Galia Tzarfati and they have three children.

34 34 Anita Winter Anita Winter is a daughter of Holocaust refugees and the founder and president of the GAMARAAL Foundation, a Swiss Foundation that grants financial support to survivors living in poverty and furthers projects in the fields of Holocaust Education and genocide prevention. She is a member of the Swiss Begleitgruppe of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) of the Swiss Federal Department for Foreign Affairs and has served as a visiting lecturer in Holocaust education at the University of Tirana in Albania. In addition, she holds an official accreditation as the main representative of the Coordinating Board of Jewish Organizations and as a representative of B'nai B'rith International at the United Nations in Geneva. She is also the Honorary Consul for the Republic of Albania in Switzerland. She is married with four adult children.

35 35 Dr. Ariel Zellman Dr. Ariel Zellman is a lecturer in the Department of Political Studies at Bar-Ilan University. His research examines the role of national identity narratives and sacred homeland claims in the perpetuation and resolution of international territorial conflict, with a particular comparative focus on Israel/Palestine and the Former Yugoslavia. He teaches courses on nationalism, territorial politics, and research methods. His academic articles have been published in East European Politics, The Journal of Peace Research, Politics and Religion, Security Studies, and Territory, Politics, Governance. His newest research project examines the political influence of white hate groups in the United States from He is also a member of the "Third Generation" whose grandparents, Nechamia Knobel and Shifra Nudelman-Knobel, met and married at a DP camp in Germany after the war, moving first to Israel and then to Canada where their youngest daughter, Zellman's mother, was born. Zayda Nechemia was a prolific chronicler of his experiences before and during the war, with his stories appearing in numerous local and national Yiddish and English-language publications, until his death at age 93 in the summer of Bubi Shifra still lives in Toronto and at 96, has nine grandchildren and twenty-one great grandchildren.

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

ביוגרפיות חברי מחזור ו, תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית אביב אמור בן 31, מתגורר ביקנעם עם זוגתי הילה וילדינו ינאי ואיתמר. שירתתי בצה"

ביוגרפיות חברי מחזור ו, תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית אביב אמור בן 31, מתגורר ביקנעם עם זוגתי הילה וילדינו ינאי ואיתמר. שירתתי בצה ביוגרפיות חברי מחזור ו, 2019-2018 תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית אביב אמור בן 31, מתגורר ביקנעם עם זוגתי הילה וילדינו ינאי ואיתמר. שירתתי בצה"ל כלוחם וכמפקד ביחידה של חיל המודיעין, ולאחר השחרור

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ספרדים ומזרחיות כסוגיות בחקר יהודי ארה"ב - 33792 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRODUCTION TO SOCIAL WORK-II - 3103 Last update 30-10-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: social work Academic year: 0 Semester: 2nd Semester Teaching

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

המכון הבין-לאומי לחקר השואה הקתדרה על שם סימון וייל הנכם מוזמנים לכנס בינלאומי וסדנאות חוקרים העתיד של עדויות השואה III באדיבות ארכיון יד ושם, ירושלים

המכון הבין-לאומי לחקר השואה הקתדרה על שם סימון וייל הנכם מוזמנים לכנס בינלאומי וסדנאות חוקרים העתיד של עדויות השואה III באדיבות ארכיון יד ושם, ירושלים המכון הבין-לאומי לחקר השואה הקתדרה על שם סימון וייל הנכם מוזמנים לכנס בינלאומי וסדנאות חוקרים העתיד של עדויות השואה III באדיבות ארכיון יד ושם, ירושלים הכנס יתקיים במכללה האקדמית גליל מערבי ביום ה, כ ה

קרא עוד

1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog

1 מצלמים מהלב קטלוג צילומים Photographing from the Heart Catalog 1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog "Photographing from the Heart" "מצלמים מהלב" - כפר יונה 3 "Photographing from the Heart" is a social enterprise of photographers with

קרא עוד

ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו

דר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו 13.1.15 ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתובת ומספר טלפון בבית; מספר טלפון נייד: דוא"ל: בר-ישי

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5>

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5> המשפחה שלה, המשפחה שלו - עמדות מתבגרות ומתבגרים ביחס למעמד האשה במשפחה, כפונקציה של משפחת המוצא והיבטים מעודדי סובלנות של ההקשר החינוכי בלהה אדמנית, מכללת 'תלפיות' במחקר זה נבחנו עמדותיהם של מתבגרות ומתבגרים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופ"ג- ניירות ערך זרים

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופג- ניירות ערך זרים לקוח/ה נכבד/ה.1 חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית דצמבר 2018 חשוב לנו להביא לידיעתך, כי על מנת לתמוך בפעילות לקוחות בניירות ערך זרים בשווקים בנק הפועלים התקשר עם גופים בינלאומיים מובילים בתחום שירותי

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה עש סאקלר ביהס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: 0162.1105 מבוא לסיעוד בקהילה שיעור, 2 ש"ס מועד הקורס: שנה א' סמסטר א'. יום ושעה עפ"י

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס כתיבת ההיסטוריה של ארץ ישראל העותמאנית - 38944 תאריך עדכון אחרון 02-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי האסלאם והמזרח התיכון השנה הראשונה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

קורות חיים ורשימת פרסומים

קורות חיים ורשימת פרסומים קורות חיים ורשימת פרסומים )דצמבר 2013( דר' דורון בר פרטים אישיים תאריך לידה: 6 ביולי 1965 מספר תעודת זהות: 059710491 כתובת: רח' רמב"ם 21, מבשרת ציון, 90805 מספר טלפון: 02-5342623.1 השכלה 2003 פוסט דוקטורט,

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5EBF0E9FA20EEE0F1E8F8>

<4D F736F F D20FAE5EBF0E9FA20EEE0F1E8F8> תוכנית הכנס המדעי *כפופה לשינויים ועדה מדעית: ד"ר איריס מנור, פרופ' גיל זלצמן, ד"ר איתי ברגר, ד"ר דיצה צחור, ד"ר רחל בן חיון, ד"ר שמואל הירשמן, פרופ' יהודית אהרון-פרץ ועדה מארגנת: ד"ר מרים פסקין, פרופ'

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תאוריות של התערבות במשפחה - 3669 תאריך עדכון אחרון 12-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

התפתחות תקינה ופתולוגית

התפתחות תקינה ופתולוגית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה סילבוס קורס לסטודנט המחלקה לחינוך תשע"ז 2016-2017 התפתחות תקינה ופתולוגית - קורס בחירה 4 נק"ז מס' קורס סמסטר א': 12920011 מס' קורס סמסטר ב': 12920022

קרא עוד

אסמהאן מסרי-חרזאללה, מיטל אמזלג 159 ע רב תרבותיות בקורס מקוון (מאמר קצר) אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים מיטל אמזלג המרכז

אסמהאן מסרי-חרזאללה, מיטל אמזלג 159 ע רב תרבותיות בקורס מקוון (מאמר קצר) אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים מיטל אמזלג המרכז 159 ע אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים masry_a@mla.ac.il מיטל אמזלג המרכז ללימודים אקדמיים meital@mla.ac.il Multiculturalism in an Online Course (Short paper) Asmahan Masry-Herzallah The College

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

OD syllabus

OD syllabus אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי 3241-04-a-s.doc - 1243.3241 מבוא לפתוח ארגוני סמסטר א', תשס"ד שם המרצה : פרופ' אריה שירום 403 17:00-15:45 שעות הלימוד: ב'

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 09/04/18 שם ומספר הקורס: שנת לימודים: תשע"ט גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה מרצה: סמסטר: 47-966-01 פרופ' אהוד בודנר סוג הקורס: שיעור א אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il היקף שעות: 2

קרא עוד

Microsoft Word - markus214.doc

Microsoft Word - markus214.doc 1 Bar-Ilan University School of Social Work 52900 Ramat-Gan, Israel טלפון: 03-5318355/487 Phone: פקס: Fax: 3-03 -5347228 אוניברסיטת בר-אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית רמת-גן, 52900 ב"ה תשס"ה עבודה קהילתית -

קרא עוד

קבוצות חברותא תשע"ט קבוצה ממשיכה: 1( הורים, ילדים - ומה שבניהם )בראשות טל אורליצקי עבודה סוציאלית( Parents, Children, and What s Between Them קבוצות ח

קבוצות חברותא תשעט קבוצה ממשיכה: 1( הורים, ילדים - ומה שבניהם )בראשות טל אורליצקי עבודה סוציאלית( Parents, Children, and What s Between Them קבוצות ח קבוצות חברותא תשע"ט קבוצה ממשיכה: 1( הורים, ילדים - ומה שבניהם )בראשות טל אורליצקי עבודה סוציאלית( Parents, Children, and What s Between Them קבוצות חדשות: 2( ניתוח שיח פוליטי )בראשות אופיר חדד ונטע גל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus STRATEGY - 56353 Last update 21-08-2016 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: political science Academic year: 0 Semester: Yearly Teaching Languages: Hebrew

קרא עוד

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, חיפה 09.01.2019 הקדמה בשנים האחרונות, עם התפתחות הרפואה, הטמעת חידושים בטיפולים ושדרוג טכניקות ההחייאה וההנשמה, חלה עלייה במספר המטופלים אשר חייהם ניצלו, נזקקו

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training אנחנו? קבוצת Real Time Group הוקמה בשנת 2007, החברה מספקת פתרונות עסקיים וטכנולוגיים בתחומי התוכנה, החומרה והתקשורת, פיתוח ותמיכה

קרא עוד

הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי

הפניקס אחזקות בעמ )החברה( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בעמ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי 8118811.81 הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלים הנדון: הועדה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך המיוחד - 37844 תאריך עדכון אחרון 01-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

Microsoft Word - tim563.doc

Microsoft Word - tim563.doc ב+ עמוד 1 מתוך 5 אוניברסיטת בר-אילן החוג למדע המדינה מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של גרמניה (אחרי 1945) תשס"ה, סימסטר א' ' מס' הקורס: 71-563-01 מרצה: ד"ר אנגליקה טים ימי שני 10.00-12.00 תיאור הקורס: הקורס

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנון הפניה זה משמש לכל סוגי החומר: מאמרים, ספרים, פטנטים וכו'. זה דגם היסוד להפניה

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

רשתות חברתיות לאקדמיה- ידע ומידע מדעי  וחלון הזדמנויות לספריות

רשתות חברתיות לאקדמיה- ידע ומידע מדעי  וחלון הזדמנויות לספריות רשתות חברתיות לאקדמיה- ידע ומידע מדעי וחלון הזדמנויות לספריות דר' יפה אהרוני רשת חברתית הגדרה- webopedia Abbreviated as SNS a social networking site is the phrase used to describe any Web site that enables

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

Access Medicine אוקטובר 2018

Access Medicine אוקטובר 2018 Access Medicine אוקטובר 2018 עניינים תוכן.1 הקדמה 3... 2. כניסה למאגר...4 3. מבנה המאגר...6 8... Books 3.1 13... Quick References 3.2 23... Drugs 25... Multimedia 3.4 31... Cases 3.5 32... Study Tools

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים מרכזיים בהיסטוריוגרפיה של השואה - 33774 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה הראשונה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus MEDIA LAW & ETHICS (A) - 50981 Last update 06-03-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: communication & journalism Academic year: 0 Semester: 2nd Semester

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד