תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י"

תמליל

1 תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן ראש המועצה אלי אטיאס - חבר ועדה הרב יעקב צדקה - חבר ועדה איציק בוחבוט לוין - חבר ועדה הגר פרי יגור - חבר ועדה מצליח עמנואל - חבר ועדה אפרים מעודה - נציגת המשרד להגנת הסביבה יהודית מוסרי נציגים: - נציג שרות כבאות - חדרה רשף דודו וענונו - נציגת הועדה המחוזית - חיפה הלית גונן - נציגת משרד החקלאות שרה אייל - נציגת רשות מקרקעי ישראל עפרה הוך - נציגת שר הבנוי והשיכון לופו יוסף - נציג איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה נורית שטורך - נציג משרד התחבורה הראל דמתי - מפקד תחנת משטרת פרדס חנה - כרכור אלעד עזר - נציגת משרד הבריאות גליה פלג - מהנדס הועדה אדר' אריה רפפורט סגל: - מזכירת הועדה פנינה מוסטל - משתתף גיא עמית - רכז רישוי פח"כ - משתתף הדר מידן - מתכננת - פח"כ - יועץ משפטי לועדה עו"ד שחר בן עמי עמוד 1

2 על סדר היום: אישור פרוטוקול ישיבת ועדת משנה עמוד 2

3 תקציר נושאים לדיון 1 14 סעיף סוג ישות מס' ישות תאור ישות גו"ח בעל עניין כתובת עמ' תוכנית בניין עיר תכנית מתאר 5 גוש: שירותי מיכון ואריזה למטע ולחקלאות 2 תוכנית בניין בית אבות ברח' גוש: אור יצירה במימד המושב 6 המושב - כרכור. מחלקה: 178 אחר בע"מ עיר עד חלקה: 178 קיימת התנגדות תכנית מפורטת 8 הגנה 23 זוהר שמואל ואורנה גוש: מגורים, תוספת בקשה להיתר 3 חלקה: 224 קיימת התנגדות תכ': ג/ 253, ג/ 29, ת.בנין: מודיעין 289 בן משה טניה גוש: מגורים, בניה חדשה בקשה להיתר 4 חלקה: 140 קיימת התנגדות תכ': ג/ 228, ת.בנין: תוכנית בניין שינוי הוראות בגוש גוש: כנ"ל ח. חלקה 94 מחלקה: 94 עיר עד חלקה: 94 בפ"ח תכנית מפורטת 6 בקשה להיתר מגורים, בניה חדשה גוש: אאורה ישראל בע"מ שדרות הציונות 14 חלקה: 8 ע"י יעקב אטרקצ'י מגרש: 265 ת.בנין: בקשה להיתר מגורים, בניה חדשה גוש: אאורה ישראל בע"מ שדרות הציונות 16 חלקה: 8 ע"י יעקב אטרקצ'י מגרש: 272 ת.בנין: בקשה להיתר מגורים, בניה חדשה גוש: אאורה ישראל בע"מ שדרות הציונות 18 חלקה: 8 ע" יעקב אטרקצ'י מגרש: 270 ת.בנין: בקשה להיתר תעשיה, תוספת גוש: מיתר בצוע תשתיות תדהר 20 חלקה: 192 ותקשורת בע"מ מגרש: 15 ת.בנין: בקשה לשימוש חורג גוש: מועדון הפוטש בע"מ רחוב תדהר בקשה להיתר , שימוש חורג חלקה: 71 מגרש: 100 ת.בנין: השניים מאיר יצחק גוש: מגורים, בניה חדשה בקשה להיתר 11 חלקה: 90 ת.בנין: מגורים, תכנית גוש: שוורץ מיכל רחוב סמטת בקשה להיתר השיטה חלקה: 152 שינויים מגרש: 39 ת.בנין: תוכנית בניין רחוב גלעד - 13 שינוי גוש: ריקי עמר 28 בקווי בניין ובריכת מחלקה: 284 עיר שחייה תכנית מתאר תוכנית בניין עיר עד חלקה: יוסף זילברשטיין גוש: בינוי לפי תכנית ש/ 139 בפרדס חנה 15 תוכנית בניין רחוב הדקלים גוש: גיל ורדה 30 עיר תוספת יחידות דיור מחלקה: 160 עד חלקה: 160 שקמה תוכנית בניין תוספת יחידת דיור גוש: דרורה פרג מחלקה: 347 עיר עד חלקה: 347 תכנית מפורטת 32 השופטים שי חי אחזקות נדל"ן גוש: מגורים, בניה חדשה בקשה להיתר 17 חלקה: 183 קיימת התנגדות ת.בנין: השופטים שי חי אחזקות נדל"ן גוש: מגורים, בניה חדשה בקשה להיתר 18 חלקה: 183 קיימת התנגדות ת.בנין: עמוד 3

4 תקציר נושאים לדיון סעיף סוג ישות מס' ישות תאור ישות גו"ח בעל עניין כתובת עמ' 36 רחוב גינת אגוז שכון ובינוי נדל"ן גוש: מגורים, בניה חדשה בקשה להיתר 19 חלקה: 9 קיימת התנגדות מגרש: 503 ת.בנין: תוכנית בניין דיור מוגן ברח' הנדיב גוש: גנדלר משה הנדיב 40 בפרדס חנה כרכור מחלקה: 31 עיר עד חלקה: 31 תכנית מפורטת תוכנית בניין עיר תכנית מתאר תוכנית בניין ש/מק/ 1347 עיר תכנית מפורטת תוכנית בניין עיר תכנית מתאר 41 יעקב חונוביץ ואחרים גוש: מחלקה: 37 אזור תעשייה בפרדס חנה עד חלקה: דרך למרחב כמוס דוד גוש: הסדרת שטח בית הכנסת ובית המדרש מחלקה: 457 אור ישרים בפ"ח עד חלקה: 457 קיימת התנגדות 44 גוש: "שדות כרכור" - שכונת מגורים מחלקה: 14 ממזרח לכרכור עד חלקה: 14 עמוד 4

5 סעיף 1 תכנית מתאר מקומית: שם התכנית: שירותי מיכון ואריזה למטע ולחקלאות סוג תוכנית שטח התוכנית תכנית מתאר מקומית מ"ר ( דונם) יחס ש/ 1 שינוי לתכנית ש/ 309 שינוי לתכנית ש/ 364 שינוי לתכנית מספר תכנית בעלי ענין בעלים אסתר מיכלזון חוות מיכאל בע"מ מיכון והנדסה (מ.י.ל.א) בע"מ פרי שומרון אגודה שיתופית בע"מ גושים וחלקות לתוכנית: גוש: חלקות במלואן: גוש: חלקי חלקות: מטרת התכנית יצירת מסגרת תכנונית להקמת ופיתוח מתחם לשירותי מיכון ואריזה למטע וחקלאות. ----תוכניות בסמכות מחוזית----- עמוד 5

6 סעיף 2 תכנית מפורטת: שם התכנית: בית אבות ברח' המושב - כרכור. סוג תוכנית שטח התוכנית תכנית מפורטת 3, מ"ר (3.897 דונם) יחס ש/ 17 שינוי ש/ 18 שינוי מספר תכנית בעלי ענין יוזם אור יצירה במימד אחר בע"מ בעלים אור יצירה במימד אחר בע"מ מועצה מקומית פרדס חנה כרכור כתובות המושב גושים חלקות בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש כן לא מטרת התכנית עיקרי הוראות התכנית : הוספת שימוש לבית אבות סיעודי. תוספת שיטחי שרות למעברים, פרוזדורים ולשרות. תוספת קומות. תוספת שימוש במרתף לחניות ושרות לבית אבות. מתנגדים - מועצה המקומית אריה רפפורט בישיבת מליאת הועדה מספר 759 מתאריך 19/01/2014 הוחלט : המשך דיון בתוכנית לאחר הגשת נספחי בינוי ותחבורה. הרשות המקומית תומכת בעיקרון של הקמת בתי אבות בישוב אולם מבקשת לבחון את הבקשה בשים לב לסוגיית הבעלות על הקרקע ומגבלות תוכנית ש/ 1432, שימושים ותכליות, פרוגראמה וסוג השירותים שיוענקו במקום, סיעודי או שיקומי? הגשת נספח תחבורה מפורט כולל מאזני חניה, בינוי שלם על רקע המגרש. בכפוף לאמור מחליטה הועדה לחזור ולדון בתוכנית לאחר תיאום ישיבת עבודה בין הרשות המקומית, הועדה והיזם. להמליץ בפני מליאת הועדה על הפקדת תכנית בתנאים שיקבעו ע"י מחלקת תכנון. עמוד 6

7 המשך תיק בניין: תוכניות בסמכות מחוזית----- עמוד 7

8 סעיף 3 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש זוהר שמואל ואורנה בעל הנכס זהר שמואל ואונה עורך שלגי מיכל הגנה 23 כתובת: גוש: חלקה: 224 מגרש: 2 גוש וחלקה: תוכניות: יעוד: ג/ 253, ג/ 29, הסבה ש/ 209, ש/ 1, ש/ 1123 /א, ש/ 122, ש/ 156, ש/ 204, ש/ 209, ש/ 298, ש/ 383, ש/מק/ 383 /א, ש/מק/ 950, ש/מק/ 950 /א, ש/מק/ 960 /ו, ש/מק/ 961 /ב אזור מגורים א שימושים: מגורים תאור הבקשה: תוספת מהות הבקשה תוספת מגורים וממ"ד, מרפסת ושינויים בחזיתות לבית מגורים קיים. ק.קרקע: תוספת למגורים כולל ממ"ד בשטח של מ"ר. רישוי מחסנים בשטח של מ"ר. חניה לא מקורה בשטח של מ"ר. משטחים מרוצפים לא מקורים בשטח של.. מ"ר. חוות דעת בישיבת מליאת הועדה מספר 756 מתאריך 17/11/2013 הוחלט : 1. בבקשה שהוגשה לועדה נתבקשה תוספת מגורים בקומת הקרקע, מתן רישוי למחסנים, חניה מקורה ועבודות פיתוח. 2. לבקשה לא התקבלה הסכמת השותפים בחלקה, עבור מאיר דרורה ואהרון דוד ולפיכך, פעלה הועדה בהתאם לתקנה 2 ב, לתקנות ובעקבות כך, הוגשה התנגדות השותפים. 3. עיקר ההתנגדות נוגעת לכך, כי תוכנית הבינוי אינה לוקחת בחשבון את החלוקה ל- 3 מגרשים שנקבעו ע"פ תב"ע ופגיעה בזכויות הבניה, פגיעה בחזית ביתם, חסימת האוויר, הורדת ערך הבית, הקמת המוסך תחסום הגישה לחלקה, המוסך מתוכנן לגובה גבוה, והמחסן המובא לרישוי הוקם ללא היתר. 4. היות וההתנגדות מעלה טיענות תכנוניות מחליטה הועדה להשהות את המשך הדיון ולמנות ועדת משנה המורכבת מהחברים הבאים: מר יוסף יהודה כהן, מר מנדי שפיגלר, מר חיים געש, מר אריה רפפורט, מר ניסם ברדוגו ומפקח הועדה. הסיור יערך בתאום עם המבקשים והמתנגדים. הוצא מסדר יום ישיבת מליאה ורישוי לקיום דיון בנוכחות המתנגדים, לפי החלטת חברי המליאה, יש להזמין את המתנגדים. דיון נוסף לבקשה שהושהתה מישיבה מס' 756 מיום 17/11/2013 לצורך ביצוע וועדת משנה. הבקשה מוחזרת לדיון לדרישת מהנדס המועצה תוך ביטול הצורך בסיור בשטח. ראה הערות מטה - יש לשלוח את ההחלטה גם למתנגדים. שטח מ.ראשי מוצע מ"ר שטח מ.ראשי קיים??????? סה"כ שטח מ.ראשי שטח מ.עזר מוצע מ"ר שטח מ.עזר קיים סה"כ שטח מבנה עזר עמוד 8

9 המשך בקשה להיתר: סה"כ א.בניה מ.עזר מ"ר מ"ר סה"כ א.בניה מ.ראשי מותר קיים מוצע מ.ראשי מ.עזר מ.ראשי מ. עזר מ.ראשי מ.עזר 1501 אחוזי בניה 30 מרוח קדמי מרוח צדדי מרוח אחורי מרוח לשביל מרוח לש.צ.פ. מס' קומות גובה בנין מס' יחידות לחלקה מס' מבנים לחלקה רחוב חזית שטח מגרש תכסית קרקע 5% יח"ד לדונם 2 למינ' דונם 500 מינ' כללי: -לא נמצא היתר למבנה שבו מבוקשת תוספת. הוא מוצג בבקשה!! כלא כלול בהיתר. - יש להציג היתר או להכלילו לרישוי. -יש לציין כי לא ברור אם המבנים שקיימים בחלקה הותרו או מבוקשים. (ע"פ ההתנגדות המחסן קיים לרישוי??) - מוצעת הרחבת מבנה בחריגה לקו בניין - המבנה הבנוי הוא גם חורג! - קיימת חריגה קלה גם בשטח עיקרי בקומה וגם בשטחי שירות מבוקשים. -בוצעה תקנה 2 ב' - עבור מאיר דרורה ואהרון דוד - בעלים נוסף בחלקה. - התקבלה התנגדות מהבעלים בחלקה - 1. דוד אהרון/מרים נוגה מאיר: תוכ' הבינוי אינה לוקחת בחשבון את החלוקה ל- 3 תתי חלקות ע"פ תב"ע, טענה לפגיעה בזכויות. 2. מש' מאיר - דוד ואסתר: טוענים לפגיעה בחזית הבית של מש' מאיר. חסימת האוויר, הורדת ערך הבית, מבנים נוספנים של מחסן ומוסך שקיימים ומתכננים בחלקה. בניית המוסך תחסום הגישה לחלקה, המוסך מתוכנן לגובה גבוה, המחסן המובא לרישוי - שהנבנה שלא כחוק. יש צורך בתשריט חלוקה!! - ניתן לחלק ל- 500 מ"ר כל מגרש. מתנגדים מהות ההתנגדות מתנגדים מהות ההתנגדות מתנגדים מהות ההתנגדות מתנגדים לדיון עמוד 9

10 סעיף 4 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש בן משה טניה בעל הנכס בן משה טניה ואשר ואחרים מ.מ.י עורך פורמן אורית מודיעין 289 כתובת: גוש: חלקה: 140 גוש וחלקה: תוכניות: גוש: חלקה: 139 ג/ 228, הסבה ש/ 209, ש/ 1, ש/ 156, ש/ 204, ש/ 209, ש/ 298, ש/ 383, ש/מק/ 383 /א, ש/מק/ 950, ש/מק/ 950 /א, ש/מק/ 960 /ו, ש/מק/ 961 /ב יעוד: אזור מגורים א שטח מגרש: שימושים: מגורים תאור הבקשה: בניה חדשה מהות הבקשה בקשה להקלות : תוספת 5.57% לשטח עיקרי. ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע. 10% בקו בניין צדדי מזרחי - מוצע 3.60 במקום 4.00 מ'. תוספת שטחי שירות ע"פ הסבה ל-ש/ 209. לטובת: הקמת בית מגורים חדש חד משפחתי דו קומתי. ק.קרקע: מגורים כולל ממ"ד בשטח של מ"ר. אחסנה בשטח של מ"ר. חניה מקורה בשטח של מ"ר. : מגורים בשטח של מ"ר. מרפסת לא מקורה בשטח של מ"ר. ק.א' : תוספת גדר באורך של מ"א. חניה לא מקורה בשטח של מ"ר. פיתוח פרסום סוג פרסום סטטוס תאריך פרסום תאריך תוקף פרוט הפרסום: תוספת 5.57% לשטח עיקרי. ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע. 10% בקו בניין צדדי מזרחי - מוצע 3.60 במקום 4.00 מ'. תוספת שטחי שירות ע"פ הסבה ל-ש/ 209. חוות דעת בישיבת ישיבת משנה מספר מתאריך 30/04/2014 הוחלט : יורד מסדר היום עקב החלטת הוועדה, כי יש לזמן מתנגדים לשמיעות התנגדותם כמדיניות הוצא מסדר יום ישיבה מס' יש לזמן את המתנגדים ולהשמיע התנגדותם. כל חישובי השטחים נעשו ע"פ שטח המשויך למבקש: /1256

11 עמוד 11

12 ע- המשך בקשה להיתר: מגורים א' "פ ש/ 1 שטח מ.ראשי מוצע מ"ר שטח מ.עזר מוצע מ"ר שטח מ.ראשי קיים שטח מ.עזר קיים סה"כ שטח מ.ראשי מ"ר סה"כ שטח מבנה עזר מ"ר סה"כ א.בניה מ.ראשי סה"כ א.בניה מ.עזר / (אחרי הקלה) מותר קיים מוצע מ.ראשי מ.עזר מ.ראשי מ. עזר מ.ראשי מ.עזר אחוזי בניה מרוח קדמי (לאחר הקלה) מרוח צדדי (ע"פ ש/מק/ 1222 ) מרוח אחורי 2 מס' קומות גובה בנין 2 3 (ש/מק/ 1222 ) מס' יחידות לחלקה 2 מס' מבנים לחלקה רחוב חזית 500 מינ' שטח מגרש 15.0 אחוזי בניה בקומה כללי: - פורסמו הקלות: תוספת 5.57% לשטח עיקרי. ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע. 10% בקו בניין צדדי מזרחי - מוצע 3.60 במקום 4.00 מ'. תוספת שטחי שירות ע"פ הסבה ל-ש/ התקבלה התנגדות גובל - מש' זוארץ: הקטנת קו בניין הינה שינוי מהותי והם מתנגדים לכך. - מעקה פנים וחוץ תקני. - חסר: סכימת חישובי שטחים. מתנגדים - זוארץ דוד ויהודית ל א ש ר ב ת נ א י ם ה ב א י ם: להוסיף את סכימת חישוב השטחים להגשה. פרט גדר ועמידה בגובה מותר. - להציג הסדר תמרון לכניסה ויציאה חניות המבוקשות. - יש להציג מידה של עומק גומחת פח האשפה. - לשלוח את ההחלטה למתנגדת ולהמתין 30 יום להוצאת ההיתר. עמוד 12

13 סעיף 5 תכנית מפורטת: שם התכנית: סוג תוכנית שטח התוכנית שינוי הוראות בגוש ח. חלקה 94 בפ"ח תכנית מפורטת 1, מ"ר (1.84 דונם) יחס ש/ 1028 שינוי ש/ 298 כפיפות ש/מק/ 383 /א כפיפות ש/ 1123 /א כפיפות מספר תכנית בעלי ענין יוזם כנ"ל בעלים כנ"ל גושים חלקות בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש לא לא מטרת התכנית שינוי בקו בנין צידי דרומי מ מ', ל מ' לבית מגורים קיים בתא שטח 308. חוות דעת בישיבת מליאת הועדה מספר 743 מתאריך 11/03/2013 הוחלט : מטרת התוכנית הינה הקטנת קווי בנין למבנים קיימים וזאת בכדי להכשיר חריגות למבנים קיימים. ההקטנה המבוקשת נוגעת לקווי בניין צדדים, מרווחים אשר נועדו לאפשר גישה ליחידות הדיור ולקיבולת הקיימת שטרם מומשה והנמצאת בעורף המגרשים. הועדה סבורה כי אין זה ראוי לאשר בנייה קיימת מבלי שניתן פתרון הולם וגישה נאותה לאותן יחידות מותרות שטרם מומשו. עיון בנספח הבינוי עולה כי לא הוצגו מלוא יחידות הדיור המותרות ולא הוצגו פתרונות חנייה בהתאם, ואי לכך מחליטה הועדה לדחות את התוכנית. ככל ותוגש תוכנית אחרת על רקע בינוי והסדרי חניה המציגים היתכנות ישימה למימוש יחידות הדיור ופתרונות חניה בתחום המגרש תוכל לשקול את הבקשה מחדש. מטרת התוכנית הינה הקטנת קווי בנין למבנים קיימים וזאת בכדי להכשיר חריגות למבנים קיימים. בישיבת מליאת הועדה מספר 743 מתאריך 11/03/2013 דחתה הועדה את התכנית כיוון שלא הוצג פתרון הולם וגישה נאותה לאותן יחידות מותרות שטרם מומשו. לאור הגשת תוכנית מתוקנת המציגה בינוי והסדרי חניה המאפשרים היתכנות ישימה למימוש יחידות הדיור ופתרונות חניה בתחום המגרש, התכנית הגיעה לדיון חוזר בועדה תוכניות בסמכות מקומית עמוד 13

14 א/ סעיף 6 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש אאורה ישראל בע"מ ע"י יעקב אטרקצ'י בעל הנכס אאורה ישראל בע"מ ע"י יעקב עורך רפפורט אדריכלים שדרות הציונות כתובת: גוש: חלקה: 8 מגרש: 265 גוש וחלקה: תוכניות: יעוד: ג/ 400, ש/ 1, ש/ 1070, ש/ 156, ש/ 298, ש/ 383, ש/ 500, ש/ 500 /א, ש/ 648 אזור מגורים ב שימושים: מגורים תאור הבקשה: בניה חדשה מהות הבקשה להקים בית מגורים דו קומתי בן 7 יחידות. ק.קרקע: - מגורים בשטח מ"ר, - מחסנים בשטח מ"ר, - כניסות מקורות בשטח 19.7 מ"ר, - משטחים מקורים בשטח - מרפסות לא מקורות בשטח - משטחים מרוצפים כולל משטחי חניה בשטח - גדר בנויה בגובה 1.2 באורך קומה א : - מגורים כולל ממ"דים בשטח מ"ר, - מרפסות לא מקורות בשטח הקלות סוג פרסום סטטוס תאריך פרסום תאריך תוקף הכנת פרסום מהות הפרסום:.1 הקלה 10% בתכסית - מוצע 45% במקום.35% 2. הקטנת קו בניין קדמי לגזוזטרא עד 10%. פרוט הפרסום: הקטנת קו בנין קידמי ואחורי לגזוזטרה מבצע תאריך סיום תאריך תחילה שלב מצב גיא עמית - רכז רישו 31/03/ /03/2014 פרסום לשימוש חורג/הקלה (ס' ( 149 סגור חוות דעת בישיבת מליאת הועדה מספר 737 מתאריך 19/11/2012 הוחלט : 1. הדיון הינו חידוש החלטת הועדה לבקשה להיתר להקמת מבנה מגורים המכיל 7 יח"ד, בשתי קומות, מבני עזר ועבודות פיתוח. הבקשה נדונה בישיבת הועדה מס' 706, מיום 24/05/11, שבה החליטה הועדה לאשר את הבקשה תנאים. 2. במהלך התקופה, לא מולאו דרישות הועדה ולפיכך, חוזרת הועדה על החלטתה כמפורט להלן: א. הבקשה מציעה הקלה להקטנת קו בנין קידמי לגזוזטרה, הגדלת תכסית הקרקע והקטנת קו בנין צדדי. ההקלות פורסמו - לא התקבלו התנגדויות. ב. מעיון בבקשה להיתר עולה, כי הבקשה מציעה מספר יחידות דיור קטן מכפי שאושר בהוראות התכנית ש/ 500. כלומר, 7 יחידות במקום 8 יחידות וכבל המתחם מוצעות 52 עמוד 14

15 המשך בקשה להיתר: יח"ד במקום 59 יח"ד, וכן הבקשה מציעה "מחסנים" גדולים עם הנמכה מאולצת המעיד על הפיכתם לחדר מגורים. 3. עמדת הועדה הינה, כי יש להגיש תכנית בינוי למיצוי זכויות הבניה לרבות, מספר יחידות הדיור, כפי שנקבעו בהוראות התכנית וכן יש להציג חלוקת המחסן לחדר מערכות ומחסן דירתי עם תקרה יצוקה ומלאה. 4. בכפוף לאמור, מחליטה הועדה לאשר את הבקשה בתנאים הבאים. דיון נוסף לבקשה שאושרה בתנאים בישיבה מס' 737 מיום 19/11/2012. בוצע פרסום חוזרלהקלות יש לחזור על ההחלטה ולוודא תשלום אגרות והיטלים. - דו"ח יועץ נגישות. - דו"ח יועץ בטיחות. - חידוש הג"א. שטח מ.ראשי מוצע מ"ר שטח מ.עזר מוצע מ"ר שטח מ.ראשי קיים שטח מ.עזר קיים סה"כ שטח מ.ראשי מ"ר סה"כ שטח מבנה עזר מ"ר סה"כ א.בניה מ.ראשי סה"כ א.בניה מ.עזר מותר קיים מוצע מ.ראשי מ.עזר מ.ראשי מ. עזר מ.ראשי מ.עזר שטחי בניה מרוח קדמי מרוח צדדי 2 2 מס' קומות גובה בנין 8 מס' יחידות לחלקה 7 1 מס' מבנים לחלקה רחוב חזית שטח מגרש % 35.0 % תכסית קרקע.1 פורסמו מספר הקלות:.1 הקטנת קו בנין קדמי וצדדי לגזוזטרה;.2 הגדלת תכסית הקרקע;.3 הקטנת קו בנין צדדי..2 מתוכנן במגרש 7 יחידות במקום.8 ל א ש ר ב ת נ א י ם ה ב א י ם: יש לחזור על ההחלטה ולוודא תשלום אגרות והיטלים. - דו"ח יועץ נגישות. - דו"ח יועץ בטיחות. - חידוש הג"א. עמוד 15

16 א/ סעיף 7 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש אאורה ישראל בע"מ ע"י יעקב אטרקצ'י בעל הנכס אאורה ישראל בע"מ ע"י יעקב עורך רפפורט אדריכלים שדרות הציונות כתובת: גוש: חלקה: 8 מגרש: 272 גוש וחלקה: תוכניות: יעוד: ג/ 400, ש/ 1, ש/ 1070, ש/ 156, ש/ 298, ש/ 383, ש/ 500, ש/ 500 /א, ש/ 648 אזור מגורים ב שימושים: מגורים תאור הבקשה: בניה חדשה מהות הבקשה להקים בית מגורים דו קומתי בן 7 יחידות. ק.קרקע: - מגורים בשטח מ"ר, - מחסנים בשטח מ"ר, - כניסות מקורות בשטח 19.7 מ"ר, - משטחים מקורים בשטח - מרפסות לא מקורות בשטח - משטחים מרוצפים כולל משטחי חניה בשטח - גדר בנויה בגובה 1.2 באורך קומה א : - מגורים כולל ממ"דים בשטח מ"ר, - מרפסות לא מקורות בשטח פרסום סוג פרסום סטטוס תאריך פרסום תאריך תוקף הכנת פרסום מהות הפרסום: 1. קו בניין צידי עד 10%. 2. הקטנת קו בניין קדמי לגזוזטרא עד 10%. פרוט הפרסום:. 1 הקטנת קו בנין צדדי עד ; 10.0 %. 2 הגדלת תכסית הקרקע בשיעור עד 10.0 % חוות דעת בישיבת מליאת הועדה מספר 737 מתאריך 19/11/2012 הוחלט : 1. הדיון הינו חידוש החלטת הועדה לבקשה להיתר להקמת מבנה מגורים המכיל 7 יח"ד, בשתי קומות, מבני עזר ועבודות פיתוח. הבקשה נדונה בישיבת הועדה מס' 706, מיום 24/05/11, שבה החליטה הועדה לאשר את הבקשה תנאים. 2. במהלך התקופה, לא מולאו דרישות הועדה ולפיכך, חוזרת הועדה על החלטתה כמפורט להלן: א. הבקשה מציעה הקלה להקטנת קו בנין קידמי לגזוזטרה, הגדלת תכסית הקרקע והקטנת קו בנין צדדי. ההקלות פורסמו - לא התקבלו התנגדויות. ב. מעיון בבקשה להיתר עולה, כי הבקשה מציעה מספר יחידות דיור קטן מכפי שאושר בהוראות התכנית ש/ 500. כלומר, 7 יחידות במקום 8 יחידות וכבל המתחם מוצעות 52 יח"ד במקום 59 יח"ד, וכן הבקשה מציעה "מחסנים" גדולים עם הנמכה מאולצת המעיד על הפיכתם לחדר מגורים. 3. עמדת הועדה הינה, כי יש להגיש תכנית בינוי למיצוי זכויות הבניה לרבות, מספר יחידות הדיור, כפי שנקבעו בהוראות התכנית וכן יש להציג חלוקת המחסן לחדר מערכות ומחסן עמוד 16

17 המשך בקשה להיתר: דירתי עם תקרה יצוקה ומלאה. 4. בכפוף לאמור, מחליטה הועדה לאשר את הבקשה בתנאים הבאים. דיון נוסף לבקשה שאושרה בתנאים בישיבה מס' 737 מיום 19/11/2012. בוצע פרסום חוזרלהקלות יש לחזור על ההחלטה ולוודא תשלום אגרות והיטלים. - דו"ח יועץ נגישות. - דו"ח יועץ בטיחות. - חידוש הג"א. חידוש החלטת הוועדה מישיבתה מס' 706 מיום 24/05/ מ"ר שטח מ.ראשי מוצע מ"ר שטח מ.עזר מוצע שטח מ.ראשי קיים שטח מ.עזר קיים מ"ר סה"כ שטח מ.ראשי מ"ר סה"כ שטח מבנה עזר סה"כ א.בניה מ.ראשי סה"כ א.בניה מ.עזר מותר קיים מוצע מ.ראשי מ.עזר מ.ראשי מ. עזר מ.ראשי מ.עזר % שטחי בניה 5.0 מרוח קדמי 4.0 מרוח צדדי 2 מס' קומות גובה בנין 8 מס' יחידות לחלקה מס' מבנים לחלקה רחוב חזית שטח מגרש 35.0 % תכסית קרקע פורסמו מספר הקלות: 1. הקטנת קו בנין קדמי וצדדי לגזוזטרה; 2. הגדלת תכסית הקרקע; 3. הקטנת קו בנין צדדי. מתוכנן במגרש 7 יחידות במקום ל א ש ר ב ת נ א י ם ה ב א י ם: יש לחזור על ההחלטה ולוודא תשלום אגרות והיטלים. - דו"ח יועץ נגישות. - דו"ח יועץ בטיחות. - חידוש הג"א. עמוד 17

18 א/ סעיף 8 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש אאורה ישראל בע"מ ע" יעקב אטרקצ'י בעל הנכס אאורה ישראל בע"מ ע" יעקב עורך רפפורט אדריכלים שדרות הציונות כתובת: גוש: חלקה: 8 מגרש: 270 גוש וחלקה: תוכניות: יעוד: ג/ 400, ש/ 1, ש/ 1070, ש/ 156, ש/ 298, ש/ 383, ש/ 500, ש/ 500 /א, ש/ 648 אזור מגורים ב שימושים: מגורים תאור הבקשה: בניה חדשה מהות הבקשה להקים בית מגורים דו קומתי בן 7 יחידות. ק.קרקע: - מגורים בשטח מ"ר, - מחסנים בשטח מ"ר, - כניסות מקורות בשטח 19.7 מ"ר, - משטחים מקורים בשטח - מרפסות לא מקורות בשטח - משטחים מרוצפים כולל משטחי חניה בשטח - גדר בנויה בגובה 1.2 באורך קומה א : - מגורים כולל ממ"דים בשטח מ"ר, - מרפסות לא מקורות בשטח חוות דעת בישיבת מליאת הועדה מספר 737 מתאריך 19/11/2012 הוחלט : 1. הדיון הינו חידוש החלטת הועדה לבקשה להיתר להקמת מבנה מגורים המכיל 7 יח"ד, בשתי קומות, מבני עזר ועבודות פיתוח. הבקשה נדונה בישיבת הועדה מס' 706, מיום 24/05/11, שבה החליטה הועדה לאשר את הבקשה תנאים. 2. במהלך התקופה, לא מולאו דרישות הועדה ולפיכך, חוזרת הועדה על החלטתה כמפורט להלן: א. הבקשה מציעה הקלה להקטנת קו בנין קידמי לגזוזטרה, הגדלת תכסית הקרקע והקטנת קו בנין צדדי. ההקלות פורסמו - לא התקבלו התנגדויות. ב. מעיון בבקשה להיתר עולה, כי הבקשה מציעה מספר יחידות דיור קטן מכפי שאושר בהוראות התכנית ש/ 500. כלומר, 7 יחידות במקום 8 יחידות וכבל המתחם מוצעות 52 יח"ד במקום 59 יח"ד, וכן הבקשה מציעה "מחסנים" גדולים עם הנמכה מאולצת המעיד על הפיכתם לחדר מגורים. 3. עמדת הועדה הינה, כי יש להגיש תכנית בינוי למיצוי זכויות הבניה לרבות, מספר יחידות הדיור, כפי שנקבעו בהוראות התכנית וכן יש להציג חלוקת המחסן לחדר מערכות ומחסן דירתי עם תקרה יצוקה ומלאה. 4. בכפוף לאמור, מחליטה הועדה לאשר את הבקשה בתנאים הבאים. דיון נוסף לבקשה שאושרה בתנאים בישיבה מס' 737 מיום 19/11/2012. בעבר פורסמו הקלות באופן גורף - הובהר כי בקשה זו, ללא שימוש בהקלות שפורסמו. יש להשמיט את עניין ההקלה מההחלטה. יש לחזור על ההחלטה ולוודא תשלום אגרות והיטלים. - דו"ח יועץ נגישות. - דו"ח יועץ בטיחות. - חידוש הג"א. עמוד 18

19 706 מיום.24/05/11 המשך בקשה להיתר: חידוש החלטת הוועדה מישיבתה מס' מ"ר שטח מ.ראשי מוצע מ"ר שטח מ.עזר מוצע שטח מ.ראשי קיים שטח מ.עזר קיים מ"ר סה"כ שטח מ.ראשי מ"ר סה"כ שטח מבנה עזר סה"כ א.בניה מ.ראשי סה"כ א.בניה מ.עזר מותר קיים מוצע מ.ראשי מ.עזר מ.ראשי מ. עזר מ.ראשי מ.עזר % שטחי בניה 5.0 מרוח קדמי 4.0 מרוח צדדי 2 מס' קומות גובה בנין 8 מס' יחידות לחלקה מס' מבנים לחלקה רחוב חזית שטח מגרש 35.0 % תכסית קרקע פורסמו מספר הקלות: 1. הקטנת קו בנין קדמי וצדדי לגזוזטרה; 2. הגדלת תכסית הקרקע; 3. הקטנת קו בנין צדדי. מתוכנן במגרש 7 יחידות במקום ל א ש ר ב ת נ א י ם ה ב א י ם: יש להשמיט את עניין ההקלה מההחלטה. אין שימוש בהקלות שפורסמו בעבר בבקשה זו. יש לחזור על ההחלטה ולוודא תשלום אגרות והיטלים. - דו"ח יועץ נגישות. - דו"ח יועץ בטיחות. - חידוש הג"א. עמוד 19

20 סעיף 9 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש מיתר בצוע תשתיות ותקשורת בע"מ בעל הנכס מיתר בצוע תשתיות ותקשורת בע"מ עורך לוי גיורא - אדריכל - ש.י.פ.ת. תדהר כתובת: גוש: חלקה: 192 מגרש: 15 גוש וחלקה: תוכניות: אחש/ 1182, ש/ 1, ש/ 1090 /א, ש/ 136, ש/ 156, ש/ 502 יעוד: מלאכה/תעשיה זעירה שימושים: תעשיה,מלאכה תאור הבקשה: תוספת מהות הבקשה שינוי להיתר מס' המתבטא בתוספת מרתף חניה ללא תוספת בשטחים עיקריים. תוספת שטחי שירות קומה 2. סוג פרסום סטטוס תאריך פרסום תאריך תוקף הקלות הכנת פרסום 24/05/ /04/2014 מהות הפרסום: שינוי להיתר מס' המתבטא בתוספת תורן סלולרי ומרתף חניה ללא תוספת בשטחים עיקריים. תוספת שטחי שירות קומה 2. פרוט הפרסום: הקלה לתוספת קומת מרתף וחניה. מפלס/ שימוש שטח עיקרי במ"ר שטח שירות במ"ר שטח אחר במ"ר קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה 1, תעשיה ומלאכה מקלט/ממ"ד/ממ"ק תעשיה ומלאכה מגורים מגורים מגורים , , סה"כ , , חוות דעת פורסמה הקלה לתוספת קומת מרתף לחניה. יש להבהיר כי השימוש במרתף ייעודו אך ורק לחניה הוצא מסדר יום בישיבה לטובת פרסום.. (18.75 תכנית שינויים להיתר מס' תוספת קומת מרתף לחניה - חניה, ח.מדרגות, מתקנים ומערכות. סה"כ מ"ר לשירות במרתף. יציאת גג: תוספת שטח לחדר יציאה לגג - מוצע מ"ר (סה"כ עמוד 20

21 המשך בקשה להיתר: בעבר בהיתר ראשון פורסמה קומה נוספת. חדר יציאה לגג מחריג לקומה רביעית. אם מבוקשת אנטנה סלוסארית - יש לפרסם את האנטנה הסלולרית. בנוסף נשקלה אפשרות לעשות תכנית הסבה לשטחי שירות, בשל הצורך בחניה. התכנית פספסה במס' חודשים אפשרות זו, על כן יש להחליט כיצד ניתן להתקדם שטח מ.ראשי מוצע מ"ר שטח מ.עזר מוצע מ"ר שטח מ.ראשי קיים שטח מ.עזר קיים סה"כ שטח מ.ראשי מ"ר סה"כ שטח מבנה עזר מ"ר 5.84 סה"כ א.בניה מ.ראשי סה"כ א.בניה מ.עזר מותר קיים מוצע מ.ראשי מ.עזר מ.ראשי מ. עזר מ.ראשי מ.עזר אחוזי בניה מרוח קדמי מרוח צדדי ;5.25 מרוח אחורי 3.0 מס' קומות 2 גובה בנין מס' יחידות לחלקה מס' מבנים לחלקה רחוב חזית שטח מגרש אחוזי בניה בקומה בהיתר ראשון פורסמה הקלה לתוספת קומה - 3 קומות במקום מוצע ל א ש ר ב ת נ א י ם ה ב א י ם : הבקשה לעניין תוספת מרתף בלבד, יש להבהיר באם מבוקש תורן סלולרי יש לפרסם ולנהוג ע"פ התקנות. יש להציג את העמדת החניות בתכנית המרתף, הצגת נגישות לחניה ובכפוף לאישור יועץ חניה. עמוד 21

22 סעיף 10 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש מועדון הפוטש בע"מ בעל הנכס בוקשטיין עוזי גורן יעקב עורך זיוון קוגון רחוב תדהר כתובת: גוש: חלקה: 71 מגרש: 100 גוש וחלקה: תוכניות: אחש/ 2, אחש/ 33, אחש/ 69, ש/ 1, ש/ 156, ש/ 33 יעוד: תעשיה ומלאכה שטח מגרש: שימושים: בקשה לשימוש חורג תאור הבקשה: שימוש חורג מהות הבקשה שימוש חורג מתעשיה למסחר בשטח של כ מ"ר בקומת קרקע פרסום סוג פרסום סטטוס תאריך פרסום תאריך תוקף פרוט הפרסום: שימוש חורג לניהול מסחר באזור תעשיה חוות דעת בישיבת מליאת הועדה מספר 751 מתאריך 28/07/2013 הוחלט : 1. בבקשה שהוגשה לועדה נתבקש שימוש חורג לניהול מבנה מסחרי באזור תעשיה ומלאכה, מתחם התכנית ש/ 33 פ- "ח. 2. לבקשה פורסמה הודעה לשימוש חורג וננקטו ההליכים - לא התקבלו התנגדויות. 3. מעיון בבקשה להירת עולה, כי הבקשה אינה מציגה מקומות חניה בתחום המגרש ולפיכך, יש להציג מקומות חניה ע"פ השימושים ולקבל חוו"ד הרשות המקומית. במקרה של העדר מקומות חניה יש לשלם קרן חניה ע"פ חוו"ד שמאי הועדה. 4. בתנאים דלעיל ובאלה המפורטים בגליון הדרישות מחליטה הוועדה לאשר שימוש לתקופה של 5 שנים. דיון נוסף לבקשה שאושרה בישיבה מס' 751. מטרת הדיון - תיקון שטח המבוקש לשימוש חורג. מוצע מ"ר (ולא כפי שהוחלט בישיבה קודמת מ"ר) פורסם שימוש חורג מתעשיה למסחר. לא התקבלו התנגדויות. הבקשה התחילה את דרכה ב- 10/2011 נשלח מכתב למתכנן והומצאו דרישות הוועדה. התקבל אישור מהנדס המועצה ביום 10/11. יש לקצוב זמן לשימוש חורג ולקחת בחשבון את זמן הפעילות. ל א ש ר ב ת נ א י ם ה ב א י ם: שימוש חורג ל- 5 שנים בלבד. עמוד 22

23 סעיף 11 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש מאיר יצחק מאיר טובה בעל הנכס מאיר יצחק מאיר טובה עורך גוטמן אבנר השניים כתובת: גוש: חלקה: 90 גוש וחלקה: יעוד: אזור מגורים א שטח מגרש: שימושים: מגורים תאור הבקשה: בניה חדשה מהות הבקשה הקלה לניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של 3%. לטובת: מבנה שני בחלקה, חד קומתי חד משפחתי ורישוי תוספות לבית קיים ובריכת שחיה פרטית. בית קיים: ק.קרקע : הפחתת שטח למגורים בשיעור של מ"ר. תוספת ממ"ד בשטח של מ"ר. ק.א': תוספת של מ"ר. בית שני בחלקה : מגורים כולל ממ "ד בשטח של מ"ר. מתקנים ומע ' טכניות בשטח של מ"ר. מחסן קיים לרישוי בשטח של 8.40 מ"ר. סככת חניה בשטח של מ"ר. בריכת שחיה בשטח של מ"ר. ח. מכונות בשטח של 4.47 מ"ר. פרסום סוג פרסום סטטוס תאריך פרסום תאריך תוקף פרוט הפרסום: ניוד אחוזי בניה בשטח עיקרי מקומה א' לקומת הקרקע בשיעור של 3%. חוות דעת מגורים א' ע"פ ש/ 18. מותר: 750 מגרש מינ' הקטנת גודל מגרש: 5% מס' קומות מקס' 2 2 יח"ד מגרש מבנים למגרש מינ' דונם 2 מרחק מינ' בין מבנים 6 מ' 30% שטח עיקרי סה"כ אחוזי בניה בקומה 15% 5% שטח שירות 13 מ' (כחלק משירות) שטח חניה מבוקש: ???? (אחרי ניוד שטח) עמוד 23

24 המשך בקשה להיתר: כללי: - יש להמציא את כל הדרישות לבריכת השחיה. - אישור כיבוי אש - מבוקש מבנה שני מעץ. - חתימת גובל על מיקום המחסן. - מוצע רישוי מחסן קיים מפח - לא עונה בדיוק על הנחיות ש/ 18 - על הגבול או במרחק מינ' של 2.00 מ'. - מוצעת הסבה לחדר מערכות במבנה הקיים בשטח גדול של 13.64, פרט למחסנים לכל יח"ד. - יש לשים לב כי יח"ד קיימת להרחבה אינה מפוצלת. ע"פ ארנונה כן. ל א ש ר ב ת נ א י ם ה ב א י ם: - יש להמציא את כל הדרישות לבריכת השחיה. - אישור כיבוי אש - מבוקש מבנה שני מעץ. - חתימת גובל על מיקום המחסן. - מוצע רישוי מחסן קיים מפח - לא עונה בדיוק על הנחיות ש/ 18 - על הגבול או במרחק מינ' של 2.00 מ'. - מוצעת הסבה לחדר מערכות במבנה הקיים בשטח גדול של 13.64, פרט למחסנים לכל יח"ד. - יש לשים לב כי יח"ד קיימת להרחבה - מפוצל לשתי יח"ד - גם בתשלום ארנונה מדובר בשני נכסים, על כן היח"ד הנוספת מהווה חריגה ביח"ד. עמוד 24

25 סעיף 12 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש שוורץ מיכל בעל הנכס מ.מ.י עורך ויתקון ליאור - אדריכל רחוב סמטת השיטה כתובת: גוש: חלקה: 152 מגרש: 39 גוש וחלקה: תוכניות: ג/ 202, הסבה ש/ 209, ש/ 1, ש/ 1123 /א, ש/ 122, ש/ 156, ש/ 209, ש/מק/ 383 /א, ש/מק/ 950, ש/מק/ 950 /א יעוד: אזור מגורים א שטח מגרש: שימושים: מגורים תאור הבקשה: תכנית שינויים מהות הבקשה הקלה לניוד שטחי בניה מעיקרי לשירות בשיעור של 11.4% וכן תוספת שטחי שירות ע"פ ש/ 209 לטובת: תכנית שינויים לשינוי גג רעפים וניצול חלל גג, שינוי צורת גג בריכה. קומת קרקע: משטחים מרוצפים בשטח של מ"ר. שינוי קירוי גג בריכה לגג משופע - בשיפוע 22% בשטח של.. מ"ר. 2 פרגולות מחומר קל בשטח של מ"ר. (במקום פרגולות שאושרו בעבר) קומה א' : תוספת למגורים בשטח של מ"ר. צמצום חלל בגובה פחות מ מ' בשטח של מ"ר. מרפסת מקורה בשטח של 7.41 מ"ר. מרפסת לא מקורה בשטח של 5.69 מ"ר. הגבהת גג רעפים בשטח של... מ"ר. פרסום סוג פרסום סטטוס תאריך פרסום תאריך תוקף פרוט הפרסום: 1. ניוד אחוזי בניה משטח עיקרי לשטחי שרות בשיעור כ-% 1.3; 2. תוספת שטחי שרות עפ"י הסבת תכנית ש/ 209 בשיעור כ-% 5.0 חוות דעת

26 דיון נוסף לבקשה שאושרה בתנאים בישיבה מס' 743 מיום 11/03/2013. חידוש החלטה. : 11/03/2013 הוחלט 743 מתאריך בישיבת מליאת הועדה מספר 1. הבקשה הינה לשינויים בעבודות הפיתוח ובגג הבריכה לגג משופע ושתי מצללות מחומר קל וכן תוספת מגורים, שינויים במרפסות בקומה א' והגבהת גג המשופע וכן % 2. לבקשה פורסמה הקלה לניוד שטחי בניה מעיקרי לשטחי שרות בשיעור תוספת - לא התקבלו התנגודיות. שטחי שרות ע"פ הסבה לתכנית ש/ 209. ההקלות פורסמו 3. מעיון בתיק הבניה עולה, כי בהיתר הקודם סומנו מבנים להריסה ומבנים אלו טרם נהרסו ולפיכך, ההיתר יוצא לאחר הריסת כל המבנים שסומנו להריסה וקבלת דו"ח מפקח הועדה. 4. בתנאים דלעיל ובאלה המפורטים בגליון הדרישות מחליטה הועדה לאשר את הבקשה. שטח מ.ראשי מוצע מ"ר שטח מ.ראשי קיים שטח מ.עזר מוצע 7.41 מ"ר שטח מ.עזר קיים עמוד 26

27 המשך בקשה להיתר: סה"כ שטח מבנה עזר מ"ר סה"כ א.בניה מ.עזר סה"כ שטח מ.ראשי מ"ר סה"כ א.בניה מ.ראשי מותר קיים מוצע מ.ראשי מ.עזר מ.ראשי מ. עזר מ.ראשי מ.עזר , % עוקב ק.ק.ט אחוזי בניה 30 מרוח קדמי מרוח צדדי מרוח אחורי 6 מרוח לשביל 3 מרוח לש.צ.פ. מס' קומות גובה בנין מס' יחידות לחלקה מס' מבנים לחלקה רחוב חזית שטח מגרש תכסית קרקע כללי: - פורסמה הקלה לעניין ניוד שטח בשיעור 11.40% מעיקרי לשירות. וכן תוספת שטחי שירות ע"פ הסבה ל- ש/ בעבר הוצאו 2 היתרים בחלקה - 1 לשינויים והקמת בריכת שחיה והשני - שימוש חורג לבריכה טיפולית. יש לעמוד באם אושרו כל המבנים לבריכה בהיתר קודם. - הריסת סככה במידה ויידרש ע"י השכן.?? יש להבהיר - הריסת הסככה נדרשה גם בהיתר ראשון - יש לעמוד על ההריסה. קיימת חניה מקורה נוספת. ל א ש ר ב ת נ א י ם ה ב א י ם: עמוד 27

28 סעיף 13 תכנית מתאר מקומית: שם התכנית: סוג תוכנית שטח התוכנית רחוב גלעד - 13 שינוי בקווי בניין ובריכת שחייה תכנית מתאר מקומית 1, מ"ר (1.498 דונם) יחס ש/ 1 שינוי ש/מק/ 998 שינוי ש/ 1123 /א שינוי ש/מק/ 383 /א כפיפות ש/מק/ 950 /א כפיפות מספר תכנית בעלי ענין יוזם ריקי עמר בעלים מינהל מקרקעי ישראל ריקי עמר גושים חלקות בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש לא לא מטרת התכנית שינוי הוראות בינוי תוכניות בסמכות מקומית עמוד 28

29 סעיף 14 תוכנית בניין עיר: שם התכנית: סוג תוכנית שטח התוכנית בינוי לפי תכנית ש/ 139 בפרדס חנה 4, מ"ר (4.639 דונם) יחס ש/ 1 כפיפות ש/ 139 כפיפות ש/ 209 כפיפות ש/ 1123 /א כפיפות מספר תכנית בעלי ענין יוזם יוסף זילברשטיין מאיר זילברשטיין חנה זילברשטיין בעלים יוסף זילברשטיין מאיר זילברשטיין חנה זילברשטיין גושים חלקות בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש כן לא לא לא מטרת התכנית חלוקת חלקה 26 ל- 3 מגרשים למשקי עזר והפרשה לצורכי ציבור, קביעת הוראות בינוי והגדלת זכויות ומס' יח"ד מתכניות מאושרות תוכניות בסמכות מקומית עמוד 29

30 סעיף 15 תוכנית בניין עיר: שם התכנית: סוג תוכנית שטח התוכנית רחוב הדקלים תוספת יחידות דיור 2, מ"ר (2.268 דונם) יחס ש/ 1 שינוי ש/ 139 שינוי ש/ 209 שינוי ש/ 156 כפיפות מספר תכנית בעלי ענין יוזם גיל ורדה צחי גיל בעלים גיל ורדה צחי גיל גושים חלקות בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש לא לא מטרת התכנית תוספת יחידות דיור ----תוכניות בסמכות מחוזית----- עמוד 30

31 סעיף 16 תכנית מפורטת: שם התכנית: תוספת יחידת דיור סוג תוכנית שטח התוכנית תכנית מפורטת 1, מ"ר (1.998 דונם) יחס ש/ 139 כפיפות ש/ 209 כפיפות מספר תכנית בעלי ענין יוזם דרורה פרג יצחק פרג בעלים דרורה פרג יצחק פרג שקמה 8 כתובות גושים חלקות בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש כן לא מטרת התכנית תוספת יחידת דיור תוכניות בסמכות מקומית עמוד 31

32 סעיף 17 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש שי חי אחזקות נדל"ן בעל הנכס שי חי אחזקות נדל"ן עורך ממן שלומי-אדריכל גבים אדריכלים השופטים כתובת: גוש: חלקה: 183 גוש וחלקה: שימושים: מגורים תאור הבקשה: בניה חדשה מהות הבקשה בנין מגורים H בן 29 יח"ד בן 8 קומות מעל קומת קרקע. סוג פרסום סטטוס תאריך פרסום תאריך תוקף הקלות הכנת פרסום 30/04/ /03/2014 מהות הפרסום: 2 מבני מגורים בן 29 יח"ד ב 8 קומות + קומת קרקע פרוט הפרסום: תוספת 2 קומות לכל מבנה, מוצע 8 קומות וקומת קרקע. תוספת 5 יח"ד לכל מבנה - סה"כ 10 יח"ד ע"פ חוק שב"ס. תוספת 5% למעלית. תוספת 5% לנגישות ע"פ דרישות כיבוי אש. מבצע תאריך סיום תאריך תחילה שלב מצב גיא עמית - רכז רישו 31/03/ /03/2014 פרסום לשימוש חורג/הקלה (ס' ( 149 סגור מפלס/ שימוש שטח עיקרי במ"ר שטח שירות במ"ר שטח אחר במ"ר קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה מגורים מגורים מגורים מגורים מגורים מגורים מגורים מגורים מגורים , , סה"כ 1, , עמוד 32

33 .' המשך בקשה להיתר: חוות דעת מגרש - 57 מגורים ג' ע"פ ש/ 24 א/ מבנה מגורים אחד - H - משניים במגרש. מוצע: מותר: 4289 גודל מגרש: 4280 מ"ר ק+ 8 מס' קומות: ק+ 6 (5 29 יח"ד מעל המותר) מס' יח"ד: 48 60% עיקרי: 120 שירות: ) 29*(6 9*30 + = = % לנגישות = /2 = % למעלית = /2 = סה"כ: ממ"ד+מעברים+מחסן+טכני תכסית : 40% גינון : 30% מינ' 6 קווי בניה: קדמי : 6 0 אחורי: 0 3 צדדי: גודל דירה מינ' מ"ר עיקרי. בוצע פרסום: תוספת 2 קומות לכל מבנה, מוצע 8 קומות וקומת קרקע. תוספת 5 יח"ד לכל מבנה - סה"כ 10 יח"ד ע"פ חוק שב"ס. תוספת 5% למעלית. תוספת 5% לנגישות ע"פ דרישות כיבוי אש. התקבלו התנגדויות של כל תושבי השכונה ע"י מייצג- ד"ר בן עטר י. הם מלינים על גרך ההתנהלות במבנים שהוקמו ובמבנים המוצעים, על שינוי אופי הסביבה בשל תוספת הקומות ויח"ד. הערות: גודל דירה מינ' בדירות הגן - ק.קרקע - לא עונה על שטח עיקרי מוגדר בתב"ע. יש להציג מאזן חניות וחוו"ד יועץ חניה. יש להציג תכנית פיתוח מלאה ומפורטת, כולל כל הפרטים והמערכות בפיתוח - צובר גז, אשפה, פילרים וכו. מבוקשת הרמת המבנה בכ מ' מק.ק.ט. יש להציג גבהים של פרטים בחזיתות, ק.ק.ט, חיפוי גדרות ע"פ תב"ע. מתנגדים - ד"ר ישראל בן עטר בשם תושבי חלומות כרכור לדיון : התנגדות, גודל דירה מינ' בדירות הגן - ק.קרקע - לא עונה על שטח עיקרי מוגדר בתב"ע. יש להציג מאזן חניות וחוו"ד יועץ חניה. יש להציג תכנית פיתוח מלאה ומפורטת, כולל כל הפרטים והמערכות בפיתוח - צובר גז, אשפה, פילרים וכו. מבוקשת הרמת המבנה בכ מ' מק.ק.ט. יש להציג גבהים של פרטים בחזיתות, ק.ק.ט, חיפוי גדרות ע"פ תב"ע. עמוד 33

34 סעיף 18 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש שי חי אחזקות נדל"ן בעל הנכס שי חי אחזקות נדל"ן עורך ממן שלומי-אדריכל גבים אדריכלים השופטים כתובת: גוש: חלקה: 183 גוש וחלקה: שימושים: מגורים תאור הבקשה: בניה חדשה מהות הבקשה בניין מגורים G בן 29 יח"ד ב- 8 קומות מעל קומת קרקע. סוג פרסום סטטוס תאריך פרסום תאריך תוקף הקלות הכנת פרסום 30/04/ /03/2014 מהות הפרסום: בניין מגורים בן 29 יח"ד ב- 8 קומות + קומת קרקע פרוט הפרסום: תוספת 2 קומות, מוצע 8 קומות וקומת קרקע. תוספת 5 יח"ד ע"פ חוק שב"ס. תוספת 5% למעלית. תוספת 5% לנגישות ע"פ דרישות כיבוי אש. מבצע תאריך סיום תאריך תחילה שלב מצב גיא עמית - רכז רישו 31/03/ /03/2014 פרסום לשימוש חורג/הקלה (ס' ( 149 סגור מפלס/ שימוש שטח עיקרי במ"ר שטח שירות במ"ר שטח אחר במ"ר קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה מגורים מגורים מגורים מגורים מגורים מגורים מגורים מגורים מגורים , , סה"כ 1, , עמוד 34

35 .' המשך בקשה להיתר: חוות דעת מגרש - 57 מגורים ג' ע"פ ש/ 24 א/ מבנה מגורים אחד - G - משניים במגרש. מוצע: מותר: 4289 גודל מגרש: 4280 מ"ר ק+ 8 מס' קומות: ק+ 6 (5 29 יח"ד מעל המותר) מס' יח"ד: 48 60% עיקרי: 120 שירות: ) 29*(6 9*30 + = = % לנגישות = /2 = % למעלית = /2 = סה"כ: ממ"ד+מעברים+מחסן+טכני תכסית : 40% גינון : 30% מינ' 6 קווי בניה: קדמי : 6 0 אחורי: 0 3 צדדי: גודל דירה מינ' מ"ר עיקרי. בוצע פרסום: תוספת 2 קומות לכל מבנה, מוצע 8 קומות וקומת קרקע. תוספת 5 יח"ד לכל מבנה - סה"כ 10 יח"ד ע"פ חוק שב"ס. תוספת 5% למעלית. תוספת 5% לנגישות ע"פ דרישות כיבוי אש. התקבלו התנגדויות של כל תושבי השכונה ע"י מייצג- ד"ר בן עטר י. הם מלינים על גרך ההתנהלות במבנים שהוקמו ובמבנים המוצעים, על שינוי אופי הסביבה בשל תוספת הקומות ויח"ד. הערות: גודל דירה מינ' בדירות הגן - ק.קרקע - לא עונה על שטח עיקרי מוגדר בתב"ע. יש להציג מאזן חניות וחוו"ד יועץ חניה. יש להציג תכנית פיתוח מלאה ומפורטת, כולל כל הפרטים והמערכות בפיתוח - צובר גז, אשפה, פילרים וכו. מבוקשת הרמת המבנה בכ מ' מק.ק.ט. יש להציג גבהים של פרטים בחזיתות, ק.ק.ט, חיפוי גדרות ע"פ תב"ע. מתנגדים - ד"ר ישראל בן עטר בשם תושבי חלומות כרכור לדיון התנגדות, גודל דירה מינ' בדירות הגן - ק.קרקע - לא עונה על שטח עיקרי מוגדר בתב"ע. יש להציג מאזן חניות וחוו"ד יועץ חניה. יש להציג תכנית פיתוח מלאה ומפורטת, כולל כל הפרטים והמערכות בפיתוח - צובר גז, אשפה, פילרים וכו. מבוקשת הרמת המבנה בכ מ' מק.ק.ט. יש להציג גבהים של פרטים בחזיתות, ק.ק.ט, חיפוי גדרות ע"פ תב"ע. עמוד 35

36 סעיף 19 בקשה להיתר: תיק בניין: בעלי עניין מבקש שכון ובינוי נדל"ן בעל הנכס שכון ובינוי נדל"ן עורך איל דן רחוב גינת אגוז כתובת: גוש: חלקה: 9 מגרש: 503 גוש וחלקה: תוכניות: יעוד: ג/ 400, ש/ 1, ש/ 1123 /א, ש/ 156, ש/ 298, ש/ 383, ש/ 500, ש/ 500 /א, ש/ 526, ש/מק/ 383 /א, ש/מק/ 950, ש/מק/ 950 /א אזור מגורים ב שימושים: מגורים תאור הבקשה: בניה חדשה מהות הבקשה הקלה לבניית יח"ד בתחום קומת עמודים הכפולה, ללא שינוי בגובה הכולל של המבנה ובכמות יח"ד הכוללת. לטובת: 2 בניני מגורים בני 56 יח"ד כל אחד, השלמת חניון המרתף, צובר גז ופתוח, סה"כ 112 יח"ד (תוספת ל- 2 בנינים ומרתף מאושרים. סה"כ 224 יח"ד) סוג פרסום סטטוס תאריך פרסום תאריך תוקף הקלות הכנת פרסום 10/05/ /04/2014 מהות הפרסום: 2 בניני מגורים בני 56 יח"ד כל אחד, השלמת חניון המרתףופתוח, סה"כ 112 יח"ד (תוספת ל- 2 בנינים ומרתף מאושרים. סה"כ 224 יח"ד) פרוט הפרסום: בניית יח"ד בתחום קומת עמודים הכפולה, ללא שינוי בגובה הכולל של המבנה ובכמות יח"ד הכוללת. מבצע תאריך סיום תאריך תחילה שלב מצב גיא עמית - רכז רישו 10/04/ /04/2014 פרסום לשימוש חורג/הקלה (ס' ( 149 סגור מפלס/ שימוש שטח עיקרי במ"ר שטח שירות במ"ר שטח אחר במ"ר קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה מרתף , מגורים מגורים מקלט/ממ"ד/ממ"ק מגורים מקלט/ממ"ד/ממ"ק מגורים מקלט/ממ"ד/ממ"ק מגורים מקלט/ממ"ד/ממ"ק מגורים 5.00 עמוד 36

37 המשך בקשה להיתר: המשך מפלס/ שימוש שטח עיקרי במ"ר שטח שירות במ"ר שטח אחר במ"ר קיים מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קומה מקלט/ממ"ד/ממ"ק מגורים מקלט/ממ"ד/ממ"ק מגורים מקלט/ממ"ד/ממ"ק מגורים מקלט/ממ"ד/ממ"ק מגורים מקלט/ממ"ד/ממ"ק מגורים מקלט/ממ"ד/ממ"ק מגורים מקלט/ממ"ד/ממ"ק מגורים מקלט/ממ"ד/ממ"ק מגורים מקלט/ממ"ד/ממ"ק מגורים מקלט/ממ"ד/ממ"ק מגורים מקלט/ממ"ד/ממ"ק גג , , , סה"כ 1, , , חוות דעת מגוריםד' 2 מבניםמתוך 4 המתוכנניםבחלקההמאוחדת- סה"כ 224 יח"דמתוכננות. כלחישוביהשטחיםנעשוע"פחלקהמאוחדתממגרשים באח"שאשרנדוןבישיבהמס' מבניםקיבלוכברהיתר- מס' ביום 02/03/ מבניםנוספיםהובאולאישורטרםאישורתוכ' ש/מק/ 500 /גהמופקדת. תנאי להיתר - אישור התכנית. פורסמה הקלה : בניית יח"ד בתחום קומת עמודים הכפולה, ללא שינוי בגובה הכולל של המבנה ובכמות יח"ד הכוללת. התקבלה התנגדות של 46 תושבים. שטחמ.ראשימוצע מ"ר שטחמ.ראשיקיים סה"כשטחמ.ראשי מ"ר סה"כא.בניהמ.ראשי שטחמ.עזרמוצע מ"ר שטחמ.עזרקיים סה"כשטחמבנהעזר מ"ר סה"כא.בניהמ.עזר מותר קיים מ.ראשי מ.עזר מ.ראשימ. עזר מוצע מ.ראשי מ.עזר

38 עמוד 38

39 המשך בקשה להיתר: אחוזיבניה מרוחקדמי מרוחצדדי מרוחאחורי מרוחלשביל מרוחלש.צ.פ. מס' קומות גובהבנין מס' יחידותלחלקה מס' מבניםלחלקה מרחקביןמבנים רחובחזית שטחמגרש תכסיתקרקע גדר מ"ר מ"ר * % מעיקרי * 6 3 לגזוזטרא (5) מרתף+קרקע מעלעמודים 57 מ' 44 מ' מכניסהקובעת 56 (מתוך 224 ) 36 יח" למגרש *6 2+2 למגרש- ללאהגבלה 6 מ' 8639 (למגרשמאוחד) % לשנימבנים 40% מקס' כללי: - המגרשיםאוחדוע"יאח"ששנדוןבישיבהמס'.744 מתנגדים - לדיון עמוד 39

40 סעיף 20 תכנית מפורטת: שם התכנית: דיור מוגן ברח' הנדיב בפרדס חנה כרכור סוג תוכנית שטח התוכנית בעלי ענין יוזם גנדלר משה בעלים גנדלר משה זרף עפר רחלבסקי עמיר כתובות הנדיב גושים חלקות תכנית מפורטת 9, מ"ר (9.748 דונם) בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש לא לא לא לא מטרת התכנית הקמת פרויקט למגורים מיוחד - דיור מוגן חוות דעת מטרת התכנית המשתרעת על שטח של 9.74 דונם ברח' הנדיב, שינוי יעוד משטח חקלאי ומוסדות סעד ובריאות, לשטח מגורים מיוחד עבור 238 יחידות דיור מוגן, קביעת זכויות בנייה: 262% עיקרי+שירות, מספר קומות 1+4, קווי בנין, תכסית והוראות בינוי. הועדה ממליצה לועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאי של הקצאת חלל בהיקף של 200 מטר שמיועד לצרכי ציבור ובכפוף לתיקונים ולהשלמות כמפורט: 1. נסחי טאבו לחלקות שבתכנית. 2. התייחסות פקיד היערות. 3. נספח עצים בוגרים. 4. הוספת טבלת שטחים בנספח הבינוי. 5. נספח ניקוז. 6. נספח נופי. 7. מדידה עדכנית כולל חתימה וחותמת. 8. תצהירים ורשימת תיוג. 9. פרוגרמה עפ"י דרישות משרד הרווחה/משרד הבריאות, על פיהם יגזרו השימושים הנדרשים וזכויות הבניה. 10. יש להראות חיבור סטטוטורי של כניסה ויציאה לדרך קיימת ולהמציא חוו"ד משרד התחבורה להתחברות לדרך אזורית בהוראות התכנית יש להוסיף את סעיפי החובה הבאים: פסולת בניין, נגר עילי.. 12 תיקונים טכנים עפ"י דרישת הועדה המקומית ולשכת התכנון המחוזית. עמוד 40

41 סעיף 21 תכנית מתאר מקומית: שם התכנית: אזור תעשייה בפרדס חנה סוג תוכנית שטח התוכנית תכנית מתאר מקומית 60, מ"ר ( דונם) יחס מספר תכנית ש/ 502 שינוי בעלי ענין יוזם יעקב חונוביץ ואחרים בעלים יעקב חונוביץ ואחרים גושים וחלקות לתוכנית: גוש: חלקי חלקות: 46,44-41,39,37 גוש: חלקות במלואן: גוש: חלקי חלקות: , מטרת התכנית א. הגדלת זכויות הבנייה והוספת שימושים עסקיים. ב. הוספת חניון ציבורי. ג. הוספת חיבור לכלי רכב ולשיפור נגישות. להמליץ בפני הועדה המחוזית להפקיד בתנאים עמוד 41

42 סעיף 22 תכנית מפורטת: ש/מק/ 1347 שם התכנית: הסדרת שטח בית הכנסת ובית המדרש אור ישרים בפ"ח סוג תוכנית שטח התוכנית תכנית מפורטת 2, מ"ר (2.17 דונם) יחס ש/ 487 שינוי מספר תכנית בעלי ענין יוזם כמוס דוד בעלים מנהל מקרקעי ישראל כתובות דרך למרחב גושים חלקות בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש נוסף גוש כן לא מטרת התכנית מטרת התוכנית המשתרעת על שטח של כ ד' בגוש חלקה 431 פרדס חנה הינה הסדרת אתר בית הכנסת ובית המדרש אור ישרים, קביעת גבול מגרש, קביעת קווי בנין ומספר הבניינים. מתנגדים - אהרון ועדנה פארי חוות דעת בישיבת מליאת הועדה מספר 711 מתאריך 08/08/2011 הוחלט : דיון בהתנגדות לפי סעיף 106 ב לחוק. לדיון הוזמנו הצדדים אשר הופיעו והשמיעו טענותיהם כדלקמן: 1. מתנגדים לאישור מבנה קיים הכולל שתי קומות והחורג לתוך קוו בניין צדדי הגובל בהם. 2. מתנגדים להמשך קיומן של חלונות ומזגנים בכוון הפונה למגרשם. 3. המתנגדים הבהירו כי אין להם התנגדות ליתר ההקלות, תוספות שטחי בנייה והניודים ביתר לקי המגרש למעט בחלק הפונה אליהם, לטענת המתנגדים מדובר בפגיעה בפוטנציאל ובאיכות הבנייה בתחום מגרשם 4. המתנגדים טוענים כי בעת רכישתם למגרש נחה דעתם וסברו כי למבנה הקיים הגובל בהם והחורג בקווי בניין קיים היתר כדין. טענת המשיבים כי התוכנית באה להסדיר בנייה קיימת שתכליתה בית כנסת ונספחים נלווים אינהרנטים לתפעול בית כנסת. לאחר ששמעה הועדה את טענות הצדדים מחליטה לקבל את ההתנגדות בחלקה ולקבוע בהוראות התוכנית כי תנאי למתן היתר בנייה למבנה הקיים אטימת החלונות בכיוון הפונה למתנגד וכן פינוי המזגנים כולל פתרון ניקוז גגות אשר יהוו חלק בלתי נפרד מההיתר. באשר לטענות בדבר פגיעה בפוטנציאל הבניה בתחום מגרש המתנגדים איכות חיים וסביבה עקב קיום מבנה חורג, סבורה הועדה כי בטענה זו אין כל ממש וכי היה ברור וידוע למתנגד עצם קיום המבנה בטרם רכישת המגרש, נדגיש כי נימוק זה הינו מבין מכלול הנימוקים שעמדו בפני הועדה המצדיקים אישור התוכנית לרבות הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בדבר הכשרת בנייה בלתי עמוד 42

43 המשך תיק בניין: ש/מק/ 1347 חוקית קיימת, לעניניו המדובר במבנה ציבורי המהווה כחלק ממכלול מבנים המשמשים לבית כנסת פעיל, חלק אנהרנטי וחיוני הנדרש לתפעול בית הכנסת ומשרת את כלל הציבור. בכפוף לאמור מחליטה הועדה לאשר את התוכנית למתן תוקף בכפוף לתיקונים המפורטים דלעיל. לאשר את התכנית עמוד 43

44 סעיף 23 תכנית מתאר מקומית: שם התכנית: "שדות כרכור" - שכונת מגורים ממזרח לכרכור סוג תוכנית שטח התוכנית תכנית מתאר מקומית 699, מ"ר ( דונם) יחס ג/ 400 שינוי ש/ 17 שינוי מספר תכנית גושים וחלקות לתוכנית: גוש: חלקות במלואן: 316, ,153,151, ,57,55-53,48-43,41,37,35,32-29,14 גוש: חלקי חלקות: 49,40-39 גוש: חלקות במלואן: 45 גוש: חלקות במלואן: 43,41,39,36,33,31,29,27,16-10,8-2 מטרת התכנית תכנון מפורט של שכונת מגורים ועיצובה כשכונה יחודית בפרדס חנה-כרכור. להמליץ בפני הועדה המחוזית לדחות מהנימוקים הבאים: מדובר בתכנית פיתוח שכונת מגורים ממזרח לכרכור בשטחים חקלאיים בתחום הרשות המקומית. התכנית משתרעת על שטח של כ- 700 דונם ומציעה 2,890 יחידות דיור וכ- 10,000 מ"ר שטחי מסחר. התכנית עומדת בסתירה מוחלטת לתכנית המתאר המתגבשת. הועדה המקומית ממליצה לדחות את התכנית מאחר ואינה משקפת את מדיניות הפיתוח וצמצום פריסת התשתיות של הרשות המקומית. עמוד 44

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כג אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כז שבט תשעג שעה 08:15 - יור ועדת תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר 201302 בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים : - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 טו באלול תשעה שעה 17:00 - יור הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 2015007 בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה רזיאל אחרק - חבר ועדה סיגל שיינמן יצאה לאחר התחלת הדיון

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הו

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשעז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כובאב תשעהשעה 13:00 - ראש המועצה יור הו תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' 20150013 בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הוועדה רביבי עודד חברים: - מהappleדס המועצה בן-אלישע

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת נגב תאריך: 20/07/2011 יח תמוז תשעא פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/ 1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: 201104 ביום א' תאריך 03/07/11 א' תמוז, תשע"א בשעה 17:00 השתתפו : חברים : ריפמן

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC מס' דף : 1 משרד מהנדס העיר-ועדה המקומית לתכנון ולבניה "חיפה" תאריך: 24/06/2014 כ"ו סיון תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 ביום שני תאריך 02/06/14 ד' סיון, תשע "ד מס' דף : 2

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc) מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר 2013

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc מדינת ישראל משרד הפנים ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב פרוטוקול לישיבה מספר 2009329 תאריך הישיבה: יום חמישי, כ"ט אייר תשעא, 02/06/2011 מקום הישיבה: דרך מנחם בגין 116 תל אביב, בית קלקא. 1 ערר על החלטת ועדה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

הוראות לעריכת הוראות התכנית

הוראות לעריכת הוראות התכנית חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית פרדס חנה כרכור - תכנית מתאר כוללנית מחוז: חיפה מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך 77 דברי הסבר לתכנית

קרא עוד

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מ

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשעה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויור ועדת שימור מ סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה-.42.3.402 אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מר תמיר ניר, חבר ומ"מ יו"ר ועדת השימור מר קובי כחלון,

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשע"ז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' בתאריך :25/05/2017 כ"טבאייר תשע"זשעה 13:30 - יו"רועדתהמשנה אביעזר (אביק)

תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשעז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' בתאריך :25/05/2017 כטבאייר תשעזשעה 13:30 - יורועדתהמשנה אביעזר (אביק) תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשע"ז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' 201705 בתאריך :25/05/2017 כ"טבאייר תשע"זשעה 13:30 - יו"רועדתהמשנה אביעזר (אביק)ריכב חברים: - ממלאמקוםיו"רועדתהמשנה יוסףשוספי - חבר

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תבע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת - 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: 2102102 שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור התעשייה גבעת שאול מוזמנים 00:11 )נספח ב'( ב. דיון עקרוני

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378> המדריך לרישוי ובנייה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון מועצה אזורית חוף אשקלון באר גנים-בית שקמה-ברכיה-בת הדר-גברעם-גיאה-הודיה-זיקים- חלץ, יד מרדכי-כוכב מיכאל- כפר סילבר-כרמיה- מבקיעים- משען-ניצנים-ניצן-ניצן

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1

עיריית ראשון לציון מינהל הכספים צו הארנונה לשנת 2017 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- שח( 1 עיריית ראשון - לציון מינהל הכספים =============== ארנונה כללית לשנת 2017 )המחירים ב- ש"ח( 1 הודעה בדבר שיעורי ארנונה - ארנונה כללית לשנת 2017 בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word ד 1 ג 1 מינהל הנדסה אגף תכנון ובנין ערים ועדת המשנה לתכנון ולבניה למרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו סדר יום מס' 08-0028 מיום כב' מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה - בשעה 09:00

קרא עוד

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 הוראות התכנית תכנית מס' 306-0220723 חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישורים דברי הסבר לתכנית מטרת התכנית לתת הנחיות לפיתוח

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יור הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015 1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015. 1. רקע מסמך זה נערך במענה לפניית הוועד המקומי בקיסריה

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc אינג' חיים גלנצר, שמאי מקרקעין, מהנדס בנין. M.Sc ) Eng. Chaim Glencer, Real Estate Appraiser, Civil Engineer מוסמך במינהל עסקים M.B.A.) Master in Business Administration Shaked Yogev Real Estate Appraiser

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי ישפרו פלאנט באר שבע אוגוסט 2016 רח אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח' אבן גבירול 192, תלאביב 62032, טל. 035441412, פקס.

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 51-0000 כ"ב שבט תשע"ה 50:00-00:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 86 תל-אביב - יפו, קומה 45

קרא עוד