Inspiron מפרט

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Inspiron מפרט"

תמליל

1 המחשב סביבת אווירי זיהום רמת ISA-S בתקן כמוגדר G1 הפעלה )149 F עד ) 40 F 65 C עד 40 C טורות טווח )מרבי( יחסית לחות )95 F עד ) 32 F 35 C עד 0 C התעבות( )ללא 90% עד 10% התעבות( )ללא 95% עד 0% 1.30 GRMS 160 G * )מרבי( רטט )מרבי( זעזוע )מרבי( גובה 0.66 GRMS 110 G המשתמש. סביבת את המדמה אקראי רעידות טווח באמצעות נמדד * בשימוש. הקשיח הכונן כאשר השנייה אלפיות 2 של סינוס חצי פעימת עם נמדד חניה. במצב הקשיח הכונן כאשר השנייה אלפיות 2 של סינוס חצי פעימת עם נמדד מטר 3048 עד מטר 15.2 רגל( 10,000 עד רגל )50 מטר 10,668 עד מטר 15.2 רגל( 35,000 עד רגל )50 ומשקל מידות המערכת על מידע ומחברים יציאות מדיה כרטיסי קורא מגע משטח חשמל מתאם המחשב סביבת

2 חשמל מתאם וואט 45 וואט 65 ז"ח וולט 240 ז ח וולט 100 הרץ 60 הרץ 50 אמפר 1.30 אמפר אמפר/ אמפר 2.31 אמפר 3.34 ז"י וולט )104 F עד ) 32 F 40 C עד 0 C )158 F עד ) 40 F 70 C עד 40 C סוג כניסה מתח כניסה תדר )מרבי(: כניסה זרם וואט 45 וואט 65 )מרבי(: יציאה זרם וואט 45 וואט 65 נקוב יציאה מתח טורות: טווח הפעלה ומשקל מידות המערכת על מידע ומחברים יציאות מדיה כרטיסי קורא מגע משטח חשמל מתאם המחשב סביבת

3 סוג מידות: רוחב עומק גובה )מרבי( משקל לשעה( וואט )40 תאים 4 של "חכמה" יון ליתיום סוללת לשעה( וואט )47 תאים 4 של "חכמה" יון ליתיום סוללת אינץ'( )10.63 מ"מ 270 אינץ'( )1.48 מ"מ אינץ'( )0.79 מ"מ 20 פאונד( )0.55 ק"ג 0.25 לשעה וואט 40 פאונד( )0.55 ק"ג 0.26 לשעה וואט 47 ז"י וולט 14.8 שעות 4 שמאופיינים מסוימים בתנאים מותית בצורה להתקצר ויכול פעולה לתנאי בהתאם משתנה מוגברת. חשמל בצריכת פריקה/טעינה מחזורי 300 )95 F עד ) 32 F 35 C עד 0 C )149 F עד ) 40 F 65 C עד 40 C CR-2032 מתח )מקורב( כבוי המחשב כאשר טעינה זמן פעולה משך )מקורב( חיים אורך טורות: טווח הפעלה מטבע סוללת ומשקל מידות המערכת על מידע ומחברים יציאות מדיה כרטיסי קורא מגע משטח חשמל מתאם המחשב סביבת

4 רזולוציה: 1211dpi אופקית 1267dpi אנכית מידות: 105 מ"מ )4.13 אינץ'( 80 מ"מ )3.15 אינץ'( רוחב גובה

5 0.92 מגה-פיקסל 1280x 720 פיקסלים) HD ( בקצב 30 fps )מקסימום( 74 מעלות רזולוציה: תמונת סטילס זווית צפייה אלכסונית

6 מקשי קיצור השתקת ה החלשת עוצמת הקול הגברת עוצמת הקול הפעלת הרצועה/הפרק הקודמים הפעלה/השהייה הפעלה/השבתה של פעילות אלחוטית שינה החלפת מצב נעילת מקש Fn מעבר בין נורית מצב חשמל ו/ נורית פעילות כונן קשיח פתיחת תפריט יישומים Pause/Break הפעלת הרצועה/הפרק הבאים מעבר אל חיצוני בקשת מערכת החלפת מצב Scroll Lock חיפוש הפעל/השבת תאורה אחורית של ה )אופציונלי( הפחתת הבהירות הגברת הבהירות

7 סוג מקשי קיצור סטנדרטית עם תאורה אחורית )אופציונלית( על חלק ממקשי ה מופיעים שני סמלים. ניתן להשתמש במקשים אלה כדי להקליד תווים חלופיים או כדי לבצע פונקציות משניות. כדי להקליד תו חלופי, הקש על Shift ועל המקש הרצוי. כדי לבצע פונקציות משניות, הקש Fn יחד עם המקש הרצוי. הערה: ניתן לשנות את התפקוד של מקשי הקיצור על ידי לחיצה על Fn+Esc או על ידי שינוי של מקש פונקציה( בתוכנית הגדרת ה- BIOS. )תפקוד Function Key Behavior רשימת מקשי קיצור.

8 סוג קצב רענון זווית הפעלה פקדים מסך מגע HD בגודל 15.6 אינץ' מסך לא מגע HD בגודל 15.6 אינץ' מסך לא מגע FHD בגודל 15.6 אינץ' מסך מגע FHD בגודל 15.6 אינץ' 60 הרץ 0 מעלות )סגור( עד 135 מעלות ניתן לשלוט בבהירות באמצעות מקשי קיצור. מסך מגע HD מסך לא מגע HD מסך לא מגע FHD מסך מגע FHD 1920x x x x 768 רזולוציה )מרבית( מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ רוחב פיקסל מידות: מ"מ )8.86 אינץ'( מ"מ )8.81 אינץ'( מ"מ )8.83 אינץ'( מ"מ )8.86 אינץ'( גובה מ"מ )14.43 אינץ'( מ"מ )14.15 אינץ'( 360 מ"מ )14.17 אינץ'( מ"מ )14.43 אינץ'( רוחב מ"מ )15.60 אינץ'( מ"מ )15.60 אינץ'( מ"מ )15.60 אינץ'( מ"מ )15.60 אינץ'( אלכסון

9 סוג חריץ כרטיס SD אחד כרטיס SD כרטיסים נתמכים

10 SATA 6 Gbps כונן אחד בגודל 2.5 אינץ' )תומך בטכנולוגיית )Intel Smart Response Technology כונן D VD+/-RW 9.5 מ"מ אחד ממשק כונן קשיח כונן אופטי

11 Waves MaxxAudio עם Realtek ALC3234 שניים 2 וואט 2.2 וואט מיקרופונים במערך דיגיטלי מקשי קיצור לבקרת מדיה בקר רמקולים הספק רמקול: ממוצע שיא מיקרופון פקדי עוצמת קול

12 Intel HD Graphics 520 בקר: משולב Intel HD Graphics 510 AMD Radeon R5 M335 נפרד : משולב מערכת משותף 4 GB עד DDR3L נפרד

13 בקר E thernet 10/100 Mbps משולב בלוח המערכת Wi-Fi ac Wi-Fi b/g/n Bluetooth 4.0 Ethernet אלחוט

14 חיצוני: רשת USB / פנימי: חריץ NGFF יציאת RJ45 אחת יציאת USB 3.0 אחת שתי יציאות USB 2.0 יציאת HDMI אחת יציאה משולבת אחת לאוזניות ומיקרופון )דיבורית( חריץ NGFF אחד לכרטיס משולב של Wi-Fi ו- Bluetooth

15 חריצים סוג מהירות נתמכות תצורות SODIMM חריצי שני ערוצים שני של DDR3L 1600 MHz 16 ו- GB 12 GB 8, GB 6, GB 4, GB,2 GB ומשקל מידות המערכת על מידע ומחברים יציאות מדיה כרטיסי קורא מגע משטח חשמל מתאם המחשב סביבת

16 Inspiron מעבד Intel Core i3/i5/i7 דור שישי מעבד Intel Pentium מעבד Intel Celeron משולב במעבד דגם מחשב מעבד ערכת שבבים

17 23.75 מ"מ )0.94 אינץ'( 380 מ"מ )14.96 אינץ'( מ"מ )10.25 אינץ'( 2.30 ק"ג הערה: משקל המחשב הנייד משתנה בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור. גובה רוחב עומק משקל )מינימום(

18 חזית שמאל ימין 3 מיקרופון שמאלי מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת, שיחות קוליות וכדומה. מאפשרת לבצע צ'אטים בו, לצלם תמונות ולהקליט סרטוני. נורית מצב מאירה כאשר ה בשימוש. מיקרופון ימני מספק קלט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה עבור הקלטת, שיחות קוליות וכדומה בסיס

19 בסיס חזית 4 שמאל ימין אזור לחיצה שמאלית לחץ ללחיצה שמאלית. העבר את האצבע על משטח המגע כדי להזיז את מצביע העכבר. הקש ללחיצה שמאלית. אזור לחיצה ימנית לחץ ללחיצה ימנית. לחצן הפעלה לחץ כדי להפעיל את המחשב אם הוא כבוי או במצב שינה.)sleep/hibernate( לחץ כדי להעביר את המחשב למצב שינה, אם הוא מופעל. לחץ לחיצה ארוכה במשך 4 שניות כדי לאלץ כיבוי של המחשב. הערה: באפשרותך להתאים אישית את תפקוד לחצן ההפעלה ב'אפשרויות הפעלה'. לקבלת מידע נוסף, ראה שלי Dell -אני ו בכתובת.Dell.com/support בסיס

20 ימין חזית שמאל ימין 3 יציאת אוזנייה חבר אוזניות, מיקרופון או שילוב של אוזניות ומיקרופון )התקן דיבורית(. כונן אופטי קריאה מתקליטורים ותקליטורי DVD וכתיבה אליהם. 1 בסיס 4 יציאות USB 2.0 ) 2 ( חיבור ציוד היקפי כגון התקני, מדפסות וכדומה. מהירויות העברת נתונים של עד 80 Mbps 4. חריץ כבל אבטחה חבר כבל אבטחה כדי למנוע הזזה בלתי מורשית של המחשב. 2

21 שמאל חזית שמאל ימין 4 יציאת USB 3.0 יציאת חבר כדי לספק חשמל למחשב ולטעון את ה. יציאת רשת חבר כבל Ethernet ) RJ45 ( מנתב או ממודם פס רחב עבור גישה לרשת או לאינטרנט. חיבור ציוד היקפי כגון התקני, מדפסות וכדומה. מהירויות העברת נתונים של עד Gbps 5. מאפשר קריאה מכרטיסי מדיה וכתיבה אליהם בסיס יציאת HDMI חבר טלוויזיה או התקן אחר שתומך בכניסת DMI H. מספקת פלט ו. 3

22 חזית חזית 1 שמאל ימין נורית מצב חשמל ו/נורית פעילות כונן קשיח מציינת את מצב החשמל וטעינת. לחץ על Fn+H כדי להעביר נורית זו בין נורית פעילות של הכונן הקשיח לנורית מצב. 1 בסיס לבן קבוע כתומה כבויה מתאם החשמל מחובר, וה טעונה יותר מ- 5%. המחשב פועל באמצעות ה, שטעונה פחות מ- 5%. מחובר וה טעונה במלואה. המחשב פועל באמצעות ה, שטעונה יותר מ- 5%. המחשב במצב שינה או כבוי.

23 Inspiron Series Inc..Copyright 2015 Dell כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן בחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בארה"ב ובעולם. Dell והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים שלInc. Dell בארצות הברית ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל שאר הסימנים והשמות המוזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות. הערה: ייתכן שהתמונות במסמך זה לא יהיו זהות למחשב שלך, בהתאם לתצורה שהזמנת. מהדורה A דגם תקינה: P51F סוג: P51F004 דגם מחשב: Inspiron