חשבשבת ERP מבנה מסד נתונים כל הזכויות שמורות לחשבשבת בע"מ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חשבשבת ERP מבנה מסד נתונים כל הזכויות שמורות לחשבשבת בע"מ"

תמליל

1 כל הזכויות שמורות לחשבשבת בע"מ

2 תוכן ענינים שם טבלה אינדקסים כרטיסי חשבון שמות קודי מיון בחשבונות קודי תמחיר טבלת מטבעות שערי מט"ח פריטים שמות קודי מיון בפריטים מחירונים שמות מחירונים מחירים מיוחדים: כותרות מחירים מיוחדים: תנועות מספרים חליפיים פריטים חליפיים תאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים שמות לתאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים נתונים נוספים בחשבונות ובפריטים שמות לנתונים נוספים בחשבונות ובפריטים סכומים נוספים בחשבונות ובפריטים שמות לסכומים נוספים בפריטים ובחשבונות הנהלת חשבונות פקודות יומן: כותרות פקודות יומן: תנועות דפי בנק מסמכים מסמכים: כותרות מסמכים: תנועות מלאי פירוט אריזות למסמך רשימות )תזכורות( המקושרות למסמכים מסמכים: כתובת ליצוא פרטי מכפלה במסמכים שדות נוספים במסמכים - כותרות שדות נוספים במסמכים - תנועות מלאי קשרי לקוחות CRM קשרי לקוחות: לקוחות פוטנציאלים קשרי לקוחות: טבלת תנועות קשרי לקוחות: קבצים מקושרים אנשי קשר קשרי לקוחות: שדות נוספים אינדקס לפי סדר א-ב שם בבסיס הנתונים Accounts AccSortNames CostCodes Currencies Rates Items ItemSortNames PriceLists PriceListNames SpecialPrices SpecialPricesMoves AlterKeys AlternativeItems ExtraDates ExtraDateNames ExtraNotes ExtraNoteNames ExtraSums ExtraSumNames JurnalTrans JurnalTransMoves BankPages Stock StockMoves PackingList Protocol ExportAdress Imultiply ExtraStockDef ExtraStockMovesDef CRMAccounts CRMain CRMAttach CRMContact CRMExtra מספר עמוד עמוד 2 מתוך 26

3 אינדקסים ברירת מחדל = 1 )מזומן( 0 חייב ; 1 - פטור הודעה המופיעה במסמכים WizStock WizStock WizStock WizStock "?" ; "ללא" Accounts כרטיסי חשבון מפתח חשבון שם מיון כתובת עיר מיקוד מדינה טלפון פקס קוד מאזן יתרה קוד פיצול תשלומים % הנחה ללקוח פטור ממע"מ קוד הנחה חתך עיסוק הערות ממוצע איחור תשלומים תקרת אשראי מטבע אשראי תקרת אובליגו מטבע אובליגו הודעת לקוח מפתח חשבון מרכז סוכן % ניכוי במקור תוקף ניכוי במקור קוד בנק סניף בנק מספר חשבון בנק מספר עוסק מורשה סה"כ מכירות מטבע מכירות סה"כ קניות מטבע קניות יתרת אובליגו קוד חשבון ראשי מחיר הזמנה קבוע מספר הימים בין ביקורי הספק זמן אספקה ממוצע סטיית תקן זמן אספקה סימון לחשבונות מיוחדים AccountKey FullName SortGroup Address City Zip Country Phone Fax BalanceCode Balance CreditTermsCode TFtalDiscount VatExampt DiscountCode Filter WorF Details datf1 datf2 SuF1 SuF2 SuF3 SuF4 AvgLatePay MaxCredit MaxCreditCurrency MaxObligo MaxObligoCurrency CustomerNote AssignKey Agent DeductionPrc DeductionValid BankCode BranchCode BankAccount TaxFileNum Sales SalesCurrency Purchase PurchaseCurrency Obligo SpeciaItemBalance MainAccount FixedOrderCost VisitPeriod AverageSupplyPeriod SDSupplyPeriod Dumi עמוד 3 מתוך 26

4 Accounts כרטיסי חשבון BalanceName MainAccountName Protected CostCode DifferAcc MatchCurr MatchCurrFlag Masav AccPass Delivery DeductFile DocCurr AccEDI ExFile variety Pre PreDate AccCutFlag SbCardNo SbMon SbYear Sb Sb4digits SbCvv SbPhone SbType SbPays SPhone WebSite TaxRepCode PrtTo PointsQunt RntSplitCode RntQuant DistLine obligodelivery Obligolaybuy Distdoc שם קוד מאזן שם חשבון ראשי חסוי קוד תמחיר חשבון הפרשים מטבע ההתאמה במקרה של מט"ח דגל התאמה כתובת דוא"ל העברה למס"ב קוד העברה לרו"ח יתרת תעודות משלוח פתוחות מספר תיק מס הכנסה מטבע ברירת מחדל למסמכי מט"ח מפתח חשבון ל EDI קובץ מקושר מגוון נתוני כרטיס אשראי : מס' כרטיס נתוני כרטיס אשראי : תוקף חודש נתוני כרטיס אשראי : תוקף - שנה נתוני כרטיס אשראי : ת.ז. נתוני כרטיס אשראי : 4 ספרות אחרונות נתוני כרטיס אשראי : CVV נתוני כרטיס אשראי : טלפון טלפון נייד אתר סעיף חשבונאי )6111( מבצעים : נקודות השכרות : קוד פיצול הפצה : קו חלוקה יתרת תעודות משלוח לאובליגו יתרת שריונים לאובליגו הפצה : סוג מסמך להפקה בדיקת נתוני שקים : ת.ז. בדיקת נתוני שקים : ת.ז. 2 בדיקת נתוני שקים : טלפון בדיקת נתוני שקים : טלפון קליטת ניכוי מס במקור של ספקים ממס הכנסה עבור תכנת 1000 ומבזק מבזק - האם לעדכן ניכוי במקור או שזה חשבון חדש מקבל חשבוניות במייל שליחת מכתבי מס"ב במייל מדווח 2 מספרים - מערכת 1000 סוג ניכוי במקור - 0 לא חסוי ; 1 - חסוי - 0 מט"ח ; 1 - מטבע מוביל - 37 חשבונית ריכוז - 4 ת.משלוח - 0 חשבון חדש עבור מבזק - 1 חשבון מוכר עבור מבזק. בקשת עדכון בלבד 0 -מדפסת ; 1 -מייל מטבלת DeductTaxTypes Customer1 Customer2 KupaPhone1 KupaPhone2 DeductValidFor MivzakFlag Computerized LetMasavMail PartnersType DeductType עמוד 4 מתוך 26

5 0 -אין ; 1 שי- - 0 ללא עיגול ; - 1 עיגול לעשרות אגורות - 2 עיגול לשקלים - 3 עיגול לעשרות שקלים 99 ללא הגדרת עיגול Accounts כרטיסי חשבון BooksPermission BDate RoundType אישור ניהול ספרים תאריך פתיחת החשבון סוג עיגול למסמכים שם ספק מערכת 1000 קובץ תמונה מפתח לרשתות שיווק מקבל קבלות במייל כתובת מייל למס"ב מסוף אשראי טוקן אשראי )לחוזים( תוכנת אשראי משתמש שפתח את החשבון מספר אישור עתידי תוקף אישור - עתידי Name1000 ExPic BankRecCurr BankRecFlag MarketNetKey MailReceipt Masav SbMasof SbstrToken SbCreditSW BUseF Voucher VoucherValid קוד מיון שם קוד מיון AccSortNames שמות קודי מיון בחשבונות AccSortCode SortCodeName CostCodes קודי תמחיר CostCodeId CostCodeName Split CostCode Dumi Filter שם קוד סוג קוד התמחיר קוד תמחיר מסמן קוד רגיל חתך - 0 מרכז תמחיר ; 1 - הוצאה עקיפה קוד ריק - לדוחות בלבד עמוד 5 מתוך 26

6 0 -לא ; 1 - Currencies טבלת מטבעות שם מטבע קוד מטבע שם קבוע ספרור למיון המטבעות להצגה ברשימה קוד מטבע לועזי כן CurrencyName CurrencyCode FixName Show ForeignCode Txt1 Txt2 Num1 מטבע תאריך שער שער מוקלד / מחושב - 0 שער שהוקלד ; - 1 שער מחושב )עד 30 יום( מיועד לדוחות משו. מתווספות רשומות זמניות המכילות את השערוך + שם התחנה המפיקה את הדו"ח המשוערך. שם תחנה Rates שערי מט"ח Id CurrencyCode DatF Rate Calculated StationName עמוד 6 מתוך 26

7 - 0 חייב במע"מ ; 1 - פטור ממע"מ מסך פריטים ראשי פ.נוספות נתוני רכש - 1 הרכבה ; 2 - ייצור ; 3 - חשבונית ; - 4 תמחיר )WizStock( )WizStock( )WizStock( )WizStock( )WizStock( )WizStock( Items פריטים מפתח פריט שם פריט שם לועזי מיון חתך מחיר מכירה מטבע מחירה מחיר קניה אחרון מטבע קניה תאריך קניה אחרון יתרה במלאי פטור ממע"מ קוד הנחה % הנחת מבצע יחידת מידה מכירות יחידת מידה רכש איתור ברקוד משקל נפח % מכס מס קניה סיטונאים מס קניה קמעונאים סעיף מכס זמן ייצור הזמנה מינימאלית רמת מלאי נקודת הזמנה תאריך ספירת מלאי סוג עץ תאריך ערך מלאי תאריך תמחיר ייצור מחיר ערך מלאי ללא מחסני ערובה תמחיר ייצור מחיר יבוא מועמס כמות באריזה מחיר ערך מלאי מחסני ערובה מחסן צריכה יומית צריכה חודשית סטיית תקן צריכה חודשית עלות אחסנה זמן אחסנה מקסימלי עלות חוסר Id ItemKey ItemName ForignName SortGroup Filter Price Currency PurchPrice PurchCurrency LastPurchDate Quantity VatExampt DiscountCode DiscountPrc SalesUnit PurchaseUnit Localization BarCode Weight Volume DutyPrc WholesaleTaxPrc RetailTaxPrc DutyType ConverF ProductionTime MainPurchase StockLevel ReorderQuant StockCountDate TreeType DatF1 DatF2 DatF3 DatF4 Suf1 SuF2 SuF3 SuF4 SuF5 SuF6 SuF7 SuF8 LastDiffer DefaultWarehouse DemandPerDay DemandPerMonth SDDemandPerMonth StorageCost MaxStoragePeriod CostOfShortage עמוד 7 מתוך 26

8 )WizStock( - 0 פעיל ; 3 - לא פעיל ; 1 - סימון פריטים מיוחדים )מפתחות # * ) - 0 פריט רגיל ; 1 - טבוע ; 2 - מונה ; - 3 מכפלה ; 4 - אצווה ; 5 - איתור ; - 6 תוקף ; 7 - אב מטריצה ; 8 - בן מטריצה ביקור ספק דגל פריט חשבון הכנסות סוג פריט Items פריטים חשבון הוצאות חשבון הכנסות פטור ממע"מ דגל לציון תאריך תפוגה לפריט זמן ייצור קובץ מקושר כמות יומית נדרשת קובץ תמונה גרסה באנגלית - % מע"מ % מס קניה ייבוא פורמט הדפסה לשובר החלפה מספר ימים מקסימאלי להחלפה יתרת הזמנות צפויות דגל לציון פריט שקיל תאריך הקמת הפריט מספר חודשים לאחריות מיום המכירה דגל אחריות בטבוע הודעה קוד תמחיר משתמש שהקים את הפריט זמן ייצור נתיב ושם הקובץ (WizWhy) נתיב ושם הקובץ Kupa = 1 Kupa = 1-1 פריט שקיל 0 -לפי הרשום ברכש 1 -חישוב מיום המכירה FollowUp Dumi SalesAcc StockPerUnit PurchAcc VatFreeSalesAcc PrmUse Expiring NProductionTime ExFile SdDemandPerDay ExPic VatPrc ImpTaxPrc KFormat Kdays Expected WieghtItem BDate InstMonths InstFlag ItemNote IntrItem CostCode BUseF קוד מיון שם קוד מיון ItemSortNames שמות קודי מיון בפריטים Id ItemSortCode SortCodeName עמוד 8 מתוך 26

9 מפתח פריט מחיר מטבע מספר מחירון תאריך תוקף המחירון PriceListNames.PriceListId Users.UseFId משתמש תאריך שינוי המחיר PriceLists מחירונים Id ItemKey Price CurrencyCode PriceListNumber DatF DFlag UseFId CngDate PriceListNames שמות מחירונים PriceListId PriceListName מחירון שם מחירון SpecialPrices מחירים מיוחדים : טבלת כותרות פרטי חשבון, פריט ותאריך Details ItemKey AccountKey Price CurrencyCode MinQuantity PackQuantity ValidDate Active Source EndDate MinDebitQuant MinDebitQuantBy MinDebit CalcMethod מפתח פריט מפתח חשבון תאריך תחילת תוקף דגל פעילות שדה עזר להעתקת מחירון תאריך תום תוקף כמות מינימלית )לחיוב( דגל חיוב מינימום שיטת חיוב - 0 פעיל ; 1 - מבוטל MinDebitItem PrintMethod MinAmount ItemDesc שיטת התצוגה סכום חיוב מינימום טקסט בתאור הפריט לחיוב מינימום 0 -כל הכמומות במחיר של הכמות הגבוהה, 1 -חיוב נפרד לכל טווח כמות 0 -שורה אחת, 1 -שורה לכל טווח כמות עמוד 9 מתוך 26

10 SpecialPricesMoves מחירים מיוחדים : טבלת תנועות כמויות ומחירים ** כל מחיר מיוחד ללקוח ופריט חייב להכיל מחיר לכמות ** 0 מחיר מטבע כמות מינימאלית כמות אריזות דגל פעילות רשומה כותרת % הנחה שם הפריט )חיוב לטווח כמויות( - 0 פעיל ; 1 - מבוטל Price CurrencyCode MinQyantity PackQuantity Active SP DiscountPrc ItemKey ItemName AlterKeys מספרים חליפיים מספרים קטלוגיים שבשימוש לקוח או ספק כלשהו מפתח פריט מפתח חשבון מפתח חליפי המספר החליפי שיישלף במסמכים ברירת מחדל = 1 שם החליפי Alte ItemKey AccountKey AlterKey Def AlterName AlternativeItems פריטים חליפיים פריטים אשר אפשר להשתמש בהם כתחליף לפריטים אחר. משמשים כאופציה חליפית בפריסת עצי ייצור. מפתח פריט מפתח פריט חליפי במידה וקיימים מס' פריטים חליפיים עדיפות לאותו פריט. ככל שהערך הרשום גבוה יותר עדיפות גבוהה יותר. ItemKey AlterItem Priority עמוד 10 מתוך 26

11 ExtraDates תאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים קוד תאריך נוסף מפתח חשבון / פריט ערך - תאריך נוסף תאריך נוסף בפריט / חשבון - 0 חשבון ; 1 - פריט DatF KeF DatF ItemFlag Dumi ExtraDateNames שמות לתאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים DatF DatName ItemFlag NumSort קוד תאריך נוסף שם תאריך נוסף תאריך נוסף בפריט / חשבון עתידי - 0 חשבון ; 1 - פריט ExtraNotes פרטים נוספים בחשבונות ובפריטים מפתח חשבון / פריט ערך פרטים נוספים פרט נוסף בפריט / חשבון קוד פרטים נוספים - 0 חשבון ; 1 - פריט KeF Note ItemFlag NoteId Dumi ExtraNoteNames שמות לפרטים נוספים בחשבונות ובפריטים NoteName ItemFlag Note NumSort שם פרטים נוספים פרט נוסף בפריט / חשבון קוד פרטים נוספים עתידי - 0 חשבון ; 1 - פריט עמוד 11 מתוך 26

12 ExtraSums סכומים נוספים בחשבונות ובפריטים קוד סכום נוסף מפתח חשבון / פריט ערך - סכום נוסף פרט נוסף בפריט / חשבון - 0 חשבון ; 1 - פריט Id SufId KeF Suf ItemFlag Dumi ExtraSumNames שמות לסכומים נוספים בחשבונות ובפריטים קוד סכום נוסף שם סכום נוסף פרט נוסף בפריט / חשבון עתידי - 0 חשבון ; 1 - פריט SufId SufName ItemFlag NumSort עמוד 12 מתוך 26

13 היחיד הנראה בשיטה המקוצרת היחיד הנראה בשיטה המקוצרת TransTypes.TransTypeCode - 0 זמני ; 1 קבוע - 0 תנועה רגילה ; - 1 תנועה מממשק חלונות לחלונות ; - 2 תנועת הפרשי שער 1( = )differ ; - 3 תנועת סטורנו ; - 5 תנועה מממשק עם סכום שקלים ומט"ח ; - 6 תנועה מממשק עם סכום מט"ח בלבד ; - 7 תנועה מממשק עם סכום שקלים בלבד - 0 לא ; 1 - כן - 0 תנועה רגילה ; - 1 תנועה לאחר עדכון סכומים אוטומאטיים ) או מט"ח( - 2 תנועת עדכון סכומים אחרון ) או מט"ח( ; - 4 תנועת העברת הכנסות )מנה ; ) תנועת העברת הכנסות שבוטלו )מנה 9998(. - 0 חובה וזכות לא נעולים ; - 1 זכות נעול - 2 חובה נעול ; - 3 חובה וזכות נעולים - 4 ניתן לשינוי רק בשיטה מפורטת - 0 רגילה ; 1 - צפויה ; 2 - תקציבית Users.UseF Cheqs. או CreditPays. מפתח חשבון חובה ראשי מפתח חשבון זכות ראשי שם חשבון חובה ראשי שם חשבון זכות ראשי מספר מנה פרטים אסמכתא אסמכתא שנייה קוד סוג תנועה מטבע תאריך אסמכתא תאריך ערך סטאטוס סוג התנועה JurnalTrans פקודות יומן : כותרות תנועת מלאי לתנועות שנוצרו בהפקת מסמכים קוד תמחיר תנועת הפרשי שער סכום כולל חובה או זכות )בחד צידיות הסכום שנרשם( סכום כולל מט"ח תנועת עדכון חשבון נעול בהתאם לסוג תנועה רלוונטי רק עבור תנועה בזמני (0 = (status * חשבון לא נעול יש? בסוג התנועה סוג מנה אסמכתא שלישית תאריך נוסף קוד משתמש כמות לקבלת שק או אשראי הנהלת חשבונות TransId TransDeb TransCred DebName CredName BatchNo Description Reference Ref2 TransType CurrencyCode ValueDate DueDate Status Changeable Stock CostCode Differ CreditTermShare SuF SuFDlr BachNo LockingIs Type Ref3 DatF3 UseF Quant Payment עמוד 13 מתוך 26

14 JurnalTrans פקודות יומן : כותרות לתנועת שק לתנועה אחרי התיקון דגל לשימוש זמני שימוש זמני תאריך תיקון סניף שדה זמני סוג טבלת תשלומים עבור שדה payment הערות הערות נוספות קובץ מקושר תאריך עדכון לקבוע )קליטת מנה( מספר קופה מספר עוסק מורשה עבור לקוח מזדמן )עתידי( אסמכתא מס הכנסה דגל לסימון תנועות שהועברו בדוחות מע"מ ישנים עתידי מיון השורות במסמך פחת העמסת עלויות תאריך פתיחת הרשומה שעת פתיחת הרשומה הלוואה CKSumToPay.CK - 0 אין תיקון ; מספר אחר - מספר התנועה שתוקנה (JurnalTrans.Trans) נרשם בתנועת התיקון - 0 מזומן או לא תשלום ; - 1 שקים ; 2 - אשראי תנועה שהועברה בדוח מעמ שיטה ישנה מיועד להוספת שורה בין שורות Loss. CostHeader. Loan. CK Fixed TemCopy JurnalMatch FixDate Branch VatTempId PaymentTbl Details Det2 ExFile IssueDate KupaNam Osek874 RefNum IssueFlag874 ChkSum movenum Loss CostHeader Bdate Hour Loan JurnalTrans.Trans - 0 זכות ; 1 - חובה - 0 חשבון נעול ; 1 - חשבון לא נעול )יש? בסוג התנועה( - 0 לא מותאם ; 1 - מותאם JurnalTransMoves פקודות יומן : תנועות רשומת כותרת מפתח חשבון חובה / זכות סכום סכום מט"ח חשבון ניתן לשינוי בהתאם לסוג תנועה רלוונטי רק עבור תנועה בזמני (JurnalTrans.status = 0) * חשבון לא נעול יש? בסוג התנועה אחוז הסכום בתנועה על פי סוג התנועה תנועה מותאמת במלואה ממשקים חלונות לחלונות : תנועה בחברת מקור Trans AccountKey DebitCredit Suf SufDlr IsFrayer PercenF FullMatch SourceMove עמוד 14 מתוך 26

15 BankPages דפי בנק AccountKey Reference Details DatF SuF CreditDebit Balance Recon ReconNo PageNo SecDate RecsId מפתח חשבון בנק אסמכתא פרטים תאריך סכום חובה/זכות יתרה מצטברת תנועה מותאמת מס' התאמת הבנק מספר דף תאריך נוסף - 1 חובה - 1 כן - 0 זכות ; - 0 לא ; עמוד 15 מתוך 26

16 מסמכים DocumentsDef. Document - 0 זמני ; 1 - קבוע ; 2 - היסטוריה תמיד 9999 )עבור מסמכים המעדכנים הנהח"ש( - 0 לא ; 1 - כן ** לפני הנחה כללית ** לפני הנחה כללית - 1 שורה למסמך בסיס - 2 שורה אחת לכל פריט באותו מחיר - 3 כל השורות של מסמכי הבסיס - 4 מסמך למסמך בסיס - 0 לא ; 1 - כן - ברירת מחדל ; מטבע מוביל לשערוך - מסמכי יצוא וקבלות מט"ח Users.UseF )מרשומת משתמש( Users.Branch )שקלי( ברירת מחדל סוג מסמך ספרור סטאטוס מפתח חשבון שם חשבון כתובת עיר טלפון מנה בהנהח"ש Stock מסמכים - כותרות קבלת תרומה תאריך אסמכתא תאריך ערך תאריך תשלום מספר עותקים סוג תנועה חייב במע"מ סוג תנועה פטור ממע"מ אחוז הנחה כללית סה"כ המסמך אחוז מע"מ סכום התנועות הפטורות ממע"מ סכום התנועות החייבות במע"מ אסמכתא שנייה הערות סוג הפקה בחשבונית ריכוז האם הודפס מקור ברירות מחדל : פרטים מחסן סוכן מטבע לשיערוך תנועות הנהח"ש מטבע המסמך מסמכי ייצור : מחירון אב מסמכי ייצור : מחירון בן העברה בין מחסנים : מחסן מקור העברה בין מחסנים : סוכן מקור רשימות מקושרות לטבלת ייצוא קוד משתמש סניף שער לשערוך בהנהח"ש שער למטבע המסמך שמירת הנחה מקורית תאריך הפקה Document DocNumber Status AccountKey AccountName Address City Phone Batch TerminalDoc ValueDate DueDate PayDate Copies TransType VatFreeTransType DiscountPrc TFtal VatPrc TFtalVatFree TFtalVat Reference Remarks MarketingNet PrintStyle OriginalPrinted Details StockBatch WareHouse Agent TaxType EvalCurrency Currency FatherPriceList SonPriceList TransStore TransAgent Protocol ExportAddr UseFId Branch Rate MainRate DiscountPrcR IssueDate עמוד 16 מתוך 26

17 שק חוזר : documentdef.documentid = 46-1 בנק ; 2 - עו"ד - 1 הפקדה חוזרת של השק לבנק - 2 החזרת השק ללקוח - 3 העברת השק לטיפול עו"ד Con. - 1 שורה למסמך בסיס - 2 שורה אחת לכל פריט באותו מחיר - 3 כל השורות של מסמכי הבסיס - 4 מסמך למסמך בסיס כאשר = AccountKey לקוחות מזדמנים - 0 לא ; 1 - כן - 0 לא ; 1 - כן מספר הדקות מתחילת יממה - 0 לא ; 1 - כן Stock מסמכים - כותרות Quantity Ref3 CostCode CheqAccKey פרטים להנהח"ש : כמות פרטים להנהח"ש : אסמכתא שלישית פרטים להנהח"ש : קוד תמחיר קבלת שקים חוזרים : מפתח הלקוח שהשק שלו חזר קבלת שקים חוזרים : החזרת שק ע"י documentdef.documentid = 46 הוצאת שקים חוזרים : אפשרות הפקדה documentdef.documentid = 47 רשתות שיווק : ספרור בטבלת חוזים חוזים : פורמט חשבונית ריכוז נתונים נוספים : הערה נוספת 1 נתונים נוספים : הערה נוספת 2 נתונים נוספים : הערה נוספת 3 נתונים נוספים : הערה נוספת 4 נתונים נוספים : הערה נוספת 5 נתונים נוספים : סכום נוסף 1 נתונים נוספים : סכום נוסף 2 נתונים נוספים : סכום נוסף 3 מפתח חשבון פוטנציאלי איש קשר מספר קופה יתרת נקודות מלאי של מסמך בסיס עבור חשבוניות עם חיוב כמה חשבונות בלבד העברה שיירה לבנק סכום העברה ישירה לבנק שדה זמני הופעלו מבצעים מבצעים מבצעים מבצעים מבצעים מבצעים שעת הפקה קופה רושמת : עודף קופה רושמת : תאריך הפקה קופה רושמת : מספר Z קו הפצה ממשק תלושי מכירה האם בוצעה תוכנית "תיקון מספר קופה בתנועות מגירסה קודמת" קובץ מקושר CheqBackBy MarketingNetNum Con BankPay InterFlag Pikadon SInvPrintStyle ExtraText1 ExtraText2 ExtraText3 ExtraText4 ExtraText5 ExtraSum1 ExtraSum2 ExtraSum3 CRMAcc Contact KupaNum PointBalance RntFlag Ddeposit Ddsum PayTotla Miv DEF_DUEDATE DEF_ZELEM DEF_ITEM_W DEF_DATE3 DFT_ZELEM_ITEM LastStatus KuTime KuChange KuDate KuZum DistLine FMimshak KupaNumFix ExFile עמוד 17 מתוך 26

18 Stock מסמכים - כותרות KupaNumBaUp DDComm RndSuf BaseOrderStock contactmail MimshStatus Osek874 RefNum BurdType CurrStat CloseSum CloseType ShopFlags VatFree KbMatchFlag מספר קופה מקורי העברה ישירה לבנק סכום עמלה הזמנה ששונתה דואל מספר עוסק מורשה עבור לקוחות מזדמנים אסמכתא מס הכנסה - עתידי סוג העמסת עלויות סטטוס נוכחי - Workflow סכום סגור )סגירה לפי סכום( סוג סגירה דגל למסמך מחנות וירטואלית דגל פטור ממע"מ עבור אותו = 2 status 0 -ללא העמסה, 1 -מועמס השיטה הישנה, 2 -העמסמ חדשה 0 -לא נסגר, 1 -סגירה כמותית, סגירה כספית 0 -מסמך רגיל, 1- מסמך מחנות, 2- מסמך מופק מחנות 1 -מסמך פטור Stock. לכותרת המסמך שם פריט מפתח פריט מחסן סוכן אסמכתא שנייה פרטים סוג מסמך תאריך ערך מספר חליפי יחידת מידה סטאטוס DocumentsDef. Document - 1 קבוע ; 2 - שורה - 0 זמני ; מבוטלת אחרי הנחה בתנועה - 0 שורה רגילה ; 1 - אב הרכבה - 2 בן הרכבה ; 7 - אב ייצור StockMoves. של שורת הבסיס נלקחת בחישובי יתרה במלאי כרטסת.. הכמות הקובעת בהפקת מסמך ע"ס מסמך אם מסמך בסיס מעדכן מלאי ירשם בשדה תאריך האסמכתא של מסמך הבסיס StockMoves תנועות מלאי מטבע שער מחיר כמות שנרשמה במסמך סה"כ בתנועה אחוז הנחה בתנועה סוג עץ לשורת הבסיס בשורות ע"ס יתרה לאספקה יתרת פתוחים תאריך רישום במלאי Stock ItemName ItemKey Warehouse Agent Reference Details Document DueDate AlteNum Unit Status CurrencyCode Rate Price Quantuty TFtal DiscountPrc Tree BaseMove SupplyQuantity BaseQuantity BaseDate עמוד 18 מתוך 26

19 StockMoves תנועות מלאי אחוז עמלה דגל שורה ע"ס אם מסמך הבסיס אינו מעדכן מלאי ירשם בשדה תאריך האסמכתא של המסמך עצמו - 0 לא תפוס בזמני / מסמך אב הופק - 1 תפוס בזמני - 0 חייב במע"מ ; 1 - פטור ממע"מ StockMoves. של האב הרכבה - ירשם בבנים ובאב מטריצה - ירשם בבנים בלבד - 0 לא ; 1 - כן * בייצור -1 עבור production פריט פטור ממע"מ לתנועת מלאי של רשומת אב הרכבה )עבור רשומות בנים של עץ הרכבה( ולרשומת אב מטריצה אריזות יתרת אריזות תשלום עמלה לסוכן )הפעלת עמלות לסוכנים ועדכון תשלומים בדוחות מלאי( מספר טבוע לפריט )כאשר )Items.StockPerUnit = 1 שורה מועמסת פריט טבוע עליו מעמיסים תאריך ביטול יתרה לרכש כרטיס הוצאות / הכנסות אחר לפריט מפתח פריט סידורי עליו מעמיסים תאריך נוסף סניף בטבלת ייצור )עבור שורות מדו"ח ייצור, הוראת עבודה, הזמנת ייצור..( מונה התחלתי עבור מספר טבוע מספר אצווה איתור תאריך תפוגה StockId של הכניסה במחיקת שורה נשמרת היסטוריה )StockMoves.status=2( מיועד להפקת הזמנת רכש ע"ס הזמנה Users. Branch Production. תנועה בחברת המקור עבור תנועות שנוצרו ביבוא תנועות מלאי מחשבשבת עבור חברה מרובת מע"מ % מע"מ סכום מע"מ מבצע חשבון מרכז כמות מקורית ממסמך בסיס יתרה לאספקה מסמך בסיס מחיר שנשלף לשורה מטבע שנשלף לשורה סה"כ בתנועה כולל מע"מ מספר שורה מספר שורת בסיס הערה נוספת 1 הערה נוספת 2 סכום נוסף 1 אחרי הפקה של שורה נוכחית SaleTaxPrc CommisionPrc BaseFlag VatExampt TreeFatherMove Packs SupplyPacks CommisionPaid Instance BurdonOn BurdInstance CancleDate PurchQuantity JurnalAcc BurdInstItemKey ExpireDate Branch Production InstanceFrom BatchNum Localization WarrentyDate FMPay SourceMove VatPrc TVat PayAcc MIV AssKey OriginalQnt OriginalBaseQnt OPrice OPriceCurrencyCode KupGift TfTalVat LineNum BaseLineNum ExtraText1 ExtraText2 ExtraSum1 עמוד 19 מתוך 26

20 קופה רושמת DocumentsDef.Document מיועד להוספת שורה בין שורות pricesdetails.gpflag 1- המחיר עודכן StockMoves תנועות מלאי ExtraSum2 VatPrice CounterVal BaseDocType LineNoForSorting ODiscountPrc CountQuant BurdLineClose ExFile CancelBalUsef CancelBalQuant StockValPrice PurchPrice PurchPriceCurr GPFlag RePriced ORate ShopFlags CostCode JurnalAccSource AlterName TreeVer סכום נוסף 2 מחיר כולל מע"מ ערך מונה סוג מסמך בסיס מיון השורות במסמך אחוז הנחה שנשלף לשורה כמות שנספרה דגל העמסה קובץ מקושר משתמש שביטל יתרה לאספקה כמות שבוטלה בביטול יתרה לאספקה מחיר ערך מלאי מחיר קניה מטבע מחיר קניה מקור המחיר בשליפת מחיר דגל עדכון מחיר בתמחור תעודות משלוח שער מקורי דגל לחנות וירטואלית קוד תמחיר מקור חשבון הכנסות/הוצאות שם מספר חליפי גרסת עץ - עתידי PackingList פירוט אריזות למסמך **ניתן לצרף לכל מסמך שיווק רשומת כותרת מלאי מקופסא עד קופסא סה"כ קופסאות גובה רוחב אורך סה"כ נפח ס"ה משקל כמות בקופסא כמות כוללת מפתח פריט תיאור הערות מספר חליפי Stock. Id Stock BoxNoFrom BoxNoTo TFtalBoxes DHight DWidth DLength TFtalVolum TFtalWeight BoxQuantity TFtalQyant Item Description Remarks AlterNum עמוד 20 מתוך 26

21 Protocol רשימות )תזכורות( המקושרות למסמכים תאריך מפתח חשבון נושא סוג מסמך אסמכתא מסמך תאריך ערך בוצע שם מסמך DocumentsDef.Document - 0 לא ; 1 - כן DatF AccountKey Subject DocumentType Reference Doc ValueDate Matched DocName ExportAdress מסמכים : כתובת ליצוא StockId ExpAddress PackingRemarks המסמך אליו מקושר כתובת ליצוא הערות ליצוא Stock. Imultiply פרטי מכפלה במסמכים MValue Factor FactorName Move Pr FactorSort ערך גורם המכפלה גורם המכפלה שם גורם המכפלה תנועת המלאי ייצור סדר הופעת גורמי המכפלה ExtraSumNames.SuF StockMoves. עמוד 21 מתוך 26

22 ExtraStockDef שדות נוספים במסמכים - כותרות שם מקורי ברירת מחדל שם חדש הגדרת משתמש בטבלת stock סוג שדה ערך ברירת מחדל משדות נוספים לחשבון עדכון בהנהח"ש ExtraSum ; ExtraNote - 1 טקסט (ExtraNote) - 2 סכום (ExtraSum) ExtraNoteNames.noteId או ExtraSumNames.SufId - 0 ללא עדכון בהנה"ח - 1 עדכון בהנה"ח בשדה פרטים (JurnalTrans.Details) - 2 עדכון בהנה"ח בשדה פרטים 2 (JurnalTrans.Det2) Id FldName UsrFldName StockFld ExType ExDef UpJur ExtraStockMovesDef שדות נוספים במסמכים - תנועות מלאי שם מקורי ברירת מחדל שם חדש הגדרת משתמש בטבלת StockMoves סוג ערך ברירת מחדל משדות נוספים לפריט ExtraSum ; ExtraText - 1 טקסט (ExtraNote) - 2 סכום (ExtraSum) ExtraNoteNames.noteId או ExtraSumNames.SufId FldName UsrFldName StockFld ExType ExDef עמוד 22 מתוך 26

23 קשרי לקוחות CRMAccounts קשרי לקוחות : לקוחות פוטנציאלים מפתח שם חשבון קוד מיון רחוב ומספר עיר מיקוד ארץ טלפון פקס סעיף מאזני קוד פיצול תשלומים % הנחה כללית - 0 חייב, 1 - פטור פטור ממע"מ חתך עיסוק הערות מקסימום אשראי מקסימום אשראי מטבע מקסימום אובליגו מקסימום אובליגו מטבע הודעה למסך חשבון מרכז סוכן % ניכוי במקור תוקף ניכוי במקור מספר בנק סניף חשבון בנק מספר חשבון בנק מספר עוסק מורשה חשבון ראשי דוא"ל קובץ שדות טקסט נוספים 1-10 שדות תאריך נוספים 1-5 שדות מספר נוספים 1-3 שדות סכום נוספים 4-6 קוד העברה לרו"ח מספר תיק מס הכנסה קוד תמחיר - 0 לא ; 1 - כן עבר ללקוח קבוע תאריך העברה ללקוח קבוע מפתח לקוח קבוע טלפון נייד כתובת אתר תאריך פתיחת החשבון AccountKey FullName SortGroup Address City Zip Country Phone Fax BalanceCode CreditTermsCode TFtalDiscount VatExampt Filter WorF Details MaxCredit MaxCreditCurrency MaxObligo MaxObligoCurrency CustomerNote AssignKey Agent DeductionPrc DeductionValid BankCode BranchCode BankAccount TaxFileNum MainAccount ExFile EText1-10 EDate1-5 ESum1-3 ESum4-6 AccPass DeductFile CostCode Real RealDate RealKey Cancel SPhone WebSite opendate עמוד 23 מתוך 26

24 - 0 קיים ; 1 - פוטנציאלי Stock. DocumentsDef.Document Users.UseF Users.Branch - 0 רשומה פתוחה ; - 1 רשומה סגורה : 5-1 טקסט קצר )50( :10-6 קומבו : 15-7 טקסט ארוך )250( : 5-1 מספר 10 :סכום - 6 : 15-7 כן / לא - 0 לא 1; - כן CRMain קשרי לקוחות : טבלת תנועות מפתח חשבון סוג חשבון מלאי של מסמך מקושר סוג מסמך של מסמך מקושר סוג רשומה קוד משתמש סניף משתמש תאריך פתיחת רשומה שעת פתיחת רשומה סטאטוס איש קשר תיאור תאריך להתקשרות נוספת התרעה קוד משתמש להעברת הודעה למשתמש אחר סטאטוס במילים שדות טקסט נוספים שדות מספר נוספים שדות תאריך נוספים רמת עדיפות התקשרות נוספת סימון ביצוע התקשרות הבאה תאריך ביצוע הבא משתמש ביצוע נוסף סגירת פעילות שעה סגיררת פעילות תאריך תאריך ביטול פריט אאוטלוק מחיצת אאוטלוק תאריך ביטול רשומת מייל מקושר משתמש שביטל רשומה קבוצה הזמנה מקושרת הזמנת יצוא הצעת מחיר יצוא AccountKey AccountFlag Stock Document MType UseF Branch Mdate MTime Status Contact Details NextDate Alarm MSendTo MStatus ECRText 1-15 ECRNum 1 15 ECRDate 1 15 Priority MoreCall NextDone DonDate DinUser NextTime ExtraTime1 ExtraTime2 ExtraTime3 MEndTime MEndDate MCancle OtlItem OtlFolder CancelDate Mail CancelUser Conect Group OrdSTOCK IOrdSTOCK IBidSTOCK עמוד 24 מתוך 26

25 CRMAttach קשרי לקוחות : קבצים מקושרים תנועת קשרי לקוחות שם הקובץ הערות משתמש שיצר את הקישור תאריך הקישור CRMain. נתיב קבוע לקבצים : CRMFiles תחת המחיצה המשותפת CRMId NameFile Remark UserAttach DateAttach - 0 קיים ; - 1 פוטנציאלי - 1 פעיל - 0 לא פעיל ; - 0 כל רשומה ; - 1 רשומה שאינה מקושרת לאף חשבון. מיועדת להקמת אנשי קשר חדשים. שורה אחת כזו. CRMContact אנשי קשר מפתח חשבון סוג חשבון שם איש קשר תפקיד כתובת דוא"ל מספר טלפון טלפון נוסף טלפון נייד פקס סטאטוס תחום מין סניף כתובת הערה הערה נוספת תאריך מספר 1 תאריך מספר 2 שורה ריקה לפתיחת רשומות חדשות מפתח החשבון עבור dumi=1 AccountKey AccountFlag CName CTitle CMail CPhone C2Phone CCelular CFax CStatus CFld CSex Branch Address Remark SecRemark CDate1 CDate2 Dumi AccDumi - 0 CRMain שדות רגילים - 1 CRMainשדות קומבו CRMContact - 2 CRMAccounts סכום ; 2 - תאריך ; 3 - טקסט CRMExtra קשרי לקוחות : שדות נוספים שם ברירת מחדל לשדה שם השדה שבחר המשתמש שם השדה בטבלת CRMain קישור לטבלאות סוג שדה שם הטבלה ExtraCode ExtraName ExtraMain Type Fld TName עמוד 25 מתוך 26

26 אינדקס לפי סדר א-ב מספר עמוד שם בבסיס הנתונים CRMContact BankPages Currencies Accounts PriceLists SpecialPrices SpecialPricesMoves Stock ExportAdress StockMoves AlterKeys ExtraNotes ExtraSums PackingList JurnalTrans JurnalTransMoves Imultiply Items AlternativeItems CostCodes CRMain CRMAccounts CRMAttach CRMExtra Protocol ExtraStockDef ExtraStockMovesDef ExtraNoteNames ExtraSumNames ExtraDateNames PriceListNames AccSortNames ItemSortNames Rates ExtraDates שם טבלה אנשי קשר דפי בנק טבלת מטבעות כרטיסי חשבון מחירונים מחירים מיוחדים: כותרות מחירים מיוחדים: תנועות מסמכים: כותרות מסמכים: כתובת ליצוא מסמכים: תנועות מלאי מספרים חליפיים נתונים נוספים בחשבונות ובפריטים סכומים נוספים בחשבונות ובפריטים פירוט אריזות למסמך פקודות יומן: כותרות פקודות יומן: תנועות פרטי מכפלה במסמכים פריטים פריטים חליפיים קודי תמחיר קשרי לקוחות: טבלת תנועות קשרי לקוחות: לקוחות פוטנציאלים קשרי לקוחות: קבצים מקושרים קשרי לקוחות: שדות נוספים רשימות )תזכורות( המקושרות למסמכים שדות נוספים במסמכים - כותרות שדות נוספים במסמכים - תנועות מלאי שמות לנתונים נוספים בחשבונות ובפריטים שמות לסכומים נוספים בפריטים ובחשבונות שמות לתאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים שמות מחירונים שמות קודי מיון בחשבונות שמות קודי מיון בפריטים שערי מט"ח תאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים עמוד 26 מתוך 26

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילהמשוב: כשהנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל ואליומתייחסהמשוב גישהכללית: המרהבסיסיתשלהמשוברקעלמנתשמערכותהמחשובידעואםתקיןאותקול.

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63>

<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63> רקע רכישות במחלקת המשק המחלקה למשק מטפלת באחזקת משרדי העירייה השונים וכפופה למזכיר העיר. עובדי המחלקה מבצעים בכוחות עצמם, ככל שניתן, אחזקה שוטפת במשרדי העירייה השונים כגון: תיקוני אינסטלציה קלים, תיקוני

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

המדריך למשתמש תקציבית. פשוט לנהל אדורה מערכות מידע לתמיכה: שלוחה 3. 1

המדריך למשתמש תקציבית. פשוט לנהל אדורה מערכות מידע לתמיכה: שלוחה 3. 1 המדריך למשתמש תקציבית. פשוט לנהל אדורה מערכות מידע לתמיכה: 270-0028022 שלוחה 3. 1 תוכן עניינים.1 מקומה של תקציבית בעולם התוכנות... 0 חיבור לשולחן עבודה מרוחק... 6.2 תרשים פעולות ניהול ההוצאות בתקציבית...

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

‏02 מרץ 2009

‏02 מרץ 2009 העברת שנה ב- SAP Business One מיועד ללקוחות בגרסאות 888 מרכז הדרכה מנהל U 4 -דצמבר 8102- ומטה ללקוחות בגרסא 9 המעוניינים לבצע העברת שנה, יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה. תוכן העניינים מבוא... 1 מה עושה תוכנית

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

HTML - Hipper Text Makeup Language

HTML - Hipper Text Makeup Language תכנות בסביבת האינטרנט 1 תיבת טקסט טופס הטופס הוא הדרך של בעלי האתר לקבל משוב מהגולשים, מאפשר לגולש להתחבר לאתר כחבר, מאפשר לבצע רכישות באתרי קניות וכד'. כשהגולש ממלא את הטופס, מועבר תוכן הטופס לדף מיוחד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Customer Engagement Optimisation

Customer Engagement Optimisation ניהול הלקוח הדיגיטלי: OMNICHANNEL, BIG DATA, ANALYTICS כנס מנהלי שירות ופניות המרכז הבינלאומי נובמבר 2015 לכנסים חברת הייעוץ ד"ר גיא יוגב, מנכ"ל YCG CUSTOMER STRATEGIES 1 מומחה לשיווק ושירות ומרצה למנהל

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews:

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: http://www.isiknowledge.com/biosis) (Zoological Record: http://www.isiknowledge.com/zoorec)

קרא עוד