השפעת מכוני מחקר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "השפעת מכוני מחקר"

תמליל

1 אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה המחלקה למדע המדינה סמינר: אסטרטגיית הרתעה ביחסים הבין-לאומיים: מהמלחמה הקרה ועד למלחמה בטרור [ ] תשע"ט: סמסטר א': יום שני, 13:00-9:00 ד ר אמיר לופוביץ לאור אי הוודאות המתמשכת בשל משבר הקורונה, ביה"ס שומר לעצמו את הזכות להתאים את מתכונת הקורס ומטלות הסיום שלו למגבלות המצב כפי שיוגדרו על ידי רשויות המדינה והאוניברסיטה. חובות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים. קריאת מקורות החובה. הגשת מטלות קריאה (ללא ציון בונוס/ עומד בדרישות / לא עומד בדרישות) כתיבת דו"ח ביקורת על ספר/ סדרת טלוויזיה/ סרט בנושא הרתעה (ואיתור שלו) [שימו לב, ביקורת זו יש לכתוב על פריט fiction ולא על חומר אקדמי או תיעודי]. עבודה סמינריונית (והצגת רפרט בכיתה). הרפרטים יתקיימו בחלקו האחרון של הקורס יש לאשר נושא עד לשיעור מס' 7. שימו לב, לתלמידים שלא יאשרו נושא לעבודה עד לתאריך זה, לא יאושר לכתוב עבודה. לצורך האישור ייקבעו שיחות (מקוונות). טרם הצגת הרפרטים יתקיימו פגישות (מקוונות) נוספות. - ציון: 70% עבודת הסמינר 15% השתתפות פעילה 15% ביקורת ספר/ סרט ספרות ההרתעה והדיון באסטרטגיות ההרתעה משקפים במידה רבה התפתחויות משמעותיות שהתרחשו בעולם בחצי המאה האחרונה. כך מחד ההרתעה קשורה קשר הדוק לעימותים שהתחוללו בזירה הבין-לאומית, החל מפרוץ המלחמה הקרה (ופיתוח הנשק הגרעיני), דרך העימותים שליוו אותה, ועד לאתגרים כמו הטרור הבין-לאומי, מדינות סוררות, וכן ההתמודדות עם האתגרים של לוחמת סייבר. מנגד התפתחות ספרות ההרתעה גם משקפת שינויים והתפתחויות תיאורטיות בתחום היחסים הבין לאומיים בכלל ובתיאוריות בנושאי ביטחון בפרט. כך, הקורס שישלב בין הסוגיות האמפיריות והתיאורטיות הללו יאפשר להבין טוב יותר לא רק את מהותה של אסטרטגיית ההרתעה בהקשרים השונים בה היא מופעלת, אלא גם כיצד אירועים ותהליכים בין-לאומיים שונים משפיעים על התפתחויות תיאורטיות. בנוסף, הקורס יאפשר להתמודד עם מספר שאלות מסקרנות הנוגעות לאסטרטגיית ההרתעה, להתפתחותה ולתנאים הדרושים להפעלה מוצלחת שלה. כך למשל, הקורס יבחן את השאלה האם אסטרטגיית ההרתעה היא אסטרטגיה מובנת מאליה לשחקנים שונים, או שמא הצלחתה תלויה בתהליכי למידה, ואינה אפשרית ליישום באופן אוטומטי בין שחקנים מתרבויות שונות. מקורות הקריאה להלן מחולקים לקריאת חובה וקריאת רשות. 1

2 I. מבוא ומושגים מרכזיים 1. מהי אסטרטגיית ההרתעה (19 באוקטובר 2020) Jervis, Robert. (1979). Deterrence Theory Revisited. World Politics 31(2): Morgan, M. Patrick. (2003).Deterrence Now. Cambridge: Cambridge University Press. pp בשיעור יוצג מבנה הקורס וינתן מבוא כללי לשאלה מהי אסטרטגיית ההרתעה. בשיעור יערך דיון במיקום ספרות ההרתעה ביחס לגישות אחרות להסבר היעדר אלימות. בנוסף, השיעור ידון במספר הבחנות מרכזיות הקשורות לספרות זו כמו למשל בין הרתעה ודיפלומטיה כופה, בין הרתעה כללית ומיידית, וכן בין הרתעה על-ידי מניעה לבין הרתעה על-ידי איום. כמו כן השיעור יסקור בצורה כללית את התפתחות ספרות ההרתעה. בנוסף נדון בגורמים שונים המשפיעים על הפעלה מוצלחת של אסטרטגיית ההרתעה. הטענות המרכזיות נוגעות לכך שלהפעלה מוצלחת של הרתעה יש צורך לא רק ביכולות, אלא גם בכוונות לנכונות לשימוש באותן היכולות. בתוך כך תיבחן בשיעור זה השאלה האם אומנם מוניטין ואמינות הם גורמים המסייעים ליישום מוצלח של אסטרטגיית ההרתעה והאם ניתן להגדיל את המוניטין והאמינות של שחקנים. לרקע נוסף על ספרות ההרתעה, Huth, Paul. (1999). Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debates. Annual Review of Political Science 2: Zagare, Frank C. (1996). Classical Deterrence Theory: A Critical Assessment. International Interactions 21(4): Lupovici, Amir (2010). The Emerging Fourth Wave of Deterrence Theory Toward a New Research Agenda. International Studies Quarterly 54(3): לקריאה נוספת על התנאים להצלחת הרתעה, Levy, S. Jack. (1989). Quantitative Studies of Deterrence. Success and Failure. In Paul C. Stern., Robert Axelrod, Robert Jervis and Roy Rander (eds.) Perspective on Deterrence. New York: Oxford University Press. pp Williams, Phil. (1975). Deterrence in John Baylis, Ken Booth, John Garnett and Phil Williams (eds.) Contemporary Strategy. Theories and Policies. London: Croom Helm. pp בר, מיכה. (1990). קווים אדומים באסטרטגיית ההוצאה לאור, מערכות. עמ' ההרתעה הישראלית. תל-אביב: משרד הביטחון 2. הרתעה מורחבת והקשיים במחקר של הרתעה (26 באוקטובר 2020) Huth, Paul. (1988). Extended Deterrence and the Prevention of War. New Haven: Yale University Press. pp Lebow, Ned. Richard. and Stein, Gross. Janice. (1990). The Elusive Variable in World Politics. No. 42(3):

3 השיעור דן בסוגיית ההרתעה המורחבת, אשר מהווה את אחד מן הפיתוחים המרכזיים בספרות ההרתעה. בתוך כך תיבחן בשיעור זה השאלה האם הלוגיקה והתנאים של הצלחת הרתעה תקפים גם כאשר האיום המרתיע מופעל על צד שלישי. חלקו השני של השיעור יעסוק בבעיות השונות (המתודולוגיות והתיאורטיות) בקביעת הצלחת הרתעה, כמו למשל הקושי בזיהוי ההצלחה של הרתעה (כיון שרק כאשר היא נכשלת, יש אינדיקציות אפשריות לכך שהיא הייתה קיימת קודם). השיעור גם יציג מספר פתרונות שהוצעו בספרות המחקרית לבעיה זו, כמו התמקדות בכישלונות והצלחות של הרתעה מיידית או שימוש בגישה של יריבים נצחיים. לקריאה נוספת על הרתעה מורחבת, Harvey, Frank. (1997) Deterrence and Ethnic Conflict: The Case of Bosnia-Herzegovina, Security Studies 6(3): Smith, Alastair. (1998). Extended deterrence and Alliance Formation. International Interactions, 24(4): לקריאה נוספת על הקשיים בחקר הרתעה, Huth, Paul. and Russett, Bruce. (1990). Testing Deterrence Theory. World Politics 42(4): Fearon, James. (2002). Selection Effects and Deterrence. International Interactions 28(1). pp Harvey, Frank. (1999). Rigor Mortis or Rigor, More Tests. Necessity, Sufficiency and Deterrence Logic. International Studies Quarterly 42(4): Huth, Paul. and Russett, Bruce (1993). General Deterrence between Enduring Rivals: Testing Three Competing Models. American Political Science Review. 87(1): המלחמה הקרה והתפתחות והתמסדות אסטרטגיית ההרתעה (2 בנובמבר 2020) Adler, Emanuel. (1992). The Emergence of Cooperation: National Epistemic Communities and the International Evolution of the Idea of Nuclear Arms Control. International Organization. 46(1): Kaplan, Fred. (1991). The Wizards of Armageddon. Stanford: Stanford University Press, pp. 9-32, and השיעור ידון בהשפעות פיתוח הנשק הגרעיני והמלחמה הקרה, ובשאלה האם הייתה זו פצצת האטום שיצרה את השינוי באסטרטגיה, או שנדרשו לכך עוד מספר שנים עם פיתוח פצצת המימן. חלקו השני של השיעור יעסוק בהתמסדות הרעיון החשוב והמנוגד לאינטואיציה של אסטרטגיית ה-.(MAD )mutual assured destruction השיעור ידון במשמעות אסטרטגיה זו בהשלכות שלה ובדרך שבה עיצבה את האסטרטגיות הן בארה"ב והן בבריה"מ, ובדרך בה הרעיון זכה להשפעה הולכת וגוברת מצידם של מקבלי החלטות ואסטרטגים. לקריאה נוספת על פיתוח הנשק הגרעיני והשפעתו על התפתחות אסטרטגיית ההרתעה, Bundy, McGeorge. (1988). Danger and Survival. New York: Random House. pp Kahn, Herman. (1960). On Thermonuclear War. Princeton: Princeton University Press. 3

4 Kratochwil, V. Frederich. (1978). International Order and Foreign Policy. A Theoretical Sketch of Post-War international Relations. Colorado, Boulder: Westview Press. pp Mueller, John. (1988). The Essential Irrelevance of Nuclear Weapons. Stability in the Postwar World. International Security 13(2): לקריאה נוספת על התפתחות רעיונות ההרתעה בארה"ב, Kolkowicz, Roman. (1987). Intellectuals and the Nuclear Deterrence System in Kolkowicz, Roman (ed.) The Logic of Nuclear Terror. Boston: Allen & Unwin, Freedman, Lawrence. (2003). The Evolution of Nuclear Strategy. 3 rd edition. New York: Palgrave Macmillan, Dickson, Paul. (1971). Think Tanks. New York: Atheneum. Trachtenberg, Marc. (1991). History and Strategy. Princeton: Princeton University Press.pp על ההתנגדות לרעיונות ההרתעה בארה"ב: Gray, Colin. (1986). Nuclear Strategy and National Style. Lanham: Hamilton Press, pp Johnston, Iain. Alastair. (1995). Thinking about Strategic Culture. International Security 19(4): Rosenberg, David, Allan. (1984). The Origins of Overkill. Nuclear Weapons and American Strategy, International Security 7(4): Quester, H. George. (1987). Cultural Barriers to an Acceptance of Deterrence. In Kolkowicz, Roman (ed.) The Logic of Nuclear Terror. Boston: Allen & Unwin, pp לקריאה נוספת על התמסדות רעיונות ההרתעה בארה"ב, Blacker, D. Coit. (1991). Learning in the Nuclear Age: Soviet Strategic Arms Control Policy, In George W. Breslauer and Tetlock E. Philip (eds.) Learning in U.S and Soviet Foreign Policy. Colorado: Westview Press, pp Evangelista, Matthew. (1999) Unarmed Forces: The Transnational Movement to End the Cold War. Ithaca: Cornell University Press, pp Freedman, Lawrence. (2003). The Evolution of Nuclear Strategy, pp Garthoff, L. Raymond. (1994). Detente and confrontation: American-Soviet relations from Nixon to Reagan. Washington D.C: The Brookings Institute, pp , Nye, S. Joseph. (1987). Nuclear Learning and the U.S-Soviet Security Regime in International Organization 41(3): Weber, Steven. (1991). Interactive Learning in U.S-Soviet Arms Control. In George W. Breslauer and Tetlock E. Philip (eds.) Learning in U.S and Soviet Foreign Policy. Colorado: Westview Press, pp Schelling, Thomas. (1966). Arms and Influence, pp

5 Sienkiewicz, Stanley. (1978). SALT and Soviet Nuclear Doctrine. International Security 2(4): Lupovici, Amir. (2016) The Power of Deterrence. Cambridge: Cambridge University Press, pp לופוביץ, אמיר. (2007). קהילות הרתעה: הצלחתה של נורמה רציונלית ביחסים בין העל, עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית. עמ' , מעצמות.III ביקורות על ספרות ההרתעה הרציונלית במסגרת חלק זה של הקורס נדון בביקורות מרכזיות שהתפתחו לאורך השנים על הגישות המסורתיות (רציונליות/ריאליסטיות) של הרתעה מגישות מחקריות שונות. חוקרים מגישות פסיכולוגיות מדגישים אלמנטים תפיסתיים ורגשיים המשפיעים על אסטרטגיה זו (בניגוד להנחות הרציונליות של התיאוריה), ואילו החוקרים הפרשניים גם מאתגרים את הנחת השחקן הרציונלי, ומציעים לשלב היבטים של נורמות, שפה, שיח והבניות בחקר ההרתעה. 4. גישות פסיכולוגיות ותיאורית הפרוספקט (9 בנובמבר 2020) Jervis, Robert. (1985). Perceiving and Coping with Threats in Jervis, Robert. Lebow, N. Richard. and Stein, Janice. (eds.) Psychology and Deterrence. Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press. pp Mercer, Jonathan. (2010). Emotional Beliefs. International Organization 64(1): בשיעור זה נדון בבעיות הקיימות בספרות הרתעה הנוגעות להתייחסות רציונליים. במיוחד נעסוק בגישות פסיכולוגיות העוסקות בתפיסות, המבוססות על תורת הסיכויים theory).(prospect לשחקנים אוניטריים- ברגשות וכן בגישות לקריאה נוספת על גישות פסיכולוגיות להרתעה, Jervis, Robert. (1979). Deterrence Theory Revisited. World Politics 31(2): (המאמר כולו מהווה פריט חובה לשיעור הראשון, לשיעור הנוכחי רלוונטים העמודים המצוינים). Lebow, Ned. Richard. and Stein, Gross Janice. (1989). Rational Deterrence Theory: I Think, Therefore I Deter. World Politics 41(2): Mercer, Jonathan. (1996) Reputation and International Politics. Ithaca: Cornell University Press. pp Schaub, Gray. (2004). Deterrence, Compellence, and Prospect Theory. Political Psychology 25(3): Snyder, L. Jack (1978). Rationality at the Brink: The Role of Cognitive Processes in Failures of Deterrence. World Politics 30(3): Booth, Ken. (1979). Strategy and Ethnocentrism. London: Croom Helm, pp על המחקר של רגשות ביחסים בין לאומיים, ראו Crawford, Neta. (2000). The Passion of World Politics: Propositions on Emotion and Emotional Relationships. International Security 24(4):

6 Hymans, E. C. Jacques. (2006). The psychology of Nuclear Proliferation: Identity, Emotions, and Foreign Policy. Cambridge: Cambridge University Press. pp Ross, A. G. Andrew. (2006). Coming in From the Cold: Constructivism and the Emotions. European Journal of International Relations 12(2): Saurette, Paul. (2006) You Dissin Me? Humiliation and Post 9/11 Global Politics. Review of International Studies 32(3): Steinberg, S. Blema. (1991) Shame and Humiliation in the Cuban Missile Crisis: A Psychoanalytic Perspective. Political Psychology 12(4): Lupovici, Amir. (2016) The Power of Deterrence. Cambridge: Cambridge University Press. 5. נורמות, זהות והרתעה (16 בנובמבר 2020) Tannenwald, Nina. (2007). The Nuclear Taboo: The United States and the Non-Use of Nuclear Weapons. New York: Cambridge University Press, pp Lupovici, Amir. (2016) The Power of Deterrence. Cambridge: Cambridge University Press, pp (Ch. 3). חוקרים הציעו היבטים נורמטיביים הקשורים לאסטרטגיית ההרתעה. השיעור יבחין בין הגישות השונות עליהן מתבססים חוקרים אלה (אתיקה מול נורמות חברתיות), ויבחן את התרומה האפשרית של היבטים אלה להסבר התופעה של הרתעה והימנעות מאלימות. בין היתר, נדון באופן שבן אסטרטגיית ההרתעה עצמה יכולה להיות מובנת כ"נורמה". בחלקו השני של השיעור נעסוק באופן שבו שחקנים (כמו ישראל וארה"ב) נקשרים לאסטרטגיית ההרתעה שלהם, ובאופן שבו היקשרות זו משפיעה על התנהגותם. בין היתר, במצבים כאלה של היקשרות להרתעה, חוסר היכולת להרתיע הופך להיות איום לא רק לביטחון הפיסי של אותם שחקנים, אלא גם לזהותם כשחקנים מרתיעים ולכן מעורר תגובות רגשיות. לקריאה נוספת על נורמות והרתעה, Bull, Hedley. (1977). The Anarchical Society: A Study in World Politics. London: Macmillan, pp Farrell, Theo. and Lambert, Helene. (2001). Courting Controversy: International Law, National Norms and American Nuclear Use. Review of International Studies. 27(3). pp Freedman, Lawrence. (2004). Deterrence. Cambridge: Polity Press. pp Nye, S. Joseph. (1986). Nuclear Ethics. New York: Macmillan. pp Press-Barnathan, Galia. (2004) The War against Iraq and International Order: From Bull to Bush. International Studies Review 6(2). pp Price, Richard. and Tannenwald, Nina. (1996). Norms and Deterrence: The Nuclear and Chemical Taboos. In Peter J. Katzenstein. The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. pp Tannenwald, Nina. (2007). The Nuclear Taboo: The United States and the Non-Use of זהו ספר מצוין שמומלץ מאוד לקרוא ( Press. Nuclear Weapons. New York: Cambridge University.(את כולו Walzer, Michael. ([1977]2002). Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. New York: Basic Books. pp

7 Lupovici, Amir. (2016) The Power of Deterrence. Cambridge: Cambridge University Press, pp שיח, שפה והרתעה 23) I בנובמבר (2020 Cohn, Carol. (1987). Sex and Death in the Rational World of Defense Intellectuals. Signs: journal of women in culture and society 12(4): Lupovici, Amir. (2019) Toward a Securitization Theory of Deterrence Theory Note. International Studies Quarterly 63(1): שיעור זה יהווה מבוא למחקרים העוסקים שימוש בגישות פרשניות (ובגישות ביקורתיות) לחקר ההרתעה (דיון שיימשך בשיעור הבא). בין היתר, מדגישות גישות אלה את השפה והשיח כמושאי המחקר. אחת הסוגיות המרכזיות שיידונו בשיעור זה תהיה התיאוריה של סקיורטיזשיין (הבנייה של סוגיה מסוימת כאיום קיומי). בשיעור נדון לא רק באופן שבו ניתן לראות בהיבטים שונים של הפעלת האסטרטגיה מהלכי סקיורטיזשיין, אלא גם בשאלה כיצד התמקדות בסוג זה של מהלכים מאפשר להתמודד עם אתגרים תיאורטיים ומתודולוגיים שונים שעולים בהקשר של ספרות ההרתעה. [בחלקו האחרון של השיעור יוצגו הנחיות לכתיבת העבודה הסמינריונית] 7 לקריאה נוספת על גישות פוסט-מודרניות וקריטיות, Klein, Bradley. (1994). Strategic Studies and World Order. Cambridge: Cambridge University Press. pp Luke, W. Timothy. (1989). What s Wrong with Deterrence? A Semiotic Interpretation of National Security Policy. In James Der Derian and Michael J. Shapiro. International/ Intertextual Relations. New York: Lexington Books, pp לקריאה נוספת על שפה, שיח והרתעה, Chilton, Paul. (1985). Words, Discourse and Metaphors: The Meanings of Deter, Deterrent and Deterrence. In Chilton, Paul. (1985). (ed). Language and the Nuclear Arms Debate: Nukespeak Today, pp Vuori, Juha A. (2016). Deterring Things with Words: Deterrence as a Speech Act. New Perspectives 24(2): לקריאה נוספת על סקיורטיזשיין, Buzan, Barry. Waever, Ole and de Wilde Jaap. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner. pp Balzacq, Thierry. )2005). The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context. European Journal of International Relations 11(2): Balzacq, Thierry.) 2011(. A Theory of Securitization: Origins, Core Assumptions, and Variants. In Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve, edited by Thierry Balzacq, Oxon: Routledge. Elbe, Stefan. (2006) Should HIV/AIDS Be Securitized? The Ethical Dilemmas of Linking HIV/AIDS and Security. International Studies Quarterly 50: Knudsen, F. Olav Post-Copenhagen Security Studies: Desecuritizing Securitization. Security Dialogue 32(3): McDonald, Matt (2011): Deliberation and Resecuritization: Australia, Asylum-Seekers and the Normative Limits of the Copenhagen School. Australian Journal of Political Science

8 46(2): Moravcsik, Andrew. (1999). Is Something Rotten in the State of Denmark? Constructivism and European Integration. Journal of European Public Policy 6(4): Salter, Mark B. & Mutlu, Can E. (2013): Securitisation and Diego Garcia. Review of International 39(4): שיח, שפה הרתעה II (תרבות פופולרית, מגדר והרתעה) (30 בנובמבר 2020) זהו גם המועד האחרון לאישור נושא העבודה הסמינריונית. השיעור יוקדש לצפייה בסרט ד"ר סטריינגלב: Stop Dr. Strangelove or: How I Learned to Worrying and Love the Bomb ולאחריו נדון בשאלות הנוגעות למקום של אסטרטגיית ההרתעה בתרבות הפופולרית. Maloney, Sean M. (2020). Deconstructing Dr. Strangelove: The Secret History of Nuclear War Films. University of Nebraska Press. מספרי העמ' המדויקים יימסרו בהמשך. לקריאה נוספת, Payne, A. Rodger. (Forthcoming) Grappling with Dr. Strangelove s Wargasm Fantasy. International Studies Review. לרקע נוסף על הסרט ד"ר סטריינגלב, Lipschutz, Ronnie. (2001). Cold War Fantasies. Film, Fiction, and Foreign Policy. Lanham, Maryland: Rowman & littlefield, pp לרקע נוסף על תרבות פופולרית ויחסים בין-לאומיים, Daniel, J. Furman, Iii, and Paul Musgrave. (2017). Synthetic Experiences: How Popular Culture Matters for Images of International Relations. International Studies Quarterly 61 (3): Grayson, Kyle, Matt Davies, and Simon Philpott. (2009). Pop Goes IR? Researching the Popular Culture World Politics Continuum. Politics 29(3): Lipschutz, Ronnie. (2001). Cold War Fantasies. Film, Fiction, and Foreign Policy. Lanham, (כפי שצויין לעיל, חלק מהספר עוסק ספציפית בד"ר סטריינגלב ( Littlefield, Maryland: Rowman and Press Barnathan, Gallia. (2017). Thinking about the Role of Popular Culture in International Conflicts. International Studies Review 19(2): Sachleben, Mark. (2014). World Politics on Screen: Understanding International Relations through Popular Culture. Lexington: University Press of Kentucky. לקריאה נוספת על מגדר ויחסים בין-לאומיים, Elshtain, Jean Bethke. (1995). Women and War. Chicago: University of Chicago Press. Enloe, Cynthia. (2014). Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. Los Angeles: University of California Press, 2 nd Edition. 8

9 Goldstein, S. Joshua. (2004) War and Gender. Cambridge: Cambridge University Press, 2 nd Edition. Moon, Katharine. (1997). Sex among Allies: Military prostitution in U.S.-Korean Relations. New York: Columbia University Press. pp Sjoberg, Laura. (2013). Gendering Global Conflict: Towards a Feminist Theory of War. Columbia University Press. Sylvester, Christine. (2010). Feminist International Relations: An Unfinished Journey. Cambridge: Cambridge University Press. Tickner, J. Ann. (1992). Gender and International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security. New York: Columbia University Press..IV מקרי בוחן לאסטרטגיית ההרתעה החלק הבא של הקורס יתמקד באופן שבו אסטרטגיית ההרתעה ובתקופות שונות, ובאתגרים השונים עימם שחקנים מתמודדים. סכסוכים על משפיעה שונים 8. אסטרטגיית ההרתעה של ישראל (6 בדצמבר 2020) 50 בר-יוסף, אורי. (1999) עמ' הרתעה שנות ישראלית: העבר לקחי ומסקנות לעתיד. מערכות. כהן, אבנר. (2005). הטאבו האחרון. תל-אביב: כנרת, זמורה-ביתן. עמ' , מיכה בר, קווים אדומים. עמ' Maoz, Zeev. (2003). The Mixed Blessing of Israel's Nuclear Policy. International Security 28(2): בשיעור נדון בהרתעה כחלק מהמשולש האסטרטגי של ישראל המבוסס על הרתעה, התראה והכרעה. השיעור ייבחן את הדרך שבה ישראל יישמה את אסטרטגיית ההרתעה (קונבנציונלית וגרעינית) לאורך השנים כולל בעימות עם הפלשתינאים. בין היתר, ייבחנו השאלות הנוגעות למקורותיה של תפיסת ההרתעה בחשיבה האסטרטגית הישראלית. לקריאה נוספת, אהרונסון, שלמה. (1995). אקדמון. עמ' גרעיני נשק במזרח גוריון מבן התיכון. ב'. כרך ובחזרה. ירושלים: כהן, אבנר. (2005) הטאבו האחרון. תל-אביב: זמורה ביתן. עמ' כהן, אבנר. (2000). ישראל והפצצה. ירושלים: שוקן. עמ' , עברון, יאיר. (1987). הדילמה הגרעינית של ישראל. ישראל: הקיבוץ המאוחד, יד טבנקין/מכון ישראל גלילי לחקר כוח המגן. עמ' , עברון, יאיר. (2007). "ההרתעה ומגבלותיה" ב- מאיר אלרן ושלמה ברום (עורכים). מלחמת לבנון השנייה היבטים אסטרטגיים. תל-אביב: ידיעות אחרונות. עמ' פלדמן, שי. (1983). הרתעה גרעינית לישראל. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

10 ומלחמת הישראלית "ההרתעה (1992). שי. פלדמן, יפה. מכון תל-אביב: ישראל. על השלכות במפרץ: המפרץ", ב- יוסי אלפר (עורך). מלחמה Almog, Doron. (2004-5). Cumulative Deterrence and the War on Terrorism. Parameters 34(4). pp Brym, Robert J. and Bader Araj (2006) Suicide Bombing as Strategy and Interaction: The Case of the Second Intifada. Social Forces 84 (4): Evron, Yair. (1987). War and Intervention in Lebanon: The Israeli-Syrian Deterrence Dialogue. London : Croom Helm. Lieberman, Elli. (2013) Reconceptualizing Dterrence: Nudging toward Rationality in Middle Eastern Rivalries. New York: Routledge. Shimshoni, Jonathan. (1988). Israel and Conventional Deterrence: Border Warfare from 1953 to Ithaca, NY: Cornell University Press. ( האינטרסים מאזן על לעיל גם (ראה Stein, Gross. Janice. (1996). Deterrence and Learning in an Enduring Rivalry: Egypt and Israel, Security Studies 6(1): Lupovici, Amir. (2016) The Power of Deterrence. Cambridge: Cambridge University Press, Chapter ) בדצמבר (13 האסייתיות והמעצמות הרתעה 9. כתובה. להיות צריכה העבודה שבו האופן על וכן בכיתה, הרפרט להצגת ההנחיות על נעבור זה בשיעור Hagert, T. Devin. ( ). Nuclear Deterrence in South Asia: The 1990 Indo-Pakistani Crisis. International Security 20(3): Ganguly, Sumit. (1990). Deterrence Failure Revisited: The Indo-Pakistani War of Journal of Strategic Studies. 13(4): Fravel, M. Taylor and Medeiros S. Evan. (2010). China s Search for Assured Retaliation: The Evolution of Chinese Nuclear Strategy and Force Structure. International Security 35(2): מעצמות שתי ופקיסטאן, הודו בין היחסים על ההרתעה אסטרטגית השפיעה כמה עד יבחן בשיעור הסינית, ההרתעה של הייחודים במאפיינים נעסוק בנוסף, גרעיניות. יכולות שפיתחו אזוריות, רבות שנים לאורך אשר זו, מדינה אימצה הרתעה של אסטרטגיה של סוג איזה להבין וננסה האם השאלה את נבחן בנוסף, מוגבלת. הייתה זו אך גרעינית ביכולת אומנם החזיקה יחסית לגבי הסיניות המסורתיות בתפיסות שינוי על מעידים הסיני הצבא שעובר המודרניזציה תהליכי הרתעה. ההודי-פקיסטני, המקרה על נוספת לקריאה Basur, M. Rajesh. (2006). Minimum Deterrence and India s Nuclear Security. Stanford: Stanford University Press. Clark, T. Mark. (2004). Small Nuclear Powers. In Henry D. Sokolski (eds.) Getting MAD: Nuclear Mutual Assured Destruction, Its Origins and Practice. Washington, DC: The Strategic Studies Institute. pp Available online at

11 Rajain, Arpit. (2005). Nuclear Deterrence in Southern Asia. Sage. (especially pp , and , ). Varadarajan, Latha. (2004). Constructivism, Identity and Neoliberal (In)Security. Review of International Studies 30. pp לקריאה נוספת על המקרה הסיני, Freedman, Lawrence. (2003). The Evolution of Nuclear Strategy. 3 rd edition. New York: Palgrave Macmillan. pp Johnston Alastair Iain ( ). China s New Old Thinking : The Concept of Limited Deterrence. International Security 20(3): 5-42 Mulvenon, James. (2004). Chinese and Mutually Assured Destruction: Is China Getting MAD? In Henry D. Sokolski (eds.) Getting MAD: Nuclear Mutual Assured Destruction, Its Origins and Practice. Washington, DC: The Strategic Studies Institute, pp V. אתגרים חדשים החלק הבא של הקורס ייבחן את השאלה האם אסטרטגיית ההרתעה ישימה גם להתמודדות עם איומים שונים שזוכים היום לדגש רב יותר במחקר לעומת הדיון באפשרות ההרתעה שלהם בתקופת המלחמה הקרה, כמו האיומים של טרור, של מדינות סוררות, של סכסוכים אתניים וכן איומים במרחב הקיברנטי. 10. הרתעה "מדינות סוררות" והרתעה טרור (20 בדצמבר 2020) שני שיעורים הבאים ידונו באפשרות השימוש באסטרטגיית ההרתעה כנגד ארגוני טרור וכנגד מדינות סוררות. באופן ספציפי בשיעורים אלה ייבחנו הגישות השונות לאסטרטגיית ההרתעה ותיבחן השאלה האם הגורמים המתוארים בספרות להצלחת אסטרטגיה זו יכולים להיות רלוונטיים גם להתמודדות עם אתגרים אלה. Lebovic, James H. (2007) Deterring International Terrorism and Rogue States: US National Security Policy after 9/11. London: Routledge, pp Trager, F. Robert and Dessislava P. Zagorcheva. (2005) Deterring Terrorism: It Can Be Done. International Security 30(3). pp לקריאה נוספת על הרתעה ומדינות סוררות, Dror, Yehezkel. (1971). Crazy States. A Counterconventional Strategic Problem. Lexington, Massachusetts: Health Lexington Books, pp Garfinkle, Adam. (1995). An Observation on Arab Culture and Deterrence: Metaphors and Misgivings. In Efraim Inbar (ed.) Regional Security Regimes: Israel and its Neighbors. Albany: State University of New York Press. pp Jervis, Robert. (2003) The Confrontation between Iraq and the US: Implications for the Theory and Practice of Deterrence. European Journal of International Relations 9(2): Morgan, (2003) Deterrence Now, pp Sagan, Scott. D. (1995) More Will Be Worse. In Kenneth N. Waltz and Scott D. Sagan. (eds.) The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed. New York: Norton, pp

12 Smith, N. Derek. (2006) Deterring America. Rogue States and the Proliferation of Weapons זהו ספר מצוין, והוא וכולו ( Press. of Mass Destruction. Cambridge: Cambridge University (ממומלץ Waltz, N. Kenneth. (1995). More May be Better. In Kenneth N. Waltz and Scott D. Sagan. (eds.) The Spread of Nuclear Weapons: A Debate Renewed. New York: Norton, pp לקריאה נוספת על הרתעה וטרור, Almog, Doron. (2004-5). Cumulative Deterrence and the War on Terrorism. Parameters. (המאמר הוצג כפריט רשות בשיעור על ישראל (.4-19 pp..(4)34 Ganor, Boaz. (2005) The Counter-Terrorism Puzzle: A Guide for Decision Makers. Rutgers: Transaction Publishers. Gressang, S. Daniel. IV. (2001). Terrorism in the 21 st Century: Reassessing the Emerging Threat. In Max Manwaring (ed.) Deterrence in the 21 st Century. Portland, Oregon: Frank Cass. pp Lebovic, H. James. (2007) Deterring International Terrorism and Rogue States : US National Security Policy after 9/11. London: Routledge, pp Pape, Robert A. (2003). The Strategic Logic of Suicide Terrorism. American Political Science Review 97: Posen, R. Barry. (2001/2). The Struggle Against Terrorism: Grand Strategy, Strategy, and Tactics. International Security 26(3): הרתעה וסייבר (27 בדצמבר 2020) Libicki, C. Martin (2009). Cyber Deterrence and Cyber War. Santa Monica, CA: RAND כוללים רקע והגדרות לתחום של לוחמת סייבר, כך שמי שמתמצא עמ ' [ pp. Corporation..[39 'בעניין יכול להתחיל מעמ הפריט זמין גם בכתובת הבאה: Nye, S. Joseph. (2017) Deterrence and Dissuasion in Cyberspace. International Security 41(3): השאלה העולה בשיעור זה היא האם וכיצד ניתן ליישם באופן מוצלח אסטרטגיה של הרתעה כנגד איומים קיברנטיים. שאלה זו תיבחן גם לאור סוגי השחקנים השונים היכולים להפעיל לוחמת מידע כמו האקרים בודדים, ארגונים ומדינות, וכן לאור סוגי האיומים הכרוכים בלוחמת סייבר: כלכליים (לוחמת מידע כנגד מטרות פיננסיות), טרור (כנגד תשתיות אזרחיות), וביטחוני (כנגד מטרות ביטחוניות). לקריאה נוספת, Denning E. Dorothy. (1999). Information Warfare and Security. New York: Addison-Wesley, pp Libicki, C. Martin. (2007). Conquest in Cyberspace: National Security and Information Warfare. New York: Cambridge University Press. Libicki, C. Martin (2009). Cyber Deterrence and Cyber War. Santa Monica, CA: RAND [חלקי הספר הנותרים שאינם מופיעים בקריאת החובה [ Corporation. Rattray, J. Gregory. (2001). Strategic Warfare in Cyberspace. Cambridge, MS : The MIT Press, pp

13 Harknett, J. Richard. (1996). Information Warfare and Deterrence. Parameters 26(3): Timothy, L. Thomas. (1996-7). Deterring Information Warfare: A New Strategic Challenge. Parameters 26(4): Morgan, M. Patrick. (2010). Applicability of Traditional Deterrence Concepts and Theory to the Cyber Realm. In: Proceedings of a Workshop on Deterring Cyberattacks Informing Strategies and Developing Options for U.S. Policy. Washington, DC: The National Academies, pp לופוביץ, אמיר. (2011). "לוחמה קיברנטית והרתעה: מגמות ואתגרים במחקר", צבא וביטחון 3(3): Lupovici, Amir. (2016). The Attribution Problem and the Social Construction of Violence : Taking Cyber Deterrence Literature a Step Forward. International Studies Perspectives 17(3): לקריאה נוספת על המרחב הקיברנטי, Eriksson J and Giacomello G (2006) The Information Revolution, Security, and International Relations: (IR)relevant Theory? International Political Science Review 27(3): Nazli Choucri (2000). Introduction: CyberPolitics in International Relations International Political Science Review 21(3): Saco, Diana. (1999). Colonizing Cyberspace: National Security and the Internet. In Cultures of Insecurity: States, Communities, and the Production of Danger, edited by Jutta Weldes, Mark Laffey, Hugh Gusterson, and Raymond Duvall. Minneapolis: University of Minnesota Press. pp [The History of the Inernet] Dunn Cavelty, Myriam. (2008) Cyber-Security and Threat Politics. New York: Routledge, pp VII רפרטים וסיכום מספר השיעורים שיוקדשו לרפרט ייקבע על-פי מספר התלמידים בקורס (כך שייתכן ויהיו שינויים בהתאם למספר תלמידי הקורס)..12 רפרטים 4) בינואר ( רפרטים + סיכום: אתגרים וכיוונים עתידיים למחקר (11 בינואר 2021) Kent, Jonathan, Norman Kelsey, Tennis H. Katherine. (Forthcoming) Changing Motivations or Capabilities? Migration Deterrence in the Global Context, International Studies Review. Morgan, Deterrence Now. pp לקריאה נוספת, Williams, C. Michael. (1992). Rethinking the Logic of Deterrence. Alternatives 17(1): Lupovici, Amir (2010). The Emerging Fourth Wave of Deterrence Theory Toward a New Research Agenda. International Studies Quarterly 54(3): הקרנת קטע מפרק מהסדרה "כן אדוני ראש הממשלה" על הרתעה גרעינית. 13

14 14

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ביטחון בין-לאומי : תאוריה ומציאות - 58306 תאריך עדכון אחרון 07-04-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:יחסים בינלאומיים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

.I.II.III.IV שיעור אוניברסיטת תל-אביב סמסטר א', תשע"ח (2018/9) הפקולטה למדעי החברה יום ג', 17:15-19:45, נפתלי 101 בית הספר למדע המדינה, ממשל

.I.II.III.IV שיעור אוניברסיטת תל-אביב סמסטר א', תשעח (2018/9) הפקולטה למדעי החברה יום ג', 17:15-19:45, נפתלי 101 בית הספר למדע המדינה, ממשל .I.II.III.IV שיעור 1031-1900 אוניברסיטת תל-אביב סמסטר א', תשע"ח (2018/9) הפקולטה למדעי החברה יום ג', 17:15-19:45, נפתלי 101 בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים מבוא ליחסים בינלאומיים ולאסטרטגיה

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

untitled

untitled ש 3-1 - אוניברסיטת בר-אילן המחלקה למדעי המדינה מבוא ליחסים בינלאומיים ד"ר מירב משאלי-רם 71-104-01/02 שעות קבלה: יום א' 11:00-12:00 יום ג ' 13:30 בתאום מראש בניין 302 מדעי המדינה, קומה ג' חדר 2 קורס חובה

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון החוג למדע המדינה התוכנית ללימודי ביטחון רקע סילבוס עבור הסמינר מהחרב לרובוט: טכנולוגיה והשפעתה על שדה הקרב ד"ר לי

הפקולטה למדעי החברה עש גרשון גורדון החוג למדע המדינה התוכנית ללימודי ביטחון רקע סילבוס עבור הסמינר מהחרב לרובוט: טכנולוגיה והשפעתה על שדה הקרב דר לי רקע סילבוס עבור הסמינר מהחרב לרובוט: טכנולוגיה והשפעתה על שדה הקרב ד"ר לירן ענתבי טכנולוגיה מהווה גורם בעל השפעה ניכרת על מלחמות ולוחמה. אולם, השימוש הצבאי בטכנולוגיה אינו מתקיים בחלל ריק וגורמים נוספים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מדיניות רווחה בפרספקטיבה השוואתית - 3818 תאריך עדכון אחרון 14-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 09/04/18 שם ומספר הקורס: שנת לימודים: תשע"ט גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה מרצה: סמסטר: 47-966-01 פרופ' אהוד בודנר סוג הקורס: שיעור א אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il היקף שעות: 2

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ספרדים ומזרחיות כסוגיות בחקר יהודי ארה"ב - 33792 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

Syllabus

Syllabus סמינר ב.א.: על החיים ועל המוות (0618301301) ד"ר יאיר לוי סמסטר א, 20178 ימי ב, 16:0018:00, גילמן 362 א ימי ד, 12:0014:00, גילמן 362 א המוות הוא עובדת החיים שאין להימלט ממנה. אך זוהי גם עובדה מסתורית וחמקמקה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דיפלומטיה ציבורית והסברה - 56804 תאריך עדכון אחרון 11-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מדע המדינה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס טכנולוגיות תקשורת וחברה: סוגיות היסטוריות - 50224 תאריך עדכון אחרון 14-10-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRODUCTION TO SOCIAL WORK-II - 3103 Last update 30-10-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: social work Academic year: 0 Semester: 2nd Semester Teaching

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ביטחון וטריטוריה ביחב"ל - 58715 תאריך עדכון אחרון 05-03-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:יחסים בינלאומיים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דיני קניין למוסמך - 62189 תאריך עדכון אחרון 15-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תכנית מנהלים למוסמך במשפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

Microsoft Word - markus214.doc

Microsoft Word - markus214.doc 1 Bar-Ilan University School of Social Work 52900 Ramat-Gan, Israel טלפון: 03-5318355/487 Phone: פקס: Fax: 3-03 -5347228 אוניברסיטת בר-אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית רמת-גן, 52900 ב"ה תשס"ה עבודה קהילתית -

קרא עוד

ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו

דר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו 13.1.15 ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתובת ומספר טלפון בבית; מספר טלפון נייד: דוא"ל: בר-ישי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

סילבוס: אתיקה של קולנוע דוקומנטרי ד"ר דן גבע 2 ש"ס. "אם אדם גווע לרגליך, עניינך אינו להצילו אלא להבחין בצבע שפתיו ". עצה לצייר המתחיל, ג'ון ראסקין האם

סילבוס: אתיקה של קולנוע דוקומנטרי דר דן גבע 2 שס. אם אדם גווע לרגליך, עניינך אינו להצילו אלא להבחין בצבע שפתיו . עצה לצייר המתחיל, ג'ון ראסקין האם סילבוס: אתיקה של קולנוע דוקומנטרי ד"ר דן גבע 2 ש"ס. "אם אדם גווע לרגליך, עניינך אינו להצילו אלא להבחין בצבע שפתיו ". עצה לצייר המתחיל, ג'ון ראסקין האם ביסוד הדוקומנטריזם מתקיים עקרון אוניברסלי של "טוב"?

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus ISRAEL IN THE MIDDLE EAST: PATTERNS OF CONFLICT - 38815 Last update 23-01-2015 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 2nd degree (Master) Responsible Department: Dept. of Islamic and Middle Eastern Studies

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Microsoft Word - tim563.doc

Microsoft Word - tim563.doc ב+ עמוד 1 מתוך 5 אוניברסיטת בר-אילן החוג למדע המדינה מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של גרמניה (אחרי 1945) תשס"ה, סימסטר א' ' מס' הקורס: 71-563-01 מרצה: ד"ר אנגליקה טים ימי שני 10.00-12.00 תיאור הקורס: הקורס

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין סילבוס לקורס: מבוא לפילוסופיה של טכנולוגיה Introduction to Philosophy of technology שיעור שם המרצה: ד"ר גלית ו

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין סילבוס לקורס: מבוא לפילוסופיה של טכנולוגיה Introduction to Philosophy of technology שיעור שם המרצה: דר גלית ו סילבוס לקורס: מבוא לפילוסופיה של טכנולוגיה Introduction to Philosophy of technology שיעור שם המרצה: ד"ר גלית ולנר 2 קורס מס': 0662211901 שנת לימודים: תשע"ז ב סמסטר: היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס כתיבת ההיסטוריה של ארץ ישראל העותמאנית - 38944 תאריך עדכון אחרון 02-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי האסלאם והמזרח התיכון השנה הראשונה

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 20-7-18 שם ומספר הקורס: שיטות מחקר איכותניות 27708-01 סוג הקורס: שיעור שנת לימודים: תשע"ט סמסטר: א היקף שעות: 2 ש"ס א. מטרות הקורס )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרת העל: להציג את עקרונות המחקר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פרקטיקום: אסטרטגיה במערכת הבינ"ל בת-זמננו - 58860 תאריך עדכון אחרון 11-08-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:יחסים בינלאומיים השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews:

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: http://www.isiknowledge.com/biosis) (Zoological Record: http://www.isiknowledge.com/zoorec)

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תאוריות של התערבות במשפחה - 3669 תאריך עדכון אחרון 12-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות הדיסציפלינה הבלשנית חלק ב - המהפכה החומסקייאנית - 10804 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס למדעי הלשון השנה הראשונה

קרא עוד

Microsoft Word - shtainberg645.doc

Microsoft Word - shtainberg645.doc 1 אוניברסיטת בר-אילן המחלקה למדעי המדינה התכנית ללימודי ניהול וישוב סכסוכים גישות פוליטיות למשא-ומתן ותהליכי יישוב סכסוכים 71-645-01 קורס שנתי ) 2 ש "ש) תואר שני ושלישי* תשס"ז יום ג' 18:00-16:00 מרצה:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus THE EXAMINED LIFE: MEANING HAPPINESS AND VALUE - 15177 Last update 20-08-2018 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: Philosophy Academic year: 0 Semester: 1st

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

שם המרצה:ד"ר עינת שטיין תאריך עדכון: שם הקורס: עקרונות בהערכה פסיכולוגית מס' קורס: שנת לימודים: תשע"ה סמסטר: שנתי סוג הקורס: שיעו

שם המרצה:דר עינת שטיין תאריך עדכון: שם הקורס: עקרונות בהערכה פסיכולוגית מס' קורס: שנת לימודים: תשעה סמסטר: שנתי סוג הקורס: שיעו שם המרצה:ד"ר עינת שטיין תאריך עדכון: 4202.5.4 שם הקורס: עקרונות בהערכה פסיכולוגית מס' קורס: 06-806-60 6 שנת לימודים: תשע"ה סמסטר: שנתי סוג הקורס: שיעור אתר הקורס באינטרנט: הקורס מתוקשב בחלקו היקף שעות:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס התערבות פסיכולוגית במסגרת המשפחה - 34952 תאריך עדכון אחרון 01-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס בעיותיו של גוליבר: ארצות הברית כשחקן הגמוני וכמתווך מאז 1945-58370 תאריך עדכון אחרון 10-08-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:יחסים בינלאומיים השנה

קרא עוד

ב/א

ב/א אוניברסיטת בר אילן הפקולטה למדעי החברה בית הספר לתקשורת המרכז לתקשורת בינלאומית לימודי תעודה יחסי ישראל-אפריקה - פוליטיקה, כלכלה ודיפלומטיה שנת לימודים: תשע"ו סוג השיעור: סדנה סמסטר: ב' היקף שעות: 84 ש"ש

קרא עוד

איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center

איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center for Strategic Studies b cd איראן: סימולציה אסטרטגית

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 שש שנת לימודים: תשעד סמסטר: א+ב שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: 60-775-01 סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: א. מטרות הקורס (מטרות

קרא עוד

EY widescreen presentation

EY widescreen presentation כנס הדירקטורים השנתי ה- 7 בסימן Business disruption 24.4.18 תפקיד הדירקטור בשימור החוסן הארגוני בעידן של חוסר וודאות אריאל הורוביץ, שותף, מנהל מחלקת סיכונים, אשכול הייעוץ, EY ישראל 2 האם הארגון שלך מוכן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus STRATEGY - 56353 Last update 21-08-2016 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: political science Academic year: 0 Semester: Yearly Teaching Languages: Hebrew

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס השטן במוסקבה: ספרות, שלטון ואהבה - 26350 תאריך עדכון אחרון 18-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים השנה הראשונה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס סוגיות יסוד בשיטור - 61305 תאריך עדכון אחרון 17-10-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:קרימינולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך המיוחד - 37844 תאריך עדכון אחרון 01-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

Bar Ilan syllabus on Strategy 2008

Bar Ilan syllabus on Strategy 2008 בר-אילן אוניברסיטת המשולב למדעי החברה החוג ניהולית ותעשייתית בסביבה עתירת טכנולוגיה ואינטרנט אסטרטגיה ב 74-601 601-01 א + 74-601 601-01 קנת רון פרופ' יוסי רענן ד"ר תשס"חחחח קיץ, סמסטר הקורס: מטרת הקורס

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים מרכזיים בהיסטוריוגרפיה של השואה - 33774 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה הראשונה

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

untitled

untitled 1 בס"ד אוניברסיטת בר אילן המחלקה למדעי המדינה המגמה לתקשורת שעות קבלה: יום רביעי, 4-6 משרד: בנין 109, המגמה לתקשורת, חדר דוא"ל: egilboa@mail.biu.ac.il טל: 03-531-7174 דעת קהל: מדידה, עיצוב, השפעה (71-768-01)

קרא עוד

1 סמינר זיכרון גורלי: טראומה וזמן בקולנוע העולמי מרצה: ד"ר רז יוסף הפקולטה לאומנויות, החוג לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל אביב שעות קבלה: בתיאום מרא

1 סמינר זיכרון גורלי: טראומה וזמן בקולנוע העולמי מרצה: דר רז יוסף הפקולטה לאומנויות, החוג לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל אביב שעות קבלה: בתיאום מרא 1 סמינר זיכרון גורלי: טראומה וזמן בקולנוע העולמי מרצה: ד"ר רז יוסף הפקולטה לאומנויות, החוג לקולנוע וטלוויזיה, אוניברסיטת תל אביב שעות קבלה: בתיאום מראש razyosef@post.tau.ac.il תיאור הסמינר: מהו זיכרון

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

שם הקורס:

שם הקורס: סמינר בנושא: תיאוריות ויישומן לתלמידי מחקר מס' קורס: 290.4049 מועד: סמסטר ב', יום ד', 12:15-13:45 מרצות: שדמי: eshadmi@univ.haifa.ac.il : azisberg@univ.haifa.ac.il שעות קבלה: בתיאום מראש אתר הקורס: אתר

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

change

change שינוי ארגוני מבוא מבוא סוגיות הקשורות להתמד ולשינוי בפעולותיהם של בני האדם מעסיקות חוקרים ופילוסופים במשך מאות שנים. נדמה כי בא בעת שכוחות גדולים פועלים ליצירת שינויים באופן מתמיד בכל המעגלים של חיינו,

קרא עוד