קורסי חובה אלגוריתמים מתקדמים Advanced Algorithms היקף הקורס: 4 נ"ז דרישות קדם : תכנון וניתוח אלגוריתמים, הסתברות מטרת הקורס עולם המחשוב מעלה דר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "קורסי חובה אלגוריתמים מתקדמים Advanced Algorithms היקף הקורס: 4 נ"ז דרישות קדם : תכנון וניתוח אלגוריתמים, הסתברות מטרת הקורס עולם המחשוב מעלה דר"

תמליל

1 קורסי חובה אלגוריתמים מתקדמים Advanced Algrithms היקף הקורס: 4 נ"ז דרישות קדם : תכנון וניתוח אלגוריתמים, הסתברות מטרת הקורס עולם המחשוב מעלה דרישות ואתגרים המצריכים חשיבה ופיתוח כלים אלגוריתמיים חדשים. מטרת הקורס - לענות על צרכים אלו ולהעניק לסטודנט חשיפה רחבה ומעמיקה בתחום זה, שיש לו השלכות יישומיות מהותיות על מדעי המחשב. חשיפה זו למחקר בתחום מפתחת יכולת לגשר בין היכולות המוגבלות שהמחשב מעניק )מבחינת סדרי זמן ומקום( למציאת יישומיים יעילים ומעשיים, למשל, על ידי אלגוריתמים קירוביים. אלגוריתמיים הסתברותיים.( Skip-list (Min-Cut, תכנון ליניארי )הגדרה, השפעה על אלגוריתמי קירוב )כיסוי קודקודים, כיסוי קבוצות(. אפיון הפתרון האופטימלי, שיטת הסימפלקס, דואליות, אלגוריתם האליפסואיד אלגוריתמי קירוב )הגדרה, הצגה ופתרון הבעיות: סוכן נוסע,,Bin Packing יחס קירוב, PTAS סכמה קירובית פולינומיאלית( אלגוריתמים מקוונים - Online )הגדרת המודל, יחס תחרותיות, הצגת בעיות,Ski-Rental(.)K-Server prblem אלגוריתמים מקבליים )מיונים מקביליים, הנפה של ארטוסתנס, כפל מטריצה בוקטור( ביבליוגרפיה 1. Lecture ntes f the curse Advanced Algrithms at MIT: M. Mitzenmacher, E.Upfal. Prbability and Cmputing: Randmizatin and Prbabilistic Techniques in Algrithms and Data Analysis 2nd Editin, Cambridge University Press, D. P. Williamsn, D.P. Shmys. The Design f Apprximatin Algrithms, Cambridge University Press, A. Brdin, R. El-Yaniv, Online Cmputatin and Cmpetitive Analysis, Cambridge University Press, 2005.

2 5. G. Blellch, B.Maggs, Parallel algrithms, chapter frm nline bk, 6. U.Vishkin, Thinking in Parallel: Sme Basic Data-Parallel Algrithms and Techniques,

3 מתמטיקה מתקדמת Advanced Mathematics היקף הקורס: 4 נ"ז דרישות קדם : אינפי 2, אלגברה ליניארית מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע, שיטות וכלים במתמטיקה המודרנית. מרחבים מטריים, מרחבים נורמיים, מטריציונליות, מרחבי מכפלה פנימית, טורי פוריה פירוק העתקות ליניאריות בין מרחבים נורמיים, נורמות, ערכים עצמיים וסינגולריים, גרפים מרחיבים,, SVD אופטימיזציה עם וללא האילוצים, מושגים בקמירות, תכנון ליניארי, אלגוריתם הסימפלקס, דואליות, התמרת פוריה, היחידה, קירובים פולינומיאליים. אנליזה הרמונית על ישיר, על קובייה דיסקרטית ומעגל ביבליוגרפיה 1. T. Bühler, The; D. A. Salamn, Functinal analysis. Graduate Studies in Mathematics, 191. American Mathematical Sciety, Prvidence, RI, C. Cstara, Exercises in functinal analysis, Kluwer Academic Publishers, א. פארן, ד. ליבוביץ אלגברה לינארית 1, האוניברסיטה הפתוחה, א. לוין, מבוא לאנליזה פונקציונלית, האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ט א. יעקובוב, אלגברה ליניארית: תיאוריה, תרגילים ופתרונות, מכון טכנולוגי חולון, H.I.T ס. זעפרני, טורי פורייה והתמרות אינטגרליות, הטכניון. הפקולטה למתמטיקה, 1997.

4 קורסי בחירה קורסים באשכול תאורטי Thery אלגוריתמים להתאמת תבניות Pattern Matching היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם : תכנון וניתוח אלגוריתמים מטרת הקורס המחקר בתחום התאמת תבניות תורם ליישומים רבים, כגון עיבוד טקסטים, חיפושים יעילים במאגרי מידע גדולים במיוחד, עיבוד תמונה, ביולוגיה מולקולארית. אי לכך, קיים צורך בפיתוח שיטות אלגוריתמיות רבות עוצמה הקשורות להתאמת תבניות. הקורס מאפשר היכרות עם מחקריים עכשוויים בתחום התאמת תבניות, ועם כלים אלגוריתמיים הרלוונטיים החדישים ביותר. דרך התמודדות עם בעיות בתחום, סטודנטים בקורס ירכשו יכולת לנתחן וליישמן במידת הצורך. התאמת תבניות באמצעות אוטומטים התאמת שמות דטרמיניסטיות מחזוריות עצי סיפא )גישה און-ליין, זמן עיבוד זהה לתו( קונבולוציות אלגוריתמי קירוב להתאמת תבניות שימוש בתכנות דינמי להתאמת תבניות שיטות גיאומטריות. ביבליוגרפיה 1. M. Crchemre, C.Hancart, T.Lecrq, Algrithms n Strings, Cambridge University Press, G. Navarr, M. Raffint. Flexible Pattern Matching In Strings, Cambridge University Press, מאמרים עדכניים.3

5 אלגוריתמים על רשתות Algrithms n Netwrks היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם: תורת הגרפים מטרת הקורס בהרבה אפליקציות, רשתות וגרפים משמשים כמודלים מתמטיים. דוגמאות אופייניות הן רשתות הדרכים ורשתות האלקטרוניקה, רשת האינטרנט. ביישומים אחרים, מודל הגרף יכול להיראות פחות מובן מאליו, אבל מתגלה כשימושי בהחלט, למשל בבעיות תזמון. בקורס הזה, נראה איך ניתן לתרגם בעיות שונות למודל הרשת, כמו כן נראה בעיות אלגוריתמיות ואת הפתרונות שלהן ברשתות ובגרפים. גרפים מכוונים כמודלים מתמטיים ואלגוריתמים מתאימים: בעיות תזמון וסידורי עבודה אופטימליים בעיות תנועה )כגון תזמון רכבות( תחרויות.(minimum weight arbrescences( מציאת עץ פורש מינימאלי בגרף מכוון גרף ה- Web : תכונות ומודלים שונים. גרפים בלתי מכוונים כמודלים מתמטיים ואלגוריתמים מתאימים: מציאת זיווגים מקסימאליים לפי משקל בגרפים דו-צדדיים )האלגוריתם ההונגרי( ושימושיו בעיית עץ שטיינר. משפחות גרפים ואלגוריתמים בעיצוב :VLSI גרף האינטרוולים גרף התמורות.circle graph ביבליוגרפיה 1. E. Lehman, F. T. Leightn, A. R. Meyer, Mathematics fr Cmputer Science, Samurai Media Limited, W. Kkay, D. L. Kreher, Graphs, Algrithms and Optimizatin, CRC, D. Jungnickel, Graphs, Netwrks, and Algrithms, Springer, 4 th ed., K. Erciyes, Distributed Graph Algrithms fr Cmputer Netwrks, Springer- Verlag Lndn, N. Sherwani, Algrithms fr VLSI Physical Design Autmatin, Kluwer, 1999.

6 אלגוריתמי קירוב Apprximatin Algrithms היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם : אלגוריתמים מתקדמים, תורת הגרפים, חישוביות וסיבוכיות, הסתברות מטרות הקורס התמודדות עם בעיות קשות, ש)כנראה( אינן ניתנות לפתרון מדויק בזמן סביר. תכנון וניתוח של אלגוריתמים המספקים פתרון חוקי, "כמעט"-אופטימאלי. בעיות אופטימיזציה הינן בד"כ קשות לפתרון )NP-Cmplete( ולכן לא ניתן לצפות למצוא פתרונות אופטימאליים בזמן סביר )אלא אם כן P(. = NP עם זאת, במקרים רבים ניתן למצוא פתרונות "טובים מספיק". בקורס נדון בשאלה מהם הקריטריונים להערכת איכותו של פתרון. נראה מספר דוגמאות קלאסיות לאלגוריתמים שמוצאים פתרון לבעיות שונות )פתרון שאינו בהכרח אופטימאלי( וננתח את איכות הפתרון שהם מספקים, כלומר עד כמה הפתרון קרוב לאופטימום )בלא שאנו יודעים מהו אותו אופטימום(. הבעיות שבהן נדון: כיסוי קודקודים, חתך מקסימאלי, בעיית הסוכן הנוסע ועוד. מבוא, בעיות NP -קשות. אלגוריתמי-קירוב קומבינטוריים: חתך מקסימאלי, כיסוי קודקודים, כיסוי קבוצה. תרמיל הגב ובעיות אריזה. בעיית הסוכן הנוסע )תחת מטריקות( k-center עצי שטיינר תכנון ליניארי ושיטת primal-dual כיסוי קבוצה MAX-SAT סכימות קירוב פולינומיות )PTAS( חיפוש מקומי קבוצה בלתי-תלויה/קבוצה-דוקרת גיאומטריות. Shifting-Strategy )תלוי בהספק( משפט ה- PCP ובעיות קשות לקירוב

7 ביבליוגרפיה 1. Tefil F. Gnzalez. Handbk f Apprximatin Algrithms and Metaheuristics: Methdlgies and Traditinal Applicatins, Vlume 1, 2 nd editin, Chapman and Hall/CRC David B. Shmys, David P. Williamsn. The Design f Apprximatin Algrithms. Cambridge University Press, Vijay V. Vazirani. Apprximatin Algrithms, 2 nd editin. Springer, מאמרים 1. Nabil H. Mustafa, Saurabh Ray. Imprved results n gemetric hitting set prblems. Discrete & Cmputatinal Gemetry, 44(4), pages , Timthy M. Chan, Sariel Har-Peled. Apprximatin algrithms fr maximum independent set f pseud-disks. Prc. 25th ACM Symps. n Cmputatinal Gemetry, , 2009.

8 מתורת האינפורמציה הקלסית לתורת האינפורמציה הקוונטית Frm classic infrmatin thery t quantum infrmatin thery היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם : אלגברה ליניארית מטרות הקורס הקורס יכלול מבוא לתורת האינפורמציה הקלסית ובפרט לתיאור של שנון. לאחר מכן הקורס יעסוק בהצגה של יסודות תיאורטיים של מערכות קוונטיות, והשלכות לנושאים כגון משפט אי העתקה, קידוד דחוס, תיקון שגיאות בערוץ קוונטי ואלגוריתמים קוונטיים להצפנה. הקורס דורש ידע קודם באלגברה ליניארית אבל איננו דורש ידע קודם בפיזיקה בכלל ובמכניקת קוונטים בפרט. מבוא לאינפורמציה ואנטרופיה (Fan) ואי שוויון פאנו )Jensen( אי שוויון ינסן קידוד ערוץ תקשורת גבולות אנטרופיה יחסית קיבולת ערוץ עם שגיאות הקדמה מהירה לנושאים באלגברה ליניארית Qubit I מבוא לתורת הקוונטים משפט אי העתקה, קידודים משלימים ואלגוריתם ההצפנה BB84,EPR שיזור )Entanglement( ומדדים.)E91 prtcl ( EPR אלגוריתם ההצפנה מבוסס.)Teleprtatin and Dense Cding( טלפורטציה וקידוד צפוף Shr ( או פירוק מספרים לגורמים קוונטי )Grver algrithm( חיפוש קוונטי )algrithm תיקון שגיאות בערוץ קוונטי ביבליוגרפיה 1. M. M. Wilde, Quantum Infrmatin Thery, Cambridge University Press, 2nd editin, MIT Open Lecture Ntes infrmatin-thery-spring-2016/lecture-ntes/

9 3. J. Watrus. Lecture Ntes, M. A. Nielsen, I. L. Chuang. Quantum Cmputatin and Quantum Infrmatin. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 10th editin, T. Cver, and J. Thmas. Elements f Infrmatin Thery. 2nd ed. New Yrk, Wiley-Interscience, J. Preskill. Lecture Ntes

10 מבני נתונים מתקדמים Advanced Data Structures היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם : מבני נתונים, תורת הגרפים, תכנון וניתוח אלגוריתמים מטרת הקורס בקורס יילמדו שיטות מתקדמות לשמירת נתונים ואחזורם ובמבני נתונים מתקדמים שנועדו לענות על הצרכים העולים בתחומים שונים של מדעי המחשב, כגון היררכיית הזיכרון במחשב, בסיסי נתונים, מילונים ועוד. זמן משוערך ( amrtized ) ומבני הנתונים: ערימות פיבונצ'י עצי חיפוש מתקדמים - עצי- B, עצים 2-3, trees, splay עץ אינטרוולים וכו. נושאים מתקדמים בפונקציות גיבוב ( hash ) ושימושיהן מבני נתונים רב-ממדיים מבני נתונים דינמיים ומבני נתונים רנדומליים. ביבליוגרפיה 1. R. Thareja, S. Rama Sree. Advanced Data Structures, Oxfrd University Press E. Demain, Lecture ntes in Advanced Data Structures, MIT T. H. Crmen, C. E. Leisersn, R. L. Rivest and C. Stein, Intrductin t Algrithms, 3rd Editin, MIT Press P. Brass. Advanced Data Structures, Cambridge University Press, 2008.

11 מודלים ושיטות אפיון של מערכות מקביליות ותגובתיות Mdels and Specificatin Methds fr Cncurrent and Reactive Systems היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם : מתמטיקה בדידה, תורת האוטומטים מטרת הקורס המטרה המרכזית היא להציג ולהשוות במסגרת אחידה את העקרונות הכלליים של מגוון הגישות לאפיון ואנליזה של מערכות מקביליות. סטודנטים בקורס יוכלו להכיר מוטיבציה, מושגים ושיטות סימון המאפשרים למתכנני מערכות כאלה חשיבה וניסוח מדויקים, וגם הוכחת נכונותן. לצורך השגת המטרה: הדגש בקורס יהיה על האינטואיציה ועל הצד היישומי. הדבר יבוא לידי ביטוי דרך סדרת דוגמאות המציגות את השאלות והבעיות הטיפוסיות הקשורות למערכות מקביליות. לאורך הקורס נעשה שימוש בכלי תוכנה אשר מיישמים את הגישות הנלמדות, ומאפשרים לסטודנט התנסות מעשית באפיון פורמלי ואנליזה של מספר מערכות קלאסיות.,)Labeled Transitins Systems LTS( תהליכים סדרתיים ומערכות מעבר מתוויות שקילויות של תהליכים: השוואת עצי חישוב השוואת שפות ביסימולציה חזקה וביסימולציה חלשה הגדרה, בדיקה ואימות של תכונות התנהגות עבור תהליכים: לוגיקה טמפורלית CTL לוגיקת Henessy-Milner Cncurrency Wrkbench כלי הרכבה מקבילית cmpsitin( )parallel של תהליכים - סוגים שונים והשוואתם: selective cmpsitin Milner cmpsitin bradcast cmpsitin תחשיבי תהליכים - CCS LOTOS,(Systems Calculus f Cmmunicating) גישות חזותיים לאפיון התנהגות: רשתות Petri Statecharts

12 ביבליוגרפיה 1. W. Reisig. Understanding Petri Nets: Mdeling Techniques, Analysis Methds, Case Studies. Springer, L. Acet, A. Inglfsdttir, K.G. Larsen, J. Srba. Reactive Systems: Mdeling, Specificatin and Verificatin. Cambridge University Press, D. Harel and M. Pliti, Mdeling Reactive Systems with Statecharts: The STATEMATE Apprach, McGraw-Hill, Available nline:

13 נושאים מתקדמים בהצפנה Advanced Cryptgraphy in Cmputer Security היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם : תכנון וניתוח אלגוריתמים מטרת הקורס לאור ההתפתחות הטכנולוגית המואצת והשימוש היום יומי ברשת האינטרנט, דרושים כלים שיאשרו מגוון פעולות "בסיסיות": תקשורת בטוחה, חתימה דיגיטאלית, קניה מאובטחת ועוד. במהלך הקורס ייחשף הסטודנט לכלי הצפנה חדשים ופרוטוקולים מתקדמים ליישום בעיות פרקטיות הקשורות לפעולות הללו. מבוא בסיסי לתורת המספרים, הקדמה ורקע למודלים קריפטוגרפים, פונקציות חד כיווניות )הגדרה פורמאלית, פונקציה חד כיוונית חלשה ופונקציה חד כיוונית חזקה, ביט קשה(, הוכחות אפס מידע )הגדרה פורמאלית, הוכחות אינטראקטיביות: דוגמאות, בניה לכל בעיית,NP הוכחות לא אינטראקטיביות: דוגמאות(, התקפות על פרוטוקולי הצפנה )התקפות פסיביות, התקפות אקטיביות(, חישוב רב משתתפים בטוח )הגדרה פורמאלית, משתתפים הגונים, משתתפים הגונים ושאינן הגונים(, חלוקת סוד )הגדרה פורמאלית, משתתפים הגונים, משתתפים הגונים ושאינן הגונים(. ביבליוגרפיה 1. H. Delfs, H. Knebl, Intrductin t Cryptgraphy, Principles and applicatins, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, J. Kath, Y. Lindell. Intrductin t Mdern Cryptgraphy, 2nd editin, Chapman and Hall/CRC Press,August, O. Gldreich. Fundatins f Cryptgraphy: Vlume 2- Basic applicatins. Cambridge University Press, O. Gldreich. Fundatins f Cryptgraphy: Vlume 1- Basic Tls. Cambridge University Press, 2007.

14 בינה מלאכותית: ייצוג ידע והסק Artificial Intelligence: Knwledge Representatin and Reasning היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם: מבוא לבינה מלאכותית מטרת הקורס ללמד את הסטודנט לאפיין ולתכנן מערכות אינטליגנטיות בעזרת כלים לוגיים. הקורס מתאר גישה לבינה מלאכותית ברמת ייצוג ידע שמאפשר פתרון בעיות בעזרת הסק לוגי. זה כולל מגוון רחב של נושאים הקשורים לבינה מלאכותית, רובוטיקה, ובסיסי נתונים, כגון,cnstraint satisfactin תכנות לוגי, הסק בררת מחדל, תכנון דדוקטיבי ותיאור מערכות דינמיות. מערכות ייצוג ידע והסק: ייצוג והנדסת ידע חיפוש במסגרת הסק והעמדה בתנאים satisfactin( )cnstraint תכנות לוגי. הסק לא-מונוטוני )הסק בררת מחדל(, אבדוקציה, הסק סיבתי. תכנון דדוקטיבי:,)partial rder planning ( ותכנון בסדר חלקי STRIPS תכנון כרזולוציה לוגית. ייצוג לוגי של מערכות דינמיות: תיאור פעולות ושינוים תחשיב הסיטואציות ותיאורים זמניים אחרים, ייצוג בתכנות לוגי - GOLOG שפת תכנות לתיאור התנהגות מורכבת, המבוססת על תחשיב הסיטואציות. ביבליוגרפיה 1. C. Baral, Knwledge Representatin, Reasning, and Declarative Prblem Slving. Cambridge University Press, 4th Editin, M. Gelfnd and Y. Kahl. Knwledge Representatin, Reasning, and the Design f Intelligent Agents. Cambridge University Press, R. Reiter, Knwledge in Actin Lgical Fundatins fr Specifying and Implementing Dynamical Systems. MIT Press, Sep 2001.

15 ספרות רשות 1. M. Gebser, R. Kaminski, B. Kaufmann, and T. Schaub. Answer Set Slving in Practice, vlume 6 f Synthesis Lectures n Artificial Intelligence and Machine Learning. Mrgan & Claypl, S. Russell and P. Nrvig, Artificial Intelligence. A Mdern Apprach. Prentice Hall, 3 rd Editin, F. van Harmelen, V. Lifschitz, and Bruce Prter (editrs). Handbk f Knwledge Representatin. Elsevier, 2008.

16 גיאומטריה חישובית Cmputatinal Gemetry היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם : אלגוריתמים מתקדמים, מבני נתונים מטרות הקורס: מטרת הקורס - ללמד בעיות קלאסיות בגיאומטריה חישובית, דרכי ניתוח וטכניקות שונות לפתרון בעיות גיאומטריות. לגיאומטריה החישובית יש קשר הדוק למגוון רחב של תחומים במדעי המחשב- כגון רובוטיקה, עיבוד תמונה, גרפיקה ממוחשבת, תכנון רשתות סלולריות, ועוד. תיאור הקורס גיאומטריה חישובית עוסקת באלגוריתמים לפתרון בעיות בעלות אופי גיאומטרי, כגון תכנון מיקום אופטימאלי של משאבים תחת אילוצים שונים, תכנון מסלולי רובוטים ועוד. נעסוק בבעיות שונות הנוגעות לעצמים גיאומטריים כמו נקודות, ישרים, קטעים, דיסקים ומצולעים: במישור ובמימדים גבוהים יותר. נדון בבעיות כגון: חיתוכים, חישוב קמור במישור, דיאגרמות וורונוי diagrams(,)vrni חלוקה של מצולע למשולשים, בעיות חיפוש במישור ותכנון תנועת רובוטים. במסגרת הקורס נכיר ספריות ייעודיות לתכנות של אלגוריתמים גיאומטריים. ייצוג עצמים דו-מימדיים )נקודות, ישרים, חצאי מישור, פוליגונים, דיסקים(..)cnvex hull( חישוב קמור.)sweep-line( אלגוריתמי סריקה חיתוכי ישרים, קטעים, פוליגונים. בעיות שמירה )בעיית הגלריה לאמנות(. חלוקה לטרפזואידים ושילוש פוליגונים..Quad-trees בעיות חיפוש דו-מימדיות..)Delaunay triangulatins( ושילוש דלוניי )Vrni diagrams( דיאגרמות וורונוי בעיות אופטימיזציה שונות )למשל, מציאת משולש בעל שטח מינימאלי(.

17 ביבליוגרפיה 1. Handbk f Discrete and Cmputatinal Gemetry (Discrete Mathematics and Its Applicatins), 3rd editin, Editrs - Jacb E. Gdman, Jseph O'Rurke, Csaba D. Tth. CRC Press, T. H. Crmen, C. E. Leisersn, R. L. Rivest, C. Stein. Intrductin t Algrithms, 3rd editin, MIT Press, M. de Berg, O. Cheng, M. van Kreveld, M. Overmars, Cmputatinal Gemetry: Algrithms and Applicatins, 3rd ed. Springer Verlag, ספרות רשות 1. Handbk f Cmputatinal Gemetry. J.R. Sack and J. Urrutia (editrs) Nrth Hlland, 2000.

18 תורת המספרים Number Thery היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם: אינפי 1, אלגברה ליניארית, מתמטיקה בדידה, תכנון וניתוח אלגוריתמים מטרת הקורס הצפנה היא מהנושאים הנדרשים היום כמעט לכל פעילות ממוחשבת, וחלק מהצפנות מבוססות על ידע מתמטי ואלגוריתמי בתורת המספרים, שנותנת לפרוטוקולי ההצפנה עמידות בפני פריצות. במסגרת הקורס, הסטודנט ילמד לעומק את הרקע המתמטי לאלגוריתמים שבאים מתחום תורת המספרים, המהווים כלי עבודה חזקים להבנת ההצפנות הקיימות. מושגים מרכזיים בתורת המספרים: הקשר האלגוריתמי של האלגוריתם אוקלידס לסדרת פיבונאצ'י פונקציית אוילר ותכונותיה משוואות מודולריות ופתרונן משפט השאריות הסיני שדות סופיים והוצאת שורש בשדות סופיים. מספרים ראשוניים: תכונות של אינסופיות הקבוצה ותתי-קבוצות מיוחדות שלה אלגוריתמים לקביעת ראשוניות הקדמות ליישומים בתורת ההצפנה )כגון: הצפנת רבין,.)Diffie-Hellman,RSA עקומים אליפטיים: הגדרות, תכונות ומערכות הצפנה. ביבליוגרפיה 1. V. Diekert, M. Kufleitner, G. Rsenberger and U. Hertrampf, Discrete Algebraic Methds: Arithmetic, Cryptgraphy, Autmata and Grups, Walter de Gruyter, H. Delfs and H. Knebl, Intrductin t Cryptgraphy, Principles and Applicatins, Springer-Verlag, 3 nd extended editin, L.C. Washingtn, Elliptic Curves: Number Thery and Cryptgraphy, Discrete Mathematics and its applicatins, Chapman-Hall/CRC, 2 nd editin, N. Kblitz, A Curse in Number Thery and Cryptgraphy, Graduate Texts in Math. N. 114, Springer-Verlag, Secnd editin, 1994.

19 הסתברות ומודלים סטוכסטיים Prbability and Stchastic Mdels היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם: אנפי, 1 הסתברות מטרת הקורס הקורס מעמיק את הידע התאורטי בתורת ההסתברות ומציג רעיונות בסיסיים ומתקדמים הנדרשים להבנה אינטואיטיבית ותיאור מתמטי של תהליכים סטוכסטיים. בין היתר, הקורס דן בהרחבה בשרשראות מרקוב ויישומיהן ובתורת התורים. סקירה של תורת ההסתברות פרקים מתקדמים בתורת ההסתברות תיאוריה של תהליכים סטוכסטיים שרשרות מרקוב מבוא לתורת התורים ביבליוגרפיה 1. S. M. Rss, Intrductin t prbability mdels. 11th editin, Elsevier, H. Stark and J. W. Wds, Prbability and randm prcesses with applicatins t signal prcessing, 3rd editin, Prentice Hall, New Jersey, A. Papulis and S. U. Pillai, Prbability, randm variables and stchastic prcesses, 4th editin, McGraw Hill, New Yrk, G. Grimmett and D. Stirzaker, Prbability and randm prcesses, 3rd editin, Oxfrd University Press, Oxfrd, 2001.

20 תורת התורים Queueing Thery היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם: הסתברות, הסתברות ומודלים סטוכסטיים מטרת הקורס ניתוח אנליטי של מערכות תורים מהוה את היישום הדומיננטי של מודלים סטוכסטיים. מודלים של תורים, מלאי, סיכוני ביטוח ואמינות הם מודלים סטוכסטיים השייכים לאותה משפחה. יישום התיאוריה בא לידי ביטוי בכל תחומי הכלכלה וחקר הביצועים: תחבורה, מדעי המחשב, שרשרות אספקה, רפואה, שיטור, וכ"ו. תהליך פואסון ויישומיו למערכות תורים 1. מערכות שרות מרקוביות 2. M/G/1 המודל.3 הרחבות של המודל M/G/1 )מופע בקבוצות, נטישות( 4. השיטה של רמת המעבר 5. G/M/1 המודל.6 רשתות תורים 7. ביבליוגרפיה 1. Jhn F. Shrtle, James M. Thmpsn, Dnald Grss, Carl M. Harris. Fundamentals f Queueing Thery (Wiley Series in Prbability and Statistics), 5th editin, Wiley M. Harchl-Balter. Perfrmance Mdeling and Design f Cmputer Systems. Cambrifdge Univ. Press, R.W. Wlff. Stchastic mdeling and the thery f queues. Prentice Hall, New Jersey, 1989.

21 קורסים באשכול יישומי Applicatins אלגוריתמי אינטרנט עם ישומים ברובוטיקה Internet Algrithms with Applicatins t Rbtics היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם : אלגוריתמי קירוב מטרות הקורס בקורס נדונים בעיות אלגוריתמיות העיקריות הקשורות לתכנון, עיצוב ושימוש באינטרנט, עם יישום אפשרי לרובוטיקה. קביעת המבנה של זרימות באינטרנט ב- cyberspace אלגוריתמי ניתוב חכמים, כגון BGP- brder gateway prtcl אלגוריתמי חיפוש באינטרנט כגון PageRank פרוטוקולי תקשורת כגון TCP אלגוריתמים לבחירה חכמה של רובוט מהסוג הטוב ביותר במצבי חוסר וודאות אלגוריתמי איזון עומסים עבור HTTP ורובוטים שיטות MIN_COST לאופטימיזצית רשתות )אלגוריתם Bellman-Frd וכו'( בעיות הקשורות ל- DNS )Dmain Name Systems( אלגוריתמים מבוססים אנטרופיה ואלגוריתמים אחרים לעיבוד נתונים גדולים Data(,)Big בעיות פתוחות במדעי המחשב הקשורות לאלגוריתמים מדויקים. ביבליוגרפיה 1. B. Kehe, S. Patil, P. Abbeel, A Survey f Research n Clud Rbtics and Autmatin, IEEE Transactins n Autmatin Science and Engineering: Special Issue n Clud Rbtics and Autmatin. Vl. 12, n. 2., Apr N. Karumanchi, Data Structure and Algrithmic Thinking with Pythn, CarrierMnk Publishers, F. Lucci, L. Pagli, Mathematical and Algrithmic Fundatins f the Internet, CRC Press, M. T. Gdrich, R. Tamassia, Algrithm Design: Fundatins, Analysis and Internet Examples, Wiley, M. T. Gdrich, R. Tamassia, Algrithm Design: Fundatins, Analysis and Internet Examples, Wiley, 2006.

22 קריאה נוספת 1. P. Simens, M. Dragne, A. Saffitti, The Internet f Rbtic Things: A Review f Cncept, Added Value and Applicatins. Internatinal Jurnal f Advanced Rbtic Systems, vl. 15, n. 1, February, N. Karumanchi, Data Structure and Algrithmic Thinking with Pythn, CarrierMnk Publishers B. Kehe, S. Patil, P. Abbeel, A Survey f Research n Clud Rbtics and Autmatin, IEEE Transactins n Autmatin Science and Engineering: Special Issue n Clud Rbtics and Autmatin. Vl. 12, n. 2. Apr

23 נושאים אלגוריתמיים בתורת המשחקים Tpics in Algrithmic Game Thery היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם : תכנון וניתוח אלגוריתמים מטרת הקורס סקירה של מגוון נושאים הקשורים למפגש בין שלושת התחומים: כלכלה, תורת המשחקים ומדעי המחשב.בשנת 2015 למעלה מ- 90% מרווחי חברת גוגל העולמית הגיעו ממכירת מודעות מילים במנוע החיפוש המקוון של החברה. ניתן לראות את מנגנון מכירת מודעות המילים וקביעת התשלום עבור המודעות כסוג של מכירה פומבית שמבצעת חברת גוגל.דוגמא נוספת: את פלטפורמת המכירות הפומביות העצומה בהיקפה איביי (ebay) יזם ופיתח תכניתן. הקורס יורכב מהרצאות תיאורטיות ויושם דגש על הקשר לעולם המעשה. הקורס ייפתח במבוא קצר לתורת המשחקים. בהמשך נסקור נושאים קלאסיים מתורת הבחירה החברתית ותחום המכירות הפומביות. לאחר מכן, נסקור מגוון נושאים עכשוויים כמו פרסום במנועי חיפוש באינטרנט ואלגוריתמים למציאת חלוקות הוגנות של משאבים )כגון רוחב פס ברשתות(. תיאור הקורס בעקבות התפתחות האינטרנט החלו מדעני מחשב להתעניין בכלכלה ובתורת המשחקים. תורת המשחקים עוסקת בניתוח מצבים אסטרטגיים בהם משתתפים שחקנים בעלי רצונות שונים, והיא מנסה לענות על שאלות כמו מהי האסטרטגיה הטובה ביותר לכל משתתף ואיך ניתן לחזות את התוצאה של משחק נתון. מבוא לתורת המשחקים Braess והפרדוקס של (Price f Anarchy( מחיר האנרכיה של משחק Arrw תוצאת אי האפשרות של )Auctin Thery and Mechanism Design( מבוא למכירות פומביות פרסום במנועי חיפוש באינטרנט וברשתות חברתיות מכירות פומביות קומבינטוריות שיווי משקל Nash והלמה של,Sperner שיווי משקל מתואם Liptn-Markakis- ואלגוריתם הקירוב של Nash סיבוכיות חישוב שיווי משקל Mehta )cake cutting( חלוקת משאבים הוגנת, ואלגוריתמים לבעיית חלוקת העוגה Bitcins מטבעות אלקטרונים,

24 ביבליוגרפיה 1. A. R. Karlin and Y. Peres, Game Thery, Alive, American Mathematical Sciety, T. Rughgarden, Twenty Lectures n Algrithmic Game Thery, Cambridge University Press, D. Easley and J. Kleinberg, Netwrks, Crwds, and Markets: Reasning Abut a Highly Cnnected Wrld, Cambridge University Press, N. Nisan, T. Rughgarden, E. Tards, and V. Vazirani, Algrithmic Game Thery, Cambridge University Press, 2007.

25 ביולוגיה חישובית Cmputatinal Bilgy היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם : סדנה מתקדמת לתכנות, מבני נתונים, הסתברות מטרת הקורס במסגרת קורס זה יילמדו שיטות וכלים ביואינפורמטיים ותוצגנה דוגמאות ספציפיות. נדון בצורך בכלים ביואינפורמטיים על רקע הכמויות ההולכות וגדלות של נתונים ביולוגיים וסוגי הנתונים השונים. לאחר הכרות עם הרקע הביולוגי נעמיק במספר רעיונות וכלים מתחום הביואינפורמטיקה של רצפי דנ''א וחלבון. מבוא לביולוגיה מולקולרית ולביואינפורמטיקה ריצוף של דנ''א השוואות רצפים פשוטות ומרובות עבודה עם מאגרי נתונים אלגוריתמים לחיפוש דפוסים ברצפים מגוון גנטי פולימורפיזמים מבנה גנטי באוכלוסיות וכלים לחקירתם ביבליוגרפיה 1. P. Cmpeau & P. Pevzner, Biinfrmatics Algrithms: an Active Learning Apprach. Active Learning Publishers, J. Pevsner, Biinfrmatics and functinal genmics, 3rd ed., Wiley-Blackwell, M. Agstin, Practical Biinfrmatics. Garland Science, C. Jnes and P.A. Pevzner, An Intrductin t Biinfrmatics Algrithms. NMIT Press, R. Durbin, S.R. Eddy, A. Krgh, G. Mitchisn. Bilgical Sequence Analysis: Prbabilistic Mdels f Prteins and Nucleic Acids. Cambridge University Press, 1998.

26 נושאים מתקדמים בלמידת מכונה Advanced Tpics in Machine Learning היקף הקורס: 3 נ''ז דרישות קדם : למידת מכונה מטרות הקורס באופן כללי, התחום Machine Learning מתייחס לזיהוי אוטומטי של דפוסי נתונים. ככזה הוא מהווה קרקע פורייה להתפתחויות סטטיסטיות ואלגוריתמיות חדשות. מטרת הקורס היא לספק מבוא מתמטי קפדני להתפתחויות אלה עם דגש על שיטות וניתוח שלהם. התיאוריה הסטטיסטית של למידת מכונה: סיווג, רגרסיה Empirical Risk Minimizatin, Regularizatin Suprema f Empirical Prcesses אלגוריתמיקה Bsting Kernel Methds Cnvex Optimizatin Online Learning Online Cnvex Optimizatin Partial Infrmatin: Bandit Prblems Blackwell's Apprachability ביבליוגרפיה 1. I. Gdfellw, Y. Bengi and A. Curville. Deep Learning. MIT Press G. Giraud, Intrductin t High-Dimensinal Statistics. Chapman and Hall / CRC, S. Shalev-Shwartz, B.-D. Shai, Understanding Machine Learning: Frm Thery t Algrithms. Cambridge University Press, S. Bubeck, N. Cesa-Bianchi. Regret Analysis f Stchastic and Nnstchastic Multi-armed Bandit Prblems. Nw Publishers Incrprate, 2012.

27 עיבוד תמונה מתקדם Advanced Image Prcessing היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם: אינפי 1, אינפי 2, אלגברה לינארית, תכנון וניתוח אלגוריתמים, מתמטיקה מתקדמת מטרת הקורס להקנות ולהרחיב את הידע העיוני והמעשי בשיטות מתקדמות בעיבוד תמונה. נושאי הלימוד מושגי יסוד בייצוג תמונה: מרחבי צבעים שינויי היסטוגרמה מסננים התמרת פורייה ומסנן Wiener מורפולוגיה בסיסית פירמידות ומבוא ל- wavelets התמרות גיאומטריות גלוי ישויות עניין: נקודות, שפה, ישרים. סגמנטציה Active cnturs הפרד ומזג Mean shift שיטות מבוססות אנרגיה. תנועה כללית בין שתי תמונות מודל אפיני ופרויקטיבי פתרון הריבועים הפחותים שטף אופטי משוואת הבהירות הקבועה שטף אופטי על-ידי מזעור אנרגיה

28 ביבליוגרפיה 1. R. Gnzales, Digital Image Prcessing, 4 th Editin, Pearsn, R. Szeliski. Cmputer Visin: Algrithms and Applicatins, Springer, M. Snka, V. Hlavac, R. Byle. Image Prcessing, Analysis and Machine Visin, 3 rd Ed.,Thmsn, G. Aubert and P. Krnprbst, Mathematical Prblems in Image Prcessing, 2nd editin, Springer, Handbk f Mathematical Mdels in Cmputer Visin, (Eds N. Paragis, Y. Chen and O. Faugeras), Springer 2006.

29 נושאים מתקדמים בראייה ממוחשבת גאומטרית Advanced Tpics in Gemetric Cmputer Visin היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם: אלגברה לינארית, הסתברות, תורת הגרפים. מטרת הקורס לפתח את הכלים העיוניים והמעשיים להשגת שיחזור תלת מימדי מסדרות תמונות. זה כולל לימוד מעמיק במקרה של סדרות תמונות עם שימוש בטנסורים והוכחת שיטות שחזור תלת-ממדי כולל כיול עצמי ו- adjustment bundle מסדרות תמונות. כלים מתמטיים : מרחבים פרויקטיביים: גאומטריה פרויקביטית חד-ממדית, דו-ממדית ותלת-ממדית. דואליות, חתכי חרוט, כלים אחרים:,Singular Value Decmpsitin שערוך הרבועים הפחותים, כופלי,Lagrange אופטימיזציה לא לינארית בשיטת.Levenberg-Marquardt שערוך ישויות גאומטריות בעזרת אומד מקסימום הנראות likelihd(.)maximum גאומטרית חד תמונתית: מודל גאומטרי של מצלמה כולל מודל עיוותים, כיול מצלמה, קווים וצלמה, מישור ומצלמה, חתכי חרות ומצלמה. גיאומטריה דו תמונתית: מטריצה יסודית ומטריצה מהותית, שחזור פרויקטיבי, אפיני ואקלידי. חישוב תנועה צפופה בין שתי תמונות: שיטות ווריציונאליות, שיטות מבוססות גרף, Wide baseline גאומטרית רבת תמונות: טנסור שלוש תמונות, סדרה רבת תמונות: גישה הדרגתית, פקטוריזציה. כיול עצמי, אופטימיזציה לא לינארית:.Bundle Adjustment ביבליוגרפיה 1. E.R. Davis, Cmputer Visin: Principles, Algrithms, Applicatins, Learning, 5 th Editin, AP, C. Whler, 3D Cmputer Visin: Efficient Methds and Applicatins, 2 nd Editin, Springer, 2013.

30 3. N. Paragis, Y. Chen and O. Faugeras editrs. Handbk f Mathematical Cmputer Visin, Springer, R. Hartley and A. Zisserman. Multiple-View Gemetry in Cmputer Visin, 2nd Editin, Cambridge University Press, O. Faugeras and Q-T. Lung. The Gemetry f Multiple Images, MIT Press and Bernhard Geiger, 2001.

31 אנליזה של נתונים עם כלי קוד פתוח בפייתון Data Analysis with Open Surce Tls Using Pythn היקף הקורס : 3 נ''ז דרישות קדם : סדנה מתקדמת לתכנות,הסתברות מטרות הקורס בשנים האחרונות הולכת ותופסת שפת פייתון מקום מרכזי במדעי המידע sciences(,)data בלמידת מכונה ובמחקר אקדמי. נדון באנליזה של נתונים באופן כללי ונבצע אנליזות תוך שימוש בפייתון וסקירה של מספר חבילות קוד פתוח פופולריות הנמצאות בשימוש נרחב בתעשייה ובאלגוריתמים ומודלים של למידה. נתנסה באקספלורציה של נתונים וויזואליזציה, למידה מפוקחת ולמידה שאינה מפוקחת. שפת פייתון רגרסיות סיווג וקלסטור של נתונים למידה מפוקחת למידה שאינה מפוקחת אלגוריתמים של למידה נורמליזציה של נתונים השוואת מודלים ביבליוגרפיה 1. W. McKinney, Pythn fr Data Analysis, 2nd editin. O'Reilly Media, F. Chllet. Deep Learning with Pythn. Manning Publicatins, C. C. Aggarwal. Data Mining: The Textbk. Springer, S. Bird, E. Klein, and E. Lper. Natural Language prcessing with Pythn, O'Reilly Media, Als available with updates nline:

32 נושאים מתקדמים בעיבוד שפה טבעית Natural Language Prcessing - Advanced Tpics היקף הקורס: 3 נ''ז דרישות קדם : תכנות מונחה עצמים, הסתברות וסטטיסטיקה, תכנון וניתוח אלגוריתמים, מערכות בסיסי נתונים, מבוא למדעי הנתונים, למידת מכונה תיאור הקורס כחלק מתחום הבלשות החישובית, עיבוד שפה טבעית עוסק בסוגיות מעשיות ותיאורטיות הנובעות משימוש במחשבים לביצוע משימות שונות הקשורות בתקשורת ושפה אנושית. הקורס מכסה נושאים מתקדמים הן בתחום ניתוח דיבור וקול והן בניתוח טקסטים ממקורות שונים, החל בטקסטים רשמיים וספרותיים וכולל כתיבה ושיח ברשתות חברתיות. החלק התיאורטי של הקורס כולל יכולות מתודולוגיות לניתוח וזיהוי ישות NER),(Name Entity recgnitin זיהוי נושא בניתוח טקסט Mdeling(,)Tpic תרגום מכונה, מערכות דיאלוג כגון בוטים ועוזרות אישיות, חילוץ מידע ורגש מטקסטים analysis( )Opinin & Sentiment ועוד. הקורס יכלול שימוש בשיטות למידת מכונה וכן בשיטות ואלגוריתמים מבוססי קורפוס. במהלך הקורס נתאר גם את השימוש בשיטות של למידת מכונה ורשתות עצביות עמוקות,RNN(,LSTM embedding )ביישומים הכוללים ניתוח תחבירי, תרגום מכונה סטטיסטי, מערכות דיאלוג וחילוץ מידע. מטרות הקורס המטרה היא להכיר את המורכבות של מידול שפות אנושיות, את הקשיים והאתגרים מצד אחד ואת הפתרונות הקיימים היום בשוק מאידך. הידע המעשי שהסטודנטים רכשו בתואר הראשון בתחום לימוד המכונה והתכנות יסייע לפיתוח מודולים נתונים אמתיים ומסתמכים על אלגוריתמים מובילים. בלשנות חישובית, העוסקת בעיבוד שפה טבעית ע"י מכונה, (Mdules) לעיבוד שפה שעובדים על בטיפול בשפה מדוברת ( Speech )prcessing ובשפה כתובה Analytics( )Text - כוללת גם ניתוח מידע עילי כמו רגשות ואינטונציה. בקורס זה נדון בשיטות שונות המשמשות לניתוח המידע של ניתוח שפה וקול. ובהתאמתן לתחומים השונים והדרישות לדוגמא התלמידים ילמדו להבין וליישם גישות תחביר וסמנטיקה, הבנת גישות לשיח, יצירת דיאלוג וניהולו במכונה, ניתוח רגשות וביומטריקה. מטרה נוספת חשובה היא הבנת טכניקות למידת מכונה בשימוש ב - NLP כולל מודלי Markv מוסתרים ודקדוקים הסתברותיים ללא הקשר, אשכולות ושיטות ללא השגחה, מודלים ליניאריים, מודלים ללמידה עמוקה ועוד. הסטודנט יידרש לרקע מתמטי מספיק כדי להיות מסוגל לקרוא מאמרים בנושא למידת מכונה אשר כוללים טיעונים לגבי סטטיסטיקה והסתברות, ובנוסף למיומנויות תכנות טובות כדי לפתח מודלים עבור הפרויקט הסופי בשפות המתאימות לכך, כגון. Pythn, R תוצרי הקורס: פרויקט תיאורטי מחקרי או מעשי המנתח או מדגים את המורכבות של פתרונות עיבוד שפה.

33 בלשנות חישובית NLP - מבוא ומושגי יסוד סקירה Phnlgy Mrphlgy Syntax, - שכבות השפה הנדרשות להבנת מכונה Semantics, Pragmatics מורכבות עיבוד שפה - טכניקות הערכה, ומידול שפה כתובה או מדוברת Ambiguity and Disambiguatin עמימות Lexicns, POS tagging, Parsing, Phnetics segmentatin כלים לעיבוד שפה: and transcriptin עיבוד דיבור, phnetics Acustic ותיעתוק עיבוד שיח: פילוח, החלטה אנאפורה ומערכות דיאלוג כריית טקסט מדדים הסתברותיים להערכת דמיון ואשכולות למידת מכונה לצורך תיוג, ניתוח ותחביר של טקסט, תיוג סטוכסטי, מודלי חיזוי בעיבוד שפה טבעית, שיטות "לא מפוקחות" בעיבוד שפה טבעית Meta-language תרגום מכונה שיטות שונות של ניתוח ממשקי משתמש מולטימודאליים מן הכוח אל הפועל ביבליוגרפיה 1. H. Lane, H. Hapke, C. Hward. Natural Language Prcessing in Actin: Understanding, analyzing, and generating text with Pythn, 1st Editin, Manning Publicatins, Y. Gldberg, Neural Netwrk Methds fr Natural Language Prcessing, Mrgan & Claypl Publishers, I. Dagan, D. Rth, M. Sammns and F. Massim Zanztt. Recgnizing Textual Entailment: Mdels and Applicatins. Mrgan & Claypl Publishers D. Jurafsky and J. H. Martin, Speech and Language Prcessing: an intrductin t natural language prcessing, cmputatinal linguistics, and speech recgnitin, 2 nd editin, Prentice Hall R. Mitkv (ed.) The Oxfrd Handbk f Cmputatinal Linguistics, Oxfrd University Press C. D. Manning, and H. Schutze. Fundatins f Statistical Natural Language Prcessing. Cambridge, MA: MIT R. Grishman, Cmputatinal Linguistics: Intr, Cambridge University Press List f current articles

34 - Big Data עיבוד וניתוח Big Data Prcessing and Analysis היקף הקורס: 3 נ ז דרישות קדם : מבוא למדעי הנתונים מטרת הקורס הקורס מחולק לשלושה נושאים עיקריים: )1( מבוא ל.Big Data האתגרים, המגמות והיישומים הנוכחיים. )2( אלגוריתמים לניתוח נתונים גדולים. אלגוריתמים של כרייה ולמידה שפותחו במיוחד כדי להתמודד עם נתונים גדולים )3( טכנולוגיות לניהול נתונים גדולים. בסוף הקורס, הסטודנט יכיר את מושגי היסוד של ניהול וניתוח ;Big Data הוא יבין את האתגרים העומדים בפני יישומים העוסקים בכמויות גדולות מאוד של נתונים, וכן פתרונות שניתנים להתמודדות איתם, כולל טכנולוגיות ענן, מסדי נתונים שונים, מערכות לניהול וניתוח כמות נתונים גדולה. big data הכרות בסיסית עם hadp והכרות עם map-reduce פרדיגמת data streaming מערכות טכנולוגיות ענן וחישוב מבוזר apache spark הכרות עם mahut חבילת Nsql databases טכנולוגיות חיפוש ואחזור מידע ויזואליזציה של כמויות גדולות של נתונים ניתוח מידע מרשתות חברתיות ביבליוגרפיה 1. S. T. Wierzchń, M. A. Kłptek, Mdern algrithms f cluster analysis. Studies in Big Data, 34. Springer, B. Ratner. Statistical and Machine-Learning Data Mining: Techniques fr Better Predictive Mdeling and Analysis f Big Data, 3rd Editin, Chapman and Hall/CRC, S. S. Skiena, The data science design manual. Texts in Cmputer Science. Springer, 2017.

35 4. S. Suthaharan, Machine learning mdels and algrithms fr big data classificatin. Thinking with examples fr effective learning. Integrated Series in Infrmatin Systems, 36. Springer, J. Leskvec, A. Rajaraman, and J. D. Ullman. Mining f massive datasets. Cambridge University Press, J. R. Owens, B. Femian, and J. Lentz. Hadp Real-Wrld Slutins Ckbk. Packt Publishing Ltd, J. Lin, C. Dyer, Data-intensive text prcessing with MapReduce. Synthesis Lectures n Human Language Technlgies 3.1 (1-177), 2010.

36 מידות סיכונים ובעיות אופטימיזציה בבחירה של תיקי הון Risk Measures and Optimizatin Prblems in Prtfli Selectin היקף הקורס: 3 נ''ז דרישות קדם: הסתברות, אלגברה לינארית מטרת הקורס בקורס נציג עקרונות בסיסים בתורת מידות סיכונים באקטואריה, כגון ונסקור מידות סיכונים פופולאריות Value-at-Risk ו- Expectatin. Tail Cnditinal בנוסף, נלמד את התיאוריה הקלאסית של ניהול אופטימלי של תיקי הון מידה של סיכון ופרמיה. ועקרונות מרכזיים 1. פרמיה שונות 2. פרמיה של אשר: הגדרה, דוגמאות )התפלגות נורמאלית, התפלגות גמה ואחרות( 3. עקרונות של אלוקציה. אלוקציה שלמה 4. בחירה אופטימלית של תיק הון מודל קלאסי של תוחלת- שונות 5. פתרון של בעיית אופטימיזציה, ויישומו בבורסות של תל-אביב ונסד''ק 6. ;תיקים עם נכסים ללא סיכון. פתרון של בעיית אופטימיזציה 7. מודל :Asset-Liability הגדרה, תיק תוחלת-שנות אופטימלי 8. Risk :(VaR) Value at הגדרה כללית, דוגמאות, תכונות..9 Expectatin :(TCE) Tail Cnditinal הגדרה, שלושה ייצוגים, מידת סיכון קוהרנטית 10. משפחת פיזור אקספוננציאלית EDF) )Expnential Dispersin Family -.11 דוגמאות חשובות של EDF 12. משפט מרכזי והוכחה, דוגמאות TCE ו :EDF 13. ביבליוגרפית 1. Byle, P.P, Cx, S.H,...[et. al]. Financial Ecnmics: With Applicatins t Investments, Insurance and Pensins, Actuarial Fundatin, Schaumburg (1998) 2. Denault, M. Cherent Allcatin f Risk Capital. Jurnal f Risk, 4, (2001), Klugman, A,, Panjer, H., Willmt, G. (2008) Lss Mdels. Frm Data t Decisins. Wiley 4. McNeil, A.J Frey,R. and Embrechts, P. (2015).Quantitative Risk Management. Cncepts. Techniques and Tls. Princetn University Press. Princetn and Oxfrd

37 5. Landsman, Z. and Valdez, E. (2003) "Tail Cnditinal Expectatin fr Elliptical Distributins," Nrth American Actuarial Jurnal, Vl 7, N Landsman, Z. On generalizatin f Esscher and variance premiums, adjusted fr Elliptical family and the prtfli capital allcatin. Insurance Mathematics and Ecnmics, 35(1), pp Landsman, Z. and Valdez, E. (2005) "Tail Cnditinal Expectatin fr Expnential Dispersin Mdels," ASTIN Bulletin 35(1): Landsman, Z, Makv, U. Sushi, T. (2018) Multivariate Tail Cvariance Measure fr Elliptical Distributins. Insurance Mathematics and Ecnmics, 81, pp Panjer,H. (2006). Operatinal Risk: Mdeling Analytics. Wiley Interscience

38 חישוב מדעי Scientific Cmputing היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם : אינפי 2, אלגברה ליניארית מטרת הקורס להקנות ידע וכלים לבניית,פיתוח ומימוש בשיטות נומריות. בנוסף ללימוד התיאורטי יידרש מימוש של שיטות הפתרון )כתיבה והרצת תכניות מחשב המיישמות הלכה למעשה את התיאוריה(. הקורס ילווה בסביבת.MATLAB מקורות השגיאה, אלגוריתמים לא יציבים. הפרשים סופיים וקירובים של הנגזרות, אינטרפולציה על ידי פולינומים מסדר נמוך, שיטות לאינטגרציה נומרית, התכנסות, שיטות לפתרון של משוואות ליניאריות, גורם הצגה גרועה של מערכות משוואות ליניאריות ושל מטריצות, בעיות למציאת ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים, שיפור של גורם הצגה גרועה, פירוקי LU ו- QR, מעין הפכי, פירוק חולסקי, התמרת פורייה המהירה ושימושיה, משוואות לא ליניאריות, שיטת ניוטון-רפסון, התכנסות ריבועית מקומית, בעיות מינימום מקומי, שיטות מונטה-קרלו, מספרים פסאודו- אקראיים, יצירת משתנים אקראיים אקספוננציאליים ונורמליים, שיטות הדמיה. ביבליוגרפיה 1. M. Kern, Numerical methds fr inverse prblems. ISTE, Lndn; Jhn Wiley & Sns, Inc., Hbken, NJ, A. S. Ackleh, Classical and mdern numerical analysis: thery, methds, and practice, Chapman & Hall/CRC, S. C. Chapra, Numerical methds fr engineers, McGraw-Hill, J. H. Mathews, Numerical methds using Matlab, Prentice-Hall Pearsn, S. Hwisn, Practical applied Mathematics: mdeling analysis and apprximatin, Cambridge University Press, 2005.

39 רכב אוטונומי Autnmus Vehicle היקף הקורס: 3 נ''ז דרישות קדם : למידת מכונה, ראיה ממוחשבת מטרות הקורס פיתוח רכב אוטונומי הוא תחום שנמצא היום בקדמת הטכנולוגיות המשלבות חומרה ותוכנה. פיתוח רכב אוטונומי משתמש באופן מסיבי בשיטות של מדעי הנתונים, בראש וראשונה - בלמידה עמוקה. הקורס מהווה הכרה בשיטות מתקדמות לפיתוח מערכות נהיגה אוטונומית. מבוא למושג של נהיגה אוטונומי. רמות שונות של הנהיגה סקירת מערכות GNSS )מערכות ניווט לווינית גלובלית( שגיאות ודיוק GNSS 1. איתור בזמן אמת 2. היתוך מידע סנסורי 3. חישה לנהיגה אוטונומית איסוף מידע ממקורות שונים 1. זיהוי 2. סגמנטציה 3. זרימת נתונים 4. למידה עמוקה בנהיגה אוטונומית Cnvlutinal Neural Netwrks.1 למידה עם חיזוק 2. שימוש בלמידה עמוקה לזיהוי, סגמנטציה וניתוח זירה 3. תכנון, בקרה וקבלת החלטות תהליך החלטה מרקובי 1. תכנון תנועה 2. בקרה עם משוב 3. ביבליוגרפיה 1. S. Liu, L. Li, J. Tang, S. Wu, J. Gaudit, Creating Autnmus Vehicle Systems, Mrgan & Claypl, H. Yu, X. Li, R. Murray, S. Ramesh, C. Tmlin, Safe, Autnmus and Intelligent Vehicles, Springer 2019

40 יישומי האלגוריתמים הגנטיים והתכנות הגנטי Applicatins f Genetic Algrithms and Genetic Prgramming היקף הקורס: 3 נ"ז דרישות קדם : אלגוריתמים מתקדמים מטרות הקורס בקורס זה ילמד הסטודנט נושאים חדשנים בתחום האלגוריתמים גנטיים, הכוללים עקרונות, תכנות ויישומים בתעשייה. מבוא לאלגוריתמים גנטיים עקרונות התכנות הגנטי. הגדרת הבעיות ושיטות להערכת הפתרונות בסיסי נתונים עבור תכנות גנטי. אנליזה של סוגים שונים של אלגוריתמים גנטיים יישומים בתכנות מסלולים - בעיות מסוג TSP יישומים בתחום אבטחת מידה - אלגוריתמים להצפנה ופענוח. ביבליוגרפיה 1. O. Kramer. Genetic Algrithms Essentials, Springer, L. Jacbsn., B. Kanber. Genetic Algrithms in Java Basics, Apress, M.Affenzeller, S.Winkler, S.Wagner, A. Beham, Genetic Algrithms and Genetic Prgramming, Mdern Cncepts and Practical Applicatins, CRC Press, R. L. Haupt, S. E. Haupt. Practical Genetic Algrithms, 2 nd ed., Jhn Willey & Sns Inc, M. Mitchell. An intrductin t Genetic Algrithms., MIT Press, Fifth Printing, 1999.

41 נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה אופן הוראה: הרצאה שעות שבועיות: 3 ש ש נקודות זכות: 3 נ ז דרישות קדם: למידת מכונה מטרות הקורס: בשנים האחרונות חלה פריצה עצומה בתחום של רשתות ניורונים מלאכותיות, ובמיוחד ברשתות נוירונים עמוקות Netwrks).(Deep Neural למידה עמוקה Learning) (Deep היא אחת המיומנויות המבוקשות ביותר בתחום מדע הנתונים והבינה המלאכותית. בקורס זה ילמד הסטודנט את היסודות של הלמידה העמוקה, כמו גם נושאים הקשורים לבעיות מתחום הראייה הממוחשבת Visin) (Cmputer ולתחום השפה הטבעית.(NLP) בקורס נסקור נושאים מתקדמים, שנמצאים בחזית המחקר בשנים האחרונות. הנושאים שיילמדו (לפי שבועות): שבוע נושא מפרספטרון לרשתות רב-שכתבתיות perceptrn) (multilayer מבוא לרשתות קונבולוציה (CnvNets) ארכיטקטורה של רשתות קונבולוציה: VGG, Inceptin, ResNet זיהוי עצמים בתמונה detectin) :(bject R-CNN, YOLO פילוח תמונות segmentatin) :(image U-nets אימון רשתות: learning rates, ptimizers, data augmentatin חקירה והבנה של רשתות: feature visualizatin, saliency maps, activatin maps למידה עמוקה יצירתית: deep dream, neural style transfer מבוא לרשתות מנוגדות: יצירה דוגמאות מלאכותיות Generative adverserial netwrks (GAN) רשתות מנוגדות :(GAN) חקירת המרחב הסמוי space) (latent מידול של סדרות זמן: recurrent neural netwrks (RNN), LSTM מבוא לעיבוד שפה טבעי (NLP) עיבוד שפה טבעי בעזרת טרנספורמרים (Transfrmers)

42 מקורות עזר: 1. Gdfellw I., Bengi Y., Curville A., Deep learning, MIT Press, 2016 ( Zhang A., Liptn Z.C., Li M., Smla A.J., Dive int Deep Learning, ( 3. Chllet, F., Deep Learning with Pythn, Manning Publicatins. דרישות הקורס: השתתפות חובה בכל השעורים והתרגולים, הגשת מטלות תיכנות בכל שבוע והגשת פרוייקט הסיום. מרכיב הציון: 70% מטלות שבועיות, 30% פרוייקט סיום.

43 Advanced Tpics in Deep Learning Lecturer: Dr. Jnathan Rubin Teaching: 3h lectures Credits: 3 Prerequisites: Machine learning Curse Gals: In recent years there has been a majr breakthrugh in the field f artificial neural netwrks, especially in deep neural netwrks. Deep Learning is ne f the mst in demand skills in the field f data science and artificial intelligence. In this curse students will learn the fundamentals f deep learning, as well as tpics relating t the field f cmputer visin and natural language prcessing (NLP). In additin, we will cver sme f the mst recent advances in the field. Weekly schedule: 1 Frm perceptrn t deep neural netwrk. 2 Intr t cnvlutinal netwrks (CnvNets) 3 CnvNets architectures: VGG, Inceptin, ResNet 4 Object detectin: R-CNN, YOLO Image segmentatin: U-net Training netwrks: learning rates, ptimizers, data augmentatin Netwrks analysis: feature visualizatin, saliency maps, activatin maps Artistic deep learning: deep dream, neural style transfer Int t generative adversarial netwrks (GANs) Explring the latent space in GANs Sequence mdeling: recurrent neural netwrks (RNNs), LSTM Intr t natural language prcessing (NLP) NLP and transfrmers

44 Bibligraphy: 1. Gdfellw I., Bengi Y., Curville A., Deep learning, MIT Press, 2016 ( Zhang A., Liptn Z.C., Li M., Smla A.J., Dive int Deep Learning, ( 3. Chllet, F., Deep Learning with Pythn, Manning Publicatins. Final grade: 70% Hmewrk, 30% final prject

45 מערכות המלצה מס' Recmmender Systems מדעים שם הפקולטה: מדעי המחשב המחלקה: ד"ר חזי רשף שם המרצה: הרצאה + תרגול מתכונת הקורס: הרצאה 3 ש' אופן הוראה: תואר שני שנת לימודים: 3 נ"ז נקודות זכות: דרישות קדם: נושאים בלימוד מכונה (66204) או ידע מקביל א. מטרות הקורס (מטרות על/מטרות ספציפיות): הכרת עקרונות בסיס בתכנון והערכה של מערכות המלצה אלגוריתמים מרכזיים במערכות המלצה שיטות למידה עמוקה במערכות המלצה ב. הרציונל: המטרה של מערכות המלצה היא להמליץ על תוכן שימושי למשתמשים. מערכות אלו שינו את הדרך בה אנחנו מוצאים תוכן אונליין: מאתרי מסחר אלקטרוני, המלצות על כתבות באתרי תוכן, ועד פרסומות. מערכות עכשוויות מנתחות דפוסי התנהגות של משתמשים ומסיקות על תכונות הן של המשתמשים והן של התוכן על מנת לנבא את מידת ההתאמה של תוכן למשתמשים. מטרת הקורס היא להקיף אלגוריתמים מרכזיים במערכות המלצה, תוך התמקדות בשיטות עכשוויות הנפוצות בתעשייה, וכן נושאים נלווים הנדרשים ליישום מוצלח של מערכות אלו. ג. נושאים תיאורטים בקורס מערכות המלצה מבוססות דירוגים מפורשים מערכות המלצה מבוססות משובים אימפליסיטיים מערכות המלצה מבוססות למידה עמוקה הערכה של מערכות המלצה ד. תיאור תמציתי של הקורס ושיטת ההוראה במהלך הקורס נלמד את העקרונות התיאורטיים, ואופן היישום הפרקטי של מערכות המלצה. הקורס ילווה במספר קטן של תרגילים מתמטיים ותכנותיים בפייתון, ויכלול פרויקט מסכם.

46 ה. תכנית הוראה מפורטת לפי נושאים תכנית שבועית שבוע כותר מבוא אלגוריתמים בסיסיים מערכות מבוססות תוכן דירוגים מפורשים משובים אימפליסיטיים 6 למידה עמוקה - מבוא למידה עמוקה להמלצות שילוב מקורות מידע הערכה של מערכות המלצה בעיית ההתחלה הקרה פרויקט מסכם התקפות על מערכות המלצה הסברים ו. מרכיבי הציון הסופי: הציון הסופי יקבע על פי הקריטריונים הבאים אופן מילוי הדרישות אופן שקלול הציון הגשת 4 תרגילים במהלך הסמסטר 30% דרישות הקורס תרגילי מעבדה פרויקט מסכם הגשת פרויקט מסכם + הגנתו 70% ה. ביבליוגרפיה: 1. Ricci, F., Rkach, L., Shapira, B., Kantr, P.B., Recmmender Systems Handbk, 2nd editin (2015). 2. Bbadilla, J., Ortega, F., Hernand, A. and Gutiérrez, A., Recmmender systems survey. Knwledge-Based Systems, 46, pp Kren, Y., Bell, R. and Vlinsky, C., Matrix factrizatin techniques fr recmmender systems. Cmputer, (8), pp Rendle, S., Freudenthaler, C., Gantner, Z. and Schmidt-Thieme, L., 2009, June. BPR: Bayesian persnalized ranking frm implicit feedback. In Prceedings f the twenty-fifth cnference n uncertainty in artificial intelligence (pp ). AUAI Press. 5. Hu, Y., Kren, Y. and Vlinsky, C., 2008, December. Cllabrative filtering fr implicit feedback datasets. In Data Mining, ICDM'08. Eighth IEEE Internatinal Cnference n (pp ). IEEE

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר(. M.Sc ) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו מציעה הפקולטה השתלמות לתואר

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

הפקולטה למדעים תשע"ח 1 הפקולטה למדעים - ידיעון תשע"ח

הפקולטה למדעים תשעח 1 הפקולטה למדעים - ידיעון תשעח הפקולטה למדעים תשע"ח דקאן הפקולטה: פרופ' עזרא זאב מחלקות הפקולטה מתמטיקה מדעי המחשב פיסיקה הפקולטה למדעים מבוא הפקולטה למדעים פועלת בשלושה כיוונים עיקריים:. קיום תכניות לימוד הבאות: תכנית לימודים לתואר

קרא עוד

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016 הפקולטה למתמטיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אלי אלחדף פרופסורים אהרוני רון אלחדף אלי אליאש אורי אנטוב מיכאל ברוך משה בשותי דאוד הולצמן רון וולנסקי גרשון ז'יטומירסקי מיכאל מוריה יואב מנדלסון שחר משולם

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 )שיעור

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 )שיעור סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability - 20021 הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל דרישות קדם: חשבון אינפיניטסימלי 1 הסתברות: מרחב המדגם, מאורע, מאורעות זרים,

קרא עוד

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 (שיעור

סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל שעות שבועיות: 4 (שיעור סילבוסים של המחלקה למתמטיקה הסילבוסים מסודרים בסדר עולה לפי מספרי הקורסים Probability - 20021 הסתברות אופן ההוראה: שיעור ותרגיל דרישות קדם: חשבון אינפיניטסימלי 1 הסתברות: מרחב המדגם, מאורע, מאורעות זרים,

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

Customer Engagement Optimisation

Customer Engagement Optimisation ניהול הלקוח הדיגיטלי: OMNICHANNEL, BIG DATA, ANALYTICS כנס מנהלי שירות ופניות המרכז הבינלאומי נובמבר 2015 לכנסים חברת הייעוץ ד"ר גיא יוגב, מנכ"ל YCG CUSTOMER STRATEGIES 1 מומחה לשיווק ושירות ומרצה למנהל

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

תיאור הכשרה: BI & Big Data Analyst Expert 544 שעות בעולם טכנולוגי ועסקי, הנתונים והמידע הם הנכס האמיתי של כל ארגון בעולם. מסלול התמחות זה מכשיר את המו

תיאור הכשרה: BI & Big Data Analyst Expert 544 שעות בעולם טכנולוגי ועסקי, הנתונים והמידע הם הנכס האמיתי של כל ארגון בעולם. מסלול התמחות זה מכשיר את המו תיאור הכשרה: BI & Big Data Analyst Expert 544 שעות בעולם טכנולוגי ועסקי, הנתונים והמידע הם הנכס האמיתי של כל ארגון בעולם. מסלול התמחות זה מכשיר את המועמד לשני תפקידי מפתח בעולם הנתונים: מומחה בינה עסקית

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

Electronics Programs Youd Dalet

Electronics Programs Youd Dalet משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ומגמת מערכות בקרה ואנרגיה מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים התמחות מערכות אלקטרוניות תכנית לימודים למקצוע תקשורת מחשבים סמל מקצוע

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( )

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( ) עמוד 1 מתוך 10 )0368-3056( מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java בית הספר למדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב סמסטר ב' תשס"ח, מועד ב' תאריך הבחינה: 24.09.2008 מרצה: אוהד ברזילי חומר עזר מותר בשימוש: אין משך הבחינה:

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Microsoft Word industrial eng..doc

Microsoft Word industrial eng..doc הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בועז גולני פרופסורים ארז מרים בן- טל אהרון גולני בועז גופר דניאל גרסטנר איתן דה-האן עוזי דורי דב זהר דב טננהולץ משה יופה דימיטרי כספי חיה מונדרר

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

Microsoft Word - 163_171.DOC

Microsoft Word - 163_171.DOC הפקולטה לפיסיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה ארנפרוינד איתן פרופסורים אברון יוסף אוירבך אסא אורי עמוס אקרמן אריק ארנפרוינד איתן בראון ארז גרונאו מיכאל גרשוני דוד דדו שלמה דר ארנון ליפסון סטיב מן עדי משה

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשע"ז הפקולטה לניהול טכנולוגיה ידיעון תשע"ז 1

הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשעז הפקולטה לניהול טכנולוגיה ידיעון תשעז 1 הפקולטה לניהול טכנולוגיה תשע"ז הפקולטה לניהול טכנולוגיה ידיעון תשע"ז 1 הפקולטה לניהול טכנולוגיה דקאן הפקולטה: רכזות דקאן: פרופ' אריק שדה גב' אתי חכים, גב' אילנה בן נון סיסקל ראש החוג לתואר ראשון: ד"ר איל

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

Data Analyst Expert 042 שעות תיאור ההכשרה: בעולם העסקי של היום, נתונים, מידע וחיזוי הם העתיד של כל ארגון. כמויות המידע שנאספות בארגונים ובאנושות כולה

Data Analyst Expert 042 שעות תיאור ההכשרה: בעולם העסקי של היום, נתונים, מידע וחיזוי הם העתיד של כל ארגון. כמויות המידע שנאספות בארגונים ובאנושות כולה Data Analyst Expert 042 שעות תיאור ההכשרה: בעולם העסקי של היום, נתונים, מידע וחיזוי הם העתיד של כל ארגון. כמויות המידע שנאספות בארגונים ובאנושות כולה גדלות בקצב מסחרר והשליטה בהם הופכת לחשובה מאי פעם.

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

פרוט המקצועות

פרוט המקצועות פרוט המקצועות הסברים מקצועות קדם :הם מקצועות שיש ללמוד לפני המקצוע המוצע. מקצועות צמודים :הם מקצועות שיש ללמוד לפני או יחד עם המקצוע המוצע. מקצועות דומים: הם מקצועות בעלי סילבוס דומה למרות שיתכן כי שמות

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול מחלקה להנדסת תעשייה וניהול רקע כללי חברי הסגל האקדמי תכנית לימודים לתואר ראשון מסלול מהיר לתואר שני מסלול משולב הנדסת תעשייה וניהול - מתמטיקה תכניות לימודים לתואר שני הנדסת תעשייה מערכות תפעול וייצור הנדסת

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד