המסמך תורגם לעברית במסגרת פרויקט משותף של המרכז להתייעלות במשאבים ומכון ירושלים למחקרי מדיניות ארגז כלים )Toolkit( לחדשנות במודלים עסקיים מעגליים פרוי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "המסמך תורגם לעברית במסגרת פרויקט משותף של המרכז להתייעלות במשאבים ומכון ירושלים למחקרי מדיניות ארגז כלים )Toolkit( לחדשנות במודלים עסקיים מעגליים פרוי"

תמליל

1 במסגרת פרויקט משותף של ארגז כלים )Toolkit( לחדשנות במודלים עסקיים מעגליים הוקם ביוזמה ובמימון של:

2 ארגז כלים )Toolkit( לחדשנות במודלים עסקיים מעגליים Shona McDermott, Whole Earth Futures Doug Morwood, Whole Earth Futures Pavel Laczko, Whole Earth Futures Raymond Slaughter, CSCP Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production Aleyn Smith-Gillespie, The Carbon Trust ימית נפתלי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות Research Yamit Naftali, Jerusalem Institute for Policy אמיר מושקט-ברקן, מכון ירושלים למחקרי מדיניות Research Amir Muszkat-Barkan, Jerusalem Institute for Policy תרגום לעברית: שגית פורת

3 תוכן העניינים מבוא...4 סמכות / חסות הקימו צוות הגדירו תחום מבוא...13 המודל העסקי הקיים הקשר נוכחי חזון למעגליות הגד ירו קריטריונים לתכנון הערכה עצמית מבוא...38 צרו הצעות ערך חדשות צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש בחנו שותפויות פוטנציאליות בדקו מול הקריטריונים לתכנון מבוא צרו השערות הגדירו ניסויים ומבחנים חזרו אל )ועל( המודל העסקי )חזרור ( מבוא מפת דרכים ליישום הצדקה עסקית CASE( ) BUSINESS חסות מבוא מוכנות ליישום אור ירוק / אדום GO(...) GO / NO

4 שיטות וכלים השיטות והכלים שלנו מוכחים מדעית פרויקט R2Pi מתמקד בקידום תהליכים שמסייעים לחברות ולשרשראות הערך שלהם להשתנות לקראת אימוץ מודלים כלכליים ישימים, בני קיימא ותחרותיים יותר, ובכך הוא תומך באסטרטגיה של האיחוד האירופי בנושאי קיימות ותחרותיות. מטרתו המהותית של הפרויקט היא להאיץ יישום נרחב של כלכלה מעגלית, המבוססת על מודלים עסקיים שהוכחו כמוצלחים ועל מדיניות אפקטיבית, ובכך: להבטיח פיתוח כלכלי מבוסס ומתמשך למזער השפעות סביבתיות למקסם רווחה חברתית היבט ליבה של הפרויקט הוא בעבודה גם עם חברות שכבר נמצאות בעיצומו של תהליך לפיתוח מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית, וגם עם חברות השואפות לכך אך טרם החלו לעשות זאת. בפרויקט נבחנו 21 ארגונים נבחרים, המודלים העסקיים שלהם ושרשראות הערך שלהם )למידע נוסף ניתן לבקר באתר. ) / מקרי הבוחן שנבחרו במסגרת הפרויקט עוסקים בכל חמשת הסקטורים שתועדפו גבוה בתוכנית הפעולה של האיחוד האירופי לכלכלה מעגלית ( Economy EU Circular :)Action Plan פלסטיק, מזון, ביומסה/חומרים על בסיס ביולוגי,)bio-based( חומרי גלם חיוניים וסקטור הבנייה ; ובנוסף, סקטור המים. מקרים אלה נבחרו גם כדי להבטיח למידה של כל אחד משבעת המודלים העסקיים המעגליים שהוגדרו על ידי פרויקט :R2Pi שיפוץ וייצור מחדש של מוצרים re-make(,)re-condition, משאב מעגלי sourcing( (, circular שימוש בפסולת מתהליך ייצור אחד כמקור לחומר גלם של מוצר אחר recovery(,)co-product גישה לערך של המוצר,)access( מכירת השימוש בביצוע המוצר )performance( במקום המוצר עצמו, ושימוש מחדש במשאבים recovery(,)resource אשר יוצגו ביתר פירוט בעבודה זו. כדי לקבץ מסקנות רחבות היקף, מחברות בגדלים ושלבי בגרות )maturity( שונים, נבחרו הארגונים הבאים: 9 תאגידים גדולים, 9 עסקים קטנים-בינוניים, חברה ציבורית אחת, שרשרת ערך ציבורית/פרטית אחת שיש בה גם ארגונים ממשלתיים וגם תאגידיים, וארגון חברתי אחד. ארגז כלים זה לחדשנות במודלים עסקיים מעגליים מציג את התהליך, גיליונות העבודה והכלים שנבחרו ו/או פותחו כדי לסייע לחברות בניתוח חדשנות והפנמתה לתוך המודלים העסקיים שלהם, כדי להפוך ליותר מקיימים ומעגליים. במקרים שהוזכרו לעיל נעשה שימוש בכלים אלה, והם נבדקו ופותחו לכדי התהליך וארגז הכלים המובאים כאן. לא כל שלבי התהליך ולא כל הכלים שימשו כל אחד מהחברות; הגישה הותאמה לצרכים הספציפיים של כל מקרה ומקרה. כוונתנו בהנגשת ארגז כלים זה היא לתמוך בחברות ובארגונים השואפים לשפר את המודלים העסקיים שלהם לקראת קיימות ומעגליות, ביציאה למסע החדשנות הזה וביישומו. 2

5 ארגז כלים )Toolkit( לחדשנות במודלים עסקיים מעגליים 6. הערכה 1. תכנון 2. הבנה 3. חדשנות 4. תוקף )ולידציה( 5. ביצוע שלבים 3.1 צרו הצעות ערך חדשות 2.1 המודל העסקי הקיים 5.1 מפת דרכים ליישום 6.1 מוכנות ליישום 4.1 צרו השערות 1.1 סמכות/חסות 6.2 אור ירוק / אדום )Go-no-go( 5.2 הצדקה עסקית )Business Case( 5.3 חסות 3.2 צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש 3.3 בחנו שותפויות פוטנציאליות 3.4 בדקו מול הקריטריונים לתכנון 1.2 הקימו צוות 1.3 הגדירו תחום 2.2 הקשר נוכחי 2.3 חזון מעגלי 2.4 הגדירו קריטריונים לתכנון 4.2 הגדירו ניסויים ובחינות 4.3 חזרו אל )ועל( המודל העסקי )חזרור( 2.5 הערכה עצמית כלים תנאים להצלחה קנבס מודל עסקי תכנון הצעת ערך השערות משמעותיות מפת דרכים הערכה עצמית של מוכנות לתהליך השינוי הכירו את הצוות קנבס אמנת הצוות התמונה הגדולה ניתוח מודל עסקי שרשרת ערך זרימת חומרים מפת הקשרים ניתוח SWOT קנבס 5 צעדים נועזים ביטחון ושאפתנות קיר חדשנות חשיבת מודל עסקי מעגלי דפוסים של מודלים עסקיים מעגליים קנבס שותפויות כרטיס מבחן כרטיס לימוד קנבס מודל עסקי ניתוח עלות תועלת קריטריונים לתכנון מעגליות מודל עסקי קריטריונים לתכנון מקור: פרויקט R2Pi 3

6 תכנון מבוא זהו השלב הראשון במסע של בניית מודל עסקי מעגלי. המטרה העיקרית בשלב זה היא להבין האם לכלכלה מעגלית יש נוכחות או אחיזה משמעותית כלשהי בארגון שלכם. כדי שהמודל העסקי המעגלי שלכם יצליח, עליכם לערב את האנשים הנכונים והמתאימים לכך מכל תחומי הארגון. הקמת הצוות הנכון, הערכת השפעותיהם ויכולותיהם של חברי הצוות והגדרת התפקידים שיהיו להם בחלקים שונים של מסע החדשנות שלכם, צריכים להיות בראש סדר העדיפויות שלכם. רק אחרי הקמת צוות העבודה ניתן יהיה להתחיל לסקור ולאתר את הפרויקטים. יש מספר כלים זמינים שיוכלו להדריך אתכם בשלב זה : 1.2 הקימו צוות 1.3 הגדירו תחום 1.1 סמכות/חסות 4

7 .2 1. תכנון 1.1 סמכות / חסות 1.1 סמכות / חסות קנבס תנאים להצלחה עמ' 1 לפני היציאה למסע חדשנות, חשוב להעריך את השאיפה של הארגון למעגליות : את מידת ההיענות והתמיכה לתהליך )כלומר, האם כל הפונקציות העסקיות מגויסות לעניין?(, רמת המחויבות לו )כלומר, פעילות ברמת הפרויקט או שינוי כלל-ארגוני?(, וגישה למשאבים רלוונטיים, מקבלי החלטות ובעלי עניין בתוך האקו-סיסטם הארגוני תנאים להצלחה כדי להעריך את ההיתכנות ואת הפוטנציאל הכולל של ההזדמנות לשינוי, עליכם לזהות האם מתקיימים התנאים הדרושים למסע חדשנות מוצלח צעדים: עליכם לשאול את עצמכם מספר שאלות שיעזרו לכם להבין באיזו רמת סמכות ניתנת חסות בארגון לשאיפה שלכם לכלכלה מעגלית )כלומר, מי ומה מניע את הכלכלה המעגלית בארגון שלכם(. צעד 1: ענו על סדרת השאלות להלן באופן מפורט ומדויק ככל האפשר. זהו כלי חשוב לאבחון רמת המוכנות שלכם לצאת למסע חדשנות. האם יש שאיפה ברורה בתוך הארגון לשלב ערך חברתי וסביבתי )עבור אנשים וכדה"א( כחלק ממודל עסקי רווחי? באיזו רמת סמכות יש לכך הסכמה/אישור בתוך הארגון )למשל, הנהלה בכירה; יחידה עסקית; רמת פרויקט; אישית(? אילו הוכחות יש לכך שהארגון יוכל להקצות משאבים ולהפנות את תשומת הלב והמיקוד הנדרשים לאורך כל תהליך הפיתוח והחידוש של המודל העסקי? תוצר בהירות החזון והציפיות. הבנה של ערכי הליבה והמניע לתהליך השינוי. הבנה באיזו רמה בארגון מקבלת שאיפה זו סמכות ואילו בעלי עניין מגויסים לעניין. 5

8 .3 קנבס תנאים להצלחה עמ' 2 1. תכנון 1.1 סמכות / חסות תנאים להצלחה ענו על סדרת השאלות להלן באופן מפורט ומדוייק ככל האפשר. הכלי הבא יעזור לכם להבין את רמת המוכנות שלכם לצאת למסע חדשנות. האם יש שאיפה ברורה בתוך הארגון לשלב ערך חברתי וסביבתי )עבור אנשים וכדה"א( כחלק ממודל עסקי רווחי? באיזו רמת סמכות יש לכך הסכמה/אישור בתוך הארגון )למשל, הנהלה בכירה; יחידה עסקית; רמת פרויקט; אישית(? אילו הוכחות יש לכך שהארגון יוכל להקצות משאבים ולהפנות את תשומת הלב והמיקוד הנדרשים לאורך כל תהליך הפיתוח והחידוש של המודל העסקי? מקור: פרויקט R2Pi 6

9 .4 1. תכנון 1.2 הקימו צוות הכירו את הצוות עמ' הקימו צוות תהליך חדשנות אסטרטגי עשוי להיות ארוך ומורכב, ולכן יש להגדיר צוות ליבה שיוביל אותו ובנוסף קבוצה או מערך רחב יותר בארגון, שיתמכו בתהליך וישתתפו בכל אחד משלביו השונים של המסע. צוות הליבה יכלול בדרך כלל את מקבלי ההחלטות וגורמים בכירים בארגון. המערך הרחב יותר צריך לכלול מגוון של מנהלים ועובדים ממחלקות שונות בחברה, ויש לו שלושה תפקידים מרכזיים. ראשית, בעזרת מערך זה ניתן להבטיח שהתהליך ושמידע מהתהליך יחלחל לכל מערך הפעילויות של הארגון על אגפיו השונים. שנית, בעזרת הקמת מערך רחב, נוצרת שותפות של גורמים מרובים יותר בתהליך, וכך נוצרת מחויבות רחבה יותר ליישום מוצלח שלו. לבסוף, השותפות של גורמים מגוונים תבטיח שכל ההיבטים של העסק נלקחים בחשבון במהלך העבודה על מודל עסקי מעגלי חדש. לאחר הקמת הצוות, ניתן להשתמש בכלים הבאים כדי לספק לכל חברי הצוות הקשר וכדי לחבר אותם לתהליך, ולסייע להם להבין את חלקם בכל התהליך הכירו את הצוות שלכם כדי להשיג את ההשפעה, המחויבות והשותפות הנדרשים לתהליך בארגון, יש לערב אנשים המבצעים פונקציות מגוונות ממחלקות ואגפים שונים. לאור ההרכב המגוון, ייתכן וחברי הצוות לא יכירו היטב את עמיתיהם מהמחלקות השונות. פעילות 'הכירו את הצוות' מאפשרת לצוות הכלכלה המעגלית להכיר זה את זה טוב יותר ולהבין את תפקידם בהתאם לרקע, היכולות, הדינמיקות והמומחיות השונות. מטרת הפעילות לאפשר שיתוף פעולה יעיל ופורה יותר ולהפחית חיכוכים מיותרים. צעד 1 על: כל חבר צוות למלא גיליון 'הכירו את הצוות', לפני שלב 2 'הבנה', או בתחילתו. צעד 2: ניתן לשמור את המסמכים בתיקיה מקוונת מקומית משותפת ו /או להציגם על קיר בתוך חלל עבודה משותף. תוצר לכולם תתאפשר גישה למידע, וכך יוכלו להכיר את מגוון הכישורים, ומי הם אנשי הקשר הזמינים לתהליך בארגון. כך הם יוכלו להעריך את מי למנף למשימות ספציפיות בתהליך החדשנות המעגלי. 7

10 .5 1. תכנון 1.2 הקימו צוות הכירו את הצוות עמ' הכירו את הצוות שלכם שם: איך אוכל לתרום: אילו כישורים, ידע ורקע יש לך, שלדעתך יהיו שימושיים במסע? מה אני רוצה ללמוד: באילו תחומים יש לך הכי הרבה עניין ללמוד ולפתח בהם מיומנויות במהלך מסע שינוי זה? עוצב ע"י,Whole Earth Futures בהשראה מהמקור של IDEO 8

11 .6 1. תכנון 1.2 הקימו צוות קנבס אמנת צוות עמ' קנבס אמנת הצוות אמנת צוות תסייע לכם ליצור מתווה לכוח המניע של הפרויקט: צוות מאוזן היטב. כמסמך שנוצר במשותף, אמנת הצוות תסייע להבהיר את כיוון הצוות. צעד 1: הצגת היכרות מהירה של כל חברי הצוות והיכן הם רוצים לשבת "באוטובוס", האם למשל במושב הנהג, לנווט את הפרויקט? 'הכירו את הצוות' שהושלם בשלב הקודם יספק לכם בסיס לכינון תפקידים אלו. צעד 2: כל אחת ואחד מחברי הצוות יכתבו על פתקיות דביקות post-it( ) רעיון או נושא אחד לכל פתק, שמבטאים את הציפיות שלהם )מקסימום 3 פתקים(, מה הם רואים כמכשולים )מקסימום 3 פתקים(, הערך הכי חשוב עבורם, ומה ייתן להם מוטיבציה לאורך הדרך. כמו כן, עליהם לכתוב את הערך החשוב ביותר שברצונם להוסיף לקבוצה. המשיכו תהליך זה בהרחבת הדיון על ציפיות ומכשולים אלה, והגיעו להבנה ראשונית משותפת. צעד 3: זהו נושאים ותמות משותפות! קבצו פתקיות עם הערות דומות כדי לזהות תמות-על משותפות כוללות, ותייגו אותן ככאלה. צעד 4: לבסוף, בהתבסס על התמות שזיהיתם, קבעו לכל היותר שלוש מטרות משותפות שכל חברי הצוות מחויבים ומסכימים עליה ן. על מטרות אלה להיות רלוונטיות לכל אחד ואחת מחברי הצוות, כדי להגביר את ההיענות, ההתגייסות והמחויבות שלהם. במילים אחרות, כולם צריכים לראות איך הם יכולים לתרום להשגת מטרות אלה יש להגדיר בבירור תפקידים אלה. תוצר בהירות וקוהרנטיות בנוגע למטרות משותפות ולגבי תפקידו של כל אחד ואחת בפרויקט. 9

12 .7 1. תכנון 1.2 הקימו צוות קנבס אמנת צוות עמ' קנבס אמנת צוות ציפיות מה מצפים חברי הצוות אחד מהשני כדי )להפוך( להיות צוות מוצלח? ערכי הצוות מהם הערכים המשותפים לכל חברי הצוות, שהצוות יתנהל לפיהם? חברי צוות מי נמצא באוטובוס ומה הם מביאים לקבוצה? תפקידים, ערכים, כישורים, תכונות אופי? נהג מי אוחז בהגה? מי מ ווט?? נ איך הצוות יבחר כיוון איך הצוות יקבל החלטות? יעדי הקבוצה מהו היעד שהקבוצה רוצה להגיע אליו? מתי ייחשב המאמץ להצלחה? צרות מה תעשו כשהמנוע שלכם יקרטע? מכשולים מה ימנע מהצוות להגשים את מטרתו? מקור אנרגיה מה מייצר אנרגיה בקבוצה? מה מניע את כולם? מקור ע"י DESIGNABETTERBUSINESS.COM עבודה זו מועתקת ברישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License או שלחו מכתב ל: 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.,Creative Commons 10

13 .8 1. תכנון 1.3 הגדירו תחום 1.3 הגדירו תחום התמונה הגדולה עמ' 1 לאחר הבנת מקור הסמכות וזיהוי התומכים המרכזיים לכלכלה מעגלית בחברה, והקמת הצוות המוביל, יש לתחום את היקף מסע החדשנות למודל העסקי המעגלי שלכם לפני שנמשיך לצעד הבא. לצורך כך נדרשת הבנה משותפת לגבי מהו המצב הנוכחי של הארגון שלכם, מהן הסיבות בגללן אתם רוצים לעבור את תהליך השינוי ומהן המטרות הכוללות שיכולות לעזור לכם ליצור תמונה גדולה יותר התמונה הגדולה התמונה הגדולה Picture( )Bigger היא כלי המאפשר סינתזה של המחקר הקשור לפרויקט הכלכלה המעגלית. מבוא: מלאו את הסעיפים בקנבס לפי הסדר הבא : צעד 1: כאבי ראש הנושאים והמצבים, חיוביים ו/או שליליים, שאתם מתמודדים איתם כארגון. צעד 2: מודל עסקי )אתגרים( סקירה קצרה של המודל העסקי בדגש מיוחד על אתגרים עכשוויים או פוטנציאליים )כלומר אתגרים שעדיין לא באו לידי ביטוי ). צעד 3: פירות נמוכים אלה דברים שניתן לשפר במהירות יחסית מבלי שיידרשו לכך יותר מדי משאבים או מאמץ. בדרך כלל מזהים אותם לפני שלב תכנון 1.2, במהלכו ואחריו. השאלה שצריך לענות עליה היא : מה קל לנו לשפר באופן מיידי? צעד 4: מטרות אלו המטרות הכוללות עבור פרויקט הכלכלה המעגלית המוצע )שזוהו במהלך שלב תכנון ) 1.2 צעד 5: חזון החזון הכולל של הארגון מהי מטרתו? ייתכן שזה עדיין לא ברור בשלב זה, אבל טוב ליצור נקודת התחלה ברורה לשלבים מאוחרים יותר. ניתן להציע מספר אפשרויות. צעד 6: הקשר 3 עד 5 המגמות ו/או ההתפתחויות העיקריות שעשויות להשפיע על המודל העסקי הקיים. אלה מהוות את הבסיס לשלב. 2.2 צעד 7: אפשרויות מודל עסקי הציעו 4-6 חלופות של מודלים עסקיים 'בדרג גבוה', התואמים את המטרות הכוללות ואת השאיפה המעגלית הכוללת. המודלים ייחקרו בהמשך בשלב. 3.2 תוצר מבט כולל והבנה רוחבית של האתגרים, המטרות והמסלולים הכוללים שניתן יהיה לחקור בשלבים הבאים. 11

14 .9 1. תכנון 1.3 הגדירו תחום התמונה הגדולה עמ' התמונה הגדולה?! קנבס המודל העסקי כאבי ראש פירות נמוכים המודל העסקי הקיים שלכם: ראו שלב בארגז הכלים למשל אתגרים שליליים חזון הקשר קונטקסט כלומר נושאים שיש לפתור ראשונים מטרות: אפשרויות מה אתם רוצים להשיג מההתנסות הזאת היעד העתידי: ראו שלב בארגז הכלים המגמות והתפישות השונות: ראו שלב בארגז הכלים צרו 4-5 מודלים עסקיים אפשריים שתוכלו לחקור עובד ע"י Whole Earth Futures 12

15 הבנה מבוא לפני ביסוס החזון העתידי שלכם והשאיפות עבור החברה בתחום הכלכלה המעגלית, עליכם לבסס את נקודת המוצא שלכם. לכן, ראשית עליכם לקבל תמונה ברורה של ההקשר העסקי שלכם - מה קורה בעולם סביבכם. כך למשל, עליכם להבין את ההשפעה הצפויה של שינויים בצרכי הלקוח, שינויים דמוגרפים או התפתחויות טכנולוגיות צפויות על העסק בעתיד. המודל העסקי שלכם מתקיים בתוך הקשר ספציפי, וככזה הוא נמצא תחת השפעתו המיידית. לפיכך, המשימה השנייה היא לאפיין את המודל העסקי הנוכחי שלכם, את חוזקות וחולשות הליבה שלו, ולהעריך עד כמה הן תואמות את ההקשר העסקי הנוכחי שלכם. 2.1 המודל העסקי היום 2.2 הקשר נוכחי 2.3 חזון למעגליות 2.5 הערכה עצמית 2.4 קבעו קריטריונים לתכנון 13

16 הבנה 2.1 המודל העסקי הקיים קנבס המודל העסקי עמ' המודל העסקי היום שלב זה נועד לתעד את המצב הנוכחי של העסק שלכם, ע"י סיווג כל הפעילויות וחלוקתן ל- 9 אבני בניין קלות להבנה וניתוח. פעולה זו מייצרת מבט-על כולל של כל ההיבטים של העסק שלכם כיום קנבס המודל העסקי קנבס המודל העסקי מייצר שפה משותפת לתיאור, הדמיה, הערכה ושינוי של המודלים העסקיים. הוא מתאר את הרציונל של האופן שבו ארגון מייצר, מספק ותופס ערך. עיבוד זה של הקנבס מוסיף לו מיקוד מיוחד לבחינת עלויות ותועלות חברתיות וסביבתיות, כדי להדגיש את החשיבות של קיימות ומעגליות ביצירת ערך גם לאנשים ולכדור הארץ. מבוא: חשוב למלא את הקנבס סעיף אחד בכל פעם, בסדר הבא: צעד 1: לקוחות לפי מגזר ופלחי שוק מיהם הלקוחות שלכם? רשמו לפחות את שלושת מגזרי הלקוחות המובילים. חפשו את פלחי השוק המספקים את ההכנסה הגבוהה ביותר. צעד 2: הצעות ערך מהם המוצרים והשירותים שלכם? מה הצורך עליו אתם עונים עבור הלקוחות? צעד 3: זרמי הכנסות פרט ו את שלושת זרמי ההכנסות המובילים שלכם. אם את ם עושים דברים בחינם, הוסיפו אותם גם כאן. צעד 4: ערוצים איך את ם מתקשרים עם הלקוחות שלכם? איך אתם מעבירים את הצעת הערך שלכם? צעד 5: קשרי לקוחות כיצד הם באים לידי ביטוי ואיך אתם משמרים את מערכת היחסים? צעד 6: פעילויות מפתח מה אתם עושים כל יום כדי ל תפעל את המודל העסקי שלכם? צעד 7: משאבי מפתח האנשים, הידע, האמצעים והכסף הדרושים לכם לניהול העסק. צעד 8: שותפים מרכזיים רשמו את השותפים שלא תוכלו לעשות עסקים בלעדיהם )לא ספקים(. צעד 9: מבנה עלות פרטו את העלויות הגבוהות ביותר שלכם מעיון בפעילויות ובמשאבים. צעד 10: היבטים חברתיים וסביבתיים חיוביים מהן ההשפעות החיוביות העיקריות שיש לכם על אנשים ועל כדור הארץ? צעד 11: היבטים חברתיים וסביבתיים שליליים מהן ההשפעות השליליות העיקריות שיש לכם על אנשים ועל כדור הארץ? תוצר הבנה ברורה ומשותפת של המודל העסקי של המצב הקיים. כך תינתן תמונה ברורה של המשאבים הזמינים כאשר שוקלים את שרשרת הערך ואת ההקשר הנוכחי שלכם בשלב

17 הבנה 2.1 המודל העסקי הקיים קנבס המודל העסקי עמ' קנבס המודל העסקי מגזרי לקוחות לפי פלחי שוק קשרי לקוחות הצעות ערך פעילויות מפתח שותפים מרכזיים מיהם הלקוחות שלכם? רשמו לפחות את שלושת מגזרי הלקוחות המובילים. חפשו את פלחי השוק המספקים את ההכנסה הגבוהה ביותר. כיצד הם באים לידי ביטוי וכיצד אתם משמרים את מערכות היחסים? מהם המוצרים והשירותים שלכם? מה הצורך עליו אתם עונים עבור הלקוחות? מה אתם עושים מדי יום כדי לתפעל את המודל העסקי שלכם? רשמו את השותפים שאינכם יכולים לעשות עסקים בלעדיהם )לא ספקים(. 6 5 ערוצי לקוחות משאבי מפתח כיצד אתם מתקשרים עם הלקוחות שלכם? איך אתם מעבירים את הצעת הערך? האנשים, הידע, האמצעים והכסף הדרושים לכם לניהול העסק זרמי הכנסות מבנה עלות פרטו את שלושת זרמי ההכנסות המובילים שלכם. אם אתם עושים דברים בחינם, הוסיפו אותם גם כאן. פרטו את העלויות הבולטות שלכם ע"י בחינת הפעילויות והמשאבים. 9 3 היבטים חברתיים וסביבתיים חיוביים היבטים חברתיים וסביבתיים שליליים מהן ההשפעות החיוביות העיקריות שיש לכם על אנשים ועל כדור הארץ? מהן ההשפעות השליליות העיקריות שיש לכם על אנשים ועל כדור הארץ? עובד ע"י R2Pi מהמקור מאת Alexander Osterwalder מ- STRATEGYZER 15

18 הבנה 2.1 המודל העסקי הקיים חוזקות וחולשות עמ' חוזקות וחולשות כלי זה 1 מאפשר לכם להתמקד בהיבטי הליבה של העסק שלכם ולהתייחס אליהן בתהליך. מבוא: השאלות בשלב זה נחלקות בהתאמה לפי 9 אבני הבניין של קנבס המודל העסקי. ביחס לכל שאלה: צעד 1: העריכו כל אחד מהרכיבים במודל העסקי שלכם ודרגו אותו בטופס )בסולם בין 1-5(, אם את ם חושבים שהיבט זה של העסק חלש )1( או חזק )5(. צעד 2: בסקירת הטופס שמילאתם, זהו את שתי החוזקות המובילות ואת שתי החולשות הגדולות ביותר לדעתכם בתוך הקנבס. הזינו אותן בניתוח, SWOT רא ו סוף. 2.2 תוצר בהירות לגבי החוזקות שיש לנצל והחולשות שיש לשפר במודל העסקי הקיים, בדגש על שתי הנקודות המובילות בכל קטגוריה כלי זה פותח בהשראת כלי שנבדק במסגרת פרויקט Maribe של תוכנית Horizon 2020 של האיחוד האירופי

19 הצעת ערך עלות/הכנסות שול י רווח עלויות הבנה 2.1 המודל העסקי הקיים חוזקות וחולשות עמ' חוזקות וחולשות NA חולשות חוזקות הצעת הערך שלנו לא נותנת מענה לצרכים של מגזרי לקוחות בפלחי שוק משמעותיים. שביעות הרצון של הלקוחות נמוכה. הצעת הערך שלנו ממלאת את כל הצרכים המשמעותיים של מגזרי לקוחות בפלחי היעד שלנו. שביעות הרצון של הלקוחות גבוהה. 1 2 להצעת הערך שלנו אין השפעות רשתיות. המודלים שלנו לגבייה ותמחור אינם עונים על צרכי הלקוחות ועל ציפיותיהם. איננו לוכדים 'ערך קיימות' שנוצר עבור לקוחות. להצעת הערך שלנו יש השפעות רשת חזקות. המודלים שלנו לגבייה ותמחור עונים באופן אפקטיבי על הצרכים והציפיות של הלקוחות. אנו לוכדים באופן מלא 'ערך קיימות' שנוצר עבור לקוחות שולי הרווח שלנו נמוכים בהשוואה למתחרים. שולי הרווח שלנו גבוהים בהשוואה למתחרים. 6 ההכנסות שלנו בלתי צפויות. כל מכירה דורשת מאמץ נוסף. אנו לא מייצרים הכנסות לפני שאנו סופגים עלויות של מוצרים/שירותים שנמכרו. העלויות שלנו בלתי צפויות. מבנה עלות המוצר שלנו גבוה משמעותית מזה של המתחרים. מבנה עלות השירות שלנו גבוה משמעותית מזה של המתחרים. במבנה העלות שלנו יש יתרונות נמוכים לגודל. במבנה העלות שלנו יש משקל גבוה לנכסים, והעלויות בעיקרן קבועות. העלות שלנו לשרת לקוחות אינה מתואמת לפי מגזרי לקוחות. ההכנסות שלנו צפויות. כל מכירה מייצרת בעקבותיה הכנסות חוזרות ונשנות / רכישות חוזרות. אנו מייצרים הכנסות לפני שנגרמות לנו עלויות של סחורות/שירותים שנמכרו. העלויות שלנו צפויות. מבנה עלות המוצר שלנו נמוך משמעותית מזה של המתחרים. מבנה עלות השירות שלנו נמוך משמעותית מזה של המתחרים. במבנה העלות שלנו יש יתרונות משמעותיים לגודל. מבנה העלויות שלנו דל בנכסים והעלויות בעיקרן משתנות. העלות שלנו לשרת לקוחות מתואמת לפי מגזרי לקוחות

20 מודל הפעלה פעולות מפתח משאבי מפתח שותפי מפתח הבנה 2.1 המודל העסקי הקיים חוזקות וחולשות עמ' חוזקות וחולשות NA חולשות חוזקות המתחרים שלנו יכולים להעתיק בקלות את פעילויות המפתח שלנו. למתחרים קשה להעתיק את פעילויות המפתח שלנו. 16 פעילויות המפתח שלנו זקוקות להשקעה משמעותית כדי לצמוח בקנה מידה. פעילויות המפתח שלנו יכולות לצמוח בקלות בקנה מידה ללא צורך בהשקעה משמעותית. 17 פעילויות המפתח שלנו אינן ממלאות את יכולות הליבה הדרושות לנו. פעילויות המפתח שלנו תואמות את יכולות הליבה שאנחנו צריכים. 18 פעילויות המפתח שלנו בקושי תומכות בכלכלה מעגלית במודל העסקי שלנו. פעילויות המפתח שלנו תומכות באופן מלא בכלכלה מעגלית במסגרת המודל העסקי שלנו. 19 משאבי המפתח שלנו אינם עונים על צרכי המודל העסקי שלנו. משאבי המפתח שלנו תומכים בצרכים של המודל העסקי שלנו באופן מלא. 20 משאבי המפתח שלנו תומכים בכלכלה מעגלית במודל העסקי שלנו במידה מצומצמת. משאבי המפתח שלנו תומכים בכלכלה מעגלית במודל העסקי שלנו באופן מלא. 21 משאבי המפתח שלנו ניתנים לבנייה או רכישה בקלות על ידי מתחרים. למתחרים קשה מאוד לבנות או לרכוש את משאבי המפתח שלנו. 22 שותפי המפתח אינם מספקים לנו יתרון תחרותי. שותפי המפתח מספקים לנו יתרון תחרותי בלעדי. 23 שותפי מפתח תומכים בכלכלה מעגלית במודל העסקי שלנו במידה מצומצמת. שותפי מפתח מאפשרים ומקדמים כלכלה מעגלית במסגרת המודל העסקי שלנו. 24 שותפי המפתח אינם תורמים לנו כל ערך בחינם. שותפי המפתח מוסיפים ערך בחינם. 25 לקוחות אינם תורמים לנו ערך כלשהו. לקוחות תורמים לנו ערך )בחינם(

21 ממשק לקוחות מגזרי לקוחות ערוצי לקוחות קשרי לקוחות הבנה 2.1 המודל העסקי הקיים חוזקות וחולשות עמ' חוזקות וחולשות NA חולשות חוזקות איננו מבינים את הערך הפוטנציאלי המלא שניתן ליצור עבור לקוחות. אנו מבינים את הערך הפוטנציאלי המלא שיכול להיווצר עבור לקוחות. 27 נאמנות הלקוחות נמוכה. נאמנות הלקוחות גבוהה. 28 נטישת הלקוחות גבוהה )שימור הלקוחות נמוך(. נטישת הלקוחות נמוכה )שימור הלקוחות גבוה(. 29 שיעור רכישת לקוחות חדשים הוא נמוך. שיעור רכישת לקוחות חדשים הוא גבוה. 30 נתח השוק שלנו מתכווץ. נתח השוק שלנו גדל. 31 ערוצי הלקוחות שלנו אינם מתקשרים ביעילות את הצעת הערך שלנו. ערוצי הלקוחות שלנו אינם מספקים ביעילות את הצעת הערך שלנו. ערוצי הלקוחות שלנו אינם תואמים למגזרי לקוחות יעד לפי פלחי שוק. ערוצי הלקוחות שלנו אינם מגיעים ביעילות למגזרי לקוחות יעד. ערוצי הלקוחות שלנו מתקשרים ביעילות את הצעת הערך שלנו. ערוצי הלקוחות שלנו מספקים ביעילות את הצעת הערך שלנו. ערוצי הלקוחות שלנו מותאמים היטב למגזרי לקוחות יעד. ערוצי הלקוחות שלנו מגיעים ביעילות למגזרי לקוחות יעד קשרי הלקוחות שלנו חלשים. קשרי הלקוחות שלנו חזקים. 36 המודלים שלנו לקשרי לקוחות אינם תואמים לציפיות הלקוח. המודלים שלנו לקשרי לקוחות תואמים לציפיות הלקוחות. 37 המודלים שלנו לקשרי לקוחות אינם תואמים להצעת הערך שלנו. המודלים שלנו לקשרי לקוחות משפרים את הצעת הערך שלנו. 38 הלקוחות שלנו יכולים לעבור למתחרה בכל עת. הלקוחות שלנו נעולים במערכות יחסים ארוכות טווח

22 הבנה 2.1 המודל העסקי הקיים מיפוי רשת ערך מיפוי רשת ערך עמ' 1 כדי שתתאפשר הצלחתם של מודלים של כלכלה מעגלית חברות לא יכולות לעבוד באופן מבודד. הדבר מחייב ספקים, שותפים, לקוחות וארגונים אחרים לאורך שרשרת הערך לשתף פעולה באופן ישיר או עקיף. כל מערכות היחסים האלה כרוכות בחילופי ערך )כלכליים או לא כלכליים(. רא ו שלב 3: דפוסי מודל עסקי של כלכלה מעגלית להתייחסות לטרמינולוגיה של זרימת חומרים. צעד 1: דונו בזרימת החומרים העיקריים הקשורים להצעת הערך ולמודל העסקי הנבחנים ומפו אותם. צעד 2: דונו ביחסים בין שחקני מפתח המשפיעים על זרימת החומרים ובאופי מערכות היחסים במונחי הערך בתהליך החליפין, ומפו אותם. "מיפוי הערך" ייעשה מבחינת ערך כלכלי/פיננסי, כמו גם ערך חברתי וסביבתי. תוצר בהירות לגבי האופן שבו חומר וערך זורמים כיום, כמו גם הבנה טובה יותר של מערכות היחסים המרכזיות הנדרשות כדי לאפשר זרמים מעגליים יותר. 20

23 הבנה 2.1 המודל העסקי הקיים מיפוי רשת ערך עמ' פרספקטיבה של זרימת חומרים גבול מערכת החלפת חומר מתחדש שימוש מחדש משאבים ב Resource recovery חידוש Recondition ייצור מחדש Remake משאב מעגלי Circular sourcing חמ"ג בתולי מתכלה יצרני רכיבים ייצור מוצר שירות משתמש קצה מקטע א יציאה מהמערכת לולאה סגורה ישיר/ סימביוזה שימוש בפסולת מתהליך ייצור Co-product recovery עקיף גישה לערך המוצר Access ביצועים Performance משתמש קצה מקטע ב שוק חומרים שניוני לולאה פתוחה שרשרת ערך אחרת 21

24 הבנה 2.1 המודל העסקי הקיים מיפוי רשת ערך עמ' שרשת ערך תיקון ע"י צד שלישי מיזם חברתי יצרני רכיבים יצרני מוצר מוגמר קמעונאי משתמש קצה מתווך שוק יצרני חומרים עירייה/ רשות מקומית זרימת חומרים חילופי ערך 22

25 הבנה 2.2 הקשר נוכחי הקשר נוכחי קנבס מפת קונטקסט עמ' 1 לפני שתצללו לעומק יצירת מודלים עסקיים חדשים, נדרשת לכם הבנה טובה של הקונטקסט הנוכחי בתוכו אתם פועלים )כלומר, שוק רחב יותר, רשתות ערך, תעשייה או כלכלה(. המודל העסקי שלכם לא מתקיים בוואקום, וככזה, הוא מעוצב ע" י מספר עצום של גורמים חיצוניים ומושפע מהם. על-ידי מיפוי המגמות העכשוויות )כלומר, גורמים המשפיעים על העסק שלכם כיום(, תוכלו לחזות מגמות עתידיות בדיוק רב יותר. מיפוי הקשר יעזור לכם לחפש מניעים מחוץ לארגון שלכם ולזהות את הכוחות ש)יכולים( לעצב את העסק שלכם כיום ובעתיד מפת קונטקסט ) Context Map( רוב הצוותים נוטים לנתח את ההקשר של המוצר או הארגון שלהם בראייה של הטווח הקצר, המושרשת בתפישה של כאן ועכשיו. קנבס הקונטקסט נועד לעזור לצוות שלכם להרחיב את החשיבה שלכם מעבר לגבולות המוצר והארגון שלכם, לנהל שיחה מעמיקה יותר על מה שקורה בעולם ומה משתנה וישפיע על העסק שלכם בעתיד. צעד 1: החברה שלכם החברה או הארגון שלכם עומד במרכז התמונה. צעד 2: מגמות דמוגרפיות חפש ו נתונים על הדמוגרפיה, רמת ההשכלה, מצב התעסוקה. מהם השינויים הגדולים בתחומים אלה? צעד 3: כללים ותקנות אילו אמצעי מדיניות, כללים ותקנות אתם חושבים שייכנסו לתוקף בעתיד )הקרוב(? מה יש לממשלה בכוונת? האם יש מיסים חדשים? צעד 4: כלכלה וסביבה מה קורה במשק? ומה המצב בסביבה הרחוקה יותר? האם יש מגמות כלכליות שישפיעו על העסק שלכם? אתם חושבים שלשינויי האקלים תהיה השפעה? צעד 5: תחרות מה עם התחרות? קחו זמן כדי לזהות את התחרות הבלתי צפויה. האם יש שחקנים חדשים? תחרות שמגיעה ממקורות לא צפויים? צעד 6: מגמות טכנולוגיות אילו מגמות טכנולוגיות חדשות אתם רואים שעולות וישפיעו על העסק שלכם? צעד 7: צרכי הלקוח כיצד ישתנו צרכי הלקוחות בעתיד? האם אתם רואים מגמות חדשות? האם יש תנודות גדולות בהתנהגות הלקוחות? האם יש מגמות חדשות שנעשות מרכזיות יותר? צעד 8: אי ודאות האם את ם רואים אי-ודאויות חשובות? דברים שעשויים להיות בעלי השפעה עצומה אבל לא ברור איך א ו מתי? צעד 9: הזדמנויות ואיומים בסקירת הקנבס לאחר שהושלם, זהו כל אחד בנפרד )רעיון אחד לכל פתקית( מהן שתי ההזדמנויות המובילות ושני האיומים הגדולים ביותר לדעתכם בתוך הקנבס. הזינו אותם בניתוח. SWOT רא ו סוף שלב. 2.2 תוצר הבנה ברורה ומשותפת של ההקשר הנוכחי הסובב את המודל העסקי שלכם, ההזדמנויות הגדולות ביותר שיש לרתום והאיומים הגדולים ביותר שיש לקחת בחשבון כשמתקדמים. 23

26 הבנה 2.2 הקשר נוכחי קנבס מפת קונטקסט עמ' קנבס מפת הקשרים )קונטקסט( מגמות דמוגרפיות בדקו נתוני דמוגרפיה, חינוך, תעסוקה. האם יש שינויים גדולים שישפיעו על העסק שלכם? כללים ותקנות האם יש מגמות בכללים ובתקנות שישפיעו על העסק שלכם בעתיד הקרוב? כלכלה וסביבה מהן המגמות בכלכלה ובסביבה שישפיעו על העסק שלכם? תחרות אילו מגמות אתם רואים בקרב המתחרים? האם יש שחקנים חדשים? החברה שלכם מגמות טכנולוגיות מהם השינויים הטכנולוגיים הגדולים שישפיעו על העסק שלכם בעתיד הקרוב? צרכי הלקוחות מהן המגמות הגדולות בצרכי הלקוחות? כיצד מתפתחות הציפיות של הלקוחות בעתיד הקרוב? אי-ודאויות האם אתם מזהים אי -ודאויות גדולות? דברים שיכולה להיות להם השפעה רבה, אבל לא ברור כיצד או מתי? 24

27 .21 ניתוח SWOT עמ' 1 2. הבנה 2.2 הקשר נוכחי ניתוח SWOT סעיף זה כולל ניתוח של החוזקות, החולשות, ההזדמנויות והאיומים SWOT( Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats ו( המק שרים למודל העסקי הקיים. כמקובל בניתוח,SWOT החוזקות והחולשות הן פנימיות למודל העסקי של הארגון. לעומתן, ההזדמנויות והאיומים הם חיצוניים לארגון האמור, ונובעים מההקשר שבו הוא פועל )כפי שמודגם בדיאגרמה מטה ). צעד 1: לאחר שזיהיתם חוזקות וחולשות במודל העסקי הנוכחי שלכם, ראו 2.1 מודל עסקי נוכחי: חוזקות וחולשות; והזדמנויות ואיומים בתוך ההקשר הנוכחי, רא ו 2.2 הקשר נוכחי: צעד. 9 מקמו אותם בחלק המתאים של טופס ניתוח ה- SWOT כדי למפות את החסמים למעגליות והגורמים המאפשרים אותה, הפנימיים והחיצוניים. תוצר הבנה משותפת של הגורמים החשובים למודל עסקי זה, כמו גם פוטנציאל לשיפורים במודלים העסקיים העתידיים. 25

28 .22 ניתוח SWOT עמ' 2 2. הבנה 2.2 הקשר נוכחי ניתוח SWOT גורמים מאפשרים חסמים גורמים אלו הם פנימיים בעסק מקושרים להיבטי מפתח של העסק הקשר עסקי חוזקות חולשות הזדמנויות איומים גורמים אלו הם חיצוניים לעסק מקושרים למגמות מרכזיות הקשר עסקי מקור: פרויקט R2PI 26

29 הבנה 2.3 חזון למעגליות 5 קנבס חזון חזון 2.3 למעגליות צעדים נועזים עמ' 1 כפי שחשוב לדעת מאיפה אתם מתחילים, באותה מידה עליכם לדעת לאן מועדות פניכם. לכן עליכם לבנות חזון למעגליות, כדי שלארגון שלכם יהיה מסלול/כיוון התקדמות ברור )כלומר, משולב עם עקרונות ליבה של כלכלה מעגלית(. חזון ברור יוצר מיקוד ומספק נקודת עוגן לקבלת החלטות אסטרטגיות אמיצות. הוא מניע את החיפוש אחר מודלים עסקיים מעגליים חדשים. ראייה מעגלית ברורה ומשכנעת נותנת כיוון לכל מה שהארגון שלכם עושה כשהוא מתקדם קנבס חזון 5 צעדים נועזים קנבס החזון יסייע לכם לעצב במשותף את החזון, כמו גם את 5 השלבים הנועזים להשגתו. בנוסף, באמצעות כלי זה, הצוות יוכל להבהיר מה תומך ומקדם את החזון שלו, מה מאתגר אותו, ומהן ההזדמנויות שנוצרות בעבודה לקראת יישומו. היתרון המרכזי של הקנבס הינו שהוא יעזור לכם להפיק קריטריוני ם לעיצוב המודל) םי ) העסקיים והאסטרטגיה שלכם. מבוא: חשוב למלא את הקנבס, סעיף אחר סעיף, בסדר הבא : צעד 1: הצהרת חזון מה החזון המנחה שלכם למעגליות? כוכב הצפון שתכוונו את צעדיכם לכיוונו בכל זמן. צעד 2: נושאים מהותיים מהם הנושאים המהותיים התומכות בחזון שלכם? תארו אותם במילה אחת או שתיים. צעד 3: איך זה מופיע כיצד יופגנו התמות בחברה שלכם? איך זה יהפוך את תמות החזון לממשיות וכיצד הן יעוררו השראה באחרים? צעד 4: הזדמנויות מהן התמיכות המאפשרות לכם להגיע לעתידכם? צעד 5: אתגרים מהם האתגרים שעלולים לעכב אתכם מלהגיע לעתידכם? צעד 5 6: צעדים נועזים מהם 5 הצעדים הנועזים בהם יש לנקוט כדי להשיג את החזון שלכם למעגליות? צעד 7: ערכי מפתח מהם הערכים החיוניים המהווים את הבסיס לחזון ולצעדים שלכם? כיצד ניתן לכנס ערכים אלה לכדי מערך אחד? תוצר חזון ברור ו- 5 צעדים קונקרטיים שתוכלו לנקוט בהם, שיקרבו את החברה שלכם ל'כוכב הצפון' בחזונכם. 27

30 הבנה 2.3 חזון למעגליות קנבס חזון צעדים נועזים עמ' קנבס חזון 5 צעדים נועזים נושא נושא נושא החזון הצהרת מהו מצב העתיד עבור העסק שלכם? כיצד תעזרו ללקוחות שלכם? נושא נושא חיזוקים מה הגורמים המחזקים אתכם לקראת יישום החזון? אתגרים מהם האתגרים המעכבים אתכם בדרך ליישום החזון? צעדים נועזים הצעדים הגדולים לקראת יישום החזון שלכם THE GROVE CONSULTANTS INTERNATIONAL THIS VERSION BY DESIGNABETTERBUSINESS.COM 28

31 הבנה 2.3 חזון למעגליות רמת ביטחון ושאפתנות עמ' רמת ביטחון ושאפתנות טופס פשוט ז ה משמש לדרג עד כמה אתם חושבים שהחזון שלכם למעגליות שאפתני, ועד כמה את ם בטוחים בחזון זה. השלמת הטופס כצוות מזהה עד כמה המחשבות של כולם מתואמות סביב החזון והאם יש או אין סיבה לדיון נוסף. צעד 1: על ידי שימוש במדבקות נקודה צבעוניות או כתיבת ראשי תיבות של השמות ישירות על הקנבס, כל חברי הצוות מציינים על הקנבס איפה הם חושבים שמדורג החזון הקולקטיבי מבחינת ביטחון ושאפתנות. תוצר בהירות והוכחה האם הצוות מתואם בנוגע לחזון שלכם )למעגליות ). מבט כולל האם החזון שלכם )למעגליות( שאפתני מספיק, לפי הקונצנזוס. מבט על כמה הצוות שלכם בטוח שאת ם יכולים ליישם חזון זה )למעגליות (, ואולי לזהות האם אתם צריכים לעבוד כדי לרתום את הצוות לעניין או לשקול מחדש מדוע ייתכן שהצוות שלכם לא מפגין ביטחון. 29

32 .26 שאפתנות 2. הבנה 2.3 חזון למעגליות רמת ביטחון ושאפתנות עמ' רמת ביטחון ושאפתנות שאפתנות גבוהה / ביטחון גבוה שאפתנות גבוהה / ביטחון נמוך שאפתנות נמוכה / ביטחון גבוה שאפתנות נמוכה / ביטחון נמוך ביטחון 30

33 הבנה 2.4 הגדרת קריטריונים לתכנון הגדירו קריטריונים לתכנון קנבס של קריטריונים לתכנון עמ' 1 התוצרים השונים מתרגילי בניית המודל העסקי, מיפוי ההקשר ויצירת הראייה המעגלית יספקו מידע לקריטריונים שלכם לתכנון. קריטריונים אלו מסייעים לספק בהירות ומיקוד בניצול החוזקות במודל העסקי שלכם או בטיפול בחולשות. באותה מידה, חשוב לשאול - מהם ההקשרים החשובים והרלבנטיים ביותר בהם אתם פועלים? עמידה על טיבם של הקשרים אלו יוסיף מידע ויסייע, בתכנון ועיצוב המודלים העסקיים העתידיים שלכם. כיוון התנועה, רמות התעוזה והשאפתנות עליהם מעיד החזון שלכם, יסייעו גם כן בקביעת הקריטריונים התכנוניים שלכם, ויעזר ו להבין מה חייב להיות, צריך להיות, יכול להיות ולא יהיה חלק מעיצוב המודל העסקי לעסק העתידי שלכם. זוהי גם הזדמנות לסקור את דפוסי המודל העסקי המעגלי ולבחור איזה/אילו מהם אתם חושבים שצריך /אפשר להפנים בתכנון המודל העסקי החדש שלכם, מכיוון שהמצב הקיים הראה שישנו פוטנציאל עבור סוגים אלה של פעילויות מעגליות. ראו שלב : 3 דפוסי מודל עסקי של כלכלה מעגלית קנבס קריטריונים לתכנון סביר להניח שהקריטריונים לתכנון שתגבשו יגיעו תחילה מהחזון שגיבשתם כצוות. תגלו שחלק מההיבטים בחזון חשובים כל כך, שאינכם מוכנים להתפשר עליהם. זה בעצם אומר שאלמנטים מסוימים הם גמישים קצת יותר )אבל אולי לא לגמרי גמישים(. כדי למצוא את ההיבטים החשובים ביותר בחזון שלכם, השתמשו בשיטת :"MoSCoW" סווגו כל היבט כחיוני )"חייב" Must (, נדרש )"צריך",)Should אפשרי )"יכול" Could ) או לוויתור )"לא ייעשה" Won't (. תהליך זה יסייע לכם לתעדף. צעד 1: חיוני הכרחי שיהיה: אלמנטים שלא תתפשרו עליהם ואינכם יכולים לוותר עליהם. צעד 2: נדרש צריך להיות: קריטריונים לא חיוניים שהייתם רוצים שייכללו. צעד 3: אפשרי יכול להיות: כל דבר שאינו קשור באופן מיידי למימוש החזון שלכם. צעד 4: נוותר לא יקרה: דברים שבהחלט לא תעשו. תוצר בהירות ומיקוד של כוונה כבסיס ידע לאפשרויות מודל עסקי )מעגלי( עתידי. 31

34 הבנה 2.4 הגדרת קריטריונים לתכנון קנבס של קריטריונים לתכנון עמ' קנבס קריטריונים לתכנון חיוני ברים הכרחיים ש ד לא תתפשרו עליהם צריך היבטים שכדאי שיכללו ומאפיינים חשובים אפשרי היבטים שניתן לכלול ומאפיינים אופציונליים בהחלט לא היבטים שלא צריך לכלול דברים שבהחלט אינם לדיון וגם לא תתפשרו עליהם 32

35 הבנה 2.5 הערכה עצמית הערכה עצמית אבחון מעגליות של מודל עסקי עמ' 1 באמצעות כלי ההערכה למעגליות והמודל העסקי של,R2Pi השלימו את שני גיליונות העבודה כדי לזהות תחומי עניין שככל הנראה ידרשו תשומת לב נוספת. הערכה זו מסייעת גם להבנת המוכנות ולספק בסיס למדידה או השוואה עתידית )בנצ'מרק )benchmark אבחון מעגליות של מודל עסקי כלי אבחון המעגליות של המודל העסקי פותח בהתבסס על מחקר שנערך על שיטות להערכת מעגליות ברמת המוצר, המודל העסקי והמערכת, כפי שהם מתייחסים להמשגה של מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית )מספר מדדי מוצר מתבססים על המתודולוגיה של מכון C2C ותוקפו על יד ו(. כלי זה מאלץ אתכם להסתכל על המודל הקיים שלכם דרך עדשה מעגלית. כך, תוכלו להעריך ולזהות היבטים של המודל העסקי הנוכחי שהם כבר בעלי חוזקות עם מהות מעגלית בעיקרן, )ובייחוד כאלו שלא הייתם מודעים להם( ואותם תוכלו למנף בשלב החדשנות )ראו שלב 3.2.2(. בעזרת כלי זה תמקדו את דפוס החשיבה שלכם במעבר מליניארי למעגלי. מבוא: בהתייחס למקרא בחלק העליון של הגיליון, דרגו את הנושאים הבאים בסולם מ- 1 עד 5 בין הליניארי למעגלי, לצד כל אחד מההיבטים: מוצר, מודל עסקי ומערכת. אם הדירוג נמוך מ -3, הנטייה היא לכיוון מודל ליניארי. אם הוא מעל 3, את ם נוטים לכיוון מודל מעגלי. אם הגורם המסוים אינו ישים עבורכם או שאינו רלוונטי, סמנו תחת :'NA' צעד 1: תעדו את ה -'S ' )מצב כיום today )Status בטווח שבין 1-5, בהתבסס על מצבו של הארגון כיום. צעד 2: רשמו את ה- 'O ' )יעד )Objective בטווח שבין, 1-5 בהתבסס על המקום שבו ברצונכם להיות תוך 3 שנים. צעד 3: בחנו את התשובות שלכם. באופן אידיאלי, 'היעד' שלכם צרי ך להיות )במקרה הגרוע( כמו ה'מצב כיום' או צעד אחד או יותר לקראת מצב מעגלי יותר. תוצר סקירה כללית של היבטים במודל העסקי הקיים שלכם שכבר היום נוטים לכיוון מעגלי, אותם ניתן למנף במהלך מסע השינוי שלכם. מעודד אתכם לשקול אילו היבטים של העסק שלכם תרצו לשפר באמצעות מעגליות ומתעד זאת. 33

36 הבנה 2.5 הערכה עצמית אבחון מעגליות של מודל עסקי אבחון מעגליות של מודל עסקי עמ' 2 מקרא דפוס מודל עסקי מעגלי משאב מעגלי sourcing( )Circular מיחדוש Re-condition( ) ייצור מחדש )Re-make( גישה לערך המוצר Access( ) מכירת ביצועים )Performance( שימוש בתוצרי לוואי כחומר גלם Co-product( ) אחזור משאבים recovery( )Resource מודל תפעול שותפי מפתח פעילויות מפתח משאבי מפתח הצעת ערך הצעת ערך ממשק לקוחות פיננסי קשרי לקוחות ערוצים מגזרי לקוחות מבנה עלות זרמי הכנסות * צורה מלאה רכיב מודל עסקי בעדיפות גבוהה ** חצי צורה רכיב מודל עסקי רלוונטי אחר 34

37 מוצר הבנה 2.5 הערכה עצמית אבחון מעגליות של מודל עסקי עמ' אבחון מעגליות של מודל עסקי )Status( המצב היום = S )Objective( יעד תוך 3 שנים = O NA נוטה למודל לינארי נוטה למודל מעגלי לא אפיינו את זהות המוצרים שלנו במונחים של חומרים גנריים )למשל אלומיניום, פוליאתילן, פלדה וכו' ) לא הערכנו את ההרכב הכימי של חומרים )כולל חומרים ממוחזרים( בהם נעשה שימוש במוצר שלנו איננו שואפים להשתמש בחומרים ממוחזרים במוצר שלנו איננו שואפים להשתמש בפסולת ייצור או זרמי פסולת של צד שלישי כתשומות לייצור שלנו המוצר מאופיין ב- 100% בחומרים הגנריים שלו )למשל אלומיניום, פוליאתילן, פלדה וכו'( ו/או בשמות קטגוריות ומוצרים )למשל ציפויים, צבעים, חומרי ניקוי, ריהוט ישיבה ) הערכנו באופן מלא את ההרכב הכימי של כל החומרים )חומרים ממוחזרים כלולים( שנעשה בהם שימוש במוצר שלנו אנו ממקסמים את השימוש בחומרים ממוחזרים מפסולת לפני או אחרי שימוש הצרכן במוצר שלנו, ורוכשים אותם ממקורות חיצוניים למתקן של היצרן אנו ממקסמים את השימוש בפסולת ייצור או זרמי פסולת של צד שלישי כתשומות לייצור שלנו איננו שואפים להשתמש בחלקים ורכיבים מחודשים, משופצים או מתוקנים במוצרים שלנו אנו ממקסמים את השימוש בחלקים ורכיבים מחודשים, משופצים או מתוקנים במוצרים שלנו 5 איננו שואפים להשתמש בחומרים המתחדשים במהירות במוצר שלנו אנו ממקסמים את השימוש בחומרים המתחדשים במהירות במוצר שלנו 6 איננו שואפים להשתמש בחומרים מתכלים ביולוגית/בקומפוסט במוצר שלנו איננו לוקחים בחשבון את אפשרויות המיחזור של החומרים שנעשה בהם שימוש במוצרים שלנו אנו ממקסמים במוצר שלנו את השימוש בחומרים הידועים כמתכלים או שיכולים לעבור פירוק ביולוגי אנו משתמשים במוצרים שלנו רק בחומרים שהוכחו כניתנים למיחזור, טכנית וכלכלית )למשל לא רעילים, ניתנים להפרדה לזרמי חומרים וכו' ) 7 8 התיישנות מתוכננת מובנית )פחת מובנה( בעיצוב המוצר המוצר מיועד לעמידות 9 אורך החיים הטכני של המוצר נמוך מהממוצע בתעשייה אורך החיים הטכני של המוצר הוא מעל הממוצע בתעשייה 10 אורך החיים הפונקציונלי של המוצר נמוך מהממוצע בתעשייה אורך החיים הפונקציונלי של המוצר הוא מעל הממוצע בתעשייה 11 35

38 מוצר מודל עסקי הבנה 2.5 הערכה עצמית אבחון מעגליות של מודל עסקי עמ' אבחון מעגליות של מודל עסקי )Status( המצב היום = S )Objective( יעד תוך 3 שנים = O NA נוטה למודל לינארי נוטה למודל מעגלי תקופת האחריות על המוצר נמוכה מהממוצע בתעשייה תקופת האחריות על המוצר היא מעל הממוצע בתעשייה 12 המוצר אינו מיועד לפירוק כדי לאפשר ניצול נוסף או שימוש חוזר ברכיבים/חומרים; וגם אינו מתכלה המוצר אינו מעוצב מתוך כוונה לחזור למעגל 'טכני' או 'ביולוגי', ואין גם תוכנית מוגדרת לניצול מחדש של משאבי המוצר ולחידושו. המוצר אינו מעוצב כך שיהיה ניתן לתיקון המוצר אינו מעוצב כך שיהיה ניתן לשדרוג המוצר מתוכנן להתפרק באופן כלכלי כך שיתאפשר ניצול נוסף או שימוש חוזר ברכיבים/חומרים; או שהוא מתכלה ללא התערבות נוספת המוצר עוצב כדי שיחזור למעגל 'טכני' או 'ביולוגי', ומוגדרת תוכנית לניצול מחדש של משאבי המוצר ולחידושו המוצר מעוצב להיות בר תיקון באופן כלכלי )על ידי המשתמש או צד שלישי ) המוצר מעוצב כך שיהיה ניתן לשדרוג, בהתאמה לצרכי הלקוח המשתנים )למשל על ידי היותו מודולרי, באמצעות שדרוגי תוכנה וכד'( ייצור מחדש לא נלקח בחשבון בעיצוב המוצר המוצר מעוצב כך שיהיה כלכלי לייצר אותו מחדש 17 הכנסות מונעות בעיקר על ידי מכירת נכסים/מוצרים הכנסות מונעות בעיקר על ידי הפקת רווח משימוש בנכס/מוצר ו/או ביצועים שלו 18 הערך העיקרי ללקוח מתקבל בעסקאות מכירה של מוצר )למשל מחיר תחרותי ) הערך ללקוח מתמקד בתועלת ללקוח לכל החיים )כולל הפחתה/שליטה במחיר הבעלות; ביצועי הנכסים ) 19 הצעת הערך מתמקדת במוצר הצעת ערך ממוצבת כשירות )כולל חבילת מוצר/שירות ) 20 הצעת ערך אינה כוללת תחזוקה או שירותים בעלי ערך מוסף אחרים הצעת ערך כוללת חבילת תחזוקה או שירותים אחרים בעלי ערך מוסף 21 איננו שואפים לעשות שימוש חוזר ולהחזיר לתוך הייצור שלנו את תוצרי פסולת הייצור או זרמי הפסולת מהפעילות שלנו אנו ממקסמים את השימוש החוזר בתוצרי פסולת יצור או בזרמי פסולת מהפעילות שלנו, ומחזירים אותם לייצור שלנו 22 36

39 מערכת הבנה 2.5 הערכה עצמית אבחון מעגליות של מודל עסקי עמ' אבחון מעגליות של מודל עסקי )Status( המצב היום = S )Objective( יעד תוך 3 שנים = O NA נוטה למודל לינארי נוטה למודל מעגלי שירותי תיקון וזמינות חלקי חילוף אינם זמינים למעשה ללקוח. רשת שירותי תיקון וחלקי חילוף מבוססים באופן פעיל בשוק. 23 שירותי ייצור מחדש לא הוקמו באופן פעיל בשוק. איננו שואפים לעשות שימוש חוזר בתוצרי ייצור או בזרמי פסולת מהפעילות שלנו ע"י אספקתם לצדדים שלישיים כתשומות לייצור שלהם )למשל באמצעות קשרי אספקה ישירים או עקיפים(. אין לנו תוכנית החזרה או ניצול חלקים של המוצרים שלנו בסוף חייהם )של העסק עצמו או באמצעות צד שלישי(. אין לנו תוכנית החזרה או ניצול חלקים של רכיבי המוצרים שלנו בסוף חייהם )של העסק עצמו או באמצעות צד שלישי(. אין לנו הסדר מיחזור עבור חומרים בתוך המוצרים שלנו בסוף החיים )של העסק עצמו או באמצעות צד שלישי(. שירותי ייצור מחדש הוקמו באופן פעיל בשוק )של העסק עצמו או צד שלישי(. אנו ממקסמים את השימוש החוזר בתוצרי ייצור או בזרמי פסולת מהפעילות שלנו על ידי אספקתם לצדדים שלישיים כתשומות לייצור שלהם )למשל באמצעות יחסי אספקה ישירים או עקיפים(. יש לנו תוכנית החזרה או ניצול חלקים המכסה באופן מלא את כל הרכיבים מכל המוצרים שלנו בסוף חייהם )של העסק עצמו או באמצעות צד שלישי, למשל הסדר.)EPR יש לנו תוכנית החזרה או ניצול משאבים המכסה באופן מלא את כל הרכיבים מהמוצרים שלנו בסוף החיים )של העסק עצמו או באמצעות צד שלישי(. תשתית מיחזור זמינה באופן נרחב עבור סוג זה של מוצר, והחומר כבר ממוחזר בדרך כלל בפועל ללא צורך בפירוק מיוחד איננו מספקים תמריצים להחזרת המוצר שלנו בסוף החיים. אנו מספקים תמריצים להחזרת המוצר שלנו בסוף החיים )למשל פקדון, החלפה, מזומן(. 29 אין לנו מידע על האפקטיביות בפועל של איסוף המוצר שלנו בסוף החיים. יש לנו חשיפה מלאה לאפקטיביות בפועל של איסוף המוצר שלנו בסוף החיים. 30 אין לנו מידע על היעדים אליהם המוצרים שלנו מגיעים בסוף החיים. יש לנו ידיעה ברורה מה היעדים אליהם המוצרים שלנו מגיעים בסוף חייהם. 31 אין לנו מידע על האפקטיביות בפועל של מיחזור חומר מהמוצרים שלנו שמשאביהם נוצלו מחדש בסוף חייהם. אנו יודעים באופן מלא מה האפקטיביות בפועל של מיחזור חומר מהמוצרים שלנו שמשאביהם נוצלו מחדש בסוף חייהם. 32 אין לנו מידע על היעד של חומרים ממוחזרים מהמוצרים שלנו בסוף חייהם. יש לנו מידע ברור לגבי היעדם אליהם מגיעים החומרים הממוחזרים מהמוצרים שלנו בסוף חייהם

40 חדשנות מבוא המיקוד העיקרי בשלב זה צריך להיות בתכנון ועיצוב מספר אפשרויות ישימות למודל העסקי ולהצעת הערך החדשים שלכם. יהיה עליכם לבחון אותם לעומת הקריטריונים שלכם לתכנון, ולבחור רק אפשרות אחת שתתקדמו איתה אל שלב התיקוף )ולידציה(. שימו לב שסביר להניח שתחזר ו לאפשרויות אלו לאחר שלא תוכלו לתפעל את אפשרות המודל העסקי הראשונה שלכם )התיקוף ייכשל (, ואז תנסו לתקף את האפשרויות האחרות לפי סדר. זוהי אחת הסיבות בגינן עליכם לשאוף ליצור 4-6 הצעות ערך ומודלים עסקיים שונים תצטרכו לנוע על הציר בין שני שלבים אלה, עד שתמצא ו התאמ ת מודל עסקי טובה )תיקוף מוצלח(. ישנם מספר כלים שתוכלו להשתמש בהם כדי לפתח ולבחון את האפשרויות שלכם. 3.2 צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש 3.1 צרו הצעות ערך חדשות 3.4 בדקו מול הקריטריונים לתכנון 3.3 בחנו שותפויות פוטנציאליות 38

41 חדשנות 3.1 צרו הצעות ערך חדשות צרו הצעות ערך חדשות קנבס עיצוב הצעת ערך עמ' 1 בנוסף להיותה אחת מאבני הבניין המהותיות ביותר בקנבס המודל העסקי, הצעת הערך היא גם אחת המורכבות ביותר. ההצלחה הכוללת של המודל העסקי המעגלי החדש שלכם מותנית בערך שהוא מייצר עבור הלקוחות. על ידי עיצוב הצעת ערך איתנה ורלוונטית, תוכלו ליצור, לבחון ולספק בדיוק את מה שהלקוחות שלכם רוצים. היא תסייע לכם לפעול באופן שיטתי כדי להבין לקוחות ומאפשרת לכם לארגן את המידע וההשערות של הלקוחות בצורה פשוטה. תוצאה ישירה של הצעת ערך מתוכננת היטב משתקפת ברווחיות של המודל העסקי שלכם. זה פשוט, ככל שתתכננו את הצעת הערך שלכם באופן ישיר ויעיל יותר סביב הרצונות, הצרכים והנושאים הבוערים ביותר עבור הלקוחות שלכם, כך סביר יותר שהם יהיו מוכנים לשלם תמורתה קנבס מתכנן הצעת הערך כשמגיע הזמן להבין באמת את הלקוחות שלכם, כולל: משימות לבי צו ע; כאבים ורווחים; כמו גם ההצעה שלכם עבורם קנבס הצעת ערך הוא אחד הכלים הזמינים הטובים ביותר שיוכלו לעזור לך בהקשר זה. מבוא: חשוב שהקנבס יושלם, סעיף אחד בכל פעם, בסדר הבא : צעד 1: אישיות מי הוא/היא )למשל מקצוע, גיל(? האם אישיות זו היא קניינית, משתמש, או מקבלת החלטות? צעד 2: משימות לביצוע מהן המשימות שהלקוחות שלכם מנסים לבצע בעבודה או בחיים? אלו יכולות להיות משימות פונקציונליות וחברתיות כאחד. אילו צרכים בסיסיים יש ללקוחות שלכם )רגשיים ו /או אישיים(? צעד 3: כאבים מה מעצבן או מדאיג את הלקוחות שלכם? מה מונע מהם לעשות את העבודה? מה מעכב את פעילות הלקוחות שלכם? צעד 4: רווחים מה ישמח את הלקוחות שלכם? לאילו תוצאות הם מצפים ומה יעלה על הציפיות שלהם? חשב ו על היתרונות החברתיים, הרווחים הפונקציונליים והכלכליים. צעד 5: משככי כאבים איך תוכלו להקל על הכאבים והדאגות של הלקוחות שלכם? היו מפורשים בנוגע לאיך דברים אלה יוכלו לעזור. צעד 6: מייצרי רווח מה תוכלו להציע ללקוחות שלכם כדי לעזור להם להגשים את הרווחים? היו ספציפיים )בכמות ובאיכות(! צעד 7: מוצרים ושירותים מהם המוצרים והשירותים שבאפשרותכם להציע ללקוחותיכם כדי שיוכלו לבצע את משימותיהם? תוצר הבהרה מה הם הכאבים והרווחים של הלקוחות שלכם, כולל רעיונות בנוגע לדרכים בהן תוכלו להתייחס אליהם. תוצרים אלה יוזנו לתוך התרגיל הבא משככי הכאבים, מוצרים ושירותים שייתנו כיוון ליצירת אפשרויות חדשות וחדשניות. 39

42 חדשנות 3.1 צרו הצעות ערך חדשות קנבס הצעת הערך קנבס עיצוב הצעת ערך עמ' 2 הצעת ערך לקוחות מייצרי רווח רווחים מוצרים ושירותים תפקיד)י( לקוחות משככי כאבים כאבים 40

43 חדשנות 3.2 צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש צרו הזדמנויות למודל עסקי מעגלי חדש דפוסי מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית עמ' לאחר שהגדרתם את מגזרי הלקוחות העיקריים שלכם והבנתם את צרכיהם )כאבים, רווחים, משימות לביצוע(, אתם מוכנים להתחיל לתכנן מודל עסקי שבאמצעותו תוכלו להתייחס אליהם ולענות עליהם. כדי לעשות זאת באופן אפקטיבי, שאפו ליצור מספר )4-6( אפשרויות שונות למודל עסקי, ובחרו את האפשרות אותה תמשיכו לתקף. דפוסים של מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית )Circular Economy Business Model CEBM( 'דפוס מודל עסקי' )או אבטיפוס, ארכיטיפ( הוא מערך מוגדר של דינמיקות במודל עסקי. על מנת לייצר מסלולי חומרים מעגליים, זוהו שבעה דפוסי מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית. הם מוגדרים על בסיס מערך של דינמיקה ייחודית של המודל העסקי והיכן הם ממוקמים במחזור החיים של המוצר. הדפוסים מתוארים באיור להלן. שניים מהם דפוס י 'גישה' ו 'ביצוע' אינם בהכרח מעגליים כשלעצמם, אך הם מתגברים משמעותית את ההשפעה והערך של המעגליות כאשר הם משולבים עם דפוסים אחרים. צעד 1: כל אחד מ- 7 הדפוסים המעגליים פותח ונבנה כקנבס פרטני הם 'מעגלים' את מערך הקנבס של המודל העסקי כך שיכלול קביעות מנחות רלוונטיות בכל אחד מ- 9 האלמנטים של הקנבס. הם משמשים כתבנית לאופן בו יראה מודל עסקי עבור כל אחת מ- 7 התבניות המעגליות. תוצר הבנת מודלים עסקיים מעגליים פוטנציאליים והשראה להצעות ערך חדשות ומצב עתידי משופר. 41

44 חדשנות 3.2 צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש דפוסי מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית עמ' דפוסי מודלים עסקיים מעגליים מיחדוש Re-condition( ) תיקון תקלה/שיפור אסתטי של מוצר, אך בלי אחריות חדשה /נוספת על המוצרים בכללותם. כולל תיקון ושיפוץ. שימוש בתוצרי לוואי כחומר גלם ) Co-product recovery( עודפי ייצור/תוצרי משנה מתהליך )או שרשרת ערך( אחד/ת הופכים לתשומות עבור תהליך )או שרשרת ערך( אחר/ת. ייצור מחדש Re-make( ) פעילות ייצור המיושמת על סוף מחזור החיים של חלק או מוצר, על מנת להחזיר אותו לביצועים כמו-חדשים או טובים יותר, עם אחריות בהתאמה גישה לערך המוצר Access( ) הענקת גישה למשתמשי קצה לפונקציונליות של מוצרים/נכסים במקום בעלות עליהם. ייצור תכנון עיצוב משאב מעגלי ) Circular sourcing( משאבי חומרים ממוחזרים או מתחדשים שניתן להחזיר אותם למחזור הטכני או הביולוגי. ביצועים Performance( ) התמקדות בהבטחת רמת ביצועים או תוצאה, בהתבסס על הפונקציונליות של מוצר/נכס. בד"כ מסופק כחבילת שירות-מוצר. אחזור משאבים ( Resource ) recovery חומרים או מוצרים בסוף-מחזור משולבים לתוך מוצרים שונים, או משמשים כהזנה/תשומות לתהליך )או שרשרת ערך( אחר/ת. 42

45 חדשנות 3.2 צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש דפוסי מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית עמ' דפוסי מודלים עסקיים מעגליים מגזרי לקוחות לפי פלחי שוק קשרי לקוחות הצעות ערך פעילויות מפתח שותפים מרכזיים לקוח ורטיקלי: הלקוחות נמצאים בפלחי שוק 'אנכיים' )ורטיקליים( שונים. עשויים להיות חברות חומרי גלם או יצרנים של מוצרים סופיים. בד"כ קשרים פר-עסקה. עשויים להיות ארוכי טווח למשל במסגרת של הסדר מסוג 'סימביוזה תעשייתית'. ערך הדדי: הערך ללקוח כולל אספקה אמינה ואחידה של חומרים; ו/או עלות נמוכה יותר לעומת מקורות אחרים. תהליכים ללכידה או לשחזור של חומרים שניוניים מזרמי.co-product טכנולוגיה: עשויים לכלול שותפים לשחזור ועיבוד של תוצרים )co-products( לחומרים שניוניים למכירה. שימוש בפסולת כחומר גלם )Co-product recovery( עודפי ייצור/תוצרי משנה מתהליך )או שרשרת ערך( אחד/ת הופכים לתשומות עבור תהליך )או שרשרת ערך( אחר/ת. זרמי הכנסות ערוצי לקוחות שוק חומרים שניוני: שווקים למכירת חומרים משוחזרים ( recovered, ;co-products גרוטאות; חומרים ממוחזרים וכד'(. פסולת כערך: מכירת התוצר השניוני )co-product( ישירות ללקוחות או לשווקי חומרים שניוניים. מבנה עלות משאבי מפתח מפעל וציוד לתהליכי הצלה/שחזור, היכן שרלוונטי. סילוק פסולת: הפחתה/ביטול של עלויות סילוק עצמי, שלולא פעילות זו ייתכן שהארגון יצטרך לשאת בהן. היבטים חברתיים וסביבתיים חיוביים צמצום פסולת להטמנה. צמצום פסולת לשריפה. היבטים חברתיים וסביבתיים שליליים עלייה אפשרית בהשפעות הסביבתיות עקב הובלה נוספת בין שרשראות ערך. 43

46 חדשנות 3.2 צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש דפוסי מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית עמ' דפוסי מודלים עסקיים מעגליים מגזרי לקוחות לפי פלחי שוק קשרי לקוחות הצעות ערך פעילויות מפתח שותפים מרכזיים מגזר לקוחות חדש: מגזר הלקוחות שונה באופיו ממי שקונה מוצר חדש. ייתכן שימוש ב'מפל שימוש סדרתי' cascade(,)usage כלומר התייחסות למקטעים נמוכים יותר במונחים של שאיפה להישגיות. קשור לעסקה: בדרך כלל יחסים תלויי עסקה.)transactional( ערוצי לקוחות עלות נמוכה יותר למשך החיים: מוצרים משופצים נמכרים בדרך כלל בהנחה משמעותית לעומת חדשים, ונחשבים לעתים קרובות ל'יד שנייה'. ייצור מתמחה: פעילויות תיקון ושיפוץ. משאבי מפתח לוגיסטיקה הפוכה: תיתכן שותפות עם קמעונאים, חברות, רשויות מקומיות או ערוצים הפוכים אחרים להחזרות/איסוף של מוצרים. ערוץ מכירה חוזרת: מוצרים משופצים ומתוקנים נמכרים בדרך כלל בערוצים נפרדים מאלה של מוצרים חדשים. נכסים: המלאי בדרך כלל נמו ך בשל תחלופה מהירה ומכירה חוזרת של פריטים. מתקני ייצור ייחודיים. מיחדוש ) Re-condition( תיקון תקלה/שיפור אסתטי של מוצר בכללות ו. כולל תיקון ושיפוץ. זרמי הכנסות מכירת מוצרים: הכנסות נובעות ממכירה של פריטים מבנה עלות תמריץ כספי: לעתים קרובות משתמשים בתמריץ כספי )למשל החזר כספי או שובר( כדי לאפשר את החזרת המוצר. עלות ייצור: ירידה בעלות החומרים ועלייה בעלות העבודה היבטים חברתיים וסביבתיים חיוביים צמצום פסולת להטמנה. צמצום פסולת לשריפה. הגדלת המשרות במגזרי תיקון ושיפוץ. היבטים חברתיים וסביבתיים שליליים צמצום אפשרי של משרות בסקטור המוצרים החדשים. 44

47 חדשנות 3.2 צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש דפוסי מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית עמ' דפוסי מודלים עסקיים מעגליים מגזרי לקוחות לפי פלחי שוק קשרי לקוחות הצעות ערך פעילויות מפתח שותפים מרכזיים מגזר לקוחות חדש: מספק הזדמנות לשרת פלחי שוק חדשים, שרגישים יותר למחיר אך עדיין דורשים מוצרים איכותיים. לטווח ארוך: המטרה היא לפתח קשרים קרובים, ארוכי טווח כדי להבטיח שהחלקים והמוצרים יוחזרו. עלות נמוכה יותר למשך החיים: ניתן למכור מוצרים מיוצרים-מחדש במחיר נמוך יותר משמעותית. ייצור מתמחה: בחינה של ה'ליבה' וייצור מחדש. עיצוב מוצר: ככל האפשר מעוצב על ידי היצרן המקורי, 'עיצוב עבור ייצור מחדש' )remanufacture( הוא המפתח ליצירת תהליך חסכוני וכלכלי. לוגיסטיקה הפוכה: תיתכן שותפות עם ספקי לוגיסטיקה הפוכה כצדדים שלישיים לניהול החזרה וקבלה של פיקדון 'ליבה'. ייצור מחדש )Re-make, Re-manufacture( פעילות ייצור המיושמת על סוף מחזור החיים של חלק או מוצר, על מנת להחזיר אותו לביצועים כמו-חדשים או טובים יותר, עם אחריות זרמי הכנסות ערוצי לקוחות ערוץ מכירה חוזרת: מוצרים שנותרים עשויים להימכר תחת מותג נפרד, עם ערוצים ייעודיים )למשל רשת סוכנים(. מכירת מוצרים: הכנסות נובעות ממכירת חלקים ומוצרים שנותרו. ניתן לאגד זאת בחבילת חוזה שירות עבור טיפול ותחזוקה שוטפים )לא מוצג בדגם לעיל(. היבטים חברתיים וסביבתיים חיוביים צמצום פסולת להטמנה. צמצום פסולת לשריפה. הגדלת המשרות במגזרי תיקון ושיפוץ. מבנה עלות משאבי מפתח נכסים: מלאי של 'ליבה' מוכן לייצור מחדש. מתקני ייצור מתמחה. תמריץ כספי: לעתים קרובות נדרש פיקדון 'ליבה' כדי לתמרץ החזרת נכסים לצורך ייצור מחדש. עלות עבודה: בדרך כלל דורש יותר ידיים עובדות ופחות ממוכן. עלויות חומרים: נמוך משמעותית בהשוואה לייצור המקורי. היבטים חברתיים וסביבתיים שליליים צמצום אפשרי של משרות בסקטור המוצרים החדשים. 45

48 חדשנות 3.2 צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש דפוסי מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית עמ' דפוסי מודלים עסקיים מעגליים גישה ) Access( הענקת גישה למשתמשי קצה לשימוש במוצרים/נכסים ולתכונות שלהם במקום העברת הבעלות עליהם. מגזרי לקוחות לפי פלחי שוק מגזר לקוחות חדש: פוטנציאל לחשיפה לפלחי שוק חדשים באמצעות הצעת ערך חדשה. זרמי הכנסות קשרי לקוחות לטווח ארוך: בדרך כלל מערכות יחסים ארוכות טווח, ישירות עם משתמשי הקצה )כלומר השמטת המתווכים(. ערוצי לקוחות פלטפורמת ניהול נכסים: ניתן להגיע למשתמשי קצה באמצעות פלטפורמה טכנולוגית )למשל אפליקציה/יישום לטלפון נייד ו/או אינטרנט(. הצעות ערך גישה: נוחות של זמינות לפי דרישה; גמישות; וטווח בחירה גדול יותר. הדגמים כוללים: תשלום לפי צריכה; השכרה; ליסינג. עלות נמוכה יותר: הופך עלות 'קבועה' לעלות 'משתנה'. הכנסות משירותים: הכנסות מהענקת שירות חוזר )מוצר שבעבר היה בבעלות הלקוח, כעת עשוי להיחשב כחלק מתהליך 'שירותיות'.)servicizing מודל ההכנסות הוא בדרך כלל של הענקת שירות, עם פוטנציאל של תוספת 'מוצרים'. מבנה עלות פעילויות מפתח הענקת שירות: שירות לקוחות, ניהול נכסים וכד'. לוגיסטיקה הפוכה: להחזרת מוצרים בסוף מחזור השימוש. משאבי מפתח פלטפורמת ניהול נכסים: ממשק משתמש קצה להזמנה ותשלום; ומאחורי הקלעים לניהול נכסים. נכסים: מלאי נכסים לפריסה. שותפים מרכזיים טכנולוגיה: מעקב וניהול נכסים עשוי להינתן על ידי צדדים שלישיים. נכסים: עלות תחזוקה וביטוח של נכסים והון חוזר סגור ובלתי זמין. פלטפורמת ניהול נכסים: עלות הפעלת הפלטפורמה, הענקת שירות ע"י צד שלישי. היבטים חברתיים וסביבתיים חיוביים צמצום פסולת להטמנה. צמצום פסולת לשריפה. הגדלת המשרות בסקטור שירותים. בשל עלות פריט נמוכה יותר, מוצעת גישה על בסיס אד-הוק למשתמשים שאינם יכולים להרשות לעצמם רכישה או בעלות על נכס. היבטים חברתיים וסביבתיים שליליים צמצום אפשרי של משרות בסקטור המוצרים החדשים. 46

49 חדשנות 3.2 צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש דפוסי מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית עמ' דפוסי מודלים עסקיים מעגליים מגזרי לקוחות לפי פלחי שוק קשרי לקוחות הצעות ערך פעילויות מפתח שותפים מרכזיים בדרך כלל הצעת ערך משופרת למגזרי לקוחות קיימים. לטווח ארוך: בדרך כלל יחסים חוזיים ארוכי טווח )לעומת מכירת ציוד(. ביצועים: מספק תוצאה ורמת ביצועים התואמים ל 'משימה לביצוע' של לקוח )למשל זמן פעולה תקינה של ציוד; תפוקות; וכו'(, כולל מודלים של מערכת שירותי מוצר ועדכון. הענקת שירות: מתן שירותים להבטיח רמת שירות מחויבת. עשוי לכלול: אבחון ודיווח ביצועים; תחזוקה מונעת; שדרוגים; תיקון; וכו'. טכנולוגיה: טכנולוגיה ושירותים לניהול נכסים עשויים להינתן על ידי צדדים שלישיים. ערוצי לקוחות משאבי מפתח ניתן להגיע ללקוחות באמצעות ערוצים קיימים. פלטפורמת ניהול נכסים: פלטפורמה טכנולוגית לניהול מרחוק של ביצועי נכסים. ביצועים ) Performance( התמקדות בהבטחת רמת ביצועים או תוצאה, בהתבסס ע ל הפונקציונליות האמינות והרלוונטיות של מוצר/נכס. בד"כ מסופק כחבילת שירות-מוצר זרמי הכנסות הכנסות משירותים: הכנסות משירותים חוזרים המוענקים תחת מודל 'שירותיות' )servicizing( מלא. מבנה עלות פלטפורמת ניהול נכסים: עלות הפעלת הפלטפורמה, הענקת שירות ע"י צד שלישי. היבטים חברתיים וסביבתיים חיוביים צמצום פסולת להטמנה. צמצום פסולת לשריפה. הגדלת המשרות בסקטור השירותים. היבטים חברתיים וסביבתיים שליליים צמצום אפשרי של משרות בסקטור המוצרים החדשים. 47

50 חדשנות 3.2 צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש דפוסי מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית עמ' דפוסי מודלים עסקיים מעגליים איחזור במשאבים ( Resource )recovery חומרים או מוצרים בסוף מחזור החיים שלהם משולבים לתוך מוצרים שונים, או משמשים כהזנה/תשומות לתהליך )או שרשרת ערך( אחר/ת. מגזרי לקוחות לפי פלחי שוק לקוח ורטיקלי: הלקוחות עשויים להיות בפלחי שוק 'אנכיים' )ורטיקליים( שונים; או חברות מסחר בחומרים שניוניים. עשויים לכלול לקוחות רכש פנימי במודל של לולאה סגורה במלואה. זרמי הכנסות קשרי לקוחות בדרך כלל יחסים תלויי עסקה )transactional(. ערוצי לקוחות שוק חומר שניוני: שווקים למכירה או ניצול חומרי פסולת )גרוטאות; ממוחזרים; וכו'(. פסולת כערך: מכירת חומר מנוצל ישירות ללקוח )עשוי להיות לקוח רכש פנימי בלולאה סגורה במלואה( או לשווקי חומרים שניוניים. היבטים חברתיים וסביבתיים חיוביים צמצום פסולת להטמנה. צמצום פסולת לשריפה. הגדלת המשרות בסקטור הפסולת והמיחזור. הצעות ערך קיימות: קיימות סביבתית של ניצול חומרים. עלות נמוכה יותר: ניתן לתמחר בהנחה לעומת חומרים בתוליים בשווקים שניוניים. מבנה עלות פעילויות מפתח לוגיסטיקה הפוכה: ניצול חומרים בסוף מחזור החיים. משאבי מפתח ציוד במפעל לתהליכי הצלת וניצול פסולת, היכן שרלוונטי. ניתן להעביר נושא זה למיקור חוץ לשותף מרכזי. שותפים מרכזיים לוגיסטיקה הפוכה: שותפים בשרשרת הלוגיסטיקה ההפוכה )למשל ניהול פסולת; עיריות; וכו'(. סילוק פסולת: הפחתה /ביטול של עלויות עצמיות לסילוק פסולת, שבמקרה אחר ייתכן שהארגון היה צריך לשאת בהן. היבטים חברתיים וסביבתיים שליליים צמצום אפשרי של משרות בסקטור המוצרים החדשים והחומרים הבתוליים. 48

51 חדשנות 3.2 צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש דפוסי מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית עמ' דפוסי מודלים עסקיים מעגליים מגזרי לקוחות לפי פלחי שוק קשרי לקוחות הצעות ערך פעילויות מפתח שותפים מרכזיים מגזר לקוחות חדש: פלחי שוק פוטנציאליים של לקוחות בעלי מודעות לקיימות. עשוי ליצור נאמנות ממגזרי לקוחות שמעריכים את מאפייני הקיימות. קיימות: הערך העיקרי ללקוחות הוא קיימות סביבתית של המוצר. המחיר אינו בהכרח נמוך יותר מאשר החלופות )ואף ייתכן שתתווסף פרמיה(. עיצוב מוצר: עיצוב מוצרים לשימוש כמויות גדולות יותר של תוכן ממוחזר, או החלפת חומרים 'מעגליים' יותר )למשל חומרים על בסיס ביולוגי.)bio-based חומרים מעגליים: מיקור חומרים ממוחזרים/מעגליים משותפי מוצרים וסחורות. ערוצי לקוחות משאבי מפתח ניתן להשתמש בערוצים י עי ודיים כדי להגיע ללקוחות עם מודעות לקיימות, אם יש למוצר בידול מספק. בדרך כלל לא נדרשים משאבים נוספים. משאב מעגלי ) Circular sourcing( משאבי חומרים ממוחזרים או מתחדשים שניתן להחזיר אותם למחזור הטכני או הביולוגי. זרמי הכנסות מכירת מוצר: אפשר לתמחר את המוצרים במחיר גבוה/פרמיה לעומת חלופות 'לא מעגליות'. מבנה עלות חומרים: עלות החומרים מונעת ע"י מחיר השוק לחומרים שיניוניים, או עלות חומרי גלם במקרים של חומרים על בסיס ביולוגי.)bio-based( היבטים חברתיים וסביבתיים חיוביים צמצום פסולת להטמנה. צמצום פסולת לשריפה. הגדלת המשרות בסקטור החומרים המעגליים. היבטים חברתיים וסביבתיים שליליים צמצום אפשרי של משרות בסקטור החומרים הבתוליים. 49

52 חדשנות 3.2 צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש חדשנות מהירה חדשנות מהירה כאשר אתם לוקחים בחשבון את התחומים בהם המודל העסקי הקיים שלכם קיבל ציון גבוה בשלב ה"הערכה העצמית לאבחון המעגליות " )ראו 2.5.1( ואת 7 דפוסי המודלים העסקיים של הכלכלה המעגלית שסופקו כדוגמאות, הגיע הזמן להציע כמה רעיונות לגבי הכיוון האפשרי החדש של המודל העסקי שלכם. רעיון קיר חדשנות צעד 1: ערכו באופן אישי סיעור מוחות להעלות רעיונות עסקיים חדשים, כתבו רעיון אחד ע ל כל פתקית, והדביקו אותן על קיר ריק כדי שכולם יוכלו לראות. צעד 2: עם הזמן תראו כי רעיונות מסוימים חוזרים על עצמם לעתים קרובות, וכ ך ניתן לקבץ אותם יחד. בסופו של תהליך יוצגו הרעיונות הפופולריים ביותר שעלו בשלב החדשנות המהירה. רעיון רעיון רעיון תוצר 4-6 אפשרויות חדשות של מודל עסקי מעגלי להמשך בנייה. רעיון רעיון 50

53 חדשנות 3.2 צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש חשיבת מודל עסקי מעגלי עמ' חשיבת מודל עסקי מעגלי באמצעות הקנבס של המודל העסקי משלב 2.1 כתבנית המנחה שלכם, התייחסו לקנבס חשיבת מודל עסקי מעגלי שינחה אתכם בהתייחסות לרכיבי המודל העסקי המעגלי בעת בניית אפשרויות המודל העסקי החדשות שבחרתם. בנו כל אחת מהאפשרויות כקנבס נפרד. צעד 1: השלימו כל סעיף בקנבס, תוך התייחסות לסעיף התואם בקנבס חשיבת מודל עסקי מעגלי. ראו שלב 2.1 לקבלת סדר השלבים צעד 2: חזרו על הפעולה עבור כל אפשרות חדשה שברצונכם לבדוק. תוצר 4-6 מודלים עסקיים מעגליים חדשים לבחור ביניהם כשאתם מתקדמים. 51

54 חדשנות 3.2 צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש חשיבת מודל עסקי מעגלי עמ' חשיבת מודל עסקי מעגלי יעד מפתח מהם היעדים המרכזיים בטווח הקצר של המסע? ייצור נותני חסות / תומכים עיקריים מי הם האנשים החיוניים לקדם שינוי זה? שאיפה למעגליות הזדמנויות מפתח מה לדעתכם הן שתי ההזדמנויות הגדולות ביותר שלכם בקונטקסט הנוכחי? חוזקות מה לדעתכם החוזקות המובילות שלכם במודל העסקי הקיים? 52

55 חדשנות 3.2 צרו אפשרויות למודל עסקי מעגלי חדש חשיבת מודל עסקי מעגלי עמ' חשיבת מודל עסקי מעגלי מגזרי לקוחות לפי פלחי שוק מגזר לקוחות חדש? מכירה למגזר לקוחות/פלח שוק שונה. לקוח ורטיקלי? לקוח מחוץ לשרשרת הערך העיקרית של המוצר. זרמי הכנסות 1 קשרי לקוחות מערכת יחסים ארוכת טווח או קשר חוזר? כמו מינוי, חלק מחוזה שירות ארוך-טווח וכו'. מערכת יחסים מבוסס על עסקה? מכירה בודדת, עסקה חד פעמית. ערוצי לקוחות 5 ערוץ מכירה חוזרת: ערוץ מכירות ייעודי, נפרד ממכירות מוצרים 'חדשים'. ערוץ החזרה: ערוץ לאיסוף או החזרה של מוצר בסוף חייו. שוק חומר שניוני: שווקים למכירת חומרים מנוצלים )תוצרי פסולת co- ;products גרוטאות; ממוחזרים וכו'(. הצעות ערך עלות נמוכה יותר )למשך החיים(: עלות מוצר נמוכה יותר, או עלות מופחתת למשתמש קצה לאורך זמן. ביצועים: אספקת תוצאה ורמת ביצועים תואמת ל'משימה לביצוע' של הלקוח )למשל זמן פעילות תקינה של הציוד; תפוקות; וכו'(. כולל מודלים של מערכת שירותים למוצר. גישה: נוחות הזמינות לפי דרישה; גמישות; וטווח בחירה גדול יותר. הדגמים כוללים: תשלום לפי שימוש; השכרה; ליסינג. קיימות: אספקת תוצאה הקשורה לקיימות, מוערכת על ידי הלקוח )מהיבטים סביבתיים, חברתיים וכו'(. ערך משותף: ערך המסופק ל'לקוח ורטיקלי' מחוץ לשרשרת הערך הראשית. 2 פעילויות מפתח עיצוב מוצר: עיצוב מתוך מחשבה על- תיקון; תחזוקה; פירוק; ייצור מחדש; יכולת מיחזור; החלפת חומרים; וכו'. לוגיסטיקה הפוכה: מבוצעת ע"י משאבים פנים-ארגוניים? הענקת שירות: אספקת 'מוצר כשירות'; ו/או שירותי ערך מוסף )כגון תחזוקה מונעת, אבחון נכסים וכו'(. 6 שותפים מרכזיים ספק חומרים מעגליים: ספק של חומרים מעגליים. לוגיסטיקה הפוכה: מסופקת על ידי צד שלישי? טכנולוגיה: שותפים המספקים טכנולוגיות מפתח. 8 4 הכנסות ממכירת מוצרים: מכירת מוצר, רכיב או חומר )לבעלות הלקוח(. הכנסות ממכירת חבילות שירותי-מוצר : מכירת חבילה )bundle( של מוצר ושירות )בבעלות הלקוח(. הכנסות ממכירת שירות: מכירת שירות בלבד )ללא בעלות(. פסולת כערך: זרם הכנסות מפסולת או תוצר לוואי )co-product( שנעשה בהם שימוש במקום לזרוק היבטים חברתיים וסביבתיים חיוביים צמצום פסולת להטמנה. צמצום פסולת לשריפה. בעקבות עלות נמוכה יותר לפריט, מוצעת גישה על בסיס אד-הוק למשתמשים שאינם יכולים להרשות לעצמם לרכוש נכס. תוספת משרות במגזר החומרים המעגליים / תיקון ושיפוץ / שירות / ניצול פסולת ומיחזור. משאבי מפתח פלטפורמת ניהול נכסים: הזמנות, תשלום, מעקב אחר נכסים. תהליך ייצור מתמחה: תהליכים ומתקנים מתמחים )למשל ייצור מחדש, ייצור תלת ממדי; וכו'(. נכסים: מלאי מוצרים זמין לאספקה כשירות. 7 3 מבנה עלות עבודה: עלות העבודה )עלייה או ירידה?( חומרים: עלויות חומרים )עלייה או ירידה?( סילוק פסולת: עלות סילוק תפוקות פסולת )עלייה או ירידה?( תמריץ כספי: תמרוץ איסוף או החזרת המוצר. עלות מימון: עלות מימון לקוחות )למשל לפתרונות ליסינג( היבטים חברתיים וסביבתיים שליליים צמצום אפשרי של משרות בסקטור המוצרים חדשים או החומר הבתולי. עלייה אפשרית בהשפעות סביבתיות עקב הובלה נוספת בין שרשראות ערך

56 חדשנות 3.3 בחנו שותפויות פוטנציאליות בחנו שותפויות פוטנציאליות קנבס שותפויות עמ' 1 כעת, כשמונחות לפניכם מספר אפשרויות למודל עסקי )מעגלי( חדש לבחור מתוכן, חשוב לזהות חילופי ערך רלוונטיים עם שותפי המפתח הנוכחיים שלכם או עם שותפים פוטנציאליים חדשים שתפנו אליהם, אשר ניתן למנף אותם לקראת פעילות מעגלית קנבס שותפות כלי חיוני לתכנון, דיון ומו"מ ויצירת התאמות לשותפויות. כלי זה פועל כהרחבה לקנבס של המודל העסקי רא ו שלב. 2.1 צעד 1: נכסים רצויים בהתבסס על הגדרת מטרה זו, תוכלו לא תר את הרכיב החסר במודל העסקי שלכם, שבעבורו אתם מחפשים שותף. תוכלו להשתמש בהגדרת רכיב זה כדי לסנן מועמדים להיות שותפים ב)מערך של( נכס) םי ) הרצוי) םי ) לכם. צעד 2: הצעת ערך אם זיהיתם את הערך שאתם רוצים בשותף, עליכם לפתח הצעה תואמת שמתחברת לערך זה. נדרשת הצעת ערך המבוססת על רכיב אחד או יותר מהמודל העסקי שלכם. הצעה אפקטיבית תשלים או תשפר את הערך שאתם רוצים מהשותף. רק אם נוצר קישור כזה, יש לכם בסיס ליצירת מערכת היחסים. צעד 3: חילופי פעילות באמצעות אילו פעילויות שיתוף פעולה או באיזה אופן יחוברו ערכים אלה? הכרחי ששני הצדדים ימצאו דרך לשלב את הערך שהם מניחים על השולחן. אבן בניין זו של תהליך השינוי היא החילופין באמצעות ו נוצרת סינרגיה בין המודלים העסקיים המפתחים שותפות ביניהם. צעד 4: יצירת ערך מה שהגדרנו עד כה מהווה בסיס לערכים מתחברים. השאלה האולטימטיבית היא האם הוספת ערך זה מאפשר לכם ליצור סוג חדש של ערך שתוכלו לנצל כדי לייצר חדשנות באחת מאבני הבניין של המודל העסקי שלכם. שאלה זו על יצירת ערך מהווה את אבן הבניין הרביעית של השותפות. תוצר קנבס השותפוי תו מסייע בזיהוי ההתאמה בין שני שותפים פוטנציאליים לגבי החשיבות האסטרטגית של השותפות עבור כל אחד מהם. ניתן להשתמש בו ככלי עצמאי לזיהוי מהיר של הזדמנות לשותפות. אבל כדי להפיק ממנו ערך מירבי לטובת התהליך האסטרטגי, עדיף להשתמש בו בשילוב עם קנבס המודל העסקי. רא ו שלב

57 חדשנות 3.3 בחנו שותפויות פוטנציאליות קנבס שותפויות עמ' קנבס שותפויות מטרת השותפות השימוש הטוב ביותר של קנבס השותפויות הוא ביישום משולב עם קנבס המודל העסקי ערך שנוצר מה תהיה התוצאה של העברת הערך בין שותפים? חשבו על: מוצר/שירות משותף, משאב חדש, הסדרים ייחודיים, תיעול שת"פ, דרכים ליצירה/שימור/צמיחת לקוחות פעילות העברה שותף אנחנו כיצד נשתף פעולה כדי ליצור קשר ולהעביר ערך לשותף שלנו? למשל צוותי שת"פ, הכשרה, הצעת ערך ערך רצוי איזה נכס אנו שואפים נהלי טכנולוגיה תואמים, איזה מינוף אנחנו מציעים הפנייה של מערכות לשותף שלנו? למנף משותף? ניהול, יצירת תוכן איך משלימה או מגבירה ההצעה שלנו דוגמה לסוגי נכסים: קרקע, בניינים, מפעל ומיכון, את הנכסים שאנו רוצים מהשותפים שלנו? ריהוט וציוד קבוע, טכנולוגיה, תשתית. למשל באמצעות: שיפור ביצועים, קוסטומיזציה, עיצוב, או נכסים מופשטים: רצון טוב, פטנטים, זכויות יוצרים, ערך מותג, תמחור, הפחתת עלויות, מיתון סיכונים. ידע, מוניטין, קנ"מ, רשתות קשר, ערוצי פעילות, לקוחות. )מה השותפים שלנו מעריכים בנו?( )מה מוכנים השותפים שלנו להציע? 55

58 חדשנות 3.4 בדקו מול הקריטריונים לתכנון בדקו מול הקריטריונים לתכנון קריטריונים לתכנון בשלב הקודם הגדרתם את הקריטריונים שלכם לתכנון. המשימה שלכם כעת, היא לבדוק מול קריטריונים אלו את האפשרויות במודל העסקי המעגלי החדש שלכם, כדי להבטיח שהן מתאימות למה שאתם מנסים להשיג. בהתבסס על קריטריונים אלה תבחרו את אחת החלופות, אותה תקדמו לשלב התיקוף. יהיו מספר אפשרויות של מודלים עסקיים שיעמדו בקריטריונים לתכנון שהגדרתם. בשלב זה אתם צריכים לבחור רק אחת מהן, ולשמור על האחרות כאפשרויות חלופיות שלכם, במקרה שהאפשרות הנבחרת תיכשל בשלב התיקוף )כלומר, לא ניתן יהיה לתקף את ההשערה המשמעותית ביותר, ואין אפשרות חלופית במודל העסקי( קריטריונים לתכנון: ראו שלב מבוא: בדקו את המודל העסקי המעגלי החדש שלכם מול הנושאים הבאים שהגדרתם : צעד 1: חיוניים איך הוא עונה לנושאים אלה? אם הוא לא מתמצת את מהות הקריטריונים שהחלטתם שהכרחי שיהיו בליבה שלו, אז חסר לכם ההיבט הבסיסי ביותר של המודל הכולל. במקרה כזה, אנא עיינו מחדש במספר אפשרויות המודל העסקי שפותחו במהלך שלב. 3.2 צעד 2: נדרשים איזה ציון מקבל המודל שלכם? אם הציון לא מספק, ייתכן שתרצו לשקול האם ה'נדרשים' שכתבתם באמת חיוניים להצלחת המודל העסקי. אם זה אכן המצב, אנא קחו זאת בחשבון בעת סקירה מחודשת של אפשרויות המודל העסקי שלכם משלב. 3.2 אם המודל יכול להצליח בהתבסס על ה 'חיוניים' בלבד, ואלה מטופלים, ייתכן שתוכלו להמשיך. צעד 3: אפשריים איך מדורג המודל בנושאים אלה? סעיף זה הוא די גמיש. אם חלק מה'אפשריים' מופיעים במודל העסקי שלכם, זה בגדר בונוס. אם אף אחד מהם לא מופיע, המודל העסקי שלכם ישרוד בלעדיהם, אך שמרו אותם על 'אש קטנה' כך שתוכלו לפתח אותם במידת הצורך. צעד 4: לוויתור איזה התייחסות מקבלים נושאים אלה במודל? אם תגלו שמשהו שהחלטתם שלא ייכלל במודל העסקי שלכם כן מופיע באפשרות שבחרתם, עליכם לסקור מחדש את אפשרויות המודל העסקי המרובות שלכם שפותחו במהלך שלב 3.2 תוצר וידוא שאפשרות המודל העסקי שנבחרה מתאימה לקריטריונים שהגדרתם כקווים מנחים באופן אופטימלי להצלחת החזון שלכם למעגליות. 56

59 תיקוף )ולידציה( מבוא עד כה, המודל העסקי שלכם מבוסס כולו על הנחות או השערות. עליכם לבחון ולתקף אותן במהירות וביעילות האפשריות. בחינה ותיקוף של השערות באופן מלא או חלקי מקדמת את החברה ליישום וביצוע המודל. המטרה בחדשנות מוקדמת היא למקסם את הלמידה; חשוב להגדיר היכן תתחילו את הבחינה! 4.2 הגדירו ניסויים ומבחנים 4.3 חזרו אל )ועל( המודל העסקי ( חי' זרור' ) 4.1 צרו השערות 57

60 תיקוף 4.1 צרו השערות צרו השערות מטריצת השערות משמעותיות עמ' 1 לפני שתוכלו לבחון ולתעדף את השערת הליבה שלכם, עליכם לעורר את כל ההשערות שיש לכם על המודלים העסקיים החדשים שלכם. כרגע, הכל בגדר ניחוש עד התיקוף. לאחר שתזהו את כל ההשערות שלכם, יתברר אילו מהן "קריטיות" אלו שחייבות להיות נכונות כדי שהמודל העסקי שלכם יצליח. ניתן למצוא מספר השערות בכל אבן בניין של המודל העסקי שלכם : הלקוחות והשוק שלכם הבעיה ( תו ) שבאפשרותכם לסייע בהן איך אתם משיגים, משמרים ומגדילים לקוחות הערוצים שלכם מטריצת השערות משמעותיות היכולות שלכם ושל השותפים שלכם התחרות שלכם סביבת המאקרו השקעה וכו'... השימוש במטריצת ההשערות המשמעותיות מאפשר לכם לסווג את ההנחות וההשערות לפי חשיבותן ומשמעותן עבור המודל העסקי שבחזון שלכם. באמצעות כלי זה, תוכל ו להעריך את ההשערות שלכם. עבור כל השערה, עליכם להחליט האם היא מבוססת על עובדה מהימנה, תפישה מושכלת או ניחוש פרוע. יתר על כן, עליכם לנסות לקבוע את ההשפעה הפוטנציאלית של כל השערה )בין אם היא נכונה או שקרית( על הצלחת המודל העסקי שלכם. אתם רוצים לקבוע אם ההשפעה תהיה משמעותית, מתונה או מינורית. הטבלה המוצעת מאפשרת לכם למקם כל השערה במקום הנכון ביחס לאפשרויות אלה. צעד 1: ערכו בנפרד סיעור מוחות לגבי כל ההשערות שיש לכם בנוגע לאפשרות המודל העסקי שנבחרה )השערה אחת לכל פתקית(. צעד 2: כל אחד בתורו - מקמו את ההשערות שלכם בתיבה המתאימה לדעתכם על המטריצה, בהתבסס על חומרת ההשפעה ועד כמה ההשערה מושכלת. צעד 3: לאחר שכל חבר י הצוות עש ו זאת, קבצו את כל ההשערות הדומות שמתאימות לאותה תיבה. צעד 4: כל ההשערות הממוקמות בתיבה השמאלית העליונה עתידות להיות במוקד הבחינה והתיקוף שלכם, מכיוון שתהיה להן את ההשפעה המשמעותית ביותר אם הן שגויות, והן מבוססות על ניחושים פרועים, ולפיכך יש לחקור אותן. תוצר זיהוי ההשערות המשמעותיות ביותר שלכם אלה שחייבות להיות נכונות, אחרת תהיה לכך השפעה חמורה על הצלחת המודל העסקי החדש שלכם, ולכן יש לבחון ולתקף אותן בהקדם האפשרי. 58

61 .53 בינוני ת משמעותית מינורי ת 4. תיקוף 4.1 צרו השערות מטריצת השערות משמעותיות עמ' מטריצת השערות משמעותיות עובדות מהימנות תפישות מושכלת ניחושים פרועים 59

62 תיקוף 4.2 הגדירו ניסויים ומבחנים הגדירו ניסויים ומבחנים כרטיסי מבחן ולימוד עמ' 1 מרגע שזיהיתם את ההשערות הקריטיות ביותר שלכם, הן יישארו תחת הגדרה זו בדיוק עד שתתקפו אותן. תיקוף השערות אלו יקבע אם תוכלו ליישם את המודל העסקי שלכם ולפתח אותו בקנה מידה רחב. לפיכך, בשלב זה המשימה שלכם היא לתכנן ניסויים שיאפשרו לכם לבחון את ההשערות הקריטיות במהירות. כמו כן, עליכם להיות מסוגלים למדוד ולכמת את התוצאות שלכם, אך אי אפשר לעשות זאת בנוחות המשרד שלכם. עליכם לצאת מהבניין ולדבר עם הלקוחות שלכם ועם בעלי עניין מרכזיים אחרי ם, להתבונן במה שהם עושים ולהבין מדוע הם עושים את מה שהם עושים. שוב: המטרה היא להוכיח או להפריך משהו במהירות האפשרית, וזה אומר להיכשל מהר כדי שתוכלו ללמוד מהכישלון ולהגדיר בדיקות נוספות( o כרטיסי מבחן ולימוד עליכם לתקף את הרעיונות העסקיים שלכם באמצעות ניסויים/בדיקות מול לקוחות לפני שידרוג ופיתוח קנה המידה שלהם. יש לתעד את הלמידה שלכם מכל ניסוי. כרטיס המבחן מחייב אתכם להבהיר את הדברים הבאים באופן מפורש : o מה צריך להיות נכון כדי שהרעיונ ( תו ) שלכם יעבד ו )כלומר השערה, הנחה, או פשוט ניחוש(? o כיצד תבדק ו אם ההשערה הזו נכונה או מוטעית? o מה בכוונתכם למדוד כדי לתקף/להפריך את ההשערה שלכם? איך נראית הצלחה? מה ו הסף? כרטיס הלימוד מחייב אתכם לבטא במפורש : אילו השערות יצאתם לבדוק; o מה שהבחנתם, גיליתם או למדתם בשטח ; o מה אתם מסיקים מתצפיות אלה )כלומר התובנות שהרווחתם מהניסוי ) ; o כיצד תפעלו בהינתן למידה זו )למשל, ש ויפ ר המודל העסקי ורעיונות o הצעת הערך שלכם(. צעד 1: באמצעות כרטיס מבחן יחיד עבור כל אחת מההשערות, כתבו את מה שאתם 'מאמינים'. צעד 2: תכננו ניסוי מצומצם ופשוט כדי לבחון כל השערה ולקבוע כיצד בכוונתכם למדוד את התוצאה של כל ניסוי. צעד 3: תעדו את התוצאות שלכם בכרטיס הלימוד. תוצר סדרה של ניסויים 'רזים' ופשוטים שנועדו לקבל החלטת כן /לא מהר ככל האפשר ביחס לכל השערה משמעותית, עם תוצאות מתועדות. התוצאה של כל אחד מניסויים אלה תקבע אילו שינויים ייתכן שיהיה עליכם לבצע, והאם עליכם לחזור על שלבים קודמים בכדי להגיע למודל עסקי מתוקף במלואו. 60

63 תיקוף 4.2 הגדירו ניסויים ומבחנים כרטיסי מבחן ולימוד עמ' 2 כרטיס מבחן כרטיס לימוד שם מבחן תאריך יעד שם תובנה תאריך הלימוד לטיפול ע"י משך טיפול אחראי/ת צעד 1: השערה אנו מאמינים ש... צעד 1: השערה אנו מאמינים ש... חיוני: צעד 2: בחינה כדי לוודא זאת, אנחנו נעשה צעד 2: תצפית הבחנו כי עלות אמינות אמינות צעד 3: מדידה ונמדוד צעד 3: מסקנות ותובנות מכך למדנו ש... זמן נדרש: פעולה נדרשת: צעד 4: קריטריונים אנו צודקים אם צעד 4: החלטות ומעשים לפיכך, אנחנו נעשה 61

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ומה רצוי לכלול בכל פרק. גם אם נראה לעתים שנושא מסוים

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc תורת האילוצים - ניהול לפי אילוצים תורת האילוצים היא גישה ניהולית כללית הישימה לכל ארגון. לגישה שלשה עקרונות מרכזיים: לארגון יש מטרה מוגדרת ומוסכמת הארגון השלם הוא יותר מסך חלקיו יכולתו של הארגון השלם להשיג

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Successful Marketing Strategies

Successful Marketing Strategies קורס עקרונות השיווק דר' קובי מורבינסקי המחרה Pricing 1 מטרות השיעור הבנה מהו מחיר, מה הוא מייצג,והבנת תהליך התמחור אסטרטגיות תמחור עיקריות למוצרים קיימים וחדשים גורמים פנימיים וחיצוניים נוספים המשפיעים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד