Western Union: Global Agent Training Instructional Design Team Process

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Western Union: Global Agent Training Instructional Design Team Process"

תמליל

1 WUPOS TM מדריך התקנת שירות

2 תוכן עניינים מה נכלל: כיצד להפעיל חלונות קופצים כיצד ליצור סימניה לאתר WUPOS 2.0 התקנת WUPOS 2.0 (מסוף קיים) -מעבר ל WUPOS 2.0 (מסוף חדש) יש להפעיל אפשרות זו בדפדפן על מנת למנוע בעיות.בתהליך ההתקנה לאחר השלמת התהליך, מומלץ לשמור את כתובת WUPOS 2.0 של URL -ה.לגישה עתידית מהירה להתקנת כל מסוף חדש, יש צורך במזהים חד פעמיים. צור קשר עם מנהל המערכת שלך.אם לא קיבלת אותם כבר מותקן WUPOS אם במסוף שלך, המתקין ישתמש במזהים הקיימים שלך כדי.לרשום את המסוף

3 WUPOS TM מדריך התקנת שירות חזרה לאינדקס 3 (מסוף חדש) WUPOS 2.0 -מעבר ל יש להשתמש בתהליך התקנת המסופים הקיים במחשבים בהם מותקן שדרוג ל WUPOS 1.0 -שעוברים WUPOS 2.0. הורדה והתקנה להתקין יש לבצע הורדה והתקנה של קובץ שירות WUPOS לכל חשבון משתמש מקומי. בהתאם למחשב בו נעשה שימוש, גם קובץ WUPOS_Service_x32.EXE או WUPOS_Service_x64.EXE ירדו או יותקנו. תהליך ההתקנה ישתנה קלות, בהתאם לדפדפן המחשב Firefox(.)Internet Explorer, Chrome, לאחר שההתקנה הושלמה, מוצג חלון זה: לחץ אישור כדי לסגור את החלון. ניתן לגשת לאתר של WUPOS באמצעות ה- URL הקיים ולבחור.CERTIFICATE אתה תועבר אוטומטית לאתר התקנת השירות של.WUPOS לחץ על "הורד עכשיו" כדי להוריד את קובץ התקנת שירות.WUPOS תיבת הדו שיח "הורדת קובץ" מופיעה ומבקשת מהמשתמש להפעיל או לשמור את קובץ. WUPOS_Service.EXE כדי לשמור את הקובץ להתקנה מאוחרת, לחץ על שמור בחר מיקום תיקיה ושמור את הקובץ במערכת הקבצים המקומית שלך. כדי להפעיל את קובץ ההתקנה מיד, לחץ על הפעל בחר "לחץ כאן כדי להמשיך" הפעל את הקובץ שהורד כדי להתקין את.WUPOS אם הקובץ נשמר בעבר, גש לקובץ שנשמר במערכת המקומית שלך ולחץ עליו פעמיים כדי להפעיל את ההתקנה. אם נבחר הפעל בזמן ההורדה, הקובץ מופעל באופן אוטומטי לצורך ההתקנה. לא נדרשות פעולות מצידך במהלך ההתקנה. תכנית ההתקנה עשויה לפתוח מספר חלונות במהלך ההתקנה. אין לסגור אותם.

4 WUPOS TM מדריך התקנת שירות 4 (מסוף חדש) WUPOS 2.0 -מעבר ל התחבר ל- WUPOS אחרי רישום מוצלח, תועבר לדף הכניסה שלWUPOS : התחבר ל- WUPOS עם אישורי המפעיל הקיימים שלך. התחברות במקרה של בעיות, יש להתקשר למוקד התמיכה הטכנית. סמן את כתובת ה- URL החדשה מדף הכניסה. חשוב: כדי למנוע כל בעיה, עדכן או צור סימניות חדשות ו/או קיצורי דרך בעזרת כתובת ה- URL החדשה של.WUPOS- אין להשתמש בכתובות URL- קודמות.

5 WUPOS TM מדריך התקנת שירות 5 (מסוף קיים) WUPOS 2.0 התקנת יש להשתמש בתהליך 'התקנת מסוף חדש' עבור מחשבי שולחן בהם לא הותקנה אף גרסה של WUPOS בעבר, ומתקינים בהם את.WUPOS 2.0 להתקין Download and Install Download and installation of the WUPOS Service file must be performed for each local user account. Based on the computer used, either the WUPOS_Service_x32.EXE or WUPOS_Service_x64.EXE file will be downloaded and installed. The installation process will vary slightly, depending on the computer browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox). לא נדרשות פעולות מצידך במהלך ההתקנה. תכנית ההתקנה עשויה לפתוח מספר חלונות במהלך ההתקנה. אין לסגור אותם. לאחר שההתקנה הושלמה, מוצג חלון זה: לחץ אישור כדי לסגור את החלון. גלוש ל- של WUPOS 2.0 URL או לכתובת web-ui/login שסופקה על ידי Western Union במידה והוא שונה. לחץ על "הורד עכשיו" כדי להוריד את קובץ התקנת שירות.WUPOS תיבת הדו שיח "הורדת קובץ" מופיעה ומבקשת מהמשתמש להפעיל או לשמור את קובץ. WUPOS_Service.EXE כדי לשמור את הקובץ להתקנה מאוחרת, לחץ על שמור בחר מיקום תיקיה ושמור את הקובץ במערכת הקבצים המקומית שלך. כדי להפעיל את קובץ ההתקנה מיד, לחץ על הפעל הפעל את הקובץ שהורד כדי להתקין את.WUPOS אם הקובץ נשמר בעבר, גש לקובץ שנשמר במערכת המקומית שלך ולחץ עליו פעמיים כדי להפעיל את ההתקנה. אם נבחר הפעל בזמן ההורדה, הקובץ מופעל באופן אוטומטי לצורך ההתקנה.

6 WUPOS TM מדריך התקנת שירות 6 (מסוף קיים) WUPOS 2.0 התקנת רשום את מסוף ה- WUPOS לחץ על רשום עכשיו כדי לרשום את מסוף ה- WUPOS. אין לסגור או לרענן את הדפדפן בשלב זה. הזן את אישורי המסוף החד-פעמיים שסופקו על ידי.Western Union המזהים החד-פעמיים נמצאים בקובץ ה- ZIP המקודד שקיבלת מ-.Western Union פתח את הקובץ ואת קובץ הטקסט; ראה את הדוגמא הבאה: A ABC WU02-install.txt B A B

7 WUPOS TM מדריך התקנת שירות 7 (מסוף קיים) WUPOS 2.0 התקנת התחבר ל- WUPOS אחרי רישום מוצלח, תועבר לדף הכניסה שלWUPOS : התחבר ל- WUPOS עם אישורי המפעיל הקיימים שלך. התחברות במקרה של בעיות, יש להתקשר למוקד התמיכה הטכנית. סמן את כתובת ה- URL החדשה מדף הכניסה. למד איך לעשות זאת בעמוד הבא. חשוב: כדי למנוע כל בעיה, עדכן או צור סימניות חדשות ו/או קיצורי דרך בעזרת כתובת ה- URL החדשה של.WUPOS- אין להשתמש בכתובות URL- קודמות.

8 8 כיצד ליצור סימניה לאתר WUPOS 2.0 חזרה לאינדקס התחברות בדפדפן Chrome 1 2 הפעל את דפדפן Chrome ו - עבור אל או לכתובת ה URL- שסופקה מ WU- כדי לקבל גישה לאתר התקנת שירות.WUPOS 3 לחץ על בוצע כדי לשמור את הסימניה. לחץ על צירוף המקשים Ctrl + D כדי להוסיף את הסימניה. D Ctrl סגור את Chrome ו - הפעל אותו מחדש. בחר את סימניית WUPOS 2.0 החדשה (או - Western Union התחברות) כדי לאשר. ברירת המחדל לשם הסימניה הוא - Western Union התחברות. ניתן לערוך את השם למשהו יותר תיאורי, כגון.WUPOS 2.0 כדי להעביר את הסימניה לשולחן העבודה שלך, לחץ לחיצה שמאלית על הסימניה והחזק אותה, ואז גרור אותה לשולחן העבודה שלך. bo2 בדפדפן Firefox 1 2 הפעל את דפדפן Firefox ו - עבור אל או לכתובת ה URL- שסופקה מ WU- כדי לקבל גישה לאתר התקנת שירות.WUPOS 3 לחץ על בוצע כדי לשמור את הסימניה. לחץ על צירוף המקשים Ctrl + D כדי להוסיף את הסימניה. D Ctrl ברירת המחדל לשם הסימניה הוא - Western Union התחברות. ניתן לערוך את השם למשהו יותר תיאורי, כגון.WUPOS 2.0 סגור את Firefox ו - הפעל אותו מחדש. בחר את סימניית WUPOS 2.0 החדשה (או - Western Union התחברות) כדי לאשר. כדי להעביר את הסימניה לשולחן העבודה שלך, לחץ לחיצה שמאלית על הסימניה והחזק אותה, ואז גרור אותה לשולחן העבודה שלך. Western Union Union Holding, Inc 2021 כל הזכויות שמורות.

9 כיצד ליצור סימניה לאתר WUPOS חזרה לאינדקס התחברות בדפדפן Internet Explorer 1 2 הפעל את דפדפן Internet Explorer ו - עבור אל או לכתובת ה URL- שסופקה מ WU- כדי לקבל גישה לאתר התקנת שירות.WUPOS 3 לחץ על הוסף כדי לשמור במועדפים. לחץ על צירוף המקשים Ctrl + D כדי להוסיף את כתובת ה URL- ל "מועדפים ". D סגור את Internet Explorer ו - והפעל אותו מחדש. בחר את מועדף WUPOS 2.0 החדש (או - Western Union התחברות) כדי לאשר. Ctrl כדי להעביר את המועדף לשולחן העבודה שלך, לחץ לחיצה שמאלית על המועדף והחזק אותו, ואז גרור אותו לשולחן העבודה שלך. ברירת המחדל לשם המועדף הוא - Western Union התחברות. ניתן לערוך את השם למשהו יותר תיאורי, כגון.WUPOS 2.0 בדפדפן Microsoft Edge 1 2 פתח את Microsoft Edge וגלוש ל - או לכתובת ה URL - שקיבלת מ WU - כדי לגשת לאתר התקנת השירות של.WUPOS 3 לחץ על בוצע כדי לשמור את הסימניה. לחץ על צירוף המקשים Ctrl + D כדי להוסיף את כתובת ה URL- ל "מועדפים ". D Ctrl ברירת המחדל לשם המועדף הוא - Western Union התחברות. ניתן לערוך את השם למשהו יותר תיאורי, כגון.WUPOS 2.0 סגור את Internet Explorer ו - והפעל אותו מחדש. בחר את מועדף WUPOS 2.0 החדש (או - Western Union התחברות) כדי לאשר. כדי להעביר את המועדף לשולחן העבודה שלך, לחץ לחיצה שמאלית על המועדף והחזק אותו, ואז גרור אותו לשולחן העבודה שלך. Western Union Union Holding, Inc 2021 כל הזכויות שמורות.

10 10 כיצד להפעיל חלונות קופצים ב- Chrome פתח את דפדפן Chrome לחץ על Pop-ups and redirects )חלונות קופצים והפניות( בקצה הימני העליון, לחץ על סמל שלוש הנקודות האנכיות כדי לעבור ל- Customize and control Google Chrome (ALT +F)i ובחר Settings )הגדרות(. 5 בראש העמוד, שנה את ההגדרות ל- Allowed )מותר(. כדי להרשות רק לחלונות קופצים של,WUPOS עבור ל- Allow ולחץ על.Add הוסף את כתובת ה- URL בה השתמשת עבור הסימניות. לחץ על Site settings )הגדרות האתר( שבתפריט security Privacy and ) פרטיות ואבטחה (. 3 סגור את חלון ההגדרות ואת הדפדפן. 6

11 11 כיצד להפעיל חלונות קופצים ב- Internet Explorer ב-,Connections הסר את סימן הבחירה של Blocker.Turn on Pop-up ) הפעל חוסם חלונות קופצים (. 4 הפעל את.Internet Explorer 1 2 בקצה הימני העליון, לחץ על סמל גלגל השיניים כדי לפתוח את Tools )כלים(. 5 3 בחר Internet Options )אפשרויות אינטרנט(. כדי להרשות חלונות קופצים רק מ-,WUPOS וודא שיש סימן בחירה ליד Blocker Turn on Pop-up ולאחר מכן לחץ על.Settings הזן את כתובת ה- URL בה השתמשת עבור הסימניות ולחץ על Add )הוספה(. סגור את חלון ההגדרות ואת הדפדפן. 6

12 12 כיצד להפעיל חלונות קופצים ב- Microsoft Edge לחץ על Pop-ups and redirects 4 פתח את דפדפן Edge 1 בקצה הימני העליון, לחץ על סמל שלוש הנקודות האנכיות כדי להגיע ל- Settings and more (Alt +F)i )הגדרות ועוד( ובחר Settings )הגדרות( 2 השבת את Block setting )הגדרת חסימה( על ידי 5 החלקת הנקודה השחורה שמאלה. 6 לחץ על Cookies and site permissions )עוגיות והרשאות אתר(. כדי להרשות רק חלונות קופצים של,WUPOS עבור ל- URL הוסף את כתובת ה-.Add ולחץ על )הרשה( Allow בה השתמשת עבור הסימניות. 3 סגור את חלון ההגדרות ואת הדפדפן. 7

13 5 13 כיצד להפעיל חלונות קופצים ב- Firefox 4 פתח את דפדפן Firefox בטל סימון windows Block pop-up ) חסימת חלונות קופצים (. 1 בקצה הימני העליון, לחץ על סמל שלוש הנקודות האנכיות כדי להגיע ל- Menu Open Application )פתח את תפריט היישום( ולחץ על Options )אפשרויות(. 2 5 כדי להרשות חלונות קופצים רק מ-,WUPOS לחץ על Exceptions )החרגות(, הזן את כתובת ה- URL בה השתמשת לסימניות, ולאחר מכן לחץ על.ALLOW 3 לחץ על Security Privacy & ) פרטיות ואבטחה ( ועבור למדור ההרשאות )Permissions(. סגור את חלון ההגדרות ואת הדפדפן. 6

14 WUPOS מדריך התקנת שירות