סרט הדרכה זה נועד למורים וללבורנטים המעוניינים להדריך את תלמידיהם בעבודות ביוחקר במיקרוביולוגיה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "סרט הדרכה זה נועד למורים וללבורנטים המעוניינים להדריך את תלמידיהם בעבודות ביוחקר במיקרוביולוגיה"

תמליל

1 1 עבודה במעבדה במיקרוביולוגיה סרט הדגמה והדרכה + דפי הנחיה קישור לסרט*: פרויקט של מנהלת מל"מ והפיקוח על הוראת הביולגיה. ביצוע על ידי המרכז הארצי למורי הביולוגיה בשיתוף מט"ח. כתיבה ד"ר מיכל מנדלובץ, מורה לביולוגיה בתיכון שליד האוניברסיטה, ירושלים. קריינות- סיגל שפירא, מנחה מחוזית בביולוגיה, מורה בתיכון ברנר פ"ת הכנת המעבדה וביצוע הדגמות- מיכל יעקובי, המרכז לפיתוח ולתמיכה בהוראת ביולוגיה בבתי הספר, אוניברסיטת בר אילן יעוץ ובקרה- אורה הירש, מנחה ארצית בביולוגיה, מורה בבי"ס אחד העם פתח תקוה. רחל נוסינובץ, המרכז הארצי למורי הביולוגיה ריכוז ותיאום- אילנה אדר, מנהלת המרכז למורי הביולוגיה, מורה בתיכון עירוני ב מודיעין תוכן העניינים 1. רשימת הנושאים וסדר הופעתם בסרט 2. בטיחות 3. עיקור א. עיקור כלים ב. עיקור מצעי מזון ותמיסות שונות 4. מצעי מזון לגידול חיידקים א. הכנת מצע מזון נוזלי ב. הכנת מצע מזון מוצק 5. העברת תרביות וגידולן א. העברת חיידקים ממבחנת מקור למצע גידול )מוצק או נוזלי( ב. העברת חיידקים מתרבית נוזלית לתרבית נוזלית ג. זריעה על מצע מוצק ג 1. זריעה לקבלת מרבד צפוף של חיידקים ג 2. זריעה לקבלת מושבות בודדות 6. שיטות להערכת מספר החיידקים בתרבית א. הערכת באמצעות ספירת מושבות ב. הערכה באמצעות בדיקת עכירות ב 1. בדיקת עכירות באמצעות ספקטרופוטומטר ב 2. הערכת עכירות ללא ספקטרופוטומטר

2 2 ג. הערכה באמצעות ספירה במיקרוסקופ 7. תנאי גידול של חיידקים זיהוי ההשפעה המעכבת של חומר על גידול החיידקים 8. עיקור וחיטוי בסיום העבודה 9. נספח - הכנת מיהולים עשרוניים מתרבית חיידקים נוזלית עכורה סרט הדרכה זה נועד למורים וללבורנטים המעוניינים להדריך את תלמידיהם לעבוד בשיטות הנהוגות * במיקרוביולוגיה, לדוגמה בעבודות ביוחקר. הצפייה בסרט איננה תחליף להתנסות מעשית לפני עבודה עם תלמידים. 1. רשימת הנושאים וסדר הופעתם בסרט נקודת זמן בסרט )דקות( נושא פתיחה בטיחות עיקור כלים )סטריליזציה( עיקור תמיסות הכנת מצעי מזון: מצע נוזלי מצע מוצק גידול חיידקים גידול חיידקים על מצע מוצק זריעת מרבד מיהול עשרוני וזריעה לקבלת מושבות בודדות גידול חיידקים במצע נוזלי עיקור וחיטוי בסיום העבודה סיום בטיחות בניסויים הנערכים בבתי הספר לא עובדים עם חיידקים הגורמים מחלות בבני אדם. יחד עם זאת, כיוון שחיידקים נמצאים בכל מקום, יש סיכוי שחיידקים גורמי מחלות יגיעו למצעי הגידול המאפשרים גידולם של חיידקים רבים ביניהם חיידקים גורמי מחלות. אי לכך חשוב להתייחס לכל תרביות החיידקים כאל תרביות עם חיידקים גורמי מחלות, ולשמור על כללי הבטיחות הנהוגים במעבדות בהן עובדים עם חיידקים. הנכם מתבקשים לקרוא את הנחיות הבטיחות המחייבות המתפרסמות באתר המפמ"ר, בכתובת: שימו לב: בסעיפים 1 11 להלן נכללו רק חלק מההנחיות שבחוזר: בעבודה עם מיקרואורגניזמים יש לעבוד עם חלוק, וכפפות לשימוש חד פעמי. 1. יש להקפיד לאסוף את השיער בזמן העבודה. 2. אסור לפתוח צלחות בהן גדלו מיקרואורגניזמים שזהותם אינה ידועה. יש להתבונן בהן כשהצלחות סגורות. 3.

3 3 4. אין לבודד ולגדל מיקרואורגניזמים מגוף האדם, מפסולת, מקרקע או מכל מקור אחר שעלול להכיל חיידקים פתוגניים. 5. אסור לגעת בתרבית החיידקים בפה, באצבעות, בכלי כתיבה וכדומה. 6. לפני תחילת העבודה עם החיידקים יש לדאוג להניח על שולחן העבודה שני פחי איסוף: א. פח לאיסוף חומר ביולוגי, כגון: מצעי גידול, תמיסות, דגימות מהסביבה, וכדומה. חומר ביולוגי זה יעבור עיקור בסיום העבודה. ב. פח לאיסוף כלים שבאו במגע עם תרבית החיידקים. גם כלים אלו יעברו עיקור בסיום העבודה. 7. אסור להניח על משטח העבודה כלים שבאו במגע עם תרבית החיידקים. יש להעבירם לפחים שנועדו לעיקור. 8. במקרה של תאונה בעבודה, כולל שבירה של כלים או שנשפכה תרבית חיידקים על משטח העבודה הודיעו על כך למורה, והקפידו לחטא את הידיים ואת משטח העבודה. 9. לביצוע ניסויים הבודקים התרבות של מיקרואורגניזמים יש להשתמש במיקרואורגניזמים המסופקים על ידי מקור מהימן, לדוגמה - המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות בתי הספר )אוניברסיטת בר אילן(. 10. הנחיות נוספות לסיום העבודה ראו בסוף המסמך. 11. הקפידו לרחוץ ידיכם במים וסבון לפני היציאה מהמעבדה. שימו לב! העבודה עם אש מיועדת למורה וללבורנט בלבד. עיקור 3. כלים ותמיסות כפי שהוסבר בהקדמה לכללי הבטיחות, באוויר הסובב אותנו קיימים מיקרואורגניזמים. לכן, כל כלי הבא במגע עם האוויר עלול לשאת מיקרואורגניזמים ולהעביר אותם אל מצעי הגידול איתם נעבוד. לכן יש לעקר כל כלי בו מעוניינים להשתמש במהלך הניסוי. גם לאחר העיקור של כלים ותמיסות יש להקפיד על עבודה בתנאים סטריליים שתמנע ממיקרואורגניזמים לא רצויים להגיע למצעי הגידול המעוקרים ולזהם אותם. עיקור נעשה בדרך כלל באוטוקלב או בסיר לחץ. שיטת העיקור מבוססת על שימוש בחום רטוב: מחממים את תמיסת המצע באוויר רווי באדי מים, בלחץ, במשך 20 דקות או יותר, בטמפרטורה של C זו הטמפרטורה של אדי מים בלחץ של אטמוספירה אחת מעל ללחץ האוויר הרגיל. בתנאים אלה נהרסים החיידקים החיים ואף הנבגים של החיידקים העמידים ביותר. א. עיקור כלים 1. ארלנמיירים, משורות וכוסות כימיות יש לפקוק בצמר גפן ולכסות בנייר כסף לפני העיקור, כדי שיישארו סטריליים גם לאחר ההוצאה מהאוטוקלב. אין להכניס לאוטוקלב בקבוקים שלא ידוע אם יעמדו בתנאים השוררים בו, כגון: כלי סדוק, כלי מזכוכית רגילה, או כלי מפלסטיק. 2. כלים בתפזורת כגון פיפטות, פינצטות וכדומה יש להכניס למיכל מכוסה או לשקית עמידה באוטוקלב )שקיות ניילון מיוחדות או שקיות נייר חום( אין להכניס לאוטוקלב שקיות ניילון שאינן מיועדות לכך. 3. יש לסמן בצורה ברורה את תוכנו של הכלי. ניתן להשתמש במדבקות נייר ולרשום עליהם בעיפרון, או לכתוב בעט לסימון על זכוכית )אך רצוי לוודא שהסימון לא יורד במים ובחום(. 4. יש לסמן את הכלים בסרט דביק המשנה את צבעו בזמן הסטריליזציה, ומעיד על תנאי סטריליזציה תקינים. עיקור באוטוקלב

4 4 שימו לב! כאשר משתמשים באוטוקלב לעיקור, חשוב להקפיד לתחזק ולהפעיל אותו על פי הוראות היצרן על מנת להבטיח קודם כל בטיחות, אך גם עיקור מלא. כדי למנוע תאונות יש להקפיד שפתיחת האוטוקלב בסיום העיקור תבוצע על פי הנחיות היצרן. יש להקפיד לעמוד מאחורי דלת המכשיר, לפתוח סדק לשחרור אדי הקיטור ורק אז לפתוח את הדלת באופן מלא. יש להמתין עשר דקות מזמן פתיחת האוטוקלב ועד להוצאת הכלים בידיים מוגנות בכפפות חסינות חום. עיקור בסיר לחץ ב. ג. ד. ה. ו. בבתי ספר שאין בהם אוטוקלב ניתן לעקר בסיר לחץ הפועל על אותו עיקרון, אך יש להכיר את כללי הבטיחות ואת מגבלות העבודה עם הסיר. כללי השימוש הם אלה: א. הכניסו לסיר כ- 1 ליטר מים מזוקקים )בגובה של 2-3 ס"מ(. הכניסו לתחתית הסיר "מדף רשת" מיוחד )ראו איור(, ועליו הניחו את הכלים לעיקור. סגרו את הסיר בלי לחבר את שסתום הלחץ. הדליקו את הלהבה מתחת לסיר ותנו למים לרתוח. חכו כמה דקות מהרגע שמתחיל לצאת קיטור כדי שהאוויר יצא ונפח הסיר יתמלא באדי מים. אחר כך סגרו את שסתום הלחץ. כאשר יושג הלחץ הדרוש הקטינו את הלהבה, והמשיכו לחמם את הסיר ל דקות נוספות. כבו את הלהבה שמתחת לסיר ותנו לו להתקרר עד שאין עוד לחץ יתר בתוכו. אין לפתוח את השסתום כדי להוריד את הלחץ במהירות כי אז יתחילו תמיסות המצע לרתוח ולגלוש ופקקי צמר הגפן יירטבו ואף יעופו מהבקבוקים. לאחר ירידת הלחץ פתחו בזהירות את השסתום ואחר כך את מכסה הסיר, והוציאו את הכלים המעוקרים. עיקור יבש בתנור אם לא משתמשים בכלים חד פעמיים סטריליים אלא בכלי זכוכית שעושים בהם שימוש חוזר, כגון פיפטות ומבחנות ריקות, ניתן לעקרם בתנור יבש. עיקור בעזרת חום יבש בתנור חייב להתבצע בטמפרטורה גבוהה יותר מאשר באוטוקלב ( 0 160(, ולזמן ממושך יותר )שעה וחצי(. הסיבה לך היא שחיידקים ונבגיהם רגישים הרבה פחות לחום בתנאי יובש מאשר לחום בתנאי לחות. ב. עיקור מצעי גידול ותמיסות שונות יש לחלק לבקבוקים את התמיסה המיועדת לעיקור, באופן שכל בקבוק יהיה מלא לכל היותר עד שני שליש 1. מנפחו. יש לפקוק את הבקבוק בפקק צמר גפן ומעליו נייר כסף. 2. לפני עיקור באוטוקלב יש לוודא שהחומר לא מתפרק בחום הגבוה, ושטמפרטורת הרתיחה שלו איננה נמוכה 3. מ- C.100 o אין להכניס לאוטוקלב כימיקלים מסוכנים, כגון אקונומיקה. 4.

5 5 4. מצעי מזון לגידול חיידקים בעבודה עם חיידקים משתמשים במצעי גידול. מצעי הגידול צריכים לספק לחיידקים את כל החומרים הדרושים לגידולם. קיימים סוגים שונים של מצעי מזון המספקים דרישות שונות. המצע הנוזלי המקובל ביותר לגידול חיידקים הוא מצע עשיר (NB) Nutrient Broth המאפשר גידול של סוגים רבים של חיידקים. לצורך הכנת מצע גידול מוצק משתמשים בתערובת של מצע עשיר ואגר, שנקראת (NA).Nutrient Agar האגר הוא רב סוכר המופק מאצות, שניתן להמיסו במים חמים, ובעת הקירור הוא נקרש בדומה לג'לטין המופק מבעלי חיים. יתרונו של האגר הוא בכך שקיימים מעט מאוד חיידקים המפרקים אותו לעומת הג'לטין שאותו מפרקים חיידקים רבים. הכנת מצע מזון נוזלי 1. המיסו אבקת NB במים מזוקקים, על פי הוראות הספק. 2. עקרו את התמיסה כפי שתואר למעלה. 3. ניתן לשמור את המצע בטמפרטורת החדר במשך מספר שבועות בכלי בו הוא עוקר. במידה והמצע הזדהם החיידקים יתפתחו וניתן יהיה להבחין בזיהום ולא להשתמש במצע לגידול החיידקים. הכנת מצע מזון מוצק 1. המיסו אבקת NA במים מזוקקים, על פי הוראות הספק. 2. עקרו את התמיסה כפי שתואר למעלה. 3. הניחו לתמיסה המעוקרת להתקרר על השולחן עד לטמפרטורה של כ- 45 מעלות צלסיוס. בטמפרטורה נמוכה יותר האגר יתחיל להתמצק וקשה יהיה למזוג אותו לצלחות. 4. מזגו את התמיסה לצלחות פטרי סטריליות, כ- 20 מ"ל לצלחת. כדי למנוע זיהומים מהאוויר בעת המזיגה מומלץ להעביר את פי הבקבוק באש לפני המזיגה, ולפתוח את מכסי הצלחות רק באופן חלקי ולזמן קצר. )ראו איור(. 5. יש לעבוד במהירות כדי למנוע מהאגר להתמצק כבר בתוך הכלי תוך כדי מזיגה. אם בכל זאת האגר התמצק לפני המזיגה ניתן להמיסו מחדש על ידי חימום בתוך סיר מים רותחים. 6. לאחר שהאגר בצלחות התמצק יש להפוך את הצלחות. הפיכת הצלחות נועדה למנוע טפטוף טיפות מים שהצטברו על המכסה אל המצע, דבר שיכול להשפיע על ריכוז התרבית הנזרעת. 7. אם הכנתם צלחות פטרי עם מצעים שונים, חשוב לסמן בתחתית כל צלחת את סוג המצע כדי למנוע בלבול. 8. ניתן לשמור את הצלחות כחודש במקרר. אם מכינים את הצלחות עם קרקע מזון מראש מומלץ לעטוף את הצלחות בערימות בשרוול הניילון בהן הגיעו או בניילון נצמד, כדי למנוע אידוי מים מהאגר וירידה בנפחו. 9. מומלץ להוציא את הצלחות לטמפרטורת החדר כשעה לפני העבודה, כדי להיפטר מטיפות המים הנוצרות עליהן כתוצאה מהתעבות. 10. לפני השימוש יש להסתכל על כל צלחת בנפרד ולוודא שקרקע המזון לא הזדהמה )לא התפתחו מושבות של חיידקים( ושנפח האגר לא ירד בצורה משמעותית.

6 6 בדרך זהה ניתן להכין מצעים המכילים כל הרכב חומרים שרוצים, ובלבד שיש בו גם אגר. ניתן להוסיף ל- NB חומרים שונים )ריכוזים שונים של מלחים שונים(, או להכין מצע שונה לגמרי. 5. העברת תרביות וגידולן בעבודה במעבדה אנו מעוניינים בדרך כלל לעבוד עם חיידקים מסוימים, ולכן אנו דואגים לעבוד רק בכלים ובתמיסות גידול סטריליים. אולם, מאחר וחיידקים נמצאים בכל מקום, גם לאחר העיקור של כלים ותמיסות יש להקפיד על עבודה בתנאים סטריליים שתמנע ממיקרואורגניזמים לא רצויים להגיע למצעי הגידול המעוקרים ולזהם אותם. חשוב מאוד לשמור על תנאים אלו בזמן העברת תרביות ממצע אחד לאחר. להזכירכם, לפני תחילת העבודה עם החיידקים יש לדאוג להניח על שולחן העבודה שני כלים: א. פח לאיסוף חומר ביולוגי, כגון: מצעי גידול, תמיסות, דגימות מהסביבה, וכדומה. חומר זה יעבור עיקור בסיום העבודה. ב. כלי לאיסוף כלים שהזדהמו בחיידקים. גם כלים אלו יעברו עיקור בסיום העבודה. העברת חיידקים ממבחנת המקור: החיידקים המתקבלים ממרכז הפיתוח והתמיכה בבר אילן נמצאים במבחנה עם מצע מזון מוצק משופע )ראו איור(. זוהי צורה נוחה לשמירת גזעי חיידקים לתקופה ממושכת. ניתן לשמור את המבחנות עם המושבות שגדלו בהן במקרר במשך חודשים עד שנים. שימו לב! חשוב במיוחד לשמור על סטריליות של מבחנת המקור של החיידקים, כדי שאפשר יהיה להשתמש בה לחזרות על הניסוי. לכן מומלץ לא לתת מבחנה זו לתלמידים. הלבורנט או המורה יעבירו חיידקים ממבחנת המקור לצלחת מצע מוצק או למבחנת מצע נוזלי, ואלו יינתנו לתלמידים. א. העברת חיידקים ממבחנת מקור למצע גידול )מוצק או נוזלי( ההנחיות שלהלן מתאימות למשתמשים במחט רב פעמית. בהמשך תמצאו הנחיות המתאימות למשתמשים במחטי זריעה חד פעמיות סטריליות. 1. החזיקו ביד השמאלית שתי מבחנות: מבחנה המכילה תרבית של חיידקי מקור על-גבי מצע משופע של אגר, ומבחנה המכילה מצע מעוקר אליו רוצים להעביר את החיידקים )אגר או מצע נוזלי(. ביד הימנית החזיקו בלולאה הבקטריולוגית. 2. להטו את הלולאה בלהבת מבער הבונזן עד שתקבלו גוון כתום. קררו באוויר את המחט במשך כ- 30 שניות, או נעצו אותה בשולי האגר. 3. בעוד הלולאה מתקררת, פתחו את שתי המבחנות על ידי כך, שתשימו את פקקי צמר הגפן בין אצבעות היד הימנית. להטו את פיות המבחנות על-ידי העברתן בלהבה אט-אט, שלוש פעמים.

7 את המבחנות 7 4. קחו מעט ממושבת החיידקים שעל האגר, והעבירו אותם מיד על-פני האגר המזין המעוקר )במריחה או על ידי ציור קו( או אל המצע הנוזלי. הימנעו מלחרוץ בתוך האגר. משקל המחט עצמה מספיק בהחלט כדי להעביר את החיידקים. 5. כדי לעקר את המחט להטו אותה שנית. 6. העבירו את פיות המבחנות בלהבה כמקודם. החזירו את פקקי צמר הגפן לפיות המבחנות, והציבו בכנים המיועדים לכך. 7. הדגירו את התרבית שזרעתם. משך ההדגרה והטמפרטורה תלויים בסוג החיידק. 8. החזירו את מבחנת המקור למקרר עד לשימוש הבא. שימוש במחט זריעה חד-פעמית: הוציאו מחט זריעה אחת מהאריזה )מצד הידית כמובן...(. 1. הסירו את המכסה ממבחנת המקור והעבירו את פי המבחנה באש. 2. הוציאו בעזרת המחט כמות קטנה של חיידקים ממבחנת המקור. 3. העבירו שוב את פי מבחנת המקור באש וכסו במכסה. 4. העבירו את החיידקים שעל המחט אל צלחת מצע מוצק )במריחה או על ידי ציור קו( או אל מבחנת מצע נוזלי 5. סטרילי. השליכו את המחט לכלי האיסוף. 6. ב. העברת חיידקים מתרבית נוזליות לתרבית נוזלית 1. הוציאו פיפטה מעוקרת בטווח מ"ל מעטיפתה. שימו לב לכך, ש- 10 הסנטימטרים הקרובים לקצה הפיפטה לא יבואו במגע עם משטחים בלתי מעוקרים. חברו לפיפטה פיפטור מתאים. 2. החזיקו ביד השמאלית את שתי המבחנות: המבחנה המכילה את המצע עם החיידקים, והמבחנה המכילה מצע מעוקר. הפיפטור עם הפיפטה המעוקרת - ביד הימנית. 3. פתחו את שתי המבחנות כפי שנהגתם כשהעברתם חיידקים בלולאה בקטריולוגית. להטו את פיות המבחנות על- ידי העברתן בלהבה שלוש פעמים. 4. החדירו את הקצה המעוקר של הפיפטה אל תוך התרבית. שאבו בזהירות רבה את הכמות הדרושה לכם. העבירו את קצה הפיפטה מן המבחנה המכילה את התרבית אל זו שברצונכם לגדל בה את החיידקים. החזיקו את קצה הפיפטה בגובה של כשני ס"מ מעל פני מצע הגידול. בעזרת הפיפטור הוציאו 0.1 מ"ל תרבית אל תוך המבחנה המיועדת לכך. 5. שימו את הפיפטה בכלי לפסולת ביולוגית. 6. להטו את פיות המבחנות והחזירו את פקקי צמר הגפן למבחנות. העמידו את שתי המבחנות בכן המתאים. 7. התרבית מוכנה להדגרה בתנאים המתאימים. ג. זריעה על מצע מוצק זריעת חיידקים על מצע מוצק נעשית בדרך כלל לאחת משתי מטרות: קבלת מרבד אחיד של חיידקים, או קבלת מושבות בודדות הניתנות לזיהוי וספירה.

8 8 ג 1. זריעה לקבלת מרבד צפוף של חיידקים זריעה היוצרת מרבד צפוף של חיידקים על הצלחת, הנראה כציפוי עכור על פני כל הצלחת. זריעת מרבד בעזרת מקל דריגלסקי רב-פעמי: 1. רשמו באופן ברור על תחתית הצלחת את פרטי הניסוי ושמות התלמידים. 2. הניחו במרכז הצלחת טיפה בנפח 0.1 מ"ל מתרבית עכורה מאד של חיידקים. 3. חטאו את מקל הדריגלסקי על ידי טבילתו ב- 100% אתנול והעברתו באש. שימו לב: אתנול נדיף ודליק, יש להרחיק את האתנול מהאש! 4. לאחר שהלהבה דועכת קררו את המקל על ידי העברתו מספר פעמים על הצד הפנימי של מכסה הצלחת. 5. פזרו את טיפת החיידקים באופן אחיד על פני הצלחת בעזרת מקל הדריגלסקי וסיבוב צלחת הפטרי. 6. חטאו את מקל הדריגלסקי שנית על פי ההנחיות בסעיף 3. הערה: אם הזריעה נעשית בעזרת מקל דריגלסקי חד-פעמי חשוב להקפיד על: o הוצאה נכונה של מקל דריגלסקי מהאריזה )מצד הידית(. o עם סיום העבודה השלכת מקל הדריגלסקי לכלי האיסוף של הפסולת הביולוגית. ניתן להשתמש באותו מקל דריגלסקי לפיזור החיידקים על מספר צלחות בזו אחר זו, ואין צורך לחטא בין צלחת לצלחת בתנאי שמדובר באותם חיידקים, באותו מיהול או כאשר עובדים עם ריכוזים הולכים ועולים של תרבית חיידקים. ג 2. זריעה לקבלת מושבות בודדות זריעה לקבלת מושבות בודדות מאפשרת ספירת מושבות כדרך למעקב אחר התרבות חיידקים במצע נוזלי. כל מושבה כוללת את צאצאיו של חיידק בודד שהיה בתרבית הנוזלית. א. הכנת מיהולים עשרוניים של תרבית החיידקים )ראו בנספח הרחבת ההסבר ועקרונות שחשוב לשמור עליהם( סמנו 6 מבחנות במספרים,-1,-2,-3,-4, הוסיפו לכל מבחנה 9 מ"ל של תמיסה פיזיולוגית )תמיסת NaCl בריכוז 0.9%( סטרילית. 2. העבירו למבחנה המסומנת 1-, 1 מ"ל מתרבית החיידקים. ערבבו היטב. 3. החליפו פיפטה, והעבירו 1 מ"ל ממבחנה 1- למבחנה 2-. ערבבו היטב. 4. החליפו פיפטה, והעבירו 1 מ"ל ממבחנה 2- למבחנה 3-. ערבבו היטב. 5. החליפו פיפטה, והעבירו 1 מ"ל ממבחנה 3- למבחנה 4-. ערבבו היטב. 6. החליפו פיפטה, והעבירו 1 מ"ל ממבחנה 4- למבחנה 5-. ערבבו היטב. 7. החליפו פיפטה, והעבירו 1 מ"ל ממבחנה 5- למבחנה 6-. ערבבו היטב. 8. הכנתם סדרה של 6 מבחנות, ובכל מבחנה ריכוז החיידקים קטן פי 10 מהמבחנה הקודמת לה. ב. זריעת החיידקים בצלחות פטרי לקבלת מושבות בודדות צלחות הפטרי )עם מצע גידול מוצק( לפי המיהולים שייזרעו בהן )מספרים 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, סמנו את תחתית 9. 6-(. אל תסמנו את המכסים.

9 9 10. הניחו במרכז הצלחת טיפה בנפח 0.1 מ"ל מתרבית החיידקים בצלחת המסומנת לפי המיהול המתאים. 11. חטאו את מקל הדריגלסקי על ידי טבילתו ב- 100% אתנול והעברתו באש. )ראו הערה למעלה( 12. לאחר שהלהבה דועכת קררו את המקל על ידי העברתו מספר פעמים על הצד הפנימי של מכסה הצלחת. 13. פזרו את טיפת החיידקים באופן אחיד על פני הצלחת בעזרת מקל הדריגלסקי. 14. חטאו את מקל הדריגלסקי שנית על פי ההנחיות בסעיף הדגירו את הצלחות בטמפרטורה המתאימה עד לקבלת מושבות. 6. שיטות להערכת מספר החיידקים בתרבית במקרים רבים בהם מגדלים חיידקים חשוב לדעת את מספרם. יש כמה שיטות המשמשות להערכת מספרם של החיידקים בתרבית הגידול. בסרט אנו דנים ב- 2 שיטות מדידה: 1. הערכת ריכוז החיידקים בתרבית על פי מדידת עכירות התרבית הנוזלית, 2. ספירת מושבות בצלחות פטרי. כאן נציין שיטה נוספת - ספירה ישירה של חיידקים מבעד למיקרוסקופ. לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות אותם נאיר בתיאור השיטה. א. הערכה באמצעות ספירת מושבות כאשר זורעים חיידקים על מצע מזון מוצק, נוצרת מושבה מכל חיידק בודד. כל חיידק שנגע בקרקע המזון מתחיל להתחלק. כל צאצאיו של החיידק נשארים בקרבת מקום ויוצרים מושבה )בניגוד לתרבית נוזלית בה כל החיידקים מצויים בתרחיף(. בתרבית הגידול הנוזלית יש בדרך כלל מיליוני חיידקים, לכן לפני הזריעה יש למהול את תרחיף החיידקים באופן מבוקר וידוע )ראו הכנת מיהולים עשרוניים לעיל(. זורעים דגימה מכל אחד מהמיהולים ומאפשרים למושבות לצמוח. באמצעות ספירת המושבות וחישוב המיהול ניתן להעריך את מספר החיידקים בדגימה המקורית. שיטה זו טובה להערכת מספר חיידקים חיים, אך היא איטית יחסית, כיוון שיש לחכות עד לצמיחת המושבות. דרך החישוב o את ספירת המושבות כדאי לערוך בצלחת בה התפתחו בין 20 ל- 200 מושבות. במהלך הספירה נוח לסמן בנקודה, על גבי תחתית הצלחת, כל מושבה שנספרה, על מנת לא לחזור ולספור את אותה מושבה שוב ושוב. o אם סופרים בצלחת שבה יש יותר מ- 200 מושבות )אך עדיין נפרדות זו מזו וניתנת לספירה(, ניתן לחלק את הצלחת לגזרות על ידי סימון בתחתית הצלחת, לספור את מספר המושבות בגזרה אחת ולכפול במספר הגזרות. דרך החישוב: X פקטור המיהול 10 X פי כמה מהלנו מספר המושבות מספר החיידקים ב- 1 מ"ל = של התרבית המקורית שימו לב! ההכפלה פי 10 בנוסחה שלעיל היא משום שזרענו 0.1 מ"ל. יש להתאים את החישוב לדרך העבודה. אם נספרה גזרה אחת מתוך כמה יש כמובן לכפול במספר הגזרות. 159 דוגמת חישוב: אם קבלנו 159 מושבות בצלחת שבה נזרעו 0.1 מ"ל מתרבית במיהול של החישוב ייעשה כך: א. מאחר והתרבית שנזרעה על הצלחת הצמיחה 159 מושבות, הרי שבכמות התרבית שנזרעה היו מאחר שזרענו 0.1 מ"ל, הרי שב- 1 מ"ל של התרבית שנזרעה בצלחת היו 1,590 חיידקים. חיידקים.

10 10 ב. מכיוון שלזריעת צלחת זו השתמשנו בתרבית במיהול 10, 3- הרי שבמ"ל אחד של התרבית המקורית היו: = 10 3 X 1,590 1,590,000 חיידקים ב. הערכה באמצעות בדיקת עכירות התרבית עכירות התרבית משמשת מדד עקיף לריכוז החיידקים בתרבית והיא נמדדת ישירות מהתרבית הנוזלית. כאשר מתחילים את הגידול עם כמות קטנה של חיידקים, המצע נראה צלול. עם התרבות החיידקים בתמיסה גדלה עכירות הנוזל, מאחר שהחיידקים מונעים מעבר אור בנוזל. מידת העכירות נמדדת באמצעות מכשירים אופטיים כמו הספקטרופוטומטר, אך אפשרית גם בשיטות פחות אובייקטיביות. ב 1. מדידת עכירות תרבית בעזרת ספקטרופוטומטר הספקטרופוטומטר הוא מכשיר מדידה המאפשר למדוד את בליעת האור של חומר נבדק באורכי גל שונים. מאחר שכל חומר בולע אורכי גל מסוימים, יש חשיבות לאורך הגל המשמש לבדיקה. במכשיר יש גלאי המזהה את עוצמת האור העוברת את הדוגמה ומחשב את היחס בין עוצמת האור שעברה את הדוגמה לעוצמה האור שבה הוקרנה הדוגמה. )יחס בין "כניסה ליציאה"( יחס זה הוא מדד כמותי מדויק לעכירות התמיסה. הערכת מספר החיידקים בתרבית באמצעות מדידת עכירות היא שיטה יעילה ומהירה, אך חסרונה העיקרי הוא שבשיטת ספירה זו נספרים כל החיידקים הנמצאים במצע, הן החיים והן המתים )לאחר זמן חלק מהחיידקים המתים מתפרקים והעכירות שוב יורדת(. נוסף לכך שיטה זו יעילה רק כאשר מספר החיידקים מגיע ל 10 7 במ"ל )עשרה מליון חיידקים במ"ל(. מתחת למספר זה העכירות אינה ניכרת. 1. כוונו את הספקטרופוטומטר לאורך גל של כ- 600 ננומטר ולמדידת בליעה ABS(.)Absorbance, 2. אפסו את הספטרופוטומטר עם מבחנה/קיווטה המכילה מצע גידול ללא חיידקים. 3. מדדו את עכירות התרבית. ב 2. הערכת עכירות תרבית ללא ספקטרופוטומטר גם אם אין ספקטרופוטומטר ניתן להעריך את עכירות התמיסה. זהו מדד פחות אובייקטיבי אך מאפשר דירוג מסוים של רמות עכירות. 1. הכינו סקלה של מספרים בגווני אפור שונים, כמודגם בסרט. 2. העבירו את המבחנה עם התרבית לפני סקלת המספרים ומצאו את המספר הנמוך ביותר הניתן לקריאה מבעד לתרבית ג. הערכה באמצעות ספירה במיקרוסקופ לספירת חיידקים הגדלים בתרבית נוזלית קיימת שיטה נוספת שלא הודגמה בסרט. בשיטה זו סופרים מבעד למיקרוסקופ את מספר החיידקים בדגימה מדודה שהוכנסה לתא ספירה מכוייל )המכונה המוציטומטר, מכיוון שפותח לראשונה ככלי לספירת תאי דם אדומים(. תא הספירה בנוי מזכוכית נושאת, המחולקת לתאים בעלי קיבול מסוים. לפני הספירה מכסים בזכוכית מכסה.

11 11 שיטה זו יותר מהירה מגידול דגימה על פלטות וספירת מושבות, אך דורשת לא רק רכישת המכשור, אלא גם מיומנות ספירה מבעד למיקרוסקופ. 7. תנאי גידול של חיידקים נוסף על הרכב המצע, גם תנאי הסביבה משפיעים על התפתחות החיידקים. קיימים מינים המיטיבים להתפתח בטמפרטורה של 20, 0 C ואילו מינים אחרים יתפתחו ב C או ב- C 20 0 דווקא. טמפרטורת הגידול תלויה אם כן בסוג החיידק אך גם בסוג הניסוי. יש מינים הזקוקים לסביבה חומצית ואחרים לסביבה בסיסית. יש מינים הזקוקים לחמצן ויש מינים שיתפתחו רק בהיעדר חמצן. לכן יש להתאים את תנאי הגידול לחיידקים איתם עובדים, ולשאלות המחקר ששואלים. הצורך בחמצן: רוב החיידקים איתם עובדים בבית הספר הם חיידקים הזקוקים לחמצן, ולכן יש לדאוג לאספקת החמצן לתרבית. כשמדובר בתרבית נוזלית יש לגדל את תרבית החיידקים בכלי בעל נפח גדול פי 5-10 מנפח התרבית. רצוי לטלטל את הכלי כל חצי שעה לפחות, כשהדבר ניתן. הטלטול מערבל את התרבית עם האוויר ומגדיל את אספקת החמצן לחיידקים. אם אין אפשרות לטלטל ניתן לשקול הנחת המבחנות באלכסון להגדלת שטח המגע של התרבית עם האוויר במבחנה. שימו לב! באמבטי טילטול אפשר לכוון טמפרטורה כך שניתן לשלב את הטלטול וטמפרטורה רצויה בכלי אחד. בצלחות פטרי יש מרווח בין המכסה לבין הצלחת כך שאוויר יכול להיכנס. זיהוי השפעה מעכבת של חומר על גידול החיידקים במצע מוצק 1. רשמו באופן ברור על תחתית הצלחת את פרטי הניסוי ושמות התלמידים. 2. זרעו חיידקים בזריעת מרבד כמתואר למעלה. 3. הניחו לתרבית להיספג במצע במשך כעשר דקות. 4. צרו דיסקיות תלת שכבתיות של נייר סינון על ידי חירור של 3 שכבות נייר סינון ביחד. 5. טבלו את הדסקיות התלת שכבתיות בחומר הנבדק, הוציאו אותן והניחו להן להתייבש כעשר דקות בצלחת נקייה. 6. סמנו על תחתית הצלחת עליה נזרעו החיידקים היכן יונחו הדסקיות ומה תכיל כל קבוצת דסקיות. 7. הניחו את קבוצות הדסקיות כל אחת במקומה. 8. הדגירו את החיידקים למשך לילה בטמפרטורה המתאימה לחיידקים שזרעתם. אם החומר הנבדק אכן עיכב את גידול החיידקים, תיראו מסביב לדסקית הילה צלולה, שהיא אזור העיכוב. ניתן למדוד את קוטר אזור העיכוב כדי להשוות את השפעתם של חומרים שונים או של ריכוזים שונים של אותו חומר. יש לזכור ששיטה זו יעילה רק בעבודה עם חומרים שעוברים בדיפוזיה יעילה באגר. 1 לא ניתן למדוד בשיטה זו את השפעתם של חומרים צמיגים, חומרים שאינם מסיסים במים וכדומה. כמו כן יש להבין שגודלו של אזור העיכוב תלוי לא רק במידת רגישות החיידקים לחומר אלא גם בריכוז החומר וביעילות הדיפוזיה שלו במים. האגר מורכב מסיבי אגר וביניהם תמיסה מימית. בהנחה שלא מדובר על מולקולות בגודל שלא יצליח לעבור בין סיבי האגר, מה שישפיע זה 1 בעיקר מסיסות במים.

12 12 8. עיקור וחיטוי בסיום העבודה בסיום העבודה המיקרוביולוגית חשוב לעקר ולחטא את כל התמיסות, הכלים והמשטחים איתם עבדנו. עיקור באוטוקלב אספו את כל הנוזלים המכילים חיידקים לבקבוק. שימו לב! גם בשלב זה אין למלא את הבקבוק יותר מ 2/3 מנפחו. 1. המתאימה מיוחדת לשקית המזוהמים החד פעמיים את כל הצלחות המכילות חיידקים ואת הכלים אספו 2. לאוטוקלב. הכניסו לאוטוקלב את הכלי ובו הנוזלים שאספתם )סעיף 1(, את השקית )סעיף 2(, ואת כל שאר הכלים שהזדהמו 3. בזמן העבודה. הפעילו את האוטוקלב על-פי הוראות היצרן. 4. לאחר הטיפול באוטוקלב, השליכו את הפסולת המוצקה לפח האשפה, שפכו את הנוזלים לביוב ושטפו את הכלים 5. לשימוש חוזר. עיקור בעזרת אקונומיקה יש להקפיד על שימוש בכפפות ומשקפי מגן כדי להגן על הגוף )והבגדים( מנזקי האקונומיקה. לעיקור הנוזלים: אספו את כל הנוזלים המכילים חיידקים לבקבוק בעל שנתות. 1. מדדו את נפח הנוזלים המזוהמים והוסיפו עשירית הנפח אקונומיקה. 2. המתינו לפחות 20 דקות ושפכו לביוב. 3. לעיקור הכלים: הכינו דלי עם נפח גדול של אקונומיקה מהולה פי הכניסו לדלי צלחות פטרי שגדלו עליהן חיידקים לאחר שהסרתם מהן את המכסה. 5. הכניסו לדלי כלים שהזדהמו בזמן העבודה. 6. המתינו 20 דקות לפחות. 7. שפכו את הנוזלים לביוב והשליכו את הפסולת המוצקה לפח האשפה. שטפו את הכלים לשימוש חוזר. חיטוי משטח העבודה צקו על משטח העבודה מעט תמיסת אתנול בריכוז 70% )לא 100%!(. דאגו שלא יהיה מקור אש בקרבת מקום. 1. פזרו את האתנול על כל המשטח והניחו לו להתנדף. 2. נספח: הכנת מיהולים עשרוניים מתרבית חיידקים נוזלית במצע גידול נוזלי יש בדרך כלל מיליוני חיידקים. אם רוצים לזרוע דגימה מתרבית החיידקים למצע מוצק באופן שאפשר יהיה לספור בצלחת את מספר החיידקים יש להכין לפני הזריעה סידרה של מיהולים עשרוניים של התרבית הנוזלית.

13 13 את המיהולים מכינים בתמיסה סטרילית של מצע הגידול, אך כדי לחסוך במצע זה ניתן גם להכין אותם בתמיסה סטרילית של NaCl בריכוז 0.9%. את המיהולים יש לבצע באופן מבוקר שיאפשר לחשב את מספר החיידקים בתרבית המקורית על פי מספר המושבות שיצמחו. האיור הבא מתאר באופן סכמטי את דרך הכנת המיהולים: הסבר דרך הכנת המיהולים:.1 סמנו 6 מבחנות במספרים,-1,-2,-3,-4, הוסיפו לכל מבחנה 9 מ"ל של תמיסת NaCl סטרילית בריכוז 0.9% או מצע גידול סטרילי העבירו למבחנה המסומנת 1-, 1 מ"ל מתרבית החיידקים. ערבבו היטב. ]התרבית שקיבלתם במבחנה זו מהולה פי 10 מהתרבית המקורית. נהוג לרשום זאת 1:10 או 10[ 1- החליפו פיפטה, והעבירו 1 מ"ל ממבחנה 1- למבחנה 2-. ערבבו היטב. ]התרבית שקיבלתם במבחנה זו מהולה פי 100 מהתרבית המקורית. נהוג לרשום זאת 1:100 או 10[ 2- החליפו פיפטה, והעבירו 1 מ"ל ממבחנה 2- למבחנה 3-. ערבבו היטב. ]התרבית שקיבלתם במבחנה זו מהולה פי 100 ם מהתרבית המקורית. נהוג לרשום זאת 1:100 או 10[ 3- החליפו פיפטה, והעבירו 1 מ"ל ממבחנה 3- למבחנה 4-. ערבבו היטב. החליפו פיפטה, והעבירו 1 מ"ל ממבחנה 4- למבחנה 5-. ערבבו היטב. החליפו פיפטה, והעבירו 1 מ"ל ממבחנה 5- למבחנה 6-. ערבבו היטב. קיבלתם סדרה של 6 מבחנות. בכל מבחנה ריכוז החיידקים קטן פי 10 מהמבחנה הקודמת לה. במבחנה האחרונה 1 1,000,000: או 10(. 6- ריכוז החיידקים קטן פי מיליון מהתמיסה המקורית )או כפי שנהוג לרשום זאת: בהכנת המיהולים יש להקפיד על כמה עקרונות: בתחילת העבודה יש לסמן על כל המבחנות את מידת המיהול, ולהעביר לכולן 9 מ"ל של תמיסת NaCl סטרילית o או מצע גידול סטרילי בריכוז 0.9% בכל מיהול )העברת 1 מ"ל מתרבית החיידקים( יש להשתמש בפיפטה חדשה. o לפני העברת הדגימה ממבחנה אחת לבאה אחריה יש לערבב את תוכן המבחנה ביסודיות על ידי ניעור. o

14 14 בהעברת דגימה מכל מיהול לצלחות פטרי אפשר להשתמש באותה פיפטה, אך ורק בתנאי שמתחילים בתרבית הכי מהולה ומסיימים בתרבית הכי פחות מהולה )הסדר ההפוך לסדר הכנת המיהולים( o.

15 15

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

4 ב' מיקרוביולוגיה -דו"ח מעבדה מספר מטרת הניסוי : זיהוי חיידקים ע"פ תכונות הגידול המאפיינות כל סוג חיידק. מבוא: במעבדה נעשה שימוש במצעים מוכנים ומצעים

4 ב' מיקרוביולוגיה -דוח מעבדה מספר מטרת הניסוי : זיהוי חיידקים עפ תכונות הגידול המאפיינות כל סוג חיידק. מבוא: במעבדה נעשה שימוש במצעים מוכנים ומצעים 4 ב' מיקרוביולוגיה דו"ח מעבדה מספר מטרת הניסוי : זיהוי חיידקים ע"פ תכונות הגידול המאפיינות כל סוג חיידק. מבוא: במעבדה נעשה שימוש במצעים מוכנים ומצעים מתוכננים על ידינו, להלן פירוט של המצעים: אפיון מצעים

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

1 האגודה הישראלית לבטיחות ביולוגית נייר עמדה בנושא: הצורך בחיטוי בגז של מנדפים ביולוגיים מבוא: הסוגיה של הצורך בחיטוי בגז של מנדפים ביולוגיים לפני טיפ

1 האגודה הישראלית לבטיחות ביולוגית נייר עמדה בנושא: הצורך בחיטוי בגז של מנדפים ביולוגיים מבוא: הסוגיה של הצורך בחיטוי בגז של מנדפים ביולוגיים לפני טיפ 1 האגודה הישראלית לבטיחות ביולוגית נייר עמדה בנושא: הצורך בחיטוי בגז של מנדפים ביולוגיים מבוא: הסוגיה של הצורך בחיטוי בגז של מנדפים ביולוגיים לפני טיפולים שונים במנדף, מטרידה הן את המשתמשים והן את נותני

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

77 מחקרים בלאוקמיה של יונקים הנגרמת על ידי נגיפים חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה סאת חיים גינזבורג הוגש לסינט האוניברסיטה העברית ביום כהי באדר

77 מחקרים בלאוקמיה של יונקים הנגרמת על ידי נגיפים חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה סאת חיים גינזבורג הוגש לסינט האוניברסיטה העברית ביום כהי באדר 77 מחקרים בלאוקמיה של יונקים הנגרמת על ידי נגיפים חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה סאת חיים גינזבורג הוגש לסינט האוניברסיטה העברית ביום כהי באדר א תל כ ב מחקרים בלאוקמיה של יונקים הנגרמת על לדי נגיפים

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א 6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר אצל תינוקות הניזונים מפורמולה. הגיל משתנה בהתאם לתקופה,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft Word weaving loom.doc

Microsoft Word weaving loom.doc www.lia.co.il ערכת נול אריגה WEAVING LOOM- 02744 להורים: יש לקרוא את כל ההוראות לפני מתן הנחיות לילדיכם. אזהרה : סכנת חנק- חלקים קטנים. לא מיועד לילדים מתחת לגיל. 3 הערה: למען נוחיות הקריאה התרגום בלשון

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\344\354\351\353\351 \344\364\370\343\344 1.doc)

(Microsoft Word - \372\344\354\351\353\351 \344\364\370\343\344 1.doc) תהליכי הפרדה הרצאה 1 1.11.006 לב ליבו של כל תהליך ביוטכנולוגי הוא הביוריאקטור. לשלב זה יש מספר תהליכים מקדימים: עיקור. הכנת חומרי גלם ומילוי הריאקטור הכנת מזרע. תהליכים אילו נקראים תהליכי מעלה הנהר ustream.

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל פנימי ומעגל חיצוני. כך שכל תלמיד יושב מול תלמיד אחר.

קרא עוד

חוברת הסברה אפס פסולת מתיאוריה למעשה

חוברת הסברה אפס פסולת מתיאוריה למעשה אפס פסולת מתיאוריה למעשה טיפים והנחיות לחיי היומיום 3 הידעת? כל תושב כפר-סבא מייצר מדי יום כמעט 2 קילו פסולת, שהם 700 קילו בשנה, שהם 75 אלף טון פסולת שנתית שנשלחת להטמנה באדמה - רק מהעיר שלנו!!! כולנו

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc

Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc 1 סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס כימיה בסיסית. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות מלאים לספר התרגילים, וכן את התיאוריה הרלוונטית

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד