elladoron.akogan.de Ella Dor-On Powered by A. Kogan EDV

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "elladoron.akogan.de Ella Dor-On Powered by A. Kogan EDV"

תמליל

1 1

2 " למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקומו ויספרו לבניהם" תהילים עח, ו 2

3 רשימת השירים אודות המחברת הקדמה מ ס פ ר ע ל ה י ד ב ל י מ ע יל ב ח ר ף ל ז כ ר אב עט וף ט ל ית ש ב וע ת א מ ונ ים ל ב א ם ה ע ק ר ש ת ח י ה י ל ד י ה וד י ב ג יט ו ז ה ב ת מ ור ת מ י ם א ת ת ח י י! ח לו ם ב ד י וק ל לא ד פ י... דו ק טו ר מ נ ג ל ה פ ג יש ה מ ק ר ית ז וג נ ע ל י ם מ ת א ים ב מ ס פ ר ב ר יח ה פ ג יש ה ע ם אל פ רד ו צ ל ר נ ע ר ה אל מו נ ית ש י ה י ה ב מ ז ל... ס ב ת א א ס ת ר ק ה מ ד ל יק ה מ ש ו אה ת צ ל ום מ ש פ ח ת י ב יו ם ה שו אה ו ה ג ב ור ה ס ב ת א א ס ת ר ק ה עו ט ה מ ס כ ה א ת ם... 3

4 א ל ה דו ר-או ן, אודות המחברת משוררת, כתבה חמישה ספרי שירה. רבים משיריה פורסמו בעיתונים, בספרי לימוד ובאנתולוגיות לשירה. נולדה וגדלה במוסקבה, ברה"מ. עלתה לישראל ב בת לאם ניצולת שואה. בוגרת אוניברסיטת תל-אביב בספרות אנגלית והיסטוריה של המזרח התיכון. מורה לאנגלית, מתרגמת ועורכת. מתגוררת בחולון. שירי אתם כמו ילדי, בגרתם ויצאתם למרחב. מי ידפדף בכם ומי יקרא? מי יברך ומי יפגע? רוצה לדעת, לא אדע... גם המבוגרים טועים )0184( סנדלים )0181( המילים שאמא אמרה )0114( מספר על היד )0118( טרם פג החלום )0111( Мориа )1110( Цветёт 4

5 הקדמה ספר השירים מבוסס על זכרונותיה של א ס ת ר ש ק ור מ ן-יו פ ה לבית מ ר גו ל יס, ניצולת מחנה ריכוז אושוויץ-בירקנאו. א ס ת ר ק ה )שם נעוריה( נולדה בעיר ג רו ד נו, בפולין. עם פרוץ המלחמה ב היתה נערה בת 01. לאחר פלישת הגרמנים לפולין הועברה עם בני משפחתה ועם אלפי יהודים אחרים לגיטו גרודנו, שם שהו בין השנים בשנת 0142 חוסל הגיטו והיהודים, שעדיין נותרו בחיים, נשלחו בקרונות משא למחנה הריכוז אושוויץ. למעלה משנתיים היתה אסתרקה בתופת של אושוויץ עד לשחרור המחנה, בחורף 0145, על ידי כוחות הצבא האדום. אסתרקה נישאה לקצין יהודי, ששירת בצבא האדום, ועברה לגור בברית המועצות. בשנת 0151 היא עלתה ארצה עם בעלה ועם שתי בנותיה. היא נפטרה בישראל בשנת 1101 בגיל 81. שירים רבים כתובים בגוף ראשון ונאמרים מפיו של הנכד הבכור, "הצבר", א ית י. כך נוצר קשר של הזדהות בין דור השואה לבין דור התקומה. * * * הרעיון לכתוב שירים על השואה נולד מתוך החלטה מודעת, שעלי לתעד את מה שעבר על אמא ועל בני משפחתה בשואה, קודם כל, למען הילדים שלי והילדים של אחותי מעין יומן משפחתי "והגדת לבניך". השיר הראשון שכתבתי היה "מספר על היד", אשר הופיע בספר שירי הילדים הראשון שלי "גם המבוגרים טועים". באחד הימים קיבלתי מכתב מהנכדה של חברה של אמא שלי. הילדה כתבה לי: "נהניתי מאד לקרוא את הספר שלך, אבל במיוחד מצא חן בעיני השיר, שכתבת על סבתא שלי". המכתב הזה מאד ריגש אותי. הוא המחיש, שסבתא א ס ת ר קה יכולה להיות הסבתא של כל הנכדים בני הדור השלישי. זכרונות הילדות הראשונים שלי קשורים במפגשים חברתיים של ניצולי שואה חברים וחברות של הורי שנערכו בביתנו. שמעתי סיפורים על הישרדות, על עזרה הדדית, על ידידות והקרבה עצמית. שמעתי סיפורים על אמא על מעשי הגבורה שלה, כיצד עזרה לאנשים תוך סיכון עצמי ואף הצילה חיי אדם. נאחזתי בחלק ההירואי ופחדתי לגעת בזוועות. שנים לא רציתי לשמוע את מה שהיה לאמא לספר והיו לי רגשות אשם על כך. יחד עם זאת, עודדתי אותה להעלות את קורותיה על כתב. בשבילי לדבר על מה שעבר על 5

6 אמא בשואה היה כמו לגעת במשהו בוער ופחדתי להיכוות. לילד קשה להתמודד עם העובדה שהוריו, האנשים הכי אהובים והכי חשובים בחייו, היו מושפלים, חסרי אונים, מבוזים. עם השנים הופיעה תחושה של דחיפות. הדור, שחווה את השואה, הולך ונעלם. פתאום נבהלתי, שכאשר ארצה לדעת, כאשר ארצה לשאול לא יהיה את מי. ואז התחלתי לקרוא את הזכרונות. דרך הזכרונות עשיתי הכרות מחודשת עם אמא. מצאתי בהם לא רק מידע עובדתי, אלא גם הרהורי נפש, חשיפה של רגשות, פחדים, מועקות. אחר כך, נוצר דיאלוג ביני לבין אמא. את מה שלא הבנתי מהזכרונות שהיו כתובים בפרץ של רגשות, בצורה לא ערוכה ולפעמים מבולבלת השלמתי על ידי שיחה ושאלות. רציתי, שהסיפור האישי של א ס ת ר קה, בתור נערה צעירה במחנה השמדה, יגע בנימי נפשו של הקורא ויקרב אותו לתקופה כאובה והירואית זו בתולדות עמנו. חלק מהשירים נכתב בשטף, אחרים במאמץ רב. כדי ששיר יקרום עור וגידים יש צורך בשילוב מיוחד ונדיר בין רעיון לבין תחושה פנימית עמוקה. את הרעיונות שאבתי מהסיפורים של אמא הכל מבוסס על עובדות אמיתיות ואילו הרגש, המפיח בשיר רוח-חיים, נבע ממעמקי נפשי, מתחושת הזדהות עמוקה עם ההורה, שהיא כה אופיינית לבני הדור השני. לאחר שקראתי את הזכרונות של אמא, הרגשתי שעלי לפרוע חוב כלפי בני משפחתי שנספו אנשים שלא הכרתי מעולם. רציתי להחיותם, להוציאם מהאלמוניות, לספר על מותם הטרגי. ואולי, בדרך זו לנחם אותם, שהאילן המשפחתי שלנו לא נגדע, שהמשפחה לא נכחדה, והשורשים המעטים ששרדו העמיקו והתרחבו, ועם הזמן העץ הזה שוב יפרח לתפארת. אלה דור-און 6

7 לאמא, שספרה לי, באהבה רבה 7

8 מ ס פ ר ע ל ה י ד ה פ ע ם ב ק י ץ, כ ש נ ש אר נ ו ל ב ד, ר א ית י ל ס ב ת א מ ס פ ר ע ל ה י ד*. ה י ית י פ עו ט ס ק ר ן ו חו ק ר שו א ל ומ ש יב מ ב ל י ל ד ב ר. נח ת י י ד י ה ר כ ה ע ל ז רו ע ה ו ר צ ית י ל ת לש כ ל ס פ ר ה מ מ קו מ ה. ו ס ב ת א ח ב ק ה ו נ ש ק ה ב ל י ה ס ב ר. ר ק אמ ר ה ח ר יש ית כ ש ת ג ד ל א ס פ ר. מ ת ח ל פו ת ה עו נו ת כ ג ל ג ל סו ב ב... ש וב ה ק י ץ מ ג י ע לו ה ט ו צו ר ב. ש וב קו ל ט מ ב ט י ע ל י ד ח ש ופ ה ס פ רו ת מ כ רו ת, ח ר ותו ת ב ק פ יד ה. ס ב ת א ב ק ש ת י ב קו ל מ ת ח נ ן ת ר ש י ל י, ת ר ש י ל י ג ם-כ ן, ת ר ש י ל י כ מו ך ע ל ה י ד ל צ י ר... ו ה יא ר ק ח י כ ה לא הו ס יפ ה ד ב ר. 8

9 מ ת ח ל פו ת ה עו נו ת. ה ק י ץ חו ז ר. א נ י כ ב ר ב ן ת ש ע. א נ י כ ב ר בו ג ר. ל ס ב ת א ש ל י מ ס פ ר ע ל ה י ד לא נ מ ח ק ע ם ה ז מ ן, ט ב וע ל עד. ר צ ית י ל ד ע ת, ר צ ית י ה ס ב ר מ ד וע ל ה י ש ו א ין ל אח ר? ו ס ב ת א ה ת ח יל ה פ ת או ם ל ד ב ר: ס פ ר ה ע ל ת ק ופ ה ק רו ב ה-ר חו ק ה, ע ל ע ם ב גו ל ה, ע ל שו אה וג ב ור ה, ע ל ק ר ו ר ע ב, מ ח נו ת ע בו ד ה, ו כ יצ ד ד ר ך נ ס מ מ ו ת נ צל ה... פ ע ם ב ק י ץ, כ ש נ ש אר נ ו ל ב ד, נ ש ק ת י ל ס ב ת א ח ז ק ע ל ה י ד. * קעקוע, מספר אסיר, על זרועה של א ס ת ר קה מ רג ו ליס, אמא של אלה דור-און. 9

10 א" ב לי מ עיל בחרף ב ח רף, ב גיט ו, ב ח דר צ ו נן, ש ני א נ שים: א מא ו בן. "א גש ל כ כר או מר ה בח ור א פ שר ו א שיג ע צים ל תנ ור". לדודי, א הר ון-ל יי מה מ רג ו ליס, שנספה בשואה "ק ח מ עיל. ק ר בח וץ!" ה ר ק ה וא ל ה נ ו תר מ בין ע ש רה. שק על ל נ ו ח י ה. מ ל ת ד א גי... א סס ר ה אם מ פ גע קט. ח זר ע וד מ עט!" צי רה ש קו ל י רי נ מע ו ב כי מי תם: ת ו פ סים יה ו דים מ ה ל כים ל ת מם, סו מ ג רים רח וב ות, פ ו כים, מ ג ד פים, דו ש טים על ב תים, ח פים, ב ו ע טים... לא ח זר. נ א מר ו, ש נ ע ש לם. ל ל אן? לח ל מ א נ ו דע. ח נה עב ו דה. ב ח וץ הס ו פה ו כפ ור מ ק פיא-דם, ו ב ח דר ה אם מ ת פ ל לת ד ו מם: "ב לי מ עיל...ב לי כ פפ ות...ב לי צ עיף ל ר ק אל ת ת ק רר, י ל די ה י קר..." צ ואר... 10

11 לזכ ר אב עט וף ט ב י ום כפ ור, די ש נה, מ לית לסבי, א ל טר מ רג ו ליס, שנספה בגיטו גרודנו מ ה א ז סי ום ה בת א ס ת ר ק ה מה ח ל מ מ ד לי קה נ ר ז כר ון, נ ר נ ש מה... ה יא מ ד ש ו מ ב ב ה מה ש ליק ה נר נ עת את ק רי את ה" ש ש ל יה ו דים מ ת פ ל לים ע רב י ום ה גיט ו חק מ ר גר ו דנ ו כאן א כפ ו רים בפ ו לין, ל פי מי לין. מע" נו ב ל יש ש אים ת פ לה, מ ע רב י ום ה א ה ח ר ת כפ ו רים מין ר ו צים ע ד ין: מים ב נ פש ח נ נים, ק ין! ב י ום כפ ור, מ א ז ל ז סי ום ה מ די ש נה, ח ל מ ד ו לק ה נר ב א פל ו לית א ה ש כ כר אב עט וף ט לית, מה שר נ ר צח ב ד מי-י מיו, לא ל היו... לל ת פ 11

12 ב ו ש עת אמ ו נים ה ן פ ו סע ות ב ח פ זה ב י ום ס מ ב מ ג רי רי, ביט ות ל צ ד דים ש ד ני. בט ח ה א חת נ ע רה ב ת כ פר פ ו ל ני, ב ר ש נ יה ח ה ב ת ל עם יה ו די. ת ה מ כיר ות מ י לד ות, שכ ו נה. ה מ א ות ה ד ר כי הן ה צ ט לב ו מה. ח ל צה מ ע ת פ ר י ה ל ש א פ רים ל כ צא ו סמ ו כים, ל ב דן, קנ ות קצת מז ון בי תן. * זל מ ה ס ל ב ת מ זל מ ז לן לי הן עמ ו חם, ב י רק ות ו ק סים מח, ג רי סים. ב ע ה כן ח ז רה ד ר יפ ות מ ת י שב ו מ ב סע, ח צר 12

13 א" ל נ ו א יו ק ח שה נ ו מ עה. צ ר יה צאת ל ק רא תן: ש ל ום, י ין? ל אן? מ א לד ות! נ ת נה ל הן תה וק צ ת ע ו גי ות, א חר- כ ך צ י דה ב ג בי נה ו פר ות. ח ל קה תפ ו חים מ ן ה עץ ב ח צר ח רת ח ר ש ה ו לז נ ת נה ק צת י ו תר. ל ב של מ רי נ ב ה ער מ ק נ אה: קה ל ת ת ני ל ה י ו תר! א מ רה ל ז ק נה ה יא לא מ ש לנ ו, ס ו ח זה ת תם מ ב ת ל עם יה ו די... צ ר יה!" א ני נ ו א ע מ ב ח וי רה, קה ה ת ר ס מ דה ל לא ניד רי נ קה ב ג דה ב ה, ג דה ב מ זיד. 13

14 ג ר מ נים מ ס ביב, ח ד ו רים ב א ב וי אם י דע ו או ד ות מ ו ש נ אה א ה! צ "מ ה ל ך נ ז פה ה א שה ה ט ו בה א ין ח מ לה ב ל ב ך? ה ן א ת נ ו צ ר יה! כ ב ל ס ש וים לנ ו עי ניו של ה מ ען כ לנ ו בל הג ו אל! אל, ד ר כי ל ל ו א וי אם א כ י ה פ ר ת ו לז כ ך מע, ש שב ו ע ת ך ה י ל דה..." * בגיטו שרר רעב. ילדים נהגו לחמוק מהגיטו, תוך סיכון חייהם, על מנת להביא מזון למשפחתם. 14

15 לב אם רו ב ה ט ע ון... י ל דו ן בו כ ה... ל ב א ם לו ח ש: צ פ וי ה לו ס כ נ ה! ש ת י ז רו עו ת יה, כ מו כ נ פ י צ פו ר, מ סו כ כו ת ע ל גו ז ל ה. נ א מ נ ה ל צ ו ב ר י אה ה יא ב ג ופ ה ת ג ן ע ל פ ר י ב ט נ ה... 15

16 כ חיה ת קר ש ע ה ע י רה פ ו ל נית. בב ו נ קר-ב ב ור, ח מי שה יה ו דים זכ ו ב מ סת ור. מ ח כי ם ל מז ון, ש א מ ור ל ה ביא ב חצ ות, כ מ ס כם, א כר פ ו ל ני. ז ה י ו מ ים לא בא... א ם א רע ל ו ד בר-מה י מ ות ו לם מ ר עב ו צ מא. ה ם מ ח כים שע ות על שע ות, ה אם מ ח ב קת את ב נ ה ה פע וט. י לד י פה, כ מ ע ט ב ן ש נ ת י ם, ל שת ות מ ב קש א בל אין ט פת מ ים... טה ה י לד נ ר דם. ב ב ין יא וש ו ל תם ליל-ע ל ת ק וה ג מ לה ה כ אן בב ו נ קר ה מ ות בט ו ח ממ ול ה ש דה ה פת וח... טה ל ח כ י ו ש מ כ ל לא ל ש ם ת ו בד ה אם מ תק ו פת ה מ ק רא חת את ב נ ה, כ מ ו שה ב מ מי ה יא ור, כ י אל ש דה-ה ת ק שט ל ו, א ו לי, י ד רח ו מה... ל ך ב כו ר י, ל ך י ח יד י, ל ב ל י ד ע ו ש א ת ה י ה וד י. ג ם א ם נ ג ז ר ש ת ח י ה ב ין גו י ים, ה ע ק ר, מ ח מ ד י, ת ש א ר ב ח יים! בה, מה 16

17 ילד י ה וד י ב גיטו י ל ד י ה וד י ב ג יט ו מ ק ף א ימ ה, חו מו ת, צו ע ד ל ב ד ב ל י א מ א י ד י ם מ ור מו ת. צו ע ד ב ק ר, ב ש ל ג, ע ל פ נ י ד ר כ ים ק פ ואו ת. מ ע יל ק צ ר. ג ר ב י ם. ב ר כ י ם ח ש ופו ת. ע ם ט ל אי ע ל ד ש ה ב ג ד צ ה ב ל או ת ק לו ן. פ נ ים ר כו ת. ס ף ב כ י. מ ב ט מ ל א י גו ן. כ ה ש ב ר יר י, פ ג יע, מ ול ק ת רו ב ה ש ל ופ ה כ ש ה ת מ ים ל ט ב ח מ וב ל ל מ ש ר פ ה. נ ש ק ף מ תו ך ע ינ י ך, י ל ד, מ ב ט א ין-ק ץ ת וג ה, פ ח ד ים, כ י מ ב יט ים ב י י ח ד ח ר ש ע ינ י מ יל יו ן ו ח צ י י ל ד ים. י ל ד אל מו נ י ב ג יט ו זו ע ק ב ל י קו ל, ד ומ ם: כ י ד ו ש ם נ צ ב ב ש ל ג " אל ת ש כ ח ונ י ל עו ל ם " 17

18 ז ה ב ת מ ור ת מ י ם ה ר כ ב ת עו צ ר ת. א ין יו צ א ו א ין ב א. י ה וד ים ב ק רו נו ת. נ פ ח ד ים ע ד א ימ ה. א מ הו ת מ ח ב קו ת י ל ד ים מ ות שים ומ נ ג ד עו מ ד ים פו ל נ ים א ד יש ים. בדרך מגרודנו לאושויץ, פולין ינואר 0142 "ר ח ם, א דו נ י! ה ב א ל נ ו מ י ם! א נ ח נ ו נו ס ע ים ב ר צ יפ ות כ ב ר יו מ י ם. ה ב ט י ל ד ים... ת ינו קו ת ב נ י-יו מ ם... מ י ם ל ש תו ת... ק ח ז ה ב ת מ ור ת ם!" ל ק ח ה ז ה ב ופ נ ה ל אחו ר. אח ר-כ ך נ ע ל ם. ה י ב ר ח? ה י ח ז ר? ה ז מ ן מ ת ק צ ר וב ל ב ה ת פ ל ה. ה ר כ ב ת כ ל ר ג ע ל ז וז ע ל ול ה. ה נ ה ה וא מ ג יע! א ר ע ל ה ם נ ס! ב י ד יו ק ע ר ית, ב ה ש ל ג נ מ ס! ומ ב ע ד ל א ש נ ב, כ מו ל מ ן מ ש מ י ם, י ד י ם ר זו ת מ וש טו ת א ל ה מ י ם. 18

19 נ א ת ת ח יי! א. א ם ו בת חב וק ות... ה ר כ בת ד ו ה רת... ח ם ג ו פ ה של ה אם כ ה מ ו כר, כה עים. לסבתי, ש פ רה מ רג ו ליס, שנספתה בשואה "א ת ת ח יי, י ל ד תי! א מא א ו מ רת א ת ת ח יי ו ת ל די י ל דים! ע ם אח ו ת ך ב א רץ ה ק דש, עו ד ת פ ג שי ב א חד ה י מים!" א ם ו ר ה בת חב וק ות... כ בת ד ו ה רת א ל י עד ס ו פי, ב ו ה ל ב ל תי מ ז הה. ת לב ה דו וי ק ו ה מ פ ע צאת מן ה מת ת פת ה זה ל שי. ח פ "א מא'לה, א מא... מ תי כ בר נ גיע?" ש ו א לת ה בת ב ח סר א ו נים. "עו ד מ עט, י קי רה..." ו כ ך ב לי ל ד עת ה ן ח ו לק ות בי ני הן ר ג עים א חר ו נים... 19

20 ש" ב. או ש ויץ. ת ש כ אן ה ח נה ס ו פית. טן ה וא כל יכ ול: מ י ל ח יים ו מי ל מ ות... מ י ל י מין ו מי ל ש מאל... ג. ל עו ו ר ו נו מח רת ע לה מת ו ך ח ח שאת ע שן ס ה מי ך א רב ות, רף ח רי שית מ ה א ש ל ק ר בנ ות ע ו ל פי ריח ות לם חש ו ך, ש ל מ ות, ש ל ב שר חר ו ך... ו ש "מ ה זאת? א לת ה י ל דה ה ג ע תי עם א מי א תמ ול". ו ר פים את ה ש ל גיט ו ו רט ט ר נ ספ גר ו דנ ו" עו נה בת-קו ל 20

21 חלום )חלום-בלהות של אס תר ק ה - כעבור 24 שנה(* הלילה חלמתי על אמא.... בחלומי אני רואה את אמא משוחחת עם אשה צעירה. פניה של האשה מוכרים לי. אמי עומדת על יד ספסל. לבי פועם בחוזקה. אני ממהרת לקראתה. היא עומדת מולי תמירה ויפה. אני רוצה לקחת אותה אלי הביתה... מחשבות מטרידות מתרוצצות במוחי: "כיצד יתכן, שהיא עומדת כאן, מולי? הרי היא נספתה בתאי הגזים באושוויץ, ואפרה מפוזר אי-שם על אדמת פולין..." בשקט, בשלווה היא אוחזת בידי. אנחנו פוסעות לעבר האוטובוס. היא משלמת עבורי, ובראשי שוב מתרוצצות מחשבות-תהיות: "הרי אין לה כסף..." אני רוצה להגיד לה, שאני אשלם עבור הכרטיסים, אבל היא מחייכת אלי חיוך נבוך, שובה-לב ואומרת: "את מכירה את האשה, שדברתי איתה? בקשתי ממנה שתכיר לי מישהו, מפני שקשה לחיות לבד בעולם..." "אמא!" אני צועקת, אבל היא אינה שומעת... אני רוצה להגיד לה: "אמא, אמא'לה היקרה! אני אקח אותך אלי! " באותו רגע ממש פורצת מסביב אש אדירה ואמי האהובה עולה בלהבות... אני מתעוררת אחוזת אימה ופחד. אסתר שקורמן- מרגוליס 01 ביוני, 0185, ישראל * בזמנו, אמא ספרה לי על החלום שלה ואני בקשתי ממנה להעלותו על כתב. כעבור שנים תרגמתי אותו מרוסית והוא מובא כאן כלשונו )המחברת(. 21

22 ב ד י וק ל לא דפ י... ה כ ל ב ד י וק ל לא ד פ י, מ ת י ק ו נ ר ש ם ב יו מ ן: "ש נ ל! ש נ ל!" * ה פ ק ד ה מ ה ד ה ד ת " אס ור ל ב ז ב ז א ת ה ז מ ן!" ה כ ל ב צ ור ה מ ס ד ר ת, מ עו ר ר ת א מ ון ו ת ק ו ה. ה ת ל י ן מ ז ר ז ומ ר ג יע : "ש נ ל! ש נ ל! ת ק ב ל ו ע בו ד ה!" ה כ ל ב צ ור ה מ ס ד ר ת נ ע ל י ם, ב ג ד ים, ע ד י ים, מ מ י נ ים ב ש ק ים ל מ ש לו ח : "ש נ ל! ש נ ל! ה כ נ ס ו ל ת א ים!" ה כ ל ב ד י וק ל לא ד פ י, ל פ י ה ת כ נ ית, ב ד ם ק ר. מ מ ל א ים פ ק דו ת מ ג בו ה : "ש נ ל! ש נ ל!" ו אד ם הו פ ך ל ע פ ר... * שנל! מהר! בגרמנית 22

23 נ דו קטור מ נגלה מה. מ קט. ד לה. ש ח צ יה ה ק ל ס ה ר הר ו בק ו ל יה! מ פ פא ו ב ני עו בר ל א ט ו מ מ טה ל מ טה מ בט מ קצ ו עי, מ ד בר ב ש ל וה. ר ק יד י מינ ו, ב תנ ו עה א די שה, מ ס גי רה מי י ו מת ב תם ה ב די קה... ה ב ק ור מ ס ת ים. נ ת נת פ ה ח ו לים מ פ נים ב גס ות, ק דה. ב ח פ זה. נ מ ו מ ע רה צ עי רה, ר ת קה ל מ טה, ס ר בת ל צאת, מ ת ח נת, ב ו כה. קת של ר ו בה, ב מ כה א די רה, פ צ חת רא ש ה, מ ש תי קה את ב כ י ה. קט ח ו זר. ה ש ה קן תר ו בל וק מ קן. עד ה ז לים ו צ עיר הח ו מ ה איש ה נ אה ב מ די ה ש ר רה מ ת ע נ ין אם ה כל ה ו ל ך כ ש ו רה: "י ש מי שה ו ע וד ב ח דר ה זה?" "א ין אף א חד, א ד ני הר ו פא..." 23

24 ג פ פ ג יש ה מ ק ר ית גי שה מ ח נה: מ ק רית ב א סיר מ ביט ב נ ע רה מ כ רת ה נ ער ש מ ש ך ז ה צמ ות, ב ל ה כר ון מ ה ו יה א ח רת. מ ט פ חת מ ש ב צת מ ס תי רה ר אש מ לח ב יד לא מי מ נת, כ ש אר ה א סיר ות היא לב ו שה ש מ לת פ ש תן בל ו יה ו מי ש נת. ה ר ו ח מ עי פה את כס ות רא ש ה ה יא מ ש פי לה מ בט, ס מ ו קה, רו פ ג ו פ ה צנ ום, מ תש, ח ב ול ה נ ש מה ע ד ין לא מ ו ב סת! סת. 24

25 ז וג נ על י ם מ ת א ים ב מ ס פ ר כ ל ר כ וש ם ש ל אל פ י א ס יר ים ז וג נ ע ל י ם וכ ת נ ת פ ס ים: א ל ה ח ל ק ו ב ז דו ן וב ר ש ע ות ב א פ ן מ ק ר י, ב ל י כ ל ה ת ח ש ב ות. מ י ש ק ב ל מ ד ה לא ש לו ו לא ה ת ח ל ף א ין ג ב ול ל ס ב לו! ב נ ע ל צ ר ה, לו ח צ ת, ב ל י ג ר ב, צ ר י ך ל ה ל ך מ ש ח ר ע ד ע ר ב. ג ם ב ל י ל ה ל מ רו ת ה כ א ב ה מ ח ר יד אס ור, ו ל ו ל ד ק ה, ל הו ר יד: כ ף ה ר ג ל כ ל-כ ך נ פ וח ה, ש לא ת כ נ ס מ ח ד ש ל תו כ ה... ה א ט י, ה כו ש ל ב ד ר כו, ה גו נ ח, ה י ה ט ר ף ק ל ו ז מ ין ל רו צ ח. נ ע ל ג דו ל ה מ ע ל ה מ ד ה שו ק ע ת ב ב ץ, מ פ ר יע ה ב ר יצ ה, א פ ש ר ל א ב ד או ת ה ב ק ל ות ו ד ינו ש ל י ח ף א ח ד ה וא ל מ ות! כ מ ה י ח ל נ ו, כ מו ל או צ ר, ל ז וג נ ע ל י ם מ ת א ים ב מ ס פ ר! 25

26 ב ש רי חה ני א ל א י א סי רים ב רח ו ש מן כי י מוקדש לר וד ו לף ו ר בה ול א ל פ רד ו צ לר מע מ ן ה שמ ור ב מ חנ ות ה ה מ דה... * ש ה א ל ז ע קה ר ו ע מת: צאת! כ ל יצ ר מ ק ל הר! ח צאת! לם ל מ שי ות בט ור י שר! כ אן ה כ ל בים מ א מ נים ז רים ל ג ר ע כ ל הי ו צא מן ה ש ו רה, כ ל מ א סו כ ו א ב חר... פ רים פה ב ני- א דם ס פר ה ב המ ות, חר-כ ך ב גד ו פים ו ב מכ ות פו ק ד ים ע ל ה ב ר כ י ם מד... ע ל לי ני ע ש ע ות ר ו דפ ות שע ות א ין קץ ל מ ע שי-נ קם ו ה ש פל ות... * בריחה מאושוויץ, 1 באפריל.0144 ש ל ני גב מ ו רים ב רח ו סר עד ות ח יה, ע ל יס ו רים ו גיא-ה ב שכ ול ה רי גה... 26

27 פ ג יש ה ע ם אל פ רד וצ לר * * בשנת 0111 הוזמנתי לוינה, אוסטריה, על מנת להעיד נגד שני פושעי מלחמה נאצים, ו ונ ץ' וג ר ף. בבית המשפט פגשתי מכרים ותיקים, אסירי אושוויץ-בירקנאו לשעבר. מפיהם נודע לי, ש אל פ ר ד ו צ ל ר גר בעיר בר ט יס ל ב ה, בצ'כוסלובקיה. אל פ ר ד ו צ ל ר ור ודו ל ף ו ר ב ה, שניהם ילידי צ'כוסלובקיה, היו האסירים היחידים, אשר הצליחו ב- 1 באפריל 0144 להימלט ממחנה ריכוז בירקנאו מבלי להיתפס. הם הגיעו להונגריה ומסרו לבעלות הברית עדות על הנעשה במחנה ההשמדה. החלטתי לנסוע לצ'כוסלובקיה, כדי להיפגש עם פ ר ד ו )זה היה הכינוי של אל פ ר ד במחנה(. הופעתי בביתו ללא הודעה מוקדמת, לאחר שלא התראינו 18 שנים. התחבקנו ובכינו כמו ילדים... פ ר דו נשאר אותו אדם צנוע וטוב לב, כפי שהכרתיו במחנה, אבל מצבו הנפשי והכלכלי היה בכי רע. הוא נרדף על ידי השלטונות הצ'כיים בגלל תמיכתו בנשיא ד וב צ 'ק הליברלי. באותה תקופה גם היה מחוסר עבודה. התארחתי בביתו של פ ר דו יומיים. כל הזמן היינו ביחד מעלים זיכרונות מן העבר, דנים במצבנו בהווה. הבטחתי לפ ר דו, שבשובי ארצה אשלח לו ויזה לישראל. לצערי, הדבר לא התאפשר. שלטונות צ'כוסלובקיה דאז לא התירו ליהודים לצאת מתחומי המדינה. * * יום הפרידה! פרדו מלווה אותי לתחנת הרכבת. שנינו חשים את עצב הפרידה. מודים לגורל על שהפגיש אותנו מחדש ובעומק הלב מודעים לכך, שלעולם לא נתראה שוב. פתאום פ ר דו נעלם. אני עומדת מודאגת, תוהה לאן הוא הלך. כעבור זמן מה הוא חוזר ומושיט לי שקית קטנה. "זה בשבילך, לדרך" הוא אומר וחיוך ילדותי מאיר את פניו "סנדביץ' עם נקניק". אני אוחזת בחוזקה בשקית החומה... לחם!... פרוסת הלחם!... מראות עגומים מן העבר עולים וצפים בזיכרוני. עיני מתמלאות דמעות... כעבור שנים, בהיותי בישראל, נודע לי, שפ ר דו נפטר. * קטעי זכרונות מתוך יומנה האישי של א ס ת ר ק ה שקורמן-מרגוליס ( 0115 (. 27

28 ג למו נית רה א נע מ ח נה ה ש מ דה. ע ל מ טת בית-חו לים שו כ בת א ס ת ר ק ה י מים א ר כים. קו ד חת מ חם, ב ט נ ה נפ ו חה, מ ת י ס רת, ת ש וש ה מ ר עב ו צ מא. מ קי צה מ תנ ו מה כ מ ו מת ו ך ע ר פל ל צ ד ה נ ע רה ב ח דר א פל. ני ה פ ר א ש ה בל מ א ז רים, ב מ ט ה מ ר גי ע ו ר ך. לח, מו שי טה ל ה ב כף תפ ו חי א ד מה א פ ו יים ב ק ל פה מ י ב שת, ש ח ו מה. 28

29 או כ לת ב ש קט ל אט, ב ש קי קה, מ עי ני ה ז ו לג ות ד מע ות ה ו ק רה הי ום היא ק ב לה מ ת נה י ק רה! מ ת נה של ח יים, ש ל ל דה ב ש נית, ש ה ו שי טה ב כף נ ע רה א למ ו נית... 29

30 ש י היה ב מ זל... ש חר ור! סי ו ם ה מ ל ח מה! ב דיד ות, י תמ ות, מו ש כים א ו ת ה לש ו ב ל עיר ה ו ל ד ת ה, ל גר ו דנ ו, א ם י ת מ זל ל ה מ ז ל ה, שם היא מ ק וה ת מ צא אי-מ י מ מ ש פ ח ת ה... חורף 0145 ה כל הר וס. ה עיר ז רה. א יש לא י ו ד ע. לא ש מע. ה יא מ מ שי כה ב חפ ו שים. ד ו פ קת על ד לת ות ב תים. "מ רג ו ליס? כן, י ש נה כ זאת. ב כ פר סמ ו ך... ר חל... אח ות". ד א מע ות של א פיל ו א ל אח ו יו שר לא י ק פיא כפ ור- ש ד ות ח ר פי! ב ת ה צאת ב ר גל, ב מ ר ש ח קים, ל גים... "או י סה!" נ ש מע ק ול ע גל ון פ ו "הו ל כת ל כ פר? מ ח שי ך. ת ע לי!" ל ני ה ת י ש בה א אם ר ו פ ת מ ר צה בת ו ך אי נה ל תה, ש ע ג לה, ב ד ה. א שה עט ו פה ב מ ט פ חת ע בה לת מ ב כ ר נ מ נ מה מ קר ב פ נה. 30

31 ה מ שיכ ו ב ד ר ך ש עה א ר כה, ע ד ש פ תח ה ע גל ון ב שי חה: "מ א ין ה ג ב רת? ל א ן זה, ע תה?" "א ני מ ח פ שת אח ות" ה יא ע נ תה. נ א נ ח ה ע ג לו ן: "ר ב ים ה מ ח פ ש ים. ש י ה י ה ב מ ז ל, כ מו ש או מ ר ים!" "ש י ה י ה ב מ ז ל!" ב ר כ ה ה א ש ה ו ש ק ע ה מ ח ד ש ב ת נ ומ ת ה מ ס ע. ה ג יע ו ל כ פ ר. א ס ת ר ק ה י ר ד ה. ג ם ה א ש ה הו ד ת ה ו ק פ צ ה. "ד יו!" ה צ ל יף ה ע ג לו ן ב ס וס ה זו נ א נ ק ה ופ ס ע ה ל א ט ה. נ ש א ר ו ל ב ד ן. ש נ י צ ל ל ים רו ע ד ים, ב ין ח ש כ ת ה שמ י ם ו לב ן ד ר כ ים. ס ל ח י ל י, ג ב ר ת, א י ך מ ג יע ים ל כ פ ר גו לו בו ד י, ל ב ית-ה חו ל ים? ל ב ית ה... ר ח ל י ק ר ה! א ס ת ר ק ה?! ו נ פ ל ו ה אח ת ל ז רו עו ת א חו ת ה... 31

32 נ ב ס תא אס תר ק ה מ ד לי קה מ ש ו אה 0181 מאי ס ב הנ תא א ב מ שם ה ס ח ת ר קה מ ד לי קה מ ש ו אה. ת רת של א ו ש ויץ ו רא ב מ חנ ות ה ה ש מ דה. ס ק עו תא א ב ט נה, ש ת ר ס קה מ דל י קה מ ש ו אה. ב רי רית, כ מ דת זק ו פה, מ בר לא צ עי רה, בי טה נ כ ח ה: ו ת פי לת ה ח זן ו שי רת ה י ל דים מ ז כי רים ל ה ק ול ות מ י מים א קו ל ות ז ו ע קים, קו לות ד ו מ מים, קו ל ות של ה ו רים, ש ל א חים ח רים ו ר עים... לי לי ה ת ז צ ו מ רת של צ ג נה בא-ה מ דה... ש עד-ה צ לי לים של מ צ ל פים ב ח ת מ ו ה קר ה עים של עיר ה בי רה ו הר ו ח ה רן בין ד ג לי ה מ די נה, מ ז כי רים ל ה כ מי הה בת א ל פ ים ש נה ש ל עם ל ב דד ב כפ ור ו צ נה... ס אש תא א ב ה ת ר ס קה מ ד לי קה מ ש ו אה ומ ול עי ני ה מ ר צ דת ה אש מ ש רפ ות ו אש ה תק ו מה. ס ו ו ת ר ס תא א ב א ני צ ו פה ב ה ג אה א תי צ ו פה ה א מה. קה מ ד לי קה מ ש ו אה 32

33 תי ח פ ש צל ום מ ת פ מת "ל ל עם ש א ל תי את ס ב תא ו ך מה א ת ס ק רנ ות ו כל ה ק רט וב טר ו נ יה: ל ט ז מ ן מ צ בד א ו עם ב ני מ ש פ חה?" מת ב נ ל א ע מ א ה ח ל ו ס ב תא ב ש קט ס פ רה: לם ה מת הע ו א ח רי ה פ צ צה נ ו ר אה, ל צנ ו ת ב דנ ו ל נ חיל ב טש את כל את ה ש נ יה, ב ית, ח יי נ די דה... שנ ו רכ ו מל של ש נים, י ר ו שה. א ת כל ה ד ב רים ש א ה בנ ו מ כ ת בים, א לב ו מי מ ש פ חה... ה תמ ונ ות מ נ ציח ות ר ג עים נ ש כ חים מ ל ז כ רת ת מיד ז רי מת ה ח יים! מ כל מ ש פ ח תי ה גד ו נו ת רה ב י די ר ק תמ ו נה ב ו ד דה. לה 33

34 ב יום ה שו אה ו רה גב ו ה י ב י ום ה ש ו אה ו ה גב ו רה א מא ה ד לי קה נר נ ש מה. ל דים ה יא א מ רה א ת ה נר ה זה תי ו ב כר ס ז ל ד ו די וד וד ו תי, ב ש ז ל נ א ני מ ד לי קה ס בי, ני ד ו דים ו קר ו בים רח ו קים, ספ ו כר ש בג ו שה מ לה בי די ג ר מ נים. לי ון יה ו דים, ש א ו תם א נ חנ ו לא מ כי רים. י ה ו דים ט ו בים ו י פים, ח יים. את ה לנ ו תם צ ו ו במ ו ש יי תי עצ וב ה ו ה ז ל תי ד מ עה. פ ש ו ו ע י ח ד תי, א כ פ ה אם יב וא ג ר ת מ ני רג את כל ה מ ש פ חה ש לי. מא ה ר גי עה שו יש מ ר ה: ב א לנ ו מ די נה ו צ בא. ע כ ש ו לא י א נה לנ ו כל רע. הי ום א מא ה ד לי קה נ ר נ ש מ ה. ז ה ו י ום של ע צב ה ס בי רה א ך גם י ום של ש מ חה. ל מר ות ה ס בל ה רב, ה כ אב עד ב לי די ע ם י ש ר אל חי! 34

35 ו א נ י ח ש ב ת י: כ מה ט וב, ש יש לי ס בא ו ס ב תא, ד ו דים ו ב ני ד ו דים ו ע וד קר ו בים רח ו קים ו ה ל כ תי ל ש חק ב ח צר... 35

36 ב ס תא אס תר ק ה עו כה טה מס ינואר 0110 ה ע רב י ו רד, צ פי רת א ז ע קה! כ לם, כ א חד, חו ב שים מ ס כה ד ור ראש ון, ד ור ש ני, ד ור ש לי שי ל ש ו אה. מ פ "ס כת ה ס נים מ מ ה ח ו ה ב נ ז מ ב" ך א כ רים, ח ר ו ס תי רה ב ק פי דה שי ד א גה. ב תא עו לה ב ל בי מ ח ש בה כ ר ת לף ב מ רא ש ך ח דש גז ה צ קל ון ב ו א ב עט ור ה אי מי מ מ ך ל שי בה? מה, ח נ ס פ תה?" ו כ כ "ע ס ב תא ע ו נה, מ ה ר ה רת ק מ עה, אל ו נ ח שה מה ה י תה ה ש א לה: שו יש מ ו ל דת ו יש ה ג נה!" ס מ ב תא א ס ת ר ק ה כה ס טה מ ע ו רח וק נ ש מ עים ה די ה פ צ צה י ד ה י ד ה ב ה א ה חת מ ר גי עה את א ש נ יה מ ח דר אט ום מ ש ל ש מי, ל ט פת א ו תי. ח וה של א ד ור ראש ון, ד ור ש ני, דו ר ש לי שי ל ש ו אה. 36

37 א תם... א ת ם מ ה ל כ ים ב ק ר ב נ ו אח רו נ י נ צו ל י ה שו אה ח ר וש י ק מ ט ים, ע ט ור י ש יב ה, נו ש א ים א ת מ ש א ה ז כ רו נו ת כ ב ר ל מע ל ה מ ש יש ים ש נ ה. נו ש א ים או תו ב ג ב ור ה, ב ש א ר ית ה כו חו ת, כ ד י ש י ה י ה או ת ומו פ ת ל דו רו ת. א ת ם מ ה ל כ ים ב ק ר ב נ ו אח רו נ י נ צו ל י ה שו אה ג ופ כ ם ש ב ר יר י, נ ש מ ת כ ם ד א ב ה, ול ב ב כ ם א ית ן ומ ל א ג א ו ה לא מ וב נ ת ל דו ר ה ת ק ומ ה ל ח יו ת ו ל ה יו ת א ז ר ח י ה מ ד ינ ה. ו ל ב כ ם מ ל א אה ב ה ו ג ע ג וע ים ל י ל ד ים ו ל נ כ ד ים אה ב ה לא מ וב נ ת ל דו ר ה צ ב ר ים אה ב ה חו נ ק ת, ש ל ב ט ול ע צ מ י, כ פ י ש י כו ל ל א ה ב ר ק אד ם ע ר יר י... א ת ם מ ה ל כ ים ב ק ר ב נ ו אח רו נ י נ צו ל י ה שו אה א ס ור ים ב ע בו תו ת גו ר ל ו ק ר ב ה מ פ ל אה, ש הו ר ש ת ם ל יל ד יכ ם, ב נ י נ צו ל י ה שו אה. 37

38 38

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 קרקוב היהודית "קהילתנו המפוארה, קריה נאמנה" קרקוב תולדותיה של קרקוב,KRAKOW( בפי היהודים: קראקא, וביידיש: קראקע(. עיר בדרום פולין, השלישית בגודלה במדינה ומן העתיקות בעריה. ידועה למן המאה השמינית, ובמאה

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת  מחנות הקיץ של חמאס מקיימים  ילדים ונערים אימונים צבאיים  וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

Microsoft Word - caid.doc

Microsoft Word - caid.doc הצייד הקטן קטרין וביירון ג'קסון, צייר גוסטף טימערין יום אחד חבש דן את כובע הפרווה שלו, אחז ברובה שלו ויצא מהמחנה לתוך היער העבה. "אני צייד" אמר "אשיג לי עור דוב ועור צבי וזוג עורות ארנבות. וכשאפגוש את

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד  לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד