חינוך ביקורתי לאומנות בראי הפמיניזם: ערעור על הקנון המסורתי בלימוד יצירות מופת הדרה שפלן קצב תקציר הנחת היסוד של המאמר היא שההיסטוריה של האומנות המערב

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חינוך ביקורתי לאומנות בראי הפמיניזם: ערעור על הקנון המסורתי בלימוד יצירות מופת הדרה שפלן קצב תקציר הנחת היסוד של המאמר היא שההיסטוריה של האומנות המערב"

תמליל

1 חינוך ביקורתי לאומנות בראי הפמיניזם: ערעור על הקנון המסורתי בלימוד יצירות מופת הדרה שפלן קצב תקציר הנחת היסוד של המאמר היא שההיסטוריה של האומנות המערבית כפי שנלמדת ברוב תוכניות הלימוד לאומנות במוסדות החינוך להשכלה הגבוהה עדיין נשענת על יסודות התפיסה הפטריארכלית ומתפקדת כסוכנת חיונית המשמרת תפיסה זו. בעיקר חוקרות פמיניסטיות הן שהוכיחו כיצד הבניית פרדיגמות האומנות באמצעות ההבדלים בין המינים שיקפה וחיזקה את יחסי הכוח המגדריים. להבנה כזו יש משמעות כפולה כשמדובר בלימוד תולדות האומנות לתואר ראשון במוסדות להכשרת מורים ומורות להוראת האומנות. לימוד תולדות האומנות באופן מסורתי מחדד את תחושת ההחפצה הנשית אצל סטודנטיות לאומנות. יתר על כן, הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים את תולדות האומנות באמצעות היצירות הקנוניות המכוננות של השיח האומנותי משמרים ומנציחים בתורם, כמורים ומורות בבתי ספר, את הפרדיגמות המגדריות ומעבירים אותן כלשונן לתלמידים ולתלמידות שלהם. טענת המאמר היא ששינוי יחסי הכוח והבנה רחבה יותר של תולדות האומנות דורשים כלים חדשים לקריאה חדשה שתרחיב או תשנה את הקריאה החזותית הסטנדרטית של יצירות הנלמדות בתולדות האומנות. המחקר מציע שיטת הוראה ביקורתית של שני נושאים רווחים מתחום האומנות, כל אחד מהם נבחן באמצעות דיאלוג בין עבודתו של אומן לבין זו של אומנית מן המאות התשע עשרה והעשרים. הנושאים הללו משמשים גם בקורס "סלון המסורבות", שאותו 77

2 הדרה שפלן קצב חינוך ביקורתי לאומנות בראי הפמיניזם אני מעבירה לסטודנטים וסטודנטיות לתואר ראשון במחלקה לאומנות במכללת סמינר הקיבוצים. עבור כל אחד מהנושאים מוצגת אפשרות לפיתוח קריאה ביקורתית מגדרית של יצירות האומנות. אני מראה כיצד רכישת מיומנויות בקריאה חזותית פמיניסטית ביקורתית עוזרת לקדם את פירוק הייצוגים המגדריים המסורתיים ומאפשרת לסטודנטים ולסטודנטיות להתייחס אל האישה כאל סובייקט ולא כאל אובייקט. מילות מפתח: מגדר, קריאה פמיניסטית, תוכניות לימודים לתולדות האומנות, נשים אומניות, אוריינטליזם, מבט גברי, החפצה, #ME TOO מבוא חינוך לאומנות הוא דיסציפלינה המתפתחת במהלך השנים והוא נשען ברובו על קנונים שמכוננים המוסד האומנותי וסוכניו. אלה יוצרים קנון ובאותה מידה גם מערערים עליו. בתקופת הפעילות הענפה של היסטוריוני האומנות בסוף המאה התשע עשרה התגלו אומנים רבים, מסורות ואסכולות נחשפו והוערכו מחדש ואיתן גם השפעות אומנותיות מחוץ למערב )3.p.)Pollock,,1999 משנות השבעים של המאה העשרים חוקרי האומנות המשיכו לבקר את הקנון של האומנות, ועיקר המוטיבציה למחקר חדש נבעה מתחושה חזקה של הדרה מתוך המסורת של התרבות הרשמית והכתובה. קבוצות שלמות דרשו מחקר יסודי וחדש שיכניס לשיח את הקהילות המגדריות, הגזעיות והחברתיות שעד לאותה העת זכו בהתעלמות או בהתייחסות שולית בלבד. מחקר כזה אכן צמח ושגשג אך עד השנים האחרונות רובו עסק באומנות עכשווית. לעומתה, אומנות העבר המשיכה להיחקר ולהילמד באמצעות הקנונים המכוננים, ובסיס הידע עדיין נשען על ערכים ורעיונות מודרניסטיים של השיח האומנותי. בעיקר חוקרות פמיניסטיות הן שהראו כיצד הפרדיגמות האומנותיות המודרניסטיות הן שמרניות, וחשפו כיצד הפרדיגמות הללו מוב נות על בסיס ההבדלים בין המינים ומכאן משקפות ומחזקות את יחסי הכוחות בין המינים (44.p.(Dalton,,1995 בחמשת העשורים האחרונים נוצר גוף מחקרי היסטוריוגרפי מרשים בידי היסטוריוניות של אומנות שחקרו ואתגרו את הבסיסים שעליהם נוסדו אמונות ורעיונות לגבי אומנות, יצירתה, אמצעי הפצתה והנצחתה Nochlin,(.)1971; Gouma-Peterson & Mathews, 1987; Pollock, 1999; Dimitrakaki,

3 החינוך וסביבו מ"ג תשפ"א 2021 עם זאת, מדגישות ויקטוריה הורן (Horne) ואמי טובין,(Tobin) כי סדר היום האקדמי הפטריארכלי ממשיך להשפיע על מבנה מחקר האומנות ועל הוראתה. הורן וטובין אף מעלות שאלה מרכזית בתחום המחקר הפמיניסטי: האם השיח של "האחר", ובכללו השיח הפמיניסטי, יכול להתקיים בתוך המבנה המוסדי המרכזי של האקדמיה (75.p?(Horne & Tobin,,2014 רוב הכותבות מסכימות כי כדי לשנות את יחסי הכוחות אין להסתפק במתודת מחקר פמיניסטי המוסיפה מידע על אומניות בתוך נרטיב קיים, המבטא את הידע והכוח הגבריים, אלא יש להתערב ולשחזר נרטיבים היסטוריים אומנותיים מנקודת מבט פמיניסטית. הנחת היסוד של מאמר זה היא כי במאה העשרים ואחת ייצור הידע ההיסטורי בתחום האומנות נשאר נאמן לפרדיגמות מסורתיות וכי ההיסטוריה של האומנות המערבית נלמדת ברוב תוכניות הלימודים במחלקות לאומנות בישראל באופן 1 מוטה שעודנו משמר את השיח הפטריארכלי הקנוני. להבנה כזו יש משמעות כפולה כשמדובר בלימוד תולדות האומנות לתואר ראשון במוסדות להכשרת מורים ומורות להוראת האומנות. לימוד תולדות האומנות באופן מסורתי מחדד את תחושת ההחפצה הנשית אצל סטודנטיות 1 טענה זו מתייחסת לשיעורי המבוא בתולדות האומנות, ובייחוד ללימודי אומנות המאה התשע עשרה, שהם הבסיס למחקרי. מבדיקה של תוכניות הלימודים, התקצירים וספרות העזר של שיעורים אלו במוסדות להשכלה גבוהה בכירים בישראל, כגון אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בן גוריון, מכללת אורנים ומכללת סמינר הקיבוצים, עולה כי ההוראה נשענת על קנון מסורתי של פרדיגמות ללימוד היסטוריית האומנות. הספרים הנלווים ללימודי המבוא מחולקים לספרים מסוגים שונים: ספרי מבוא, למשל Sculpture, Arnason H. H., (2010). History of Modern Art: Painting, Hall. Architecture, Photography. Pearson Prentice או עמישי מייזליש, ז'.)2010( שער לאמנות מודרנית: אמנות המאה התשע עשרה: מקראה, מאגנס; ספרים המתייחסים לזרם מסוים או לאומן מסוים )בקטגוריה זו מופיעים ספרים רבים אך אף לא אחד מהם מתייחס לאומנית אישה(; ספרים המתייחסים לשפת האמונות, למשל בלס, ג' )1996(. הצבע בציור המודרני: תיאוריה ופרקטיקה, רשפים; או ספרים המתייחסים למגמה רווחת באומנות התקופה, למשל: Harrison, C., Frances, F. & Perry, G. (eds.) (1993). Primitivism, Cubism, Abstraction:.The Early Twentieth Century. Yale and Open University ספרים אלו בצירוף של פירוט השיעורים מעידים על מגמה גורפת של לימוד של אומנים גברים כמעט באופן אקסקלוסיבי. המהפכה הפמיניסטית איננה מצוינת בהם בניגוד לדגש המושם על המהפכה התעשייתית והמהפכה הצרפתית. אחד הקורסים יוצאי הדופן הוא "מבוא לאמנות מודרנית ותרבות חזותית: מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו". הקורס נלמד באוניברסיטה העברית ובו מצוין מקור אחד המפנה לאומנית מן המאה התשע עשרה: קסאט, מרי )2010(. מכתבים של אמנית פמיניסטית, בתוך ז' עמישי מייזלש, שער לאמנות המודרנית: אמנות המאה התשע עשרה. מאגנס. 79

4 הדרה שפלן קצב חינוך ביקורתי לאומנות בראי הפמיניזם לאומנות הלומדות על יצירותיהם של אומנים גברים שבהן מרבית הדימויים קשורים לדמות הנשית כאובייקט המבט. יתר על כן, הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים את תולדות האומנות באמצעות הקנונים המכוננים של השיח האומנותי משמרים ומנציחים בתורם, כמורים ומורות בבתי ספר, את הפרדיגמות המגדריות ומעבירים אותן כלשונן לתלמידים ולתלמידות שלהם. כדי לאתגר את הנרטיב ההיסטורי המסורתי של תולדות האומנות יצרתי קורס בשם "סלון המסורבות", שאותו אני מלמדת במחלקה לאומנות במכללת סמינר הקיבוצים. הקורס קורא מחדש את תולדות האומנות דרך יצירות אומנות של נשים אומניות באמצעות ביקורת מגדרית על השיח האסתטי והחברתי של התרבות הפטריארכלית למן ימי הביניים ועד שלהי המאה התשע עשרה. השיקולים הפדגוגיים הראשונים שהנחו אותי עלו מתוך השאלות הבסיסיות: מה דרוש לסטודנט או לסטודנטית להוראת האומנות כדי ללמוד באופן מיטבי סוגיות מרכזיות בתולדות האומנות? כיצד הידע החדש הנלמד בקורס מתחבר עם הידע שלמדו בשנה הראשונה? וכיצד אוכל לפתח אצלם נקודות מבט חדשות ומגוונות? לשאלות אלה הצטרפו מטרות פדגוגיות נוספות, בהן פיתוח מיומנויות חשיבה, בדגש על הבחנה בין עובדות )האובייקט האומנותי( לבין דעות ופרשנויות )היסטוריית האומנות(, ויצירת רלוונטיות וחיבור בין התוכן הנלמד לעולמם של הסטודנטים והסטודנטיות. המאמר מציג שני נושאים מכוננים בתולדות האומנות מתוך הקורס "סלון המסורבות" המדגימים שיטת הוראה המתבססת על פרקטיקה ביקורתית של הצגת הקנון וערעור עליו. כל נושא נקרא באמצעות דיאלוג בין יצירת אומנות של אומן ובין יצירת אומנות של אומנית. הנושא הראשון הוא נערה מתבוננת במראה. בדיון בנושא זה אראה כיצד המגדר של היוצר או היוצרת משפיע על אופן הניתוח של יצירות אומנות מן הזרם האימפרסיוניסטי תוך הבאת דוגמאות מיצירותיהם של פייר אוגוסט רנואר,Renoir( ( ושל ברת מוריזו,Morisot( (. הנושא השני שיידון הוא מקור העולם. חלק זה יתמקד בדימוי איבר המין הנשי והתגלגלות ייצוגו ביצירה גברית מן המאה התשע עשרה אל יצירה נשית מן המאה העשרים, תוך הצגת דוגמאות מעבודותיהם של גוסטב קורבה,Courbet( ( ושל ניקי דה סן פאל Phalle(,de Saint (. בכל אחד מהנושאים אציג את התפתחות הקריאה הביקורתית של יצירות האומנות באמצעות חוויית ההוראה שלי. מכיוון שאני מלמדת בקורס זה סטודנטים 80

5 החינוך וסביבו מ"ג תשפ"א 2021 וסטודנטיות בשנה השנייה ללימודיהם, לאחר שלמדו בשנה הראשונה את הקריאה הקנונית של יצירת האומנות, אוכל להראות כיצד רכישה של מיומנויות בקריאה חזותית ביקורתית פמיניסטית מסייעת בפירוק ההבניה המגדרית של ייצוגים חזותיים וכיצד קריאת הייצוגים משתנה מקריאה קנונית לקריאה ביקורתית. שיטת הוראה זו נשענת על מפגש בין מחקר מסורתי באומנות ובין מחקרים פמיניסטיים על סוגיות המבט ויחסי הכוח. באמצעותם אני מראה כיצד מנגנונים של הידע הקנוני המערבי פועלים כדי לשמור ולהנציח את הדומיננטיות של הידע הזה וכיצד ניתן לערער עליו באמצעות חשיפת יחסי הכוח המוטמעים בתוך הדימויים החזותיים. רכישת השכלה אומנותית היא יכולת מתפתחת. בעוד מרבית הלימוד המסורתי נעצר בשלב ראשון של הקריאה שבו המסומן המתקבל הוא אחד, אראה כיצד הוספת שלבים של לימוד מאפשרת לסטודנטים ולסטודנטיות לפתח קריאות עצמאיות ולא רק להפנים אוצר מילים מוכן וקיים. מטרת המאמר היא להראות, באמצעות שני הנושאים האומנותיים הנבחרים, כיצד ניתן לפתוח את מערכת המסומנים למערכת מגוונת יותר ובכך לעבור מקריאה המושפעת מן השיח האומנותי המסורתי לקריאה פמיניסטית ביקורתית, מודעת ומאתגרת של דימויים חזותיים. נערה מביטה במראה הדימוי החזותי של נערה מביטה במראה מתפרק בשיעור ונבנה מחדש באמצעות שלושה מושגים המעצבים מגדרית ייצוגים בהיסטוריית האומנות: התבוננות במראה, אוריינטליזם ונעורים. התבוננות במראה היסטוריית האומנות מציעה לצופה הבחנה ברורה שלפיה רק נשים מביטות במראה. לרוב התוספת של המראה לדמות הנשית משמשת סמל לגנדרנותה של האישה ולהכללתה במסגרת ציורי הוואניטס 2 כעוד סמל להבלי העולם הזה, לאפסותם של 2 "ואניטס" )בלטינית "הבל"( היא סוגה באומנות הנוצרית של תיאורי טבע דומם שבה מוצגים אלמנטים כגון פרחים, גולגולות, מראות ושעוני חול, לביטוי אפסותם של החיים בעולם הזה. שם הסוגה קשור לרעיון המופיע במגילת קהלת א 2: "ה ב ל ה ב ל ים א מ ר ק ה ל ת, ה ב ל ה ב ל ים ה כ ל ה ב ל". 81

6 הדרה שפלן קצב חינוך ביקורתי לאומנות בראי הפמיניזם חיי החומר ולהבלותם של היופי והחן. ג'ון ברגר,)Berger( בספרו Way of Seeing )1972(, עוסק בשכיחות הופעתן של נשים עם מראה בציורי הגברים בתולדות האומנות, וטוען כי בציורים אלו ניכרת צביעות מוסרית רבה מצד הציירים מכיוון שבחירת הנושא והאביזרים המלווים אותו דימוי נשי בעירום לצד מראה מקורה בשיקולי האומנים ולא בשיקוליה של האישה המודל. הבחירה נובעת לרוב מהרצון ליהנות מן המבט הממושך במודל שיושבת מולם עירומה תחת אמתלת הוואניטס כדי להסיר מהם את האחריות לתענוג המיני העולה מן המבט )ואוסיף כי הדבר מסייע במכירת הציור לפטרון הגבר(. במילים אחרות, הטפת המוסר לאישה שהאומן צייר אותה במערומיה למען תענוגו ורווחיו הכלכליים מעידה על נורמה מוסרית קלוקלת, של השותפים הגברים בתולדות האומנות )ברגר, 2001, עמ' 44(. הסיבה השנייה לתיאור השכיח של דמות נשית לצד מראה היא ההבניה ארוכת השנים של האישה כאתר להתבוננות מצד שני המינים: "גברים פועלים ונשים נראות. גברים מסתכלים על נשים, נשים מסתכלות על עצמן כנצפות" )שם, עמ' 42(. ספרו של ברגר הוא טקסט חלוצי בביקורת הפוסט מודרנית על השיח הפורמליסטי המודרני בהדגישו את החד ממדיות של השיח. ברגר הכניס את ההיבט האתי כמרכיב חיוני בביקורת אסתטית ובכך ערער נחרצות על קלמנט גרינברג,(Greenberg) הדובר הרהוט ביותר של הרעיונות המודרניסטיים באומנות, שטען כי אומנות חזותית חייבת להגביל את עצמה רק למה שניתן בחוויה חזותית (6.p.(Greenberg,,1982 מקומו הדומיננטי של הפן החזותי בתאוריה ובביקורת המודרניסטיות תאם להפליא לתקופה שבה הייתה עלייה בכמות של יצירות האומנות שבהן מככבת דמות נשית עירומה כאתר חזותי של מבט גברי. כך טוענת למשל חוקרת האומנות קרול דנקן,(Duncan) אשר חושפת את העובדה שבמעבר מן המאה התשע עשרה למאה העשרים ובעשורים שלאחר מכן מספר רב של אומנים מתוך האוונגרדים המודרניים יצרו את אותו נושא דמות נשית עירומה שמאשרת את התיאבון המיני הגברי (81.p.(Duncan,,1993 סקירתה את יצירות האומנות של האוונגרד המודרניסטי מבקשת להוכיח כי דרישתם של אומני האוונגרד לחופש אומנותי קיפלה בתוכה את דרישתם לשליטה מינית בנשים )רבות מהן ממעמד נמוך מזה של האומן(, והן מופיעות כחלק מהבעלות האישית שלו, חלק מהסטודיו, אובייקט הסיפוק שלו ועוד )שם, עמ' (. 82

7 החינוך וסביבו מ"ג תשפ"א 2021 לא מפתיע שקרייג אואנס,(Owens( חוקר אומנות בעל גישות פמיניסטיות, מסכם וטוען כי הסובייקט של החזותי המערבי הוא לעולם גברי: ניתוחים חדשים של "מערך ההבעה" של הרפרזנטציה החזותית על קטבי השיגור והקליטה שלה מאשרים שמערכות הרפרזנטציה של המערב מאפשרות רק ראייה אחת. ראייה זו שייכת לסובייקט הזכרי, הקובע או, ליתר דיוק, מערכות הרפרזנטציה המערבית מציבות סובייקט רפרזנטציה מרוכז לחלוטין, אחיד לחלוטין, זכרי לחלוטין )אואנס, 1990, עמ' 14(. ביקורת מגדרית כזו, המראה חיבור ישיר בין הדרישה המודרנית לציור המעניק חוויה חזותית טהורה לבין הצורך לספק את התיאבון המיני של המבט הגברי, נעלמה לחלוטין מן השיח המודרניסטי. הנחות היסוד של התאורטיקנים המודרניים סיפקו הצהרות חוזרות ונשנות על טיבו החזותי הטהור של הציור המודרני. למשל רנואר האימפרסיוניסט, אשר הרבה לצייר דמויות נשים בעירום מלא או חלקי עליו כתב ב 1921 המבקר הצרפתי יואקים קאסקה (Casquet( כי בעבודותיו אנחנו אוהבים את "הציור הטהור", ואת רנואר עצמו ציטט בנו ז'אן כשאמר שחשוב להימנע מ.)Garb, 1992, הציטוטים לקוחים מתוך p. 295 )שני subject matter בתמונה של רנואר גבריאל מול המראה )1910( מתוארת גבריאל רנאר, בת דודה רחוקה של אשתו של רנואר, אלין, אשר הצטרפה למשק הבית שלהם בשנת 1894 כאומנת לבנם התינוק ז'אן והפכה במהרה לחברה חיונית במשפחה. היא שימשה עוזרת בסטודיו של האומן והייתה הדוגמנית המועדפת עליו. בשנים צייר רנואר כמה ציורים המתארים את גבריאל לבושה בחולצה או שמלה שקופה למחצה שנפתחת כדי לחשוף את אבריה הנשיים. בציור מ 1910 גבריאל יושבת ליד שולחן איפור קטן עם קופסת תכשיטים ומראה, מסדרת ומטפחת בשיערה; שמלתה השקופה פתוחה בחלקה העליון ומציעה בכך מבט כמעט מלא על שדיה ובטנה. הציור נלמד לרוב בשיעור תולדות האומנות כחלק מלימוד מאפייניו של הסגנון האימפרסיוניסטי, ובהם הנחות מכחול מהירות וקצרות, השתקפויות צבעים, אור צבעוני, צל צבעוני וציור הרגע החולף. בשיעורים המתייחסים לאיקונוגרפיה אומנותית, הציור נלמד כחלק ממסורת ארוכה של נושא האישה המטפחת את עצמה מול המראה. נושא הטואלט השייך לשושלת מפוארת מהרנסנס ואילך שבה האישה )לעיתים בדמות ונוס( יושבת מול מראה ומביטה בדמותה שלה, עסוקה בטיפוח 83

8 הדרה שפלן קצב חינוך ביקורתי לאומנות בראי הפמיניזם ובקישוט עצמי. לעומת שיעורים אלו, בשיעור "סלון המסורבות" הציור נלמד כחלק מן הסוגיה המגדרית של "סובייקט המבט", ועימה נבנית הבנה שהסצנה השכיחה הזאת עוצבה בידי אומן גבר עבור המבט הגברי. ציור הדמות הנשית הוא התממשות החזון שלו עצמו, שאותו הוא בורא על הבד. היא מכינה את עצמה לתצוגה באמצעות מכחוליו הוא ומגלמת בכך את התפקיד שיועד לה בתולדות האומנות כמושא להנאה חזותית (282.p.(House,,1985 כדי ללמד את יסודותיה של קריאה חזותית ביקורתית כזו נדרשתי להפנות את תשומת הלב של הסטודנטים והסטודנטיות לכמה מסמנים הזוכים להתעלמות בקריאה קנונית ומסורתית של עבודותיו של רנואר. הראשון הוא המאפיין האוריינטליסטי בעבודתו. אוריינטליזם קריאה מגדרית ביקורתית חייבת להביא בחשבון ציורים נוספים בני התקופה המציגים את נושא הטואלט הנשי. כזה למשל הוא הציור ננה )1877( של אדואר מאנה,(Manet) המתאר קורטיזנה פריזאית בת התקופה שעסוקה בפידור פניה מול מראה ומביטה אל אחד מלקוחותיה. או הציור של ז'ורז' סרה,)Seurat( נערה צעירה מפדרת את עצמה )1890(, המציג אישה במחוך הדוק עסוקה באותה פעולה של פידור הפנים מול מראה. אחד ההבדלים הבולטים בין ציורו של רנואר לאלה של מאנה או סרה הוא באוריינטליזציה של הסצנה. הצבעוניות החמה, השיער הכהה של הדמות, המטפחת בראשה, המשטחים המוזהבים כל אלה מעניקים לתמונה של רנואר מראה השייך לסצנות מזרחיות באומנות המאה התשע עשרה, בניגוד לנשים המערביות במופגן המוצגות אצל מאנה וסרה. הבדל זה נתפס כחשוב לקריאת התמונה של רנואר, מכיוון שבציור המערבי של המאה התשע עשרה, סצנות אוריינטליסטיות המציגות נשים משמשות ביטוי לאופייה המיני והמפתה של האישה ולשמישותה המינית. כדי להבין את הדמיון המזרחי בציור הנוכחי של רנואר מוצגים בשיעור ציורים נוספים של אומנים גברים מערביים )צרפתיים( המציירים נשים מזרחיות, דוגמת עבודותיו של ז'אן אוגוסט דומיניק אנגר )Ingres( האודליסק הגדולה (1814) ובית מרחץ טורקי )1863(, או של אז'ן דלקרואה (Delacroix( האודליסק )1957(, עירומה שרועה על ספה )1826( ונשות אלג'יר )1834(. 84

9 החינוך וסביבו מ"ג תשפ"א 2021 בשנות השבעים של המאה התשע עשרה צייר רנואר בסטודיו שלו כמה סצנות מזרחיות, כולל טרנספוזיציה חופשית של ציורו המפורסם של דלקרואה, נשות אלג'יר. בגרסתו של רנואר לסצנת ההרמון בתמונה נשים פריזיאיות בתחפושת אלג'יראית )או הרמון( )1872( שתי נשים מסייעות לדמות נשית מרכזית בפולחן היופי שלה האחת אוחזת במראה קטנה והאחרת בסיכת ראש ובשרשרת כסף 3 ומכינות אותה לתצוגה חזותית. תמונה זו צוירה עשור לפני שרנואר ביקר באלגי'ר ולכן אין זה מפתיע כי בניגוד לנשות אלג'יר של דלקרואה )אשר צייר את הציור לאחר שביקר באלג'יר( בציור של גבריאל הלבוש, הצבעוניות, האביזרים והתפאורה אינם יוצרים מציאות אתנוגרפית אותנטית כמו בציור האוריינטליסטי המסורתי, אלא מציגים נשים פריזאיות בתחפושת מזרחית כדי לרמוז על אסוציאציה של ארוס וחופש מיני ישיבה "מזרחית" על כריות המונחות על שטיח, לבוש "מזרחי" החושף שדיים וירכיים )במידה רבה יותר מאשר אצל דלקרואה(, תכשיטים ובדים המזוהים כמזרחיים וקומפוזיציה פתוחה מישור התמונה מוטה לעבר הצופה עד כדי כך שהנשים נראות כאילו הן עלולות להחליק אל תחתית התמונה המעוררת תחושה של נגישות ושמישות של הנשים עבור הצופה. חלק מהמאפיינים "המזרחיים" הללו חוזרים בתמונה שלו גבריאל מול מראה, ובדומה לבימוי שלו את הפריזאיות בתחפושת אלג'ירית גם בתמונה זו המזרח מגויס לטובת האסוציאציה המינית. זאת כאשר למעשה גבריאל יושבת ליד גרידון סגלגל מוזהב עם מראה תואמת בסגנון של הרוקוקו המערבי. לטענת החוקרת קלאודיה איינקה,(Einecke( אחת מאוצרות התערוכה "רנואר במאה ה 20 " )2010(, רנואר הצליח ליצור באמצעות חומרים אמיתיים עולם מדומיין ששייך לאומנות בלבד )67.p.)Einecke,,2010 במילים אחרות, רנואר בורא סצנה אומנותית ולא מציאותית שתשרת את חזונו על דמות האישה באומנות כאובייקט מיני. נעורים בהמשך להשוואה של תיאור הנשים בעבודותיהם של רנואר, מאנה וסרה, הציור גבריאל מול מראה מראה נערה בגיל צעיר יותר, בלחייה סומק טבעי, שערה חומק 3 בשנים רנואר הלך בעקבות דלקרואה ונסע לאלג'יריה לצייר, והיה למעשה היחיד מבין האימפרסיוניסטים שחווה את צפון אפריקה ממקור ראשון. 85

10 הדרה שפלן קצב חינוך ביקורתי לאומנות בראי הפמיניזם מן המטפחת בקווצות רכות ושמלתה רפויה וזורמת. הכול נדמה לביטוי החיוניות והפגנת חושניות הנעורים. מעניין כי במרבית ציורי הנשים של רנואר מוצגות נערות או אימהות. התיאור של שתי שכבות הגיל שונה לחלוטין: בעוד הנערות עסוקות בטיפוח יופיין בעירום מלא או חלקי האימהות עסוקות במשק הבית, בהנקה ובטיפול בילדים. רנואר מצייר במחצית השנייה של המאה התשע עשרה, תקופה שבה מתחולל לאיטו שינוי בגיל המודל. בתחילת המאה התשע עשרה ציור העירום הנשי שייך לדמות האישה הבשלה, אך במעבר למאה העשרים, עם עליית קרנם של הנעורים, יורד גילן של הנשים המצוירות. בספרה נשים וזקנה )2020( כותבת החוקרת טל דקל על המעבר וסימניו ומצטטת את אדולף לוס,)Loos( האדריכל שכתב על אופנת הנשים ב 1902 כך: "בתקופות קודמות ]...[ היפיפיות המקצועיות בחצרות מלכי צרפת הגיעו לשיא פריחתן רק בגיל ארבעים. ואילו היום ]...[ הגיל הזה בהתפתחות האישה נסוג עשרים שנה אחורה" )כמצוטט אצל דקל, 2020, עמ' 31(. רנואר חי ועבד על התפר שבין שתי התקופות ובחר לצייר את האישה בגיל הנעורים בהתאם למגמות חדשות יותר לא בשלה מדי כדי להיות מאיימת, לא צעירה מדי עבור חמוקיים ושדיים מלאים. תמה מצד אחד ועסיסית מצד שני, בגיל המתאים לביטוי של כל היפה והנחשק בעיניו באישה. נשים בוגרות מקצועיות ומשכילות לא היו אטרקטיביות מבחינתו, עליהן הוא אמר למשל: "אינני יכול לראות את עצמי נכנס למיטה עם עורכת דין ]...[ אני הכי אוהב נשים כשהן אינן יודעות לקרוא" )כמצוטט אצל.p 301.)Garb,,1992 האומנית האימפרסיוניסטית ברת מוריזו, עמיתה של רנואר ושותפה לרעיונות ולמטרות של זרם האימפרסיוניזם, ציירה אף היא דמות נשית בגיל הנעורים מול מראה בעבודתה מראת הנפש )1876 psyché,.)le miroir כמו רנואר, קלוד מונה, אלפרד סיסלי או האומניות מארי קאסאת ומארי ברקמונד, גם מוריזו עסקה מאמצע שנות השבעים של המאה התשע עשרה באפקטים של האור על הצבע הלבן. בתמונה זו שמלתה הלבנה של הנערה מקבלת השתקפויות של הצבעים מסביבתה והופכת למוכתמת בגוונים של ורוד, כחול, צהוב ועוד. גילה של הנערה דומה כאמור לזה של גבריאל, היא עטויה בסרט צוואר, ואילו אצל גבריאל זו שרשרת מלופפת סביב הצוואר. גופה איננו נחשף למעט כתפה המציצה מבעד לשמלה המופשלת כמעה. הנערה משפילה מבטה אל המראה ומתבוננת אל פלג גופה התחתון. העמידה בידיים מאחורי גבה מבליטה את בטנה. 86

11 החינוך וסביבו מ"ג תשפ"א 2021 שמה של העבודה חריג לתקופתה. הוא איננו מציין את שם הדמות או את פעולתה. חוקרת האומנות ויטני צ'דוויק )Chadwick( מזכירה כי שם העבודה הוא דו משמעי ומתייחס בו זמנית למונח צרפתי המציין מראה על ציר וגם לסיפור המיתולוגי על פסיכה, בת התמותה היפה, שנישאה לקופידון )ארוס(, בנה של ונוס (221.p.(Chadwick,,1990 מוריזו מוותרת על דמיון חזותי מיתולוגי ומציירת נערה לבושה בבגדי תקופתה, עסוקה בבדיקה עצמית של גופה באמצעות המראה. בספרו על המיתוס של אפוליאוס אמור ופסיכה )1956( מתייחס הפסיכולוג הגרמני אריך נוימן (Neumann( אל המיתוס כאל מסע התבגרות נשי שהופך תחת פרשנותו לתיאור של ההתפתחות הנפשית של היסוד הנשי. למסע זה שלבים רבים אך במרכזו נמצאת התמה של המבט. שם נמצא הקונפליקט. על הנערה נאסר להביט בבן זוגה היפה, אמור, אך למרות זאת, ובעצת אחיותיה, היא מתקרבת אליו לילה אחד ובידה מנורת שמן. לאחר שזכתה במבט על בעלה היפה הגירה המנורה טיפת שמן על כתפו והוא ניעור ונמלט. בהמשך עוברת פסיכה מסע ארוך של חיפושים אחר אהובה, ועליה לעמוד במשימות שאפרודיטה, אימו של אמור, מטילה עליה. סופו של סיפור האהבה הזה הוא טוב כאשר אמור גואל את פסיכה מתרדמת המוות והם נישאים בחתונת אלים באולימפוס. דבר מאירועי הסיפור איננו נרמז בציור של מוריזו, אך הזיכרון של המעבר מילדה לאישה באמצעות המבט מרחף על העבודה. בציור מתוארת נערה בגיל ההתבגרות המינית. היא מודעת לגופה המשתנה ובוחרת לבדוק אותו באמצעות המראה. כך מתאר ברגר את הסיבות לבדיקה העצמית: להיוולד אשה משמעו ]...[ להיוולד להשגחתם של הגברים. ]...[ אך הדבר נעשה במחיר פיצול אישיותה של האשה לשניים. אשה צריכה להשגיח על עצמה בלא הפסק. היא מלווה כמעט בלא הפוגה בדימוי שלה את עצמה ]...[ מראשית ילדותה לימדו אותה ושכנעו אותה לסקור את עצמה בלי הפסק. וכך היא מתחילה לראות את הסוקר והנסקרת שבתוכה כשני יסודות חיוניים, אם כי תמיד נבדלים, של זהותה כאשה )ברגר, 2001, עמ' 41 42(. התובנה של ברגר שהמבט הנשי למד לאמץ את המבט הגברי הסוקר את האישה מעלה אצל הסטודנטיות והסטודנטים את ההבנה כיצד המבט של האישה במראה מאמץ את מבטו של האחר )הגבר( והופך את מושא המבט לחפץ. ההחפצה העצמית היא קשה, ועימה מגיעים לרוב תסכולים רבים לנוכח תוצאות הבדיקה העצמית. הנערה לעולם איננה מתאימה לאובייקט האידיאלי של הפנטזיה הגברית וככל 87

12 הדרה שפלן קצב חינוך ביקורתי לאומנות בראי הפמיניזם שהיא מנסה לגשר על הפער כך גובר הניכור בינה ובין גופה. בתווך עומדת המראה כעדות למבט האחר. בשלב זה של השיעור נפגש אצל הסטודנטיות הניכור הבסיסי שבין האישה לגופה עם זיכרון תחושותיהן בגיל הנעורים ומתחיל דיון בכיתה בתופעות מגדריות ומיניות הכרוכות בגיל הנעורים וההתבגרות המינית. הדיון מחדד את ההבדלים התהומיים בין תחושותיו הפיזיות והרגשיות של הנער המתבגר לבין תחושותיה של הנערה המתבגרת. בשלב זה ניכרת החשיבות של זהות היוצר. הן מזדהות עם הנערה של מוריזו, וכל המשתתפים בדיון מבינים את ההחפצה בציור של רנואר. על פי הפדגוגיה הפמיניסטית, סיפורים אישיים מעודדים למידה ויצירת תובנות חדשות )גור זיו, 2013, עמ' 85(. כאשר הסטודנטיות מביאות את עצמן ואת ניסיונן אל המהלך הפרשני הן מערערות על התפיסה שיש נקודת מבט אחת שעליהן לחשוף מתוך היצירה. הן מבינות את טענת "זכריותו של המבט" של קרייג אואנס )1990, עמ' 28(, הן חושפות את חוסר האובייקטיביות של היוצר ומחוקקות מחדש את רעיון הסובייקטיביות של היוצר ושל הצופה. הן לומדות כי המשמעות של סיפור התמונה תלויה בקוראת לא פחות מהיוצר וכי הנרטיב של היוצר הגבר איננו משרת את המצוירת אלא את עצמו. תובנות אלו, לנוכח העבודות של רנואר ומוריזו, מאפשרות את תחילתו של פירוק העליונות הלא מודעת של החזותי הגברי. לסיכום חלק זה: המכחול כמו העט הוא כלי של שפה, ואת הציור האימפרסיוניסטי על הנחות המכחול שלו למדו ושיננו דרך שפת האסתטיקה המודרניסטית. המכחול שירת עולם תוכן מודרניסטי אך קריאה חזותית מגדרית עשויה לשרת עולמות תוכן נוספים ואף להשפיע על דפוסי חשיבה ולהוליד תפיסות, אבחנות וגילויים חדשים. רנואר התייחס לשימוש במכחול במונחים פאליים כשאמר כי הוא מצייר with prick his )כמצוטט אצל.p 296.(Garb,,1992 ואכן, היד המחזיקה במכחול שימשה כאיבר של תענוג פיזי עבור רבים מהאומנים בתולדות האומנות. במובן זה פעולת הציור נתפסת לחלוטין כגברית והיא פועלת על שני מישורים, האחד פיזי והשני מדומיין: מכחול נוגע בבד, מבט מביט באישה )המודל(. התוצאה היא ציור המגלם את הפנטזיה הגברית על האישה, ובמקרה של מחקר זה על הנערה, כאובייקט של תשוקה. גם מוריזו מתענגת מפעולת הציור ועל כך מעדים שלל ציוריה המנכיחים את משיכות המכחול על חשבון בהירות הדימויים, אך מבטה הנופל על הדמויות איננו מפעיל את מנגנון ההחפצה המינית השמור למבט הגברי. לאחר לימוד הדרגתי של קריאה חזותית מגדרית ביקורתית הסטודנטיות והסטודנטים מבינים את ההבדל. 88

13 החינוך וסביבו מ"ג תשפ"א 2021 מקור העולם הקורס דן גם בדימוי של איבר המין הנשי כפי שהוא מוצג ביצירות של הצייר הצרפתי בן המאה התשע עשרה גוסטב קורבה ושל האומנית הצרפתייה המודרנית ניקי דה סאן פאל. הוא מציג כיצד נושאים של יחסי מבט ממוגדרים ויחסי תרבות וטבע ממוגדרים מאורגנים בתולדות האומנות תחת תפיסה עקבית של ייצוגים אומנותיים המעידים על עליונות גברית ושליטה. יחסי מבט ממוגדרים לימודי האומנות מתייחסים אל המבט ככושר שאיננו אופטי בלבד, אלא ככזה הנושא בתוכו הבניה ארוכה של תפיסות תרבותיות, חברתיות, פסיכולוגיות ופוליטיות. אחת ההבניות היסודיות באומנות היא כאמור קריאת היצירה דרך המבט הגברי. במילים אחרות, האומן הגבר יוצר את הייצוג דרך מבטו והצופה מאמץ את מבטו. במאמרה "אישה קוראת אישה" )1993( טוענת חוקרת הספרות והתרבות אורלי לובין כי המחקר המגדרי התמקד לרוב בקוטב הכתיבה, והמאמצים רוכזו באיתור, שחזור, פרסום וניתוח טקסטים שכתבו נשים לאורך הדורות. במאמרה היא מבקשת להתמקד דווקא בקוטב הקריאה ולייצר זווית ראייה שונה מן הזוויות הקיימות בתאוריות הקריאה הרווחות. נקודת מבט זו תמיר את המנגנון השליט בתאוריות האלה במנגנון "נשי" חתרני )שם, עמ' 65(. המהלך הפדגוגי בקורס "סלון המסורבות" מבקש לחשוף את מנגנון קריאת הדימויים הקנוני )גבר קורא מה שגבר אחר מצייר( ותוך כך לאפשר את הרחבת הקריאה של הסטודנטיות והסטודנטים מתוך היכרות עם מנגנוני קריאה חתרניים נשיים. מהלך כזה הוא תמיד ביקורתי ומערב מודעות וסירוב. כשם שמבקר הספרות ג'ונתן קאלר )Culler( טען: "לקרוא כאישה פירושו להימנע מלקרוא כגבר, לזהות את ההגנות והעיוותים הספציפיים של קריאות גבריות ולספק תיקונים" )כמצוטט שם, עמ' 66(. בדומה לחלק הראשון במאמר גם בחלק זה המהלך מתחיל בקריאה קנונית של יצירה גברית וממשיך בהשוואה ליצירת אומנות של אומנית המעלה דימוי דומה במטרה לנסח קריאה ביקורתית. הציור מקור העולם )1866( של קורבה יכול לשמש נקודת מוצא להבנת דקויות הקשורות בתקופת היצירה, זהות היוצר והמדיום, וכמו כן בדקויות הקשורות בהגדרה מוסדית של סגנונות באומנות הגבוהה ריאליזם, לעומת אומנות נמוכה 89

14 הדרה שפלן קצב חינוך ביקורתי לאומנות בראי הפמיניזם או תת תרבות למשל פורנוגרפיה. הציור מתאר תקריב של אישה שוכבת ורגליה פסוקות. הציור ממוסגר כך שפניה, ידיה ושוקיה של הדמות נותרים מחוץ למסגרת והמוקד הוא על ערוותה, עגבותיה ושדיה. הקורס "סלון המסורבות" הוא הפעם השנייה שבה הסטודנטים והסטודנטיות נתקלים בציור זה, שנלמד לרוב בשנה הראשונה ללימודיהם בשיעור תולדות האומנות כחלק מהריאליזם הצרפתי של אמצע המאה התשע עשרה. בשיעור תולדות האומנות הציור נלמד כביטוי מובהק ורדיקלי של תפיסת הריאליזם בשל דחייתו את עיצוב הגוף באופן אידיאליסטי המאפיין את הציור האקדמי וכאמירה ביקורתית נגד הצביעות החברתית של הבורגנות העולה ומשגשגת באותה תקופה. המאפיין הארוטי פורנוגרפי של התמונה מוסבר בחלקו בעובדה שציור זה, כמו ציור נוסף של קורבה מאותה שנה, השינה, הוזמן על ידי אותו פטרון, הדיפלומט הטורקי, איש העסקים העשיר והאספן חליל ביי,(Bey( אשר כנראה ביקש למעונו תמונות ארוטיות כאלה. קריאה קנונית שכזו משלימה עם העובדה שהסגנון הוא "ריאליסטי" ו"פורנוגרפי" כאחד. היא מאשררת את חלוציותו של קורבה כאומן מודרניסטי ובו בזמן איננה מפקפקת בהיותו של קורבה אומן סוציאליסט אשר מקדיש את הקריירה האומנותית שלו לתיאור הפרולטריון הכפרי והעירוני בעמלו. כאשר הסטודנטיות והסטודנטים פוגשים בציור זה בפעם השנייה, בקורס "סלון המסורבות", לאחר שלמדו סוגיות מגדריות בנושא החפצת נשים, צומח דיון חדש בעניין התמונה אשר בבסיסו ביקורת על הקריאה הקנונית. ראשית, טיעון הדחייה המכוונת והשיטתית של קורבה את הציור האקדמי ואת האידאליזציה של הגוף הנשי שנוי במחלוקת לאור שתי עבודותיו מאותה שנה שבה צייר את מקור העולם אישה עם תוכי והשינה המתארות עירום נשי עם גוף חלק וגווני גוף אקדמיים. הראשונה, המתארת אישה עירומה שרועה על גבה על מיטה ועל ידה המושטת מעלה ניצב תוכי, הוצגה בסלון הפריזאי )1866( ואף זכתה להצלחה ניכרת. הצלחה זו מוכיחה כי התמונה התאימה לטעמם האקדמי של חברי האקדמיה ושל הקהל. הטיעון כי ציורי הנשים של קורבה, ובכללם מקור העולם, הם דוגמה לריאליזם קיצוני נסמך על כתיבה ענפה על הריאליזם, ובשיאה הספר Courbet s Realism )1990( של היסטוריון האומנות האמריקאי מייקל פרייד,(Fried( אשר ייחד פרק שלם לדימויי הנשיות של קורבה, או הספר L Origine du monde, histoire d un )2006( tableau de Gustave Courbet של היסטוריון האומנות הצרפתי טיירי 90

15 החינוך וסביבו מ"ג תשפ"א 2021 סבאטייה.(Savatier) שני הספרים פורסמו בתקופה שבה כבר לא היה אפשר להתעלם מסוגיות מגדריות בציור של קורבה, וגם החוקרים הללו נדרשו אליהן. סבאטייה, למשל, טוען כי חלק מהריאליזם של קורבה הוא בהשבת איבר מינה הריאליסטי של האישה לגופה, בניגוד לציורי העירום של נשים בתולדות האומנות. שם איבר המין הנשי מוסווה, או לחלופין, במקרים שהאזור גלוי, נעדר ממנו לחלוטין שיער הערווה. השאלה הנשאלת בכיתה היא: האם חשיפה כזו של איבר מינה של האישה היא ריאליסטית או פורנוגרפית? ומהם ההבדלים ביניהן? מענה לכך מחייב אותנו להתחקות אחר הפרשנויות השונות לריאליזם של קורבה ולסוגיות המגדריות הנלוות להן. הציור מקור העולם עלה לכותרות אחרי שנעלם והוצג בציבור שוב בארצות הברית בתערוכה Courbet Reconsidered שהוצגה במוזאון ברוקלין )נובמבר 1988 ינואר 1989( ונאצרה באוצרות משותפת של לינדה נכלין (Nochlin( ושרה פונס.)Faunce( במאמר של פרייד, "הנשיות של קורבה", שפורסם בקטלוג התערוכה, מנוסחת תאוריה חד משמעית מלווה בסדרה של נימוקים המסבירים כיצד ציורי הנשים של קורבה מבטאים את הריאליזם האנטי ממסדי שלו. אחת הטענות שלו היא כי ערעור הקנון האקדמי נוצר כאשר קורבה פוגע ביחסים המיניים הרגילים שבציור האקדמי, שבהם המבט של האומן ושל הצופה מתאחדים למבט גברי בשעה שמושא המבט הוא נשי. פרייד טוען כי קורבה מערער על הדיכוטומיה המוכרת שבין בעל המבט, הגבר האקטיבי, בעל הפאלוס, לבין המובטת, הפסיבית, חסרת הפאלוס. ערעור הדיכוטומיה, כך על פי פרייד, נוצר בכמה צורות. האחת היא מרחק מינימלי בין הצייר למודל שמבטל את יכולת השליטה הבלעדית של הצייר על שדה הציור )45.p.)Fried,,1988 כלומר הוא טוען שקורבה מבטל את זהותו שלו כמתבונן חיצוני לתמונה באמצעות הכנסה עצמית, כמעט גופנית, לתוכה. כך למשל תנוחתה המורכבת של האישה בציור אישה עם תוכי דורשת מהצייר וכן מן הצופה להתקרב אל המודל ולהטות ראשו כך שיקלוט את תווי פניה. בכך נוצר ביטול הריחוק שמייצר דימוי נשי כאתר חזותי לטובת קרבה אינטימית המאפשרת חוויה כמעט טקטלית ולא רק חזותית )שם, עמ' 50(. צורה נוספת של ביטול הדיכוטומיה היא כאשר פרייד קורא את עבודותיו של קורבה כהטמעה של אמצעי הציור של האומן בתוך הדימוי עצמו. בתמונה נערות צעירות על גדת הסיין )1856( זר הפרחים נראה כפלטת צבעים והענף השבור כמכחול )שם, עמ' 47(. בתמונה אישה עם תוכי שערה השופע של האישה וידה המושטת אל על נראים 91

16 הדרה שפלן קצב חינוך ביקורתי לאומנות בראי הפמיניזם לו כמברשת צבע או מכחול גדול. הקרבה הפיזית לנושא המצויר וההקבלה בין דימויים בציור לאמצעי הציור מאחדות לטענתו בין המצייר למצוירת ומערערות על הדיכוטומיה של הצייר האקטיבי והמצוירת הפסיבית. בשיעור "סלון המסורבות" אנחנו מנתחים את נקודת המבט של האומן, והסטודנטים והסטודנטיות נוכחים לראות שבכל הציורים שמזכיר פרייד נקודת המבט הקרובה והגבוהה של האומן על הדמות הנשית השוכבת עירומה איננה יוצרת הטמעה או האחדה של הצייר והמצוירת אלא משמרת את יחסי הכוחות באופן מיני. היא מזכירה יותר מכול אקט מיני שבו האישה שרועה עירומה מתחת לגבר המצייר. הקרבה בין הצייר למצוירת מתורגמת ליחסי כוח מיניים ולא להזדהות של האומן עם מושא ציורו. טענתו כי האומנות שייצר קורבה היא לרוב "נשית" במובן המבני )שם, עמ' 43( יכולה אולי להתקבל בשיח הקנוני על האומנות אך מתפרקת לחלוטין בקריאה ביקורתית מגדרית. שרה פונס, אחת מאוצרות התערוכה, מגדילה לעשות וטוענת כי קורבה היה פמיניסט. היא אומנם מציינת כי יחסו של קורבה לנשים היה מנצל ומזלזל, אך בניגוד ליחסו לנשים במציאות דווקא בציוריו, בעיקר משנות החמישים והשישים, הוא פונה, לטענתה, לדמות הנשית כדי להביא באמצעותה את הצורה החדשה של האומנות שניסה ליצור (96 95 pp..(faunce,,1988 היא אומרת זאת בהקשר לטענת הריאליזם הבלתי מתפשר של קורבה, ומסבירה כי ההתעקשות שלו על קדימות האמת והמציאות הממשית הייתה הכרזת מלחמה על המסורת הארוכה של האידיאליזם, שלפיה האידיאל השמיים הנשגבים, האינטלקט, האור ייצגו את היסוד או העיקרון הגברי ואילו המציאות החומרית האדמה הנמוכה, החשכה, הגוף ייצגו את הנשי. פונס חוזרת אל טענת ביטול הדיכוטומיה שכבר הוזכרה בדבריו של פרייד )שאף הוא השתתף כאמור במאמר בקטלוג של התערוכה שהיא אצרה(. התמונה שתי נשים על גדת הסיין נקראת על ידה כביטוי אנטי בורגני של שתי נשים מן המעמד הנמוך והעובד )הכפרי( שהגיעו לעיר הגדולה. בכך היא מחזקת את הקשר, שמנוסח בידי החוקרים כבלתי ניתן להפרדה, בין הסגנון האומנותי הריאליסטי של קורבה עם מסריו הסוציאליסטים. יתר על כן, היא טוענת כי כפרוצות או לא, הן מוצגות כבנות זוג חד מיני ולפיכך כנשים שבחוויה המינית שלהן אינן פסיביות )שם, עמ' 100(. טענה דומה היא מציגה בניתוח התמונה השינה, שבה בנות הזוג נראות בחוויה סגורה בתוך עצמה, מינית ביסודה אך כזו המערבת תשוקה מינית נשית ולא גברית )שם, עמ' 107(. 92

17 החינוך וסביבו מ"ג תשפ"א 2021 טענות אלו מקבלות יחס מפקפק מצד הסטודנטיות והסטודנטים, בייחוד לאחר קריאת מחקרים של חוקרות כמו של ג'ויס פרננדז (Fernandes( הטוענת כי התרבות ההטרוסקסואלית רוויה דימויים מיניים של נשים וגם של נשים לסביות השאובים מתוך פנטזיה מינית גברית הטרוסקסואלית (36.p.)Fernandes,,1991 המסקנה היא שכמו בשאר תמונות הנשים שלו, קורבה בורא סצנה מינית שיש לו בה כוח עודף והוא, יחד עם הצופה, בעלי התענוג הבלעדי. על כן הסטודנטיות והסטודנטים מפקפקים גם בטענת הסוציאליזם השוויוני מגדרית של קורבה. בשיעור הם למדו כי המודליות המשמשות את הסצנות הארוטיות של ציירים במאה התשע עשרה הן לרוב מן המעמד הנמוך. עובדה המאפשרת להנציח את עליונות מבטו של האומן/ צופה עליהן ואת שמישותן המינית בפרקטיקה היום יומית של האומן. סגנון היצירה של קורבה מלמד כי ניתן להיות ריאליסט ושוביניסט כאחד. הריאליזם של קורבה בורא עולם שמייצג את האמת שלו עצמו, והעולם שהוא מגיש לנו הוא אכן העולם שעיניו רואות. עם זאת מבטו איננו תמים התמונה אישה עם תוכי, למשל, בדיוק כמו מקור העולם, מבוימת עד ליסודה. שתיהן מאורגנות היטב עבור מבט הצופה, וגם אם צייר אותן עד לאחרון הנמשים, שיער הערווה והוורידים הנסתרים, הן עדיין מוגשות כניתנות לעיכול עבור התרבות הפטריארכלית שבנקודת הזמן של ציורן הייתה מוכנה לקבל צורה ריאליסטית יותר של אישה בשר ודם, בעיקר בעקבות כניסתו והתפתחותו של מדיום הצילום באותה התקופה. הפופולריזציה של המדיום החדש לא פסחה על עולם הפורנוגרפיה של התקופה. צ'דוויק מראה כיצד השפה הפורנוגרפית בספרות ובצילומים זיהתה למשל את הקשר שבין נשים ובעלי חיים לשניהם אופי חייתי שדורש אילוף ושליטה )186.p.)Chadwick,,1990 ההקבלה בין נשים לטבע כתפיסה שמנציחה את יחסי הכוח בין המינים ומפעילה את הדמיון המיני הוא הנושא של החלק הבא המאמר. יחסי תרבות וטבע ממוגדרים בספרו פרייד מציג ניתוח של ציורי הנשים של קורבה ועוסק רבות בהקבלה השכיחה בתולדות האומנות של הדימוי הנשי לטבע. כך למשל השיער הגולש של האישה בציור אישה עם תוכי נתפס אצלו כאנלוגיה לנהר או למפל Fried,(.p 204,1990(, והשמלה הפרחונית של אחת הנשים בציור שתי נשים על גדת 93

18 הדרה שפלן קצב חינוך ביקורתי לאומנות בראי הפמיניזם הסיין מזכירה שדה פרחים. גם כאשר הדמות הנשית מצוירת בתפנים ולא בנוף היא עודנה מטפורה לטבע, כך למשל בציור מקור העולם שם איבר המין הנשי הוא, לתפיסתו, אנלוגיה למערה. פרייד מציג את המחקר של היסטוריוני אומנות אשר מראים הקבלה בין תיאורי מערות בציוריו של קורבה לבין הציורים הארוטיים שלו המציגים עירום נשי ובמרכזם איבר המין הנשי )שם, עמ' (. הוא מציין את משיכתו של קורבה לדימוי הכפול ומוסיף וטוען כי לדימוי המערה ואגינה רחם פוטנציאל של תנועה כפולה פנימה והחוצה, שכן מקור המים מוציא את המים הזורמים החוצה ושואב פנימה את מבטו של האומן או הצופה )שם, עמ' 214(. תיאור זה משרת את רעיונו בדבר האחדה של נקודת מבט חיצונית )של הצייר( עם משטח הציור או הטמעתו הכמעט פיזית של הצייר בעולם המצויר. ואולם נעלמת ממנו ההקבלה לאקט מיני שבתיאור זה. את הרעיונות הללו ממשיכה גם פונס. היא עוסקת בציורי הנשים של קורבה בשנות השישים בהקשר לטבע, וכמו פרייד וחוקרים אחרים גם היא מקשרת אותם לציורו הידוע מקור נהר הלו )1865(. הלו הוא נהר קטן שעובר דרך אורנאן, כפר הולדתו של קורבה. מקורותיו הם במערה עמוקה בצוק סלעי שקורבה צייר בתמונה זו ובאחרות. נקודת המבט שהוא יצר קרובה מספיק כדי שהצופה בתמונה יחוש את המשיכה המגנטית של המערה החשוכה, את המים הגועשים ואת הסלעים רבי העוצמה. תיאור זה של משיכת הצופה לפנים המערה מזכיר את תיאורו של פרייד את משיכת הצופה לפנים הרחם והוואגינה הנשיים. פונס מסכימה כי הציור של המעיין של נהר הלו נראה כמטפורה למיניות הנשית וטוענת כי שני הציורים עוסקים בכוחו החיובי של הטבע. מסקנתה היא שהקישור של עולם הטבע לגוף הנשי איננו השפלה או הקטנה אף לא של אחד מהם. נהפוך הוא: הייצוג של הטבע והייצוג של הגוף הנשי מעניק לשניהם משמעות וחיוניות בשפע ),1988 Faunce,.)p. 105 בקטלוג התערוכה )1997(, BODY אוצר התערוכה אנתוני בונד (Bond( מסכים כי מרבית ציורי העירום הנשי של קורבה מקושרים לטבע (22.p.(Bond,,1997 בונד מסביר כי להזדהות העמוקה של קורבה עם האדמה והטבע מניעים עמוקים מאוד. קורבה מגיע מקהילה כפרית ומאותו מעמד שזכה ביתרונות לאחר החלוקה מחדש של האדמות בשנים עבור בעלי האדמות החדשים הייתה האדמה עניין פוליטי, שכן בפעם הראשונה בהיסטוריה המודרנית אלו שעבדו את האדמה היו גם בעליה. קורבה עצמו היה שר לזמן קצר בזמן שלטון הקומונה של 1871 ונאסר 94

19 החינוך וסביבו מ"ג תשפ"א 2021 בגלל פעילותו הפוליטית. מסקנתו של בונד היא שמרבית עבודותיו הן אלגוריות בשל פחד מצנזורה פוליטית. יתר על כן, קורבה היה נטורליסט והיה מחובר לאדמה באופן מלא. הוא שרטט אבנים עבור גאולוגים לפרסומים מדעיים, ואף היה חבר בחברה שמטרתה הייתה לעודד מחקרים מדעיים כדי להשביח את האדמה באזורו. בציור מקור העולם הפרטים האינטימיים של הבשר ושער הערווה שוחזרו בקפידה כדי לקרב את הצופה בדיוק כשם שעשה עם הסלעים, בעלי החיים ופריטים אחרים בטבע בציוריו המאוחרים. בכך בונד מסכים עם טענתו של פרייד כי קורבה מנסה ליצור מיזוג כמעט גופני עם נושאי ציוריו. טענתם היא כי הצופה, כמו האומן, חווה מעין מעבר דרך פני השטח הציוריים, מעבר מעולם הייצוג והשפה אל העולם החומר )שם, עמ' 24(. מעניין כי אף לא אחד מהכותבים, המהללים את יחסו של קורבה לטבע ולפיכך לנשים כטבע, איננו מתייחס ליחס השלילי והמנצל מצד התרבות התעשייתית לטבע ומצד התרבות הבורגנית לנשים. נדמה כי המסרים על חדשנותו האומנותית חברתית של קורבה מצליחים להאפיל על המורכבות הגדולה ביחסו לדימוי הנשי. על הקשר בין דיכוי נשים ובין פגיעה בטבע נכתב רבות בידי חוקרות פמיניסטיות, בטענה שכל יחסים אי שוויוניים כגון סקסיזם או גזענות נובעים מאותה הבניה מחשבתית הנחשבת גברית ומתבטאת בניצול הסביבה והשתלטות חסרת אחריות עליה. בשנות השבעים החוקרת הפמיניסטית הצרפתייה פרנסואז ד'אובון (d Eaubonne) כינתה את התפיסה הזאת "אקו פמיניזם". האקו פמיניזם מצביע על קשר בין המערכת הקפיטליסטית בורגנית לזו הפטריארכלית באופן ניצולן את אוכלוסיות הנשים, את בעלי החיים, את משאבי הטבע ואת מדינות העולם השלישי. תפיסה זו מזמינה ביקורת על הקנון של קריאת האומנות של קורבה כסוציאליסט הנאמן למעמד הפועלים בדיוק כפי שהוא נאמן לאמת של הטבע, קנון אשר בשנות התשעים של המאה העשים עדיין א פשר להתייחס לדימויים הנשיים שלו כפמיניסטיים. הטענה שקורבה מצייר את הגוף הנשי על סמך משיכה דומה לטבע, ובכך עוקף את אמצעי המבט לטובת אמצעי החישה אינה הופכת אותו לפמיניסט. נהפוך הוא: ציור נשים אהובות כמושא תשוקתו של הצייר אינו חדש, הוא שכיח מאוד בתולדות האומנות. ברגר אף טוען כי לעיתים הצייר השאיר ממד של מסתורין כדי שלא נחלוק איתו את מושא תשוקתו )המצוירת( )ברגר, 2001, עמ' 47(. במקרה של מקור העולם הדמות מוגשת בתקריב לעין הצופה כמו ממתק אסור אך מותר בייצוגים פורנוגרפיים. היא קטועה, פסיבית והתיאור הפרטני של האיברים רק 95

20 הדרה שפלן קצב חינוך ביקורתי לאומנות בראי הפמיניזם מדגיש את הממד הפורנוגרפי בדיוק כמו חור הצצה בתרבות הפורנוגרפית. הדמות איננה עוסקת בפיתוי, פניה אינן נראות והיא מוגשת כחתיכת בשר ללעיסה מיידית. במילים אחרות, קורבה לא ויתר על הדמות הנשית כאתר חזותי אלא רק הוסיף אופן גישה אחר לשימוש בה. הטענה כי המעבר מאקסקלוסיביות המבט אל אזורי חישה נוספים עשוי לבטל או למתן את החפצת הגוף הנשי ביצירת אומנות מקבלת פרשנות חדשה בעבודתה של האומנית הצרפתיה ניקי דה סן פאל. סן פאל, ממבשרות הפמיניזם באומנות של שנות השבעים, הייתה חברה בקבוצת נובו ריאליזם שפעלה בשנות השישים של המאה העשרים בצרפת. בהתאם לתפיסה הרווחת על ציוריו של קורבה, גם היא האמינה במעבר מדמות נשית כאובייקט של מבט מציצני לכזו שתהא אתר של הנאה חושית ומישושית, ולכן, ובניגוד לקורבה הצייר, הייתה סן פאל פסלת שיצרה פסלים של דמויות נשיות גדולות ממדים, צבעוניות, בעלות מראה הנע בין מפלצתיות לילדותיות. בשנת 1966 יצרה סן פאל את הפסל הון קתדרלה )המילה השוודית Hon משמעה "היא"( בשיתוף שני אומנים נוספים: בן זוגה, ז'אן טינגלי,(Tinguely) והאומן השוודי פר אולוף אולטוודט.(Ultvedt) זהו מיצב פיסולי ענק שנוצר במיוחד עבור המוזאון המודרני בשטוקהולם, אורכו 25 מטר, רוחבו 9.1 מטר ומשקלו כשישה טונות. לבנייתו נדרש צוות של שמונה אנשים שעבד במשך 40 יום על הקמתו. החלק הפנימי של הפסל נצבע שחור והחוץ בצבעים. הפסל מתאר דמות נשית הרה שוכבת בגבה לרצפה, רגליה פסוקות וברכיה מעט מורמות. המבקרים בתערוכה יכלו להיכנס לתוך הדמות דרך פתח שעוצב כוואגינה ואז למצוא עצמם בחלל שמתפקד כפארק שעשועים עם בית קולנוע שהקרין סרט בהשתתפותה של גרטה גרבו. נוסף על כך בשד אחד שלה מוקם "מילק בר", ובשני פלנטריום. הגוף הנשי והצבעוני תפקד כאתר משחקים בטוח והזכיר את תפקידה המטפל והמזין של האישה והאם. המטרה של האומנית הייתה לפרק את התפיסה המיתית הגברית של הגוף הנשי כ"יבשת אפלה" מאיימת ומסתורית, והיא עשתה זאת באמצעות העברת הגוף הנשי מאתר של הצצה אל חוויה חושית ידידותית למשתמש. אם הטענה הפמיניסטית התנגדה לעליונות המבט הגברי, סן פאל הציעה דרך אומנותית לערער על עליונות זו. וכך, ובניגוד לחוויית הראייה האקסקלוסיבית בציורו של קורבה )שמעודדת את דמיונו המיני של הצופה(, עבודתה של סאן פאל דרשה חוויית משתמש גופנית ורב חושית. המבקרים נכנסו לגוף העבודה דרך פתח 96

21 החינוך וסביבו מ"ג תשפ"א 2021 בדמות ואגינה שמוקם בין רגליה. שם הם עברו מסלול הרפתקאות הכולל גם בר משקאות, צפייה בסרט ובציורים מוכרים מתולדות האומנות אך מזויפים. הם יכלו לטפס בסולם, לנוח על ספסל ועוד. חוש השמיעה אותגר אף הוא בצלילים של פסלים חורקים, מוזיקה של באך, צליל של ריסוק וציוץ ציפורים. למרות החוויה הגופנית שום דבר מן המסע אל פנים הפסל לא רמז על התענגות מינית של מבוגרים אלא על הנאה ושעשוע חושיים המזכירים חוויות ילדיות ביחסים שבין אם לילד. שוני זה מחדד הבדלים נוספים בין שתי העבודות. ראשית בכל הקשור בממדים ומקום התצוגה. בעבודה הון היחסים הפיזיים של הגוף הנשי הענק עם הבניין שונים מהמוכר. הגוף הנשי התרחב אל כל החלל של אולם המוזאון וכמעט נגע בתקרה הגבוהה. כך שלעומת ציורו של קורבה, שהיה קטן ממדים )55X46 ס"מ( ויועד לשימוש אינטימי באוסף הפרטי של חליל ביי, עבודתה של סן פאל הייתה ענקית והוצגה במשך חודשיים בחלל ציבורי, במוזאון מוכר ונחשב בשטוקהולם. הבדלים אלו רומזים על שוני בין יצירה המיועדת להנאתו של לקוח מסוים לבין זו הנוקטת עמדה אידיאולוגית ובכך מופנה לקהל רחב. אחד הגילויים המעניינים בהקשר לעבודה הון הוא שאף על פי שזהו תוצר של שיתוף פעולה של שלושה אומנים ושאין מדובר דיוקן עצמי בשום אופן, סן פאל עצמה שימשה מודל שלה. תצלומים המעידים על שלבי תכנון העבודה מראים אותה שוכבת על הרצפה, כאשר שני שותפיה עומדים משני צדדיה בעודה מדגמנת ומעצבת את התנוחה של הון בגופה שלה )41.p.)Sylwan and Hultén,,1967 האם בחירתה של האומנית נבעה מתוך חיפוש אחר הפתרון הפרקטי והנוח עבור שלישיית האומנים או מסיבה אחרת? על כך אין נתונים, אך אין עוררין שסן פאל ממשיכה בכך את היחס המוכר מתולדות האומנות אל האישה אפילו כזו שהיא אומנית פעילה בעצמה כאל אובייקט היצירה. הדוגמאות לכך רבות, למשל, הציירת האיטלקייה סופוניסבה אנגוויסולה )Anguissola( שציירה את עצמה כמודל בציור שלכאורה צויר בידי המורה שלה ברנרדינו קאמפי מצייר את סופוניסבה אנגוויסולה )1559(, או מריאטה רובוסטי,(Robusti( הציירת האיטלקייה בת המאה השש עשרה שהפכה בציורי המאה התשע עשרה למודל ולהשראה של אביה הצייר טינטורטו, ואפילו בתקופות מאוחרות יותר, למשל במאה השמונה עשרה כאשר אנגליקה קאופמן )Kauffman) ומארי מוזר,)Moser) שתי ציירות חברות האקדמיה המלכותית בבריטניה, נעלמו מפורטרט קבוצתי של חברי האקדמיה לאומנות אך הופיעו בו מחדש כשני ציורים תלויים על הקיר בציור של ג'ון זופאני,)Zoffany) 97

22 הדרה שפלן קצב חינוך ביקורתי לאומנות בראי הפמיניזם חברי האקדמיה המלכותית )1771(. בחירתה של סן פאל לדגמן מראה את מידת השפעתו של השיח הקנוני של תולדות האומנות והפנמתו אפילו בקרב אומניות מודרניות. באופן לא מפתיע סן פאל דוחה אפוא באופן גורף את הרעיון של היבט פורנוגרפי בהון. לדבריה היא נצבעה בצבעים בהירים ועליזים כמו ביצת פסחא, והתכוונה לגלם ישות שהיא בין אלת פוריות גדולה, האם הגדולה ושעשוע עבור משפחות עם ילדים ( pp..(hultén,,1992 עם זאת כוונותיה של האומנית לאתגר את ההיבט המציצני כלפי הגוף הנשי כאתר חזותי בלבד לא מנעו קריאה אחרת של העבודה כהזמנה ציבורית להיכנס לאתר שמדמה גוף נשי דרך פתח באזור הוואגינה ולתפוס אותו כמקור הנאה לאחרים. כבר בזמן הצגת העבודה הממד הדואלי שלה לא נעלם מהקהל וממבקריה. כך למשל המשוררת ברברו בקברגר (Backberger) לימים ממובילות התנועה הפמיניסטית השוודית כתבה את השיר הון. השיר נכתב כדיאלוג בין שני קולות, האחד קול מעריץ שנכבש מול האלה הענקית, והאחר מתייחס לפסיביות של הפסל ולייצוג המסורתי של הגוף הנשי (2018.(Öhrner, ביקורת זו ממחישה עד כמה קשה היה, אפילו לאומניות פמיניסטיות, לייצר דימוי נשי שאיננו עובר החפצה כשהשיח השולט עדיין מנוסח דרך נקודת המבט הגברי. רק כאשר השיח האומנותי הצליח להיפתח לתפיסות חדשות ושונות על מהותו של הסובייקט האומנותי צמחו הצעות חדשות לייצוג הדימוי הנשי. הדיון המשווה בין עבודות המציגות את הגוף הנשי תוך התמקדות בוואגינה עסק בשתי עבודות שונות מאוד זו מזו את האחת יצר אומן גבר כדימוי חזותי שבו הצופה והאומן שותפים לנקודת מבט עליונה )המודל שוכבת מול הצייר והצייר עומד בין רגליה ומצייר אותה מלמעלה(, ואת האחרת יצרה אומנית אישה בשיתוף שני אומנים גברים כדימוי פיזי רב חושי שבו הצופים נכנסים לגוף הפסל. שתי העבודות נוצרו בתקופות שונות ומתוך מטרות שונות ועל אף ההבדלים ביניהן, לשתיהן משותף המכניזם של החפצת האישה כאובייקט שימושי להנאת הקהל. סיכום המאמר נפתח בדיון ביצירת אומנות של רנואר מתחילת התקופה המודרנית המתארת נערה צעירה מתבוננת במראה ומסתיים בעיסוק באובייקט פיזי של 98

23 החינוך וסביבו מ"ג תשפ"א 2021 עירום נשי אימהי משנות השישים של המאה העשרים של אומנית השואלת שאלות מגדריות בתקופה שמזוהה כטרום פמיניזם באומנות. הדרך מנקודת המבט הגברית על הגוף הנשי אל הצעות אומנותיות החותרות תחת נקודת מבט זו היא דרך שפוסעת בה האומנות הפמיניסטית זה חמישים שנה. המעבר מתפיסת האישה כאובייקט אל חילוץ הממד הסובייקטיבי של האישה באומנות דרש נוכחות פעילה של נשים בשדה האומנות ואת השפעת השיח הפמיניסטי המשתנה על אומנותן. כשאומנית המיצג דבורה דה רוברטיס Robertis) (De נכנסה למוזאון ד'אורסה, התיישבה תחת התמונה מקור העולם, הרימה את שמלתה המוזהבת וחשפה את איבר מינה העירום, היא נזרקה מהמוזאון בליווי משטרה )2014(. דה רוברטיס עשתה את מה שניסו לעשות קודמותיה להעביר את מקומה של האישה מאתר חזותי אל העולם הפיזי ובכך הוכיחה לקהל האומנות שהאנשים עדיין אינם מוכנים לקבל את האישה בדמותה הממשית ודורשים לשמר את מעמדה החזותי כאובייקט. דה רוברטיס הוכיחה במיצגה כי המוסד האומנותי המכובד מצנזר עירום נשי רק כשהוא מתקיים בעולם הפיזי ודואג לשמר את ייצוגי העירום הנשי, פורנוגרפיים כשיהיו, בתוך כתליו. שלוש שנים מאוחר יותר זכה האקטיביזם הפמיניסטי לתמיכה של ממש בזכות פועלה ורעיונותיה של תנועת.#ME_TOO בשנת 2017 קיבלו רעיונות התנועה חיזוק מצד נשים בתעשיית הקולנוע האמריקאי אשר התריעו באופן גלוי על הטרדות מיניות ואלימות מינית, שיתפו בציבור ותמכו זו בזו. נשים אלו הראו את הפער שבין מערכת הייצוגים של נשים לבין מצבן המחפיר במציאות. מאז נוסחו הגדרות ברורות יותר להחפצת נשים, ניצול האישה וגופה ועוד. ההסדרה הפטריארכלית של קריאת הדימוי החזותי של נשים עברה טלטלה עמוקה ותוצאותיה נראות גם בשיעורי מגדר. אם בעבר היה מוטל עליי לשכנע את הסטודנטים והסטודנטיות שביקורת מגדרית בשיעורי האומנות היא נושא שיש להיאבק עליו, הרי לאחר השפעתה של תנועת #ME_TOO מלאכת השכנוע נעשתה פשוטה יותר ולעיתים אף מיותרת. ואולם השינוי הזה מורגש יותר אצל הדור הצעיר הלומד, ואילו מהות השיח האומנותי של יצירות מופת והוראתו נותרו במידה רבה כשהיו. המאמר מציע שיטת הוראה המציידת את הסטודנטיות והסטודנטים בכלים להבנה ולהמשגה של האינסטינקט הביקורתי שלהם ושלהן כדי שיוכלו להשתמש בו להובלת שינוי. 99

24 הדרה שפלן קצב חינוך ביקורתי לאומנות בראי הפמיניזם מקורות אואנס, ק' )1990(. שיחם של האחרים: פמיניזם ופוסט מודרניזם. בתוך אלן גינתון )עורך(, הנוכחות הנשית: אמניות ישראליות בשנות השבעים והשמונים )עמ' 13 29(. תל אביב: מוזאון תל אביב לאומנות. ברגר, ג' )2001(. דרכי ראייה. מוזה, , גור זיו, ח' )2013(. פדגוגיה ביקורתית פמיניסטית וחינוך לתרבות של שלום. תל אביב: מכון מופת. דקל, ט' )2020(. נשים וזקנה: מגדר וגילנות בראי האומנות הישראלית. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. לובין א' )1993(. אישה קוראת אישה. תיאוריה וביקורת, , נוימן א' )1989(. אפולאוס אמור ופסיכה: על ההתפתחות הנפשית של היסוד הנשי. תל אביב: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר. Bond, A. (1997). Embodying the Real. In A. Bond (Ed.), Body: [exhibition] (pp ). Sydney:The Art Gallery of New South Wales. Chadwick, W. (1990). Women, Art, and Society. New York: Thames and Hudson. Dalton, P. (1995). Modernism, art education and sexual difference. In K. Deepwell (Ed.), New feminist art criticism: Critical strategies (pp ). Manchester and New York: Manchester University Press. Dimitrakaki, A. (2013). Gender, Artwork and the Global Imperative: A Materialist Feminist Critique. Manchester: University of Manchester Press. Duncan, C. (1993). The Aesthetics of power: Essays in Critical Art history. New York: Cambridge University Press. Einecke, C. (2010). Dress-up and Costuming: Verfremdung in Renoir s Late Paintings. In C. Einecke, S. Patry, R. Benjamin, & G. Cogeval (Eds.), Renoir in the 20th Century: [exhibition]. Galeries nationales du Grand Palais, Los Angeles County Museum of Art., Philadelphia Museum of Art. (pp ). Ostfildern: Hatje Cantz. Faunce, S. (1988). Courbet: Feminist in Spite of himself. In S. Faunce & L. Nochlin (Eds.), Courbet reconsidered: [exhibition] (pp. 1 15). New York: Brooklyn Museum. Fernandes, J. (1991). Sex into Sexuality: A Feminist Agenda for the 90s. Art Journal, 50(2),

25 החינוך וסביבו מ"ג תשפ"א 2021 Fried, M. (1988). Courbet s femininity. In S. Faunce & L. Nochlin (Eds.), Courbet reconsidered: [exhibition] (pp ). New York: Brooklyn Museum. Fried, M. (1990). Courbet s realism. Chicago and London: University of Chicago Press. Garb, T. (1992). Renoir and the Natural Woman. In N. Broude & M. D. Garrard (eds.), The Expanding Discourse: Feminism and Art History (pp ). New York: Harper Collins. Gouma-Peterson, T. & Mathews, P. (1987). The feminist critique of art history. The Art Bulletin, 69(3), Greenberg, C. (1982). Modernist painting. In F. Frascina & Ch. Harrison (eds.), Modern Art and Modernism: Critical Anthology (pp. 5 10). New York: Harper & Row. Horne, V. & Tobin, A. (2014). An Unfinished Revolution in Art Historiography, or how to Write a Feminist art History. Feminist Review, 107(1), House, J. (1985). Renoir s worlds. In M. Raeburn (ed.), Renoir: [exhibition]. London: Arts Council of Great Britain Hultén, P. (ed.) (1992). Niki de Saint Phalle: Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland: [exhibition]. Bonn: Verlag Gerd Hatje. Nochlin, L. (1971). Why Are There No Great Women Artists?. In V. Gornick & B. Moran (eds.), Woman in Sexist Society: Studies in Power and Powerlessness. New York: Basic Books. Öhrner, A. (2018). Niki de Saint Phalle Playing with the Feminine in the Male Factory: HON en katedral. Stedelijk Studies, 7. com/journal/niki-de-saint-phalle-playing-with-the-feminine-in-the-malefactory-hon-en-katedral/#_edn6 Owens, C. (1992). Beyond Recognition: Representation, Power, and Culture. Berkeley: University of California Press. Pollock, G. (1999). Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art s Histories. London and New York: Routledge. Savatier, T. (2006). L Origine du monde: histoire d un tableau de Gustave Courbet. Paris: Bartillat. Sylwan, B. & Hultén, K. G. (eds.) (1967). Hon en historia: [exhibition]. Stockholm: Moderna Museet. 101

26

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס אמנות מודרנית ועכשווית א : מהמהפכה הצרפתית ועד - 1900 5316 תאריך עדכון אחרון 04-10-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה הראשונה בתואר

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

מבוא לתולדות האמנות, תשע"ה Introduction to Art History מס' הקורס: מרצה: ד"ר עינת דוידי, ד"ר טלי גביש, גב' ליהיא ספיר מסגרת: לימודי הליבה נקודות

מבוא לתולדות האמנות, תשעה Introduction to Art History מס' הקורס: מרצה: דר עינת דוידי, דר טלי גביש, גב' ליהיא ספיר מסגרת: לימודי הליבה נקודות מבוא לתולדות האמנות, תשע"ה Introduction to Art History מס' הקורס: 11111 מרצה: ד"ר עינת דוידי, ד"ר טלי גביש, גב' ליהיא ספיר מסגרת: לימודי הליבה נקודות זכות: 4 מבנה: הרצאות פתיחה כלליות בזיקה לנושא שיילמד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דונטלו ומיכלאנגלו - 5258 תאריך עדכון אחרון 07-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:שנתי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Microsoft Word - SheelonDimuyAtzmi-TSCS.doc

Microsoft Word - SheelonDimuyAtzmi-TSCS.doc (Tennessee Self Concept Scale Second Edition) TSCSІІ שם הכלי: שאלון דימוי עצמי פותח במקור בשנת:, 1965 על ידי: Fitts גרסא שנייה: Warner, 1996 Fitts & תורגם לעברית בשנת:, 1971 על ידי: פרנקל (1971) מטרת הכלי

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית מבט מגדרי על דפוס היחסים בין צה"ל למשפחות המשרתים ד"ר מיטל עירן-יונה כנס האגודה הסוציולוגית הישראלית פברואר 2014 אליהו אריק בוקובזה, 2001 )ברשות האמן ) מאושר דו"ץ, זהר הלוי, 29.1.14 מבוא ומטרה מבט מבפנים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד