בחינה פסיכומטרית להתנסות - יולי 2012

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בחינה פסיכומטרית להתנסות - יולי 2012"

תמליל

1 בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית יולי 0

2 ת וכן עניינים חשיבה.מילולית.פרק.ראשון... חשיבה.מילולית.פרק.שני...0 חשיבה.כמותית.פרק.ראשון... חשיבה.כמותית.פרק.שני... אנגלית.פרק.ראשון... אנגלית.פרק.שני... מפתח.תשובות.נכונות...0 חישוב.אומדן.ציוני.הבחינה... גיליון.תשובות.של.פרקי. הבררה.למילוי... לאחר.העברת.מבחן,.נעשות.במרכז.הארצי.לבחינות.ולהערכה.בדיקות.שונות.של.פריטי.המבחן...אם. נמצא.שפריט.מסוים.אינו.עומד.בסטנדרטים.מקצועיים,.הוא.אינו.נכלל.בחישוב.הציון...במקרה.כזה,. ליד.מספר.הפריט.נכתב:."הפריט.אינו.נכלל.בחישוב.הציון". כל הזכויות שמורות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה )ע"ר(

3 - - חשיבה מילולית - פרק ראשון חשיבה מילולית בפרק זה 0 שאלות. הזמן המוקצב הוא דקות. בפרק זה שאלות מכמה סוגים: מילים וביטויים, אנלוגיות, החלפת אותיות, השלמת משפטים, היגיון והבנת הנקרא. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. מילים וביטויים )שאלות -( השאלות עוסקות במשמעות של מילים וביטויים. קראו כל שאלה בעיון, וענו כנדרש.. איזו מן האפשרויות המוצעות משלימה את המשפט שלהלן בצורה הטובה ביותר? את העורות שמהם אני מכין תיקים אני קונה ישירות מן ה. נחתום )( סוור )( ב ל ן ) ) בורסקאי )(. איזו מן האפשרויות המוצעות משלימה את המשפט שלהלן בצורה הטובה ביותר? זכתה פנינה השנה בפרס "העובד המצטיין": מסירותה לעבודה רבה לאין שיעור. לא בכדי )( לא זו בלבד ש- )( לא מ נה ולא מקצתה )( לא כל שכן )(. איזו מן האפשרויות המוצעות משלימה את המשפט שלהלן בצורה הטובה ביותר? אנשי כפר יהושע הם המעבדים אלו. שדמות )( כותפות )( ארכובות )( מחלפות )(. באיזה מהמשפטים הבאים המילה המודגשת מתאימה להקשר בצורה הטובה ביותר? אל תרשום המחאה דחויה, אלא שלם במפגיע. )( גדי התלונן שזיו התנהג אליו במפגיע וכינה אותו בשמות גנאי. )( המורה דרשה מן התלמידים במפגיע שיחדלו להרעיש. )( אורי הובהל במפגיע לחדר המיון. )(

4 - - חשיבה מילולית - פרק ראשון אנלוגיות )שאלות 0-( בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאתם. שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.. בן לוויה : פמליה - מסמך : גנזך )( פרה : רפת )( אנייה : צי )( פרי : עץ )(. שק שינה : מיטה - קלמר : ילקוט )( צידנית : מימייה )( מזוודה : ארון )( ארגז : תיבה )(. לפרום : מחט - לכבות : גפרור )( לפרוץ : גדר )( לפרוק : מ טען )( לגבות : חוב )(. ודאות : אולי - ארעיות : ל נ צ ח )( סיבה : לכן )( ספק : לכאורה )( הסתייגות : אם כי )(. אימתני : אימה - מגוחך : גיחוך )( ערמומי : עורמה )( הרפתקני : הרפתקה )( מקצועי : מקצוע )(.0 התנכר : מכיר - התחלה : בריא )( התקנא : מוצלח )( התבייש : נכלם )( הזדקן : צעיר )(

5 - - חשיבה מילולית - פרק ראשון החלפת אותיות )שאלות -( בכל שאלה ארבעה משפטים. בכל משפט מילה אחת כתובה באותיות מודגשות. מילה זו באה במקום המילה המקורית במשפט. התבנית שלה היא כשל המילה המקורית, אך שלוש אותיות שלה הוחלפו באותיות פטל )לדוגמה, במקום המילה מחשב, תבוא המילה מפטל(. בשלושה מארבעת המשפטים, האותיות פטל מחליפות את אותה של שת אותיות. במשפט הנותר האותיות פטל מחליפות של שת אותיות אחרת. עליכם למצוא משפט זה. לעץ זה עלים ארוכים ומפוטלים. )(. כיוון שפיטלה היטב את חוקי התנועה, הצליחה רותי במבחן העיוני. )( לקינוח הגישה צילה לאורחים פטלה מלאה בפירות העונה. )( פטילותו של דורון הייתה לשם דבר בקרב ידידיו. )( גשם באמצע הקיץ הוא דבר פטיל באזור זה. )(. אני מצטער, פטלתי להביא לך את הספר שביקשת. )( הכאבים העזים בפטל הקשו עליו להירדם. )( התפטיל הקשה היה אתגר לכולנו. ) ) להפטלתם של כל משתתפי הטקס, לא זכה הסרט ההודי במקום הראשון. )(. השר הורה לאנשי המכון לתעד את ממצאיהם בפטולות הממשלתיות. )( מכל תחומי האמנות שבהם עסק, הצטיין עקיבא בפיטול. )( השחקן הפטיל את המאמן ביכולתו כאשר נבחן בקבוצתו החדשה. )( תמר יצאה את ביתה לובשת חצאית פטולה. )(. משה הוא פטל נבון ומוכשר, וצפוי לו עתיד מזהיר. )( בפטלותו היה אבנר רציני לא פחות מכפי שהוא כיום. ) ) אורית נודעה ברבים כאישה פוטלת הרפתקאות. )( השלמת משפטים )שאלות -( בכל שאלה יש משפט )או כמה משפטים( שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר. עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר.. בצעירותו להתראיין באמצעי התקשורת. בערוב ימיו לא,. ניצל כל הזדמנות כדי / לעומת זאת / שינה אורחותיו במאום / והמשיך להתראיין חדשות לבקרים )( סלד מפרסום ונמנע מ- / לעומת זאת / דבק עוד בנוהגו זה / ונהג להתרחק מאור הזרקורים )( ניצל כל הזדמנות כדי / גם / שינה ממנהגו זה / והמשיך להתראיין חדשות לבקרים )( סלד מפרסום ונמנע מ- / גם / שינה אורחותיו / ונהג להתראיין חדשות לבקרים )(. מעולם לא בין פריחת ההיביסקוס בפיג'י לבין רעידות האדמה באי, תושביו משוכנעים ההיביסקוס פורח, אזי רעידת האדמה לא. פקפק איש בקיומו של קשר / ואף על פי כן / שאם / תאחר להתרחש )( הוכח קשר ישיר / ואף על פי כן / שאם / תבושש לבוא )( נצפה כל קשר / ואף על פי כן / שגם אם יודעים מתי / ניתנת לניבוי )( פקפק איש בקיומו של קשר / ואמנם / שגם אם / מן ההכרח שתתרחש )(

6 - - חשיבה מילולית - פרק ראשון. נטייתו של אדגר, שלא ידע כי חוקריו החלו להאמין בחפותו, בהערכת יכולתו להסתיר את רגשותיו ומחשבותיו, הייתה לו במהלך החקירה: מכיוון שהניח כי ארשת פניו מסגירה את חששו שאשמתו תתגלה, הוא באשמה. להמעיט / לעזר / ממילא / נואש מן התקווה שיצליח להונות את חוקריו, והודה )( להפריז / לרועץ / אינה / נואש מן התקווה שיצליח להונות את חוקריו, והודה )( להמעיט / לרועץ / ממילא / נואש מן התקווה שיצליח להונות את חוקריו, והודה )( להפריז / לעזר / ממילא / לא נואש מן התקווה שיצליח להונות את חוקריו, וכפר )(. בעת יישום פרויקט "ש הם" התברר שתיקון השגיאות שנעשו בשלב התכנון זמן ומשאבים רבים. מנהל הפרויקט טען כי הוא אינו את טענתם של אנשי צוותו, ולפיה תכנונם של פרויקטים. מצריך / אף על פי כן / דוחה / רצוי שצוות מיומן יותר יהיה אחראי בעתיד על )( אינו כרוך ב- / אף על פי כן / מקבל / כדאי שבעתיד יושקעו זמן ומחשבה רבים יותר ב- )( אינו מצריך / משום כך / מקבל / כדאי שבעתיד יושקעו זמן ומחשבה רבים יותר ב- )( מצריך / משום כך / דוחה / לא מוצדק להשקיע זמן ומחשבה רבים יותר ב- )(. המהפכה בפלידניה פרצה בגלל התנגדותם של המהפכנים לכלכלה שהנהיג המשטר הקודם. גנץ היה היחיד שסבר כי המהפכנים אם ינצחו. היום, שנתיים אחרי ניצחונם של המהפכנים, כלכלתה של פלידניה היא כלכלה, אולם גנץ אינו. הקפיטליסטית / לא יצליחו לחולל שינוי גם / קפיטליסטית / חוזר בו מדבריו )( הקומוניסטית / יצליחו לחולל שינוי / קפיטליסטית / מוכן להודות שטעה )( הקפיטליסטית / יצליחו לחולל שינוי / קפיטליסטית / זוכה להערכה שהוא ראוי לה )( הקומוניסטית / לא יצליחו לחולל שינוי גם / קומוניסטית / מתרברב בעובדה שהוא צדק בהערכתו )( היגיון )שאלות -0( 0. בכפר נחלות יש ארבעה כבישים, כמתואר בסרטוט, וארבעתם חד-סטריים. איזו מן הטענות הבאות בנוגע לכבישי הכפר צריך להשמיט כדי שייוותרו שלוש טענות המתיישבות זו עם זו? כדי להגיע ממשעול הכפר לכביש הראשי חייבים לעבור בסמטת השקד )( כדי להגיע מסמטת השקד לסמטת האגוז חייבים לעבור במשעול הכפר )( מסמטת האגוז אפשר לצאת רק אל הכביש הראשי )( לסמטת השקד אפשר להיכנס רק מן הכביש הראשי )(. ידוע כי בברזיל - א. משחקים כדורגל בערים ובכפרים בלבד. ב. בכל הכפרים משחקים כדורגל עם כובע צהוב על הראש. ג. בכל הערים השוכנות לחוף הים משחקים כדורגל יחפים. לפיכך, איזה מהמצבים הבאים לא ייתכן? משחק כדורגל שנערך באחד הכפרים השוכנים לחוף הים בברזיל, ובו כל השחקנים נועלים נעליים )( שחקן כדורגל המשחק בחוף ימה של ברזיל בעודו חובש לראשו כובע ירוק ונועל נעליים )( משחק כדורגל שנערך בברזיל בעיר שאינה שוכנת לחוף ים, ובו כל השחקנים חובשים לראשם )( כובעים ירוקים שחקן כדורגל החובש לראשו כובע צהוב ומשחק יחף בחוף ימה של ברזיל )(

7 - - חשיבה מילולית - פרק ראשון. ד"ר בנימין ביקש לברר מה הקשר בין הליכה ברגליים יחפות לבין הסיכוי להצטנן. להלן ארבעה ממצאי מחקרים בנושא זה שמצא ד"ר בנימין בכתבי עת רפואיים. שלושה מהם תמכו במסקנה אחת. מה הממצא הרביעי, התומך במסקנה ההפוכה? כאשר לא חולצים נעליים במשך זמן רב, הדבר מעלה את לחץ הדם יתר על המידה, וידוע שיתר )( לחץ דם מגביר את הסיכוי להצטנן בחברות שבהן לא מקובל לחלוץ נעליים, שיעור המצוננים נמוך יחסית )( נערים, יותר מפעוטות, נוהגים להלך יחפים, ופעוטות לוקים בהצטננות יותר מנערים )( באביב ובקיץ אנשים רבים נוהגים להלך בחוץ יחפים, ובעונות אלה שיעור המצוננים נמוך יחסית )(. ירון: "שמתי לב שבכל התקופות שבהן אסף לא הצליח בעסקיו, הוא חי בנפרד מאשתו. נראה לי שנוכחותה לצדו מביאה לו מזל והצלחה." עומר: "ובכל פעם שהעגלה נוסעת, הסוסים רצים. האם משמע הדבר שהעגלה דוחפת את הסוסים?" מדבריו של עומר משתמע כי לדעתו - אסף יכול להצליח בעסקים רק כאשר אשתו אינה לצדו )( הפרידות מאשתו הן שגורמות לאסף לא להצליח בעסקים )( אי-הצלחתו של אסף בעסקים היא הגורם לפ רדה מאשתו )( אסף לא היה נשאר עם אשתו לולא הביאה לו מזל והצלחה )(. בקבוצת דקל" יש בנות משני סוגים: קפדניות, האומרות תמיד רק דברים נכונים, ומבולבלות, האומרות אך ורק דברים שגויים. בקבוצה חברות שלוש בנות: בתיה, גלי ודניאלה. דניאלה: גלי מבולבלת." גלי: מה פתאום?! אני קפדנית! בתיה מבולבלת." בתיה: אכן כך. אני מודה." איזו מן הטענות הבאות נכונה בהכרח? בקבוצת דקל" יש לכל היותר מבולבלת אחת )( בקבוצת דקל" יש בדיוק שתי מבולבלות )( כל החברות בקבוצת דקל" הן מבולבלות )( השיחה המתוארת אינה אפשרית בקבוצת דקל" )(

8 - - חשיבה מילולית - פרק ראשון הבנת הנקרא )שאלות 0-( קראו בעיון את הקטע, וענו על השאלות שאחריו. )( תורת האבולוציה הקלסית הצליחה להסביר את קיומן של רבות מתכונות האדם. על פי תורה זו, תכונות אלה קיימות משום שסייעו לנושאיהן לשרוד בסביבתם. עם זאת, לבני האדם מנהגים רבים הנראים מיותרים בכל הנוגע לצורך לשרוד: יש לנו שפה בעלת תחביר, אנו מחברים סימפוניות, נוהגים במכוניות, אוכלים ספגטי במזלג ותוהים על משמעות הקיום. תורת האבולוציה הקלסית, המתמקדת בתכונותיו המ ו רשות של האורגניזם, אינה )( יכולה להסביר תכונות עודפות אלה. פתרון לבעיה זו אפשר למצוא ברעיון ה"מם", מונח שטבע הביולוג ריצ'רד דוקינס בשנת. בספרו "הג ן האנוכי" הציג דוקינס את מנגנון הפעולה הבסיסי של האבולוציה כשילוב של שלושה גורמים: שעתוק )רפליקציה(, שונ ות וברירה. אבולוציה בעולם החי מתרחשת כאשר בתהליך הרבייה מידע גנטי מועתק מפרט לצאצאיו. ההעתקה נעשית שוב ושוב, דור אחרי דור, אך תוצאותיה מגוונות: ההעתקים אינם זהים זה לזה. על )0( אוכלוסיית ההעתקים חל תהליך של ברירה שבו יש עדיפות לפרטים מסוימים על פני אחרים: רק המתאימים לסביבתם שורדים ומעמידים צאצאים. כך, כעבור זמן, מתפתחות בכל מין בהדרגה תכונות חדשות. את יחידת המידע המועתק בתהליך האבולוציוני כינה דוקינס "רפליקטור". לדברי דוקינס, הג נים הם הרפליקטורים המפורסמים ביותר, אך הם אינם הרפליקטורים היחידים. דוגמה לרפליקטור אחר שבו מתרחש תהליך של אבולוציה היא ה"מם": יחידת מידע רעיוני או התנהגותי )כגון פתגם, נעימה או מחווה גופנית( היכולה להיות )( מועתקת שוב ושוב ולהישמר - אם במוחו של אדם ואם בקלטת, במחשב או בדמות סימנים על נייר. העתקת ה"ממים" אינה מושלמת: אנו מייפים סיפורים ששמענו כאשר אנו מספרים אותם, מזייפים שירי ערש שאנו שרים לילדינו, או רוקחים תאוריה חדשה מקובץ רעיונות ישנים. כמה מן ה"ממים" הללו יזכו לתפוצה נרחבת וממושכת, ואילו אחרים ייעלמו לתהום הנשייה. רעיון ה"מם", השאוב מתחום מדעי החיים, הגיע למ רב הפוריות במדעי הרוח והחברה. הרעיון התפתח לכדי )0( תחום מחקר חדש - הממטיקה: תחום מחקר השואל מושגים ביולוגיים מתחום הגנטיקה והאבולוציה, ומיישמם בחקר אופן התרבותם והתפשטותם של רעיונות ודפוסי התנהגות בתרבות האנושית. מלבד ערכה העיוני, נמצא שהממטיקה מניבה תובנות מעשיות חשובות גם בתחומי הכלכלה, הפוליטיקה, התקשורת והפרסום. אחד המסרים החשובים בספר "הג ן האנוכי" הוא שאם ברצוננו להבין את התהליכים האבולוציוניים, עלינו לחשוב על הגן עצמו - ולאו דווקא על האורגניזם היחיד או על המין - כעל מי ש"נאבק" לשרוד ולהעמיד )( צאצאים, העתקים של עצמו. טענה מקבילה בתאוריה הממטית מתייחסת אל תכונות האדם שאינן הכרחיות להישרדותו כאל "ממים", המנהלים מאבק הישרדות משל עצמם. יש החוששים כי מכאן עלול לנבוע רעיון מרחיק לכת, ולפיו נ וצג אנו, בני האדם, בדומה למכשירי ההקלטה למיניהם, דפי הנייר, הדיסקים הקשיחים במחשבים או אתרי האינטרנט, כמי שאינם אלא נשאים של "ממים" - רעיונות, מנגינות, מטבעות לשון וכיוצא בזה - המשתמשים בנו כדי להתקיים ולהתרבות. השאלות. חיבור סימפוניות ואכילת ספגטי במזלג )שורה ( מובאים בקטע בתור דוגמאות להתנהגויות - המסייעות לנושאיהן לשרוד בסביבתם )( מ ו רשות )( )( שתורת האבולוציה הקלסית אינה יכולה להסביר שאינן "ממים" )(. מדוע חשובה העובדה ש"העתקת ה'ממים' אינה מושלמת" )שורות -(? )( מכיוון שחוסר המושלמות של ההעתקה מביא לשונ ות, שהיא תנאי להתרחשות אבולוציה )( משום שה"ממים" שאינם מועתקים באופן מושלם צפויים להיעלם לתהום הנשייה )( מכיוון שעובדה זו מסבירה כיצד דרכים מסוימות של שעתוק עדיפות מאחרות )( משום שהיא ממחישה את הבעייתיות שבשאילת מושגים ממדעי החיים לתחומי המחקר במדעי הרוח והחברה

9 - - חשיבה מילולית - פרק ראשון. על פי הקטע, הביולוג ריצ'רד דוקינס תורת האבולוציה הקלסית. שלל מכול וכול את )( הוכיח את נכונותה של )( )( טען כי צריך לחזור ולקבל את העלה רעיון המרחיב את )(. על פי ה פ סקה השלישית, הממטיקה - היא תחום מחקר ביולוגי העוסק בגנטיקה ובאבולוציה )( היא אמנם חסרת ערך עיוני, אך בעלת ערך שימושי רב )( )( שואבת רעיונות מתחום התרבות האנושית ומיישמת אותם בתחומים ביולוגיים משתמשת במושגים מתחום מדעי הטבע, אך עוסקת בתופעות מתחום מדעי הרוח והחברה )(. לרעיון מרחיק הלכת המוצג בשורות - יש הקבלה בתחום הביולוגיה. מהי? רק המתאימים לסביבתם שורדים )( רעיונות, מנגינות ומטבעות לשון נאבקים על הישרדותם )( )( תכונות של האדם שאינן הכרחיות להישרדותו הן "ממים" האורגניזם הוא רק נשא של גנים הנאבקים על הישרדותם )( 0. פרופסור דור טרומפל, המומחה לממטיקה, טען בנוגע ל"מם" מסוים כי הוא מדגים כיצד "מם" יכול לגרום לנשאו לפעול בניגוד לאינטרס ההישרדותי שלו עצמו. איזו מהאפשרויות הבאות מתאימה ביותר להיות "מם" זה? "נהיגה מהירה היא 'מגניבה'" )( "תוחלת החיים של אנשים גבוהים נמוכה יותר" )( )( "צפייה בטלוויזיה מרחיבה את האופקים" "עישון סיגריות מזיק יותר מעישון סיגרים" )(

10 - - חשיבה מילולית - פרק ראשון עמוד ריק

11 - 0 - חשיבה מילולית - פרק שני חשיבה מילולית בפרק זה 0 שאלות. הזמן המוקצב הוא דקות. בפרק זה שאלות מכמה סוגים: מילים וביטויים, אנלוגיות, החלפת אותיות, השלמת משפטים, היגיון והבנת הנקרא. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. מילים וביטויים )שאלות -( השאלות עוסקות במשמעות של מילים וביטויים. קראו כל שאלה בעיון, וענו כנדרש.. איזו מן האפשרויות המוצעות משלימה את המשפט שלהלן בצורה הטובה ביותר? חבריה של לאה הפצירו בה שתציג את מועמדותה לראשות העירייה, אך היא לא לעשות זאת. בחלה )( ניגפה )( קלתה )( אבתה )(. איזו מן האפשרויות המוצעות משלימה את המשפט שלהלן בצורה הטובה ביותר? חברי מפלגתי אינם עשויים. לראיה, יש בהם שתומכים בחוק החדש ויש בהם שמתנגדים לו. לבלי חת )( בכפיפה אחת )( ב בלי דעת )( מ קשה אחת )(. באיזה מן המשפטים הבאים הביטוי המודגש מתאים להקשר בצורה הטובה ביותר? )( הממשלה מינתה ועדת שרים אד הוק לגיבוש תכנית להתמודדות עם נזקי ההוריקן. הוא נחשב לאד הוק בכל הנוגע לפיזיקה, אך ידיעותיו בכימיה לוקות בחסר. )( אמנם במשרד שלי אין קוד לבוש אד הוק, אך למעשה כולם לובשים חליפות דומות מאוד זו לזו. )( המנהלת החדשה תפקדה אד הוק במשרתה הקודמת, ואנו מקווים ללמוד מניסיונה העשיר. )(. באיזה מן המשפטים הבאים הביטוי המודגש מתאים להקשר בצורה הטובה ביותר? למרבה הצער, נהיגה בשכרות עושה נפשות רבות מדי שנה בשנה. )( אביבית עושה נפשות לכת החדשה שאליה הצטרפה. )( הקפה הזה עושה נפשות ואני כבר מרגיש ערני יותר. )( רק לאחר שנפטר חננאל, גילו הבריות שהיה עושה נפשות ותרם בסתר לעניים. )(

12 - - חשיבה מילולית - פרק שני אנלוגיות )שאלות 0-( בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאתם. שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.. איבד עשתונותיו : להתעשת - התרושש : להתעשר )( התנצל : למחול )( השתכר : לסבוא )( התפטר : לפטר )(. אנ וס : לבחור - משונן : לחתוך )( מקובע : לנוע )( נגיש : להגיע )( זהיר : להסתכן )(. התגעגע : כיסופים - חמל : רחמים )( ניח ם : צער )( התעודד : צער )( התחנן : רחמים )(. לכווץ : נ פח - לצדוק : אי-צדק )( לייעל : אי-יעילות )( לעמעם : אי-בהירות )( לסרב : אי-רצון )(. התארס : נישא - ה שקה : צ מ ח )( זלג : נזל )( ליבה : בער )( ה נ ץ : פ רח )( 0. סיכל : הושם לא ל - ברח : נתפס )( שיכך : נרגע )( אחז : נשמט )( חרש : נקצר )(

13 - - חשיבה מילולית - פרק שני החלפת אותיות )שאלות -( בכל שאלה ארבעה משפטים. בכל משפט מילה אחת כתובה באותיות מודגשות. מילה זו באה במקום המילה המקורית במשפט. התבנית שלה היא כשל המילה המקורית, אך שלוש אותיות שלה הוחלפו באותיות פטל )לדוגמה, במקום המילה מחשב, תבוא המילה מפטל(. בשלושה מארבעת המשפטים, האותיות פטל מחליפות את אותה של שת אותיות. במשפט הנותר האותיות פטל מחליפות של שת אותיות אחרת. עליכם למצוא משפט זה. בכרזת הפרסומת נכתב: "מיץ פטל טעים וטוב לבריאות". )(. הוא שמר פטלי עתונות שנכתבו על אודות בתו הצ'לנית. )( קשר האלחוט עם הספינה נעשה מפוטל, והמלח התבקש לעבור לערוץ אחר. )( בהצגה זו עליו לשחק תפקיד של פיטל, ולכן החל להתאמן בהליכה עם קב. )( המנהל התייחס להצעתי בפיטול. )(. אל תגזים. אתה מפטל את חשיבות התקרית. )( שנים למד ספי להיות פטל, ועכשיו הקים בית מלאכה משלו. )( אם הפטילות לא תחלוף בתוך יומיים, פנה לרופא. )( גברת אהרוני רכשה פטלת חדשה, שאותה תלבש בחורף הקרוב. )(. השיטפון הפטיל סחף את כל מה שנקרה בדרכו. )( "מה הטעם להפטיל מילים, הרי ההחלטה כבר נתקבלה", פסקה מנהלת החברה. )( "מנת הדג מוגשת ללא הפטלות", ציין המלצר. )( כשנפגשנו, סיפרתי לו על הפוטלות אותי בחמש השנים האחרונות. )(. מפטלי הניסוי כל כך בלתי מתקבלים על הדעת, עד שהחוקר התלבט אם לפרסמם. )( אני פוטל שאריה הוא אדם חביב ביותר. )( לוועידה זו הייתה פטילות רבה. )( השלמת משפטים )שאלות -( בכל שאלה יש משפט )או כמה משפטים( שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר. עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר.. הזואולוגית קרונפלד כי ארנבת המדבר לשמה. לדבריה, ארנבות המדבר במדבר, ניחנות בתכונות המגבירות את סיכויי ההישרדות במדבר, כגון היכולת לאגור הרבה מים בגופן. יוצאת נגד הטוענים / אינה ראויה / אמנם אינן נפוצות / אך הן )( יוצאת נגד הטוענים / ראויה / אמנם אינן נדירות / אך הן )( )( מאמינה / אינה ראויה / אינן נפוצות / ויתרה מזאת, הן מאמינה / ראויה / נפוצות / ויתרה מזאת, הן אינן )(. מיכל שחלומות מנבאים את המציאות. לאחר שחלמה בלילה שקדם למבחן כי בו. העובדה שלמחרת היא במבחן חיזקה את עמדתה בנוגע להתגשמות חלומות. אינה מאמינה / למרות זאת, היא חשה חרדה / נכשלה / הצליחה )( מאמינה / לכן לא התעוררה בה חרדה / לא הצליחה / נכשלה )( מאמינה / ובכל זאת, היא לא חשה שאננות / הצליחה / נכשלה )( אינה מאמינה / לכן לא התעוררה בה תקווה / הצליחה / הצליחה )(

14 - - חשיבה מילולית - פרק שני. "האדם אינו יכול לחשוב אלא במילים", טען פילוסוף ידוע. החוקר יקירוב טענה זו, שהרי יקירוב סיפר בערוב ימיו כי להשתמש בעבודתו בחשיבה דמיון חזותי. ספק אם / היה מסתייג מ- / מיעט / מילולית, ונשען בעיקר על )( נראה כי / לא היה סומך ידיו על / ה רבה / מילולית, ולא נשען כלל על )( ספק אם / היה סומך ידיו על / ה רבה / שאינה מילולית וב- )( נראה כי / היה סומך ידיו על / נמנע מ- / מילולית, ונשען בעיקר על )(. " בתקופות שבהן מצוקות היומיום טורדות את מנוחתי", אמרה פעם הסופרת שירלין. אני, לעומתה, מוצא שפריון היצירה שלי מגיע דווקא בתקופות שבהן, שכן אז. אני מרבה לכתוב בעיקר / לשיאו / חיי מתנהלים על מי מנוחות / אין דבר המספק לי השראה לכתיבה )( איני מסוגלת לכתוב מאומה / לשפל / הכול מתנהל על מי מנוחות / פשוט אין לי על אודות מה לכתוב )( קצב הכתיבה שלי במיטבו / לשפל / שורר תוהו ובוהו בחיי / כל אירוע פעוט משמש לי עילה לכתיבה )( אני מתקשה לכתוב / לשיאו / אין דבר הטורד את שלוותי / חוויות היומיום משמשות השראה לכתיבה )(. בעת האחרונה התברר שאין אמת באמונה הרווחת כי ילדים הסובלים מקשיי למידה אמנים. שאמנים שסבלו מקשיי למידה בילדותם אינם לדבר עליה, ואילו מבוגרים אחרים בעלי עבר דומה נוטים שלא. )( אינם יכולים להפוך ל- / ייתכן שאמונה זו קשורה בעובדה / מתביישים בעובדה זו והם מרבים / לספר לאיש על עברם )( אינם יכולים להפוך ל- / קשה להבין כיצד צמחה אמונה זו, שהרי ידוע / מפרסמים עובדה זו וממעטים מאוד / להסתיר את עברם )( גדלים להיות / ייתכן שמקור הטעות הוא בעובדה / מנסים להצניע עובדה זו ומרבים / לפרסם את הדבר ברבים )( הופכים בבגרותם ל- / קשה להבין כיצד צמחה אמונה זו, שהרי ידוע / מפרסמים עובדה זו והם נמנעים מ- / לספר לאיש על עברם היגיון )שאלות -0( 0. יוסף נמנע מללכת לחוף הים משום שחש שלא בנוח בבגד ים. משנודע הדבר לחברו, יעץ לו הלה להרבות בשחייה לשם עיצוב הגוף. על כך ענה יוסף בצער: "הצעתך משולה לפתיחת כספת נעולה שהקוד לפתיחתה רשום על פתק המצוי בתוכה!" איזה מהמשפטים הבאים היה יכול להחליף את תשובתו של יוסף ולהעביר את אותו המסר? הרי אני יכול לשחות גם בב רכה, ולא רק בים! )( הרי כדי לשחות עליי ללבוש בגד ים! )( בשמחה הייתי עושה כדבריך, לו רק ידעתי לשחות. )( אם עליי להשקיע מאמץ רב כל כך, אני מעדיף לוותר על בילוי בחוף הים. )(. בני האי לגוס נוהגים לאכול את פריו של עץ הסלמנור, המכיל חומר ששמו פסי, ולעשן את עליו, המכילים חומר ששמו דלתא. ידוע כי ככל שבני לגוס מרבים באכילת פרי הסלמנור, כך הופך עור פניהם למחוספס יותר. מחקר גילה כי החומר דלתא, הנצרך בעישון, מחליש את השפעת הפסי על הגוף. תוצאות המחקר מרמזות ש- לולא היו בני לגוס אוכלים את פרי הסלמנור, היה עור פניהם מחוספס יותר )( לו היו בני לגוס ממעיטים בעישון עלי הסלמנור, היה עור פניהם מחוספס יותר )( לו היו בני לגוס מרבים עוד יותר באכילת פרי הסלמנור, היה עור פניהם מחוספס פחות )( לולא היו בני לגוס מעשנים את עלי הסלמנור, היה עור פניהם חלק יותר )(

15 - - חשיבה מילולית - פרק שני. המשוררת פלמון: "לאחר שקראתי את דברייך על אודות ספרו האחרון של גינור, הסקתי שלא ירחק היום שבו גם לרשימת מכולת תתייחסי כאל שיר." המבקרת גמזו: "הגיעה העת שגם את ועמיתייך תנהגו כמותו ותפסיקו לערוך את קניותיכם במעדניות יוקרה." איזו מן האפשרויות הבאות אינה יכולה להשתמע מן הדברים? )( המבקרת גמזו מתנגדת לסגנון מליצי בשירה דבריה של גמזו על ספרו של גינור היו חיוביים )( לדעתה של פלמון, יצירתו של גינור אינה ראויה להיקרא "שירה" )( לדעתה של גמזו, סגנונם של פלמון ועמיתיה פשוט והמוני מדי )(. נתון א': כל הסועדים במסעדה של בלה אינם אוהבים קארי. נתון ב': כל מי שאינו אוהב קארי סועד במסעדה של בלה. טענה: אם שלמה אוהב קארי, הוא אינו סועד במסעדה של בלה. הטענה נובעת - מנתון א' אך לא מנתון ב' )( מנתון ב' אך לא מנתון א' )( מכל אחד מהנתונים בנפרד )( רק מצירוף שני הנתונים )(. צירופן של ארבע הטענות הבאות, הנוגעות לילדות רונית ויפעת, מכיל סתירה. השמטת איזו טענה תותיר את הסתירה בעינה? יש רק שיר אחד שרונית אוהבת לשיר )( יפעת אוהבת לשיר את "שיר הגלגולים" )( אין שיר שיפעת אוהבת לשיר ורונית אינה אוהבת לשיר )( רק ילדה אחת אוהבת לשיר את "שיר הגלגולים" )(

16 - - חשיבה מילולית - פרק שני הבנת הנקרא )שאלות 0-( קראו בעיון את הקטעים הבאים, וענו על השאלות שאחריהם. קטע א )שאלות -( )( במשך אלפי שנים נהגו בני האדם להנציח בציור ובפיסול את המראות שהתגלו לעיניהם. במאה ה- עלה הרעיון לעשות זאת באופן מכני המבוסס על מערכת עתיקה, שכונתה "קמרה אובסקורה": חדר קטן ואפל, שעדשה נקבעה בחור הנמצא באחד מקירותיו. בתוך חדר זה היה אפשר לראות את תמונתו של הנוף המצוי מחוץ לחדר מוטלת על הקיר שממול לעדשה. כמובן, תמונה זו הופיעה על הקיר רק בשעות האור. המאמץ ללכוד ולשמור את )( התמונות הללו הוביל לפיתוח הצילום. ניסויים ראשונים נעשו בלוחות מתכת שצופו בתמיסות של מלחי כסף. כאשר חושפים את הכימיקלים האלה לאור, הם מתפרקים ומותירים גבישי כסף שחורים. כשקובעים לוח מסוג זה בתוך קופסה אפלה ובה נקב - מעין "קמרה אובסקורה" בזעיר אנפין - ומציבים קופסה זו לפני עצם כלשהו, מיד מתחילה דמות העצם להצטייר על פני הלוח. בעקבות התחלה גולמית זו באה שורה שלמה של שכלולים בקולטי האור, בהרכב הכימיקלים ובמבנה )0( הקופסה האפלה, שלימים תיקרא "מצלמה". הניסיונות המוצלחים הראשונים ללכוד תמונות נעשו בצרפת בשנות השלושים של המאה ה-. יוצר התצלום הראשון בהיסטוריה היה ממציא ושמו ניאפס, אך האדם שהעלה את הצילום על דרך המלך היה מעצב במה ושמו דאגר. הוא טיפל בלוחות הנחושת שלו באדי כספית, וכך עלה בידו להטביע על פניהם תמונות חדות הרבה יותר מכל מה שהיה מוכר קודם לכן. ה"דאגרוטיפים" זכו להצלחה מסחררת, אך חסרונם היה שלא הייתה כל )( אפשרות לשכפל אותם. באותה העת הכין הממציא האנגלי פוקס טאלבוט נייר מצופה בכסף כלורי, אשר פיתוח מאוחר שלו הוא סרט הצילום המוכר לנו כיום. מנייר זה היה אפשר להכין העתקים רבים של אותה תמונה. השאלות. שלא כמו הקמרה אובסקורה, המצלמה - זקוקה לאור )( מושפעת מאור )( )( מנציחה מראות יכולה להציג מראות )(. לפי הקטע, הדאגרוטיפים א פשרו - בפעם הראשונה ללכוד תמונה )( לוותר על הרעיון המכני שעליו מבוססת הקמרה אובסקורה )( )( ליצור תמונות חדות ליצור תמונות שאפשר לשכפלן )(. איזו מהאפשרויות הבאות מתארת את הנאמר בפסקה השנייה והשלישית בצורה הטובה ביותר? )( ה פ סקה השנייה מציינת תהליכי יסוד בתחום הצילום, וה פ סקה השלישית מציינת התפתחויות חשובות בתחום זה )( ה פ סקה השנייה מגוללת את הניסיונות בתחום הכימיקלים, וה פ סקה השלישית מתארת את תהליך פיתוח "הקופסה האפלה" )( ה פ סקה השנייה עוסקת בניסיונות הכושלים בפיתוח תחום הצילום, וה פ סקה השלישית מתייחסת לניסיונות המוצלחים בלבד )( ה פ סקה השנייה מתארת את הצורך שהביא לפיתוח תחום הצילום, וה פ סקה השלישית מציגה דמויות מרכזיות בפיתוח תחום זה

17 - - חשיבה מילולית - פרק שני קטע ב )שאלות 0-( )( אנו יכולים להעלות בדמיוננו תמונות מן הזיכרון באופן חופשי מכבלי הזמן והמקום. יכולת זו היא אחת החוויות הפרטיות ביותר שיש לאדם. העובדה שהמראות הללו נראים מוחשיים עוררה את החוקרים קריימן, קוך ופריד לתהות אם תאי העצב האחראים להעלאתם הם אותם תאי עצב שתגובתם לגירויים חזותיים מעוררת בנו את חוויית הראייה. עוד לפני מחקרם הצטברו רמזים רבים כי התשובה לכך חיובית: שורת מחקרים הצביעה על כך )( שבשתי הפעולות מעורבים אותם אזורים במוח. אולם במקביל לרמזים אלה הצטברו גם עדויות על בני אדם שיש להם אחת מהיכולות הללו אך הם חסרים את האחרת. קריימן ועמיתיו החליטו לבחון את הדבר במישרין, על ידי בדיקת פעילותם של תאי עצב בעזרת אלקטרודות המקובעות במוחותיהם של נבדקים. לאחר קיבוע האלקטרודות נמדד קצב הפעילות הספונטנית )דהיינו - ללא גירוי חיצוני( של כל תא עצב. בהמשך הציגו החוקרים לפני הנבדק תמונות שונות )למשל: פרצופים, בעלי חיים, מכוניות(. החוקרים מדדו את פעילות תאי )0( העצב בתגובה להצגת כל תמונה, ותיעדו את דפוס התגובה העצבי שהתקבל. לבסוף התבקשו הנבדקים להעלות בדמיונם תמונות ספציפיות מתוך התמונות שהוצגו להם. התברר שיש התאמה כמעט מוחלטת בין דפוס הפעילות העצבית בעת העלאת תמונה ספציפית בדמיון ובין דפוס הפעילות בעת ראייה בפועל של אותה תמונה. יתרה מזאת, החוקרים טוענים כי לאחר הכרת התגובה של תא מסוים הם יכולים לנחש, על סמך בדיקה של דפוס הפעילות העצבית בלבד, באיזו מן התמונות הנבדק מביט, או איזו מהן הוא מעלה בדמיונו כשעיניו עצומות. )( האם מחקר זה מבשר את סופה של פרטיות הדמיון? ימים יגידו. השאלות. המידע על בני האדם המוזכרים בשורה מובא כדי להראות - שקריימן ועמיתיו התבססו על הישגיהם של חוקרים רבים לפניהם )( שמכלול העדויות שעמד לרשות קריימן ועמיתיו לא היה חד-משמעי )( )( שסברתם של קריימן ועמיתיו אינה תקפה בנוגע לכל בני האדם שלא כל בני האדם מסוגלים להעלות תמונות מן הזיכרון )(. מדוע התבקשו הנבדקים לדמיין דווקא תמונות מתוך התמונות שהציגו לפניהם החוקרים )שורות -0(? כדי לוודא שהם מדמיינים עצמים שאכן קיימים בעולם ולא עצמים דמיוניים )( כדי להקל על הנבדקים בבחירת התמונה שיעלו בדמיונם )( כדי שיהיה אפשר להשוות את תגובותיהם במטלה זו לתגובותיהם בעת שראו את התמונות )( כדי שהתמונות יהיו מוכרות לחוקרים, ולא תמונות השאובות מחייו הפרטיים של הנבדק )( 0. כיצד מאיימות תוצאות המחקר של קריימן ועמיתיו על פרטיות הדמיון )שורה (? הן ממחישות כי מבחר התמונות שאדם יכול להעלות בדמיונו מוגבל בסופו של דבר )( הן ממחישות כי אצל רוב בני האדם התגובה העצבית המתעוררת כשהם מדמיינים - דומה )( )( הן ממחישות כי בני האדם יכולים לדמיין תמונות בתנאים מסוימים בלבד הן ממחישות כי בתנאים מסוימים אפשר "לקרוא" את דמיונותיהם של אנשים )(

18 - - חשיבה מילולית - פרק שני עמוד ריק

19 חשיבה כמותית - פרק ראשון. הסימן פירושו זווית של - 0 זווית ישרה. «ABC פירושו הזווית הכלואה בין הקטעים AB ו- BC. - - מקביל ל- b. a פירושו a b מאונך ל- b. a פירושו a b. אפס אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי. אפס הוא מספר זוגי. אחד אינו מספר ראשוני. a 00. אחוזים: a% מ- x הם $ x. חזקות: לכל מספר a שונה מאפס, ולכל n ו- m שלמים - a m + n = a m a n. ב a -n = א. n a (0 < a, 0 < m) am n m ג. n ^ ah = a n m = (a n ) m. נוסחאות כפל מקוצר: (a ± b) = a ± ab + b דרך (a + b)(a b) = a b. בעיות דרך: = מהירות זמן ד. חשיבה כמותית כמות עבודה. בעיות הספק: = הספק זמן. פרופורציה: אם: AD BE CF AC AB = DE וגם AB DF DE = BC אזי: EF. משולש: א. שטח משולש שאורך בסיסו a ואורך הגובה לבסיס זה h הוא: $ a h ב. משפט פיתגורס: במשולש ישר זווית ABC כבסרטוט מתקיים החוק הבא: AC = AB + BC ג. במשולש ישר זווית שזוויותיו,0 0,0, אורך הניצב שמול הזווית 0 שווה לחצי אורך היתר..0 שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b הוא: a b. שטח טרפז שאורך בסיסו האחד a, אורך בסיסו האחר b, וגובהו h ] a + b g h הוא: $. סכום הזוויות הפנימיות במצולע בעל n צלעות הוא: (0 0n) מעלות. במצולע משוכלל בעל n צלעות גודל כל זווית פנימית a0 מעלות. 0 k 0 n הוא: = a n 0 k n. עיגול, מעגל: א. שטח עיגול שרדיוסו r הוא: (π =...) πr ב. היקף מעגל שרדיוסו r הוא: πr ג. שטח גזרת עיגול בעלת זווית ראש x πr x הוא: 0. תיבה, קובייה: א. הנפח של תיבה שאורכה a, רוחבה b וגובהה c הוא: a b c ב. שטח הפנים של התיבה הוא: ab + bc + ac ג. בקובייה מתקיים a = b = c. גליל: א. שטח המעטפת של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא: πr h ב. שטח הפנים של הגליל הוא: πr + πr h = πr(r + h) ג. הנפח של הגליל הוא: πr h. נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא: h a a b r x r r h r c h b πr h C B A B A a h D E F C יתר ניצב בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות בנוגע לפרק חשיבה כמותית: * הסרטוטים המצורפים לחלק מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מסורטטים בהכרח על פי קנה מידה. אין להסיק מסרטוט בלבד על אורך קטעים, גודל זוויות, וכיוצא בהם. * אם קו נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר. * כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי )צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו'( כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת. * כאשר כתוב בשאלה a), > (0 a הכוונה היא לשורש החיובי של a. סימנים ונוסחאות: ניצב בפרק זה שאלות. הזמן המוקצב הוא דקות.

20 - - חשיבה כמותית - פרק ראשון שאלות ובעיות )שאלות -( 0. הם אחוזים מתוך 0.. ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) (. מספר השערות הלבנות על ראשו של אדם הוא בין מחצית ממספר שנותיו ובין פי שניים ממספר שנותיו. ציפי בת ובועז בן 0. מה הטווח המדויק של מספר השערות הלבנות שעל ראשי שניהם יחד? )( בין 0 ל- )( בין ל- )( בין 0 ל- 0 )( בין ל- 0. באיזה מהמצולעים הבאים כל האלכסונים נחתכים בנקודה אחת? מתומן משוכלל )( משושה משוכלל )( מחומש משוכלל )( מלבן )( A B C D G. בסרטוט שלפניכם הנקודות G ו- F נמצאות על הישר.AE נתון: AB = BC = CD לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט, מה היחס בין אורכי הקטעים CF ו- DE? F E : ) ( : ) ( : ) ( : ) ( איזה מהמספרים הבאים מתחלק ב- ללא שארית?. ) ( ) ( ) ( ) (

21 - 0 - חשיבה כמותית - פרק ראשון השוואה כמותית )שאלות -( השאלות - מורכבות מזוגות של ביטויים. בכל שאלה, ביטוי אחד מופיע בטור א, וביטוי שני בטור ב. בטור שלישי מופיע לעתים מידע נוסף הנוגע לזוג הביטויים שבטורים א ו-ב. המידע הנוסף עשוי להיות חיוני לפתרון השאלה. עליכם להשוות בין שני הביטויים, אגב הסתייעות במידע הנוסף )אם הוא קיים(, ולקבוע אם: )( הביטוי שבטור א גדול יותר )( הביטוי שבטור ב גדול יותר )( שני הביטויים שווים זה לזה )( המידע הנתון אינו מספיק כדי לקבוע איזה מהנ"ל הוא יחס הגדלים בין הביטויים לאחר שבחרתם באפשרות שנראית לכם נכונה, סמנו את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. טור א טור ב מידע נוסף 0 < x < x! המספר הגדול מבין המספרים x ו-( x ( x ( x). מספר המוזמנים שרקדו טנגו בחתונה מספר המוזמנים שלא רקדו טנגו בחתונה 0% מהמוזמנים לחתונה הם צמחונים והשאר אוכלי בשר. חצי מהצמחונים וחצי מאוכלי הבשר רקדו טנגו בחתונה.. A D α α אורך הבסיס AD אורך השוק AB. B C.(AD BC) הוא טרפז ABCD נפח תיבה שאורכה a ס"מ, ס"מ רוחבה a ס"מ וגובהה a נפח קובייה שאורך מקצוע ה a ס"מ. D A C B AC הוא קוטר במעגל. B היא נקודה על היקף המעגל השונה מ- A ומ- C. C. משיק למעגל בנקודה DC AD DC AC AB.0 x הוא מספר שלם וחיובי. x+ x+ + x+.

22 - - חשיבה כמותית - פרק ראשון הסקה מתרשים )שאלות -( עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריו. התרשים מתאר את הציונים שקיבלו תלמידי כיתה מסוימת בשלושה מקצועות - חשבון, ספרות ומלאכה. כל מספר בתרשים מתייחס לציונים של אחד התלמידים: המספר עצמו הוא הציון במלאכה, והמשבצת שהמספר רשום בה מייצגת את הציונים בחשבון ובספרות. לדוגמה: תלמיד אחד קיבל ציון בחשבון וציון בספרות. תלמיד זה קיבל ציון במלאכה. ציון בספרות 0 ציון בחשבון 0 שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

23 - - חשיבה כמותית - פרק ראשון השאלות. בקרב התלמידים שקיבלו ציון בספרות, מה הציון הנפוץ ביותר בחשבון? ) ( ) ( ) ( ) (. באיזה משני המקצועות, חשבון או ספרות, יש יותר תלמידים שקיבלו ציון ומעלה? )( בספרות )( בחשבון )( אי-אפשר לדעת לפי התרשים )( בשני המקצועות יש מספר שווה של תלמידים כאלה. בקרב התלמידים שקיבלו בחשבון ציון ובספרות ציון, ההפרש בין הציון הגבוה ביותר במלאכה לציון הנמוך ביותר במלאכה הוא הגדול ביותר. ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) (. סכום הציונים של יוסי בחשבון ובספרות הוא. הציון של יוסי במלאכה הוא לכל הפחות. ) ( ) ( ) ( ) ( שאלות ובעיות )שאלות -(. בגורד שחקים יש שתי מעליות. המעלית המהירה עולה בקצב של קומות בדקה. המעלית הא טית עולה בקצב של קומות בדקה. כמה קומות עולה המעלית המהירה בזמן שהמעלית הא טית עולה קומות? ) ( 0 ) ( ) ( ) ( 0. ילדים עומדים בשורה זה לצד זה. מכל שלושה ילדים סמוכים - אחד מרכיב משקפיים, והשניים האחרים לא. אם הילד הראשון מימין מרכיב משקפיים, אז גם הילד ה- מימין מרכיב משקפיים. ) ( ) ( ) ( ) (

24 - - חשיבה כמותית - פרק ראשון A Q? R P D. בסרטוט שלפניכם ABCD הוא ריבוע. PBC ו- QCD הם משולשים שווי-צלעות. «QRP =? 0 ) ( B C ) ( 0 ) ( ) (. נתון: < x x+ + x =? x ) ( x ) ( x x ) ( ) ( A C B 0. בסרטוט שלפניכם שלושה מעגלים שרדיוס כל אחד מהם ס"מ. הנקודה A היא מרכז המעגל השמאלי, הנקודה B היא מרכז המעגל הימני, והנקודה C היא מרכז המעגל התחתון. לפי נתונים אלה ולפי הסרטוט, מה היקף הצורה הכהה )בס"מ(? p ) ( p ) ( p ) ( p ) (. רובוט יודע לעלות ולרדת במדרגות. בכל צעד שלו הוא עולה מדרגות או יורד מדרגות. הוא יכול לעצור על כל מדרגה שהוא מגיע אליה בסוף צעד. הרובוט עומד על המדרגה הראשונה בגרם מדרגות שבו מדרגות. על איזו מדרגה לא יוכל הרובוט לעצור? )( הוא יוכל לעצור על כל אחת מהמדרגות ) ( 0 ) ( ) (

25 - - חשיבה כמותית - פרק ראשון. לכל מספר שלם x בין ל- הוגדרה (x)$ כך: מספר המספרים הדו-ספרתיים שספרת העשרות שלהם היא x, וספרת האחדות שלהם גדולה מ- x. $(x) =? x ) ( x + ) ( x + ) ( x ) ( x < y נתון:. x y < z איזה מהאי-שוויונות הבאים אינו אפשרי לפי הנתונים? 0 < z- 0 ו < y ) ( z < 0-0 ו < y ) ( 0 < z- yו < 0 ) ( z < 0- yו < 0 ) ( A D. בסרטוט שלפניכם מקבילית.ABCD סמ"ר. AEB הוא משולש ישר-זווית ושווה שוקיים ששטחו לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט, מה שטח המקבילית )בסמ"ר(? E ס"מ B C ) ( 0 ) ( ) ( )( אי-אפשר לדעת לפי הנתונים. בבית הספר "אחדות" יש 0 כיתות )א'-י'( ובכל כיתה 0 תלמידים. כל תלמידי בית הספר נבחנו במבחן שאפשר לקבל בו ציון בין ל- 0. הציון הממוצע של כל תלמידי בית הספר במבחן זה היה,. והציון הממוצע של כל תלמידי כיתות א', ב' ו-ג' היה מה היה ציונו של דני, הלומד בכיתה ד'? ) ( ) ( ) ( 0 ) (

26 - - חשיבה כמותית - פרק ראשון עמוד ריק

27 חשיבה כמותית - פרק שני. הסימן פירושו זווית של - 0 זווית ישרה. «ABC פירושו הזווית הכלואה בין הקטעים AB ו- BC. - - מקביל ל- b. a פירושו a b מאונך ל- b. a פירושו a b. אפס אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי. אפס הוא מספר זוגי. אחד אינו מספר ראשוני. a 00. אחוזים: a% מ- x הם $ x. חזקות: לכל מספר a שונה מאפס, ולכל n ו- m שלמים - a m + n = a m a n. ב a -n = א. n a (0 < a, 0 < m) am n m ג. n ^ ah = a n m = (a n ) m. נוסחאות כפל מקוצר: (a ± b) = a ± ab + b דרך (a + b)(a b) = a b. בעיות דרך: = מהירות זמן ד. חשיבה כמותית כמות עבודה. בעיות הספק: = הספק זמן. פרופורציה: אם: AD BE CF AC AB = DE וגם AB DF DE = BC אזי: EF. משולש: א. שטח משולש שאורך בסיסו a ואורך הגובה לבסיס זה h הוא: $ a h ב. משפט פיתגורס: במשולש ישר זווית ABC כבסרטוט מתקיים החוק הבא: AC = AB + BC ג. במשולש ישר זווית שזוויותיו,0 0,0, אורך הניצב שמול הזווית 0 שווה לחצי אורך היתר..0 שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b הוא: a b. שטח טרפז שאורך בסיסו האחד a, אורך בסיסו האחר b, וגובהו h ] a + b g h הוא: $. סכום הזוויות הפנימיות במצולע בעל n צלעות הוא: (0 0n) מעלות. במצולע משוכלל בעל n צלעות גודל כל זווית פנימית a0 מעלות. 0 k 0 n הוא: = a n 0 k n. עיגול, מעגל: א. שטח עיגול שרדיוסו r הוא: (π =...) πr ב. היקף מעגל שרדיוסו r הוא: πr ג. שטח גזרת עיגול בעלת זווית ראש x πr x הוא: 0. תיבה, קובייה: א. הנפח של תיבה שאורכה a, רוחבה b וגובהה c הוא: a b c ב. שטח הפנים של התיבה הוא: ab + bc + ac ג. בקובייה מתקיים a = b = c. גליל: א. שטח המעטפת של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא: πr h ב. שטח הפנים של הגליל הוא: πr + πr h = πr(r + h) ג. הנפח של הגליל הוא: πr h. נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא: h a a b r x r r h r c h b πr h C B A B A a h D E F C יתר ניצב בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות בנוגע לפרק חשיבה כמותית: * הסרטוטים המצורפים לחלק מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מסורטטים בהכרח על פי קנה מידה. אין להסיק מסרטוט בלבד על אורך קטעים, גודל זוויות, וכיוצא בהם. * אם קו נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר. * כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי )צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו'( כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת. * כאשר כתוב בשאלה a), > (0 a הכוונה היא לשורש החיובי של a. סימנים ונוסחאות: ניצב בפרק זה שאלות. הזמן המוקצב הוא דקות.

28 - - חשיבה כמותית - פרק שני השוואה כמותית )שאלות -( השאלות - מורכבות מזוגות של ביטויים. בכל שאלה, ביטוי אחד מופיע בטור א, וביטוי שני בטור ב. בטור שלישי מופיע לעתים מידע נוסף הנוגע לזוג הביטויים שבטורים א ו-ב. המידע הנוסף עשוי להיות חיוני לפתרון השאלה. עליכם להשוות בין שני הביטויים, אגב הסתייעות במידע הנוסף )אם הוא קיים(, ולקבוע אם: )( הביטוי שבטור א גדול יותר )( הביטוי שבטור ב גדול יותר )( שני הביטויים שווים זה לזה )( המידע הנתון אינו מספיק כדי לקבוע איזה מהנ"ל הוא יחס הגדלים בין הביטויים לאחר שבחרתם באפשרות שנראית לכם נכונה, סמנו את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. טור א טור ב מידע נוסף b a, ו- c הם מספרים שלמים עוקבים. 0 < a < b < c b c a c +. מספר המספרים הראשוניים הדו-ספרתיים שספרת האחדות שלהם היא מספר המספרים הראשוניים הדו-ספרתיים שספרת האחדות שלהם היא. שכרו הממוצע של בוריס לשעה )בשקלים( שכרו הממוצע של יואב לשעה )בשקלים( בוריס עובד 0 שעות בשבוע ומרוויח ב- שבועות,000 שקלים. יואב עובד 0 שעות בשבוע ומרוויח ב- שבועות,00 שקלים.. x 0 x x. x x היקף המלבן המקורי היקף הצורה שנוצרה )הקו המודגש בסרטוט(. חתכו מלבן לאורך האלכסון והזיזו את אחד החלקים לאורך קו החיתוך, כמתואר בסרטוט. B A α α C BC AC.

29 - - חשיבה כמותית - פרק שני שאלות ובעיות )שאלות 0-(. בסרטוט שלפניכם ABC הוא משולש שווה-שוקיים AC).(AB =.AE = BE = CE כך ש- AD היא נקודה על הגובה E נתון: = 0 «BAD a =? 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (. במלון "העמק" מקפידים על יחס של לפחות עובד אחד לכל אורחים. ביום ראשון היו במלון 0 אורחים ו- 0 עובדים. ביום שני באו למלון 0 אורחים חדשים, ושום אורח לא עזב. כמה עובדים, לכל הפחות, נוספו למלון ביום שני? A 0 E α B D C ) ( 0 ) ( 0 ) ( ) ( B ס"מ ס"מ A C ס"מ ס"מ D. בסרטוט שלפניכם דלתון.ABCD לפי נתון זה והנתונים שבסרטוט, מה שטח הדלתון )בסמ"ר(? ) ( ) ( 0 ) ( ) ( 0. כלב רודף אחרי חתול לאורך כביש ישר. מהירותו של הכלב גדולה פי ממהירותו של החתול. אם המרחק ביניהם הוא 0 ק"מ והחתול רץ במהירות של קמ"ש, כעבור כמה זמן )בשעות( ישיג הכלב את החתול? ) ( ) ( ) ( ) (

30 - - חשיבה כמותית - פרק שני הסקה מתרשים )שאלות -( עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריו. התרשים מתאר את פעילותה של חברה המעסיקה עורכי דין בשנים -. כל עורך דין מטפל בכמה משפטים. בכל משפט הוא יכול לזכות או להפסיד. התרשים מתאר את פעילות החברה בכמה תחומים: אחוז המשפטים שבהם זכתה החברה מתוך כל המשפטים שבהם טיפלה. השינוי )באחוזים( במספר המשפטים שהחברה טיפלה בהם יחסית ל-. לדוגמה, ב- היה מספר המשפטים שהחברה טיפלה בהם גדול ב- % ממספר המשפטים שהחברה טיפלה בהם ב-. אחוז עורכי הדין בחברה שהפסידו בכל המשפטים שבהם טיפלו. השינוי )באחוזים( במספר עורכי הדין בחברה יחסית ל-. לדוגמה, ב- היה מספר עורכי הדין בחברה שווה למספר עורכי הדין בחברה ב-. 0% 0% 0% 0% 0% 0% השינוי (באחוזים) במספר עורכי הדין יחסית ל- אחוז עורכי הדין שהפסידו בכל המשפטים השינוי (באחוזים) במספר המשפטים יחסית ל- אחוז המשפטים שבהם זכתה החברה שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות. השאלות. בשנת זכתה החברה ב- מהמשפטים שטיפלה בהם. % ) ( % ) ( % ) ( % ) (. באיזו שנה ירד מספר עורכי הדין בחברה ביחס לשנה שקדמה לה? ) ( ) ( ) ( ) (. אם ב- טיפלה החברה ב- משפטים, בכמה משפטים טיפלה ב-? ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) (. ידוע כי מספר עורכי הדין בחברה ב- היה. 00 מספר עורכי הדין שהפסידו בכל המשפטים שטיפלו בהם ב- היה - 0 ) ( ) ( 00 ) ( ) (

31 - 0 - חשיבה כמותית - פרק שני שאלות ובעיות )שאלות -( 0. מדריכי ספורט למדו בקורס השתלמות וקיבלו בסופו ציון בין 0 ל- 0. מספר המדריכים שציונם בין ל- 0 הוא 0. מספר המדריכים שציונם בין ל- הוא 0. מספר המדריכים שציונם נמוך מ- הוא 0. ציונם של כמה ממדריכי הספורט הוא בין ל-? ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) ( ס"מ ס"מ ס"מ. בריבוע שאורך צלעו ס"מ סורטטו ריבועים קטנים שאורך צלעם ס"מ. אלכסוני הריבוע הגדול עוברים בקדקודי הריבועים הקטנים, כמתואר בסרטוט. לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט, מה סכום השטחים הכהים )בסמ"ר(? ס"מ ס"מ ס"מ ) ( 0 ) ( ) ( ) ( - b l $ =?. ) ( ) ( ) ( ) (. x ו- y הם שני מספרים שאינם שליליים. איזה תנאי נוסף צריך להתקיים עבור x ו- y כדי שהשוויון x + y = x + y יהיה נכון תמיד? x y = 0 ) ( 0 < x y ) ( y או = 0 x = 0 ) ( )( אין צורך בתנאים נוספים. אם מיכאל יקבל מזיוה את כל הספרים שלה, יגדל מספר הספרים שלו פי. מכאן נובע שכעת מספר הספרים של מיכאל גדול פי ממספר הספרים של זיוה. ) ( ) ( ) ( ) (

32 - - חשיבה כמותית - פרק שני 0. שם, חם ויפת הטילו, כל אחד, קוביית משחק הוגנת שפאותיה ממוספרות מ- עד. מה ההסתברות שרק הקובייה שהטיל יפת תיפול על המספר? )( ) ( ) ( ) (. a, b ו- c הם שלושה מספרים שלמים השונים זה מזה. נתון: = 0 c a + b + איזו טענה מהטענות הבאות נכונה בהכרח? ו- c b a, אינו שווה לממוצע של b ) ) )( המספר הקטן מתוך b a, ו- c הוא אי-זוגי ) ) c אינו שווה ל- 0 )( סכום כל שניים מהמספרים גדול מהשלישי. A ו- B הן אותיות המייצגות ספרות שונות בין 0 ל-. נתון: A x B AB A =? ) ( ) ( ) ( ) (. בסרטוט שלפניכם AB הוא קוטר במעגל הגדול שמרכזו O, ו- CB הוא קוטר במעגל הקטן..CB = AB המקיימת AB היא נקודה על C A C. משיק למעגל הקטן בנקודה DE O D לפי נתונים אלה והנתונים שבסרטוט, DE =? E C r B r ) ( r ) ( r ) ( r ) (

33 - - חשיבה כמותית - פרק שני. חרוט קטן שגובהו h הוא חלקו העליון של חרוט גדול שגובהו h )ראו סרטוט(. h נפח החרוט הגדול נפח החרוט הקטן )הנפח הכהה( =? h ) ( ) ( ) ( ) ( x ו- y הם מספרים חיוביים. נתון:. x הוא מספר זוגי, y הוא מספר אי-זוגי. איזה מהביטויים הבאים הוא בהכרח מספר שלם? xy ^ h^y + h x y yx ^ h^x + h ^x+ h^y h ) ( ) ( ) ( ) (

34 - - חשיבה כמותית - פרק שני עמוד ריק

35 - - אנגלית - פרק ראשון ENGLISH This section contains questions. The time allotted is minutes. The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatement and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions -) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence.. The first vacuum cleaner was so large that a of men was needed to operate it. () brake () kit () team () flame. The Canadian city of Dawson Creek lies near the between British Columbia and the neighboring province of Alberta. () column () border () angle () level. A red-tailed hawk that has its mate usually finds a new one quickly. () heard () bought () seen () lost. Studies show that divorce has a long-lasting on both parents and children. () precision () trend () seduction () impact. Researchers are creating computer programs that will be able to when and where flooding will occur. () destroy () predict () accept () ignore. Technical failures have forced the European Space Agency to the testing of its new rocket launcher. () delay () admit () spill () surround. Though it was an important whaling center, Nantucket is now primarily a summer resort. () formerly () namely () swiftly () partially. Although alcohol is both legal and widely available, it is as a drug as cocaine or heroin. () slight () private () stale () powerful

36 - - אנגלית - פרק ראשון. Like other desert animals, the kangaroo rat does not need to drink because it enough water from the food it eats. () obtains () confers () pursues () relieves 0. Even its critics acknowledge that the United Nations performs some important functions. () coarsest () harshest () wittiest () bulkiest. The amount of lead found in the tap water in one in five British homes exceeds the safety set by the government. () method () payment () limit () scene. Economic factors played a major role in bringing the Cold War to an end: neither the United States nor the Soviet Union could afford to continue it. () indefinitely () invisibly () invariably () indignantly Restatements (Questions -) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.. Fresh milk is low in sodium. () Sodium is found in milk. () Only fresh milk is low in sodium. () Little sodium is found in fresh milk. () Even fresh milk contains little sodium.. In Thailand, disrespectful behavior towards the king is a crime. () In Thailand, everyone is respectful towards the king. () In Thailand, it is against the law to be rude to the king. () In Thailand, it is a crime for the king to act disrespectfully. () In Thailand, criminal behavior is punished by the king.. The Caspian Sea's sturgeon population the source of most of the world's caviar is being decimated by pollution and illegal fishing. () It is now illegal to fish for sturgeon in the highly polluted Caspian Sea and, as a result, the world's caviar supply has decreased drastically. () The finest caviar in the world once came from the Caspian Sea, which no longer contains any sturgeon because of overfishing and pollution. () Pollution and illegal fishing are causing a massive decline in the number of Caspian Sea sturgeon, which provide almost all of the world's caviar. () Nearly all of the world's caviar comes from sturgeon in the Caspian Sea, since pollution and illegal fishing have decimated most other sources.

37 - - אנגלית - פרק ראשון. Michelangelo's drawings have been studied in modern times more intensively than those of any other Renaissance artist, with the possible exceptions of Raphael and Leonardo da Vinci. () According to recent studies, possibly the only Renaissance artist whose drawings are more exceptional than those of Raphael and Leonardo da Vinci is Michelangelo. () In modern times, it has become possible to study not only the drawings of Michelangelo, but also those of other Renaissance artists such as Raphael and Leonardo da Vinci. () No Renaissance artist's drawings, except perhaps those of Raphael and Leonardo da Vinci, have been as closely studied in modern times as those of Michelangelo. () Michelangelo's drawings, which have been the subject of much recent study, are more like Raphael's and Leonardo da Vinci's than like those of other Renaissance artists.. Although Japanese art aroused the interest of several Western painters simultaneously, James Whistler was the first whose work overtly manifested its influence. () A number of Western painters became interested in Japanese art at the same time, but the first whose work clearly reflected its influence was Whistler. () Though Japanese art did not directly affect Whistler's work, he was the first painter to understand its profound influence on Western art. () Whistler's work, more than that of any other Western painter of his time, was affected by the popularity of Japanese art. () Several Western painters became interested in Japanese art after they became aware of its influence on Whistler's work.. It is best to keep well clear of the fulmar, a seabird that guards its nest by spitting a malodorous, yellowish oil at intruders. () The best way to get rid of fulmars is to spray their nests with a certain yellow, oily substance that has an unpleasant odor. () Intruders who try to remove eggs from fulmar nests sometimes find themselves covered in a yellow oil that smells particularly foul. () The fulmar protects its nest from other seabirds by spraying them with a yellow, oily substance that has a strong odor. () Because the fulmar spits a foul-smelling, yellow-colored oil in order to protect its nest, getting too close to this seabird is not wise.

38 - - אנגלית - פרק ראשון. For decades, sociologists attributed the widespread poverty of Appalachia to the region's isolation, the decline of the coal mining industry, and the lack of other employment opportunities; however, recent studies reveal that illiteracy is the principal factor in the area's economic hardship. () For decades, sociologists have attributed the widespread illiteracy in Appalachia to the fact that people in the area are isolated and completely dependent on the coal mining industry for employment. () Illiteracy among the people of Appalachia is the main cause of the region's poverty, though for many years sociologists blamed the area's economic problems on its isolation, the weakened coal mining industry, and the absence of other types of work. () Recent studies show that, contrary to sociologists' claims, illiteracy is the principal factor in Appalachia's economic hardship, causing the decline of the coal mining industry and a lack of job opportunities in the region. () For many years, the main causes of poverty in Appalachia were the area's isolation and the lack of jobs outside the coal mining industry; more recently, however, illiteracy has become the main cause of the economic hardship in the region, according to sociologists. Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text. Text I (Questions 0-) () Monopoly, the best-selling board game in the world, is produced in languages, including Croatian and Icelandic, and sold in 0 countries. But where did this game, in which players buy and sell property, come from? Monopoly dates back to 0, when Elizabeth Magie, an American Quaker, created the Landlord's Game. Magie hoped that () her game would teach people about the evils of capitalism in an enjoyable way. Over the next few decades, homemade versions of the game were played in many parts of the United States. In each region, the game was adapted to include local place names. One of the homemade games found its way into the hands of Charles Darrow from Germantown, Pennsylvania. In, Darrow changed some of the rules, redesigned (0) the board, and called the game Monopoly. He then took it to Parker Brothers, a game manufacturer, hoping that the company would make and market it for him. Parker Brothers rejected his game, claiming that it had no less than different problems. But Darrow did not give up. With help from a friend, he prepared,000 handmade copies of Monopoly and sold them to a store in Philadelphia. All,000 copies were snapped () up and the store asked for more. Knowing that he could not meet the demand, Darrow returned to Parker Brothers. This time he got a warmer reception. In, its first year of commercial production, Monopoly outsold all other games in the United States. Since then, an estimated 00 million copies have been sold worldwide.

39 Questions 0. The main purpose of the text is to אנגלית - פרק ראשון () compare some best-selling board games () describe the marketing of board games () discuss the history of Monopoly () explain how to play Monopoly. According to the first paragraph, the Landlord's Game was - () invented by Elizabeth Magie () based on Monopoly () the best-selling game of 0 () produced in many languages. The phrase "did not give up" (line ) is closest in meaning to - () was disappointed () changed the game () solved all the problems () kept trying. In line, "could not meet the demand" means - () could not make changes to Monopoly () would not return to the store in Philadelphia () could not produce enough games () would not ask for help. According to the text, Monopoly was in. () improved () first played in Philadelphia () invented () first produced commercially

40 - - אנגלית - פרק ראשון Text II (Questions -) () India has an estimated 0 million cows approximately one third of the world's cattle population. Hindus believe that cows are sacred; these animals are considered a symbol of motherhood and fertility, and killing them is forbidden. Flowers are hung around the necks of cows on Hindu festival days, and prayers are offered for those () that are sick. There are even government-run homes for aged cows. In many states with Hindu majorities, killing cows is against the law, and heavy fines are imposed on anyone who slaughters them. While people starve to death on the streets, cattle are lovingly cared for. The Hindu taboo on killing cows is viewed by some Indians as highly irrational. (0) Some groups, the Muslims for example, feel it is their right to slaughter cows for food. In addition, some economists believe that the love of "mother cow" is damaging the country's economy. The origin of this taboo is the subject of an ongoing debate. Some believe that it is religious because, according to early Hindu sacred texts, the cow played a part in certain () religious rituals. It has been suggested that, as a result, the killing of cattle became prohibited over the course of time. However, the slaughter of cattle is not expressly forbidden in any religious text; in fact, it is known that cows were once killed and eaten at Hindu festivals. An alternative view of the development of the taboo has been advanced by (0) anthropologists who believe that the prohibition may have had some practical function. They point to the sudden population increase that occurred in India two centuries ago. At that time, forests were cut down to provide land for growing crops. Because of the resulting shortage of wood, cow droppings which burn slowly and cleanly became an important fuel. Even today, between 0 and 0 percent of all cow manure is used for () fuel; the rest is used as fertilizer. Questions. The main purpose of the second paragraph is to present - () a short description of different religious groups in India () reasons why Muslims allow cows to be killed for food () evidence of the cow's importance to the Indian economy () some criticisms of the Hindu taboo on slaughtering cattle

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית אוקטובר 2010 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ע"ר( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכ

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית אוקטובר 2010 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ער( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכ בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית אוקטובר 00 אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה - כולה או חלקים ממנה - בלא אישור בכתב מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה. ת וכן עניינים חשיבה

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית פברואר 2013 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ע"ר( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית פברואר 2013 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ער( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית פברואר 0 ת וכן עניינים חשיבה מילולית מטלת כתיבה... חשיבה מילולית פרק ראשון... חשיבה מילולית פרק שני... חשיבה כמותית פרק ראשון... 0 חשיבה כמותית פרק שני... אנגלית פרק ראשון...

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית אוקטובר 2014 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ע"ר( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכ

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית אוקטובר 2014 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ער( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכ בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית אוקטובר 0 ת וכן עניינים חשיבה מילולית מטלת כתיבה... חשיבה מילולית פרק ראשון... חשיבה מילולית פרק שני... חשיבה כמותית פרק ראשון... 0 חשיבה כמותית פרק שני... אנגלית פרק ראשון...

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית דצמבר 2016 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ע"ר( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית דצמבר 2016 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ער( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית דצמבר 0 ת וכן עניינים חשיבה מילולית מטלת כתיבה... חשיבה מילולית פרק ראשון... חשיבה מילולית פרק שני... חשיבה כמותית פרק ראשון... 0 חשיבה כמותית פרק שני... אנגלית פרק ראשון...

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית פברואר 2015 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ע"ר( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית פברואר 2015 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ער( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית פברואר 0 ת וכן עניינים חשיבה מילולית מטלת כתיבה... חשיבה מילולית פרק ראשון... חשיבה מילולית פרק שני... חשיבה כמותית פרק ראשון... 0 חשיבה כמותית פרק שני... אנגלית פרק ראשון...

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

<4D F736F F D20F1E9EEE5ECF6E9E420EEE4E0FAF820F1E5F4E920332E322E646F63>

<4D F736F F D20F1E9EEE5ECF6E9E420EEE4E0FAF820F1E5F4E920332E322E646F63> 1 פורטל הפסיכומטרי של ניב רווח www.psychometry.co.il מבחן סימולציה מלא בן 8 פרקים מתאים לתלמידי כל המכונים וכמובן למי שלומד לבד. בהצלחה! 1 פרק 1: חשיבה מילולית בפרק זה 30 שאלות. הזמן המוקצב הוא 5 דקות

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי יחידות

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז'. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. לחידות גפרורים יש לעיתים פתרונות רבים. אנו הצענו במחוון אחד: ישנו

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי- 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד - 567 שמח, - 784 עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-זוגיים. ד זוגיים. ה 10, כתום. א 9. 4, 1, ב מספר המבנה בריבוע.

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים החוג למדעי המחשב אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ג בחינת סיום, מועד ב', 20.02.2013 מרצה: ריטה אוסדצ'י מתרגלת: נעמה טוויטו מדריך מעבדה: מחמוד שריף משך המבחן: שעתיים חומר עזר: ספר של Kernighan

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד