תקצירי הרצאות אלגברה לינארית איתמר שטיין 1 מערכות משוואות לינאריות מערכת משוואות לינאריות היא מערכת משוואות של ביטויים לינאריים. למשל: מערכת של 2 משוו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תקצירי הרצאות אלגברה לינארית איתמר שטיין 1 מערכות משוואות לינאריות מערכת משוואות לינאריות היא מערכת משוואות של ביטויים לינאריים. למשל: מערכת של 2 משוו"

תמליל

1 תקצירי הרצאות אלגברה לינארית איתמר שטיין מערכות משוואות לינאריות מערכת משוואות לינאריות היא מערכת משוואות של ביטויים לינאריים למשל: מערכת של 2 משוואות עם 3 נעלמים באופן כללי מערכת לינארית נראית x + 2y + 3z = 0 x 5y = 3 a, x + + a,n x n = b a 2, x + + a 2,n x n = b 2 a m, x + + a m,n x n = b m מערכת משוואת עם m משוואות ו n נעלמים ה a ים נקראים מקדמי המשוואה x x n נקראים הנעלמים שימו לב שמספר המשוואות ומספר הנעלמים לא חייב להיות שווה מטרה בהינתן מערכת משוואות לינאריות למצוא את כל הפתרונות למערכת, דהיינו כל ערכי הנעלמים שבשבילם המשוואות מתקיימות יותר טוב: אנחנו רוצים למצוא אלגוריתם למציאת הפתרונות למשל: למערכת אנחנו מחפשים את הפתרון = x y = שימו לב: יש מערכות ללא פתרון יש מערכות עם יותר מפתרון אחד x + y = 0 x y = 2 x + y = 0 x + y = x + y = 0 (זאת מערכת משוואות עם משוואה אחת ושני נעלמים נחזור לבעיה הזאת בהמשך אז איך פותרים? נשתמש ב 3 פעולות (נקראות פעולות שורה אלמנטריות שלא משנות את הפתרונות למערכת:

2 החלפת שורות: R i R j הכפלת שורה בסקלר שונה מ :0 i R i = cr הוספת שורה אחרת לאחרת (עם הכפלה בסקלר: R i = R i + cr j דוגמא 2 נביט על המערכת 2x + y = 8 x + 2y = נבצע פעולות מהרשימה המותרת 2x + y = 8 x + 2y = R R 2 x + 2y = 2x + y = 8 R 2=R 2 2R x + 2y = 3y = 6 מכאן ברור ש 2 = y ומשהשורה הראשונה מסיקים = 5 x מסקנה: ביצענו פעולות "מותרות" כלומר, פעולות שלא משנות את הפתרונות והגענו למערכת שהיה קל לנו לפתור שאלה 3 טוב ויפה אבל איך יודעים איזה פעולות לעשות? ואיזה מערכות בדיוק "קל" לנו לפתור? לפני שנענה על השאלה הזאת אנחנו נשנה את הצורה שבה אנחנו עובדים לצורה שתהיה לנו יותר נוחה נתרגם את מערכת המשוואות למטריצות את מערכת המשוואות למעלה נתרגם למשל למטריצה ( אנחנו שמים בצד שמאל את מקדמי המשוואה בלי לרשום את הנעלמים (אנחנו "זוכרים" שהעמודה הראשונה מתאימה ל x והשניה ל y ואת המספרים של צד ימין כותבים בצד ימין אחרי קו החלק השמאלי בלבד נקרא "מטריצת המקדמים" למשל במקרה שלנו מטריצת המקדמים היא ( 2 2 שימו לב: במטריצת המקדמים מספר השורות=מספר המשוואות מספר העמודות = מספר הנעלמים את הפעולות השורה האלמנטריות נוח לבצע גם בצורה הזאת נתרגם מחדש את התרגיל שפתרנו למעלה ( R R 2 ( R 2=R 2 2R ( ושוב קוראים את הפתרון 2 = y x = 5, כלומר 2 (5, בשפה של מטריצות יהיה לנו יותר נוח לתאר מה צריך לעשות אינטואיטיבית אנחנו רוצים לבצע פעולות שורה שיאפסו את מה שנמצא מתחת לאלכסון של המטריצה התהליך 2

3 הזה נקרא דירוג גאוס נציג עוד דוגמא ואז נגדיר דברים בצורה יותר מסודרת נסתכל על המערכת: R 3=R 3 3R R R2 y + 2z = 3 2x + 2y + 6z = 4 3x + z = נכתוב אותה כמטריצה ונבצע דירוג: R= 2 R R3=R3+3R = z y = 3 2z = 8 ו = 3 2 3z x = 2 y כותבים את ואז קל לקרוא את הפתרון ( 3 2, 8, 5 2 זה בדר"כ כוקטור עכשיו נסביר יותר טוב מה אנחנו רוצים לעשות הגדרה 4 בכל שורה של מטריצה, האיבר הראשון שאינו 0 נקרא איבר מוביל (נקרא גם איבר פותח או איבר ציר למשל במטריצה סימנו קו מתחת לאיברים המובילים הגדרה 5 מטריצה נקראת מדורגת אם היא מקיימת את שתי התכונות הבאות:, , כל איבר מוביל נמצא מימין לאיברים המובילים שמעליו כל שורות האפסים (אם ישנן נמצאות למטה דוגמא 6 המטריצות הבאות הן מטריצות מדורגות , 0 0 6, 0 0 6, , המטריצות הבאות אינן מדורגות 0 2,

4 אבחנה 7 אם מטריצת המקדמים של מערכת משוואות לינארית (כלומר, החלק שמשמאל לקו היא מדורגת אז קל "לקרוא" את הפתרון למערכת המשוואות (כמו שעשינו למעלה יש עוד כמה מצבים שצריך להזכיר בנפרד אבל קודם נסביר איך מדרגים אינטואיטיבית: מאפסים את כל מה שמתחת לאלכסון אם רוצים אלגוריתם מדויק אז הנה הוא: משפט 8 (אלגוריתם דירוג: מתחילים מן העמודה הראשונה של המטריצה אם כל האיברים בעמודה זו הם 0 מדלגים עליה ועוברים לעמודה הבאה 2 משתמשים בהחלפת שורות כדי שבשורה הראשונה של העמודה יהיה איבר שונה מ 0 3 משתשמשים בו כדי לאפס את כל האיברים שמתחתיו (ע"י פעולת השורה השלישית עכשיו קיבלנו שכל העמודה הראשונה היא אפסים למעט האיבר הראשון 4 עכשיו מתעלמים מהעמודה והשורה הראשונה של המטריצה ומפעילים שוב את האלגוריתם על החלק שנשאר (חוזרים לסעיף 5 ממשיכים עד שמטריצת המקדמים מדורגת אבל האמת שאי אפשר להבין את זה בקריאה צריך לפתור כמה תרגילים ואז זה נעשה ברור לא לדאוג יהיו הרבה כאלה בשיעורי בית עכשיו נחזור לבעיה הקודמת איך "קוראים" פתרון ממערכת מדורגת? אז יש כמה אופציות הגדרה 9 שורת סתירה היא שורה שבה כל המקדמים (החלק משמאל לקו הם 0 והחלק מימין לקו שונה מ 0 האופציה הכי קלה: אם במטריצה המדורגת יש שורת סתירה אז למערכת המשוואות אין פתרון למשל קחו את המערכת אם נציג אותה במטריצה ונדרג נקבל x + y = 0 x + y = ( השורה השניה היא שורת סתירה ולכן אין פתרון ההגיון מאחורי זה הוא שבשורת סתירה כתוב בעצם וזה הרי לא ייתכן עכשיו לאפשרויות האחרות 0 x + 0 y = הגדרה 0 נזכור שלכל משתנה מתאימה עמודה משתנה שבעמודה שלו במטריצה המדורגת אין איבר מוביל נקרא משתנה חופשי 4

5 למשל במטריצה אין משתנים חופשיים במטריצה y הוא משתנה חופשי ובמטריצה z הוא משתנה חופשי טענה אם לאחר דירוג אין משתנים חופשיים בכלל מוצאים אותו כמו שעשינו בתרגילים למעלה אז יש למערכת פתרון יחיד טענה 2 אם למערכת לאחר דירוג יש לפחות משתנה חופשי אחד אז יש למערכת אינסוף פתרונות איך מוצאים אותם? מסמנים את המשתנים החופשיים בפרמטרים (בדר"כ,t s ומוצאים פתרון עם פרמטר כמו שנראה מייד: דוגמא 3 נניח שאחרי דירוג הגענו למטריצה אז אנחנו רואים ש y משתנה חופשי נסמן אותו y = t מהשורה השניה אנחנו רואים ש = 2 z ומהשורה הראשונה את הפתרון הכללי של המערכת כותבים ככה: x = 3 y 2z = 3 t 4 = t ( t, t, 2 2 אלגברת המטריצות טוב אז נעזרנו במטריצות כדי לפתור מערכות משוואות לינאריות אבל זה היה די כלי טכני עכשיו נלמד מטריצות בפני עצמן ונראה שיש סיבה לעשות את זה הדבר המרכזי שנרצה ללמוד הוא פעולות של מטריצות נתחיל עם כמה מושגים ניקח מטריצה ( 2 3 A =

6 למטריצה הזאת יש 2 שורות ו 3 עמודות אנחנו נסמן בסימון A i,j את האיבר שהוא בשורה i ובעמודה j למשל A,2 = 2 A 2,3 = 5 3,2 A מקפיץ (exception את כל המטריצות שיש להן 2 שורות ו 3 עמודות נסמן בסימון 3 2 R (ה R אומר שהאיברים במטריצה הם מספרים ממשיים לא צריך להיות מודאג מזה כרגע באופן כללי מטריצות עם m שורות ו n עמודות מסמנים ב R m n (לזכור תמיד ששמאל קשור לשורות וימין קשור לעמודות, זה יחזור בהמשך הקורס גם זה אולי נשמע פשוט אבל חשוב להגדיר שוויון מטריצות הגדרה 2 שתי מטריצות,A B הן שוות אם הן בעלות אותו גודל ולכל,i j מתקיים A i,j = B i,j עכשיו בוא נגיע לפעולות על מטריצות הפעולות הקלות הן חיבור וכפל בסקלר זה הולך ככה, יש 2 פעולות קלות ואחת קשה 2 חיבור מטריצות וכפל בסקלר הגדרה 22 תהינה A ו B שתי מטריצות באותו גודל אזי החיבור שלהן A+B היא מטריצה המתקבלת מחיבור איבר איבר בנוסחא: (A + B i,j = A i,j + B i,j דוגמא 23 למשל ( ( = ( יש כמה דברים ששווה לציין קודם כל, אפשר לחבר רק מטריצות מאותו גודל אין משמעות למשהו כזה: ( ( נשים לב לתכונות הבאות שחיבור מטריצות מקיים (קיבוץ וחילופיות (A + B + C = A + (B + C A + B = B + A 6

7 חידה 24 מצא מטריצה B כך שלכל מטריצה A שהיא מתקיים A + B = A טוב, די ברור שצריך ש B תהיה מלאה באפסים ומסמנים אותה באופן מפתיע ב 0 אז אפשר לכתוב מטריצה זו נקראת מטריצת האפס A + 0 = A = 0 + A אם רוצים להדגיש את הגודל שלה אפשר לכתוב 0 m,n למשל ,2 = חידה 25 תהי A מטריצה מצא מטריצה C כך ש A + C = 0 זה גם קל פשוט צריך לקחת בכל מקום את המינוס של האיבר המתאים למשל ( A = 5 2 ( C = 5 2 A + C = ( אז צריך לקחת ואז בוודאי את המטריצה הזאת מסמנים באופן מפתיע ב A וקוראים לה הנגדית של A נעבור לכפל בסקלר הגדרה 26 אם A מטריצה ו c סקלר (מספר ממשי אז המטריצה c A היא מטריצה שבה כפולים כל איבר ב c למשל: ( = ( מן הסתם לא יפתיע אף אחד לשמוע ש A = A ו = 0 A 0 (שימו לב! האפס בצד ימין כאן הוא מטריצת האפס 7

8 22 מכפלת מטריצות ומשמעויות עכשיו הגענו לחלק המסובך יותר מכפלת מטריצות בתור התחלה נדגיש שבשונה מחיבור, כאשר כופלים מטריצות הן לא צריכות להיות באותו גודל אבל יש משהו אחר שצריך לקרות אם A R m n B R n k אז מותר לכפול A B במילים: כדי שכפל מטריצות יהיה מוגדר, צריך שמספר העמודות של המטריצה השמאלית יהיה מספר השורות של המטריצה הימנית למשל מותר לכפול ( ( ( ( 5 2 אבל אסור לכפול התוצאה A B הולכת להיות מטריצה ב R m k במילים: אותו מספר שורות כמו A ואותו מספר עמודות כמו B הגדרה 27 טוב אז איך כופלים? כדי לעשות חיים קלים נתחיל מהמקרה שבו = m ו = k מטריצה שיש לה רק שורה אחת נקראת וקטור שורה מטריצה שיש לה רק עמודה אחת נקראת וקטור עמודה אז אנחנו בעצם רוצים לכפול וקטור שורה בוקטור עמודה למשל ( כדי לבצע את הכפל הזה כופלים את האיבר הראשון מהוקטור השמאלי עם האיבר הראשון מהוקטור הימני, השני עם השני וכן הלאה וסוכמים את הכל למשל ( = = 3 (דרך אגב, זה בדיוק כמו מכפלה סקלרית שאולי למדתם לבגרות בנוסחא זה נראה ככה: ( a a 2 a n b b 2 b n = a b + a 2 b a n b n בשביל להסביר איך כופלים 2 מטריצות במקרה הכללי, צריך עוד סימון אם A מטריצה אז נסמן ב (A R i את השורה ה i של A וב (A C i את העמודה ה i של A (זה בא כמובן מ (column למשל ( 3 3 R ( = ( 3 3 8

9 ( 3 3 C 2 ( ( 3 = 6 עכשיו הגענו סוף סוף לדבר עצמו, אם A R m n ו B R n k אז המכפלה מוגדרת לפי (AB i,j = R i (A C j (B במילים: האיבר במקום,i j של המכפלה AB הוא המכפלה של השןרה ה i של A עם העמודה ה j של B ( 2 ( = ( דוגמא 28 אפשר גם לכתוב את הכפל הזה עם הנוסחא הבאה: (AB i,j = A i, B,j + + A i,n B n,j לפני שננסה לשכנע שיש הגיון בפעולה המסובכת הזאת נתעכב על כמה תכונות שלה קודם כל, חוק הקיבוץ מתקיים (A B C = A (B C (בהנחה שהגדלים של המטריצות מסתדרים כך שכל המכפלות מוגדרות ככה גם בשאר החוקים שנכתוב פה נניח שהגדלים מסתדרים ולכן המכפלה מוגדרת מי שזה נראה לו ברור מאליו מוזמן לנסות להוכיח את זה, זה לא קל כמו שזה נראה אנחנו בכל אופן נדלג על ההוכחה גם חוק הפילוג מתקיים A(B + C = AB + AC (B + CA = BA + CA באופן לא מפתיע כל כך, כפל במטריצת האפס יוצא 0 A 0 = 0 מה שלא כל כך ברור זה האם יש מטריצה ש"משחקת" תפקיד של? האם יש מטריצה מטריצה שאם כופלים אותה ב A אז נשאר A? שוב, אנחנו צריכים להיות זהירים עם הגדלים של המטריצות אז בוא ננסח את זה שוב: האם יש מטריצה B כלשהיא, כך שלכל A R m n מתקיים ש?BA = A קודם כל אפשר לראות שאם יש מטריצה כזאת, היא חייבת להיות בגודל m m (כי צריך שהכפל יהיה 9

10 מוגדר, ושהתוצאה תהיה עם m שורות יש מטריצה כזאת, היא נקראת מטריצת היחידה ומסומנת ב I, יש לה על האלכסון ו 0 בכל מקום אחר כלומר היא נראת ככה: I = I i,j = { i = j 0 i j או אם רוצים בנוסחא: גם כאן אם רוצים להדגיש את הגודל אפשר לסמן I m למשל 0 0 I 3 = טענה 29 תהי A R m n נגדיר מטריצה I R m m כמו למעלה, אז IA = A (IA i,j = I i, A,j + + I i,m A m,j הוכחה: לפי הנוסחא שרשמנו למעלה עכשיו נשים לב שכל ה,i I הם 0 חוץ מאשר Iאז i,i אפשר לבטל את רוב הסכימה הזאת ולהישאר עם I i, A,j + + I i,m A m,j = I i,i A i,j = A i,j = A i,j (IA i,j = A i,j IA = A כלומר שזה בדיוק אומר דרך אגב, אפשר כמובן באותו אופן לקחת את I R n n ואז יתקיים AI = A (אבל מהצד השני הכפל לא יהיה מוגדר טוב, זה הזמן להגיד מה הבעיות בכפל מטריצות דבר אחד שכבר צריך להיות ברור לסטודנט חד האבחנה הוא שהכפל לא חילופי כלומר באופן כללי AB BA 0

11 סיבה אחת לזה היא שייתכן שצד אחד מוגדר והצד השני לא (כמו שראינו קודם אבל אפילו אם שני הצדדים מוגדרים לא חייב להיות שוויון למשל: ( ( ( = ( ( = ( הדוגמא הזאת מראה לנו עוד נקודה ייתכן שהכפל של שתי מטריצות שונות מ 0 ייצא 0! (זה לא יכול לקרות עם מספרים למשל עוד בעיה היא שאי אפשר לצמצם מטריצות כלומר, אם AB = AC B = C אז אפילו אם 0 A זה לא אומר ש ( ( = ( ( למשל אז אי אפשר לצמצם את המטריצה השמאלית [אני חושב שאני אוותר כאן על כפל עמודה עמודה וכפל שורה שורה] אז עם כל החסרונות האלה, למה אנחנו צריכים כפל מטריצות? את התשובה נראה בכמה בואו נחזור למערכת אבל כמה תשובות ראשוניות אפשר לתת מייד מקומות בקורס משוואות לינארית a, x + + a,n x n = b a 2, x + + a 2,n x n = b 2 a m, x + + a m,n x n = b m a, a,n a 2, a 2,n a m, a m,n שימו לב שאת אותו דבר בדיוק אפשר לכתוב ככה: x b x 2 x n = b 2 b m למשל את המערכת x + 2y + 3z = 0 x 5y = 3

12 אפשר לכתוב ככה: ( x y z ( 0 = 3 אז מכפלת מטריצות נותנת לנו כלי לתאר מערכת משוואות לינאריות לפתור מערכת משוואות לינארית זה בעצם לשאול שאלה כזאת: בהינתן וקטור m b R ומטריצה ש A R m n (מטריצת המקדמים צריך למצוא את כל הוקטורים n x R (הנעלמים כך Ax = b נעזר בתיאור הזה בהמשך הקורס [אפשר להראות כאן שפתרון כללי הוא פתרון הומוגני+פתרון פרטי אבל אולי עדיף לדלג על זה?] דוגמא 20 אני רוצה להראות עוד דוגמא שמראה איפה כפל מטריצות יכול לבוא לידי ביטוי דוגמא שנותנת תחושה של בעיה אמיתית נניח שיש 3 סוגים של מזג אויר שמשי, מעונן וגשם נניח שאנחנו יודעים, בהינתן מזג האויר היום, מה הסיכוי של כל סוג מזג אויר מחר אם היום שמשי בהסתברות 0 מחר יהיה שמשי בהסתברות 07 מעונן בהסתברות 02 וגשום מעונן בהסתברות 05 וגשום מחר יהיה שמשי בהסתברות 02 אם היום מעונן בהסתברות 03 וגשום מעונן בהסתברות 04 מחר יהיה שמשי בהסתברות 0 אם היום גשום בהסתברות 05 בקיצר לצייר את זה על הלוח עכשיו הנה שאלה: נניח שהיום שמשי מה הסיכוי שעוד 5 ימים יהיה גשם? מה הסיכוי שעוד n ימים יהיה גשם? אפשר להכניס את כל האינפורמציה הזאת למטריצה A = נשים לב שעמודה/שורה ראשונה קשורות לשמשי, שניה למעונן ושלישית לגשום את העובדה שהיום שמשי אני מתאר ע"י וקטור הסתברות v = 0 0 כלומר בהסתברות מזג האויר שמשי בהסתברות 0 הוא מעונן ובהסתברות 0 הוא גשום עכשיו Av =

13 או שזה בדיוק הוקטור שמתאר את ההסתברויות אחרי יום אז מה ההסתבריות אחרי 5 ימים, או אחרי n ימים? A 5 v A n v כפל מטריצות נותן לנו בדיוק את הכלי לתאר את מה שקורה כאן A 00 זה לא A n וגם לחשב הערה 2 כרגע אין לנו כלים לחשב או להבין איך נראה סימפטי בשבילנו נחזור לבעיה הזאת בהמשך הקורס על כל פנים ברור ש"מערכות" מציאותיות אי אפשר לתאר בצורה כל כך פשוטה אבל זה אולי נותן תחושה איך המושגים שאנחנו מדברים עליהם קשורים למציאות חזרה לחומר הנה עוד תובנה שאפשר להגיע אליה באמצעות כפל מטריצות נחזור למערכות משוואות לינאריות כבר ראינו איך פותרים משוואות כאלה בעזרת דירוג גאוס (דירוג לצורה קנונית גם תהליך הדירוג אפשר לתאר באמצעות כפל מטריצות הגדרה 22 מטריצת שורה אלמנטרית היא מטריצה המתקבלת מביצוע פעולת שורה על מטריצת היחידה I דוגמא 23 נדגים כמה מטריצות שורה אלמנטריות בגודל המטריצה התקבלה מ I ע"י ביצוע חילוף R 2 R המטריצה התקבלה מ I ע"י ביצוע R 2 = 3R המטריצה התקבלה מ I ע"י ביצוע R = R + 3R 2 כל אלה דוגמאות של מטריצות שורה אלמנטריות בחיים? אז מה המטריצות האלה עוזרות לנו 3

14 טענה 24 ביצוע של פעולת שורה על מטריצה A זה בדיוק כמו לכפול אותה משמאל במטריצה האלמנטרית המתאימה לפעולת השורה במילים אחרות, לבצע פעולת שורה על A זה כמו לבצע אותה קודם על I ואז לכפול משמאל ב A בואו נדגים את זה: דוגמא 25 ניקח את המטריצה לבצע את פעולת השורה R R 2 זה בדיוק כמו לכפול משמאל ככה: = לבצע את פעולת השורה R = 2 R זה בדיוק כמו לכפול משמאל ככה: = לבצע את פעולת השורה R 3 = R 3 3R זה בדיוק כמו לכפול משמאל ככה: = לכן לבצע דירוג מטריצה זה בעצם לכפול שוב ושוב משמאל במטריצות שורה אלמנטריות זאת אבחנה שתועיל לנו בהמשך 23 הפיכות מטריצות בחלק הזה נדבר רק על מטריצות ריבועיות הגדרה 26 מטריצה A נקראת ריבועית אם מספר השורות שלה שווה למספר העמודות שלה בהתאמה, כשנדבר על מערכות משוואות לינאריות בחלק הזה, אנחנו נדבר רק על מערכות משוואות לינאריות Ax = b שבהן A היא מטריצה ריבועית כלומר מספר המשוואות שווה למספר הנעלמים נתחיל מהתכונה הבאה של מטריצות ריבועיות טענה 27 תהי A R n n מטריצה ריבועית אזי לצורה מדורגת של A אין משתנים חופשיים אם ורק אם לצורה המדורגת אין שורות אפסים 4

15 הוכחה: בצורה מדורגת אין שורת אפסים בכל שורה יש איבר מוביל יש n איברים מובילים בכל עמודה יש איבר מוביל אין משתנים חופשיים טענה 28 התנאים הבאים שקולים עבור מטריצה ריבועית A (כלומר, אם אחד התנאים מתקיים אז כולם מתקיימים: למערכת Ax = b יש פתרון יחיד (לא משנה מהו b 2 בצורה מדורגת של A אין משתנים חופשיים 3 בצורה מדורגת של A אין שורת אפסים הוכחה: כבר הוכחנו ש 2 שקול ל 3 צריך להוכיח את השקילות עם אם למערכת Ax = b יש פתרון יחיד זה בוודאי אומר שבמטריצה המדורגת אין משתנים חופשיים (ואין שורות סתירה מצד שני, אם בצורה המדורגת של A אין שורות אפסים ואין משתנה חופשי אז במערכת משוואות Ax+ = b לא ייתכן שיש שורת סתירה ואין אינסוף פתרונות ולכן יש פתרון יחיד ובזה הוכחנו את השקילות תהי A מטריצה ריבועית כל שבצורה המדורגת אין שורות אפסים ואין משתנים חופשיים, המטריצה המדורגת צריכה להראות בערך ככה: d d d n מתחת לאלכסון יש אפסים, מעליו יש כל מיני דברים לא ידועים על האלכסון עצמו אין אפסים (אחרת יהיו משתנים חופשיים! למשל יכולה לצאת לנו מטריצה כזאת: לא עשינו את זה קודם כי לא היינו צריכים אבל אפשר בעיקרון להמשיך לדרג את המטריצה הזאת (כלומר, לבצע פעולות שורה ולהגיע ל I קל לראות שאם נבצע את הפעולות הבאות: R 2 = 2 R 2 R 3 = R 3 2 R 2 = R 2 2 R 3 3 R = R R 3 4 R = R 3R 2 5 5

16 אז נקבל את המטריצה I מכאן נסיק: אבחנה 29 אם למערכת Ax = b יש פתרון יחיד אז אפשר לדרג את A למטריצת היחידה I (שוב, נדגיש זה נכון רק אם A ריבועית מה עם הטענה ההפוכה? היא בוודאי נכונה אם אפשר לדרג את A למטריצת היחידה, אז קיבלנו צורה מדורגת בלי משנים חופשיים ובלי שורות סתירה ולכן למערכת Ax = b יש בוודאי פתרון יחיד (לא משנה מה b אם כן יש לנו מסקנה שתעזור בהמשך: מסקנה 220 התנאים הבאים שקולים עבור מטריצה ריבועית A למערכת Ax = b יש פתרון יחיד (לא משנה מהו b 2 בצורה מדורגת של A אין משתנים חופשיים 3 בצורה מדורגת של A אין שורת אפסים 4 אפשר לדרג את A למטריצת היחידה I עכשיו לעניין המרכזי של הפרק תהי A R n n מטריצה ריבועית האם אפשר לכפול את A במטריצה אחרת ולקבל את I? כלומר האם יש מטריצה B כך ש?AB = BA = I אם יש כזאת אז באופן טבעי נסמן אותה ב A לא תמיד יש מטריצה כזאת למשל חישוב פשוט יראה שאין סיכוי למצוא מטריצה ( a b c d כך ש ( ( a b = c d ( 0 0 ( 0 אז המטריצה לא הפיכה השאלה שלנו כרגע היא השאלה הבאה: בהינתן 0 0 מטריצה ריבועית A, איך יודעים אם היא הפיכה? ואם היא הפיכה, איך מוצאים את ההופכית?A דרך השאלה הזאת אנחנו גם נבין קצת יותר טוב את הנושא של מערכות משוואות לינאריות הערה 22 זכרו שכפל מטריצות הוא לא חילופי ולכן אם מצאנו B כך ש,I AB = אנחנו יכולים להגיד ש A הפיכה מימין אבל זה לא כל כך ברור אם צריך להתקיים BA = I בדומה, אם יש B כך ש BA = I אנחנו יכולים להגיד ש A הפיכה משמאל אבל זה לא ברור האם AB = I נחזור לסוגיא הזאת בהמשך נתחיל עם כמה אבחנות בסיסיות אם A ו B הן מטריצות הפיכות אז גם המכפלה שלהן A B היא מטריצה הפיכה ומתקיים A (AB = B ההסבר פשוט: קל לראות ש B A AB = B IB = B B = I 6

17 ABB A = AIA = AA = I AA = A A = I כמו כן, שוויונות הברורים אומרים בעצם ש (A = A עכשיו בואו נדבר על מטריצות שורה אלמנטריות טענה 222 כל מטריצת שורה אלמנטרית היא הפיכה ההופכית שלה היא גם כן מטריצת שורה אלמנטרית והיא המטריצה שמתאימה לפעולה ההפוכה דוגמא 223 נסתכל על כמה דוגמאות ב 3 3 המטריצה שמתאימה ל R 2 = cr 2 היא 0 0 c וההופכית שלה היא המטריצה שמתאימה ל R 2 = c R 2 אכן c c 0 = (נזכור ש 0 c ולכן אין בעיה לחלק ב c המטריצה שמתאימה ל R = R + 3R 3 היא: וההופכית שלה היא המטריצה שמתאימה ל R = R 3R 3 אכן = המטריצה שמתאימה להחלפת שורות R R 2 היא הופכית של עצמה (יש דברים כאלה! =

18 עכשיו בואו נסתכל שוב על מסקנה 29 כבר ראינו שדירוג מטריצה זה בעצם כמו לכפול משמאל במטריצות שורה אלמנטריות לכן אפשר לנסח את האבחנה מחדש ככה: אבחנה 224 אם למערכת Ax = b יש פתרון יחיד אז יש מטריוצת שורה אלמנטריות E k,, E כך ש E k E A = I אז מצאנו B = E k E שמקיימת BA = I האם גם?AB = I כן היות ש B היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות, היא מכפלה של מטריצות הפיכות ולכן הפיכה בעצמה כלומר יש B ולכן אפשר לכפול בשני אגפים B BA = B I A = B ועכשיו לכפול מימין ב B ולקבל AB = I ולכן A הפיכה וההופכית היא A = E k E שוב ננסח זאת במסקנה הבאה: מסקנה 225 אם למערכת Ax = b יש פתרון יחיד אז A הפיכה האם ההפך גם נכון? כן וזה אפילו קל להוכיח טענה 226 אם A הפיכה אז למערכת Ax = b יש פתרון יחיד הוכחה: נניח שיש וקטור x שפותר את המשוואה Ax = b נכפול משמאל בהופכית A ונקבל x = A b קל לראות שאכן A b הוא פתרון כלומר יש רק פתרון יחיד שהוא הוקטור A b מסקנה 227 התנאים הבאים שקולים עבור מטריצה ריבועית A: למערכת Ax = b יש פתרון יחיד (לא משנה מהו b 2 בצורה מדורגת של A אין משתנים חופשיים 3 בצורה מדורגת של A אין שורת אפסים 4 אפשר לדרג את A למטריצת היחידה I 5 A הפיכה אפשר להוסיף עוד תנאי שקול: 8

19 טענה A 228 הפיכה אם ורק אם היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות ולכן הוכחה: אם A מכפלה של מטריצות אלמנטריות אז היא וודאי הפיכה (בתור מכפלה של הפיכות מצד שני, אם A הפיכה אז כבר ראינו שיש מטריצות אלמנטריות E k,, E A = I A = (E k,, E = E E k וזאת מכפלה של מטריצות אלמנטריות כי ההופכית של אלמנטרית היא גם אלמנטרית אז למסקנה יש לנו את המשפט הבא: משפט 229 התנאים הבאים שקולים עבור מטריצה ריבועית A: למערכת Ax = b יש פתרון יחיד (לא משנה מהו b 2 בצורה מדורגת של A אין משתנים חופשיים 3 בצורה מדורגת של A אין שורת אפסים 4 אפשר לדרג את A למטריצת היחידה I 5 A הפיכה 6 A היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות כל זה טוב ויפה אבל איך תכלס יודעים אם A הפיכה ואיך תכלס מוצאים את ההופכית A? בואו ניזכר במה שאמרנו קודם אפשר לדרג את A עד לצרוה מדורגת אם בצורה המדורגת יש משתנה חופשי אז לבמערכת Ax = b אין פתרון יחיד ולכן A לא הפיכה אם אין משתנה חופשי בצורה המדורגת, אז אפשר להמשיך לדרג עד שמגיעים ל I הדירוג הזה מקביל לכפל משמאל במטריצות אלמנטריות אז ההופכית היא איך מוצאים אותה? נשים לב ש E k E A = I A = E k E E k E = E k E I כלומר המטריצה הזאת תתקבל אם נבצע על I את פעולות השורה האלמנטריות שביצענו כדי לדרג את A דוגמא 230 בואו נסתכל על דוגמא תכלס ניקח את המטריצה A =

20 נייצר מערכת כזאת, שבה בצד שמאל כותבים את המטריצה שלנו ובצד ימין את I R 3= 5 R3 R= 2 R R =R 2R 3 נדרג את המערכת עד שבצד שמאל נגיע ל I R3=R3 3R R2=R2 2R A = ולכן נכתוב שוב את האלגוריתם שלנו במילים: בהינתן במטריצה A מדרגים אותה עד שמגיעים ל I (אם אי אפשר להגיע ל I כי במטריצה המדורגת יש 0 על האלכסון המטריצה לא הפיכה תוך כדע הדירוג, מבצעים בדיוק את אותן הפעולות שביצענו על A על המטריצה A בסיום המטריצה שיצאה לנו היא ההופכית I לפני שנעבור לנושא הבא יש עוד כמה אבחנות חשובות ראינו כבר שאם A לא הפיכה אז בצורה מדורגת של A יש שורת אפסים גם ההפך נכון: כלומר אם אפשר לדרג את A למטריצה עם שורת אפסים, היא לא הפיכה נוכיח את זה באמצעות טענת עזר: טענה 23 תהי B מטריצה עם שורת אפסים למשל = 0 (B R i אזי B לא הפיכה BB = I (BB i,i = R i (B C i (B = 0 (I i,i = הוכחה: נניח בשלילה שיש הופכית B אז אבל לפי הגדרת כפל ואילו סתירה ולכן B לא הפיכה 20

21 טענה 232 אם אפשר לדרג את A למטריצה עם שורת אפסים B אז A היא לא הפיכה הוכחה: כי זה בעצם אומר שיש מטריצות אלמנטריות E,, E k ככה ש E E k A = B אם A הפיכה אז גם B הפיכה בתור מכפלת מטריצות הפיכות הערה 233 עכשיו אנחנו רוצים לחזור לסוגיית ההפיכות משמאל והפיכות מימין שהזכרנו בהתחלה ולראות שהיא בעצם לא בעייתית אמרנו ש A הפיכה אם קיימת מטריצה B כך ש AB = BA = I גם אם תמצאו מטריצה B המקיימת BA = I ומטריצה C המקיימת AC = I עדיין A תהיה הפיכה זאת מהסיבה הפשוטה ש B ו C הנ"ל חייבות להיות שוות זה בגלל ש B = BI = B(AC = (BAC = IC = C מה קורה אם אני רק מוצא מטריצה B כך ש?BA = I האם אז A הפיכה? לשמחתנו כן נסתכל על המשוואה = 0 Ax ברור שיש לה לפחות פתרון אחד = 0 x אבל זה הפתרון היחיד כי אם = 0 Ax וכופילם ב B משמאל מקבלים = 0 x אז לפי המשפט 229 נקבל שהמטריצה A הפיכה מה קורה אם מוצאים B כך ש?AB = I גם אז A הפיכה אבל את זה נשאיר כתרגיל ] פתרון: לפי הסעיף הקודם, המטריצה B הפיכה ולכן יש גם C כך ש BC = I לפי הסעיף הראשון כאן בהכרח A = C ולכן כנדרש] AB = BA = I ראינו קודם שאם A הפיכה ו B הפיכה אז גם AB הפיכות אנחנו נצטרך להמשך הקורס לדעת שגם ההפך נכון כלומר אם AB הפיכה אז גם A וגם B הפיכות הסבר: נניח C ההופכית של AB אז ולכן A הפיכה מימין ולכן הפיכה בדומה ולכן הפיכה (ABC = A(BC = I C(AB = (CAB = I B 2

22 24 שחלוף מטריצות בפרק הזה נציג בקצרה כלי טכני שנזדקק לו בנקודה אחת או שתיים בקורס הגדרה 234 תהי A מטריצה מגודל m n המטריצה המשוחלפת A t היא מטריצה בגודל n m המוגדרת לפי (A t i,j = A j,i כלומר A t היא שיקוף לפי אלכסון המטריצה שורות ב A הופכות להיות עמודות ב A t ועמודות ב A הופכות להיות שורות ב A t למשל ( 2 3 A = A t = למה אנחנו צריכים את הדבר הזה? בקורס שלנו זה רק יהיה כלי טכני שיעזור לנו להמיר משפטים על שורות למשפטים על עמודות או שזה יהיה סימון נוח איזה דברים מעניינים אפשר להגיד על שחלוף? דבר ראשון (A + B t = A t + B t (AB t = B t A t את זה אתם מוזמנים להוכיח בעצמכם תכונה יותר מעניינת היא התכונה הבאה: טענה 235 אם A R m n ו B R n k אז הוכחה: צריך להראות שלכל,i j [(AB t ] i,j = [B t A t ] i,j אז נראה: [(AB t ] i,j = [AB] j,i = A j, B,i + + A j,n B n,i = = B,i A j, + + B n,i A j,n = = Bi,A t t,j + + Bi,nA t t n,j = [B t A t ] i,j 22

23 תוטננימרטד 3 הצירטמ תלבקמש היצקנופ לע רבדנ הז קרפב תויעוביר תוצירטמ לע קר רבדנ הזה קרפב םג הצירטמ לש הטננימרדה תא הטננימרטד םיארוק תאזה היצקנופל רפסמ הריזחמו תיעוביר םתס הז,טלחומ ךרעל הטננימרטד ןיב רשק ןיא!בל ומיש det A םימעפלו, A םינמסמ A לבא הטננימרטדל אחסונ שי הטננימרטד הז המ רידגהל םיצור ונחנא זא בוט המוד ןומיס הילע רפסנ םא הטננימרטד הז המ ןיבהל לק רתוי תיביטיאוטניא אלו תכבוסמ דואמ איה תאז לבא רזומ עמשנ ילוא הזתמייקמ תאזה היצקנופהש תונוכתה המ דיגנ רמולכ,ןיפיקעב (הקיטמתמב הצופנ דואמ היצאוטיס הטננימרטד לש תובושחה תונוכתה הנה זא I = רמולכ איה הדיחיה תצירטמ לש הטננימרטדה :רמולכ הרוש ךותמ רלקס הצוחה איצוהל רשפא 2 a, a,n ca i, ca i,n a n, a n,n = c a, a,n a i, a i,n a n, a n,n לשמל ( = 2 ( 2 3 איצוהל רשפא יא הצירטמה לכמ אלו תיפיצפס הרושמ רלקס תאצוה תאז!בל ומיש הככ הטננימרדהמ רלקס ca c A :רמולכ תורוש םוכס לצפל רשפא 3 a, a,n a i, + b i, a i,n + b i,n a n, a n,n = a, a,n a i, a i,n a n, a n,n + a, a,n b i, b i,n a n, a n,n לשמל ( = ( ( 2 4 = ( ( 2 ללכ ךרדב רמולכ תוצירטמ רוביח אל הזש בל ומיש בוש A + B A + B 23

24 ןמיס יונישל תמרוג תורוש יתש תפלחהש איה הנורחאה הנוכתה 4 a, a,n a i, a i,n a j, a j,n a n, a n,n = a, a,n a j, a j,n a i, a i,n a n, a n,n לשמל ( = ( תחא קרו הלאה תונוכתה תא תמייקמש היצקנופ שיש חיכוהל רשפא תונוכתה הלא והז (עובשב םייתעש קר יל שי,תאז לכב תאזה החכוהה לע רתוונ ונחנא תאזכ :דואמ תוישומיש לבא תוטושפ תונעט יתש םע ליחתנ A = 0 זא תוהז תורוש יתש שי A הצירטמב םא 3 הנעט ןמיס הנשמ תורוש תלפחהש ללגב הז :החכוה a, a,n a i, a i,n a i, a i,n a n, a n,n = a, a,n a i, a i,n a i, a i,n a n, a n,n םצעב לבקנ זא A = A חירכמ הזו A = 0 A = 0 זא םיספא תרוש םע הצירטמ A םא 32 הנעט 24

25 a, a,n 0 0 a n, a n,n הוכחה: אפשר להוציא החוצה סקלר 0 למשל a, a,n = = 0 a n, a n,n עכשיו נחשב דטרמיננטות של מטריצות קטנות עבור מטריצה : (a = a ( = a I = a ( a b c d עובר מטריצה 2 :2 ( ( ( ( = a 0 0 b + = a 0 c d c d + 0 b c d c d ( ( ( ( = a 0 + a 0 c b 0 d + 0 b 0 d c 0 ( ( ( ( = ac 0 + ad bd bc ( ( = ad 0 + bc ( ( = ad 0 bc 0 0 = ad bc 0 ( a b c d = ad bc מומלץ לזכור על פה ש טוב בסדר אז יש כזאת פונקציה נתחיל מהשאלה הבאה: איך מחשבים אותה? בשביל זה אנחנו צריכים להבין מה דירוג מטריצה עושה לדטרמיננטה עבור שתיים מהפעולות זה די ברור R: i R j החלפת שתי שורות משנה סימן של הדטרמיננטה זאת אחת התכונות הבסיסיות R i = cr i כפל שורה בסקלר מכפילה את הדטרמיננטה באותו סקלר זאת אחת התכונות הבסיסיות R i = R i + cr j פה צריך לבדוק אבל זה לא קשה כל כך אם המטריצה המקורית 25

26 איה a, a,n a i, a i,n a j, a j,n a n, a n,n לבקנ הלועפה ירחא זא a, a,n a i, + ca j, a i,n + ca j,n a j, a j,n a n, a n,n = a, a,n a i, a i,n a j, a j,n a n, a n,n + a, a,n ca j, ca j,n a j, a j,n a n, a n,n = a, a,n a i, a i,n a j, a j,n a n, a n,n + c a, a,n a j, a j,n a j, a j,n a n, a n,n = a, a,n a i, a i,n a j, a j,n a n, a n,n הטננימרטדה תא הנשמ אלש הלועפ תאז רמולכ םיבשחמ ךיא הארנ הלחתה רותב הטננימרטדה תא בשחל ליבשב ילכ ונל ןתונ הז תונוילע תוישלושמ תוצירטמ לש הטננימרטד תישלושמ תארקנ תאזכ הצירטמ םיספא קר ןוסכלאל תחתמ הל שיש הצירטמ A יהת 26

27 רמולכ ןוסכלאה ירבא תלפכמ איה A לש הטננימרדה (הנוילע a, a,2 a,n 0 a 2,2 a 2,n 0 0 a n,n = a, a 2,2 a n,n םיספא תרוש שי זא a n,n = 0 םא םדוקל המודב יד הרוש תולועפ עצבנ :החכוה תרחא0 תמאב איה הטננימרטדהו a, a,2 a,n 0 a 2,2 a 2,n a n,n a n,n 0 0 a n,n = a n,n a, a,2 a,n 0 a 2,2 a 2,n a n,n a n,n 0 0 תא תונשל ילב הנורחאה הדומעה לכ תא ספאל ידכ הנורחאה הרושב שמתשהל רשפא זאו הטננימרטדה = a n,n a, a,2 0 0 a 2,2 0 a n,n a n,n דע 'וכו ךישמהל רשפא תרחא 0 הטננימרטדהו םיספא תרוש שי זא a n,n = 0 םא ל עיגנ ףוסבש a n,n a n,n a, = a, a 2,2 a n,n שרדנכ :הטננימרטד בושיחל אמגוד הארנ וישכע הצירטמה לש הטננימרטדה תא בשחנ 33 אמגוד

28 R= 2 R R 3=R 3 2R 2 נדרג אותה, עד שנגיע לצורה משולשית עליונה R2=R2 R עכשיו אפשר לחשב את הדטרמיננטה על ידי מעקב על הפעולות כשמגיעים למטריצה משולשית אפשר כבר לדעת מה הדטרמיננטה = = = 0 = = 2 2 ( 3 = זאת דרך אפקטיבית לחישוב דטרמיננטה אבחנה 34 פעולות שורה יכולות לשנות את הדטרמיננטה אבל הם לא יכולות לשנות אותה ממספר שהוא לא 0 ל 0 או להפך מהאבחנה הזאת אנחנו יכולים להסיק את המשפט החשוב ביותר בנוגע לדטרמיננטות משפט 0 35 A אם ורק אם A הפיכה הוכחה: ניזכר בדברים שלמדנו בפרק על הפיכות מטריצות אם A הפיכה אז אפשר לדרג אותה עד שמגיעים לI בגלל שפעולות שורה לא משנות מ 0 למספר שהוא לא 0 נקבל ש A 0 מצד שני, אם A לא הפיכה אז אפשר לדרג אותה עד למטריצה עם שורת אפסים B כבר ראינו ש = 0 B ולכן גם = 0 A אבל למעשה, כבר יש לנו דרך לבדוק אם מטריצה היא הפיכה או לא אז למה אנחנו צריכים דטרמיננטה? התשובה היא שלפעמים דטרמיננטה היא כלי יותר יעיל ומוצלח מהכלים האחרים שפיתחנו בעזרת ה' נראה מצב כזה בהמשך הקורס יש לנו עוד כמה דברים שאנחנו רוצים להגיד בקשר לדטרמיננטה לפני שנעבור לנושא הבא קודם כל אנחנו רוצים לחשב דטרמיננטה של מטריצות אלמנטריות זה בעצם לא קשה אנח וכבר יודעים איך פעולת שורה משנה דטרמיננטה והרי כל מטריצה אלמנטרית התקבלה מביצוע פעולת שורה על I נעבור על כל סוג 28

29 מטריצת החלפת שורות: מתקבל מהחפלת שתי שורות ב I ולכן הדטרמיננטה שלה היא = מטריצת כפל בסקלר 0 c: מתקבלת מהכפלת שורה ב c ולכן הדטרמיננטה היא c c = c מטריצת הוספת שורה אחת לאחרת: הדטרמיננטה שלה היא = זאת פעולה שלא משנה דטרמיננטה ולכן שימו לב שאפשר לנסח עכשיו את התובנה החשובה הבאה: EB = E B טענה 36 תהי E מטריצה אלמנטרית אזי הוכחה: זה נובע ממה שכבר ראינו בצד שמאל כתוב דטרמיננטה של מטריצה שביצעו עליה פעולת שורה אבל השינוי בדטרמיננטה בגלל פעולת השורה הוא בדיוק הדטרמיננטה של E AB = A B משפט 37 הדטרמיננטה היא כפלית הוכחה: נפריד לשני מקרים אלמנטריות ולכן אם A הפיכה, אפשר לכתוב אותה בתור מכפלת מטריצות AB = E E k B = E E k B = E E k B = A B עכשיו, אם A לא הפיכה אז גם AB לא הפיכה (זה משפט שראינו בפרק הקודם ולכן AB = 0 = 0 B = A B אנחנו נסיים את הפרק בכך שנראה עוד דרך אחת לחשב דטרמיננטות וזה על ידי פיתוח לפי שורה או לפי עמודה לא נוכיח למה הדרך הזאת נכונה רק נציג אותה יעזור לנו לתת כמה הגדרות קודם 29

30 הגדרה 38 תהי A מטריצה אומרים שמיקום,i j במטריצה הוא זוגי אם i + j זוגי אחרת הוא נקרא אי זוגי למשל במטריצה הבאה סימנו עם + את המקומות הזוגיים ועם את המקומות האי זוגיים הגדרה 39 תהי A מטריצה ריבועית המינור של מקום,i j היא המטריצה המתקבלת ממחיקת השורה ה i והעמודה ה j נסמן את המינור הזה M i,j A = M,2 = M 2,2 = ( ( למשל אז עכשיו ניתן נוסחא רקורסיבית לחישוב דטרמיננטה: משפט 30 כדי לחשב את הדטרמיננטה של A אפשר לעשות ככה: לבחור שורה כלשהיא לעבור איבר איבר בשורה ולכפול אותו בדטרמיננטה של המינור שלו ואז לסכום את כל מה שיצא עם סימן לפי הזוגיות/אי זוגיות של המקום אי אפשר להבין את ההסבר הזה בכלל צריך לראות דוגמא דוגמא 3 נפתח את הדטרמיננטה לפי שורה ראשונה 0 3 ( ( ( = = ( (8 = = 0 נפתח למשל לפי שורה שניה 0 3 ( ( ( = = 2( 2 + 2( 3(4 = = 0 30

31 בנוסחא זה נראה ככה נגיד שעושים פיתוח לפי שורה k: n A = ( j+k A k,j M k,j j= הערה 32 כל מה שעשינו בפרק הזה על שורות אפשר לעשות גם עם עמודות הדרך להסביר את זה היא במצעות השחלוף: משפט 33 t A = A אבל ברור ממנו שכל תכונה שראינו על דטרמיננטה בקשר לשורות לא נוכיח משפט זה עובדת גם בקשר לעמודות אבל מה הבנו כבר ש 0 A יש עוד שאלה שאפשר לשאול: נניח ש A הפיכה המשמעות של המספר? מה זה משנה אם יוצא או 00? יש לזה משמעויות גאומטריות שנדבר עליה בהמשך 4 מבוא (כבר לא כל כך קצר לתיאור גיאומטריה באמצעות וקטורים 4 וקטורים גיאומטריים ואלגבריים אנחנו רוצים לעשות גאומטריה בגיאומטריה מסתכלים על מישור או מרחב ומדברים על כל מיני דברים "ציוריים" שנמצאים בו נקודות, ישרים, צורות וכו' אפשר לדבר על גיאומטריה בפני עצמה במנותק מאלגברה אבל אחת מהתובנות הגדולות של הגיאומטריה היא שאפשר להשתמש באלגברה כדי לתאר אובייקטים גיאומטריים אפשר לתאר כל נקודה במישור על ידי שני מספרים (ערך x וערך y באופן דומה במרחב צריך 3 מספרים וכן הלאה אז בעצם אפשר להשתמש בוקטור n או n בשביל לתאר מרחב n מימדי ניקח את n R אלה כל וקטורי העמודה באורך n (אולי לפעמים לצורך נוחות נכתוב את הוקטורים בשורה במקום בעמודה נסמן מעכשיו את הקבוצה הזאת בפשטות R n (נדגיש כרגע שאנחנו מדברים על וקטורים "אלגבריים" כדי להבדיל אותם מוקטורים "גיאומטריים" שנציג עוד מעט אז יש לנו בעצם התאמה: וקטורים באורך 2 2 R נקודות במישור וקטורים באורך 3 3 R נקודות במרחב אפשר להגיד שכל וקטור ב R n מתאים לנקודה במרחב "n מימדי" הגישה הזאת מאפשרת לתאר אובייקטים גיאומטריים באמצעות אלגברה זה בדיוק מה שעושים בגיאומטריה אנליטית, באלגברה לינארית וגם באינפי למשל אפשר לדבר על הנושא הזה קורס שלם אנחנו רק נתמקד בכמה אספקטיים מסוימים הערה 4 נשים לב שבהינתן וקטור אלגברי u R n וסקלר α אז אפשר לבצע כפל בסדלר αu בדומה אם,u v R n אז יש לנו חיבור וקטורים רגיל (שהוא בעצם חיבור מטריצות לכן יש לנו שתי פעולות על וקטורים אלגבריים חיבור וכפל בסקלר 3

32 יש עוד סוג של וקטורים שחשוב לדבר עליו: וקטורים גיאומטריים אלה אובייקטים שיש להם כיוון וגודל אבל לא מיקום יש הרבה אלמנטים בפיזיקה שהם גודל וכיוון אבל ללא מיקום (כח, מהירות וכדומה אפשר לתאר וקטור גיאומטרי כחץ עם כיוון מסוים באורך מסוים אבל המיקום שלו לא חשוב גם לוקטורים גיאומטריים יש חיבור וכפל בסקלר כפל בסקלר מבצע מתיחה/כיווץ של הוקטור לפי הסקלר והיפוך כיוון עם הסקלר שלילי חיבור וקטורים u + v מתבצע על ידי "כלל המקבילית": שמים את הראש של u על הזנב של vואז u + v מתחיל בזנב של u ונגמר בראש של v [לצייר] למעשה אם מציירים את,u v כך שייצרו מקבילית אז u + v הוא אלכסון המקבילית למעשה וקטורים אלגבריים (שמתארים נקודות ווקטורים גיאומטריים הם בדיוק אותו מושג אין צורך להבדיל ביניהם אם ניקח וקטורי גיאומטרי u ונקבע את הזנב של החץ בראשית הצירים אז הראש שלו מגיע לנקודה מסוימת הנקודה הזאת היא וקטור אלגברי שמתאים לוקטור הגיאומטרי כלומר (3,,2 זו גם הנקודה וגם הוקטור שמתחיל ב (0,0,0 ונגמר ב( 3,,2 אולי בהתחלה זה נראה מוזר אבל זה זיהוי טבעי דוגמא 42 נסתכל על הוקטור הגיאומטרי שמתחיל בנקודה (2, ומסתיים בנקודה (5,5 אם נקבע את הזנב שלו בנקודה (0,0 אז הראש שלו יגיע לנקודה (3,4 ולכן הוא מתאים לוקטור האלגברי (3,4 באופן כללי וקטור גיאומטרי במישור שמתחיל בנקודה (x, y ומסתיים בנקודה 2 (x 2 y מתואר על ידי הוקטור האלגברי (x 2 x, y 2 y הזיהוי הזה מתאים היטב לפעולות שתיארנו חיבור וקטורים גיאומטריים מקביל בדיוק לחיבור הוקטורים האלגבריים שמתאימים להם כך גם עבור כפל בסקלר כל מה שנאמר כאן נכון גם למישור 2 R וגם למרחב 3 R 42 ישרים ומישורים בפרק הזה נסביר איך אפשר לתאר אלגברית ישרים ומישורים במישור ובמרחב זה ייתן לנו אינטואיציה ובסיס כלשהוא שיהיה חיוני להמשך קודם כל אני רוצה להציג פעולה חשובה שנקראת מכפלה סקלרית (או מכפלה פנימית ניקח שני וקטורי עמודה,u v R n המכפלה הסקלרית שלהם u v היא פשוט כפל המטריצות u t v = v אז 2 u v = u t v = ( = u ו 2 3 = = 7 דוגמא 43 ניקח בהמשך הקורס נדבר עוד הרבה על הפעולה הזאת כרגע אני רוצה רק להתמקד בעובדה אחת: 32

33 עובדה 44 שני וקטורים ("גאומטריים",u v הם ניצבים אם ורק אם = 0 v u עכשיו נעבור למה שאנחנו באמת רוצים לדבר עליו בתת פרק הזה: ישרים ומישורים 42 ישרים במישור נסתכל על המישור R 2 איך מתארים ישר במישור? אולי אתם רגילים לנוסחא y = ax + b אבל היא לא מספיק טובה לצרכים שלנו, כי היא לא מתארת ישרים שמקבילים לציר y באופן כללי ישר במישור מתואר על ידי הנוסחא ax + by = c כלומר ישר הוא אוסף הנקודות (y,x המקיימות את המשוואה ax + by = c למשל ציר x מתואר על ידי = 0 y (כלומר = 0 c (a = 0, b =, למשל נביט על הישר: 3x 5y = הנקודה (,2 נמצאת על הישר כי היא מקיימת את המשוואה הנקודה (,0 לא נמצאת על הישר כי היא לא מקיימת את המשוואה שימו לב: יש יותר מדרך אחת לבטא כל ישר ברור ש זה אותו ישר כמו x + 2y = 4 2x + 4y = 8 יש עוד דרך לתאר ישר באמצעות הצגה פרמטרית לכל ישר אפשר להתאים "וקטור כיוון גיאומטרי" שמכוון בכיוון של הישר (האורך של הוקטור לא משנה לנו ממש [לצייר] איך מוצאים את וקטור הכיוון הזה? צריך לקחת שתי נקודות על הישר ולהפחית אותן אחת מהשניה דוגמא 45 נסתכל על הישר = 4 2y x + נמצא שתי נקודות (שונות על הישר בדר"כ קל לראות פתרון: למשל אם = 0 x אז רואים ש = 2 y ואם = 0 y אז רואים ש = 4 x (במקרה הכי גרוע אפשר ממש לפתור מערכת משוואות לכן הן שתי נקודות על הישר לכן (0, 2, (4, 0 (4, 0 (0, 2 = (4, 2 הוא וקטור כיוון לישר זהו כמובן לא הוקטור כיוון היחיד גם (,2 ו (2,4 הם וקטורי כיוון לישר שלנו האם וקטור הכיוון מספק לנו מספיק אינפורמציה בשביל לקבוע מי הישר? 33

34 או לא הוא מספק לנו כיוון אבל יש אינוסף ישרים מקבילים עם אותו "כיוון" בנוסף לוקטור הכיוון צריך לתת נקודה אחת על הישר למעשה אפשר לתאר את הנקודות על הישר ככה: (4, 0 + t(4, 2 כלומר בוחרים נקודה על הישר ומוסיפים לה את וקטור הכיוון כפול פרמטר לכל t שנבחר ונציב אותו נקבל איזשהיא נקודה על הישר ולהפך לכל נקודה על הישר מתאים t שוב, אני מדגיש שזאת ממש לא הצגה יחידה גם מייצגים את אותו ישר (0, 2 + t(4, 2 (4, 0 + t(2, אז בעצם יש לנו שתי דרכים לתאר ישר במישור: על ידי משוואה או על ידי הצגה "פרמטרית" נרצה להסביר איך עוברים מהצגה אחת לאחרת צד אחד בעצם כבר עשינו הרגע אם נתון לי ישר על ידי משוואה אז כדי להגיע להצגה פרמטרית מוצאים שתי נקודות על הישר מחסרים ביניהן כדי להגיע לווקטור כיוון ואז מייצרים הצגה פרמטרית שהיא נקודה ועוד פרמטר כפול הווקטור כיוון דוגמא 46 נרצה בכל זאת להסביר שוב את הדרך הזאת: בעצם יש לנו מערכת משוואת עם משוואה אחת x + 2y = 4 אם נחשב פתרון כללי למטריצה הזאת אז נקבל ש y = t ו x = 4 2t ולכן פתרון כללי יהיה אבל זה שווה בעצם ל (4 2t, t (4, 0 + t( 2, שזה ייצוג פרמטרי לישר במילים אחרות: פתרון כללי למערכת משוואות ax + by = c הוא ייצוג פרמטרי ליישר שהיא מתארת איך עושים את הכיוון השני? נתונה הצגה פרמטרית, איך מוצאים הצגה במשוואה? אם נביט במשוואה ax + by = c אנחנו נפריד בין "וקטור המקדמים" (b,a לבין המספר c לגבי כל אחד מהם נסביר בנפרד איך למצוא 34

35 נתחיל בוקטור המקדמים: נסתכל רגע על משוואה של ישר כלשהיא 2x 3y = 3 וניקח שתי נקודות (x, y ו 2 (x 2, y על הישר אמרנו כבר ש (x 2 x, y 2 y הוא וקטור כיוון של הישר נשים לב ש 2x 3y = 3 2x 2 3y 2 = 3 2(x 2 x 3(y 2 x 2 = 0 ( 2 3 ( x 2 x y 2 y = 0 ו ולכן כלומר כלומר וקטור המקדמים ניצב לוקטור הכיוון של הישר מקדמים ככה מוצאים איזשהוא וקטור דוגמא 47 בואו נחזור לדוגמא הקודמת: יש לנו ישר שנתון בצורה פרמטרית (4, 0 + t(2, אנחנו מחפשים וקטור מקדמים (b,a שיהיה ניצב ל (,2 אז יש לנו משוואה ( ( 2 a b = 0 2a b = 0 כלומר צריך איזשהוא פתרון של המשוואה הזאת (כל פתרון שונה מ (0,0 יתאים שוב, קל לראות פיתרון למשל = aו = 2 b לכן וקטור המקדמים של המשוואה שלנו הוא (2, ולכן הישר מתואר על ידי משוואה x + 2y = c כמובן צריך עוד לקבוע את c (שימו לב שעבור ערכי c שונים מקבלים ישרים מקבילים בשביל זה פשוט מציבים נקודה אחת שאנחנו יודעים שהיא על הישר למשל (0,4 ואז נקבל = c x + 2y = 4 ולכן = 4 c כלומר היא הצגה במשוואה של הישר 35

36 422 ישרים ומישורים במרחב עכשיו ננסה לעשות דברים דומים במרחב איך מתארים ישר במרחב? אפשר שוב להשתמש בהצגה פרמטרית למשל : (, 2, 3 + t(4, 5, 6 הוא ישר "בכיוון" (6,4,5 שעובר בנקודה (3,,2 איך מתארים אותו על ידי משוואות? הפעם משוואה אחת לא תספיק שימו לב למשל ש 2x + 4y 5z = 0 מכילה את כל הוקטורים שניצבים ל (5,4,2 אינטואיטיבית ברור שזה לא רק ישר זה מישור שלם איך מציגים ישר? צריך שתי משוואות בשביל זה אינטואיטיבית זה מתאר משהו שוקטורי הכיוון שלו ניצבים ל 2 וקטורים זה כבר ישר דוגמא 48 למשל: x + y + z = 3 x y + 3z = איזה ישר המשוואות האלה מתארות? עושים כמו קודם מוצאים פתרון כללי במקרה שלנו יש מטריצה ( 3 3 ( אחרי דירוג מתקבל z משתנה חופשי אז אפשר להציב z = t ואז 2y + 2z = 2 y = t + ו x = y t + 3 = 2t + 2 ולכן הפתרון הכללי הוא ( 2t + 2, t +, t אז אפשר לייצג את הישר שלנו בצורה הפרמטרית הבאה: (2,, 0 + t( 2,, 36

37 אז שוב ייצוג פרמטרי מתקבל מפתרון כללי של מערכת משוואות בואו נעשה הפוך ניקח ייצוג פרמטרי וננסה למצוא מערכת משוואות לישר הזה: אנחנו עדיין מחפשים וקטורי מקדמים שהם ניצבים לוקטור הכיוון שלנו כלומר: (a, b, c 2 = 0 2a + b + c = 0 ולכן קיבלנו משוואה למערכת משוואות הזאת יש 2 משתנים חופשיים הפתרון הכללי שלה הוא b = s 2 c = s ו a = s 2 + s 2 2 כלומר ( s 2 + s 2 2, s, s 2 צריך למצוא שני וקטורים ניצבים נציב = s ו = 0 2 s ולהפך ונקבל ( 2,, 0, (, 0, 2 2 x + y = d ולכן משוואות שיתארו את הישר יהיו 2 x + z = d 2 איך מוצאים את d?, d 2 שוב על ידי הצבה של נקודה מסוימת נניח (0,2, ונקבל ש = 2 d ו = 2 d ולכן המשוואות 2 x + y = 2 2 x + z = מתארות את הישר שלנו (שימו לב! אלה לא המשוואות שהתחלנו איתן יש יותר מדרך אחת לתאר את אותו ישר שווה אולי לציין דבר אחד אם נעשה בחירה טפשית של פתרונות למשל ניקח = s, 0 = 2 s ופתרון שני = 2 s ו = 0 2 s אז נקבל בתור וקטורי מקדמים (,, 0, (, 2, 0 2 המשוואות שיגיעו מוקטורי המקדמים האלה לא יתארו ישר זה בעצם כמו משוואה אחת שחוזרת פעמיים 37

38 עכשיו, באמת מה קורה אם יש לי רק משוואה אחת? גיואמטרית זה צריך לתאר יצור שוקטורי הכיוון שלו ניצבים לוקטור אחד בלבד זה מישור איך עושים הצגה פרמטרית למישור? בואו נמצא פתרון כללי למשוואה דוגמא 49 למשל x + 2y + z = 3 אז יש לנו שני משתנים חופשיים z = s ו y = t הפתרון הכללי הוא את זה אפשר לפצל לכתיב פרמטרי כזה: (3 2t s, t, s (3, 0, 0 t( 2,, 0 + 2(, 0, כלומר יש לנו שני וקטורי כיוון ושוב נקודה אחת שנמצאת על המישור יש עוד דרך למצוא צורה פרמטרית שהיא גם תעזור לנו קצת לאינטואיציה מוצאים 3 נקודות על המישור שלא נמצאות על אותו ישר בדר"כ זה די קל למשל במישור שלמעלה אם = 0 y x = חייבים = 3 z ולכן 3 (0, 0, נקודה על המישור בדומה מוצאים שני וקטורי כיוון למשל: (3, 0, 0, (0, 3 2, 0 (3, 0, 0 (0, 0, 3 = (3, 0, 3 ואז המישור הוא 0 3 2, (3, = 0 (0, 3 2, 0 (3, 0, (3, 0, 0 + t(3, 0, 3 + s(3, 3 2, 0 מהכיוון השני אם נתון מישור באמצעות הצגה פרמטרית אפשר למצוא משוואה שתתאר אותו באותו אופן שעשינו קודם בדוגמא ממקודם, צריך למצוא וקטור מקדמים (c, a שיהיה,b ניצב גם ל (3,0,3 וגם ל (0 3 2,,3 אפשר למצוא אותו וקטור כזה על ידי פתרון מערכת משוואות 3a 3c = 0 3a 3 2 b = 0 ואז מוצאים את d על ידי הצבת נקודה כמו שעשינו קודם הערה: יש גם דרך יותר מתוחכמת לעשות את המעבר הזה שקשורה למשהו שנקרא מכפלה וקטורית אבל זה פחות חשוב לנו אז אני לא אציג אותה 38

39 43 היבטים גיאומטריים של נושאים קודמים אני רוצה לעבור על נושאים שכבר ראינו בעבר בהקשר אלגברי טהור ולהסביר איך הם קשורים לגיאומטריה נסתכל על מישור כאשר אנחנו פותרים מערכת משוואות לינארית ב 2 נעלמים אנחנו בעצם שואלים את השאלה הבאה: מצאו את כל הנקודות שנמצאות על כל הישרים שמופיעים במערכת אז יש כמה אפשרויות: או שיש נקודה אחת כזאת ואז יש פתרון יחיד או שאין כאלה (למשל: כי יש 2 ישרים מקבילים, או כי הקווים יוצרים משולש לצייר יכול להיות שיש אינסוף פתרונות אבל זה קורה רק אם כל המשוואות מתארות את אותו ישר באותו אופן מישורים במרחב מתואים על ידי משוואה ax + by + cz = d כאשר אנחנו פותרים מערכת משוואות לינארית ב 3 נעלמים אנחנו בעצם שואלים את השאלה הבאה: מצאו את כל הנקודות שנמצאות על כל המישורים שמופיעים במערכת אז יש כמה אפשרויות: או שיש נקודה אחת כזאת ואז יש פתרון יחיד או שאין כאלה (למשל: כי יש 2 מישורים מקבילים, או כי המישורים יוצרים משולש לצייר יכול להיות שיש אינסוף פתרונות, למשל אם החיתוך של כל המישורים הוא קו ישר או אם כל המישורים הם למעשה אותו מישור אפשר עקרונית להמשיך את ההסבר הזה למימד יותר גבוה אבל אי אפשר לדמיין את זה אז אפשר לתת פירוש גיאומטרי לכל מה שעשינו עם מערכות משוואות לינאריות נסיים את הפרק הזה עם הסבר לגבי המשמעות הגיאומטרית של דטרמיננטה: אם v,, v n וקטורים ב R n אז אפשר לשים אותם בעמודות (או שורות מטריצה ולקבל מטריצה ריבועית A הנפח של המקבילון שהוקטורים יוצרים הוא הערך המוחלט של הדטרמיננטה של A לצייר שימו לב: הדטרמיננטה יוצאת 0 אם המקבילון שנוצר לא באמת תופס n מימדים ולכן הוא מנפח 0 (ולמרות שכביכול יש לו "שטח" ממימד נמוך יותר אפשר להגיד יותר מזה על המשמעות הגיאומטרית של דטרמיננטה אבל זממנו קצר וצריך להתקדם בחומר 5 מרחבים וקטוריים דיברנו כבר פרק שלם על ישרים ומישורים אנחנו רוצים לדבר באופן יותר תיאורטי ושיטתי על "דברים כאלה" כמו ישרים ומישורים בשביל זה אנחנו מציגים את המושג של מרחב וקטורי הגדרה 5 תת קבוצה V R n נקראת מרחב וקטורי אם 3 התנאים הבאים מתקיימים 0 V לכל u, v V מתקיים ש u + v V לכל v V וסקלר α מתקיים ש αv V 39

40 דוגמא 52 נסתכל על הקבוצה V = {(t, t, t} R 3 זאת קבוצה שמכילה את כל הוקטורים שכל ערכיהם קבועים קל לבדוק שהיא מרחב וקטורי 2 הקבוצה שמכילה רק את וקטור ה 0 היא מרחב וקטורי 3 קבוצת הוקטורים מהצורה {(t V =,} היא לא מרחב וקטורי כי (, 0 + (, = (2, / V אפשר לתאר גיאומטרית די בקלות את תתי המרחבים של R 3 למשל: R 3 בעצמו, {0}, כל הישרים שעוברים דרך 0 וכל המישורים שעוברים דרך 0 מה עם ישרים ומישורים אחרים? זה לא כל כך נורא שאנחנו מזניחים אותם כי כל ישר/מישור כזה הוא הזזה של ישר שעובר ב 0 או אולי אמירה יותר מוצלחת: אם ניקח ישר/מישור כללי ונסתכל רק על "וקטורי הכיוון" שלו נקבל מרחב וקטורי באמצעות מרחבים וקטוריים אפשר לתאר הרבה דברים בקורס שלנו, אנחנו נזדקק להפשטה הזאת בעיקר בשביל שני מושגים בסיס ומימד למשל, הרגע אמרנו שישרים ומישורים מסוימים הם מרחבים וקטוריים אני מתאר לעצמי שאף אחד לא ייפול מהכסא אם נגיד שישר זה יצור ממימד ומישור זה יצור ממימד 2 מימד זאת מילה בשימוש יומיומי נפוץ אבל מה זה תכלס אומר? 5 בסיס ומימד עכשיו נתחיל לנתח לעומק מרחבים וקטוריים הגדרה 53 אם v,, v k וקטורים כלשהם אז הוקטור נקרא צירוף לינארי שלהם α v + + α k v k v,, v k אז V מכיל כל צירוף לינארי של אבחנה 54 אם V מרחב וקטורי ו V הוקטורים האלה הגדרה } 55 k Span{v,, v הוא אוסף הצירופים הלינאריים של הוקטורים v,, v k כלומר Span{v,, v k } = {α v + + α k v k } אולי זה נראה לא אינטואיטיבי כל כך, אבל {0} = Span נשים לב! לכל קבוצה A מתקיים ש Span A הוא מרחב וקטורי תמיד ניקח כמה וקטורים v,, v k איך יודעים אם וקטור u הוא צירוף לינארי שלהם? השאלה היא בעצם, האם קיימים מספרים α,, α k ככה ש זה בעצם מקביל ללפתור משוואה לינארית α v + + α k v k = u 40

41 ( השאלה היא ( ( דוגמא 56 האם הוקטור הוא צירוף לינארי של ו 2 בעצם האם יש α, α 2 ככה ש ( ( ( α + α 2 = 2 α + α 2 = שזה בדיוק לפתור את מערכת המשוואות α α 2 = 2 α ו = 3 2 α 2 = 2 במקרה הזה למשל, יש פתרון אחד והוא ייתכן שלמערכת לא יהיה פתרון ואז הוקטור הוא לא צירוף לינארי ייתכן גם שיהיו אינסוף פתרונות ואז לא רק שהוא צירוף לינארי אלא שיש אינסוף דרכים "לבטא" אותו כצירוף לינארי הגדרה 57 יהי V מרחב וקטורי אומרים שקבוצת הוקטורים v,, v k פורשת את V אם כל וקטור ב V הוא צירוף לינארי של v,, v k דרך אחרת להגיד את זה היא: Span{v,, v k } = V ( (, דוגמא 58 הוקטורים x + y 2 ( + x y ( 2 ( x = y פורשים את R 2 כי ( ( 2, 2 אבל הוקטורים ( 0 לא פורשים את R 2 למשל הוא לא צירוף לינארי שלהם כפי שאפשר ( לבדוק בקלות שימו לב! הקבוצה הזאת כן פורשת t את המרחב הוקטורי הקטן יותר } { למעשה כל קבוצה של וקטורים v,, v k t תפרוש את } k Span{v,, v 4

42 אבחנה 59 אם קבוצה של וקטורים היא פורשת את המרחב V אז כל קבוצה שמכילה אותה גם כן תפרוש את V אם יש לי קבוצה של וקטורים איך אני יודע אם הם פורשים את R n או לא? נתאר שיטה אחת: נניח שאני לוקח קבוצת וקטורים ושם אותם בשורות מטריצה האם פעולות שורה יכולות לשנות את הSpan שלהם? רמז: לא טענה 50 ניקח וקטורים v,, v k ונשים אותם בשוורת מטריצה נבצע פעולת שורה ה Span של הוקטורים החדשים הוא כמו של הישנים דוגמא 5 במרחב R 3 ניקח את וקטורי השורה ( R 2 = R 2 3R נבצע פעולת שורה למשל Span{ 2 3, ( } = Span{ 2 3, 3 } אז הוכחה: די ברור שהחלפת שורות וכפל בסקלר לא משנים Span גם הוספת שורה אחת לאחרת לא למשל אם u = α v + α 2 v 2 + α 3 v 3 וביצענו הוספת שורה אחת לאחרת ככה שעכשיו השורות הן v + cv 2, v 2, v 3 u = α (v + cv 2 + (α 2 α cv 2 + α 3 v 3 אז u עדיין ב Span עובדה 52 שורות של מטריצה מדורגת פורשות את R n אם ורק אם לכל עמודה יש איבר מוביל 42

43 לא נוכיח את הטענה בדיוק אבל נסביר את ההיגיון: כי זה המצב היחיד בו מטריצה מדורגת תוכל לפרוש את R n למשל פורש אבל לא פורש מסקנה 53 אם אנחנו רוצים לבדוק אם קבוצת וקטורים היא פורשת את R n אפשר לשים אותה בשורות מטריצה ולדרג בגלל שהדירוג לא משנה את ה Span הוקטורים פורשים אם ורק אם בכל עמודה יש איבר מוביל (כלומר, אין משתנים חופשיים עכשיו נרצה לדבר על מושג התלות שימו לב שוקטור האפס הוא תמיד (! צירוף לינארי של כל קבוצת וקטורים שהיא כי תמיד אפשר שכל המקדמים של הצירוף יהיו 0 צירוף לינארי כזה שבו כל המקדמים הם 0 נקרא צירוף לינארי טריויאלי לכן אפשר להגיד ש 0 הוא תמיד צירוף לינארי טריויאלי אבל לפעמים 0 הוא גם צירוף לינארי לא טריויאלי למשל = הגדרה 54 קבוצה של וקטורים v,, v n נקראת תלויה לינארית (ת"ל בקיצור אם 0 הוא צירוף לינארי לא טריויאלי שלה למשל הדוגמא האחרונה הראתה לנו ש, הם וקטורים תלויים לינארית, 2 הגדרה 55 קבוצת וקטורים v,, v n נקראת בלתי תלויה לינארית (בת"ל בקיצור אם היא לא תלויה לינארית במילים אחרות: אם מכריח ש α v + + α n v n = 0 α = = α n = 0 43

44 אבחנה 56 קבוצת וקטורים שמכילה את וקטור האפס היא תמיד תלויה לינארית כי אפשר לקחת צירוף לא טריויאלי כזה: v v n = אבחנה 57 אם בקבוצה מופיע אותו וקטור פעמיים, היא תלויה לינארית כי אפשר לקחת צירוף לא טריויאלי כזה: 0 v v + 0 v v n = 0 0 טענה 58 קבוצת וקטורים v,, v k היא תלויה לינארית אם ורק אם אחד הוקטורים (למשל v הוא צירוף לינארי של האחרים הוכחה: נדגים עם שלושה וקטורים העיקרון זהה לכל מספר של וקטורים נניח שאחד הוקטורים הוא צירוף לינארי של האחרים α 2 v 2 + α 3 v 3 = v v + α 2 v 2 + α k v k = 0 ואז הוא צירוף לינארי לא טריויאלי שמתאפס מצד שני, אם יש לנו צירוף לינארי לא טריוויאלי α v + α 2 v 2 + α 3 v 3 = 0 אז אחד המקדמים האלה אינו 0 נניח שזה α אז v = α 2 α v 2 + α 3 α v 3 כלומר v צירוף לינארי של האחרים טענה 59 אם } k v},, v היא קבוצה ת"ל של וקטורים ומוסיפים לה וקטורים היא נשארת ת"ל הוכחה: זה די ברור אם יש לנו צירוף לינארי לא טריויאלי אז הוא יישאר כזה גם עם תוסיף וקטורים (נניח, נותנים מקדם 0 לוקטורים החדשים מסקנה 520 אם } k v},, v היא קבוצה בלתי תלויה לינארית של וקטורים וזורקים ממנה חלק מהוקטורים אז הקבוצה החדשה היא עדיין בלתי תלויה לינארית 44

45 תהי קבוצת וקטורים } k v},, v איך יודעים אם היא תלויה לינארית? השאלה היא בעצם, האם קיימים סקלרים α,, α k שלא כולם 0 ככה ש α v + + α k v k = 0 α 2 3 דוגמא 52 למשל, האם הוקטורים הבאים תלויים לינארית? , 5 6, α α אז צריך להסתכל על המשוואה = זה יוצר לנו מערכת משוואות לינארית יש לה לפחות פתרון אחד α = α 2 = α 3 = 0 אבל אם יש יותר מפתרון אחד, כלומר אם יש אינסוף פתרונות (כלומר אם יש משתנים חופשיים אז הוקטורים תלויים לינארית אם יש רק פתרון יחיד אז הוקטורים בת"ל במקרה הזה אפשר לחשב שהוקטורים תלויים לינארית טוב עכשיו למושג חשוב מאוד הגדרה 522 קבוצה של וקטורים b,, b k במרחב וקטורי V נקראת בסיס אם היא גם בלתי תלויה לינארית וגם פורשת טענה 523 תהי } k v},, v קבוצה בת"ל של וקטורים אם נוריד ממנה וקטור, היא לא יכולה להיות פורשת הוכחה: [לדלג אם אין זמן] נניח שנזרוק וקטור נניח את v נניח בשלילה שמה שנשאר לנו } k {v 2,, v היא קבוצה פורשת ולכן v הוא צירוף לינארי של v 2,, v k אז בעצם v, v 2,, v k הם תלויים לינארית סתירה טענה 524 תהי } k v},, v קבוצה פורשת של וקטורים אם נוסיף לה וקטור, היא לא יכולה בת"ל הוכחה: [לדלג אם אין זמן] נניח שנוסיף לו וקטור u עכשיו בגלל ש } k v},, v היא כבר קבוצה פורשת u הוא צירוף לינארי של v,, v k ולכן u} {v,, v k, היא קבוצה תלויה לינארית (לפי הערה שראינו למעלה מסקנה 525 יהי } k b},, b בסיס אם נוסיף לו וקטור או נוריד ממנו וקטור הוא כבר לא יהיה בסיס 45

46 מה שזה אומר בעצם זה שבסיס מציג איזשהוא איזון של קבוצה גדולה מספיק לפרוש אבל קטנה מספיק כדי להיות בת"ל כל שינוי של וקטור יפר את האיזון הזה טענה 526 [לדלג אם אין זמן] יהיה } k b }בסיס,, b של מרחב וקטורי V כל וקטור u V הוא צירוף לינארי של איברי הבסיס באופן יחיד הוכחה: היות שהבסיס הוא קבוצה פורשת ברור שכל וקטור הוא צירוף לינארי של אברי הבסיס נותר להוכיח ייחידות אז נקבל ש ולכן α b + + α k b k = u = β b + + β k b k (α β b + + (α k β k b k = 0 אבל הבסיס הוא קבוצה בלתי תלויה לינארית ולכן הצירוף הלינארי היחיד שמתאפס הוא טריויאלי כלומר α β = = α k β k = 0 α = β,, α k = β k שזה מה שרצינו להוכיח יש רק דרך אחת להציג את u כצירוף לינארי של אברי הבסיס מסתבר שאם יש לנו קבוצה פורשת שהיא תלויה לינארית אפשר להקטין אותה לבסיס: טענה 527 תהי v,, v k קבוצה שפורשת מרחב וקטורי V אפשר למצוא לה תת קבוצה שהיא בסיס של V גם ההפך נכון אפשר לקחת קבוצה בת"ל ולהגדיל אותה עד שיתקבל בסיס טענה 528 תהי v,, v k קבוצה בת"ל אפשר להוסיף לה איברים עד שתהיה בסיס למה בסיסים זה דבר חשוב? יש כל מיני סיבות אבל הסיבה היחידה שנציג כאן היא שהם נותנים לנו דרך מדויקת לדבר על מימד משפט 529 כל שני בסיסים B ו C של מרחב וקטורי V הם בעלי אותו גודל הגודל הזה נקרא המימד של V ומסומן dim V לא נוכיח את המשפט הזה אבחנה 530 למעשה קורה יותר מזה: כל קבוצה פורשת של V חייבת להיות לפחות מגודל dim V וכל קבוצה בת"ל היא לכל היותר מגודל dim V זה בגלל שאפשר להגדיל קבוצה בת"ל עד לבסיס ולהקטין קבוצה פורשת עד לבסיס 46

47 למרחב וקטורי שהוא קו ישר יש איבר אחד בבסיס ולכן הוא ממימד למישור יש בסיס בגודל 2 ולכן הוא ממימד 2 וכן הלאה המימד של המרחב {0} הוא 0 כך אפשר לדבר באופן מדויק על מימד של מרחב וקטורי שווה לציין שיש עוד דרכים להגדיר מימד במתמטיקה ולאו דווקא של מרחב וקטורי אבל זה מחוץ לחומר של הקורס יש עוד משפט מעניין שקשור לבסיסים אני לא חושב שנשתמש בו בהמשך הקורס אבל בכל מקרה כדאי להציג אותו כי הוא תורם להבנה של החומר משפט 53 (השלישי חינם תהי v,, v k קבוצה של k וקטורים בתוך מרחב וקטורי V אם שניים מתוך התנאים הבאים מתקיימים אז גם השלישי מתקיים v,, v k קבוצה בת"ל v,, v k בסיס k = dim V לטובת תת הפרק הבא, אנחנו נציג כאן עוד שתי טענות שקשורות לאי תלות לינארית טענה 532 תהי A R m n מטריצה מדורגת מהוות קבוצה בת"ל אזי השורות של A שאינן שורות אפסים הוכחה: לא נוכיח בפירוט אבל נדגים: קל נסתכל על המטריצה אם יש צירוף לינארי של השורות שמתאפס α ( α2 ( α3 ( אז מהאיבר הראשון רואים שבהכרח מהאיבר השני רואים ש ומהאיבר הרביעי α = 0 α 2 = 0 α 4 = 0 אותו פרינציפ קורה בכל מטריצה מדורגת ע"י הסתכלות על האיברים המובילים רואים שהצירוף הלינארי היחיד שיכול להתאפס הוא הטריויאלי טענה 533 תהי A R m n מטריצה עם שורות בת"ל השורות בת"ל ביצוע פעולות שורה משאיר את 47

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן דר יפית מעין, מרכז אקדמי לב אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב 1 א. תכונות וקטורים תוכן עניינים 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 וקטור שוויון וקטורים

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 חשבון אינפיניטסימלי מתקדם הסיכומים של דינה מבוסס על הרצאות ותרגולים מאת: פרופ' רז קופרמן מר אורי שפירא ירושלים 007 תוכן עניינים מרחבים מטריים 3 נספח א' נספח ב' הגדרות ודוגמאות 3 קבוצות מיוחדות במרחב מטרי

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

Microsoft Word - vaidya.doc

Microsoft Word - vaidya.doc Preconditioners של וואידיה ברצוננו לפתור Axb כאשר המטריצה A היא מטריצה סימטרית חיובית (כל הערכים העצמיים שלה חיוביים) ודלילה (רוב הערכים בה הם אפס). דרך אחת לפתור מערכת לינארית כזאת היא הדרך הישירה: מציאת

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

שאלה 2. תכנות ב - CShell

שאלה 2. תכנות ב - CShell ביה"ס למדעי המחשב 4.2.2018 האקדמית נתניה מבחן מועד א' יסודות מערכות פתוחות סמסטר חורף, תשע"ח משך המבחן: שלוש וחצי שעות. יש לענות על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר כלשהו, פרט למחשבים, (מחשבונים מותר).

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

פונקציה מסדר ראשון; הגדרת קו ישר: - הצגה ע"י ביטוי אלגברי וגרפי

פונקציה מסדר ראשון;  הגדרת קו ישר: - הצגה עי ביטוי אלגברי וגרפי המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו פתח דבר ספר זה שלפניכם, "מתמטיקה לפיזיקאים" הוא פרי יוזמה של חברי צוות חמד"ע, המתמודדים כל שנה עם הצורך בהתאמת הידע המתמטי של תלמידי הפיזיקה לדרישות הלימודים. תודתי העמוקה

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

67865 כלים מתמטיים 7 בינואר 2014 מרצה: מיכאל בן אור מתרגל: צור לוריא איני לוקחת אחריות על מה שכתוב כאן, so tread lightly אין המרצה קשור לסיכום זה בשום

67865 כלים מתמטיים 7 בינואר 2014 מרצה: מיכאל בן אור מתרגל: צור לוריא איני לוקחת אחריות על מה שכתוב כאן, so tread lightly אין המרצה קשור לסיכום זה בשום 67865 כלים מתמטיים 7 בינואר 2014 מרצה: מיכאל בן אור מתרגל: צור לוריא איני לוקחת אחריות על מה שכתוב כאן, so tread lightly אין המרצה קשור לסיכום זה בשום דרך הערות יתקבלו בברכה nogarotman@gmailcom אהבתם?

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,65 באר-שבעISRAEL 058P.O.B. 65, BEER SHEVA 8 05, המזכירות האקדמית המרכז ללימודים קדם אקדמיים אלגברה - נוסחאות הכפל מקוצר גיליון תרגילים מס'

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Version 10 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq משוואות דפרנציאליות רגילות /ח wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ו,..006 מרצה: מתרגלת: גב' יעל כהן-סיגל. גב' ליאת לוונטל. משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. יש לענות על כל השאלות.. קראו

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

"עשר בריבוע", כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה.

עשר בריבוע, כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק משתנה משתנה וביטוי אלגברי פותח את השנה ואת לימוד האלגברה. רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה. בפרק אנו עוסקים תחילה בחוקיות. מהי חוקיות? המושג חוקיות, REGULARITY באנגלית, הוא מושג בסיסי להבנת תופעות טבע, רוב התופעות במדע וכן התנהגות

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

îáçï îúëåðú îñ' 1

îáçï îúëåðú îñ'  1 5 יח"ל מבחני חזרה במתמטיקה - במתכונת בחינות הבגרות לפי מיקוד הבחינה - קיץ 003 "כדי לקלוע למטרה צריך לכוון קצת למעלה ממנה" בעריכת: סרור אסעד אפריל 003 (úåãå ð 50) 'ñî úðåëúî ïçáî 'à ìç äøáâìà,øåùéîä úñãðä

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 5 מה בתרגול מחרוזות מערכים דו ממדיים מחרוזות (Strings) מחרוזת היא רצף של תווים. immutable על מנת ליצור ולטפל במחרוזות נשתמש במחלקה String למחלקה String מתודות שונות שמאפשרות פעולות

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) 5 עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי 5

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', 31.1.2017 מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבוני, דולב שרון הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי יחידות

קרא עוד

Microsoft Word - madar1.docx

Microsoft Word - madar1.docx משוואות דיפרנציאליות רגילות גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים וטעויות נפוצות

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME נכתב ע"י כרמי גרושקו. כל הזכויות שמורות 2010 הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל הקצאה דינמית )malloc( מערכים דו-מימדיים סיבוכיות: ניתוח כזכור, כדי לאחסן מידע עלינו לבקש זכרון ממערכת ההפעלה. 2 עד עכשיו: הגדרנו

קרא עוד