אנליטית לכיתת אמץ יא 11

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אנליטית לכיתת אמץ יא 11"

תמליל

1 8 ב: חלק הנדסה אנליטית - מעודכן בשנת פרק 1:- נתונה משוואת ה 3 : פרק -השוואה בין משוואת ישר למשוואת 33 R - : פרק 3 מציאת במשוואת ה 34 - : פרק 4 מציאת משוואת ה 38 - פרק 5: משוואת המשיק ל כתב וערך: יוסי דהן

2 9 - נתונה משוואת ה פרק 1: שאלה מספר 1: מבחן בגרות מועד מרץ תשס"ט 009 C D B A, ( 5 ( 5 נתון שמשוואתו 169 ה חותך את ציר ה בנקודות A ו-. C ואת ציר ה בנקודות B ו D ( ראה ציור(. מצא את שיעורי הנקודות. D, C B, A הראה כי 1( הקווים מקבילים BC AD ( המרחקים AB DC A( 17,0 B(0, 7 C( 7,0 א( (0,17D d AB d DC 338 m BC m AD ב 1 (. 1 שאלה מספר : מבחן בגרות מועד ב' תשס"ז 007 S ABCO 3.M שמרכזו ( 4 ( 3 נתון ה 5 ה חותך את הצירים בנקודות B, A ו- O ראה ציור( א. מצא את שיעורי הנקודות A ו B. ב. 1( מצא את שטח המשולש.ABO ( קוטר ה במאונך לציר ה. חותך את ה בנקודה C ראה ציור( מצא את שטח המרובע.ABCO B( A( 0,6 ב 1 ( 4 ב ( א( ( 8,0 S ABO 009 שאלה מספר 3: מבחן בגרות מועד אוקטובר תשס"ט B M O A M היא מרכז ה הנקודה ( ( 4 0 שמשוואתו ה עובר דרך נקודה O שהיא ראשית הצירים, ( B ראה ציור. בנקודה A ואת ציר ה בנקודה וחותך את ציר ה מצא את שיעורי הנקודות A ו B א. מצא את משוואת הישר.AB ב. האם הקטע AB הוא קוטר ה? נמק ג. מצא פי כמה גדול שטח המשולש ABO משטח המשולש.BMO ד. AB 8 ב( A( 4,0 B(0,8 ד( פי שטח המשולש ABO גדול פי ג( כן הוכחה( משטח המשולש.BMO

3 ג שאלה מספר 4: מבחן בגרות מועד מרץ תשס"ו ( 6 ( חותך את ה שמשוואתו הישר בשתי הנקודות A ו ( B ראה ציור מצא את שיעורי ה של הנקודות A ו B. א. נקודה C נמצאת על ציר ה ב. מצא את שיערי הנקודה C AC = BC כך שמתקיים חשב את שטח המשולש.ABC ג. 4 ג( C(6,0 ב( A( 5,4 א( (7,4B S ABC שאלה מספר 5: מבחן בגרות מועד חורף תשס"ט 009 ( 10 5 נתון שהמשוואה שלו היא היא מרכז ה ( ראה ציור הנקודה M חותך את ה בשתי נקודות A ו B 4 הישר A מימין ל B ( מצא את שיעורי הנקודות A ו B א. דרך הנקודה B העבירו קוטר ב. ב. הקוטר חותך את ה בנקודה ( C ראה ציור 1( מצא את שיעורי הנקודה C. ( מצא את שטח המרובע O OCMA ראשית הצירים( S OCMA 40 C (7,4 B ( 13, 4 א( 4 A (7, ב 1 ( ב ( שאלה מספר 6: מבחן בגרות מועד חורף תשס"ט 009 נתון שמשוואתו ומרכזו M. ' ( 5 ( ה חותך את ציר ה בנקודות C ו D ראה ציור א. מצא את שיעורי הנקודות C ו D. ב. ב חסום מלבן ABCD ראה ציור מצא את הקדקודים A ו B. ג. חשב את היקף המשולש.AMD P 36 B( 17,10 A( 7,10 D( 7,0 א( (17,0C ב(

4 31 מבחן בגרות מועד חורף תשע"ב 01 שאלה מספר 7:.M ומרכזו בנקודה ( 1 ( 5 נתון שמשוואתו 50 הן נקודות החיתוך של ה עם ציר ה- ראה ציור(. B A, מצא את שיעורי הנקודות.M, B, A א. 1( כל אחד מהקטעים AC ו BD הוא קוטר ב ( מצא את שיעורי הנקודות C ו-. D ב. 1( מצא את משוואת התיכון לצלע AC במשולש.ADC סמן ב E את נקודת החיתוך של המשך התיכון DM ( עם ציר ה. מצא את שטח המשולש.AEB תשובה סופית : C(4.10 D( 6.10 א ( M( 1,5 A( 6,0 (4,0B א 1 ( DM 1 ב 1 ( 4 ב ( 0 S AEB תשס"ז 007 שאלה מספר 8: מבחן בגרות מועד פברואר ( 6 ה 100 חותך את ציר ה בנקודות A ו B, ואת ציר ה בחלקו החיובי בנקודה E ראה ציור(. א. מצא את שיעורי הנקודות E., B, A מהנקודה E העבירו ישר, המקביל לציר ה וחותך את ה בנקודה נוספת D. מהנקודה D האריכו את הישר ED עד נקודה C, כך ש 3DC. ED = ב. חשב את שיעורי הנקודות D ו C. ג. חשב את שטח הטרפז. ABCD S ABCD 96 D( 1,8 C(16,8 A( 4,0 B(16,0 א( (0,8E ב( ג( שאלה מספר 9: מבחן בגרות מועד נובמבר תשע"ב 01 ( נתון שמשוואתו 5 ה חותך את ציר ה בנקודות A ו B,כמתואר בציור. א(. מצא את שיעורי הנקודות A ו - B. ב(. נקודה E נמצאת על ה ברביע הראשון. שטח המשולש ABE הוא 0. 1( מצא את שיעור ה של הנקודה E. ( מצא את שיעור ה של הנקודה E. ג(. מהנקודה E העבירו ישר המקביל לציר ה והוא חותך את ה בנקודה F. מצא את שיעורי הנקודה F נמק. F( 5, 4 ג(. E(5,4 ב (. 4 ב 1 (. B( 7,0 A( א( ( 3,0 E

5 3 פרק : -השוואה בין משוואת ישר למשוואת שאלה מספר 10: מבחן בגרות מועד חורף תש"ע 010 S OCB ( 3 ( 6 נתון שמשוואתו 45 ה עובר דרך ראשית הצירים (0,0 O. וחותך את הצירים גם בנקודות A ו- B. ( ראה ציור( (. מצא את השיעורים של הנקודות A ו- B. (. דרך O מעבירים אנך לקוטר.AB האנך חותך את ה בנקודה C. 1( מצא את משוואת הישר.OC ( מצא את השיעורים של הנקודה C. 3( מצא את שטח המשולש.OCB 1 C(9.6,4.8 ג ( OC א( B(6,0 A( 0,1 ב 1 ( ב 3 ( 005 שאלה מספר 11: מבחן בגרות מועד ב' תשס"ה המקביל 16 D(6.4,3. ( ( 4 0 כמתואר בציור. חותך את הצירים בנקודות C,, B, A ישר העובר דרך A ומאונך ל BC חותך את ה בנקודה נוספת D. C,, B, A מצא את השיעורים של הנקודות א. מצא את המשוואה של.AD ב. דרך נקודה D העבירו ישר המקביל ל BC ג. מצא את משוואת הישר המקביל. ג 1 ( 1 AD ב( A( 0,0 B(0,8 (4,0C א( ג ( שאלה מספר 1: מבחן בגרות מועד חורף תשס"ט 009 C B D A, ( 3 ( משולש ABC חסום ב שמשוואתו 50 ראה ציור(. משוואת הישר AB היא 1 א. מצא את שיעורי הנקודות A ו- B. D ( O, היא אמצע הצלע AC ראה ציור(. ב. הנקודה, 1( מצא את שיעור ה של הנקודה C. ( מצא את שיעור ה של הנקודה C אם ידוע כי שיעור זה גדול מ. 4 ב. 1 ( A( 4,9 B(, א. ( 3 C (. 3 C

6 33 - מציאת R פרק : 3 במשוואת ה שאלה מספר 13: מבחן בגרות מועד חצב/ ברק תש"ע 010 S BDC 0 בציור שלפניך הריבוע ABCD חסום ב שמשוואתו ( 5 R נתון : שיעורי הקדקוד D הם (0,1D. AC ד( R חשב את (. מצא את שיעורי הקדקוד B. ב(. מצא את משוואת הישר.AC ג(. חשב את שטח המשולש.BDC ד( תשובה סופית : 1 6 ג( B(4,9 ב( R 0 p שאלה מספר 14: מבחן בגרות מועד א קיץ תשע"ד M ומרכזו ( 5 נתון שמשוואתו R הנקודה (4,8 A נמצאת על ה. א. מצא את R ורשום את משוואת ה. דרך הנקודה A העבירו ישר המקביל לציר ה. הישר חותך את ה בנקודה נוספת B. ראה ציור(. ב. 1( מצא את משוואת הישר המקביל לציר ה. ( מצא את שיעורי הנקודה B. ג. 1( הראה בעזרת חישוב כי ה עובר דרך ראשית הצירים O. ( מצא את היקף המשולש.BMO בתשובתך דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. B ( 4,8 ב ( 8 ב 1 ( ( 5 א( 5 R 5 ג 1 ( ג ( שאלה מספר 15: מבחן בגרות מועד חורף תשע"ה 015. נתון המקיים : R 4 ( הנקודה M היא מרכז ה. הנקודה ( 6. B (, נמצאת על ה ראה ציור(. d AD 8 D ( 6, 6 A(6. א(. מצא את R ורשום את משוואת ה. ב( מצא את משוואת הישר.BM הישר BM חותך את ה בנקודה נוספת A. ג. מצא את השיעורים של הנקודה A. דרך הנקודה A העבירו ישר המקביל לציר ה -. הישר חותך את ה בנקודה נוספת D ראה ציור( 1(. מצא את השיעורים של הנקודה D. ( מצא את אורך המיתר.AD ג( א( ( 4 ( 0 ב( 10 ד 1 ( ד (

7 ד ג ג ג ג ג 34 שאלה מספר : 16 מבחן בגרות מועד פברואר תשע"ג 013. בציור שלפניך נתונים שני ים שמשוואותיהם הן: R ( 3 ( 7 ( 6 4 הנקודות A ו B הן מרכזי הים הנתונים. א( עובר דרך ראשית הצירים ראה ציור( מצא את רדיוס ה. ב( דרך מרכז ה הנקודה B העבירו ישר המקביל לציר ה. הישר חותך את ה בנקודה C כמתואר בציור( מצא את שיעורי הנקודה C. ג( דרך הנקודה C העבירו אנך לציר ה-, החותך אותו בנקודה D שאינה מסומנת בציור( מצא את שטח הטרפז.ABCD תשובה סופית : 4 C(9,6 א( R 3 S ABCD פרק : 4 - מציאת משוואת ה מבחן בגרות מועד יולי תשס"ז 007 שאלה מספר 17:. B(8,10 בריבוע ABCD 1 9 היא משוואת האלכסון AC 6 היא משוואת האלכסון BD מצא את שיעורי נקודת חיתוך האלכסונים א. מצא את שיעורי הקדקוד D. ב. מצא את משוואת ה החוסם את הריבוע.ABCD ג. 0 D(4, ב( חיתוך האלכסונים (6,6 M א( ( 6 ( 6 שאלה מספר 18: מבחן בגרות מועד ב' תש"ע 010 שמרכזו (,4 עובר דרך ראשית הצירים (0,0 O ראה ציור(. A A(, (. 1( מצא את רדיוס ה. ( רשום את משוואת ה הנקודה A ששיעור ה שלה הוא ונמצאת על ה, ברביע השני. מצא את שיעור ה של הנקודה A. (. ה חותך את ציר ה בנקודה נוספת, B ואת ציר ה בנקודה נוספת C ראה ציור(. 1( מצא את שיעורי הנקודות B ו - C ( האם המיתר AO מקביל למיתר? BC נמק חשב את שטח המשולש.AOB תשובה סופית : ( 4 א ( R mao m BC B ( 4,0 C (0,8 1 S AOB ד( 4

8 ג ג 35 שאלה מספר 19: מבחן בגרות מועד חורף תשס"ח 008 קדקוד C של המלבן ABCD מונח על ציר ה וקדקוד B של המלבן מונח על ציר ה ( ראה ציור של קדקוד A הוא. 10 שיעור ה- 8 ומשוואת הצלע AB היא א. מצא את המשוואה של הצלע BC מצא את שיעורי הקדקודים C., B, A ב. AC הוא קוטר ב ג. 1( מצא את משוואת ה. ( מצא את נקודת החיתוך של ה עם ציר ה- A( 10,1 C(0, B(4,0 ב( 1 BC א( (4,0 (6,0 ג ( ( 5 ( 7 ג 1 ( 50 תשס"ה 005 שאלה מספר 0: מבחן בגרות מועד חורף 0 90 ( ABC זווית = B במשולש ישר זווית קדקוד C נמצא על ציר ה ראה ציור( B( 5,4 נתון A(1, מצא את המשוואה של.BC * מצא את שיעורי הנקודה C. (. מצא את משוואת ה שהקוטר שלו הוא.AC האם הנקודה B נמצאת על ה שמצאת בסעיף ב'? נמק. ( 4 ( 1 10 א( C(7,0 ד(. כן שאלה מספר 1: מבחן בגרות מועד חצב / ברק תשס"ז 007 A C D B( 1, 4 A(9,0 קצות הקטע AB הם : דרך אמצע הקטע AB העבירו אנך DC לקטע.AB מצא את אמצע הקטע.AB 1( א. מצא את משוואת האנך. DC ( ב. מצא את משוואת ה שקוטרו.AB B ג. הישר 4 חותך בנקודה C את האנך, שאת משוואתו מצאת בתת סעיף א ( קבע אם נקודה C נמק על ידי חישוב נמצאת על ה שקוטרו AB א ( 8 א 1 ( M ( 5, האנך 45 0 ( 5 ( ב( 0 ג( לא.

9 36 שאלה מספר : מבחן בגרות מועד א' תשס"ט 009 S DCM ג( 1.5 נמצאת על הישר שמשוואתו 10 הנקודה M ראה ציור( 5 וגם על הישר שמשוואתו מצא את השיעורים של הנקודה M א. היא מרכז ה. הנקודה M ( 5 A,1 נמצאת על זה. ( ראה ציור( הנקודה 1( מצא את רדיוס ה. ב. ( רשום את משוואת ה חותך את ציר ה בנקודה C 5 הישר ג. חותך את ציר ה בנקודה ( D ראה ציור( והישר 10 מצא את שטח המשולש DCM ( 5 ( 5 16 R 4 ב 1 ( M ( 5, 5 שאלה מספר 3: מבחן בגרות מועד חורף תשס"ז 007 שמרכזו M חותך את ציר ה DB ו AC הם קטרים ב ( ראה ציור משוואת AC היא : 1 4.D ו A בנקודות משוואת DB היא : מצא את השיעורים של הנקודות, D, A ו M. א. מצא את משוואת ה. ב. הראה כי המיתרים DC ו AB מקבילים לציר ה. ג. מצא את שטח המשולש.DMC ד. ( 3 ( 5 ב( 5 A( 0,1 D(0,9 (3,5 M א( 1 ד( מקבילים לציר ה- m DC m 0 D( 0,9 C(6,9 ג( S DCM AB 3.01 שאלה מספר 4: מבחן בגרות מועד ב' קיץ תשע"ב בציור שלפניך שמרכזו M ברביע הראשון( ה המשיק לציר ה- בנקודה. B AB ו- AC הם שני מיתרים ב המאונכים זה לזה, BC הוא קוטר ה א(. נתון כי משוואת הישר, שעליו מונח המיתר AB. BC ונתון גם כי 10 1 היא 4 1( מצא את שיעורי הנקודה. B ( מצא את שיעורי הנקודה. C 3( מצא את משוואת ה. ב( 1( מצא את משוואת הישר שעליו מונח המיתר.AC ( מצא את שיעורי הנקודה. A 3( חשב את השטח המשולש.AMC א 1 ( B(8,0 א ( C(8,10 א 3 ( 5 10 ב 3 ( A(4, ב ( ב 1 ( 6 ( 8 ( 5 S AMC AC

10 37 שאלה מספר 5: מבחן בגרות מועד פברואר תשע"ה 015. נקודה A (4,0 בנקודה היא מרכז של ה המשיק לציר ה M שיעור ה של הנקודה M הוא 5. מצא את משוואת ה. א. ה חותך את ציר ה בשתי נקודות B ו - C. ב. מצא את השיעורים של הנקודות B ו - C. מצא את המשוואה של הקוטר המקביל ל.AC ג. חשב את שטח המשולש.ABC ד. ג( C ( 0, ב( (0,8 B ( 4 ( 5 5 א( ד( B C S ABC M A שאלה מספר : 6 מבחן בגרות מועד חורף תשע"ד 014. שמרכזו בנקודה (4 M, עובר בראשית הצירים 0 O(0,, וחותך את הצירים גם בנקודות A ו- B ראה ציור(. א. מצא את משוואת ה. ב. מצא את שיעורי הנקודות A ו-. B ג. הראה כי AB הוא קוטר ה. ד. דרך מרכז ה העבירו ישר המאונך ל-,AB החותך את ציר ה- בנקודה C. ראה ציור(. מצא את שיעורי הנקודה C. C( 6,0 A( 0,8 B(4,0 ( ( 4 א( 0 ב( ד( הוכחה ג( שאלה מספר 7: מבחן בגרות מועד חצב ברק תשע"ד 014. p 4 נתון שמרכזו M ורדיוסו.5 (10,0 א. רשום את משוואת ה. ב. הישר 4 חותך את ה בנקודות A ו B, כמתואר בציור. מצא את שיעורי הנקודה A ואת שיעורי הנקודה B. ג. דרך הנקודה B העבירו ישר המקביל לציר ה-. הישר חותך את ה בנקודה C ראה ציור(. 1( מצא את שיעורי הנקודה C. ( הסבר מדוע הקטע ACהוא הקוטר של ה. 3( מצא את היקף המשולש.ABC ( 10 ( א( 5 ג 1 ( ב( A ( 7,4 B (13,4 C ( 13, 4 ג ( מרכז הקטע AC הוא מרכז ה ג 3 (

11 ג ד 38 פרק 5: - משוואת המשיק ל ישר המשיק ל יוצר עם הרדיוס זווית של 90 מעלות.015 שאלה מספר 8: מבחן בגרות מועד א קיץ תשע"ה D (16,0 נתון שמשוואתו : 0 ( ( 4 ה חותך את ציר ה בחלקו החיובי בנקודה A. ראה ציור( א. מצא את השיעורים של הנקודה A. C. חותך את ה בנקודה AM הוא מרכז ה. המשך M ב. מצא את השיעורים של הנקודה C. דרך הנקודה A העבירו משיק ל. ג. מצא את משוואת המשיק. המשיק חותך את ציר ה בנקודה D. ד. מצא את השיעורים של הנקודה D. (0,8 A א( ( 4.0 C ב( ג( ד( 1 8 שאלה מספר 9: מבחן בגרות מועד חורף תשע"א 011 S AMB 6 ( 1 ( 3 5 הנקודה M היא מרכז ה. 7 הנקודה A היא נקודת החיתוך של הישר עם ה ראה ציור( ידוע שהנקודה A נמצאת ברביע הראשון מצא את השעורים של הנקודה A. (. מצא את שיפוע הישר.MA (. מצא את משוואת המשיק בנקודה A. (. דרך הנקודה M העבירו אנך לישר = 7 (. מצא את שטח המשולש.AMB האנך חותך את הישר בנקודה B ד( m MA ג( ב( א( (,7A.01 שאלה מספר 30: מבחן בגרות מועד א' קיץ תשע"ב S CDM 8 d DC 4 בציור שלפניך שמרכזו בנקודה M.. הן נקודות החיתוך של ה עם ציר ה D ו C נתון כי בנקודה (6,3 A ה משיק לישר 1 א( מצא את משוואת הישר שעליו מונח הרדיוס.AM ב( נתון כי מרכז ה M נמצא על הישר = 7 מצא את משוואת ה. ג( 1( מצא את אורך הקטע DC ( מצא את שטח המשולש CDM ( 4 ( 7 0 ב( AC א( 15 ג 1 ( ג (

12 שאלה מספר 31: מבחן בגרות מועד פברואר תש"ע A נתון ה 100 המשיק ל בנקודה, A הנמצאת ברביע השני, חותך את ציר ה בנקודה. B - O ראשית הצירים ראה ציור( שיעור ה- של נקודה A הוא 6. א( מצא את שיעור ה של נקודה A. ב( מצא את משוואת המשיק. ג( חשב את היקף המשולש.AOB 4 א( 8 ב( 16 ג( 30 P AOB 3 משיק שאלה מספר 3: מבחן בגרות מועד ב קיץ תשע"א M ( ( מרכז ה( בסרטוט שלפניך נתון שמשוואתו R הנקודות A ו B הן נקודות החיתוך של ה עם ציר ה. הנקודה C נמצאת על ה ברביע הראשון. נתון כי אורך הקטע AB הוא 10 יחידות. א. מצא את. R ב. מצא את שיעורי הנקודות A ו B. C. משיק ל בנקודה ג. נתון כי הישר ( מצא את שיעורי נקודה. C ( דרך הנקודה C העבירו ישר המקביל לציר ה וחותך את ה בנקודה D. מצא את שטח המשולש.CDB תשובה סופית : A(,0 B(1,0 ב( ( 7 א( 5, R 5 ג 1 ( (3,3C ג ( ד( 7 S CDB 005 שאלה מספר 33: מבחן בגרות מועד נובמבר תשס"ה נתון ה ( 4 ( 7 0 ה חותך את ציר ה בשתי הנקודות A ו B ( ראה ציור א. מצא את שיעורי הנקודות A ו B. 1 הישר משיק ל הנתון בנקודה C. ב. מצא את השיעורים של נקודה ההשקה C ג. מצא את משוואת הישר העובר דרך הנקודה C ומקביל לציר ה. 3 C(6,3 א( B(0,5 A( 0,9 ב( ג(

13 40 שאלה מספר 34: מבחן בגרות מועד א' קיץ תשס"ט 009 S ABM נקודה M היא מרכז ה.( שמשוואתו 3 ( 4 5 בנקודה 8 A ( 6, מעבירים משיק ל. המשיק חותך את ציר ה בנקודה B ראה ציור( מצא את משוואת הישר AM א. מצא את משוואת המשיק. ב. חשב את שטח המשולש.ABM ג. 3 1 ב( 4 א( ג( שאלה מספר 35. מבחן בגרות מועד א' קיץ תשע"א 011. חותך את החלק 3 ה 169 החיובי של ציר ה בנקודה A. BC הן נקודות על ה כך ש C ו B מקביל לציר ה ראה ציור(. C ( 1 נתון כי ( 8, (א(. מצא את שיעורי הנקודות A ו B. ב(. חשב את אורך הקטע.BC ג(. חשב את שטח המשולש.ABC ד(. מצא את משוואת המשיק ל בנקודה A. d BC 4 ב( B( 1, 8 א( (0,10A ג( 16 ד( 10 S ABC שאלה מספר 36: מבחן בגרות מועד נובמבר תש"ע 010 הנמצאת מחוץ ל יוצאים מנקודה F שני משיקים ל שמרכזו M היא: (0,7A משוואת המשיק בנקודה 3 ראה ציור( 5 היא: ומשוואת המשיק בנקודה 1 B( 8, מצא את שיעורי נקודה F. א( מצא את השיפוע של MA ואת השיפוע של.MB ב( 1 ( מצא את שיעורי הנקודה M. ( חשב את שטח המשולש.AMF ג( 1 ( חשב את שטח הדלתון.AMBF ( M (,1 ב ( m 1 B m 3 A ב 1 ( 3 א( (1,11F 80 ג ( 40 ג 1 ( S AMBF S AMF

14 ג 41 שאלה מספר 37: מבחן בגרות מועד פברואר תשע"ב 01. C D B S CND N M 9 בציור שלפניך מתואר ריבוע ABCD שבו הצלעות AB ו - DC מקבילות לציר ה, הצלע BC מונחת על ציר ה, והצלע AD מקבילה לציר ה. האורך של צלע הריבוע הוא 6, ושיעור ה של הנקודה A הוא -. א( 1( מצא את שיעורי הנקודות C, B, A ו-.D ( הנקודה M היא נקודת המפגש של אלכסוני הריבוע, מצא את שיעורי הנקודה M. ב( מצא את משוואת ה החוסם את הריבוע. ג( 1( הישר NC משיק ל בנקודה, C מצא את משוואת הישר.NC ( הישר ND משיק ל בנקודה, D מצא את משוואת הישר.ND ד( מצא את שטח המשולש. CND M (3,1 ND 1 10 D( 6,4, C(0,4, B(0, A(6, א 1 ( ( ב( ג 1 ( א ( ג ( ד( A NC 1 4 ( 3 ( 1 18 שאלה מספר 38: מבחן בגרות מועד גנוז קיץ תשע"א 011 3=. נתון שמרכזו M נמצא על הישר 3 משיק ל בראשית הצירים ראה ציור( 4 הישר א. 1( מצא את השיפוע של.MO ( מצא את המשוואה של.MO 3( מצא את השיעורים של הנקודה M. מצא את משוואת ה. ב. הישר = 3 חותך את ה בשתי נקודות B ו C ( ראה ציור(. ג. 1( מצא את האורך של הקטע.BC ( מצא את שטח המשולש.OBC תשובה סופית : M ( 3, m MO א 1 ( ג 1 ( ( 3 ( 4 5. S OBC d BC שאלה מספר 39: מבחן בגרות מועד חצב/ברק תשע"ב 01 A( 6, בציור שלפניך נתון שמרכזו M. דרך הנקודה ( 3 שעל ה העבירו משיק ל, שמשוואתו 9 א( מצא את משוואת הישר.AM ב( נתון כי ערך ה של הנקודה M שווה לערך ה שלה. מצא את שיערי הנקודה M. ג( 1. מצא את רדיוס ה.. מצא את משוואת ה. R 5 R 5 ג 1 ( M ( 4, א( 1 6 ב( 4 AM ( 4 ( 4 ג ( 5

15 ג ג ד שאלה מספר 40: מבחן בגרות מועד א' קיץ תש"ע הנקודה M (4.3 היא אמצע הקטע AB ראה ציור( שיעור ה של הנקודה B הוא 6. (. 1( מצא את שיעור ה של הנקודה A. ( הנקודה A נמצאת על הישר שמשוואתו מצא את שיעור ה של A. 3( מצא את שיעור ה של B. ב. דרך הנקודות A ו B שמצאת את שיעוריהן, עובר. הקטע AB הוא קוטר ב זה ( ראה ציור (. מצא את משוואת ה. ג. הראה כי הישר שמשוואתו חותך את ה רק בנקודה אחת ( כלומר הישר משיק ל( ד. הישר 6 חותך את ה בנקודה B ובנקודה נוספת C מצא את משוואת הישר.AC C( 6,4 4 הוכחה ד( 4 ( 3 A(,4 B (6, AC 5 שאלה מספר 41: מבחן בגרות מועד חורף תשע"ג 013. בציור שלפניך נתון ה - O( 15 ראשית הצירים( הן נקודות החיתוך של ה עם הישר 5 B ו A AC הוא קוטר ב. א(. מצא את שיעורי הנקודות A ו B. ב(. מצא את משוואת הישר שעליו מונח קוטר ה,.AC ג(. מעבירים משיק ל בנקודה C. מצא את משוואת המשיק. ד(. ההמשך של הקטע AB חותך את המשיק בנקודה D. מצא את שיעורי הנקודה D. תשובה סופית : AC A( 5,10 B(5, א( ( 10 D ( 5, CD שאלה מספר 4: מבחן בגרות מועד ב קיץ תשע"ג 013..M ומרכזו ( 7 ( 5 נתון שמשוואתו היא : 5 4 כמתואר בציור. שבה העבירו ישר המשיק ל בנקודה L א( 1( מצא את השיפוע. ML שיעור ה- של L גדול מ- 1 ( ( מצא את המשוואה של המשיק בנקודה. L משיק ל בנקודה. B 1 הישר שני המשיקים נפגשים בנקודה F כמתואר בציור. 1( מצא את השיעורים של הנקודה F. ( מצא את שטח המשולש.FMB S FMB 5 F( תשובה סופית : ב 1 ( ב ( m ML

16 שאלה מספר 43: מבחן בגרות מועד נובמבר תשע"ג B C M D A E M הוא קוטר ה שמרכזו AB.( 5 ( 7 משוואת ה היא : 50. הן נקודות החיתוך של ה עם ציר ה- D ו C הנקודה B היא אחת מנקודות החיתוך של ה עם ציר ה-. כמתואר בציור. א( מצא את שיעורי הנקודות C, B ו- D. ב( דרך הנקודה A מעבירים משיק ל. המשיק חותך את ציר ה- בנקודה. E 1( מצא את שיעורי הנקודה A. ( מצא את משוואת המשיק. 3( חשב את שטח המשולש.CAE S ACE 108 משיק 1 A(10,1 1 תשובה סופית : B( 0, C(4,0 D(6,0 ב ( ב 3 ( 007 שאלה מספר 44: מבחן בגרות מועד נובמבר תשס"ז S ABD 3 D (6,1 5. ורדיוסו נתון שמרכזו M בנקודה ( (3,0 A ה משיק לציר ה ראה ציור( (0,1 B ו C וחותך את ציר ה בנקודות מצא את משוואת ה. א. חשב את אורך הקטע.BC ב. D היא נקודה על ה כך ש CD הוא קוטר על ה ג. מצא את שיעורי נקודה D. חשב את שטח המשולש.ABD ד. סופית: תשובה 8 (0,9 C ב( ( 3 ( 5 5 א( ג( ד( d BC שאלה מספר 45: מבחן בגרות מועד חצב / ברק תשס"ט 009 B M C A C (,10 שמרכזו בנקודה M משיק לציר ה בנקודה (8,0 A, וחותך את ציר ה בנקודה (0,16 B ראה ציור. א. 1( מצא את שיעור ה של הנקודה. M ( מצא את שיעור ה של הנקודה M. ב. מצא את משוואת ה. ג. ה שאת משוואתו מצאת בסעיף ב, עובר דרך הנקודה חשב את שטח המשולש.AMC S AMC 50 ( 8 ( א 1 ( 8 א ( ב(. ג(.

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

בחינה מספר 1

בחינה מספר 1 תוכן העניינים בחינה מספר 1 4 אלגברה: 4 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: בחינה מספר 6 אלגברה: 6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 7 בחינה מספר 3 8 אלגברה: 8 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 9 בחינה מספר 41 אלגברה: 01 חשבון

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

08-78-(2004)

08-78-(2004) שאלון 00 מיקוד במתמטיקה מהדורת חורף תשס"ט 009 כתיבה: זיקרי אלברט, שמש שלמה - shemesh4@walla.co.il צוות עריכה מקצועית: ריטרבנד אוהד, נאות רז, מן מנחם, דוד ניר, ארביב עמוס, שטולבך אירית, שניידר איתן, כהן

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

îáçï îúëåðú îñ' 1

îáçï îúëåðú îñ'  1 5 יח"ל מבחני חזרה במתמטיקה - במתכונת בחינות הבגרות לפי מיקוד הבחינה - קיץ 003 "כדי לקלוע למטרה צריך לכוון קצת למעלה ממנה" בעריכת: סרור אסעד אפריל 003 (úåãå ð 50) 'ñî úðåëúî ïçáî 'à ìç äøáâìà,øåùéîä úñãðä

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי יחידות

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) 5 עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי 5

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلتين الاعدادية والثانوية מרובע חסום ועקשן, או נכדי מסר לטיפולי בעיה בגיאומטריה מדור: כתב: תקציר: זה קרה לי בכיתה אברהם

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה - יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. התייחסות רצינית להכנת העבודה היא תנאי

קרא עוד

במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים (3 יח ל שאלון 182/183) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליק

במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים (3 יח ל שאלון 182/183) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליק במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים ( יח ל שאלון 8/8) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MYGEVACOIL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליקציית MYGEVA חדש! אותי מאחור חפשו לשנת 08-09 עדכני הקדמה מורים

קרא עוד

Microsoft Word - shedva_2011

Microsoft Word - shedva_2011 שיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,65 באר-שבעISRAEL 058P.O.B. 65, BEER SHEVA 8 05, המזכירות האקדמית המרכז ללימודים קדם אקדמיים אלגברה - נוסחאות הכפל מקוצר גיליון תרגילים מס'

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) - עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לכל תלמידי

קרא עוד

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז'. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. לחידות גפרורים יש לעיתים פתרונות רבים. אנו הצענו במחוון אחד: ישנו

קרא עוד

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63>

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63> מתמטיקה א' לכלכלנים גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל- כתב ופתר גיא סלומון

1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל-   כתב ופתר גיא סלומון חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי II גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

פונקציה מסדר ראשון; הגדרת קו ישר: - הצגה ע"י ביטוי אלגברי וגרפי

פונקציה מסדר ראשון;  הגדרת קו ישר: - הצגה עי ביטוי אלגברי וגרפי המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו פתח דבר ספר זה שלפניכם, "מתמטיקה לפיזיקאים" הוא פרי יוזמה של חברי צוות חמד"ע, המתמודדים כל שנה עם הצורך בהתאמת הידע המתמטי של תלמידי הפיזיקה לדרישות הלימודים. תודתי העמוקה

קרא עוד

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי- 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד - 567 שמח, - 784 עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-זוגיים. ד זוגיים. ה 10, כתום. א 9. 4, 1, ב מספר המבנה בריבוע.

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של א. מערכות צירים א.. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים. פונקציות במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של רחובות: שדרות בכיוון מאונך ויותר מ- רחובות בכיוון מאוזן. ראו דוגמה. לרחובות

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

Microsoft Word - madar1.docx

Microsoft Word - madar1.docx משוואות דיפרנציאליות רגילות גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים וטעויות נפוצות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

כיף עם ג'ף חלק ב' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים. עריכה: ג'ף סייח

כיף עם ג'ף חלק ב' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים. עריכה: ג'ף סייח כיף עם ג'ף חלק ב' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים. עריכה: ג'ף סייח www.kefwithjeff.org + = + = 0 + 0 = 0 + = 0 = 0 = 00 = 00 = 0 0 = 0 x = 0 x = 0 x 0 = x = x = : = 0 : = : = 00

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח

משוואות דפרנציאליות רגילות /ח qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Version 10 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq משוואות דפרנציאליות רגילות /ח wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 גישת ההעדפה הנגלית נושאי השיעור העדפה נגלית הפן התיאורטי הפן המעשי סטאטיקה השוואתית מדדי כמויות מיסים עקיפים לעומת מיסי גולגולת מדדי מחירים הקשרים בין המדדים השונים 2 הפן התיאורטי אנו צופים בסלים אותם

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

מומנט התמדה

מומנט התמדה מומנט התמדה מילות מפתח: גוף קשיח, מומנט התמד,)nertia( מומנט כוח,)Torque( מטוטלת פיסיקלית, מטוטלת פיתול הציוד הדרוש:, דיסקת אלומיניום תלויה על תייל, גלילים פליז תלויים על תייל, - גלילי פליז עם הברגה, משקלות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

אבי סיגלר, רות סגל ומשה סטופל תכונות גאומטריות מפתיעות המתקבלות לאחר הפיכתו של מרובע כלשהו לסריג תקציר המאמר מציג חקר תכונות מעניינות שקיימות במרובע ק

אבי סיגלר, רות סגל ומשה סטופל תכונות גאומטריות מפתיעות המתקבלות לאחר הפיכתו של מרובע כלשהו לסריג תקציר המאמר מציג חקר תכונות מעניינות שקיימות במרובע ק תכונות גאומטריות מפתיעות המתקבלות לאחר הפיכתו של מרובע כלשהו לסריג תקציר המאמר מציג חקר תכונות מעניינות שקיימות במרובע קמור כלשהו עם התפתחותו לסריג בעל שורות ועמודות המורכבות מתת-מרובעים. התכונות המיוחדות

קרא עוד