<4D F736F F D20F8E9E4E5E820E3E5E720F2F0F4E920E9F0E5E0F >

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20F8E9E4E5E820E3E5E720F2F0F4E920E9F0E5E0F >"

תמליל

1 ארגון אמון הציבור דוח ענף הריהוט פברואר

2 תוכן עניינים א. מבוא... 3 ב. מאפיינים בולטים של הענף... 3 ריבוי עסקים קטנים... 3 תלות של בית-העסק ביבואנים/יצרנים שונים... 4 גורם שלישי בעסקאות ריהוט מיובא...4 ג. דפוסי הליקוי העיקריים בענף... 5 אספקת מוצר פגום...5 איחור באספקת מוצר... 6 שירות לקוחות לקוי (לרבות בעיות במימוש אחריות) ד. ה. קושי בביטול עסקה ואי גילוי נאות...8 מסקנות והמלצות... 9 טיפים לצרכנים

3 מבוא א. במוקד התלונות של ארגון אמון הציבור מתקבלות מדי שנה מאות תלונות כנגד עסקים הפועלים בענף הריהוט, המהוות אחוז ניכר מכלל התלונות המתקבלות בארגון. ועוד. בענף הריהוט נכללים מספר סוגים של עסקים ובכלל זאת: חנויות מפעל המשווקות ריהוט מייצור עצמי, חנויות המציגות דוגמאות מספקים שונים אשר לאחר ההזמנה מתבצע הייצור, רשתות ריהוט בינלאומיות ענף הריהוט רווי במספר רב של עסקים, השונים בהיקף פעילותם, אולם מאפיין בולט בענף הינו ריבוי של עסקים קטנים. מבחינת פלח השוק, קיימת חלוקה בהתאם להתמחות העסקים: ריהוט משרדי, ריהוט ביתי, ריהוט לגן, ריהוט להרכבה עצמית, ריהוט עתיק ואתני ועוד. בשנים האחרונות, חלה תפנית משמעותית בענף, עם כניסתן של רשתות ריהוט בינלאומיות, דבר אשר השפיע על הענף הן בהיבט התחרות והן בהיבט השירות לצרכן. מהתלונות שהתקבלו במוקד התלונות של ארגון אמון הציבור ניתן ללמוד על דפוסי ליקוי חמורים בפעילות בעיה בענף. מרכזית בענף מתייחסת לנושא אספקת מוצרים פגומים, איחורים והעדר אספקה כלל של המוצר, כאשר לעיתים העדר האספקה נובע מסגירה של העסק. סגירתם של עסקים מהווה תופעה בעייתית בענף אשר עלולה להביא לפגיעה של ממש בציבור הצרכנים. בהמשך הדוח יפורטו דפוסי הליקוי העיקריים בהתנהלות הענף, כפי שעולים מהתלונות שהתקבלו במוקד התלונות של ארגון אמון הציבור, וינותחו בהקשר להוראות החוק הרלוונטיות. לסיכום יועלו מספר המלצות לשיפור ההתנהלות הצרכנית בענף לצד טיפים לצרכנים להתנהלות נבונה. ב. מאפייני הענף 1. ריבוי עסקים קטנים ענף הריהוט כולל עסקים רבים ומגוונים מבחינת היקף פעילותם בשוק. 'איגוד תעשיות הריהוט בישראל' הפועל בחסות התאחדות התעשיינים, מאגד לבדו פעילות של כ- 60 יצרני ומשווקי רהיטים בארץ. לצד בתי עסק המשווקים מוצרים המיוצרים בידיהם, קיימים משווקי רהיטים רבים הפועלים מול מספר יבואנים ו/או מספר יצרנים. בהתאם לכך, במקרה של תלונה או בעיה עם המוצר, כמו לדוגמה איחור באספקה או קבלת מוצר פגום, נתקלים צרכנים בתגובת בית העסק המפנה אותם ליבואן ו/או ליצרן, עימו לא התקשרו קודם לכן. כך, למעשה נתקל הצרכן בקושי רב לממש את זכותו לקבלת מוצר תקין ובמימוש האחריות למוצר. 3

4 2. גורם שלישי בעסקאות חלק מבתי העסק בתחום הריהוט עובדים עם גורם שלישי החיצוני לעסק, הן בתחום הובלת המוצרים והן בתחום ההרכבה. עובדה זו גורמת לכך שלעיתים בתי העסק מגלגלים את האחריות על שירותי ההובלה או על קבלן חיצוני שגרמו לכאורה לאיחור או להעדר האספקה או לפגם שהתגלה במוצר. הגורם החיצוני מצידו מטיל את האחריות על בית העסק עצמו, דבר המותיר את הצרכן עם ליקוי במוצר וללא כתובת ברורה לבעייתו. 3. ריהוט מיובא עסקים רבים מייבאים את מוצריהם מחו"ל, מה שגורם לעיתים לאיחורים משמעותיים באספקת המוצר, פגמים וקושי בביטולי עסקאות, בשל הטענה לפיה מוצר מיובא הינו בגדר הזמנה מיוחדת שלא ניתן לבטלה. יצויין כבר עתה, כי לעמדת ארגון אמון הציבור, העובדה שהריהוט מיובא מחו"ל אינה יכולה לאיין בכל מקרה את זכות הצרכן לבטל את העסקה. ג. המסגרת הנורמטיבית 1. ביטול עסקה: כאשר ביטול העסקה הינו בגין חרטה של הצרכן (בניגוד למקרה בו הביטול הינו בגין פגם במוצר), יחולו הוראות החוק הבאות: תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א : בהתאם לתקנות, ניתן לבטל עסקת ריהוט תוך 14 ימים מיום אספקת המוצר, כל עוד לא מדובר בהזמנה מיוחדת ("טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות"); המוצר לא הורכב בבית הצרכן; ולא נעשה שימוש במוצר. החוק אינו מגדיר מהו "שימוש" לגבי ריהוט (בעוד שבמוצרי חשמל ואלקטרוניקה שימוש מוגדר באופן ברור כחיבור לחשמל, גז או מים). יוער, כי החוק קובע במפורש כי פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תחשב שימוש או פגימה במוצר. בביטול העסקה העסק יכול לדרוש דמי ביטול בסך 5% מערך הקנייה או, 100 לפי הנמוך מביניהם. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א מאפשר ביטול עסקת מכר מרחוק (שנקשרה באינטרנט או בטלפון) תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או 14 ימים מקבלת הנכס או קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר מביניהם. העסק רשאי לגבות דמי ביטול בסך 5% או 100 לפי הנמוך מביניהם. זכות הביטול אינה תחול במקרה בו מדובר בהזמנה מיוחדת אשר בוצעה בהתאם למידות מיוחדות שביקש הצרכן או דרישות מיוחדות. 4

5 2. אספקת מוצר פגום: אספקת מוצר פגום על-ידי בית העסק מהווה הפרה של התחייבותו החוזית כלפי הצרכן לספק תמורת התשלום מוצר חדש ותקין, בהתאם לחוק המכר, התשכ"ח המגבלות הקבועות בחוק הגנת הצרכן ותקנות ביטול עסקה בנוגע להסדרים לביטול עסקאות ומגבלות הזמן, אינן חלות במקרה של ביטול עסקה בעקבות פגם במוצר, לרבות במקרה של אי-התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שהתקבל. חשוב להדגיש שלבית העסק אחריות על המוצרים אותם הוא מספק ואם מתברר שישנו פגם במוצר, זמן קצר לאחר אספקתו, על העסק לטפל בפגם בהתאם ולהשיב את המוצר למצבו הראשוני, ואף להחליפו במקרים מסויימים. לחילופין עומדת לצרכן הזכות לבטל את העסקה ללא מגבלת הזמן של ה- 14 ימים ולקבל את מלוא הסכום ששילם, ללא ניכוי דמי ביטול. על בית העסק לאסוף את המוצר הפגום על חשבונו מהמקום שאליו סופק או לשאת בתשלום משלוח המוצר בחזרה אליו. בנוסף מגדיר חוק המכר מצבי אי התאמה, בהם קמה לצרכן הזכות לבטל את העיסקה: "11. אי-התאמה המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר - (1 ( רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם; (2 ( נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם; (3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי.3 או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם; (4) נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה; (5) נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים. איחור באספקת המוצר: במקרה בו העסק אינו עומד בזמני האספקה שסוכמו, עומדת לצרכן הזכות לבטל את העסקה. במקרה שהעסקה שולמה באשראי, ניתן אף לפנות לחברת האשראי כאשר סעיף 10 חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו קובע כי על חברת האשראי לבטל חיוב לצרכן המודיע בכתב על אי קבלת המוצר שהזמין ומשחלף מועד האספקה שסוכם. ד. דפוסי הליקוי העיקריים בענף 1. אספקת מוצר פגום מבדיקת התלונות שהגיעו למוקד התלונות של ארגון אמון הציבור עולה דפוס ליקוי חוזר, לפיו צרכנים מקבלים מוצר פגום מבתי העסק: קרעים בבדי מערכות ישיבה, שבר ברהיט, כתמים על גבי רהיט שלא ניתן לנקות, צבע רהיט שדוהה/מתקלף זמן קצר לאחר אספקתו לצרכן ועוד. צרכנים רבים מלינים, כי בתי עסק סיפקו מוצרים פגומים ואף סרבו לנהוג על פי דרישות החוק ולאפשר לצרכנים לבטל את העסקה. צרכנים מלינים כי ביקשו להחליף מוצר פגום במוצר חדש ותקין אך בית העסק סרב והציע לתקן את המוצר הפגום. תלונות רבות מתארות מקרים בהם התיקון לא עלה יפה, גם 5

6 לאחר מספר נסיונות, כך שהצרכן, שהשקיע מכספו ומזמנו נותר עם מוצר חדש אך פגום, שלא ניתן לעשות בו שימוש. עוד עולה מהתלונות כי לעיתים מתבקשים צרכנים על-ידי בתי-העסק להגיע בכוחות עצמם עם המוצר הפגום או לאספו בעצמם, דבר אשר מצריך מהצרכנים לבזבז שעות עבודה, נסיעות וכדומה. דוגמאות לתלונות: צרכן הלין על ספה שקיבל במצב לקוי מהמובילים של חברת "קיקה". לטענתו, המובילים הכריחו אותו לחתום על הסכם קבלת המוצר לפני שראה את טיבו, ורק לאחר מכן, כשפתח האריזה, ראה את הקרעים והשברים במוצר. צרכנית הלינה על איחור משמעותי באספקה וכן אי אספקה של מוצר נוסף מחברת "רהיטי אלקנטרה". כמו כן הלינה על קרעים בספה לאחר שבועיים שנמצאו ברשותה. בנוסף ציינה כי שירות הלקוחות של העסק לקוי. צרכן הלין על קבלת מוצר פגום מחברת "ביתילי". לצרכן נמסר מהחברה שידביקו לו הפגם. הצרכן טען כי לא קנה מוצר "סוג ב'" ולכן דרש שיחליפו לו את המוצר במוצר חדש. צרכנית הלינה על סלון שלא תאם את שהזימנה מ"רהיטי שמרת ויסמן". כאשר פנתה לעסק במטרה לבטל את העיסקה, נתקלה בסירוב, כיוון שלטענת העסק, הצרכנים חתמו על אישור אספקה. עם זאת, לטענת הצרכנית, היא לא יכלה לדעת שהסלון שהיה עטוף בניילונים אינו תואם את המוזמן. הליכים משפטיים: בעניין ת"ק (אש') אוחנה נ' ביתילי (ניתן ביום , פורסם בנבו), התובעת רכשה מספר רהיטים מהעסק כאשר כולם נמצאו פגומים (אי התאמה, פגם וכד'). בית-המשפט קיבל את התביעה והורה לעסק לפצות את התובעת בסך ת"ק (י-ם) כהן נ' עיצוב ויצור רהיטי ילדים, 5 נגרים (ניתן ביום , פורסם בנבו) המדובר במיטה שנשברה במהלך ההובלה. העסק סירב לתקן את המוצר. התביעה התקבלה חלקית, ובית המשפט העמיד שתי אופציות בפני התובעים: להחזיר המיטה ולקבל עבורה 3700 מהעסק או להשאיר את המיטה שהנתבעים יתקנו אותה ויפוצו ב איחור באספקת מוצר מהתלונות שהתקבלו במוקד ארגון אמון הציבור עולה דפוס חוזר של איחור משמעותי באספקת המוצר וזאת חרף גביית התשלום עבורו. לעיתים איחור זה הופך לאי אספקת מוצר. למרות שלפי החוק זכאי הצרכן לבטל את העיסקה במקרה זה ולקבל את כספו חזרה, צרכנים רבים מלינים כי עסקים נוקטים סחבת בביטול העיסקה והשבת התשלום לצרכן. בנוסף תלונות אלו מלוות לרוב בהלנה על שירות לקוחות לקוי. דוגמאות לתלונות: צרכנית הלינה שקנתה מ"גיגי סליפ" חדר שינה. הובטח לה זמן אספקה של שבועיים. לאחר שבועיים נמסר לה מהעסק שאספקת המוצר תתעכבר בשבוע ימים. הצרכנית שריינה את היום 6

7 לקבלת הריהוט, אך המוביל התקשר ומסר שמועד האספקה יחדה ביום. יום למחרת, שוב נחדה מועד האספקה. כשניסתה הצרכנית ליצור קשר טלפוני עם העסק לא נענתה. כאשר דרשה שיספקו לה את המוצר במידיית או שתבטל את העיסקה ניתק לה המוביל את הטלפון. צרכנית הלינה שרכשה מחברת "ביתילי" רהיטים ומוצרים נוספים. מועד האספקה הובטח לה בעל-פה ולא הופיע בטופס ההזמנה. הצרכנית קיבלה שהובטח בהזמנה (לאחר טרטורים ושירות לקוחות לקוי). בתלונה, וכמחווה שירות הוסיפו פיצוי של 150 בתווי קנייה. את המוצר ימים כ- 15 מתגובת העסק לאחר התאריך עלה שהם טיפלו צרכנים הלינו כי רהיטי עין חרוד הפרו את החוזה שנחתם ביניהם, לפיו המוצר יסופק עד 45 ימים. בפועל האספקה התארכה רבות. הצרכנים. הליכים משפטיים: מתגובת העסק עלה התלונה כי טופלה לשביעות רצונם של ת"ק (חי') שוקרון נ' חמישה נגרים (ניתן ביום , פורסם בנבו) הצרכן רכש מהעסק חדר שינה. הוא הדגיש כי הכרחי שהמוצרים יסופקו עד תאריך מסוים (לצורך מתנת הפתעה ליום-הולדת). העסק הסכים לתנאי ואף ציין זאת בהזמנה. מספר ימים לפני מועד האספקה המתוכנן נמסר לצרכן כי המוצרים יגיעו 33 ימים לאחר מכן. הצרכן דרש פיצוי על האיחור המוגזם, סיכול ההפתעה ועוגמת נפש. השופט קיבל את התביעה אך אישר פיצוי מופחת של ת"ק (ת"א) כזמה נ' רהיטי ארצינו 2005 בע"מ (ניתן ביום , פורסם בנבו) הצרכן רכש מוצרים מבית העסק שלא סופקו לו כלל, וגם לא היה לעסק יכולת לספקם. השופט הורה על קבלת התביעה, השבת התשלום לצרכן והעסק נדרש בתשלום הוצאות משפט. 3. שירות לקוחות לקוי מרבית התלונות שמגיעות למוקד התלונות של ארגון אמון הציבור מלוות בדפוס ליקוי נוסף, המתייחס לשירות לקוחות לקוי. צרכנים מלינים כי לאחר ביצוע התשלום, נתקלו ביחס בלתי הולם מצד העסק, חוסר היענות לבקשות ביטול עסקה חרף פגם שנפל בה ואי מתן מענה לפניות חוזרות ונשנות מצד הצרכן. פעמים רבות הבעיה מורחבת אף להכבדה בלתי סבירה בדרישות העסק למתן הוכחות כי המוצר פגום. צרכנים מתארים מקרים בהם תנאים מהותיים של העסקה הוכנסו למסמך לאחר חתימתם או שלא הוצגו להם ונוכחו לגלותם רק לאחר ביצוע העסקה. בנוסף, מניתוח התלונות עולה טענה חוזרת על בעיות בגילוי לגבי היקף אחריות על מוצרים: רק לאחר שנדרש תיקון של ליקוי או קלקול במוצר, מגלים הצרכנים כי לא חלה עליו אחריות, לרבות אחריות למוצרי עור, לקרעים במוצר וכו'. חשוב להבהיר כי מחובת העסק ליידע את הצרכן לעניין היקף האחריות על המוצר טרם ביצוע העסקה. דוגמאות לתלונות: 7

8 צרכנית הלינה על שירות לקוחות לקוי מאוד מצד המובילים של החברה. הצרכנית תיארה כי נשארה בביתה על חשבון שעות העבודה כדי לקבל את המוצר, ונתקלה ביחס שאינו הולם, קללות, גידופים, איומים והכפשות. מתגובת העסק עלה כי הצרכנית היא זו שלא נהגה כשורה. נסע. צרכן הלין על התקנה לקויה של מוצר, מה שגרם לו לקבוע עם טכנאי לשם תיקון הליקוי. הצרכן טען כי הפסיד יום עבודה לצורך כך. הטכנאי לא הגיע בטענה ומסר כי התקשר אך לא נענה ולכן צרכן הלין על שירות לקוחות לקוי של העסק. לטענתו, ביקש תיקון דלתות, אך הועבר מנציג לנציג ללא קבלת פתרון בפועל. מהעסק נמסר כי התלונה טופלה לשביעות רצון הצרכן על אף שהצרכן כבר לא היה תחת אחריות. הליכים משפטיים: ת"ק (י-ם) כהן נ' עיצוב ויצור רהיטי ילדים, 5 נגרים ) ניתן ביום , פורסם בנבו) - התובעת רכשה מהעסק מיטה אשר נשברה במהלך ההובלה. העסק סירב לתקן את המוצר. התביעה התקבלה חלקית, ובית-המשפט הציב שתי אופציות בפני התובעים: להחזיר את המיטה ולקבל 3700 מהעסק או שהעסק יתקן את המוצר ויפצה את הצרכנית ב קושי בביטול עסקה ואי גילוי נאות הבעיות החמורות ביותר עולות כאשר הצרכן עומד בתנאי החוק לצורך ביטול עיסקה, אך העסקים מסרבים לבטל את העסקה. עסקים מסוימים אינם מקפידים על הצגת שלטי מדיניות החזרת טובין ולעיתים אף לא מציגים מדיניות הנוגדת את החוק. עוד עולה מהתלונות כי עסקים מסוימים מציגים את כל מוצריהם כהזמנה מיוחדת על-אף שהמוצרים מוצגים בקטלוג או בחנותם, וזאת מכיוון שלטענתם, אין הם מייצרים את הרהיטים בעצמם אלא משתמשים בספקים. בנוסף, לעיתים העסקים מציעים הצעות חלופיות (שלא תואמות את התקנות בחוק) שממתיקות את רוע הגזרה לעסקים, אך אינן חוקיות. על הצרכן לקבל את כל כספו במקרה של מוצר פגום. ובמקרה של חרטה, עליו לשלם דמי הביטול בסך של 5% או 100 מערך העסקה, לפי הנמוך מהשניים. דוגמאות לתלונות: צרכנית הלינה על סלון שקנתה בשמרת-ויסמן וביקשה מנציגת העסק שתקפיא את ההזמנה עד להחלטתה סופית לרכישה. כשהחליטה שלא לרכוש את המוצר, נמסר לה כי דמי ביטול יהיו לה בשווי 30% מערך העסקה. לאחר משא ומתן הוסכם שהצרכנית תשלם 350 דמי ביטול. לאחר התערבות ארגון אמון הציבור, אושר לצרכנית תשלום של 100 לצורך ביטול עסקה. צרכן הלין על מוצר שקנה מד"ר גב כמתנה לאימו. מכיוון שאימו סירבה לקבל הכורסא, פנה לעסק לאחר מספר ימים בבקשת ביטול. העסק סירב, והסכים להחליף את הכורסא בלבד. לאחר משא ומתן ופניית ארגון אמון הציבור בעניינו הוסכם שהעסק יגבה 100 דמי ביטול וכן 250 הובלת מוצר בחזרה לעסק. 8

9 צרכנית התקשרה לבטל הלינה על רכישת פינת אוכל את העיסקה אך בית-העסק סירב מנגריית מזנוני כהן אליהו. לאחר יום מקבלת המוצר אלא בדמי ביטול 25% של מערך המוצר. הצרכנית הדגישה כי המוצרים לא היו בהזמנה מיוחדת ולכן אין סיבה לסירוב העסק לביטול העסקה. לאחר פניית ארגון אמון הציבור לעסק, הוחלט לזכות את הצרכנית בסכום העסקה. צרכן הלין על רכישת סלון מהום רהיט. כאשר ביקש לבטל את העיסקה יום למחרת כריתתה, דרש העסק דמי ביטול בגובה 50% מהעיסקה. לטענת בית העסק, רגלי המוצר הורכבו בבית הצרכן וליכך, אין הוא מחוייב בביטול העיסקה לפי החוק אלא לפי מדיניות העסק. הליכים משפטיים: ת"ק (רח') אייש נ' רהיטי מחסן הקיבוצים (ניתן ביום , פורסם ב"נבו"). תביעה בנושא מוצרים שסופקו פגומים. למרות פניותיה הרבות של התובעת, לא נענתה הנתבעת לבקשת התיקון, ולכן ביקשה התובעת לבטל עסקה. התביעה התקבלה. נקבע כי על הנתבעת להשיב את כספה של התובעת (10,000 ) ובמקביל לקחת את המוצרים הפגומים. ת"ק (י-ם) עידן נ' רהיטי הלפרין (ניתן ביום, פורסם ב"נבו"). תביעה בנושא בקשת ביטול עסקה. מאחר שהנתבעים לא התייצבו לדיון התקבלה התביעה ואושר כי התובעים יקבלו את הסכום עבור המוצרים (8,500 ) וכן הובלה ותיקון מוצר (1,830 ) ואף פיצוי על עגמת נפש, אובדן זמן והוצאות משפטיות (ע"ס ). 2, עסקים שפשטו רגל/נעלמו תופעה נוספת ובעייתית שנגזרת ממאפייני הענף, היא תופעת פשיטות רגל או היעלמות עסקים בתחום. היא כניסה לבעיות כלכליות מחו"ל) חברות גדולות הסכנה בעסק קטן ללא ערבות נוספת (כמו שיכולות להסתיים בפשיטת רגל. דוגמאות לתלונות: צרכנית קנתה מיטה וארון נעליים מממלכת הרהיטים ושילמה לצורך כך מקדמה במזומן. הארון היה אמור להגיע לאחר שבועיים וחצי. לאחר כחודש וחצי הגיעו הצרכנים לבית העסק ומצאו את החנות סגורה. הצרכנים שוחחו עם שכני העסק שמסרו להם כי במוצאי שבת בעל העסק העמיס את כל המוצרים שלו על משאית ונעלם. הצרכנית הגישה תלונה במשטרה. כמובן שלא קיבלה לא את המוצרים ולא את כספה בחזרה. צרכנים הלינו על איחור ניכר באספקת מוצרים שרכשו מרהיטי קרית יובל. מהעסק נמסר להם כי החנות הקודמת פשטה את הרגל, וכי טרם הוחלט מי יישא באחריות ההזמנות הקודמות. צרכנים לא קיבלו מוצרים או את כספם חזרה. באמון הציבור התקבלו מספר תלונות צרכנים על חברת בראון לייבל עיצובים בע"מ, המכונה גם רהיטי אינידיה העוסקת בתחום הרהיטים. בתלונות נטען כי החברה אינה מספקת את המוצרים וזאת זמן ניכר לאחר שחלפו זמני האספקה אליהם התחייבה. 9

10 ה. מסקנות והמלצות ריבוי העסקים וסוגי העסקים בענף הריהוט מקשה על קביעת סטנדרט שירות אחיד לענף. על הרגולטור לפעול להגברת האכיפה ולהעלאת המודעות הן של בתי העסק והן של הצרכנים לחובות ולזכויות העומדות להם במהלך ביצוע עיסקאות בענף. במספר תחומים מוצע להוציא הנחיות נוספות המפרטות מהי התנהלות ראויה של בית עסק בענף ובעיקר באותם דפוסי ליקוי כרוניים לענף כדוגמת אספקת מוצר פגום. כמו כן, יש להגביר את האכיפה ואת הפיקוח על בתי העסק בענף הריהוט, ולפעול להגשת כתבי אישום נגד חברות מעוולות בענף. בתי עסק רבים בענף פועלים בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן. תלונות רבות מעלות הפרות חוזרות ונשנות של הוראות חוק מפורטות וברורות. הבהרות ספציפיות לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א : בתקנות ביטול העסקה לא הובהר בצורה מפורשת נושא ה-"שימוש" במוצרי הריהוט בניגוד לענפים אחרים (כדוגמת חשמל ואלקטרוניקה) בהם הובהר במפורש אילו פעולות יהוו שימוש וימנעו אפשרות לביטול העסקה. בענף הריהוט קיים קושי להגדיר "שימוש" בריהוט כיוון שלא קיימת הגדרה ברורה. כך לדוגמה עסקים טוענים ששימוש הוא גם במצב בו הצרכן ישב על המוצר (במקרה של ספות, כסאות וכד'), ובכך מתבטלת לו זכות הביטול. לאור האמור, לעמדת ארגון אמון הציבור יש להגדיר את המושג "שימוש" בענף הרהיטים על מנת לאפשר לצרכנים לממש את זכותם בהתאם לתקנות. הגברת המודעות לגבי הסעיף "הזמנה מיוחדת": נדרשת הגדרה ברורה אילו מקרים נכנסים בגדר "הזמנה מיוחדת", מכיוון שסעיף זה נתון לפרשנויות רבות. זאת על מנת למנוע מעסקים לטעון בכל מקרה להעדרה של זכות הביטול בשל סיבה זאת, כמו במקרים בהם הרהיט הוזמן מחו"ל, אך ללא שום שינוי במוצר עצמו. הטענה כי ההזמנה מהווה הזמנה מיוחדת עומדת בבסיס תלונות רבות שהתקבלו בארגון אמון הציבור כאמור לעיל. תצורת התשלום דרך כרטיס האשראי: מבדיקה מדגמית שערך ארגון אמון הציבור נמצא כי מרבית הצרכנים בחרו לשלם על המוצרים שנרכשו באמצעות כרטיסי האשראי. כיום החוק מתיר לצרכנים לבטל עסקאות דרך חברת האשראי רק במצב של אי אספקת המוצר. לעמדת ארגון אמון הציבור, נדרש הסדר נרחב יותר. כאמור בעיה מרכזית בענף הינה מוצרים פגומים, אולם מאחר שמבחינת חברת האשראי המוצר התקבל, העסקה כביכול בוצעה ולכן אין עילה לביטולה. הצרכן מנגד, עומד חסר אונים מול עסק שלא מבטל את הזמנתו (בחלק מהמקרים) ומנגד התשלומים על המוצר הפגום ממשיכים לרדת מחשבונו. 10

11 ו. טיפים לצרכנים בקשו לקרוא טרם הרכישה את הוראות היצרן ו/או הוראות שימוש (כולל הרכב החומרים של הריהוט וכיצד לנהוג בו ביום-יום). בכל מקרה של מוצר פגום חשוב להתלונן מיד כשמתגלה הפגם. זכרו, שזכותכם לבטל את העיסקה במקרה של פגם מוכח בטובין. אם מוצר הוחלף מספר פעמים ועדיין חוזר הפגם לעסק אסור לדרוש דמי ביטול. בדקו מראש האם ישנה אחריות על המוצר, מי נותן האחריות ואת היקפה (לרבות התחייבות לתיקון ליקויים ואחריות על נזקים הנובעים מהובלה/הרכבה ולציין על גבי טופס ההזמנה). לוודא כי יש אחריות כזו ועל מי היא מוטלת זכותכם לבטל את העסקה בהתאם לשלט מדיניות החזרת טובין. במקרה בו העסק לא הציג שלט מדיניות החזרת טובין, זכותכם לבטל את העיסקה תוך שבעה ימים, ולקבל כספכם חזרה. זכותכם לרכוש מוצר במחיר המסומן, גם אם המחיר בקופה שונה. על בית העסק לסמן מחירו של כל פריט בנפרד. על העסק להציג מחיר כולל וסופי למוצר (כולל הובלה ו/או הרכבה אם נדרשים). טופס הזמנת המוצר מהווה הסכם בין העסק לבין הצרכן. קראו את כל הסעיפים המפורטים בטופס ההזמנה, ובכלל זה את האותיות הקטנות, שלעיתים חבויים שם פרטים מהותיים לעיסקה. טופס הזמנה הינו חיוני כאשר מוזמן מוצר והוא יסופק שלא במקום. בעסקאות הנ"ל מוצע כי כל התחייבות של עסק וכל תנאי שסוכם עליו בע"פ יצויין על גבי טופס ההזמנה, ובמיוחד: וודאו כי מועד האספקה מדוייק ומוגבל לתקופה מסויימת ולא "משוער". טפסי הזמנה מציינים מועד אספקה לפי ימי עסקים, לא כולל שישי שבת וחג. נסו להגיע להסכמה עם העסק על מחיקת סעיף המאפשר להם הארכה של מועד האספקה מעבר להתחייבות הראשונית. מומלץ להוסיף תאור מילולי מפורט לגבי המוצר שהוזמן לרבות: המוצר המבוקש, הדגם מבוקש, הצבע המבוקש וכו', ולא להסתפק בציון מספר דגם או ציון מספר קטלוגי של צבע. 11

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

18 מרץ 2010 בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 30648-08 צ'רני נ' ק.מ.ר.א. (1993) שרותי רכב בע"מ בפני כב' השופטת כוכבה לוי תובעים איגור צ'רני על ידי בא כוחו עו"ד דוד שרם נגד נתבעים ק.מ.ר.א. (1993) שרותי

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

צרכנים דעו זכויותיכם מדריך לצרכן הישראלי

צרכנים דעו זכויותיכם מדריך לצרכן הישראלי צרכנים דעו זכויותיכם מדריך לצרכן הישראלי חבר/ה יקר/ה, בתוקף היותה ארגון העובדים הגדול והמוביל בישראל, זוקפת לזכותה ההסתדרות החדשה פעילות ענפה והישגים רבים במגוון רחב של תחומים הנוגעים לכולנו ומשפיעים על

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

עו"ד אייל בן ישי - החלטה

עוד אייל בן ישי - החלטה בפני הבורר עו"ד יורם גורי בעניין: עו"ד אייל בן ישי מדרך העצמאות 82, חיפה טלפון ;04-8661515 פקס' 04-8661414 התובע - נ ג ד מזל חיון ת.ז. 56414717 ע"י ב"כ עוה"ד יצחק ריינפלד מרחוב ח'ורי 2 )מגדל הנביאים קומה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופ

תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופ תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופעל ע"י חברת המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ )להלן: "החברה"(

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

Microsoft Word - עדכון טופס הסברים של ג'סי doc

Microsoft Word - עדכון טופס הסברים של ג'סי doc הסברים למילוי טופס 004170 בקשה לפתיחת אשראי דוקומנטרי הגדרה כללית: אשראי דוקומנטרי התחייבות הבנק הפותח לשלם למוטב תמורת מסמכים נדרשים, ובלבד שהוראות מכתב האשראי ותנאיו מולאו. בעסקת אשראי דוקומנטרי יש בדרך

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופע

1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופע 1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופעה של העסקת עובדים זרים )להלן - עו"ז( בענפי המשק השונים.

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד