.#8)* '!),$ 217):: '!),$ ,'!8$ !20/

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download ".#8)* '!),$ 217):: '!),$ ,'!8$ !20/"

תמליל

1 מדריך חבילה עסקית: חבילה לחברה בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך:

2 תוכן עניינים אודות החבילה חבילה לחברה בענן... 3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי... 4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל הניהול... 4 הגדרת חייגן לתשתית ADSL )בזק(:...6 הגדרת חייגן ב- XP 6...:Windows הגדרת חייגן ב :Windows הגדרת חייגן לתשתית כבלים 12...:)HOT( הגדרת חייגן ב- XP 12...:Windows הגדרת חייגן ב :Windows בדיקת מהירות אינטרנט התחלת עבודה עם שירות 23...Hosted Exchange 2010 התחלת עבודה עם שירות אירוח אתר / web hosting ניהולhosting 24...Windows web ניהולhosting Linux Web התחלת עבודה עם שירות Remote Backup אודות המערכת...30 מערכות נתמכות הורדה והתקנה של תוכנת הגיבוי התקנת 32...Windows client יצירת 34...Backup set גיבוי ושחזור התחברות ועבודה עם שירות ענן דיסק / Cloud...43 Disk הפעלת שירות ענן דיסק התחברות לדיסק הענן דרך ממשק ה- WEB )דפדפן( עבודה עם קבצים ותיקיות יצירת שיתוף מאובטח יצירת לינק לגישה ציבורית link( 50...)Create public ביצוע פעולות נוספות על קבצים ותיקיות...51 ביצוע פעולות על קבצים/תיקיות מרובים שימוש בסרגל הניווט והחיפוש הגדרת תוכנת TCC Disk Client על המחשב האישי הורדת והתקנת 54...:TCC Disk Client סנכרון קבצים אל הטלפון החכם/ 58...Smartphone הורדת האפליקציה ל :IPhone 2

3 אודות החבילה חבילה לחברה בענן "חבילה לחברה בענן" היא החבילה המתקדמת העונה על כל הצרכים של חברה עצמאית בתחום המחשוב. החבילה כוללת חיבור לאינטרנט במהירות 10, Mb שירות BGate ERP+CRM הנהלת חשבונות וניהול קשרי לקוחות, שירות Remote Backup המאפשר גיבוי תחנות ושרתים ואחסון המידע על מערכי האחסון היתירים של טריפל סי, 5 תיבת דואר Exchange בנפח כולל של - 25 GB המוגנות בעזרת מערכת לסינון וירוסים וספאם, אחסון אתר על שרתי האירוח האתרים של טריפל סי, שם מתחם/דומיין אשר יקושר לשרותי המייל ואתר האינטרנט ואת שירות "ענן דיסק" המאפשר לאחסן קבצים כגון תמונות, מסמכים, סרטים וכל קובץ אחר על שרתי האחסון של טריפל סי. אל הקבצים ניתן לגשת מכל מקום בעולם בעל קישוריות לאינטרנט. במדריך זה תמצאו הסבר על כל אחד מהשירותים, כולל הסבר על התחלת עבודה עם השירות ושימוש שוטף עם השירות. לבעיות, תקלות ושאלות נוספות יש לפנות לתמיכה הטכנית של טריפל סי בטלפון 6440*. לנוחיותכם, צרפנו תרשים זרימה של לינקים להתחלת עבודה עם כל שירות: 3

4 התחברות לאינטרנט של טריפל סי כדי להתחיל לגלוש באינטרנט נצטרך בשלב ראשון להפעיל את השירות בפאנל הניהול ולאחר מכן להגדיר חייגן על המחשב האישי שלנו ולהתחבר בעזרת שם המשתמש והסיסמא שלנו. הפעלת שירות האינטרנט בפאנל הניהול כדי להתחבר לממשק הניהול נקשי בדפדפן האינטרנט את הכתובת הבאה: כיום הדפדפנים התומכים בממשק הניהול הם: Internet Explorer 6, 7, 8 Mozilla Firefox 2.x, 3.x. Safari 3.x Opera 8.5, 9.x Google Chrome הכנס את שם המשתמש והסיסמא ולחץ על.login נבחר בתפריט Internet ולאחר מכן נלחץ על "מנוי אינטרנט". לבסוף נלחץ על Create בצד ימין של המסך: במסך הבא נקבל את שם המשתמש והסיסמא המוצעים על ידי המערכת האופן אוטומטי. נוכל לשנות את שם המשתמש והסיסמא לפי בחירתנו האישית. במידה ושם המשתמש כבר תפוס המערכת תתריע על כך. בנוסף נזין את השם הפרטי, שם המשפחה ותעודת הזהות שלנו. להמשך נלחץ על :Next 4

5 במסך הבא נלחץ על :Finish לאחר לחיצה על Finish המערכת תייצר את משתמש האינטרנט באופן אוטומטי על פי הפרטים שהזנו לפני כן. נשים לב כי הסטטוס יהיה במצב "Provisioning" )סימן קריאה צהוב(. כעת נלחץ על הכפתור "Refresh" בצד ימין עליון של המסך עד אשר הסטטוס יהפוך למצב "Ready" )ירוק(: לאחר לחיצה על :Refresh 5

6 אם נעבור ללשונית,Settings נוכל לראות את הסיסמא הנכחית שלנו ולשנותה על ידי לחיצה על Edit והזנת סיסמא חדשה. בשלב זה לא ניתן לשנות את שם המשתמש: כעת נוכל להגדיר את החייגן להתחברות לאינטרנט במחשב האישי שלנו. במדריך זה נעבור על הגדרת החייגן בתשתית ADSL ובתשתית כבלים ומערכות ההפעלה windows.xp/7 הגדרת חייגן לתשתית ADSL )בזק(: הגדרת חייגן ב- XP :Windows נלחץ על התחל --< תוכניות --< עזרים --< תקשורת --< אשף התקשרות חדשה. בחלון שייפתח לנו נלחץ על.Next 6

7 נבחר באופציה הראשונה,,Connect to the internet ונלחץ על.Next במסך הבא נבחר באופציה השנייה,,Set up my connection manually ונלחץ על.Next במסך הבא נבחר באופציה השנייה, Connect using a broadband connection that requires a user.next ונלחץ על,name and password 7

8 נקצה שם לחייגן, לדוגמא:.CCC נלחץ על.Next כעת נזין את שם המשתמש והסיסמא. בשדה שם המשתמש נזין את שם המשתמש ואת הסיסמא נזין פעמיים לאישור. נסמן ב- V את שתי התיבות התחתונות ונלחץ על.Next במסך הבא נסמן את השדה ליצירת קיצור דרך על שולחן העבודה ונלחץ על.Finish כעת נפתח את החייגן שנוצר על שולחן העבודה ונלחץ על.Connect 8

9 כעת ניתן להתחיל לגלוש! הגדרת חייגן ב- 7 :Windows נלחץ קליק ימני בעכבר על האייקון של חיבורי הרשת הנמצא בצד ימין של סרגל ההתחל של ה- :Open network and sharing ונבחר ב- center windows במסך הבא נלחץ על :Set up a new connection or network במסך הבא נבחר באופציה הראשונה,,Connect to the internet ונלחץ על :Next 9

10 במסך הבא נלחץ על (PPPoE) :Broadband במסך הבא נזין את שם המשתמש שלנו ואת הסיסמא. נסמן V ב- password Remember this במידה ונרצה לשמור את הסיסמא להתחברויות הבאות. בתיבה Connection name נקצה שם לחייגן, לדוגמא.CCC נסמן V בתיבה Allow other people to use this connection ונלחץ על :Connect 01

11 כעת החייגן מוכן לשימוש. נלחץ על :Close לאחר שיצרנו את החייגן נוכל להתחבר לאינטרנט. נלחץ על האייקון של חיבורי הרשת, נבחר בחייגן החדש שיצרנו ונלחץ על :Connect 00

12 כעת ניתן להתחיל לגלוש! הגדרת חייגן לתשתית כבלים :)HOT( הגדרת חייגן ב- XP :Windows נלחץ על התחל --< תוכניות --< עזרים --< תקשורת --< אשף התקשרות חדשה. בחלון שייפתח לנו נלחץ על.Next נבחר באופציה השנייה,,Connect to the network at my workplace ונלחץ על.Next במסך הבא נבחר באופציה השנייה,,Virtual Private Network connection ונלחץ על.Next 02

13 נקצה שם לחייגן, לדוגמא:.CCC נלחץ על.Next במידה ונקבל את המסך הבא יש לבחור באופציה הראשונה, :Do not dial the initial connection במסך הבא נזין את כתובת השרת: : 03

14 במידה ונקבל את המסך הבא נבחר באופציה הראשונה, :Anyone's use כעת נזין את שם המשתמש והסיסמא. בשדה שם המשתמש נזין את שם המשתמש ואת הסיסמא נזין פעמיים לאישור. נסמן ב- V את שתי התיבות התחתונות ונלחץ על.Next במסך הבא נסמן את השדה ליצירת קיצור דרך על שולחן העבודה ונלחץ על.Finish 04

15 כעת נפתח את החייגן שנוצר על שולחן העבודה )במידה ולא נפתח אוטומטית(. כעת נלחץ על :Properties בחלון שנפתח נעבור ללשונית,Security לאחר מכן נסמן את האופציה השניה, Advanced ולבסוף נלחץ על :Settings במסך הבא תחת השדה encryption" "Data נבחר ב-" encryption "Optional )הצפנה אופציונאלית(. 05

16 לאחר מכן נסמן V בשדה הראשון, (PAP) Unencrypted password ונוריד את ה- V מהמקומות האחרים באופן זהה לצילום המסך הבא: נלחץ על.OK אם תקפוץ לנו ההודעה הבאה, נלחץ על :Yes נעבור ללשונית.networking בשדה הראשון נבחר ב- VPN L2TP IPSec ונלחץ על :OK כעת ניתן להכנס אל החייגן וללחוץ על :Connect 06

17 כעת ניתן להתחיל לגלוש! הגדרת חייגן ב- 7 :Windows נלחץ קליק ימני בעכבר על האייקון של חיבורי הרשת הנמצא בצד ימין של סרגל ההתחל של ה- :Open network and sharing ונבחר ב- center windows במסך הבא נלחץ על :Set up a new connection or network במסך הבא נבחר באופציה הראשונה,,Connect to the internet ונלחץ על :Next 07

18 במסך הבא נבחר ב-( VPN ) Use my Internet connection במסך הבא נבחר ב- later :I'll set up an internet connection במסך הבא יש להזין את כתובת השרת בשדה הראשון: ולבחור שם לחייגן: נסמן V בשדה האחרון, :Don t connect now; just set it up so I can connect later 08

19 במסך הבא נזין את שם המשתמש והסיסמא שלנו. נסמן V בשדה:.remember my password לסיום נלחץ על :Create כעת החייגן מוכן. נלחץ על :Close כעת נכנס להגדרות של החייגן על ידי לחיצה על אייקון חיבורי הרשת ולאחר מכן קליק ימני על החיבור ולבסוף בחירה ב- Properties : 09

20 קליק ימני בחלון שנפתח נעבור ללשונית Security ונגדיר אותה באופן זהה לתצלום המסך הבא: נלחץ על.OK כעת לאחר שסיימנו להגדיר את החייגן נוכל להתחבר לאינטרנט. נלחץ על האייקון של חיבורי הרשת, נבחר בחייגן החדש שיצרנו ונלחץ על :Connect 21

21 כעת ניתן להתחיל לגלוש! בדיקת מהירות אינטרנט נוכל לבדוק את מהירות ההורדה והעלאה של האינטרנט שלנו בכתובת הבאה: נלחץ על "בדיקת תעבורה": נלחץ על הכפתור :Begin Test 20

22 נחכה בסבלנות שהבדיקה תסיים לרוץ ונקבל את התוצאות: ניתן גם לבצע בדיקת הורדת קובץ סטנדרטית אל המחשב על ידי לחיצה על הלינק "לחץ כאן" המסומן בצילום מסך האחרון. להלן טבלה המציגה את חבילות הגלישה מול מהירויות הורדה/העלאה הרלוונטיות: במידה והבדיקה הביאה תוצאות אחרות מהחבילה שרכשתם וודאו כי אצל ספק התשתית שלכם ) HOT /בזק( מעודכנת החבילה על אותה המהירות. 22

23 התחלת עבודה עם שירות Hosted Exchange 2010 במדריך נסביר כיצד לגשת לממשק הניהול כדי להתחיל לעבוד עם השירות יצירת תיבות מייל והגדרתן, יצירת אנשי קשר ארגוניים, יצירת תיקיות ציבוריות וכו'. נסביר על הגדרות DNS הכרחיות להפעלת השירות, כיצד להגדיר את האווטלוק ולסנכרן את התיבה לפלאפון החכם. כמו כן נסביר כיצד לבצע מיגרציה של התיבות הישנות אל התיבות החדשות )במידה ויש תיבות ישנות(. המדריך רחב היקף ולכן הופרד למסמך נפרד. ניתן לגשת אל המדריך דרך הקישור הבא: 23

24 התחלת עבודה עם שירות אירוח אתר / hosting web בחלק זה נסביר כיצד לגשת אל שירות אירוח האתר בממשק הניהול, על ההגדרות שניתן להגדיר בשירות וכיצד לגשת אל השרת ב- FTP כדי להעלות את קבצי האתר אליו. לחצו על הקישור המתאים, על פי הפלטפורמה שבחרתם Linux( )Windows / במעמד הקנייה והרישום לחבילה: ניהול Windows web hosting ניהול Linux web hosting ניהול Windows web hosting נלחץ על web space ואז על.WebSite Configuration במסך זה נוכל לראות את ההגדרות הבסיסיות של האתר. נוכל לשנות הגדרות אלה על ידי לחיצה על כפתור.Edit בחלק התחתון של העמוד נוכל לראות את פרטי הגישה ל- FTP. 24

25 אם נלחץ על Edit נוכל לשנות את הסיסמא כדי שנוכל לגשת מ- FTP client חיצוני )לדוגמא:.)FileZilla ישנה דרך נוספת לגישה ל- FTP דרך ממשק הניהול עצמו ללא צורך ב- client חיצוני: נכנס שוב לspace,web אך הפעם נבחר בManager.File נלחץ על open file manager ואז יוצגו בפנינו התיקיות הרלוונטיות לאתר שלנו. אם נכנס לאחת התיקיות הקיימות נוכל ליצור בתוכה תיקיות וקבצים חדשים וכמובן להעלות קבצים. את קבצי האתר יש לשים בתיקיית :wwwroot אם נחזור לתת תפריט WebSite Configuration נוכל לראות את הלשוניות הבאות: 25

26 תחת לשונית Performance נוכל להגביל מספר connections ולהגדיר.connection timeout תחת לשונית Logging נוכל להגדיר באיזו תדירות יאספו הלוגים וכמה זמן הם ישמרו במערכת. תחת לשונית Default document נוכל להגדיר סדר עדיפות עליית הדפים ולהוסיף את דף ה- index שלנו. תחת לשונית MIME types נוכל להוסיף types חדשים משלנו בנוסף לאלה שכבר קיימים במערכת. תחת לשונית IIS Application Pool נוכל לבחור אם האתר שלנו ירוץ על pool pool שיתופי. מומלץ שהאתר ירוץ על pool אקסקלוסיבי. אקסקלוסיבי או על ניהול Linux Web hosting אם נבחר בתפריט Webspace ואז בתת תפריט Website configuration נגיע למסך הבא: 26

27 אם נלחץ על כפתור,Edit נוכל לשנות את ההגדרות הבסיסיות המופיעות במסך זה ( support, PHP CGI וכו'(. תחת לשונית CGI-bin ישנו הסבר קצת וטיפים על השימוש בו. תחת לשונית WAP ישנו הסבר קצר לגבי השימוש בו. תחת לשונית Advanced ניתן להגדיר רשימה של כתובות IP אשר תחסם להם הגישה לאתר. תת תפריט FTP access מאפשר לנו לראות את פרטי ההתחברות ל- FTP. אם נלחץ על Edit נוכל לשנות את הסיסמא כדי שנוכל לגשת מ- FTP client חיצוני )לדוגמא: :)FileZilla ישנה דרך נוספת לגישה ל- FTP דרך ממשק הניהול עצמו ללא צורך ב- client חיצוני: 27

28 נכנס שוב לspace,web אך הפעם נבחר בManager.File נלחץ על open file manager ואז יוצגו בפנינו התיקיות הרלוונטיות לאתר שלנו. אם נכנס לאחת התיקיות הקיימות נוכל ליצור בתוכה תיקיות וקבצים חדשים וכמובן להעלות קבצים. נקבל את המסך הבא, אליו נעלה את כל קבצי האתר שלנו: תת תפריט Protected directories מאפשר ליצור תיקיות אשר לא יהיה ניתן לגשת אליהם דרך.HTTP אופציה זו טובה במקרה ונרצה לחסום גישה לחלקים מסוימים באתר שלנו. 28

29 תחת תפריט Databases נוכל ליצור database מסוג :MySQL 29

30 התחלת עבודה עם שירות Remote Backup אודות המערכת גיבוי מרחוק מאפשר גיבוי המידע האגור בשרתים, מחשבים ניידים ובתחנות העבודה לשרתי טריפל סי. הגיבוי מתבצע באמצעות תשתית רשת האינטרנט תוך כדי הצפנת המידע בפרוטוקול.SSL הקבצים המגובים המאוחסנים על השרתים מוצפנים בפרוטוקול.AES 256 גיבוי ושחזור ניתנים לניהול דרך דפדפן אינטרנטי או/וגם דרך תוכנת גיבוי אשר מורידים למחשב. מערכות נתמכות תוכנת הגיבוי תומכת במערכות הפעלה מסוג.Windows, Linux, Unix, MAC, NetWare התוכנה תומכת בגיבוי של הרכיבים הבאים: Microsoft Exchange Server Microsoft Exchange folder/mail level Microsoft SQL Server Outlook/Outlook Express Oracle Server Lotus Domino/notes MySQL Server SharePoint Server Hyper-V virtual machines VMware virtual machines 31

31 הורדה והתקנה של תוכנת הגיבוי לינקים להורדת התוכנה: Windows: Windows client (Windows XP/VISTA/2000/2003/2008) Linux/Unix: Linux/Unix client (Solaris, AIX, HP-UX, FreeBSD, SCO Unix and all major Linux distributions, e.g. Redhat, SUSE, Fedora Core 5, UBUNTU, MANDRIVA) MAC: MAC client (Mac OS X v10.x with Apple Java2 Standard Edition 1.4.x or above) Novell: Novell client (Novell NetWare 6.0sp4 / 6.5sp1 or above) דרישות נוספות ל- Novell : Novell JVM x or above for NetWare must be installed already Perl v5.8.4 or above (download) 30

32 התקנת Windows client נבחר שפה ונלחץ על :OK במסך הבא נלחץ על :NEXT במסך הבא נבחר ב- agreement I accept the ונלחץ על :NEXT נבחר מיקום בו תותקן התוכנה ונלחץ על :NEXT 32

33 במסך הבא נלחץ על :NEXT 33

34 במסך האחרון נלחץ על :Install לאחר סיום ההתקנה והרצה של התוכנה ייפתח מסך המבקש שם משתמש וסיסמא. נזין את שם המשתמש והסיסמא שקיבלנו במייל. אם זו הפעם הראשונה שמתחברים עם המשתמש לשרת המערכת תבקש ליצור Backup set ראשון. יצירת Backup set נקצה שם המתאר את ה- set Backup ונבחר את סוג הגיבוי: 34

35 לגיבוי קבצים ותיקיות יש לבחור ב- Backup.File שאר האופציות מתקדמות יותר ומכילות גיבויים לשרתי מייל ושרתי.Database בדוגמא זו נבחר ב- Backup.File להמשך נלחץ על.Next בחלון הבא נוכל לבחור איזה תיקיות לגבות מבין הרשימה המוכנה, או להכנס לתפריט Advanced כדי לראות את כל עץ התיקיות שעל המחשב. 35

36 במידה ובחרנו ב- Advanced, ננווט בעץ התיקיות עד שנגיע לתיקייה הרצוייה ונסמנה. ניתן ללחוץ על התיקייה ואז יופיעו הקבצים שהיא מכילה בצד ימין של המסך. ניתן לבחור לגבות רק קובץ בודד בדרך זו: במסך הבא נגדיר את תזמון הגיבוי. המערכת מייצרת באופן דיפולטיבי תזמון לגיבוי יום-יומי. ניתן לשנותו על ידי לחיצה על Properties ולהוסיף תזמונים נוספים בעזרת הכפתור :Add 36

37 נקבל את מסך יצירת/שינוי תזמון. נוכל להגדיר מתי ירוץ הגיבוי בשדה,Type באיזו שעה יתחיל בשדה,Time ואת כמות הזמן המקסימלית בה הגיבוי יכול לרוץ. להמשך נלחץ על OK ולאחר מכן על.Next במסך הבא נלחץ על :OK 37

38 לאחר יצירת ה- set Backup הראשון נקבל את המסך הבא בו נוכל לראות תקציר של כמות הדיסק המוקצת לחשבון שלנו וכמה ממנה מנוצלת. כמו כן נראה את סטטיסטיקות הגיבויים והשחזורים שבצענו: אם נלחץ על האייקון נגיע למסך הבא בו נוכל לשנות סיסמא, ולעדכן/לשנות כתובת מייל של החשבון. נוכל להגדיר גם :time zone 38

39 כדי להכנס להגדרות המתקדמות נלחץ על האייקון. נגיע למסך הבא: כאן נוכל להגדיר backup sets חדשים על ידי לחיצה על הכפתור. )להסבר על יצירת Backup set לחץ כאן( 39

40 גיבוי ושחזור לאחר שיצרנו backup set נוכל להתחיל לגבות ולשחזר מידע. בחלון הראשי נמצאים שני כפתורים אשר ישמשו אותנו לגיבוי ושחזור: כדי לגבות נלחץ על.Backup נבחר ב- set backup שיצרנו קודם ונלחץ על :OK 41

41 הגיבוי ירוץ ואז נקבל את החלון הבא: נלחץ על.Close כדי לשחזר נלחץ על הכפתור.Restore נבחר ב- set backup אותו נרצה לשחזר. נבחר בקבצים הרצויים אותם נרצה לשחזר, ונקבע את מיקום השחזור המיקום המקורי או מיקום אחר: לסיום התהליך נלחץ על.Start Restore 40

42 נקבל את החלון הבא בסיום התהליך: 42

43 התחברות ועבודה עם שירות ענן דיסק / Cloud Disk שירות ענן דיסק מספק לנו מעין כספת מאובטחת לשמירת הקבצים שלנו מסמכים, תמונות, קבצי וידאו וכו'. לאחר שנעלה את הקבצים אל השרת נוכל לגשת אליהם מכל מקום שנרצה, בין אם זה מהדפדפן, מהמחשב האישי או מה- iphone. במדריך זה נסביר כיצד להפעיל את השירות ולעבוד איתו באופן שוטף ומלא. הפעלת שירות ענן דיסק נתחבר לממשק הניהול. נקיש בדפדפן האינטרנט את הכתובת הבאה: כיום הדפדפנים התומכים בממשק הניהול הם: Internet Explorer 6, 7, 8 Mozilla Firefox 2.x, 3.x. Safari 3.x Opera 8.5, 9.x Google Chrome הכנס את שם המשתמש והסיסמא ולחץ על.login במסך הבא נכנס לתפריט,Disk Cloud לאחר מכן נבחר ב"דיסק ענן" ולבסוף נלחץ על Create בצד ימין של המסך: במסך הבא נוכל לבחור את שם המשתמש והסיסמא שלנו להתחברות לדיסק הענן. המערכת מכניסה באופן אוטומטי את כתובת המייל לתוך השדה "שם משתמש", אך ניתן לשנותו לכל שם משתמש אחר בתנאי שהוא בפורמט של כתובת מייל )לדוגמא: :)example@example.com 43

44 נלחץ על Next ובמסך הבא נלחץ על :Finish נקבל את המסך הבא המציג בפנינו את פרטי השירות. נוכל לגשת אל ממשק ענן הדיסק בדפדפן בלחיצה על אחד הלינקים המסומנים בתצלום המסך הבא: תחת לשונית Settings נוכל לראות את פרטי המשתמש ואת כמות נפח הדיסק המוקצת לנו בענן הדיסק. כמו כן נוכל לשנות סיסמא על ידי לחיצה על הכפתור :Edit 44

45 התחברות לדיסק הענן דרך ממשק ה- WEB )דפדפן( כדי להתחבר למערכת דרך ממשק ה- WEB נכנס לכתובת הבאה: נקליד את שם המשתמש והסיסמא ונלחץ על :Log In ייפתח בפנינו המסך הבא: 45

46 נוכל לראות במסך הראשי את ניצולת שטח הדיסק שלנו בצד העליון הימני של המסך. כדי להתחיל לעבוד נשתמש בכפתורים.New folder, upload Files, Actions עבודה עם קבצים ותיקיות בעזרת הכפתורים Upload Files ו- Folder New נוכל להעלות קבצים לשרת ולארגן אותם בתוך תיקיות. כדי ליצור תיקייה חדשה נלחץ על הכתפור.New Folder ניתן שם לתיקייה, לדוגמא "מסמכים": נלחץ על.Create כדי להעלות קובץ אל תוך התיקייה נכנס אליה, ואז נלחץ על :Upload Files 46

47 נלחץ על Select ונבחר בקובץ אותו נרצה להעלות לשרת. נלחץ על,Close ונקבל את החלון הבא עם הקובץ החדש שהעלנו: שימו לב לסרגל אשר מראה את המיקום בהיררכיית הקבצים והתיקיות: > מסמכים < Home כדי לחזור אחורה יש ללחוץ על התיקייה המתאימה בסרגל זה. אם נעמוד עם העכבר על הקובץ יופיעו לנו חמישה אייקונים אשר יאפשרו ביצוע של פעולות שונות על הקובץ: - מחיקה של הקובץ - שיתוף מאובטח share( )Secure - יצירת לינק לגישה ציבורית אל הקובץ - העלאת גרסא חדשה של הקובץ 47

48 - הורדה (Download) של הקובץ אל המחשב האישי יצירת שיתוף מאובטח כדי לשתף אנשים נוספים בגישה לקבצים שלנו נבחר בקובץ או בתיקייה הרצוי/ה נעמוד עליו/ה ונלחץ על האייקון הבא: ייפתח החלון הבא: כדי להתחיל ניצור קודם איש קשר חדש אותו נרצה לשתף. נלחץ על הכפתור New בצד ימין העליון של החלון. נכניס את פרטי איש הקשר שלנו ולחץ על :OK לכתובת המייל אותה נשייך לאיש הקשר ישנה משמעות כאן לכתובת זו יישלח המייל עם לינק המקשר אל הקובץ/תיקייה ששיתפנו, כמו כן שם משתמש וסיסמא יחודיים להתחברות למערכת. נסמן את איש הקשר בעזרת קליק שמאלי בעכבר ולחץ על :Share 48

49 נראה כי איש הקשר נוסף לרשימה התחתונה: כעת נוכל להקצות לו הרשאת גישה לקריאה בלבד Only( )Read או הרשאת ניהול מלאה.)Full( כמו כן נוכל לתחום את ההרשאה לטווח זמן מוגבל בעזרת תיבת :Expiration נוכל גם להוסיף הערה אשר תופיע בגוף המייל אשר יישלח לאיש הקשר. להוספה של הערה נלחץ על :Add Comment לאחר שהגדרנו את כל הפרמטרים נלחץ לסיום על.Save לאחר שנלחץ על Save המערכת תשלח אוטמוטית מייל לאנשי הקשר אותם שיתפנו. להלן צילום מסך של מייל כזה לדוגמא: 49

50 יצירת לינק לגישה ציבורית link( )Create public כדי ליצור לינק המקשר אל הקובץ הרצוי נעמוד עליו עם העכבר ונלחץ על האייקון הבא: שימו לב: יצירת לינק ציבורי לקובץ מאפשר גישה אליו מכל מקום בעולם ולכל אחד. כדי לשתף קובץ לאנשים ספציפיים תוך מתן הרשאות יש להתשמש בשיתוף מאובטח share( )Secure המתואר בסעיף הקודם. יופי בפנינו החלון הבא: נלחץ על.Create Public Links כעת שם הקובץ הפך לכחול עם קו תחתון. 51

51 כדי לשלוח את הלינק באימייל נלחץ על הכפתור. פעולה זו תפתח לנו חלון של יצירת מייל חדש באווטלוק, ותוסיף לגוף ההודעה את הלינק המקשר לקובץ. כדי לצפות בכתובת הלינק נלחץ על שם הקובץ המודגש בכחול וקו תחתון: ייפתח לנו חלון דפדפן חדש והלינק ייפתח בו. נוכל להעתיק את הלינק משורת הכתובת: ביצוע פעולות נוספות על קבצים ותיקיות אם נסמן ב- X קובץ או תיקייה נוכל לבצע עליהם פעולות נוספות בעזרת הכפתור.Actions לדוגמא, נסמן את הקובץ "מכירות" ב- X ונלחץ על Actions מה שיפתח לנו תפריט אפשרויות עבורו. נוספות לנו אופציות נוספות שלא ראינו קודם לכן כמו Move, Copy, Rename פעולות אלו מאפשרות לנו לארגן את השמות, המבנה וסדר התיקיות והקבצים. 50

52 האופציה האחרונה Properties מאפשרת לנו לראות פרטים על הקובץ: שם הקובץ, כמה נפח הוא תופס על הדיסק, תאריך יצירתו ותאריך שינוי האחרון שלו, מי המשתמש שיצר אותו ואם מופעל עליו שיתוף מאובטח share( )Secure כולל פירוט ההרשאות המאופשרות עליו. אם יצרנו לו לינק לגישה ציבורית Link( )Public נראה גם אותו. ביצוע פעולות על קבצים/תיקיות מרובים ניתן לבצע פעולות על מספר קבצים ותיקיות במקביל על ידי סימון ה- X הראשי. סימון ה- X בתיבה הראשונה מלמעלה יסמן אוטומטית X בכל התיקיות והקבצים הנמצאים יחד באותו מקום. 52

53 כעת לאחר שסומנו כל הקבצים והתיקיות ניתן לבצע עליהם פעולות בלחיצה על הכפתור.Actions שימוש בסרגל הניווט והחיפוש סרגל הניווט והחיפוש מאפשר לנו לעבור בין הקטגוריות והתיקיות, להכנס לסל המחזור, לאפשר פילטרים על הקבצים ולבצע חיפוש לפי מילות מפתח: מצד שמאל ישנו תפריט בחירה. מאפשר לנו לעבור בין Shares to me,my Files ו- bin.recycle האפשרות My Files תציג בפנינו את הקבצים והתיקיות אשר מאוכסנים על השרת. האפשרות Shares to me תציג בפנינו את כל הקבצים והתיקיות אשר עליהם הפעלנו שיתוף מאובטח. האפשרות Recycle bin תציג בפנינו את כל הקבצים והתיקיות אותם מחקנו. אלו ישארו בסל המחזור עד שנחליט לשחזר אותם או למחוק אותם לצמיתות מסל המחזור. נוכל להכיל פילטרים על הקבצים והתיקיות שלנו על ידי לחיצה על תפריט הבחירה האמצעי: ניתן לפלטר על פי שם הקובץ, קובץ בעל שיתוף מאובטח או קובץ שלא משותף, קובץ אשר הופעל לו לינק לגישה חיצונית או קובץ שלא, ועל פי כל הקבצים כולם. בתיבה הימנית ביותר נוכל להשתמש באופציית החיפוש. נזין שם קובץ/תיקייה או חלק מהשם. תוצאות החיפוש יוצגו במרכז המסך. 53

54 הגדרת תוכנת TCC Disk Client על המחשב האישי תוכנת ה- Disk TCC מאפשרת לנו לגשת אל הקבצים המאוכסנים על השרת מהמחשב האישי שלנו. תהליך ההתקנה יוצר לנו תיקייה על המחשב המקושרת למקום האחסון שלנו על ענן הדיסק. ברגע שנכנס אל התיקייה נוכל לראות, לשנות וליצור קבצים ותיקיות באופן פשוט ומהיר. הורדת והתקנת :TCC Disk Client את קובץ ההתקנה ניתן להוריד מהלינק הבא: להורדת TCC Disk Client לחץ כאן לאחר ההורדה נפעיל את ההתקנה על ידי לחיצה על.Run במסך הבא נלחץ על.Next 54

55 נבחר ב- agreement I Accept this ונלחץ על :Next נבחר מיקום להתקנה ונלחץ על :Next נלחץ על Next במסך הבא: 55

56 נלחץ על Install במסך הבא: לאחר הפעלה של התוכנה נתבקש לבצע login ולבחור את אות הכונן בה נרצה להשתמש: נלחץ על.Save יופיע לנו חיווי כי TCC Disk מוכן לשימוש: 56

57 כעת נפתח את המחשב שלי או My Computer ונבחין באות הכונן החדשה שנוצרה: אם נכנס אל הכונן החדש נוכל לראות את כל הקבצים והתיקיות שהעלו לשרת: נוכל להוריד קובץ אל המחשב שלנו בעזרת "העתק" "הדבק" או בעזרת גרירה באמצעות העכבר. באותו אופן נוכל להעביר קבצים ותיקיות אל ענן הדיסק. 57

58 סנכרון קבצים אל הטלפון החכם/ Smartphone ניתן לסנכרן את הקבצים לטלפונים חכמים מסוג Blackberry ו- IPhone בעזרת האפליקציה Disk"."TCC במדריך יוסבר איך להוריד את האלפיקציה לאייפון בלבד. הורדת האפליקציה ל- IPhone : נכנס ל- Store :App ונקליד בשורת החיפוש את הביטוי disk" "tcc נבחר באפליקציה :TCC Disk במסך הבא נלחץ על :FREE 58

59 במסך הבא נלחץ על :Install נזין את שם המשתמש והסיסמא שלנו ל- store :Apple נקבל את תנאי השימוש של ITunes על ידי לחיצה על :OK 59

60 נגלול עד לתחתית העמוד: נלחץ על :Agree נלחץ על Buy )שים לב: התוכנה היא חינמית( תהליך ההתקנה יתחיל לרוץ, בסיומו נקבל אייקון חדש בשם :TCC Disk 61

61 נלחץ על האייקון TCC Disk כדי להכנס לאלפליקציה. כעת נגדיר את שם המשתמש והסיסמא שלנו להתחברות למערכת. נפעיל גם את האופציה Remember Password כדי שלא נצטרך להכניס את פרטי הכניסה שוב בפעם הבאה שנכנס לאלפיקציה. כעת נלחץ על הכפתור My Files כדי לעבור לתצוגה של הקבצים שלנו. File Manager יציג לנו את היררכיית התיקיות כפי שבנינו אותה בשרת: 60

62 נוכל לדוגמא להכנס לתיקייה "מסמכים", ולראות את הקבצים שיש בפנים: אם נלחץ על הקובץ הוא ייפתח לקריאה בלבד: נחזור חזרה למסמכים ונלחץ על החץ המשולש מימין לקובץ: 62

63 במסך הבא נוכל לראות את הנתונים הבאים: שם הקובץ, נפח שתופס על הדיסק, מתי נוצר, גרסא )כמה פעמים בוצע Upload new version לקובץ(. ניתן לבצע שיתוף מאובטח )Share( על ידי לחיצה על Share to existing contact אופציה זו תפתח את רשימת אנשי הקשר של ה- IPhone. לחיצה על Share to new contact תפתח בפנינו עמוד חדש המאפשר יצירה של איש קשר חדש: 63

64 לחיצה על file link תפתח לנו מייל חדש ותוסיף את הלינק לגוף המייל. נוסיף את כתובת המייל של הנמענים ונשלח את המייל. במידה ולא מוגדר ב- IPhone חשבון מייל, ייפתח חלון הגדרה של חשבון מייל בדומה לחלון הבא: תודה שהקדשתם מזמנכם לקריאת מדריך זה. אנו מקווים כי הוא ענה על שאלותיכם. הארות, הערות ניתן לשלוח כמו כן, לבעיות, תקלות ושאלות נוספות יש לפנות לתמיכה הטכנית של טריפל סי בטלפון 6440* או לשלוח מייל 64

.#8)* '!),$ .76%2):: '!),: 98: %)8(% ,) !20/

.#8)* '!),$ .76%2)::   '!),: 98: %)8(% ,) !20/ מדריך חבילה מקצועית: חבילת שרת וירטואלי בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך: 8.2.11 תוכן עניינים אודות החבילה חבילת שרת וירטואלי בענן...3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי...4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

מערכות הפעלה קורס מס'

מערכות הפעלה קורס מס' מערכות קבצים מבוזרות מבוא מבנה כללי דוגמה: Network file system דוגמה: Google file system 1 חגית עטיה מערכות קבצים מבוזרות מאפשרות לתהליכים אשר רצים במכונות שונות, גישה ושיתוף קבצים שקיפות לאפליקציה: אפליקציה

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews:

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: http://www.isiknowledge.com/biosis) (Zoological Record: http://www.isiknowledge.com/zoorec)

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

שאלה 2. תכנות ב - CShell

שאלה 2. תכנות ב - CShell ביה"ס למדעי המחשב 4.2.2018 האקדמית נתניה מבחן מועד א' יסודות מערכות פתוחות סמסטר חורף, תשע"ח משך המבחן: שלוש וחצי שעות. יש לענות על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר כלשהו, פרט למחשבים, (מחשבונים מותר).

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים  1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234114 חדשות הקורס תרגילי בית חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... הרצאות ותירגולים 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם!

קרא עוד

Parallels Desktop for Mac מדריך למשתמש מבוסס על מדריך של חברת Parallels לאתר החברה:

Parallels Desktop for Mac מדריך למשתמש מבוסס על מדריך של חברת Parallels לאתר החברה: Parallels Desktop for Mac מדריך למשתמש מבוסס על מדריך של חברת Parallels לאתר החברה: http://www.parallels.com פרק 1 הקדמה Parallels Desktop היא פתרון וירטואליזציה רב עוצמה ופשוט לשימוש, המאפשר לכל משתמש,

קרא עוד

HTML - Hipper Text Makeup Language

HTML - Hipper Text Makeup Language תכנות בסביבת האינטרנט 1 תיבת טקסט טופס הטופס הוא הדרך של בעלי האתר לקבל משוב מהגולשים, מאפשר לגולש להתחבר לאתר כחבר, מאפשר לבצע רכישות באתרי קניות וכד'. כשהגולש ממלא את הטופס, מועבר תוכן הטופס לדף מיוחד

קרא עוד

הסבר על Firewall והתקנת pfsense,הגדרת תעודת אבטחה ב VestaCP בחינם

הסבר על Firewall והתקנת pfsense,הגדרת תעודת אבטחה ב VestaCP בחינם הסבר על Firewall והתקנת pfsense כל הזכויות שמורות לטל בן שושן Shushan.co.il הסבר על Firewall והתקנת pfsense ניתן לקרוא על FW של צ ק פוינט מדיע נוסף במאמר : הסבר על CheckPoint GAiA R77.30 pfsense pfsense

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\341\351\354\345\372 \340\351\370\345\347 Windows 2003 MINI.doc)

(Microsoft Word - \347\341\351\354\345\372 \340\351\370\345\347 Windows 2003 MINI.doc) MINI ישראל 50 MB 5 GB 5 85 20 20 1 3 חינם! חבילות אירוח Windows 2003 MINI מיקום השרת (IIS6) Internet Information Services 6 Intel Xeon עם מעבדי IBM (Mirroring) לגיבוי הדדי של דיסקים RAID גיבוי יומי על

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

T01-1page

T01-1page מבוא לשפת C תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234112 חדשות הקורס תרגילי בית הרצאות ותירגולים חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם! הודעות

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

החלפה סיבובית Trade Math הועתק ללא בושה מההודעות המקוריות של yaronra מהו?Math Trade לפעמים, למרות שאין החלפות רצויות בין שני אנשים, קיימות החלפות יותר

החלפה סיבובית Trade Math הועתק ללא בושה מההודעות המקוריות של yaronra מהו?Math Trade לפעמים, למרות שאין החלפות רצויות בין שני אנשים, קיימות החלפות יותר החלפה סיבובית Trade Math הועתק ללא בושה מההודעות המקוריות של yaronra מהו?Math Trade לפעמים, למרות שאין החלפות רצויות בין שני אנשים, קיימות החלפות יותר מסובכות בין יותר אנשים. לדוגמא: א מציעה את אגריקולה

קרא עוד

Microsoft Word - חוברת iPhone.doc

Microsoft Word - חוברת  iPhone.doc 1 עניינים תוכן תוכן עניינים... 2 1. הפעלת מכשיר ה...iphone 3 1.1 הכנסת כרטיס ה USIM למכשיר... 3 1.2 התקנת תוכנת ה-... ITUNES 4 2.כניסה לאפליקציית הסוכנים של מגדל... 9 2.1 פתיחת האפליקציה... 9 2.2 כניסה

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

(Microsoft Word \347\345\341\370\372 \344\343\370\353\344 \353\354\354\351.doc)

(Microsoft Word \347\345\341\370\372 \344\343\370\353\344 \353\354\354\351.doc) חוברת התקנה והדרכה לתוכנת תוכן העינינים: ASC פרק א' פרק ב' פרק ג' פרק ד' פרק ה' פרק ו' פרק ז' פרק ח' פרק ט' הכנות לשיבוץ הוראות התקנה הגדרות תצוגה בסיסיות הזנת נתונים מלאכת השיבוץ הגדרת הקבוצות שיעור כפול

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

המשימה תרגול מס' 5: קלט-פלט במערכות הפעלה שונות יש סימונים שונים עבור ירידת שורה :)newline( ב- UNIX/Linux )Line Feed( \n ב- Windows )Carriage Return +

המשימה תרגול מס' 5: קלט-פלט במערכות הפעלה שונות יש סימונים שונים עבור ירידת שורה :)newline( ב- UNIX/Linux )Line Feed( \n ב- Windows )Carriage Return + המשימה תרגול מס' 5: קלט-פלט במערכות הפעלה שונות יש סימונים שונים עבור ירידת שורה :)newline( ב- UNIX/Linux )Line Feed( \n ב- Windows )Carriage Return + Line Feed( \r\n - יכולות להתעורר בעיות... זרמים, קוראים

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

SPAM Everyone's favorite food Aviram Jenik

SPAM Everyone's favorite food Aviram Jenik SPAM Everyone's favorite food Aviram Jenik מהו ספאם - SPAM )אותיות גדולות( הוא סוג של בשר - spam )אותיות קטנות( הוא שליחת דוא"ל ללא רשות המקבל )unsolicited( ההסבר המלא נמצא ב: http://www.spam.com/ci/ci_in.htm

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים סימטרון ישראל מרכז ההדרכה CimatronE 7.0 תכנון היברידי תלת מימדי חוברת הדרכה ותרגילים מס' 1 2006 ינואר נכתב ונערך ע"י איתן רווה תוכן העניינים פרק 1 מבוא לתוכנת... CimatronE 5 מבוא...5 מסך הפתיחה של 6...CimatronE

קרא עוד

תשע"דד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(

תשעדד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..( תשע"דד אביב תוכנה 1 תרגיל מספר 4 עיבוד מחרוזות וקריאה מקבצים הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס..(http://mdle.tau.ac.il/) בלבד הגשת התרגיל תעשה במערכת ה- mdle aviv

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

תורת הקומפילציה

תורת הקומפילציה תורת הקומפילציה תרגיל בית 2 הוראות לתרגיל 2 בשפת MINI-PASCAL הפרוייקט המצורף הינו קוד שלד של מהדר לשפת mini-pascal עליכם לממש בסביבת (Eclipse (Java את הפונקציות המתאימות לפי החומר שנלמד בהרצאה ע"מ שהמהדר

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

הסבר על HSRP, VRRP, GLBP

הסבר על HSRP, VRRP, GLBP הסבר על HSRP, VRRP, GLBP FHRP First Hop Redundancy Protocols הוא תחום רחב ליתירות בעולם הRtouers על מנת שמחשב שיש לו Default Gateway ימשיך לעבוד גם אם הראוטר שדרכו מחשב זה מנתב לכל רשת אחרת יפול אז באופן

קרא עוד

הסבר והגדרת DNS ב Windows Server המקיף ביותר,ביצוע Privilege Escalation בעזרת Task Scheduler ממשתמש רגיל ל Domain Admin,Linux DNS,צירוף מחשב לדומיין |

הסבר והגדרת DNS ב Windows Server המקיף ביותר,ביצוע Privilege Escalation בעזרת Task Scheduler ממשתמש רגיל ל Domain Admin,Linux DNS,צירוף מחשב לדומיין | הסבר והגדרת DNS ב Windows Server המקיף ביותר כל הזכויות שמורות לטל בן שושן Shushan.co.il במאמר זה נעבור על כלל ההגדרות הקיימות בשרת,DNS על כל המינוחים וההסברים כיצד מערכת ה DNS עובדת בשרת Windows Server

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

Credentials Harvesting via Chrome מאת דניאל לוי הקדמה הדפדפן השכיח ביותר כיום הינו Chrome של חברת גוגל )מקור(. החלטתי לחקור את הדפדפן, בעיקר את הפרוטו

Credentials Harvesting via Chrome מאת דניאל לוי הקדמה הדפדפן השכיח ביותר כיום הינו Chrome של חברת גוגל )מקור(. החלטתי לחקור את הדפדפן, בעיקר את הפרוטו מאת דניאל לוי הקדמה הדפדפן השכיח ביותר כיום הינו Chrome של חברת גוגל )מקור(. החלטתי לחקור את הדפדפן, בעיקר את הפרוטוקולים שהוא עושה בהם שימוש, פיצ'רים ייחודיים ועוד. המחקר בוצע על גבי סביבת "Windows" בגרסה

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training אנחנו? קבוצת Real Time Group הוקמה בשנת 2007, החברה מספקת פתרונות עסקיים וטכנולוגיים בתחומי התוכנה, החומרה והתקשורת, פיתוח ותמיכה

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' – תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

הגדרת תעודת אבטחה ב VestaCP בחינם,התקנת שרת ISPConfig ורכיביו Linux ISPConfig Server (Apache MySql PhpMyAdmin PostFix Dovecot, ),התקנת Sentora ב

הגדרת תעודת אבטחה ב VestaCP בחינם,התקנת שרת ISPConfig ורכיביו Linux ISPConfig Server (Apache MySql PhpMyAdmin PostFix Dovecot, ),התקנת Sentora ב הגדרת תעודת אבטחה ב VestaCP בחינם הגדרת תעודת אבטחה ב VestaCP בחינם במאמר זה נראה כיצד להגדיר לשרת שלנו ולאתר הראשי שלנו תעודת אבטחה בחיני חינם, תחילה היכנסו לאתר https://www.sslforfree.com הכניסו את כתובת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - lecture14_networking.ppt

Microsoft PowerPoint - lecture14_networking.ppt החיים ה מקו וני ם Networking הרצאה מספר 14 היום בהרצאה החומר היום אינו למבחן, אבל חיוני לפרויקט הסיום תקשורת בין מחשבים TCP/UDP תקשורת פרוטוקול HTTP ושימושיו?Servlets מהם הסבר על פרויקט הסיום 2 תקשורת

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

Access Medicine אוקטובר 2018

Access Medicine אוקטובר 2018 Access Medicine אוקטובר 2018 עניינים תוכן.1 הקדמה 3... 2. כניסה למאגר...4 3. מבנה המאגר...6 8... Books 3.1 13... Quick References 3.2 23... Drugs 25... Multimedia 3.4 31... Cases 3.5 32... Study Tools

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

MCSA Professional System & Network Administrator ניהול מחשבים רשתות ותקשורת Microsoft ו Cisco- להסמכות בינלאומיות MCSA 2016R2 & CCNA כמה עובדות חשובות

MCSA Professional System & Network Administrator ניהול מחשבים רשתות ותקשורת Microsoft ו Cisco- להסמכות בינלאומיות MCSA 2016R2 & CCNA כמה עובדות חשובות MCSA Professional System & Network Administrator ניהול מחשבים רשתות ותקשורת Microsoft ו Cisco- להסמכות בינלאומיות MCSA 2016R2 & CCNA כמה עובדות חשובות על המסלול: מכללת נס היא מרכז הדרכה מורשה של חברת Microsoft

קרא עוד