HUJI Syllabus

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "HUJI Syllabus"

תמליל

1 סילבוס מגדר ולאומיות תאריך עדכון אחרון נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מדע המדינה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר ב' שפת ההוראה:עברית קמפוס: הר הצופים מורה אחראי על הקורס (רכז):פרופ' עמיקם נחמני דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: amikam.nachmani@biu.ac.il שעות קבלה של רכז הקורס:רביעי, 18:30, 17:30 חברה 5322 מורי הקורס: פרופ עמיקם נחמני 1 / 13

2 תאור כללי של הקורס: לאומיות, אתניות ומגדר, תופסים חלק רחב מההוויה הפוליטית, החברתית, התרבותית והצבאית. בחקר התופעות, בכולן או מקצתן, החלו כבר במאה ה 19, והעניין בהן גבר, בהתמדה, במאה ה- 20, וממשיך בימינו. לאומיות/חברה/אתניות/תרבות/ומגדר (בתוספת התפיסות והדימויים הקשורים בגברים ובנשים) ופמיניזם (תנועה הבאה לשנות תפיסות ודימויים אלה) - לשילוב של האלמנטים הללו יש היבטים מגוונים הקשורים זה בזה. הצורך לחוקרם, להבינם ולנתחם נפוץ כיום מבעבר. מטרות הקורס: מטרת השיעור אין בכוונת השיעור לדון בנשים, גברים ובפמיניזם לעצמם - - להבהרה נוספת: השיעור אינו שעור בפמיניזם - - הגם שתיאוריות פמיניסטיות תידונה במהלכו, כי אם בעיקר בנקודות ההשקה בין מגדר ולבין לאומיות/אתניות/תרבות/חברה. נושאים כדמוגרפיה, מלחמה, שירות נשים וגברים בצבא, השתקפות המגדר באמנות, בספרות, בשירה - - נושאים אלה ואחרים ידונו במהלך הקורס. הכוונה היא שללוקחים חלק בקורס תהיינה ההבנה והיכולת להבין טוב יותר את נקודות ההשקה בין מגדר ולאומיות. תוצרי למידה בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים: -הכשרת התלמיד לעבודת מחקר אקדמית בתחום הנלמד של מגדר ולאומיות, תוך שימת דגש על שילוב מחקרי בין התחום התיאורטי לתחום האמפירי. -אפשרות לזהות את נקודות המפגש וההשקה בין לאומיות ומגדר. -יכולת להציע נקודות מבט שונות מהמקובל במה שנוגע למגדר ולאומיות. -יכולת זיהוי השוואתית של הדימויים הקשורים למגדר ולאומיות בחברות ובתרבויות השונות. -יכולת להציע שינויים ברמה החברתית והמערכתית כדי לשפר את המפגש בין מגדר ולאומיות. -יכולת לנתח ולהבין תופעות הקשורות לתעסוקת גברים ונשים. -יכולת להבין את תפקיד הלאומיות והמגדר בישראל, במזרח התיכון, ובמדינות נוספות. -יכולת להבין את תפקיד המגדר במדינת הלאום ובמאבקים ובסכסוכים לאומיים. דרישות נוכחות (%): נדרשת נוכחות מלאה שיטת ההוראה בקורס:הרצאות רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס: 1. תיאוריות מגדר 2. מגדר ופמיניזם: מושגי יסוד 3. יהדות, נשים, גברים, מגדר 4. נשים במחשבה הפוליטית המערבית 2 / 13

3 5. לאומיות ואתניות: תאוריות ויישומן 6. מתודולוגיה: השוואות 7. נשים ולאומיות: היסטוריה 8. נשים ומלחמה 9. מגדר, לאומיות, ספרות 10. אונס: כלי נשק 11. אונס: ספרות, מלחמה 12. אמנות, נשים, מלחמה 13. מגעים 14. זנות 15. המימד האתני והתרבותי: מילה ומילת נשים 16. שרות נשים בצה"ל 17. נשים ולאומיות: המקרה הפלסטיני 18. מזרח תיכון: מגדר ולאומיות 19. היהודיות, העבריות והישראליות: יישוב, ציונות ומגדר 20. מתנחלות, נשים חרדיות: שליחות לאומית? חומר חובה לקריאה: 1. תיאוריות מגדר אלאן בלום, דלדולה של הרוח באמריקה (תרגמה מאנגלית: בת שבע שפירא), ת"א, עם עובד, עמודים ("מין") Nira Yuval-Davis, Gender and Nation, London, SAGE Publications, 1997 Nira Yuval-Davis, Gender and Nation, Ethnic and Racial Studies, 16 (4), 1993, pp דפנה יזרעאלי ומחברות נוספות, מין, מגדר ופוליטיקה, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, סידרת קו אדום, 1999 דלית באום ואחרות (עורכות), ללמוד פמיניזם: מקראה, מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית, תל אביב, הקבוץ המאוחד, 2006 אן א. פאוק, לא ניתן!, (תירגמה מאנגלית: שרה מ. לרר), תל אביב, קוראים הוצאה לאור, 1995, 2000 Kate Millett, Sexual Politics, Garden City, Doubleday, 1972, pp / 13

4 Rosemarie Tong, Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction, Boulder, Colorado, Westview Press, Second Edition, 1998 Anne C. Herman, Abigail Stewart (eds.), Theorizing Feminism: Parallel Trends in the Humanities and Social Sciences, Boulder, Colorado, Westview Press, 1994, pp Carole Pateman, Feminist Critiques of the Public /Private Dichotomy, in Stanely I. Benn Gerald F. Gaus (eds.), Public and Private in Social Life, London, Croom Helm, 1983, pp Margaret Humm (ed.), Feminisms: A Reader, New York, Harvester Wheatsheaf, 1992 (מאמרים נבחרים יינתנו בהמשך) Margaret Humm, The Dictionary of Feminist Theory, New York, Harvester (בהמשך ינתנו נבחרים ערכים) Wheatsheaf, מגדר ופמיניזם: מושגי יסוד Anthony Giddens, Sociology (Third Edition), Cambridge, polity Press, 1997, pp (Chapter 5: Gender and Sexuality) 3. יהדות, נשים, גברים, מגדר Tova Rosen, Unveiling Eve: Reading Gender in Medieval Hebrew Literature, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2003 רחל אליאור, " 'נוכחות נפקדות', 'טבע דומם' ו'עלמה יפה שאין לה עיניים': לשאלת נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש, בדת היהודית ובמציאות הישראלית ", ראה יעל עצמון (עורכת), התשמע קולי? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית, ירושלים, ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, 2001, עמודים William G. Dever, Did God Have a Wife? Archaeology and Folk in Ancient Israel, Michigan, Grand Rapids Press, 2005 דניאל אברמס, הגוף האלוהי הנשי בקבלה. עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות, ירושלים, האוניברסיטה העברית, הוצאת מאגנס, 2005 אמירה אמיר (עורכת), דמות האישה במקרא ובמדרש, בית מקרא, כרך 49, חוברת ג (קע"ח, 178), ניסן סיוון תשס"ד, אפריל יוני 2004 שלמה אבינר, בת מלך. נשים ביהדות, בית אל, ספריית חווה, תשס"ה, 2005 אברהם גרוסמן, והוא ימשול בך? האישה במשנתם של חכמי ישראל בימי הביניים, ירושלים, מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, / 13

5 ענבר רווה, בפני עצמן, קריאות פמיניסטיות בספרות חז"ל, תל אביב, רסלינג, נשים במחשבה הפוליטית המערבית Susan Moller Okin, Women in Western Political Thought, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1979, pp (John Stewart Mill, a Liberal Feminist), and pp (Women Functionalism, Past and Present). סימון דה בובואר, המין השני, כרך ראשון: העובדות והמיתוסים, מצרפתית: שרון פרמינגר. תל אביב, בבל, 2001 Ursula Tidd, Simon De Beauvoir, London and NY, Routledge, 2004 Susan Faludi, Backlash. The Undeclared War Against Women, London, Vintage, 1992 ג'ון סטיוארט מיל, שעבוד האישה (תרגום מאנגלית: שונמית ליפשיץ), תל אביב, רסלינג, לאומיות ואתניות: תאוריות ויישומן Anthony D. Smith, "The Ethnic Sources of Nationalism," Survival, Vol. 35, No. 1, Spring 1993, pp אנתוני ד. סמית, האומה בהיסטוריה, תירגמה מאנגלית: איה ברויאר. ירושלים, החברה ההיסטורית הישראלית, 2003, עמודים Ted Robert Gurr, Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts, Washington, D.C.: US Institute of Peace Press, 1993, pp בנדיקט אנדרסון, קהילות מדומיינות. הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה, מאנגלית: דן דאור. תל אביב, בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, 2000 רשות: ארנסט גלנר, לאומים ולאומיות, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, Walker Connor, A Nation is a Nation, is a State, is an Ethnic Group, is a..., in John Hutchinson & Anthony D. Smith (eds.), Nationalism, Oxford: Oxford University Press, 1994, pp Walker Connor, When is a Nation, in Hutchinson and Smith, pp Milton J. Esman and Itamar Rabinovitch (eds.), Ethnicity, Pluralism and the State in the Middle East, Ithaca: Cornell University Press, 1988, pp Donald L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, Berkeley: University of California Press, 1985, pp / 13

6 Elie Kedourie, Nationalism and Self-Determination, in Hutchinson and Smith, pp James G. Kellas, The Politics of Nationalism and Ethnicity, New York: St. Martin's Press, 1991, pp Manning Nash, The Cauldron of Ethnicity in the Modern World, Chicago: The University of Chicago Press, 1989, pp Anthony D. Smith, The Origins of Nations, in Hutchinson and Smith, pp Anthony D. Smith, Sacred Territories and National Conflict, Israel Affairs, 5, 4, 2001, pp Anthony D. Smith The Nation: Invented, Imagined, Reconstructed?, Millenium: Journal of International Studies, 20, 3, 2001, pp Athony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, Oxford: Basil Blackwell, 1986, pp Anna Triandafyllidou, National Identity and the Other, Ethnic and Racial Studies, Vol. 21, No. 4, 1998, pp David Welsh, "Domestic Politics and Ethnic Conflict," Survival, Vol. 35, No. 1, Spring 1993, pp מתודולוגיה: השוואות Mattei Dogan and Dominique Pelassy, How to Compare Nations: Strategies in Comparative Politics, Chatham, New Jersey: Chatham House Publishers, 1990, 2nd edtion, pp רשות: Rod Hague and Martin Harrop, Comparative Government and Politics: An Introduction, Atlantic Highlands, New Jersey: Humanities Press International, 1987, 2nd edition, pp נשים ולאומיות: היסטוריה David Schaps, The Women of Greece in Wartime, in John K. Evans, War, Women and Children in Ancient Rome, London, Routledge, 1991, pp Jean Bethke Elshtein, Women and War, Brighton, Sussex, 1987, pp / 13

7 סימון דה בובואר, המין השני, עמודים נשים ומלחמה Jean Bethke Elshtein, Women and War, pp Joshua S. Goldstein, War and Gender. How Gender Shapes the War System and Vice Versa, Cambridge, Cambridge University Press, 2001,pp (Chapter 2: Women Warriors the Historical Record of Women Combatants) Amnesty International, Human Rights are Womens Right, London, Amnesty International Publications, 1995, pp רנאטה ויגאנו, אנייזה הולכת אל מותה, מאיטלקית: לאה גולדברג. מרחביה, ספריית פועלים, "לכל", הוצאת הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר, 1951 AGNESE VA A MORIRE, Torino, 1950) 'L, RENATA VIGANO) Nira Yuval-Davis, Gender and Nation, Chapter 5, pp (Gendered Militaries, Gendered Wars) Amnesty International, Lives Blown Apart. Crimes Against Women in Times of Conflict, London, Amnesty International Publications, מגדר, לאומיות, ספרות יעל פלדמן, ללא חדר משלהן. מגדר ולאומיות ביצירתן של סופרות ישראליות, תירגמה מאנגלית: מיכל ספיר, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 2002 יפה ברלוביץ (עורכת), שאני אדמה ואדם. סיפורי נשים עד קום המדינה, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, תשס"ב, אונס: כלי נשק קתרין מקינון, פמיניזם משפטי בתאוריה ובפרקטיקה (מאנגלית: עידית שורר), תל אביב, רסלינג,,2005 פרקים 9,7 (עמודים ; (163 Adrien Katherine Wing and Sylke Merchan, "Rape, Ethnicity and Culture. Spirit Injury from Bosnia to Black America", Columbia Human Rights Law Review, 25, 1(1993), 1-48 Joshua S.Goldstein, War and Gender. How Gender Shapes the War System and Vice 7 / 13

8 Versa, pp (Chapter 6: Conquests: Sex, Rape, and Exploitation in Wartime). Claudia Card, "Rape as a weapon of war", Hypatia, Vol. 11, No. 4, Women and Violence, Autumn 1996, pp Blent Diken and Carsten Bagge Laustsen, "Becoming Abject: Rape as a weapon of war", Body & Society, 2005, 11: 111, available at: אונס: ספרות, מלחמה סומרסט מוהם, "הבלתי מנוצחת", מתוך: גשם, תל-אביב: זמורה, ביתן, מודן, תשנ"א, עמ' רונית זגה, "זהות לאומית, אלימות מינית ושאלת המגדר בספרות היפה",רמת גן, דיסרטציה (מ.א.) אוניברסיטת בר אילן, תש"ס, רשות: Time Magazine, 22 February 1993, pp סוזן בראונמילר, בניגוד לרצוננו, תל-אביב: הוצאת המין השני, 1980, עמ' שולמית לפיד, גיא אוני, ירושלים: כתר, 1982 ג'ון אירוינג, מלון ניו המפשייר יהודית קציר "שלאפשטונדה", ראה: סוגרים את הים טוני מוריסון, חמדת ולדימיר נבוקוב, לוליטה 12. אמנות, נשים, מלחמה פבלו פיקאסו, "גרניקה": ראסל מרטין, מלחמתו של פיקאסו, תל אביב, אופוס, 2004 Jean Clair (Ed.), Picasso. Erotique, Munich, London and New York, Prestel Verlag, 2001 Rudolf Arenheim, The Genesis of Painting: Picassos Guernica, Los Angeles: University of California Press, Henrik Bramsen, Geurnica Again. Apollo, Vol. 92, November / 13

9 Eugene B. Cantelupe, Picassos Guernica, Art Journal, Vol. 13, Fall Herschel B. Chipp, Picassos Guernica: History, Transformation, Meanings, Los Angeles: University of California Press, Herschel B. Chipp, Guernica: Love War and Bullfight, Art Journal, Winter 1973/74. Joseph Maseph, Guernica as Art History, Art News, December Herbert Routledge Southworth, Guernica! Guernica!, Los Angeles, University of California Press, Gordon Thomas and Max Morgan Witts, Guernica: The Crucible of World War II, New York: Stein and Day, 1975 אז'ן דלקרואה, "חרות מנהיגה את העם" (דיון בציור) רנאטה נגרי, גדולי הציור: אז'ן דלקרואה, תל אביב, מ.ק.מ Tom Prideaux, The World of Delacriox, New York, Time Life Incorporated, 1966 James H. Rubin, Delacroixs Dante and Virgil as Romantic as a Romantic Manifesto Politics and Theory in the Early 1820s, Art Journal, Vol. 52, No. 2, Summer 1993, pp מגעים אלאן בלום, דלדולה של הרוח באמריקה (תרגמה מאנגלית: בת שבע שפירא), ת"א, עם עובד, עמודים אנדראה דבורקין, משגל (מאנגלית: דניאל פרידמן), תל אביב, בבל, 2005 לוס איריגארי, מין זה שאינו אחד (מבחר) (מצרפתית: דניאלה ליבר), תל אביב, רסלינג, 2003 לוס איריגארי, אני, את, אנחנו; לקראת תרבות ההבדל (מצרפתית: הילה קרס), תל אביב, רסלינג, זנות שולמית אלמוג, נשים מופקרות, תל אביב, מרד הביטחון, ההוצאה לאור, והאוניברסיטה המשודרת, 2009 ענת גור, מופקרות: נשים בזנות, תל אביב, הקבוץ המאוחד, סידרת קו אדום, / 13

10 15. המימד האתני והתרבותי: מילה ומילת נשים נואל אס-סעדאוי, מאחורי הרעלה, נשים בעולם הערבי, תל-אביב: מסדה, 1988, עמ' ווריס דירי, קתלין מילר, פרח המדבר, תל אביב: דניאלה די-נור, יורם בילו, "ממילה למלה: ניתוח פסיכו תרבותי של הבניית זהות גברית בטקסי ילדות בחברה החרדית", אלפיים, תש"ס,,2000 קובץ,19 עמודים שרות נשים בצה"ל Nira Yuval-Davis, Front and Rear: the Sexual Division of Labor in the Israeli Army, Feminist Studies, 11, 3, 1985, pp ארנה ששון- לוי, זהויות במדים, ירושלים, הוצאת מאגנס, 2006 דפנה יזרעאלי, "מיגדור בשרות הצבאי בצה"ל", תאוריה וביקורת, 14, קיץ 1999, עמ' איריס ג'רבי, המחיר הכפול מעמד האישה בחברה הישראלית ושירות נשים בצה"ל, תל-אביב, הוצאת "רמות", אוניברסיטת תל-אביב, 1996 אייל בן-ארי, עדנה לוי-שרייבר, "בינוי גוף, בינוי אופי, ובינוי אומה: המגדר והשירות הצבאי בישראל", תרבות דמוקרטית, 4-5, תשס"א, 2001, צבא וחברה בישראל, אוניברסיטת בר-אילן, עמודים צה"ל, המכון הישראלי לדמוקרטיה, נשים בצה"ל, ירושלים, 2001, עמודים 9-31 (ברוך נבו, יעל שור, "נשים בצה"ל" 17. נשים ולאומיות: המקרה הפלסטיני Tamar Mayer (ed.), Women and the Israeli Occupation. The Politics of Change, London, Routledge, 1994 Nahla Abdo, Gender and Politics Under the Palestinian Authority, Journal of Palestine Studies, Vol. 28/2, No. 110, 1999, pp Nahla Abdo and Ronit Lentin (eds.), Women and the Politics of Military Confrontation. Palestinian and Israeli Gendered Narratives of Dislocation, New York, Berghahn Books, 2002 Amikam Nachmani, The Palestinian Intifada : the Dynamics of Symbols and Symbolic Realities, the Role of Symbols, Rituals and Myths in National Struggles, Civil Wars, Vol. 4, No. 1, Spring 2001, pp Adrien Katherine Wing, Custom, Religion, and Rights: the Future Legal Status of 10 / 13

11 Palestinian Women, Harvard International Law Journal, Vol. 35, No. 1, Winter 1994, pp נאדירה שלהוב קיבורקיאן, "תגובה על אירוע של התעללות מינית בילדה בחברה הפלשתינית: הגנה, הרתעה, או ענישה". פלילים, ז, תשנ"ט, דצמבר 1998, עמודים מזרח תיכון: נשים ולאומיות רות רודד, נוגה אפרתי (עורכות), נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים, ירושלים, האוניברסיטה העברית, הוצאת מאגנס, 2008 ליאת קוזמא, נשים כותבות היסטוריה: פמיניזם ושינוי חברתי במרוקו, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, 2003 מנאר חסן, "הפוליטיקה של הכבוד: הפטריארכיה, המדינה ורצח נשים בשם כבוד המשפחה", ראה דפנה יזרעאלי ואחרים (עורכים), מין, מגדר, ופוליטיקה, תל אביב, הקבוץ המאוחד, 2001, עמודים Joseph Ginat, Blood Disputes Among Bedouin and Rural Arabs in Israel, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1987 Boaz Shoshan (ed.), Discourse on Gender. Gendered Discourse in the Middle East, Westport, CT: Praeger Publishers, 2000 Nikki R. Keddie, Beth Baron (eds.), Women in Middle Eastern History. Shifting Boundries in Sex and Gender, New Haven Yale University Press, 1991, pp (Beth Barons, and Nikki Keddies chapters, respectively) Judith E. Tucker (ed.), Arab Women. Old Boundries, New Frontiers, Bloomington, Indiana University Press, 1993 Fatima Mernissi, Beyond the Veil. Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society (Revised Edition), Bloomington, Indiana University Press, 1987 Valentine M. Moghadam (ed.), Gender and National Identity, Women and Politics in Muslim Societies, London, Zed Books, 1994 Suad Joseph and Susan Slyomovics (eds.), Women and Power in the Middle East, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2001 Mounira M. Charrad, States and Womens Rights. The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morroco, Berkeley, University of California Press, 2001 Deniz Kandiyoti, Contemporary Feminist Scholarship and Middle East Studies, in Deniz Kanidyoti (Ed.), Gendering the Middle East, London, I. B. Tauris, 1996 Sh.H. Katz, Adam and Adama, Ird and Ard: En-gendering Political Conflict and 11 / 13

12 Identity in Early Jewish and Palestinian Nationalism, in Deniz Kandiyoti (Ed.), Gendering the Middle East, pp עמי אלעד בוסקילה (עורך), נעליים ללא עקבים. סיפורים מודרניים של יוצרות ערביות. תל אביב, ספריית מעריב, היהודיות, העבריות והישראליות: יישוב, ציונות ומגדר עוז אלמוג, פרידה משרוליק. שינוי ערכים באליטה הישראלית, כרך ב, שער רביעי: החזית הפמיניסטית. חיפה, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן, 2004, עמודים מרגלית שילה, רות קרק, גלית חזן-רוקם (עורכות), העבריות החדשות. נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר, ירושלים, יד יצחק בן צבי, 2001 מרגלית שילה (עורכת), להיות אישה יהודיה, ירושלים, אורים, 2003 טובה כהן ושמואל פיינר (עורכים), קול עלמה עברייה: כתבי נשים משכילות במאה ה 19, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים, 2006 בת שבע מרגלית-שטרן, גאולה בכבלים: תנועת הפועלות הארץ ישראלית, , ירושלים, הוצאת יד בן צבי ומכון שכטר, 2006 רחל אליאור, "נוכחות נפקדות", ראה: יעל עצמון (עורכת), התשמע קולי?, עמודים אסתר מאיר גליצנשטיין, " 'סינדרלות' יהודיות מבגדאד: מאבקן של נערות ציוניות בעיראק על שיוויון זכויות ועל עלייה לארץ ישראל", ראה: יעל עצמון (עורכת) התשמע קולי?, עמודים דבורה ברנשטיין, "קולות מן הגרעין הקשה", ראה: יעל עצמון (עורכת), התשמע קולי?, עמודים יפה ברלוביץ (עורכת), שאני אדמה ואדם. סיפורי נשים עד קום המדינה, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, תשס"ב, 2002 דבורה ברנשטיין, אישה בארץ ישראל. השאיפה לשיוויון בתקופת היישוב, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 1987 אורית קמיר, שאלה של כבוד. ישראליות וכבוד האדם, ירושלים, הוצאת כרמל, 2004, פרקים 2-3, עמודים מירה קצבורג יונגמן, נשים ציוניות באמריקה הדסה ותקומת ישראל דבורה ברנשטיין, נשים בשוליים: מגדר ולאומיות בתל אביב המנדטורית, ירושלים, יד יצחק בן צבי, 2008 Tamar Elor and Tamar Rapport (Eds.), Women Studies International Forum, Special Issue, 20 (5/6) / 13

13 Powered by TCPDF ( Israel Social Science Research Special Issues on Feminist Theory and Research Israeli Institutions and Society, 12 (1/2), מתנחלות, נשים חרדיות: שליחות לאומית? יובל קרני, "נערת הגבעות. 30 שנה לפרשת סבסטיה", ידיעות אחרונות, 7 ימים, תמר אלאור, משכילות ובורות: מעולמן של נשים חרדיות, תל אביב, עם עובד, 1992 נסים ליאון, חרדיות רכה: התחדשות דתית ביהדות המזרחית, ירושלים, יד בן צבי, תש"ע, 2009 חומר לקריאה נוספת: ראה לעיל חומר מומלץ לקריאה הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי: מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה % 100 הרצאה 0 % השתתפות % 0 הגשת עבודה % 0 הגשת תרגילים % 0 הגשת דו"חות % 0 פרויקט מחקר % 0 בחנים % 0 אחר % 0 מידע נוסף / הערות: רשימת הקריאה כוללת פריטים לקריאת חובה, קריאה מומלצת, וספרות נבחרת בעשרים הנושאים המפורטים כאן. בחינת סוף השנה תכלול רשימה נבחרת מתוך פריטי החובה והרשות 13 / 13

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס טכנולוגיות תקשורת וחברה: סוגיות היסטוריות - 50224 תאריך עדכון אחרון 14-10-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס כתיבת ההיסטוריה של ארץ ישראל העותמאנית - 38944 תאריך עדכון אחרון 02-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי האסלאם והמזרח התיכון השנה הראשונה

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס אמנות מודרנית ועכשווית א : מהמהפכה הצרפתית ועד - 1900 5316 תאריך עדכון אחרון 04-10-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה הראשונה בתואר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות המוסיקה - העת העתיקה וימי-הביניים - 23120 תאריך עדכון אחרון 05-07-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מוסיקולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מדיניות רווחה בפרספקטיבה השוואתית - 3818 תאריך עדכון אחרון 14-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו

דר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו 13.1.15 ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתובת ומספר טלפון בבית; מספר טלפון נייד: דוא"ל: בר-ישי

קרא עוד

רשימת פרסומים פרופסור מרגלית שילה ספרים, נסיונות בהתיישבות; המשרד הארצישראלי הוצאת יד בן-צבי, ירושלים.1 תשמ"ח. )זכה בפרס רופין, תשמ"ח(. 2. נס

רשימת פרסומים פרופסור מרגלית שילה ספרים, נסיונות בהתיישבות; המשרד הארצישראלי הוצאת יד בן-צבי, ירושלים.1 תשמח. )זכה בפרס רופין, תשמח(. 2. נס רשימת פרסומים פרופסור מרגלית שילה ספרים,1914-1908 נסיונות בהתיישבות; המשרד הארצישראלי הוצאת יד בן-צבי, ירושלים.1 תשמ"ח. )זכה בפרס רופין, תשמ"ח(. 2. נסיכה או שבוייה? החוויה הנשית של היישוב הישן בירושלים

קרא עוד

Microsoft Word - tim563.doc

Microsoft Word - tim563.doc ב+ עמוד 1 מתוך 5 אוניברסיטת בר-אילן החוג למדע המדינה מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של גרמניה (אחרי 1945) תשס"ה, סימסטר א' ' מס' הקורס: 71-563-01 מרצה: ד"ר אנגליקה טים ימי שני 10.00-12.00 תיאור הקורס: הקורס

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

מבוא לדת האסלאם

מבוא לדת האסלאם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה ללימודי המזרח-התיכון מבוא לדת האסלאם מרצה: ד"ר מוחמד אל-עטאונה מתרגלים: גב' דפנה שרף-דוידוביץ ' מר אביעד מורנו א. מבנה הקורס: 1. הרצאה: קורס זה יעסוק בתולדות דת האסלאם

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תאוריות של התערבות במשפחה - 3669 תאריך עדכון אחרון 12-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס גיבושה של תרבות לאומית בארץ-ישראל בתקופת המנדט - 54350 תאריך עדכון אחרון 16-01-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי תרבות-תכנית אישית השנה הראשונה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ספרדים ומזרחיות כסוגיות בחקר יהודי ארה"ב - 33792 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות הדיסציפלינה הבלשנית חלק ב - המהפכה החומסקייאנית - 10804 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס למדעי הלשון השנה הראשונה

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דונטלו ומיכלאנגלו - 5258 תאריך עדכון אחרון 07-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:שנתי

קרא עוד

.I.II.III.IV שיעור אוניברסיטת תל-אביב סמסטר א', תשע"ח (2018/9) הפקולטה למדעי החברה יום ג', 17:15-19:45, נפתלי 101 בית הספר למדע המדינה, ממשל

.I.II.III.IV שיעור אוניברסיטת תל-אביב סמסטר א', תשעח (2018/9) הפקולטה למדעי החברה יום ג', 17:15-19:45, נפתלי 101 בית הספר למדע המדינה, ממשל .I.II.III.IV שיעור 1031-1900 אוניברסיטת תל-אביב סמסטר א', תשע"ח (2018/9) הפקולטה למדעי החברה יום ג', 17:15-19:45, נפתלי 101 בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים מבוא ליחסים בינלאומיים ולאסטרטגיה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus ISRAEL IN THE MIDDLE EAST: PATTERNS OF CONFLICT - 38815 Last update 23-01-2015 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 2nd degree (Master) Responsible Department: Dept. of Islamic and Middle Eastern Studies

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס אנתרופולוגיה של זהות: הבדל, שינוי, כח - 53894 תאריך עדכון אחרון 25-09-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סוציולוגיה ואנתרופולוגיה השנה הראשונה בתואר

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 20-7-18 שם ומספר הקורס: שיטות מחקר איכותניות 27708-01 סוג הקורס: שיעור שנת לימודים: תשע"ט סמסטר: א היקף שעות: 2 ש"ס א. מטרות הקורס )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרת העל: להציג את עקרונות המחקר

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג ללימודים רב-תחומיים חטיבת לימודי הקולנוע תשע"ב סמסטר ב' יום ה', 21:21 21:51 שעת קבלה: לאחר השעור, בתאום עם המרצה

אוניברסיטת חיפה החוג ללימודים רב-תחומיים חטיבת לימודי הקולנוע תשעב סמסטר ב' יום ה', 21:21 21:51 שעת קבלה: לאחר השעור, בתאום עם המרצה אוניברסיטת חיפה החוג ללימודים רב-תחומיים חטיבת לימודי הקולנוע תשע"ב סמסטר ב' יום ה', 21:21 21:51 שעת קבלה: לאחר השעור, בתאום עם המרצה tal.tzvi@gmail.com http://w2.sapir.ac.il/~tzvital תיאוריות קולנועיות

קרא עוד

גלות או ריבונות בהיסטוריוגרפיה היהודית הלאומית יצחק קונפורטי הקדמה: הלאומיות היהודית בין גלות לריבונות בחינתה של ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית מלמדת

גלות או ריבונות בהיסטוריוגרפיה היהודית הלאומית יצחק קונפורטי הקדמה: הלאומיות היהודית בין גלות לריבונות בחינתה של ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית מלמדת גלות או ריבונות בהיסטוריוגרפיה היהודית הלאומית הקדמה: הלאומיות היהודית בין גלות לריבונות בחינתה של ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית מלמדת על הקשר ההדוק שנרקם בין ייצוגו של העבר היהודי ובין צמיחתה של הלאומיות

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

untitled

untitled ש 3-1 - אוניברסיטת בר-אילן המחלקה למדעי המדינה מבוא ליחסים בינלאומיים ד"ר מירב משאלי-רם 71-104-01/02 שעות קבלה: יום א' 11:00-12:00 יום ג ' 13:30 בתאום מראש בניין 302 מדעי המדינה, קומה ג' חדר 2 קורס חובה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

מעודכן ליום , שנה"ל תשע "ט מבוא לחקר סכסוכים ד"ר אילת הראל-שלו קורס מ.א. שנתי , יום ג', 08:30-10:00 קוד קורס: הקורס תיאור

מעודכן ליום , שנהל תשע ט מבוא לחקר סכסוכים דר אילת הראל-שלו קורס מ.א. שנתי , יום ג', 08:30-10:00 קוד קורס: הקורס תיאור מבוא לחקר סכסוכים ד"ר אילת הראל-שלו קורס מ.א. שנתי 2018-2019, יום ג', 08:30-10:00 קוד קורס: 198-2-0029 הקורס תיאור ומטרות שדה המחקר של חקר סכסוכים הוא רב-תחומי וייחודו במגוון הגישות והמסגרות התיאורטיות

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך המיוחד - 37844 תאריך עדכון אחרון 01-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס לאונרדו דה וינצי &#40 &#41 1519-1452 כצייר ופסל - 5814 תאריך עדכון אחרון 07-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תולדות האמנות השנה הראשונה בתואר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פרקטיקום: אסטרטגיה במערכת הבינ"ל בת-זמננו - 58860 תאריך עדכון אחרון 11-08-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:יחסים בינלאומיים השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus THE EXAMINED LIFE: MEANING HAPPINESS AND VALUE - 15177 Last update 20-08-2018 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: Philosophy Academic year: 0 Semester: 1st

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין סילבוס לקורס: מבוא לפילוסופיה של טכנולוגיה Introduction to Philosophy of technology שיעור שם המרצה: ד"ר גלית ו

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין סילבוס לקורס: מבוא לפילוסופיה של טכנולוגיה Introduction to Philosophy of technology שיעור שם המרצה: דר גלית ו סילבוס לקורס: מבוא לפילוסופיה של טכנולוגיה Introduction to Philosophy of technology שיעור שם המרצה: ד"ר גלית ולנר 2 קורס מס': 0662211901 שנת לימודים: תשע"ז ב סמסטר: היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תרבות ופתולוגיה - 54200 תאריך עדכון אחרון 12-01-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי תרבות-תכנית אישית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דיני קניין למוסמך - 62189 תאריך עדכון אחרון 15-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תכנית מנהלים למוסמך במשפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מלחמה,טראומה וקולנוע - ויטנאם - 50225 תאריך עדכון אחרון 20-01-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תקשורת ועיתונאות השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סמסטר א, תשע"ז יום ב' 12:00-14:00 מספר קורס: תאוריות סוציולוגיות מת

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סמסטר א, תשעז יום ב' 12:00-14:00 מספר קורס: תאוריות סוציולוגיות מת אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סמסטר א, תשע"ז יום ב' 12:00-14:00 מספר קורס: 1041.4286.01 תאוריות סוציולוגיות מתקדמות באירגונים לתלמידי מוסמך פרופ' אלכסנדרה קלב שעת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב

שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: סוג הקורס: שיעור 2 שש שנת לימודים: תשעד סמסטר: א+ב שם המרצה: דר' לילי רוטשילד שם הקורס: אבחון אינטגרטיבי תאריך עדכון: 12/03/13 מספר הקורס: 60-775-01 סוג הקורס: שיעור 2 ש"ש שנת לימודים: תשע"ד סמסטר: א+ב היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: א. מטרות הקורס (מטרות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ביטחון וטריטוריה ביחב"ל - 58715 תאריך עדכון אחרון 05-03-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:יחסים בינלאומיים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

אפרים לביא עבודת הדוקטוראט

אפרים לביא עבודת הדוקטוראט בית הספר להיסטוריה הפלסטינים בגדה המערבית: דפוסי התארגנות פוליטית תחת כיבוש ובשלטון עצמי חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" במסגרת ביה"ס להיסטוריה, הפקולטה למדעי הרוח מאת אפרים לביא מוגש לסנאט של

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

מבוא לתולדות האמנות, תשע"ה Introduction to Art History מס' הקורס: מרצה: ד"ר עינת דוידי, ד"ר טלי גביש, גב' ליהיא ספיר מסגרת: לימודי הליבה נקודות

מבוא לתולדות האמנות, תשעה Introduction to Art History מס' הקורס: מרצה: דר עינת דוידי, דר טלי גביש, גב' ליהיא ספיר מסגרת: לימודי הליבה נקודות מבוא לתולדות האמנות, תשע"ה Introduction to Art History מס' הקורס: 11111 מרצה: ד"ר עינת דוידי, ד"ר טלי גביש, גב' ליהיא ספיר מסגרת: לימודי הליבה נקודות זכות: 4 מבנה: הרצאות פתיחה כלליות בזיקה לנושא שיילמד

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד