מחשבת ישראל כתב-עת של המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן מיכל בר-אשר סיגל יונתן מאיר המערכת שלום צדיק חיים קרייסל )עורך ראשי( מזכיר המערכ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מחשבת ישראל כתב-עת של המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן מיכל בר-אשר סיגל יונתן מאיר המערכת שלום צדיק חיים קרייסל )עורך ראשי( מזכיר המערכ"

תמליל

1 מחשבת ישראל כתב-עת של המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן מיכל בר-אשר סיגל יונתן מאיר המערכת שלום צדיק חיים קרייסל )עורך ראשי( מזכיר המערכת אשר בנימין גיליון א אמונה וכפירה באר-שבע, תשע"ט

2 Jewish Thought Journal of the Goldstein-Goren International Center for Jewish Thought Editors Michal Bar-Asher Siegal Jonatan Meir Shalom Sadik Haim Kreisel (editor-in-chief) Editorial Secretary Asher Binyamin Volume 1 Faith and Heresy Beer-Sheva, 2019

3 מחשבת ישראל יוצא לאור פעם בשנה על ידי המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן. כל גיליון מוקדש לנושא. נושאי הגיליונות הבאים: אזוטריות במחשבת ישראל תש"פ: - תשפ"א: מגמות חדשות בחקר מחשבת ישראל - תשפ"ב: הסגפנות ביהדות ובדתות המונותאיסטיות - מאמרים לגיליון הקרוב יש להגיש עד ל- 30 בספטמבר יש לשלוח מאמרים, בעברית או באנגלית, כשהם ערוכים ומותקנים, כקבצי מעבד לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה:,WORD יש לצרף למאמרים תקציר בעברית ובאנגלית. הוראות ההתקנה: המערכת אינה מחזירה כתבי יד. האחריות על הדעות המובעות במאמרים היא על המחברים בלבד. מחשבת ישראל מופץ במרשתת בגישה פתוחה. הכתובת: המאמרים בעברית נערכו עריכה לשונית על ידי ד"ר דוד צרי ושפרה צרי. המאמרים באנגלית נערכו עריכה לשונית על ידי ד"ר ג'ולי חיות. כתובת המערכת: המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן, אוניברסיטת בן- גוריון בנגב, ת.ד. 653, באר-שבע כל הזכויות שמורות

4 גיליון זה מוקדש לפרופ' דניאל י. לסקר במלאת לו שבעים שנה

5 תוכן עניינים החלק העברי פתח דבר 7 9 עודד ישראלי 'לא יכוון המקריב ולא יעלה במחשבתו רק לשם המיוחד': ביקורת הקבלה במשנתו של ר' משה בן נחמן מרב מדינה-קרניאל שרה אופנברג שלום צדיק שאלת השניות בפרשיית שעיר המשתלח, מפרקי דרבי 23 אליעזר לזוהר ' ומ יני כו פ ר ים וח ב ור ת ם לא ת ד ר ש ש למ ם ו ט ב ת ם': 49 על כפירה ופולמוס בשני משלים בספר משל הקדמוני ליצחק אבן סהולה בין פילוסופים למתפלספים: על קיומו של זרם יהודי בעל 79 אידאולוגיה הכופרת בשמירת מצוות בימי הביניים דב שוורץ ריה"ל ומהר"ל על אמונה, עובדתיות והעניין האלוהי 95 יונתן מאיר אלי גורפינקל נדב ברמן ספר חלומי קץ פלאות )מאורעות צבי( ועיצוב דמותה של 125 השבתאות במאות השמונה עשרה והתשע עשרה פסיקה והכרעה בסוגיות הגות והשקפה בעת החדשה 169 המאוחרת: גישות עקרוניות ונוהגים רווחים שלילת המסדנ ות והספקנ ות הרדיקליו ת: 201 אמונה פרגמטית באל כמפגש במשנת הרב אליעזר ברקוביץ החלק האנגלי מיכל בר-אשר סיגל כפירה והמינים בתלמוד הבבלי 9 הגר כיהודי האולטימטיבי: 33 על מרכזיות האמונה )בניגוד לכפירה( ביהדות הרמב"מית בחזרה למקורות הרמב"ם: 53 דיון חוזר על שלוש עשרה העיקרים האם יש מקום לאמונה ביהדות? 89 שני הוגי דעות יהודים גרמניים דנים בדו גמ ה ב מנחם קלנר חיים קרייסל יעקב קולר

6 Table of Contents English Section Foreward Michal Bar-Asher Siegal Menahem Kellner Howard Kreisel George Y. Kohler The Minim of the Babylonian Talmud The Convert as the Most Jewish of Jews? On the Centrality of Belief (the Opposite of Heresy) in Maimonidean Judaism Back to Maimonides Sources: The Thirteen Principles Revisited Is there Room for Belief in Judaism? Two German Jewish Thinkers Debate Dogma in Foreword Oded Ysraeli Merav Medina- Karniel Sara Offenberg Hebrew Section The One Bringing the Sacrifice Must Think Only about the Divine Name: Nahmanides' Criticism of the Kabbalah The Question of Dualism on the Issue of the Scapegoat : From Pirkei derabbi Eliezer to the Zohar On Heresy and Polemics in Two Proverbs in Meshal Haqadmoni

7 Shalom Sadik Dov Schwartz Jonatan Meir Eli Gurfinkel Nadav Berman Shifman Between Philosopher and Philosophist: on a Non-Religious Trend in Medieval Jewish Philosophy Judah Halevi and Maharal on Belief, Factuality and the Divine Presence Sefer Ḥalomei Qets Pela ot (Meora'ot Tzvi 1814) and the Image of Sabbatianism in the 18 th and 19 th Centuries Halakhic Decision Making in Matters of Belief and Outlook in the Late Modern Period: Fundamental Approaches and Widespread Practices The Rejection of Radical Foundationalism and Skepticism: Pragmatic Belief in God in Eliezer Berkovits s Thought

8 פתח דבר אנו גאים להציג את הגיליון הראשון של כתב העת החדש, מחשבת ישראל, היוצא לאור על ידי המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן שבאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. על מנת לאפשר גישה קלה לקוראים בכל רחבי העולם החלטנו שכתב העת יהיה זמין בגישה פתוחה ברשת וזאת בשונה מכתבי עת אחרים במדעי היהדות )עבור המעוניינים בכך, מהדורה מודפסת תהיה זמינה לרכישה(. כל גיליון יוקדש לנושא אחד ויכלול מאמרים בעברית ובאנגלית. הנושאים נבחרו על מנת לאפשר השתתפות של העוסקים בכל תחומי מחשבת ישראל. אנו מקווים בדרך זו למזג בין היתרונות של כרכים המוקדשים לנושא ספציפי לאלו של כתבי עת המזמינים תרומות מכל החוקרים. שנים עשר המאמרים הכלולים בגיליון זה משקפים מגוון נושאים וגישות לעניין האמונה והכפירה במחשבת ישראל, החל מתקופת חז"ל וכלה במחשבת ישראל בת זמננו. רובם נכתבו על ידי חוקרים בעלי שם, אך חלקם נכתבו על ידי חוקרים צעירים, הנמצאים בתחילת דרכם המחקרית. כל המאמרים אשר הוגשו עברו תהליך מיון קפדני, ונקראו על ידי, לפחות, שני לקטורים. אנו מקווים שהקוראים ימצאו עניין, לא רק במאמרים הבודדים, אלא בפרספקטיבות השונות של הנושא המשתקפות מהמכלול. רשימת הנושאים של הגיליונות הבאים והנחיות הגשת כתבי-יד נמצאים בדפי הפתיחה לגיליון. אנו מקדישים גיליון ראשון זה לעמיתנו פרופ' דניאל י. לסקר בהגיעו לגיל שבעים. פרופ' לסקר לימד מחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון קרוב לארבעים שנה והיה מופקד על הקתדרה ע"ש נורברט בלשנר לערכי היהדות. לסקר הוא חוקר בעל שם עולמי בפילוסופיה יהודית של ימי הביניים, חקר הפולמוס יהודי-נוצרי ומחשבה קראית. הוא מורה מסור ומנחה מצוין לתלמידי המחקר שלו, עמית נדיב בצורה יוצאת דופן ובעל תרומה רבה להתפתחות מחלקתנו. אנו שמחים לכבד אותו בדרך זו. העורכים 7

9 ריה"ל ומהר"ל על אמונה, עובדתיות והעניין האלוהי דב שוורץ אוניברסיטת בר-אילן אמונה במובן המודרני מנוגדת לעובדה. הרי העובדה היא נצפית או שמעידים עליה בני הדור הנוכחי או הדורות שעברו. בהגות של ימי הביניים ושל הרנסנס, יצק המדע שורה של הוויות בלתי חומריות כדי להבהיר את פעולת היקום )השכלים הנבדלים, האל עצמו(. מהלך זה הוא היסוד של המטאפיסיקה. לפיכך יש לאמונה במסורת ההגותית של ימי הביניים והרנסנס שני מובנים לפחות: האחד הוא מה שמעבר לעובדה, והשני הוא ההכרה במטאפיסיקה. מבחינת השכלתן של ימי הביניים והרנסנס, המטאפיסיקה כשלעצמה איננה אמונה, אלא תאוריה הכרחית להסביר את הפעילות של היקום. אולם מבחינת השמרן, המבקר את סמכות המדע, ההכרה במטאפיסיקה היא לא פחות מאשר אמונה שקרית או 1 אני מבקש לטעון במאמר זה, שריה"ל בלתי מבוססת בעוד הוא מחזיק באמונה האמתית. דחה את שני המובנים של 'אמונה' בעוד מהר"ל דחה את המובן השני אך קיבל את המובן הראשון. צא וראה: הזיקה שבין מהר"ל לר' יהודה הלוי נוקבת ויורדת עד השיתין ומתבקשת 2 הדבר מובן: שני ההוגים הללו מאליה. זיקה זו נידונה כמעט בקרב כל חוקרי מהר"ל. קידמו אוריינטציה שמרנית והדגישו בהגותם יסודות פרטניים )לאום, ארץ, זרע( תוך כדי ביקורת מרה על השכלתנות. ריה"ל מתח ביקורת על ראשית האריסטוטליזם בהגות היהודית במאה השתיים עשרה ומהר"ל על שיאו ולמעשה על תחילת שקיעתו וקריסתו. ההבחנה ביניהם היא, שריה"ל דבק ככל האפשר במשמעויות המקוריות של המונחים האריסטוטליים, הנאופלטוניים והשיעיים. הוא מתח ביקורת על תורות פילוסופיות נתונות, אך שימר באופן כללי את המובנים המקוריים של מונחיהן. לעומת זאת מהר"ל נקט בדרך האירוניה. הוא סילק על פי רוב את המשמעויות המקוריות של המונחים הפילוסופיים ויצק בהם משמעויות אחרות. זאת עשה כמעשה לסתור, כדי להפריך את המשמעויות המקוריות. ריה"ל השתמש בטכניקות ספרותיות אחרות. אי אפשר אף להשוות את הסגנון האלגנטי והמבריק של ריה"ל לסגנון האקלקטי והכבד של מהר"ל. ריה"ל היה רציני ביותר בהתקפותיו על האריסטוטליזם. על אף הסגנון האזוטרי המעודן של ספר הכוזרי לא היה שמץ של אירוניה ביחסו של ריה"ל למדע האריסטוטלי. לא כן מהר"ל. ולבסוף הרקע והמקורות שונים: ריה"ל פעל בעולם מוסלמי סוני בעוד מהר"ל פעל ברקע ובסביבה של הרפורמציה, שראשיה דחו בחריפות את הסכולסטיקה. הגדרות כאלה נמצאות למשל במורה הנבוכים לרמב"ם א, נ; ר' חסדאי קרקש, אור ה', מאמר ב, כלל ה, פרק ה. בסוף המאמר השלישי של אמונה רמה הגדיר ר' אברהם אבן דאוד את האמונה כשונה מן הפילוסופיה. ראה למשל א"פ קליינברגר, המחשבה הפדגוגית של המהר"ל מפראג, ירושלים תשכ"ב, עמ' 39. והשווה ד' סורוצקין, אורתודוקסיה ומשטר המודרניות: הפקתה של המסורת היהודית באירופה בעת החדשה, תל אביב תשע"ב, עמ' לעתים דווקא המאמץ להבחין בין ריה"ל למהר"ל חושף את הקרבה בין שני ההוגים. 1 2 מחשבת ישראל א (תשע"ט):

10 דב שוורץ 3 מונחיו של התרגום העברי של ספר הכוזרי, תורותיו של ספר הכוזרי נקלטו בקבלה. שנעשה בידי ר' יהודה אבן תבון, היו שגורים בשלהי ימי הביניים. לקראת תקופת הרנסנס הייתה עדנה לספר הכוזרי בקרב השכלתנים. במחצית השנייה של המאה הארבע עשרה ובראשית המאה החמש עשרה התרחש מה שמכונה 'הרנסנס של ספר הכוזרי': חוג פרובנסלי עסק בפרשנות אינטנסיבית לספר הכוזרי, ושלושה פירושים מקיפים לספר שרדו מאותו חוג )ר' נתנאל כספי, ר' יעקב פריצול ור' שלמה בן יהודה מלוניל. שלושתם היו 4 השפעתו של הכוזרי התרחבה לתקופת תלמידי ר' שלמה בן מנחם, המכונה פראט מימון(. הרנסנס, באמצעות תופעה שראובן בונפיל כינה אותה 'פריחה מחודשת של יצירתו 5 דוגמה לכך היא פירושו העקיב ורחב היריעה של ר' ההיסטוריוסופית של ר' יהודה הלוי'. 6 ר' יוסף יעבץ, למשל, הסתמך על ריה"ל, יהודה מוסקאטו )1530?-1589( לספר הכוזרי. בין שהזכירו במפורש בין שהסתמך עליו בעלום שמו. דוגמה לכך היא הצגת ישראל 7 מהר"ל הפנים באומות כלב באיברים, כפירוש לכתוב 'אכן חלינו הוא נשא' )יש' נג, ד(. יסודות רבים שהתפרטו בספר הכוזרי, ומבחינה זו הוא ענף נוסף וחשוב של השפעת החיבור הפרוזאי של ריה"ל שזכה לפריחה במאה השש עשרה. חוקרי מהר"ל התמקדו בעיקר בהשפעת ריה"ל מבחינת ייחודו של עם ישראל וסגוליותה של ארץ ישראל. הניסוחים הקיצוניים של מהר"ל בדבר עדיפותו הסובסטנציאלית של היהודי ודאי גרמו לכך. אולם הדמיון הבולט ביותר לטעמי בין שני ההוגים הוא ששניהם יצרו תאולוגיה של פעולה כראי בלעדי של היהדות. הן ריה"ל הן מהר"ל כוננו את המבנה של היהדות על העשייה, והפכו את הרעיונות המופשטים ואת הערכים, לאמור את הפילוסופיה התאורטית כמו הפיסיקה והמטאפיסיקה ואת חיי העיון כאתוס וכערך, לחסרי משמעות. במלים אחרות היהדות מושתתת על עובדות ועל פעולות ולא על האמונה המופשטת. כמובן, מהר"ל התייחס ברצינות להנחות אחדות המופיעות תדיר בכתבי קודמיו, כמו מעמדה של התורה כסדר העולם וכדומה בעוד ריה"ל עדיין לא היה מודע להן, ואם היה מודע היה זה בגרעינן הראשוני בלבד. מהר"ל כבר הכיר מסורת עשירה של פרשנויות שכלתניות וקבליות לאגדה, בשעה שריה"ל הכיר לכל היותר את ראשיותיה בתקופת הגאונים. ובוודאי, מהר"ל הכיר מסורות אנטי רציונליסטיות מגוונות בתקופות הוויכוחים נגד השכלתנות החל מן המאה השלוש עשרה, בעוד ריה"ל היה חלוץ מבחינות רבות. על ראשית הקבלה ראה למשל מ' פכטר, 'שורש האמונה הוא שורש המרי במשנת ר' עזריאל', קבלה, 4 )תשנ"ט(, עמ' ראה ד' שוורץ, 'התחייה של ספר הכוזרי בפילוסופיה היהודית )הגותו של חוג פרשני הכוזרי בפרובאנס בראשית המאה הט"ו(', בתוך I. Twersky & J. M. Harris (eds.) Studies in Medieval Jewish,History and Literature, Vol. III, Cambridge, MA & London 2000 עמ' א-מ; הנ"ל, )מהדיר(, פירוש קדמון לספר הכוזרי: "חשק שלמה" לר' שלמה בן יהודה מלוניל, רמת גן תשס"ז. בונפיל, הרבנות באיטליה בתקופת הריניסאנס, ירושלים תשל"ט, עמ' 186. ראה למשל , Identity, A. Shear, The Kuzari and the Shaping of Jewish Cambridge 2008 חסדי יי', פרק ז, ירושלים תרצ"ד, עמ' כד. ראה עוד אור החיים, לובלין תר"ע, פרק יג, דף נ ע"א;.I Barzilay, Between Reason and Faith: Anti-Rationalism in Italian Jewish Thought , The Hague & Paris 1967, p

11 ריה"ל ומהר"ל על אמונה, עובדתיות והעניין האלוהי במאמר זה אני מבקש אף להתחקות אחר שימושו של מהר"ל במונח "עניין אלוהי", שהוטמע בהגות היהודית בעיקר בעקבות התרגום העברי לספר הכוזרי. 8 מונח זה הוא בגדר מוטיב מנחה של ספר הכוזרי. השימוש המרכזי של מהר"ל במונח זה, כמוהו כשימושו של ריה"ל, הוא במובן המצומצם ניגוד לאנושי ולגשמי. מבחינת מהר"ל הענין האלוהי הוא הטרנסצנדנטי או 'הנבדל', ובמובן רחב יותר נוכחות אלוהית. לא מן הנמנע שמהר"ל הושפע בשימושו במונח 'נבדל' מ'העניין האלוהי'. כמו שאצל ריה"ל החליף 'העניין האלוהי' במובן מסוים את הישויות הנידונות במטאפיסיקה האריסטוטלית כך אצל מהר"ל הטרנסצנדנטי החליף את המטאפיסי. הטכניקה של ברירת מושג מעורפל דיו אך מכיל משמעויות הולמת היטב את 'העניין האלוהי' ואת ה'נבדל' גם יחד. אצל שני ההוגים ניתן לראות קו מחשבה כזה: )א( דחיית המטאפיסיקה, כלומר הצגת הדיון בישויות הרוחניות כחסר ערך מבחינת דרך האמת. )ב( החלפת המטאפיסיקה בנוכחות האלוהית בעולם )'העניין האלוהי'(. )ג( הנוכחות האלוהית בעולם ניכרת באמצעות הפרקסיס הדתי, דהיינו המצוות. מהר"ל הקצין וראה בפרקסיס באופן פרדוקסלי מטאפיסיקה 'אמתית'. מהר"ל השתמש במונח 'עניין אלוהי' בסוגיות כמו צלם אלוהים, חשיבות עם ישראל וארצו ומעמדו של הממד האסתטי מתוך הכרה של מסורות הגותיות מגוונות ואינטרסים שונים, והתוצאה היא פיתוחים היוצרים תובנות מעוררות עניין. מסתבר שגם מונח זה כמו מונחים אחרים של מהר"ל, שמקורו בהגות שמרנית, הגות שמהר"ל בוודאי שלא היה מתנגד לה, נרתם בהגותו לפולמוס החריף נגד השכלתנות. )א( אמונה ותבונה בהגותו של ר' יהודה הלוי אני מבקש לטעון, שריה"ל אימץ תורה קיצונית של פרקסיס דתי. כלומר הוא דחה מכול וכול את התבונה מבחינת השלמות הדתית והאמת הדתית. ההיגדים בכוזרי בזכות התבונה נועדו לכסות על התפיסה הקיצונית. הסיבה לכך נראית לי ברורה: בקרב חברת המשכילים בספרד, שמסמכי הגניזה חשפו לא מעט מאורחות חייה, תפיסה קיצונית הדוחה את התבונה לא הייתה מתקבלת. ריה"ל היה טיפוס חברתי מובהק, ולא היה יכול להרשות לעצמו 9 חוקרים שהעלו שיקולים תבוניים בספר הכוזרי התמקדו, להידחות מחברת המשכילים. בשורות הבאות אבחן סוגיות אחדות מתוך 10 לעניות דעתי, בהיבטים הגלויים של הספר. ספר הכוזרי המבהירות גישה זו. על מקורותיו של ריה"ל ראה צ"א וולפסון, 'ריה"ל והרמב"ם על הנבואה', הנ"ל, המחשבה היהודית בימי-הביניים: מסות ומחקרים, תרגם מ' מייזלש, ירושלים תשל"ח, עמ' ; Pines, Shlomo Shiite Terms and Conceptions in Judah Halevi's Kuzari, Jerusalem Studies in Arabic pp. ;and Islam, 2,(1980) א' צים, 'מושג הענין האלוהי בספר הכוזרי: מובנו ומשמעותו', עבודת גמר, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב תשמ"ט; E. Krinis, God's Chosen People - Judah.Halevi s 'Kuzari' and the Shīʻī Imām Doctrine, Turnhout 2011 ראה ד' שוורץ, סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים, רמת גן תשס"ב, עמ' ראה למשל A. D. Lasker, Judah Halevi as a Philosopher Some Preliminary Comments,.Ashur (ed.), Judeo-Arabic Culture in al-andalus, Cordoba 2013, pp

12 דב שוורץ אמונה, כוונה ופרקסיס המפגש הראשון עם אמונה בספר הכוזרי נמצא בסיפור המסגרת של הספר, ובמיוחד במונח מלך כוזר הוא עובד אלילים, ואף מכהן בהיכלם בהקרבת קרבנות. כוונותיו 11 'כוונה' )ניה(. לעבודה האלילית היו מושלמות מכל הבחינות. ויש להדגיש, כי אין לך ניגוד גדול יותר לבשורת האמת מאשר עבודת אלילים. והנה נאמר למלך 'כוונתך רצויה'. הייתכן שהמלך עוסק באלילות בכוונה רצויה? האם יש משמעות כלשהי לכוונה אלילית? הגות מודרנית אולם בעולם הדתי של המאה השתיים עשרה 12 הייתה משיבה קרוב לוודאי בחיוב; התשובה היא שלילית. אם אכן ניתן להגיע לאלילות בוטה מתוך כוונה רצויה, הרי שאין לכוונה זו ערך כלשהו. דינו ומעמדו של כופר אינם מאפשרים ערך כזה. וכאן, דומני, טמון סודו של ספר הכוזרי: לאמתו של דבר אין לכוונה, למצער ביסודה האינטלקטואלי, משמעות כלל וכלל. הכוונה מיותרת לחלוטין בדרכו של יהודי לשלמותו, ובוודאי שאין היא מעלה או מורידה מבחינת האמת הדתית. מדוע אם כן לא השמיט ריה"ל את הכוונה מדברי המלאך בחלום המלך? כאן אמנם טמון המניע העמוק של הכתיבה האזוטרית. ריה"ל ביקש להסתיר את השמרנות הקיצונית שבתפיסתו, לאמור את הייתור הטוטלי של היסוד האינטלקטואלי שבכוונה. אילו השמיט את הכוונה מדברי המלאך בחלום היה חושף מיד בתחילת הספר את גישתו הקיצונית הרואה בפרקסיס את חזות הכול, ואז היה מגלה את סודו ברבים. במציאות התרבותית והחברתית של שלהי ספרד המוסלמית עלולה הייתה גישה רדיקלית שכזו לעורר התנגדויות חריפות. ריה"ל, שהיה בן בית בחוגי צא וראה: לאחר הטעמת עבודת הקרבנות 13 משכילים, ביקש להימנע מעימותים שכאלה. באריכות )ב, כו( קבע ריה"ל, כי עדיף המקיים את הצו האלוהי בלא ידיעת הטעם מהמקיים הווי אומר, בשורתה של דת האמת לפי ריה"ל היא העשייה 14 מתוך ידיעת כוונת המצווה. המכנית מתוך קיום הציו וי האלוהי ובשלמות פסיכולוגית, ומתוך אדישות טוטלית למשמעותה הרעיונית של העשייה. המשפט של המלאך מבהיר אפוא לקורא באופן ישיר ומידי את חוסר הערך בכוונה. כאמור, מאחר שבמקומות אחרים מחייב ריה"ל את השלמות הפסיכולוגית של העשייה, אין לנו אלא לקבוע שמשמעה של ניה הוא ידיעת הטעם האינטלקטואלי של העשייה. ריה"ל התנגד להנחותיו של אלגזאלי בדבר החכמה והדעת כיסוד הכוונה, וקיבל את השלמות הפסיכולוגית של הרצון )אראדה( בלבד. תרגום אבן תבון מובא מתוך מהדורת א' ציפרינוביץ )צפרוני(, ורשה תרע"א. המקור מובא מתוך כתאב אלרד ואלדליל פי אלדין אלד'ליל, מהדורת ד"צ בנעט וח' בן-שמאי, ירושלים תשל"ז. וראה שביד, טעם והקשה, רמת-גן 1970, עמ' 56. נוסף לכך היה ריה"ל שובר את המסגרת הסיפורית אילו נאלץ להיכנס להסבר מפורט בדבר יחסי הכוונה והמעשה. 'ומי שקבלה ]=את התורה[ קבול שלם מבלי שיתחכם בה בשכלו הוא מעולה ממי שיתחכם בה וחקר'; השווה נ' אריאלי, 'תפיסת ההלכה אצל רבי יהודה הלוי', דעת, 1 )תשל"ח(, עמ' 49. מיד בהמשך הוסיף ריה"ל, 'אך מי שנטה מהמדריגה העליונה ההיא אל המחקר טוב שיוציא בהם מוצאי החכמה משיעזבם לסברות רעות ולספקות המביאות אל האבדון'. מכאן שספר הכוזרי עצמו, הדן בטעמי המצוות, נועד למי שאיננו שלם באמונתו. הדבר מובן: מאחר שריה"ל כונן את האמת על העשייה בלבד, בלא שמץ של הבנת טעמי העשייה, הפך ספרו מיותר למי שהגיע למסקנה זו. מטרת הספר היא אפוא להוליך את המשכיל את טעמי המצוות צעד אחר צעד להבנת חוסר הטעם בהשכלתו זאת. מי שאכן מבין את כוונתו האזוטורית של ספר הכוזרי איננו נזקק לו יותר, ורואה אותו כמיותר

13 ריה"ל ומהר"ל על אמונה, עובדתיות והעניין האלוהי נמצאנו למדים, כי לדידו של ריה"ל הדרך היחידה להגיע לשלמות ולהתגלות היא דרך וכאן יש לברר: מדוע אפוא יבחר המלך בדת מכנית שכזו? מה משמעותה של דת 15 מעשית. האמת למתבונן מן החוץ? ריה"ל הניח את מלוא יהבו על הטיעון הניסיוני-העובדתי. היהדות מסוגלת לאמת את עצמה בניסיון כפול: המעמדות הגדולים הפומביים כדוגמת מעמד הר סיני והתממשות הנבואה בעקבות התהליך המכני של קיום המצוו ת. הווי אומר, הניסיון העובדתי הוא מקור האימות היחידי של הדת היהודית בנוסח ריה"ל. אין סיבה תבונית לבחור ביהדות; דת האמת מבוססת על ההתנסות העובדתית. מכאן אנו למדים, כי ריה"ל שלל לחלוטין את הכוונה )ניה( במשמעותה האינטלקטואלית. בניתוח להלן נמשיך להבהיר קביעה זאת ולהוכיח אותה. דיון עקרוני ביותר להבנת דרכו של ספר הכוזרי הוא הדיון בסוגיית "שורש האמונה ושורש המרי". דיון זה פותח בביקורת על תפיסת הטבע )טביעה( כמקור הצורות ובהנחת יסודות חלופיים להסבר השוני והריבוד של הצורות בעולם ההוויה וההפסד. וכך קבע ריה"ל את עקרונות תורת הטבע שלו )א, עז(: 1. פעולת הכוכבים והיסודות היא 'מכנית', ואין בה משום חכמה )ח כמה(. פעולה זו היא 16 תוצאה של החוקיות שנקבעה בידי האל בבריאה. 2. כל גוף חומרי נחלק להכנה חומרית )צירוף של מינרלים, איכויות וכדומה( ולמהות החלה בה, היא הצורה. 3. ההכנה החומרית היא תוצאה של פעולת הגרמים השמימיים והחוקיות של העולם 17 החומרי, ואילו המהות ניתנת במישרין מאת האל בעצמו, 'המצייר החכם'. 4. רק הכנה חומרית מושלמת, שיש בה איזון מדויק להפליא בין החומרים השונים ושלא חסר בה מינרל כלשהו, מביאה לידי הקניית מהות תואמת. מבחינה זו צדקו המפרשים את תפיסת הכוזרי כתפיסה מגית. ראה ד"צ בנעט, 'רבי יהודה הלוי ואלגזאלי', כנסתת ז )תש"ב(, עמ' 328; י' היינמן, טעמי המצוות בספרות ישראל, א, ירושלים תשכ"ו, עמ' 60; ש' פינס, 'על המונח "רוחניות" ומקורותיו ועל משנתו של יהודה הלוי', תרביץ, נז )תשמ"ח(, במיוחד עמ' ואולם יש לדייק ולהבהיר, שמדובר במעשה מגי כזה, שהמגיקון מגלה חוסר עניין בתוכן התהליך, ועשייתו היא מכנית בלבד, בניגוד לתפיסות הכורכות מגיה והשגות שכליות. והשווה לכוזרי ד, ט; ה, ו. ריה"ל התאמץ לבנות מדע אלטרנטיבי, שיהיה מבוסס על המקורות יהודיים- סמכותיים. דיון זה שייך למגמה זו. וראה Y. T. Langermann, Science and the Kuzari, Science.in Context, 10, 3 (1997), pp על המעורבות האלוהית הישירה במתן המהות ראה.H Davidson, The Active Intellect in the Cuzari and Hallevi s Theory of Causality, Revue des études juives, 131 (1972), pp בחתימת הספר כתב ריה"ל: 'ותכליתנו מהכרת אמתתו שנכיר בטבעיות מה שלא הייתה סבה דבר מן הטבעים, ניחסהו אל כח בלתי גשמי אבל כח אלהי, כאשר אמר גאלינו"ס בכח המצייר )אלקוה אלמצורה(, וישים לו יתרון על שאר הכחות, ורואה שאיננו מחמת המזג, אבל לענין אלהי )אמר אלאהי(. ובאותות שאנחנו רואים בהפוך עין העצמים ושנוי המנהגים ובריאות נמצאות, לא היו מבלי תחבולה קודמת. וזהו ההפרש בין מה שנעשה ע"י משה ובין מה שעשו החרטומים בלטיהם ' )כוזרי ה, כא(. כלומר, ריה"ל בחר לקבל את מינוחו של גלינוס כפשוטו, ופעולת הכוח המצייר את הצורות משתייכת ל"עניין האלוהי". מכאן ניתן להסיק, שריה"ל רצה להבליט מעורבות אלוהית י ש י ר ה, ועל כל פנים להפחית את האמצעי ות של מעורבות זו, במתן הצורה. גלינוס עצמו, כפי שנתפס בעיני ההוגים של ימי הביניים, דחה את המעורבות האלוהית הישירה, גם מבחינת הניסוח. ראה למשל.M Zonta, Un.Interprete Ebreo della Filosofia di Galeno, Torino 1995, pp

14 דב שוורץ עקרונות אלה תקפים לא רק למישור העולם הטבעי אלא גם לדרך שלמותו של האדם. לפנינו הק בלה בין תורת הטבע לתורת האדם. לדידו של ריה"ל, תהליך השלמות האנושית נכפף לחוקיות טבעית מובהקת. קביעה זו הולמת מקומות רבים בספר הכוזרי שבהם נתפס תהליך השגת ההתגלות, לאמור השלמות הדתית, כתהליך ביולוגיסטי, שבו הכנת החומרים עיקרון זה מתנסח בכוזרי א, עז במילים אלה: 'ואל יהיה 18 מביאה בהכרח לח ול הצורה. רחוק בעיניך הראות רשמי ענינים אלהיים נכבדים בעולם הזה התחתון כשיהיו החומרים ההם נכונים לקבל אותם, וזהו שורש האמונה ושורש המרי'. סיום הפ סקה, 'שורש האמונה והמרי', מתייחס במישרין לעיקרון הרביעי ברשימת עקרונות תורת הטבע. כלומר רק הכנה מושלמת מביאה לדרגת הנבואה, ובלשון ריה"ל לקבלת 'הרשמים האלוהיים'. נמצאנו למדים, שהשגת השלמות טעונה הכנה טכנית מדויקת, ממש כמו התהליך הטבעי. וכאן שב ריה"ל ומזכיר את המונח ניה: כי הדברים אשר יכינו לקבל הרשמים ההם האלהיים אינם ביכולת אדם ולא יוכל לשער כמותם ואיכותם ואם ידעו עצמם לא ידעו זמניהם, אך הויתם וחבורם והזמון להם צריך בזה אל ידיעה שלימה מפורשת תכלית הביאור מאת האלהים, ומי שהגיעו הדבר הזה הוא המאמין ומי שהשתדל לתקן הדברים 19 וקיים אותו על גבוליו ותנאיו בכוונה זכה לקבל הענין ההוא במחקר וסברות והקשות ממה שימצא בספרי החוזים והורדת הרוחניות ועשית הטלסמאות הוא הממרה )א, עט(. משל אוצר הרפואות המובא בסמוך מלמד יותר מכל על המובן של הכוונה הדרושה. הבה ננתח את המשמעויות העולות מהמשל: אוצר הרפואות מלמד, שהתרופות שוות הן לכל הדתות והפולחנים. הווי אומר, המעשים הדתיים הם מוגבלים מטבעם )קרבנות, ימי חגים, תפילות וכיוצא באלה( והדתות בוחרות להן מתוך מערך המעשים את שנראים להן. ההבדל בין המבריא לבין החולה נעוץ בגורם אחד: מרשם הרופא. במרשם זה מצויים סוג התרופה, מינונה ותדירות לקיחתה. ודוק: אין זה משנה אם החולה מבין את הכתוב על המרשם או את דרך פעולתה של התרופה. אם ברצונו להירפא עליו למלא שורה מכנית של פעולות. למשל, שלוש הדתות דוגלות ביום מנוחה. 'שורש האמונה' הוא לשבות בדילוגי שביעיות מהיום השביעי לבריאה, ואילו 'שורש המרי' הוא לשבות בדילוגים מיום אחר )שישי, ראשון(. מכאן שמבחינת המאמין הפעילות שעליו לבצע אדישה לחלוטין לתכני המעשים ולדרך פעולתם. הממד האינטלקטואלי של המעשה הופך חסר ערך ומיותר. נקל להבין אפוא, שהכוונה שדורש ריה"ל היא השלמות הפסיכולוגית שביסוד המעשה, והיא שוללת מכול וכול את ידיעת התכנים וטעמי המעשים. כן ברור, שהמעשה הוא תנאי הכרחי להשגת השלמות הדתית, ואין לכוונה פסיכולוגית משמעות בלעדיו. 20 מעתה נבין את פשר הצירוף של כוונה ומעשה המופיע בחתימת הספר. נראה שכך יש לפרש את חתימת הספר: בראשית הדברים נראה כאילו המניע הוא כפול; החבר עולה מתוך בקשת שלמות המעשה והכוונה כאחד. המניע הוא אפוא השיקול ש'הרבה ממצות ישראל 21 בטלות ממי שאינו דר בארץ ישראל' מחד גיסא, וש'הכוונה איננה זכה והלב איננו טהור כי ראה למשל כוזרי א, צט; ב, כו; ג, כג. במקור 'בניה כ אלצה'. אבן תבון תרגם 'בלב שלם'. 'וכאשר יהיה המעשה והכונה שלמים כראוי יהיה עליהם הגמול' )ה, כז(. במקור 'ואלניה לא תכ לץ ואלקלב לא יטהר'. אבן תבון תרגם "והלב והנפש אינם טהורים וזכים'

15 ריה"ל ומהר"ל על אמונה, עובדתיות והעניין האלוהי אם במקום שיודעים בו שהוא מיוחד לאלהים' )כג( מאידך גיסא. בהמשך מתברר, כי החבר מחליט לעלות לארץ ישראל מתוך שיקולים בלעדיים של כוונה ולא של מעשה. מניע העלייה הדומיננטי הוא בקשת הח רות משעבוד זרים וכפיפות לאלוה בלבד: אמר הכוזרי: לפנים היית בוחר בחירות, ואני רואה אותך עתה שאתה רוצה להוסיף עבדות וחובות שתהיה חייב בהם כשתדור בארץ ישראל ממצות שאין אתה חייב בהם הנה. אמר החבר: אבל אני מבקש החירות מעבדות הרבים אשר אין אני מבקש רצונם ואינני משיגו, ואפילו אם אשתדל בו כל ימי חיי ואלו הייתי משיגו לא היה מועיל לי, רצוני לומר עבדות בני אדם ובקשת רצונם, ואבקש עבדו אחד יושג רצונו בטורח מעט והוא מועיל בעולם הזה ובבא והוא רצון האלהים ועבודתו, הוא החירות האמתי, וההשפלה לו הוא הכבוד על האמת )ה, כד-כה(. מלך כוזר סבור היה כי בין מניעי החבר הייתה הרחבת קיום המצוו ת בארץ הקודש, ואולם החבר הבהיר מיד כי המניע היחידי אינו אלא "החרות מעבדות הרבים". המניע המעשי נגוז ונעלם. המלך הבחין מיד שבקשת החרות מאנוש והשעבוד לאל שורשה בכוונה בלבד: 22 'כבר ידע האל כוונתך, כוונה השוכנת בדד עם האל, יודע הכוונות ומגלה הנסתרות' )כו(. בתשובתו אישר החבר כי מעשהו נובע מבקשת החירות, הזרה לטכניקה המעשית של קיום ציו ויים, ולפיכך קבע: 'זה אמת כאשר ימ נע המעשה' )כז(. משמעות קביעה זו היא שבזמן הגלות, כאשר חלקה הגדול של מערכת העשייה הדתית איננו יכול להתקיים, ניתן לחסידים ופרושים ללכת אחר כוונתם, ולהסתכן סכנות גדולות כדי לעלות לארץ ישראל ולחיות בה את 'שאר ימיו' )כג(. עליית החבר נועדה למצוא מקום שבו יהיה חופשי לייחד עצמו לעבודת האל. משמע מכאן, שיש לממד של הכוונה מקום בזמן הגלות; ואולם בזמן אידאלי אין לכוונה קיום עצמאי: 'ואם היה המעשה בלעדי כונה או כונה בלתי מעשה תאבד התוחלת' )כז(. זה גם פשר הכתוב שהביא ריה"ל בסעיף הנ"ל, 'והרעותם בחצצרת ונזכרתם לפני ה' אלהיכם... והיו לכם לזכרון' )במדבר י, ט-י(. ציווי זה תקף אך ורק בכינון ממסד דתי סמכותי בארץ ישראל, והוא כרוך בין השאר בהקרבת קרבנות ציבור. אנו עומדים כאן בפני הבחנה רו וחת בספר הכוזרי, בין הזמן האידאלי שבו ישב ישראל על אדמתו וחי חיים של עבודת אלוהים לבין פשרו ת הגל ות: בזמן האידאלי אין משמעות וכאן טמון הכישלון החינוכי 23 לכוונה במבודד, ואילו בזמן הגלות יש משמעות לכוונה כזו. של ספר הכוזרי. שהרי גם המלך וגם החבר מצדדים בזכות קיומה של הכוונה בטהרתה 'בדיעבד', כלומר בזמן הגלות, שבה הקיום ח ס ר ומדולדל. ריה"ל לא מצא עוז בנפשו ליישם באוטוביוגרפיה שלו את מלוא המשמעויות של השיטה שהגה. שהרי, לפי שיטתו, אין שום משמעות לערכים כמו ח רות ללא הרובד המעשי. לו היה עוקב אחר שיטתו, היה על החבר להמתין עד שאלוהים ישיב את עמו לשלמות המעשים ולהימנע מבקשת 'כוונה' כשלעצמה. במקור 'ניתך, ואלניה כ אליה מע אללה'. אבן תבון תרגם 'מצפונך, ורחמנא לבא בעי'. ובנוסח אחר במהדורת הירשפלד 'לבך, והמצפון מספיק עם האלהים' )עמ'.)XLVIII הבחנה זו מופיעה בסטרוקטורה דומה בשני עניינים אחרים: )א( בזמן האידאלי יש לשאוף לפרישות קיצונית ונזירית, ואילו בזמן הזה אין לנקוט דרך קיצונית זו )ראשית המאמר השלישי של הכוזרי(; )ב( במצב האידאלי אין לחקור כלל, ואילו בזמן של ספקות יש בלית בררה לנקוט את דרך החקירה )ראשית המאמר החמישי(

16 דב שוורץ ואולם ריה"ל השאיר לעצמו 'פתח מילוט': בגלות אפשר לקיים כוונות 'טהורות' ללא מעשים. ושוב נמצאנו למדים, שהמובן ההולם ל'כוונה' הוא המצע המנטלי המושלם בלבד )תחושת הח רות(, כמו מצע נפש החסיד העולה לארץ אבותיו כדי לחיות בה את שארית חייו עלי אדמות. המודל של היהדות נוסח ריה"ל מתמצה אפוא בביצוע מכני של מעשים מתוך קבלת מצב זה בשלמות נפשית. זאת ועוד: סיום הספר מציין את כישלונו החינוכי של מלך כוזר. לא זו בלבד שאין המלך עולה לארץ ישראל עם החבר, אלא הוא אף מנסה לשכנע אותו שלא לעלות. דווקא בתמונה זו של המחזה הציג ריה"ל את שילוב הכוונה במעשה. ניתן לראות בכך איתות לחכם ולמבין מדעתו, שהשילוב התנסח כהתבטאות אקזוטרית בלבד. נסכם: ריה"ל הציב בפתח הספר את המוטיב המרכזי של דת האמת, והוא התביעה לשמירה מכנית על שורת מעשים. המשמעות הרעיונית של אותם מעשים היא מיותרת, ואף האידאל שעל האדם לחתור אליו מתמצה בחוויה הניסיונית-הנבואית, 24 גורעת ומזיקה. שאין להשגתה ולא כלום עם פיתוח התבונה או הנמקה רציונלית של המעשה. היהדות נתפסת אפוא כדת אנטי-פילוסופית, או למצער דת שאין בה מקום לתבונה כלל ועיקר. הסוג היחידי של כוונה שיש לו מקום ביהדות הוא שלמות המצע הנפשי של קיום המעשה. נעיין בשתי סוגיות המאירות את הפרשנות המצמצמת והשמרנית של ספר הכוזרי: היחס לפילוסופיה ותורת התארים האלוהיים. התבונה והפרקסיס עד כה נוכחנו שלדעת ריה"ל קיום טכני של המצוות הוא הדרך היחידה המובילה את האדם לשלמות. הבה וניזכר במונחים 'מצוות שכליות' ו'מצוות שמעיות'. הרי אין להתעלם מכך שבתורה יש ציוויים הגיוניים, וגם ריה"ל הודה בכך. הוא גם הכיר במצוו ת המוטלות על "הנפש", המקבילות ל"חובות הלבבות", שעליהן עמד לפניו ר' בחיי. במקביל אימץ ריה"ל את הקונצפציה של מצוות לא מובנות, שרס"ג כינה 'שמעיות': המעשים המנהגיים והחוקים השכליים הם הידועים, אבל האלהיים הנוספים עליהם לחול באומת אל חי שינהיגנה, אינם ידועים עד שיבואו מאצלו מפורשים ומחולקים. ועוד כי אין המנהגיים והשכליים ההם ידועים, שאם נדעם בעצמם לא נדע שיעורם, כי אנחנו יודעים שהענקה חובה, ומוסר הנפש בכניעה ובשפלות חובה, וההונאה מגונה, וההפקר עם הנשים מגונה, והביאה על קצת הקרובות מגונה, וכבוד האבות חובה, וכדומה לאלה, אך הגבלת זה ושעורו עד שיהיה טוב לכל, איננו כי אם לאלהים יתברך. אבל המעשים האלהיים אין שכלנו מגיע אליהם נדחים אצל השכל, והם נשמעים כאשר ישמע החולה אל הרופא ברפואותיו והנהגותיו. הלא תראה המילה, כמה היא רחוקה מן ההקשה ואין לה דרך אל ההנהגה, וכבר קבל אותה אברהם, עם קושי הענין על הטבע, והוא בן מאת שנה, בנפשו ובבניו, והייתה אות ברית להדבק בו ובזרעו הענין האלהי, 25 כמו שאמר והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך. ראה לעיל הערה 14. בר' יז, ז; הכוזרי ג, ז, עמ'

17 ריה"ל ומהר"ל על אמונה, עובדתיות והעניין האלוהי במה ניכר אפוא הפולמוס החריף שבין ריה"ל לרס"ג בחלוקת המצוות לפי הפרשנות שהצענו? ניתן את דעתנו על ה מ י נ ו ח. את המצוות שטעמן איננו ידוע מכנה ריה"ל 'אלוהיות' )'מעשים אלוהיים'( בעוד רס"ג כינה אותן 'שמעיות'. האם יש הבדל בין גישות השניים בנוגע למצוות התורה? ראשית, יש כאן הבדל ענייני. רס"ג ראה במצוות השמעיות מצוות שעצם קיומן הוא ש כלי מובהק. הוא ראה בהן מטלות שאדם מקבל על עצמו מכוח ש כלו כתל ות אי-רציונלית כדי להתחנך לצייתנות. כזכור, לדעת רס"ג אדם רציונלי אינו נזקק להתגלות כדי להכיר בחיוב לקיים מצוות לא מובנות. לעומת זאת, לדעת ריה"ל אין למצוות אלה עם החשיבה ה ש כלית ולא כלום. לולי ההתגלות לא היה אדם מגיע לעצם הצורך בקיומן, זאת ועוד: אדם רציונלי היה דוחה אותן מכול וכול. הדוגמה של מצוות המילה מבהירה את היעדר הזיקה בין המצוות האלוהיות להיגיון. שנית, יש כאן הבדל בחשיבות. ריה"ל רואה במצוות 'השמעיות' את השיא והפסגה העליונה בעולמה של היהדות. לדידו היהדות אינה ניכרת בהכרח בכללים המוסריים שלה, שכן בהן היא שותפה מבחינה עקרונית עם דתות וחברות אחרות; ייחודה הוא באותן מצוות לא מובנות שהן, בסופו של דבר, המרשם וההכנה הראויה שיביאו את האדם לשלמות הדתית. על כן כינה אותן במונח החשוב 'אלוהיות'. המצוות האחרות הן בבחינת הכנה ומבוא למצוות 'האלוהיות'. אם כן, אין לך דרך שהיא אנטיתזה לפילוסופיה הדתית כדרכו של ריה"ל. ראיה נוספת לניגוד שבין רס"ג לריה"ל, אף שלכאורה מבחינה פורמלית חלוקת המצוות שלהם דומה, נעוצה בהיבטים המורכבים של טעמי המצוות. רס"ג טען שיש צד 'שכלי' במה דברים אמורים? 26 במצוות 'השמעיות' כשם שיש צד 'שמעי' במצוות 'השכליות'. לדעת רס"ג, גם למצוות השמעיות יש בחינה הגיונית. אמנם אי-אפשר להסביר את מצוו ת השבת לחלוטין לפי השכל, אולם יש בה יסודות הגיוניים )יום מנוחה פיזית ורוחנית, יתרונות קהילתיים וכדומה(. במקביל, ניתן להגיע למצוות השכליות בחשיבה שכלית 'טהורה' אבל פרטיהן אינם ניתנים לגילוי באמצעות השכל. ניתן להגיע לחיוב הקורבנות, למשל, בחשיבה שכלית, אבל את שיעורי הקורבנות ומועדיהם יש לקבל בהתגלות. לעומת זאת, ריה"ל קיבל רק את הצד 'השמעי' במצוות 'השכליות'. את המצוות 'השמעיות' השאיר באי-רציונליותן המוחלטת. כלומר אין במצוות האלוהיות היבטים ש כליים כלשהם, וכולן תוצאה של התגלות האל. הבחנה נוספת יכולה להיות בצד 'השמעי' של המצוות 'השכליות'. לדעת רס"ג ייתכן שקביעת פרטי המצוות נובעת מטעמים פוליטיים. כלומר הקב"ה לא השאיר את הכרעת הפרטים בידי אדם כדי שלא תהיינה פרשנויות רבות ויגיעו לאנרכיזם דתי, שבו יקריב כל אדם קורבן ביום שנראה לו. לימים ניסח הרמב"ם טענה זו לעומת זאת, ריה"ל הדגיש שפרטי המצוות נקבעים בידי הקב"ה כך שיהיו 27 בבהירות. 'טובים לכול'. רק דעתו הרחבה של אלוהים מתאימה את הפרטים לאדם. כדי לקבוע את שיעור הצדקה לעני או המתת ללוויים )מעשרות(, למשל, חישב הקב"ה כביכול את מספרם העתידי של העניים והלוויים ביחס למספר הכולל של בני ישראל, וכך קבע את שיעורי אמונות ודעות, ראשית המאמר השלישי. מורה הנבוכים ג, כו

18 דב שוורץ הנתינה. לדעת ריה"ל מדובר בנתון שרק אלוהים בהתגלותו יכול לחשוף, והשכל האנושי מאבד את עוצמתו גם בנקודה הזאת. לפי עיונים אלה ואחרים ניכר שריה"ל סבר שהאמת הדתית נשענת כולה על העובדתיות, וכי התבונה איננה נוגעת אליה כלל. גישה כזו מאפיינת גם את הגותו של מהר"ל, ובמסגרת זו נבחן את ההשפעה הטרמינולוגית שלה. )ב( צלם וכושר הכלה המונח "עניין אלוהי" והמונח הנאמן למקור בספר הכוזרי 'דבר אלוהי' )אמר אלאהי( מופיעים שניהם בתדירות בהגותו של מהר"ל. ביטוי לכך הוא דיונו של מהר"ל הנסוב בחלקו הגדול על הנוכחות האלוהית והשלכותיה על האדם. בדיון זה שילב מהר"ל כהרגלו תבניות מימוניות בגישות הנוגדות את רוח גישתו של הרמב"ם. בחינת הזיקה של 'ענין אלוהי' ל'צלם אלוהים' מגלה תובנות חדשות. ריה"ל עצמו מנה את הצלם כביטוי אלוהי של כלומר יש כאן קרבה 28 נוכחות בעולם הארצי, יחד עם 'כבוד ושכינה ומלכות ואש וענן'. למובן של 'עניין האלוהי', בבחינת נוכחות אלוהית ותיווך )'מיצוע'( בין האלוהות והעולם הארצי, כשם שכבוד, שכינה וכדומה מבטאים נוכחות אלוהית. מהר"ל כבר השתמש וכאן אני מבקש לבחון מונח זה מתוך הפולמוס עם 29 בתפיסת הצלם בפולמוס עם הנצרות, השכלתנות ובראי הגותו הכוללת. ריה"ל או רמב"ם נביא כעת באריכות מה את דברי מהר"ל בסוגיית 'צלם אלוהים' מתוך חיבור הביכורים 'גור אריה' ונדון בהרחבה במקורותיהם. חיבור זה, שנכתב כסופרקומנטר על פירוש רש"י לתורה, נדרש בתדירות לדברי אגדה, והפירוש שלפנינו הוא דוגמה נאמנה לכך. על הכתוב 'ל מ ן ה יו ם א ש ר ב ר א א לה ים אד ם ע ל ה אר ץ ול מ ק צ ה ה ש מ י ם ו ע ד ק צ ה ה ש מ י ם' )דב' ד, לב( כתב רש"י 'ומדרשו: מלמד על קומתו של אדם שהיתה מן הארץ עד השמים'. 30 על כך כתב מהר"ל )מספרתי את הפסקאות(: )1( אבל עיקר פירוש זה כך: דע, כי האדם כאשר נברא ראוי שיהיה נברא בענין זה שיהיה מסוף העולם עד סופו, ומן הארץ עד הרקיע, שהאדם הושם בתחתונים, שנאמר השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם )תה' קטו, טז(. והאדם הזה בראו מן התחתונים וכיון שנברא בצלם 31 בלבד בצלם אלהים, שנאמר כי בצלם אלהים ברא את האדם. אלהים, הנה כמו שהשם יתברך הוא הכל ואין חוץ ממנו, כך ראוי הוא שהאדם שהוא נברא בצלמו הוא כולל כל עולמו, דהיינו שהאדם הוא בתחתונים, והכל נקרא עולמו עד הרקיע, שנאמר השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם. הכוזרי ד, ג, עמ' 208. על ההתפתחות הקבלית בתפיסת הצלם בין ריה"ל למהר"ל ראה ג' שלום, פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, תרגם י' בן שלמה, ירושלים תשמ"א, עמ' ראה א' רמון, מהר"ל באור חדש: זהות יהודית בסדר עולם משתנה, ירושלים תשע"ז, עמ' ראה בבלי, חגיגה יב ע"א; סנהדרין לח ע"ב; ויקרא רבה, תזריע, יד, א. על פי בר' ט, ו

19 ריה"ל ומהר"ל על אמונה, עובדתיות והעניין האלוהי )2( ועוד, כיון שנברא האדם בתחתונים בצלם אלהים, אין דבר אלהי חלק בלבד, כי החלק הוא לגשם שמתחלק, ומאחר שהאדם נברא בתחתונים בצלם אלהי, אי אפשר ולפיכך אמרו שנברא 32 שלא יהיה לצורתו אשר הוא צלם אלהים כוללת בתחתונים. מן הארץ עד הרקיע וממזרח עד מערב, וזה מצד צלם אלהים. שאין ספק כי צלם אלהי אשר נתן בו השם יתברך הוא דבר אלהי. שאין "צלם אלהי" נאמר על התואר והתמונה לכך נאמר עליו שהוא מן הארץ עד 33 בלבד, רק נאמר שדבק בצורת האדם ענין אלהי. השמים וממזרח למערב, כי כל דבר אלהי אינו מחולק ולא יוגבל, ולפיכך נברא מן הארץ עד הרקיע וממזרח עד מערב. )3( ואל יקשה לך דאם בשביל שהיה באדם צלם אלהי, למה אמר שהוא עד השמים, וכן ממזרח עד מערב דווקא, שהרי דבר אלהי לא יוגבל?! 34 שאין זה קשיא, שכבר אמרנו לך למעלה שהאדם נברא בתחתונים בצלם אלהי, וזה הצלם אשר נתן השם יתברך אינו ענין אלהי לגמרי כמו העליונים, 35 שהרי שם "אדם" עליו, ולפי ענין אלהי שיש בו יאמר עליו שהוא הכל, כמו שיש להשם יתברך בעליונים, והאדם שהוא נברא בצלם אלהים 36 בתחתונים יאמר עליו שהוא בעולם התחתון הכל ואינו חלק. )4( ומאחר שמכח הענין האלהי שבאדם מוכרח שהוא הכל ולא חלק, וזהו עיקר צורת האדם, אין אנו משגיחין עוד בשיעור הגוף, שהאדם עיקר שלו במה שיש בו ענין אלהי, 37 ובטל אצלו הגוף, ואין בחינה בו, ולא היו בוחנין רק עיקר האדם. פירוש זה של מהר"ל, שסגנונו עתיד להיות ניכר במיוחד בחיבור 'דרך חיים' על מסכת אבות, מכיל שתי תפיסות מימוניות למחצה: )א( בפסקה הראשונה טען מהר"ל, שהאדם כולל הכול בעולם הארצי, אך לא בעולם השמימי. כמובן, הרמב"ם לא היה מסכים לניסוח ההכללה, למרות שהוא נאות לרעיון המיקרוקוסמוס, דהיינו שהאדם הוא דגם של העולם )מורה הנבוכים א, עב(. אפשר לפרש את דברי מהר"ל בפסקה זו על פי רעיון האדם כעולם קטן. אולם ההבחנה ביחס למעמד האדם בין העולם הארצי לעולם השמיימיי )'והכל נקרא עולמו עד הרקיע' ועד בכלל( היא גישה מימונית מובהקת. הרמב"ם קבע, כי ראיית האדם כתכלית תקפה לגבי העולם התת ירחי; האדם הוא תכלית העולם הארצי. אך האדם איננו תכלית העולם העליון לאמור עולם 38 גרמי השמיים, מאחר שלא ייתכן שהשפל הוא תכליתו של העליון והאצילי. )ב( בפסקה השנייה טען מהר"ל, כי 'צלם' איננו 'תואר' או 'תמונה' לבד. ושוב, המקור לדברים היא גישת הרמב"ם, שלפיה ההמון סבור כי 'צלם' הוא תואר ותמונה ועל כן הם מגשימים. כמובן, הרמב"ם לא היה מסכים לנוסח 'התואר והתמונה בלבד', מכיוון שלדידו כלומר ההקבלה לאלוהים מחייבת את תכונת ההכלה. ראה להלן. ביטוי זה מופיע בדרך חיים לאבות ו, י, שכא טור ב. כלומר אם ביקש התלמוד להביע את שייכותו של האדם לעליונים מדוע ציין זאת במונחים מרחביים, הרי הרוחני איננו מוגבל במקום. קישור 'צלם' ל'עניין האלוהי' מופיע גם בדרך חיים לאבות ה, א, ריז טור א. על מקור הדברים בסגנונו של אבן עזרא ראה להלן. גור אריה לדב' ד, לב. והכוונה ב'עיקר' היא ל'עיקר הצורה' של האדם כפי שהבהיר קודם, כלומר ל'עניין האלוהי'. מורה הנבוכים ג, יג

20 דב שוורץ צלם הוא אפוא הצורה המינית כפי שנזכר בפסקה השנייה 39 'צלם' איננו תואר ותמונה כלל. ועיקרה הוא העניין האלוהי. 40 והרביעית, עד כאן היסודות המימוניים למחצה, לשליש ולרביע. והנה המונח 'העניין האלוהי' מתקשר ליסודות שאינם מימוניים, והם שניים: )א( התייחסות לאל במינוח של 'כול' )שהיא שימוש במינוח של אבן עזרא(. )ב( תפיסת האדם ככוליות וכראי ההוויה בשלמותה, ובמלים אחרות, העתקת )א( למישור האנתרופולוגי. נבחן כעת את שני היסודות הללו בהרחבה. השפעת אבן עזרא הסגנון 'שהשם יתברך הוא הכל' בפסקה הראשונה שאוב ממשפטיו החידתיים של ר' אברהם אבן עזרא. המונח 'כול' בדברי אבן עזרא עשוי להתפרש הן ככוליות המציאות, הן כאלוהים עצמו, והן כהיפוסטזה עליונה כלשהי )שכל ראשון, מלאך מסוים וכדומה(. זיקתו של המונח 'כול' לנוכחות האלוהית בעולם תלויה במובנים השונים שתלו בו החוקרים: החל מפאנתיאיזם מובהק וכלה בהשמטת הקשר המהותי בינו לבין העצמות האלוהית לחלוטין. 41 משפטיו החידתיים של אבן עזרא מונעים פרשנות פילוסופית חד-משמעית. דוגמה לשימושו של מהר"ל בסגנון של אבן עזרא היא פירושו לשם האלוהי "אהיה" על פי הכתוב בשמות ג, יד. הוא טען, כי שם זה הוא 'שם עצם', ועל כן הוא עומד בעצמו. בשם זה נגאלו ישראל מפני שעניינה של הגאולה הוא העצמאות והאוטונומיות של הנגאל בעוד המשועבד איננו עומד בזכות עצמו. מהר"ל הוסיף ממד של עומק לדבריו אלה: וכאשר תעמיק בדברים אלו תמצא דברים נפלאים מאוד, כי כמו ששם 'אהיה' מורה לך על שהוא יתברך עיקר הכל ונותן קיום לכל הנמצאים, כי העיקר נותן קיום אל הכל. 42 ובשביל כך התחלת השם הזה באל"ף, כי האל"ף הוא התחלה ובא בלשון מדבר בעדו, שכל מדבר בעדו מורה על שהוא נגלה לזולתו; אבל השם של ד' אותיות שם הוי"ה כי 43 נבדל מן הנמצאים, ולכך התחלתו ביו"ד, והוא משמש לנסתר כמו כל יו"ד בראש, בזה השם נסתר ונבדל מן הנמצאים. וכמו ששם הראשון מורה שהוא יתברך התחלת שם א, א. 39 מהר"ל השתמש במונח 'צורה מינית' כ'צלם אלוהים' בגבורות ה', פרק סז, שיא טור ב. 40 ראו למשל י"י גוטמן, הפילוסופיה של היהדות, מגרמנית: י"ל ברוך, ירושלים תשמ"ג עמ' 113; י' כהן, 41 'משנתו הפילוסופית-דתית של ר' אברהם אבן עזרא', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.R.E לסיכום ממצאי המחקר במושג זה, ולגילוים חדשים אודותיו ראו תשמ"ג, עמ' Wolfson, God, The Demiurge and the Intellect: on the Usage of the Word KOL in Abraham Ibn Ezra, REJ, 149 (1990), pp ; H. Kreisel, On the Term KOL in pp Abraham ibn Ezra A Reappraisal, REJ, 153 (1994), יש לציין שאבן סינא משתמש בכתאב אלנג'את במונח 'כול' גם כציון מכלול המציאות, ואף ככינוי לאלוהים עצמו. ראו למשל pp. 67, 71.A. J. Arberry, Avicenna on Theology, London 1951, זאת ועוד: גם שלמה אבן גבירול משתמש במונח 'כול', אך יש להסתפק באם יש כאן פאנתאיזם צרוף. ראו י' שלנגר, הפילוסופיה של שלמה אבן גבירול, ירושלים תש"ם, עמ' 236. כלומר בגוף ראשון, שבו נוספת אל"ף לשורש. 42 בגוף שלישי נסתר נוספת יו"ד לשורש

21 ריה"ל ומהר"ל על אמונה, עובדתיות והעניין האלוהי כי הוא יתברך צורה 45 נותן קיום הכל, כך בזה השם תכלית הכל ובו עומד הכל, 44 הכל אחרונה לכל הנמצאים. ולפיכך בא ביו"ד בראשו, כי היו"ד מורה על תכלית וצורה אחרונה, כי היו"ד היא בסוף כל מספר לא יעלה רק עד עשרה, הרי האל"ף בראש ויו"ד דמיון זה שורש האילן נותן קיום האילן והוא צורת האילן, שבלא העיקר אין 46 בסוף. עליו שם "אילן", והוא יתברך מאתו קיום לנמצאים כלם וזה מורה עליו שם "אהיה". אמנם שם העצם שהוא שם הוי"ה שהוא יתברך צורת כל הנמצאים וכל דבר יש לו 47 עמידה בצורתו, הרי בו עומד הכל, ודברים אלו עמוקים מאוד. אולם בדברים שהבאנו קודם מ"גור אריה" צעד מהר"ל צעד אחד קדימה מעבר לאבן עזרא. הטיעון שלו הוא כזה: )א( האל איננו נחלק לחלקים ואין בו מורכבויות )המשמעות של אחדות האל(. ולכן )ב( האל הוא כוליות העולם שאיננו גשמי. )ג( האדם הוא השתקפות של האלוהות בעולם הארצי )'צלם אלוהים'(. ולכן )ד( האדם הוא כוליות העולם הגשמי. במלים אחרות מהר"ל העתיק את הנוכחות האלוהית בעולם העליון לנוכחות של האדם בעולם הארצי. הוא לא הסתפק בהשתקפות האלוהי באנושי בלבד אלא טען שהכוליות האנושית נובעת במידה מסוימת מהכוליות האלוהית. הווי אומר שאין כאן הקבלה בלבד אלא זיקה ממשית. מבחינה סגנונית, הסתמך מהר"ל בסוף הפסקה השלישית ובראשית הפסקה הרביעית על דברי אבן עזרא 'כי האמת שהכל ידע כל חלק על דרך כל, ולא על דרך חלק'. 48 מהר"ל הציע פרשנות יוצרת לדברי אבן עזרא בשני כיוונים: )א( אבן עזרא דיבר על ידיעה, וסביר להניח שעל ידיעה אלוהית. 'חלק' הוא אפוא פרט. האל יודע את הפרטים בדרך 'כול', שהיא כנראה הכללה בדרך זו או אחרת. מהר"ל פירש 'חלק' כמתייחס לאחדות האלוהית, ועל כן חלק הוא במובן של ניתן לחלוקה, כלומר מורכב. האל איננו בעל רבדים ומורכבויות. )ב( אבן עזרא פירש מן הסתם 'כול' ככללים )כמו מין וסוג(. נוסף לכך יצק בו משמעות אימננטית בכך שנושא הדברים הוא 'כול'. מהר"ל פירש 'כול' ככושר של הכלה בגוון אימננטי. לדידו האל מכיל את העולם הרוחני, ובמקביל אדם מכיל את העולם הגשמי )רעיון בטענה זו יש הרבה מעבר לרעיון הקלסי של מיקרוקוסמוס, דהיינו ההקבלה 49 ה'צלם'(. המובן של 'התחלה' בספרות הפילוסופית הוא של עיקרון יסודי )פרנציפ( שההוויה מושתתת עליו. על כן השתמש המהר"ל קודם לכן במונח 'עיקר הכל'. ראה Principles,.T.H Irwin, Aristotle's First.Oxford 1988 על נוסחאות כאלה ראה נ' וינשטיין, רמת גן תשנ"ה, א, עמ' כלומר הספירה העשרונית היא מאחד ועד עשר. גבורות ה', פרק כה, קו טור א. בכוונתי לעמוד על משמעות דברים אלה במקום אחר אי"ה. הפירוש לבר' יח, כא, בתוך אבן עזרא על התורה, )מהדורת א' וייזר(, ירושלים תשל"ז, א, עמ' סד. על ההקבלה שבין הקב"ה לאדם בסוגיית הצלם )שליט בעליונים מול שליט בתחתונים( ראה י' יעקבסון, 'צלם אלוהים ומעמדו כמקור רעתו של אדם לפי המהר"ל מפראג', דעת, 19 )תשמ"ז(, עמ'

22 דב שוורץ שבין מבנה האדם להוויה כולה שנזכרה לעיל. רעיון זה נשען על פי רוב על הסמל והדימוי: אולם כאבן עזרא, רמז 50 הרבדים הנפשיים של האדם מקבילים לרבדי היקום והחברה. מהר"ל לגלישה למישור הישותי. פעמים אחדות טען מהר"ל בכתביו, שהאל הוא הכוליות, 51 וכי העניין האלוהי הוא אחד הביטויים של הכוללנות האלוהית. מהר"ל שילב בדיון ב'גור אריה' שהובא לעיל את הסגנון של אבן עזרא בגישת הרמב"ם: צורת האדם היא כושר ההכלה של כוליות העולם הגשמי. הוא גם הסביר את 52 המנגנון של ההכלה בדבריו 'אין דבר אלהי חלק בלבד, כי החלק הוא לגשם שמתחלק'. מהר"ל טען: )א( הטרנסצנדנטיות )'הנבדל'( חודרת לאדם. )ב( לטרנסצנדנטיות מעצם הגדרתה אין מרחב גשמי. ולכן )ג( הטרנסצנדנטיות מתייחסת לכל החומרים בשווה. )ד( האדם כולל את כול העולם החומרי. הטענה האחרונה אינה מתחייבת מן הטענה שלפניה, אולם מהר"ל לא השגיח בכך. מבחינתו התייחסות משמעה הכללה. מבחינת מהר"ל 'צלם אלוהים' איננו מתמצה בצורה המינית של האדם, אלא כפי שכתב בפסקה השנייה, 'שדבק בצורת האדם ענין אלהי'. הכוליות של האדם, דהיינו העובדה שהוא כולל את העולם הגשמי, נובעת במישרין מהעניין האלוהי שבו. הצורה בנוסח הרמב"ם היא מעין דיספוזיציה לעניין האלוהי. כאשר חל בצורה האנושית העניין האלוהי אזי הופך אדם לכוליות העולם הגשמי. מה מקומו של העניין האלוהי בתפיסה שהציג מהר"ל? המונח מציין את מעמדו המיוחד של האדם, שאין לו הסבר הגיוני, פילוסופי ומדעי, אף לא מבחינת הפילוסופיה הנאופלטונית של אבן עזרא. העובדה שהאדם כולל את העולם הגשמי נובעת מזה שהוא עצמו משתייך לעליונים. כלומר העניין האלוהי מציין פרדוקס, שלפיו הטרנסצנדנטיות או ראה קליינברגר )לעיל הערה 2 (, עמ' 50. על רעיון המיקרוקוסמוס ראה למשל.A Altmann, Studies in.religious Philosophy and Mysticism, London 1969, pp ניתן דוגמה: בפירושו לאבות ד, יב פירש מהר"ל מהי 'כנסיה לשם שמיים', שסופה להתקיים. לטענתו האל 'מאחד ומקשר הכלל' וכן 'כולל ומאחד הכל' )דרך חיים, קפד טור א(. בני אדם מטבעם מפולגים, ועל כן רק הקישור לאל הכולל הכול הופך את הכנסייה, דהיינו ההתכנסות, ליציבה ולמאוחדת. לאור האקראיות לכאורה של מסכת אבות הוסיף מהר"ל ופירש את הקשר שבין המשניות. משנת אבות ד, יא עסקה בתשובה )'תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות'(. כתב מהר"ל: 'ואם אתה בא לפרש כי בא הסמיכות מצד המאמרים, נראה כי הכנסיה שהזכיר מפני שהזכיר לפני זה תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפרענות, ובארנו לך כי התשובה היא ענין אלהי וכן המעשים הטובים הם המצות האלהית, ודבר זה הוא כתריס בפני הפרענות, שעל ידם יש קיום לאדם, כי הדברים האלהיים הנבדלים יש להם קיום, והוסיף על זה לומר כי הכנסיה שהיא לשמו יתברך מצד שהכנסיה לשם שמים יש לכנסיה ענין אלהי ג"כ והרי השם יתברך עם הכנסיה, ולפיכך יש בכנסיה הזאת ענין אלהי ויש לכנסיה קיום ג"כ ויראה' )שם שם(. דוק ותמצא: בכך שההתכנסות היא לשם שמיים, היא מושכת את השראת העולם הטרנסצנדנטי, ובאופן כזה רוכשת את ההתמדה והאחדות. ה'פריצה' של העולם הנבדל לעולם הארצי או הנוכחות בו משתקפת במונח 'עניין אלוהי'. מאחר שהתורה והמצוות הם עניין אלוהי כזה, על כן התשובה בבחינת מצווה נכללת בעניין האלוהי. גור אריה לדב' ד, לב

23 ריה"ל ומהר"ל על אמונה, עובדתיות והעניין האלוהי הספיריטואליות הן מקור של אימננציה גשמית. הכושר או היכולת של האדם לכלול ולהכיל את ההוויה נובעים מרוחניותו. מהר"ל ביקש לכאורה לפתור את הפרדוקס בכך שקבע 53 בפסקה הרביעית )בדבריו בגור אריה, לעיל(, כי גופניותו של האדם זניחה ביחס לכוליותו. אבל בכך לא פתר את הפרדוקס של הכלה רוחנית של אובייקטים גשמיים. מהר"ל השתמש באנלוגיה הפורמלית: כשם שבעולם העליון אלוהים הוא 'כול' ולא חלק כך בעולם החומרי האדם הוא 'כול' ולא חלק. העניין האלוהי הוא אפוא האצלת השראה רוחנית לצורת האדם. תוספת זו מאפשרת את כושר ההכלה והכוללנות, שאיננו ניתן להסברה פילוסופית. כושר כזה מציג את העניין האלוהי כמאפשר נוכחות באובייקטים. בעולם הרוחני זו נוכחות אלוהית ובעולם הגשמי זוהי נוכחות של האדם. לעתים נתפסת ההשראה השמיימית על אובייקטים ארציים מסוימים כעובדה, ולעתים היא נתפסת כדגם מגי, בבחינת השראה שיש ליצור הכנה ותנאים מובחנים כדי למשוך אותה לאותם אובייקטים ארציים. ב'גבורות ה'' התאים מהר"ל תפיסה זו לפירוש מדרשי להולדתו של משה המתייחס למידת טובו, על פי הכתוב 'ותרא אותו כי טוב' )שמ' ב, ב(. הפירוש התחקה אחר זהות תכונת הטוב של אבי הנביאים, ובמקביל אחר סולם העלייה וההשתלמות של האדם בכלל. מהר"ל לא נכנס במקום זה באופן ספציפי למנגנון של הצורה כפי שעשה זאת ב'גור אריה', והסתפק בהגדרת העניין האלוהי כתוספת של השראה אלוהית וכהופעה של העולם הרוחני הנבדל במציאות החומרית: פירוש שהיה דבק במשה טוב שהוא ענין אלהי, לכך 54 ולדעת רבי יודא טוביה שמו, נקרא 'טוביה', פירוש שהיה מתחבר שם י"ה בטוב של משה 55 עד שנקרא בשם 'טוביה', ודבר זה מה שהיה משותף בשמו שם י"ה שהטוב שלו ענין אלהי, וזה ההפרש שיש בין 'טוב' ובין 'טוביה': כי טוב, ר"ל שעצם שלו טוב, ואילו טוביה מעלה יתירה שהטוב ענין אלהי דבק בו שנשתתף בו שם י"ה, והבן דברים אלו מאוד. ור' נחמיה סובר כי הגון הוא לנבואה, מעלה יותר גדולה מן הראשונה, וזה כאשר הגון הוא לנבואה השכינה עצמו עליו, וזה הוא יותר מן מעלה הראשונה מה שיש בו מענין אלהי שהיה דבק במשה. לכך הוסיף ר' נחמיה הגון היה לנבואה כי מוכן היה בעת תולדתו להתחבר עם 56 השכינה. ההכנה הראשונה היא הטוב המאפיין את משה, 57 מהר"ל יצר מעין דגם של שתי הכנות. שהוא הבסיס לחול העניין האלוהי עליו, כלומר ההשראה השמימית. כאשר ההשראה אכן חלה עליו אזי יש גם הכנה לחול הנבואה. דרגה ראשונה היא אפוא העניין האלוהי, ושנייה השראת שכינה )'השכינה עצמו עליו'(. כך קבע גם בהמשך הפירוש לדב' ד, לב: 'כבר אמרנו לך, שכאשר מחוייב לומר כך מצד שהוא צלם אלהים שבו באדם, אל תביט ותשגיח אל הגוף, כי בטל הטפל אצל העיקר, שהעיקר הוא ענין אלהי באדם, ואין בחינה בטפל, רק בעיקר'. בבלי, סוטה יב ע"א; שמות רבה א, כ; ויקרא רבה א, ג; קהלת רבה ד, א. לפי רבי מאיר 'טוב שמו'. ולפי רבי יודא נוסף שם ה' על 'טוב'. גבורות ה, פרק יז, עח טור א. מקורו של דגם זה הוא באיגרת באפשרות הדבקות של אבן רשד, ומהר"ל השתמש בו גם במקומות אחרים בכתביו. ראה K. P. Bland, The Epistle on the Possibility of Conjunction with the.active Intellect by Ibn Rushd with the Commentary of Moses Narboni, New York

24 דב שוורץ אם כן, גם בסוגיה זו השתמש מהר"ל בעניין האלוהי כדי לציין את הצירוף של הממד הטבעי )צורה, טוב( לממד הטרנסצנדנטי. הממד האחר, הנבדל, מתבטא כאמור בשם 'י-ה' ובמונח 'הענין האלוהי', המשקפים את הנוכחות של הממד היסודי והראשוני של העולם השמימי בהוויית אדם. מהר"ל המשיך ומנה דרגות נוספות בהתאם לדעות האחרות שבבבלי )נולד מהול, נתמלא הבית אורה, שהתפרשו כדיבור שכינה וכהתלכדות עם דרגת הנבדל בהתאמה(, אולם הדרגה הראשונה והיסודית בהתעלות האדם היא העניין האלוהי. הדיון ב'צלם אלוהים' ב'גור אריה' מוליך למסקנה, שאדם באשר הוא אדם מוכן לספיגת השפע של העולם הטרנסצנדנטי. על כן 'העניין האלוהי' מתייחס לא רק ליהודי אלא לאדם האוניברסלי. לעומת זאת ב"גבורות ה'" התייחס מהר"ל לעם ישראל, כפי שניכר מדברי חכמים על משה רבנו ומסוגיות אחרות הנדונות בו. הק בלה מהר"ל הבהיר את סוגיית הצלם כהקבלה בין האדם לבין התורה. אם עד כאן נוכחנו בהקבלה שבין האדם להוויה הרי שמהר"ל הוסיף גם את ההקבלה לתורה. הוא כתב: אי אפשר רק על ידי האדם, 58 כי הסדר של התורה עם מדרגתה שהיא קודם העולם, שהתורה סדרה לפי אנושית שלו, וזה כי כמו האדם אשר יש לו המעלה העליונה שהוא נברא בצלם אלהים והצלם הזה מקבל אותו גוף הגשמי, וכך התורה בעצמה עם מעלתה העליונה על כל, הרי היא נתלית ועומדת בדברים הגשמיים הם המצות המעשיות. וכמו שאין למלאכים הצלם האלהי שיש לאדם, כי הצלם הזה לפי מעלתו העליונה צריך אליו מקבל רק 59 נושא והוא גוף האדם שהוא נושא לצלם הזה, והמלאכים שאין להם נושא האדם שיש לו בגוף יש לו נושא מקבל לכך הוא מקבל הצלם הזה, וכן התורה לפי מעלת השכל הזה צריך לזה נושא גשמי הוא האדם, כי מפני שהמצות כל כך הם שכליים 60 אין עומדים בעצמם רק צריך שיהיה להם מקבל גשמי, כמו שהוא בצלם אלהים שבו נברא האדם שלא נתן למלאכי השרת למעלת ודקות הצלם הזה צריך אליו נושא מקבל, ודבר 61 זה עוד יתבאר בראיות ברורות והוא דבר עמוק מאד. ראה למשל בראשית רבה א, א )תאודור ואלבק, עמ' 6 שו' 6-5(. וראה י' יעקבסון, 'קדושת הסדר וסדר הקדושה בהגותו של מהר"ל מפראג', א' ריינר )עורך(, מהר"ל: אקדמות, פרקי חיים, משנה, השפעה, ירושלים תשע"ה, עמ' המלאכים הם חסרי גוף. בדברים אלה משתקפת תפיסת הפעולה של מהר"ל, דהיינו הממד הטרנסצנדנטי של מעשה המצווה. מהר"ל אימץ את השימוש של מונחי השכל בניגוד למובנם הרציונליסטי הימי ביניימי. דוגמה לכך היא דחיית אחדות ההשכלה )שכל, משכיל ומושכל( ביחס לאל בהקדמה השנייה של גבורות ה' מצד אחד, אך זיהוי ההשפעה האלוהית עם שכל בפרק הראשון של נתיב התמימות בנתיבות עולם. אצל מהר"ל השכל עניינו מה שמעבר לחומריות )טרנסצנדנטיות(. תפארת ישראל, פרק כד, עד טור א

25 ג) ריה"ל ומהר"ל על אמונה, עובדתיות והעניין האלוהי 62 באופן פרדוקסלי, ככל שהוויה היא מופשטת יותר כך היא זקוקה לאחיזה במישור הגשמי. הרמה הגבוהה של ההפשטה גורמת לאובייקט הנבדל להיספג במקורו, וכך הוא מאבד את עמידתו. האחיזה במישור הגשמי מאפשרת לו להתקיים במופשטותו. המישור הגשמי הופך אפוא למצע )'נושא'( להווה המופשט. מהר"ל הציב הקבלה: כשם שצלם האלוהים טעון מצע )'גוף גשמי'( כך אף התורה, שהיא 'שכל עליון', טעונה מצע. המצע הגשמי של התורה הוא מערכת המצוות, שהן פעולות גשמיות. יושם אל לב, שדברי מהר"ל מסתיימים בדרך החשיבה המיוחדת שלו, דהיינו ההפרדה שבין השקיפות לבין העמקות. הפרדה כזו לא הייתה רווחת בהגות של ימי הביניים. במה דברים אמורים? מבחינת מהר"ל יכולה להיות סוגיה סבוכה ופתלתלה אך לא מעורפלת, וניתנת לניסוח בהיר. סוגיה עמוקה איננה חייבת להיות סודית ומוצפנת, אלא שמהר"ל מציין שהיא צריכה בירור מקיף, ובירור זה אין מקומו בסוגיה הנדונה כדיון אגבי אלא הוא יזכה לבירור בפני עצמו. כך אף סיים את פרק כד: 'כמו שהצלם צריך שיהיה לו מקבל גשמי כך צריך לכל דבר שהוא עליון לגמרי מקבל שהוא גשמי. והבן הדברים האלו ואין להאריך הוא השתמש בסגנון האופייני לסודותיו של אבן 63 בזה יותר כי אלו דברים עמוקים מאד'. עזרא, למשל, אך לא ראה בהם כיסוי לעניין פוליטי רדיקלי אלא אות לחשיבות הדברים ולהיותם יסודיים. מהר"ל שב והשתמש בחתימת הפרק בכינוי הרומז ל'דבר אלוהי', שהוא 'דבר שהוא עליון לגמרי'. הוא ניסח פעם נוספת את העיקרון הפרדוקסלי שהגבוה יותר נזקק לזיקה עמוקה יותר לגשמי, לאמור עקרון המעגליות: הנקודה הגבוהה ביותר של השיא נושקת לנמוכה ביותר של ההתחלה. צלם אלוהים מבטא את ההקבלה בין האדם לעולם ובין האדם לתורה לפי דגם ההכנה, וזאת בהתאם לסגנון החשיבה האופייני למהר"ל. ) גורמים שגרתיים וייחודיים העניין האלוהי מבטא אפוא את הזיקה הראשונית והתשתיתית של האדם לעולם הטרנסצנדנטי. מונח זה בא לידי ביטוי בהתייחסויותיו של מהר"ל לגורמים הפרטיקולריסטיים, ארץ ישראל ועם ישראל. כאמור, התאולוגיה של הגורמים הייחודיים היא בריח תיכון בהגות מהר"ל, והשפעתו של ריה"ל ניכרת בדיון בגורמים אלה. ארץ ישראל ריה"ל התייחס בספר הכוזרי לגורמים פרטניים המבטאים את הנוכחות האלוהית, וביניהם אף מהר"ל קישר את 64 גם ארץ ישראל המתבלטת ביחס לשאר הארצות כארץ הנבואה. העניין האלוהי לארץ ישראל. דיון זה אופייני לגישתו של מהר"ל, מפני שהוא אינו עוסק בטרנסצנדנטי כשלעצמו אלא בהתבטאותו בעולם החומרי. כשם שהמצוות, למשל, נתפסות החסידות הבעש"טנית תפתח רעיון זה לפי העיקרון, שהנעלה ביותר מתלכד עם השפל ביותר כמו נקודה על המעגל. החסידות תשתית רעיון זה על דברי ספר יצירה 'נעוץ סופן בתחילתן' )א, ז(, ותמצה את המשמעויות החברתיות על האדם הפשוט ואיש המעלה. תפארת ישראל, עה טור ב. ראה למשל ב' גרוס, נצח ישראל, תרגום נ' דויטש, ירושלים ותל אביב תשל"ד, עמ'

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

האישה היהודיה לאור תיעוד מן הגניזה הקהירית

האישה היהודיה לאור תיעוד מן הגניזה הקהירית כוחה של האישה, כוחו של השכל מקומן של נשים בפרשנות הפילוסופית על 'התקין לו ממנו בניין עדי עד' עפר אליאור מבוא לפי השקפה רווחת בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים, יש להבחין בין האיש לאישה בכל הנוגע לפעילות

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד