מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים 1967–2005

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים 1967–2005"

תמליל

1 מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים מחקרי יהודה ושומרון קובץ כח, מס 2019, 2, עמ DOI: ISSN: (print); (online) תקציר מחקר זה שם לו למטרה לבחון את יחסן של ממשלות ישראל, קרי של ראשי הממשלה וקובעי המדיניות, להתיישבות היהודית ולשליטה ברצועת עזה ממלחמת ששת הימים בשנת 1967 ועד להתנתקות בשנת השוואת העמדות והחלטות הביצוע של הממשלות השונות מאפשרת להציג תמונה כוללת, לרבות קווי הדמיון והשוני בסוגיות הקשורות לאזור זה. המחקר מבקש להשיב על שתי שאלות מרכזיות: האם סיפור ההתיישבות בחבל עזה משמש דגם של מסורת התיישבותית אחת הקמת מאחזים עד ליצירת גוש התיישבות או שניתן להבחין בגישות מבניות שונות שאימצו ממשלות ניציות, להבדיל מן הממשלות היוניות יותר, באשר לקידום ההתיישבות באזור? והאם אכן ניתן לזהות תהליך הדרגתי של שינוי עמדה כלפי האזור לאורך השנים עד תקופתו של אריאל שרון? ממצאי המחקר מלמדים כי למרות ההבדלים בין הממשלות השונות, לא היה שינוי מהותי בגישה כלפי ההתיישבות באזור. בכל שנות ההתיישבות בחבל עזה ניתן לזהות שיקולים אידיאולוגים, פרגמטיים וביטחוניים שתרמו לפיתוח ההתיישבות באזור. נראה כי המצב הביטחוני, יותר מן המצב המדיני או הדמוגרפי, הוא שהכתיב את התייחסות הממשלה לרצועת עזה, לטוב ולרע - ככל שגבר הטרור גברה גם הנטייה לחזק את ההתיישבות ברצועת עזה. בכל השנים שבהן שלטה ישראל ברצועה לא הופעל עליה לחץ בין לאומי לסגת מחבל ארץ זה. המחקר מתבסס על מקורות ראשוניים הנמצאים בארכיון המרכז למורשת גוש קטיף וצפון השומרון, על מקורות משניים ועל ראיונות עומק שנערכו עם אישים שהיו מעורבים בתהליכים המדיניים וההתיישבותיים ברצועת עזה. מילות מפתח: חבל עזה, פיתוח ההתיישבות, מדיניות ממשלה, עקירה, טרור פרופ מרים ביליג המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת אריאל בשומרון, ומו פ אזורי מזרח, יו ש ובקעת הירדן חגי הוברמן מרכז מורשת גוש קטיף וצפון השומרון 239

2 240 1 מבוא המונח "רצועת עזה" נוצר בשלהי מלחמת העצמאות לאור קו הגבול שנקבע בתום המלחמה. ב 24 בפברואר 1949 נחתם ברודוס הסכם שביתת הנשק בין ישראל למצרים )תולדות מלחמת הקוממיות 364(. 1970: על פי ההסכם, כל הנגב נותר בתחום מדינת ישראל, חוץ מרצועת החוף שהשתרעה מרפיח ועד צפון בית חנון, ובה שלט הצבא המצרי. להבדיל מאזורים אחרים שכבשה ישראל, כגון רמת הגולן וסיני, רצועת עזה נכללה בשטח של ארץ ישראל המנדטורית. הגבול הבין לאומי הוא קו רפיח טאבה, ורצועת עזה גם מעולם לא סופחה רשמית לשטח מצרים. פעמיים בתולדותיה שלטה מדינת ישראל על רצועת עזה ופעמיים נסוגה ממנו: הפעם הראשונה הייתה לאחר מבצע סיני במשך חמישה חודשים, מנובמבר 1956 ועד מרץ 1957; והפעם השנייה לאחר מלחמת ששת הימים, לתקופה של 38 שנים, בשנים בתקופה זו הוקמו ברצועת עזה 21 יישובים בהחלטת כל ממשלות ישראל ובתמיכתן. מאז מלחמת ששת הימים היו ההתיישבות והאחיזה בחבל עזה נתונות במחלוקת פוליטית בציבור הישראלי, בדומה להתייחסותו גם לשליטה בשאר השטחים שנכבשו או שוחררו, תלוי בנקודת ההשקפה המוחזקים בידי צה"ל, ולכן מחקרנו מתמקד בשנים אלו. מבחינה זו לא היה הבדל בין ההתייחסות לרצועת עזה ובין ההתייחסות לשטחי יהודה ושומרון, מלבד השאלה הדמוגרפית על ריכוזם של כמיליון פלסטינאים המתגוררים בצפיפות רבה ברצועת עזה, שאלה שעמדה במרכזו של כל דיון על עתידו של האזור. השיח על המניעים להחלטתו של אריאל שרון לפנות את חבל עזה מעלה את הצורך להשוות אותו למקרים אחרים של פינוי יישובים בישראל, למשל פינוי סיני וימית בשנת 1982 או פינוי יישובי צפון בנימין על ידי אותו שרון באותה תקופה. האם מדובר בהיסטוריה התיישבותית מדינית דומה או במניעים דומים? האם הסכימו ראשי הממשלה השונים על עניינים שונים הקשורים לאזור? והאם היה תהליך מתמשך שהביא להחלטות הללו, או שמדובר במעשה חריג שלא היה ניתן לחזות אותו מראש? התשובות המתבקשות לשאלות אלו הן מורכבות, ובעיקר הן מחייבות לערוך מחקרים מקדימים המתמקדים בשאלות רחבות יותר. מחקרנו זה לא בא להוסיף תובנות לסוגיות אלו אלא מבקש לבחון את הרקע ההיסטורי מדיני להתיישבות בחבל עזה ואת יחסם של ראשי הממשלות השונים לאזור, סוגיה שלא נחקרה באופן שיטתי עד כה. 1 תודתנו למרכז מורשת גוש קטיף וצפון השומרון על הסיוע במימון מחקר זה, ולצוות מו"פ אזורי מזרח, יו"ש ובקעת הירדן על הסיוע בביצועו.

3 מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים מחקר זה שם לו למטרה לבחון את יחסן של ממשלות ישראל, קרי ראשי הממשלה וזרועות הביצוע שלהם, להתיישבות היהודית ולשליטה ברצועת עזה ממלחמת ששת הימים בשנת 1967 ועד להתנתקות בשנת השוואת העמדות והחלטות הביצוע של הממשלות השונות תאפשר להציג לראשונה תמונה כוללת ואת קווי הדמיון והשוני בסוגיות הקשורות לאזור זה. במאמר ייבחנו שיטות ההתיישבות שבהן נעזרו הממשלות השונות כדי לבסס את אחיזתן באזור ואת יחסן למתיישבים בו. כן ייבחנו דרכי ההתמודדות של הממשלות עם הבעיה הדמוגרפית ועם האיום הביטחוני ופעולות הטרור באזור באיזו מידה אכן הכתיבה המציאות הביטחונית את המדיניות הממשלתית, המדינית וההתיישבותית? האם וכלפי מי הופעלו לחצים מדיניים בין לאומיים לעזוב את המקום? ובאיזו מידה הם השפיעו על קבלת ההחלטות כלפי השליטה ברצועת עזה? בעזרת השוואה זו המחקר מבקש להשיב על שתי שאלות מרכזיות: 1. האם סיפור ההתיישבות בחבל עזה משמש דגם של מסורת התיישבותית אחת, היינו תמיכה ממשלתית סדורה במקום הקמת מאחזים עד ליצירת גושי התיישבות אשר אפיינה את היחס לחבל ארץ זה בכל ממשלות ישראל עד להתנתקות מחבל עזה? 2. והאם אכן ניתן לזהות תהליך הדרגתי של שינוי עמדה בכלל ממשלות ישראל מגישה המתייחסת לחבל עזה כאזור "כיבוש והתנחלות" של פיתוח ההתיישבות, לגישה של החזרת שטחים ו"פינוי ועקירה" של יישובים, שהתפתחה וחלחלה לממשלות השונות )יוניות וניציות כאחת( לאורך השנים, ובוצעה למעשה בתקופת ממשלתו של אריאל שרון? יש להעיר שבמחקר זה יודגשו עמדות הממשלה ודעות המנהיגים ולא עמדות הציבור. ייתכן שבתקופות מסוימות היה פער בין עמדת ההנהגה לעמדת הציבור, אולם שאלה זו לא עמדה למבחן במחקר זה. המחקר מתבסס על מקורות ראשוניים, ובראשם מסמכים רבים מארכיון המרכז למורשת גוש קטיף וצפון השומרון, וספרי ביוגרפיה ואוטוביוגרפיה של מנהיגי ישראל ואישים פוליטיים; על מקורות משניים, ובהם ספרי עיון על ההיסטוריה של ארץ ישראל ועל מדינת ישראל; ועל ראיונות עומק שנערכו עם אישים שהיו מעורבים בתהליכים המדיניים וההתיישבותיים של חבל עזה.

4 242 ממשלת לוי אשכול, לוי אשכול החל לכהן כראש ממשלת ישראל ב 24 ביוני כעבור ארבע שנים, ב 5 ביוני 1967, יצאה מדינת ישראל למלחמה השלישית בתולדותיה מלחמת ששת הימים. ביומה השלישי של המלחמה, היום שבו שוחררה ירושלים, הייתה גם רצועת עזה כולה בידיים ישראליות. כיבוש הרצועה נעשה על פי הוראת הרמטכ"ל יצחק רבין ובניגוד להוראת שר הביטחון משה דיין, שסבר כי השתלטות על הרצועה הצפופה בפלסטינאים תסבך את מדינת ישראל לטווח הארוך )גולדשטיין 569(. 2003: אשכול, י וני בתפיסתו, ראה במלחמת ששת הימים מלחמת מגן צודקת, ואת הגבולות שנקבעו במהלכה ראה כזמניים וארעיים. אמונתו התבססה על ההנחה שבמוקדם או במאוחר תוכר ישראל כישות לאומית יהודית על ידי שכניה הערבים. לפיכך תמך ללא סייג בהחלטות הממשלה שלפיהן ישראל תהיה מוכנה לסגת משטחים שכבשה ממצרים ומסוריה, למעט תיקוני גבול. הוא לא האמין ביכולת להמשיך ולהחזיק בשטחי יהודה, שומרון והרצועה בגלל מספרם הרב של הפלסטינאים שהתגוררו באזור. בישיבת מזכירות מפא"י שהתקיימה ב 8 ביוני אמר אשכול: "כאשר אתה רואה את המפה, ועליה האצבע המצרית של הרצועה, אתה רוצה להשאיר את הרצועה בידך. אבל יחד עם זאת, זו שושנה עם הרבה חוחים. ישנם שם אלף ערבים" )למפרום וצורף 566(. 2002: למרות עמדתו זו של אשכול, עשרה ימים לאחר המלחמה קיבלה הממשלה החלטה סודית "הפוכה" היא תהיה מוכנה לנסיגה מלאה לגבול הבין לאומי בגזרות מצרים וסוריה. באחד הסעיפים על ההסדר עם מצרים נכתב במפורש: "ישראל מציעה כריתת חוזה שלום עם מצרים על בסיס הגבול הבינלאומי וצרכי הביטחון של ישראל. לפי הגבול הבינלאומי, נמצאת רצועת עזה בשטח מדינת ישראל" )פרוטוקול ישיבה נ' של הממשלה, גנזך המדינה, 1967(. ההצעה הישראלית לא הגיעה לכלל מימוש בגלל עמדת מדינות ערב שגובשה בוועידת ראשי מדינות ערב בחרטום ב 1 בספטמבר 1967, ונוסחה כ"שלושת הלאווים": לא להכיר בישראל, לא לנהל איתה משא ומתן ולא להתפייס עימה )גולדשטיין 305(. 2011: אשכול החל ליזום פעילות מדינית עם האמריקאים, ובמישור המזרח התיכון ניהל עם חוסיין מגעים חשאיים, שלהם ייחס חשיבות רבה לעתיד היחסים באזור )גולדשטיין 213(. 2006: בניגוד להשקפתו הבסיסית נראה שאשכול השלים עם שליטת ישראל ברצועה. בפגישה שקיים בלשכתו עם אנשי "התנועה למען ארץ ישראל השלמה" ב 12 בנובמבר 1967 אמר אשכול: "עזה לא תחזור עוד למצרים. הנדוניה 350 אלף פליטים. אנו ]נמצאים[ בקצה ה'חבית

5 מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים של המים' המקומיים ברצועה" )אדמוני 41(. 1992: במקביל החל משרד הביטחון לטפל בנ רמול החיים בשטחים המוחזקים באמצעות הפעלת מנגנון הממשל הצבאי שם על ידי צה"ל. מדיניות ההתיישבות של הממשלה התבססה על הפרמטרים הטריטוריאליים של "תוכנית אלון" )גולדשטיין 591(. 585, 260, 2003: בסעיף 7 של התוכנית נכתב: "רצועת עזה תהיה חלק בלתי נפרד מישראל על תושביה הקבועים. חיבורה הרשמי לישראל יהיה רק לאחר שפליטי הרצועה ישוקמו מחוצה לה, עד אז יהיה לרצועה מעמד של אזור כיבוש" )אדמוני 43(. 1992: אלון האמין שיתאפשר לפתור את בעיית פליטי הרצועה באמצעות יישובם מחדש באזורים אחרים, כגון צפון סיני, וכך להביא לסיפוח הרצועה עם פחות תושבים ערבים. כשהבין שמהלך זה אינו מציאותי, הציע בפגישה חשאית עם המלך חוסיין ב 29 בספטמבר 1968 "למסור את רצועת עזה לירדן בתמורה לבקעת הירדן" )ז"ק 146(. 1996: אשכול מינה ועדות שונות לחיפוש פתרון קונסטרוקטיבי לבעיית הפליטים ברצועת עזה. כמה ועדות המליצו על מה שלימים יכונה "טרנספר" שיקום אוכלוסיית הפליטים והעברה מסודרת ומותאמת שלהם לאתרי התיישבות מתוכננים, חלקם מחוץ לרצועה. "ועדת הפרופסורים" בראשות פרופ' רוברטו בקי המליצה לבנות מערכת כלכלית משולבת של רצועת עזה וישראל, כדי שבין היתר יועברו באמצעותה מים ממקורות ישראליים לרצועה, וכן שייבנו יישובים יהודיים, בעיקר בסביבות רפיח, שיהוו חיץ יהודי בין חצי האי סיני ובין הרצועה )אדמוני 62(. 1992: לאחר שנושא הפליטים ירד מן הפרק בגלל הכישלון להגיע להסכם עם חוסיין על אזור יהודה ושומרון, יגאל אלון, שעמד בראשות ועדת השרים לענייני התיישבות, החל לקדם התיישבות יהודית ברצועה )מנור 262(. 2016: ב 9 במאי 1968 הוא הגיש לממשלה הצעה להקים שתי היאחזויות לאחר שמצא בסקרי קרקע שקיימות עתודות קרקע של "אדמות מדינה" בארבעה מקומות ברצועה )ריאיון עם רחבעם זאבי, (. בדברי ההסבר להצעה נאמר: "ליישובים אלו חשיבות עליונה לעתיד המדיני של הרצועה על ידי כך שהן מפצלות את הרצועה דרומה מהעיר עזה. כמו כן, קיימת חשיבות ביטחונית רבה לנוכחות יהודית בליבה של עזה" )אדמוני 64(. 1992: אשכול לא הספיק לקדם את המדיניות שבה דגל השגת הסכם שלום תמורת מסירתם של כל השטחים וגם לא סיים לנסח את התוכנית החלופית להקמת היישובים החדשים ברצועה )גולדשטיין 306(. 2003: הוא נפטר במהלך כהונתו, פחות משנתיים לאחר מלחמת ששת הימים, ב 26 בפברואר 1969.

6 244 ממשלת גולדה מאיר, גולדה מאיר החלה את כהונתה כראש ממשלת ישראל ב 17 במרץ 1969, והיא הייתה ניצית בהשקפתה המדינית. מאיר סברה שרצועת עזה צריכה להיות חלק ממדינת ישראל והתמידה בהתנגדותה לנסיגה מחלק ניכר מן השטחים ששוחררו במלחמת 1967 )גולדשטיין 2011: 307(. בריאיון לעיתון "מעריב" אמרה: "כל השולחן ]הכוונה לחברי ממשלתה[, כולל מפ"ם, אומר: רמת הגולן זה טאבו. עזה נשארת בידינו לפי רוב מכריע, וגם שארם א שייך. ישנם דברים, שבהם לא נחוצה החלטה. ההחלטה היסודית היא, שגבול שנת 1967 אינו קיים עוד. הוא מת" )מעריב, (. זו הייתה גם עמדת רוב שרי ממשלת גולדה מאיר )אדמוני 105; 1992: שיפריס 2010: 285(. בדיונים על ההתיישבות היהודית ברצועה הייתה הסכמה רחבה שיש לאתר קרקע ומקורות מים לצורך הקמת היאחזויות ביטחוניות ופיתוח החקלאות והתעשייה באזור. חברי הממשלה היו תמימי דעים שהפרחת האזור תאפשר לשנות את השיח עם הערבים כ שיתפקחו מהאשליה שאנו עתידים לצאת משם, וכך יהיו פחות פיגועים )אדמוני 64 66(. 1992: הסתייגות מסוימת עלתה בנוגע להקמת יישוביי הקבע, ועלה חשש שהיא תעורר בעיות של עיתוי ושיקולים אחרים" )שם: 107(. "הוועדה הבין מוסדית להתיישבות", שהוקמה בתקופה זו, קיימה כמה דיונים על ההתיישבות בחבל עזה. הדעות בוועדה נחלקו: כמה מהן, למשל אלו של אריאל שרון, השר חיים לנדאו ורענן ויץ, יו"ר המחלקה להתיישבות, ראו בהתיישבות היהודית את אחד הפתרונות לבעיית הטרור, ובחבל עזה ראו פוטנציאל כלכלי, בייחוד לקידוחי נפט, ופוטנציאל תיירותי )שם: 213(. 64, לעומתם, היו שסברו כי "מבחינה ביטחונית זו קטסטרופה להכניס את שני היישובים הללו ללב הרצועה. בשיקול מדיני ביטחוני צריכים לתת מכת חשמל לרצועה ולהראות להם היכן אנו ואיפה הם" )שם: 65 66(. התגברות הטרור ברצועה בתחילת שנות השבעים הגדילה את כמות ההצעות לזירוז ההתיישבות בה כתשובה ציונית לטרור וכרצון להשיב את השליטה הישראלית בכל שטחי הרצועה, שבחלקם שלטו למעשה ארגוני טרור )שם: 105(. מי שדחף לפעילות זו יותר מכול היה אלוף פיקוד הדרום באותם ימים, אריאל שרון )ריאיון עם אריאל שרון, (. ההחלטה על מיקום היישובים לא הייתה מקרית, והיא התקבלה בעקבות תוכנית אב שניסח צוות מקצועי לאזור רצועת עזה וצפון סיני )זוסמן ואחרים 1972(. במסמך נכתב שההתיישבות היהודית תתבצע בשתי צורות עיקריות: יישובים כפריים שימשיכו את שרשרת היישובים הקיימים, המקיפה את הרצועה מצפון וממזרח, ומרכזים עירוניים שימוקמו כדי לשבור את רצף היישובים הפלסטיניים ולהיות גורם בעל משקל דמוגרפי. את המגמה הזאת דימו להכנסת

7 מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים "אצבעות" יהודיות לתוך הרצועה מתוך שטח ישראל, שיחוברו ברצף טריטוריאלי לישראל הריבונית )שם: 9(; כלומר, ההתיישבות שימשה אמצעי לכיבוש הרצועה. נקודת הבסיס לתוכנית הייתה שרצועת עזה לא תנותק מישראל )שם: 50(. ב 13 בספטמבר 1970 החליטה הממשלה להקים שתי היאחזויות נח"ל ברצועה: נצרים וכפר דרום )אדמוני 213(. 1992: כעבור חודש הוקמה היאחזות הנח"ל הראשונה ברצועת עזה כפר דרום. זו הייתה תחילת ההתיישבות היהודית ברצועה. חידוש היישוב בכפר דרום נתפס על ידי ממשלת ישראל כמעשה של צדק היסטורי )דואר 145; 1997: נצר 115(. 2002: בתחילת 1972 קיבל רחבעם זאבי, מפקד פיקוד מרכז, את האחריות על האזור, והחל מייד לפעול להקמת היאחזויות נח"ל בעלות בסיס כלכלי עצמאי, שבעתיד יתאפשר להופכן ליישובים אזרחיים )ריאיון עם רחבעם זאבי, (. ב 27 במרץ 1972 קיימה הכנסת דיון פגרה מיוחד על "התעמולה נגד ההתנחלות בחבל עזה ובפתחת רפיח והצורך הלאומי הדחוף להרחיב את ההתנחלות ולהגבירה". השר ישראל גלילי השיב לדוברים בשם הממשלה והציג את מדיניות ממשלת גולדה באשר לעתיד רצועת עזה: המדיניות של הממשלה בזכות ההתנחלות ברורה לחלוטין. היא מדברת גם על היאחזויות וגם על ישובי קבע. המדיניות הזאת נובעת קודם כל מן האידיאולוגיה הציונית הסוציאליסטית. אנו רואים בהתנחלות כורח בטחוני ]...[ באין שלום אנו מחזיקים בכל קווי הפסקת האש ]...[ אשר לרצועת עזה ]...[ קמו יישובים ברצועת עזה, ולא היה עליהם עירעור מצד גורמי הקואליציה, גם לא מצד הקיבוצים של מפלגת הפועלים המאוחדת )דברי ימי הכנסת, ישיבה 289 של הכנסת השביעית,, עמ'.) בהמשך דבריו ציין גלילי את החששות של אוכלוסיית האזור הפלסטינית מפני נסיגה של ישראל מרצועת עזה. לדבריו, חשוב להמחיש להם שכוונתנו היא שרצועת עזה לא תיפרד עוד מגוף מדינת ישראל )שם(. ממשלת מאיר, בראייתה את רצועת עזה כחלק ממדינת ישראל בכל הסדר עתידי ובוודאי במציאות של היעדר הסדר, הניחה את היסודות הראשונים להתיישבות הנרחבת ברצועת עזה, שנועדה לקבוע את האחיזה היהודית בשטח. בנוסף לכפר דרום הוקמו בתקופתה גם היאחזויות הנח ל נצרים, מורג וקטיף.

8 246 ממשלת יצחק רבין, ב 3 ביוני 1974 נשבע יצחק רבין אמונים כראש הממשלה. רבין היה י וני בתפיסתו המדינית, והוא דגל בפתרון מדיני לסכסוך הישראלי ערבי, שיכלול נסיגה משטחים ניכרים ביהודה ובשומרון על בסיס תוכנית אלון )רבין 574; 1979: גולדשטיין 311(. 2011: ממשלת רבין המשיכה באופן מלא את הקו של ממשלת גולדה בנושא ההתיישבות מעבר לקו הירוק על פי תוכנית אלון, וההתיישבות ברצועת עזה נחשבה חלק מן ההתיישבות בפתחת רפיח )רבין 551; 549, 1979: שיפריס 96(. 2013: בספטמבר 1974 הציג יחיאל אדמוני, מנהל המחלקה להתיישבות בסוכנות, את תוכנית המחלקה לתקופה הקרובה, ובה צוין כי יש תכנון ל 11 יישובים בחבל הבשור, בפתחת רפיח וברצועה. כל אלו נחשבו גוש התיישבות אחד בצפון הנגב ובצפון סיני )אדמוני 138(. 1979: בעיניו של רבין, ההתיישבות בדרום הרצועה ובצפון סיני הייתה התיישבות ביטחונית שצריכה להישאר חלק ממדינת ישראל. ב 10 בספטמבר 1974 יצא רבין לארצות הברית לפגישה עם נשיא ה ג'רלד פורד. רבין הציג לפורד את ארבע ההצעות שהציעה ממשלתו )ולא הוא( בשיחות חשאיות לחוסיין מלך ירדן. אחת מהן כללה אחריות משותפת, ישראלית וירדנית, לשלטון ביהודה ושומרון וברצועת עזה, והיא תחולק לשניים: לירדנים תינתן האחריות האדמיניסטרטיבית ולישראל האחריות הביטחונית, "תוך שמירה על זכות ההתיישבות שלנו" )רבין (. 1979: הצעה נוספת שהציע הייתה הקמת קונדומיניון ישראלי ירדני בהסכם קבע, כלומר שלטון משותף של שתי המדינות ביהודה ושומרון וברצועת עזה, העונה על בעיות הביטחון של ישראל, שומר על חופש התנועה בין שתי המדינות ועל זכות ההתיישבות של ישראל, וקובע את ההשתייכות הפוליטית של האוכלוסייה לירדן. חוסיין מלך ירדן דחה את כל ההצעות הללו )שם(. ב 16 בדצמבר 1975 אוזרחה היאחזות כפר דרום )דואר 145(, 1997: וב 10 בפברואר 1977 אוזרחה היאחזות נצר חזני על שמו של שר הסעד בממשלת רבין, מיכאל חזני ז"ל, אחד מתומכיה של ההתיישבות ברצועה. בדבריו בטקס ביטא רבין את ה"אני מאמין" שלו בעניין דרום הרצועה, האזור שייקרא לימים גוש קטיף: "זהו יום גדול למדינה ולהתיישבות, יום המסמל את ביסוס אחיזתנו באזור, שמאז מלחמת ששת הימים נעשה לחלק בלתי נפרד מהמדינה וביטחונה" )דבר, ; דואר 248(. 1997: רבין המשיך לדגול בתפיסה זו גם תשע שנים לאחר מכן כשכיהן בתפקיד שר הביטחון בממשלת פרס ביקר בגוש קטיף ובפגישתו אמר למתיישבים: כמו לפני תשע שנים ]...[ כך גם היום אני מאמין שלאזור הזה יש עתיד התיישבותי, כלכלי, חברתי ותפקיד ביטחוני והוא חייב להיות חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל )על המשמר, (.

9 מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים ממשלת מנחם בגין וממשלת יצחק שמיר, בבחירות לכנסת התשיעית זכה לראשונה הליכוד ברוב קולות, ומנחם בגין הציג את ממשלתו הראשונה בפני הכנסת ב 20 ביוני 1977 )הישיבה השלישית של הכנסת התשיעית, , ארכיון המדינה(. בגין נחשב ניצי בדעותיו. הוא דגל בארץ ישראל השלמה, אולם מפת ארץ ישראל השלמה בעיניו הייתה מפת המנדט הבריטי, ומה שלא נכלל בה, למשל סיני ורמת הגולן, היה ניתן למיקוח. רצועת עזה בעיניו הייתה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל המנדטורית וההיסטורית. עשרים שנה לפני כן, לאחר מבצע סיני, הוא השלים עם הנסיגה מסיני אבל תקף בחריפות את הסכמת בן גוריון לסגת מן הרצועה. בגין גם תמך בהחלטת הממשלה ב 19 ביוני 1967 שתמכה בנסיגה מסיני והגולן אבל לא מיהודה ושומרון וחבל עזה )2015.)Naor בגין מעולם לא ויתר על הזכות להחיל את הריבונות הישראלית בכל שטחי ארץ ישראל, אבל עוד לפני שעלה לשלטון כבר היה מוכן להסתפק בפחות מכך מתוך התפשרות עם המציאות. הוא דיבר בנשימה אחת על ריבונות ועל שלום )נאור 105(. 1993: עמדתו זו הוצגה לממשלה כנוסח הצעת החלטה ואושרה ב 13 ביולי 1977, ערב נסיעתו לארצות הברית לפגישתו הראשונה עם הנשיא קרטר: נהיה מוכנים לנסיגות כוחותינו מהקווים הנוכחיים במסגרת של חוזה שלום וקביעת גבול קבע בין סוריה וישראל. באשר ליהודה ושומרון ורצועת עזה, עמדתנו היא שלא נסכים להציב שטחים אלה תחת שום ריבונות זרה או שלטון זר, וזאת על בסיס שני גורמים: 1. זכותו של עמנו על אדמה זו. זוהי אדמתנו על פי זכות. 2. הביטחון הלאומי שלנו, המותנה ביכולת ההגנה של המדינה על חיי האוכלוסייה האזרחית )שם(. עמדתו זו של בגין עמדה כנראה בבסיס נכונותו של נשיא מצרים אנואר סאדאת לבקר בישראל, אף שבנאומו בכנסת הציג סאדאת עמדה בלתי מתפשרת מבחינה טריטוריאלית, הדורשת נסיגה כוללת מכל השטחים שנכבשו ב בגין ניצב בפני הצורך לבחור בין ה"שלום" ובין ה"שטחים", ובתגובה הציג דרך שלישית אוטונומיה )שם: (. את ההשראה לתוכנית האוטונומיה קיבל מז'בוטינסקי והגה אותה בהזדמנויות שונות כבר בשנת 1975 )אלדד 125(. 2016: בעיני בגין היו שני יתרונות לתוכנית האוטונומיה שלו: מדינת ישראל אינה מוותרת על ריבונות

10 248 בכל שטחי יהודה ושומרון וחבל עזה, ואינה מתחייבת לוותר על שאיפת החלת הריבונות הזאת בעתיד. ב 18 בספטמבר 1978 נחתמו הסכמי קמפ דייוויד לשלום עם מצרים ולשלום במזרח התיכון. ההסכם קבע כי ישראל תחזיר למצרים את כל סיני עד לגבול הבין לאומי, תפנה את ההתיישבות בחבל ימית ובאופירה, תעניק אוטונומיה מלאה לתושבים הערבים ביש"ע לתקופה של חמש שנים, ובסיומן יוסכם על מעמד הקבע ביש"ע. בגין ראה בהסכם הישג לישראל )נאור , 1993: (. המצרים התעקשו לחזק את הזיקה בין תוכנית האוטונומיה ובין הנסיגה מסיני על ידי הקמת משרד קישור בעזה, אך בגין התנגד לתביעה זו בכל תוקף כי ראה בה ניסיון של מצרים להשיג דריסת רגל ברצועת עזה. בעקבות התנגדותו של בגין שכנע קרטר את סאדאת לוותר עליה במהלך ביקורו במצרים )שם: (. בפגישתם של בגין וסאדאת בעיר המצרית אסואן ב 8 בינואר 1980, לאחר החתימה על הסכם השלום, דיבר סאדאת על אחריותו המיוחדת לעזה ועל רצונו לשחררה מן הכיבוש. בגין הגיב כך: "איזה כיבוש? ]...[ זו ארץ ישראל" )מעריב,.) ממשלת בגין השנייה המשיכה את תנופת ההתיישבות ברצועת עזה על בסיס התפיסה האידיאולוגית שהוביל ראש הממשלה. בתקופה זו החלה תנופת בנייה ברצועה, ככל הנראה כפיצוי על העקירה מחבל ימית: הוקמו ההיאחזויות בדולח, עצמונה ושליו, ובצפון הרצועה ההיאחזויות ניסנית ודוגית; אוזרחו ההיאחזויות גדיד, גן אור, בדולח ומורג )דואר 1997: 208(; והוקמו היישוב נווה דקלים, כמרכז עירוני, מוניציפלי וחינוכי לכל תושבי גוש קטיף, והיישוב אלי סיני למפונים מחבל ימית )ריאיון עם ראובן רוזנבלט, ראש מועצה אזורית חוף עזה בשנים , (. במהלכים אלו של חיזוק ההתיישבות הייתה אמירה מדינית משמעותית של ממשלת בגין השנייה למרות הנסיגה מחצי האי סיני, אין כוונה לסגת מן הרצועה. בעקבות הסתבכות צה"ל בלבנון במבצע שלום הגליל הודיע בגין בישיבת הממשלה ב 28 באוגוסט 1983 על החלטתו להתפטר מראשות הממשלה. את מקומו ירש שר החוץ יצחק שמיר, והוא הציג את ממשלתו ב 10 באוקטובר 1983 )שמיר 178(. 173, 1994: גם שמיר ראה בחבל עזה חלק בלתי נפרד מישראל וייחס חשיבות מיוחדת להתיישבות בו. מאחר שלא סמך על יציבותו של הסכם השלום עם מצרים, ואף לא תמך בו בהצבעה בכנסת, הוא ייחס להתיישבות בגוש קטיף גם חשיבות אסטרטגית וראה בה מחסום פיזי בין מצרים לרצועת עזה: "היא ממוקמת באזור חשוב לנו על גבולנו הדרומי ועל ציר הים ]...[ ההתיישבות כאן באה לרשום את העיקרון, שאין ולא תהיה פינה בארץ ישראל שתהיה סגורה בפני התיישבות יהודית" )אלדד 213(. 2016:

11 מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים דעה שונה לחלוטין הייתה למשה ארנס, שר הביטחון בממשלת שמיר הראשונה והאחרונה: עוד קודם לכן הגעתי למסקנה, כי אין כל טעם בהמשך השליטה הישראלית ברצועת עזה, שלא כיהודה ושומרון הגובלות במרכזי האוכלוסייה של ישראל, והריהן משקיפים על רוב שטחה של ישראל, לעזה אין חשיבות אסטרטגית גדולה מבחינת ישראל ]...[ הייתי משוכנע כי קל יותר יהיה לטפל בטרור העזתי מעמדות בישראל ]...[ שיתפתי את שמיר במחשבות אלה, מספר פעמים, אך הוא שב והדף אותי מעליו. "עזה הינה חלק מארץ ישראל" הייתה תשובתו לכל הטיעונים שהצגתי )ארנס.)24 :1995 בכל תקופות שלטונו היה שמיר עקבי בהתנגדותו לכל שליטה זרה בחבל עזה. תקופת כהונתו הראשונה של שמיר כראש ממשלה הייתה קצרת ימים כשמונה חודשים בלבד. ב 22 במרץ 1984 החליטה הכנסת על הקדמת הבחירות, והבחירות נקבעו ל 23 ביולי. בצמרת המדינית חששו מפני אובדן השלטון ומפני חוסר היכולת לממש חלק מתוכניות ההתיישבות ברצועת עזה. ועדת השרים לענייני התיישבות החליטה לזרז את אזרוח היאחזויות הנח"ל ברצועה. ב 22 ביולי 1984, יום לפני הבחירות, אוזרחו היאחזויות נצרים וניסנית, ובאותו חודש גם עלה על הקרקע היישוב הקהילתי רפיח ים, ובו ביום גם אישרה הוועדה את הקמת כפר הדייגים דוגית )מעריב, ]א[; מעריב, ]ב[(. מבחינת התפתחות ההתיישבות ברצועת עזה בשנים , שנות ממשלות בגין ושמיר נחשבות "שבע השנים הטובות". ממשלות אחדות של שמעון פרס ויצחק שמיר, ב 23 ביולי 1984 נערכו הבחירות לכנסת ה 11 : הליכוד קיבל 41 מנדטים, שבעה מנדטים פחות מהכנסת הקודמת, והמערך קיבל 44 מנדטים, שלושה מנדטים פחות מהכנסת הקודמת. התוצאה בכללה הייתה תיקו פוליטי: הליכוד הצליח לגייס לצידו את המפלגות הדתיות והחרדיות ואת מפלגות הימין )בסך הכול 60 קולות בכנסת(, והמערך לא הצליח לגייס יותר מ 60 קולות. אף מפלגה לא הייתה מסוגלת אפוא להקים ממשלה. מנהיג הליכוד יצחק שמיר הציע דרך לצאת מן הסבך הפוליטי: הקמת ממשלת אחדות לאומית, שבה יכהנו שני ראש ממשלה ברוטציה שנתיים כל אחד.

12 250 ב 13 בספטמבר 1984 הוקמה ממשלת האחדות. שמעון פרס מונה לראש הממשלה לתקופה של שנתיים, ולאחריה היה אמור שמיר לשוב לתפקיד )בר זוהר 518(. 2006: תקופת ממשלת האחדות היא אחת המשמעותיות ביותר בהיסטוריה של הרצועה ושל ההתיישבות היהודית בה, שכן לא זו בלבד שהיא עצרה את תנופת ההתיישבות של הממשלות הקודמות, אלא שבמהלכה פרצה האינתיפאדה הראשונה, קו פרשת המים ביחס הציבור וביחס הממשלה להמשך השליטה ברצועה בפרט וביש"ע בכלל. מיכאל בר זוהר טען כי מאז שפרס מונה לראש האופוזיציה בשנת 1977 התחולל בהדרגה שינוי מעמיק בתפיסותיו המדיניות והביטחוניות. עמדותיו של האיש שבלט בעמדותיו הניציות בממשלת רבין נעשו פייסניות יותר כלפי העולם הערבי, ובייחוד כלפי הפלסטינאים, וחלקן אף היו מנוגדות לעמדותיו הקודמות. בר זוהר תולה את השינוי בשלל נימוקים: התחזקותה של ישראל, השתחררותו של פרס בהדרגה מן הפטרונות של בן גוריון ומשה דיין, ורצונו למצוא שפה משותפת גם עם נציגי השמאל במפלגתו ובמחנה הציוני )שם: (. בניגוד לרבין, פרס לא רחש אהדה לגוש קטיף וחיפש דרכים לסגת מרצועת עזה. בשנות השמונים, ארבע שנים לפני מינויו לראש הממשלה, הוא תמך בכינון אוטונומיה פלסטינית ב"עזה תחילה" עוד לפני החלתה ביהודה ושומרון )מעריב, (. מאמציו של פרס נכשלו בגלל התנגדות חבריו למפלגה, התנגדות הימין הישראלי והתנגדות חזקה גם מצד הערבים )בר זוהר 609(. 2006: עם בחירתו לראשות הממשלה חידש פרס את הקשרים החשאיים עם חוסיין מלך ירדן כדי להחיות את מדיניות "האופציה הירדנית". לקראת הפגישה ביניהם בשנת 1986 הכינו במשרדו של פרס הצעות שונות שהוצעו לחוסיין כבר בשנים , ובהן הקמת ממשל מקומי בעל אוריינטציה פרו ירדנית ביש"ע ותחילת יישומו בעזה; מסירת עזה ונמל עזה לשלטון ירדני; סלילת כביש רוחב מירדן לעזה; והענקת אזרחות ירדנית לתושבי רצועת עזה )ז"ק 166(. 1996: פרס גם גילה נכונות להעביר את רצועת עזה לשלטון ירדני בנוסף לשליטת ירדן על רוב שטח יהודה ושומרון, וטענתו הייתה ש"למצרים אין אינטרס פוליטי בחבל עזה, ואילו לירדן יש אינטרס פוליטי שלא לאבד את עזה" )שם(. עם זאת, ולמרות תמיכתו ברעיון החלת האוטונומיה ברצועה, כראש ממשלת האחדות התנגד פרס להקמת מדינה פלסטינית ולעקירת יישובי גוש קטיף. בנאומו בפני מועצת תנועת המושבים ב 8 במאי 1986 אמר: "אנו שוללים הקמת מדינה פלשתינית נוספת בין הירדן למדינת ישראל ]...[ השאלה היא אם עזה תחילה והנגב בסוף, האם אריאל תחילה ובאר שבע באחרונה? אני נגד הורדת יישובים מעזה. גוש קטיף ישנו ויישאר" )מעריב, (. עמדתו של רבין, שר הביטחון בממשלת האחדות

13 מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים בראשות פרס, הייתה שאין לשנות את המעמד המדיני של הרצועה, ובכך ביטא את הסתייגותו מרעיון "עזה תחילה". בטקס סיום קורס למ נהל שערך משרד הביטחון באוניברסיטת תל אביב לפקידים מעזה, הבטיח רבין שאין לישראל כוונות לחולל תמורות במעמד המדיני של חבל עזה )ז"ק 27(. 1996: חילופי השלטון לפי הסכם הרוטציה נערכו ב 20 באוקטובר 1986, ויצחק שמיר שב למשרד ראש הממשלה. גם כששמיר היה ראש הממשלה ופרס שר החוץ, נמשך הקיפאון בהקמת יישובים חדשים. שמיר ביקר כמה פעמים ביישובים היהודיים בחבל עזה, ובביקורו ביוני 1987 בגוש קטיף התבטא בריאיון לביטאון יישובי חבל עזה: "התרשמתי מאד מהדינמיות של המקום. יש כאן מאמץ אדיר להתקדם ולהתגבר, והמאמצים ראויים לכל תמיכה, לכל סיוע אפשרי" )בגוש אחד, ספטמבר 1987(. במהלך הביקור הפריד שמיר בין רצונו האישי לתמוך בהרחבת ההתיישבות בגוש קטיף, ובין אחריותו כראש ממשלה להשלכות של תמיכה כזו על מדינת ישראל. לדבריו, תנאים אובייקטיביים ופוליטיים ובעיות כלכליות הם מכשול רציני ביותר לתמיכה בהרחבת ההתיישבות. שמיר סיכם את ביקורו בהצהרה שהוא רואה בחבל עזה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, והביע את תקוותו שבעתיד תוכל ממשלתו לקדם את ההתיישבות באזור ולממש חלק מציפיות המתיישבים )מעריב, (. ב 9 בדצמבר 1987 החלה התקוממות עממית כללית של הפלסטינאים ביש"ע )שיף ויערי 12 16(. 1990: האינתיפאדה יצרה מציאות חדשה בגוש קטיף. יידויי אבנים של פלסטינאים על רכבים שעברו בכבישי האזור ופגיעות ביבול החקלאי היו חלק משגרת חיי התושבים היהודים בגוש קטיף, אך הם לא השפיעו על עמדותיהם המדיניות של ראשי המפלגות כלפי רצועת עזה באותם ימים. שר החוץ פרס המשיך לקדם את תוכניתו לפירוז הרצועה, ובדיון בכנסת בדצמבר 1987, מייד לאחר פרוץ האינתיפאדה, אמר: "מה נותנות לנו כמה התנחלויות בלב הרצועה, מה ההיגיון?" )הצופה, (. ראש הממשלה שמיר נותר אף הוא איתן בדעתו לשמור על השליטה הישראלית בכל רחבי הרצועה. כמוהו סברו רוב נציגי הליכוד, פרט למעטים כגון משה ארנס )1995: 328(. בתחילת נובמבר 1988, פחות משנה מפרוץ האינתיפאדה, התקיימו הבחירות לכנסת ה 12, ושמיר הרכיב ממשלת אחדות נוספת עם מפלגת העבודה )בר זוהר 240(. 1990: הראשון ששינה את עמדתו בעקבות המציאות החדשה שיצרה האינתיפאדה היה רבין. בעקבות ההתקוממות הבין רבין שיש מקום לנקוט יוזמות מדיניות, ותוכנית שגיבש להסדר ביניים היה הצעד הראשון שהתווה לעצמו בכיוון זה )גולדשטיין 368(. 2006: ב 30 בינואר 1989 קיבל את אישור מפלגת העבודה ליוזמה מדינית שגיבש, ולפיה יתקיימו בחירות חופשיות ביהודה ושומרון וברצועה, יינתן שלטון עצמי לפלסטינאים בשטחים, והפלסטינאים שייבחרו יקימו

14 252 את מועצת האוטונומיה ישראל תאפשר להם לנהל את ענייניהם בעצמם, מלבד נושאי החוץ והביטחון של היישובים היהודיים בשטחי יש"ע, והאוטונומיה תימשך חמש שנים, כשבשנה השלישית יחלו שיחות בין נציגים פלסטינאים ובין ממשלת ישראל כדי למצוא פתרון כולל. רבים מפרטי היוזמה התבססו על הסכם קמפ דייוויד בין ישראל למצרים, שעליו חתם בגין, ועל כן הניח רבין שהליכוד לא ידחה את יוזמתו )בר זוהר 255(. 1990: ואכן, שמיר הסכים לקבל את עיקרי התוכנית ואף הציג אותה כתוכנית שלו בפני נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש בביקורו בוושינגטון באפריל תוכנית רבין נעשתה תוכנית שמיר רבין, ובהמשך תוכנית שמיר )שם: 258(, ובמהלך גיבושה התעמת שמיר עם בכירים במפלגתו, ובהם השר אריאל שרון. ב 5 בנובמבר 1989 קיבלה ממשלת שמיר, באופן עקרוני, את הצעת שר החוץ האמריקאי ג'יימס בייקר לכנס ועידת שלום. אלא שהסכמתו של שמיר לתוכנית רבין הייתה טקטית בלבד, והמשא ומתן שהחל עם הממשל האמריקאי, ובעיקר עם שר החוץ בייקר, על מימוש התוכנית, חשף את ההבדלים בין שני המרכיבים העיקריים של הממשלה מפלגות העבודה והליכוד והביא לפירוק ממשלת האחדות הלאומית ב 12 במרץ 1990 )גולדשטיין (. 2006: כשפורקה ממשלת האחדות היו ראשי המפלגות השונות מאוחדים בדעתם שיש לגבש הסדר מדיני שיצמצם את השליטה הישראלית על ערביי יש"ע, ובראש ובראשונה בעזה. ממשלת יצחק שמיר, יצחק שמיר הקים את ממשלתו הרביעית ב 11 ביוני 1990, והממשלה הורכבה ממפלגות הימין )הליכוד, המפד"ל, צומת, התחיה ומולדת( ומהמפלגות החרדיות )אגודת ישראל, דגל התורה וש"ס(. שמיר המשיך ליישם את השקפתו על ההתנהלות ברצועת עזה, התנגד ליוזמות של חברי כנסת מהליכוד לנסיגה מן הרצועה במתכונת של "עזה תחילה", והמשיך להיות פרגמטי במגעיו הבין לאומיים )ריאיון עם יוסף אחימאיר, ראש לשכת ראש הממשלה בתקופת שמיר,.) קווי היסוד של ממשלת שמיר הרביעית היו ברורים: לא תוקם מדינה פלסטינית; לא יתקיים משא ומתן עם אש"ף; ירושלים תישאר מאוחדת בריבונות ישראל; יוקמו יישובים חדשים ויורחבו היישובים הקיימים; והשיחות עם מדינות ערב ועם פלסטינאים שאינם אנשי אש"ף יימשכו על בסיס יוזמת השלום הישראלית משנת 1989 )שמיר 259(. 1994: בחודש מאי 1990, לאחר מאמצים ולחצים, אישרה ממשלת שמיר למתיישבי דוגית לעלות על הקרקע לנקודת

15 מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים הקבע של יישובם. אישור זה ניתן זמן קצר לאחר פירוק ממשלת האחדות, כשרבין, שהתנגד להקמת דוגית, כבר לא היה שר הביטחון. העלייה למקום התבצעה בתוך ימים ספורים, ב 15 במאי 1990, בעקבות המאמץ להכין את כל התשתיות הנדרשות עד ליום זה )אמנה, מאי 2002(. שמיר הסכים שישראל תשתתף בוועידת השלום במדריד לאחר שקיבל התחייבות מהנשיא בוש ומשר החוץ בייקר שבוועידה לא תהיה משלחת נפרדת של הפלסטינאים אלא רק משלחת משותפת עם הירדנים, אם כי למעשה הבטחה זו לא קוימה. ההנחיה של שמיר לאליקים רובינשטיין, ראש המשלחת הישראלית לשיחות במדריד, הייתה שלא לדבר בדיונים על טריטוריה ועל פינוי יישובים. ראש הנציגות הפלשתינית היה חיידר עבד אל שאפי, תושב עזה, ושמיר לא ראה בכך בעיה כי בעיניו יהודה ושומרון והרצועה היו יחידה אחת רק מבחינת ייצוג האוכלוסייה ולא מן הבחינה המדינית )ריאיון עם יוסף בן אהרון, מנכ"ל משרד ראש הממשלה בתקופת שמיר, (. גם אל שאפי לא ראה את עצמו כמייצג של חבל עזה אלא כנציג האוכלוסייה הפלסטינית כולה )ריאיון עם אליקים רובינשטיין, (. שמיר לא התכוון כלל לדון בהסכם שמשמעותו נסיגה מיש"ע: "אני הייתי מנהל משא ומתן על האוטונומיה לעשר שנים, ובינתיים היינו מגיעים ביהודה ושומרון לחצי מיליון נפש", אמר בריאיון לעיתון "מעריב" )גולדשטיין 384(. 2006: בריאיון לעיתון "הצופה" לאחר שהפסיד בבחירות והעביר את תפקיד ראש הממשלה ליצחק רבין, ובעיצומו של המשא ומתן עם הפלסטינאים שהוביל להסכם אוסלו, חזר שמיר על עמדותיו העקרוניות: אני פוסל לחלוטין את הרעיון של "עזה תחילה". עזה היא חלק מארץ ישראל ואין כאן שום ויתורים ולא יכולים להיות כאן שום ויתורים ]...[ האוטונומיה תוכננה מלכתחילה להיות על כל השטח. מעולם לא דובר על "עזה תחילה" גם בהקשר של אוטונומיה. אין בזה שום תועלת ושום טעם, כשם שאין טעם לנסות להחיל את האוטונומיה רק על קלקיליה למשל )הצופה, (. בשלהי תקופתו של שמיר הוקם היישוב תל קטיפא היישוב הצפוני ביותר בחוף הים של גוש קטיף. ערב נפילת ממשלת שמיר הוקפאה פעילות ועדת השרים לענייני התיישבות, ולא היה גוף שהיה יכול לאשר הקמת יישובים חדשים. לכן, המקום הוגדר כ"חווה חקלאית" של כפר דרום. בערב יום העצמאות של מדינת ישראל במאי 1992 עלו ארבעה מתיישבים ראשונים על הקרקע )אמנה, דצמבר 2003(. חודש לאחר מכן התרחש בישראל מהפך פוליטי רבין נבחר לראשות הממשלה.

16 254 ממשלות יצחק רבין ושמעון פרס, ב 13 ביולי 1992 החל רבין לכהן כראש ממשלת ישראל וכשר הביטחון. במסע הבחירות התחייב רבין שיגבש הסכם בנושא האוטונומיה בתוך שישה עד תשעה חודשים מתחילת כהונתו )גולדשטיין 388(, 2006: הסכם שהחל לגבש כאמור עוד בהיותו שר ביטחון בממשלת שמיר. באותם ימים נוצר בציבור הישראלי קונסנזוס באשר למחיר הגבוה הכרוך בהמשך השהייה של צה"ל בעזה ובאשר לצורך להתנתק ממנה. עם זאת, רבין עמד על כך שגם עזיבת עזה צריכה להתבצע בצורה מסודרת, על פי הסכם שיושג ובשילוב גורם פלסטיני מוסמך שייטול אחריות על העיר ויוכל לשמור על הסדר הציבורי והאזרחי בה )דלל.)161 :2012 בתחילת כהונתו דבק רבין בהחלטותיה של ועידת מדריד משנת 1991 על פתיחת משא ומתן בין ישראל לפלסטינאים מיהודה, משומרון ומעזה בשאלת כינון אוטונומיה ביש"ע. כמו שמיר, גם רבין עמד על כך שבמשלחת הפלסטינית לא ישתתפו נציגים מובהקים ומוכרים של אש"ף. לעומתו, שר החוץ פרס ניסה לפתוח במשא ומתן עם ערפאת ולהעביר לידיו את רצועת עזה לפי הנוסחה של "עזה תחילה". הוא האמין שיש להפקיד את האחריות לעתידה של עזה בידי תושביה ולהעביר את סמכויות השלטון ברצועה לידי אש"ף ויאסר ערפאת )בר זוהר.) :2006 כבר בחודש אוגוסט 1992 אישר רבין לפרס להעביר לאש"ף באמצעות מצרים את רעיון "עזה תחילה" תוכנית שעל פיה תוענק לפלסטינאים ברצועת עזה אוטונומיה כניסיון. כך נוצרה תמימות דעים בינו ובין שמעון פרס, ונוצר הבסיס להסכם אוסלו. בתחילת 1993, לאחר שהשיחות על פי נוסחת מדריד לא הניבו תוצאות, רבין הגיע למסקנה שאין מנוס מלנהל משא ומתן ישיר עם אש"ף )דלל 175(. 159, 2012: לאחר מגעים חשאיים בין הצדדים נחתם ב 13 בספטמבר 1993 בבית הלבן בוושינגטון הסכם העקרונות עם אש"ף, המכ ונה "הסכם אוסלו" על שם העיר שבה התנהלו המגעים החשאיים. הסכם זה היה למעשה תוכנית שלבים שרבין ראה בה תנאי להתקדמות עד גיבוש הסדר סופי. בהסכם התחייבה ישראל לסגת מעזה ומיריחו תחילה, ולאחר מכן גם משטחים נוספים ביהודה ושומרון, וכן שייערכו בחירות לראשות הממשל הפלסטיני העצמאי. ישראל הכירה באש"ף כנציג הלגיטימי של העם הפלסטיני, ואש"ף הכיר בזכות קיומה של מדינת ישראל והתחייב לגנות את הטרור ולפעול להפסקתו )שם: 166(. השינוי בעמדתו של רבין כלפי אש"ף נבע מקריאה עדכנית של המציאות ולא כלל שינוי בדעתו כלפי חשיבות המשך קיום ההתיישבות היהודית בדרום הרצועה ובצפונה, בגוש קטיף ובגוש היישובים מדרום לאשקלון.

17 מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים ברוח זו אוזרח בנובמבר 1993 היישוב פאת שדה. כאמור, ההסכם שנחתם בבית הלבן, שנקרא "אוסלו א", היה הסכם עקרונות בלבד, והיה צריך להופכו להסכם ביצוע. ב 20 באוקטובר 1994 החל המשא ומתן שנועד להביא להסכם על השלב הראשון של נסיגת צה"ל מרצועת עזה ומיריחו. רבין קבע את עקרון הגושים, ולפיו גוש קטיף יהיה מחוץ לאוטונומיה ובשליטה ישראלית מלאה, אולם הוא ציין שיישובים כמו נצרים וכפר דרום לא יוכלו להיכלל בגושי ההתיישבות מפאת מיקומם, ואילו אזור המואסי יהיה באחריות פלסטינית אזרחית בלבד )ריאיון עם צבי הנדל, ראש המועצה האזורית חבל עזה לשעבר וח"כ מטעם מפלגת האיחוד הלאומי, (. ב 4 במאי 1994 נחתם הסכם עזה יריחו, ולפיו יעבור רוב שטח רצועת עזה לשליטת הרשות הפלסטינית בראשות ערפאת. בעקבות ההסכם הוחל ממשל עצמי פלסטיני ברצועת עזה ובעיר יריחו, והוקמה משטרה פלסטינית עצמאית. על פי ההסכם, כל היישובים היהודיים נשארו במקומם והשמירה על ביטחונם הוטלה על צה"ל )גולדשטיין 338(. 2006: רוב היישובים היהודיים נותרו בשני גושי התיישבות עיקריים: גוש קטיף בדרום הרצועה, וגוש היישובים הצפוני אלי סיני, ניסנית ודוגית; היישובים כפר דרום ונצרים נותרו מבודדים ומנותקים מן הגושים. ב 18 במאי 1994 הועברו 80% משטח רצועת עזה לאחריות הכוחות הפלסטיניים, וכוחות צה"ל פינו את השטח שנמסר. כחודשיים לאחר החתימה על הסכם עזה יריחו הגיע ערפאת לרצועה לראשונה בחייו )פרסבורגר 400(. 2004: הסכם עזה יריחו קיבע את המציאות ברצועה לשנים רבות. כשהציג רבין את הסכם עזה יריחו לפני הכנסת ה 13 הוא אמר: "אני גאה שממשלה זאת נפרדת משאטי, מג'באליה, מנוסיראת, מבורייג', מעזה" )דברי הכנסת, הישיבה ה 214 של הכנסת ה 13, (. בתחילת יולי 1994, שעות ספורות לפני שערפאת הגיע לראשונה לרצועת עזה, רבין חזר בפני עיתונאים בכירים על עמדותיו הטריטוריאליות כלפי ההתיישבות ביש"ע, ועל דעתו שגוש קטיף הוא רצף של התיישבות ביטחונית מעצם היותה בנויה כגוש, בניגוד ליישובים המבודדים נצרים וכפר דרום שזכו ליחס שונה ממנו. כשגברו הדיבורים על הצורך לסגת מן הרצועה ולעקור את ההתיישבות במקום, רבין עמד על דעתו שאין לעקור שום יישוב לפני שייקבעו הגבולות הסופיים בהסדר הקבע. בסיור בחבל עזה ב 16 בנובמבר 1994 הדגיש רבין שיאסר ערפאת חתם על סעיף בהסכם שבו נקבע ששום יישוב לא ייעקר במהלך הסדר הביניים, לרבות נצרים, ושהוא מתכוון לעמוד על הסעיף הזה. גישה דומה הציג במסיבת עיתונאים שקיים בגוש קטיף, ובה שיבח את מתיישבי גוש קטיף, ובייחוד את תושבי נצרים, "העומדים בכבוד בתקופה קשה זו וממשיכים את חייהם במציאות שאיננה פשוטה" )הצופה,.)

18 256 את עמידתו על העיקרון שלא ייעקר שום יישוב לפני הסדר הקבע הוכיח רבין בהתייחסותו ליישוב תל קטיפא בצפון גוש קטיף: לאחר הסכם אוסלו עמד היישוב בסכנת פינוי, ורבין התעקש שהכביש המוליך ליישוב והיישוב עצמו יהיו בשטח הישראלי. ב 5 באוקטובר 1995 הציג רבין לאישור הכנסת את הסכם "אוסלו ב", ובנאומו על ההתיישבות ביש"ע אמר: "להקים גושי יישובים, והלוואי שהיו כמותם, כמו גוש קטיף, גם ביהודה ושומרון ]...[ אני רוצה להזכיר לכם: התחייבנו כלומר, הגענו להסכם התחייבנו בפני הכנסת שלא לעקור אף יישוב במסגרת הסדר הביניים, גם שלא להקפיא בנייה וגידול טבעי" )דברי הכנסת, הישיבה ה 376 של הכנסת ה 13, (. ההסכם לא הביא לשינוי המצב ברצועה. ב 4 בנובמבר 1995 נרצח רבין בסיומה של עצרת תמיכה במדיניות הממשלה, וממלא מקומו שמעון פרס החליפו בתפקיד )בר זוהר 661(. 2006: באותם ימים הפך פרס לתומך במדינה הפלסטינית )לאחר שנים רבות שהתנגד לה(, תמך בהתיישבות ביהודה ושומרון אבל לא ברצועה עזה וראה את הפתרון בגיבוש הסדר עם ירדן. גם כשתמך בהקמת מדינה פלסטינית סבר פרס שההסכם חייב להיות משותף עם ירדן, שכן הסדרי ביטחון חייבים להיות עם ירדן ולא עם הפלסטינאים, וכן סבר שגבול הביטחון של ישראל ביהודה ושומרון יהיה נהר הירדן, ושרק לאחר עמידה בתנאים אלו יתאפשר להקים מדינה פלסטינית )ריאיון עם יאיר הירשפלד, מיוזמי ועידת מדריד ב 1991 והסכמי אוסלו ב 1993, (. פיגועי טרור שיצאו מעזה והיכו בלב מדינת ישראל, כישלון בהשגת הסכם עם סוריה והסתבכות של צה"ל בפעולה צבאית בלבנון, גרמו לאובדן האמון של דעת הקהל בפרס )בר זוהר.) :2006 ממשלת בנימין נתניהו, בנימין נתניהו הציג את ממשלתו בפני הכנסת ב 18 ביוני 1996 וקיבל את אמונה. בממשלה נכללו המפלגות הליכוד גשר צומת, ש"ס, המפד"ל, יהדות התורה, ישראל בעלייה והדרך השלישית. הממשלה הייתה ימנית, והיא לא תרמה במידה ניכרת לרצועת עזה. כבר לפני הקמת ממשלת נתניהו התקבעה המציאות ברצועה, והיא לא הייתה אמורה להשתנות עד גיבוש הסדר הקבע. בניגוד ליהודה ושומרון, לא תוכננו נסיגות נוספות ברצועת עזה. הפלסטינאים שלטו ברוב שטח הרצועה פרט לשלוש "מובלעות" ישראליות: גוש קטיף בדרומה, נצרים במרכזה ושלושת יישובי צפון הרצועה מול אשקלון.

19 מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים בכל תקופת ממשלת נתניהו לא עמדה על הפרק תוכנית כלשהי לעקירת יישובים ברצועה, וממשלת נתניהו גם לא עסקה בהסדר קבע. עיקר פעילותה המדינית התמקד ביישום ההסכמים שנחתמו עם הפלסטינאים, ובהקפדה שהפלסטינאים ימלאו את חלקם בהסכמים אלו והם לא עשו זאת )ריאיון עם משה ליאון, מנכ"ל משרד ראש הממשלה בתקופת ממשלת נתניהו הראשונה, (. על פי הסכם אוסלו, הממשלה הייתה אמורה להשלים את הנסיגה מרוב חלקי חברון ולבצע עוד שלוש נסיגות ביניים ביהודה ושומרון, וברצועת עזה לא הייתה אמורה להתבצע נסיגה נוספת לפני גיבוש הסכם הקבע )הסכם טאבה ]אוסלו ב[, , מתוך אתר הכנסת(. עם זאת, גם לא הוקמו יישובים חדשים בתקופת ממשלת נתניהו הראשונה. חודשיים לאחר הבחירות ביטלה הממשלה את "החלטה 360" של ממשלת רבין, ולפיה אין לאפשר בנייה בהתנחלויות, והמירה אותה בהחלטה חדשה "החלטה 150": ההחלטה קבעה שכל נושא ההתיישבות ביש"ע יהיה נתון להחלטתו הבלעדית של שר הביטחון, והיא התייחסה הן ליהודה ושומרון הן לרצועת עזה. בתקופת ממשלת נתניהו ניסתה הרשות הפלסטינית לקבוע "עובדות בשטח" ולהקים מדינה עצמאית בניגוד לעמדת ישראל: היא בנתה נמל עמוק מים בעזה, המסוגל לקלוט אוניות שמשקלן רב; נמל תעופה ברמה בין לאומית בדרום הרצועה ליד הכפר דהניה; ובניינים רבי קומות מעל עמדות צה"ל ברצועה, השולטים גם על היישובים היהודיים )הצופה, (. אף שבתקופתה לא הוקמו יישובים חדשים ברצועה, ממשלת נתניהו הראשונה עסקה רבות בחיזוק היישובים הקיימים כבסיס לתפיסה שיישובים אלו לא ייעקרו. לדברי אהרון צור, ראש המועצה האזורית חוף עזה בתקופת ממשלת נתניהו הראשונה, האווירה בממשלה הייתה אוהדת, תקציבים הועברו, ושר התשתיות אריאל שרון אישר לסלול מחדש את כביש הגישה לגוש קטיף )ריאיון עם אהרון צור, (. אושרה גם בנייה תקציבית של שכונות חדשות, שווקו קרקעות לבנייה, וניתנו השקעות לחקלאות ומענקים לבניית אזורי תעשייה )דברי הכנסת, הישיבה ה 173 של הכנסת ה 14, (. בתקופה זו הוכנה תוכנית האב "אסטרטגיה לתכנון גוש קטיף". בתוכנית נקבע כי יש לתעדף את חיזוק היישובים הקיימים ואת הרחבתם )במקום לתפוס שטח בשכונות וביישובים חדשים(, ולהקדים תוכניות לפיתוח האזור הדרומי של גוש קטיף, משום ששם ניתן לחדש חידושים משמעותיים יותר בתמהיל האוכלוסייה )ארכיון החטיבה להתיישבות צריפין, תיק תכנון חבל עזה, מס' (.

20 258 ממשלת אהוד ברק, ב 17 במאי 1999 התקיימו הבחירות לכנסת ה 15 ולראשות הממשלה, וב 6 ביולי 1999 הושבעה הממשלה שהציג אהוד ברק בכנסת. זו הייתה אחת הממשלות המגוונות בתולדות המדינה ולא ממשלת אחדות )המורכבת משתי המפלגות הגדולות(. בקואליציה שהרכיב ברק היו חברות מפלגות המזוהות עם השמאל, למשל ישראל אחת )מפלגת העבודה במקור, ומפלגתו של ברק באותם ימים( ומרצ; מפלגות ימניות המפד"ל וישראל בעלייה; ומפלגות חרדיות ש"ס ויהדות התורה. נוסף על תפקיד ראש הממשלה החזיק ברק גם בתיק הביטחון. ברק נתפס כ"נץ ביטחוני" טרם כניסתו ללשכת ראש הממשלה, כתואם רבין. לאחר שנבחר לראשות הממשלה קיווה ברק שיצליח בתקופת כהונתו להביא הן לגיבוש הסכם שלום עם סוריה, הן לגיבוש הסדר קבע עם הפלסטינאים, בתוך חודשים ספורים. פחות משבועיים מיום כניסתו ללשכת ראש הממשלה הוא קבע תאריך יעד 15 חודשים לניהול משא ומתן עם סוריה ועם הפלסטינאים. ועידת הפסגה בהשתתפות ברק, ערפאת וקלינטון החלה ב 10 ביולי 2000, וברק הגיע אליה לאחר שאיבד את הרוב הפרלמנטרי בכנסת. ערב הפסגה פרשו מן הקואליציה שלוש מפלגות המזוהות עם הימין הפוליטי: המפד"ל, ישראל בעלייה וש"ס, ושר החוץ דוד לוי, מנהיג מפלגת גשר, שהייתה חלק מ"ישראל אחת" בראשות אהוד ברק, התפטר מתפקידו. ברק נותר בראש קואליציית מיעוט שבה 42 ח"כים, ללא תמיכה פרלמנטרית בהצעות מרחיקות הלכת שהעלה. בהצעתו להסדר קבע עם הפלסטינאים נכללה הסכמה חסרת תקדים לחלק את ירושלים, להתחלק בריבונות על הר הבית, להעביר לפלסטינאים יותר מ 90% משטחי יהודה ושומרון )למעט גושי התיישבות( ושטח בתוך ישראל כחלק מחילופי שטחים, וכן לפרק את כל ההתנחלויות בעזה )ביילין 129(. 2001: ברק היה ראש הממשלה הראשון שתכנן נסיגה ישראלית מלאה מכל רצועת עזה. עם זאת, בניגוד למחליפו שרון, לא היה מדובר בנסיגה חד צדדית אלא בנסיגה תמורת הסכם שלום בעל מרכיבי שלום ברורים: הפסקת האלימות ויצירת שיתוף פעולה מדיני, ביטחוני, כלכלי, חברתי ותרבותי בין שני העמים. למרות נכונותו של ברק לוויתורים מרחיקי לכת, בתום 15 ימים של דיונים אינטנסיביים הסתיימה הוועידה ללא הסכם. ב 30 בספטמבר 2000 פתחו הכוחות הפלסטיניים בהתקוממות עממית שלוותה בטרור ממוסד נגד צה"ל בכל רחבי יש"ע, והחלה תקופת פיגועים וטרור שהפלסטינאים כינו אינתיפאדת אל אקצא. יישובי המועצה האזורית חבל עזה נקלעו למציאות של ריבוי אירועי טרור, לרבות הנחת מטעני צד וירי על צירי התנועה הראשיים, שהקשו מאוד על החיים במקום )דרוקר 13(. 2002:

21 מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים שלושה ימים לאחר כישלון המשא ומתן, ב 30 בינואר 2001, בוצע לראשונה ירי של פצצת מרגמה אל היישוב נצרים, ירי שהפך לשגרת החיים במקום בחמש השנים הבאות. ב 6 בפברואר 2001 התקיימו בחירות לראשות הממשלה הפעם היחידה בתולדות המדינה שבה נערכו בחירות רק לראשות הממשלה ולא לכנסת ואהוד ברק הפסיד בהן לאריאל שרון. ממשלות אריאל שרון, לפני מינויו לתפקיד ראש הממשלה התנגד אריאל שרון בגלוי לכל נסיגה חד צדדית מן הרצועה, ובוודאי לעקירת יישובים באופן חד צדדי. בשנת 1986, בתקופת ממשלה האחדות, קרא שרון להקמת עיר גדולה בדרום רצועת עזה )אלדד 303(. 2016: לאחר פרוץ האינתיפאדה הראשונה, כששמעון פרס הציע לסגת מעזה, הגיב שרון: "זו הצעה בלתי שקולה, שתוביל להגברת האלימות הפלשתינית משום שלא ניתן לחסום הרמטית את רצועת עזה. אם נצא משם, המחבלים ישגרו טילים ופגזים על שדרות ואשקלון, בדיוק כפי שעשו בלבנון" )בלום וחפץ 419(. 2005: אף שהצביע בעד פינוי היישובים בימית, לאחר מעשה טען שרון שזו הייתה טעות )אלדד (. 312, 2016: ממשלת שרון הראשונה הושבעה ב 7 במרץ 2001, והיא תמכה בחיזוק ההתיישבות בכל יש"ע באמצעות הקמת מאחזים, כפיצוי נגד המלחמה שהתחילו הערבים, ובחבל עזה הוקמו המאחזים שירת הים וכרם עצמונה )אמנה, מאי 2005(. בביקור שערך ביישוב עצמונה בגוש קטיף ב 4 במאי 2001 אמר שרון: "אני סומך עליכם, כי אתם אלו שחיים כאן. אתם החזית וגם הגב של עם ישראל, ועל זה כולנו צריכים להודות לכם על עמידתכם ]...[ המאבק הזה כאן הוא זה שקובע. זה הביטחון של מדינת ישראל" )אלדד 319(. 2016: כשמלאו ליישוב נצרים 30 שנה, ב 18 ביולי 2002, שלח שרון מכתב ברכה ליישוב ובו כתב: אנשי נצרים הם כלפיד לפני המחנה. גבורתם, כמוה כסמל לנחישות הדעת, לעקשנות ולביטחון ]...[ אנשי נצרים, הם וילדיהם, ביחד עם חיילי צה"ל העומדים עמם בשער, מחזקים אותי, את ממשלת ישראל ואת עם ישראל במדיניות ההגנה על הארץ ]...[ אני בטוח ומאמין, כי נחוג עמכם ועם בני בניכם, חגיגות רבות ונוספות המעידות על עצמאותו וצדקת דרכו של עם ישראל. בגבורתכם נתחזק, ומעוזכם נשאב חיל )דברי הכנסת, הישיבה ה 84 של הכנסת ה 16, (.

22 260 ב 23 בדצמבר 2002, בישיבת "שרינו" של הליכוד, שרון אמר: "כל נסיגה או הפרדה חד צדדית ללא הסכם פירושה אסון כבד על ישראל. צריך להיזהר מכל ניסיון לנטוע אשליות שיש פתרון למצב, על ידי החלטות חד צדדיות והפרדה חד צדדית או איזשהו צעד ללא הסכם" )צור 91(. 2006: מבחינה מדינית, הלחץ של הממשל האמריקאי בראשות הנשיא ג'ורג' בוש )הבן( היה לאמץ את תוכנית "מפת הדרכים", תוכנית מדינית ליישוב סופי וכולל של הסכסוך בין הישראלים לפלסטינאים. בשום שלב של התוכנית לא נדרשו עקירה והרס של יישובים לפני שייחתם הסכם קבע, לא ביהודה ושומרון ולא בחבל עזה )וייסגלס 184(. 2012: בסוף אוקטובר 2002 פירק יו"ר מפלגת העבודה, בנימין בן אליעזר, את ממשלת האחדות מסיבות כלכליות. שרון נשאר בראש קואליציה צרה והחליט להקדים את הבחירות כמעט שנה לפני מועדן. לאחר קיום הבחירות ב 28 באוקטובר 2003, כשהתנהלו המגעים להקמת הקואליציה, נפגש שרון עם מנהיג מפלגת העבודה עמרם מצנע, והוא ביקש לדעת אם במסגרת "מפת הדרכים" ו"מתווה בוש" שרון מתכוון לפנות התנחלויות, ובהן נצרים וכפר דרום. בתשובתו הסביר שרון את החשיבות האסטרטגית של נצרים, המשקיפה על נמל עזה, ובנוגע לכפר דרום אמר ש"מדובר ביישוב שהוקם במלחמת השחרור, והיה לסמל של כוחה וחוזקה של מדינת ישראל" )צור 97(. 2006: ב 20 באוקטובר 2003, חודשיים בלבד לפני נאומו בכנס הרצליה, מסר שרון מעל דוכן הכנסת הודעה מדינית ובה אמר: "כולנו מסכימים שאסור בשעה זו לתת פרס לטרור על ידי ויתורים מופלגים ללא הסכם" )שם: 228(. גישתו זו של שרון נשמעה גם בריאיון מוקלט שערך העיתונאי משה פריאל עם שרון, ובה הצהיר: "הכל בינוי לא הורסים אלא בונים" )אמנה, מאי 2005(. ממשלת שרון השנייה הייתה ממשלה לאומית ימנית מובהקת היא כללה את מפלגות הליכוד, ישראל בעלייה, האיחוד הלאומי, המפד"ל, יהדות התורה וש"ס, והן העניקו לשרון רוב מוצק של 69 חברי כנסת. בשנים שבין פרוץ האינתיפאדה השנייה להחלטת שרון על ההתנתקות, הלך וגדל מספר המתיישבים היהודים ברצועת עזה: בשנים נרשם גידול של 10%, ובשנת 2004 חל גידול של 11% אחוז הגידול הגבוה ביותר בארץ באותן שנים. בשנת 2003 התגוררו ב 17 יישובי הרצועה 7,820 תושבים, ובשנת 2004 התגוררו בהם 8,693 תושבים )נתונים מן המועצה האזורית חבל עזה(. ב 18 בדצמבר 2003 הופיע אריאל שרון בכנס הרצליה, ובנאומו השמיע לראשונה את המונח "התנתקות" אולם לא התייחס כלל לרצועת עזה, ומדבריו לא התאפשר להבין על אילו שטחים מדובר. שרון גם לא הזכיר כלל שמדובר בנסיגה כוללת לקו הירוק, אלא ניסה להציג אותה כנסיגה חלקית, שאת קוויה יקבע על פי שיקולים ביטחוניים, ושלא כל היישובים יפונו בה, וגם אלו שכן יפונו יועברו בשלמותם למקומות אחרים )צור 2006:

23 מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים (. ב 2 בפברואר 2004 הודיע שרון כי החליט לפנות את כל יישובי גוש קטיף ועוד ארבעה יישובים בצפון השומרון: המצב הזה של ואקום, שנוצר באשמת הפלסטינים, אינו יכול להימשך. אי לכך הנחיתי, במסגרת ההתנתקות, לבצע פינוי, סליחה, העתקת 17 יישובים, על 7,500 תושביהם, מרצועת עזה לשטח ישראל. המטרה היא להעתיק יישובים ממקומות שגורמים לנו בעיות או ממקומות שבהסדר קבע לא נהיה בהם. לא רק יישובים ברצועת עזה, אלא גם שלושה יישובים בעייתיים בשומרון )שם: 152(. ב 23 באוגוסט 2005 הושלם ביצוע תוכנית ההתנתקות מחבל עזה בתוך שבוע ימים פונו כ 8,600 תושבים מ 21 יישובים בגוש קטיף, וחוסל מפעל התיישבות בן 35 שנה. סיכום יחסן של ממשלות ישראל, ובעיקר של ראשי הממשלה כמובילי הקו המדיני, אל חבל עזה ואל ההתיישבות היהודית שהוקמה בו, לא היה שונה מאופן ההתיישבות והפיתוח של אזורים אחרים בארץ. בכל שנות ההתיישבות ברצועת עזה ניתן לזהות שיקולים אידיאולוגים, פרגמטיים וביטחוניים שתרמו לפיתוח ההתיישבות באזור. ההתיישבות ברצועה החלה ביוזמה ממשלתית והתפתחה בתמיכת הממשלות השונות עד סמוך לפינוי הרצועה. דפוס ההתיישבות החל לפי המסורת ההתיישבותית פיזור היאחזויות במרחב לאורך ציר תנועה ויצירת גושי התיישבות, לרבות אזרוח ההיאחזויות והשקעה בתשתיות תחבורה, תעסוקה, חינוך ושירותים נוספים. השמירה על המסורת ההתיישבותית מעניינת במיוחד לאור המחלוקת שהתעוררה בשנת 1967 על המשך השליטה הישראלית בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים ברמת הגולן, ביהודה ושומרון וברצועת עזה. במחלוקת זו נחלקות מפלגות בישראל עד היום, והיא מקור ללחצים מדיניים מן הקהילה הבין לאומית. במהלך השנים התחוללו שינויים במציאות המדינית והביטחונית בישראל, והם הובילו לתמורות בעמדות הממשלות השונות, ובעיקר בעמדותיהם של ראשי הממשלות, באשר להמשך השליטה הישראלית ברצועה. אולם בניגוד לרושם הקיים, התמורות הללו לא היו מרחיקות לכת, בייחוד בכל הנוגע להתיישבות היהודית באזור.

24 262 מזמן הקמת היאחזות כפר דרום בשנת 1970 ועד ועידת קמפ דייוויד בשנת 2000, הסכימו הממשלות השונות שרצועת עזה היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. לצד הכרה זו עמד הצורך להתמודד עם האיום הדמוגרפי אוכלוסייה ערבית שמנתה כמיליון ערבים לפי נתוני 1967, ומתרבה בקצב מהיר. ראשי הממשלה הניציים מבחינה פוליטית, ובהם גולדה מאיר, מנחם בגין, יצחק שמיר, בנימין נתניהו ואריאל שרון )בממשלתו הראשונה(, התנגדו באופן עקבי לכל נסיגה מן האזור. אומנם בתקופת כהונתם של ממשלות בגין ושמיר הוקמו רוב היישובים בחבל ארץ זה, כפיצוי על עקירת יישובי חבל ימית, אך לא ניתן להפחית מתרומתן של יתר הממשלות, כל אחת בדרכה, לביסוס ההתיישבות ולחיזוקה, כמענה לאיום הדמוגרפי. בעלי הגישות היוניות יותר מבחינה פוליטית, ובהם ראשי הממשלה לוי אשכול ויצחק רבין, לא ראו היגיון בשליטה ישראלית על אוכלוסייה פלסטינית בסדר גודל כזה, וניסו לקדם פתרונות שונים בנוסח "החזרת שטחים תמורת שלום". לכן, ממשלותיהם גילו נכונות למסירת חלקים נרחבים מן הרצועה לשלטון ערבי )ירדני, מצרי או פלסטיני(, אך הן לא התכוונו לעקור את ההתיישבות בדרום מערב הרצועה, בגוש קטיף, וגם הן פעלו להקמת מאחזים, לאזרוחם ולתקצוב פיתוח ההתיישבות באזור. הממשלות שגילו נכונות לעקירת יישובים כחלק מהסכם מדיני שיסיים את הסכסוך עם האוכלוסייה הפלסטינית ממשלת האחדות בראשות פרס וממשלת רבין השנייה הזכירו עקירה של מספר יישובים זעום, בעיקר אלו שהיו מחוץ לגוש היישובים הצפוף בדרום הרצועה: נצרים וכפר דרום. אולם בד בבד עם הסכמתן זו, פעלו אף הן לחיזוק היישובים הקיימים והתנגדו לעקירת יתר היישובים בחבל עזה. נראה כי המצב הביטחוני, יותר מן המצב המדיני או הדמוגרפי, הוא שהכתיב את התייחסות הממשלות לרצועת עזה, לטוב ולרע. ככל שגבר הטרור, גברה הנטייה לחזק את ההתיישבות ברצועה כך היה בממשלת מאיר, בממשלות שמיר ונתניהו, וכן בממשלת שרון הראשונה. גישה מנוגדת נקטו פרס )בשתי הקדנציות שלו כראש ממשלה( וברק הם הקפיאו את ההתיישבות עם התגברות הטרור מתוך ניסיון להביא להסכם מדיני שיפתור את העימות האלים. התמשכות האינתיפאדה בשלהי שנת 1987 והיעדר היכולת לדכא אותה, הובילו כעבור שש שנים את ממשלת רבין השנייה לגיבוש הסכם אוסלו בין ישראל לאש"ף, שתכנונו החל בתוכנית שנקראה "עזה ויריחו תחילה". במסגרת ההסכם העבירה ממשלת ישראל את רוב שטח הרצועה לשליטה כמעט מלאה של הרשות הפלסטינית, שלמעשה הוקמה מכוח אותו הסכם, והשליטה הישראלית נמשכה בעיקר באזורים שבהם היו יישובים יהודיים. גם בהסכם אוסלו נקבע במפורש כי לא ייעקרו יישובים יהודיים בתקופת שלבי הביניים, ולא נקבע דגם להסכם הקבע. האינתיפאדה השנייה, שפרצה בשנת 2000, היא זו שדרבנה את

25 מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים שרון בממשלתו הראשונה להשקיע בחיזוק היישובים, ואולי בסופו של דבר השפיעה גם על החלטתו הסופית לעקירתם. בכל השנים שבהן שלטה ישראל בחבל עזה לא הופעל עליה לחץ בין לאומי לסגת מחבל ארץ זה, הן בתקופות של קיפאון מדיני, הן בתקופות של משא ומתן מדיני אינטנסיבי, ולכן לא חל שינוי במדיניות הממשלה. לעומת זאת, לאחר מבצע סיני הופעל לחץ מדיני מסיבי של ארצות הברית, בראשות הנשיא דווייט אייזנהאואר, והיא כפתה על ממשלת ישראל לסגת מרצועת עזה ומכל חצי האי סיני. לאחר מלחמת יום הכיפורים כפתה ארצות הברית את ישראל לסגת מן השטחים שכבשה במלחמה, וכן מחלקים ברמת הגולן ומכל חצי האי סיני, במסגרת הסכמי הביניים עם מצרים ובהסכם השלום הסופי עימה. ההתנתקות מחבל עזה הייתה תקדים בכך שמצד הלגיטימציה של היישובים שפונו הם נתפסו כחלק מארץ ישראל, בניגוד לפינוי היישובים מסיני ומימית. השוואת יחסן של הממשלות השונות לחבל עזה לאורך השנים אינה מצביעה על שינוי מהותי בגישתן כלפי ההתיישבות באזור. היא גם לא באה לידי ביטוי בשינויים שחלו בממשלות השונות ביחסן לבעיית הדמוגרפיה או לבעיית הביטחון, ובאותה מידה גם לא ביחסן ללחצים בין לאומיים, שכאמור מעולם לא דרשו את עקירת היישובים ברצועת עזה. היא גם אינה מסבירה את השינוי הקיצוני בגישתו של אריאל שרון כלפי חבל עזה בממשלתו הראשונה לעומת גישתו כלפי האזור בממשלתו השנייה. שאלה זו לא נידונה במאמר זה, ועד היום היא נמצאת במרכזה של מחלוקת בשיח האקדמי והציבורי. שרון מעולם לא נתן הסבר מפורט להחלטתו על ביצוע תוכנית ההתנתקות ולא נימק מה היו הגורמים לשינוי בעמדתו לאורך השנים, גם בתקופת ממשלתו הראשונה, שדגלה בחיזוק ההתיישבות באזור. סתירות גם התגלו בהסבריו לשאלה אם מטרת ההתנתקות הייתה לקדם את התהליך המדיני או להקפיא אותו. השבץ המוחי שבו לקה כחצי שנה לאחר הנסיגה החד צדדית מחבל עזה הותיר שאלות רבות ללא מענה, ואפשרה למקורביו ולמתנגדיו של שרון להעלות השערות שונות ולהציג הסברים תומכים או סותרים לכל אחת מהן. סוגיות אלו נידונו בהרחבה על ידי מחברים שונים בתחום המחקר האקדמי ובתקשורת. לדוגמה, היו שניסו לייחס את ההחלטה על ההתנתקות מחבל עזה לשינויים אידיאולוגיים: ריינהולד ווקסמן למשל זיהו שינוי אידיאולוגי אצל חברי התנועה הרוויזיוניסטית, שינוי שכולל התגברות של הערך הדוגל בקיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית בעלת רוב יהודי מובהק, ושהיה תנאי הכרחי אך לא מספיק לביצוע ההתנתקות and( Rynhold.)Waxman 2008 אחרים התייחסו לשינויים שהבשילו במחשבה הציונית המודרנית לאורך זמן: לוין למשל התייחס לאימוץ גישת הטריטוריאליזם ולפיה השליטה על שטח אינה

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

פרק 46

פרק 46 פרק 46 המפלגות בישראל המושג "מפלגה" נובע מהשורש פ.ל.ג והוא מבטא פילוג הקיים בקרב האזרחים בשל סוגיה אידיאולוגית או בשל שסעים חברתיים. המפלגות משתתפות בבחירות, מתוך הנחה שהחדרת נציגיהן הנבחרים לרשות המחוקקת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב תכנית ההתנתקות הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב מכון ירושלים לחקר ישראל 123 מייסודה של קרן צ ר

תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב תכנית ההתנתקות הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב מכון ירושלים לחקר ישראל 123 מייסודה של קרן צ ר תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב תכנית ההתנתקות הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב מכון ירושלים לחקר ישראל 123 מייסודה של קרן צ רלס ה רבסון מכון ירושלים לחקר ישראל קרן קונרד אדנאואר

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

Microsoft Word _3_header-ID

Microsoft Word _3_header-ID היסטוריה המ נשר הנשכח של דוד בן-גוריון מ- 1948 על סיפוח יהודה ושומרון הווארד גריף ה סכם המסגרת לשלום במזרח התיכון שנחתם בקמפ דיויד ב- 1978, מה שכונה תהליך השלום של אוסלו )1992 עד 2000(, ותוכנית ההתנתקות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )

דוח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשעט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כץ ) דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל- 3.1.19 על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )כצל'ה( לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי יו"ר מועצת המנהלים

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

פניה למבקר המדינה _5_

פניה למבקר המדינה _5_ יום שני ט"ו אדר ב תשע"א 21.3.2011 לכבוד כבוד השופט בדימוס מר מיכה לינדנשטראוס מבקר המדינה באמצעות דואר רשום ופקס נכבדנו, הנדון: פנייה דחופה בבקשה לבדוק מהם המניעים העומדים בבסיס התנגדותם של חברי הכנסת

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד