מ כ ר ז מ ע ר כ ו ת ש ו " ב כללי... 3 המערכת נדרשת לספק את התוצרים הבאים:... 3 המערכת נדרשת לספק את התועלות הבאות:... 4 יכולות מרכזיות נדרשות:... 4 תי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מ כ ר ז מ ע ר כ ו ת ש ו " ב כללי... 3 המערכת נדרשת לספק את התוצרים הבאים:... 3 המערכת נדרשת לספק את התועלות הבאות:... 4 יכולות מרכזיות נדרשות:... 4 תי"

תמליל

1 מ כ ר ז מ ע ר כ ו ת ש ו " ב כללי... 3 המערכת נדרשת לספק את התוצרים הבאים:... 3 המערכת נדרשת לספק את התועלות הבאות:... 4 יכולות מרכזיות נדרשות:... 4 תיחום פרויקט... 4 עקרונות ניטור... 5 מצב קיים... 6 טבלת מערכות שו"ב קיימות ניטור תשתיות סביבת...7 Microsoft SCOM 7... vrealize ניטור תקשורת... 7 Aternity ניטור עמדות הקצה Elasticsearch מהות הבקשה... 9 קונסול מרכזי...MoM 9 דרישות ארכיטקטורה וטכנולוגיה...9 דרישות פונקציונאליות...0 דרישות BI ודוחות...3 דרישות שימושיות ו 14...GUI דרישות רמת שירות ניטור תשתיות כללי...6 חבילות ניטור דרישות חבילות ניטור...7 מ"ה: 17...LINUX, UNIX,WINDOWS 18...Ms-Sql-Server

2 19... Active Directory תשתית SAP Exchange IIS SPS CA מערכות לווין DCM SNS++ ממשקים נוספים Active Directory 21...Service Desk SIEM 22...TRAP Server ו SNMP מימוש כללי) I ( גורמים מעורבים גורמים פנימיים )I(...22 יצרן רכיבי הפתרון...22 קשר ליצרן...22 צוות הפרויקט של הספק...23 דרישות בעלי תפקידים תפקיד מנהל פרויקט תכנית עבודה שיטת ההקמה שלבי פרויקט...26 תכן התקנת תשתית ורכיבי המערכת תכנון...27 ביצוע מבחני מסירה וקבלה כולל איטרציות תיקונים העברה לייצור

3 השלמת תיעוד, כתיבת נהלים והוראות עבודה...28 תקופת הרצה בייצור לוח זמנים למימוש פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בלו"ז פרויקט ההקמה חלוקת אחריות שירות ותחזוקה תחזוקת יצרן...32 תחזוקת ספק...32 פיצוי מסכם בגין אי עמידה ברמת שירות...32 הדרכה הדרכה והטמעה בפונקצית...33 NOC הדרכת צוותים מקצועיים...34 אינדקס תיעוד היפרדות כללי אגף מערכות מידע ומחשוב מבקש להקים מערכת לניהול, ניטור, שליטה ובקרה, להלן נשו"ב, על מערך המיחשוב של שירותי בריאות כללית. סביבת הניטור תכלול את הרשת הכללית)מטה, מחוזות, מרפאות, בתי-חולים(,,Data Centers אתר,DR איזורי,DMZ סביבות ענן, שירותי אינטרנט של שירותי בריאות כללית. פתרון השו"ב נדרש להיות מאובטח ומאושר על ידי פונקצית הגנת המידע בכללית. המערכת נדרשת לספק את התוצרים הבאים: תמונת מצב בריאות של תשתיות המיחשוב תוך ביצוע של קסטומיזציה לרמת הלקוח תמונת מצב בריאות של היישומים התומכים בתהליכים העסקיים התראות קונקרטיות בזמן אמת על אירועים במערך המיחשוב אשר עלולים לשבש את שירותי ה- IT כלי עזר מרכזי לעבודה של פונקצית - NOC קונסול מרכזי לניהול והפעלת מערך השליטה ובקרת התשתיות, האפליקציות והשירותים העסקיים.)BSM( תפיסה אחודה המאגדת את כלל הגורמים באמצעות מסך מרכזי. כלי עזר מרכזי לצוותי ה.Proffessional Services ממשק למערכת SIEM-SOC לסיוע באיתור אירועי אבטחת מידע 1

4 המערכת נדרשת לספק את התועלות הבאות: שירותי IT איכותיים עם ערך מוסף משמעותי לתהליכים העסקיים - מדיניות תפעול פרו- אקטיבית המבוססת על קריטיות העסקית של המערכת. שירותי IT בעלי זמינות וביצועים נאותים. שירותי IT מועילים ויעילים. תמיד צעד אחד קדימה פרואקטיביות. מערכות ניהול השירות ותמיכת שפה אחיד עם - שביעות רצון של לקוחות ומשתמשים משתמשים. יכולות מרכזיות נדרשות: יכולת זיהוי ואיתור של Root Cause לתקלות..IT יכולת מדידה ותצוגה, לייצוג אחיד של ביצועים ולהערכת איכות שירותי אגירה מידע לצורך ניתות מגמות אינטגרציה יכולת איסוף וקבלת מידע קסטומיזציה של מסכי מערכת לטובת משתמשים שונים תמיכה ב- Workflow לטובת ניטור תהליכים עסקיים עקרונות מערכת - MoM קונסול מרכזי תהליך מרכזי לניהול והפעלת מערך השו"ב: תשתיות, אפליקציות ושירותים עסקיים. תפיסה אחודה המאגדת את כלל הגורמים באמצעות מסך מרכזי. מדיניות תפעול פרו-אקטיבית המבוססת על קריטיות עסקית. יכולות אחסון וניתוח אירועים היסטוריים לתחקור והפקת לקחים ואיתור מגמות AI Ready בסיס לאוטומציה ממשק דו כיווני למערכת לניהול ה Service Desk של מערך ה IT הארגוני. תיחום פרויקט א. רכש רישוי תוכנה,הקמה, התאמה, הטמעה, הדרכה ותחזוקה של מערכת מרכזית בתפיסת.BSM מסגרת ההקמה תכלול ניטור של 5 יישומים/תהליכים במתקונת.MoM רכש רישוי תוכנה, הקמה, התאמה, הטמעה, הדרכה ותחזוקה של מערכת לניטור תשתיות אשר תכלול את המודולים/רכיבים הבאים: LINUX ו-,UNIX מערכות הפעלה מסוג חלונות, SQL-Server תשתיות ) Netweaver ( SAP ADS

5 exchange SPS IIS Microsoft - CA מימוש, התאמה והטמעה של מודול להפצה וניהול נוטיפיקציות.SNS++ אינטגרציה מלאה של מערכת ה- MoM מול מערכות מנטרות קיימות וחדשות, להלן: Spectrum ניטור תקשורת SCOM ניטור תשתיות מיקרוסופט vrealize ניטור תשתיות וירטואליזציה Zabix - UNIX ניטור תשתיות Aternity ניטור עמדות קצה APM מוצר שייבחר במכרז מקביל מערכות ניהול/ניטור של מוצרים דוגמת,Oracle מערכות איחסון קבלת התראות ממערכות ניטור מקומיות נוספות קבלת התראות ישירות מציודים ג. ד. ה. מימוש ממשקים נוספים למערכת ה-,MoM להלן: Active Directory DCM מוצר בפיתוח מקומי RBA לטובת Eyshare, Control-M Elastic Search מערכת,SIEM ממשק חד צדדי מערכת ניהול השירות SD.Broadcom/CA עקרונות ניטור נדרש לנטר את מערכות המידע המסופקות על ידי המטה, בדגש על מערכות המידע הקריטיות. 1. נדרש לנטר את כלל מערכות המידע בבתי החולים ויחידות הסמך באחת מרמות השירות 2. הבאות: פלטינום ניטור כלל המערכות באופן זהה למערכות המטה. א. ניטור מערכות קריטיות בדומה למערכות המטה. יתרת המערכות בהתאם גולד לשיקולי היתכנות טכנולוגית ותקצי סילבר ניטור מערכות קריטיות בדומה למערכות המטה. ג. ארד ניטור של מערכות המטה בלבד. ד. 1.6

6 3. יש לאסוף אירועים בעלי משמעות תפעולית ולייצגם מעל מערכת מרכזית המציגה את רמת בריאות השירותים שאגף המחשוב מספק. 4. יש למסד תהליכי עבודה אשר יעשו שימוש במידע המתקבל מהמערכות המנטרות לטובת מעבר לגישה פרו-אקטיבית באמצעות שילוב של פונקציית.NOC 2. מצב קיים 2 מערכת שוב טבלת מערכות שו"ב קיימות. סביבת ניטור תכנון עתידי ניטור תשתיות מיקרוסופט בלבד באמצעות חבילות וונילה או החלפה כוללת על ידי מערכת ניטור התשתיות העתידית מידע נוסף גרסה 2012R2, פיתוח מקומי Orcastrator לאינטגרציה פיתוח מקומי אינטגרציה עם DCM ו - ESM Active Directory, IIS, SQL-Server,,SharePoint, OS-Windows, CA ניטור יישומים באמצעות,SAP,AVICODE חומרה- שרתים SCOM ZABIX ניטור מערכות UNIX עבור שרתים פיזיים ומערכות LINUX תחת VMWare ירידה הדרגתית עד סגירה, הסבה ל- vrealize ו/ או מערכת ניטור תשתיות המוצעת במכרז זה וירטואליזציה בתהליך הרחבה LINUX מערכות הפעלה,VMWare vrealize #.2.3 ניטור תקשורת מטה, שדרת הרשת ובשלב כניסה לבתי חולים, מחוזות ומרפאות ניטור LAN's במחוזות, מרפאות ובתי חולים ניטור עמדות קצה עבור יישומים קריטיים דוגמת קליקס סגירה ניטור תקשורת, שרת SNMP שרת לקבלת מידע מציודים בתהליך של קונסולידציה ל- Spectrum פריסה של כ 18,000 תחנות קצה סיוע באינטגרציה במידת צורך ניטור תחנות FAT Client TBD בשימוש Run Book Automation מוגבל בסיסי נתונים Oracle איסוף לוגים, לוגיקה עסקית, BI ניטור Oracle איסוף לוגים, לוגיקה עסקית, BI ניטור לוגים Spectrum IMC Aternity Eyeshare Oracle Manager Elastic search בקרת מצלמות בקרת מצלמות חדרי מחשב ללא שינוי בשימוש של ה NOC והביטחון

7 ניטור סביבת חדר המחשב בקרת אקלים ללא שינוי בשימוש של ה NOC והלוגיסטיקה 1 Microsoft ניטור תשתיות סביבת - SCOM Management ממומש בכללית ברמה של סוכן מערכת הפעלה עבור ניטור בסיסי ובתוספת SCOM,IIS,SQL-Server,eXchange,Active Directory יעודיים לניטור תשתית אפליקטיבית: PACKs.CA,SharePoint מעבר לשימוש בחבילה ברמת הוונילה בוצעו פיתוחים הן ברמה של Management PACS והן ברמה של תוספת ניטורים ל- PACKs הקיימים, תוך ביצוע אינטגרציה מעמיקה לסביבה הטכנולוגית של הכללית מול מערכת ניהול )DCM( Data Center מקומית ומערכת נוטיפיקציות.)ESM( כמו כן שולבו במערכת ניטורים אפליקטיביים על בסיס.AVICODE המערכת ממומשת בגרסת 2012R2 SCOM וחסרת תיעוד ברובה. המערכת מנטרת כ- 5,000 שרתים. הפצת הניטורים באמצעות CSSM )כל חבילות הניטור מופצים באופן אחיד לכל השרתים, הפעלה של המוניטורים לפי תצורת השרת(. אינטגרציה מבוצעת ברובה באמצעות,Orecastrator תהליכי אצווה מתוזמנים ברובם באמצעות.CTRL-M אין לוח ארועים מרכזי לכלל פעילויות התפעול. קבלת חיווי ממערכות חומרה HP ו- Dell מתבצעת על ידי תוכנות הניהול של השרתים אשר כותבות קובץ XML בשרתי הניהול של.SCOM שליחת אתראות למנהלי מערכות מיושמות על ידי שימוש באינטגרציה מול ( DCM מאגר מערכות, תומכים, תורנים( תוך שימוש ב- Orcastrator ושליחת נוטיפיקציות ב-.UNICEL אירועים נשמרים ברמה תפעולית למשך שבעה ימים, ובשרת ה DWH למשך שנה. לצורך דוחות ומסכי תצוגה ב NOC נעשה שימוש ב.SQUREDUP החלטה לגבי עתיד מערכת SCOM בכללית תתקבל לאחר התקשרות עם ספק זוכה במכרז זה. vrealize ניטור מערכת VMWare ושרתי LINUX מתארחים מתכונן לביצוע באמצעות.vRealize כיסוי ניטור מערכות LINUX הנו חלקי ומתנהל תהליך להרחבת הניטור ופריסה לכל השרתים המתארחים. יש תשתית VSAN נפרדת עבור מערכות הניטור, אין כרגע הפרדה ברמת,Firewall כך שבעת תקלה רוחבית במערכת VMWare או במערכי האיחסון ניתן יהיה לקבל מידע ממערכות השו"ב לגבי התקלה. מידע נשמר במערכת למשך של 6 חודשים. ניטור תקשורת ניטור מערך התקשורת מפוצל ל- 2 מערכות שונות:

8 Data Centers שדרת הרשת ו,WAN עבור רשת ה Spectrum IMC עבור רשתות LANs בבתי החולים, המחוזות והמרפאות מבוצע תהליך קונסולידציה למעבר ל Spectum עבור כלל רשת הכללית. Spectrum מערכת Spectrum מבית Broadcom/CA מנטרת את ה WAN עד לממשק קישוריות של הנתב ל LAN באתר המרוחק, ואת שדרת הרשת וה Center Data באתר המרכזי. בנוסף לשימוש במודולי Fault ו Performance נעשה שימוש במודלים נוספים עבור ניטור בקרת QoS ובקרת תצורה. היקף הניטור הנוכחי עומד על כ- 4,800. Network Device הרישוי הקיים הנו Network 6,000.Devices עבור ה- NOC בוצעה התאמה של מסך תצוגת סטאטוס, אשר אליו מתחלחלים אירועים באופן שוטף, ניתן באמצעות מסך זה לקבל תמונה כללית של סטאטוס קווי התקשורת. המסך אינו מאפשר קבלת חיווי לתקלה בדידה ברמת תצוגת ברירת המחדל. הוגדרו חוקים של אגריגציה אשר משפיעים על צבע ותצוגת המסך. 2.3 IMC כאמור המערכת נמצאת בשלבי הסבה ל-.Spectrum נעשה שירות במודול הניטור, על בסיס שרתי ניהול המותקנים ב DC אשר נותן שירות לכלל בתי החולים והמחוזות והסניפים ברמת ה.LAN המערכת ממוקדת בניטור ציודים מבית.HP המערכת מותאמת כך שכל יחידה ארגונית בכללית מקבלת תצוגה אשר כוללת את התשתית ורשת התקשורת אשר משרתת אותה )למשל קמפוס בילנסון(. עקב ההיקפים וגודל המערכת לא מבוצע שימוש שוטף במודול ה-.Discovery לא נעשה שימוש בניטור של NetFlow ו/או פרוטוקולים דומים, דבר אשר מונע ניתוח ותמיכה ב QoS באופן שוטף, ומצריך מידי פעם שימוש בסניפר ברמה לוקאלית וכפעולה מגיבה ולא כפעולה פרו-אקטיבית. המערכת משמשת כשרת Traps עבור ציודי אבטחת מידע הפרוסים בתחומה, השימוש ברמה בסיסית. Aternity ניטור עמדות הקצה המערכת מנטרת עמדות עבודה של משתמשים ב- 2 יישומים מרכזיים: קליקס )חוות סיטריקס מוגדרים כ- 18,000 משתמשים( וקמיליון. לכל יישום נבנה פרופיל ניטור אשר מופץ לעמדות העבודה. משתמשי המערכת מנהלי היישומים וצוותי אינטגרציה. למערכת פותח DashBoard אשר מציג את סטאטוס עמדות העבודה ברמת OnLine עם יכולת Drill Down לאירוע אשר השפיעה על שינוי סטאטוס/צבע/רכיב תצוגה. 2

9 אירועים קריטיים מועברים למנהל מערכות באמצעות אינטגרציה בין Aternity ל- Eyeshare אשר מעביר את המסרים למערכות ה.Massaging Elasticsearch הכללית בחרה במוצר לצורך איסוף וניתוח לוגים ממערכות המידע. אין כרגע איסוף פעיל של לוגים ממערכות הניטור ל-.Elasticsearch בוצע POC בו הודגמו יכולות של שילוב מידע ממערכות שונות לדוח,,DashBoard מסך אחיד על מנת להגיע לתובנות הכרוכות בקשרים בין נתונים ממערכות שונות ולהגיע למסקנות לגבי השפעות ותלויות אשר אינן מובנות האופן ישיר. מהות הבקשה קונסול מרכזי MoM במסגרת הבקשה הכללי יש להציע פתרון לפונקצית קונסול מרכזי -.MoM : א. ג. שם מוצר, שם יצרן, מק"טים נכללים, גרסאות תוכנה, רישוי, כמויות תקציר של הפונקציונאליות ותכונות של המערכת המוצעת, לצרף קישור ל- White paper של המוצר באתר האינטרנט של היצרן דרישות ארכיטקטורה וטכנולוגיה דרישה פירוט 3 # עמידה בפרץ אירועים לרמות של לפחות 3000 אירועים לשנייה. ביצוע בדיקת עומסים בעת מבחני הקבלה, הקצאת משאבים עבור שרתי המערכת. TEC01 ארכיטקטורה ללא SPOF תמיכה מלאה בעבודה תחת VMWare כולל בסיסי נתונים סגמנט NOC לפי דרישה והקצאה של כללית שרידות יכולת התאוששות מכשלים אוטומטית. המערכת תהיה בעלת יכולת יתירות במובן של ביצוע התאוששות מהירה ממצבי נפילה. יש לפרט האם המדובר ביכולת ידנית / חצי אוטומטית / אוטומטית מלאה, והאם היא מושתתת על פתרון תשתיתי של מערכת ההפעלה / מערך האחסון / בסיס הנתונים )אחד או שילוב ביניהם( או שהמדובר בפתרון אפליקטיבי ייעודי. יש לפרט על מנגנון התאוששות של האינטגרציה מול המערכות המנטרות. TEC02 TEC03

10 אבטחת מידע: עבודה מאובטחת מעבר לחומת אש PKI תמיכה ב ADS קישור ל Automation Ready,AI שרתי ביניים שימוש ב- CA של הכללית TEC04 יכולת לשילוב עתידי של מערכות AI ו- Automation על בסיס הארכיטקטורה ואינטגרציה מובנית וסטאנדרטית ללא צורך בהחלפת מערכות והתערבות פנימית בהם לצורך מימוש האינטגרציה. TEC05 יש לתאר את ארכיטקטורת המערכת ולהתייחס לחלוקה בין שירות ה-,Web האפליקציה, בסיס הנתונים והממשקים. על המערכת להיות בעלת ממשק Webי לפחות. יש לציין האם קיימת התקנת.Desktop יש לציין תמיכה בדפדפנים, סוגי שרתי ה-,Web מ"ה, הקשחות, והאם נעשה שימוש ברכיב Java ומאילו הפצות וגרסאות. TEC06 יש למלא את גיליון תשתיות בקובץ אקסל כספי. יש לתאר את המבנה תשתית עליה יותקנו רכיבי התוכנה של המערכת בהתייחס ל: כמות שרתים דרושה להקמת המערך. יכולת עבודה בסביבה וירטואלית כולל שימוש ביכולות היתירות וההמשכיות העסקית של סביבה זו )בדגש על )VMware האם יש דרישה לשימוש בשרתים פיזיים? ולאיזה צורך? יש לפרט באופן נרח דרישות חומרה מעבד, משאבי זכרון, גודל בסיס נתונים, סוג ודרישות מ"ה. פורטים בשימוש דרישות מיוחדות בנושא גיבויים ועבודה בסביבה של אחסון מרכזי. TEC07 המערכת תהיה בעלת יכולת לעבוד באופן מלא מול מערכת מרכזית לניהול זהויות ולאפשר ניהול כניסה והרשאות מבוסס רישום נתוני משתמש ברשת מרכזית ובכלל זה ביצוע SSO ללא צורך בהזדהות נוספת. נדרשת תמיכה בפרוטוקול SSL עבור תעבורה מוצפנת וגישה ב.HTTPS המערכת המוצעת תתמוך בהנפקת תעודות אשר יחתמו על ידי שרת ה- Certificate Authority המרכזי של הלקוח. TEC08 דרישות פונקציונאליות דרישה פירוט/הסבר 3.2

11 מודול להגדרת חוקי קורלציה ואגריגציה עבור כלל האתראות הנכללות בקונסול מרכזי, ללא הבדל מערכת מנטרת FUN01 ניתן לשייך אזעקות לקבוצת אירוע ממשק ל,ADS עבודה לפי ROLES FUN02 ניתן לסווג Event כ-.Root Cuase ניתן לשייך אירועים ממערכות שונות כ Impacted וככרטיסי בן, בעת סגירת כרטיס האב (RC) יסגרו כרטיסי הבן באופן אוטומטי. FUN03 אינטגרציה תמיכה בכל שיטות האינטגרציה המקובלות. יכולת קבלה ואיסוף של מרחב אתראות רחב - תמיכה במגוון שיטות איסוף, פרוטוקולים, סוכן/ללא סוכן. Syslog,API,SNMP V2&V3,TRAPS FUN04 המערכת תהיה בעלת API מובנה דרכו ניתן יהיה להפעיל אותה ולשדר אירועים מאפליקציות ייעודיות שלא תתמוכנה באחד מהממשקים או סוכני הניטור הייעודיים FUN05 אינטגרציה ל-,SCOM האחריות בצד SCOM של הלקוח קבלת התראות SCOM בקונסול המרכזי מתורגמות ל"סרגל" השורות של הקונסול המרכזי, ללא אבדן מידע, תרגום רמת,Severity העשרת מידע בכרטיסים קיימים, סגירה בעקבות קבלת אירוע, נגישות לבסיס הנתונים לצורכי דוחות של ביצועים וזמינות, שרידות ויתירות של מנגנון של האינטגרציה. FUN06 אינטגרציה ל-,Spectrum האחריות בצד Spectrum של לקוח קבלת התראות Spectrum בקונסול המרכזי מתורגמות ל"סרגל" השורות של הקונסול המרכזי, ללא אבדן מידע, תרגום רמת,Severity העשרת מידע בכרטיסים קיימים -,Enrichment יכולת למימוש Root,Cuase Topology סגירה בעקבות קבלת אירוע, נגישות לבסיס הנתונים לצורכי דוחות של ביצועים וזמינות, שרידות ויתירות של מנגנון של האינטגרציה. FUN07

12 אינגרציה ל-,Elasticsearch האחריות בצד Elastic של הלקוח העברת לוגים ואירועים באופן שוטף של המערכת לאלסטיק, בניית "עולם" תואם באלסטיק למערכות השו"ב, בניית לוגיקה מול "עולם השו"ב", שילוב מידע ממערכות השו"ב עם מידע ממערכות ניהול ואפליקציות, הפקת "חוכמה" ותובנות במערכת ברמה של מגמות, ניהול קיבולת ורמה תפעולית שוטפת. FUN08 Dynamic Treshholds יכולת למידה של המערכת, זיהוי של מצב שגרה ובהתאם קביעת ספים להתראות באופן דינאמי FUN09 אינטגרציה ל- vrealize ו/או,Zabix האחריות בצד vrealize של הלקוח קבלת התראות של vrealize ו/או Zabix בקונסול המרכזי מתורגמות ל"סרגל" השורות של הקונסול המרכזי, ללא אבדן מידע, תרגום רמת,Severity העשרת מידע, קישור לכרטיסים קיימים, סגירה בעקבות קבלת אירוע, נגישות לבסיס הנתונים לצורכי דוחות של ביצועים וזמינות, שרידות ויתירות של מנגנון של האינטגרציה. FUN10 יכולת בניית מסכים מותאמים על פי תפקיד. קונסול המרכזי יציג את כלל האירועים המתנקזים אליו לפי דרגת הדחיפות שלהם כאשר אירועים מערכתיים ו/או בעלי דרגת דחיפות עליונה יוצגו במיקום ייעודי ובולט בקונסול האירועים. הגדרה של, Role מתן הרשאות ברמה של,Role שיוך משתמשי AD ל.Roles משתמש יכול להיות משוייך למספר.Role - BSM יכולת הגדרה של אוסף ניטורים/ CI's לאובייקט המייצג שירות, פעפוע התראות ושיוכן לאובייקט, תצוגה.Top-Down של השירות העסקי, יכולת לניתוח השפעות, יכולת לביצוע מידול ברמה של UI FUN11 FUN12 אינטגרציה ל-,Aternity האחריות בצד Aternity של הלקוח קבלת התראות של Aternity בקונסול המרכזי מתורגמות ל"סרגל" השורות של הקונסול המרכזי, ללא אבדן מידע, תרגום רמת,Severity העשרת מידע לכרטיסים קיימים, סגירה בעקבות קבלת אירוע, נגישות לבסיס הנתונים לצורכי דוחות של ביצועים וזמינות, שרידות ויתירות של מנגנון של האינטגרציה. FUN13

13 אינטגרציה ל-,APM אחריות בצד APM היא של זוכה מכרז ה- APM קבלת התראות ממערכת APM בקונסול המרכזי מתורגמות ל"סרגל" השורות של הקונסול המרכזי, ללא אבדן מידע, תרגום רמת,Severity העשרת מידע כולל לכרטיסים קיימים, סגירה בעקבות קבלת אירוע, נגישות לבסיס הנתונים לצורכי דוחות של ביצועים וזמינות, שרידות ויתירות של מנגנון של האינטגרציה. FUN14 פעולות והפעלת אזעקות משלוח בקונסול אירועים לגבי מתקנות בהתאם אופנים במספר יתבצעו למהות האירוע: משלוח לגורמים המעורבים כאשר הדיווח יתבצע לפי רשימות תפוצה הניתנות לניהול בכדי לאפשר גמישות. משלוח SMS/WhatsApp לגורמים המעורבים. Service Desk פתיחת קריאות ב- באופן חצי אוטומטי )סגירה תתבצע באופן ידני או חצי אוטומטי(. פעילות פרואקטיבית - הפעלת סקריפטים / פעולות אצווה בהתאם לשיקולים של האחראי המקצועי לביצוע פעולות מתקנות /מונעות. שימוש ביכולות של Smart routing של SNS++ לצורך משלוח נוטיפיקציות. שימוש ב WebService של CA SD לפתיחת כרטיס/קריאה במכרז השירות FUN15 נדרש מנגנון Maintenance Windows על מנת שלא לקבל אירועים עבור רכיב הנמצא במצב של תחזוקה ניתן לסמן רכיבים ברמת רכיב בודד וברמה של קבוצה. קיים לוח שנה משותף לצפייה בחלונות התחזוקה שהוגדרו FUN דרישות BI ודוחות דרישה פירוט/הסבר משקל /סיווג # תצוגה של DashBoards תפעוליים התאמה של יכולות וונילה אינטגרציה עם מערכות תצוגה יכולת שליפה מבסיס הנתונים של SCOM BIH01

14 על המערכת להיות בעלת מנגנון לאיסוף כלל נתוני ההתראות ההסטוריות לבסיס נתונים עבור תחקור והפקת דוחות עבור כל נתון שנאסף הן בהיבט התפעולי השוטף והן בהיבט של ביצועים וסטטיסטיקות. שמירת מידע לפרקי זמן ממושכים מכלל המערכות המנטרות. א. ג. יש לתאר את מנגנון איסוף ותחקור ההסטוריה ולהתייחס ליכולת עדכון מועדי שמירת / מחיקת הנתונים על ציר הזמן בהיבטי קיבולת בסיס הנתונים והביצועים. כמו כן יש לתאר את יכולות העברת נתוני ההתראות ההסטוריות לבסיס נתונים ו/או מערכת BI חיצונית כגון: שימוש בכלי,ETL גישה ישירה ל,DB ממשק מובנה ברמת המוצר עבור דוחות מגמה אופן ההשתלבות מול Elasticsearch BIH02 יש לפרט לגבי אופן שמירת אירועי BSM שנוצרו במחסן נתונים היסטורי והיכולת לתחקר אותם. יש לציין האם קיים רכיב תחקור שהנו חלק מובנה במוצר או שנעשה שימוש בכלי תחקור שהנו חלק מכלל פתרון מערך השו"ב של. יש לפרט לגבי הדוחות המובנים המגיעים עם המוצר. יש לפרט לגבי גישה לבסיס הנתונים והעברתם לבסיס נתונים חיצוני אחר של מערכות מסוג BI / Big Data יש לפרט לגבי שילוב עם Elasticsearch Top10 ל DashBoards BIH03 דוחות ותצוגת שעונים מוכנים מראש BIH04 DashBoards לביצועים וזמינות מבוסס KPI's שילוב של יעדי SLA והגדרה של,TreshHolds והצמדה של תגובה ואסקלציה נדרשת. BIH05 בסיס נתונים פתוח לחיבור ל- ODBC/JDBC יכולת עצמית לפיתוח דוחות. נדרש להבין את הסכמה ואת ה-.Meta Data BIH06 דרישות שימושיות ו GUI דרישה פירוט 3 # UI שילוב של תצוגת שורות ותצוגה גרפית של שירותים, פעפוע והצגת אירועים על גבי תצוגה גרפית של GUI01

15 השירות. יכולת הצגה וסינון בזמן אמת של כלל הנתונים הנוצרים / מתקבלים בהתייחס למקורות המדווחים, השירותים שמודלו, השייכות לצוותי התשתית / האפליקציה האחראיים על המערכת וכדומה. יש לפרט לגבי אופן תצוגת הנתונים במערכת ולהתייחס לתמיכה ב: תצוגה אלפא נומרית. א. תצוגה גרפית ברמת עץ שירות המערכת. תצוגה גרפית למול ערכים סטטיסטיים ושעוני.KPI ג. תצוגה גרפית מבוססת מפה סכמתית ו/או מפת מבוססת ממשק ליישום.GIS ד. Dashboard / Portal רמת שירות משול על האירועים בקונסול לכלול לפחות את המידע הבא: שם מערכת, זמן אירוע, שם רכיב, סוג רכיב, שם מערכת, תוכן האירוע, דרגת חומרה, גורם מטפל. יש לתאר שדות סרגל האירוע בקונסול, ואת יכולות ההתאמה/ פילטור של תצוגת האירוע GUI02 החצנה של DashBorads למובייל תמיכה ברמת אפליקציה ב- IOS ו- אנדרואיד. עמידה בהנחיות והוראות הגנת המידע. GUI03 החצנה של Web Services בפרוטוקול Rest על מנת לאפשר תצוגות באנגולר. תמיכה ב-.Web2 הפרדת שכבות נאותה של מערכת הניטור GUI04 דרישות רמת שירות דרישה פירוט 3 # היצרן של המוצר מתחייב לאספקה של גרסאות ועדכוני אבטחת מידע למוצר המוצע על ידי למשך 5 שנים לפחות. להתייחס לכל מוצר בנפרד SLA01 בשלות: מוצר קיים בשוק 3 שנים + גרסה נוכחית לפחות דור שלישי v3 SLA02

16 תפוצה: המוצרים המוצעים מותקנים לפחות ב- 3 לקוחות בישראל. רשימת לקוחות בישראל של כל אחד מהמוצרים SLA02 תאימות לטכנולוגיות שירות עתידיות, תמיכה בשיטות של מתן שירותי IT כולל השתלבות בסביבת ענן: פיצול של השירותים בין ענן פרטי לציבורי ואינטגרציה ע"י ענן היברדי. יכולת בקרת SLA לשירותים הן במתכונת מיקור חוץ והן באמצעות שירות פנימי. שקיפות הניטור בענן ללקוח. SLA03 ניטור תשתיות כללי במסגרת הבקשה הכללי יש להציע פתרונות לניטור מערך התשתיות בכללית. : עבור כל מודול ניטור יש לפרט: א. ג. שם מוצר, שם יצרן, מק"טים נכללים, גרסאות תוכנה, רישוי, כמויות תקציר של הפונקציונאליות ותכונות של המערכת המוצעת, לצרף קישור ל- White paper של המודול באתר האינטרנט של היצרן. בהתאם לתכולת ההצעה הזוכה, תחליט הכללית על מידת אימוץ פתרונות הניטור המוצעים. הפתרונות המוצעים בהצעה הזוכה יושוו ברמה של עלות/תועלת, שיקולי תקציב ותכנית עבודה מול הפתרונות הקיימים. הרצון והמגמה היא לייצר אחידות ולעשות שימוש מיטבי בהצעת הספק הזוכה. הצעה עבור סעיף זה צריכה לכלול אינטגרציה מלאה מול מוצר הקונסול המרכזי. חבילות ניטור תוגדר חבילת ניטור עבור כל מערכת הפעלה ותשתית מנוטרת, החבילה תופץ לכל השרתים הרלונטיים. שינוי יבוצע ברמת החבילה בשרת הניהול ויופץ לכל המנויים. ברירת מחדל לספים ברמת החבילה עבור ערכים שיוצבו במערכות הקיימות. על פי החלטת מנהל מערכת אפשר שספים יוגדרו אחרת אם תוך שימוש בספים דינמיים או בהנחייה. ערכים מוספים: איתור אנומליה בדגש על מצבי קיצון, זיהוי מגמות שליליות, סיוע באיתור ופתיחת צווארי בקבוק, וידוי משאבים נדרשים לתהליכים קריטיים. התראות של הסוכן המנטר יועברו למערכת ה,MoM שם יעברו תהליך ניתוח ראשוני הכולל אגריגציה, קרולציה לאירועים אחרים, תיעדוף וניתוב ראשוני לגורם אחראי. לאחר ביצוע ניתוח ראשוני תופנה ההתראה למערכת הנוטיפיקציות לצורך ביצוע Smart routing לבעלי ענין

17 3.2.2 דרישות חבילות ניטור דרישה יש לתאר את ארכיטקטורת המערכת ולהתייחס לחלוקה בין שירות ה,Web האפליקציה, בסיס הנתונים והממשקים. על המערכת להיות בעלת ממשק Webי לפחות. יש לציין האם קיימת התקנת.Desktop יש לציין תמיכה בדפדפנים, סוגי שרתי ה,Web מ"ה, הקשחות, והאם נעשה שימוש ברכיב Java ומאילו הפצות וגרסאות # ISM01 יש להוסיף במידת הצורך שרתים בנספח השרתים 3 יש לתאר את התשתית עליה יותקנו רכיבי התוכנה של המערכת בהתייחס ל: כמות שרתים דרושה להקמת המערך )בהתייחס לכמות הרכיבים המנוטרים הדרושה(. יכולת עבודה בסביבה וירטואלית כולל שימוש ביכולות היתירות וההמשכיות העסקית של סביבה זו )בדגש על.)VMware האם יש דרישה לשימוש בשרתים פיזיים? ואם כן לאיזה צורך? דרישות חומרה מעבד, משאבי זיכרון, גודל בסיס נתונים, סוג ודרישות מ"ה. פירוט של פורטים בשימוש דרישות מיוחדות בנושא גיבויים ועבודה בסביבה של אחסון מרכזי. ISM02 המערכת תהיה בעלת יכולת יתירות במובן של ביצוע התאוששות מהירה ממצבי נפילה. יש לפרט האם המדובר ביכולת ידנית / חצי אוטומטית / אוטומטית מלאה, והאם היא מושתתת על פתרון תשתיתי של מערכת ההפעלה / מערך האחסון / בסיס הנתונים )אחד או שילוב ביניהם( או שהמדובר בפתרון אפליקטיבי ייעודי. יש להתייחס להתאוששות האינטגרציה מול הקונסול המרכזי. ISM03 המערכת תהיה בעלת יכולת לבזר את רכיבי איסוף האירועים גם עבור הפעלת מנגנון מאובטח באופן המאפשר איסוף, קבלת ושידור נתוני ניטור מוצפנים מאחורי חומת אש לשרת ניהול הניטור המרכזי תוך עמידה בתקני אבטחת המידע הארגוניים. יש לתאר את המנגנון המאובטח ולציין את שיטת ההצפנה והפרוטוקולים בשימוש. ISM04 מ"ה : UNIX,WINDOWS LINUX, סוגי וגרסאות מערכות הפעלה: , 2008R2, 2012R2, 2016 בגירסאות: Windows

18 בכללית מגוון של מערכות הפעלה מסוגים שונים וממספר גרסאות לכל מערכת. נדרש להציע פתרון ניטור מבוסס סוכן אשר יכלול אופציה לניטור בשיטת.Agent Less ניטור מערכת ההפעלה יכלול לפחות את המרכיבים הבאים: - ניצולת CPU דיסקים - מקום פנוי ספריות - כמות קבצים זיכרון - מקום פנוי -OS Services זמינות - Web services זמינות - Processes סטאטוס וניצולת משאבים - Log files ניתוח מופע של מידע בקבצים אילו ניטור Event Log Ms-Sql-Server סוגי וגרסאות בסיסי נתונים: SQL Version Edition Environment Cpu Count Core Count MachineCount SQL Server 2000 Enterprise Edition Prod SQL Server 2005 Standard Edition Prod SQL Server 2005 Enterprise Edition Prod SQL Server 2008 Standard Edition Prod SQL Server 2008 Enterprise Edition Prod SQL Server 2008R2 Standard Edition Prod SQL Server 2008R2 Enterprise Edition Prod SQL Server 2012 Standard Edition Prod SQL Server 2012 Enterprise Edition Prod SQL Server 2014 Standard Edition Prod SQL Server 2014 Enterprise Edition Prod SQL Server 2016 Standard Edition Prod SQL Server 2016 Enterprise Edition Prod SQL Server 2017 Standard Edition Prod SQL Server 2017 Enterprise Edition Prod ניטור בסיסי הנתונים יכלול לפחות את המרכיבים הבאים: Processes סטאטוס ונצילות משאבים - Services זמינות Ports סטאטוס.2.3

19 מקום - שיעור שטח חופשי תורים - עומס Threads סטאטוס ונצילות משאבים Active Directory גרסאות: 2000/2003/2008 ניטור Active Directiry יכלול לפחות את המרכיבים הבאים: 1. Process סטאטוס ונצילות משאבים.2 Services - זמינות.3 Ports סטאטוס. 4. שימושיות תשתית SAP כאמור ניתן להציע מוצר ייעודי אשר אינו חלק מחבילת הניטור המוצעת. להלן דרישות ניטור בסיסיות ממערך :SAP # SAP01 דרישה מוצר הניטור יהיה "רגיש" לארכיטקטורות SAP שונות. ניטור כלל תשתיות ה- SAP בכללית : LINUX ושרתי Oracle מול בסיס נתונים SAP מערכת מערכת SAP מול בסיס נתןנים Sql-Server ושרתי חלונות..LINUX ושרתי SAP HANA מערכת למוצר נדרש אישור/סרטיפיקציה עדכני של SAP עבור הגרסאות הקיימות בכללית תקורת הניטור בשיא לא תעבור 5%, ובממוצע של עד 2.5%, ניתן יהיה לשלוט על התקורה הניטור של מערכות בענן ישתלב בארכיטקטורת הענן ההיברדי של הכללית SAP02 SAP03 SAP04

20 Exchange גרסאות: 2003/2013/ ניטור Exchange יכלול לפחות את המרכיבים הבאים: Process סטאטוס ונצילות משאבים - Services זמינות Ports סטאטוס..3.4 IIS גרסאות: נצילות של תיבות-דואר 7/8/10 ניטור IIS יכלול לפחות את המרכיבים הבאים:.2 Process סטאטוס ונצילות משאבים - Services זמינות Ports סטאטוס SPS תורים ניטור HTTP Request ביצועים ברמה של דפים ו- Web parts מול דפדפנים ניטור SPS יכלול לפחות את המרכיבים הבאים:.2 Process סטאטוס ונצילות משאבים - Services זמינות.3.4 CA ניטור CA.2 תורים ביצועים ברמה של דפים ו- Web parts מול דפדפנים יכלול לפחות את המרכיבים הבאים: Process סטאטוס ונצילות משאבים - Services זמינות.3 תורים

21 מערכות לווין DCM בכללית פותחה מערכת לניהול מרכיבי ה- Data Center הכוללת את המידע על שרתי הארגון, בעלי תפקידים, מערכות ויישומים. נדרש מהספק לעשות שימוש במערכת זו, במסגרת פרויקט הקמת המערכת והתאמתה. הכללית תאפשר לספק גישה למערכת באמצעות אוסף של web-services אשר יפותחו ויותאמו לדרישות. מידע ממערכת ה- DCM יאפשר: לשייך שרת/מערכת הפעלה לשירות אפליקטיבי לשייך ניטור תהליך לתהליך עסקי לסייע בהבנת Impact של תקלה SNS++ לשייך ולנתב התראות ברמת הקונסול המרכזי להפיץ התראות במערכת הנוטיפיקציות. בכללית מותקנת מערכת SNS++ אשר נמצאת בשירות מערך ה- Networking של הארגון. על מנת לשמור על יציבות תפעולית ולאפשר בנייה מחדש של מנגנון ה- Smart routing יוקם שרת ייעודי נוסף של SNS++ אשר יעבוד מול הקונסול המרכזי ויפיץ את ההתראות בהתאם למדיניות החדשה. הספק יידרש לבצע התאמות נדרשות בקונסול על מנת לממש מדיניות זו באמצעות.SNS++ ממשקים נוספים Active Directory ברירת המחדל לביצוע Login למערכות השו"ב תהיה באמצעות AD הארגוני של הכללית. במידה ו AD לא זמין ניתן יהיה להפעיל את מערכות הניטור ברמה של ה-,NOC גורמים מקצועיים, וממשקי התפעול. הפעלה של ממשקי BSM במצב של אי זמינות של AD אינה נדרשת. Service Desk במסגרת פרויקט ההקמה יקשר הספק את הקונסול המרכזי למערכת ה- SD בכללית באופן הבא: במסך קונסול השירות המרכזי, יתווסף שירות אשר יפתח במערכת ה SD תקלה על בסיס שורת התראה מסומנת. הפעלת השירות תהיה נתונה להחלטה אנושית ולא תופעל אוטומטית. מסך הקונסול יפעיל Web Service של מערכת ה SD אשר נועד לפתיחת תקלה. שדות וטבלאות תרגום יסוכמו בין הצדדים בהמשך. 5. תקלות אשר יפתחו על ידי קונסול השו"ב ב SD יפתחו תחת קטגוריה נפרדת ושלשות ייחודיות

22 SIEM במסגרת פרויקט ההקמה יקבל הספק רשימת דרישות לניטור עבור מערכת ה- SIEM של כללית. אירועים השייכים לדרישות ניטור אלו יועברו במקביל לפונקצית ה SIEM של הכללית, הממשק יהיה חד-כיווני וללא היזון חוזר. TRAP Server ו SNMP א. ג. ד. שרת ה MoM נדרש בנוסף לספק שירותי SNMP Server ושרת TRAP עבור ציודים אשר ידווחו באופן ישיר התראות ועובר מערכות ניטור מקומיות ייעודיות. להלן רשימת מקורות הניטור אשר יש לחבר באופן זה ל :MoM בסיס נתונים Oracle ניטור באמצעות גריד. מערכי האיחסון בכללית ניטור על ידי תוכנת יצרן. חומרת שרתים תוצרת: Dell,HP ו- IBM )מדווחים במצה הנוכחי ל )SCOM CTRIX ניטור באמצעות תוכנת יצרן מימוש כללי) I ( הספק יידרש להתחייב לבצע את הפרויקט על כל מרכיביו ואת השירותים במלואם, לרבות תכנון, תיעוד, הרצה, התקנה ובדיקות של המערכת, וכן הדרכת מנהלי המערכת מטעם המזמין, ולספק מערכת שלמה ועובדת על פי מפרט זה ובהתאם ללוח הזמנים המוגדר, באחריות כוללת לכל מרכיבי הפרויקט, תוך שיתוף עובדי המזמין או מי מטעמו בפרויקט בכל מקום שיידרש. מבלי לגרוע מאחריותו הכוללת של הספק, יהיה הספק אחראי גם על ניהול, פיקוח, בקרה, בדיקת הביצוע ומתן התרעה מראש לגבי כל חריגה צפויה הנובעת מפעילות של המזמין, על-מנת להבטיח עמידה בלוחות הזמנים ובתקציב הפרויקט וכדי לקדם ביצוע אחיד ואיכותי של הפרויקט. גורמים מעורבים גורמים פנימיים )I( הלקוח הראשי מנהלת תחום פרויקטים רוחביים במשאבי תשתיות ותפעול. מנהל הפרויקט מטעם שירותי בריאות כללית, ישמש כגורם קשר יחיד לספק.)SPOC( יצרן רכיבי הפתרון קשר ליצרן.2 על לצרף את המידע הבא לגבי : סקירת כלל פעילותו העסקית של ב- 3 השנים האחרונות במוצרים המוצעים על ידו. אופי הקשר העסקי שבין היצרן למציע

23 רשימת מומחים הנמנים על עובדי אשר מחזיקים במומחיות מאושרת של היצרן עבור המוצר המוצע. כמות תומכים בכל אחד מהמוצרים המוצעים מידע על לפחות 3 פרויקטי Reference במימוש המוצר המוצע שבצע בארץ ב- 3 השנים האחרונות. לגבי כל פרויקט יש לצרף שם לקוח, מספר טלפון ו צוות הפרויקט של הספק א. ג. ד. במסגרת הגשת ההצעה יש למלא את שיעור המשרה המתוכנן לבעל התפקיד בלבד, להלן עמודת % משרה. מידית לאחר קבלת הודעת זכייה, הספק הזוכה ישבץ את בעלי התפקידים לקטגוריה המתאימה בהתאמה לדרישות, יפרט את ניסיונם ויפרט פרויקטים דומים. הזוכה יצרף את קורות חיים של כל אחד מאנשי הצוות הנ"ל ויגישם לאישור הכללית. הכללית תאשר כל בעלת תפקיד. הספק הזוכה מתחייב מראש להגיש מועמד חלופי למוצע וזאת עד אישור בעל התפקיד על ידי הכללית. לאחר אישור המועמדות של בעלי התפקידים המוצעים של הספק הזוכה, לא תהיה אפשרות לספק הזוכה לשנותם ללא תאום ואישור מראש ובכתב של המזמין. 1.2 % משרה תפקיד שם שם ממליץ טלפון ממליץ # מנהל פרויקט ארכיטקט מיישם מערכת MoM מיישם מערכת MoM מיישם ניטור תשתיות מיישם ניטור תשתיות מיישם מודול נוטיפיקציות מומחה אינטגרציה אחראי בדיקות כתב טכני דרישות בעלי תפקידים מנהל פרויקט א. בעל ניסיון של לפחות 10 שנים במערכות מידע

24 ג. ד. ה. בעל ניסיון של לפחות 5 שנים בניהול פרויקטים בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בניהול פרויקטי שו"ב השכלה אקדמאית בתחום רלוונטי ( מערכות מידע, ניהול, פיננסי( הסמכה במתודולוגיה לניהול פרויקטים ארכיטקט א. ג. ד. ה. בעל ניסיון של לפחות 8 שנים במערכות מידע בעל ניסיון של לפחות 5 שנים כארכיטקט בעל ניסיון של לפחות 3 שנים כארכיטקט של מערכות שו"ב השכלה אקדמאית בתחום רלוונטי ( מערכות מידע, ניהול, פיננסי( הסמכה מטעם היצרן של מערכת ה- MoM המוצעת מיישם מערכת /MoM ניטור תשתיות א. ג. ד. בעל ניסיון של לפחות 4 שנים במערכות מידע בעל ניסיון של לפחות 3 שנים כמיישם בעל ניסיון של לפחות 2 שנים ביישום במערכת ה /MoM תשתיות המוצעת הכרה מעמיקה של כלי אינטגרציה, שפות לכתיבת סקריפטים. אחראי בדיקות א. בעל ניסיון של לפחות 4 שנים בבדיקות תוכנה בעל ניסיון קודם בבדיקת מערכות שו"ב תפקיד מנהל פרויקט א. ג. ד. ה. הספק ימנה מנהל פרויקט מיד עם קבלת הזמנה. מנהל זה יהיה איש הקשר וישמש כאחראי המקצועי מצד הזוכה בכל עניין הנוגע לאספקה, לאחריות, לשירות ולתחזוקה של רכיבים ושירותים המסופקים על ידי הזוכה. מנהל הפרויקט יקיים פגישות סטאטוס שבועיות לכל אורך מימוש הפרויקט. פגישות הסטאטוס יתקיימו במשרדי הלקוח. ישתתפו בפגישות אלו מנהלי הפרויקט מטעם הספק ומטעם הלקוח. כמו כן יוזמנו לפגישה גם גורמים מעורבים נוספים על פי הצורך. נוסף על כך, ישמש מנהל הפרויקט כנציג הספק הזוכה בכל הקשור לנושאי ניהול הפרויקט ובכלל זה השתתפות פעילה בוועדות היגוי, הכנת דו"חות מעקב ובקרה, טיפול בבעיות וסיכונים. זמינות מנהל הפרויקט תהיה בכל ימי ושעות העבודה של המזמין

25 תכנית עבודה שיטת ההקמה א. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. ניהול הפרויקט יבוצע לפי עקרונות הכללית לניהול פרויקטים. לפרויקט תמונה ועדת היגוי משותפת להנהלת המזמין ולהנהלת הספק. ועדה זו תלווה את הפרויקט ותקיים דיוני מעקב תקופתיים אשר יקבעו ע"י המזמין. בראש ועדת ההיגוי יעמוד נציג המזמין. ועדת ההיגוי תהיה אחראית על מעקב ביצוע, תדווח על חריגות, תאשר עמידה באבני דרך ותספק לבעיות העולות במהלך הפרויקט. בפני הועדה יוצגו תכניות ויעדים לתקופה הקרובה ונושאים הדרושים החלטות ותכנון תקציבי. הוראות ועדת ההיגוי תחייבנה את הספק ו/או הגורמים מטעמו. הספק יבטיח שקיפות מלאה בין צוות הפרויקט מטעמו לבין ועדת ההיגוי. במסגרת ניהול פרויקט ההקמה על הספק הזוכה לבצע תהליכי מעקב ובקרה, דוגמת עדכון תכנית עבודה, דיווחי סטאטוס שוטפים, ניהול סיכונים. הספק מתבקש לתאר את האופן בו הוא מתכוון לבצע את תהליכי המעקב והבקרה. על הספק לבצע ניתוח של הסיכונים הרלוונטים לכל אחד משלבי הפרויקט, ולהציע את אופן ההתמודדות איתם. הספק יכין ויציג את הסיכונים בפרויקט, את ניתוחם ואת דרכי ההתמודדות שהוא מכין מולם. ב לסעיף זה יציג תכנית ניהול סיכונים למשימת ההקמה של המערכת, אותה הוא מתחייב להפעיל אם וכאשר יזכה בבל"מ. התכנית תגדיר את נוהל ניתוח הסיכונים, הפעלת אמצעי גידור ודרך המעקב והבקרה. התוכנית תתבסס על ניתוח סיכונים ראשוני של תכנית העבודה המוצעת, שיוצג גם הוא ב. הניתוח ימפה את האיומים, יציג את שיטת הערכת הסיכון ומתן עדיפות לטיפול, ויציג את אמצעי הגידור. על הספק להכין תכנון מפורט של כל פעילות, אשר יכלול לפחות את הנושאים הבאים: ארכיטקטורה של הפתרון, דרישות טכנולוגיות ותשתית נדרשת עבור מימוש של כל פעילות. תוכנית עבודה וגאנט אופן מימוש הפונקציות המבוקשות באמצעות המוצרים המסופקים, התאמת המוצר לדרישות ולצרכי המזמין, הגדרת תהליכים, רשימת גורמים מנוטרים, אבטחת מידע, ממשקים וקישורים, נפחים, עומסים וביצועים. אקסל תסריטי בדיקות פרטניים. התכנון המפורט, לרבות תכנית הבדיקות, יאושר ע"י המזמין. מבחני המסירה והקבלה יבוצעו במשותף ע"י נציגי הספק והלקוח. באחריות בלעדית של הכללית לאשר את המבחנים, באחריות הספק לבצע סבבי תיקונים ככל הנדרש ולשביעות רצון המזמין. המזמין ראשי להסיף תסריטי בדיקה למבחני הקבלה שלא נכללו בתקי הבדיקות של. אישור של תת פרויקט/פעילות/חבילת ניטור יינתן לאחר עמידה בכל התנאים הבאים: עמידה במבחני המסירה והקבלה

26 הפעלה תקינה של התוצר המרכזי בסביבת הייצור למשך שבועיים ברציפות ללא תקלות משמעותיות. שלבי פרויקט על הספק להכין תכנית עבודה מפורטת לפרויקט ההקמה כולל שלבים עיקריים ואבני דרך. איחורים בתכנית העבודה שלא באחריות הספק יגררו דחיית לוחות זמנים בהתאם מבלי שיהיה בכך הפרה כלשהי של התחייבויות הספק. עבור כל פעילות יש לפרט את המידע הבא: מי מאנשי הצוות יבצע כל פעילות ניסיון קודם בפעילות זו להציג תאריכי תחילה וסיום של פעילויות תלויות בין הפעילויות מידע ומשאבים הנדרשים מהמזמין עבור ביצוע הפעילות אבני הדרך המפורטות הינן מנדטוריות. הספק יוכל להוסיף בהצעתו אבני דרך נוספות. הספק יכול להציע גם מקבול שלבים, במידת האפשר או אף מקבול ברמת המשימות הבודדות של כל של כל זאת כדי לייעל את תהליך המימוש. מעבר מאבן דרך אחת לבאה כרוך באישור המזמין. להלן חלוקה לשלבים/אבני דרך: א. ג..2.3 שלב א' מערכת וונילה וממשקים בסיסיים, תכנון הפרויקט תצורה וכתב כמויות - הזמנת רכש על בסיס הצעת המחיר של הספק. ארכיטקטורת על + התקנת תשתית ורכיבי המערכת על פי סעיף 4.4 בהמשך. תכנון אפיון על על פי סעיף בהמשך, בדיקות, מימוש ממשקי Active Directory הכנת תכנית עבודה, הכנת תסריטי קישוריות ברמת וונילה למערכות המנטרות:,vRealize,SCOM ספקטרום, אורקל גריד,,Aternity מערכת ניטור למערכי האיחסון,.Zabix ביצוע מבחני מסירה יבוצעו בשיתוף של צוות הספק וצוות הכללית, לפי סעיף בהמשך איסוף אירועים, בניית ממשק ל- DCM אינטגרציה והעברת אתראות ממערכות מנטרות תרגום סרגל ההתראה של מערכת מנטרת לסרגל מערכת ה-,MoM המרת Severity לרמה המתאימה ב-.MoM ממשק.DCM.3.4 התקנת מערכת ניטור תשתיות. קבלת ניטורים מציודים וממערכות לוקליות. ניתוח אירועים התאמות ובניית קסטומיזציה של קונסול מרכזי 1.3.2

27 הפצת סוכני ניטור תשתיות 2. בניית חוקים: קורלציה, אגריגציה, ניתובים 3. בניית BSM עבור 2 יישומים/תהליכים עסקיים 4. מימוש מודול נוטיפיקציות 5. כניסה הדרגתית לתפעול מבחני מסירה וקבלה ברמה של מודולים ואינטגרציות 1. הדרכה והטמעה בפונקצית ה- NOC ושל צוותים מקצועיים 2. מסירת תיעוד לפי רשימה בסעיף העברה לייצור ראה סעיף בהמשך 4. השלמת משימות וטיוב מערכת הוספה של 3 יישומים/תהליכים עסקיים ל.BSM 1. השלמת תוצרים, 2. טיוב: ניטורים, ספים, אינטגרציות, תהליכים, תיעוד, הדרכות 3. ד. ה. תכן התקנת תשתית ורכיבי המערכת שלב זה כולל התקנת השרתים ובסיסי הנתונים בחוות השרתים של הלקוח, הקמת ממשקים לתשתיות, הגדרת שטחי אחסון, הגדרת משתמשים, פתיחת Portים ב- FW עד למצב של מוכנות להתקנת רכיבי התוכנה, הגדרת גיבויים. התקנת רכיבי התוכנה של המערכת. הגדרת שרתי ניטור עבור שדרוג של כל חבילה וחבילה לשלב ההסבה/שדרוג) סביבת טסטים(. תכנון א. התכנון יבוצע בשלב ראשון ברמת על, ולאחר מכן באופן מפורט לכל סב התכנון יכלול, לפחות את הנושאים הבאים: תיאור ארכיטקטוני מפורט של המערכת. 1. תשתיות טכנולוגיות. 2. דרישות רשת, חומרה, תקשורת ואבטחת מידע. 3. פריסת המערכת בכללית. 4. פתרון לזמינות גבוהה, שרידות והמשכיות.IT 5. תיאור מסכי העבודה המרכזיים. 6. אופן ומהות ההתממשקות והסנכרון עם מערכות - ממשקים למערכות חיצוניות 7. יישומים ותשתיות ארגוניות, מערכות שו"ב וניהול אחרות

28 ניהול משתמשים יחידים וקבוצות, ניהול פרופילים והרשאות, ניהול ובקרת גישה. יש לפרט מהם הלוגים והנתונים שניתן להפיק מידע רלוונטי לנושא זה. בדיקות תכנית בדיקות מפורטת כולל תיאור תרחישים ומדדים להצלחה. הבדיקות יכללו במידת הצורך בדיקת עומסים וביצועים..8.9 ביצוע מבחני מסירה וקבלה כולל איטרציות תיקונים מבחני המסירה והקבלה יבוצעו במשותף עם צוות הספק וצוות כללית במשותף. מבחני המסירה יתועדו בתיק בדיקות אשר יימסר ללקוח, הבדיקות יבוצעו על סמך תסריטים.)STP( מבחני הקבלה יתבצעו במקביל ככל שניתן, באחריות הכללית ובליווי מלא של הספק. נדרש לספק כ לסעיף זה נספח תכנון בדיקות קבלה מקוצר STD( עד שני עמודים(. במסגרת התכנון המפורט יכין הספק מסמך ביצוע בדיקות.)STP( מסמך הבדיקות יאושר ע"י הלקוח לפני הביצוע. הלקוח רשאי להוסיף בדיקות משלו מעבר לבדיקות המוצעות ע"י הספק. העברה לייצור לספק אחריות על העברת הפתרון הנדרש לעבודה בסביבת הייצור וסביבות נוספות בכללית על פי הנדרש. במסגרת שלב זה הספק יכין תכנית פעולה לכניסה לייצור במתווה של שלבי הפרויקט המתוארים. השלמת תיעוד, כתיבת נהלים והוראות עבודה התיעוד יכלול בין השאר תיעוד Reference Guide הכולל מפרט טכני, חומרי הדרכה ונהלים אותם הספק מציע לאמץ במסגרת הטמעת המוצר. ראה פירוט בסעיף 4.9. תקופת הרצה בייצור הספק ילווה ויסייע בהטמעת המערכת במשך עד 3 חודשים מיום העברה לייצור של כל חבילה. הליווי יכלול לכל הפחות חצי משרת מיישם באתר הלקוח, אשר יטייב מוניטורים, ניטורים ויסייע בהטעמת המערכת ב.NOC לוח זמנים למימוש א. ג. ד. ה. תכנית העבודה שתוגדר ע"י כ למפרט תתבסס על מסגרת הזמנים הבאה : הזמן הנקוב לסיום בשבועות הנו זמן מקסימום, רשאי להציע הקדמה של לוחות הזמנים, כל שינוי בלו"ז דורש אישור של המזמין. הצעה אשר ישכנע את המזמין שניתן באמצעותה להקדים את לוחות הזמנים המוצעים תקבל תעדוף של 1% מניקוד האיכות עבור כל שבוע של הקדמה. נדרש לתכנן את משאבי כוח האדם וסוגי המומחיות הנדרשים על מנת לעמוד בלו"ז. הלוז הנדרש הנו קלנדרי מיום תחילת הפרויקט, התאמות אחרונות יבוצעו עם הספק הזוכה. שיעור אבן דרך התשלום מתייחס למועד סיום השלב ואישור אבן הדרך על ידי נציגי הכללית ARO יום הודעה על זכייה לספק שלב סיום שלב אבני דרך #

29 בשבועות לתשלום 23% שלב א' מערכת וונילה וממשקים בסיסיים, תכנון הפרויקט 23% ARO + 1 ARO + 2 ARO + 4 ARO + 4 ARO + 5 ARO + 6 ARO + 7 ARO + 8 תכנון תצורה וכתב כמויות, תכנון ארכיטקטורת על, הזמנת רישוי ותוכנה תוכנית עבודה תכנון ותסריטי בדיקות התקנת תשתית המערכת התקנת תוכנת MoM ברמת וונילה ממשק Active Directory קישוריות ברמת וונילה למערכות המנטרות מבחני מסירה וקבלה לשלב % שלב ב' - איסוף אירועים, בניית ממשק ל- DCM 23% 23% 20% 23% ARO + 12 ARO + 12 ARO + 12 ARO + 12 ARO + 14 ARO + 15 ARO + 16 ARO + 17 TBD ARO + 19 ARO + 20 ARO + 22 ARO + 23 ARO + 25 ARO + 24 ARO + 25 אינטגרציה והעברת אתראות ממערכות מנטרות מימוש ממשק DCM התקנת מערכת ניטור תשתיות קבלת ניטורים מציודים, הפעלת שרת SNMP ושרת TRAP מבחני מסירה וקבלה לשלב שלב ג' - ניתוח אירועים התאמות ובניית קסטומיזציה של קונסול מרכזי בנית מנגנון להפצת סוכני ניטור תשתיות, והפעלה על קבוצת ניסוי אינטגרציה של ניטור תשתיות ל- MoM אינטגרציה ל APM יסונכרן בהמשך בניית חוקים: קורלציה, אגריגציה, ניתובים מימוש מודול נוטיפיקציות מימוש של 2 תהליכי BSM מבחני מסירה וקבלה לשלב השלמות ומבחני אינטגרציה הדרכת NOC וצוותים מקצועיים מסירת תיעוד שלב ד' - כניסה הדרגתית לתפעול

30 23% 23% 23% ARO + 27 ARO + 30 ARO + 30 ARO + 40 העברה לייצור שלב ה' - השלמת משימות וטיוב מערכת מימוש של 3 תהליכי BSM נוספים השלמת תוצרים משלבים קודמים תקופת הרצה וטיוב מערכת א. ג. ד. ה. ו. ז. ח. פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בלו"ז פרויקט ההקמה הספק יידרש לשפות את המזמין במידה ופרויקט ההקמה לא יעמוד בלו"ז המוסכם וזאת באחריות ישירה של הספק לאי העמידה. בחינת עמידת הספק בלו"ז תתייחס לכל אבן דרך בנפרד. פיצוי לאי עמידה יופעל על חריגה של יותר משבועיים לאבן דרך, התשלום יבוצע בגין כל יחידות חריגה. יחידת חריגה לאי עמידה בלו"ז שבוע. ימים בודדים לא ייחשבו לצורך פיצוי מוסכם. תשלום בגין אי עמידה ביחידת חריגה. 7,500 לא יופעל פיצוי כפול. במידה והופעל פיצוי מוסכם באבן דרך והספק הצליח לקזז את הפיגור בלו"ז, יופעל קיזוז על הפיצוי המוסכם בהתאם. הסבר ודוגמאות:.2.3 שלב ב' יסתיים ב :,ARO חל פיגור של 2 שבועות לאבן הדרך ולכן על פי סעיף ג' אין אירוע של פיצוי מוסכם. שלב ג' יסתיים ב : 26 +,ARO חל פיגור של 3 שבועות לאבן הדרך, לכן מתקיים אירוע של פיצוי מוסכם, על סך של. 30,000 שלב ד' יסתיים ב: + 29,ARO מאחר ואין פיצוי כפול. הזמן המיועד לסיום אבן הדרך צריך להיות,ARO+30 הספק קיזז שבוע מהפיגור בלו"ז, ולכן זכאי להחזר של 10,000 מהפיצוי המוסכם שהוטל עליו באבן דרך הקודמת. חלוקת אחריות סעיף זה מגדיר את חלוקת תחומי האחריות בין הכללית לבין הספק. יודגש בזאת כי הספק מתחייב לקחת אחריות כוללת על ביצוע הפרויקט ואספקת התוצרים כנדרש במפרט זה בתצורת.Turn Key Project מנהל הפרויקט מטעם הספק יידרש להתריע בפני מנהלת הפרויקט על עיכובים באספקת התוצרים הנובעים מאי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע משימות של הספק ושל הכללית גם יחד. להלן הגדרות בסיסיות לחלוקת אחריות בין הספק ללקוח: כללית: 1 1.6

31 הספק: אישור למסמכי תכן )כולל אישורי אבטחת מידע(. אספקת הסביבה הנדרשת לרבות התשתית הפיזית של המתקנים ותשתית המחשוב הוירטואלית הנדרשות להרצת גרסת עדכנית של המוצרים. הקצאת רישוי למערכות תשתית : מערכות הפעלה, בסיסי נתונים, וירטואליזציה הקצאת מקום עבודה לצוות הספק. חיבור התשתיות לרשת. פתיחה נדרשת של פורטים ב- FireWall הקצאת קודי משתמש והרשאות לנציגי הספק. השתתפות בניהול השוטף של הפרויקט. פיתוח ממשקים למערכות אשר באחריות הכללית. אישור מבחני הקבלה. הקצאת כ"א ללימוד המערכת ולתחזוקתה באופן שוטף. ניהול הפרויקט. הצבת צוות הקמה אשר יעמוד לרשות הכללית במשך פרויקט השדרוג וההסבה. הקמת כלל מערך השו"ב הנדרש, תשתית הניהול והבקרה כפי שיתוכננו על בסיס דרישה זו. אספקת רישוי של תוכנות אשר נכללות במסגרת הפתרון הגירת מידע ניהולי, Meta Data ונתונים הנדרשים להקמת המערכת. הצבת גורם אחראי ואחריות לזמינות המומחים הנדרשים לתקופת הליווי וההטמעה. טיפול בתקלות, שדרוגים ועדכוני מערכת נדרשים במשך תקופת פרויקט הההקמה ולאחריו על פי הצורך. ביצוע הדרכה והכשרה לצוות השו"ב והתשתיות של הכללת כפי שיוגדרו ע"י המזמין. הכנת תיעוד תכנון וביצוע מבחני המסירה וליווי מבחני הקבלה. כל פעילות שהוגדרה במפורש לביצוע ע"י הספק. שירות ותחזוקה המערכת מוגדרת כמערכת חיונית לתפעול ה-,IT לפיכך על להתחייב לתת מקצועי ואמין בזמן המהיר ביותר לצורך טיפול בתקלה או החזרת שירות של המערכת. הצעת הספק לתחזוקה שוטפת וביצוע שינויים ושיפורים תהיה למשך כל תקופת ההתקשרות. יציע, עלויות תחזוקה ושירותים מקצועיים גם לשנה רביעית. 1.3

32 תחזוקת יצרן הספק מתחייב לרכוש בעבור הכללית תחזוקה עבור המוצרים אצל יצרן המערכת. נדרשת תמיכה למוצרי המערכת ולתוצרי הפתרון שיושם במסגרת הפרויקט, בימים א' עד ה' בין השעות 07:00 ל- 21:00. יש בנוסף לתמחר עלות להגדלת חלון התמיכה ל- 7*24. הסכם תחזוקת יצרן יכלול לפחות: א. ג. זכאות לקבלת גרסאות חדשות של מוצרים שנרכשו Patches( )Minor & Major, Security על לתאר מהי הפרוצדורה לעדכון. פתיחת פניות קבלת מקצועי. גישה חופשית וללא תשלום ל- Knowledge Base של היצרן דרך ה- Internet לטובת חיפוש פתרונות לבעיות. תחזוקת ספק על להתחייב לספק שירותים מקצועיים הבאים: שימור המערכת על ידי ביצוע התאמות נדרשות בעקבות שינוי תשתית וסביבה ייעוץ מומחה במתן פתרונות לבעיות ארכיטקטורה. תמיכה במתן פתרונות טכנולוגיים בבעיות שוטפות. תמיכה בעת ביצוע שדרוג גרסאות תוכנה. סיוע בשינויים ושיפורים שוטפים באמצעות השירותים המקצועיים של הספק. שירותים אלו יינתנו לצוות השו"ב של הכללית באתר הלקוח ע"י מומחים בעלי הסמכה מטעם היצרן. רמת הזמינות הנדרשת מהמערכת היא 99.9%. רמת הזמינות תימדד בתדירות רבעונית. השבתות מתוכננות לא יכללו במניין זמני ההשבתה. יתחייב על זמנים ודרכי התגובה לטיפול בתקלות במערכת במסגרת זמני התמיכה שלהלן: תחילת טיפול בתקלה תוך שעתיים לכל היותר מדיווח למרכז השירות. אבחון תקלה תוך 4 שעות לכל היותר מפנייה ראשונית של הכללית. טיפול בתקלה משביתה יבוצע ברצף, כולל מחוץ לשעות העבודה המקובלות, עד החזרה לשירות. הגעת גורם טכני מטעם הספק למתקן הכללית על פי דרישת ר"צ שו"ב בכללית. זמן ההגעה לא יעלה על 4 שעות ממועד קבלת הדרישה. פיצוי מסכם בגין אי עמידה ברמת שירות הספק יידרש לשפות את המזמין בגין אי עמידה ברמת השירות המוסכמת

33 1.3.3 פיצוי מוסכם בגין אי עמודה במדד אבחון תקלה רמת שירות נדרשת 90% לתקופת מדידה של שנה. א. יחידת חריגה שעתיים. משכים קצרים יותר יושמטו. פיצוי מוסכם בגין יחידת חריגה. 1,000 ג. אבחון תקלה יימדד מזמן פתיחת כרטיס ( )Open ועד קבלת האבחון בכללית )ברמה של -e ד. Mail בפורמט מוסכם או בשיחה עם הגורם האחראי בכללית(. הסבר ודוגמאות: ה. בשנה נפתחו 10 כרטיסי תקלה, 9 מהם זמן אבחון התקלה היה פחות מ- 4 שעות, במקרה 1. זה אין אירוע של פיצוי מוסכם. בשנה נפתחו 10 כרטיסי תקלה, 3 מהם משך זמן לאיבחון תקלה היה 8:15 6:30, 4:40, 2. ולכן מתקיים אירוע של פיצוי 70% בהתאמה. במקרה זה רמת השירות בפועל הנה מוסכם. עבור תקלה שמשכה 4:40 אין צבירה של קנס, עבור אירוע שמשכו 6:30 יש חריגה ביחידת חריגה בודדת ובגינו חל פיצוי של, 1,000 עבור האירוע שמשכו 8:15, יש חריגה של 2 יחידות חריגה ובגינו חל פיצוי של. 2,000 סה"כ פיצוי מוסכם של. 3,000 א. ג. ד. ה. פיצוי מוסכם בגין אי עמודה במדד הגעה לאתר הכללית רמת שירות נדרשת 90% לתקופת מדידה של שנה. יחידת חריגה שעתיים. משכים קצרים יותר יושמטו. פיצוי מוסכם בגין יחידת חריגה. 2,000 הגעה לאתר כללית תימדד מזמן דרישת ר"צ שו"ב בכללית ועד ההגעה בפועל לאתר הכללית. הסבר ודוגמאות:.2 הדרכה בשנה נדרשו 5 דרישות להגעה לאתר, 4 מהם זמן ההגעה היה פחות מ- 4 שעות, במקרה זה אין אירוע של פיצוי מוסכם. בשנה נדרשו 5 דרישות להגעה לאתר, 3 מהם משך ההגעה היה 8:15 6:30, 4:40, בהתאמה. במקרה זה רמת השירות בפועל הנה 40% ולכן מתקיים אירוע של פיצוי מוסכם. עבור הגעה שמשכה 4:40 אין צבירה של קנס, עבור הגעה שנשמכה 6:30 יש חריגה ביחידת חריגה בודדת ובגינו חל פיצוי של, 3,000 עבור האירוע שמשכו 8:15, יש חריגה של 2 יחידות חריגה ובגינו חל פיצוי של. 6,000 סה"כ פיצוי מוסכם של. 9,000 הדרכה והטמעה בפונקצית NOC הספק יטמיע את מערכת ה- MoM להלן תכולת המשימות הנדרשות: בפונקצית ה- NOC של הכללית, בניית מסך עבודה מרכזי מותאם לבעלי התפקידים הבאים: בקר, אנאליסט, ראש משמרת, מנהל.NOC

34 שילוב תהליכי העבודה הקיימים בפונקציונאליות הקיימת במערכת: התאמות נדרשות לתהליכי פתיחת צירים, החלפת משמרת, טיוב ספים. טיוב המערכת ברמה של מניעת,False Alarms התאמת ספים, הפצת ניטורים לכלל הרכיבים. הדרכה פרונטאלית של קורס אשר יכלול את המרכיבים הבאים: תפעול מערכת ה MoM ברמת קונסול מרכזי טיפול באירוע לאורך מחזור החיים הפעלת כלי תיחקור וביצוע Drill Down הפקת דוחות טיפול בהתראות False-Positive הקורס יבוצע במתקן כללית ויכלול התנסות מעשית. היקף הקורס שעות, 3-4 מפגשים הדרכת צוותים מקצועיים הדרכת הצוותים תבוצע ב- 2 אופנים: On The Job Training במהלך פרויקט ההקמה ובמשך תקופת ההרצה. קורס של מערכת ה MoM אופציה לקורס עבור מערכת ניטור התשתיות קורס מערכת ה- :MoM להלן נושאים אשר יש לכלול במסגרת הקורס: התקנה וארכיטקטורה רישוי ניהול משתמשים והרשאות קסטומיזציה אינטגרציה למערכות מנטרות הוספת ניטורים, חוקים, קורלציות ניהול מידע וידע הקורס יבוצע במתקן כללית ויכלול התנסות מעשית. היקף הקורס שעות, 3-4 מפגשים אינדקס תיעוד הספק שייבחר יידרש להכין : א. תיעוד Reference Guide הכולל מפרט טכני ואופן שילוב המערכת בכללית. 1.9

35 חומרי הדרכה מתאימים לצוות ה-,NOC צוותים תשתיות מקצועיים, מנהלי באגף התשתיות. הספק יפרט את הנהלים אותם הוא מציע לאמץ במסגרת הטמעת המוצר. להלן מספר נהלי חובה אותם יידרש הספק להטמיע במסגרת פרויקט ההקמה: 1. נוהל התקנת המערכת בייצור וב- DRP. 2. נוהל גיבוי ושחזור מסדי הנתונים ומערכת הקבצים של המערכת. 3. נהלי תפעול וטיפול בתקלות Level 1 ותחזוקה של המוצר בסביבת הייצור וה- DRP. 4. נוהל שינוי גרסה, כולל העברה מסביבת עבודה אחת לשנייה. 5. נוהל מעבר ל- DRP וחזרה מה- DRP. ג. היפרדות א. ג. ד. ה. ו. ז. כללית רשאית להיפרד מההתקשרות מכל סיבה שהיא באופן מלא או חלקי: משירות בלבד או משירות ניטור תשתיות או מכלל השירותים. היפרדות אינה כרוכה בתשלום נוסף כלשהו מצד המזמין. היפרדות אינה כרוכה בהחזר תשלום כלשהו מצד הספק. על היפרדות מטעמי נוחות כללית תודיע לספק לפחות שלושה חודשים מראש. MoM היפרדות הנובעת מאי עמידה של הספק בהסכם תבוצע בהתאם ללו"ז שיוכתב על ידי הכללית. הסכמי תחזוקת יצרן יוסבו למזמין או לספק חלופי אחר. הספק ישלים משימות שו"שים שהיו בביצוע, אלא אם המזמין יחליט להפסיקן ולהעביר את המשימה לספק אחר. במקרה כזה הספק נדרש לשתף פעולה ולחפוף את הספק חדש בהשלמת המשימה. 13

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 17 חברת החשמל לישראל בע"מ חטיבת תקשוב סימוכין: הזמנה להגשת הצעות למכרז פרויקטים מבוססי תשתיות מיקרוסופט בחברת החשמל תאריך

עמוד 1 מתוך 17 חברת החשמל לישראל בעמ חטיבת תקשוב סימוכין: הזמנה להגשת הצעות למכרז פרויקטים מבוססי תשתיות מיקרוסופט בחברת החשמל תאריך עמוד 1 מתוך 17 הזמנה להגשת הצעות למכרז פרויקטים מבוססי תשתיות מיקרוסופט בחברת החשמל תאריך : אפריל 2019 עמוד 1 מתוך 17 עמוד 2 מתוך 17 יעדים 1.1. כללי הבהקים חברת החשמל מבקשת לבצע התקשרות עם חברה בעלת ההתמחויות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

- מכבי שירותי בריאות בקשה להצעת מחיר לשדרוג /החלפת מערכת FAX ארגונית )להלן-"הבקשה"( 1. כללי מכבי שירותי בריאות )להלן - "מכבי"( מעונינת לקבל הצעות שדרו

- מכבי שירותי בריאות בקשה להצעת מחיר לשדרוג /החלפת מערכת FAX ארגונית )להלן-הבקשה( 1. כללי מכבי שירותי בריאות )להלן - מכבי( מעונינת לקבל הצעות שדרו - מכבי שירותי בריאות בקשה להצעת מחיר לשדרוג /החלפת מערכת FAX ארגונית )להלן-"הבקשה"( 1. כללי מכבי שירותי בריאות )להלן - "מכבי"( מעונינת לקבל הצעות שדרוג / החלפת מערכת.1.1 FAX )להלן- "המוצרים והשרותים"(,

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

מכרז מס' 16/16 מסמך ג' המפרט הטכני למתן שירותי ניהול, הפעלה ותחזוקה של תשתיות המחשוב של חברת נתיבי איילון בע"מ - יעדים )I( פרק כללי בכוונת המזמי

מכרז מס' 16/16 מסמך ג' המפרט הטכני למתן שירותי ניהול, הפעלה ותחזוקה של תשתיות המחשוב של חברת נתיבי איילון בעמ - יעדים )I( פרק כללי בכוונת המזמי מכרז מס' 16/16 מסמך ג' המפרט הטכני למתן שירותי ניהול, הפעלה ותחזוקה של תשתיות המחשוב של חברת נתיבי איילון בע"מ - יעדים )I( פרק 1 1.0 כללי בכוונת המזמין להתקשר עם ספק לשם קבלת שרותי ניהול, הפעלה ותחזוקה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training אנחנו? קבוצת Real Time Group הוקמה בשנת 2007, החברה מספקת פתרונות עסקיים וטכנולוגיים בתחומי התוכנה, החומרה והתקשורת, פיתוח ותמיכה

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

מערכות הפעלה קורס מס'

מערכות הפעלה קורס מס' מערכות קבצים מבוזרות מבוא מבנה כללי דוגמה: Network file system דוגמה: Google file system 1 חגית עטיה מערכות קבצים מבוזרות מאפשרות לתהליכים אשר רצים במכונות שונות, גישה ושיתוף קבצים שקיפות לאפליקציה: אפליקציה

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012 אבטחת מערכות מידע ממוחשבות 1. מבוא בעירייה מערכות מידע ממוחשבות רבות החיוניות לפעילותה השוטפת. מערך המחשוב העירוני תומך במגוון רחב של תחומים כגון: גבייה, חינוך, טיפול בפניות תושבים, הנדסה ועוד. על מתן

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

MethodAgile

MethodAgile - מפת"ח AGILE הלכה למעשה 01 2 הקדמה המטרה העיקרית של כל פרויקט הינו פיתוח תוצרים רלוונטיים ומתאימים ללקוח בזמן הקצר ככל הניתן, באיכות הנדרשת ובתקציב הקיים. כתוצאה מהצורך לספק פתרונות מהירים ולהיענות לשינויים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

MCSA Professional System & Network Administrator ניהול מחשבים רשתות ותקשורת Microsoft ו Cisco- להסמכות בינלאומיות MCSA 2016R2 & CCNA כמה עובדות חשובות

MCSA Professional System & Network Administrator ניהול מחשבים רשתות ותקשורת Microsoft ו Cisco- להסמכות בינלאומיות MCSA 2016R2 & CCNA כמה עובדות חשובות MCSA Professional System & Network Administrator ניהול מחשבים רשתות ותקשורת Microsoft ו Cisco- להסמכות בינלאומיות MCSA 2016R2 & CCNA כמה עובדות חשובות על המסלול: מכללת נס היא מרכז הדרכה מורשה של חברת Microsoft

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E9E3E5F9E9ED20E5EEE2EEE5FA20E1E1E9F7E5F8FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22E646F63>

<4D F736F F D20E7E9E3E5F9E9ED20E5EEE2EEE5FA20E1E1E9F7E5F8FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA רקע 1. חידושים ומגמות בביקורת מערכות מידע במאמר זה אנסה לסקור את החידושים והמגמות בתחום ביקורת ממ"מ בשנה-שנתיים האחרונות. והמגמות בתחום,.2 חשוב לציין שאין הכוונה להקיף במסגרת מאמר

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד