מפרט טכני - תקשורת חכמה (מסמך ד/2) - (סופי)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מפרט טכני - תקשורת חכמה (מסמך ד/2) - (סופי)"

תמליל

1 מסמך ד/ 2 מפרט דרישות טכניות ופונקציונאליות למערכות תקשורת עבור : עיריית רחובות תוכן עניינים כללי מבנה ומרכיבי המערכת דרישות מערכת דרישות תקשורת מעמודי התאורה מחשוב ומערכת השו"ב הגנה ואבטחת מידע

2 1 כללי ייעוד ותפקידי המערכת. בנוסף לתקשורת לבקרת התאורה נדרשת רשת התקשורת שתאפשר חיבור של מצלמות ווידיאו לצרכי ביטחון וצרכים נוספים בעיר. המוקד המרכזי אליו תחובר התקשורת ובו תהייה מערכת השו"ב עבור התאורה, והעברת הווידיאו מהמצלמות- יהיה במבנה העירייה במרכז העיר רחובות. המכרז איננו מכתיב פתרון טכני מסוים, ומאפשר למציעים להציע מענה שעונה לדרישות המכרז, בכל טכנולוגיה קיימת ומוכחת. מרכיבים עיקריים: בקר בעמודי התאורה שליטה מרחוק על תאורת רחוב מבוססת פנסי לד מבוצע במסגרת פרויקט התאורה תקשורת לשליטה על התאורה והעברת נתוני IOT מחיישנים אחרים למרכז המערכת. תקשורת להעברת ווידיאו ממצלמות מותקנות על עמודי התאורה. תוכנה לשליטה ובקרה מרחוק על הבקרה והתקשורת נתונים שישמשו כבסיס למכרז: מספר עמודי התאורה בעיר רחובות: 10, מרכז המערכת יותקן במבנה העירייה, במרכז העיר (ליד קניון רחובות) תקשורת להעברת ווידיאו למרכז המערכת/מבנה העירייה תותקן בכל עמוד תאורה רביעי עם דגשים כלהלן: בכל צומת עם רמזור חובה שבעמודי התאורה שליד הצומת תהייה אפשרות לחיבור מצלמות. בכל צומת ללא רמזור, יש ככל האפשר לתת עדיפות להתקנת תקשורת למצלמות בגנים ציבוריים ובבתי ספר ומוסדות עירוניים תהייה תקשורת שתאפשר התקנת מצלמות בעמודי התאורה. לצרכי המכרז יש לקחת בחשבון התקנה של 2500 עמודים עם תקשורת למצלמות כמפורט בהמשך. עמדות עבודה של העירייה בחמ"ל ובמשרדים יקושרו ברשת של העירייה אל מרכז המערכת. כל המערכת (למעט רדיו וחיבורים בין בקר עמוד לתאורה) תהייה מבוססת IP/ETHERNET ברשת של העירייה. לעמודי התאורה: הנו עד 5 המרחק המרבי ממרכז המערכת (במבנה של עיריית רחובות) ק"מ. העירייה תספק מקום למיקום השרתים ומרכז המערכת, ואת עמדות העבודה של אנשי העירייה בחמ"לים ובמשרדים, העירייה לא תספק סיבים אופטיים לשימוש הקבלן לצרכי מערכת זו, הקבלן יוכל להשתמש בסיבים אופטיים קיימים ובתשתיות תקשורת של ספקים אחרים. כל העבודה במתקני העירייה ובמרחב הציבורי תהייה לפי הכללים והאישורים הנדרשים בעיריית רחובות. המערכת תותקן על או ליד עמודי תאורה במספר סוגי אתרים כמו: רחובות ראשיים צמתים

3 רחובות באזורים מסחריים, באזורים עם בנייה גבוהה (כולל הסתרה של קו ראייה אל מרכז המערכת) ובנייה נמוכה גנים ציבוריים בתי ספר ומוסדות עירוניים ציוד התקשורת והבקרה בעמוד יקבל באופן קבוע מתח חשמל 230 וולט, 50.Hz החיבור של עמודי התאורה לרשת החשמל הנו ל 100 ארונות מרכזים קיימים אליה מהם מוזנים עמוד התאורה. יבוצע שינוי בארונות אלה על מנת שההזנה לעמודי התאורה תהייה קבועה, הדלקה וכיבוי אמצעות מערכת הבקרה שבמכרז זה. 1.4 מסמכים טכניים ישימים- לנושאי תקשורת הדרישות במפרטים הישימים שלהלן יחייבו רק בנושאים לגביהם אין דרישות ספציפיות במסמכי המכרז. חוק החשמל תשי"ד 1954 על תקנותיו ועדכוניו, ותקנות החשמל (עבודה במתקנים חשמליים חיים ( כולל כל התוספות והעדכונים והוראות חוק הבזק וחברות הכבלים, דרישות משרד התקשורת מציודי רדיו וכיו"ב. חוקים, תקנות ואישורים של משרד התקשורת בכל הקשור למערכות רדיו, סלולאר, ותשתיות תקשורת במתחם הציבורי. כל החוקים והתקנות הממשלתיות והעירוניות, והאישורים הנדרשים לעבודה במרחב הציבורי בעיר רחובות. כל החוקים והתקנות הממשלתיות והעירוניות בכל הקשור למאגרי נתונים, צנעת הפרט ושימוש במצלמות. ת"י 414 עומס רוח תקנות המשרד לאיכות הסביבה הוראות בטיחות וגהות של משרד העבודה והרווחה תקן -IEC שליטה ובקרה על גופי תאורה באמצעות פרוטוקול,DALI או פרוטוקול Lon-Works של תאגיד.ECHELON בקרה ת"י כללי בטיחות למכשירי חשמל ולמכשירים דומים ת"י הוראות למתקני חשמל ת"י דרישות בטיחות לציוד אלקטרוני המופעל מרשת החשמל ת"י ציוד חשמלי מכשירים ואביזרים: דרישות בטיחות ת"י כבלים פתילים ומוליכים מבודדים ת"י כבלים למתקני תקשורת ת"י מערכות הגנה מפני פגיעות ברק אופייני חסינות - גבוליים ת"י תאימות אלקטרומגנטית: ציוד טכנולוגיות המידע ושיטות בדיקה. ת"י דרגת אטימות.IP ת"י כבלי סיבים אופטיים: כבלים להתקנה מחוץ למבנים מפרט דרישות משפחה לכבלי תקשורת-רחק אופטית עבור מובלים, טמונים באופן ישיר ולהתקנה אווירית. ת"י מערכת אל-פסק :(UPS) דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל-פסק הנמצאות בשימוש באזורים נגישים למפעיל. 2 מבנה ומרכיבי המערכת. מרכיבים עיקריים: תקשורת מכל עמוד רביעי להעברת וידיאו ממצלמות וחיישנים בקצב של לפחות Mbps

4 50 ריכוזי תקשורת אליהם תחובר התקשורת מכל העמודים ומהם תחובר התקשורת מהמצלמות אל מרכז המערכת בעירייה בקצב של לפחות Gbps 5 (מכל אחד) שו"ב לבקרת התקשורת לעמודי התאורה דרישות מערכת. 3.1 כללי מרכז המערכת יותקן בחדר שיסופק ע"י עירית רחובות, בו יתקין הספק את הציוד ויתפעל אותו רשת IP במתקני העירייה לחיבור בין מרכז המערכת לעמדות העבודה בחמ"ל ובמשרדים אחרים-תסופק ע"י העירייה הקצאה וניהול כתובות IP למצלמות וציוד ברחבי העיר- תהייה באחריות העירייה המערכת תפעל כמכלול אחד, כאשר כל מרכיב יבצע את כל הדרישות המפורטות להלן, וכלל המערכת תבצע את יעודה כל אחד ממרכיבי המערכת יעמוד בדרישות המפורטות במסמך זה. תקלה או ליקוי במרכיב אחד או בקבוצת מרכיבים לא תפגע ולא תגרום נזק למרכיבים האחרים במערכת אורך החיים של כל מרכיב במערכת, לפי נתוני היצרן יהיה לפי נתוני היצרן לפחות 60,000 שעות עבודה כל מרכיבי המערכת שמותקנים בעמודי התאורה יעמדו בתנאי הסביבה ומזג האוויר ברחובות ויעמדו לפחות בדרישות הבאות: טמפרטורת סביבה (10- ( עד( 60+ )מעלות צלסיוס לחות יחסית,RH 90% למעט ציוד שיותקן בארון או מארז אטום עמידות לרטיבות,IP66 למעט ציוד שיותקן בארון או מארז אטום עמידות לוונדליזם IK מרכיבי המערכת העיקריים שבמפרט זה יהיו מוצרי מדף של יצרנים להם קיים בארץ נציג נותן שירות ואחזקה כל אחד ממרכיבי המערכת ניתן יהיה לתיקון או להחלפה בארץ, בתוך פרק זמן של עד 3 ימי עבודה היקף יכולות מרכז המערכת הנתונים בסעיף זה מיועדים לצרכי תכנון ומימוש יכולות מערכת השו"ב, אחסון הנתונים והתקשורת מרכז המערכת ייבנה לקיבולת עבודה מול לפחות 20,000 עמודים לצורך בקרת תאורה ואיסוף נתונים ממערכות,IOT ועד לפחות 4,000 מצלמות ווידאו בעיר רחובות. בשלב ראשון ימומשו הכמויות כאמור בסעיף 1.3 לעיל המערכת תאפשר חיבור ללא הגבלה של עמדות עבודה לביצוע הגדרות, פיקוד, דוחות וקבלת נתונים. החיבור ברשת האינטרנט,יתבצע בממשק,WEB עם הגדרות והרשאות נפרדות לכל עמדת עבודה ולכל מפעיל. ההרשאות יטופלו ע"י מנהל המערכת לפי הנחיות של נציגי העירייה בתקופת ההתקשרות התחזוקה וההפעלה השוטפת תתבצע ע"י אנשי הקבלן, בדיקת מערכת הבקרה בעמוד תוכל להתבצע גם מקומית בעמוד (עם ציוד/מחשב נייד מתאים ומאושר להתחבר למערכת) וגם ממרכז המערכת. 4

5 4 דרישות תקשורת מעמודי התאורה: כללי ככלל לא תאפשר חפירה או העברה עילית של כבלים בין עמודי התאורה. פתרונות התקשורת יכולים להיות: מערכות של הקבלן המציע או בשכירות מספקי תקשורת אחרים. השכירות צ"ל לכל תקופת ההתקשרות. התקשורת מעמודי התאורה למרכז המערכת תהייה באמינות וזמינות של לפחות 99% מהזמן. אפשרויות (לשיקול דעתו של המציע) לתקשורת מעמוד תאורה: להעברת ווידיאו ונתוני חיישנים- חיבור אלחוטי או חיבור לסיב אופטי קרוב, החיבור האלחוטי עם ציוד ותדר מאושר ע"י משרד התקשורת להעברה של לפחות Mbps 10 מכל עמוד תאורה רביעי לאחד מ 50 ריכוזי תקשורת שימוקמו כך שיתנו מענה לכיסוי כל העמודים כאמור לעיל. העברת הנתונים בצורה מוגנת בין העמודים באמצעות כבילת החשמל הקיימת, או באמצעות הוספת כבלים בצנרת החשמל הקיימת, ללא חפירה נוספת לשרשור בין עמודי התאורה. כל פתרון אחר שיעמוד בדרישות המכרז, ושיאושר ע"י העירייה. תקשורת למרכז המערכת ממקומות ריכוז אזוריים: באמצעות סיבים אופטיים (בשכירות מספק תקשורת) עד למרכז המערכת. באמצעות מערכות רדיו בקצב גבוה מכל ריכוז (50 ריכוזים בעיר) בקצב של לפחות 5Gbps בעורקי שידור שכוללים את כל הריכוזים האזוריים שמחוברים לערוץ זה, בתוספת 50% לגידול עתידי. להבטחת אמינות וזמינות התקשורת יציג המציע את חישובי ערוץ התקשורת, וייקח בחשבון את כל הנדרש לרבות עמודים וכד'. תקשורת באמצעות רשת סלולאר. ניתן להציע פתרון תקשורת באמצעות ספק סלולאר מוכר בארץ. השימוש ברשת סלולאר יתאפשר רק במסגרת APN ייעודי עבור עיריית רחובות. המציע ייקח בחשבון את הצורך בשיפור/ שדרוג של קצב התקשורת שניתן לקבל בכל מקום בעיר רחובות מחשוב ומערכת השו"ב שרתים ואחסון. יותקן שרת ראשי ושרת גיבוי (שיותקן במסד נפרד) ויחובר בגיבוי חם באופן שנפילת השרת הראשי תכניס לעבודה באופן אוטומטי את שרת הגיבוי. הקבלן/ספק יאחסן רק נתונים שקשורים למערכת התאורה והתקשורת- לא יאחסן ווידיאו מהמצלמות. השרת הראשי ושרת הגיבוי יעבדו מול מערכת אחסון מרכזית משותפת באופן שבעת הפסקת עבודה של השרת הראשי, כל הנתונים שנאגרו יהיו זמינים לשרת הגיבוי בסיס הנתונים/האחסון יהיה עם גיבוי ושרידות ברמת RAID5 לפחות. דרישות מינימום מכל שרת (או שווא ערך): א. מעבד Intel ממשפחת. V4 Xeon E5 ב..2.4 GHz Six Core Processor ג. זיכרון.15Mbyte Level 3,Cache ד. מערכת הפעלה - 64Bit.Windows Server

6 ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. יד. זיכרון מסוג (4x16 ) 64 G Byte, 2133MHz,DDR4 ניתן להגדלה באמצעות כרטיסי הרחבה עד. 512 G Byte 3 מחברים מסוג.USB 2.0 בקרי דיסקים קשיחים שיתמוך ב 8 דיסקים של,Tera Byte 1. SATA/SAS עם משק Hot swap יתמוך בתצורת - 0,1,5,10 Raid או שילוב ביניהם. כונן צורב DVD במהירות Dual Layer X24 לפחות. שני ספקי כוח,.Hot swap ניתן להתקנה במסד "19. כרטיס רשת מובנה במהירות.10/100/1000Mbit/s אפליקציית גיבוי חם אשר תאושר ע"י המפקח. עכבר אופטי איכותי. עמדות מפעיל/משתמש המערכת תאפשר חיבור ללא הגבלה של עמדות עבודה. החיבור יתבצע ברשת האינטרנט, בממשק,WEB עם הגדרות והרשאות נפרדות לכל עמדת עבודה ולכל מפעיל. ניתן יהיה להתקין ולהפעיל את עמדת המשתמש במחשב קיים של המזמינה, או מחשב שיסופק ע"י הספק במסגרת ההזמנה. כל עמדת עבודה במידה ותסופק ע"י הספק) תכלול מחשב PC עם לפחות: מעבד מרובע ליבות מעבד ;GHz Intel i7 זיכרון,DDR4,2133MHz, 8GB עם אפשרות הרחבה עד ;32GB מתאם גרפי איכותי של 4, GB לרבות אפשרות ל 2 תצוגות עם יציאות: HDMI,DVI או ;Display Port כונן קשיח לנתונים של 2TByte משולב ; SSD Cache כונן קשיח למערכת הפעלה: ;SSD 240GByte כונן וצורב ;DVD "עכבר" אופטי מתוצרת יצרן המחשב; מקלדת סטנדרטית עם עברית, מתוצרת יצרן המחשב; כרטיס רשת מובנה במהירות ;10/100/1000Mbit/s מחברים: -USB 2, 3.0-USB ; אודיו ;Audio out X 2,Audio in X2 מערכת הפעלה ; Win 10 Pro 64 - bit Hebrew ספק כוח כפול W600. העלאת המערכת UP) (BOOT ראשונית או לאחר נפילה, לא תדרוש מהמפעיל ביצוע פעולות למעט הפעלת.ON/OFF כל עמדת עבודה שתסופק ע"י הספק תכלול מסך עם לפחות: גודל המסך - 22" (אלכסון) LCD עם תאורת ;LED זווית צפייה אנכית ואופקית 170 מעלות; הפרדה /רזולוציה ;60 Hz.1080*1920 FHD בהירות 250cd/m² לפחות; ניגודיות ;1: זמן תגובה ;7ms מתח הפעלה -,50Hz ;220 VAC המסך יכלול שני רמקולים מובנים;

7 חיבור :.HDMI אם נדרש במסמכי החוזה, יותקנו מחברים נוספים או אחרים, כגון: DVI, Display Port וכניסות אודיו; בעלי תכונה של מניעת קרינה והשתקפות; מסכים יכללו מעמד, לרבות רגל ועמוד ניתנים לכוונון גובה וזווית הצפייה והכנה למתאם תלייה לקיר או עמוד. תוכנת הפעלה סטנדרטית שתסופק במחשב שבעמדות העבודה. למחשבים ולשרתים תותאם תוכנת הפעלה עדכנית. יותקנו תוכנות מדף בהתאם למאושר ע"י נציגי המזמינה לעבודה בעירייה. התוכנות יסופקו עם רישיון מקורי לרבות:.Word, Excel OFFICE תוכנה להצגת תכניות ותרשימים - בהתאם לצורך וככל שיידרש לתפעול המערכת. לחיבור בweb יש להתקין דפדפן אינטרנט. ניטור ובדיקת תקינות/חיות. יבוצע ע"י מרכז המערכת ניטור \בדיקת חיות לבדיקת תקינות התקשורת- לפחות אחת ל 5 דקות. במידה והתקשורת מנותקת תוצג התרעה במערכת השו"ב. תקלה ביחידת קצה תדווח תוצג מידית במרכז המערכת. ניתן יהיה לבצע בדיקת תקינות יזומה ע"ב פקודה ממרכז המערכת. תוכנה לניהול ובקרת מערכת התאורה דרישות תפעוליות וכלליות המערכת תשמש לניהול בקרה והפעלות במערכת התאורה, ותוכל להציג גם נתונים שיתקבלו ממערכות IOT שיחוברו לבקרים בעמודי התאורה. התוכנה תתבסס על תוכנה ייעודית למטרות שו"ב שמותקנת ופועלת בארץ ו/ או בעולם. התוכנה תותקן בשרתים במרכז המערכת. שיכללו בנוסף גם תוכנות הפעלה סטנדרטיות ואבטחת מידע. התוכנה והקבלן יאפשרו לבצע ממשקים אל מערכות מידע ואבטחת מידע של העירייה באמצעות משק API/SDK התוכנה תהייה מהגרסה האחרונה של היצרן עם התחייבות של הקבלן להמשך לתת תמיכה במערכת למשך 10 שנים לפחות, או להחליף למהדורת תוכנה חדשה במקרה של הפסקת התמיכה של יצרן התוכנה-ללא עלות נוספת. התוכנה תותקן בשרת/מחשב ייעודי ותופעל באמצעות מסכי מחשב שכוללים תצוגות (Human-Machine Interface) ספציפיים פשוטים ויעילים מפעיל/משתמש H.M.I לתפעול. מסכי ההפעלה וההגדרות יהיו בעברית התוכנה תפעל ב"חלונות" עם מעבד יישומים גראפי, מחולל דוחות וכול הנדרש לביצוע לתפעול המערכת כולל ביצוע מספר פעולות במקביל.Multitasking הפעילויות של המפעיל במערכת יהיו ככל האפשר באמצעות עכבר ובחירה מטבלאות מוכנות מראש, בתצורת עבודה כמו תוכנת "חלונות" ללא ידע מוקדם בתכנות. אתחול המערכת יהיה אוטומטי וידרוש ביצוע פעולת BOOT בלבד מפעילי המערכת יעבדו עם עמדות CLIENT שמחוברת ברשת TCP/IP למרכז המערכת ו/או ברשת האינטרנט בממשק WEB כמתואר לעיל. של מבנה ההרשאות האפליקטיבי ייבנה בתאום ומול קבוצות הרשאות ב- AD העירייה. 7

8 ניתן יהיה להגדיר לכל עמדה הרשאות ומסכי עבודה ספציפיים. עבודה במערכת תתאפשר לאחר הזדהות המפעיל עם קוד. לאחר ההזדהות יוכל המפעיל לבצע פעולות לפי ההרשאה שקיבל, זאת מתוך לפחות 3 רמות הרשאה: רמת אדמיניסטראטור, רמת מפעיל בכיר, ורמת מפעיל. תהיה ספריה של דוחות מוגדרים מראש (ללא הגבלה לגבי כמות הדוחות) אותן יוכל המפעיל להגדיר ו/או בחור, כולל דוחות למנהלים בעירייה, כולל אפשרות לביצוע שינויים בעמודות\שורות\כותרות, זמן התחלה וסיום וכד'. ניתן יהיה להוריד לאחסון אחר, להעביר ולייבא דוחות נוספים למערכת. הגישה לביצוע שינויים, שאילתות, הדפסות וכו', במהלך עבודה, ON LINE לא תפגע בביצועי המערכת במטלות השוטפות אשר באחריותה (כגון תקשורת לציוד הקצה, ממשקים, עיבוד נתונים, תצוגה וכד'). ניתן יהיה לשלוח בדוא"ל כל דוח בתבנית ו Microsoftו/או. pdf. Word, Excel Adobe נתונים לגבי תקלות במערכת התאורה או התקשורת ניתן יהיה להעביר ברשת סלולאר אל טלפונים וטבלטים של אנשי התחזוקה, התקשורת תעמוד בדרישות אבטחת המידע של המערכת. תכונות מערכת-חומרה ותוכנה אינטגרטיביות: המערכת תקבל נתונים וחיוויים בזמן אמת על תוך הפעלת מנגנוני חוקים וקורלציה לניתוח האירוע והפצתו לגורמים המתאימים, על פי רשימות תפוצה מובנות. התממשקות: פרוטוקול פתוח, יכולת התממשקות לציוד חומרה/תוכנה, אשר ניתן להתממשק אליו בפרוטוקול כלשהו, תוך הגדרתו כחלק מרכיבי המידע המנוהלים ע"י המערכת. המערכת תאפשר חיבור סוגי ממשקים שונים על ידי תוספת רכיבי תכנה ייעודיים. באמצעות שימוש ברכיבים אלו, ניתן לתקשר עם רכיבים חיצוניים RS232, RS485 WEB,TCP\IP בפרוטוקולים שונים ובתשתיות תקשורת שונות כגון וכדומה. גמישות: יכולת מלאה לבצע שינויים ברכיבי המידע השונים וביחסים ההדדיים שביניהם, יכולת פשוטה לביצוע שינויים בהגדרות המערכת ובכל הרכיבים המרכיבים את המערכת, ללא צורך בשינויים בתוכנת המערכת. יכולת גידול: הגמישות והגנריות של המערכת יאפשרו הגדרות הדרגתיות ואבולוציוניות בהתאם ליכולות הנדרשות ע"י המזמינה ף ולפחות בהיקף של 100% בכל אחד ממרכיבי המערכת. הרשאות: המערכת תכלול שילוב מובנה של מערכת הרשאות מלאה שתאפשר למנהל השימוש והצפייה בכל אחד ממרכיבי המערכת להגדיר את הרשאות התפעול המערכת. רישום אירועים: המערכת תבצע רישום של כל הפעילויות והאירועים המתרחשים במערכת באמצעות מנגנון מובנה שאוגר את כל מהלכי התפעול ביומן המערכת הממומש בתוך בסיס הנתונים של המערכת, היומן יאפשר שיחזור כל פעולה שבוצעה במערכת. אחסון הנתונים יהיה למשך 3 שנים לפחות. דו"חות- המערכת תאפשר הגדרת דרישות להצגה והדפסה של דו"חות, הנתונים יהיו מתוך האירועים שאוחסנו במערכת לאחר הגדרת מרווח זמן, נתונים להצגה, צורת הדו"ח או הגרף. תחקור: המערכת תאפשר ניגון חוזר בהקשר לדיווח או אירוע במערכת וגם לפי בחירת זמן, לצרכי אחזור מידע ותחקור. שרידות: המערכת תהיה מוגנת כנגד ניסיון של חיבור ציוד קצה או ערוץ תקשורת חדש. כל ניסיון כזה יפעיל חיווי התראה. גיבוי גיבוי חם לשרתי אפליקציה גיבוי בסיס הנתונים ע"י אפשרות להעברה אוטומטית לדיסק גיבוי חם, וגם העברה לגיבוי בדיסק נייד, וגם צורב לשמירת הנתונים בתקליטורים. המערכת תתריע כאשר שטח האחסון יגיע ל 75% מתכולת האחסון. 8

9 ניטור ובדיקה עצמית: מערכת השו"ב תכלול תוכנית לבדיקת מצב המערכת שתשמש לאיתור מהיר של תקלות במערכת והמערכות המשיקות אליה. מודולים עיקריים במערכת התוכנה התוכנה הייעודית תכלול מודולים "לוגיים" שיאפשרו תפקוד מלא בכל אחד מהנושאים הבאים: הגדרות והרשאות לכל מרכיבי המערכת א. מסכי משתמש HMI לרבות מפת GIS וכל הנתונים הנדרשים לתפעול המערכת. ב. ממשקים עם מערכות מידע אחרות. ג. הגדרה, הכנה, תצוגה, הדפסה והפצה של דוחות ד. ניהול עמדות משתמש/עבודה ה. תקשורת לעמדות קצה, אפליקציות פקח, אפליקציות נהגים. ו. ניטור,דיווח תקלות וניהול תחזוקה. ז. אבטחת מידע. ח. מודול מפה - GIS וממשק למערכת של העירייה המערכת תאפשר קבלה וממשק למערכת (ESRI ) GIS של עיריית רחובות רחובות, צמתים, גנים ומקומות עניין שיוגדרו ע"י העירייה, לרבות מיקום עמודי תאורה ומקומות ריכוז לתקשורת גבי מפת העיר המעודכנת של עיריית רחובות. API אל מערכת ניהול GIS העירונית תועבר בממשק שכבה רלוונטית של מערכת התאורה באמצעות שירותי רשת Services) (Web ותוצג בכל מסכי העבודה הרלוונטיים. כל אלמנט במערכת שדרושה הצגתו על גבי מפה יוצג באמצעות סמל מותאם (אייקון) המוגדר ע"י מפעיל עם הרשאה בנושא. מיקום האלמנט בשלב ההגדרות יעשה בצורה פשוטה של גרירה ישירה מעץ המשאבים למיקום הדרוש או לחילופין בקביעת נ.צ מדויקת. המפעיל יינטר את מצבו של האלמנט המוצג בממשק המפות. יתאפשר במפה מעבר אוטומטי בין קני מידה שונים ושכבות שונות מפה, כולל תצלומי אויר, זום רציף). 9

10 מסכי תצוגה ועבודה למפעילים-.HMI דרישות כלליות לכל סוגי המסכים: תהיה פשוטה ונוחה להפעלה, מבלי שיהיה צורך HMI הפעלת המערכת ומסכי בהכשרה מוקדמת של המפעיל בתכנות. לכל מפעיל יוגדרו המסכים בהם יוכל לצפות ולעבוד בהתאם להרשאות ולפי הנחיות נציג העירייה. יהיו במערכת מסכים כנדרש לביצוע ייעוד המערכת, כמפורט בהמשך, לרבות: מסך ראשי עם מיקום ל עמודי התאורה וריכוזי התקשורת. א. בחירה במסך הראשי תאשר לראות סטטוס ולבצע פיקוד בכל עמוד תאורה בנפרד. ב. מסך תחקור הודעות והתראות. ג. מסך תחזוקה וניטור תקלות. ד. מסך צפייה בנתוני רב מודד מלוחות החשמל של מערכת התאורה, כולל נתוני הספק ה. נצרך, צריכת אנרגיה לאורך זמן וכד'. מסך דוחות, הדפסה ותחקור אירועים והתראות. ו. מסכי העבודה, דוחות והדפסות, לרבות כותרות, הנחיות וטבלאות, יהיו בעברית מסכי העבודה יעבדו בתצורת "חלונות" תתאפשר גלילת עכבר, פסי גלילה,, Pan, Zoom במרחב במהירות מוגדרת עבודת המפעיל תתבצע בעיקר באמצעות עכבר המחשב (בחירה של אייקון, בחירת נתון או טקסט מטבלה נפתחת, גרירה וכד'), ובנוסף תתאפשר הזנה של מלל חופשי באמצעות המקלדת (כגון: הזנת סיבה חריגה לתקלה). לכל תמונה/ גרף/טבלה ותרשים תהיה כותרת עם תיאור התצוגה כל הנתונים בכל תצוגה יעודכנו באופן דינאמי אוטומטי, בו - זמנית במרווח זמנים של 2 שניות לכל נתוני התצוגה. אפשר יהיה למרכז את הטקסט לשמאל/ימין או למרכז לפי דרישת המשתמש מכל מסך אפשר יהיה לעבור למסך הקודם או הבא ברמת הפירוט, ולחזור למסך הראשי. תצוגה זמן: בכל מסכי המערכת, לרבות בטבלאות של דיווחי התקלות והדוחות, הזמן יוצג ברזולוציה של שנייה אחת לפחות תצוגת סטטוס תקלה- תקינות/פעולה של ציוד קצה, תתבצע באמצעות אייקונים המשנים צבע, לדוגמא: ירוק = תקין; א. צהוב= מנוטרל לצרכי בדיקות או תיקון; ב. אדום = תקלה. ג א. ב. ג. ד. ה. מסך דוחות והדפסה. המערכת תאפשר להגדיר דרישות להפיק, להציג, להדפיס ולשמור דו"חות. הדוחות ייבנו מתוך בסיס הנתונים של המערכת וניתן יהיה לבחור את: שם הדו"ח סוג הדו"ח לרבות: טבלה, גרף, וכד'. נתונים להצגה - בכל עמודה בטבלה, בצירים של הגרף. תקופת טווח הזמן של הנתונים בדו"ח. אזור או רחוב או מקום מוגדר. דוחות שמיועדים לצפייה רק לאנשים מורשים שיוגדרו במערכת. דוחות שיוכנו רק למנהלים בעירייה ויוגדרו לכל מנהל בהתאם לדרישות העיריה. יתאפשר לבצע עריכה בדו"ח כמו מיון, סינון, חיתוך. בחירת צבעים לכל פרמטר, ולפחות 8 צבעים שונים. תתאפשר הצגת נתונים מצטברים בנושאי אכיפה, הכוונה, תקלות. 10

11 ו. ז. ח. ט. תתאפשר הכנת דו"ח מגמות ונתונים סטטיסטיים לכל העיר, אזור, מקום מרכזי וברמת רחוב. בחירה מדפסת והדפסת הדו"ח. העברת הדו"ח למשתמשים אחרים - במיל, פקס. אפשרות לייבוא/ וייצוא דוחות ונתונים מקבצי EXCEL, WORD 6 הגנה ואבטחת מידע עבור כל מערכות התוכנה והשו"ב תאורה ותקשורת כללי. הספק יתקין ויפעיל את המערכת בהתאם לדרישות ונהלי אבטחת המידע של המזמינה/העירייה ובהתאם למפורט בחוזה שייחתם עם המציע הזוכה/הספק. רמת אבטחת המידע הנדרשת הנה ברמה " אזרחית גבוהה" בכל הקשור לתקשורת ולמרכבי המערכת שמחוץ למרכז המערכת. מרכז המערכת, במתקני הספק יוגן ברמת אבטחה גבוהה יותר כמפורט להלן. בקרות אבטחת המידע הנדרשות על הספק תכול אחריות כוללת, מקצה לקצה, על אבטחת המידע והגנת הסייבר בפתרון המוצע. אחריות זו כוללת בין היתר מיפוי הסיכונים, תכנון, יישום ובקרה של רכיבי אבטחת המידע והגנת הסייבר בהתאמה, זיהוי וטיפול באירועי אבטחת מידע, תפעול המערכת בעת אירוע, חזרה לשגרה, הפקת לקחים ויישומם

12 הבקרות אשר ימומשו על ידע הספק יתאימו לסיכונים שיזוהו על ידו בסקר סיכונים שיבצע ויכללו לכל הפחות מענה לדרישות הבאות. בכל שלב בשלבי הפרויקט על הספק להציג את אבטחת המידע של הפתרון לצוות העיריה ולקבל את אישורו כתנאי למעבר לשלב הבא בפרויקט. מערכות ואמצעים לאבטחת מידע שעל הספק להתקין ולהפעיל במרכז המערכת: הפרדת מאגרי מידע הספק ידאג לכך, כי תהיה הפרדה מלאה בין המערכות המשמשות לצורך הניהול השוטף של הספק,לבין המערכות אשר מקבלות את הגישה למידע של העירייה. הגישה למערכות אלו, תתאפשרעל ידי מתן הרשאות מיוחדות למורשי הגישה בלבד הספק יקבע סדרי בקרה לגילוי פגיעות בשלמות המידע ולתיקון ליקויים הספק,או מי מעובדיו,לא יאספו מידע בדרכים בלתי חוקיות,ולא יעשו שימוש במאגרי מידע בלתי חוקיים. אבטחת המידע במהלך פיתוח המערכת תהליך הפיתוח של כל אחד מרכיבי המערכת יתבצע תוך דגש על היבטי אבטחת מידע בכל אחד משלביו. דבר זה יצמצם את החשש מפני פגיעויות אבטחת מידע הנובעות מן המערכת שפותחה. יש לציין כי פגיעויות ברמת האפליקציה מהוות חלק משמעותי מכלל ההתקפות. תהליך הפיתוח המאובטח יכלול, לכל הפחות, את השלבים הבאים: הגדרת הדרישות מן המערכת Analysis) (Requirements - בשלב זה יש להגדיר את דרישות אבטחת המידע הרלוונטיות למערכת בהתאם לסקר הסיכונים ולדרישות בנספח זה אפיון ועיצוב המערכת (Design) כחלק משלב זה יקבע כיצד תיתן המערכת מענה לכל אחת מדרישות אבטחת המידע. יש לפרט את מנגנוני אבטחת המידע אשר ימומשו, איומים עיקריים על המערכת ודרכי התגוננות נציגי גוף אבטחת המידע של העירייה ישתתפו בסקר תכנון ראשוני - Preliminary (PDR) Design Review של המערכת (המתואר בסעיף בגוף המכרז) ובסקר תכנון מפורט - Review (CDR) Critical Design של המערכת (כמתואר בסעיף של המענה) ויוודאו כי התכנון מספק מענה מספק לכל הסיכונים הרלוונטיים. באחריות הספק לתקן כל ליקוי שיזוהה בשלב זה יישום המערכת (Implementation) כתיבת הקוד צריכה להתבצע על פי כללי קוד מאובטח תוך הגנה מפני התקפות ידועות כגון אלה המפורטות במסמכים של.OWASP יש לבצע בדיקות קוד ידניות וממוחשבות בסיום הפיתוח. בפרט יש לשים דגש על הגנת ממשק תכנותי (API) וממשק המשתמש הספק יציג, על פי דרישת העיריה, ראיות לכך כי התהליך התבצע על פי הנדרש בדיקות במהלך חיי המערכות ובפרט בטרם העברת המערכת לשדה, באחריות הספק לבצע בדיקות מקיפות של כלל היבטי אבטחת המידע במערכת. על הספק להציג לעירייה, על פי דרישתה, את תסריטי הבדיקה ואת תוצאותיהם וכן את תהליך המעקב אחר ליקויים, במידה ונמצאו. כחלק מבדיקות הקבלה יתבצע באחריות הספק ועל ידי צד שלישי המקובל על גוף אבטחת המידע של העירייה סקר חדירות Test) (Penetration של המערכת. באחריות הספק לתקן כל ליקוי שיתגלה במהלך הבדיקות השונות. 12

13 פיירוול שרת חומת אש : המערכת תעבוד על פי עקרון של חוקים המוגדרים במערכת הנותנים היתר לפי כתובות איי פי ממקום מסוים אל מקום יעד לפי פרוטוקול תקשורתי. שרתי חומת האש ינוהלו ע"י מערכת ניהול ייעודית, כניסה למערכת זו תתבצע ע"י שימוש של שם משתמש וסיסמא ותנוהל ע"י הגדרת משתמשים במערכת, בנוסף צפייה בלוגים שמתקבלים משרתי חומות האש עם תכלול מערכת המאפשרת אפשרות לחולל דוחות. רק פרוטוקולי ויעדי תקשורת נחוצים יורשו לעבור דרך ה.Firewalls כך, למשל, לא תתאפשר גישה לבקרים במצב של ניפוי שגיאות (Debugging) ופרוטוקולים כגון.SMB Firewalls אשר יעמדו בעומסים הנדרשים באחריות הספק לנתח, להגדיר וליישם ברשת לאורך כל חיי המערכת. אנטי וירוס : שרת אנטי וירוס אשר ינהל כל ציוד שיחובר לתשתית הרשת, שרת האנטי וירוס יינטר את כל המחשבים ברשת, יספק דוחות על מצב ההתקנות, סטאטוס מצב הבטיחות על התקפות של וירוסים, ביצוע הפצה של עדכוני חתימות. בתחנות הקצה תותקן תוכנת לקוח אשר תקשר בין תחנת הקצה לבין השרת. הזדהות חזקה: כלל המשתמשים ברשת יידרשו לבצע לוג אין לרשת המצלמות על ידי סיסמא מורכבת שתכלול תבנית של מינימום שמונה תווי אותיות (asda) ובנוסף תכלול גם מספרים (2453) וסימן ועל ידי מנגנון.Two Factor Authentication שם משתמש לכל משתמש: ניהול הלקוחות יבוצע בתוך Active Directory ייחודי למערכת או מקושר ל A.D של העיריה, לפי החלטה של נציג העירייה בשלב ה.CDR כל הגדרת הלקוחות, הקבוצות וההרשאות תתבצענה לפי הנוהל העירוני. לא מתוכנן להקים trust בין ה active directory העירוני לזה של רשת המצלמות. העבודה של המשתמשים ברשת תתבצע על ידי כך שלכל משתמש יש קוד לקוח ייחודי לו, לא תינתן הקמה של יוזר אחד אשר ישרת כמה משתמשים. יש להוסיף מנגנון להחלפה תקופתית של סיסמאות. אפשרויות גישה למערכת: במידת הצורך, תתבצע הגישה מהרשת העירונית לרשת המצלמות באמצעות vpn בין 2 הרשתות דרך ה.Firewalls ללקוחות עירוניים שונים תתאפשר גישה לצפייה במצלמות ולמערכות השונות מהרשת העירונית דרך ה vpn באישור לפי הנוהל העירוני. ביצוע ממשקים בין מערכות משיקות: תתאפשר גישה למערכת הצפייה במצלמות על ידי גופים לא עירוניים דרך ה Firewalls (למשל משטרת ישראל, צה"ל, תאגידים עירוניים שונים וכו') ובהתאם לנוהל העירוני

14 אבטחת ציוד ציוד וניירת: וניירת הספק יוודא כי הצעדים הבאים ננקטים בכל הנוגע לאבטחת ציוד המכיל מידע רגיש ומיועד להשמדה או תחזוקה או נמסר אל גורם חיצוני לספק אינו מכיל מידע של העירייה. מדיית זיכרון שהכילה מידע של העירייה תוצא אל מחוץ לחצרי העירייה ואו הספק לצורכי תחזוקה רק לאחר שננקטו אמצעים מספקים למחיקת המידע באופן המונע אפשרות שחזור המידע באמצעים טכנולוגים גם לאחר מחיקת המידע. ניירת המגיעה לסריקה תאובטח באופן נאות,כולל בתהליך הגניזה וההשמדה. אבטחת מידע בתקשורת לציוד הקצה. התקשורת תהייה מוגנת (הצפנה ברמה אזרחית) מסוג IPSEC או SSL/TLS ולפחות מסוג AES128 במידה ופרוטוקול האבטחה המוצע עומד בתקן מקביל אחר על המציע להוכיח ולהציג את הסעיפים התואמים בין התקנים. שימוש ברשת סלולאר תבוצע רק ב APN ייעודי עבור עיריית רחובות. בקרת גישה מרחוק בקישור העירייה אל רשת הספק תווך התקשורת יאובטח בפני ציתות וזליגת מידע. הגישה לשרת זה, תהיה מנוטרת ומבוקרת באמצעות שמירת לוג של הגישות המוצלחות וכן של כישלונות בגישה( טעויות בהקלדת סיסמא וכדומה.)הלוג יכיל את הפעילויות הבאות לפחות: שם המשתמש אשר ביצע את הגישה/פעולה על המידע; רכיב המערכת אליו בוצע ניסיון הגישה. סוג הגישה והאם הגישה אושרה או נדחתה. אם הגישה אושרה,יישמרו הנתונים המאפשרים זיהוי רכיב המערכת אליו בוצעה הגישה. תאריך ושעה מדויקים; הפעולה שבוצעה( פתיחת קובץ,שינוי קובץ,מחיקת קובץ). נתוני הרישום של מנגנון התיעוד יישמרו למשך 60 חודשים לפחות. לא תתאפשר גישה מרחוק( מחוץ למשרדי הספק(לשרת המכיל את המידע של העירייה. אם יש צורך בגישה כזו, יפנה הספק לאישור למנהל אבטחת המידע של העירייה ויציג בפניו את סידורי האבטחה המשמשים לגישה מרחוק. בנוסף לאמצעי האבטחה המפורטים לעיל, במקרה של גישה מרחוק ייעשה שימוש באמצעי זיהוי ואימות המאפשרים לזהות באופן מוחלט את זהות המתקשר ולאמת את ההרשאה שלו לביצוע הפעילות מרחוק ואת היקפה

15 אמצעי זיהוי לגישה אל המערכת. אמצעי זיהוי,למערכות ושירותים,של המשתמש חייב להיות חד ערכי ID) (Unique User אמצעי הזיהוי יהיו אישיים ולא יותר שיתוף של אמצעי הזיהוי. לכל הפחות,אמצעי הזיהוי יורכבו משילוב של שם משתמש Name) (User וסיסמא. נתוני הזיהוי יישמרו חסויים( הן בתווך התקשורת והן במערכות השונות). ייקבע על ידי הספק פרק זמן של אי פעילות( Out Session Time במערכת, שלאחריו יופעל מנגנון ניתוק תקשורת שיחייב זיהוי מחדש של המשתמש. במידה ומנגנון הניתוק מטיל מגבלה על פעילות בעלת אופי רציף,יש להתריע לפני ניתוק התקשורת. ניהול הרשאות הספק ייתן הרשאות גישה למערכות המידע והשירותים טופולוגית ההתממשקות הינה "יוצאת", כלומר מהעירייה ואל המערכת החדשה ולא להיפך. למען הסר ספק, לא תותר כניסה אל תוך הרשת העירונית, למעט במסגרת הממשקים להעברת המידע אל מערכת ניהול התאורה. הספק יעביר למזמין, רשימת מורשי גישה להם הרשאת התחברות למערכת בהתאם לתפקידם ולמידע הנדרש להם לצורך ביצוע תפקידם. ניהול סיסמאות הסיסמא תהיה ידועה אך ורק למשתמש הסיסמא הראשונית, תוגדר ע"י המשתמש או תימסר לידיו באופן חסוי. בכל מקרה, הסיסמא לא תימסר דרך רשת האינטרנט או דרך התשתית לה נדרשת הסיסמא להזדהות במידה וסיסמא נמסרת למשתמש,יש לאמת ראשית את זהות המשתמש. המשתמש יחויב לשנות את הסיסמא בהתחברות הראשונה למערכת. תוקף הסיסמא הראשונית יהיה עד 30 יום סיסמאות לא ישמרו באופן גלוי Text) Clear או באופן הניתן לשחזור ברשומות,בזיכרון או במאגרי מידע סיסמא תבוטל מידית, בכל מקרה של חשש לפגיעה בחשאיותה. לא יתאפשר לשחזר את הסיסמא אי שימוש בחשבון למשך תקופה שלושה חודשים תביא להעברת החשבון למצב,Disable על הספק לפעול מול אנשי התמיכה של העירייה במקרה זה הסיסמא תורכב משילוב של אותיות גדולות קטנות סימנים וספרות, באורך מינימום של 8 תווים. לא יתאפשר שימוש בתווים זהים רצופים תוקף הסיסמא יפוג לאחר 90 יום המערכת תינעל לגישה לאחר 4 ניסיונות גישה כושלים הגנה בפני תוכנות עוינות וד ל ף מידע הספק מתחייב כי כל מחשבי הספק יהיו מוגנים באמצעות מערכות הגנה מפני קוד זדוני (וירוסים,תולעים,סוסים טרויאנים ותוכנות רוגלה אחרות(המתעדכנות באופן שוטף בפני וירוסים ואיומים חדשים. אמצעי הגנה אלו יחויבו באישור העירייה הספק ידאג לכך שיתבצעו עדכונים שוטפים של המערכות והתוכנות המשמשות להגנה על המידע של העירייה,לרבות חומר המחשב הנדרש לפעולתן הספק יעביר דו"חות רבעוניים המוכיחים כי כלל מערכות המידע, מערכות הפעלה ורכיבי צד שלישי אשר נמצאים בקשר לוגי או פיזי עם המידע העירוני מעודכנים הספק מתחייב להתקין רכיב סינון תוכן Filtering),(Content אשר ימנע כניסה של קוד לרשת הספק בעת גלישה לאינטרנט ושימוש בדוא"ל אין לאפשר גישה לאינטרנט בשום אופן מרשת הספק אשר מוקצית לטובת המזמין מלבד עדכוני מערכת הפעלה ומערכות AV דרך שרת ייעודי ושירותים מאושרים לתפעול מערכת ניהול התאורה. 15

16 הספק מתחייב לא לשמור מידע של העירייה על מחשבים ניידים ו/או טלפונים חכמים הגנה ברשת התקשורת הספק מתחייב להתקין רכיבFirewall, אשר יחצוץ בין רשת האינטרנט ורשתות ציבוריות אחרות לבין הרשת הפנימית של הספק. העברת מידע ממאגר המידע ברשת תקשורת אלחוטית,ברשת ציבורית או באינטרנט, תיעשה תוך שימוש באמצעי הצפנה. אין לאפשר גישה לאינטרנט ו / או שום חיבור מרשת הספק למערכת יש לייצר סביבה נפרדת לניהול וגישה לשרתים ע"י.FW העברת מידע תתבצע רק ע"י תווך קווי מאובטח. העברת מידע לצד שלישי המידע של העירייה המוחזק על ידי הספק, יישמר במחשבי הספק בלבד ולא יועבר לצדדים שלישיים ללא אישור של העירייה בכתב ומראש,לא כנתונים ולא כתוצרי עיבוד ו/או פלטים לגוף אחר,לא למטרות תחזוקה או גיבוי ולא למטרות אחרות. העברת מידע,לעניין זה,היא כל העברה של מידע הקשור למזמין ו/או לשירותיה, בין אם באמצעות מדיה מגנטית ו/או אופטית,ו/או באמצעות ניירת ו/או כל אמצעי אחר. סודיות- הספק מתחייב בזאת כדלקמן: כי ידוע לו, שהידיעות והמידע שיימסרו לו או שיגיעו לידיעתו תוך כדי או עקב מתן השירותים,לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור כל מידע בקשר לעסקיה ולפעילותה של העירייה,מידע עסקי,טכני, טכנולוגי,מסחרי,כלכלי,מידע אודות לקוחות( קיימים ופוטנציאליים,)נתונים כספיים,דו"חות וכד,'בין אם סומן כסודי ובין אם לאו (להלן : "המידע הסודי"), הינם סודיים ביותר ובעלי ערך רב עבור העירייה,מהווים סודות מקצועיים ומסחריים של העירייה כי ישמור בסודיות מוחלטת, על כל המידע הסודי אשר יימסר לו ו/או יובא לידיעתו ו/או ייחשף בפניו,בין בכתב ובין בעל פה,בין מצולם ובין מוקלט ו/או בכל דרך אחרת,בין אם נמסר לו ישירות ובין אם הגיע אליו באקראי כי לא יעשה במידע הסודי,בכל זמן שהוא,כל שימוש החורג ו/או סוטה מהמטרה לשמה נחשף המידע הסודי בפניו,ולא יגלה אותו לאדם או לגורם כלשהו שלא בהתאם להתחייבות זו,בין במישרין ובין בעקיפין,בין בתמורה ובין שלא בתמורה אף בתום ההתקשרות בין הצדדים כי לא ישתמש במידע שיקבל מהעירייה על מנת להתקשר במישרין ו/או בעקיפין עם העירייה ו/או כל צד שלישי אחר הספק מאשר בזאת, כי: העירייה הינה הבעלים הבלעדי של המידע הסודי, כהגדרתו לעיל,וכי כל המידע הסודי,והזכויות לגביו הינם ויהיו רכוש בלעדי של העירייה,ומסירת המידע הסודי על ידי העירייה,לא תהווה הענקת זכות או רישיון או הטבה כלשהם ביחס למידע הסודי כל מורשי הגישה יחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות ועל ההוראות שנקבעו לפי מסמך אבטחה זה ניהול והעברה של מסמכים והתקנים ניידים העתקת מידע פרטישל העירייה על גבי התקנים ניידים, תיעשה באופן המונע שימוש לרעה בהם,ותוך נקיטת אמצעי הגנה סבירים ומקובלים. לעניין זה, שימוש תקין בשיטות הצפנה מקובלות ייחשב כנקיטת אמצעים סבירים. הספק מחוייב להצפנה של המידע הנתיק התקנים ניידים שמאוחסן בהם מידע פרטי של העירייה,יישאו על גביהם כתובת בולטת לעין : מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות. 16

17 פלט של מידע פרטי יופק בלוויית כתובת בולטת לעין בכל עמוד : מכיל מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות גיבוי,שחזור והתאוששות הספק יקבע ויטמיע נהלי עבודה לביצוע גיבויים של המידע הפרטי מדי שבוע,לכל הפחות,אלא אם המידע לא עודכן במהלך אותו זמן הספק יקבע ויטמיע נהלי התאוששות,כדי להבטיח שבכל עת ניתן יהיה לשחזר את המידע הפרטי למצבו המקורי ברגע שיתרחש אובדן או הרס הספק יבטיח, כי מדי שישה חודשים ייערך אימות של נכונות ההגדרות,הפעולות והיישום של הנהלים עבור יצירת גיבויים ושחזור של המידע הפרטי משך שמירת המידע ומחיקתו הספק ישמור מידע פרטי שהתקבל מהעירייה,או מידע שהספק צבר בעצמו אגב מתן השירות,רק למשך פרק הזמן הנדרש במישרין לביצוע תפקידו,בהתאם להסכם בין הספק לעירייה בסיום ההתקשרות עם העירייה,ימחק הספק מכל אמצעי המדיה שברשותו, לרבות כוננים קשיחים,אמצעי גיבוי וכל מדיה מגנטית או אופטית אחרת,את כל המידע הפרטי שהגיע אליו במסגרת השירות שהעניק לעירייה כל אמצעי אחסון המכיל מידע פרטי המיועד למחיקה,יושמד או יימחק על ידי נקיטת אמצעים שנועדו למנוע גישה למידע הכלול בו,או שחזור שלו בשלב מאוחר יותר בנוסף,אף בטרם סיום ההתקשרות בין הצדדים,ימחק הספק מידע פרטי של העירייה המצוי בידיו,ושכבר אין בו צורך לביצוע תפקידו,אלא אם קיים צורך על פי דין לשומרו לצרכי גיבוי. גיבוי כאמור יישמר בנפרד,באופן שיפחית את סיכוני אבטחת המידע לשימוש לא מורשה בו אם,כאמור,קיימת הוראה בדין המחייבת שמירת המידע אצל הספק,יוודא הספק כי אמצעי האבטחה והבקרה,שהוגדרו בנספח זה,יישארו אפקטיביים לכל אורך תקופת השמירה על המידע על ידו ככל שנדרשת על ידי הספק זכות גישה למידע הפרטי לאחר סיום ההתקשרות לצורך התגוננות בפני תביעות בקשר עם תפקידיו לפי ההסכם בינו לבין העירייה, ניתן לשמור עותק של המידע באמצעי גיבוי מקובל אצל צד ג 'נאמן אשר יהיה רשאי להתיר את הגישה למידע רק למטרות הנ"ל הספק ימסור לעירייה תצהיר המאמת ביצוע פעולות מחיקה,ביעור והשמדה של כל המידע הפרטי שהגיע אליו במסגרת ההתקשרות עמו. 17

18 תקשורת ורשת תקשורת רחבת סרט בעיריית ראשון לציון כללי 1.1. עיריית ראשון לציון ) להלן :" העירייה") מפעילה מערכת תקשורת רחבת סרט פרטית המבוססת על סיבים אופטיים בפריסה רחבה בעיר ראשון לציון. מערכת התקשורת מספקת תקשורת ליישומים עירוניים : מצלמות, תקשוב, אינטרנט, מוסדות חינוך במסגרת מכרז זה וכאופציה, העירייה מעוניינת להרחיב את תשתית התקשורת במרחב הציבורי בהקמת רשתות LAN על עמודי התאורה שיאפשרו תקשורת ל: מצלמות, יחידות, AP בקרי IOT ומרכיבי IP אחרים שיותקנו על עמודי התאורה. רשתות ה- LAN יחוברו לרשת הסיבים של העירייה מערכת התקשורת במרחב הציבורי תכלול את המרכיבים העיקריים הבאים : תשתית תקשורת פסיבית שבעיקרה תכלול : צנרת תת קרקעית של העירייה וצנרת אחרת ככל שנדרש וכבילת נחושת ו/או סיבים אופטיים תשתית תקשורת אקטיבית שתכלול מתגי תקשורת תעשייתיים המתאימים לעבודה בתוך עמודי תאורה במרחב הציבורי מרכיבי אספקת מתח ממתח התאורה מרכיבי אנרגיה מתאמים, מחברים ואביזרים להתקנת מרכיבי מערכת התקשורת בעמוד מסמך זה מגדיר את הדרישות לתכנון,הקמת ותחזוקת מערכת תקשורת על עמודי תאורה על כלל מרכיביה. דרישות אלו מצטרפות לדרישות האחרות הרלבנטיות שהוגדרו במסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין דרישות, הדרישה המחמירה הינה הקובעת ובכל מקרה הקביעה לדרישה הרלבנטית, הינה של העירייה ללא כל טענה ו/או הסתייגות של הזוכה במכרז הזוכה במכרז מתחייב לכך שהעבודות, החל מהתכנון וכלה בהתקנה ותחזוקה, יבוצע על ידו בהתאם להוראות החוקים והתקנות בישראל וכללי ההנדסה והבטיחות, במיומנות גבוהה וברמת ההתמחות הנדרשת במערכת זו הזוכה במכרז מחוייב לשתף פעולה ולתאם את עבודתו עם כל ספק/קבלן/גורם רלבנטי הקשור לביצוע העבודות וכפי שיקבע ע"י העירייה ללא כל טענה/הסתייגות ו/או דרישה לתשלום עבור השיתוף פעולה/תיאום האחריות להקמת ותפעול תשתית הסיבים בעיר ראשון לציון הינה של החברה העירונית לסדר ובטחון ציבורי ) להלן :" החברה לבטחון" (. באחריות הזוכה לקיים תיאום מלא עם החברה לביטחון, לבצע את הנחיות החברה לבטחון בכל הנוגע לתכנון, הקמה ותחזוקת מערכת התקשורת הזוכה במכרז ידרש להשתמש בציוד ותשתית קיימת באתרים בהם מותקנות מצלמות וציוד וידאו ו/או ציוד אחר השייך לעירייה או גורם אחר הקשור לעירייה ככל האפשר ובמידת הצורך להשמיש ו/או לשדרג ציוד זה על מנת לשלבו במערכת התקשורת. ההחלטה על הציוד והתשתיות שיעשה בהם שימוש תהיה בלעדית של העירייה ללא התנייה/הסתייגות מצד הזוכה..1 18

19 1.9. כל הדרישות והתנאים המוגדרים במסמכי המכרז,בהסכם ובכל מסמך אחר שהוסכם עליו הינם התחייבות של הזוכה במכרז במידה ויבצע את העבודה בעצמו או באמצעות קבלני/ספקי משנה. באחריות הזוכה להגדיר ולוודא שקבלן/ספק המשנה מבצע את העבודה/שירות/אספקה כנדרש במסמכי המכרז ושהינו עומד בכל תנאי ודרישות המכרז, להדגיש את העמידה בדרישות הבטיחות והביטוח. לזוכה לא תהיה כל עילה להפרה/סטייה של תנאי/דרישה כלשהי שהוגדרה במסמכי המכרז עקב עבודה/שרות/אספקה לקויה של קבלן/ספק משנה וזאת גם אם העירייה אישרה את קבלן המשנה לעיריית ראשון לציון קיימות תשתיות ) סיבים, נחושת, רמזורים, תאורה ועוד) היכולות לשמש את מערכת התקשורת. הזוכה במכרז ישתמש בתשתית של העירייה, בהתאם להנחיות וקביעת העירייה וללא כל הסתייגות ו/או טענה. הזוכה יבצע בדיקה לתשתית קיימת של העירייה שיקבע שתשמש את מערכת התקשורת, הבדיקה תתבצע עצמאית על ידי הזוכה ו/או בתיאום ושיתוף הקבלן שביצע את העבודת התשתית וגורם העירייה הרלבנטי, כולל אספקת דו"ח בדיקה מפורט לעירייה, במידה ויידרש לבצע ניקוי, הניקוי יתבצע על ידי הזוכה. עלות בדיקת וניקוי התשתית תהיה כלולה בעלות אספקת והתקנת הכבילה כמפורט בכתב הכמויות. במידה ונעשה שימוש בתשתיות קיימות של העירייה ובמהלך העבודות של הזוכה במכרז נגרם נזק לתשתית ו/או ציוד של העירייה, הזוכה יהיה אחראי לתקן את הנזק על חשבונו המלא בכל מקרה של חילוקי דעות בין הזוכה למכרז לבין קבלני תקשורת של העירייה ו/או גורם אחר שיש לו נגיעה למערכת התקשורת, בנושא לאחריות לביצוע פעילות ו/או טיפול במערכת התקשורת, הדבר יובא במידי להחלטת העירייה, הזוכה מתחייב לבצע כל החלטה של העירייה. דרישות מקבלן התקשורת שיועסק על ידי הזוכה במכרז 2.1. קבלן התקשורת יהיה בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בתכנון ןהקמת ותחזוקת תשתית תקשורת פסיבית ואקטיבית בטכנולוגיית TCP/IP ETHERNET במרחב הציבורי קבלן התקשורת ביצע בעצמו ) קבלן ראשי) בפועל לפחות 3 פרויקטי תשתית תקשורת במרחב הציבורי, כל פרויקט עבור לקוח אחר וכל פרויקט כלל הקמת לפחות 10 רשתות תקשורת LAN במרחב הציבורי או פרויקט אחד לתכנון והקמת תשתית תקשורת שכלל לפחות 30 רשתות תקשורת LAN באתרים במרחב הציבורי. כל הפרויקטים הסתיימו ופועלים מבצעית קבלן התקשורת מעסיק לפחות 15 עובדים מקצועיים בעלי תואר טכנאי/הנדסאי/מהנדס, מתוכם יהיה לפחות מהנדס תקשורת המתמחה בתחום התכנון והתמיכה ההנדסית תכולת עבודה - עבודות ומטלות שבאחריות הזוכה לבצע : עיקרי העבודות שבאחריות הזוכה לבצע: 3.1. ניהול וארגון העבודות ביצוע תכנון של מערכת התקשורת וקבלת אישור העירייה לתכנון. התכנון יכלול את התוכניות הבאות : תוכנית תיאום עם גורמי עירייה ו/או קבלני עירייה רלבנטיים תוכנית פריסת וחיבור ציוד התקשורת תוכנית עבודות תשתית תוכנית התקנה של ציוד התקשורת בתוך עמוד התאורה תוכנית חיבור למתח ההזנה ) מתח התאורה) תוכנית הקצאת כתובות. IP תוכנית הגדרות של ציוד התקשורת ובמיוחד הגדרות אבטחת מידע תוכנית שילוב ברשת העירייה ביצוע תיאומים לביצוע העבודות ככל שנדרש בדיקת תשתיות קיימות של העירייה שנדרש למערכת התקשורת וביצוע ניקוי של התשתית ככל שנדרש. במידה והבדיקות העלו שתשתית של העירייה לא תקינה, התיקון יתבצע על ידי קבלני העירייה, הזוכה מחוייב לשתף פעולה עם קבלני התשתית של העירייה ככל שנדרש לצורך תיקון התשתית ) מסירת דוח על הבעיה שהתגלתה במהל הבדיקה, סימון בשטח, ליווי העבודה בשטח וכד'), עבור עבודות התיאום והשיתוף פעולה העירייה לא תשלם לזוכה ביצוע עבודות תשתית נוספות לתשתיות תת קרעיות שיסופקו על ידי העירייה ככל שנדרש, כגון : צנרת בתוך עמודים, צנרת בתוך גובים, חלקי התקנה וכד'. 19

20 3.6. אספקת, הובלת והתקנת מרכיבי מערכת התקורת התקנת תשתית חשמל וחיבור המרכיבים לרשת החשמל של התאורה בעמוד התאורה פירוק והסרת מרכיבים המפריעים להתקנת המרכיבים של מערכת התקשורת ככל שיידרש על ידי העירייה. כל עבודות הפירוק, הסרה והפינוי יהיו על חשבון הזוכה ביצוע הגדרות, כיוונים ואינטגרציה של רשת התקשורת LAN ברשת העירייה וסיוע ככל שנדרש בחיבור/שילוב מרכיבי ) IP מצלמות וכו') למערכת התקשורת - יבוצע על חשבון הזוכה במכרז ביצוע בדיקות קבלה לכל רשת תקשורת LAN שתוקם. הבדיקות יתבצעו על ידי הזוכה במכרז בשיתוף העירייה ו/או נציגיה. יבוצע על חשבון הזוכה במכרז אספקת תיעוד של מערכת התקשורת, כולל תוכניות ASMADE.יבוצע על חשבון הזוכה. התיעוד יהיה כדלקמן : תכניות העדות Made" "As יהיו של כל העבודות שבוצעו על ידי הזוכה התכניות ישקפו נאמנה את המצב האמיתי של המערכת בשטח התוכניות יכללו את מיקום כל האלמנטים של המערכת בשטח, כולל צילומים התיעוד יכלול שרטוטים מכניים של מרכיבי המערכת התיעוד יכלול תכניות ביצוע עבודות תשתית ) צנרת, כבילה, גובים וכו') תוואי, אורך וכו'. התוכניות יוגשו גם על גבי תוכנית תשתית שתסופק על ידי העירייה ובמידה ולא קיים, התיעוד יהיה על גבי מפות ממוחשבות ו/או אורטופוטו שילקחו מהעירייה ו/או ממקורות מיפוי אחרים פריסת סיבים עד לרמת הסיב לאורך כל תוואי הפריסה, כולל : תרשימי ריתוכים ופריסת סיבים בלוחות חיבור הקבצים יוגשו ב- AUTOCAD וב- PDF ופורמטים נוספים בהתאם לקביעת העירייה שירותי תחזוקה ותיקונים באופן כללי שרותי תחזוקה ותיקונים יהיו במסגרת תחזוקה שנתית גלובלית מתן שירותי תחזוקה ותיקונים גלובליים לתקופה של 3 שנים ממועד מסירת מערכת תקשורת תהיה כלולה בעלות מערכת התקשורת וללא תוספת תשלום. תקופה זו תקרא תקופת האחריות מעבר לתקופת האחריות של ה- 3 שנים, לעירייה תהיה אופציה להאריך את תקופת שירותי התחזוקה והתיקונים הגלובליים בשנה ועד לסיום תקופת ההתקשורת של העירייה. עלות שירותי תחזוקה ותיקונים גלובליים לשנה ) 12 חודשים) מעבר לתקופת האחריות תהיה בסך של לא יותר מ- 3% מעלות הציוד שיכלל במסגרת שירותי התחזוקה והתיקונים הגלובליים, עלות הציוד תהיה בהתאם לסכום החשבוניות ששולמו לזוכה במכרז התחזוקה ושירותי התיקונים הגלובליים בתקופת האחריות ומעבר לתקופת האחריות יהיו בהתאם לדרישות המוגדרות בסעיף למרות האמור לעיל, בתקופה שמעבר לתקופת האחריות, העיריה רשאית להזמין תיקונים על פי קריאה למרכיבים שלא יכללו במסגרת התחזוקה השנתית הגלובלית.הזוכה במכרז מתחייב לבצע את כל פעולות התחזוקה והשרות בתנאים, דרישות ובלו"ז המוגדר בסעיף הזוכה במכרז מחוייב להגיש הצעת מחיר לביצוע התיקונים בפירוט של שעות עבודה וחומרים לא יאוחר מ- 3 ימי עבודה ממועד בקשתה של העירייה. הצעת המחיר תהיה בהתאם לעלות המרכיבים בהצעת הזוכה, כאשר הגדרת אספקת ו/או התקנת של מרכיב שמוגדר בכתב הכמויות תהיה גם עבור החלפה של המרכיב, במידה ולא קיים בכתב הכמויות, המחיר יהיה בהתאם למחירון המרכיבים/חלקי החילוף של היצרן בהנחה של 15%. מחיר שעת עבודה לטכנאי לתיקון על פי קריאה יהיה. 180 הזוכה יבצע את התיקון בקבלת צו עבודה ו/או הזמנה. זמני התיקון יהיו זהים לזמני התיקון המוגדרים בסעיף הזוכה יעמיד לרשות העירייה מוקד תקלות ותמיכה ) מוקד שירות) שאליו ניתן לפנות בהודעות על תקלות,מוקד השירות יפעל בימים ובשעות הבאים: בימי חול; ו בערבי שבתות וחגי ישראל. בכל מקרה, הספק ימנה נציג מטעמו שיהיה זמין טלפונית 24 שעות ביממה למקרה חרום/חריג זמני תיקון תקלות 20

21 תיקון תקלה במערכת התקשורת, יתבצע תוך 24 שעות ממועד קבלת הודעה מהעירייה על התקלה. התיקון יתבצע בכל ימות השנה, למעט זמני שבתות וחגים שלא יכללו במדידת הזמן של 24 שעות ) לא ימדדו השעות משעה 1300 בערב שבת/חג ומצאת השבת/חג עד ליום שלמחרת בשעה ( 08: שרותי התחזוקה יכללו גם את הפעילויות הבאות : אחזקת מלאי חלפים הנדרש לעמידה בזמני התיקון עדכון גרסאות תוכנות כיול, כיוונים והגדרות במערכת התקשורת מתן שירותי תמיכה תיעוד כל פעילויות התחזוקה במערכת התקשורת ביצוע כל טיפול שיבטיח את אבטחת המידע של מערכת התקשורת ביצוע כל טיפול במערכת שיבטיח בטיחות למשתמשים ולכל גורם אחר שיש לו נגיעה למערכת ) סביבה, הולכי רגל, כלי רכב וכד') אחזקה, ניהול ועדכון התיעוד ביצוע תיקונים, שינויים וכל עבודה אחרת שנדרשת עקב הצורך בביצוע עבודות תשתית של קבלני פיתוח של העירייה. באחריות הזוכה לבצע את כל העבודות בתיאום עם קבלני הפיתוח, על מנת לא לפגוע בפעילות התקינה של מערכת התקשורת. עבור עבודות אלו יהיה זכאי הזוכה במכרז לתשלום בנפרד ככלל, שירותי התחזוקה, כולל אבחון התקלה, תיקונה ובדיקת המערכת, יינתנו במקומות בהם מותקן הציוד הזוכה במכרז מתחייב להחליף בחדש ולהתקין באתרים על חשבונו, כולל אספקת חלקים, נסיעות וש"ע, כל פריט ומרכיב פגום ממרכיבי מערכת התקשורת כולה על כל מרכיביה הזוכה יעביר לחברה לבטחון באופן יזום דיווחים תקופתיים על התקלות ותיקונן, מדי כל רבעון, אשר יכילו בין היתר את תאריכי וזמני תיקון התקלות, רשימת חלפים שהוחלפו וכו' בכל תקלה הנוגעת לממשק של מערכת התקשורת עם מערכת התקשורת של העירייה, באחריות הזוכה במכרז לשתף פעולה ביוזמתו עם קבלני האחזקה של מערכות התקשורת העירונית על מנת לתקן את התקלה. במקרה של חילוקי דעות בין הזוכה לקבלני האחזקה על האחריות לטיפול בתקלה, הדבר יובא במידי להחלטת העירייה, הזוכה מתחייב לבצע כל החלטה של החברה לבטחון הזוכה במכרז יתקן כל תקלה בדרך היעילה והמהירה ביותר, לרבות אם יש צורך בשינוי בתכנון או בייצור למען הסר ספק, עלות שרותי האחזקה יכללו תשלום רישיונות תוכנה ע"ח הזוכה במכרז. 4. שלבים ולו"ז לביצוע עבודות 4.1. שלבים ולו"ז לתכנון והקמת מערכת התקשורת ס ' מ שלב ביצוע תכנון והגשת תוכנית לאישור העירייה ביצוע עבודות תשתית סיבים/נחושת במרחב הציבורי הערות במקרה שהעבודה הינה ביותר מ- 5 אתרים, עבור כל 5 אתרים יתווסף יום עבודה במקרה שהעבודה הינה ביותר מ- 5 אתרים, עבור לו"ז בימים קלנדריים לסיום העבודה 5 ימים ממועד קבלת הזמנה ו/או צו עבודה 10 ימים ממועד קבלת אישור

22 ס ' מ שלב כולל : בדיקת תשתית של העירייה לו"ז בימים קלנדריים לסיום העבודה העירייה לתוכנית הערות כל 5 אתרים יתווספו עד 10 ימי עבודה התקנת הציוד, הפעלה, אינטגרציה ובדיקות, כולל תיעוד ראשוני אספקת תיעוד סופי 14 ימים ממועד סיום עבודות תשתית במקרה שהעבודה הינה ביותר מ- 5 אתרים, עבור כל 5 אתרים יתווספו עד 14 ימי עבודה 7 ימים מסיום הפעלת המערכת.3.4 דרישות טכניות כלליות 5.1. מערכת התקשורת תהיה תקשורת IP ETHERNET מלאה מערכת התקשורת תשתלב במערכת התקשורת של העירייה תוך שמירה על הביצועים, האמינות,הזמינות ואבטחת מידע של מערכת התקשורת של העירייה מערכת ניהול ובקרה של מערכת התקשורת תהייה ככל האפשר אחודה עם מערכת הניהול והבקרה של מערכות התקשורת של העירייה. נכון להיום קיימות בעירייה 2 מערכות ניהול ובקרה, מערכת. CENTERITY ומערכת PRTG 5.4. תכנון מערכת התקשורת יכלול תכנון רוחבי פס המתאימים לביצועים הנדרשים להעברת מידע ברשת, לזמני התגובה הנדרשים ולזמן ההשהיה ברשת שלא יעלה על 50 msec מנקודת הקצה הרחוקה ביותר עד לצומת התקשורת של העירייה שאליה מחוברת מערכת התקשורת. צומת תקשורת יכול להיות : ארון תקשורת עם ציוד אקטיבי או גוב תקשורת המכיל קלוז'ר אופטי כל ציוד ותשתית תקשורת פסיבית ו/או אקטיבית חדשה שתותקן במערכת על ידי הזוכה תהיה מותאמת לקצב תקשורת של לפחות 1 Gbps לכל קו תקשורת/נקודת תקשורת ) למעט אם הוגדרו מבואות תקשורת בקצב נמוך יותר) כלל הסיבים במערכת התקשורת יהיו מסוג. Single Mode 5.7. בכוונת העירייה לאחד רשתות תקשורת על פלטפורמת תקשורת אחת, תוך שימוש בטכנולוגיות המאפשרות הפרדה וירטואלית מאובטחת, כדוגמת. MPLS מערכת התקשורת תאפשר את האיחוד והייצור של רשתות פרטיות וירטואליות מאובטחות מערכת התקשורת מיועדת להפעלה רצופה 24 שעות ביממה,7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה באמינות וזמינות מבצעית גבוהה כמפורט בהמשך כל מרכיבי מערכת התקשורת יפעלו במלוא הביצועים בכל תנאי הסביבה והתנאים הקיימים באתרים בהם הם מותקנים (במיוחד טמפרטורה, לחות, פיח, גשם, רוחות, שלג, ברקים, רעמים,קרינת שמש ואבק, חוף הים וכו') כל מרכיבי מערכת התקשורת המותקנים בחוץ (כולל בתוך עמוד תאורה) יהיו מותאמים לפעול במלוא הביצועים בתנאי חוץ,Outdoor עומדים בתקן IP66 לפחות. רכיבים ברזליים יהיו מגולוונים וצבועים בהתאם. ציוד המופעל בתנאי Outdoor יעבוד בטווח הטמפרטורה של לפחות : C

23 10 C-, בלחות יחסית 99 %,ללא ירידה בביצועים. במידה והוגדרו במכרז תנאי סביבה שונים עבור פריט/מרכיב ספציפי, העמידה בתנאי הסביבה תהיה בהתאם לדרישה הספציפית מערכת התקשורת לא תינזק, ותפעל במלוא הביצועים במקרים הבאים: כתוצאה מתנאי סביבה ומזג אוויר השוררים באזור לרבות תנאי קיצון :תאורה, יום, לילה, טמפרטורה, לחות, רוח, ברד, גשם, שלג, ברקים, רעמים, קרינת שמש וכו' תנאי קרינה EMI,RFI הקיימים באתר עמידה בתנאי סביבה כלל מרכיבי המערכת, הציוד, האביזרים, חלקי ההתקנה וכו' שיסופקו ויותקנו ע"י הזוכה חייבים לעמוד בתנאי הסביבה האופייניים והקיצוניים לאזור העיר ראשון לציון ) כולל חוף הים) ולעמוד בלפחות בתנאים המפורטים בסעיף זה רכיבים ברזליים יהיו מגולוונים וצבועים בהתאם ומוגנים מפני כל פגיעה של תהליך כימי ציוד המותקן בתוך עמוד תאורה, כאשר עמוד התאורה אטום ברמה של לפחות ) IP 65 כולל במיקום התקנת הציוד) יעמוד בדרישות המינימליות הבאות : טמפרטורת הפעלה : 5 C- עד 70 C+ ) ללא שימוש באיוורור אקטיבי) לחות: לחות יחסית עד% ציוד המותקן בעמוד תאורה שרמת אטימותו איננה ידועה טמפרטורת הפעלה : 5 C- עד 70 C+ ) ללא שימוש באיוורור אקטיבי) לחות: לחות יחסית עד% אטימות ברמה של.IP65 במידה והציוד איננו עומד ברמת אטימות זו ניתן להקשיח את הציוד בתכנון הנדסי שיאושר על ידי העירייה ובאופן שלא יפגע ביכולת התחזוקה אבטחת מידע דרישות אבטחת המידע יהיו בהתאם לדרישות המוגדרות במסמכי מכרז הגנות הציוד והמערכות יוגנו ממתחי יתר, מתחי מעבר, חבורים בקוטביות לא נכונה והפרעות אלקטרומגנטיות כמפורט בסעיף זה הגנה מחיבור בקוטביות הפוכה תעשה באמצעים אלקטרוניים מתח ישר עד 75 וולט לא יגרום כל נזק לציוד הציוד יעמוד במתחי מעבר של 250V למשך 50 מילישניות כל הכניסות והיציאות של כבלי תקשורת, בקרה ומתח ארוכים ו/או כבלים היכולים להיות חשופים לפגיעה ו/או הובלה של חשמל הנגרם מברק יהיו מוגנים באמצעות רכיבי arrestors מתאימים או מעגלים אלקטרוניים החדשים והמתקדמים ביותר נגד פגיעות ברקים ובכלל זה נכללים כל קווי החשמל, הבזק ו/או תקשורת ציבורית אחרת הזוכה במכרז יבצע את כל הנדרש להבטחת עמידת המערכת בפני פגיעות ברקים. לא ביצע הזוכה הגנה כנגד ברקים כאמור בסעיף זה והתרחש אירוע פגיעה בציוד מברקים, האחריות לתיקון תהיה של הזוכה ועל חשבונו המלא הארקה כל הציוד יוארק בצורה תקנית על ידי הזוכה. התנגדות חיבורי הארקה לנקודת הארקה המרכזית לא תעלה על 0.1Ω. במידה ונקודת ההארקה איננה תקינה, באחריות הזוכה לבדוק את נקודת ההארקה, במידה וימצא שנקודת ההארקה איננה תקינה, באחריות הזוכה לטפל אל מול חברת חשמל או אגף החשמל בעירייה לתיקון ההארקה זמינות ואמינות הזמינות של המערכת על כלל מרכיביה ולאורך כל חייה תהיה לפחות 99.99%,בכל זמן נתון לפחות 99.99% מכלל מרכיבי המערכת יהיו תקינים אמינות המערכת למשך כל אורך חייה תהיה כמפורט להלן: MTBF מחושב על פי תקן ידוע, לפריט ציוד בודד: לפחות 200,000 שעות או ספציפית בהתאם למוגדר לפריט במכרז MTTR לתיקון תקלות בשטח: לא יותר מ 120 דקות. 23

24 הזמן הנדרש לפעולתה התקינה של מערכת התקשורת בשלמותה על כלל מרכיביה הינו 12 שנים לפחות ממועד ההתקנה וההפעלה עבודות והתקנות דרישות ותנאים באחריות הזוכה לבצע עבודות והתקנות ככל שנדרש להקמת ותחזוקת מערכת התקשורת שיכללו בין היתר את הפעילויות הבאות : סיור שטח ללימוד אתר/מקום ההתקנה בהתאם לקביעת העירייה והתנאים לביצוע העבודה וכל מידע נוסף הנדרש לביצוע תכנון ולתיאומים עם כל גורם רלבנטי. סיורי השטח יתבצעו ככל שנדרש ועל חשבון הזוכה תכנון ההתקנה, כולל הכנת חומרים וכלים הנדרשים הכנת הציוד על כלל מרכיביו,בדיקת תקינותו ועמידתו במפרט הטכני של היצרן לפני ביצוע ההתקנות קבלת אישורים/היתרים הנדרשים על פי חוק מכל רשות/גורם רלבנטי ו/או על פי הנחיית העירייה אריזת הציוד כמפורט בכתב הכמויות, הובלתו למקום/אתר שבו תותקן מערכת התקשורת תאום עם גורמים נוגעים לביצוע העבודה ועם כל נציג ו/או מפקח של רשות ו/או גוף הנדרש לצורך ביצוע העבודה. לזוכה לא תהיה כל טענה על אי השלמת העבודה בזמן כתוצאה מאי התייצבות ו/או נוכחות הנציגים לעיל. באחריות הזוכה ליזום כל פעילות תיאום עם הגורמים הנוגעים תאום עם משטרת ישראל וקבלת אישורה לביצוע עבודות, כולל שכירת שוטרים, תיאום עם גורמי תשתית של העירייה וחיצוניים, תיאום עם קבלנים אחרים שיועסקו ע"י עיריית ראשון לציון, תיאום עם חברות/ספקים של מערכות אליהן נדרש להתממשק וכל גורם אחר שנדרש לצורך ביצוע ההתקנות וביצוע הנחיותיהם תשלום אגרות, היטלים וכל תשלום אחר שיידרש על ידי כל גורם לצורך התיאום ו/או הפיקוח והליווי. כל התשלומים כאמור לעיל יהיו על חשבונו המלא של הזוכה,העירייה לא תשלם תשלום נוסף הצבת אמצעי סימון ושילוט לצורך שמירה על בטיחות העבודה ובטיחות בתנועה, כולל אמצעים שידרשו על ידי משטרת ישראל העירייה ביצוע כל פעילות הערכות וההכנות הנדרשות לביצוע העבודות, לרבות: שטחי אחסון, הכשרת שטחי העבודה, חניות כלי רכב ומכונות עבודה, גידור, שילוט, אמצעי ניהול, פיקוח ובקרה על העבודות, יצירת מעברים חלופיים במקרה הצורך ועוד בדיקת וניקוי תשתיות וכל מרכיב אחר שיימסר על ידי העירייה לצורך שילוב במערכת. הזוכה מחויב בהתאם לקביעת העירייה להשתמש בתשתיות צנרת וגובים קיימים לצורך העברת כבילה וזאת על מנת להימנע בביצוע עבודות תת קרקעיות הסרת ופינוי תשתיות, ציוד ומרכיבים באתרים ושאין צורך בהם ו/או מפריעים לביצוע העבודות והכל בהתאם לקביעת והנחיות העירייה. ההסרה והפינוי ייעשו תוך הקפדה על בטיחות העובדים והאנשים באתר, כולל ניתוק חיבורי חשמל ומתח ואי השארת קצוות כבלים עם מתח "חי"/פעיל התקנת תשתית חשמל לחיבור ציוד התקשורת בעמוד התאורה בהתאם לחוק החשמל והנחיות העירייה קביעת והגדרות : SET-UP מכניים, חשמליים, תוכנתיים של המערכות והציוד ככל שנדרש התקנה פיזית של הציוד, הצבתו,קיבועו ופילוסו במקום, אספקה והתקנה של כל הפריטים המכניים וכל היתר הדרוש להשלמת העבודות המכניות הקשורות בהתקנה זו (גם אם לא נכללו במסמכי המכרז) והכל על חשבונו של הזוכה חיבור הציוד למקור החשמל ונקודת התקשורת ברשת העירייה. הביצוע של חיבור למקור החשמל בעמוד תאורה ) כולל : אביזרי חשמל שנדרשים: ממא"ת, מפסק פחת וכד') יהיה על חשבון הזוכה אישור של מהנדס חשמל בודק מוסמך על פי חוק של עבודות חשמל ועל חשבון הזוכה עבודות גימור. 24

25 עבודות סידור וחיזוק צנרת וכבלים כל עבודה אחרת הנדרשת להקמת והפעלת מערכת תקשורת שלמה, משולבת במערכת התקשורת של העירייה ותקינה במלואה. למען הסר ספק העירייה תשלם עבור הקמת מערכת התקשורת אך ורק את המרכיבים המוגדרים בכתב הכמויות, כל דבר אחר הנדרש עבור מערכת התקשורת יהיה על חשבון הזוכה במכרז ההתקנות לא יגרמו לפגיעה במקום התקנתם, במיוחד אי פגיעה בעמוד התאורה ובתכונותיו. כל עבודה חריגה הנדרשת לעבודות ההתקנה ) קדיחה, חיתוך,ריתוך וכו' ( תאושר על ידי העירייה במקרה שנדרש אישור רשות כלשהי לביצוע התקנה של מרכיב אחד או יותר, באחריות הזוכה להכין את הבקשות בשלב מוקדם ככל האפשר ולקבל את האישורים הנדרשים עפ"י כל דין. עירייה תסייע במידת האפשר בהשגת אישורי ההתקנה. זמן השגת אישור לא יהווה עילה לעיכוב בעבודות. הזוכה יתריע מראש על הצורך באישורים, באופן שימנע עיכוב בלוח הזמנים של העבודות. כל התשלומים, אגרות וכו' שידרשו מכל רשות ו/או גורם אחר רלבנטי לצורך ביצוע העבודות ו/או לקבלת היתר/אישור ו/או ביצוע תיאומים יהיו על חשבון הזוכה ללא כל טענה ו/או הסתייגות כלל העבודות, הסרות והתקנות תבוצענה תוך הקפדה ושמירה על כל כללי הבטיחות ותוך לקיחה בחשבון של כל אפשרות לפגיעה בבני אדם, כלי רכב ורכוש ההתקנות תבוצענה תוך מתן מענה להגנות כנגד ברקים, מתח וזרם יתר וכל תופעת מעבר ברשת החשמל העלולה לפגוע במערכות ההתקנות תבוצענה באופן שיבטיח התקנה חזקה ואמינה לאורך שנים והתקנה שתאפשר תחזוקה קלה ופשוטה של ציוד ותשתיות ההתקנות תבוצענה תוך מתן מענה לאפשרות פגיעה ונדלית,לתנאי סביבה ומזג אויר כגון: רוחות, גשמים, קרינת שמש ישירה,סופות חול, סחיפת קרקע, רעידות אדמה וכד' באחריות הזוכה לשלט ולסמן את הציוד/מערכות/צנרת/כבלים/אביזרים/מחברים וכו' בהתאם לתוכניות התיעוד. כל עבודות השילוט והסימון, כולל חומרים יהיו על חשבון הזוכה. הסימון והשילוט יהיה עמיד בשחיקה, בבנזין, בשמנים והשפעות חיצוניות של מזג אויר, השילוט בחוץ יותקן באופן שלא יוסר מתנאי הסביבה ו/או מתנאי הפעלה ו/או מתנאי מקום.אופן הסימון והשילוט יקבע על ידי העירייה כל העבודות המוגדרות לעיל בסעיף זה יתבצעו ללא תוספת תשלום מעבר למוגדר בכתב הכמויות. מערכת התקשורת, תשתית תקשורת פסיבית ואקטיבית דרישות טכניות 6.1. מערכת התקשורת תהיה מורכבת מהמרכיבים הבאים : תשתית תקשורת פסיבית הכוללת ו/או תכלול : צנרת וגובים צנרת תת קרקעית קיימת של העירייה ו/או שתסופק על ידי העירייה המשורשרת בין עמודי תאורה סמוכים ו/או מקשרת בין עמודי תאורה למרכזיית תאורה. הצנרת נכנסת אל תוך העמוד דרך בסיס הבטון של העמוד עד לתא האביזרים, כמוכן קיימת צנרת שיוצאת מהעמוד. הצנרת ברובה הינה מסוג קוברה דו שכבתי גמיש בקוטר של 50 מ"מ. הצנרת שתסופק תהיה ריקה מכבלים ו/או מלאה חלקית.בכבלים גובי חשמל/ תקשורת שדרכם עוברת צנרת לכבילת תאורה ולתקשורת. מעבר של כבילת תקשורת בגוב חשמל/תקשורת מחייבת הפרדה בהתאם לחוק החשמל צנרת נוספת הנדרשת להפרדה בין חשמל מתח נמוך למתח נמוך מאוד ) תקשורת) בתוך העמוד ובתוך גובי החשמל. צנרת זו תותקן על ידי הזוכה במכרז ללא תוספת תשלום. הצנרת תהיה בעלת נתונים טכניים זהים לצנרת החשמל (צנרת חשמל מחומר PVC קשיח, שרשורי דו שכבתי ותעמוד בדרישות ת י " 532 ( ייתכן שבמקומות מסויימים תהיה גם צנרת וגובים של תשתית תקשורת עירונית ושקיימת אפשרת להשתמש בה לצורכי מערכת התקשורת. הצנרת הינה צנרת PVC בתקן בזק ) יק"ע 13.5) בקוטר של 75/50 ס"מ..6 25

26 כבלי התקשורת יהיו נחושת ו/או סיב אופטי. השימוש בסוג הכבל יהיה בהתאם למרחקים בין ציוד התקשורת. מרחק של עד 100 מטר יעשה שימוש בנחושת ומעל 100 מטר יעשה שימוש בסיב אופטי ובהתאם לקביעת העירייה. החיבור הפיזי של מערכת התקשורת לרשת העירייה יתבצע על ידי העירייה, הזוכה במכרז אחראי להגיע עם הכבל עד לצומת התקשורת של העירייה. ככל שנדרש ובהתאם לדרישות שהוגדרו, מערכת התקשורת תכלול לוחות/ארוניות חיבור, מחברים. דרישות לכבילה מוגדרים בסעיפים 6.5 ו כבילה תשתית תקשורת אקטיבית תכלול: מתגי תקשורת תעשייתייפ שיותקנו בתוך עמודי התאורה כמפורט בסעיף המתג יכלול יכולת POE+ להזנת מצלמות ומרכיבי IP המוזנים בהזנת. POE - מתאמים אופטיים כמוגדר בסעיף 6.4 Transceiver Mini GBIC SFP ציוד אנרגיה : ציוד האנרגיה מיועד לספק את האנרגיה המתאימה ) מתח ( למתג התקשורת ולהזנת ה- +POE ממתח התאורה. ציוד האנרגיה יכול שיהיה מובנה בתוך מתג התקשורת או בנפרד ציוד האנרגיה כולל : אבירים, מחברים ועבודות חיבור יהיו כלולים בעלות מתג התקשורת. ציוד האנרגיה יחובר למתח התאורה על ידי חשמלאי מוסמך דרך ממא"ת מתאים וכל אביזר חשמלי אחר הנדרש. החיבור יעשה בהתאם לחוק החשמל והנחיות אגף החשמל של העירייה. כל העלויות של חיבור למתח התאורה יהיו כלולות בעלות אספקת והתקנת מתג התקשורת. ציוד האנרגיה יהיה מתאים לעבודה בתנאי OUTDOOR ומוגדר על ידי היצרן כציוד תעשייתי ) (INDUSTRIAL או צבאי. עלות אספקת והתקנת ציוד האנרגיה וחיבורו למתח התאורה ) חומרים ועבודה) יהיה כלול בעלות מתג התקשורת והעירייה לא תשלם כל תוספת נפרדת עבור ציוד האנרגיה. 26

27 תיאור כללי של מבנה מערכת התקשורת.6.2 מתגי תקשורת דרישות מתגי התקשורת יהיו בעיקרם מיועדים להעברת וידאו בתעבורת תקשורת גבוהה תוך שמירה על זמינות ואמינות גבוהה, זמן השהייה קצר ורציפות ווידאו חלקה ) תנועה לא מקוטעת וללא תופעות של תמונות שבורות) מתגי התקשורת במערכת התקשורת יהיו תואמים ויפעלו ביניהם באופן מושלם ותקין כמערכת אחת מנוהלת ומבוקרת והכוללת אבטחת מידע, המתגים יהיו תואמים גם למערכת התקשורת הקיימת של העירייה המתגים ישתלבו ברשת התקשורת העירונית ו/או ברשת המצלמות ו/או בכל רשת תקשורת אחרת שתקבע על ידי העירייה המתגים יהיו כוללים מרכיבי אבטחת מידע המתאימה לדרישות אבטחת המידע של מערכת התקשורת מתגי התקשורת יהיו מוגדרים על ידי היצרן כמתגים תעשייתיים. OUTDOOR המיועדים להתקנת ( INDUSTRIAL ).וכמתגים מתגי התקשורת יעמדו בתנאי הסביבה המוגדרים בסעיף מתגי התקשורת יותקנו בעמודי התאורה במקום בו תובטח: הבטיחות, חוזק ההתקנה, עמידה בתנאי הסביבה ומתן יכולת לתחזוקה נוחה, פשוטה ומהירה. במידה ובעמוד התאורה קיים תא אביזרים עבור ציוד מתח נמוך מאוד, כגון מצלמות, מתג התקשורת יותקן בתא האביזרים חיבורי כבילה ומחברים למתג יהיו ככל הניתן סטנדרטיים תוך שמירה על האטימות מתגי התקשורת יתאימו לארכיטקטורת התשתיות הפיזיות המאפיינות תשתית חשמל ובקרה של עמודי תאורה המבוססת על שרשור תשתיות,כמתואר בסעיף 6.2 לעיל ואפשרות לשילוב תשתית פיזית אחרת של תשתית תקשורת עירונית מערכת התקשורת צריכה להיות מתאימה לדרישות חוק החשמל על תקנותיו מתגי התקשרות יאפשרו חיבור ציוד דיגיטלי בטכנולוגיית TCP/IP שיותקן על עמודי התאורה למערכת התקשורת, כגון: מצלמות דיגיטליות, חיישני, IOT ציוד WIFI וציוד בקרה מתגי התקשורת יהיו מתוצרת יצרן ידוע מוכר ובעלי ניסיון מוכח של לפחות שנה בהתקנה בתוך עמודי תאורה או בסביבה דומה