untitled

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "untitled"

תמליל

1 OWNER S MANUAL נספח לספר נהג

2

3 בנספח זה לספר נהג סאנגיונג TIVOLI רוכזו נושאים ופרטים עדכניים ו/או נוספים המתייחסים לדגם.TIVOLI אנא קרא נספח זה בעיון על מנת שתוכל לתפעל את רכבך בצורה הטובה ביותר מתוך כוונה שתפיק מרכבך את המיטב. מומלץ לבצע את כל הטיפולים והתיקונים במרכזי השירות של רשת טלקאר, שמכירים את רכבך היטב ופועלים להבטיח את שביעות רצונך המלאה. אנו מודים לך על כך שרכשת רכב מתוצרתנו ואנו מאחלים לך נסיעה נעימה ובטוחה, והנאה שלמה מן השימוש ב- TIVOLI החדש שלך. חוברת זו מהווה חלק בלתי נפרד מן הרכב. אנא החזק אותה תמיד ברכב בצמוד לספר הרכב והעבר את ספר הרכב וחוברת זו לרוכש הבא של רכבך. מאחלת טלקאר חברה בע"מ

4 תוכן העניינים 00 מידע כללי ממדים מפרטים זיהוי הרכב מדריך מהיר (חלק קדמי) מדריך מהיר (חלק אחורי) מדריך מהיר (פנים - מושב הנהג) מדריך מהיר (פנים - אזור הקונסולה האנכית המרכזית) מדריך מהיר (פנים - תא המטען ומושבים אחוריים) מדריך מהיר (תא המנוע - דיזל) מדריך מהיר (תא המנוע - בנזין) מדריך מהיר (נוריות התראה וחיווי) תיבת הילוכים ומערכת הבלימה מערכת הבלימה AEBS (מערכת לבלימה עצמית במצבי חירום)* LKAS (מערכת סיוע לשמירת נתיב) מערכות נוחות I מתגי בקרה בתא הנוסעים מתג תאורה מערכות נוחות II לוח המחוונים צג... LCD 5-3

5 יחידה: מ"מ ממדים מבט חזית מבט על (1550) 1555 מבט אחורי מבט צד :1605) לא כולל גגון מטען) (1550) * ) ( : אופציה מידע כללי 0-1

6 * ) ( אופציה מפרטים (I) תיאורים מנוע דיזל 1.6 מנוע בנזין אורך כולל (מ"מ) 1798 רוחב כולל (מ"מ) גובה כולל (מ"מ) (1635: 1605 עם גגון מטען) 1870 :2WD,1950 :4WD 1410 :2WD,1515 :4WD 1389 :2WD,1489 :4WD 1970 :2WD,2060 :4WD 1490 :2WD,1600 :4WD 1474 :2WD,1574 :4WD כללי משקל הרכב הכולל (ק"ג) משקל עצמי של הרכב תיבת הילוכים אוטומטית תיבת הילוכים ידנית דלק דיזל בנזין 47 קיבולת מיכל הדלק (ל') G16DF D16DTF מנוע 1:10.5 / 4 1:15.5 / 4 מספר הצילינדרים/יחס דחיסה 1597 נפח כולל (סמ"ק) DOHC מבנה גל הזיזים 128 כ"ס / 6000 סל"ד 115 כ"ס / 4000~3400 סל"ד הספק מרבי 160 נ"מ / 4600 סל"ד 300 נ"מ / 2500~1500 סל"ד מומנט מרבי 50 ± 690 סל"ד 50 ± 690 סל"ד 50 ± 780 סל"ד 50 ± 780 סל"ד מנוע מהירות הסרק תיבת הילוכים אוטומטית תיבת הילוכים ידנית מערכת הקירור קירור מים / סחרור מאולץ קיבולת נוזל הקירור (ל') סוג סיכה משאבה בעלת ספיקה משתנה ושסתום סולנואיד,ON/OFF סחרור מאולץ קיבול שמן מרבי (ליטר) (ביציאה מהמפעל) - מגדש טורבו וסוג קירור מגדש טורבו, קירור אוויר 0-2 מידע כללי

7 מפרטים (II) תיאורים מנוע דיזל 1.6 מנוע בנזין תיבת הילוכים ידנית סוג מנגנון יחסי העברה סוג סוג מנגנון יחסי העברה דגם סוג סוג מנגנון מסוג דיסק הילוך ראשון הילוך שני הילוך שלישי הילוך רביעי הילוך חמישי הילוך שישי נסיעה לאחור הילוך ראשון הילוך שני הילוך שלישי הילוך רביעי הילוך חמישי הילוך שישי נסיעה לאחור ידית הילוכים ברצפת הרכב תיבת הילוכים אוטומטית אלקטרונית שישה הילוכים ידית הילוכים ברצפת הרכב AWD תיבת העברה מצמד (בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית) לפי דרישה סוג הידראולי (CSC) יבש עם דיאפרגמה יחידה מידע כללי 0-3

8 מפרטים (III) תיאורים מנוע דיזל 1.6 מנוע בנזין 1.6 הגה כוח סוג זווית היגוי פנימית חיצונית מסרק ומוט משונן (EPS) / MF סרן אחורי בלמים מתלים מיזוג אוויר סוג גל הינע מסוג בית סרן מסוג משאבת בלם ראשית מסוג מגבר כוח סוג בלמים בלם חניה מתלה קדמי מתלה אחורי קרר (קיבול) סוג מצבר / קיבול (V-AH) מתלה נפרד גלגלים קדמיים גלגלים אחוריים אירופה כללי עם מערכת ISG ללא מערכת ISG מסוג מפרק כדורי סוג IRDA מבנה כפול מסוג מגבר כוח בסיוע ואקום בלמי דיסק בלמי דיסק מסוג מכני מק'פרסון + קפיצי סליל מוט פיתול/מרובה חיבורים + קפיצי סליל 500) R-1234yf 30 ± גרם) 500) R-134a 30 ± גרם) / AGM / MF מערכת חשמל קיבול מתנע (V-KW) עם מערכת ISG ללא מערכת ISG 120A - 14V 140A - 14V 120A - 14V קיבול אלטרנטור (V-A) עם מערכת ISG ללא מערכת ISG 0-4 מידע כללי

9 זיהוי הרכב 4. מספר זיהוי 1. מספר מנוע מספר הזיהוי מוטבע על קיר האש בצד הנוסע. מנוע דיזל: מספר המנוע מוטבע על החלק התחתון של בלוק המנוע, בצד סעפת היניקה. 3. תווית זיהוי סוג A 2. מספר זיהוי גלוי סוג B מנוע בנזין: מספר המנוע מוטבע על החלק התחתון של בלוק המנוע, בצד סעפת היניקה. תווית הזיהוי ממוקמת על סף דלת הנהג. תווית זיהוי גלויה ממוקמת בלוח המכשירים, בצד הנהג. מידע כללי 0-5

10 מדריך מהיר (חלק קדמי) פנסים ראשיים עם נורות קסנון פנסי ערפל קדמיים מערכת לסיוע בחנייה I (מערכת לגילוי מכשולים מלפנים) וו גרירה קדמי מכסה תא המנוע מגב שמשה קדמית מודול מצלמה קדמי (FCM) גג שמש נעילת/שחרור נעילת הדלתות גלגלים וצמיגים המראה בפועל עשוי להיות שונה מהמתואר בתמונה שלמעלה. 0-6 מידע כללי

11 מדריך מהיר (חלק אחורי) אנטנה פנס בלימה עילי חלון עורפי מחומם מגב אחורי פנסים אחוריים נעילת/שחרור נעילת הדלת העורפית 7. תאורת לוחית רישוי 8. פנס ערפל אחורי 9. וו גרירה אחורי 10. מערכת לסיוע בחנייה (מערכת לגילוי מכשולים מאחור) 11. דלתית פתח התדלוק המראה בפועל עשוי להיות שונה מהמתואר בתמונה שלמעלה. מידע כללי 0-7

12 מדריך מהיר (פנים - מושב הנהג) פתיחת החלונות וסגירתם מתג בקרת המראות החיצוניות ידית פתיחת הדלת לוח מתגים שמאלי מתג תאורה מתגים בגלגל ההגה מתג בקרת נסיעת שיוט מתג צופר גלגל הגה פתיחה וסגירה של מכסה תא המנוע לוח המחוונים 13. תיבת נתיכים פנימית המראה בפועל עשוי להיות שונה מהמתואר בתמונה שלמעלה. בתמונה שלמעלה מתואר רכב שמצויד במערכת מפתח חכם ובמערכת אודיו/וידאו. יתכן שברכבך המראה יהיה שונה. 0-8 מידע כללי

13 מדריך מהיר (פנים - אזור הקונסולה האנכית המרכזית) מתגי המגבים והשטיפה מערכת שמע מתג מתג מערכת מיזוג האוויר מצית סיגריות ידית הילוכים שקע USB/AUX/HDMI.8 מתג חימום/אוורור המושב הקדמי 9. שקע חשמלי 10. תא כפפות 11. מתג מחמם גלגל ההגה* 12. מתג מערכת היגוי חכם 13. מתג מהבהבי חירום 14. חיווי לחגורות בטיחות אחוריות ולניתוק כרית האוויר של הנוסע* 15. מתג המראה בפועל עשוי להיות שונה מהמתואר בתמונה שלמעלה. בתמונה שלמעלה מתואר רכב שמצויד במערכת מפתח חכם ובמערכת אודיו/וידאו. יתכן שברכבך המראה יהיה שונה. מידע כללי 0-9

14 מדריך מהיר (פנים - תא המטען ומושבים אחוריים) ממיר מתח AC שקע חשמלי כיסוי אזור המטען כיסוי הרצפה של אזור המטען מתג מחמם המושב במושבים האחוריים מתג החלון בדלת אחורית ידית פתיחת הדלת מערכת ריסון לילד מושבים אחוריים המראה בפועל עשוי להיות שונה מהמתואר בתמונה שלמעלה מידע כללי

15 מדריך מהיר (תא המנוע - דיזל) בדיקת נוזל הקירור בדיקה והוספה של נוזל שטיפה בדיקת שמן מנוע הוספת שמן מנוע ניהול המצבר מסנן אוויר בדיקת נוזל בלמים/מצמד מסנן דלק נתיכים וממסרים המראה בפועל עשוי להיות שונה מהמתואר בתמונה שלמעלה. מידע כללי 0-11

16 מדריך מהיר (תא המנוע - בנזין) בדיקת נוזל הקירור בדיקה והוספה של נוזל שטיפה בדיקת שמן מנוע הוספת שמן מנוע ניהול המצבר מסנן אוויר בדיקת נוזל בלמים/מצמד נתיכים וממסרים המראה בפועל עשוי להיות שונה מהמתואר בתמונה שלמעלה מידע כללי

17 מדריך מהיר (נוריות התראה וחיווי) נורית אזהרה ללחץ שמן מנוע (D16DTF) נורית אזהרת חימום יתר של המנוע נורית אזהרת מפריד מים (D16DTF) נורית אזהרה להגה כוח חשמלי (EPS) נורית אזהרת מערכת הטעינה תזכורת לחגורת הבטיחות של הנהג נורית אזהרה לכרית אוויר נורית אזהרת מערכת הבלימה נורית אזהרה בדוק (AWD) 4WD נורית אזהרה לדלת פתוחה נורית אזהרת בקרת מנוע נורית אזהרת מפלס דלק נמוך נורית מצת להט/ נורית אזהרה (D16DTF) נורית אזהרת מערכת ABS נורית חיווי/אזהרה של מערכת ESP מצב ON (מחובר) נורית חיווי ניתוק מערכת ESP נורית אזהרה כללית נורית חיווי בדיקת המפתח החכם נורית אזהרת משבת מנוע/מפתח חכם נורית חיווי פעולה של פנס ערפל אחורי נורית חיווי ניתוק מערכת AEBS נורית אזהרת מערכת AEBS נורית חיווי פעולה של פנסי ערפל קדמיים נורית חיווי אורות דולקים נורית חיווי נועל ON במצב 4WD (פועל) חיווי מצב חורף נורית חיווי למצב Power נורית חיווי מוכנות של בקרת נסיעת שיוט נורית חיווי פעולה של בקרת נסיעת שיוט נורית חיווי מהבהבי פנייה/חירום נורית חיווי LKAS נורית חיווי אור גבוה בפנסים הראשיים נורית חיווי למערכת סייען האלומה הגבוהה *ESCL (נורית אזהרה לנעילה חשמלית של עמוד ההגה) נורית חיווי של מערכת ISG (בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית)* מידע כללי 0-13

18 הערה חשובה קרא בעיון את הספר והקפד לפעול על פי הנחיותיו. פסקאות הכוללות מידע בעל חשיבות מיוחדת סומנו בכותרות "אזהרה", "זהירות" ו-"הערה". אזהרה אזהרה סימול אזהרה בא לציין מצב מסוכן. התעלמות מאזהרה עלולה לגרום למוות או לפגיעה גופנית חמורה. זהירות זהירות סימול זהירות בא לציין מצב מסוכן. התעלמות מההוראות עלולה לגרום לפגיעה גופנית או נזק לרכוש. הערה חובה לציית לכך מסיבות בטיחות. הערה הערה מוסיפה מידע מיוחד המקל על ביצוע התחזוקה או מבהירה הוראה חשובה. כל המידע, האיורים והמפרטים שנכללו בספר זה מבוססים על מידע עדכני, הנכון למועד העברת הספר לדפוס. חברת סאנגיונג שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות את המפרטים או את התכנון בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וללא כל התחייבות. ייתכן שהרכב אינו עונה לתקנים או תקנות התקפים במדינות אחרות. לפני שתנסה לרשום את הרכב במדינה אחרת, בדוק את כל התקנות התקפות ובצע את כל השינויים הדרושים. בספר זה מתוארות אופציות ורמות גימור אותן מציעה החברה במועד הבאת ספר זה לדפוס. לפיכך ייתכן שחלק מהפריטים המתוארים אינם מתאימים לרכבך. בכל מקרה של ספק לגבי האופציות או רמות הגימור אל תהסס לפנות לחברת טלקאר לקבלת מידע עדכני. *: כוכבית הצמודה למידע מסוים המופיע בספר זה מציינת ציוד שאינו כלול במפרט הבסיסי של כל הדגמים (ציוד או מנועים אופציונליים, דגמים מיוחדים למדינה מסוימת וכו'). חברת סאנגיונג אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה משימוש בחלפים ואביזרים בלתי מקוריים. חלפים ואביזרים בלתי מקוריים אינם נבחנים ומאושרים על ידי סאנגיונג. חברת סאנגיונג אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה משימוש בחלפים ואביזרים בלתי מקוריים. לגבי שינויים בתכנון המוצר כדי להבטיח את הרמה הגבוהה ביותר של איכות ובטיחות, אנו מיישמים בכלי הרכב באופן קבוע חידושים שפותחו במסגרת פעילויות המחקר והפיתוח שלנו. מאחר והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, ייתכן שחלק מהחומר המופיע בספר זה לא יהיה ישים לרכבך מידע כללי

19 מתגי בקרה בתא הנוסעים לוח מתגים בקונסולה העילית מתגי המגבים והשטיפה מערכת שמע/אודיו וידאו* מתג התאורה מתגים בגלגל ההגה לשליטה על מערכת השמע מתגי מערכת שמע/אודיו וידאו לוח מתגים מרכזי מתג הפעלת מיזוג האוויר שקעי *HDMI,USB מתג התנעה מתגי בקרת נסיעת שיוט* מתג חימום/אוורור מתג חימום/אוורור מתגי חלונות מושב הנוסע* מושב הנהג* מצית סיגריות שקע חשמלי חשמליים המראה בפועל עשוי להיות שונה מהמתואר בתמונה שלמעלה. בתמונה שלמעלה מתואר רכב שמצויד במערכת מפתח חכם ובמערכת אודיו/וידאו. יתכן שברכבך המראה יהיה שונה. לוח מתגים שמאלי ידית פתיחת מכסה תא המנוע לוח מתגים (בדלת הנהג) מתגי בקרה בתא הנוסעים 4-1

20 לוח לחצנים שמאלי מתג לניתוק מערכת *ESP (ניתוק מערכת (ESP מתג *4WD LOCK מתג כוונון גובה אלומת הפנסים הראשיים* מתג לניתוק ההתראה על גילוי מכשול מלפנים* לוח לחצנים מרכזי מתג לניתוק מערכת *ISG מתג מצבי הנסיעה* (מתג (W P E מתג ממיר מתח *AC מתג מחמם גלגל ההגה* מתג *LKAS חיווי לחגורות בטיחות אחוריות ולניתוק כרית האוויר של הנוסע* מתג מהבהבי מתג הגה חכם חירום 4-2 מתגי בקרה בתא הנוסעים

21 מתג תאורה חיישן לתאורה אוטומטית וגשם* וכן FCM (מודול מצלמה קדמית) מודול מצלמה קדמי חיישן תאורה וגשם אוטומטי חיישן משולב לתאורה אוטומטית/ חיישן גשם מתג התאורה מתג פנסי ערפל מתג התאורה מתג זה משמש להפעלה וכיבוי של התאורה (פנסים ראשיים, אורות אחוריים, פנסי חנייה, תאורת לוחית הרישוי, מהבהבי הפנייה ומתג פנסי ערפל להפעלה וכיבוי של פנסי הערפל פנס בלימה עילי פנסי בלימה מהבהב פנייה תאורת נסיעה לאחור אור אחורי ופנס בלימה תאורת לוחית רישוי אור אחורי/(תאורת יום)* מהבהב פנייה פנס ראשי (אלומה נמוכה) פנס ראשי (אלומה גבוהה) פנס ערפל קדמי* פנס ערפל אחורי* מתגי בקרה בתא הנוסעים 4-3

22 תאורת יום* בכלי רכב שמצוידים בתאורת יום, כדי לשפר את הנראות של רכבך למשתמשים אחרים בדרך, הפנסים הראשיים יידלקו באופן אוטומטי כשמעבירים את מתג ההתנעה ממצב ACC למצב ON או כשמתניעים את המנוע. אופן הפעולה של תאורת היום כשמתג ההתנעה במצב ON (בין אם המנוע פועל ובין אם לאו), תאורת היום מאירה באופן קבוע, כל עוד לא מפעילים את פנסי הערפל או את הפנסים הראשיים. למרות שלתאורת היום ולפנסי החנייה אותן נורות, הרי שתאורת היום מאירה באור בהיר מזה של פנסי החנייה. כשתאורת היום פועלת, מאירים גם האורות האחוריים ותאורת לוחית הרישוי. תאורת היום אינה מאירה כאשר: מתג ההתנעה במצב ON מתג ההתנעה במצב ACC הפנסים הראשיים או פנסי הערפל מאירים כשהרכב עצר, מתג התאורה מנותק ובלם החניה מופעל. הערה גם בכלי רכב שמצוידים בתאורה אוטומטית, אופן הפעולה של תאורת היום דומה. תאורת לוחית רישוי תאורת יום* (אותו מיקום כמו פנסי החנייה) זהירות הפעל את הפנסים הראשיים בשעת נסיעה באזורים חשוכים כגון מנהרות. אור אחורי 4-4 מתגי בקרה בתא הנוסעים

23 תאורה אוטומטית* ללא מודול מצלמה קדמי עם מודול מצלמה קדמי החיישן מזהה את כמות הגשם ומפעיל בהתאם, באופן אוטומטי, את מגבי השמשה הקדמית (לפרטים נוספים על פעולת המגבים עיין בנושא "מתגי המגבים והשטיפה"). כשמתג התאורה נמצא במצב AUTO מזהה חיישן התאורה והגשם האוטומטי את עצמת התאורה בסביבה בה נוסעים ובהתאם מפעיל או מכבה באופן אוטומטי את הפנסים הראשיים והאור האחורי. מצב AUTO זהירות אסור לנקות את החיישן בדטרגנט או שעווה. בתנאי ערפל או שלג וכן ביום גשום או מעונן, יש להפעיל את הפנסים ידנית. זמן התאורה משתנה בהתאם לאקלים, עונות השנה ותנאי הסביבה. ציפוי המגן מפני שמש מפחית את חדירת האור לתא הנוסעים ועלול להטעות את מערכת התאורה. חברת סאנגיונג ממליצה להשתמש בהתקן זה לשעות הזריחה והשקיעה. בשגרה, הפעל או כבה את הפנסים הראשיים או האורות האחוריים באופן ידני. הפעל את הפנסים הראשיים בשעת נסיעה באזורים חשוכים כגון מנהרות. ביום סגריר אל תסמוך על ההפעלה האוטומטית. הפעל או כבה את הפנסים הראשיים או האורות האחוריים באופן ידני. כאשר מסובבים את המתג למצב,AUTO התאורה הפנימית, האורות האחוריים והפנסים הראשיים עשויים להבהב למשך פרק זמן קצר מאוד. זו תופעה רגילה המופיעה כשהמערכת מזהה את המצב האוטומטי. חיישן תאורה וגשם אוטומטי* זהירות אסור לנער את החיישן או לפגוע בו. הדבר עלול לפגוע בתקינות פעולתו. בדרכים משובשות, ייתכן שבשל טלטולי הדרך, פעולתה של התאורה האוטומטית לא תהיה תקינה. הערה במצב AUTO (של מתג התאורה ומתג המגבים), כשחיישן הגשם מפעיל את המגבים, מופעלים גם הפנסים הראשיים. בכלי רכב עם מודול מצלמה קדמי, אם מסיטים את ידית מתג התאורה כלפי לוח המכשירים בזמן שמתג התאורה במצב,AUTO מופעלת המערכת של סייען האלומה הגבוהה.(HBAS) (נורית החיווי של מערכת ) HBAS ( מאירה בלוח המחוונים) מתגי בקרה בתא הנוסעים 4-5

24 הערה משך ההשהיה להפסקת פעולה של האלומה הגבוהה לאחר מעבר לאלומה נמוכה - לאחר מעבר לאלומה נמוכה, אם האלומה הגבוהה הופעלה על ידי מערכת סייען האלומה הגבוהה,(HBA) האלומה הגבוהה תפסיק לפעול לאחר מספר שניות. כשהמערכת החכמה של סייען האלומה הגבוהה (HBA) פועלת, התנאים למעבר חזרה לאלומה נמוכה הם: מערכת HBAS מגלה כלי רכב מלפנים שהאורות שלהם אינם פועלים התגלו אורות של כלי רכב שמתקרבים ממול - התגלתה תאורת רחוב, או שהתגלו מקורות אור אחרים בצידי הדרך - התגלתה תאורה במנהרה - מהירות הנסיעה אינה עולה על 25 קמ"ש מערכת סייען אלומה גבוהה *(HBAS) מערכת HBAS מחליפה באופן אוטומטי את האלומה הגבוהה של הפנסים הראשיים באלומה הנמוכה כדי לא לסנוור נהגים של כלי רכב שמתקרבים ממול, בנתיב הנגדי או של כלי רכב שנוסעים לפני רכבך. * :HBAS מערכת סייען אלומה גבוהה איך להפעיל את מערכת HBAS 1. דחוף את ידית מתג התאורה קדימה, לעבר המנוע, כדי להפעיל את מערכת.HBAS נורית חיווי מערכת HBAS מצב AUTO 1. העבר את מתג התאורה למצב.AUTO כשמערכת HBAS פועלת, מאירה נורית החיווי של מערכת HBAS בלוח המחוונים. זהירות מערכת HBAS עלולה שלא לפעול בתנאים הבאים: כשהפנסים של הרכב המתקרב ממול, או של הרכב שלפני רכבך, ניזוקו. כשהרכב המתקרב ממול, או הרכב שלפני רכבך, מוסתרים בשדה הראייה שלך. כשעל השמשה הקדמית הצטברה, למשל, שכבה של אבק או שלג, היא התכסתה באדים, יש עליה מדבקה או שהיא ניזוקה. כשהמרכב של הרכב המתקרב ממול, או של הרכב שלפני רכבך, מוסתר חלקית בצומת או בכביש מפותל. כשנוהגים באזור של עבודות בדרך, שיש בו חומרים מחזירי אור ומקורות אור. כשיש לפני רכבך מקור אור או השתקפות דומים לפנסים ראשיים. תנאי הפעולה מערכת HBAS פועלת כשמתקיימים כל התנאים הבאים. מערכת HBAS הופעלה הרכב נוסע במהירות של 35 קמ"ש לפחות הסביבה חשוכה והמערכת קובעת שעכשיו לילה. אין כלי רכב שמתקרבים ממול ולא נוסעים אחרי רכב אחר. 4-6 מתגי בקרה בתא הנוסעים

25 (פנסים ראשיים מאירים) מתג תאורה (מערכת HBAS פועלת*) הפנסים הראשיים, פנסי הסימון הצדדיים, האורות האחוריים, תאורת לוחית הרישוי, פנסי הערפל הקדמיים (אם המתג של פנסי הערפל הקדמיים במצב פעולה) ושאר הפנסים הפנימיים מאירים. (אורות אחוריים מאירים) פנסי החנייה, האורות האחוריים, תאורת לוחית הרישוי, פנסי הערפל ותאורת לוח המכשירים נדלקים. (מצב הפעלה אוטומטית של התאורה מופעל) הפנסים הראשיים והאורות האחוריים נדלקים וכבים באופן אוטומטי בהתאם לעצמת אור השמש אותה מנתח חיישן התאורה האוטומטית. (אורות כבויים) כל האורות כבויים. הגנה על המצבר (כיבוי אוטומטי של התאורה) כדי למנוע פריקה של המצבר יישמע אות התרעה אם פותחים את דלת הנהג כשהאור האחורי מאיר ושולפים את המפתח ממתג ההתנעה. בעקבות סגירת הדלת יכבה האור האחורי באופן אוטומטי (כשמתג התאורה במצב,ON אם שולפים את המפתח ממתג ההתנעה כשכל הדלתות סגורות, כבה האור האחורי כדי להגן על המצבר. אולם, אם פותחים דלת ומעבירים את מתג התאורה למצב,OFF ולאחר מכן שבים ומעבירים אותו למצב,ON ימשיך האור האחורי להאיר גם לאחר שסוגרים את הדלת). כדי לשוב ולהפעיל את האור האחורי, הכנס את מפתח ההתנעה למתג ההתנעה. לחילופין, העבר את מתג התאורה למצב OFF ולאחר מכן שוב למצב.ON מתגי בקרה בתא הנוסעים 4-7

26 מתג פנס ערפל אחורי כשהפנסים הראשיים מאירים, בעקבות סיבוב של המתג למצב, פנס הערפל האחורי מאיר והמתג חוזר למצב של פנסי הערפל הקדמיים. פנסי הערפל הקדמיים ופנס הערפל האחורי מאירים בו-זמנית. הפעלת מהבהבי הפנייה הימניים הערה כאשר מהבהבי הפנייה פועלים, תהבהב בהתאם נורית חיווי מהבהבי הפנייה בלוח המחוונים. אלומה גבוהה של פנסים ראשיים להפעלת האלומה הגבוהה של הפנסים הראשיים לחץ על הידית לכיוון לוח המכשירים כשהפנסים הראשיים מאירים באלומה הנמוכה. נורית החיווי של האלומה הגבוהה ) ), המותקנת בלוח המכשירים, תאיר כשהפנסים הראשיים מאירים באלומה הגבוהה. מתג פנסי ערפל קדמיים כשהפנסים הראשיים או פנסי החנייה מאירים, בעקבות סיבוב של המתג למצב מאירים הפעלת מהבהבי הפנייה השמאליים פנסי הערפל הקדמיים. בכלי רכב המצוידים בתאורת יום, פנסי הערפל מאירים כשמתג ההתנעה במצב ON ומעבירים את מתג פנסי הערפל למצב פעולה. תאורת יום: רק במקומות שבהם החוק מחייב תאורת יום בכלי רכב שמצוידים בתאורת יום, תאורת היום תאיר באופן אוטומטי או פנסי החנייה כשמעבירים את מתג ההתנעה ממצב.ON למצב ACC הארה במהלך עקיפה ללא קשר למצב מתג האורות, אם תמשוך את הידית לכיוון גלגל ההגה ותחזיק אותה במצב זה, אור הדרך (האור הגבוה) יאיר כל עוד הידית נמצאת במצב זה. נורית חיווי אור הדרך מאירה במצב זה בלוח המחוונים. אזהרה האלומה הגבוהה פוגעת בראות של כלי הרכב הנמצאים מלפנים. כדי לשמור על הבטיחות, השתמש באלומה הגבוהה של הפנסים הראשיים רק בתנאים של חשיכה מוחלטת, בהם קשה להבחין בתוואי הדרך. 4-8 מתגי בקרה בתא הנוסעים

27 לוח מחוונים רגיל לוח המחוונים * לוח המחוונים המופיע בתמונה הוא של רכב שמצויד בתיבת הילוכים ידנית ובכל התוספות, ייתכן שהמראה בפועל ברכבך יהיה שונה מד סל"ד 2. נורית חיווי למהבהב פנייה שמאלי 3. מד טמפרטורת נוזל קירור 4. חיווי מצב תיבת ההילוכים 5. מד דלק.6 צג LCD 7. נורית חיווי למהבהב פנייה ימני 8. מד מהירות 9. נורית חיווי אור גבוה בפנסים הראשיים 10. נורית חיווי לפנס ערפל אחורי 11. נורית אזהרה לבדיקת מפתח חכם 12. נורית חיווי פנסי ערפל קדמיים 13. נורית חיווי תאורה 14. נורית אזהרת מהירות 120 קמ"ש (GCC) 15. נורית חיווי מוכנות של בקרת נסיעת שיוט 16. נורית חיווי בקרת נסיעת שיוט 17. נורית אזהרת משבת מנוע/ מפתח חכם 18. נורית אזהרת נעילה חשמלית של עמוד ההגה (ESCL) 19. נורית אזהרה להגה כוח חשמלי (EPS) 20. A. תזכורת להידוק חגורת הבטיחות (במושב הנהג) B. תזכורת להידוק חגורת הבטיחות (במושב הנהג ובמושב הנוסע הקדמי) 21. נורית אזהרה לכרית אוויר 22. נורית אזהרת מערכת הבלימה.23 נורית אזהרה 4WD CHECK.24 נורית חיווי 4WD LOCK 25. נורית אזהרת מערכת AEBS 26. נורית אזהרה כללית 27. נורית אזהרה למפלס דלק נמוך 28. נורית אזהרת מערכת ABS 29. נורית חיווי לניתוק מערכת ESP 30. נורית חיווי/אזהרה של מערכת ESP 31. נורית אזהרה לדלת פתוחה 32. נורית חיווי מצתי להט (בכלי רכב עם מנוע דיזל) 33. נורית אזהרה של מערכת הטעינה 34. נורית אזהרה ללחץ שמן מנוע 35. נורית אזהרת חימום יתר של המנוע 36. נורית חיווי ניתוק מערכת AEBS 37. נורית חיווי למצב Power 38. נורית חיווי של מערכת ISG (בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית) 39. חיווי מצב חורף 40. נורית אזהרת מפריד המים והמשקעים (בכלי רכב עם מנוע דיזל) 41. נורית אזהרת בקרת מנוע לוח המחוונים 5-1

28 נורית אזהרת מערכת *AEBS נורית חיווי ניתוק מערכת *AEBS נורית חיווי *LKAS נורית האזהרה של מערכת AEBS מאירה כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב.ON הנורית מאירה במשך פרק זמן קצר ואחר כך כבית. מאירה באופן קבוע: אירעה תקלה במערכת AEBS מהבהבת: מערכת AEBS במצב פעולה (מהבהבת במשך 5 שניות בלבד במקרה של התנגשות אפשרית) נורית החיווי לניתוק של מערכת AEBS מאירה כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב.ON הנורית מאירה במשך פרק זמן קצר ואחר כך כבית. הנורית מאירה כשמנתקים את מערכת EBS כדי לציין שהמערכת נותקה. הערה החיווי עשוי להופיע גם כשמנתקים את מערכת.ESP OFF בלחיצה על מתג ESP נורית החיווי של מערכת LKAS מאירה כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב.ON הנורית מאירה במשך פרק זמן קצר ואחר כך כבית. כאשר לחצן LKAS (מערכת סיוע לשמירת נתיב) נלחץ, נורית החיווי כוננות של מערכת LKAS (לבנה) תאיר בלוח המכשירים, וכשמערכת LKAS מופעלת, סמל ההפעלה (ירוק) יידלק 5-2 לוח המחוונים

29 צג LCD לוח מחוונים רגיל מתג ( ) TRIP מתג ( ) SET כשבצג ה- LCD מופיעים מונה מרחק הנסיעה וצריכת הדלק הממוצעת, ניתן לאפס אותם בלחיצה ממושכת על מתג.SET כשבצג ה- LCD מצוינת עצמת התאורה של לוח המכשירים אפשר לשנות אותה (רמות 1~6) בלחיצה קלה על מתג.SET כשבצג ה- LCD מופיעה הטמפרטורה החיצונית, ניתן להחליף את יחידות המדידה (מעלות צלסיוס או פרנהייט) בלחיצה ממושכת על מתג.SET לוח מחוונים Supervision לוח המחוונים 5-3

30 סדר המצבים I (בכלי רכב עם לוח מחוונים רגיל) בצג ה- LCD מופיע מידע חשוב ביחס לרכב, ובעקבות כל לחיצה קלה (של פחות משנייה אחת) על מתג TRIP מוחלפים המצבים לפי הסדר הבא. לחצן ) ( Trip - מעבר בין תפריטים לחצן ) ( Set - בחירה/איפוס *TPMS צריכת דלק רגעית נסיעה B צריכת דלק ממוצעת צריכת דלק רגעית נסיעה A טמפרטורה חיצונית צריכת דלק רגעית שעון דיגיטלי טמפרטורה חיצונית צריכת דלק רגעית On/ *AEBS Off צריכת דלק רגעית עצמת תאורה (6 ~ 1) צריכת דלק רגעית מפלס *FCW צריכת דלק רגעית טווח נסיעה טמפרטורה חיצונית צריכת דלק רגעית איפוס נסיעה (B) איפוס נסיעה (A) מצב הגדרות מתג ON/OFF שינוי רמת תאורה קצרה: הגדרות ארוכה: הדרגה הבאה ( ) (לאחר שחולף פרק זמן מסוים מבלי שמבצעים שום פעולה, שב להופיע השעון הדיגיטלי.) החלפה של יחידות טמפרטורה 5-4 לוח המחוונים

31 תיאור המצבים I (בכלי רכב עם לוח מחוונים רגיל) לנהיגה נוחה ובטוחה, למד להכיר את המצבים השונים של צג ה- LCD. שעון דיגיטלי / טמפרטורה חיצונית / צריכת דלק רגעית כשהמספר האחרון מהבהב, לחץ על מתג TRIP כדי להשלים את הכוונון בכל שלב ניתן לסיים את הכוונון בלחיצה ממושכת על מתג.TRIP הערה אם מסירים את המצבר ומתקינים אותו מחדש, או אם מחליפים את המצבר במהלך טיפול ברכב, יש לכוונן את השעון הדיגיטלי מחדש. : צריכת הדלק הרגעית מחושבת ומוצגת על פי מרחק הנסיעה וכמות הדלק שנצרך. המידע מוצג בנסיעה במהירות גבוהה מ- 10 קמ"ש. טווח החיווי הוא 0~30 (ליטר למאה ק"מ) והוא מוצג תמיד בצג ה- LCD. מאחר ומדובר בתרשים עמודות, לא ניתן לאפס את החיווי. : כוונון השעון הדיגיטלי כדי לעבור למצב הכוונון: לחץ לחיצה ממושכת על מתג SET כשהמספר המתאים מהבהב, לחץ לחיצה קלה על מתג :SET בעקבות כל לחיצה יגדל המספר ב- 1 לחץ לחיצה ממושכת על מתג :SET המספר יאופס (0) בעקבות לחיצה קלה על מתג,TRIP יהבהב המספר הבא. : בצג ה- LCD מופיעה הטמפרטורה החיצונית. כדי להחליף את יחידות הטמפרטורה (מעלות צלסיוס או מעלות פרנהייט), כשמופיע המצב של הטמפרטורה החיצונית לחץ לחיצה ממושכת על מתג.SET זהירות בהתאם לתנאי המנוע והנהיגה, ייתכן שהטמפרטורה המצוינת בצג תהיה שונה מעט מהטמפרטורה החיצונית בפועל. לוח המחוונים 5-5

32 נסיעה / A טמפרטורה חיצונית / צריכת דלק רגעית : הערך המרבי של נסיעה A הוא ק"מ. כשעוברים את הערך המרבי, המרחק מאופס (0.0 ק"מ). נסיעה / B טמפרטורה חיצונית / צריכת דלק רגעית : הערך המרבי של נסיעה B הוא 9999 ק"מ. כשעוברים את הערך המרבי, המרחק מאופס (0.0 ק"מ). : מצב זה מציין את צריכת הדלק הממוצעת, אשר מחושבת על סמך הכמות הכוללת של הדלק שנצרך ומרחק הנסיעה מאז האיפוס (-.--). צריכת הדלק מוצגת בליטר ל- 100 ק"מ. כשהמנוע פועל, גם אם הרכב במצב נייח, צריכת הדלק הממוצעת מחושבת ברציפות. איפוס של צריכת הדלק הממוצעת כשהמצב של צריכת הדלק הממוצעת מוצג, לחץ על מתג SET לחיצה ממושכת. החיווי יאופס ל- _. והחישוב של הערך יתחיל מחדש. לאחר שמתדלקים את הרכב, צריכת הדלק הממוצעת מאופסת באופן אוטומטי ברגע שמהירות הנסיעה עולה על 1 קמ"ש. הערה אם מוסיפים כמות קטנה של דלק, ייתכן שצריכת הדלק הממוצעת לא תאופס. 5-6 לוח המחוונים

33 טווח נסיעה / טמפרטורה חיצונית / צריכת דלק רגעית / *TPMS צריכת דלק רגעית AEBS* On/Off צריכת דלק רגעית : המצב של טווח הנסיעה מציין את המרחק המשוער שניתן לנסוע בכמות הדלק שנותרה במיכל, על סמך צריכת הדלק הממוצעת והמידע שהצטבר ביחס לדפוסי הנהיגה. טווח החיווי הוא 0~1500 ק"מ, וכשהמרחק המשוער קטן מ- 50 ק"מ מוצג הסמל ---. זהירות בשל שיפועי הדרך ותנאי הנהיגה ברכב, כמות הדלק שנותרה במיכל בפועל עשויה להיות שונה מהכמות המוערכת על ידי מחשב הנסיעה. מומלץ, לפיכך, לתדלק עוד לפני שנורית האזהרה למפלס דלק נמוך מאירה. : מצב TPMS מציין את לחץ האוויר בצמיגים, כפי שהוא נמדד על ידי החיישנים. במצב,TPMS אם במשך 15 שניות לא לוחצים על מתג TRIP או על מתג,SET השעון הדיגיטלי שב באופן אוטומטי להופיע בצג. הערה לפרטים נוספים עיין בקטע העוסק במערכת TPMS בפרק זה. : כשמערכת ההצתה במצב,ON בחר בלוח המחוונים בהגדרות משתמש, סיוע בנהיגה ומערכת AEBS כדי להפעיל את מערכת AEBS ולהעביר אותה למצב של מוכנות לפעולה. כדי לנתק את המערכת, בטל את הבחירה במערכת AEBS בתפריט שבלוח המחוונים. כשמנתקים את המערכת מאירה בלוח המחוונים נורית החיווי לניתוק של מערכת.AEBS אפשר לבדוק אם המערכת פועלת או מנותקת בעזרת תפריט הגדרות המשתמש שבלוח המחוונים. אם נורית החיווי מאירה ברציפות כשמערכת AEBS פעילה, דאג שהרכב ייבדק במוסך סאנגיונג מורשה. לוח המחוונים 5-7

34 מפלס *FCW צריכת דלק רגעית : מערכת FCW משתמשת בנתונים מהמצלמה של LDWS כדי להבטיח מרחק בטוח מהרכב שלפנים ומספקת לנהג אזהרה קולית במקרה של אפשרות להתנגשות חזיתית. כדי לקבוע את הרגישות של מערכת FCW ולקבוע אחת משלוש האפשרויות - תגובה מאוחרת,(Late) רגילה (Normal) או מוקדמת (Early) - כשמערכת ההצתה במצב ON בחר בהגדרות,(Settings) סיוע בנהיגה Assist),AEBS,(Driving רמת FCW מתפריט ההגדרות של לוח המחוונים. כשקובעים לגבי מערכת FCW את רמת הרגישות המוקדמת,(Early) המערכת מפיקה התראות מוקדם. אם חשים שההתראה מוקדמת מדי, אפשר לשנות את הרגישות ולקבוע את רגישות המערכת לרגילה.(Normal) בחר באפשרות תגובה מאוחרת (Late) רק שעומס התעבורה קל והרכב נוסע במהירות נמוכה. אם הרכב שמלפנים בולם בצורה פתאומית, ייתכן שייווצר רושם שההתראה מופקת מאוחר מדי, גם אם המערכת נקבעה במצב מוקדם.(Early) הגדרת רמת FCW (רגישות) לחיצה קצרה על לחצן :SET בחירת תפריט רמת FCW לחיצה ארוכה על לחצן :SET בחירת רמת FCW בין 2 1, ו- 3 לפי הסדר תאורה / צריכת דלק רגעית : מצב זה מציין את רמת עצמת התאורה.(6~1) כדי לכוונן את הבהירות, במצב של עצמת התאורה לחץ לחיצה קלה על מתג.SET אפשר לבחור דרגת בהירות של 1 עד 6. במצב של עצמת התאורה, אם במשך 5 שניות לא לוחצים על מתג TRIP או על מתג,SET השעון הדיגיטלי שב באופן אוטומטי להופיע בצג. 5-8 לוח המחוונים

35 מערכת הבלימה 1 2 נוריות אזהרה וחיווי שקשורות למערכת הבלימה 3 4 נורית חיווי ניתוק מערכת AEBS נורית אזהרת מערכת AEBS נורית חיווי ניתוק מערכת ESP נורית אזהרה למערכת ESP נורית אזהרה למערכת EBD נורית אזהרת מערכת הבלימה נורית אזהרת מערכת ABS ידית בלם חנייה מתג לניתוק מערכת ESP דוושת בלם 14 המראה בפועל עשוי להיות שונה מהמתואר בתמונה שלמעלה. תיבת הילוכים ומערכת בלימה 6-1

36 AEBS (מערכת לבלימה עצמית במצבי חירום)* המערכת לבלימה עצמית במצבי חירום (AEBS) מסייעת לנהג למנוע התנגשות אפשרית ולצמצם את חומרת הפגיעה בהתנגשות שאי אפשר למנוע. המערכת מגלה את המרחק בין רכבך לרכב שמלפנים, או להולך רגל, בעזרת מצלמה ומזהירה את הנהג באמצעות התראה חזותית וקולית בהתאם לרמת הסיכון להתנגשות. המערכת משפרת את השליטה על הבלימה על מנת להגן על הנוסעים. הפעלת המערכת כשמערכת ההצתה במצב,ON בחר בלוח המחוונים בהגדרות לוח המחוונים, סיוע בנהיגה ומערכת AEBS כדי להפעיל את מערכת AEBS ולהעביר אותה למצב של מוכנות לפעולה. כדי לנתק את המערכת, בטל את הבחירה במערכת AEBS בתפריט שבלוח המחוונים. כשמנתקים את המערכת מאירה בלוח המחוונים נורית החיווי לניתוק של מערכת.AEBS נורית אזהרת מערכת AEBS נורית חיווי ניתוק מערכת AEBS כשמנתקים את המערכת מאירה נורית האזהרה של מערכת AEBS בלוח המחוונים. אפשר לבדוק אם המערכת פועלת או מנותקת בעזרת תפריט הגדרות המשתמש שבלוח המחוונים. אם נורית החיווי מאירה ברציפות כשמערכת AEBS פעילה, דאג שהרכב ייבדק במוסך סאנגיונג מורשה. הנורית מאירה כשמערכת AEBS מנותקת, או כשמנתקים את מערכת ESP בלחיצה על מתג.ESP OFF אפשר לבדוק אם המערכת פועלת או מנותקת בעזרת תפריט הגדרות לוח המחוונים שבלוח המחוונים. אם נורית החיווי לניתוק של מערכת AEBS מאירה ברציפות, דאג שהרכב ייבדק במוסך סאנגיונג מורשה. זהירות מטעמי בטיחות, הפעל את מערכת AEBS או הפסק את פעולתה רק כשהרכב במצב נייח. אם מנתקים את מערכת ESP כשמערכת AEBS פעילה, תנותק גם מערכת AEBS ותפריט AEBS לא יהיה זמין בלוח המחוונים. 6-2 תיבת הילוכים ומערכת בלימה

37 קביעת הרגישות של מערכת FCW כדי לקבוע את הרגישות של מערכת FCW ולקבוע אחת משלוש האפשרויות - תגובה מאוחרת,(Late) רגילה (Normal) או מוקדמת (Early) - כשמערכת ההצתה במצב ON בחר בהגדרת לוח מחוונים Setting),(Cluster סיוע בנהיגה Assist),(Driving רמת FCW מתפריט ההגדרות של לוח המחוונים. התראות ואמצעי בקרה של מערכת AEBS מערכת AEBS מזהירה את הנהג באמצעות התראות חזותיות וקוליות, בהתאם לרמת הסיכון להתנגשות, כשהרכב שמלפנים בולם בצורה פתאומית, כשרכבך מתקרב יתר על המידה לרכב שמלפנים או במקרה של סכנת פגיעה בהולך רגל. המערכת משפרת את השליטה על הבלימה על מנת להגן על הנוסעים. קטגוריה התראת התנגשות (רמה 1) התראת התנגשות (רמה (2 בלימת חירום (רמה 3) עצירת הרכב צג LCD בלוח המחוונים רמת הסיכון לפגיעה בחלק האחורי של הרכב שמלפנים הערה כברירת מחדל שנקבעה במפעל, הרגישות של מערכת FCW היא רגילה.(Normal) כשקובעים לגבי מערכת FCW את רמת הרגישות הרגילה,(Normal) המערכת מפיקה התראות מוקדם. אם חשים שההתראה מוקדמת מדי, אפשר לשנות את הרגישות ולקבוע את רגישות המערכת לרגילה (Normal) או מאוחרת.(Late) - זהירות אם הרכב שמלפנים בולם בצורה פתאומית, ייתכן שייווצר רושם שההתראה מופקת מאוחר מדי, גם אם המערכת נקבעה במצב רגיל.(Normal) זמזם התרעה סדרה של 7 צלילים במשך שנייה אחת צליל רציף צליל רציף - - תנאי הפעולה מערכת AEBS פעילה לאחר שמפעילים את המערכת באמצעות התפריט שבלוח המחוונים וכאשר מתקיימים התנאים הבאים: גילוי של הולך רגל: בנסיעה במהירות של 8 קמ"ש עד 60 קמ"ש התראת התנגשות מלפנים: בנסיעה במהירות של 8 קמ"ש עד 180 קמ"ש. בקרת הרכב בקרה מלאה של הבלמים במהלך בלימת טרום-התנגשות תפוקת הבלימה נשמרת במשך 2 שניות לאחר עצירת הרכב תיבת הילוכים ומערכת בלימה 6-3

38 תנאי הפעולה לאחר שמפעילים את מערכת AEB (בלימה עצמית במצבי חירום), המערכת פועלת כרגיל כאשר: מערכת AEB הופעלה מערכת ESP פעילה זיהוי תקין של הולכי רגל וכלי רכב אחרים מלפנים אושר על ידי מצלמת FCM (מודול מצלמה קדמית) מהירות הנסיעה גבוהה מ- 8 קמ"ש ונמוכה מ- 60 קמ"ש אזהרה בנהיגה במהירות של 60 קמ"ש ומעלה, מערכת AEBS אינה יכולה למנוע התנגשות בעזרת מערכת וייתכן שבלימת החירום (רמה 3) לא תהיה זמינה. רכבך עלול להתנגש ברכב אחר, או לפגוע בהולך רגל אפילו אם הבקרה של בלימת חירום (רמה 3) מופעלת), בהתאם לתנאי הדרך - בנהיגה בדרך ישרה או בפניות מתונות, גם במהירות של עד 60 קמ"ש. בנהיגה בדרך ישרה או בפניות מתונות, במהירות של עד 180 קמ"ש, רק ההתראות החזויות והקוליות מופקות, והבקרה של בלימת החירום אינה זמינה. אם מערכת AEBS מגלה הולך רגל בנהיגה במהירות של 70 קמ"ש ומעלה, הבקרה של בלימת החירום אינה מופעלת. תנאי הפסקת פעולה לאחר שמפעילים את מערכת AEB (בלימה עצמית במצבי חירום), פעולתה של המערכת נפסקת באופן אוטומטי ומערכת AEB מנותקת כאשר: מערכת AEB מנותקת מערכת ESP מנותקת מהירות הנסיעה נמוכה מ- 8 קמ"ש או גבוהה מ- 60 קמ"ש הנהג מסובב את גלגל ההגה מעבירים את ידית בורר ההילוכים למצב P או למצב R לוחצים על דוושת ההאצה 6-4 תיבת הילוכים ומערכת בלימה

39 אזהרה מערכת AEBS היא אמצעי עזר בלבד. היא נועדה לסייע לנהג במקרי חירום קיצוניים ואין לראות בה ערובה לבטיחות בכל תנאי. מערכת AEBS אינה מזהה את כל מצבי החירום. מערכת AEB (בלימת חירום עצמית) אינה מופעלת בכל הנסיבות. הימנע מלבחון את המערכת על בני אדם או עצמים. התוצאה עלולה להיות פציעות קשות ואף מוות. מערכת AEBS אינה בולמת את הרכב באופן אוטומטי ואינה יכולה למנוע התנגשות אפשרית. הנהג אחראי תמיד לתמרון בטוח ולשליטה ברכב. הקפד לשמור על מרחק ביטחון ובמידת הצורך האט את מהירות הנסיעה בלחיצה על דוושת הבלם. מערכת AEBS מגלה את המרחק בין רכבך לבין רכב אחר או הולך רגל מלפנים, בהתאם למהירות הנסיעה ותגובות הנהג, וקובעת את הפעולה המתאימה ביותר. מערכת AEBS נעזרת במודול המצלמה הקדמית כדי לזהות את תנאי הנהיגה. כשנוהגים בתנאים שבהם המצלמה אינה יכולה לפעול היטב, ייתכן שפעולתה של המערכת לא תהיה תקינה. מערכת AEB (בלימת חירום עצמית) מופעלת באופן אוטומטי, כברירת מחדל, כשמעבירים את מערכת ההצתה למצב,ON ואפשר לנתק את המערכת באופן ידני מתפריט ההגדרות שבלוח המכשירים. נוסעים שאינם חגורים עלולים להיפצע בבלימות החירום שמבצעת מערכת AEB ובאחריותך לנקוט אמצעי זהירות מתאימים ולנהוג ברכב בזהירות רבה. הערה מערכת AEB (בלימת חירום עצמית) נמצאת במצב של מוכנות לפעולה כדי שתוכל להגיב במצבי חירום (מסוכנים. המערכת מסייעת להגיב במהירות כשהנהג לוחץ על דוושת הבלם. כשמערכת AEB (בלימת חירום עצמית) מופעלת, היא מספקת כוח בלימה אופטימלי להאטת הרכב. לאחר שמצב החירום (המסוכן) חולף, מערכת AEB (בלימת חירום עצמית) מפסיקה להתערב בבקרת הרכב. ההתראה הראשונית מופקת במהירות של עד 180 קמ"ש. זהירות מערכת AEBS אינה יכולה לגלות את הפריטים הבאים: אופניים וכלי רכב בעלי שני גלגלים מבנים, מעברים עיליים, מנהרות, מעקות בטיחות, מתקנים לתשלום אגרה, מכולות וכדומה עצים, גדרות חיות, פנסי רחוב, רמזורים, גדרות הפרדה, תמרורים, שלטים של תחנות אוטובוס וכדומה מעברי חציה, כניסות למנהרות ויציאות מהן, סימונים בדרך, שטחים מוצלים מתחת למעברים עיליים מבנים (בניגוד לכלי רכב) זהירות יש לנהוג בזהירות רבה גם כאשר לא מוצגות הודעות התראה ולא מושמעים צלילי התראה. יש לנהוג בהתאם לתנאי הדרך ולהיזהר מהתנגשות במהלך בלימת חירום. זהירות מערכת AEBS אינה יכולה לגלות הולכי רגל: שאינם ניצבים זקוף שפחות מ- 70% מגופם גלויים בתמונה שמצלם מודול המצלמה הקדמית, ושאר חלקי גופם מוסתרים על ידי עצמים בסביבה שנמצאים מחוץ לזווית הראייה של המצלמה הקדמית תיבת הילוכים ומערכת בלימה 6-5

40 הערה כשמערכת AEBS מופעלת היא עוברת למצב של מוכנות לפעולה על מנת שתוכל להגיב במהירות במצבי בקרה קריטיים. מערכת AEBS היא אמצעי עזר לבלימה והיא מספקת כוח בלימה אופטימלי במצבים של בלימת חירום. פעולתה של מערכת AEBS נפסקת כשהנהג לוחץ על דוושת ההאצה או מסובב את ההגה במהירות במצב חירום. פעולתה של מערכת AEBS נפסקת לאחר מצב החירום. זהירות במקרים הבאים, ייתכן שמערכת AEBS לא תגיב באופן הרגיל, או שיקרו תקלות: בנסיעה במדרון תלול או בפניות חדות בנסיעה בתנאים מסוימים שגורמים לרעידות עזות של הרכב בנהיגה אחרי רכב שהאורות האחוריים שלו כבויים בנהיגה אחרי רכב שהאורות האחוריים שלו אינם סימטריים כשרכב או הולך רגל מתפרצים לדרך לפני רכבך כשיש בעלי חיים לפני רכבך או כשרכב מתקרב בנתיב הנגדי כשרכב מתקרב או נוסע לאחור כשיש הולך רגל שמתמזג בסביבה או מפגין התנהגות חריגה כשיש רכב בעל צורה לא אופיינית כשיש שינויים מהירים בתאורה, למשל בכניסה למנהרה ויציאה ממנה כשלא ניתן להבחין בצורה של עצמים בסביבה מוצלת, מתחת מעבר עילי כשהראות גרועה, למשל כשיורד שלג או גשם כבד טל או אדי מים מכסים את השמשה הקדמית כשמודול המצלמה הקדמית אינו יכול לפעול כשורה בשל השתקפויות בשמשה הקדמית מתוך הרכב (מעצמים מונחים על לוח המכשירים) כשקשה מאוד לזהות כלי רכב אחרים והולכי רגל בשל ראות גרועה 6-6 תיבת הילוכים ומערכת בלימה

41 אזהרה היזהר שלא לסכן את נוסעי הרכב בבלימת חירום. גם בתנאים שבהם עלולה להתרחש התנגשות, אם הנהג לוחץ על דוושת הבלם, מערכת AEBS עלולה שלא לפעול. גם במקרה של תקלה במערכת,AEBS ניתן לבלום את הרכב כרגיל. במקרה זה, התפקוד של בלימת חירום אינו זמין. מערכת AEBS זמינה רק כשנוהגים ברכב קדימה וניתן לגלות כלי רכב והולכי רגל מלפנים. המערכת אינה יכולה לגלות בעלי חיים או הולכי רגל שמגיעים ממול, בנתיב הנגדי. מערכת AEBS אינה יכולה לגלות כלי רכב שנעים או חונים בניצב לכיוון הנסיעה של רכבך. תקלת מערכת אם סמל ההתראה מוצג (מופיע במשך פרק זמן מסוים), אירעה תקלה במערכת.AEBS דאג שהרכב ייבדק במוסך סאנגיונג מורשה. כשנורית האזהרה של מערכת ESP מאירה, ייתכן שגם סמל ההתראה של מערכת AEBS יוצג. אזהרה מערכת AEBS היא אמצעי עזר לנוחות הנהג. הנהג אחראי תמיד לתמרון בטוח ולשליטה ברכב. אסור בהחלט לנהוג ברכב בצורה פזיזה ומסוכנת, תוך הסתמכות על מערכת.AEBS הקפד לשמור על מרחק ביטחון ובמידת הצורך האט את מהירות הנסיעה בלחיצה על דוושת הבלם. בנסיבות מסוימות, ייתכן שיופקו התראות מיותרות ויבוצעו בלימות שלא לצורך. בשל מגבלות המערכת, חיישני המערכת עלולים שלא לזהות באופן מלא תנאים מורכבים וייתכן שלא יופקו התראות שהיו צריכות להינתן ולא תופעל בלימה. רכבך עלול להתנגש ברכב שמלפנים אם הוא יעצור באופן פתאומי, מפני שכוח הבלימה שתפעיל המערכת לא יספיק לבלימת חירום. תיבת הילוכים ומערכת בלימה 6-7

42 מגבלות המערכת מערכת AEBS היא אמצעי עזר לנוחות הנהג. הנהג אחראי תמיד לתמרון בטוח ולשליטה ברכב. מערכת AEBS נעזרת במודול המצלמה הקדמית כדי לזהות את תנאי הנהיגה. כשנוהגים בתנאים שבהם המצלמה אינה יכולה לפעול היטב, ייתכן שפעולתה של המערכת לא תהיה תקינה. במקרים הבאים, ייתכן שמערכת AEBS לא תגיב באופן הרגיל, או שיקרו תקלות. בנהיגה לילית מאחורי רכב שהאורות האחוריים שלו כבויים, או שהתאורה האחורית שלו היא א-סימטרית כשיש שינויים מהירים בתאורה עקב כניסה למנהרה ויציאה ממנה כשנוסעים ברכב על משטח בלתי יציב בשל מגבלות המערכת, החיישנים אינם יכולים לזהות באופן מלא תנאים מורכבים מערכת AEBS אינה יכולה לגלות כלי רכב בצורה תקינה כאשר: עדשת המצלמה או משטח הזכוכית שבחזית המצלמה מלוכלכים או מוסתרים על ידי עצמים אחרים יורד שלג או גשם כבד ישנן הפרעות אלקטרומגנטיות בנהיגה בשטח, על בורות ומהמורות, בשטח הררי בעל שיפוע משתנה (קטן עד משמעותי) בנהיגה באזור שמתבצעות בו עבודות בדרך, בחצייה של מסילות רכבת, בכבישים שמפוזרים בהם עצמים מתכתיים בנהיגה בחניון תת-קרקעי או במגרש חנייה מקורה כשיש לפני הרכב עצמים בעלי מבנה צר, דוגמת אופנוע או אופניים כשיכולת הצילום של המצלמה נפגעת בשל תאורה אחורית, החזרת אור או חשיכה, למשל קווי המתאר של הרכב שמלפנים אינם נמצאים בשדה הראייה של המצלמה כשהרכב שמלפנים הוא רכב מיוחד, דוגמת משאית שמובילה מטען בעל צורה ייחודית או גרור 6-8 תיבת הילוכים ומערכת בלימה

43 זהירות זהירות זהירות נסיעה בפנייה בשל מגבלות המערכת, במהלך נסיעה בפנייה, חיישני המערכת עלולים שלא לזהות באופן מלא כלי רכב בנתיב נסיעתך וייתכן שיופקו התראות שווא או שלא יופקו התראות שהיו צריכות להינתן ולא תופעל בלימה. הקפד לנהוג בזהירות ובמידת הצורך האט את מהירות הנסיעה בלחיצה על דוושת הבלם. בנסיעה בפנייה, עלולה מערכת AEBS לזהות כלי רכב בנתיב אחר כרכב שנוסע לפני רכבך, להפיק התראות שווא ולבלום שלא לצורך. הקפד לנהוג בזהירות ובמידת הצורך האט את מהירות הנסיעה בלחיצה על דוושת הבלם. במקרה זה, לחץ על דוושת ההאצה כדי למנוע בלימה. התאם את מהירות הנסיעה לתנאי התעבורה בפועל. נהיגה בדרך הררית בנהיגה בדרך הררית, עלולה מערכת AEBS שלא לזהות כלי רכב באופן מלא, וייתכן שיופקו התראות שווא או שלא יופקו התראות שהיו צריכות להינתן ולא תופעל בלימה. הזיהוי של כלי רכב מלפנים עלול להתאחר וכתוצאה מכך תופעל בלימה פתאומית. הקפד לנהוג בזהירות ובמידת הצורך האט את מהירות הנסיעה בלחיצה על דוושת הבלם. תיבת הילוכים ומערכת בלימה 6-9

44 זהירות זהירות אזהרה כשרכבך גורר רכב אחר או גרור, נתק את מערכת AEB בעזרת תפריט ההגדרות שבלוח המחוונים. אם הבלמים יופעלו במהלך גרירה, יציבות הרכב עלולה להיפגע. נהג בזהירות כאשר מרווח הגחון של הרכב שמלפנים גבוה, או כשהוא מוביל מטען שחורג לאחור. עלולים להתפתח מצבים מסוכנים. זהירות אם רכב עצר לפני הרכב שמלפנים והרכב שמלפנים יוצא מנתיב הנסיעה, מערכת AEBS עלולה שלא להגיב בזמן. גילוי כלי רכב עליך לשמור על דריכות רבה בנהיגה אחרי רכב שמוביל מטען חורג, או בעל מרווח גחון גבוה, מפני שמערכת AEBS עלולה שלא לפעול כשורה. מעבר נתיב כשרכב עובר מהנתיב הסמוך לנתיב נסיעתך, ייתכן שהמערכת לא תזהה אותו עד שייכנס לאזור הגילוי של החיישן. נהג בזהירות רבה שכן החיישן עלול שלא לגלות רכב שמתפרץ בצורה פתאומית. אזהרה כשמובילים את הרכב על משאית, ברכבת או באונייה, יש לנתק את מערכת.AEB (מערכת AEB עלולה לפעול בהתאם לאופי הפעלת הרכב במהלך ההובלה) 6-10 תיבת הילוכים ומערכת בלימה

45 LKAS (מערכת סיוע לשמירת נתיב) LKAS מערכת הפעלת מערכת LKAS (מערכת סיוע לשמירת נתיב) היא טכנולוגיה לסיוע בתפעול הרכב המגלה כלי רכב לפנים על-ידי שימוש ב- FCM (מודול מצלמה קדמית), וכשהמערכת מגלה שהרכב עוזב את הנתיב הנוכחי ללא הפעלת חיווי של שינוי נתיב, הרכב יזהיר את הנהג באופן חזותי וקולי באמצעות LDWS (מערכת להתראה על סטייה מנתיב), ואם הרכב ממשיך לסטות מהנתיב, הרכב ימשיך לשמור על הנתיב הנוכחי על-ידי לקיחת הפיקוד תוך שימוש במערכת EPS (הגה כוח אלקטרוני). כשהרכב חוצה את קווי הסימון של הנתיב, מערכת LDWS תזהיר את הנהג באמצעות התראות חזותיות וקוליות. * :LKAS מערכת סיוע לשמירת נתיב. * :LDWS מערכת להתראה על סטייה מהנתיב. גילוי סטייה מנתיב כשמהבהב פנייה אינו פועל (ESP הצגת הודעת אזהרה ויצירת התראה קולית (בקרת היגוי כניסת הרכב לנתיב רגיל תנאים לפעולה מערכת LKAS מופעלת כשמתקיימים התנאים הבאים: נקבע מצב LKAS רגיל או LKAS פעיל בנסיעה במהירות של 60 קמ"ש עד 175 קמ"ש מודול המצלמה הקדמית (FCM) מזהה קווי נתיב הן משמאל והן מימין הכביש ישר או מעוקל ושטוח מהבהב פנייה לא הופעל הרכב נוסע בכיוון הפוך למהבהב הפנייה תיבת הילוכים ומערכת בלימה 6-11

46 הפעלת מערכת LKAS אזהרה בזמן הנסיעה, ה- LKAS אינה מבקרת ברציפות את נהיגת הרכב ויש להשתמש בה רק כסיוע להיגוי. באחריות הנהג לנהוג ברכב בצורה בטוחה ולהפעיל את גלגל ההגה כנדרש. אין לבצע תמרוני היגוי חדים בזמן שמערכת LKAS מבקרת את הרכב. מערכת LKAS עשויה שלא להתחיל לפעול, או שהיא תנותק, בתנאי דרך וסביבה שאינם מתאימים. כשמערכת ההצתה במצב,ON לחץ על המתג כדי להפעיל את המערכת. לאחר הפעלת המערכת, נורית החיווי של מערכת LKAS מאירה בלוח המחוונים. כשמערכת LKAS פעילה, בעקבות לחיצה נוספת על המתג המערכת מנותקת ונורית החיווי של מערכת LKAS כבית. נורית חיווי LKAS לאחר הפעלת מערכת,LKAS נורית החיווי של מערכת LKAS מאירה בלוח המחוונים לבן: LKAS במצב כוננות ירוק: LKAS במצב מופעל זהירות אסור להתקין אביזרים כלשהם או להכהות את אזור השמשה הקדמית בסביבת המראה הפנימית. LKAS מגלה את גבולות הנתיב תוך שימוש במצלמה המותקנת בצד הפנימי של השמשה הקדמית ומבקרת את גלגל ההגה כדי להבטיח שהרכב נשאר בתחומי נתיב הנסיעה. מערכת LKAS עשויה שלא להתחיל לפעול, או שהיא תנותק, אם היא אינה מצליחה לזהות את סימוני הנתיב. הקפד לשמור על דריכות מיוחדת כאשר מערכת LKAS אינה מגלה את סימוני הנתיב. אין להסיר אף חלק של מערכת LKAS ואין לחבוט בה. אין להניח על לוח המכשירים עצמים מחזירי אור (דוגמת ניירות לבנים או מראות). האור המוחזר מהמשטחים האלה יכול לגרום להפעלת המערכת כשאין בה צורך. אם עצמת הקול של מערכת השמע גבוהה מדי, אתה עלול שלא לשמוע את צלילי ההתראה. אם אתה נוהג ללא החזקת גלגל ההגה במשך זמן רב מדי, ה- LKAS תפסיק לפעול באופן אוטומטי אחרי התראת "ידיים על ההגה". נדרשת זהירות מיוחדת כשה- LKAS מופעלת בזמן נסיעה במהירות גבוהה. ייתכן שהסיוע להיגוי לא יספיק כדי להחזיק את הרכב בנתיב. אזהרה מערכת LKAS מסייעת לנהג למנוע סטייה בלתי מכוונת של הרכב מנתיב הנסיעה. אסור בהחלט לנהוג ברכב בצורה פזיזה ומסוכנת, תוך הסתמכות על מערכת.LKAS הקפד לנהוג בזהירות ולשים לב לתנאי הדרך תיבת הילוכים ומערכת בלימה

47 כשמערכת ההצתה במצב,ON הנהג יכול לקבוע תפקודים בלוח המחוונים (הגדרות לוח מחוונים סיוע בנהיגה הגדרות.(LKAS (הגדרות משתמש שלב 3) אם הנהג בוחר בהגדרות תפריט,LKAS מוצגות שלוש אפשרויות; LKAS,LDWS רגיל, ו- LKAS פעיל. הנהג יכול לבחור ולהשתמש באחת מהן. מערכת להתראה על סטייה מנתיב (LDWS) התראה על סטייה מנתיב הוא תפקוד המספק התראה בלבד כשהרכב סוטה מהנתיב. הגדרות LKAS רגיל סיוע לשמירה על נתיב הוא תפקוד המסייע להיגוי כדי שהרכב לא יסטה מהנתיב שלו כשהוא קרוב לקו סימון הנתיב. כשהרכב נוסע במרכז הנתיב, לא קיימת כמעט פעולה כלשהי של גלגל ההגה. אבל, כשהרכב מתקרב לגבול הנתיב, התפקוד מסייע להיגוי על-ידי בקרת גלגל ההגה כדי לשמור על מרכז הנתיב. הגדרות LKAS פעיל התפקוד של הסיוע הפעיל לשמירה על הנתיב מרחיב את התפקוד של בקרת LKAS (מערכת סיוע לשמירה על נתיב) המסייעת בהפעלת ההיגוי כדי לשמור את הרכב במרכז הנתיב. אזהרה המערכת להתראה על סטייה מנתיב אינה מסייעת בהיגוי. האחריות להפעלה בטוחה ובטיחותית של הרכב מוטלת על הנהג. כאשר LDWS מפעילה את ההתראה, אל תסובב את גלגל ההגה במהירות גדולה יותר כפי הצורך. ה- LDWS אינה מפעילה התראה אם מהירות הרכב היא 60 קמ"ש או פחות או אם לא התגלו סימוני נתיבים. תיבת הילוכים ומערכת בלימה 6-13

48 התראה מוצגת כשמערכת LKAS פועלת ומתקיימים כל התנאים הבאים: מהירות הנסיעה 60 קמ"ש או פחות מודול המצלמה הקדמית (FCM) אינו מזהה קו נתיב בצד שמאל או בצד ימין היא מוצגת כשהמערכת מזהה את הנתיב הימני בלבד. מוצגת כשמערכת LKAS במצב מנותק. היא מוצגת כשהתנאים לפעולת LKAS לא מתקיימים. היא מוצגת כשמערכת LKAS פועלת ויכולה לבקר את גלגל ההגה.(EPS) היא מוצגת כשפעולת מערכת LKAS מבוטלת בזמן פעולה. היא מוצגת כשמערכת LKAS פועלת ולא יכולה לבקר את גלגל ההגה (EPS) (לא הצליחה לגלות את הנתיב). כשהנהג מפעיל את הרכב עבור פרק זמן שתוכנן מראש מבלי לגעת בגלגל ההגה, תופיע התראת "ידיים על ההגה". חיווי התראת "ידיים על ההגה" יכול להיות מוצג בהתאם לתנאי דרך משתנים. הקפד להפעיל את הרכב באופן בטיחותי כששתי הידיים אוחזות כל הזמן בגלגל ההגה. היא מוצגת כשהמערכת מזהה את הנתיב השמאלי בלבד תיבת הילוכים ומערכת בלימה

49 היא מוצגת למשך 5 שניות, 5 שניות אחרי התנעת המנוע, כשקיימת תקלה כלשהי ב- LKAS. זהירות חיווי התראת "ידיים על ההגה" יכול להיות מוצג מאוחר בהתאם למצב הדרך. החזק בידיך את גלגל ההגה במהלך הנסיעה. תקלת מערכת אם הודעת התראה זו מוצגת, יש לדאוג שהרכב ייבדק ויטופל במוסך סאנגיונג מורשה. זהירות הנהג חייב לתמרן את הרכב. הנהג יכול להמשיך ולתמרן את הרכב בזמן פעולת ה- LKAS. נהג את הרכב כשפעולת ה- LKAS מופסקת כאשר: - תנאי מזג אוויר קשים - כשאתה חווה תנאי דרך קשים - נדרשת בקרה תכופה של גלגל ההגה כאשר מערכת LKAS אינה פועלת, ייתכן שתחוש שסיבוב גלגל ההגה קשה יותר או קל יותר. אם יש צורך בטיפול או בהחלפה של רכיבים כלשהם הקשורים למערכת ההיגוי יש טפל ברכב במוסך סאנגיונג מורשה. זהירות האחריות להפעלת גלגל ההגה מוטלת על הנהג. גם כאשר קיים מצב לא תקין במערכת,LKAS הנהג יכול להמשיך ולתמרן את הרכב על-ידי הפעלה רגילה של גלגל ההגה. בתנאים המפורטים להלן, על הנהג להפסיק את פעולת מערכת LKAS ולהפעיל את גלגל ההגה בעצמו. - בתנאי מזג אוויר קשים - כאשר תנאי הדרך גרועים - כאשר נדרשות הפעלות תכופות של גלגל ההגה כאשר מערכת LKAS אינה מספקת סיוע להיגוי, ייתכן שתחוש שסיבוב גלגל ההגה קשה יותר או קל יותר מאשר במצב בו מערכת LKAS מספקת סיוע להיגוי. כשמחליפים חלקים הקשורים למערכת ההיגוי בדיקת המערכת והתיקון יכולים להתבצע במרכז שירות ותיקון של מוסך סאנגיונג מורשה. תיבת הילוכים ומערכת בלימה 6-15

50 תנאי הפסקת הפעולה הנהג מפעיל את מהבהבי הפנייה או את מהבהבי החירום. - לפני שעוברים נתיב יש להפעיל את מהבהבי הפנייה. - ייתכן שהכוח הדרוש להפעלת ההיגוי יהיה גדול יותר כשעוברים נתיבים מבלי להפעיל את מהבהבי הפנייה. אם אתה רוצה שמערכת LKAS תוכל לסייע להיגוי אחרי הפעלת ה- LKAS או ביצוע החלפת נתיב, הרכב שלך צריך להימצא במרכז נתיב הנסיעה המערכת לא תספק כוח סיוע להיגוי כשהרכב נוסע קרוב מדי לאחד מצדי הנתיב. המערכת לא תספק כוח סיוע להיגוי כשמערכת ESP מופעלת. ייתכן שפעולתה של מערכת LKAS לא תהיה תקינה במהלך ביצוע פניות במהירות גבוהה. המערכת לא תספק כוח סיוע להיגוי בעת נסיעה במהירויות נמוכות מ- 55 קמ"ש או גבוהות מ- 180 קמ"ש. המערכת לא תספק כוח סיוע להיגוי בעת מעבר נתיב פתאומי. המערכת לא תספק כוח סיוע להיגוי בעת עצירת פתאום של הרכב. המערכת לא תספק כוח סיוע להיגוי בעת נסיעה בנתיב צר מאוד או בנתיב רחב מדי. המערכת לא תספק כוח סיוע להיגוי בעת זיהוי קו נתיב אחד בלבד. קיימים יותר מ- 2 קווים שהתגלו על-ידי המערכת בנתיב הנסיעה הנוכחי (כמו למשל באזור ביצוע עבודות בכביש). כשנוהגים ברכב בפנייה בעלת רדיוס צר. פעולתה של מערכת LKAS נפסקת רגעית כשהנהג מסובב את ההגה במהירות במצב חירום. כשנוהגים ברכב במדרונות תלולים. זהירות ייתכן ש- LKAS לא תפעל כלל, אפילו אם הדבר לא רצוי, במקרים הבאים: כשהמערכת אינה יכולה לגלות את סימוני הנתיב בשל גשם, שלג, אבק, הצפה או שלוליות, או הפרעות אחרות בדרך. כשיש שינויים מהירים בתאורה, למשל בכניסה למנהרה ויציאה ממנה כשהפנסים הראשיים אינם פועלים או כשהתאורה שלהם חלשה מדי בנסיעה לילית או במנהרות. כשהצבע של סימוני הנתיב אינו מספיק שונה מצבע פני הדרך. כשנוסעים בנתיב לאוטובוסים או סמוך אליו. בנסיעה במדרון תלול או בפניות חדות. כשאור השמש, פנסי רחוב או פנסים ראשיים של כלי רכב שמתקרבים ממול מוחזרים מדרך רטובה. כשזגוגית השמשה הקדמית, מול מודול המצלמה, מכוסה בשכבה של קרח, שלג, לכלוך, בוץ, אבק או פסולת אחרת. כשהראות גרועה, למשל כשיורד שלג או גשם כבד. כשהטמפרטורה בסביבת המראה גבוהה מדי בשל קרינה ישירה של שמש. כשהנתיב צר או רחב מדי. סימוני הנתיב אינם ברורים או ניזוקו על-ידי התנועה תיבת הילוכים ומערכת בלימה

51 אזהרה מערכת LKAS מסייעת לנהג למנוע סטייה בלתי מכוונת של הרכב מנתיב הנסיעה. אסור בהחלט לנהוג ברכב בצורה פזיזה ומסוכנת, תוך הסתמכות על מערכת.LKAS הקפד לנהוג בזהירות ולשים לב לתנאי הדרך. זהירות כשהשמשה הקדמית מכוסה בטל או אדי מים. כשסימני הנתיב מוסתרים בצל של גדרות הפרדה. כשלא ניתן לזהות את סימני הנתיב בגלל עפר או אבק על הדרך. כשיש בדרך סימונים אחרים, דומים לסימוני הנתיב. כשסימני הנתיב מוסתרים בצל של מעקות בטיחות, קירות כנגד רעש או עצים בצד הדרך. כשיש מחסומים סביבתיים כדוגמת אבני שפה. כשהמרחק לרכב שמלפנים קצר מדי או כשאחד מגלגלי הרכב שמלפנים נוגע בסימוני הנתיב. בנסיעה בתנאים מסוימים שגורמים לרעידות עזות. קיימים עצמים כלשהם על החלק העליון של לוח המכשירים. כשהרכב נוסע מול מקור אור. בתנאים של תנועה כבדה בשל עבודות בדרך או אמצעים להסטת תנועה, כגון קונוסים, אשר משמשים להכוונה לנתיבים אחרים. כשקשה מאוד לזהות כלי רכב אחרים והולכי רגל בשל ראות גרועה. יש יותר משני סימוני נתיב. סימוני הנתיב במנהרה מכוסים באבק או שמן. כשיש בדרך סימונים אחרים, כגון מעברי חצייה, חצים או סמלים, במקביל לסימוני הנתיב. כשסימוני הנתיב נקטעים באופן פתאומי בכיכר או צומת. כשהרכב נוסע בקטע דרך מסוים, כגון מחלף של דרך מהירה, ומספר הנתיבים גדל או קטן. תיבת הילוכים ומערכת בלימה 6-17

52

53 04/2020 נדפס בישראל כל הזכויות שמורות. אין לשכפל או להעתיק חומר זה, כולו או חלקו ללא אישור מוקדם בכתב של טלקאר חברה בע"מ

54 טלקאר חברה בע"מ יבואנית סאנגיונג בישראל רח' המסגר 32 ת"א המידע בספר זה הינו בעל אופי כללי בלבד. חברת "סאנגיונג" והיבואן רשאים בכל זמן מעת לעת, עקב נסיבות טכניות או אחרות, לשנות כל אחד מהפרטים או המפרטים של הרכב. לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לאגף השירות.

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

מפרט מיני קבריו החדשה

מפרט מיני קבריו החדשה THE NEW. מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות S מרכב 4 / 2 4 / 2 מספר דלתות / מושבים 1,414 / 1,727 / 3,850 1,415 / 1,727 / 3,821 אורך / רוחב / גובה מ מ / מ מ / מ מ 1,932 1,932 רוחב כולל מראות מ מ 10.8 / 2,495

קרא עוד

מפרט טכני TURBO התמונה להמחשה בלבד

מפרט טכני TURBO התמונה להמחשה בלבד TURBO התמונה להמחשה בלבד 1.4L K14C 4 16 1,373 9.9 140/,00 22.4/1,00-4,000 הזרקה ישירה 6 1 4.044 2.371 1.6 1.19 0.81 0.672 3.193 3.01 4,17 1,77 1,610 2,00.2 18 710 37 47 1.0L K10C 3 12 998 10 112/,00 16.3/1,800-4,000

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

FORD F-250

FORD F-250 FORD F-250 2,070 2,031 208 6,351 1,321 4,059 971 22.6 18.2 22.4 2,080 1,699 1,283 980 536 2,072 2,031 216 6,051 1,321 3,759 971 22.7 18.4 24.3 2,080 1,699 1,283 983 536 6.7L Power Stroke V8 Turbo Diesel

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

SKODA KAROQ

SKODA KAROQ SKODA KAROQ מערכת מולטימדיה מקורית בעלת מסך בגודל 6.5 ריפודי בד שחור חישוקי סגסוגת "16 בקרת שיוט אדפטיבית control Adaptive cruise מערכת אקטיבית Lane assist מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת רמת גימור AMBITION

קרא עוד

‎מפרט מיני קופר SE קאנטרימן פלאג-אין היברידי

‎מפרט מיני קופר SE קאנטרימן פלאג-אין היברידי . Plug-In Hybrid. מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות 5 / 5 1,559 / 1,822 / 4,299 2,005 11.4 / 2,670 793 / 836 165 )1,275( 405 36 1,735 2,270 / 610 אינו מורשה גרירה אינו מורשה גרירה 75 בנזין, טורי, רוחבי

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

OCTAVIA

OCTAVIA OCTAVIA רמת גימור Ambition מוצעת במרכב סדאן ומרכב **SPACE )סטיישן( אביזרי תפעול מראות צד עם כוונון וקיפול חשמלי, הכהייה אוטומטית ומפשיר אדים משענת גב מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת 40:60 Dot - Maxi מחשב דרך

קרא עוד

רנו מאסטר - מפרט טכני ואבזור | רנו ישראל

רנו מאסטר - מפרט טכני ואבזור | רנו ישראל Renault MASTER מפרט טכני EURO 6 דגמי הובלה 1 VAN 3.510 דגם L3H3 L3H2 L2H2 L1H1 מבנה גוף קצר / נמוך בינוני / גבוה ארוך / גבוה ארוך / סופר גבוה מושבים מנוע נהג שני מושבים קדמיים ENERGY dci 170 Twin Turbo

קרא עוד

ניסאן קשקאי - מפרט טכני, אבזור ואביזרים | ניסאן ישראל

ניסאן קשקאי - מפרט טכני, אבזור ואביזרים | ניסאן ישראל QASHQAI סוג מרכב מנוע מפרט טכני דגם מנוע תצורה, מספר בוכנות נפח )סמ"ק( קדח X מהלך )מ"מ( יחס דחיסה הספק מירבי )כ"ס/סל"ד( מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד( סוג דלק תיבת הילוכים סוג התיבה יחס העברה: ראשון שני שלישי

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

THE NEW SPACEBACK

THE NEW SPACEBACK THE NEW SPACEBACK רמת גימור Style אביזרי תפעול נעילה מרכזית מפתח שלט קפיץ ומפתח רגיל רזרבי נוסף ארבעה חלונות חשמליים עם שליטה לנהג הגה כח אלקטרו-הידראולי מתכוונן לגובה ולעומק לחצני שליטה מגלגל ההגה על

קרא עוד

PEUGEOT 308 SW

PEUGEOT 308 SW PEUGEOT 308 SW NEW 308 SW 1.6L 1.2L מפרט טכני דגם מנוע תיבת הילוכים היגוי מתלים בלמים מידות )מ ( משקל )ק ג( נפח )ל ( ביצועים )לפי נתוני היצרן לנהג יחיד( צמיגים תצרוכת דלק )ק מ לליטר( נפח מנוע מספר בוכנות

קרא עוד

COMPETIZIONE TURISMO SCORPIONE מנוע מספר צילינדרים וסידורם קדח כפול מהלך )במ"מ( נפח מנוע )סמ"ק( יחס דחיסה הספק מרבי )כ"ס / סל"ד( מומנט מרבי )קג"מ / סל

COMPETIZIONE TURISMO SCORPIONE מנוע מספר צילינדרים וסידורם קדח כפול מהלך )בממ( נפח מנוע )סמק( יחס דחיסה הספק מרבי )כס / סלד( מומנט מרבי )קגמ / סל COMPETIZIONE TURISMO SCORPIONE מנוע מספר צילינדרים וסידורם קדח כפול מהלך )במ"מ( נפח מנוע )סמ"ק( יחס דחיסה הספק מרבי )כ"ס / סל"ד( מומנט מרבי )קג"מ / סל"ד( מערכת הזנת דלק מגדש טורבו פילטר BMC ספורטיבי תמסורת

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

OCTAVIA

OCTAVIA OCTAVIA רמת גימור Ambition מוצעת במרכב סדאן ומרכב **SPACE )סטיישן( אביזרי תפעול מראות צד עם כוונון וקיפול חשמלי, הכהייה אוטומטית ומפשיר אדים משענת גב מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת 40:60 Dot - Maxi מחשב דרך

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

RANGE ROVER EVOQUE

RANGE ROVER EVOQUE מיומו הראשון היווה הריינג' רובר איווק אייקון מוטורי המייצג פריצת דרך עיצובית וטכנולוגית. האיווק החדש לוקח את הערכים הא לה כמה צעדים קדימה. האיווק החדש הוא פשוט... יותר. יותר מעוצב, יותר מתוחכם והרבה יותר

קרא עוד

מפרט מאזדה CX-5

מפרט מאזדה CX-5 M{ZD{ CX-5 מנוע מערכת הנעה מידות ומשקלים אורך רוחב גובה רוחק סרנים מפסק גלגלים שלוחה מרווח גחון נפח תא מטען )מושבים קופלים( כושר גרירה מקסימלי משקל עצמי מרבי מנוע נפח קדח X מהלך יחס דחיסה הספק מרבי מומנט

קרא עוד

מפרט סדרה ב.מ.וו 8

מפרט סדרה ב.מ.וו 8 חוויית הנהיגה המושלמת BMW 8 SERIES מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות קבריולה 2 דלתות 4 / 2 1,345 / 1,902 / 4,851 2,137 11.9 / 2,822 1,076 / 953 125 280-350 68 2,090 2,515 / 500 אינו מורשה גרירה אינו מורשה

קרא עוד

עמ' 3-1

עמ' 3-1 סוזוקי - גרנד ויטארה פרק 2 פרק - 2 לפני הנהיגה לפני הנהיגה 19 19 19 20 25 33 33 35 36 40 47 55 64 המלצה לשימוש בדלק... המפתחות... מערכת משבת מנוע (IMMOBILIZER)... מנועלי הדלתות... מערכת התנעה ללא מפתח/

קרא עוד

CADILLAC XT4 מפרט טכני ואבזור

CADILLAC XT4 מפרט טכני ואבזור CADILLAC XT4 מפרט טכני ואבזור מידות ומשקלים CADILLAC XT4 מידות חיצוניות : D בסיס גלגלים (מ"מ) 2,779 אורך (מ"מ) 4,599 רוחב (מ"מ) עם מראות מקופלות 1,947 גובה (מ"מ) 1,627 מרחק סרנים קדמי (מ"מ) 1,609 מרחק

קרא עוד

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנסי חזית הלוגן H7 ואורות יום לד - Daylight LED פנסי ערפל

קרא עוד

UX

UX UX פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמים: UX200\UX250h 8 כריות אוויר בקרת סטייה מנתיב מניעת סטייה מנתיב אקטיבית ניטור מרחק מלפנים בקרת שיוט אדפטיבית זיהוי דו-גלגלי זיהוי הולכי רגל מצלמת רוורס חיישני לחץ

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס

רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנס רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב - Maxidot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי פנסי חזית הלוגן H7 ואורות יום לד - Daylight LED פנסי ערפל

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

THE ALL NEW MITSUBISHI

THE ALL NEW MITSUBISHI THE ALL NEW MITSUBISHI תתכוננו להתרגש מעיצוב עוצר נשימה, מסביבת נהג עתידנית וביצועים שלא ישאירו אתכם אדישים. מציב סטנדרט חדש לרכבי.SUV / 2 התמונות להמחשה בלבד Experience The All New / 4 התמונה להמחשה

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

Dacia Logan

Dacia Logan Dacia Logan Dacia Logan גדולה ומרווחת, במחיר משתלם. אתם תאהבו אותה... כבר ממבט ראשון, היא מושכת את תשומת הלב בעיצוב הייחודי ובמרווח הפנימי הגדול שמתאים ל- 5 נוסעים ומעניק נוחות מלאה למשפחה שלכם. בנוסף,

קרא עוד

LEON

LEON LEON GET READY FOR THE RIDE OF YOUR LIFE .CUPRA עוצמה בכל קנה מידה. סיאט מזמינה אותך לגלות מחדש עולם שלם של עוצמה. מנוע טורבו 2.0 ליטר המפיק 290 כוחות סוס ומאפשר להגיע מ- 100-0 ב- 5.7 שניות. כל מה שהכרת

קרא עוד

Microsoft Word - מדריך למשתמש בקטנוע MIO doc

Microsoft Word - מדריך למשתמש בקטנוע MIO doc מדריך למשתמש בקטנוע 50\100 MIO תוכן עניינים: 1. תוכן עניינים 2. מיקום החלקים 3. לפני הרכיבה, רכיבה בטוחה, רכיבה 4. תפעול לוח השעונים 5. תפעול מתג ההצתה, מפתח מגנטי 6. משבת מנוע, השימוש במתגים 7. תא אכסון

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

THE NEW

THE NEW THE NEW / התמונות להמחשה בלבד 2 4 מערכות בקרה PDU קדמית 4 מערכות EMCU אחורית 1 מנוע חשמלי אחורי 2 מנוע בנזין 2.4 ליטרים 5 סוללה חשמלית 3 גנרטור 1 מנוע חשמלי קדמי / 4 התמונות להמחשה בלבד מנועים חשמליים

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

פורד גלאקסי FORD GALAXY מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

פורד גלאקסי FORD GALAXY מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות פורד גלאקסי FORD GALAXY מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות FORD GALAXY טכני מפרט 4820 1884 2154 1807 2850 1578 1600 929 1052 1734 1500 750 1056 1022 975 1531 1535 1359 1088 991 887 557 1306 2095 964 1215

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

SKODA KODIAQ

SKODA KODIAQ SKODA KODIAQ רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מראות צד הכוללות כוונון וקיפול חשמלי, הכהייה אוטומטית ומפשיר אדים משענת גב המושב של שורת המושבים השניה מתקפלת, מתפצלת 40:60 וניתנות להזזה פנסים קדמיים Full

קרא עוד

BMW X5 מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות חוויית הנהיגה המושלמת

BMW X5 מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות חוויית הנהיגה המושלמת BMW X5 מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות חוויית הנהיגה המושלמת BMW X5 M50d )( 5 / 5 1,45 / 2,004 / 4,922 2,218 12.6 / 2,95 1,03 / 84 214 )180( 650 80 2,350 3,010 / 35 2,00 50 100 BMW X5 )( 5 / 5 1,45 /

קרא עוד

The New Tucson התמונות להמחשה בלבד

The New Tucson התמונות להמחשה בלבד The New Tucson התמונות להמחשה בלבד לחיי החיים שבדרך החיים מזמינים לנו אינסוף הזדמנויות ליצור, להשתפר, לדחוף קדימה, לחלום בגדול. 3 / 2 התמונות להמחשה בלבד העוצמה של טוסון בידיים שלכם מערכת ההנעה המתקדמת

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

דאצ'יה דאסטר החדש - קטלוג, מפרט טכני ואבזור | Dacia Duster

דאצ'יה דאסטר החדש - קטלוג, מפרט טכני ואבזור | Dacia Duster Allnew שחרר את התשוקה שלך להרפתקה חדשה 2 התמונה להמחשה בלבד 3 4 אוהב את כל סוגי הקרקע הדאצ יה דאסטר החדש מרגיש בבית בכל מקום שאליו הוא נוסע. מודרני, חזק ומסעיר בצבע כתום אש, הדאסטר החדש משאיר חותם מתמשך!

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

CAMRY

CAMRY CAMRY טכנולוגיה היברידית טכנולוגיה היברידית ברמה הגבוהה ביותר ביצועים היברידיים יוצאי דופן צריכת דלק משולבת 23.3 ק מ/ליטר* פליטת 120 CO 2 גרם** נפח מנוע 2,487 סמ ק מ- 0 ל- 100 קמ ש 8.3 שניות X צריכת דלק

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

התמונות להמחשה בלבד

התמונות להמחשה בלבד התמונות להמחשה בלבד ה- KONA שלכם, בדרך שמתאימה לכם תהיו אתם. הסטייל שלכם, הלוק שלכם, הדרך שלכם, ה- KONA שלכם. 3 / 2 התמונות להמחשה בלבד הסטייל שלכם ל KONA- עיצוב מוקפד עד הפרטים הקטנים סף צדי ספורטיבי

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

THE NEW OCTAVIA

THE NEW OCTAVIA THE NEW OCTAVIA רמת גימור Ambition מוצע במרכב סלון ומרכב ** SPACE )סטיישן( אביזרי תפעול נעילה מרכזית שני שלטי מפתח קפיץ הכוללים מרימי שמשות ארבעה חלונות חשמליים עם מנגנון מניעת נעילה על הידיים הגה כח Servetronic

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

untitled

untitled MICRA ספר נהג מבוא אנו מברכים אותך על הצטרפותך למשפחה המתרחבת בהתמדה של בעלי כלי-רכב ניסאן. אנו שמחים וגאים למסור לך רכב זה, שיוצר בהתאם לשיטות הייצור המתקדמות ביותר ועבר בהצלחה מערכת מחמירה של ביקורת

קרא עוד

יש להתייחס לספר הוראות הפעלה זה כאל חלק בלתי נפרד מהרכב ולכן יש להשאירו ברכב בזמן מכירתו לבעלים הבא. פרטי זיהוי הבעלים כתובת מקורית: שם: רחוב: עיר: מד

יש להתייחס לספר הוראות הפעלה זה כאל חלק בלתי נפרד מהרכב ולכן יש להשאירו ברכב בזמן מכירתו לבעלים הבא. פרטי זיהוי הבעלים כתובת מקורית: שם: רחוב: עיר: מד יש להתייחס לספר הוראות הפעלה זה כאל חלק בלתי נפרד מהרכב ולכן יש להשאירו ברכב בזמן מכירתו לבעלים הבא. פרטי זיהוי הבעלים כתובת מקורית: שם: רחוב: עיר: מדינה: מיקוד: תאריך מכירה: כתובת חלופית: שם: רחוב: עיר:

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

PEUGEOT 3008 SUV THE BEST GOT BETTER

PEUGEOT 3008 SUV THE BEST GOT BETTER PEUGEOT 3008 SUV THE BEST GOT BETTER אלגנטיות שרואים למרחק פיג'ו 3008 האלגנטי והמרשים משדר תחכום עם עיצוב מתקדם ונושא פרסים בינלאומיים ביניהם תואר Red Dot Award2017 היוקרתי ותואר מכונית השנה באירופה לשנת

קרא עוד

Live More TEST 2012 יודגש כי צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים

Live More TEST 2012 יודגש כי צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים Live More TEST 2012 יודגש כי צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. למידע נוסף, נא לפנות לנציג המכירות. החברה

קרא עוד

PEUGEOT 3008 SUV THE BEST GOT BETTER

PEUGEOT 3008 SUV THE BEST GOT BETTER PEUGEOT 3008 SUV THE BEST GOT BETTER אלגנטיות שרואים למרחק פיג'ו 3008 האלגנטי והמרשים משדר תחכום עם עיצוב מתקדם ונושא פרסים בינלאומיים ביניהם תואר Red Dot Award2017 היוקרתי ותואר מכונית השנה באירופה לשנת

קרא עוד

YARIS

YARIS YARIS בכל יום אנו מביטים קדימה, מתקדמים ומתפתחים. התשוקה שמניעה אותנו היא תמיד לשמח - עם מכוניות שעולות על כל הציפיות, מרגשות, מלהיבות, מרגיעות ומספקות דרך חיים טובה יותר עבורנו. 3 2 עיצוב המראה המעוצב

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

The New Santa Fe התמונות להמחשה בלבד

The New Santa Fe התמונות להמחשה בלבד The New Santa Fe התמונות להמחשה בלבד פנו לעצמכם זמן איכות כל משפחה מיוחדת בדרך שלה אבל לכולן מכנה משותף אחד: יונדאי סנטה פה החדשה. 3 / 2 התמונות להמחשה בלבד / 4 התמונות להמחשה בלבד 5 עם הרבה יותר אנרגיה

קרא עוד

SKODA KODIAQ

SKODA KODIAQ SKODA KODIAQ רמת גימור AMBITION אביזרי תפעול מראות צד הכוללות כוונון וקיפול חשמלי, הכהייה אוטומטית ומפשיר אדים משענת גב המושב של שורת המושבים השניה מתקפלת, מתפצלת 40:60 וניתנות להזזה פנסים קדמיים Full

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

PRIUS הדור החדש של ההיברידית ששינתה את העולם התמונות להמחשה בלבד. 3 2

PRIUS הדור החדש של ההיברידית ששינתה את העולם התמונות להמחשה בלבד. 3 2 PRIUS הדור החדש של ההיברידית ששינתה את העולם התמונות להמחשה בלבד. 3 2 ביצועים טכנולוגיה היברידית מתקדמת לחוויית נסיעה מהנה ושקטה הספק משולב 122 כוחות סוס צריכת דלק 27 ק"מ/ליטר מ- 0 ל- 100 קמ"ש 10.8 שניות

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

FORD S-MAX מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

FORD S-MAX מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות FORD S-MAX מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות FORD S-MAX טכני מפרט TITANIUM 4781 1884 2154 1658 2850 1578 1600 929 1002 1676 1658 1800 1500 750 1017 967 943 1531 1535 1386 1088 991 725 496 1113-1263 2053

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

YARIS

YARIS YARIS יאריס במהדורה חגיגית של פעם בעשרים שנה! EDITION 2 התמונות להמחשה בלבד. התמונות להמחשה בלבד. 3 ביצועים וטכנולוגיה היברידית Hybrid Synergy Drive FEEL THE YARIS ENERGY דרגת זיהום אוויר 4 SOL/STYLE /

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

רשימת חלפים בתנועה מהירה - חלקי לקסוס לחיפוש יש ללחוץ CTRL+F מחיר בש"ח לא כולל מע"מ האם קיים במלאי תיאור פריט מק"ט מתאים לדגמים מקורי-מודול

רשימת חלפים בתנועה מהירה - חלקי לקסוס לחיפוש יש ללחוץ CTRL+F מחיר בשח לא כולל מעמ האם קיים במלאי תיאור פריט מקט מתאים לדגמים מקורי-מודול רשימת חלפים בתנועה מהירה - חלקי לקסוס לחיפוש יש ללחוץ CTRL+F מחיר בש"ח לא כולל מע"מ האם קיים במלאי תיאור פריט מק"ט מתאים לדגמים 0400129148 -מודול ממיר מתח כן 12,2566 0400130148 -גריז כן 3882 0400485447

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

SL Roadster

SL Roadster SL Roadster מרצדס SL Roadster מרצדס SL היא הרודסטאר היוקרתית האולטימטיבית עם גג מתכת מתקפל חשמלית שמאפשר בחירה בין חוויית "רוח בפנים" של קבריולט לעיצוב קופה מרהיב. עם מנועים חזקים SL מציעה ביצועים מעולים

קרא עוד

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc תנור בישול ואפייה משולב מסדרת GL - XL - הוראות הפעלה - לקוחות יקרים! אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. המיובאים ע"י אלקטרה מוצרי צריכה בתנורי הבישול והאפייה המשולבים היוקרתיים החדשים מתוצרת

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

NEW PEUGEOT 5008

NEW PEUGEOT 5008 NEW PEUGEOT 5008 מפרט טכני מנוע תיבת הילוכים היגוי מתלים בלמים מידות )מ ( משקל )ק ג( כושר גרירה מרבי )ק ג( נפח )ל ( ביצועים )לפי נתוני היצרן לנהג יחיד( נפח מנוע מספר בוכנות מספר שסתומים הספק מירבי )סל

קרא עוד