גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download ""

תמליל

1 Page 1 of 8 ההטבות ליבואנים 94 ויצואנים על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית מאת עו"ד גיל נדל ; עו"ד עומר וגנר בעלי עסקים רבים מקיימים קשרי מסחר עם ספקים זרים בחו"ל - כיבואנים או יצואנים בין הבולטים שבהם ניתן להזכיר ספקים או לקוחות מן המזרח הרחוק, מדרום אמריקה, מן האיחוד האירופי ומארה"ב על מנת להקל על חיי המסחר בשני הכיוונים, החליטה מדינת ישראל לחתום על הסכמי סחר חופשי עם מדינות רבות, כאשר ההטבה המרכזית שבהן היא מתן פטור או הפחתה של המכס המוטל על מוצרים בסחר בין המדינות בין הסכמי הסחר עליהם חתומה המדינה, ניתן לציין את ההסכם עם האיחוד האירופי, מדינות אפט"א (איסלנד, נורבגיה, שווייץ וליכטנשטיין), קנדה, מכסיקו, טורקיה, ירדן, מדינות המרקוסור (ארגנטינה, ברזיל, פרגוואי ואורוגוואי) א תמצית הסכם הסחר עם ארה"ב וכללי המקור הסכם סחר חופשי מרכזי עליו חתומה ישראל ובו נדון במסגרת רשימה זו, הינו הסכם הסחר [1] החופשי בין ישראל לארה"ב ככלל, ההסכם מעניק פטור ממכס/הקלת מכס על מוצרים שמקורם בשתי המדינות ואיך ניתן לדעת, האם מוצר מסוים הינו מוצר מקור ישראלי או אמריקאי? 95 [2] כללי המקור שבהסכם עם ארה"ב, במבט ראשוני, הינם פשוטים יותר מהכללים מול האיחוד האירופי, שכן מדובר בכללים אחידים החלים על כל המוצרים, ללא הבדל בין מוצר למוצר לפי כללים אלו, על מנת שמוצר יוגדר כמוצר מקורי ישראלי/אמריקאי לצורך הקלת מכס, עליו לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: עליו להיות מושג בשלמותו בשטח ישראל או ארה"ב ולחילופין, לעבור "שינוי מהותי" בשטחן של ישראל או ארה"ב [3] [4] עליו להיות מיובא במישרין מישראל לארה"ב או להיפך בהנחה שהוא מכיל חומרי גלם זרים, עליו הערך המוסף שנצבר במוצר בשטחן של ישראל או ארה"ב, הכולל את ערך החומרים המקוריים וערך העבודה, חייב להיות לכל הפחות 35% משווי המוצר הסופי התנאי של "שינוי מהותי" [5] תנאי זה דורש, כי מוצר המכיל חומרי גלם זרים (שאינם ישראליים או אמריקאיים), יעבור בישראל או בארה"ב תהליך עיבוד כה משמעותי, שייחשב כיוצר "שינוי מהותי" transformation) (substantial בתהליך מדובר המשנה את שמו, תכונותיו ושימושו של המוצר, שמתבצע בשטח ישראל או בשטח ארה"ב באופן ברור, לעומת המוצר שממנו החל תהליך העיבוד [6] ברבות השנים, היתר: התפתחו גם מבחני עזר לבחינת השאלה, האם התקיים שינוי מהותי, אם לאו, ובין השינוי הפיזי בחומר או בטובין;

2 Page 2 of 8 הזמן והכסף שהושקעו בתהליך הייצור; מידת המורכבות של תהליך הייצור; רמת המיומנות והטכנולוגיה שנדרשה בתהליך הייצור; הערך שנוסף לשווי החומר או הטובין לאחר התהליך בעניין זה אין כלל ברזל, ורשויות המכס בארה"ב, לדוגמה, נוהגות לבחון כל מקרה לגופו, על פי עובדות המקרה, תוך הסתמכות במידת הצורך על החלטות מכס קודמות או על פסקי-דין שניתנו בארה"ב 96 כלל ה"שינוי המהותי" אינו דורש בהכרח שינוי סיווג לצורכי מכס, אך אם מתבצע שינוי סיווג בין חומר הגלם לבין המוצר הסופי, הדבר עשוי לחזק את הטענה, כי התבצע שינוי מהותי לדוגמה, במקרה שבו בוצעו פעולות של זיכוך וטיהור של שמנים, מיצים, סוכר גולמי, דבש וכו', נקבע שלא מדובר בשינוי מהותי, וכך גם ביחס לפירמוט של דיסקים ריקים לעומת זאת, התקנת תוכנה על דיסק נקבעה כיוצרת שינוי מהותי, משום שהיא הופכת מדיה ריקה ובלתי קריאה למדיה בעלת תוכן, שניתן לעשות בה שימוש במחשב בנוסף, חיבור מרכיבים כמו טרנזיסטורים, נגדים, קבלים, דיודות וכו' למעגל חשמלי, נחשב כיוצר שינוי מהותי ההסכם, כאמור, לפרשנות רחבה במידה מפרט אינו פתח יוצר הוא ובכך מהותי, כשינוי ייחשב מה מספקת יחד עם זאת, ההסכם קובע באופן שלילי, מה בוודאות לא ייחשב כשינוי מהותי: מוצרים שעברו תהליכי הרכבה או אריזה פשוטים, או ערבוב פשוט במים או בתמצית אחרת, שאינה משנה [7] מהותית את תכונות המוצר - אלו לא ייחשבו כיוצרים שינוי מהותי מדובר בכלל מקביל אך לא זהה ל"פעולות הבלתי מספיקות" הקבוע בהסכמי סחר אחרים של ישראל, כגון הסכם הסחר עם האיחוד האירופי, אלא ששם, אותו כלל מפורט יותר וקובע, לדוגמה, כי הפעולות שלהלן לא יוכלו להעניק מעמד של מקור: שימור במהלך ההובלה והאחסנה, פירוק והרכבה של אריזות, שטיפה, ניקוי, הסרת אבק, גיהוץ טקסטילים, פעולות צביעה והברקה פשוטות, קילוף והוצאת גלעינים או קליפה של פירות, אגוזים וירקות, ניפוי, סינון, מיון, מילוי של [8] בקבוקים, הדבקת תוויות, ערבוב פשוט של מוצרים, שחיטת בעלי חיים הובלה במישרין בעניין זה קובע ההסכם, כי על הטובין להיות משוגרים במישרין משטחי ישראל לארה"ב או להיפך, וכאשר הם מצויים בשטחה של מדינה שלישית, עליהם להישאר בפיקוח רשות המכס של אותה [9] מדינה 97 ערך מוסף מקומי של 35% כלל נוסף מחייב ערך מוסף מקומי (בישראל או בארה"ב) של 35% משווי המוצר לצורכי המכס הקלה מסוימת ניתנת בכך שההסכם מאפשר לקחת בחשבון, במסגרת העלויות ה"ישראליות", עד

3 Page 3 of 8 [10] 15% עלויות אמריקאיות, או להיפך כלומר, נניח כי מחירו הסופי של מוצר שיוצר בישראל הוא 100 מתוכו, עלות חומר הגלם שמקורו בישראל ועלויות העבודה הינן 20, ועלות חומר הגלם שמקורו בארה"ב הינה 15 במצב כזה, יכול היצרן הישראלי "לצבור" את עלות חומר הגלם שמקורו בארה"ב, כאילו היה חומר גלם שמקורו בישראל, על מנת לנסות ולעמוד בדרישת הערך המוסף המקומי של 35% משווי המוצר הסופי בעניין זה נציין, כי קיים שוני בין שווי המוצר לצורכי מכס בישראל לעומת שווי המוצר לצורכי מכס בארה"ב הערך לצורכי המכס בישראל הינו,CIF כלומר ערך הסחורה על פי חשבון הספק, כולל הובלה וביטוח (Cost, Freight) Insurance & בארה"ב,; לעומת זאת, הערך לצורכי מכס הינו Board),FOB(Free On כלומר כולל הובלה עד לנמל היצוא בלבד, ללא הובלה ימית/אווירית או ביטוח (כלומר, ערך נמוך מ- (CIF שוני זה עשוי היה להביא לעיוותים בסחר בין המדינות אך ידוע לנו, הודיעה בשיחות בלתי רשמיות, כי לצורך תחשיב ה- 35% האמורים, בחשבון ערך FOB כשם שנהוג בארה"ב כי רשות המכס בישראל היא תהיה מוכנה לקחת בתוך הערך המוסף המקומי, יכולים לבוא בחשבון מרכיבי יצור ישירים: עלות ישירה של חומר גלם מקורי, שכר עבודה של עובדי ייצור ופיתוח, בקרת איכות, עובדי מחסן כמו כן, עלויות תקורה, כגון: גז, חשמל, מים, קירור, הנוגעות לחלק הייצורי, וכן ארנונה בגין שכירת המבנה שבו מתבצע הייצור, הוצאות מחקר ופיתוח, תבניות דגמים וכלים שבהם נעשה שימוש בתהליך הייצור, עלויות [11] אריזה, ביטוח מבנה ומכונות, ועוד 98 מנגד, עלויות שלא ניתן לקחת בחשבון בתחשיב ערך מוסף מקומי הן הוצאות הנהלה וכלליות, הוצאות פרסום ושיווק, הוצאות מכירה, משכורות אנשי מכירות, רווח בגין מכירת המוצר, הובלה [12] של המוצר סופי ליעדו, ביטוח מעסיקים וביטוח אחריות מוצר שינוי מהותי כפול (לצורך עמידה בתנאי ה- 35% ) שינוי מהותי כפול בארה"ב לפחות שני תהליכי ייצור, ולאחר מכן למוצר סופי transformation) (double substantial מתרחש כאשר חומר הגלם עובר בישראל או אשר משנים אותו מחומר גלם גולמי לחומר גלם במצב ביניים, במצב כזה, ככל שחומר הגלם הגולמי עובר תהליך של שינוי מהותי על מנת להפוך לחומר גלם במצב ביניים, אזי מוצר הביניים יכול להיחשב כמוצר מקור במלואו (100%), לצורך חישוב הערך המוסף המקומי של 35%, במוצר הסופי לדוגמה, נניח כי בד גולמי שמקורו בסין, נגזר בישראל לחלקים, וכי תהליך זה של גזירה לחלקים נחשב כשינוי מהותי לאחר מכן, חלקי הבד נתפרים בישראל כדי ליצור את הבגדים המוגמרים אם נניח שגם תהליך התפירה של החלקים יוצר שינוי מהותי נוסף בין מצב הביניים למוצר הסופי, הרי שבמצב כזה הבדים הגזורים (מוצר הביניים) עשויים להיחשב כמוצרי מקור ישראליים בשיעור 100%, לצורך בדיקת עמידת המוצר הסופי בתנאי הערך המוסף המקומי של 35% ב השימוש בתעודת מקור הפרוצדורה על פי הסכם הסחר קובעת, כי על מנת ליהנות מהטבת המכס, מקור לרשות המכס של המדינה המייבאת יש להגיש תעודת

4 Page 4 of 8 כל" הסכם הסחר עצמו מפרט את הכללים להגשת תעודת המקור: המצרכים שיוכנסו לפי הסכם זה יתועדו בתעודה, שדוגמא הימנה נתונה במוסף לנספח זה, חתומה בידי היצואן, אשר תושלם בהתאם לכללים המפורשים בתעודה התעודה תכלול מידע מספיק כדי לזהות את המצרכים המתוארים בתעודה כמצרכים שייוצאו והצהרה באשר לאחוז הערך שהוסף בתוך אותו צד, וכי המצרכים ממלאים אחר הדרישות לעניין ארץ המקור המפורטות בהסכם זה התעודה תוגש לרשויות המכס של [13] הצד המייבא בהתאם לתקנותיו הפנימיות" 99 בהתאם להסכם הסחר, וביחס ליבוא מארה"ב לישראל, קבע הדין בישראל, כי על היבואן הישראלי [14] להגיש לרשויות המכס בישראל את תעודת המקור במעמד היבוא עצמו ולא יאוחר מכך הגורם אשר חותם על תעודת המקור הוא היצואן (הישראלי מקבלת מראש את אישור רשויות המכס במדינה המייצאת או האמריקאי), אינה זו ותעודה במקרים בהם היצואן הוא גם היצרן, עליו להצהיר על כך בתעודת המקור כאשר היצואן אינו היצרן, עליו לצרף לתעודה אישור מאת היצרן, ובמקרים בהם אין אפשרות לקבל [15] את אישור היצרן - על היצואן לקבל אישור נוטריוני לתעודה האם קיימת אפשרות שגורמים אחרים בסחר הבינלאומי מלבד היצואן יחתמו על תעודת המקור בעת היצוא, כמו למשל המשלח הבינלאומי forwarder) (freight מורכבת? התשובה הינה ותלויה בהסדר הפרטני - אם קיים - בין היצואן לבין המשלח בעניין הסמכתו של האחרון לחתום על התעודה בשם היצואן ג הליך אימות מקור בדיעבד בזמן אמת, נדרש היבואן בישראל, כאמור, להגיש תעודת מקור המוכיחה, כי מדובר במוצרי מקור אמריקאים בדרך כלל, רשות המכס בישראל אינה בודקת את תעודת המקור בזמן זה, שכן אין בידיה כלים מספקים לבחינת נכונות ההצהרה, והמשלוח משוחרר ללא תשלום מכס יחד עם זאת, באופן דומה להסכמי סחר אחרים של מדינת ישראל, גם על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית ניתן לבצע הליך של אימות בדיעבד למקור שהוצהר בזמן אמת, אף שאין בהסכם זה פרוצדורה מוגדרת להליך של אימות 100 ההסכם עם ארצות הברית, מכיוון שאינו כולל מנגנון אימות מפורט, מאפשר למעשה לרשות המכס בארה"ב או בישראל (לפי העניין) לדרוש מהגורם שעל שמו הוצא רשימון היבוא לספק נתונים התומכים בהצהרה המופיעה בתעודת המקור, כלומר - האם התבצע שינוי מהותי בשטח המדינה המייצאת, האם המוצר מכיל לפחות 35% ערך מוסף מקומי (התנאי של הובלה במישרין הוא הפשוט ביותר לבדיקה ולכן, בדרך כלל, אינו מעורר שאלות) ההסכם גם אינו מחייב שמירת מסמכים לזמן מסוים, בשונה מהסכמים אחרים

5 נישום" מס" Page 5 of 8 במצב כזה, בו מתבצע הליך של אימות, והיבואן נדרש לספק מידע המאמת את מקור הטובין, לעיתים הוא יעמוד בפני שוקת שבורה אם משום שהספק ממנו רכש את הטובין פשט את הרגל, או שקשרי המסחר ביניהם כבר לא מתקיימים, והספק יבחר שלא לשתף פעולה עם ההליך הליך של אימות דורש שיתוף פעולה מלא מיצואן הטובין בחו"ל, לאחר הליך היצוא, להגיש ראיות ולהוכיח את מקור הטובין אשר נדרש, לעיתים שנים רבות במצב כזה, ובהנחה שהיבואן לא יזכה לשיתוף פעולה מלא מהיצואן, לא יוכל היבואן, ככל הנראה, להוכיח את מקור הטובין משום שהוא, כידוע, אינו היצרן, והמידע אודות הייצור, חומרי הגלם וכו', מצוי בדרך כלל בידיעה בלעדית של היצרן בדרך כלל, כאשר אין שיתוף פעולה מצד היצואן, מכיוון שהיצואן פשט את הרגל, למשל, נוהגת המדינה המייבאת לדרוש גרעון מכס בטענה, כי המקור לא אומת לדעתנו, אף שהסכם הסחר לכאורה עומד לצידה של המדינה המייבאת, מדובר במצב בלתי הוגן, שכן ידיו של היבואן במצב כזה כבולות והוא אינו יכול להוכיח את המקור, מסיבות שאינן בשליטתו בארצות הברית התפתחו כללים למצבים מעין אלו, [16] בפני יבואנים מתוך מטרה שלא לסגור לחלוטין את השער על פי הכללים, במצבים שבהם לא ניתן לקבל את המידע עקב נסיבות שהן מעבר לשליטתו של היבואן, כמו למשל פשיטת רגל של הספק, אובדן קשר עימו, העלמת מסמכים וכו', ולפני שרשות המכס בארה"ב תכריע בדבר מקור הטובין, עליה לקחת בחשבון נסיבות שונות, וביניהן: 1 האם כבר התקבלה החלטת מכס קודמת לגבי אותו המוצר העומד לדיון ומאותו היצואן; 2 האם רשויות המכס בדקו בעבר את המוצרים של אותו יצואן; 3 האם מבקר חיצוני של היצואן אישר את תעודות המקור; 4 האם היצואן נקט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את נכונות ההצהרה; 5 האם לרשות המכס בארה"ב יש גישה לנתונים חלקיים מהם ניתן ללמוד ממי רכש היצואן את המוצרים/חומרי הגלם; 101 האם היצואן, היצרן או כל גורם אחר רלוונטי מוכן לשאת בהוצאות הדרושות על מנת לסייע לרשות המכס לקבל מידע מדויק יותר אודות המקור 6 כללים אלה נועדו להגן על היבואן והם תכריע באופן סופי בדבר מקור הטובין לבצע המכס רשות את מחייבים בדיקות שונות בטרם בישראל, לעומת זאת, למיטב ידיעתנו, אין כללים הנוגעים לשיקול הדעת שעל המכס להפעיל בעת דרישת גרעון בגין פסילת מקור, וסמכות המכס לדרוש גרעון נובעת מחוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), התשכ"ח הקובע, באופן פשטני, כי: יהא חייב בתשלום חסר אם נדרש לעשות [17] כן תוך התקופה הקובעת" [18] כאשר "חסר" מוגדר בחוק כ: עקיף שלא שולם, או שהוחזר בטעות, כולו או מקצתו", וכולל מכס, בלו, מס קניה, מס בולים או היטל לפי תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), תשי"ח- 1958

6 Page 6 of 8 במקרים בהם" לדעתנו, ראוי היה שהמחוקק בישראל ייתן דעתו לסוגיה זו ויקבע כללים ברורים לגבי דרישת גרעון מכס במצבים שונים, לרבות במצב של פסילת מקור טובין למותר לציין, כי כאשר מתבצע הליך של אימות, שבסופו קובעת רשות המכס של המדינה המייבאת כי המקור לא הוכח, נדרש היבואן לשלם גרעון מכס לעיתים בסכומים גבוהים מאד, שככל הנראה לא נלקחו בחשבון בעת מכירת המוצרים ד מה יוכל היבואן לעשות במצב שכזה? נציין, כי בתוספת להסכם הסחר עם ארה"ב נקבע, כי במצב בו נחשד כי הטובין אינם עומדים בכללי המקור, יש להציע ליבואן לשלם את המיסים עד לסיום הבדיקה תמורת חתימה על [19] התחייבות להלן נוסח הסעיף : קיים חשד סביר כי הטובין אינם עונים על כללי המקור, יוצע ליבואן לשלם את מלוא המיסים עד לקבלת תוצאות בדיקה של מקור הטובין מובהר בזה כי ההצעה לתשלום מלוא המיסים תחול רק על טובין שאינם מיועדים לתפיסה או חילוט יבואן שיסכים לשלם את המיסים כאמור לעיל יחתום על הודעה כדלקמן: ידוע" לי כי סכום המיסים ששולם על ידי ביום הוא בגדר "חסר" כמשמעותו בחוק מיסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), התשכ"ח- 1968, ובהסכמתי לשלמו אני מוותר על כל תביעה לפי סעיף 3 לחוק האמור"" 102 ברצוננו להדגיש, כי אותו סעיף 3 לחוק מיסים עקיפים, שעל תביעה לפיו מוותר היבואן בעצם חתימתו, מאפשר, בנסיבות מסוימות, לקבל פטור מגרעון מכס, אם היבואן עומד בשלושה תנאים מצטברים, ובהם אי-מסירת ידיעות לא נכונות, אי-ידיעה או אי-יכולת לדעת על הגרעון, ומכירת [20] הטובין ללא התחשבות במס ששולם בחסר דרישה כזו, לפיה על היבואן לוותר מראש על טענה לפי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים, הינה לדעתנו בלתי-הוגנת, שכן ייתכנו בהחלט מקרים בהם לא יוכח מקור הטובין, אך היבואן נהג בתום לב, לא ידע שיידרש הגרעון, נקט בכל האמצעים הדרושים לוודא את המקור, ולא תמחר את המכס הנוסף בעת מכירת המוצר אלא שבית המשפט העליון צמצם במידה מסוימת את האפשרות להסתמך על סעיף 3 [21] עקיפים בעת פסילת תעודת מקור לחוק מסים לכן, צעד נבון יותר מבחינת היבואן הישראלי יהיה לדרוש מראש, בחוזה בינו לבין היצואן מארה"ב, הוספת סעיף הקובע, כי היצואן יתחייב לשמור הוכחות בדבר המקור האמריקאי למשך שנים רבות, וכי הוא מתחייב להציגן לרשויות המכס במקרה של הליך אימות, גם אם קשרי המסחר בין הצדדים כבר לא מתקיימים עוד ניתן לקבוע, כי במקרה של הפרת סעיף זה, או במקרה בו למרות שיתוף הפעולה, לא יצליח היצואן האמריקאי להוכיח את מקור הטובין, יתחייב הוא לשפות את היבואן הישראלי בגין כל ההוצאות שנגרמו לו בישראל, לרבות תשלומי המכס הנוספים, אלא שבמקרה כזה - אם יסרב היצואן לעשות זאת, ככל הנראה יידרש היבואן לתבוע אותו בבית משפט במדינתו, מה גם שסעיף

7 Page 7 of 8 מיסים" כה/ 3 " כזה לא יסייע ליבואן במקרה שהיצואן פשט את הרגל 381; פרסום באתר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה באינטרנט: DA-CFDFD344BB8Fhtm - כתבי אמנה 972 כרך, 28 עמ', סעיף 1(a) ל- 3 Annex להסכם הסחר עם ארה"ב: ראו ברשימה קודמת:"פטור ממכס באמצעות תעודות מקור - הסיכונים, והדרך להימנע "That article is wholly the growth, product, or manufacture of a party or is a new or different article of commerce that has been grown, produced, or manufactured in a Party"; That article is imported directly from one Party into the other Party"" סעיף (b) 1 ל- 3 Annex להסכם הסחר עם ארה"ב: סעיף (1c) ל- 3 Annex להסכם הסחר עם ארה"ב: "The sum of (i) the cost or value of the materials produced in the exporting Party, plus (ii) the direct costs of processing operations performed in the exporting Party is not less than 35 percent of the appraised value of the article at the time it is entered into the other Party" סעיף 4 ל- 3 Annex להסכם הסחר עם ארה"ב: "For the purposes of this Agreement, "country of origin" requires that an article or material, not wholly the growth, product, or manufacture, of a Party, be substantially transformed into a new and different article of commerce, having a new name, character, or use, distinct from the article or material from which it was so transformed" סעיף 2 ל- 3 Annex להסכם הסחר עם ארה"ב: "No article shall be considered a new or different article of commerce under this Agreement and no material shall be eligible for inclusion as domestic content under this Agreement by virtue of having merely undergone (1) simple combining or packaging operations or (2) mere dilution with water or with another substance that does not materially alter the characteristics of the article or material" סעיף 7 לפרוטוקול 4 להסכם הסחר שבין ישראל לאיחוד האירופי, כתבי אמנה 1304 כרך, 44 סעיף 8 ל- 3 Annex להסכם הסחר עם ארה"ב סעיף 5 ל- 3 Annex להסכם הסחר עם ארה"ב: "For purposes of determining the 35 percent domestic content requirement under this Agreement, the cost or value of materials which are used in the production of an article in one Party, and which are products of the other Party, may be counted in an amount up to 15 percent of the appraised value of the article Such materials must in fact be products of the importing Party under the country of origin criteria set forth in this Agreement" סעיף 7 ל- 3 Annex להסכם הסחר עם ארה"ב קובע, כי עלויות שיש להביא בחשבון במסגרת בדיקת הערך המוסף המקומי, הן: "all actual labor costs involved in the growth, production, manufacture, or assembly, of the specific article, including fringe benefits, on-the-job training, and the cost of engineering, supervisory, quality control, and similar personnel"; "dies, molds, tooling and depreciation on machinery and equipment which are allocable to the specific article"; "research, development, design, engineering, and blueprint costs insofar as they are allocable to the specific article; and "costs of inspecting and testing the specific article" סעיף 7 ל- 3 Annex להסכם הסחר עם ארה"ב קובע, כי עלויות שאין להביא בחשבון במסגרת בדיקת הערך המוסף המקומי, הן: "profit; and general expenses of doing business which are either not allocable to the specific article or are not related to the growth, production, manufacture, or assembly, of the article, such as administrative salaries, casualty and liability insurance, advertising, and salesmen's salaries, commissions, or expenses" סעיף 9 ל- 3 Annex להסכם הסחר עם ארה"ב סעיף 14 ב( )(2 לצו תעריף המכס) והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ב התוספת ל- 3 Annex להסכם הסחר עם ארה"ב הקובעת, כי נוסח הצהרת היצרן צריך להיות כדלקמן: " The undersigned hereby declares that the goods listed in this invoice were produced in the United States of America and they comply with the origin requirements specified for those goods in the US-Israel Free Trade Agreement for goods exported to Israel" "Inability to provide sufficient information" הכללים קבועים בחקיקה האמריקאית: 19, CFR 181 App Section 15 וכותרת הסעיף הינה: סעיף 2 לחוק מסים עקיפים סעיף 1 לחוק מסים עקיפים סעיף 5 לתוספת ל- 3 Annex להסכם הסחר עם ארה"ב לפירוט בנושא כללי המקור באיחוד האירופי, מהם", מיסים כו/ 5 (אוקטובר 2012 א) -72 לפירוט אודות שלושת תנאי סעיף חוק מסים עקיפים, ראו רשימתנו: "חוק מסים עקיפים - על תלאות המבקש החזר או פטור ממס", (יוני 2011 א) -50 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

8 Page 8 of 8 מיסים" כה/ 1 " ה) 125- (פברואר 2011 ע"א 4814/09 טמפו תעשיות בירה בע"מ נ' מדינת ישראל, מיום , [21]

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Page 1 of 10 הפקודה")" ערך" 84 עממממ'''' כשר בהשגחת המכס מאת עו"ד גיל נדל ; עו"ד עומר וגנר מבוא א אחת המחלוקות הנפוצות בין יבואנים מסחריים לרשות המכס עוסקת בשאלת מחיר העסקה, במילים אחרות, מהו הערך שעליו

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 יבוא יצוא ומה שביניהם קורס ליזמים ובעלי עסקים מט"י באר שבע מפגש מסכם רכז הקורס: שפריר גודל אוקטובר 2012 כיצד משפיעות עלינו "מהפכות האינטרנט" אצל השכנים? כיצד משפיע עלינו המשבר הכלכלי העולמי? שעורי צמיחה

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

Successful Marketing Strategies

Successful Marketing Strategies קורס עקרונות השיווק דר' קובי מורבינסקי המחרה Pricing 1 מטרות השיעור הבנה מהו מחיר, מה הוא מייצג,והבנת תהליך התמחור אסטרטגיות תמחור עיקריות למוצרים קיימים וחדשים גורמים פנימיים וחיצוניים נוספים המשפיעים

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפערים החברתיים, עקב השפעתה המידית על מחירי מוצרי הצריכה

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

אדר תשע"ב פברואר 2012 חברות וחברים יקרים, אנו באגף החטיבות הענפיות פועלים יחד איתכם ללא ליאות, בעקשנות ובהתמדה להשגת היעדים הענפיים שהצבתם, באמצעות הה

אדר תשעב פברואר 2012 חברות וחברים יקרים, אנו באגף החטיבות הענפיות פועלים יחד איתכם ללא ליאות, בעקשנות ובהתמדה להשגת היעדים הענפיים שהצבתם, באמצעות הה אדר תשע"ב פברואר 2012 חברות וחברים יקרים, אנו באגף החטיבות הענפיות פועלים יחד איתכם ללא ליאות, בעקשנות ובהתמדה להשגת היעדים הענפיים שהצבתם, באמצעות ההנהלות הענפיות. לצד הפעילות הענפית, לשכת המסחר מייחסת

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

6ILP2 מדריך תעריפים בינלאומי 2016

6ILP2 מדריך תעריפים בינלאומי 2016 6ILP2 מדריך תעריפים בינלאומי 2016 עמוד 2 מדריך תעריף בינלאומי 2016 ישראל תוכן העניינים שירותים מוגדרי יום וזמן 3 4 5 3 6 7 8 שירותי אקספרס שילוח מיוחד אקספרס )יצוא( אקספרס )יבוא( שירותי אקונומי שילוח מיוחד

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training אנחנו? קבוצת Real Time Group הוקמה בשנת 2007, החברה מספקת פתרונות עסקיים וטכנולוגיים בתחומי התוכנה, החומרה והתקשורת, פיתוח ותמיכה

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד