<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6"

תמליל

1 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט בבינתחומי הרצליה (להלן: "הסטודנט") שכנגדו הוגשה קובלנה המייחסת לו עבירות משמעת והפרת סעיפים 2(1) ו/או 2(9) ו/או 2(12) ו/או 2(13) לתקנון המשמעת של המרכז הבינתחומי (להלן: "תקנון המשמעת"). הסטודנט הואשם, בין היתר, באי ציות להוראות מרצה בבינתחומי; הפרעה לסדרי הוראה; התנהגות ש שי בה משום פגיעה במורה במרכז הבינתחומי והתנהגות שאינה הולמת סטודנט. ביום התקיים דיון בתיק בהשתתפות: הקובלת אורלי שקד; הסטודנט הנילון; שיר פאר רכזת הועדה; נציגת אגודת הסטודנטים שיין שחם. כמו כן, במהלך הדיון נשמעה עדותו של מרצה הקורס אשר הגיש את התלונה (להלן: המרצה)..1.2 גרסאות הצדדים להלן גרסת המרצה: ביום נתקבלה תלונה מצד המרצה במסגרתה גולל את שאירע במהלך השיעור. לדבריו, השיעור מתחיל בשעה 09:45. אולם, משנוכח לדעת כי חלק מהסטודנטים אינם מקפידים להגיע בזמן לשיעור, הודיע בכיתה כי מעתה ואילך תותר כניסת מאחרים בצורה מרוכזת בשעה 10:00. ואכן כך היה. בשעה 10:00 נכנסה לכיתה קבוצת סטודנטים שאיחרה. הסטודנט הנילון נמנה אף הוא עם קבוצת המאחרים. בעודו נכנס לכיתה הוא סינן לעברו של המרצה "תהיה בריא". לטענת המרצה, ה"ברכה" לכאורה נאמרה בקול רם כך שגם יתר הסטודנטים שמעו אותה. נוכח האמירה, המרצה פנה לסטודנט ושאל אותו מה בדיוק הוא אמר והסטודנט שב על דבריו ואמר לו "תהיה בריא". להבנתו, הדברים לא נאמרו מתוך דאגה כנה לבריאותו אלא כהתרסה לכך שהסטודנט נאלץ להמתין 15 דקות מחוץ לכיתה ולהיכנס בצורה מרוכזת עם יתר המאחרים. נוכח תגובתו של הסטודנט, המרצה ביקש מהסטודנט לשבת בשורה הראשונה בסמוך אליו. הסטודנט סירב לבקשת המרצה והתיישב באחת השורות האחרונות. המרצה שב וביקש מהסטודנט לשבת בקדמת הכיתה אך הוא עמד בסירובו. משהבין כי הסטודנט אינו מתכוון להיענות לבקשתו ציין בפניו כי "יש לו 3 שניות לקום ולעבור לשורה הראשונה ולא, הדבר יגרור הליך משמעתי". הסטודנט התעלם מבקשת המרצה ורק בלחץ חבריו לכיתה הוא נאות לקום ממקומו ולעבור לקדמת הכיתה, כבקשת המרצה פקס: טל: ת.ד. 167 הרצליה, 46150

2 2 פקס: טל: ת.ד. 167 הרצליה, ברם, בעודו עושה דרכו לקדמת הכיתה אמר הסטודנט בקול רם "כמה כוח" תוך שלהבנתו של המרצה האמירה הזו כוונה אליו. נוכח אמירה זו, ביקש המרצה מהסטודנט לעזוב את הכיתה והודיע לסטודנט כי בכוונתו להגיש כנגדו תלונה ולפתוח הליך משמעתי. הסטודנט אכן יצא מהכיתה אך כעבור דקות מספר, נכנס שוב. המרצה הופתע לראות את הסטודנט בכיתתו שאך דקות קודם נתבקש לצאת. המרצה ביקש לדעת מה פשר הדבר ובתגובה השיב הסטודנט, כי מאחר וממילא בכוונתו להגיש כנגדו תלונה, אז הוא מצא לנכון להיכנס שוב לכיתה ולהקשיב לשיעור. המרצה ביקש מהסטודנט, פעם נוספת, לצאת מהכיתה אך הסטודנט סירב. במענה לבקשתו השיב הסטודנט "באת ללמד או שבאת לריב". נוכח תגובת הסטודנט, המרצה התלבט האם להפסיק את השיעור כל עוד להלן הסטודנט בכיתה או שמא להמשיך כרגיל בשיעור. בסופו של דבר, בחר המרצה להמשיך בשיעור כרגיל חרף סירובו של הסטודנט לצאת מהכיתה. עד כאן גרסת המרצה. גרסת הסטודנט: ביום הסטודנט הגיש לרכזת הסטודנטים תלונה כנגד המרצה בגין התנהגות "עבריינית" כדבריו. הנה תיאור המקרה מנקודת מבטו של הסטודנט. לדבריו, הוא הגיע לשיעור באיחור של כ- 10 דקות והמתין עם יתר המאחרים מחוץ לכיתה כאשר ב- 10:00 נכנס לכיתה. בעודו הולך לתפוס את מקומו טען כי 'חבר החמיא לי על שאירחתי את הכיתה אצלי בבית ואמרתי לו "תהיה בריא"'. עוד ציין הסטודנט בתלונתו כי: המרצה פנה אליי בתקיפות ושאל בעצבים מה אמרת?" הוא פנה אליי שוב ואמר "בא בא אתה שב מקדימה בצורה מעליבה. לא נעניתי לבקשתו התוקפנית ואמרתי לו שאני מעדיף לשבת כאן והתיישבתי. המשיך המרצה ואמר לי בצעקות שיש לי בדיוק 3 שניות לקום ולשבת איפה שאמרתי לך או שאני מתחיל בהליך משמעתי נגדך. קמתי מיד וזרקתי הערה לחבר שלי "כמה כוח". ובהמשך תלונתו ציין הסטודנט בלשונו: אני מדגיש את המצב המביך שהיה לי מול כל הכיתה המרצה השפיל אותי וגרם לי מבוכה רבה במשך כל היום הגיעו אליי סטודנטים לחזק אותי ואמרו לי פשוט לא להתייחס בטענה ש"ככה הוא" לאחר שיצאתי מהכיתה חזרתי והתיישבתי בקצה עליון כדי להקשיב. הוא שאל אותי שההליך המשמעתי ייפתח ממילא ושאני רוצה לשמוע את השיעור. (המרצה. ש.מ.) "מה אתה לא מקשיב" אמרתי לו בסמוך למועד הדיון בוועדת המשמעת, שלח הסטודנט תגובה בכתב (ללא ציון תאריך) ובה התייחסות נוספת למה שאירע בכיתה. לדבריו, בכניסתו לכיתה יצאו מפיו המילים "תהיה בריא" אשר כוונו לחברו ללימודים שהחמיא לו על האירוח בביתו. עוד הוסיף וציין, כי אכן יצא מכיתה כאשר נתבקש לעשות כן, אך חזר שוב לכיתה מאחר ולדבריו "אמרתי לעצמי שאם יש הערת משמעת לפחות אקשיב להרצאה שכדי להגיע אליה נסעתי שעתיים ". בסיום דבריו הביע התנצלות וכתב כהאי לישנא: "אני חושב שיש מן הראוי להתנצל על התחכמותי, שכן לא ידעתי שהמרצה מחמיר עם המשמעת בכיתתו בצורה כזו". דיון בפתח הדיון נטען על ידי הסטודנט ונציגת האגודה כי אין חולק באשר למילים שנאמרו על ידו. ברם, הסטודנט עמד על כך כי הדברים (דוגמת "תהיה בריא" "כמה כוח" ( כלל לא כוונו למרצה אלא לחברו ללימודים כמתואר לעיל. כשנשאלו הסטודנט ונציגתו על ידי הח"מ מדוע לא הביאו עדים שיתמכו בגרסתם שהרי התקרית אירעה בפני כיתה מלאה בסטודנטים, השיבו כדלקמן: "מה זה יעזור שתהיה עוד מילה של סטודנט כנגד המרצה. אפשר להביא את כל הכיתה יש פה 3 סטודנטים שיגיעו ויצדדו בצד של הסטודנט " (עמודים 1,3 לפרוטוקול). הלכה למעשה, הסטודנט

3 לא הביא לדיון אף סטודנט שנכח בכיתה בעת התקרית אשר יתמוך בגרסתו או למצער, לא הביא את אותו חבר ללימודים שהחמיא לו כביכול על האירוח בביתו כנטען לעיל ו/או את חברו אליו הפנה את המילים "כמה כוח". זמן לא רב לאחר שהחל הדיון, ובטרם נכנס המרצה למתן עדותו, נתבקשו הצדדים לצאת להפסקה קצרה וזאת כדי לצנן במעט את הרוחות שהתלהטו. אולם, הסטודנט הנילון בחר שלא לחזור להמשך הדיון בעניינו הגם שידע היטב כי המרצה עתיד למסור את עדותו מיד בתום ההפסקה. נציגת האגודה שבה לדיון והמשיכה לייצג את הסטודנט נאמנה. עם התחדשות הדיון מסר המרצה את גרסתו ושב על עיקרי דבריו שהופיעו זה מכבר בכתב התלונה כמפורט לעיל. עוד יצוין, כי במסגרת עדותו נתבקש המרצה על ידי הח"מ להתייחס לטענות שהשמיע הסטודנט כנגדו לפיהן, הוא התעמר בו, השפילו בפני הכיתה ונהג כלפיו בצורה "עבריינית" ו"תוקפנית" כהגדרתו של הסטודנט. המרצה הכחיש מכל וכל כי התעמר בסטודנט בצורה כלשהי ו/או השפיל אותו. לטענתו, הוא מלמד מזה 20 שנה וזו לו הפעם הראשונה שמגיש תלונה כנגד סטודנט בגין התחצפות. עוד ציין, כי אין לו כל היכרות מוקדמת עם הסטודנט ולאורך כל התקרית שמר על קור רוח ולא הרים את קולו ו/או העליב את הסטודנט בצורה כלשהי. להבנתו, הסטודנט ידע שבכוונתו להגיש כנגדו תלונת משמעת כך שהוא הזדרז ופנה לרשויות הבינתחומי הרצליה בתלונה לפיה הוא נהג כנגדו בצורה "עבריינית", דבר אותו מכחיש מכל וכל השתלשלות אירועים לאחר הדיון 3 פקס: טל: ת.ד. 167 הרצליה, חרף העובדה כי הסטודנט הנילון עזב את הדיון בעיצומו של הבירור המשמעתי, וזאת מבלי להודיע לבית הדין ו/או לבקש את רשותו, מצאתי לנכון לתת לסטודנט הזדמנות נוספת להשמיע את דבריו ולטעון טענותיו. בפני בית הדין. לפיכך ביקשתי לתאם מול הסטודנט דיון נוסף בעניינו. ביום פנתה נציגת וועדת המשמעת לסטודנט הנילון כדי לתאם מועד לדיון נוסף. לסטודנט ניתנו שני תאריכים אופציונאליים. במענה לפנייה השיב הסטודנט באותו היום, במייל חוזר, כהאי לשינא: איני מעוניין להגיע ל דיון שבו מטיחים בי האשמות בצעקות, לא רצחתי אף אחד. הוועדה יכולה להחליט בלעדיי, כך או כך נוכחותי שם לא תורמת לכלום מלבד פגיעה ברגשותיי. למרות תגובתו דלעיל, החליט הח"מ לקבוע בכל זאת מועד לדיון בתקווה כי הסטודנט אכן יתייצב וימסור את גרסתו ביחס לטענות שהועלו כנגדו בזו הלשון: הודעה בדבר מועד הדיון נמסרה לסטודנט. במענה לכך, השיב במייל חוזר ביום לקבוע דיון בתקופת מבחנים זו פשוט חוצפה ואי התחשבות מצדכם, אני לא מתכוון לבזבז יום שלם על נסיעות במקום לשבת בבית וללמוד. אני אפעל בהתאם ואפנה לגורמים המתאימים אם בכל זאת תקיימו את הדיון על תקופת המבחנים, לא אשב בשקט על ההתנכלות שלכם אליי מאז המקרה. כולל הטחת ההאשמות והצעקות שקיבלתי מהגברת שאיני יודע את שמה שאחראית על המשמעת. אין אחד שלא יידע מזה במכללה ומחוצה לה. חרף תגובתו כאמור, ניתנה לסטודנט הזדמנות נוספת, ואחרונה, להופיע בפני וועדת המשמעת ולהציג את גרסתו במלואה. לפיכך, נקבע לו דיון ביום חמישי ה בשעה 14:30. יוער, כי כדי להקל על הסטודנט, הדיון נקבע במועד בו יש לו בחינה כך שממלא אמור להגיע לקמפוס. הסטודנט אישר במייל חוזר את הגעתו לדיון. ברם, ביום , כשעה וחצי לפני מועד הדיון, הסטודנט הודיע במייל כי אין באפשרותו להגיע לדיון בשל עניין דחוף שהתעורר בעבודתו כדבריו. עוד ציין, כי מבחינתו הוועדה יכולה להחליט בלעדיו ומבלי לשמוע אותו.

4 הכרעה אין חולק כי הסטודנט התבטא כפי שנטען בכתב התלונה. הוא בעצמו מודה בכך. יחד עם זאת, הסטודנט מכחיש כי הדברים הופנו כלפי המרצה אלא הופנו כלפי מי מבין חבריו לכיתה. לדבריו, האמירה "תהיה בריא" נאמרה במענה להכרת תודה של חברו לכיתה על האירוח לו זכה בביתו ולא התרסה כנגד המרצה. עוד יצוין, כי אין חולק שהסטודנט יצא מהכיתה וזאת לאחר בקשת המרצה אך שב פנימה ללא אישור וללא הסכמתו. לכשנתבקש ע"י המרצה לצאת בשנית, סירב לעשות כן. גם בזאת מודה הסטודנט. לאחר שמיעת העדויות והתגובות בכתב, התרשמתי מעל לספק סביר, כי הסטודנט כיוון את דבריו (תהיה בריא; כמה כוח; באת לריב או באת ללמד) למרצה. התרשמתי כי הדברים נאמרו כלפי המרצה כהתרסה נוכח אי שביעות רצונו של הסטודנט מהחלטותיו ביחס ל"כניסת המאחרים" כמו גם ביחס לבקשתו להושיבו בקדמת הכיתה ולאחר מכן, להוצאתו מהכיתה. לא התרשמתי כי יש אמת בגרסתו של הסטודנט ביחס לטענתו כי הדברים הופנו למי מחבריו לכיתה מה גם. יוטעם, כי לסטודנט הייתה האפשרות להביא כמה וכמה עדים מהכיתה שנכחו בתקרית כדי לתמוך בגרסתו לפיו המרצה התייחס אליו בתוקפות ו/או בחוסר כבוד או למצער, להביא את אותו סטודנט שלטענתו הודה לו על האירוח בביתו ובמענה להכרת הטוב השיב לו "תהיה בריא". אולם, הסטודנט משיקוליו שלו בחר שלא לזמן אף אחד מחבריו הגם שהדבר היה יכול לסייע בידו מה גם שלא סיפק הסבר הגיוני מדוע לא הביא עדים שיתמכו בגרסתו. מלבד התבטאויותיו והתנהלותו החצופה של הסטודנט כלפי המרצה, החלטתו להיכנס לכיתה בשנית לאחר שנתבקש לצאת מהשיעור כדי לא להפריע, מעידה על עזות מצח וזלזול מופגן במרצה; בחבריו לכיתה ובנהלי המרכז הבינתחומי הרצליה. ברי, כי למרצה שמורה הסמכות והזכות לנהל את השיעור על פי שיקול דעתו והבנתו. משנמצא כי סטודנט מפריע למהלך התקין של השיעור, רשאי המרצה לבקש מהסטודנט לעבור מקום ובמקרים מסוימים, רשאי לבקש ממנו לעזוב את הכיתה. במקרה דנן, לא די בכך שהסטודנט הפריע למהלך התקין של השיעור ופגע בין היתר בחבריו למסלול הלימודים, הסטודנט התעלם בצורה מופגנת וחצופה מבקשתו הלגיטימית של המרצה שיעזוב את השיעור. הסטודנט בחר לעשות דין לעצמו תוך התעלמות מבקשת המרצה וזלזול בסמכותו לנהל את השיעור על פי שיקול דעתו. יוטעם, כי במסגרת עדותו נתבקש המרצה להגיב לטענות שטען כנגדו הסטודנט לפיהן נהג כלפיו "בעבריינות" ובגסות רוח. יצוין, כי לאחר שמיעת העדויות וחקירת המרצה, לא מצאתי כי נפל פגם בהתנהלו ביחס לסטודנט כך שנהג כלפיו, באיזשהו אופן, בחוסר כבוד ו/או בזלזול ו/או בהתנשאות. יתרה מכך, התקרית כולה התרחשה לעיני עשרות סטודנטים. כאמור, לסטודנט הנילון ניתנה האפשרות לזמן עדים מטעמו כדי להוכיח את טענתו כי המרצה התעמר בו והשפילו לעיני כל. כאמור, לסטודנט ניתנו מספר הזדמנויות לעשות כן, אך משיקוליו שלו בחר שלא להעיד סטודנטים שהיו עדים לתקרית בכיתה. למען הסר ספק יצוין, כי אילו היה מתברר שהמרצה אכן נהג בחוסר כבוד וזלזול כלפי הסטודנט לפני כל הכיתה, ו/או הלבין פניו ברבים, אזי לבטח הסטודנט היה מזוכה על אתר. שהרי כשם שהסטודנט נדרש לנהוג בכבוד כלפי סגל ההוראה וחבריו ללימודים אף המרצה נדרש ליחס מכבד והוגן כלפי הסטודנטים בבחינת "יהיה כבוד תלמידך חביב עליך כשלך" (מסכת אבות, פרק ד' משנה י"ב) פקס: טל: ת.ד. 167 הרצליה, 46150

5 אך אין כך הם פני הדברים. מחקירת המרצה עולה, כי לא נמצא פגם בהתנהלותו. החלטותיו ביחס ל"כניסת מאחרים" כמו גם בקשותיו מהסטודנט לעבור מקום ולצאת מהכיתה, הנן לגיטימיות ומתבקשות נוכח התנהלותו החצופה והמתריסה של הסטודנט. לסטודנט אין להלין אלא על עצמו. לא מיותר לציין, כי התנהלותו של הסטודנט במהלך הדיון עת החליט לעזוב באמצע בלי התראה מוקדמת; כמו גם סירובו להגיע לדיון משמעתי תוך שימוש בשפה בוטה, חצופה ומאיימת, ראויים לגנאי. יוער, כי בית הדין נתן לסטודנט כמה וכמה הזדמנויות להגיע לדיון נוסף על מנת להמשיך ולהשמיע את גרסתו ולהוכיח את טענותיו. אולם, תחילה הסטודנט סירב להגיע לדיון. לאחר מכן הגיב בזעם על המועד שנקבע לו ופעם נוספת אישר הגעה לדיון אך ביטל כשעה וחצי לפני. מן המקובץ לעיל עולה, כי בהתנהלותו הסטודנט הפריע למהלך התקין של השיעור ולסדרי ההוראה; הפגין יחס מזלזל כלפי המרצה וכלפי רשויות המשמעת תוך שמתעלם מהוראות המרצה ורשויות המשמעת. אשר על כן, החלטתי להרשיע אותו בהפרת סעיפים 2(1); 2(9) ו 2(12) לתקנון המשמעת עונש יוער, כי התנהלותו של הסטודנט חריגה בחוצפתה. התקבל אצלי הרושם כי הסטודנט לא בהכרח הפנים את חומרת התנהלותו הן במהלך השיעור והן אל מול רשויות המשמעת. הסטודנט בוחר לעשות דין לעצמו תוך התעלמות מוחלטת מהנחיות המרצה ורשויות המשמעת שעל הדרך, משבש מהלך תקין של שיעור אקדמי בו נוכחים עשרות סטודנטים. הסטודנט הפגין יחס מזלזל וחוצפני כלפי המרצה; רשויות המשמעת וחבריו לכיתה. עם התנהלות שכזו אין להשלים ועל כן, יש להשית עונש ההולם את חומרת המעשים ויבטא את הסלידה מהתנהלות שכזו. מלבד עונש ההרחקה בפועל, מצאתי לנכון להשית עליו גם שעות שירות למען הקהילה וזאת, נוכח התנהלותו הבעייתית בלשון המעטה כלפי רשויות המשמעת ונוכח היעדר הפנמת הפסול שבמעשיו. לאור המקובץ לעיל, החלטתי כי העונש ההולם את נסיבות המקרה הנו, כדלקמן: הרחקה מלימודים בפועל למשך סמסטר אחד. עונש ההרחקה יכנס לתוקפו בסמסטר א' של שנת לימודים תשע"ז. 20 שעות שירות למען הקהילה בפיקוח משרד דיקאנט הסטודנטים. הסטודנט לא יקבל תעודה או אישור זכאות לתואר בטרם ישלים את מכסת השעות האמורה א. ב. החלטה זו תפורסם לציבור הסטודנטים ללא ציון פרטיו האישיים של הסטודנט. שלי מלכה, עו"ד הממונה על המשמעת 5 פקס: טל: ת.ד. 167 הרצליה, 46150

6 The Interdisciplinary Center Herzliya Disciplinary File No 22/2016 August 2, 2016 In the Matter of Student A (hereinafter: the Student) Decision Introduction 1. This file concerns a Student of the Interdisciplinary Center (hereinafter: The Student) against whom a complaint was filed accusing him of committing offenses and infracting clauses 2(a) and/or 2(i) and/or 2(l) and/or 2(m) (hereinafter: The Disciplinary Regulations). The Student was accused, inter alia, of disobeying the instructions of a lecturer at the Interdisciplinary Center, disturbing the orderly process of instruction and disrespectful behavior towards an instructor at the Interdisciplinary Center as well as behavior unbecoming a student. 2. On June 5, 2016 a hearing was held with the participation of the Complainant Ms Orly Shaked, the accused student, the Committee Coordinator Ms. Shir Peer and a Student Union Representative, Shine Shacham. Furthermore, during the hearing the testimony of the lecturer of the course who filed the Complaint (hereinafter: the Lecturer) was heard. The Parties Version of Events 3. The lecturer's version of events is as follows: On March 13, 2016 a complaint was received from the lecturer in which he detailed what had transpired during the lesson. According to the Lecturer the lesson begins at 9:45, however once he discovered that some of the students do not come on time he notified all the students in the classroom that from then on students who arrive late will be permitted to enter the classroom together at 10:00 and indeed that is what happened. 4. At 10:00 a group of students who arrived late entered the classroom. The accused student was among the group of latecomers. Upon his entrance into the classroom the Student murmured towards the lecturer that he should "be well". According to the Lecturer the so called "blessing" was stated loudly so that other students could hear it. Because of the statement made the Lecturer asked the Student exactly what he had said and the Student repeated what he had said, and said to him "be well". As the Lecturer understood it the statement was not said out of sincere concern for 6 פקס: טל: ת.ד. 167 הרצליה, 46150

7 him but rather it was stated defiantly as a result of the Student having to wait outside the classroom 15 minutes till he could come in collectively with the other students who were late. 5. In light of the Student's response the Lecturer asked him to sit in the front row next to him. The Student refused and sat in one of the back rows. The Lecturer repeated his request and asked the Student to sit in the front of the classroom, but the Student still refused. Once he realized that the Student was not going to fulfill his request he said to the Student "you have 3 seconds to get up and move to the front of the class and if not a disciplinary process will be initiated". The Student ignored the Lecturer's request and only after pressure from his friends did he find it appropriate to get up and move to the front of the classroom as requested by the Lecturer. 6. However, as the Student was on his way to the front of the classroom the Student said loudly "how much power", which, to the understanding of the Lecturer the statement was directed at him. In light of the statement the Lecturer asked the Student to leave the classroom and informed him that he intended to file a complaint against him and initiate disciplinary proceedings. 7. The Student indeed exited the classroom however after several minutes the Lecturer was surprised to see the Student in his classroom when moments beforehand he had asked him to leave. The Lecturer asked the Student why he had returned and the Student replied that since the Lecturer had intended to file a complaint in any case he thought it was right to come back into the classroom to listen to the lesson. The Lecturer asked the Student once again to leave the classroom but the Student refused. In response to his request the Student replied "did you come to teach or did you come to fight". In light of the Student's response the Lecturer deliberated whether to stop the lesson as long as the Student remained in the classroom or to continue with the lesson as usual. In the end, the Lecturer decided to continue the lesson as usual despite the Student's refusal to leave the classroom. Hitherto is the Lecturer's version of events. 8. The Student's version of events is as follows: On March 19, 2016 the Student filed a complaint against the Lecturer with the Student Coordinator with respect to "criminal" behavior", according to him. Here is a description of the incident from the viewpoint of the Student. According to the Student he arrived late to the lesson by about 10 minutes and he had to wait for the other students who arrived late and he entered the classroom at 10:00. When he was going to find a place to sit he claimed that "my friend complimented me for hosting the class at my home and I said "be well". 7 פקס: טל: ת.ד. 167 הרצליה, 46150

8 9. The Student also noted in his complaint that "the Lecturer aggressively turned to me and agitatedly asked me what I said?" He asked me again and said "come come sit in the front in an insulting manner. I did not agree to his insulting request and I said that I prefer to sit here and I sat down. The Lecturer continued to shout at me that I had exactly 3 seconds to get up and sit where I told you or I will start disciplinary proceedings against you. I immediately got up made a remark to my friend "how much power". Further in his complaint the Student said in his words: "I would like to emphasize the embarrassing situation in which the Lecturer humiliated me in front of the entire class and caused me extreme awkwardness throughout the entire day students came to me to give me support and told me to disregard the matter because that "is how he is after I left the classroom I came back in and sat at the top of the classroom to listen to the lesson. He asked me (the Lecturer, S.M.) "what you don't listen", I said that the disciplinary proceedings would be initiated in any case and I want to listen to the lesson. 10. Close to the date of the hearing of the Disciplinary Committee, the Student sent his response in writing (without providing a date) in which he again referred to the incident in the classroom. According to the Student upon his entrance into the classroom the words "be well" which came out of his mouth were meant for his peers who complemented him on his hosting them at his home. He added and noted that he left the room when asked but returned to the classroom later, and in his words "I said to myself that if there is a disciplinary remark at least I will listen to the lecture which took to me two hours of travel to get to ". 11. At the end of his statements he added an apology as follows: "I think that it is appropriate for me to apologize for my wisecrack, since I did not know that the Lecturer is so strict with discipline in his classroom". The Hearing 12. At the opening of the hearing the Student and the Student Union Representative argued that there is no dispute that the words were said by the Student. However the Student insists that the statements (such as "be well" and "how much power") were not at all meant for the Lecturer but rather for his peers as stated above. When the Student and his representative were asked by the undersigned why he did not bring witnesses to support his version since the incident occurred in the presence of an entire classroom of students he answered as follows: "how will it help me with another student's word against the Lecturer. We can bring the entire class there are 3 students 8 פקס: טל: ת.ד. 167 הרצליה, 46150

9 here who will come and side with the Student " (pages 1, 3 of the protocol). In actuality the Student did not bring any student who was present in the classroom during the incident who could support his version and unfortunately he did not bring the same student who supposedly complemented him for hosting the class at his home as he claimed above and/or his peer to whom he directed his statement "how much power". 13. Not long after the hearing had begun, and before the Lecturer entered, the parties were asked to take a short break in order to cool down the atmosphere which had heated up during the hearing. However the Student chose not to return to the hearing regarding his case and he knew very well that the Lecturer was supposed to come later to give his testimony right after the break. The Student Union representative returned and continued to devotedly represent the Student. 14. Upon reconvening the Lecturer gave his version of events and repeated the main points he raised in his written complaint as detailed above. It is also noteworthy that in his testimony the Lecturer was asked by the undersigned to relate to the arguments the Student claimed against him in his testimony whereby he bullied the Student, humiliated him in front of the class and behaved in a "criminal" and "aggressive" manner towards him as described by the Student. The Lecturer unequivocally denied that he bullied and/or humiliated the Student in any manner whatsoever. He argued that he has been teaching for over 20 years and this is the first time that he has filed a complaint against a student for insolence. He also noted that he has no prior acquaintance with the Student and throughout the entire incident he kept his cool and did not raise his voice and/or insult the Student in any manner whatsoever. To his understanding, the Student knew that he intended to file a disciplinary complaint against him and he quickly contacted the authorities at the Interdisciplinary Center Herzliya to complain against the Lecturer and claim that he acted in a "criminal" manner which he completely denies. The Sequence of Events after the Hearing 15. Despite the fact that the accused student left the hearing in the midst of the disciplinary proceeding and without notifying the tribunal and/or ask permission, I allowed the Student another opportunity to be heard and to make his claims before the tribunal. Thus I asked to coordinate an additional hearing in this matter. 9 פקס: טל: ת.ד. 167 הרצליה, 46150

10 16. On June 22, 2016 a representative of the Disciplinary Committee contacted the accused student in order to coordinate another date for an additional hearing. The Student was given 2 optional dates. In response the Student responded on the same day by return mail and in his words: I am not interested in coming to the hearing where accusations are shouted against me, I did not murder anyone. The Committee can decide without me, in any case my presence does not contribute anything except hurt my feelings. 17. Despite his response above, the undersigned decided to set a date in any case for the hearing with the hope that the Student would appear and provide his version concerning the claims raised against him. Notification regarding the hearing was sent to the Student. In response he sent an on June 28, 2016 as follows: Setting a date for the hearing during the exam period is simply audacious and inconsiderate on your part, I do not plan on wasting my time on a whole day of travels instead of studying at home. If you hold the disciplinary hearing during the period of exams in any case I will act accordingly and I will contact the appropriate authorities. I will not sit quietly in regard to your harassment of me ever since the incident. Including the harassment and accusations and the woman who is in charge of discipline shouting at me, whose name I do not know. There is not one person who did not know about it inside and outside the college." 18. Despite his above response, the Student was given an additional and final opportunity, to appear before the Disciplinary Committee and present his complete version. Thus a hearing was set for him for July 7, 2016 at 14:30. It should be noted that in order to facilitate the Student, the hearing was set for a day that he had an exam thus in any case he was supposed to come to campus. The Student confirmed his attendance at the hearing by return mail. However, on July 7, 2016 about 90 minutes before the hearing the Student notified by mail that he would not be able to attend the hearing due to something urgent that had emerged at work, according to his claims. He also noted that on his part the Committee could decide without him and without hearing him. Decision 19. There is no dispute that the Student expressed himself as claimed in the written Complaint. He himself admitted this. Nonetheless, the Student denies that the statements were made towards the Lecturer and they were made rather to one of his peers in the classroom. The statement "be well" was said in response to being thanked by his friends for hosting the class at his home and not 10 פקס: טל: ת.ד. 167 הרצליה, 46150

11 defiantly towards the Lecturer. It should also be noted that there is no dispute that the Student left the classroom and that was after asked by the Lecturer but he returned without permission and without the Lecturer's consent. When he was asked by the Lecturer to leave again, he refused. The Student also admits this fact. 20. After hearing the testimonies and the written responses I am convinced beyond reasonable doubt that the Student directed his statements (be well, how much power, did you come to fight or to teach) defiantly toward the Lecturer due to the Student's dissatisfaction with the Lecturer's decision regarding the "entrance of latecomers", as well as his request to sit in the front of the classroom and later having him leave the classroom. I did not get the impression that there was any truth to the Student's version regarding his claim that his statements were directed at peers in the classroom. 21. It should be emphasized that the Student was given the opportunity to bring several witnesses from the class who were present during the incident in order to support his version whereby the Lecturer treated him with aggressiveness and/or disrespect, or at least bring the Student who he claimed thanked him for hosting the class at his home and in response to thanking him the Student replied "be well". However, for reasons of his own he chose not to bring witnesses to support his version. 22. In addition to the Student's insolent statements and behavior toward the Lecturer, his decision to return to the classroom the second time after he was asked to leave the lesson in order not to disturb it, testifies to the insolence and disrespect demonstrated towards the Lecturer, his fellow students and towards the procedures at the Interdisciplinary Center Herzliya. Clearly the Lecturer has the right and authority to manage the lesson according to his discretion and understanding. Once he noticed the Student was disturbing the orderly process of the lesson, the Lecturer is entitled to ask the Student to move places and in certain situations he is entitled to ask him to leave the classroom. In the case under discussion, not only did the Student disturb the orderly process of the lesson and inter alia hurt his fellow students in his study track, in an insolent and demonstrative manner the Student ignored the Lecturer's legitimate request to leave the classroom. The Student chose to take the law into his own hands while completely ignoring the Lecturer's request and demonstrating contempt for the Lecturer's authority to manage the course of the lesson at his discretion. 11 פקס: טל: ת.ד. 167 הרצליה, 46150

12 23. It should be emphasized that during his testimony the Lecturer was asked to respond to the Student's claims whereby he acted in a "criminal" way and rudely toward the Student. It should be noted after hearing the testimony and interrogating the Lecturer, I did not find any fault in how he treated the Student, such that he behaved toward him in a manner of disrespect and/or contempt and/or arrogance. The entire incident occurred in front of dozens of students. As stated the Student was given the opportunity to summon witnesses on his behalf in order to prove his claim that the Lecturer bullied him in front of everyone. As stated the Student was given several opportunities to do so, but for his own reasons he chose not to bring students who were present during the incident in class as witnesses. 24. In order to eliminate any doubt, it is important to note that even if it would have been clarified that the Lecturer indeed behaved disrespectfully and with contempt towards the Student in front of the entire classroom, and/or embarrassed him, the Student would have been immediately acquitted. Indeed just as the Student is required to behave respectfully towards the teaching staff and towards his fellow students the Lecturer is also required to demonstrate respectful and just behavior towards the students, from the perspective of "Let the honor of your students be as dear to you as your own" (Pirkai Avot, Chapter 4, Mishnah 12). 25. However this is not the case. After interrogating the Lecturer no fault was found in his conduct. His decision about "the entrance of latecomers" as well as is his request of the Student to move places and to leave the classroom are legitimate and warranted in light of his insolent and defiant behavior. The Student has no one to blame but himself. 26. It is important to note that the behavior of the Student during the hearing when he decided to leave in the middle without giving prior notice, as well as his refusal to attend the disciplinary hearing while using harsh, insolent and threatening language is reprehensible. It is important to emphasize that the tribunal gave the Student several opportunities to proceed with the hearing in order to continue to voice his version and prove his claims. However, at first the Student refused to come to the hearing. Then he replied with rage regarding the date set and another time he confirmed that he would attend the hearing but cancelled about 90 minutes beforehand. 27. From the above it is clear that the Student disrupted the orderly process of the lesson, showed no respect toward the Lecturer and the disciplinary authorities while ignoring the instructions of the 12 פקס: טל: ת.ד. 167 הרצליה, 46150

13 Lecturer and the disciplinary authorities. Thus I have decided to convict the Student of infracting clauses 2(a), 2(i) and 2(l) of the Disciplinary Regulations. Punishment 28. It is noteworthy that the Student's behavior was perversely insolent. It seems to me that the Student has not necessarily internalized the severity of his behavior both during the lesson and towards the disciplinary authorities. The Student decided to take the law into his own hands while completely ignoring the Lecturer's instructions and along the way the disciplinary authorities' instructions, and disrupt the orderly instruction of an academic lesson in which dozens of students were present. The Student displayed disrespectful and rude behavior towards the Lecturer, the disciplinary authorities and his fellow students in the classroom. We cannot accept such conduct and thus punishment must be imposed which is appropriate for the severity of the acts committed and which will express the revulsion from such conduct. In addition to suspension I found it appropriate to impose community service on the Student in light of his problematic behavior to say the least towards the disciplinary authorities and in light of his lack of internalization of the fault in his actions. 29. In light of the above, I have decided that the appropriate punishment under the circumstances of this case is: a. Suspension from studies for one semester. The suspension shall take effect the first semester of the academic year. b. 20 hours of community service under the supervision of the Dean of Student Affairs Office. The Student shall not receive his degree or certification of his entitlement to his degree until he has completed the service. This decision shall be published to the students without noting any personal details of the Student. Shelly Malka, Adv. Disciplinary Officer 13 פקס: טל: ת.ד. 167 הרצליה, 46150

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRODUCTION TO SOCIAL WORK-II - 3103 Last update 30-10-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: social work Academic year: 0 Semester: 2nd Semester Teaching

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע

א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע א.ד.וי.ריידר של עדי ברדה 1. הורדה והתקנה הורד את האפליקציה WD( )AdvRider מהחנות והתקן. למכשירי אנדרואיד בלבד. 2. הגדרות ראשונות לאחר ההתקנה צריך לבצע באופן חד פעמי, 3 הגדרות פשוטות להתאים את האפליקציה

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus MEDIA LAW & ETHICS (A) - 50981 Last update 06-03-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: communication & journalism Academic year: 0 Semester: 2nd Semester

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt

Microsoft PowerPoint - 07_tdd.ppt המצגת מבו ס סת על הספר: Test-Driven Development By Example By Kent Beck Publisher: Addison Wesley Date: November 08, 2002 ISBN: 0-321-14653-0 Pages: 240 תכנות מונחה בדיקות (Test Driven Development) אוהד

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי

אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה עש סאקלר ביהס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: מבוא לסיעוד בקהילה שי אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ביה"ס למקצועות הבריאות החוג לסיעוד תכנית כללית לתואר בוגר בסיעוד מס' קורס: 0162.1105 מבוא לסיעוד בקהילה שיעור, 2 ש"ס מועד הקורס: שנה א' סמסטר א'. יום ושעה עפ"י

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

Application for a Visitor visa - Tourist stream

Application for a Visitor visa - Tourist stream Application for a Visitor visa Tourist stream בקשה לוויזת מבקר ענף תיור Form 1419 HEB HEBREW אודות טופס זה חשוב אנא קרא מידע זה בקפידה לפני מילוי הבקשה. חר מילוי הבקשה, אנו ממליצים מאוד לשמור העתק לרשומותיך.

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד ב', סמסטר א' תשס"ה,.2.2005 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. ודאו כי בטופס שבידיכם עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psychometric Entrance Test in a language other than Hebrew.

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

תקנון משמעת

תקנון משמעת 94.0.2490 תקנון משמעת אס"א 1. תוקף, תחולה ושינויים תוקף. 9 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת אס"א.. 2 תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר. תחולה 9. תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות למרכז

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ח תשרי תשע"ז 30.10.16 שמות המורים: ציון סיקסיק א' תכנות ב- C מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' קיץ שנה תשע"ו 3 שעות משך

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

GO! חוקי המשחק 2-5 שחקנים גילאי 8+ מיוצר בסין עבור פוקסמיינד. משווק בישראל על ידי פוקסמיינד בע"מ. כפר ורדים, מרווה 12 ח.פ טל Mad

GO! חוקי המשחק 2-5 שחקנים גילאי 8+ מיוצר בסין עבור פוקסמיינד. משווק בישראל על ידי פוקסמיינד בעמ. כפר ורדים, מרווה 12 ח.פ טל Mad GO! חוקי המשחק 2-5 שחקנים גילאי 8+ מיוצר בסין עבור פוקסמיינד. משווק בישראל על ידי פוקסמיינד בע"מ. כפר ורדים, מרווה 12 ח.פ. 513226795 טל 03-9092034 Made in China for FoxMind. Distributed in Israel by FoxMind

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1 1 תוכנה תרגיל מספר 8 הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נוהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תעשה במערכת ה VirtualTAU בלבד.(http://virtual2002.tau.ac.il/) יש להגיש קובץ zip יחיד הנושא את

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus STRATEGY - 56353 Last update 21-08-2016 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: political science Academic year: 0 Semester: Yearly Teaching Languages: Hebrew

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations   בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations http://www.nechama.org.il/cgibin/pageprintmode.pl?id=10 בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ ש ק ל ב נ יו ו ל ב נ ות יו ו י ב ר ך א ת ה ם ו י ל

קרא עוד