Microsoft Word docx

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word docx"

תמליל

1 2019 יולי, 31 :288 גיליון Issue 288: July 31, 2019 הגיליון המקצועי הדו שבועי של אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון The Bi-Weekly Professional Magazine of Afik & Co, Attorneys and Notary החשמונאים 103, ת.ד תל אביב-יפו , טלפון פקס Ha Hashmonaim St.,POB 20144, Tel Aviv , Israel, Telephone: תוכן עניינים אפיק ושות' מציינת את יום הולדתה של ג'ואן רולינג (31 יולי, 1965), סופרת, פילנטרופית ותסריטאית בריטית, הידועה בעיקר כמחברת סדרת ספרי הפנטזיה "הארי פוטר". Afik & Co. marks the birth date of Joanne Rowling (31 July, 1965), a British novelist, philanthropist and screenwriter, best known for writing the "Harry Potter" fantasy series. מאמר: ייפוי כוח מתמשך מגן חשוב שעשוי להפוך לחרב פיפיות / יאיר אלוני, עו"ד Article: Ongoing Power of Attorney a Shield that Might Turn to a Double- Edged Sword /Yair Aloni, Adv. מאמר בנושא ייפוי כוח מתמשך והחשיבות של ניסוח ברור ופשוט של הנחיות מקדימות העשוי למנוע הצורך לפנות לבית המשפט במקרה של אי בהירות, סתירות או סכסוכים פנים משפחתיים. את המאמר כתב עו"ד יאיר אלוני ממשרד אפיק ושות'. את המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור: An article on the issue of ongoing power of attorney and the importance of clear and simple formulation of preliminary instructions which may prevent the need to move the Court in the event of ambiguities, contradictions or domestic disputes. The article was written by advocate Yair Aloni of Afik & Co. The article in English may be found at the link: משרדנו בתקשורת: פרסום כתבות אודות פעילות משרדנו Media Publications regarding Afik & Co. activity גלובס: פרסום אודות הצטרפותו למשרד אפיק ושות' של עו"ד פול יואל סטיבנסון, עורך דין אוסטרלי בכיר המתמחה בהנפקות בבורסה האוסטרלית (ASX) אשר ב 13 השנה האחרונות, טרם עלה לישראל והצטרף למשרד אפיק, שימש כשותף הנפקות בסניף סידני של משרד עורכי הדין האוסטרלי.HWL EBSWORTH לקריאה נוספת: Globes: Publication on the joining to the office of Afik & Co. of advocate Paul Stephenson, a senior Australian solicitor specializing in IPOs on the Australian Stock Exchange (ASX) whom for the last 13 years acted as an IPO partner in the Australian law firm of HWL EBSWORTH in Sydney. Read more at: עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך Corporate, Antitrust and Securities Law Update א. תוכנית אופציות שהוגשה לרשות המיסים ולא נפסלה בתוך 90 יום נחשבת מאושרת מחוזי נצרת: תוכנית הונית להקצאת אופציות שהוגשה לאישור רשות המיסים ועומדת בדרישות החוק תיחשב כמאושרת אם לא נפסלה בתוך 90 יום; הדבר לא מונע פסילת עסקאות מלאכותיות על ידי פקיד השומה. לקריאה נוספת: An option plan submitted to the Tax Authority and not disqualified within 90 days shall be deemed an approved plan. Read more at:

2 ב. חברה המגישה תביעה בדרך כלל תידרש להפקדת ערובה להוצאות הנתבע מחוזי ת"א: חברה המגישה תביעה תידרש בדרך כלל להפקיד ערובה להוצאות; סיכויי התביעה רלוונטיים לשאלת ההוצאות רק אם אלה גבוהים מאוד או נמוכים מאוד. לקריאה נוספת: A company filing a claim will usually be required to deposit a guarantee for the expenses of the defendant. Read more at: עדכוני משפט מסחרי, קנין רוחני ודיני עבודה Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates.4 א. אי הצבת כיסא לעובד בזמן עבודתו ובהפסקה עשויה לזכות את העובד בפיצוי מחוזי ת"א: פנייה לצדדים שאינם קשורים בקשר ישיר לסכסוך עסקי עשויה להוות לשון הרע; הגנת הליך משפטי לא חלה כשמדובר בצדדים שאינם צד לסכסוך. לקריאה נוספת: An employee may be entitled to compensation if not afforded a chair during work time and break time. Read more at: ב. הסכמה לסמכות בלעדית של בית משפט במדינה מסוימת כמעט תמיד תכובד בישראל מחוזי מרכז: תניית שיפוט זר תכובד על ידי בית משפט ישראלי אלא במקרים חריגים ביותר; העובדה שהדין הזר יחיל כללים שונים אינה הצדקה לחריגה מהוראות הסכם בין הצדדים. לקריאה נוספת: Consent to exclusive jurisdiction of a Court in a certain jurisdiction will usually be upheld in Israel. Read more at: ג. ביטול סעיף מהותי בחוזה באופן אוטומטי מבטל סעיפיו המשניים מחוזי ת"א: סעיף בחוזה עיקרי המפנה לסעיף מהותי בחוזה אחר ומבטלו באופן חד משמעי, באופן אוטומטי מבטל סעיפים משניים. לקריאה נוספת: Cancellation of a material clause of a contract automatically cancels its sub articles. Read more at: עדכוני מקרקעין Real Estate Law Updates יזם רשאי לעשות שימוש מסחרי בשטחים שהוחרגו משטחי הבניין המשותף מחוזי ת"א: שטחים שנועדו מלכתחילה לשימוש עסקי של החברה היזמית אינם חלק מהרכוש המשותף; היזם רשאי לעשות שימוש מסחרי בשטחים גם אם הדברים לא הופיע במפורש בהסכמי מכר הדירות בפרויקט. לקריאה נוספת: A developer may make commercial use of facilities that were excluded from the joint property. Read more at: אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של אלפי אנשים ברחבי העולם וכולל מידע מקצועי תמציתי בנושאים משפטיים-עסקיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד. להסרה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת newsletter@afiklaw.com ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה". מגזין זה כפוף לזכויות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין באמור במגזין ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות לעורך דין על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי. למאגר פרסומים קודמים: Afik News is the biweekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co. (). Afik News is disseminated every second week to an audience of thousands of subscribers worldwide and includes concise professional data on legal and business Israeli related issues of interest to the business community in areas in which the Afik & Co. firm deals. For removal (or joining) the mailing list please send an to newsletter@afiklaw.com with the title "Please remove from mailing list" or "Please add me to the mailing list." The Afik News bulletin is copyrighted but may be freely transferred provided it is sent as a whole and without any changes. Nothing contained in the Afik News may be treated as a legal advice. Please contact an attorney for a specific advice with any legal issue you may have. For previous Afik News publication see

3 מאמר: ייפוי כוח מתמשך מגן חשוב שעשוי להפוך לחרב פיפיות / יאיר אלוני, עו"ד Article: Ongoing Power of Attorney a Shield that Might Turn to a Double-Edged Sword /Yair Aloni, Adv. מאמר בנושא ייפוי כוח מתמשך והחשיבות של ניסוח ברור ופשוט של הנחיות מקדימות העשוי למנוע הצורך לפנות לבית המשפט במקרה של אי בהירות, סתירות או סכסוכים פנים משפחתיים. את המאמר כתב עו"ד יאיר אלוני ממשרד אפיק ושות'. () העוסק בין היתר בתחום האזרחי, ליטיגציה, מקרקעין, מכרזים ומשפט המינהלי. עו"ד אלוני מוסמך על ידי האפוטרופוס הרשמי להחתמה על ייפויי כוח מתמשכים. את המאמר ניתן למצוא בקישור: An article on the issue of ongoing power of attorney and the importance of clear and simple formulation of preliminary instructions which may prevent the need to move the Court in the event of ambiguities, contradictions or domestic disputes. The article was written by advocate Yair Aloni of Afik & Co. () whose main practice areas are commercial and civil law, including real estate, legal advice to purchasers and sellers and negotiations of purchase and sale transactions. He is certified in Israel for the execution of ongoing powers of attorney. The article in English may be found at the link: משרדנו בתקשורת: פרסום כתבות אודות פעילות משרדנו Media Publications regarding Afik & Co. activity גלובס: פרסום אודות הצטרפותו למשרד אפיק ושות' () של עו"ד פול יואל סטיבנסון, עורך דין אוסטרלי בכיר המתמחה בהנפקות בבורסה האוסטרלית (ASX) אשר ב 13 השנה האחרונות, טרם עלה לישראל והצטרף למשרד אפיק, שימש כשותף הנפקות בסניף סידני של משרד עורכי הדין האוסטרלי HWL EBSWORTH טרם עלייתו לישראל בשנת לפול ניסיון רב בהנפקות,(IPO) מיזוגים הופכיים,(RTO) מיזוגים ורכישות, עסקאות בינלאומיות וחוקי התאגידים האוסטרליים, כמו גם ממשל תאגידי. לקריאה נוספת: Globes: Publication on the joining to the office of Afik & Co. () of advocate Paul Stephenson, a senior Australian solicitor specializing in IPOs on the Australian Stock Exchange (ASX) whom for the last 13 years acted as an IPO partner in the Australian law firm of HWL EBSWORTH in Sydney prior to re-locating to Israel in Paul has extensive experience in initial public offerings (IPOs), reverse takeovers (RTOs), mergers and acquisitions, cross-border transactions and Australian corporate law and corporate governance compliance advice. Paul's clients include ASX listed public companies, unlisted public and private companies seeking to list on the ASX, investment banks and broking and corporate advisory firms. Read more at: עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך Corporate, Antitrust and Securities Law Updates א. תוכappleית אופציות שהוגשה לרשות המיסים ולא appleפסלה בתוך 90 יום appleחשבת מאושרת An option plan submitted to the Tax Authority and not disqualified within 90 days shall be deemed an approved plan [עמ (נצ') טל שוחט נ' פקיד שומה צפת, , בית משפט המחוזי בנצרת, כב' השופטת עירית הוד] חברה הגישה לרשות המיסים תוכנית אופציות וקיבלה אישור פורמלי לקליטת הבקשה. עובד של החברה ביקש לממש את הזכות המגיעה לו בהתאם לתוכנית אך רשות המיסים סירבה להכיר בתוכנית האופציות מכיוון שלא אושרה על ידה. בית המשפט דחה את עמדת רשות המיסים, וקבע שתוכנית האופציות נחשבת למאושרת מכיוון שרשות המיסים לא התנגדה לה בזמן הקבוע בחוק. אינטרס חשוב הוא יצירת וודאות בקרב חברות אשר מגישות תוכניות אופציות לאישור רשות המיסים ולכן, ככל שתוכנית אופציות התקבלה על ידי רשות המיסים ולא נדחתה בתוך פרק זמן של 90 יום, החברה רשאית להסתמך עליה ולפעול כאילו מדובר בתוכנית שאושרה. עם זאת, האישור האמור לא גורע מיכולת פקיד השומה לפסול עסקאות שבהן ניתן להראות שמדובר בעסקה מלאכותית אשר מטרתה העיקרית או אחת ממטרותיה העיקריות היא הפחתת מס בלתי נאותה ללא טעם מסחרי או כלכלי מהותי מלבד הימנעות מתשלום מס. A company submitted an option plan to the Tax Authority and received a formal confirmation of receipt. An employee of the company sought to exercise the right under the plan, but the Tax Authority refused to recognize the plan because it was not approved by it. The Court rejected the Tax Authority s position and held that the option plan is deemed approved because the Tax Authority did not object to it within the time set by law. An important interest is to create certainty among companies that submit option plans for approval by the Tax Authority and thus, if an option plan was received by the Tax Authority and was not rejected within a period of 90 days, the company may rely on it and act as if it was approved. However, this does not derogate from the ability of a tax inspect to disqualify transactions that can be shown to be artificial and that the major target of the transaction, or one of its major targets, is inappropriately reducing taxes without any material commercial or economical basis except avoiding taxes

4 ב. חברה המגישה תביעה בדרך כלל תידרש להפקדת ערובה להוצאות הנתבע A company filing a claim will usually be required to deposit a guarantee for the expenses of the defendant [תא (ת"א) א.נ.ע.ב. השקעות בע"מ נ',TechFinancials Inc , בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו, כבוד השופט גרשון גונטובניק] חברה ישראלית סיפקה שירותים מסחריים לחברה ציבורית זרה, הנסחרת בבורסה בלונדון, שכיום עוסקת, בין היתר, בפיתוח טכנולוגיות שעניינן זירת מסחר מקוונת ביהלומים, וכן כספקית תוכנה למיזמים הקשורים בעולמות ה.Blockchain החברה דרשה עמלה על גיוס כספי שביצעה החברה הציבורית אך החברה הציבורית דרשה כתנאי מקדמה לניהול ההליך שתופקד ערובה להוצאותיה. בית המשפט קבע שעל החברה להפקיד ערובה להוצאות הנתבעת כתנאי לניהול ההליך. ברירת המחדל בישראל היא שחברה תובעת, שאחריות בעלי מניותיה מוגבלת, חייבת בהפקדת ערובה להוצאות הנתבע אלא אם הוכיחה איתנות כלכלית או שבית המשפט סבר שהנסיבות לא מצדיקות זאת. שאלת סיכויי ההליך אף היא יכולה להישקל על ידי בית המשפט, אולם לזו תהא השפעה רק כאשר מדובר בסיכויים גבוהים מאוד או קלושים מאוד. כאן לא הראתה התובעת איתנות כלכלית ולא ניתן לומר שסיכויי התביעה גבוהים מאוד ולכן תנאי לניהול ההליך הוא הפקדת ערובה. An Israeli company provided commercial services to a foreign public company traded on the London Stock Exchange, which is currently engaged, among other things, in developing technologies related to the diamond online trading scene, as well as a software provider for projects related to the blockchain worlds. The company demanded a commission for fundraising carried out by the public company but the public company demanded as a prerequisite for managing the procedure that the Israeli company provide a guarantee of its expenses. The Court held that the company must deposit a guarantee for expenses as a condition precedent for holding the proceeding. The default in Israel is that a claiming company, whose shareholder liability is limited, must deposit a guarantee for the defendant's expenses unless it proves to be financially robust or the Court considers that the circumstances do not justify it. The question of the chances of the procedure may also be considered by the Court, but this will have an effect only in case of very high or very low odds. Here, the plaintiff has not shown financial robustness and it is not possible to say that the prosecution's chances are very high and therefore a condition for holding the proceeding is the deposit of a guarantee. עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates א. אי הצבת כיסא לעובד בזמן עבודתו ובהפסקה עשויה לזכות את העובד בפיצוי An employee may be entitled to compensation if not afforded a chair during work time and break time [סעש (ת"א) טלי פולונסקי נ' תדהר השקעות ג.ב בע"מ ואח', , בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו, כב' השופט אלעד שביון, נציג ציבור עובדים יואב גנזך, נציגת ציבור מעסיקים כרמלה אורן] מארחת במסעדה נאלצה לעבוד שעות ארוכות בעמידה ללא אפשרות לשבת, כאשר בעמדה לא היה כלל קיים כיסא שעליו ניתן לשבת בזמן העבודה. בית הדין קיבל את התביעה בחלקה וקבע שהעובדת זכאית לפיצוי. גם אם עבודת העובד היא עבודה דינאמית ברובה, המחייבת תנועה ותזוזה, לפחות בחלק מהזמן יש לאפשר לעובד לבצע את עבודתו בישיבה. אי הצבת כיסא במקום העבודה מהווה הפרה של החוק, שקובע כי מעסיק יעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב ולא ימנע ממנו ישיבה אלא אם הביצוע הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה. עם זאת, מכיוון שהמעסיק אפשר לעובדת מקום ישיבה במהלך ההפסקות, הפיצוי שנפסק לה היה מופחת משמעותית ממה שדרשה. A restaurant hostess was required to work long hours standing up without any possibility to sit, and the work area did not even have a chair on which she could sit during work time. The Court accepted the claim in part and held that the employee is entitled to compensation. Even if most of the employee s work is dynamic and requires movement, at least in part the employee should be allowed to do her job while sitting. Failure to place a chair in the work area constitutes a violation of the law that requires an employer to make available to its employees a chair and to not prevent them from sitting unless the normal performance of the work does not enable sitting. However, because the employer enabled the employee to sit during break time, the compensation granted to her was be significantly reduced אפיק ושות', עורכי דין וappleוטריון Afik & Co., Attorneys and Notary

5 ב. הסכמה לסמכות בלעדית של בית משפט במדינה מסוימת כמעט תמיד תכובד בישראל Consent to exclusive jurisdiction of a Court in a certain jurisdiction will usually be upheld in Israel [ת"א סי.די. - לוג בע"מ נ' D-Link international pte.ltd ואח', , בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, כב' השופטת הלית סילש] עובד זומן לשיחה במהלכה התבשר כי הוא מפוטר מטעמי צמצום. בית המשפט הורה למעביד לפצות את העובד בשל אי מתן זכות שימוע. חובת השימוע אינה חובה מוחלטת, או טקס שיש לקיימו כדי לצאת ידי חובה. מדובר בהליך ענייני שמטרתו לבחון את ההצדקה להליך הפיטורין. השאלה שיש לשאול היא האם המעסיק אפשר לעובד להתכונן באופן ראוי לשיחת השימוע במטרה לשטוח טענותיו ולשכנע את המעסיק שאין לפטרו. עם זאת, כאשר מדובר בנסיבות בהן הליך הפיטורין הוא בלתי נמנע, כמו במצב של פיטורי צמצום אמיתיים, ניתן לצמצם את חובת השימוע הן מבחינת צמצום לוח הזמנים שבין ההודעה על הזימון לשימוע, לשימוע עצמו, הן מבחינת משך ההליך, והן מבחינת הדרישה לערוך פרוטוקול. כאן אמנם הפיטורין נערכו משיקולי צמצום ומשכך החובות החלות על המעסיק נמוכות יותר, אולם הפיטורין נערכו שלא כדין, ללא שיחת שימוע, ללא שניתנה לעובד שהות ראויה להתכונן אליה ולטעון טענותיו ואף לא נרשם פרוטוקול. An Israeli distributor engaged in a distribution agreement with a communications equipment supplier. The agreement contained a provision under which any dispute will be heard in a Court in Singapore only. The Court dismissed the claim filed in Israel. When parties reach a contractual agreement regarding foreign jurisdiction, the Court will uphold this agreement even where the claim includes arguments of criminal offenses, except under extraordinary circumstances that do not apply in this case. Cases in which the Court will not uphold a holding of a foreign jurisdiction are unusual and will occur when the foreign jurisdiction does not allow a just trial, e.g. due to racial discrimination, or where public interest demand managing the claim in Israel. The fact that different rules will apply in the foreign Court is not a reason to deviate from the parties intent under the agreement. ג. ביטול סעיף מהותי בחוזה באופן אוטומטי מבטל סעיפיו המשניים Cancellation of a material clause of a contract automatically cancels its sub articles [ת"א אריה ארז בניין תשתיות וגינון בע"מ נ' מדינת ישראל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב ואח', , בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, כב' השופט דורון חסדאי] חברה קבלנית זכתה במכרז לביצוע עבודות וחתמה על חוזה עם החברה שמנהלת ומבקרת את המכרז בשם המדינה, המבוסס על חוזה מדף (חוזה ממשלתי). החברה הקבלנית דרשה תוספת תשלום בעקבות עלייה במחירים שחלה בתקופת ביצוע העבודות מכיוון שבהסכם בין הצדדים נרשם שלא יהיה תשלום על התייקרויות אבל סעיפים אחרים בחוזה המדף קובעים תשלום כאמור. בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי הוראות החוזה באות להוסיף על חוזה המדף ובכל מקרה גוברות עליו. כאשר סעיף בחוזה מתקן מסמך אחר מבטל תחולת סעיף עיקרי בו, באופן אוטומטי מתבטלים סעיפי המשנה שלו. כאן, החוזה מפנה לסעיף בחוזה המדף ומתקן אותו כך שלא תשולם כל התייקרות למחירי החוזה. מכאן, שגם אם סעיפים אחרים של חוזה המדף המסדירים את אופן התשלום ואופן חישוב תשלום ההתייקרויות לא בוטלו במפורש בחוזה, יש לראותם כמבוטלים. בנוסף, קבלת דרישת החברה לתשלום עבור ההתייקרות, בניגוד מוחלט לתנאי המכרז, תגרום לחוסר שוויון ופגיעה בתחרות ההוגנת למציעים שלא הגישו הצעתם במכרז לנוכח כדאיות העסקה. Contracting company won a tender to execute works and signed a contract with the company managing and auditing the tender on behalf of the state, based on a shelf contract (governmental contract). The contracting company demanded additional payment due to a price increase that occurred while executing the works, as the agreement between the parties states that there would be no additional payment for price increases, but other articles of the shelf contract stipulate such payment. The court rejected the claim and stated that the contract provisions are presented in addition to the shelf contract and in any event prevail over it. Where contract provisions in an amending document cancel the application of a material clause, its sub articles are automatically cancelled. In this case, the contract refers to an article in the shelf contract, amending it whereby contract prices will not be subject to any increase. Thus, even if the other articles of the shelf contract, which regulate the payment method and calculation of increases, were not explicitly canceled in the contract, they must be deemed as cancelled. In addition, accepting the company s demand for payment due to the increase, in absolute contradiction of the tender terms, will lead to inequality and will detract from fair competition for bidders who did not submit their bid in light of transaction feasibility. -5- אפיק ושות', עורכי דין וappleוטריון Afik & Co., Attorneys and Notary

6 Real Estate Law Updates עדכוני מקרקעין יזם רשאי לעשות שימוש מסחרי בשטחים שהוחרגו משטחי הבניין המשותף A developer may make commercial use of facilities that were excluded from the joint property [תא (ת"א) תומר רוזנמן נ' מגדלי הרביירה אשקלון בע"מ, , בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, כב' השופטת איריס לושי-עבודי].5 רוכשי דירות נופש בפרויקט יוקרתי שבו שטחים הכוללים בין היתר בריכה, סאונה וחדר כושר, גילו שהיזם רשם את אלה כנכס שלו ולא כחלק מהרכוש המשותף, מפעיל בפרויקט קאונטרי קלאב ומתעקש לגבות מהם דמי כניסה. בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי השטחים שייכים ליזם. דיני הבתים המשותפים מכירים אך ורק בשני סוגים של שטחים המצויים בבית משותף: דירות ורכוש משותף. הגדרת המושג "דירה" הוא בעל משמעות רחבה וכולל גם יחידות שטח הכוללות מערכות נפרדות של חדרים התחומים ברצפה, בגג ובקירות ויש להם ייעוד ברור, מוגדר ונפרד. במהלך המשא ומתן הציג היזם לרוכשי הדירות, בין אם בעלוני שיווק ובין אם בשיחות מכירה, ששטחים אלה קיימים אך השטחים נועדו מלכתחילה לשימוש עסקי של החברה היזמית ולא נכללו במסגרת הרכוש המשותף. לכן, הזכויות לשטחים נותרו בבעלותה הבלעדית של החברה היזמית אשר רשאית להפעיל במקום קאנטרי קלאב הפתוח למנויים "חיצוניים" בתשלום, גם אם בהסכמי המכר של הדירות לא הופיע הדבר במפורש אלא הופיע ייעוד אחר (חניון). Purchasers of vacation apartments in a prestigious that included a pool, sauna and a gym discovered that the developer listed these as its property and not part of the common property, operates a Country Club project and insists on charging them entrance fees. The Court rejected the claim and held that the territories belonged to the developer. Israeli law regarding condominiums only recognizes two types of property in a condominium: apartments and common property. The definition of the term "apartment" has a broad meaning and also includes units that have separate systems of rooms that are framed by the floor, roof and walls and have a clear, defined and separate purpose. During the negotiations, the developer presented to the purchasers, whether in marketing leaflets or in sales calls, that these areas exist but the areas were initially intended for business use of the developer and were not included in the common property. Therefore, the rights to the areas remain the exclusive property of the developer, which may operate in such a Country Club that is open for paying customers, even if the apartment sales agreements did not explicitly do so (but instead the areas were marked as a parking). -6- אפיק ושות', עורכי דין וappleוטריון Afik & Co., Attorneys and Notary

7 ייפוי כוח מתמשך מגן חשוב שעשוי להפוך לחרב פיפיות / יאיר אלוappleי, עו"ד* ייפוי כוח מתמשך הוא כלי חשוב ביותר אשר בכוחו לאפשר את appleיהול שגרת חייו של האדם גם כאשר לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר, בין עקב מחלה, דמappleציה, תאוappleה או כל אירוע אחר. appleיסוח ברור ופשוט של הappleחיות מקדימות עשוי למappleוע הצורך לפappleות לבית המשפט במקרה של אי בהירות, סתירות או סכסוכים פappleים משפחתיים. עם זאת, appleיסוח לא appleכון או רשלappleי עשוי לגרום לתוצאה הפוכה. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לעורך ייפוי הכוח, הממappleה, לקבוע באופן כללי כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, כאשר הוא לא יהיה מסוגל עוד להביע את רצוappleו או להבין בדבר. appleיתן להשאיר למיופה הכוח שיקול דעת כללי לגבי תוכן ההחלטות וappleיתן, ואף מומלץ, לפרט מהו הרצון לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בappleושאים השוappleים וזאת באמצעות קביעת "הappleחיות מקדימות" שיסייעו למיופה הכוח בקיום רצון appleותן ייפוי הכוח. אמון - appleקודת המוצא בעת מיappleוי מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך היא אמון, אמון ואמון. ייפוי כוח מתמשך מאפשר למיופה הכוח לבצע כל פעולה בשם הממappleה במגוון רחב של appleושאים וללא כל חובת דיווח לכל גורם שיפוטי. אשר על כן, ראוי לבחור בקפידה את מיופה הכוח ובתוך כך לתת את הדעת לאופיו של מיופה הכוח ומערכת היחסים ביappleו לבין בappleי המשפחה הקרובה. מצבים משתappleים - מומלץ לתכappleן מראש ולצפות מצבים משתappleים שעשויים להתרחש ולתת ביטוי לרצון appleותן ייפוי הכוח מבעוד מועד. למשל, הוצאות כתוצאה מצורך בשיappleוי מקום מגורים עקב החרפה במצב הבריאותי, כיצד לappleהוג בדירה שappleותרה ריקה? האם יש בעלי חיים הדורשים טיפול או מיטלטלין יקרי ערך הדורשים השארת הוראות מיוחדות? ועוד. שיקול הדעת ייפוי הכוח אמור לבטא את רצוappleו של appleותן ייפוי הכוח או העדפותיו, אך מאחר והמציאות המשתappleה עשויה להשפיע גם על מערך השיקולים השוappleים רצוי להימappleע מהappleחיות אשר כובלות מידי את שיקול דעתו של מיופה הכוח. לכן, מוצע להימappleע מהחלטות גורפות כדוגמת "אappleי רוצה לגור בבית עד יומי האחרון" הואיל ומציאות משתappleה, כמו החרפת המצב הרפואי, עשויה לפגוע בסופו של דבר בappleותן ייפוי הכוח. אשר על כן, בעת עריכת ההappleחיות המקדימות מוצע להשתמש בappleיסוח כגון "העדפתי היא.." במקום הappleחיות חד משמעיות וכך להשאיר מקום למיופה הכוח להפעיל שיקול דעת במקרים המתאימים. עוד, ככל שקיים appleוהג מיוחד במשפחה, למשל תמיכה קבועה לאחד מבappleי המשפחה או מתappleה מיוחדת בעת חתוappleה, חשוב לתת לכך ביטוי מפורש במסגרת ההappleחיות המקדימות כדי שappleיתן יהיה להתחקות אחר הכווappleה בעת הצורך. יכולת מיופה הכוח להפעיל את סמכותו באופן עצמאי ובחופש פעולה מעשי הוא עappleיין בעל חשיבות שיש לתת עליו את הדעת. עם זאת, יש פעולות בעלות אופי רגיש אשר רצוי לשקול באם יש צורך בהרכב חתימות מיוחד. כך למשל, פעולות כספיות העולות על סכום גבוה במיוחד, ביצוע פעולות בחסכוappleות פappleסיה וגמל הדורשות לעתים התייעצות עם גורם פיappleappleסי, החלטות אישית בעלות השפעה מיוחדת וכיוצא בזה. במקרה כזה, חשוב מאוד להתייחס למצב בו ממוappleים מספר מיופי כוח ואלה עשויים להיות חלוקים בדעתם - ללא מappleגappleון הכרעה במחלוקת תסוכל היכולת להפעיל את ייפוי הכוח ויידרש הליך משפטי בדיוק במקום שבו ייפוי הכוח אמור לפעול כדי למappleוע אותו. appleיתן לקבוע כי דעתו של אדם ספציפי תהיה זו הקובעת או כי החלטה תתקבל ברוב. כמו כן, appleיתן גם לקבוע כי בהתקיים מחלוקת יש להימappleע מפעולה מסוימת. ייפוי הכוח מתמשך appleיתן לערוך רק אצל עורך דין אשר עבר הוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי. מומלץ לא להסתפק בהסמכה ולעבוד רק עם עורך דין בעל appleיסיון רב שappleים בתחום החוזים, המקרקעין והליטיגציה, הבקיא בתחום זה, אשר יקפיד על עריכת ייפוי הכוח וההappleחיות המקדימות באופן התפור למידותיו של appleותן ייפוי הכוח ולא יהיה מבוסס על תבappleית בלבד, כפי שעשוי לappleהוג עורך דין חסר appleיסיון. * עו"ד יאיר אלוappleי היappleו עורך דין בכיר במשרד אפיק ושות' () ועיקר התמקדותו בתחום האזרחי, ליטיגציה, מקרקעין, מכרזים ומשפט המיappleהלי. עו"ד אלוappleי מוסמך על ידי האפוטרופוס הרשמי להחתמה על ייפויי כוח מתמשכים. אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בappleושאים המתוארים בסקירה זו. לפרטים appleוספים: , או באמצעות הדואר האלקטרוappleי: afiklaw@afiklaw.com.

8 Ongoing Power of Attorney a Shield that Might Turn to a Double-Edged Sword /Yair Aloni, Adv. * An ongoing power of attorney is an extremely important legal tool that enables an individual to ensure his life routine even when he is no longer competent, whether due to a disease, dementia, an accident or otherwise. A clear and simple formulation of preliminary instructions may prevent the need to move the Court in the event of ambiguities, contradictions or domestic disputes. However, incorrect or negligent drafting may lead to the opposite result. The ongoing power of attorney allows the grantor to generally empower the attorney to may make future decisions on behalf of the grantor, when the grantor will no longer be able to express his will or understand. It is possible to furnish the attorney in advance with discretion regarding the content of the decisions and it is also possible, and even advisable, to detail the wishes of the grantor by establishing "preliminary instructions" that would assist the attorney in complying with the will of the grantor. Trust The key words when appointing an attorney in the framework of an ongoing power of attorney is trust, trust and trust. An ongoing power of attorney allows the attorney to carry out any action on behalf of the grantor on a wide range of issues and without any obligation to report to any judicial authority. Therefore, identity of the attorney should be considered carefully, while paying attention to character, personality and relationship with the grantor s immediate family. Variable scenarios - It is recommended to plan in advance and anticipate variable scenarios that may occur and express the grantor's wishes in advance. For example, expenses due to the need to change the place of residence due to the worsening of the state of health, how to deal with an apartment that may remain empty? Are there any animals that may require special care or are there any expensive possessions requiring special instructions? and more. The Discretion - the power of attorney should express the grantor's will or its preferences, but becuase the reality may change, it may also affect the array of considerations. Thus, it is advisable to avoid directives that may override the discretion of the attorney and avoid stringent instructions such as "I want to live in the house until my last day." This is to avoid a risk that changing reality, such as the worsening of the medical situation, may ultimately harm the grantor. Therefore, when preparing the preliminary instructions, it is better to utilize wording such as "my preference is..." instead of unequivocal instructions, and thus leave room for the attorney to exercise discretion in appropriate cases. Moreover, if there is a special practice in the family, such as regular support for one of the family members or a special gift during a wedding, it is important to give an explicit expression in the framework of the preliminary instructions., so that the original intent may later be fulfilled. The ability of the attorney to exercise the power independently and under practical freedom of action is a matter of importance to be considered. However, there are actions of a sensitive nature in which it should be considered whether a special composition of signatures may be required. For example, monetary transactions that exceed a particularly high sum, performing actions regarding pension and provident savings that sometimes require consultation with a financial adviser, personal decisions with special influence and so forth. In such a case, it is very important to address a potential situation in which a number of attorneys are appointed and they disagree on an issue - Without a decision-making mechanism in case of a dispute, the ability to exercise the power of attorney may be thwarted and a legal proceeding will be required - exactly where the power of attorney was supposed to prevent it. It may be determined that the opinion of a specific person will be the one determining or that a decision will be passed by a majority. It is also possible to set that in the event of a dispute a certain action should be avoided. An Ongoing Power of Attorney may only be exercised before a lawyer who was authorized for that by the Israeli Administrator General. It is recommended not to rely solely on the certification but to work only with a lawyer with many years of experience in the fields of contacts, real estate and litigation and specifically experience in this field. An experienced lawyer will ensure that the power of attorney and the preliminary instructions are tailored made for the grantor and will not be based solely on a template, as may be done by an inexperienced lawyer. * Yair Aloni is a senior associate at Afik & Co., Attorneys and Notaries (), emphasizing on commercial and civil law, including real estate, legal advice to purchasers and sellers and negotiations of purchase and sale transactions. He is certified in Israel for the execution of ongoing powers of attorney. For additional details: or at the afiklaw@afiklaw.com

9

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1 1 תוכנה תרגיל מספר 8 הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נוהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תעשה במערכת ה VirtualTAU בלבד.(http://virtual2002.tau.ac.il/) יש להגיש קובץ zip יחיד הנושא את

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדלן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס על טכניקת המדידות החוזרות המשמשת גם את מדד קייס שילר

קרא עוד

Microsoft Word - CEL_4Q10v1.doc

Microsoft Word - CEL_4Q10v1.doc E Q U I T Y R E S E A R C H I S R A E L 16 במרץ 2011 PERFORM Cellcom Israel LTD. Communications Services CEL-NYSE $31.06 PRICE TARGET N/A 52-WEEK RANGE $24.51-$35.35 MARKET CAPITALIZATION $3,087.4mm SHARES

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew הודעה לעיתונות טופס K-6 מצורף בסיום ההודעה ובו פירוט נוסף אודות מבנה הסכם ההשקעה תאריך: 30 בדצמבר, 2013 רדהיל ביופארמה מודיעה על הסכם השקעה לגיוס של 6 מיליון דולר בהנפקה פרטית לקרן אורבימד ישראל פרטנרס

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

י( חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה" או "פרטנר") תשקיף מדף ("התשקיף" או תשקיף המדף") מכוח תשקיף מדף זה, תוכל החברה להנפיק מניות רגילות, רשומות על שם, בנ

י( חברת פרטנר תקשורת בעמ (החברה או פרטנר) תשקיף מדף (התשקיף או תשקיף המדף) מכוח תשקיף מדף זה, תוכל החברה להנפיק מניות רגילות, רשומות על שם, בנ י( חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה" או "פרטנר") תשקיף מדף ("התשקיף" או תשקיף המדף") מכוח תשקיף מדף זה, תוכל החברה להנפיק מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה (להלן: "המניות")

קרא עוד

Application for a Visitor visa - Tourist stream

Application for a Visitor visa - Tourist stream Application for a Visitor visa Tourist stream בקשה לוויזת מבקר ענף תיור Form 1419 HEB HEBREW אודות טופס זה חשוב אנא קרא מידע זה בקפידה לפני מילוי הבקשה. חר מילוי הבקשה, אנו ממליצים מאוד לשמור העתק לרשומותיך.

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010 www.pwc.co.il עולם המס עם הפנים לעשור הבא שוק ההון בשנת 2010- המיסוי בצל הרגולציה והפרקטיקה אבי נוימן, רו"ח שותף מסים וראש המגזר הפיננסי אילן ינושבסקי רו"ח, CFO תמיר פישמן ושות' בית השקעות תוכן העניינים

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו (החברה) דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201 Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 2015. פרק ב' דוחות כספיים מאוחדים בדולר קנדי (בשפה באנגלית),

קרא עוד

<4E EEE1E3E3E9ED20ECEEFAE720F0EEE5EA2E706466>

<4E EEE1E3E3E9ED20ECEEFAE720F0EEE5EA2E706466> עמוד 1 מתוך 17 מפרט ל כתב: בדק: אישר: מר נתן אגרונוב ד"ר נולדי גרינברג מר דרור קן-דרור (חתום) (חתום) (חתום) עמוד 2 מתוך 17 תוכן עניינים מספר.1.2.3.4.5.6.7.8.9 נושא כללי תנאי סף מסמכים לשלב הטכני הנחיות

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publ

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) (Matomy) is pleased to announce the publ January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publication of a presentation with updated key features

קרא עוד

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew הודעה לעיתונות תאריך: 25 בפברואר, 2014 רדהיל ביופארמה מדווחת את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2013 אירועים מרכזיים לשנת 2013: מצבת מזומנים חזקה של מעל ל- 34 מיליון דולר נכון לפברואר 2014, לאחר שתי

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

רשומות הסכם בדבר מצרכים חסלאיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ל י חלק א לחוקי פיתוחו וסייעו של הסחר החקלאי, כפי שתוקן נחתם בוושינגט

רשומות הסכם בדבר מצרכים חסלאיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ל י חלק א לחוקי פיתוחו וסייעו של הסחר החקלאי, כפי שתוקן נחתם בוושינגט רשומות הסכם בדבר מצרכים חסלאיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ל י חלק א לחוקי פיתוחו וסייעו של הסחר החקלאי, כפי שתוקן נחתם בוושינגטון ביום 22 בדצמבר, 1964 נכנס לתוקפו ביום 22 בדצמבר,

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב תכנות מונחה אובייקטים תוכן עניינים טיפוסי נתונים מורכבים המחלקה String תזכורת לשימוש שעשינו במחלקה String str = new String( Hello ); s.o.p(str.tostring()); s.o.p(str.charat(4)); s.o.p(str.equals(

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

Addressee Name

Addressee Name י"ז באייר תשע"ו 25 במאי 2016 סימוכין: # 941320 מכרז פומבי מס' 0052/2016 למתן שירותי ניהול עבור פרויקט הקמת המנת"ב - המרכז לניהול ובקרת התנועה במטרופולין תל- אביב )TAMACC( )"המכרז"( מכתב הבהרות מס' 2 בהמשך

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074> יתרונ ו ת ו חס ר ונו ת של ישראל כיעד אטרקט יבי לביצוע מ ח קרים קליניים ח שיבות המח קר ה רפואי מ נקודת ה מבט של מערכת הב ריאות ביש ראל חשיפה למוצרים חדשים בפיתוח והתנסות בשימוש בהם חשיפה לפרוטוקולי הרפואית

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 פלאזה סנטרס אן.וי. מצגת אסיפת מחזיקי אגרות חוב פברואר 214 הצהרה המידע המופיע במצגת זו כפוף להערות הכלליות שלהלן ולגורמי הסיכון כמפורט בסופה. 2 מצגת זו איננה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ו/או להקצאת ניירות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

1 מצגת למשקיעים - נובמבר 2018

1 מצגת למשקיעים - נובמבר 2018 1 מצגת למשקיעים - נובמבר 2018 הבהרה משפטית מצגת זו הוכנה על-ידי Moinain Limited )להלן: "החברה"( לצורך הצגה עקרונית ושיווקית של החברה ופעילותה. המידע הכלול במצגת זו )להלן: "המידע"( אינו מהווה בסיס לקבלת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 פלאזה סנטרס אן.וי. מצגת החברה ארגון מחדש של החוב נובמבר 213 הצהרה המידע המופיע במצגת זו כפוף להערות הכלליות שלהלן ולגורמי הסיכון כמפורט בסופה. 2 מצגת זו איננה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ו/או להקצאת ניירות

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 סדר יום תקציר מנהלים תוצאות כספיות ועדכון עסקי דוחות כספיים עמידה באמות מידה 2 1. תקציר מנהלים 3 4 1. תקציר מנהלים תקציר מנהלים מאז ההנפקה הראשונית

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 2: מבוא לתיכנות ב- C 1 תוכנייה משתנים קלט/פלט משפטי תנאי מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 3 2 משתנים 3 משתנים- תמונת הזיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 10-4 לא מאותחל 67 לכל תא בזיכרון

קרא עוד

הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי

הפניקס אחזקות בעמ )החברה( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בעמ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי 8118811.81 הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלים הנדון: הועדה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Customer Engagement Optimisation

Customer Engagement Optimisation ניהול הלקוח הדיגיטלי: OMNICHANNEL, BIG DATA, ANALYTICS כנס מנהלי שירות ופניות המרכז הבינלאומי נובמבר 2015 לכנסים חברת הייעוץ ד"ר גיא יוגב, מנכ"ל YCG CUSTOMER STRATEGIES 1 מומחה לשיווק ושירות ומרצה למנהל

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד