Microsoft Word doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word doc"

תמליל

1 פרטי הלקוח (למילוי ע"י נציג המכירות): מבצע שדרוג מסלול אביב 2011 (גרסה 02 אפריל (2011 האמור בהסכם זה הינו בנוסף ובכפוף להסכם התוכנית עליה אתה מנוי סלקום ישראל בע "מ רח' הגביש 10 ת.ד נתניה ח.פ שם הלקוח ת.ז./ח.פ./ח.צ. רחוב ובית ישוב ומיקוד (להלן: "הלקוח") קו מס' המכשיר הנרכש: דגם ; מס' IMEI (להלן: "המכשיר" או "המכשיר הנרכש") המכשיר הקודם (במסלול שדרוג בלבד): דגם ; מס' ) IMEI/ESN להלן: "המכשיר הקודם") מכשירים והחזרים סמן את בחירת הלקוח (למילוי ע"י נציג המכירות): קטגוריה דגם 36 תשלומים חודשיים עבור המכשיר החזר מירבי * החזר כספי חודשי למשך 36 מחזורי חיוב בשימוש ז"א סלקום מעל 99 ש"ח ("מדרגת הבסיס "*) החזר מבצע שדרוג* החזר כספי חודשי למשך 18 מחזורי חיוב בשימוש ז"א סלקום מעל 99 ש"ח ("מדרגת ") הבסיס נוקיה 3710 פולד סוני אריקסון HAZEL J20i נוקיה X3-02 סמסונג S5620 Monte סוני אריקסון W20I ZYLO נוקיה C (סה"כ 17) (סה"כ ) (סה"כ ) (סה"כ ) (סה"כ ) LG Cookie LG GU280F פופקורן סוני אריקסון Cedar J108a סמסונג S3370 Mini Touch נוקיה 2730 דור 3.5/3 אנדרואיד סוני אריקסון X10 מיני מס' סלקום מס' ת.ז/ח.פ מק"ט: A10941B עמוד 1 מתוך 5

2 קטגוריה דגם 36 תשלומים חודשיים עבור המכשיר החזר מירבי * החזר כספי חודשי למשך 36 מחזורי חיוב בשימוש ז"א סלקום מעל 199 ש"ח ("מדרגת הבסיס"*) החזר מבצע שדרוג* החזר כספי חודשי למשך 18 מחזורי חיוב בשימוש ז"א סלקום מעל 199 ש"ח ("מדרגת הבסיס") (סה"כ 35) 1.00 (סה"כ ) iphone 4 16GB iphone 4 32GB IPHONE (סה"כ 35) (סה"כ ) אנדרואיד/ סמארטפונים מתקדמים Samsung Galaxy S I9000 מוטורולה Defy Mb (סה"כ ) HTC LEGEND (סה"כ Motorola A853 Milestone ( (סה"כ ) (סה"כ ) נוקיה N8 נוקיה C (סה"כ VIVAZ ( סמארטפון נוקיה N97 סוני אריקסון (סה"כ ) נוקיה E (סה"כ 9780 BlackBerry ( BlackBerry 9700 BlackBerry בולד (סה"כ ( (סה"כ BlackBerry curve 9300 ( הטבלאות שלעיל ייקראו ביחד ולחוד: טבלה א'. לרוכשים במזומן תינתן הנחה של 5.12% ממחירו של המכשיר ב- 36 תשלומים. ההנחה לא תינתן למכשירים כשרים. (*) בהתאם להגדרות הקבועות בגוף הסכם זה. "המתנה נעימה" - במסגרת רכישת ו/או שדרוג מכשיר (למעט מכשיר כשר) ו/או כרטיס SIM/USIM הנך מצטרף לשירות זה במסגרתו, כל מתקשר אליך ישמע צליל "המתנה נעימה" אשר יבחר על ידי סלקום. שירות זה ניתן ללא עלות לתקופה של חודש החל ממועד רכישת ו/או שדרוג המכשיר ו/או כרטיס.SIM/USIM בתום החודש הראשון תמשיך לקבל את השירות אוטומטית בתשלום בהתאם לתנאי השירות ותעריפיו כפי שיהיו נהוגים בסלקום מעת לעת. במהלך החודש הראשון תוכל לעדכן ו/או לבטל את השירות באמצעות שיחת חינם ל- *65. ההטבה אינה ניתנת אם הנך מנוי לשירות ו/או במידה והיית מנוי לשירות זה בעבר וטרם חלפו שלושה חודשים מיום ביטולו. לתשומת לבך, ברכישת ו/או שדרוג מכשיר הנך זכאי לבחור אחת מבין מגוון חבילות הגלישה, כפי שיהיו באותה עת בסלקום. במקרה בו לא נבחרה על ידך חבילת גלישה, תשויך באופן אוטומאטי לחבילת גלישה בתשלום חודשי קבוע כמפורט בנספח UMTS הרלוונטי לסוג המכשיר שנרכש ו/או שודרג על ידך. בכל עת הנך רשאי לסיים את השתייכותך לחבילת הגלישה אליה הצטרפת ו/או צורפת וליהנות מגישה לפורטל הסלולרי של סלקום בלבד כפי שיוגדר על ידי סלקום מעת לעת, ללא תוספת תשלום וללא הגבלת נפח. מס' סלקום מס' ת.ז/ח.פ מק"ט: A10941B עמוד 2 מתוך 5

3 (למילוי ע"י נציג סמן את בחירת הלקוח פתרון לרכב המכירות): פתרון לרכב במועד החתימה על התוכנית תשלום אחד 36 תשלומים הלקוח בחר במזומן חודשיים (בש"ח) לרכוש בנוסף (בש"ח) למכשיר גם פתרון לרכב (סה"כ ( (למעט לקוח בתוכנית המסלול החופשי) מחיר ה פתרון לרכב כולל התקנה. 1. החזרים 1.1. "החזר מיידי": החזר כספי חודשי (בש"ח) למשך עד 36 מחזורי חיוב,). ההחזר יינתן כנגד צריכה בפועל של דקות זמן אוויר סלקום בארץ בלבד בתוכנית השיווק אליה תשוייך במועד ההצטרפות לנספח זה ושלא במסלול טוקמן " החזר מרבי": החזר כספי חודשי מרבי (בש"ח) ללקוח במסלול מכר או "עוברים לסלקום" המשתמש מעל מדרגת הבסיס בלבד למשך עד 36 מחזורי חיוב, כנגד שימוש בפועל בדקות זמן אויר סלקום בארץ בלבד בתוכנית השיווק אליה תשוייך במועד ההצטרפות לנספח זה ושלא במסלול טוקמן "החזר מבצע שדרוג" - החזר כספי חודשי של ש"ח או 15 ש"ח, בהתאם לדגם המכשיר, ללקוח במסלול שדרוג המשתמש מעל מדרגת הבסיס של 199 ש"ח בלבד למשך עד 18 מחזורי חיוב, כנגד שימוש בפועל בדקות זמן אויר סלקום בארץ בלבד בתוכנית השיווק אליה משויך הלקוח במועד ההצטרפות לנספח זה ושלא במסלול טוקמן לקוח יהיה זכאי להחזר מיידי וכן במחזור החיוב בו עבר את מדרגת הבסיס להחזר מירבי והחזר שדרוג והכל כקבוע בטבלה א' ובהתאם להגדרות ולתנאים בהסכם זה ההחזרים ו/או ההטבות לרבות כל סוגי ההחזר המיידי ו/או ההחזר המירבי ו/או החזר השדרוג הנקובים בהסכם זה יהיו בהתאם לתנאים הבאים: 1.6. ההחזרים יינתנו החל ממחזור החיוב הראשון שלאחר כניסתו לתוקף של נספח זה ההחזרים ניתנים כנגד שימוש בפועל בלבד ברכיבים המפורטים בהגדרות ההחזר במפורש, ואינם חלים על שימושים בתוכנית שאינה תוכנית שאושרה על ידי סלקום כתוכנית אשר כנגד השימושים במסגרתה ניתנים החזרים. כמו כן ההחזרים לא יחולו על תשלומים מיוחדים (כגון שירותי מידע ותוכן) ו/או על תשלומים למפעילים אחרים בגינם יחוייב תשלום נוסף ו/או על תשלומים קבועים ו/או שימוש בחבילה אליה משתייך ו/או ישוייך הלקוח (כגון אך לא רק, חבילות,SMS תוכן וגלישה) ההחזרים אינם ניתנים להעברה ממחזור חיוב אחד לאחר ו/או למכשיר אחר והלקוח אינו זכאי לכל זיכוי שהוא (כספי או אחר) בגין אי ניצול ההחזרים מכל סיבה שהיא ההחזרים לא יינתנו במקרה בו הלקוח אינו מחוייב בפועל בגין המכשיר ו/או כרטיס ה- SIM/SIMONLY ההחזרים ו/או ההטבות תקפים רק כנגד שימושי זמן אויר בתוכנית אליה משוייך הלקוח במועד ההצטרפות לנספח זה, וכל עוד המכשיר שנרכש ו/או צומד במסגרת תוכנית זו לקו הינו המכשיר היחיד שצומד לקו זה. בכל מקרה של שינוי תנאי ההתקשרות ו/או שינוי המכשיר לא יהיה זכאי הלקוח לקבל את ההחזרים ו/או ההטבות. מובהר כי במקרה של שינוי תנאי ההתקשרות במסגרתם מבצע הלקוח רכישה ו/או שדרוג ו/או צימוד מכשיר זר (לרבות במקרה של רכישת USIM/SIM בלבד), יבוטלו כל ההחזרים ו/או ההטבות להם זכאי הלקוח במסגרת רכישת המכשיר/ים ו/או כרטיסי SIM/USIM הקודם/ים "מדרגת בסיס" זכאות לקוח להחזר המרבי הינה בכפוף להגעתו למדרגת הבסיס. לצורך ספירת רכיבי מדרגת הבסיס יימנה השימוש בפועל ברכיבים הבאים: דקות זמן אויר סלקום בארץ בתוכנית השיווק אליה תשוייך במועד ההצטרפות לנספח זה ושלא במסלול טוקמן בארץ בלבד.במקטע סלקום במשלוח SMS בארץ. שיחות נתונים בארץ. דמי מנוי בתוכנית או תשלום החודשי הקבוע המקנה ללקוח חבילת דקות זמן אויר במסגרת השתייכות לאחת מהתוכניות שהוגדרו ע"י סלקום במפורש כתוכניות אשר דמי המנוי או התשלום הקבוע במסגרתן נספר לצורך ספירת מדרגת הבסיס. התשלום בגין חבילת גלישה למען הסר ספק, במסגרת ספירת מדרגת הבסיס לא יימנו שימושים בתוכנית שאינה תוכנית שאושרה על ידי סלקום כתוכנית אשר השימושים במסגרתה נספרים ספירת מדרגת הבסיס ו/או תשלומים מיוחדים ו/או תשלומים למפעילים ו/או תשלומים קבועים ו/או תשלומים עבור חבילות אשר אינן נזכרות במפורש לעיל (כגון אך לא רק, חבילות MMS,SMS תוכן). במידה וקיימות 2 מדרגות בסיס למכשיר, ההחזר המירבי במדרגת הבסיס הגבוהה לא יתווסף להחזר המירבי במדרגת הבסיס הנמוכה יותר, אלא במקומו. 2. מסלול צימוד מכשיר זר לקוח אשר סלקום אישרה הצטרפותו למסלול "צימוד מכשיר זר" בהתאם לנהלי סלקום כפי שיהיו מעת לעת. יהא זכאי להחזרים כקבוע בטבלה א' ובתנאים הבאים: 2.1. מספר מחזורי החיוב בגינם זכאי הלקוח להחזר יהיו 36 מחזורי חיוב פחות מספר מחזורי החיוב שחלפו החל ממועד רכישת המכשיר בהתאם למועד שמצוין בחשבונית רכישת המכשיר הזר שהמציא הלקוח לסלקום במסגרת מסלול "צימוד מכשיר זר" ואשר אושרה על ידי סלקום כמקנה את הזכאות כאמור. הלקוח לא יהיה זכאי בכל מקרה לתשלום במספר ימים קלנדרי העולה על 36 חודשים פחות מספר הימים שחלפו מאז הרכישה הזכאות להחזר מותנית בשימוש בפועל במכשיר הזר המצומד באמצעות הקו אליו צומד המכשיר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ספירת השימושים לצורך קבלת החזרי זמן אויר ו/או עמידה בהתחייבויות כלשהן לרבות מדרגת הבסיס ו/או שימוש מינימלי תתייחס לשימושים שבוצעו באמצעות הקו והמכשיר הזר המצומד לו ביחד מבלי לפגוע באמור לעיל, במסגרת מסלול "צימוד מכשיר זר" יחולו תנאי הסכם זה במלואם ובהתאמה של הלקוח בהתאם לדגם המכשיר שצימד. לשם הדוגמא בלבד: שירות המתנה נעימה יחול על הלקוח בהתאם לאמור במסמך זה. כמו כן אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויות קודמות ו/או נוספות של הלקוח. 3. הטבת מעברשת לקוח שבחר להצטרף לתוכנית במסלול מעברשתONLY,SIM זכאי לקבל כרטיס,MICROUSIM/SIM תמורת תשלום חד פעמי של. 69 כמו כן עם הגיעו למדרגת בסיס של ש"ח, יהא זכאי להחזר מירבי כהגדרתו לעיל של 2.49 ש"ח למשך עד 36 מחזורי חיוב, ובהתאם לשאר התנאים המפורטים בטבלה א' שלעיל. 4. הפסקת התוכנית ושינוי התנאים 4.1. הלקוח יהא רשאי להודיע לסלקום בכל עת על העברת הבעלות בקו ו/או על הפסקת ההסכם סלקום רשאית להפסיק ו/או לשנות, מעת לעת ובהודעה מראש, את מתכונת ההתקשרות (לרבות התוכנית, התעריפון והנספחים הנלווים), במלואה או בחלקה, לפי שיקול דעתה, ובכלל כך לשנות ו/או להעלות את תעריפי כל השירותים לרבות אלו שאינם נקובים בתוכנית זו בכפוף לתנאי רישיונה. למרות האמור לעיל, מחירי המכשירים בהסכם זה לא ישונו בכל מקרה בו יופסק השירות לקו הסלקום מכל סיבה שהיא ו/או תופסק תוכנית אליה משויך הלקוח ו/או תועבר הבעלות בקו, יחויב הלקוח בתשלום יתרת התשלומים הבלתי מסולקת אשר תמשיך עמוד 3 מתוך 5

4 כסדרה, בגין כל הציוד לרבות המכשירים והדיבוריות אם סלקום תהיה רשאית להעמיד את התשלומים נרכשו. לפרעון מידי בכל מקרה בו תפסיק סלקום את ההתקשרות לרבות בגין אי בשל הפרת הלקוח את תנאי התקשרות, תשלום. תנאי שדרוג כללים: 5. במסגרת הסכם זה, רוכש לקוח קיים המחזיק קו טלפון, בכפוף וזאת נוסף) קו SIM/USIM (ללא מכשיר ו/או לתנאים הבאים: במועד הקודם המכשיר משויך אליה התוכנית 5.1 ת. נאי יישארו המקורית") ("התוכנית זו לתוכנית ההצטרפות המקורית על לשנויים בתוכנית למעט ובכפוף בעינם' נספחיה כאמור להלן: תעריפי השירותים שלsms mms, data, wap, הינם כמפורט בתעריפון המצ"ב למסמך זה ובהתאם לתנאים המפורטים בו תקופת ההתחייבות, ככל שקיימת בתוכנית המקורית לא התוכנית המקורית תהא לתקופה בלתי קצובה, תחול. והלקוח יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת ללא תשלום החזר שווי הטבה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבות הלקוח לשלם את יתרת התשלומים בגין כל ציוד לרבות המכשיר הקודם ) סלקום רשאית להפסיק ו/או לשנות, מעת לעת ובהודעה התוכנית, (לרבות ההתקשרות מתכונת את מראש, התעריפון והנספחים הנלווים), במלואה או בחלקה, לפי שיקול דעתה ובכלל כך לשנות ו/או להעלות את התעריפים. מובהר כי סעיף עדכון התעריפים בתוכנית המקורית מבוטל ויחול האמור בסעיף זה ביטול כל ההחזרים להם זכאי הלקוח בגין המכשיר/ים ו/או קיימת וזאת בין אם, כרטיסי SIM/USIM הקודם/ים המכשיר/ים ו/או זכאות להחזר ובין אם לאו ובין אם כרטיס ה- SIM/USIM הקודם/ים נשאר/ו ברשות הלקוח ובין אם נמסרו לסלקום לקוח הרוכש מכשיר במסגרת תנאי נספח זה רשאי לבחור בין המסלולים הבאים: מסלול א' - לקוח שבחר במסלול זה, יפקיד בידי סלקום לגרוע מבלי הקודם המכשיר את לבעלותה ויעביר מהתחייבותו לשלם את יתרת התשלומים הבלתי מסולקת הנרכש. המכשיר בגין ולתשלום הקודם, המכשיר בגין במידה והלקוח במסלול זה החזיר מכשיר קודם מזכה (כהגדרתו להלן) יהיה זכאי לאחת מבין ההטבות הבאות: בשדרוג - הלקוח יהיה זכאי להחזר הטבת החזר מיידי מיידי כהגדרתו לעיל של עד 5.00 ש"ח למשך 36 מחזורי חיוב. הטבת החזר חד פעמי בשדרוג - במקרה בו לקוח החזיר מכשיר קודם מזכה מאחד הדגמים המפורטים להלן, יהיה זכאי הלקוח להחזר חד פעמי כדלקמן: מכשיר מדגם נוקיה E71- החזר חד פעמי בסך של 650 מכשיר מדגם נוקיה N86- החזר חד פעמי בסך של 750 מכשיר מדגם נוקיה E52- החזר חד פעמי בסך של החזר חד פעמי בסך מכשיר מדגם סוני אריקסון W ש"ח. של 500 מכשיר מדגם נוקיה - 95N החזר חד פעמי בסך של מכשיר מדגם סוני אריקסון W595- החזר חד פעמי בסך ש"ח. של מכשיר מדגם סוני אריקסון - T650 החזר חד פעמי בסך פולד - החזר חד פעמי בסך 3610 של 350 ש"ח מכשיר מדגם נוקיה של 210 ש"ח. - החזר חד פעמי בסך מכשיר מדגם סוני אריקסון W ש"ח. של מכשיר מדגם נוקיה - 95N 8G החזר חד פעמי בסך של 700 ש"ח. החשבונית במסגרת פעמי חד כזיכוי יינתן פעמי החד ההחזר שתיסגר במחזור החיוב המלא הראשון שלאחר מועד השדרוג. יזוכה החשבונית, גובה על יעלה פעמי החד ההחזר בו במקרה בחשבונית החשבונית, לגובה ההחזר גובה בין בהפרש הלקוח העוקבות. פי על שייקבעו ותקינות מדגם מכשיר מזכה" קודם "מכשיר 5.3. נהליה של סלקום מעת לעת כמזכים בהטבת השדרוג. מובהר כי מכשיר קודם מזכה הינו מכשיר פועל תקין ועובד. למען הסר ספק, מכשיר שנמצא, כי הינו בלתי ניתן לתיקון לא יוכל להיחשב כמכשיר קודם מזכה. הצטרפותו במסגרת זכאי זה, במסלול שבחר לקוח - ב' מסלול לשירות ולהצטרף ברשותו הקודם המכשיר את להשאיר בתשלום כרוכה לשירות הצטרפות TALK2 (להלן: "השירות"). חודשי קבוע של 7.54 ש"ח. בהצטרפות למסלול זה לא זכאי הלקוח לקבלת החזרים בגין המכשיר הקודם. זכאי במסגרת הצטרפותו לקוח שבחר במסלול זה, ג' מסלול להשאיר ברשותו את המכשיר הקודם עם קו סלקום חדש (בסעיף זה: "הקו הנוסף").הקו הנוסף ישויך לתוכניות השיווק השונות בסלקום לפי בחירתך ובהתאם לנהלים שיהיו בסלקום מעת לעת. בהצטרפות למסלול זה לא זכאי הלקוח לקבלת החזרים בגין הקו הנוסף. כללי 6. משתתף, ביותר ממבצע 6.1. במידה והמכשיר שנרכש על ידי הלקוח במידה לבחור את המבצע המתאים לצרכיו אחד, באפשרות הלקוח עומד בתנאי הצטרפות למבצע. אי מתן כפל מבצעים ו/או והינו הטבות חלה על כל המבצעים המפורטים במסמך זה, אלא אם נכתב אחרת במפורש. הטבת המבצע מותנית בצירוף הקו של המכשיר לאחת ממגוון תוכניות השיווק הרלוונטיות שמציעה סלקום. המצטרף להסכם זה יהיה רשאי לרכוש ציוד ערכת GPS 6.2. לקוח לשירות Navigator בתשלום חודשי נוסף בסך 8.30 ש"ח למשך 36 חודשים (ס"כה מחיר הציוד ש"ח). ברכישת ציוד ערכת GPS הנך מצטרף לשירות סלקום נווגיטור בכפוף לתנאי השירות המפורטים בנספח השירות "פתרון לרכב" - סלקום תתקין ברכב ערכת דיבורית מקורית או תואמת למכשיר הנרכש, או ערכת דיבורית מוחדשת, או לחילופין תתקן את הערכה הקיימת ברכב הלקוח ו/או תחליפה או את איזה ממרכיביה בערכה ו/או ברכיב, מקורי, חליפי, או מוחדש, בשלמותו או בחלקו, הכל על פי הנדרש ולפי שיקול דעתה הבלעדי של סלקום. מובהר כי קיימים מכשירים לגביהם לא ניתן לספק פתרון כלשהו לרכב. המע"מ שיעור ישתנה אם מע"מ. כוללים זה בהסכם 6.4. הסכומים יתווסף או ייגרע שיעור המע"מ מהמחירים ומהסכומים בהתאם, והכל בכפוף להוראות כל דין. שינוי המע"מ לא יחול במקרה בו הלקוח קיבל חשבונית מס כדין על כל מחיר המכשיר. צלצולים, תוכנות, טלפון, מספרי שירות (לרבות או מידע 6.5. כל השמורים במכשיר הקודם ו/או הקו הקודם וכן כל אייקונים) לא וכו') פתיח הודעות, הסלולרי (לרבות במשיבון האגור מידע פק"ל שירות הנרכש. ה- SIM המכשיר/כרטיס לזיכרון יועברו ושירות מספר מאסטר יפסיקו להינתן ללקוחות שעברו מ - TDMA ל -,GSM החל ממועד חתימת הסכם זה, ככל שניתנו קודם לכן מחירי הדגמים המפורטים בטבלה א' כוללים את מחיר ה SIM או USIM לפי העניין.המחיר הנקוב ל 36 תשלומים הינו המחיר הכולל וזאת אף אם מספר התשלומים יפחת מ 36 תשלומים מכל תשלומי 36 הריבית אפקטיבית שנתית בגין סיבה שהיא. 3.5%. המכשירים הינה 6.7. הוראות נספח זה הינן בנוסף לכל האמור בתוכנית ו/או בהסכם הרט"ן, ו/או בכל הסכם אחר, בין הלקוח לבין סלקום, וכל תנאי התוכנית יוסיפו לחול על הלקוח ולחייבו, והכול למעט אם נאמר אחרת במפורש בנספח זה כל מכשיר/קו ייהנה מהטבה אחת בלבד מההטבות הקבועות בנספח זה, אלא אם נאמר אחרת במידה והלקוח לא יעשה שימוש במשיבון סלקום תהא רשאית לנתקו. עמוד 4 מתוך 5

5 הקו יהיה פתוח לכל השירותים הניתנים באמצעות המכשיר כדוגמת אך לא רק: סלקום חו"ל, שיחות לחו"ל, הודעות,SMS הודעות,MMS שירותי תוכן וגלישה, שירותי תשלום באמצעות הקו. לבקשת הלקוח סלקום תחסום את הקו לקבוצות השירותים אותן יבקש הלקוח לחסום ככל שניתן לחסמם ובהתאם למדיניות סלקום, אלא אם הוסכם אחרת. ברכישת מכשיר מצהיר הלקוח כי המכשיר ניתן לו כמות שהוא IS),(AS לאחר שבדק את תכולת הערכה וכל האיבזרים הנלווים הכלולים בה (כדוגמא אך לא רק: מטען, סוללה, אוזניה אישית וכו'). הלקוח מוותר על כל טענה ו/או תלונה בדבר אי התאמה ו/או כל טענה הנוגעת לפגמים ו/או למצבו של המכשיר. לקוח נכבד, אנו מברכים אותך על שדרוג מכשירך ו/או כרטיס SIM/USIM שברשותך: לתשומת לבך, התוכנית המקורית אליה הנך משוייך תמשיך לחול, בכפוף לשנויים הבאים: כמה דגשים חשובים בנושא שדרוג המכשיר ו/או כרטיס SIM/USIM שברשותך: תקופת ההתחייבות, ככל שקיימת בתוכנית המקורית לא תחול. התוכנית המקורית תהא לתקופה בלתי קצובה, ותהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת ללא תשלום החזר שווי הטבה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותך לשלם את יתרת התשלומים בגין כל ציוד לרבות המכשיר הקודם). בעת שדרוג/צימוד מכשיר זר (לרבות במקרה של רכישת USIM/SIM בלבד), ימשיכו כסדרם התשלומים בגין המכשיר הקודם. החל ממועד הרכישה ו/או השדרוג ו/או צימוד מכשיר זר יבוטלו כל ההחזרים להם הינך זכאי בגין המכשיר/ים ו/או כרטיסי SIM/USIM הקודם/ים הנני מאשר את הסכמתי לתנאי התוכנית. במידה ומסמך זה נחתם באמצעות פד חתימה דיגיטלית הריני מאשר, כי עותק זה הינו נאמן למקור אשר נחתם בכתב ידי. שם וחתימת נציג המכירות חתימת הלקוח תאריך (חותמת רק במקרה של תאגיד) עמוד 5 מתוך 5

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F >

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F > רקע נוהל לעידוד הקמה והפעלה של תחנות מידע לתייר בירושלים הרשות לפיתוח ירושלים (להלן: "הרשות") מעוניינת לעודד מתן מידע לתיירות הפנים ולתיירות הנכנסת, באמצעות הקמה והפעלה של תחנות מידע לתיירים בבתי עסק קיימים

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

תנאי התקשרות עם חברת פלאפון

תנאי התקשרות עם חברת פלאפון תנאי התקשרות עם חברת פלאפון התנאים שלהלן הם ההסכם שבינך ובין פלאפון ומצטרפים לתנאי התכנית שלך בנספח התכנית ובמסמכים נוספים. 1. כללי באחריות הלקוח להביא לידיעת המשתמש את תנאי ההתקשרות. ככל שתנאי התכנית

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy תקנון הטבת 5% לסטודנט לשנת 2017 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מעניקה הטבה בגובה 5% על מגוון מוצרי Apple וכמפורט בנספח א לתקנון הזה ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

_7_ á÷ùä ìàéùåø ú ééöåâéú- ðåñç ñåôé

_7_ á÷ùä ìàéùåø ú ééöåâéú- ðåñç ñåôé בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז ת.צ. בפתח תקווה בעניין: 1. משה דרורי ת.ז. 062852363 2. אלינור ביטון ת.ז. 066469206 ע"י ב"כ עוה"ד רענן בשן ו/או לאה נמס-קהתי ו/או בת-חן פארי סבאג מרח' גולדה מאיר 3 (לב הניצן),

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

שירות IP Centrex לעסקים תנאים כלליים טלפון: כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת ה

שירות IP Centrex לעסקים תנאים כלליים טלפון: כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת ה כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת התחייבות, ככל שישנן. 1.2. הנחה לגודל בשירות IP Centrex מחושבת על פי כמות האתרים והשלוחות אותן מזמין הלקוח. 1.3.

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

תקופת המבצע יולי תקנון מבצע קיץ 2019 ספטמבר המבצע יחל ביום ויהיה בתוקף עד ליום )כולל(.או עד גמר המלאי המוקדם מבניהם. מהות המב

תקופת המבצע יולי תקנון מבצע קיץ 2019 ספטמבר המבצע יחל ביום ויהיה בתוקף עד ליום )כולל(.או עד גמר המלאי המוקדם מבניהם. מהות המב תקופת המבצע יולי תקנון מבצע קיץ 2019 ספטמבר 2019.1 המבצע יחל ביום 16.07.19 ויהיה בתוקף עד ליום 15.09.19 )כולל(.או עד גמר המלאי המוקדם מבניהם. מהות המבצע.2.3 ברכישת מוצרים באתר בזק סטור ממגוון המוצרים המשתתפים

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

תקנון קלאב 4 יו הואיל:וחברת "קלאב 4 יו פיתוח עסקי בע"מ ח.פ )להלן: "החברה" ו/או "קלאב 4 יו"(, מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי מ

תקנון קלאב 4 יו הואיל:וחברת קלאב 4 יו פיתוח עסקי בעמ ח.פ )להלן: החברה ו/או קלאב 4 יו(, מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי מ תקנון קלאב 4 יו הואיל:וחברת "קלאב 4 יו פיתוח עסקי בע"מ ח.פ. 514299122 )להלן: "החברה" ו/או "קלאב 4 יו"(, מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי משותף של טפסים הנוגעים להגרלת לוטו של מפעל הפיס, משלוחם

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של

תקנון מכבי שלי מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: התקנון( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של מכבי כמפורט בתקנון זה באות להוסיף על זכויותיהם על פי

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה מדינת ישראל הרשות לשירותים ציבוריים חשמל החלטה מספר 0 מישיבה 983 מיום 252.202- הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת - בשיטת "מונה נטו" בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 622 ויתר סמכויותיה על פי דין

קרא עוד