רשוכוות בניס? תשכ ן March 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS 0 PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים, תשלומים וכו בעניני פ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשוכוות בניס? תשכ ן March 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS 0 PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים, תשלומים וכו בעניני פ"

תמליל

1 רשוכוות בניס? תשכ ן March 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS 0 PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים, תשלומים וכו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל j רשם הפטנטים והמדגמים ת.ד. 767, ירושלים. מכתבים מסמכים, תשלומים וכו בעניני סימני מסחר יש לשלוח אל : רשם סימני המסחר, ת.ד. 767, ירושלים. לשכת הפטנטים וסימני המסחר נמצאת ברח יפו 19, ירושלים, והיא פתוחה לציבור בכל יום (חוץ משבתות וחגים) בין השעות 8 בבוקר ד 1 אחה צ. לשכת הפטנטים מספקת העתקים של פירוטים ושרטוטים במחיר של 70 אגורות בעד כל עמוד או חלק ממנו. GENERAL INFORMATION Letters, documents, payments etc. concerning Patents and Designs should be addressed to: The Registrar of Patents and Designs, P.O.B. 767, Jerusalem. Letters, documents, payments etc. concerning Trade Marks should be addressed to: The Registrar of Trade Marks, P.O.B. 767, Jerusalem. The Patent Office and the Registry of Trade Marks are located at 19, Jaffa Road, Jerusalem and are open to the Public daily (except on Saturdays and Holidays) between the hours 8. a.m. and 1 p.m. The Patent Office supplies copies of specifications and drawings at the rate of 70 Agorot per page or part thereof. ג בניסן תשכ ו,

2 פ ט נ ט 1 ם patents הודעה על פי םעיף (2) 10 לפקודת הפטנטים והמדגמים מודיעים בזח, כי כל המעונין להתנגד למתן פטנטים על פי הבקשות שפרטיה; מתפ םמים להלן יכול תוך שני חודשים מתאריך יומן זה להגיש לרשם הפטנטים ;המדגמים הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתי;,נח י 2 לתקנות -פטנטים פרטי הבקשות מובאים לפי סדר זח! א טםפד הבקשה ד תאריך חנשת הבקשה השם והכתובת של המבקש ה תאריך בקשת היסוד, מספרה ומקום הנשתה (לנכי בקשות לפי האטנה הבינלאומית) ג שם האמצאה NOTICE UNDER SECTION 10 (2) OF THE PATENTS AND DESIGNS ORDINANCE Notice is hereby given that persons interested in opposing the granting of Patents on the applications, particulars of which are listed below, may, within two months from the date of this Journal, give notice of such opposition to the Registrar of Patents and Designs n the manner prescribed in Rule 28 of the Patents Rules Particulars of the applications are given in the following order: (a) application number. (b) name and address of applicant. (c) title of invention. (d) filing date, (e) date, number and country of basic application (in case of application under the International Convention). (a) (b) MOSHE ROSENWASSER, 11, Hatlkva Street, Kfar Saba. (c) Life-saving equipment. (d) January 18th, א 62S משה רוזנופר, וץזוב התקוה 11, כפר סבא ג ציוד הצלה ד 18 בינואר (a) (b) H. TROMMSDORFF, 96, Krefelder Street, Aachen, Germany. (c) Process of preparing carboxylic acid amides. (d) February 27th, (e) March 1st, 1962 (C Germany). א ג תהליך להכנת אמידים של חומצות קרבאוכםיליות ד 27 בפברואר ה 1 במרץ 26394) c גרמניה) (a) (b) COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (EURATOM), 51-53, Belliard, Brussels, Belgium (c) Elemental nuclear fuel charge cell. (d) April 1st, (e) April 17th, 1962 (70/224 Italy). א נ יחידת מטען של דלק נרעיני ד 1 באפריל 1903 ה 17 באפריל 70/224) איטליה) (a) (b) GABRIEL LEVI, 20, Even Sinai Street, Haifa. (c) Pressure reducing devices. (d) April 4th, א גבריאל לוי, רחוב אבן סיני 20, חיפה נ התקנים להקטנת לחץ ד באפריל 3a19. 4 (a) (b) FMC CORPORATION, 1105 Coleman Avenue, San Jose 6, Cal., U.S.A. (c) A sectiom'zing tool for use in a citrus fruit sectionizing machine. (d) April 4th, (e) April 20th, 1962 ( U.S.A.) אי ג התקן לפילוח לשימוש במכונת פילוח פרי הדר ד 4 באפריל ה 20 באפריל ) ארה ב) 2 ג בניסן תשכ ו,

3 (a) (b) REPHAEL SAHAR, 3, Hapalmach Street, Tiberias, and rrzhak SAHAR, 14, Shikun Amami, Tiberias. (c) Change dispenser. (d) April 4th, א רפאל סחר, רחוב ^הפלט ח 3, טבריה ויצחק כהר, שיכון עממי 14, טבריה ג מכונה למתן עודף ד 4 באפריל 1963 (a) (b) UNION CARBIDE CORPORATION, 270 Park Avenue, New York, N.Y., U.S.A. (c) Compositions for influencing the growth of plants comprising a 3-halo acrylic compound. (d) April 7th, (e) April 18th, 1962 ( U.S.A.) א ג תערובות להשפעה על גידול צמחים המכילות תרכובת 3 הלו אקרילית ד, 7 באפריל 1963 ה 18 באפריל ) ארה ב) (a) (Patent of Addition to Patent No ) (b) MOSHE ROSENWASSER, 11, Hatikva Street, Kfar Saba. (c) Life saving equipment. (d) April 14th, א (פטנט מוסף לפטנט מם 18562) משה רחנופר, רחוב התקוה 11, כפר סבא ג ציוד הצלה ד 14 באפריל (a) (b) COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, 69, Rue de Varenne, Pan's, France. (c) Device for carrying out a chemical reaction and method of preparation of ammonium diuranate employing said device. (d) April 17th, (e) April 21st, 1962 ( France). א ג התקן לביצוע תגובה כימית ושיטח להכנת אמוניום דיאוראנט תוך שימוש בהתקן זח ד ד 1 באפריל ה 21 באפריל ) צרפת) (a) (b) VEB FARBENFABRIK WOLFEN, Wolfen, Bitterfeld, German Democratic Republic, THEODOR WAAG, Strasse der DSF 4, Wolfen, German Democratic Republic. (c) New synthetic resins derived from methylol ketones. (d) April 18th, א נ שרפים סינתטיים חדשים המופקים ממתילול קטונים ד 18 באפריל 1963 (a) (b) NEHEMIA SALOMON, 20, Yehuda Halevi Street, Tel Aviv. (c) Article reservoir and transfer conveyor. (d) April 24th, א נחמיה סלומון, רחוב יהודה האי 20, תל אביב ג מיכל ומסוע לחפצים ד 24 באפריל 1963 (a) (b) LEO I. GRUNBERG, 25, Jerusalem Street, Bat Yam. (c) Apparatus and process for heating solid particles. (d) May 3rd, א ליאו י גרינברג, רחוב ירושלים 25, בת ים ג התקן ותהליך לחימום חלקיקים מוצקים. ד 3 במאי 1963 (a) (b) GREGOIRE ENGINEERING & DEVELOPMENT CO., Powder Mill Road, Adelphi, Md, U.S.A. (c) Novel panels for walls, partitions and roofs. (d) May 7th, (e) May 14th. 1962( U.S.A.). א ג פנלים חדשים לקירות, למחיצות ולגגות ד 7 במאי ח 14 במאי ) ארה ב) ג בניסן תשכ ו,

4 (a) א (b) מיכאל ענבר נוח וייצמן 10 רחובות רוזח בירץ רחוב BIRCZ, MICHAEL ANBAR,,10 Neve Weizmann, Rehovot, ROZA אנילביץ 12 נתניה, חיימ נולדשטיין רחוב בארי 33 רחובות, Beeri,12 Anilevitch Street, Natanya, CHAIM GOLDSTEIN,,33 שדרות Rehovot, Street, Rehovot, ADAM HELLER, 4, Hess Street, נטע פדה צור אדם הלר רחוב חס 4 רחובות NETA PEDATSUR, 7, Emanuel Boulevard, Tel Aviv, and חבטחון משרד ישראל ומדינת תל אבי עמנואל 7 THE STATE OF ISRAEL, Ministry of Defence, Tel Aviv. הקריה, תל אביב (c) Self-luminous paints. נ צבעים זוהרים מעצמם (d) May 8th, ד 8 במאי (a) (b) ELKAN RONALD HERMAN, 34, Disraeli Street, Ahuza, Haifa, and CHEMICALS AND PHOSPHATES LIMITED, Haifa Bay (near Ir Ganim). (c) Process for upgrading phosphate rock. (d) May 10th, א אלקן רונלד הרמון רחוב רישראלי 34 אחווה חיפה וכימיקלים ופוספטים בע מ מפרץ חיפה (ע י עיר גנים). נ תהליך להעשרת מהצבי פופפאט ר 10 במאי (a) (b) REUVEN KHASAM, 22, ltamar Ben Avi, Jerusalem, and EDWARD DAVID, 50, Haroeh Street Ramat Gan. (c) Improvements in shutters for doors and windows. (d) May 13th, א ראובן כזאם, רחוב איתמר בן אבי 22, ירושלים, ואדוארד דוד, רחוב הראה 50, רמת נן ג שכלולים בתריסים לדלתות ולהלונות ד 13 בטאי (a) (b) MONSANTO CHEMICAL COMPANY, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Mo., U.S.A. (c) Method of modifying dye receptivity of nylon and ombre coloured fabric produced therefrom. (d) May 15th, (e) June 5th, 1962 ( U.S.A.). א נ שיטה לשימי כושרו של גיילון לקלוט צבע ואריג צבוע המיוצר ממנו ד 15 במאי 1963 ה 5 ביוני ) ארה ב) (a) (b) AMERICAN CYANAMID COMPANY, Berdan Avenue, Wayne, N. J., U.S.A. (c) Substituted pyrrolo [1,2 a] indoles and a process for the preparation thereof. (d) May 26th, (e) June 7th, 1962 ( U.S.A.). א ג פירולו [2,1-a] אינדולים מותמרים ותהליך להכנתם ד 26 במאי ח 7 ביוני ) 1962 ארוד ב) (a) (b) THE STANDARD OIL COMPANY, Midland Building, Cleveland, O., U.S.4. (c) Deionization process and apparatus. (d) May 30th, (e) June 7th, 1962 ( U.S.A.). א ג תהליך והתקן לדיוניזציה ד 30 במאי ח 7 ביוני ) ארח ב) 4 ג בניסן תשכ ו,

5 (a) (b) THE BRITISH PETROLEUM COMPANY LIMITED, Britannic House, Finsbury Circus, London, E.C.2., England, (c) Improvements relating to chlorine-containing catalysts and theisomerization of paraffin hydrocarbons therewith. (d) June 2nd, (e) June 26th, 1962 (24495 United Kingdom). א ג שכלולים בנונע לקטליזטורים המכילים כלור ולאיזומריזציה של פחמימנים פרפיניים תוך שימוש בהם ד 2 ביוני ה 26 ביוני ( הממלכה המאוחדת) (a) (b) DIMO INDUSTRIES, INC., 6701 Bay Street, Emeryville, Cal., U.S.A., HEIKO TMRK DEMAN, 10 Sullivan Drive, Moraga, Cal., U.S.A. (c) Apparatus and method for cutting tapes and removing the liner therefrom. (d) June 5th, א ג התקן ושיטח לחיתוך סרטים והסרת הציפוי מהם ד 5 ביוני (a) (b) (c) THE STANDARD OIL COMPANY, Midland Building, Cleveland, O., U.S.A. Process for catalytic oxidation and dehydrogenation of olefins and catalyst therefor. (d) June 5th, (o) June 11th, 1962 (201279, U.S.A.), December 26th, 1962 ( U.S.A.). א ג תהליך לחימצון ולדהידרוננציה קטליטייס של אולפינים וקטליזטור למטרה זו ד 5 ביוני ח 11 ביוני,201279) ארח ב) 26 בדצמבר ) 1962 ארה ב) (a) (b) STAUFFER CHEMICAL COMPANY, 308 Madison Avenue, New York 17, N.Y., U.S.A. (c) Pesticidal phosphorus-containing thioureas. (d) June 9th, (e) June 15th, 1962 ( U.S.A.). א ג תרכובות תיו אוריאח מכילות זרחן חקוטלות מזיקים ד 9 ביוני ח 15 ביוני ) 1962 ארח ב). (a) (b) COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE, 69, Rue de Varenne, Paris, France. (c) Mechanical coupling device, especially for pressure vessels. (d) June 11th, (e) July 24th, 1962 ( France). א ג התקן להצמדה טיכנית, בעיקר לדודי לחץ ד 11 ביוני ה 24 ביולי ) 1962 צרפת) (a) (b) SHLOMO BRAUNER, 46, Yahalom Street, Ramat Gan. (c) Process and compositions for moulding parts of footwear. (d) June 13th, א שלמה בראונר, רחוב יהלום 46, רמת גן ג תהליך ותערובות לדיפום חלקי הנעלה ד 13 ביוני (a) (b) ROHM & HAAS COMPANY, 222 West Washington Square, Philadelphia 5, P. U.S.A. (c) Aryl-bis (tert-alkylamino) phosphines and quaternary derivatives thereof. (d) June 20th, (e) June 20th, 1962 ( U.S.A.). א ג אריל ביס (טרט אלקילאטינו) פוםפינים ותולדות קואטרנריות שלהם ד 20 ביוני ה 20 ביוני ) 1962 ארח ב) ג בניסן תשכ ו,

6 (a) (b) HALCON INTERNATIONAL, INC., 2 Park Avenue, New York 61, N. Y., U.S.A. (c) Oxidation of hydrocarbons. (d) June 25th, (e) June26th, 1962( U.S.A.). א ג חימצון פחמימנים ד 25 ביוני ה 26 ביוני ) 1962 ארה ב). (a) (b) PRODurrs CHIMIQUES PECHINEY-SAINT-GOBAIN, 16, Avenue Matignon, Paris, France, UCB (UNION CHIMIQUE CHEMISCHE BEDRIJVEN), 4, Chaussie de Charleroi, Saint- Gilles-les-Bruxelles, Belgium. (c) Improvements in or relating to the manufacture of phosphoric acid. (d) June 28th, (e) June 29th, 1962 ( France). א שכלולים בייצור של חומצה זרחתית ד 28 ביוני ה 29 ביוני ) 1962 צרפת). נ (a) (b) HAKIBBUTZ HAMEUHAD GIV'AT BRENER, KVUTZAT POALIM LEHITYASHVUT SHITUFIT B.M. and YESHAYAHU ANIS, both of Giv'at Brener. (c) Clamp. (d) July 1st, א הקבוץ המאוחד גבעת ברנר. קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע מ וישעיהו אניס שניהם מנבעת ברנד ג מהדק ד 1 ביולי (a) (b) BANDAG INCORPORATED, 1056 Hershey Avenue, Muscatine, la., U.S.A. (c) Tire recapping process. (d) July 3rd, (e) October 4th, 1962 ( U.S.A.). א ג תהליך לחידוש חמידרך של צמיגים. ד 3 ביולי ה 4 באוקטובר ) 1962 ארה ב). (a) (b) RADIO CORPORATION OF AMERICA, 30, Rockefeller Plaza, New York, N.Y., U.S.A. (c) Amplifier. (d) July 16th, (e) September 7th, 1962 ( U.S.A.). א ג מגבר ד 16 ביולי ה י בספטמבר ( ארה ב). (a) (b) SANDOZ A.G., Basle, Switzerland. (c) Phenthiazine derivatives and process for the production thereof. (d) July 18th, (e) July 19th, 1962 ( Switzerland). October 23rd, 1962 ( Switzerland). (a) (b) FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen Bayerwerk, Germany. (c) Herbicidal isothiourea derivatives and process for their production. (d) July 23rd, (e) September 5th, 1962 (F Germany)' א ג תולדות של פנתיאזין ותהליך לייצורן. ד 18 ביולי ה 19 ביולי ) 1962 שווייץ), 23 באוקטובר ) 1962 שווייץ) א ג תולדות איזותידאוריאה קוטלות עשבים ותהליך לחפקתן '1 23 ביולי.1963 ח s בספטמבר 37752) F גרמגיה). 6 ג בניסן תשכ ו,

7 (a) (b) COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, 69, Rue de Varenne, Paris, France, (c) Apparatus for extinguishing a chemical reaction, e.g. fire, in a nuclear reactor channel. (d) July 23rd, (e) August 7th, 1962( France). א' ג התקן לכיבוי תגובה כימית, למשל שריפה, גרעיני ד 23 ביולי 1963 זד 7 באוגוסט ) צרפת) בתעלת כור (a) (b) DIAMOND NATIONAL CORPORATION, 733 Third Avenue, New York 17, N. Y., U.S.A. (c) Carton set-up machine. (d) July 23rd, (e) December 6th, 1962 ( U.S.A.). א ג מכונה לסידור קרטון ד 23 ביולי ח 6 בדצמבר ) 1962 ארה ב) (a) (b) VALVE CORPORATION OF AMERICA, 1720 Fairfield Avenue, Bridgeport, Con., U.S.A. (c) Aerosol actuator cap. (d) July 24th, (e) November 21st, 1962 ( U.S.A.). א' בי ג מכסח הפעלה לאירוםול ד 24 ביולי ח 21 בגובמבר ) 1962 ארה ב) (a) א (b) שמך תעשיית שמנים ישראלית בע מ, מחוף שמן חיפה, Haifa, "SHEMEN" ISRAEL OIL INDUSTRY LTD., Shemen Beach, Ltd. and SHRAGA KOPEL, c\o"shemen" Israel Oil Industry ושרגא קופל, אצל שמך תעשית שמנים ישראלית בע מ. (c) Display trays. ג מנשים לתצונח (d) July 28th, ד 28 ביולי (a) (b) RHONE-POULENC S.A., 22, Avenue Montaigne, Paris, France. (c) Quinoline derivatives. (d) August 4th, (e) August 13th, 1962 ( France). א ג תולדות כיגולין ד 4 באוגוסט 1963 ח 13 באוגוסט ) צרפת) (a) (b) CHEMISCHE FABRIK KALK GMBH, Kalker Hauptstrasse 22, Köln-Kalk, Germany, KURT TESCHE, Jägerstrasse 11, Lövenich, Köln, Germany, KARL GEIERSBERGER, Deutz-Kalkerstrasse 66, Köln-Deutz, Germany, WOLFGANG LAMPE, Ziegelstrasse 9, MarburgjLahn, Germany. (c) Process for preparing fine-grained phosphates, method of thickening liquids or soft of pasty masses with such phosphates and mixtures obtained. (d) August 6th, א ג תחלין* להכנת פוםפאטים בצורת חלקיקים דקים, שיטה להסמכת נוזלים או מסות רכות או דמויות משחה בעזרת פוםפאטים אלה והתערובות המתקבלות ד 6 באוגוסט 1963 (a) (b) CHEMISCHE FABRIK KALK GMBH, Kalker Hauptstrasse 22, Köln-Kalk, Germany, KURT TESCHE, Jägerstrasse 11, Lötenich, Köln, Germany, KARL GEIERSBERGER, Deutz-Kalkerstrasse 66,Köln-Deutz, Germany, WOLFGANG LAMPE, Ziegelstrasse 9, MarburgjLahn, Germany. (c) Mixtures of granular or pulverulent materials with fine-grained phosphates. (d) August 6th, א ג תערובות של חומרים גדגריים או אבקתיים עם פוספאטים בצורת גרגירים דקיקים ד 6 באוגוסט ג ב 1 יםן תשכ ו,

8 (a) (b) ELIEZER YATSRAN, 20, Jabotinski Street, Ramat Gan. (c) Improvements in sunbreakers. (d) August 7th, 1963, א אליעזר יצרן רחוב ז בוטינםקי 20 רמת גף ג שכלולים במשברי שמש ד 7 באוגוסט 1963 (a) (b) RENE UNDER, Rue Leopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, Switzerland. A rotary piston pump, compressor or I.C. engine. (c) August 7th, (d) August 30th, 1962 (10330 Switzerland). א ג משאבה, מדחס או מנוע שריפה פנימית בעלי בוכנה סיבובית ד 7 באוגוסט 1963 ה 30 באוגוסט 10330) 1962 שווייץ) (a) (b) MENACHEM KATZ, 4, Netiv Chen, Haifa. (c) Improvements in dwelling houses. (d) August 7th, א מנחם כץ, נתיב חן 4, חיפה ג שכלולים בבתי מגורים. ד 7 באוגוסט (a) (b) NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION, 1, Tilney Street, London, W. 1, England. (c) Improvements relating to wheeled vehicles carrying tool bars for cultivation. (d) August 9th, (e) August 10th, 1962 (30809 United Kingdom), September 24th, 1962 (36267 United Kingdom), April 5th, 1963 (13734 United Kingdom). א ג שכלולים ביחס לכלי רכב בעלי גלגלים הנושאים מוטות מכשירים לעיבוד הקרקע. ד 9 באוגוסט ה 10 באונוסט ( הממלכה המאוחדת) 24 בספטמבר 36267) 1962 הממלכה המאוחדת), 5 באפריל 13734) 1903 הממלכה המאוחדת). (a) (b) ALLIED CHEMICAL CORPORATION, 61, Broadway, New York 6, N.Y., U.S.A. (c) Traffic joint structures. (d) August 13th, (e) August 13th, 1962 ( U.S.A.). א נ י מבני מישקים לכבישים. ד 13 באונוםט ה 13 באוגוסט ) ארה ב) (a) (b) JULIUS KATZ (MEERBAUM), Kiryat Binyamin, near Haifa. (c) Method of making boxes, cases and the like. (d) August 20th, א יוליאום כ ץ (מרבאומ), קרית בנימין, ע י חיפה ג שיטח לעשיית קופסאות, ארנזים, תיבות וכדומה ד 20 באוגוסט (a) (b) Y MILTON H. FARBER, 54, Holly Drive, New Rochelle, N. U.S.A. (c) Method of bonding metal sheets and products produced thereby." (d) August 21st, (a) (b) ITZIIAK BARNOACH, 13, Teiber Street, Givatayim. (c) Wall or ceiling panel. (d) August 21st, א ג שיטה לחיבור פחי מתכת ומוצרים המופקים באמצעותה ד 21 באוגוסט א יצחק בר נח, רחוב טייבר 13, גבעתיים נ לוח לכיסוי קיר או ננ ד 21 באוגוסט גי בניסן תשכי ו,

9 (a) (b) SANDOZ A.G., Basle, Switzerland. (c) Process for the production of lysergic acid derivatives. (d) August 28th, (e) August 30th, 1962 (10319 Switzerland). א נ תהליך לייצור תולדות של החומצה הליסרניתי ד 28 באונוםט הי 30 באוגוסט 10319) 1962 _ שווייץ). (a) (b) FREDERICK JOHNSTON, 345, Long Drive, Pittsburgh, Pa., U.S.A., AMERICAN LIGHT GAGE DRUM CORPORATION, 600 Fifth Avenue, New York, N.Y., U.S.A. (c) Shipping container. (d) September 2nd, א' נ מיכל משלוח ד 2 בספטמבר (a) (b) COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, 69, Rue de Varenne, Paris, France. (c) Coupling system for locking a refuelling machine onto a nuclear reactor channel. (d) September 3rd, (e) September 7th, 1962 ( France). (a) (b) WELDED AND ALLIED PRODUCTS LIMITED, Ambrose Street, Manchester 12, England. (c) Improvements relating to roller conveyors. (d) September 9th, (e) September 5th, 1962 (33944 United Kingdom). א נ מערכת הצמדה לנעילת מכונת תדלוק על תעלת כור גרעיני. ד 3 בספטמבר ח 7 בספטמבר ) 1962 צרפת). א ג שכלולים בקשר למםועי גלילים. ד 9 בספטמבר ח 5 בספטמבר ( הממלכה המאוחדת). (a) (b) SPACE condrnoning CORPORATION, 4143 Monroe Street, Toledo, O., U-S.A., GERSHON MECKLER, 2828 Goddard Road, To-edo, O., U.S.A. (c) System for comfort conditioning of inhabited closed spaces. (d) September 4th, א נ מערכת למיזונ מקומות מנורים שנמצאים בהם בני אדם ד 4 בספטמבר (a) (b) AMERICAN CVANAMID COMPANY, Berdan Avenue, Wayne, N.J., U.S.A. (c) Device for spinning multi-component fibers. (d) September 5th, (c) January 3rd, 1963 ( U.S.A.). א ג התקן לטוויית סיבים רב מרכיבים ד 5 בספטמבר ח 3 בינואר ) 1963 ארה ב). (a) (b) HANS-ULRICH SOHR, Haus Waffenschied, Nassau / I.ahn, Germany. (c) Improvements in the manufacture of sliding clasp fasteners. (d) September 6th, א ג שכלולים בייצור רוכסנים. ד 6 בספטמבר (a) (b) GERSHON RABINOVITCH, Sderot Hatemarim 3, Ramat Gan. (c) Markers for the aerial spraying of fields. (d) September 9th, א' נדשון רבינוביץ, שדרות התמרים 3 רמת גן. ג תמרורים לשימוש בריסוס שדות מהאויר ד 9 בספטמבר 1963 ג בניםן תשכ ו*

10 (a) (b) RHONE-POULENC S.A., 22, Avenue Montaigne, Paris, France. (c) New benzanilide derivatives. (d) September 17th, (e) September 19th, 1962 ( France), June 19th, 1963 ( France). (a) (Patent of Addition to Patent No ) (b) PARKE, DAVIS & COMPANY, Joseph Campau Avenue at the River, Detroit, 32, Mich., U.S.A., HENRY BLESSING DEVLIN, 1133 Kensington, Grosse Pointe Park, Mich., U.S.A., THEODORE HERBERT HASKELL, 1014 Robin Road, Ann Arbor, Mich., U.S.A., MYRON WOLF FISHER, 1535 Witherbee Road, Birmingham, Mich., U.S.A. (c) Polysaccharides and methods for their production. (d) September 22nd, א ג תולדות בנזאניליד חדשות ד 17 בספטמבר 1963 ה 19 בספטמבר ) צרפת) צרפת ( 1 9 מוסף לפטנט מם ( ( נ פוליםכרידים ושיטות להפקתם ד 22 בספטמבר (a) (b) ALLIED CHEMICAL CORPORATION, 61 Broadway, New York 6, N.Y., U.S.A. (c) Process for the preparation of hexafluoroacetone or perfluorochloroacetone or a mixture thereof. (d) September 22nd, (e), September 26th, 1962 ( U.S.A.). (a) (b) ALLIED CHEMICAL CORPORATION, 61, Broadway, New York 6, N.Y., U.S.A. (c) Process for the preparation of perfluoro- and perchlorofluoroacetones. (d) September 22nd, (e) September 26th, 1962 ( U.S.A.). (a) (b) ALLIED CHEMICAL CORPORATION, 61, Broadway, New York 6, N.Y., U.S.A. (c) Process for the preparation of hexafluoro- and perchlorofluoroacetones. (d) September 22nd, (e) September 26th, 1962 ( U.S.A.). (a) (b) GILBERT FREDERICK HOFFMANN, Artesian Avenue, Mukwonago, Wis., U.S.A. (c) Method of preparing wood and particle board surfaces for finishing. (d) September 30th, א נ תהליך להכנת הכסאפלואורואצטון או פרפלואורובלורואצטון או תערובת שלהם ד 22 בספטמבר ה 26 בספטמבר ) ארה ב) א נ תהליך להכנת פרפלואורו ופרכלורופלואורו אצטונים ד 22 בספטמבר 1963 ה 26 בספטמבר ) 1962 ארה ב) א ג תהליך להכנת הכםפלואורו ופרכלורופלואורו אצטונים ד 22 בספטמבר ה 26 בספטמבר ) 1962 ארה ב). א ג שיטה לטיפול במשטחי עץ ובמשטחי לוחות שביבים לשם השפרתם ד 30 בספטמבר (a) (b) WERNER PEDDINGHAUS, Koernerstrasse 43, Gevelsberg, Germany, PAUL CARL PEDDINGHAUS, Koernerstrasse 45, Gevelsberg, Germany. (c) Bending machine for reinforcements for concrete structures, comprising a bending arm provided on a bending disc. (d) October 18th, א נ מכונה לכיפוף מוטות זיון למבני ביטון הכוללת זרוע כיפוף המותקנת על דיםקת כיפוף ד 18 באוקטובר ג בניסן תשכ ו,

11 (a) (b) (c) (d) (e) SANDOZ A.G., Basle, Switzerland. Novel diphenyl sulphide derivatives and their preparation. July 18th, July 19th, 1962 (8708 Switzerland), October 23rd,^1962 (12407 Switzerland). א ג תולדות חדשות של ריפנילסולפיד והכנתן ד 18 ביולי ה 19 ביולי 8708) 1962 שןןייץ), 23 באוקטובר 12407) שווייץ) פטנטים שנחתמו PATENTS SEALED פטנטים ששולמה בעדם אגרת חידוש PATENTS FOR WHICH RENEWAL FEES HAYE BEEN PAID I7O פטנטים שבוטלו מחמת אי תשלום אגרת חידוש PATENTS VOID THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEES פטנט שבוטל עפ י סעיף 44 לפקודה PATENT VOID UNDER SECTION 44 OF THE ORDINANCE ג בניסן תשכ ו,

12 פטנטים שתוקפם הוחזר עפ י סעיף 17 לפקודת הפטנטים והמדגמים PATENTS RESTORED UNDER SECTION 17 OF THE PATENTS AND DESIGNS ORDINANCE שינויי בעלות CHANGES IN PROPRIETORSHIP No. of Patent: New Proprietors: No. of Patent: New Proprietors: No. of Patent: New Proprietors: MINISTER OF TECHNOLOGY, London, England, GLOVERS (CHEMICALS) LIMITED (PARTIAL ASSIGNMENT) (העברה חלקית) GLAXO LABORATORIES LIMITED, Greenford, Middlesex, England HALCON INTERNATIONAL, INC. מם הפטנט: הבעלים החדשים: מם הפטנט: הבעלים החדשים: מם הפטנט: הבעלים החדשים: No. of Patent: New Proprietors: No. of Patent: New Proprietors: CHEMICALS & PHOSPHATES LTD., Haifa Bay (near Ir Ganirri) AMERICAN FRAME COMPANY מם הפטנט: הבעלים החדשים: מם הפטנט: הבעלים החדשים: כימיקלים ופוספטים בע מ, מפרץ חיפה (ע י עיר גנים) שינויים בפרטים רשומים בפנקס CHANGES IN PARTICULARS ENTERED IN REGISTER Nos. of Patents: New Address: New Address for Service: No. of Patent: New Name : New Address : 102, Jabotinsky Street, Tel A viv מס הפטנט: המען החדש: רחוב ז בונטינםקי 102 תל אביב המען החדש למסירת הודעות: ד ר יצחק הס, DR.YITZHAKHESS, רחוב אדם הכהן,8 תל אביב 8, Adam Hacohen Street, Tel Aviv מם הפטנט: 9942 השם החדש: VENNOOTSCHAP, JANSSEN PHARMACEUTICA NAAMLOZE Beer sc, Turnhoutsebaan, 30, Belgium המען החדש: הודעה עפ י סעיף 18(2) לפקודת הפטנטים והמדגמים NOTICE UNDER SECTION 18(2) OF THE PATENTS AND DESIGNS ORDINANCE E.I.DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY מבקשים רשות לתקן את פירוט הפטנט מס שהוענק להם לגבי אוראצילים מותמרים חדשים הכנתם ותערובות המכילות תרכובות אלה* מתוך נימוק, כי התיקון בא לצמצם את היקף ההגנה הנתבעת את השינויים המוצעים אפשר להשיג בלשכה על ידי עיון בפירוט שהוגש עפ י תקנת הפטנטים 49 כל המעונין יכול להניש לרשם הפטנטנים והמדנמים, תוך חודש אחד מתאריך יומן זח, הודעת התננדות לתיקונים בצורה הקבועה. seek leave to amend the specification of Patent No granted to them for "New substituted uracils, their preparation and compositions containing these compounds" alleging as the reason that the amendment is to restrict the ambit of the invention claimed. Particulars of the proposed amendment may be obtained at the Office by inspection of the specification left under Patents Rule 49. Any person interested may, within one month from the date of this Journal, give notice of opposition to the amendment to the Registrar of Patents and Designs in the prescribed manner. 12 ג בניסן תשכ ו,

13 מדגמים DESIGNS מדגמים שנרשמו DESIGNS REGISTERED 3915 Class AMERICAN JUICES CO. LTD. Bottle סוג חברה אמריקאית למיצים בע מ בקבוק 3952 Class SHIMON Kwrr Flower holder םוג שמעון קויט כן להחזקת פרחים 3957,3958,3959 Class ARIE SALOMON Cup. 3959,3958,3957 םוג אריח סלומון - נביע 3960,3961,3962 Class ARIE SALOMON Cup. 3962,3961,3960 סוג אריה סלומון - נביע. 3963, 3964, 3965 Class SHIMON COHEN Profiles. 3965,3964,3963 סוג שמעון כהן פסים. 3977,3978,3979,3980 Class SHIMON COHEN Profiles. 3980,3979,3978,3977 סוג שמעון כהן פסים 3981, 3982,3983,3984 Class SHIMON COHEN Profiles. 3984,3983,3982,3981 סוג שמעון כחן - פסים 4002,4004 Class MORDECHAI BASH Profile. 4004,4002 סוג מרדכי בש - פס 4003 Class MORDECHAI BASH Profile סוג מרדכי בש פס ג בניסן תשכ ו,

14 מדגמים שתקופת הגנתם הוארכה COPYRIGHT OF DESIGNS EXTENDED מדגמים שנמחקו מן הפנקס מחמת אי תשלום אגרת חידוש DESIGNS REMOVED FROM THE REGISTER THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEES ג בניסן תשכ ו,

15 סימני מסחר TRADE MARKS הודעה על פי סעיף 13 לפקודת סימני המסחר?!ידיעים בזה כי כל המעונין להתנגד לרישום סימני מסחר על פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן, יכול תוך שלושד חירשים מתאריך יומן זד להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 36 לתקנות סימני,המסחר. NOTICE UNDER SECTION 13 OF THE TRADE MARKS ORDINANCE Notice is hereby given that persons interested in opposing the registration of the Trade Marks OD ^he applications particulars of which are listed below, may within three months from the date of this journal, give notice of such opposition to the Registrar of Trade Marks in the manner prescribed?c Rule 36 of the Trade Marks Rules. CLASS סוג 1 UNIROYAL No February 8th, Synthetic resin plastics included in class 1, chemical products containing synthetic resins for use in industry, chemical preparations and substances for use in the manufacture of synthetic resin plastics and rubber and of goods made from or containing synthetic resin plastics or rubber; chemical products included in class 1 for use in agricul ture and horticulture; ehemical repair compositions for tyres and inner tubes. טם בפברואר 1963 חומרים פלסטיים משרפים סינתטיים הנכללים בסוג 1; מוצרים כימיים המכילים שרפים סינתטיים לשימוש בתעשיה; תכשירים וחומרים כימיים לשימוש בייצור של חומרים פלסטיים משרפים םיתטיים של גומי ושל סחורות העשויות מחומרים פלסטיים משרפים סינתטיים או גומי או המכילים אותם; מוצרים כימיים הנכללים בסוג 1 לשימוש בחקלאות ובגננות; תכשירים כימיים לתיקון צמיגים ואבובים פנימיים UNITED STATES RUBBER COMPANY, 1230 Avenue of the Americas, New York, N. Y., U.S.A. Dr. Reinhold Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושות- תיד תל אביב. HETROFOAM No March 3rd, מם במרץ 1965 Foamed and foamabie synthetic resins and compositions ותערובות להקצפה מוקצפים או ניתנים סינתטיים,שרפים containing foamed or foamabie synthetic resins, all being chemical המכילות שרפים סינתטיים מוקצפים או ניתנים להקצפה כולם products for use in industry. מוצרים כימיים לשימוש בתעשיה HOOKER CHEMICAL CORPORATION, Niagara Falls, New York 14,302, U.S.A. Dr. Reinhold Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושות, ת»ד 4060 תל אביב ג בניסן תשכ ו,

16 סוג CLASS 1 No March 24th, Dutch Reg. N dated (Section 11 A). Plastics in the form of powder, liquid or granules all for use in industry. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the letters "PPO" and the device of the benzene ring. It Is a condition of registration that in actual use of the mark, the blank space therein will be occupied by wholly descriptive matter only not having trade mark character. N.V. POLYCHEMIE AKU-GE, Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. מסי במרץ (סעיף מיום הולנדי מפי רישום 11 א). או גרנירים נוזל, אבקה, בצורת פלסטי חומר תעשיתי. לשימוש כולם זכות יקנה מפחר זה לא ד י ש ו ם ם י מ ן "PPO" ב א ו ת י ו ת לשימוש ייחודית בנזול. ו ב ט ב ע ת בשימוש כי הוא הרישום ת נ א י השטח יימלא לא למעשה בסימן מ ת א ר ו ת במילים אלא בו הריק מסחר. שלסימן שאין להן אופי בלבד No. 76, Arnhem, Holland. כהן צדק ושפיסבך, ת ד. 1169, תל אביב PLASTYLfiNE No June 9th, מם ביוני 1965 תאריך האמנה: 24 בדצמבר 1964 (צרפת) (France). Convention date: December 24th, 1964 emulsions, Plastics in the form of powders, liquids, pastes, תחלבים, עיסות, נוזלים, אבקות, בצורת פלסטיים חומרים_ לשימוש תעשייתי use. dispersions and granulates, all for industrial כולם ונרגירים, תפזורות ETHYLENE PLASTIQUE, 20, rue des Minimes, d Douai (Nord), France. Dr. Reinhold Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושות, תיד 4060, תל אביב CAROXANTHIN No June 16th, Chemical products containing canthaxanthin used in industry and agriculture. מם ביוני.1965 מוצרים כימיים מכילים קנתקםאנתין המשמשים בתעשיה ובחקלאות. p. HOFFMANN-LA ROCHE & co. AKTIENGESELLSCHAFT, 124 Grenzacherstrasse, Basle, Switzerland. Dr. Reinhold Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כחן ושות,ת>. 4060, תל אביב 16 ג בניסן תשכ ו,

17 סוג CLASS 1 METASAP No, July 23rd, Metallic soaps, and compositions containing metallic soaps, being chemieai products for use in industry. מס ביולי 1965 סבונים מתכתיים תרכובות המכילות סבונים מתכתיים שהינם מוצרים פימיים לשימוש בתעשיה NOPCO CHEMICAL COMPANY, 60 Park Place, Newark, New Jersey, U.S.A. Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כהן צדק ושפיסבך, תיד 1169 תל אביב סוג CLASS 2 No July 22nd, «y f e v T ^ g ^ מס ביולי.1964 U.S. Reg. No. 572,210 dated (Section V ^ G M ^ C ^.(A!! מיום 572,210 מם רישום 11 א). (סעיף בארה ב Paints, varnishes (not for insulating purposes), lacquers; enamels (in the nature of paint), בידוד לצרכי שאינם שקופות לכות צבעים wood and floor stains, paint colours in oil, floor איטלים (כעין צבע). לכות, צבעים לעץ ולריצפה, waxes being wood preserving substances; צבעי שמן, שעוח לריצפה בהיותה חומר שימור French polish. לעץ, המרוט צרפתי Des0T0 CHEMICAL COATINGS, INC., 1700 South Mt. Prospect Road, Des Plaines, Illinois, U.S.A. Aviv. s. Horowitz & Co., P.O.B. 2499, Tel ש הורוביץ ושות, ת>.,2499 תל אביב סוג CLASS 3 ULTREX No January 26th, Shampoos. מם _ בינואר 1965 מיני שמפו UNILEVER LIMITED, Port Sunlight, Cheshire, England. Haim Krongold, P.O.B. 1411, Jerusalem. חיים קרוננולד, ת>ד 1411 ירושלים ג בניסן תשכ ו,

18 סוג CLASS 3 TONEX No January 26th, Hair preparations. מם בינואר.1965 תכשירים לשיערי UNILEVER LIMITED, Port Sunlight, Cheshire, England. Haim Krongoid, P.O.B. 1411, Jerusalem. טען למסירת הודעות: חיים קרונגולד ת! ירושלים RIPON No March 19th, Preparations in liquid and solid form for the cleaning and polishing of floors; car polishing and cleaning preparations; conduit cleaning preparations; polishing, scouring and abrasive preparations. מם במרץ.1965 תכשירים בצורת מוצק ונוזל לניקוי רצפות ולמריקתן; תכשירים לניקוי מכוניות ולהברקתן; תכשירים לניקוי צמרות; תכשירים להברקה, למריקה ולשיפשוף FRANZ BENNO WOLFF-LIMPER, trading as SIDOL-WERKE SIEGEL & Co., Eupener Str. 57, Koln-Braunsfeld, Germany. Dr. Reinhoid Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהןיושות. ת ד 4060, תל אביב GALA No May 24th, British Reg. No dated (Section 11A). מס, במאי.1965 הרישום הבריטי מס מיום (סעיף 11 א). תכשירי קוסמטיקה, לקה לצפרניים, תכשירים להפרת לקה preparations; Cosmetics, nail polish, nail polish removing לצפרניים; תכשירי קוסמטיקה שאינם מכילים רפואה, בשמים soap. non-medkated toilet preparations, perfumes and perfumed וסבונים ריחניים GALA OF LONDON LIMITED, Hook Rise, Kingston By-Pass, Surbiton, Surrey, England & 48/49, Burlington Arcade, London, W.\, England. Seiigsohn & Gabrieii, P.O.B. 1426, Tel Aviv. זלינסון את נבריאלי, ת«ד 1426, תל אביב 18 ג בניסן תשכ ו

19 סוג CLASS 5 BENZEDREX No December 8th, Inhalers for the relief of nasal congestion and similar ailments. מס בדצמבר 1964 משאפים להקלת סתימת האף ומיחושים דומים SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED, Mundells, Welwyn Garden City, Hertfordshire, England. Dr. Reinhoid Cohn & Co., P.O.B.4060, Tel Aviv. ד ד ריינהולד כהן ושות, ת»ד 4060 תל אביב ARMOCYCLAR No February 8th, Pharmaceutical preparation containing antibiotics and proteolytic enzymes, for the treatment of infections. מס בפברואר.1965 תכשיר רוקחות המכיל חומרם אנטיביוטיים ואנזימים פרוטיוליטיים לטיפול בזהומים ARMOUR PHARMACEUTICAL COMPANY, Prudential Plaza, Chicago, Illinois, U.S.A. w.z.stem, P.O.B. 7105, Jerusalem. ויז שטרן, תיד 105 ל ירושלים Hirudal No February 15th, מם בפברואר 1965 German Reg. No dated (Section IIA), renewed רישום נרמני מס מיום (סעיף 11 א) חודש ב Medical preparations for the treatment of ulcers and wounds. תכשירים רפואיים לטיפול בכיבים ובפצעים LUITPOLD-WERK, CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK, München 25, Zielstattstrasse, 9/15, Germany. Dr. Reinhold Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושות תיד 4060, תל אביב ג בגיסן תשכ ו,

20 סוג CLASS 5.. ZYLORIC. No May 2nd, מס בטאי.1965 תכשירים וחומרים תרופתיים ורפואיים לטיפול במצבים ריאומתו לוגיים מצבים ניאופלםטיים ומצבים של חילוף חומרים Pharmaceutical and medical preparations and substances for the treatment of rheumatological, neoplastic and metabolic conditions. THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 183/193 Euston Road, London N.W.I, Great Britain. טען למסירת הודעות: service: Address for Dr. Reinhoid Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ד ריינחולד כהן ושות ת> תל אביב CEDIGOCINE No May 14th, מס במאי 1965 תכשירי רוקחות לטיפול במהלות לב diseases. Pharmaceutical preparations for the treatment of heart SANDOZ LTD., SANDOZ A.o., SANDOZ S.A., Basle 13, Switzerland. orfservice: Address Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כהן צדק ושסיםבך תיד 1169 תליאביב No June 11th, German Reg. No dated (Section 11 A), renewed Pharmaceutical preparations for human and veterinary use, plasters and disinfectants. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the device of the staff of Aesculapius. טס ביוני 1965 מיוה מם גרמני רישום חודש 11 א)< (סעיף ב האדם לשימוש רוקחות תכשירי תכשירי אספלגיות וטרינרי ולשימוש חיטוי לא זה מסחר סימן רישום ייחודית זכות יקנה מטח של בדטות לשימוש אםקולפ CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK ADOLF KLINGE & co., Leopoldstr. 16, München 23, Germany. Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. טען למסירת הודעות: כהן צדק ושפיםבך, ת ד 1169, תל אביב 0: ג בניסן תשכ ו,

21 םזג CLASS 5 DICLOCIL No June 20th, מס ביוני 1965 חומרים אנטיביוטיים ותכשירים המכילים חומרים אנטיביוטיים, Antibiotics and preparations containing antibiotics included כולם נכללים בסוג 5 5. in class BRISTOL-MYERS COMPANY, 630 Fifth Avenue, New York, N. Y., U.S.A. Dr. Reinhold Cohn & Co., p.o.b. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינחולד כהן ושות, ת> 4060, תל אביב RAPIDERM No July 13th, Medicinal preparation for veterinary use for application to the skin. מם ביולי 1965 תכשיר רפואי וטרינרי לשימוש בטיפול בעור MERCK & CO., INC., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A. Dr. Reinhoid Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינחולד כהן ושות, תיד 4060, תל אביב מס ביולי 1965 ^ th, No Juiy תכשירים להשמדת עשבים שוטים ורמשים Preparations for killing weeds and destroying vermin. Ks in CELA LANDWIRTSCHAFTLICHE CHEMIKALIEN G.m.b.H., Ingelheim am Rhein, Germany. Dr. Reinhold Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. טען למסירת הודעות: ד ר ריינחולד כהן ושות, ת!. 4060, תל אביב ג גניםן: תשב ו,

22 סוג CLASS 5 Oletron No July 19th, Anti-diarrhoeic preparation. מם ביולי 1965 תכשיר נגד שילשול FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen-Bayerwerk, Germany. Dr. Reinhold Cohn & Co., p.o.b. 4060, Tel Aviv. דייר ריינהולד כהן ושות. ת.ף תל אביב ROXIO N No July 25th, Preparations for killing weeds and destroying vermin. מם ביולי 1965 תכשירים להשמדת עשבים שוטים ורמשימ CELA LANDWIRTSCHAFTLICHE CHEMIKALIEN GESELLSCHAFT M.B.H., Ingelheim/Rhein, Germany. pr. Reinhold Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושות, ת-ד 4060, תל אביב סוג CLASS 7 מם ביוני st, No June Grinding wheels, grindstones, points נלנלי השחזה, אבני השחזה, חודים קונוסים ובלוקים, כולם חלקי מכונות CRATEX: cones and blocks, all being parts of machines. CRATEX MANUFACTURING co. INC., 1600 Rollins Road, Burllngame, U.S.A. מישי לויםון, ת!.,548 תל אביב Aviv. M.s. Levison, P.O.B. 548, Tel 22 גי בניסן תשכ ו,

23 סוג CLASS 9 No April 1st, Electric switches, electric contacts, electric relays, solenoids, rotary switches, speed regulating devices included in class 9, rheostats, electric switchboards; electric capacitors, electric inductors, electric resistors ;electric switches actuated by pressure or temperature, electric time switches. מם באפריל.1963 מתגים חשמליים מנעים חשמליים התקני ממסר חשמליים םולנואידים מתגים סביבוניים מכשירים לבקרת מהירות הכלולים בםוג 9 ריאוםטטים לוחות חיבורים חשמליים; קבלים חשמליים משבנע חשמליים, גגדים חשמליים; מתנים חשמלייו המופעלים בלחץ או בטמפרטורה, מתגי זמן חשמליים ALLEN-BRADLEY COMPANY, 136 West Greenfield Avenue, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. כהן צדק ושפיםבך ת ד 1169 תל אביב Aviv. Cohen Zedek & Spisbach, p.o.b. 1169, Tel MODULE X No December 30th, מס בדצמבר «1964 הרישום מם 773,999 מיום בארה ב (סעיף 11 א). 11A). U.S. Reg. No. 773,999 dated (Section יחידות מיכלים לציוד לציפוי חשמלי equipment. Tank units of electroplating רישומ סימן מסחר זה לא יקנה זכות ייחודית Registration of this trade mark shall give no exclusive right לשימוש באות x.. x to the use of the letter SEL-REX CORPORATION, 75, River Road, Nutley 10, New Jersey, U.S.A. Dr. Reinhoid Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ד דיינהולד כהן ושות, ת>. 4060, תל אביב HONEYWELLL מם ביולי th, No July Electrically, electronically, magnetically, hydraulically and mechanically operated indicating, weighing, measuring, signalling, checking, controlling, recording and regulating apparatus and instruments; electric switches and transformers; computing and data processing and storing apparatus and instruments; and parts included in class 9 of all the aforesaid goods. התקנים ומכשירים להוראה, שקילה, מדידה איתות, בדיקה, ביקורת, רישום וויסות המופעלים באופן חשמלי, אלקטרוני, מננטי, הידראולי ומכגי; מתגים ושנאים חשמליים; התקנים ומכשירים לחישוב ולעיבוד נתונים ולאחםנתם; וחלקים הכלולים בסוג 9 של כל הסחורות הנ ל HONEYWELL, INC., 2701 Fourth Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55408, U.S.A. Seiigsohn & Gabrieii, P.O.B. 1426, Tel Aviv. זליגםון את גבריאלי, ת.ד 1426 תל אביב ג בניסן תשכ ו,

24 סוג CLASS 17 HETROFOAM No March 3rd, 1965 מם במרץ.1965 Foamed plastics in the form of sheets, blocks, rods, tubes, strips מוטות גושים יריעות בצורת מוקצפים פלסטיים חומרים and shaped sections, ail included in class 17; and articles included שפופרות סרטים ופרופילים, כולם נכללים בסוג ;17 ומוצרים in class 17 made from foamed plastics; materials made from הנכללים בםונ 17 העשויים מחומרים פלסטיים מוקצפים; חומרים foamed plastics for packing, stopping and insulating. העשויים מחומר פלסטי מוקצף לאריזה איטום ובידוד HOOKER CHEMICAL CORPORATION, Niagara Falls, New York 14,302, U.S.A. Dr. Reinhoid Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושות ת ד 4060, תל-אביב DENSOTEC No March 14th, מם במרץ.1965 מבדרים לצינורות Materials for sealing, stopping and insulating, insulating tapes for סרטים סתימה ובידוד לאטימת, חומרים pipes. DENSO-CHEMIE G.m.b.H., Felderstrasse 24, Leverkusen-Rheindorf, Germany, Dr. Reinhoid Cohn & Co., P.O.B Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושות ^ ת! תל אביב PLASTYLENE No June 9th, מס ביוני.1965 Convention date : December 24th, 1964 (France). תאריך האמנה: 24 בדצמבר 1964 (צרפת) חומרים פלסטיים בצורת יריעות נושים מוטות שפופרות Plastics in the form of sheets, blocks, rods, tubes and shaped ופרופילים כולם לשימוש בייצור ומוצרים הנכללים בסוג sections, ail for use in manufacture, and articles included in 17 class 17 made therefrom. המיוצרים מהם ETHYLENE PLASTIQUE, 20, rue des Minimcs, a Douai (AW), France. Dr. Reinhoid Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. מק למסירת הודעות: ד ר ריינהולד כהן ושות, ת> תל אביב 26 ג בניסן תשכ ו,

25 סוג CLASS 19 BREPLASTA No December 10th, Plaster. מס בדצמבר 1964 טיח NYA MURBRUKSFABRIKENS 1 STOCKHOLM AKTIEBOLAG, Jungfrugatan 8, Stockholm, Sweden. Dr. Reinhold Cohn & Co., P.o.B. 4060, Tel Aviv. טען למסירת הודעות: ד ר ריינהולד כחן ושות ת> תל אביב ESTERCRETE No April 5th, Non-metallic road making materials and building materials, ail containing polyester resins. מס _ באפריל 1965 חומרים לבנית כבישים וחומרי בנין בלתי מתכתיים כולם מכילימ שרפי פוליאסטר THE CEMENT MARKETING COMPANY LIMITED, Portland House, Stag Place, London, S. W., England. Richardson & Co., Ben Yehuda Road 71a, Tel Aviv. ה ה ריצ ררםון ושות רחוב בן יהודה 1 דא, תל אביב MEPH A No July 7th, Convention date : January 16th, 1965 (Germany). מם ביולי 1965 תאריך האמנה: 16 בינואר 1965 (נרמניח) בטון ובטון מזוין בפלדה concrete.. Concrete and steel reinforced THEODOR KLEINE, 32, Alexanderstr. Düsseldorf, Germany, Dr. Reinhold Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ך ר ריינהולד כהן ושות ת> תל אביב ג בניסן תשכ ו,

26 סוג CLASS th, No July Furniture. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the devices of a table and a cupboard. MIFALEI BATIM TRUMIIM B.M., Ibn Gablrol Street 62, Tel Aviv. מם ביולי.1965 רהיטים רישום סימן מסחר זה לא יקנה זכות ייחודית לשימוש בדמויות של שולחן וארון מפעלי בתים טרומיים בע מ, רחוב אבן נבירול 62 תל אביב Seligsohn & Gabrieli, P.O.B. 1426,1 Tel Aviv. זלינסון את גבריאלי תיד 1426 תל אביב סוג CLASS 21 TIP A DENT No March 7th, מם במרץ 1965 קיסמי שיניים והתקנים לניקוי השיניים teeth. Toothpicks and devices for cleaning of the ADOLPH DALE WISEMAN, 1075, Baker Street, San Francisco, California trading as PICK-A-DENT CORPORATION, 1068, Mission Street, San Francisco, California, U.S.A. Address for service^ : Dr. Reinhold Cohn & Co., p.o.b. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושות ת ד 4060, תל אביב סוג CLASS 23 HECOSPAN No July 25th, מס ביולי.1965 Textile yarns and threads. מטווים וחוטים טככטיליים HEBERLEIN ] & CO. A.G., Wattwil, Switzerland. S eligsohn & Gabrieli, P.O.B. 1426, Tel Aviv. לינםון את נבריאלי, תיד 1426, תל אביב 28 ג בגיםן תשכ ו,

27 סוג CLASS 24 ARIE No January 5th, Bed sheets and blankets for babies. מס בינואר.1964 סדינים ושמיכות לתינוקות ARIC HAFTKA, 6, Hakishon Street, Tel Aviv. אריה הפטקה, רחוב הקישון 6 תל אביב Isaac Mashiach, 61, Yehuda Halevi Street, Tel Aviv. יצחק משיח, רחוב יהודה האי 61, תל אביב NO VITEX No June 14th, Textile piece goods. it is a condition 0/ registration that in use 0/ the mark in Israel there will always be added its Hebrew transliteration. מס ביוני.1965 בדי טכסטיל בארכים תנאי הרישום הוא כי בשימוש בסימן בישראל ייווסף תמיד תעתיקו העברי MARVEIXE LIMITED, 49, Nahalath Benjamin Street, Tel Aviv. מרוול לימיטד, רחוב נחלת בנימין 49, תל אביב Dr. H. Schifter & M. Ur., P.O.B. 2889, Tel Aviv. ד ר ח שיפטר את מ אור, ת>. 2889, תל אביב סוג CLASS 25 ARIE No January 5th, Babies' napkins. מס בינואד.1964 חיתולים ARIE HAFTKA, 6, Haklshon Street, Tel Aviv. אדיה הפטקח, רחוב חקישון 6, תליאביב Isaac Mashiach, 61, Yehuda Halevi Street, Tel Aviv. צחק משיח, רחוב יהודה הלוי 61, תל אביב ג בניסן תשכ ו,

28 סוג CLASS 28 M OD ULEX No May 1st, Danish Reg. No. 756/1963 dated (Section 11 A) Games and playthings not being ordinary playing cards. מס במאי.1963 רישום דני מס 756/1963 מיוס (סעיף 11 א) משחקים וצעצועים. שאינם קלפי משחק רגילים A/S MODULEX, Dillund Jylland, Denmark. Dr. Reinhold Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כחן ושות ת> תל אביב סוג CLASS 29 B I S K I N No December 15th, מס בדצמבר.1964 שמני מאכל ושומגי מאכל, חל מוצרי מחלבה שהנם מזון Edible oils and fats; milk, dairy products for food, mayonnaise and salad dressings in the nature of mayonnaise. מיונית ורוטב לסלט ממין מיונית Haim Krongold, P.O.B. 1411, Jerusalem. י UNILEVER LIMITED, Ports Sunlight, Cheshire, England. חיים קרוננולד, תיד 1411, ירושלים NITROX No January21st, Convention date : November 30th, 1964 (Switzerland). Foodstuffs included in class 29 preserved in a protective atmosphere wholly or partially consisting of nitrous oxide. מם בינואר.1965 תאריך האמנה: 30 בנובמבר 1964 (שוויץ) חומרי מזון הנכללים בסוג 29 והמשומרים באוירת מגן המורכבת כולה או בחלקה מתת תחמוצת החנקן NITROX S.A., Via Nassa 17, Lugano, Switzerland. D. Reinhold Cohn & Co., P.O.B. 4060, Te! Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושות. ת> תל אביב 30 גי בניסן תשכ ו,

29 סוג CLASS 29 F R O S T A No February 1st, German Reg. No dated (Section 11A). Meat and fish, meat extracts, vegetables, fruit, meat,-fish,-fruit and vegetable jellies; ail the aforesaid goods being deep frozen. מם בפברואר.1965 רישום גרמני מס מיום (סעיף 11 א) בשר ודגים תמציות בשר, ירקות, פירות, קריש של בשר, דגים, פירות וירקות כשכול המוצרים הנ ל היגם מוקפאים FROSTA HANDELSGESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG, Brcmerhaven-F, Halle 18, Germany. Cohen Zedek & Spisbach, P.O.B. 1169, Tel Aviv. כהן צדק ושפיםבך, ת> 1169, תל אביב No March 19th, Meat; fish and poultry (none being live); meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams; eggs; edible oils and fats; preserves. Registration of this trade mark shall give no exclusive right to the use of the name "Gerber". מם במרץ.1965 בשר; דגים ועופות,(כולם לא חיים); תמציות בשר, פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; מקפאים; ריבות; לאכילה; ושומנים שמנים ביצים; שמורים רישום סימן מסחר זה לא י ק ג ה זכות ייחודית לשימוש בשם '"Gerber" GERBER PRODUCTS COMPANY, Fremont, Michigan, U.S.A. Dr. Reinhold Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר רייגהולד כהן ושות, ת ף. 4060, תל אביב AERIO No March 31st, Edible oils and edible fats. מס במרץ.1965 שמני מאכל ושומני מאכל UNILEVER LIMITED, Port Sunlight, Cheshire, England. Haim Krongold, P.O.B. 1411, Jerusalem. חיים קרוננולד. ת> 1411, ירושלים. גי י בניסן תשכ ו,

30 סוג CLASS 29 No June 25th, Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; butter, cheese, milk and other dairy products, preserves and pickles. It is a condition of registration that in actual use of the mark, the blank space therein will be occupied by wholly descriptive matter only not having trade mark character. טסי ביוני.1965 בשר, דגיפ, עופות וציד, תמציות בשר; פירות וירקות משומרים מיובשים ומבושלים; חמאה, גבינה, חלב ושאר מוצרי חלב, כבושים ומחמצים תנאי הרישום הוא כי בשימוש בסימן למעשה לא יימלא השטח הריק בו אלא בטילים מתארות בלבד שאין להן אופי של סימן מסחר COMHLUCHT SiuiCRE EIREANN TEORANTA, 6 Clare Street, Dublin 2, Ireland. Dr. Reinhold Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושות, ת! תל אביב CLASS סוג 30 No January 15th, Coffee, tea. מס בינואר.1964 קפח, תה KAFFEE-HAG A.G., Feldmcilen, Zurich, Switzerland. Dr. Reinhold Cohn & Co., P.O.B. 4060, Tel Aviv. ד ר ריינהולד כהן ושות, ת.ה. 4060, תל אביי 32 ג בניסן תשכ ו,

ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תש

ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תש ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלומים וכו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל! רשם הפטנטים

קרא עוד

י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOUR

י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOUR י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים, תשלומים וכו בעניני

קרא עוד

ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלו

ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלו ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלומים ובו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל : רשם הפטנטים

קרא עוד

9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOU

9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOU 9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות: מכתבים, מסמכים תשלומים וכו בעניני

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500-

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- מיקרון מסנן פלסטיק חדשני ואיכותי בעל יכולת ניקוי עצמי

קרא עוד

ה' אלול תשע"ד 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs

ה' אלול תשעד 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו 3 registered Designs מדגמים שחודשו 40 renewed Designs Designs not in force due to non-payment of renewal fees מדגמים שתוקפם פקע בגלל אי-תשלום

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

ב /התשס ד 8/2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 23,2003 כ ח בחשון התשם ד יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications

ב /התשס ד 8/2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 23,2003 כ ח בחשון התשם ד יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications ב /התשס ד 8/2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 23,2003 כ ח בחשון התשם ד יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications filed Applications accepted Patents granted Patents

קרא עוד

בזק בינ"ל: מוצרים ושירותים

בזק בינל: מוצרים ושירותים 1 דצ מבר 2006 קבוצת ניסן תיאו ר הקבוצה ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים רפואיים מתכלים המשמשים לחבישה וספיגת דם פיתוח ייצור ושיווק של מכשור רפואי לשיפור תהלכי זרימת דם בגוף יצור פיתוח ושיווק של בדים לא ארוגים

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog

1 מצלמים מהלב קטלוג צילומים Photographing from the Heart Catalog 1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog "Photographing from the Heart" "מצלמים מהלב" - כפר יונה 3 "Photographing from the Heart" is a social enterprise of photographers with

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E8F0E8E9ED20372E303820ECE4E3F4F1E420F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F4E8F0E8E9ED20372E303820ECE4E3F4F1E420F1E5F4E9FA2E646F63> 7/2008 י"ב/התשס"ט רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 26, 2008 כ"ח בחשוון התשס"ט יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications filed Applications accepted Patents granted Patents

קרא עוד

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1 1 תוכנה תרגיל מספר 8 הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נוהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תעשה במערכת ה VirtualTAU בלבד.(http://virtual2002.tau.ac.il/) יש להגיש קובץ zip יחיד הנושא את

קרא עוד

ט"ו שבט תשע"ח 31/01/2018 יומן המדגמים DESIGNS JOURNAL 01/2018 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs

טו שבט תשעח 31/01/2018 יומן המדגמים DESIGNS JOURNAL 01/2018 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs ט"ו שבט תשע"ח 31/01/2018 יומן המדגמים DESIGNS JOURNAL 01/2018 מדגמים שנרשמו 3 registered Designs מדגמים שחודשו 29 renewed Designs Designs not in force due to non-payment of renewal fees מדגמים שתוקפם פקע

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training אנחנו? קבוצת Real Time Group הוקמה בשנת 2007, החברה מספקת פתרונות עסקיים וטכנולוגיים בתחומי התוכנה, החומרה והתקשורת, פיתוח ותמיכה

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 6967 האנרגיה הפנימית פנימית: אנרגיה הכוללת של המערכת האנרגיה תמיד ניתן למדוד את האנרגיה הפנימית של לא המערכת U=q+W U=U final -U initial 4 דני פורת ד"ר Tel: -6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 69167 דני פורת ד"ר Tel: 02-6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il Office: Los Angeles 027 Course book: Physical Chemistry P. Atkins & J. de Paula (7 th ed) Course site: http://chem.ch.huji.ac.il/surface-asscher/elad/daniclass.html

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074> יתרונ ו ת ו חס ר ונו ת של ישראל כיעד אטרקט יבי לביצוע מ ח קרים קליניים ח שיבות המח קר ה רפואי מ נקודת ה מבט של מערכת הב ריאות ביש ראל חשיפה למוצרים חדשים בפיתוח והתנסות בשימוש בהם חשיפה לפרוטוקולי הרפואית

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופ"ג- ניירות ערך זרים

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופג- ניירות ערך זרים לקוח/ה נכבד/ה.1 חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית דצמבר 2018 חשוב לנו להביא לידיעתך, כי על מנת לתמוך בפעילות לקוחות בניירות ערך זרים בשווקים בנק הפועלים התקשר עם גופים בינלאומיים מובילים בתחום שירותי

קרא עוד

י"ח כסלו תשע"ו 30/11/2015 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 11/2015 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs

יח כסלו תשעו 30/11/2015 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 11/2015 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs 30/11/2015 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 11/2015 מדגמים שנרשמו 3 registered Designs מדגמים שחודשו 37 renewed Designs Designs not in force due to non-payment of renewal fees מדגמים שתוקפם פקע בגלל אי-תשלום

קרא עוד

נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים ב

נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים ב נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים בצבע ירוק בלבד! שם החברה: נציג החברה: טלפון הנציג: #

קרא עוד

Page 1 of 8 ההטבות ליבואנים 94 ויצואנים על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית מאת עו"ד גיל נדל ; עו"ד עומר וגנר בעלי עסקים רבים מקיימים קשרי מסחר עם ספקים זרים בחו"ל - כיבואנים או יצואנים בין הבולטים שבהם ניתן

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

SISTER CITIES WITH ISRAELI CITIES ISRAELI CITY שם העיר בישראל FOREIGN CITY שם העיר )התאומה( בחו "ל COUNTRY שם הארץ חו "ל STATUS DATE Remarks הערות Afu

SISTER CITIES WITH ISRAELI CITIES ISRAELI CITY שם העיר בישראל FOREIGN CITY שם העיר )התאומה( בחו ל COUNTRY שם הארץ חו ל STATUS DATE Remarks הערות Afu שם העיר בישראל FOREIGN CITY שם העיר )התאומה( בחו "ל COUNTRY שם הארץ חו "ל STATUS DATE Remarks הערות Afula עפולה Santa Fe Argentina Twin Beer Sheva באר שבע La Plata Argentina Twin Haifa חיפה Rosario Argentina

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

Application for a Visitor visa - Tourist stream

Application for a Visitor visa - Tourist stream Application for a Visitor visa Tourist stream בקשה לוויזת מבקר ענף תיור Form 1419 HEB HEBREW אודות טופס זה חשוב אנא קרא מידע זה בקפידה לפני מילוי הבקשה. חר מילוי הבקשה, אנו ממליצים מאוד לשמור העתק לרשומותיך.

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנון הפניה זה משמש לכל סוגי החומר: מאמרים, ספרים, פטנטים וכו'. זה דגם היסוד להפניה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים רשימת דגמי בטיחות ותאי בטיחות מאושרים על פי תקנות הבטיחות בעבודה ) בחקלאות(, תשל"ב- 2791 הרשימה מעודכנת לתאריך 40/12//014 תאור Same Deutch Fahr Group חברה ישראלית לרכב וחלפים פתוח SLH T57 Same Rowcrop

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32>

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32> 1990 s Finland & Sweden use tax incentives for cleaner fuels 1993 *Fuel Quality Spec s *Auto-Oil Program *EPEFE Program *Euro I implemented 1996 *Air Quality Framework Dir *Euro II implemented 1997 Auto-Oil

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד