ת, הפורום לזכויות פליטים المنتدى لحقوق اللاجي ین Refugees' Rights Forum מבקשי מקלט ופליטים בישראל, תמונת מצב - מאי 2010 נתונים: בישראל שוהים כ 25,000

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ת, הפורום לזכויות פליטים المنتدى لحقوق اللاجي ین Refugees' Rights Forum מבקשי מקלט ופליטים בישראל, תמונת מצב - מאי 2010 נתונים: בישראל שוהים כ 25,000"

תמליל

1 ת, הפורום לזכויות פליטים المنتدى لحقوق اللاجي ین Refugees' Rights Forum מבקשי מקלט ופליטים בישראל, תמונת מצב - מאי 2010 נתונים: בישראל שוהים כ 25,000 1 פליטים ומבקשי מקלט. מספרם הכולל של הפליטים שישראל הכירה בהם על פי אמנת הפליטים של האו"ם, מאז 1951, עומד על כ 141 בלבד. רובם עזבו את הארץ לקנדה ומספרם כיום עומד על 2008 בשנת בלבד. 70 כולה הכירה מדינת ישראל במבקש מקלט אחד בלבד כפליט על פי האמנה ובשנת בשניים. גם בתקופה זו, לישראל מגיעים רק מבקשי מקלט מעטים. לשם השוואה: מנתוני או"ם עולה כי רובם המכריע של פליטים ומבקשי המקלט בעולם נמלטים למדינות החלשות והעניות ביותר, אשר איתרע מזלן והן סמוכות לאזורי סכסוך. הנה לדוגמה, פיזורם בעולם של פליטים מסודן: 228,836 בצ'אד, 212,857 באוגנדה, 76, ,446 במצרים, 18,827 באוסטרליה, ו- 16,363 בארה"ב. בקניה, מדינות המוצא של מבקשי המקלט: רוב מבקשי המקלט הם מאריתריאה (כ 13,000) ומסודן (כ.(8,000 נציבות הפליטים של האו"ם אוסרת לגרש למדינות אלה בשל החשש הממשי הצפוי לחיי החוזרים. דו"ח פנימי של משרד המשפטים תיאר את אריתריאה כמדינה שבה "הפרות זכויות האדם והרדיפות הפוליטיות במדינה נרחבות, רדיפות על 3 רקע דתי, העלמה בפועל של אזרחים ועוד." וכוללות החזקת אסירים מצפוניים ללא אישום או משפט, מבקשי המקלט מסודן כוללים כ 3,000 ניצולים מדרפור, חבל ארץ במערב סודן, אשר האו"ם הכריז על המתרחש בו בשנים האחרונות הגיעו מדרום סודן, אזור שדוכא באכזריות בידי כאסון ההומניטארי הקשה הממשל המרכזי כיום בעולם. האיסלמי מבקשי מקלט נוספים במשך כמה בחרטום עשורים. בשנת 2005 חתם הממשל על הסכם שלום עם הדרום הנוצרי, אך רבים ממבקשי המקלט מתלוננים על המשך דיכוי ואפליה מצד הממשלה. כמו כן ישנם בישראל כמה מאות מבקשי מקלט משבר" ואזרחיהן זכו להגנה קבוצתית זמנית מקונגו ומחוף השנהב, בישראל. מלחמת האזרחים מדינות בקונגו שהוגדרו כ"מדינות טרם הסתיימה ומבקשי המקלט ממנה עודם נהנים מהגנה זמנית. חוף השנהב הוכרזה בידי האו"ם כמדינה בטוחה, ואזרחיה ומגורשים מהארץ. התבקשו לעזוב את ישראל עד סוף שנת.2008 אזרחי חוף השנהב שטרם עזבו נעצרים 1 על פי נתוני נציבות הפליטים של האו"ם בישראל, בסוף שנת 2008 שהו בישראל 16,403 מבקשי מקלט. מאז לקחה רשות ההגירה אחריות על רישום מבקשי המקלט, מחושב מספרם על פי דיווחי נציגי רשות ההגירה לוועדות הכנסת השונות ולאמצעיי התקשורת. 2 : Table 5 at page 28: 3 דו"ח פנימי של משרד המשפטים הישראלי, מחלקת יעוץ וחקיקה, תחום המאבק בסחר בבני אדם, מיום רח' נחלת בנימין 75 "א 65154, טלפון: , פקס: דוא"ל:

2 כיצד ומדוע הגיעו,2007 מבקשי המקלט לישראל: עלה מספרם ורובם טענו כי אם יגורשו, כמעט כולם הגיעו דרך הגבול המצרי. תישקף סכנה לחייהם. מאז אפריל עצם חציית הגבול מסוכנת, ובאמצעי התקשורת מפורסם לעיתים קרובות אודות מבקשי מקלט שנורו למוות בידי חיילים מצריים, 4 ובמקרה אחד אף נרצחו לאחר לכידתם. מצרים מעניקה הגנה מינימאלית לפליטים שבתוכה, המסתכמת באי החזרה למדינת המוצא, אם כי לעיתים אף הגנה זו אינה ניתנת בפועל. במהלך החזירה מצרים למעלה מאלף מבקשי מקלט מאריתריאה וסודן למדינותיהם. גם מצרים כישראל, אינה ממלאת אחר חובותיה למבקשי המקלט ולפליטים על פי אמנת האו"ם, ומצב זה מעמיד בסכנה את חייהם וחירותם. עם ענישה ויחס בלתי אנושי, פליטים הנעצרים במצרים, מוחזקים בתנאים קשים ביותר, 6 וזאת תוך הפרה של אמנות בינלאומיות בדבר זכויות אדם. העולים בקנה אחד מיקומם ומצבם הפיזי והנפשי של מבקשי המקלט: כ ממבקשי המקלט עצורים במתקני כליאה שונים ברחבי ישראל מהם מרוכזים בכלא סהרונים שליד קציעות. כ 20,000 מבקשי מקלט מתרכזים בתל אביב, אילת וערד והשאר מפוזרים במושבים, קיבוצים וערים אחרות. רוב מבקשי המקלט הם גברים צעירים ובריאים, אחרת היו מתקשים לשרוד את הדרך הממושכת והקשה שעשו. ישנן גם כמה אלפי נשים ולמעלה מ 3,000 קטינים. בניגוד למצבם הפיזי, רבים ממבקשי המקלט סובלים מטראומות מן החוויות הקשות שחוו. מצבם החוקי של מבקשי המקלט והפליטים בישראל: פליטים המוכרים על פי האמנה הבינלאומית בדבר מעמדם של פליטים משנת 1951 הנם מוגנים בפני גירוש, לפחות עד שישתנה המצב בארצם באופן שיאפשר את חזרתם הבטוחה. בישראל מעמדם הוא של תושב ארעי (א 5 ), המוארך אחת לשנתיים. מעמד זה כפוף לבדיקה מחודשת, ואם נמצא כי המצב בארצם מאפשר חזרה בטוחה, הם עלולים להידרש לעזוב את ישראל. חרף ההכרה הרשמית במעמדם כפליטים, הם אינם זוכים לסיוע כדי שישתלבו בחברה, ובניגוד למדינות אחרות, אין בישראל הליך להתאזרחות. כאמור, מאז 1951 הכירה ישראל רק בכ 141 פליטים. מאז שנת 2002 וועדה מייעצת לשר הפנים היא זו המוסמכת להמליץ לשר לקבל או לדחות את הבקשות למקלט. מאז שהחלה לפעול, לא חל גידול במספר מבקשי המקלט שבקשתם אושרה. במהלך שנת 2008 ערכה הוועדה ישיבה אחת במהלכה נדונו 12 בקשות אשר נציבות הפליטים המליצה על קבלתן. 11 מהן נדחו על ידי הוועדה בניגוד להמלצת האו"ם. לא נערכים כל הליכים לקביעת מעמדם של אזרחי סודן ואריתריאה ובקשותיהם כלל אינן נדונות בוועדה. מצבם החוקי של מבקשי מקלט על פי אמנת הפליטים: הבקשות למקלט נדונות באופן פרטני, ועד לסיום הדיון בבקשתם, מבקשי מקלט מוגנים בפני גירוש. אם בקשתם נדחתה, הם רשאים לערער עליה ומורשים להישאר עד תום הדיון בערעורם. בעבר, מבקשי מקלט לא היו מורשים לעבוד עד לריאיון ראשוני בנציבות האו"ם לפליטים. עקב העומס הרב שהוטל על עובדי הנציבות, נאלצו להמתין 4 חדשות ערוץ 10 מיום : ראו דו"ח משרד המדינה האמריקאי בנושא זה: 2

3 הראיון לאחר כדי לקיים את עצמם. בלתי-חוקי באופן כשהנם עובדים חודשים ארוכים לראיון, הראשוני, ובמידה והוחלט שבקשתם תזכה להמשך בירור, חלקם קיבלו מסמך הגנה של נציבות האו"ם לפליטים עמו ניתן היה לעבוד. מאז אפריל 2008, משרד הפנים לקח לידיו את הסמכות למיון היחידה מעניקה מסמכי הגנה בלוד. "היחידה למיון וזיהוי מסתננים" מבקשי המקלט והקים את בתקופה שבין המסמך אינו מהווה אישור עבודה. אך למרבית מבקשי המקלט המגיעים אליה, פברואר 2008 ועד יולי 2009 אפשרו מסמכי ההגנה למבקשי המקלט לשהות בישראל רק צפונית לחדרה ודרומית לגדרה. ב ביטל שר הפנים תקנה זו. גם בני-המזל שזכו לרישיון עבודה, אינם זכאים לשירותי בריאות או לשירותים סוציאליים נוספים. הליך בקשת המקלט מסתיים עם החלטת שר הפנים, אשר מתקבלת בהמלצת הוועדה המייעצת. עבודתה האיטית של הוועדה מביאה לטיפול ארוכות ממתינים במשך שנים שבקשתם אינה נדחית על הסף המקלט לכך שמבקשי בבקשתם. פליטים 'הומניטאריים': לצד מבקשי המקלט, שבקשותיהם נבחנות באופן פרטני, ישנם מבקשי מקלט הזוכים להגנה קבוצתית וזמנית. הגנה זו ניתנת בהתאם להמלצות נציבות הפליטים, ומבוססת על עיקרון היסוד, ולפיו אין לשלוח אדם למקום בו צפויה לו סכנת חיים. בעבר ניתנה הגנה זו לאזרחי סיירה ליאון, ליבריה, חוף השנהב וקונגו, מדינות בהן השתוללו מלחמות אזרחים. עם התייצבות המצב בסיירה ליאון, וליבריה, הם התבקשו לעזוב את ישראל, ומי שלא עזב במועד שנקבע, גורש. מסוף שנת 2008 החלו לעזוב בכוחות עצמם או שנעצרו וגורשו גם אזרחי חוף השנהב. פליטים 'הומניטאריים' מחזיקים באשרת עבודה מסוג ב' 1 שא, ותה יש לחדש אחת לחצי שנה. הם אינם זוכים לסיוע סוציאלי, לרבות ביטוח רפואי אף שהם שוהים בישראל שנים ארוכות. הגנה מעין זו מותירה פליטים במצב של חוסר וודאות ופוגמת ביכולתם לשקם את הריסות חייהם. המלצות לישראל זכות מלאה להגן על גבולותיה, אך חלה עליה חובה לכבד את אמנת הפליטים הבין-לאומית, שעליה היא חתמה, ולגבש מדיניות המכבדת את חובותיה לפי אמנה זו. יש לאפשר לכל מבקשי מקלט המגיעים אליה גישה להליך של בקשת מקלט הוגן, ללא קשר למדינת מוצאם. יש לבטל את הנוהל הלא חוקי של "החזרה חמה", המונע ממבקשי מקלט את זכותם ומסכן את חייהם. יש לגבש הליך יעיל של בחינת בקשות המקלט, בשיתוף עם נציבות הפליטים של האו"ם. יש להימנע ממעצרם של מבקשי מקלט. יש לכבד את הזכות לחופש תנועה של מבקשי מקלט ולהימנע מהטלת מגבלות עליה. יש להקים מרכזי מעבר אזרחיים זמניים למבקשי מקלט אשר עדיין אינם יכולים לכלכל עצמם בכבוד. יש לתת רישיון עבודה לכל מבקשי המקלט עד להכרעה בדבר מעמדם, כדי להבטיח כי יוכלו לכלכל עצמם בכבוד. יש להעניק זכויות חברתיות לכל מבקשי המקלט והפליטים. יש להעניק מעמד פליט למי שנקבע כי הם זכאים למעמד זה, בהתאם לאמנת הפליטים של האו"ם. מדינת ישראל הוקמה בידי פליטים ולמענם. אסור לה להתעלם ממצוקתם של מבקשי המקלט המגיעים אליה. 3

4 נקודות ציון במדיניותה של ישראל כלפי מבקשי מקלט שנת 2002: גובש נוהל לטיפול במבקשי מקלט ובפליטים, אך הנוהל לא אפשר למי שהוגדרו "נתיני מדינת אויב", כמו אזרחי סודן, לקבל מקלט ולו זמני בישראל. נתיני מדינות אויב שביקשו מקלט, הושמו במעצר שנים ארוכות. עד שנת 2004 איתרה נציבות הפליטים של האו"ם מדינות שהסכימו לקלוט 55 מהם. שנת 2005: נכנסו לישראל כמה עשרות מבקשי מקלט מסודן, רובם מדרפור. הם נעצרו מכוח "חוק הכניסה לישראל" ולאחר למעלה משנת מעצר ללא תכלית, בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין החל לאשר עבורם חלופות מעצר, לרוב בקיבוצים, אשר נציבות האו"ם או מתנדבי "מוקד סיוע לעובדים זרים" איתרו עבורם. במהלך שנת 2005: נכנסו לישראל 453 מבקשי מקלט (על פי נתוני נציבות הפליטים של האו"ם בישראל) דצמבר 2005: הפגנה של אלפי פליטים סודנים שמחו נגד מצבם מול משרדי האו"ם בקהיר, פוזרה באלימות. ידוע על 27 הרוגים, על מאות פצועים ועל אלפים שנעצרו ונכלאו. אירועים אלה הגבירו את קצב הגעתם לישראל של מבקשי מקלט מסודן לכמה עשרות בחודשים הראשונים של שנת תחילת שנת 2006: הרשויות החלו "לנער את האבק" מהחוק למניעת הסתננות, חוק לשעת חירום משנת 1952, והחלו לעצור את מבקשי המקלט הסודנים מכוחו של חוק זה, אשר בניגוד לחוק הכניסה לישראל, אין בו מנגנון ביקורת מעין-שיפוטית. לכן כל מי שנעצרו מכוחו של החוק למניעת ההסתננות נותרו בכלא (קציעות) זמן רב, מבלי שעניינם יעמוד שוב לביקורת משפטית. "מוקד סיוע לעובדים זרים" ו"התוכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת ת"א" הגישו 4 עתירות לבג"צ בדרישה לחדול ממעצרם של מבקשי המקלט לפי החוק למניעת הסתננות. יולי 2006: עו"ד אלעד אזר, דיין בית הדין לביקורת משמורת, מונה ליועץ מיוחד לשר הביטחון. הוטל עליו להיפגש עם העצורים בתוך 14 יום ממעצרם, ולהחליט אם להמליץ אם לשחררם לחלופת משמורת. כאשר בחן את העתירות לעיל, המליץ היועץ לשחרר את ארבעת הפליטים נשואי העתירות, בתנאי שיימצא קיבוץ שיקלוט אותם בתנאי חלופת מעצר. בהמלצתו כתב עו"ד אזר: "עם כל הזהירות המתבקשת, אני סבור כי מצבם של אותם מסתננים מסודן אינו שונה מהותית מגורלם של עשרות אלפי יהודים ממוצא גרמני אשר נמלטו על נפשם מאימי המשטר הנאצי בגרמניה והגיעו לאנגליה על מנת לקבל מקלט. אמנם תחילה זכו אותם פליטים ליחס השמור לאזרחי מדינת אויב והושמו בהסגר, אך עד מהרה הבינו השלטונות באנגליה את העוול המוסרי וכן את האבסורד שגלומים ביחס כזה ושינו יחסם מן הקצה אל הקצה אל נרדפי המשטר הנאצי." דצמבר 2006: אף ששר הביטחון התחייב בפני בג"צ, היועץ המיוחד לא הגיע לכלא "קציעות" שם היו כלואים כ 120 מבקשי מקלט מסודן. הסיבה לכך היתה מחלוקת בין משרד המשפטים למשרד הביטחון בנוגע למימון הוצאותיו. כתוצאה מכך, נותרו מבקשי המקלט, שמספרם הלך ועלה, במעצר ללא ביקורת מעין שיפוטית. רק בדצמבר, לאחר פניות רבות מצד "המוקד" ו"התוכנית לזכויות פליטים", החל היועץ המיוחד את עבודתו בכלא "קציעות". עד יולי 2007 הספיק היועץ להמליץ על שחרורם לחלופת מעצר של כ מבקשי מקלט מסודן. הארגונים מצאו ל- 151 מביניהם חלופות מעצר ב- 9 קיבוצים וב- 12 מושבים ברחבי הארץ. למרות המאמצים להגן על זכויותיהם, בחלק מחלופות המעצר "זכו" מבקשי המקלט לתנאים תת אנושיים ושכר עבודתם לא שולם כחוק. במהלך שנת 2006: נכנסו לישראל 1,204 מבקשי מקלט (על פי נתוני נציבות הפליטים של האו"ם בישראל) מרץ 2007: "מוקד סיוע לעובדים זרים" הציג בפני היועץ המיוחד את תנאי העסקתם הקשים של רוב מבקשי המקלט מסודן בענף החקלאות, וקיבל את הסכמת היועץ לשחררם לחלופת מעצר באילת. כך השתלבו במלונות העיר כ- 200 מבקשי מקלט מסודן. באותה עת היו בישראל כ- 340 מבקשי מקלט מסודן. אפריל-יוני 2007: גדל באופן ניכר מספר מבקשי המקלט שהגיעו לישראל ולא נמצא עבורם מקום בכלא. צה"ל שחרר אותם בתחנה המרכזית בב"ש. מתנדבי עמותת "א.ס.ף" דאגו לצרכיהם המיידים ומתנדבי "מוקד סיוע עובדים זרים" תיאמו את העברתם למקומות עבודה ומגורים. בתוך שלושה חודשים נקלטו באילת 700 מבקשי מקלט מסודן עם 200 ילדיהם. במקביל, חלה עלייה במספרם של 4

5 מבקשי המקלט מאריתריאה. ארגוני הסיוע התקשו לטפל במבקשי המקלט. עיריית ב"ש שכרה עבורם מלון בעיר, אך כיוון שלא חפצה להמשיך ולממן את כלכלתם, העבירה את מבקשי המקלט לגן הוורדים מול הכנסת בירושלים באקט הפגנתי. עמותת "המרכז לפיתוח פליטים אפריקאים" שכרה בתל אביב מקלטים למבקשי המקלט. יולי 2007: הממשלה החליטה לגרש למצרים את כל מבקשי המקלט. אלה שייתפסו סמוך לגבול, עם הגעתם, יוחזרו מייד למצרים. האחרים יוחזרו למצרים בתיאום עם נציבות האו"ם לפליטים, ובינתיים יוחזקו במחנה מעצר ליד כלא קציעות. כמו כן החליטה הממשלה לתת מעמד למכסה מוגבלת של פליטים מדרפור, וגם זאת, רק אם תיפסק הכניסה של מבקשי מקלט נוספים. לצד כלא קציעות, הוקם מחנה אוהלים מוקף גדרות תיל, ואליו הועברו כאלף מבקשי מקלט שהגיעו מאז, ובהם, לראשונה, יותר מ- 100 ילדים. אוגוסט 2007: בעקבות הדיונים בעתירה נגד מעצר מבקשי מקלט מכוח החוק למניעת הסתננות, התחייבו הרשויות להעביר את העצורים, לאחר בדיקה בטחונית, למסלול "חוק הכניסה לישראל" בו קיים מנגנון לשחרורם ומאז עומדת המדינה במרבית המקרים בהתחייבותה. 18 אוגוסט 2007: צה"ל גירש למצרים ב"נוהל החזרה חמה" 48 מבקשי מקלט ובהם 18 ילדים, רובם ניצולים ממעשי הטבח בדרפור. למרות ההבטחות, נציבות הפליטים של האו"ם טרם קיבלה משלטונות מצרים גישה למגורשים. לפי פרסומים שונים הם מוחזקים במעצר במצרים, ולפי פרסומים אחרים חלקם גורשו לסודן. 6 ארגוני זכויות אדם עתרו נגד נוהל הגירוש "החזרה חמה". המדינה התבקשה להציג את פרטי הנוהל ואת פרטי ההסכם עם מצרים. בישראל כ 2000 מבקשי מקלט, מספרם של אריתראים וחוף השנהבים הולך וגדל. 17 ספטמבר 2007:: ממשלת ישראל הכריזה כי תעניק מעמד של תושב ארעי ל 498 מבקשי מקלט מדרפור. בינואר החל משרד הפנים להעניק את אשרות (א 5 ), ואף הגדיל את מספרם ל 600 מבקשי מקלט מדרפור. ספטמבר - דצמבר 2007: כ 3000 מבקשי מקלט נוספים נכנסו לישראל, רובם אזרחי סודן, אריתריאה וחוף השנהב. רובם נעצרו בכלא קציעות ושוחררו בתנאים, ומקצתם שוחררו ללא תנאים מיד עם הגעתם, בשל היעדר מקומות כליאה מתוכם גדשו את המקלטים הרעועים שהוקמו בתל אביב. בהסכמת משרד המסחר והתעשייה, שהסכימו להתעלם מהעבירה על חוק עובדים זרים, התאפשר לאזרחי סודן לעבוד מיד עם קבלת מסמכי האו"ם, והם הראשונים לעזוב את המקלטים ולהתקיים באופן עצמאי. במהלך שנת 2007: נכנסו לישראל 5,703 מבקשי מקלט (על פי נתוני נציבות הפליטים של האו"ם בישראל) ינואר 2008: משרד הפנים החל להעניק אשרות עבודה (ב' 1 ) ל 2000 מבקשי מקלט מאריתריאה שנכנסו לישראל עד ליום מבקשי מקלט מחוף השנהב לא קיבלו אשרות ולא הורשו לעבוד. פברואר 2008: הוחלט על מעצר וגירוש של מבקשי מקלט, 300 עצורים מידי יום, במשך 7 ימי מבצע. השב"ס התבקש להיערך לקליטת 2100 עצורים ומשרד החוץ התבקש להיערך לגירוש גם למדינות שלישראל אין עימן יחסים, כמו סודן. נציבות הפליטים של האו"ם בישראל הביעה מחאה על המבצע. ממשלת ישראל החליטה למצות את רעיון הגירוש והורתה למשרד החוץ לאתר מדינה אפריקאית אחרת שתיאות לקלוט אותם. מרץ 2008: משרד הפנים העניק 600 אשרות עבודה נוספות לאזרחי אריתריאה שהגיעו לישראל בשנת 2008, ובמקביל החל להחתים מבקשי מקלט עצורים על תנאי שחרור המגבילים את תנועתם ומונעים את המשך חייהם באזור המרכז בין הערים חדרה בצפון לגדרה בדרום. כמו כן, שר הבריאות דרש ממשרד האוצר 7 מליון למימון טיפול רפואי דחוף במבקשי מקלט בעקבות סגירת המרפאה של "רופאים לזכויות אדם". המרפאה נסגרת במחאה על התנערותה המתמשכת של ממשלת ישראל מאחריותה לבריאות מבקשי המקלט. המרפאה הנה הגוף היחיד בארץ הנותן שירותים רפואיים ללא תשלום למהגרי עבודה ומבקשי מקלט. מספר המטופלים במרפאה עלה ממוצע מ 18 חולים ליום בשנת 2006 ל- 100 חולים ליום בשנת מאי 2008: כנסת ישראל מאשרת בקריאה ראשונה חוק למניעת הסתננות המסדיר בחוק את נוהל "החזרה חמה" ומתיר גירושם של פליטים למצרים וכן מתיר העמדתם לדין וקביעת עונשים של 5 7 שנות מאסר. 5

6 יולי 2008: אשרות העבודה של מאות אריתראים פגו במהלך החודשים יוני יולי ולמרות שפורסם כי ראש מנהל האוכלוסין הורה על חידוש האשרות, פקידי המשרד ברחבי הארץ אינם מאריכים את תוקף האשרות. מאות אריתראים מאבדים את מקומות עבודתם עקב כך. בעקבות לחצים מצד עמותת רופאים לזכויות אדם בסיועה של התקשורת, ההסתדרות הרפואית פותחת מרפאה לפליטים בה יועסקו רופאים מתנדבים. 4 אוגוסט 2008: משרד הפנים פותח לשכה חדשה בלוד ומתחיל לחדש את אשרותיהם של 2000 האריתראים הראשונים שהגיעו לישראל. למרות ראיון ראשוני שנערך על ידי נציבות הפליטים של האו"ם, בו נקבע שהנם אכן ממוצא אריתראי, בוחרים פקידי משרד הפנים לשלול מלמעלה מ מהפליטים את מסמכיהם בטענה שהנם אתיופים. מאז אוגוסט 2008 עוצרים שוטרי מנהלת ההגירה מבקשי מקלט שמפרים את תנאי שחרורם ונמצאים בין חדרה לגדרה. דייני בית הדין לביקורת משמורת מתנים את שחרורם בין היתר בביצוע בדיקות רפואיות לשלילת מחלות זיהומיות. 23 אוגוסט 2008: בניגוד להתחייבות המדינה בבג"צ צה"ל חוזר לעשות שימוש בנוהל "ההחזרה החמה" ותוך שבוע מגורשים מישראל לפחות 91 מבקשי מקלט ללא כל תשאול ולמרות הצהרות מצרים כי המוחזרים יושבו למדינותיהם: סודן, אריתריאה וסומליה. בעקבות פניית ארגוני זכויות האדם לבג"צ, מודה המדינה ב"תקלה נקודתית" אך חיילים המתקשרים מהגבול מדווחים שהגירוש נמשך. 7 אוקטובר 2008: בדיון שנערך בבג"צ במסגרת עתירת ארגוני זכויות אדם נגד נוהל "ההחזרה החמה", מודיעה נציגת המדינה ש"ההחזרה המתואמת" של מבקשי מקלט הנכנסים לישראל ברצועה של 20 ק"מ מתוך רצועת הגבול בין ישראל למצרים תימשך. בית המשפט אינו מבקש לראות את הבטוחות שהושגו ברצועה זו לשלומם של מבקשי המקלט המוחזרים. המדינה נדרשת להגיש הודעה משלימה לבית המשפט עד ליום ובה יפורטו ההיערכויות לתשאול ומילוי אחר תנאי הנוהל. 10 נובמבר 2008: פורסמו ידיעות במספר אמצעיי תקשורת על פיהן לטענת ארגון "הפורום הדמוקרטי בדרפור" עשרים ושלושה מבקשי מקלט מדרפור שנעצרו על ידי הכוחות המצרים על גבול ישראל, עונו, הוכו וגורשו ממצרים חזרה לסודן. שחרורם של כמאתיים מבקשי מקלט שנעצרו מאז אוגוסט 2008 עדיין מתעכב עקב חילוקי דעות בין משרד הבריאות לשב"ס בנוגע למקור התקציב למימון הבדיקות הרפואיות שנדרשות על ידי בית הדין לביקורת משמורת. 24 נובמבר 2008: מבקשי מקלט המתגוררים באילת ואשר ניסו לחדש במשרד הפנים את מסמכי השחרור בתנאים מגבילים שברשותם, הופתעו לגלות שהמסמכים החדשים אינם מאפשרים עוד את שהותם ועבודתם בעיר אילת. 26 נובמבר 2008: לאחר ש"רופאים לזכויות אדם" ו"מוקד סיוע לעובדים זרים" שלחו מספר מכתבים לרשויות, וערב הגשת עתירה בעניין, החלו אנשי שירות בתי הסוהר לערוך בדיקות רפואיות למבקשי מקלט בכלא קציעות. אגף נוסף ובו מבני קבע נפתח באותו יום בכלא קציעות. תחילת דצמבר 2008: כ 75 נשים מבקשות מקלט וילדיהן שוחררו מכלא קציעות לאחר שעברו את הבדיקות הרפואיות. 10 דצמבר 2008: בדיון שנערך בבג"צ בעתירת הארגונים בדרישה להסדרת נושא הבדיקות הרפואיות למבקשי מקלט, הנחו שופטי בג"צ את רשויות המדינה להוציא נוהל המבטיח כי מבקשי מקלט לא ימתינו תקופות ממושכות במעצר לביצוע בדיקות רפואיות הנדרשות על ידי בית הדין. תשעה ארגוני זכויות אדם עתרו לבג"צ בדרישה לבטל את החלטת משרד הפנים לגרש את מבקשי המקלט גם מהעיר אילת. 16 דצמבר 2008: "הועד האריתראי", ארגון שהוקם על ידי מבקשי המקלט האריתראים בישראל, ארגן הפגנה מול משרדי הממשלה בת"א, הפגנה בה נכחו כ 900 מבקשי מקלט שדרשו גישה להליכי קביעת מעמד פליט בישראל. משרד הפנים הגיב בטענה שהאריתראים לא הוכרו כפליטים. 25 דצמבר 2008: בית המשפט העליון נעתר לבקשת תשעת ארגוני זכויות האדם ונותן צו ביניים המונע פעולות אכיפה בעיר על מבקשי מקלט בעיר אילת עד להחלטה אחרת. 6

7 7,681 במהלך שנת 2008: בישראל) נכנסו לישראל מבקשי מקלט (על פי נתוני נציבות הפליטים של האו"ם 8 ינואר 2009: ארגון זכויות האדם הבינלאומי Human Rights Watch מדווח ש"מאז אמצע דצמבר, כולאים רשויות מצרים עשרות אזרחי אריתריאה בכלא נח'יל... במהלך חודש דצמבר יצרו שני פעילי זכויות אדם קשר עם ארבעה מבין העצורים ולמדו שכל 98 העצורים שהיו כלואים באותה עת בכלא נח'יל ניסו להגיע לישראל אך גורשו על ידי צה"ל למצרים... לפחות 45 מהם גורשו. העצורים דיווחו שסוהרים מצריים הכו קשות חלק מהעצורים, ביניהם אישה שהייתה בחודש הרביעי 7 להריונה וסירבה לעזוב את הכלא בהאמינה שהיא עומדת להיות מגורשת חזרה לאריתריאה". 3 פברואר 2009: בדיון אצל ראש הממשלה ב"סוגיית הטיפול במסתננים בכללותה" הוחלט על הקמת צוות בינמשרדי בראשות מנהל רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, יעקב גנות, צוות 8 ש"יגבש מדיניות בדבר המקומות בהן תותר שהייתם של מסתננים עד להרחקתם מהארץ". פניות ארגוני זכויות האדם להשתתף בדיוני הצוות לא נענו עד כה. 2 מרץ 2009: נערך דיון בבג"צ במסגרת עתירה נגד שימוש בנוהל "החזרה חמה" (שמו הרשמי: "נוהל החזרה מיידית מתואמת"). עו"ד בן דור דיווחה על החזרת אלפי מבקשי מקלט לארצותיהם על ידי המצרים, ללא שניתנת להם האפשרות לפנות תחילה לנציבות האו"ם לפליטים. השופטים ביניש, פרוקצ'יה וריבלין הביעו דאגתם ממספר מבקשי המקלט המגיעים לארץ ולא קיבלו את בקשת עו"ד בן דור להוציא צו על-תנאי שיחייב את רשויות המדינה להראות אלו מאמצים נעשו כדי להגיע להסכם בכתב עם רשויות מצרים ולקבל בטוחות, או לחלופין לתאר את הנעשה בגבול. 5 מרץ 2009: נערך דיון בבית המשפט המחוזי בעתירה בה ייצגו "מוקד סיוע לעובדים זרים" ו"התוכנית לזכויות פליטים" מבקשת מקלט בדרישה לאפשר לה לקבל את כל המסמכים שהוגשו לועדת הפליטים בעניינה, לעיין בפרוטוקולים של הועדה ולהשיב על טענות שעומדות בניגוד לבקשת המקלט שהגישה. מאחר והעותרת קיבלה את הסעדים שביקשה, ונציגי המדינה עדכנו כי בכוונתם לפעול לגיבוש נהלים חדשים בנושא זה, לאור זאת המליץ כב' השופט נועם למחוק את העתירה וכך נעשה. במהלך החודשים ינואר מרץ 2009: גורשו מהארץ 13 מבקשי מקלט לפחות שעל פי נציבות הפליטים של האו"ם בקשתם הייתה עדיין בבדיקה, מהם 7 שנעצרו לאחר שפנו לנציבות ונשאו מסמך הגנה מטעמה. מכתב ששלח "מוקד סיוע לעובדים זרים" ביום נענה ביום על ידי קצינת תלונות הציבור של מנהלת ההגירה, עו"ד לינדה ג'רבי, בכך ש"בהיעדר ייפוי כח ומטעמים הנוגעים לצנעת הפרט אנו מנועים להיכנס לגופו של עניין ולפרט הנתונים שבידנו לגבי כל אחד מהמוחזקים. עם זאת יובהר כי כולם הורחקו כדין...". 3 יוני 2009: הכנסת הנוכחית החליטה להחיל דין רציפות על הצעת החוק למניעת הסתננות ועתה תעבור ההצעה במתכונתה הנוכחית לדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. במהלך החודשים ינואר יוני 2009: על פי מידע שנמסר על ידי חיילי מילואים בגבול ישראל מצרים, גורשו מהארץ לידי החיילים המצרים בניגוד ל"נוהל החזרה חמה" כמה עשרות מבקשי מקלט לפחות. 8 יולי 2009: בישיבת וועדת הכנסת לזכויות הילד קרא יו"ר הוועדה, ח"כ דני דנון, לשר הפנים לבטל את נוהל "חדרה גדרה". נגד הנוהל התבטאו בפומבי גם ח"כ דב חנין, ח"כ ניצן הורוביץ, ח"כ אילן גילאון ועוד. 21 יולי 2009: בישיבת וועדת הכנסת לבחינת בעיית העובדים הזרים הבהיר הנציב העליון לפליטים בעבר ויועץ בנציבות הפליטים בהווה, מר מיקי בבלי, שהחזרת מבקשי מקלט למצרים מסכנת את ציטוטים מהודעה מעדכנת מטעם פרקליטות המדינה מיום פליטים אפריקאים ואח' נגד משרד הפנים ואח' במסגרת בג"צ 10463/08 מיום, המרכז לקידום 7

8 חייהם. במילותיו: "זה נכון שלחלק ניכר מהבאים לארץ הייתה עוד ארץ ביניים מצרים, ואפשר לאחר בדיקת כל מקרה לגופו להחזיר למצרים בתנאי שיובטח שגורלם במצרים לא יהיה מסוכן, וזה לא ניתן היום להבטחה, משום שאם גורלם יהיה מסוכן אני כמחזיר למצרים פגעתי באמנה. ואם מצרים 9 מחזירה לסודן פגעתי בהם וכאילו אני הוא שהחזרתי לסודן". 29 יולי 2009: בעקבות הלחץ הציבורי העז, הן מצד פעילי זכויות אדם, פעילי ציבור ואמצעיי התקשורת והן מצד תושבי ערד ואילת לשם נמלטו בלית ברירה "פליטי חדרה גדרה", הכריז שר הפנים על ביטול התקנה. במהלך שנת 2009: נכנסו לישראל 4,787 מבקשי מקלט (על פי נתוני משרד הביטחון כפי שנמסרו לוועדת הכנסת לבחינת בעיית העובדים הזרים ביום ) 3 פברואר 2010: וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת דנה לראשונה בהצעת החוק למניעת הסתננות המסדירה בחוק את נוהל "החזרה חמה" ומתירה גירושם של פליטים למצרים והעמדתם לדין תוך קביעת עונשים של 5 7 שנות מאסר. 23 מרץ 2010 ח: "כ יעקב כץ (כצל'ה) מהאיחוד הלאומי, יו"ר וועדת הכנסת לבחינת בעיית העובדים הזרים, שולח מכתב לכלל הח"כים ושרי הממשלה באווירת חג החירות ובהשראת ערי המסכנות שבנו בני ישראל במצרים. כותרת המסמך: "תושבי תל אביב תתעוררו! משטר חירום מיידי!" בין השאר כותב יו"ר הוועדה: "בוועדה הצעתי לנציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים שנכחו, להקים עיר הרחוקה מרחק סביר מן הגבול, אשר רק בה יורשו המסתננים להתגורר. הם יועסקו בעבודות יזומות בבניית העיר עצמה, בבניית הגדר ובסלילת נתיבי תחבורה הנחוצים כל כך לתושבי דרום הארץ. יתכן שעבודות אלו גם יכבידו על המסתננים והדבר ישפיע עליהם באופן כזה שלא ייעצו לקרוביהם בחו"ל לבוא בעקבותיהם ארצה. אולי אפילו יבקשו לשלם שוב $2500 לראש עבור מורי הדרך המושחתים שהביאו אותם ארצה, הפעם על מנת שישיבו אותם לביתם". אפריל 2010: התקבלה תשובת משרד הפנים לעתירה שהגישה התוכנית לזכויות פליטים (העתירה הוגשה ביולי 2009) במטרה לקבל מידע עדכני אודות עבודת הוועדה המייעצת לענייני פליטים. מתשובת משרד הפנים עולה המידע הבא: במהלך השנים התכנסה הוועדה רק שש פעמים. בפגישות אלה דנה הוועדה ב- 52 בקשות מקלט בלבד. כל שאר הבקשות (יותר מ- 3,000, המהווים 98.4% מהבקשות (נדונו על-ידי חברי הוועדה על פי "ההליך המקוצר" (כלומר, באמצעות חילופי מיילים בין חברי הוועדה). מבין 3,211 בקשות המקלט שהוגשו בשנים הוועדה המליצה להעניק מעמד פליט רק לשלושה בני אדם. כלומר פחות מאחוז אחד מכלל מבקשי המקלט הוכרו כפליטים. 9 עמוד 35 לפרוטוקול 8

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

עת"מ בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים העותרים: 1. (תעודת שוהה מס' ) 2. (תעודת שוהה מס' ) 3. המוקד לפליטים ולמהגרים 4.

עתמ בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים העותרים: 1. (תעודת שוהה מס' ) 2. (תעודת שוהה מס' ) 3. המוקד לפליטים ולמהגרים 4. עת"מ 4-15- בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים העותרים: 1. (תעודת שוהה מס' ) 2. (תעודת שוהה מס' ) 3. המוקד לפליטים ולמהגרים 4. האגודה לזכויות האזרח בישראל 5. ARDC מרכז לקידום פליטים

קרא עוד

נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 2018

נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 2018 נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 218 נתוני זרים בישראל שלום רב, המסמך "נתוני זרים בישראל" מציג נתונים סטטיסטיים המתייחסים לסוגיות עיקריות בנושא הזרים בישראל:

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

בג"ץ 11/3922 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 2. אסתר צגיי גרסגהר. 1 צגה קיבורם מהרטב. 3 סלומון קאסה. 4 סמסון מספן. 5 אברהים יוסף מוחמד אחמ

בגץ 11/3922 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 2. אסתר צגיי גרסגהר. 1 צגה קיבורם מהרטב. 3 סלומון קאסה. 4 סמסון מספן. 5 אברהים יוסף מוחמד אחמ בג"ץ 11/3922 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 2. אסתר צגיי גרסגהר. 1 צגה קיבורם מהרטב. 3 סלומון קאסה. 4 סמסון מספן. 5 אברהים יוסף מוחמד אחמד. 6 יוהאנס פרסניי. 2 יאקוב ג'מאל. 8 קו לעובד /. א.ס.ף

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

א.ס.ף - תגובת המדינה לצו הביניים ובקשה לביטול צו ארעי - להגשה

א.ס.ף - תגובת המדינה לצו הביניים ובקשה לביטול צו ארעי - להגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופט ד"ר יגאל מרזל עתמ 53765-03-12.1.2.3.4.5 העותרים א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל האגודה לזכויות האזרח בישראל רופאים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע עת"ם 48484-70-31 בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים 3 4 העותרים: מ. ' ב' ת, "ז... ט. ' א', דרכון אריתריאה... ר. ' א' ת, "ז... )קטינה, באמצעות הוריה, העותרים 1 ו- 2 ( 1 כולם ע"י

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופע

1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופע 1091 משרד הפנים רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול הבאת עובדים זרים ושמירה על זכויותיהם תקציר רקע כללי בשנות התשעים של המאה העשרים התעצמה בישראל התופעה של העסקת עובדים זרים )להלן - עו"ז( בענפי המשק השונים.

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 5268/08 5399/08 בג"ץ בג"ץ כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט י' דנציגר ענבר ו- 14 אחרים בפני: העותרים בבג"ץ 5268/08: העותרים בבג"ץ 5399/08:

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

untitled

untitled תקציר דו"ח שנתי 2012 תקציר דו"ח שנתי 2012 אמנסטי אינטרנשיונל ישראל ע.ר منظمة العفو الدولية امنستي االسرائيلي אמנסטי אינטרנשיונל ישראל Amnesty International Israel טלפון: 03-5250005 פקס: 03-5250001 www.amnesty.org.il

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רו"ח) עו"ד

ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רוח) עוד ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רו"ח) עו"ד פסק-הדין בענ י י ן בנ ימי ן וא ור י שרגא שקו פית 2 פסק-הדין בעניין בנימין ואורי שרג

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד