מושגים ראשוניים בהערכת מסוכנות לעברייני מין 1 דרור אורטס-שפיגל א. מבוא המסוכנות הנובעת מעבריינים בכלל, ובפרט זו הנובעת מעברייני מין, הינה נושא ההולך ו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מושגים ראשוניים בהערכת מסוכנות לעברייני מין 1 דרור אורטס-שפיגל א. מבוא המסוכנות הנובעת מעבריינים בכלל, ובפרט זו הנובעת מעברייני מין, הינה נושא ההולך ו"

תמליל

1 מושגים ראשוניים בהערכת מסוכנות לעברייני מין 1 דרור אורטס-שפיגל א. מבוא המסוכנות הנובעת מעבריינים בכלל, ובפרט זו הנובעת מעברייני מין, הינה נושא ההולך ותופס מקום חשוב בשיח הציבורי. המקרים האחרונים של בריחת בני סלע, אשר הורשע במספר מעשי אינוס, ורצח הנערה תאיר ראדה בקצרין גרמו לפחד גדול בציבור והיוו דוגמא טובה, אף כי קיצונית, למרכזיות סוגיה זו. התוצאה של מצב זה עלולה להיות פיתוח גישות הגורסות שיש להרבות במעצרים ובעונשי מאסר ארוכים כברירת מחדל בשם ההגנה על הציבור. עם זאת, הרעיון להחזיק את כל הנחשבים מסוכנים מאחורי סורג ובריח למשך שנים ארוכות מעורר בעיות מוסריות כבדות משקל וספק רב אם הוא ישים. הצורך והדרישה לאזן בין זכויות הפרט וזכות הציבור לביטחון אישי מביא מערכות משפט ברחבי העולם, ובשנים האחרונות גם בישראל, לנסות ולהסתייע באופן גדל והולך בכלים מקצועיים על מנת להעריך את המסוכנות העתידית של אדם, לאתר את גורמי הסיכון ולפתח כלים לנהל את המסוכנות בדרך שתקדם את ביטחון החברה. הערכת מסוכנות באופן תקף ומהימן היא אחת המשימות הנדרשות מאנשי מקצוע המתמחים בעבריינים בכלל ובעברייני מין בפרט. אנשי טיפול מסתמכים על הערכת מסוכנות כדי לבנות תכניות שיקום וטיפול וכדי להעריך את יעילותן. עריכת חוות דעת, הכוללות הערכת מסוכנות, יכולה להידרש גם לצרכים שונים בהליכים פליליים ובכלל זה בשלב המעצר, לקראת גזר הדין, במהלך המאסר כחלק מההחלטה אם לשחרר את האסיר 2 לחופשות ובוועדת שחרורים לפני שחרור מוקדם. לאחרונה, עם כניסתו לתוקף של החוק להגנה על הציבור 3 בפני עברייני מין, עלה הצורך בהערכת מסוכנות גם בהליכים משפטיים לאחר ריצוי עונש. במאמר זה אגדיר את התחום בו עוסקות הערכות מסוכנות, אציג את שלושת סוגי הכלים המשמשים אנשי מקצוע בקביעת הערכת מסוכנות, התחומים וסוג המידע בעזרתו נעשית הערכת המסוכנות על ידי איש מקצוע ואדון באופן ביקורתי באפשרויות הגלומות בכלי זה כמו גם במגבלותיו. ב. מסוכנות מהי? המושג מסוכנות כולל בתוכו אלמנטים רבים אשר חלקם קשורים לאופי המעשה האלים וחומרתו ואחרים קשורים לתדירות ביצוע המעשים וסבירות התרחשות המעשה האלים בעתיד. מסוכנות היא איום אשר. עו"ס ומעריך מסוכנות בכיר, המכון הישראלי להערכת מסוכנות, 2. כך בסעיפים 11 ו 12 לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א 2001 המורים כי ועדת שחרורים לא תשחרר אסיר הכלוא בגין עבירות אלימות או מין, אלא לאחר שעיינה בחוות דעת לעניין המסוכנות שנערכה על ידי אנשי מקצוע. 3. חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו החוק הוא החוק הראשון בארץ העוסק בהערכת המסוכנות וניהול המסוכנות העתידית הנובעת מעבריינים. החוק מכיר בעובדה כי המסוכנות אינה נעלמת בהכרח לאחר ריצוי העונש. יש להעריך את המסוכנות ובמידת הצורך יש להגן על הציבור מפני העבריין גם לאחר ריצוי העונש. החוק מחייב ביצוע הערכת מסוכנות "בשלבים שונים של ההליך המשפטי". החלתו נקבעה באופן מדורג ובשלב הראשון, אשר נכנס לתוקף באוקטובר 2006, הוא חל על עברייני מין אשר נשפטו לענושי מאסר וריצו את מלוא תקופת המאסר. החוק קובע כי עבריין המין יעבור הערכת מסוכנות, אשר מתבצעת כיום על ידי עובדי מב"ן. לצד הערכת מסוכנות קובע החוק בניית מערך ניהול סיכונים הכולל צווי פיקוח המגבילים את עבריין המין מלבצע התנהגות שיש חשש שתגביר את מסוכנתו. שב"ס הקים יחידת פיקוח אשר תפקידה ליצור בקרה מסודרת על העבריינים המשוחררים בקהילה. פרק נוסף של החוק, פרק הטיפול, עדיין לא חוקק. עם השלמתו, יבנה מערך שלם של הערכה, טיפול ובקרה על עברייני מין בקהילה. 1

2 מרכיביו משתנים ממקרה למקרה ואין אפשרות ליצור בענינו כללים ברורים. לכן אין אפשרות חיזוי של המסוכנות בביטחון מוחלט. ההנחה היא כי מדובר בסיטואציה הכוללת בה נמצא הנבדק ולא רק במאפייניו 4 האישיים. מסוכנות מוגדרת כרצון לביצוע פגיעה פיזית או פסיכולוגית באדם אחר או באנשים אחרים. לפי הגדרה זו מסוכנות קיימת בכל אדם ואדם. אדם מסוכן הוא אדם אשר דבריו או מעשיו מלמדים שהסבירות שהוא יפגע 5 באנשים אחרים גדולה מהסבירות של רוב האנשים. מסוכנות מינית מוגדרת כאפשרות שאדם יבצע, ינסה 6 לבצע או יאיים בביצוע מעשה מיני עם אדם אשר אינו מסכים או אינו מסוגל להסכים לכך. ג. הערכת מסוכנות הערכת מסוכנות מוגדרת כתהליך של איסוף מידע בכדי לעזור בקבלת החלטות הקשורות לטיפול או לניהול ההליך המשפטי של הנבדק. מטרת ההערכה היא מניעת אלימות. הערכת המסוכנות מיועדת להיות כלי מקצועי אשר מאפשר התערבות מכוונת, שיפור קבלת החלטות, שיפור שקיפות קבלת החלטות וכן הגנת זכויות הפרט. במדינת ניו-יורק הוגדרו המטרות הנדרשות מהערכת מסוכנות ביחס ל 6 תחומים: שיפור יכולת קבלת ההחלטות; שיפור מידת העקביות בקבלת ההחלטות (הפחתת ההשפעה של התרשמות סובייקטיבית של הבודק); הגנה על בטחון הציבור; המלצה וכיוון התערבויות טיפוליות; הגנה על זכויות הפרט של הנבדק; 7 הערכת האחריות המוטלת על מוסדות כגון בתי כלא, בתי משפט ובתי חולים. 8 Hart מחלק את הערכת המסוכנות לחמישה מרכיבים : 1. הערכת האיום חלק זה כולל את הגדרת המצבים בהם גובר הסיכון אצל הנבדק (מצבי הסיכון). הערכת האיום נעשית בפרמטרים שונים, מדוייקים ככל האפשר. הספרות מדברת על שני סוגים של גורמי סיכון: גורמים סטטיים (לא משתנים) כגון מין, גיל, מחלות נפש, ההתפתחות מוקדמת ומערכות יחסים אינטימיות בעבר וגורמים דינמיים (משתנים) כמו אלכוהוליזם, שימוש בסמים, יכולת שליטה בכעסים וגורמי תמיכה. הערכת האיום נעשית על סמך מאפיינים של התנהגות הנבדק בעבר, על סמך מידע שהוא מוסר למעריך המסוכנות ועל סמך מידע שניתן ללמוד ממקורות מידע חיצוניים. 2. הערכה כמותית ואיכותית של הסיכון - חלק זה כולל את הערכת התדירות אשר בה מתקיימים מצבי הסיכון. כך לדוגמא, ניתן לבדוק את הסיכון שאדם יגיע לביתו שיכור. הערכת כמות הסיכון נעשית אף היא בעזרת בדיקת סוגי העבירות אותן עשה וסוגי העבירות שיש סיכוי שיעשה בתנאים החדשים בהם ישהה. 3. הגדרה והערכה של התנאים הגורמים למצבים מסוכנים בחלק זה מנסה מעריך המסוכנות להצביע על הגורמים האישיותיים או הסביבתיים אשר גורמים למצבי הסיכון. כך, לדוגמא, לגבי נבדק הסובל ממחלת נפש רמת הסיכון שלו תהיה גבוהה יותר כאשר המחלה נמצאת במצב אקטיבי או כאשר הוא לא תחת מעקב רפואי רצוף. דוגמא לגורם סביבתי אשר יכול להיות בעל השפעה כתנאי לסיכון יכול להיות הימצאותו או העדרו של. חלק גדול מהדברים המובאים לקוחים מהרצאות שניתנו בארץ בחודש מאי 2006 על ידי הפסיכולוג הקנדי Stephen.D Hart אשר נחשב לאחד מגדולי המומחים בתחום. ההרצאות ניתנו בכנס בנושא הערכת מסוכנות שנערך במכללת אשקלון. 5 Weiscopf consulting company, Forensic Mental health Risk Assessment Primer, Presented to the NY. state conference of Mental Hygiene Directors (2000) 4 6 Stephen D. Hart, Ph.D. Simon Fraser U. Canada. Lectures in Israel Weiscopf consulting company, Forensic Mental health Risk Assessment Primer, Presented to the NY. state conference of Mental Hygiene Directors (2000) 7 8 ראה הערה מס' 7

3 קשר זוגי יציב. גורמים אחרים יכולים להיות גורמים פסיכולוגיים, תעסוקתיים, משברים בתפקוד או שילוב של גורמים שונים. 4. בדיקת יכולת מימוש התנאים הגורמים למצבים המסוכנים לאחר שמעריך המסוכנות מאבחן את הגורמים ליצירת מצבי סיכון ואת מאפייני מצבי הסיכון הוא נדרש להעריך באיזו מידה הגורמים האלו משפיעים על הנבדק בטווח הקצר או עשויים להשפיע עליו בטווח הארוך ומה ההסתברות שגורמים למצבי סיכון יתרחשו בעתיד ביחד או לחוד. כך, לדוגמא ניתן לבדוק את הסבירות שאדם יהיה לבד עם בנותיו בשעות הלילה כאשר הוא תחת השפעת סמים. 5. ניהול המסוכנות- החלק האחרון של הערכת המסוכנות הוא בדיקת אמצעים לניהול המסוכנות באמצעות התערבות חברתית תוך אפיון אופי ההתערבויות הנדרשות, משכה, ומידת האינטנסיביות שלה. ההתערבויות יכולות להיות במישורים שונים של החיים, בהתאם לערכת גורמי הסיכון, הכוון תעסוקתי, יעוץ, הדרכה למילוי צרכים חברתיים ובדיקת אפשרות לספק צרכים מיניים באמצעים חוקיים. שני המרכיבים האחרונים מלמדים על תפיסה לפיה בדרך כלל מסוכנות, והערכות מסוכנות, אינם נתונים קבועים אלא תוצרים של מצב דינאמי, המגיב ומשתנה בהתאם לתנאים הסביבתיים המשפיעים במידה רבה על הנבדק. מתפיסה זו עולה גישה לפיה אין לחשוב על הערכת המסוכנות כמדד ל"ציון מסוכנות" קבוע, אלא כאמצעי אבחוני אשר נועד לקבוע את התנאים להפחתת מידת המסוכנות העתידית הנשקפת מאדם. ד. גורמי סיכון בעבירות מין הערכות מסוכנות מבוססות על שני סוגים של גורמים: גורמים קבועים (סטאטיים) וגורמים משתנים (דינאמיים). הגורמים הקבועים קשורים ברובם להיסטוריה של הנבדק ואילו הגורמים הדינאמיים קשורים לנסיבות החיים העכשוויות של הנבדק, נסיבות חיים אשר יכולות להשתנות כתוצאה משינויים באורח החיים 9 של הנבדק וכתוצאה מהתערבות טיפולית. הגורמים הסטאטיים משפיעים בעיקר על הערכת מסוכנות למועדות לביצוע עבירות (רצידיביזם) בטווח הארוך. הערכות מסוכנות לטווח הארוך נותנות משקל רב למשתנים הבאים: גיל, מין ומצב משפחתי באופן כללי ניתן לשער כי ככל שאדם קרוב יותר לגיל 20 והיותו חסר מערכת יחסים אינטימית קבועה גדלה המסוכנות ממנו. ריבוי עבירות מין קודמות וסוג עבירות המין אשר הנבדק ביצע בעבר ככלל, ככל שגיל תחילת ביצוע העבירות הוא נמוך יותר, ככל שהאדם מבצע מגוון גדול יותר של עבירות מין וככל שמדובר בעבירות מין חמורות יותר (ובעיקר עם נטייה לנקוט באלימות אגב ביצוע העבירות), כך עולה רמת המסוכנות. זהות קורבן העבירה יכולה גם היא ללמד על מועדות, כך ביחס לעבירות מין המופנות אל זרים או עבירות מין כלפי קטינים בנים. מנגד, השתתפות יעילה בהליך טיפולי יכולה להביא להקטנה ברמת המסוכנות. הערכת מסוכנות לטווח קצר ולצרכי טיפול נותנת משקל רב יותר לגורמים דינאמיים משתנים. הגורמים 10 הדינאמיים מתחלקים לשני סוגים: 9.Boar, Hart, Kropp & Webster, Manual for the SVR-20, Craig, Browne,Stringer & Beech, Sexual recidivism: A review of static, Dynamic and actuarial predictors Journal of Sexual aggression, 2005.

4 א. ב. גורמים דינמיים יציבים לטווח של שבועות וחודשים כגון: התמכרויות לסמים ולאלכוהול; הפרעות אישיות, בעיקר הפרעות אנטי-סוציאליות; העדפות מיניות סוטות כגון פדופיליה והשפעה שלילית של הסביבה החברתית. Hanson מצא כי גורמים דינמיים הקשורים לאישיות יכולים להשתפר משמעותית 11 בעקבות טיפול. גורמים דינמיים אקוטיים כגון שינויים במצב התעסוקה או פיטורים; שינויים במערכות יחסים אינטימיות (נישואים או גירושים) וריבוי מערכות יחסים אשר עלול להגדיל את מידת המסוכנות. מעניין לציין כי בחלק מהמחקרים נמצא כי הגורמים לרצידיביזם שנמצאו אצל עברייני מין אינם שונים 12 מגורמים לרצידיביזם שנמצאו אצל עבריינים אחרים השוהים בבתי הכלא. מחקר אחר מצא כי סטייה 13 מינית ותאבון מיני הם הגורמים הספציפיים המרכזיים לרצידיביזם לעבריינות מין. ה. שיטות להערכת מסוכנות במחצית השנייה של המאה העשרים היו נהוגות שתי גישות מרכזיות להערכת מסוכנות: הגישה הקלינית והגישה האקטוארית. הגישה הקלינית היא הגישה אשר רווחה בעולם עד אמצע שנות התשעים ואשר נפוצה בארץ עד היום. גישה זו מתמקדת בפרט הנבדק וכוללת ראיון קליני עם הנבדק ואיסוף מידע (אנמנזה) ממסמכים כתובים בתיק הרפואי והמשפטי של הנבדק ומגורמי הכלא. יתרונות הגישה הקלינית הם בכך שהיא מאפשרת גמישות רבה מבחינת המקום והזמן בו ניתן לערוך את הראיון הקליני והיא נעשית על ידי אנשי מקצוע (פסיכולוגים, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים או עובדים סוציאליים) המיומנים במפגשים קליניים ללא שתידרש הכשרה מיוחדת. הביקורת על שיטה זו מדברת על כך שמדובר בשיטה אשר אמינותה אינה מבוססת במחקרים וחסרים לה 14 יסודות תיאורטיים להצדיקה. במהלך השנים ככל שנעשו מחקרים שביקשו לאמוד את מידת התקפות והמהימנות של השיטה גברה הביקורת כלפי גישה זו. מחקרים הראו כי הערכת המסוכנות המבוססת על ראיון קליני תלויה באופן כמעט בלעדי בידע ובניסיון של מעריך המסוכנות, וכי השיטה נתונה להטיות רבות של מעריך המסוכנות עצמו, כך שמעריכי מסוכנות שונים יגיעו לתוצאות שונות לגבי המסוכנות של אותו הנבדק, בהתאם לניסיון המקצועי שלהם, לאופי שלהם ולסוג האינטראקציה שנוצרה בינם לבין הנבדק. מחקרים הראו כי בשיטה זו איכות ההערכות 15 אינה גבוהה. במאמר שכתב Monahan על בסיס חמישה מחקרים שונים הוא הגיע למסקנה ביחס לאנשים הנמצאים באשפוז פסיכיאטרי "פסיכיאטרים ופסיכולוגים מדייקים בלא יותר מאשר באחד מכל שלושה 16 ניבויים של התנהגות אלימה". הגישה האקטוארית מתמקדת בחקר של קבוצות גדולות של עבריינים ועברייני מין תוך ניסיון ללמוד על הגורמים המעלים את ההסתברות לביצוע עבירות בעתיד. השיטה מבססת הערכה על מודלים מדעיים 11.Hanson & Bussiere, Predictors of Sexual offender Recidivism: A Meta-Analysis, Department of the Solicitor General of Canada, Ottawa, Broadhurst & Maller, The Recidivism of Sex Offenders in Western Ostralian Prison Population, British Journal of Criminology 32, Craig, Browne & Stringer, Jur of Trauma, Violence & Abuse, Jan Grubin,D, Inferring Predictors of Risk: Sex Offenders, international review of psychiatry 9, Boar, Hart, Kropp & Webster, Manual for the SVR-20, Monahan, J. Predicting Violent Behavior: An assessment of clinical Techniques. Sage, Beverly Hills, 1981

5 המעריכים סבירות להיווצרות אירוע ע"פ גורמים אשר נמצאו בקורלציה גבוהה עם מועדות. קיימים כיום כלים שונים המבוססים על מודלים מדעיים לבדיקת אלימות כללית, אלימות מינית, אלימות במשפחה ועוד. כך לדוגמא אחד הכלים להערכת מועדות בקרב עברייני מין בוגרים, אשר מואשמים או הורשעו בביצוע עבירות 17 מין, אשר נמצא בשימוש במב"ן הוא כלי בשם.STATIC-99 הכלי מבוסס על עשר שאלות אשר כל אחת מהן בודקת גורם סיכון סטאטי אחד, אשר מחקרים שונים מלמדים על היותו גורם המעלה את ההסתברות לביצוע עבירות בעתיד. כך, בין גורמי הסיכון יש את גילו של הנבדק (האם הוא מעל גיל 25); התנסות במערכת יחסים אינטימית קרובה אשר נמשכה מעל לשנתיים; האם קורבן העבירה היה זכר, עבר פלילי בעבירות שאינן עבירות מין ועוד. לגבי כל שאלה שבה הנבדק משתייך לקבוצת סיכון הוא מקבל ניקוד אשר סיכומו מצביע בסופו של דבר על רמת המסוכנות. 18 יתרונות השיטה הם בכך שהתקפות שלה היא יחסית גבוהה שהיא משתמשת בידע מחקרי וידע קליני שנאספו במחקרים רבים אשר בוצעו על מגוון גדול של נבדקים. בנוסף כלי הערכה בהם משתמשת הגישה הם מובנים ומאפשרים איסוף החומר בקלות. כמו כן, הערכה בעזרת כלי הערכה מאפשר רמה גבוהה של חזרתיות על הבדיקה (מצב בו בודקים שונים יגיעו לתוצאות דומות). חסרונות השיטה הן בכך שקשה מאוד לבנות כלי הערכה אמינים וקשה אף יותר לתקף אותם לאוכלוסיות שונות. חסרון נוסף הוא בכך שהערכת מסוכנות המבוססת כל כולה על הערכות סטטיסטיות מתעלמת 19 מגורמים נוספים היכולים להיות משמעותיים מאד לנבדק הספציפי. נוכח הביקורת על שתי הגישות המסורתיות התפתחה בשנים האחרונות גישה שלישית אשר מכירה במגבלות של שתי הגישות הקודמות ומבקשת לאמץ את היתרונות של כל אחת מהן. גישה זו מכונה הגישה הקלינית המובנית, והיא מבססת את הערכת מסוכנות על ראיון והערכה קלינית אשר נתמכת בשימוש בכלי הערכה מובנים וספציפיים ככל האפשר Services).(RISK, International Association of Mental health גישה זו מדגישה את הצורך בתכנון ובדיקה של תרחישים עתידיים אשר יקטינו את המסוכנות העתידית. 20 באופן מעשי מציע : Hart הגדרת מערך בקרה על אספקטים שונים בחייו של הנבדק בקהילה. חתירה למערך חיים נורמטיבי של הנבדק בקהילתו. מניעה או הקטנה של מצבי סיכון אותם ניתן לצפות מראש. לדוגמא ניתן לראות כי המסוכנות הנובעת מעבריין מין אשר פגע בילדים בלילה תרד אם הוא ישן בהוסטל תחת פיקוח אנשי צוות והקשר שלו עם ילדיו יהיה תחת בקרה. אחד המערכים המתקדמים בעולם לפי גישה זו נבנה בסקוטלנד והוא מציב את הסטנדרט המוביל המקובל 21 בעולם. לפי הסטנדרט בסקוטלנד צריכה הערכת מסוכנות לכלול: בדיקה והערכה של מסמכים רשמיים ואחרים הקשורים לנבדק ולעבירות אותן ביצע. כלי מובנה אחד לפחות להערכת מסוכנות. ראיון קליני (לפחות אחד) עם הנבדק. 17. Harris, Phenix, Hanson & Thornton, Static-99 coding rules Revised, Hanson & Bussiere, Predictors of Sexual offender Recidivism: A Meta-Analysis, Department of the Solicitor General of Canada, Ottawa, 1996; Hood, Shute, Feilzer & Wilcox, Sex Offenders Emerging from Long-Term Imprisonment: A Study of their Long-Term Reconviction Rates and of Parole Board Members' Judgment of their Risk, British Journal of Criminology 43, Craig at el, 2005; Hart, Stephen D. Hart, Ph.D. Simon Fraser U. Canada. Lectures in Israel Standards and Guidelines for Risk Assessment, RMA, 2006,

6 התייעצות רב מקצועית (אינטר-דיסציפלינרית). הסטנדרט המקצועי המתפתח כיום הוא לכתוב הערכות מסוכנות המבוססות על שיטה זו. הערכת מסוכנות כזו צריכה לכלול תאור מדויק של מקורות המידע עליהם הסתמך מעריך המסוכנות, ואשר צריכים להיות רבים ככל האפשר, הגדרה של גורמי הסיכון ותיאור הגורמים מפחיתי הסיכון. הערכות המסוכנות נכתבות במבנה קבוע ותוך נסיון לבצע את ההערכה ע"י מספר מעריכים או בהתייעצות בצוות -דבר המגדיל את תקפות 22 ההערכה. יתרונות השיטה הקלינית המובנית הן שימוש במידע רחב ומגוון; התייחסות והתבססות הן על מידע קליני והן על כלי הערכה אקטואריים. אשר על כן השיטה מאפשרת שקיפות וביקורת על הערכה שנעשתה על ידי מעריך מסוכנות ומבטיחה אפשרות לחזרתיות וקבלת ממצאים דומים על ידי מעריכי מסוכנות שונים. חסרונות השיטה הן בכך שהיא מחייבת את מעריך המסוכנות לאסוף מידע רב אשר לא תמיד נגיש ולכן דורשת זמן ומשאבים רבים. כמו כן, כמו שאר השיטות, חשוב לציין כי לא נערכו בארץ מחקרי תיקוף אשר יבדקו את השיטה ואת הסטנדרטים של הכלים בארץ. גישה אחרונה זו היא המובילה כיום בעולם והולכת ומתקבלת כגישה מרכזית גם בארץ. ה. מעריכי מסוכנות הערכת מסוכנות היא מהמשימות הקשות ביותר הנדרשות מאנשי המקצוע והאחריות בביצוע משימה זו כבדה במיוחד. קושי גדול עלול להיווצר במתן הערכות מסוכנות על ידי איש מקצוע המטפל בנבדק, בגלל חשש מההעברה הנגדית הקיימת בטיפול. לכן, משתדלים ארגונים רבים לשמור על הפרדה בין אנשי מקצוע המטפלים בעברייני המין לבין מעריכי המסוכנות. מעריכי מסוכנות מגיעים ברוב המקרים מעולם הפסיכיאטריה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה ועבודה סוציאלית. בשלב זה, מעטים הם אלה בארץ אשר עברו הכשרה מסודרת בתחום הערכת המסוכנות או התמחו בתחום זה. מעריכי מסוכנות העובדים במסגרות ציבוריות נתקלים בשאלה קשה של נאמנות מקצועית. חובת הנאמנות לחברה ו/או למערכת בה הם עובדים (כגון שב"ס או המשטרה) אל מול חובת הנאמנות לנבדק. מעריכי מסוכנות עצמאים נתקלים בבעיה אתית אחרת לגבי ביצוע הערכת מסוכנות לפי הזמנה ובתשלום מצד שהוא בעל עניין. קיימת סכנה כי מעריכי מסוכנות אלה יטו הערכה לצד הגורם המשלם להם. פתרון אפשרי לקשיים הללו טמון במספר גורמים: א. עצמאות מקצועית של מעריכי מסוכנות והכרה בעובדה כי הם מפעילים ידע וכלים מקצועיים אשר תוצאותיהם אינן ידועות מראש. ב. שימוש בגישה הקלינית המובנית להערכת מסוכנות תוך איסוף מידע רב ממקורות רבים וניתוחו בצורה ברורה. ג. שקיפות הקיימת לגבי מרכיבי הערכות המסוכנות. ו. דיון על אף הפיתוח הרב שנעשה בתחום של הערכות מסוכנות בשנים האחרונות קיים קושי בסיסי העולה מכך שמסוכנות היא מונח עממי, אשר חסרה לו הגדרה ברורה, והוא אינו שייך באופן ברור לאחת מהדיסציפלינות הטיפוליות: פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה או עבודה סוציאלית. ככל שקשה להגדיר ולאפיין את המשמעות המקצועית של המושג 'מסוכנות' קשה שבעתיים לבנות ולפתח כלים שיוכלו לבחון את מידת 22.Weiscopf consulting company 2000

7 המסוכנות העתידית של אדם. ואכן, המחקר מראה כי יכולת החיזוי שלנו לגבי התנהגות עתידית של אדם היא 23 עדיין בינונית במקרה הטוב. גישות מודרניות אינן רואות במסוכנות תכונה פנימית של האדם בלבד אלא רואות במסוכנות את המצב הכולל בו נמצא האדם בזמן מסוים. הגישה הקלינית המובנית, המקובלת היום בין הקלינאים והחוקרים, מדגישה לכן התייחסות למצבים העתידיים העלולים להגדיל את המסוכנות הנובעת מהנבדק או להקטינה. גישה זו נשענת על ניתוח של תרחישים שונים ובניית מערך אשר ימנע תרחישים המגדילים את המסוכנות. יש לזכור כי בעצם הטלת הגבלות ופיקוח על אדם יש פגיעה בזכויות הפרט שלו וממילא נוצר קונפליקט בין זכויות אלה לזכות הציבור והקרבנות העתידיים (האפשריים) לביטחון אישי. הניסיון הקליני בעולם ) Hart 2006) וכן נסיוננו בארץ מלמד כי ניתוח המצב האישי, המשפחתי והכלכלי של כל נבדק, מביא למציאת מגוון אפשרויות שיקום מותאמים לנבדק. בכלל זה יש לבדוק התאמה של: מגורים מוגנים והוסטלים מסוגים שונים; טיפול תרופתי ושיחתי ממגוון סוגים; אפשרויות שונות למעקב ופיקוח; אפשרויות למסגרת תעסוקתית רגילה או מוגנת; וטיפול בהתמכרויות. אפשרויות אלה מסייעות למעריך המסוכנות למצוא את התרחישים הספציפיים בהם צפויה המסוכנות להיות נמוכה עבור כל נבדק. משימה זו דורשת מידה רבה של מקצועיות,יצירתיות ויכולת תיאום בין גורמים חברתיים רבים. עם השלמתה, נוצרות, אפשרויות חדשות המהוות סיכוי לחיים טובים יותר לפרט שפגע ומצב בו החברה יכולה לחוש ביטחון יחסי. יש להתייחס להרגשת הביטחון בפרספקטיבה רחבה של זמן כי במערכת הענישה אין כמעט מצב בו עבריין אינו משתחרר לקהילה בסופו של דבר. לעתים שחרור מדורג, מתוכנן ומפוקח נותן יותר בטחון מאשר הרחקה ואחריה שחרור לקהילה ללא פיקוח. Cohen,D. Notes on the Clinical Assessment of Dangerousness in Offender Populations, First published in Psychiatry On-Line 1997 Craig, Browne,Stringer,Beech, Sexual recidivism: A review of static, Dynamic and actuarial predictors Journal of Sexual aggression Stephen D. Hart, Ph.D. Simon Fraser U. Canada. Lectures in Israel Weiscopf consulting company, Forensic Mental health Risk Assessment Primer, Presented to the NY state conference of Mental Hygiene Directors (2000) Harris, phenix, Hanson & Thornton, Static 99 coding rules revised Epperson, Kaul, Goldman, Huot, Hesselton & Alexander, Minnesota Sex Offender Screening tool Revised, (MnSOST-R) Boer, Hart, Kropp & Webster, Manual for the Sexual Violence Risk 20, Craig, Kevin, Stringer & Beech, Sexual recidivism: A review of static, dynamic and actuarial predictors, Journal of sexual aggression, Jan Craig, Browne, Stringer, Beech Sexual recidivism: A review of static, Dynamic and actuarial predictors Journal of Sexual Aggression, 2005

8 Standards and guidelines for risk assessment, RMA, Hanson & Bussiere, Predictors of Sexual offender Recidivism: A Meta-Analysis, Department of the Solicitor General of Canada, Ottawa, Hanson, Steffy & Gauthier. Long term recidivism of child molesters, Journal of Consulting and Clinical Psychology, Hood, Shute, Feilzer & Wilcox, Sex offenders emerging from long-term imprisonment: a study of their long-term reconviction rates and of parole board members' judgements of their risk, British Journal of Criminology 43, Monahan, J. Predicting Violent Behavior: An assessment of clinical Techniques. Sage, Beverly Hills, אסף קרון, כלים להערכת מסוכנות להתנהגות אלימה כלפי האחר והתנהגות אובדנית, סקירת ספרות, ג'וינט ישראל, ינואר פרופ. פטר סילפנד, הרצאות אוניברסיטת בר-אילן, 2007.

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

Microsoft Word mesukanut-REP-HEB.docx

Microsoft Word mesukanut-REP-HEB.docx המרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות כלים להערכת מסוכנות להתנהגות אלימה כלפי האחר והתנהגות אובדנית סקירת ספרות אסף קרון הסקירה נערכה בהזמנת המחלקה לפסיכיאטריה משפטית, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

Microsoft Word mesukanut-REP-HEB.docx

Microsoft Word mesukanut-REP-HEB.docx המרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות כלים להערכת מסוכנות להתנהגות אלימה כלפי האחר והתנהגות אובדנית סקירת ספרות אסף קרון הסקירה נערכה בהזמנת המחלקה לפסיכיאטריה משפטית, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית יד אב, תשעו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, 2016 252992816 לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה בשדה השינויים והתמורות שחלו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

ניהול סיכונים: עקרונות והפעלה

ניהול סיכונים: עקרונות והפעלה ניהול סיכונים: עקרונות והפעלה מאת: ד"ר מיכאל מהרי"ק 1. הצגה תמציתית של הגישה 1 "חשיבה שיטתית בבטיחות" היא גישה של ניהול הבטיחות באמצעות בקרה שיטתית על הסיכונים הכרוכים בפיתוח ובהפעלה של מערכות ותהליכים.

קרא עוד

הרשות לשיקום האסיר סיכום שנת עבודה 2015

הרשות לשיקום האסיר סיכום שנת עבודה 2015 הרשות לשיקום האסיר סיכום שנת עבודה 5 כתיבה ועריכה: ד"ר רותם אפודי ראש מחלקת מחקר, פיתוח והדרכה עו"ד אלעד דהן ע' מנכ"ל עיצוב גרפי והפקה: סטודיו סקורפיו 88 הכותבים והעורכים מבקשים להודות לכל אלו אשר סייעו

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ב( 1 בפני כב' השופט מרדכי לוי המאשימה: מדינת ישראל על ידי עו"ד רותם יוחנני נגד הנאשמים: 1.נאצר אבו סולב (עציר) ת,.ז. 201404365 על ידי עו"ד דמיטרי ורניצקי 2.ואליד אבו סולב (עציר) ת,.ז. 308038843 על ידי

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הרצאה - אי התאמה אישיותית (002) [לקריאה בלבד]

Microsoft PowerPoint המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הרצאה - אי התאמה אישיותית (002) [לקריאה בלבד] אי התאמה אישיותית המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מהות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) הנו הרופא המוסמך לנושאים תעבורתיים המכון עוסק בתחומי רפואה ופסיכולוגיה תעבורתית. בתחומים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

החוג לקרימינולוגיה שנה"ל תשע"א

החוג לקרימינולוגיה שנהל תשעא החוג לקרימינולוגיה שנה"ל תשע"א ה- ה- החוג לקרימינולוגיה ראש החוג פרופ' לנדאו שמחה יועץ לענייני סטודנטים ד"ר עין-טל עירית חברי הסגל האקדמי * פרופ' מן המניין מרצה מדריך ד"ר עמית הוראה פרופ' לבנשטיין אריאלה,

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי דגשים לכתיבת דו"ח אבחון פסיכולוגי ד"ר יונתן הנדלזלץ מזל טוב, הסתיים תהליך ניתוח החומר הגולמי של המבחנים. לאחר שהעלנו את כל ההיפותזות, גיבשנו עמדה ודעה על אישיותו של האדם שעומד לפנינו, הגיעה השעה להעלות

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס המושג "קורבן" ומשמעותו בעצוב מדיניות שרותי רווחה - 3906 תאריך עדכון אחרון 05-03-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דפוסים ומגמות בפשיעה בישראל - 61205 תאריך עדכון אחרון 20-03-2018 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:קרימינולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

Microsoft Word - SheelonDimuyAtzmi-TSCS.doc

Microsoft Word - SheelonDimuyAtzmi-TSCS.doc (Tennessee Self Concept Scale Second Edition) TSCSІІ שם הכלי: שאלון דימוי עצמי פותח במקור בשנת:, 1965 על ידי: Fitts גרסא שנייה: Warner, 1996 Fitts & תורגם לעברית בשנת:, 1971 על ידי: פרנקל (1971) מטרת הכלי

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc תורת האילוצים - ניהול לפי אילוצים תורת האילוצים היא גישה ניהולית כללית הישימה לכל ארגון. לגישה שלשה עקרונות מרכזיים: לארגון יש מטרה מוגדרת ומוסכמת הארגון השלם הוא יותר מסך חלקיו יכולתו של הארגון השלם להשיג

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

בגידת אחד מבני הזוג עשויה להיות מכה כואבת לשני בני הזוג

בגידת אחד מבני הזוג עשויה להיות מכה כואבת לשני בני הזוג 1 יעוץ זוגי במשבר בגידה בנישואין ד"ר שרה ברסלרמן- יעוץ פרטני, זוגי ומשפחתי ברקע של חלק גדול ממשברי הזוגיות המגיעים לייעוץ זוגי, נמצא גילוי בגידה של אחד מבני הזוג. גילוייה של בגידה הינו זעזוע רציני לבן

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד