האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי החברה בית הספר למדיניות ציבורית שותפויות ציבוריות פרטיות )PPP( בשלטון המקומי בישראל, לאן? עבודת גמר לתואר מו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי החברה בית הספר למדיניות ציבורית שותפויות ציבוריות פרטיות )PPP( בשלטון המקומי בישראל, לאן? עבודת גמר לתואר מו"

תמליל

1 האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי החברה בית הספר למדיניות ציבורית שותפויות ציבוריות פרטיות )PPP( בשלטון המקומי בישראל, לאן? עבודת גמר לתואר מוסמך במדיניות ציבור ותכנון ערים בהנחיית פרופ' ערן רזין מגישה: אלרון אסנת ת.ז דצמבר 8102, כסלו תשע"ט

2 תודות עבודת מחקר זו הינה חלק ממחקר שהוזמן על ידי מפעל הפיס ונעשה על ידי פרופ' ערן רזין, גב' אנה חזן ואנוכי. כאדריכלית פעילה במגזר הציבורי, לא פעם נחשפתי לקשיים העומדים מאחורי מימוש תכניות ופיתוח שירותים ברשויות מקומיות. בחינת שותפויות של המגזר הפרטי עם רשויות המקומיות היוותה עבורי הזדמנות להיחשף אל מכלול השיקולים העומדים בפני מקבלי ההחלטות והמורכבות העולה מהם. תודות למפעל הפיס, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות על תמיכתם במחקר. תודה למרואיינים אשר תרמו מזמנם וחלקו איתנו את הידע הרב. תודה מיוחדת לפרופ' ערן רזין וגב' אנה חזן אשר אימצו אותי בצורה מלאה למחקר, חשפו בפניי את מורכבות המגזר המוניציפלי והאירו לי את הדרך. תודה על האתגר, ההכוונה והדרך בה הלכנו יד ביד. תודה למשפחתי היקרה שבלעדיה לא הייתי עומדת באתגר. בן זוגי דניאל, אשר האמין בי לכל אורך הדרך, היה נוכח בכל צעד בדרך ותמיד עמד איתן בכל קושי. הוריי שתמכו ועזרו. והחשובים מכל, תודה לילדיי האהובים, שקד, גיא ושי אשר בזכותם החיים המשיכו כהרגלם. אני מקדישה את המאמץ של השנים האחרונות לכם אהוביי, מאחלת שזה יהווה עבורכם סימן לכוח רצון ואמונה בדרך. שתדעו ללכת אחרי החלומות שלכם בכל רגע ורגע ולא לוותר גם כשהדרך קשה. 2

3 תוכן העניינים תקציר מבוא רקע תאורטי שותפויות מוניציפליות-פרטיות מהן? תולדות השותפויות בין המגזר הפרטי לציבורי סוגי שותפויות ציבוריות-פרטיות שותפויות ציבוריות-פרטיות במגזר המוניציפלי שותפויות ציבוריות-פרטיות בישראל רה-מוניציפליזציה: מגמת צמצום התקשרויות PPP במגזר הציבורי שאלות והשערות המחקר שאלות המחקר השערות המחקר מתודולוגיה אוכלוסיית המחקר מהלך המחקר ניתוח הראיונות מגבלות המחקר ממצאים הניסיון הנפרש ברמה הלאומית פרויקטים בשיתוף מגזר פרטי ברשויות המקומיות עידן ההתפכחות יתרונות חסרונות מתי כן ומתי לא אופי הרשות הצלחה או כישלון? תחומים שכיחים לקידום בשותפות המגזר הפרטי מקומה של הרגולציה בשותפויות ציבוריות-פרטיות דיון ומסקנות המצב קיים המלצות מדיניות להמשך רשימת מקורות נספחים נספח 5: רשימת מרואיינים )אפריל פברואר 0258( נספח 0: רשימת פרויקטים שהוגשו לאישור משרד הפנים החל מ

4 תקציר שותפויות בין המגזר המוניציפלי לפרטי מתייחסות באופן ישיר לחברות משותפות לרשות המקומית ולמגזר הפרטי. השותפויות עשויות לבוא לידי ביטוי במינוף קרקעות שבבעלות הרשות המקומית והקצאתן לטובת יוזמה פרטית שיש בה חשיבות לפיתוח המקומי, או שותפויות בהתקשרויות מסוג (Private Finance Initiative/ Build-Operate-Transfer( PFI /BOT אשר רווחות יותר כיום שבהן הגורם הפרטי מקים על חשבונו את המתקן והוא אחראי על הפעלתו ואחזקתו למשך תקופת זיכיון הקבועה בחוזה, שבסיומה עליו להעביר את המתקן לידי הרשות המקומית. להתקשרויות כאלה חשיבות גדולה בפיתוח מקומי ומתן שרות מיטבי לציבור, והן בעלות מספר יתרונות משמעותיים עבור הרשות המקומית: ניהולי: למגזר הפרטי יש יכולת ניהול ותכלול טובה יותר מהמגזר הציבורי גם ברמת התכנון ההקמה וגם ברמת תפעול. הקמה ותפעול על ידי גורם אחד מהווים תמריץ לבנייה ברמת איכות גבוהה ואיכותית. מקצועי: הידע, המקצועיות והיכולת הניהולית במגזר הפרטי גבוהים על פי רוב מזו הקיימת במגזר הציבורי, בייחוד כאשר מדובר בפרויקטים מיוחדים הדורשים מומחיות ספציפית, כגון טיוב וטיהור מים, מה שתורם ליעילות ולתחרות ולהצלחת הפרויקט. מימוני: השימוש במימון פרטי מאפשר לרשות המקומית לספק שירות ציבורי שפעמים רבות אין לה יכולת מימונית לספק ומבלי להכביד על הקופה הציבורית. המגזר הפרטי נחשב גם כבעל מוטיבציה ויכולת לעמוד ביעדים כלכליים אשר המגזר הציבורי פעמים רבות נכשל בהן. מנגד, בייחוד לאחר המשבר הכלכלי של 0228 עלתה המודעות לחסרונות בהתקשרויות מסוג :PPP סיכון גבוה: חלוקת הסיכונים בין המגזר הפרטי לציבורי מהווה "רשת בטחון". לאחר המשבר הכלכלי של 0228 פרויקטים רבים נכשלו והעול הכלכלי הוטל בסופו של דבר על המגזר הציבורי, כך שהעיקרון של חלוקת הסיכונים לא עמד במבחן המציאות. היעדר גמישות: ההתקשרות עם המגזר הפרטי במתווה הקיים הינה חסרת גמישות. בעסקה הרשות מוסרת את הנכס לידיים פרטיות לתקופה קצובה, ולכן מרגע חתימת חוזה ההתקשרות, הרשות המקומית מוגבלת במעורבותה וביכולתה לעדכן את החוזה והתאימו לצרכים המשתנים. עלויות: עלויות ההתקשרות עם מגזר פרטי הינן גבוהות. הרווח היזמי, הבירוקרטיה עד לאישור ההתקשרות ומרכיבי הסיכון מייקרים את עלויות העסקה. חלק מעלויות אלה נושאת הרשות עוד בטרם אושר הפרויקט. אם הריבית במשק גבוהה, עלויות אלה מתקזזות בחלקן עם הצורך לקחת הלוואות למימון הפרויקט. אולם בשוק של ריביות נמוכות, עלויות עסקה גבוהות עשויות לגרום לחוסר כדאיות בהתקשרות עם המגזר הפרטי. למרות זאת, שותפויות ציבוריות-פרטיות נותרו כלים חשובים בארגז הכלים המאפשרים ביצוע של פרויקטים בעלי חשיבות לאומית. כביש 1, הרכבת הקלה בירושלים, מנהרות הכרמל, הנתיב המהיר, המכללה לשוטרים, עיר הבה"דים כל אלו קודמו על ידי השלטון המרכזי במסגרת של התקשרויות שיתופיות מסוג.BOT 4

5 בפיתוח מקומי קודמו מאז אמצע שנות התשעים מתקני טיוב מים מבארות, מט"שים, חניונים, מגורי סטודנטים ופרויקטים נוספים שעליהם נעמוד בהמשך. במחקר נערך מעקב אחר יישום פרויקטים שזוהו במחקר גישוש ככאלו שנעשה ניסיון לקדמם באמצעות המגזר הפרטי )2013 Hazan,,)Razin & והמעקב העלה כי רבים מהפרויקטים לא הגיעו לכדי מימוש באמצעות המגזר הפרטי. רובם קודמו במימון ציבורי, חלקם ירדו מסדר היום ורק שניים הושלמו באמצעות התקשרויות עם המגזר הפרטי. אם כך, נשאלת השאלה מדוע? המחקר הנוכחי בוחן האם הדבר נובע מהביקורתיות כלפי הפרטת שירותים ציבוריים והיעדר חלוקת הסיכונים בעת משבר, או שמא שערי הריבית הנמוכים הביאו לנסיגה בצורך לשימוש במגזר הפרטי ככלי מימוני? מטרה נוספת של המחקר היא לעמוד על מאפייני השימוש בשותפויות פרטיות- ציבוריות מסוג PPP ברשויות מקומיות, תוך למידה מהניסיון שנצבר מאז אמצע שנות התשעים. במחקר נבחנים התחומים שבהם מקודמות השותפויות, מאפייניהן, והשיקולים להעדפתן על פני פרויקטים במימון ציבורי. המחקר אף מצביע על מגבלות ה- PPP ועל הפוטנציאל הגלום בו ברשויות מקומיות מטיפוסים שונים בישראל ועבור פרויקטים מסוגים שונים. במחקר נשאל אם קיימת נסיגה ברשויות מקומיות מהתקשרויות עם מגזר פרטי, ואם כן האם היא תוצר של נסיבות אידאולוגיות, או נסיבתית ונובעת מתנאי שוק משתנים? שאלת המחקר היא, כיצד ניתן לאפיין את ההתקשרויות עם המגזר הפרטי ברשויות מקומיות בישראל? באילו תחומים ניתן לעשות זאת, באילו רשויות מקומיות, ועד כמה כלי זה שכיח בפיתוח המגזר המוניציפלי? שאלות המשנה הן: עד כמה המניע המימוני הינו דומיננטי בהתקשרויות מסוג?BOT האם התקשרויות מסוג PPP מתאימות לתחומים מסוימים יותר מאחרים, ומדוע? האם וכיצד ניתן לאפיין רשויות מקומיות אשר עושות יותר שימוש בהתקשרויות מסוג?PPP האם קיימת נסיגה מהתקשרויות PPP )רה-מוניפליזציה( ואם קיימת מה המוטיבציה לה? המחקר מבוסס על כ- 42 ראיונות פתוחים שנערכו בין אפריל 0251 ליולי 0258 עם נושאי תפקידים בכירים בכ- 58 רשויות מקומיות, אשר נמצאו כבעלות ניסיון בקידום )או בניסיון לקדם( פרויקטים באמצעות שותפויות עם המגזר הפרטי לרבות מנהלי אגף הנכסים, גזברי רשות, ומנכ"לי הרשות או החברה הכלכלית. כמו כן רואיינו נושאי משרה רלוונטיים במשרדי ממשלה ובחברות ממשלתיות, עורכי דין ויועצים לרשויות מקומיות בהתקשרויות חוזיות, בעלי מקצוע מהמגזר הפרטי ועוד. בחירת הרשויות נעשתה על סמך פרויקטים בעלי רלוונטיות אשר מקודמים או קודמו בעבר, בדגש על המשך מעקב והפקת לקחים מפרויקטים פוטנציאליים שזוהו בשנת ) Hazan,.)Razin & בנוסף לראיונות נסקרו גם מסמכים רלוונטיים. ממצאי המחקר הינם איכותיים ולא כוללים תוצאות כמותיות מדויקות. אחד הממצאים הוא שלא ניתן להשיג מידע כמותי מדויק בנושא, לא מטעם הגורם המאשר התקשרויות אלה במשרד הפנים ולא מטעם רשויות המקומיות הרלוונטיות. הדגש בראיונות ואיסוף המידע הושם על השאלות הבאות: מדיניות הרשות והניסיון שלה בקידום פיתוח מוניציפלי בשיתוף המגזר הפרטי לרבות מינוף קרקעות בבעלות עירונית, קידום פרויקטי BOT וחברות משותפות. 5

6 המניעים של הרשות המקומית או המגזר הפרטי, לבחינת שותפות מוניציפלית- פרטית. מניעים, כשלים וקשיים. תחומים רלוונטיים להתקשרויות מוניציפליות- פרטיות. קשר בין המעמד הסוציו-אקונומי של הרשות למוטיבציה שלה לקידום שותפויות עם המגזר הפרטי. לקחים ומסקנות ביחס לניסיון הקיים ובהסתכל לעתיד. ממצאי המחקר המחקר מראה כי התקשרויות מסוג BOT של הרשויות המקומיות בישראל נמצאות בנסיגה מסוימת. הסיבה אינה בהכרח אידיאולוגית או היעדר אמון בשיטה, אלא התפכחות באשר למורכבותה ולעלויות העסקה הכרוכות בה, לאפשרות חלוקת הסיכונים בעת משבר ולהיעדר גמישות. כמו כן ישנו מרכיב נסיבתי של ירידה במניע המימוני בשוק של ריבית אפסית לאורך זמן. בשוק שכזה, המניע המימוני אינו מהווה מרכיב דומיננטי בהחלטה על התקשרויות עם גורם פרטי, והמניע המרכזי הוא מקצועיות המגזר הפרטי באספקת השירות בהשוואה לזו של המגזר הציבורי. פרויקטים בעלי מורכבות גבוהה, שמחד גיסא דורשים התמקצעות ומאידך גיסא בעלי מרכיב עסקי חזק, הינם בעלי פוטנציאל גבוה למימוש בשיתוף המגזר הפרטי. פעמים רבות נדרש עדכון של תנאי החוזה ואופי הפרויקט על מנת שיימצא בעל אטרקטיביות עסקית גבוהה ליזם הפרטי. בולט היעדר הקידום של פרויקטים חברתיים בשותפות עם המגזר הפרטי, למרות הניסיון שנעשה לכך בעשור הקודם. כמו כן, עולה אכזבה מתפקוד המגזר הפרטי בהפעלת מתקני טיהור השפכים, שבהם נמצא כי החוזים שנחתמו והמכרזים נעשו באופן לא מקצועי דיו, שלא אפשר רווח יזמי מספק ושלא דאג לאיכות השירות לאורך זמן בהתאמה לדרישות ולרגולציה המשתנים. רשויות מקומיות בעלות חוסן כלכלי ובמעמד סוציו-אקונומי בינוני נמצאו כמקדמות באופן שכיח יותר התקשרויות עם המגזר הפרטי לצורך פיתוח מקומי ויזמות למינוף קרקעות בבעלות הרשות המקומית. רשויות אלה, בניגוד לרשויות חלשות, נוטות יותר לתפיסה יזמית שמאפשרת להן לנצל את האטרקטיביות והפוטנציאל העסקי הרלוונטי עבור המגזר הפרטי. כמו כן הן רואות בשותפות עם המגזר הפרטי כלי והזדמנות לפיתוח תוך שיתוף המגזר העסקי והעלאת רמת השירות לתושב, במקביל לניצול קופת הרשות באופן מיטבי. לעומתן, בקרב רשויות בעלות חוסן כלכלי גבוה המוטיבציה המימונית פחותה, והן רואות בתלות ובהיעדר גמישות שבהתקשרויות מסוג זה חסרון מהותי. לכן הן נוטות לקדם פחות התקשרויות עם המגזר הפרטי. ברשויות החזקות אנו רואים באופן בולט את תהליך הרה-מוניציפליזציה, בייחוד בכל הקשור לתאגידי מים ומט"שים. עם זאת נמצא כי הנסיגה בפופולריות של התקשרויות מסוג PPP אינה נובעת מבסיס אידיאולוגי אלא בעיקר מהתפכחות לגבי חסרונות ההתקשרות עם המגזר הפרטי, בייחוד בשוק של ריבית נמוכה שבו המרכיב המימוני מאבד רלוונטיות. לסיכום, נמצא כי בשנות התשעים המוטיבציה להתקשרות של הרשות המקומית עם המגזר הפרטי נבעה בעיקר מתוך צורך ומוטיבציה מימונית. לעומת זאת, בשנים האחרונות חלה התפכחות לגבי התקשרויות אלה בשל סביבת ריבית נמוכה לאורך זמן ועלויות הסיכון, ולכן 6

7 התקשרויות נעשות בצורה יותר מושכלת ובעיקר על בסיס מקצועי-עסקי כך שהמרכיב הדומיננטי יותר הוא הפוטנציאל לפיתוח תוך הגדלת יעילות ביצוע, ניהול, איכות ומקצועיות. 7

8 0. מבוא מחקרים רבים עוסקים בהתקשרויות בין מגזר פרטי וציבורי ( Private PPP Public )Partnership בקנה מידה לאומי, שבו מעורב השלטון המרכזי. פרויקטים שכאלו, ברובם פרויקטים לאומיים ותשתיתיים כדוגמת כביש 1, הנתיב המהיר, מנהרות הכרמל, עיר הבה"דים, המכללה לשוטרים ועוד, הם בעלי השפעה גדולה על המשק, על תקציב המדינה ועל הצמיחה הכלכלית. מאמצע שנות התשעים אנו עדים לשיתופי פעולה עם המגזר הפרטי גם ברשויות מקומיות. היתרונות המשמעותיים בביצוע פרויקטים כגון אלו בשיתוף המגזר הפרטי הם השתת הביצוע על גורם מקצועי בעל מיומנות רלוונטית, יעילות כלכלית, יכולת ניהולית וההקלה על תקציב הרשות. שותפויות אלו נעשו ברמה המוניציפלית מאז תחילת שנות האלפיים בעיקר במבנה BOT,)Build-Operate-Transfer( שבהן הגורם הפרטי מקים על חשבונו את המתקן, מפעיל אותו כבעל זיכיון לתקופה הקבועה בחוזה וגובה תשלומים שוטפים מהמשתמשים, ובתום תקופת הזיכיון מעביר את המתקן חזרה לבעלות הרשות המקומית. שותפויות מוניציפליות פרטיות מתקיימות גם כדי למנף פרויקטים נדל"ניים, שבהם הרשות משקיעה את חלקה בהקצאת הקרקע העירונית וממנפת פרויקטים מסחריים בהקמת שותפויות של חברות פרטיות וחברות עירוניות. למרות שהשותפויות הציבוריות-פרטיות הן כלי בעל חשיבות קריטית לפיתוח המקומי במגזר המוניציפלי, קיים מחקר מועט אשר בוחן את יעילותן וכדאיותן בפיתוח מקומי. המחקר הנוכחי מבקש לבחון האם קיימת מגמה של נסיגה בשימוש בשותפויות בין המגזר המוניציפלי לפרטי לצורך פיתוח ומינוף מקומי, ואם כן מדוע. האם הנסיגה הינה תוצר של שינוי אידיאולוגי, אכזבה מתפקוד המגזר הפרטי, היעדר כדאיות בעסקה למגזר הפרטי? או שהיא נובעת בעיקר משינוי בנסיבות כלכליות בשוק של ריבית אפסית לאורך זמן, הגורם לירידה בצורך המימוני של ההתקשרות? האם הנסיגה הינה כוללת, או תלויה במאפייני הרשות? כמו כן, מהם המאפיינים והחסמים העומדים בפני קידום שותפויות מוניציפליות-פרטיות, ומה המאפיינים של רשויות המקדמות שותפויות מסוג זה? באילו תחומים ניתן ונכון לקדם פרויקטים מוניציפליים בשיתוף מגזר פרטי? המחקר בוחן את השאלות הללו דרך הניסיון שנצבר מאז תחילת שנות האלפיים בשותפויות ציבוריות-פרטיות שמערבות רשויות מקומיות, כולל בחינת תחומי השותפויות, מאפייניהן, התפתחותן לאורך השנים, והשיקולים להעדפתן על פני פרויקטים ציבוריים או פרטיים לחלוטין. המחקר מבקש להצביע על מגבלות ה- PPP מחד גיסא, ועל הפוטנציאל הגלום בהן מאידך גיסא עבור רשויות מקומיות מטיפוסים שונים בישראל ועבור פרויקטים מסוגים שונים, במטרה להצביע על התנאים שיאפשרו שותפויות מוצלחות. סקירת הרקע המחקרי תעסוק בהצגת שותפויות מוניציפליות-פרטיות מסוגים שונים, לרבות,BOT יזמויות על קרקעות ציבוריות וחברות משותפות, לרבות מחקרים ביחס ליתרונות, חסרונות ומאפיינים. תהליכי רה-מוניציפליזציה בעולם בכלל ובארץ בפרט. שאלת המחקר תעסוק בתהליך הרה-מוניציפליזציה האם היא מתקיימת בשלטון המקומי, ומה מאפייניה תוך ניתוח ממצאים כפי שבאו לידי ביטוי במגוון ראיונות שנעשו לצורך המחקר. 8

9 מן הראיונות ניתן ללמוד כי קידום פרויקטים תוך התקשרות מגזר מוניציפלי-פרטי נמצא אטרקטיבי פחות מבעבר. נמצא קשר בין רשויות בעלות חוסן כלכלי בינוני ואטרקטיביות של הרשות המקומית לבין הנטייה לקדם פרויקטים בשותפות המגזר הפרטי. כמו כן, נמצא כי התחומים שבהם יש קידום של פרויקטים עם המגזר הפרטי הם בעלי רווחיות עסקית, ולא פרויקטים חברתיים. בגזרת החסמים נמצא כי הרגולציה הקשיחה מהווה גם היא חסם ביצירת התקשרויות עם המגזר הפרטי בשל היעדר יכולת רגולטיבית לקידום חברות משותפות מחד גיסא, ודרישה לתנאי סף מכבידים מאוד על התקשרויות מסוג BOT ועסקאות קומבינציה מאידך גיסא. המחקר מציג את המצב הנוכחי והניסיון בתחום, ובסופו נותן המלצות למדיניות על מנת להפוך את השותפויות המוניציפליות-פרטיות לכלי רלוונטי יותר עבור רשויות מקומיות. 9

10 8. רקע תאורטי 0.5. שותפויות מוניציפליות-פרטיות מהן? שותפויות ציבוריות-פרטיות partnerships( )PPP Public private הינו שם כולל למגוון התקשרויות חוזיות בין המגזר הציבורי לפרטי. התקשרויות אלה נועדו לנצל משאבים פרטיים ו/או להשתמש ביכולות המקצועיות של המגזר הפרטי עבור פיתוח ציבורי. השימוש המקובל במושג השתנה כמה פעמים בעשרות השנים האחרונות. שורשי המושג שותפויות ציבוריות-פרטיות הוא בארצות הברית בשנות ה- 12 וה- 12. בתחילה כלל המושג בעיקר מימון ציבורי-פרטי משותף של תכניות חינוך, תשתיות ומיזמים של התחדשות עירונית renewal(.)yescombe, 2007; Foster and Berger, 1982; Davis, 1986( )urban בשנות השמונים של המאה העשרים התייחס המושג לשילוב כוחות של שני המגזרים לקידום הפיתוח המקומי, באחד משני אופנים: )5( יוזמות משותפות ventures( )joint לקידום יעדים משותפים למגזר הציבורי והפרטי, כמו טיפוח עסקים הקטנים ועזרה בקידום יוזמות של המגזר השלישי. )0( מינוף פרויקטים נדלנ"יים )leveraging( תוך השקעה של רשות מקומית או גורם ציבורי אחר בתכנון ובפיתוח תשתיות כדי למנף השקעה פרטית בעלת תרומה לפיתוח המקומי )מרינה, מוזיאון, קניון וכו'( 2008( Devas, PPP.)Law, 1988; Harding, 1990; Bovaird, 2004; מסוג יזמויות משותפות עשוי לכלול סובסידיה ציבורית, אבל לעיתים מהווה עסקת קומבינציה שממנה מרוויחים שני הצדדים, והגורם הציבורי מביא לעסקה את הקרקע. לעיתים הדבר דומה למטלות יזם, שבהן היזם הפרטי משקיע בפיתוח ציבורי בתמורה לקבלת זכויות בנייה או אישורי תכנון 2009( al., ;Ratcliffe et צוברי ואלתרמן, ;0228 לוין-שנור,.)0254 מאז שנות התשעים המושג PPP מתייחס באופן בסיסי לחברות משותפות למגזר הציבורי ולגורם פרטי. חברות מסוג זה הוקמו בתחילת שנות התשעים במטרה לקדם פרויקטים בעלי חשיבות עירונית בעזרת יזם פרטי, תוך שמירה על האינטרס הציבורי ומינוף נכסים או קרקעות ציבוריות. באופן זה הוקמו חברות משותפות כגון חברת "גב- םי " וחברת "פארק תעשיות משגב", אשר הינן בבעלות משותפת של החברה הכלכלית ו/או הרשות המקומית והיזם הפרטי. חברות אלו יזמו והקימו אזורי תעשיה שעליהם אפרט בהמשך. כיום התקשרויות עם המגזר הפרטי כוללות באופן רחב יותר גם מימון, תכנון, בנייה, תפעול ואחזקת תשתיות ציבוריות. התקשרויות מעין אלה הן למעשה מצב ביניים בין מיקור חוץ לבין הפרטה מלאה )2008.)Porter, הלגיטימציה לשותפויות ציבוריות-פרטיות מסוג זה היא האמונה ביכולות פיתוח וניהול עדיפות של המגזר הפרטי, ושאיפה ליצור סביבה תחרותית לאספקת שירותים ציבוריים שבה המגזר הציבורי "מנווט" אך לא בהכרח "חותר", בהתאם לעקרונות המינהל הציבורי החדש NPM(.)Lane, 2005( )New Public Management 10

11 0.0. תולדות השותפויות בין המגזר הפרטי לציבורי בפרק זה אתחיל בהצגת ההיסטוריה של מעורבות המגזר הפרטי במגזר הציבורי, אשר עברה גלגולים רבים עד ימינו. במזרח הקדום המדינה החזיקה בבעלות על אמצעי הייצור, והבעלות הפרטית התקיימה בעיקר בתחום המסחר והכספים. מנגד, ביוון העתיקה המדינה החזיקה בבעלות על הקרקע ומשאבי הטבע בלבד, ואמצעי הייצור הוחזקו בידי חברות פרטיות. בתקופה הרומית חברות פרטיות היוו למעשה מונופול הנשלט בידי הממשלה )1999.)Sobel, כתוצאה מהמהפכה התעשייתית המגזר הפרטי קיבל לידיו את השליטה בראש ובראשונה על אמצעי הייצור, אך גם על שירותים ציבוריים רבים, עם מידה משתנה של מעורבות המדינות. כך לדוגמה, המעורבות הממלכתית בארצות הברית הייתה פחותה מאשר במדינות מערב אירופה ( Rondinelli Lacano, 1996 &(. עם המשברים הכלכליים העולמיים של תחילת שנות העשרים במאה העשרים, ולאחר מכן בפרוץ מלחמת העולם השנייה, חזר השיח הציבורי על הצורך במעורבות ממשלתית בתחומים מסוימים ובמידה מסוימת. בתקופה זו קמו חברות ציבוריות-ממשלתיות רבות, מהלך אשר לימים יסמל את נקודת המפנה שתבשר את ראשית ההפרטה. בשנת 5323 החלה ממשלת תאצ'ר בבריטניה במכירת מניות בחברות ממשלתיות. עד אמצע שנות התשעים של המאה העשרים ביטלה בריטניה את חלקה של המדינה בחברות הממשלתיות כמעט לגמרי ולמעשה ביצעה הפרטה מלאה שלהן, עבור כמה מטרות משמעותיות: הגדלת תקציב המדינה, הגברת יעילות המשק, צמצום מעורבות הממשלה בכלכלה והגברת כוחות השוק והתחרות ( & Shleifer.)Vishny, 1994; Shleifer, 1998 הצלחת המדיניות הובילה מדינות נוספות למכירת חלקן בחברות הממשלתיות. צרפת, לדוגמה, הפריטה עשרים ושתיים חברות ממשלתיות בין השנים ההפרטה התפשטה בסופו של דבר לכלל מדינות העולם: תחילה לאירופה איטליה, גרמניה וספרד, ובסוף שנות התשעים, עם התפרקות ברית המועצות, גם למזרח אירופה. באמריקה היא התפשטה לדרום היבשת למדינות כמו צ'ילה, מקסיקו וברזיל; באסיה היא הגיעה לסין והודו, ואפילו באפריקה ניכרה התופעה, למשל בניגריה. מכירת החברות הממשלתיות לגופים פרטיים הביאה לפריחה כלכלית, כיוון שההכנסות מהמכירות צמצמו משמעותית את החובות הממשלתיים ומנגד העלו את ההכנסות ממסים. הדבר הביא לגידול בתוצר הלאומי, כך למשל במדינות המערב הוא גדל ב- 54% בממוצע בתקופה זו. מהלכי ההפרטה ייעלו את החברות שהופרטו והגדילו את רווחיהן 1998( Henry,.)Megginson & Netter 2001; Justin & Zhou, 1998; בנקודה זו נזרעו זרעי ההפרטה לא רק ברמה הממשלתית- מדינית, והשנים הבאות התאפיינו באימוץ מדיניות זו גם ברמה המוניציפלית. רשויות מקומיות הינן גורם מרכזי ומשמעותי באספקת שירותים לתושביהן ובפיתוח מקומי. התושב רואה ברשות המקומית כגורם האחראי לאספקת שירותים ואיכות חיים עבורו. כמו כן, בעת האחרונה השלטון המרכזי מעביר יותר תחומי אחריות אל השלטון המקומי, כגון חינוך, פיתוח, תכנון ועוד. אך למרות הרחבת הסמכויות והאחריות המוטלת על הרשות המקומית, התקצוב המקומי אינו גדל בהתאמה ורשויות רבות מתקשות לעמוד בנטל הכלכלי המוטל עליהן )חסון וחזן, 5332; אפלבאום וחזן, 0221; 2013 al.,.)germa et תקציבי הרשות המקומית בישראל מגיעים משני מקורות מרכזיים: הראשון הוא מקורות עצמיים כגון מיסים, היטלים, 11

12 אגרות וקנסות; והשני הוא מקורות ממשלתיים שונים. שני המקורות אינם מכסים את ההוצאות השוטפות של הרשויות, ולא מעט רשויות נדרשות למענקי איזון אשר נועדו לצמצום הפער בין רשויות חזקות וחלשות מבחינה כלכלית )רזין 5338; רזין וחזן 0221; שחור 0221(. למרות כל זאת, רבות הרשויות אשר לא מצליחות לשמור על איזון תקציבי, ועל מנת לעמוד ברמת השירותים הן נדרשות למצוא פתרונות מימון חלופיים. בסל הכלים הללו נוכל למצוא איחוד של אספקת שירותים מסוימים בין רשויות קטנות, כולל הסכמים לשיתוף פעולה ( Steiner, 2003( והעברת סמכויות, או הפרטה של שירותים כך שיסופקו על ידי השוק הפרטי. כך למשל קודמו בארצות הברית בשנות החמישים והשישים פרויקטים של חינוך, תשתיות והתחדשות עירונית במימון ציבורי- פרטי משותף ( Davis, Yescombe, 2007; Foster & Berger, 1982; 1986(, ובשנות השמונים התרחבו השותפויות עם המגזר הפרטי גם לפיתוח תשתיות וסבסוד יוזמות מקומיות בעלות חשיבות עירונית )2008 Devas,.)Bovaird, ;2004 בעשורים האחרונים, גם פרויקטים של ההתחדשות עירונית מקודמים במדינות מערביות במסגרת שותפויות פרטיות- ציבוריות.(PPP( הקיצוץ בתקציבים ציבוריים וירידה ביכולת לקדם פרויקטים גדולים בניהול ציבורי הביא לעלייה בשילוב המגזר הפרטי ברמה המוניציפלית ומאפשר לייעל את שיקום הערים ולתת מענה ברמה גבוהה לתושבים )2010 Goetz,.)Watt ;2009 מאז שנות התשעים המאוחרות משנה המושג PPP בישראל את מהותו,לכיוון של מימון, בנייה, תפעול ותחזוקת תשתיות ציבוריות באמצעות התקשרויות Build-Operate-( BOT,PFI (Private Finance Initiative/ Transfer ודומיהן, שהן מעין מצב ביניים בין התקשרויות מסורתיות עם ספקים או קבלני משנה outsourcing( )conventional procurement / לבין הפרטה מלאה )2008.)Porter, מודל זה של PPP רווח כבר מאות שנים, לדוגמה בזיכיונות )concessions( שהוענקו לפיתוח תשתיות בצרפת מאז המאה השבע-עשרה ובשימוש בהון פרטי למימון תשתיות ציבוריות דוגמת שיפוצי דרכים וגשרים באירופה במאות השמונה-עשרה והתשע- עשרה 2004( al.,.)mccarthy & Tiong, 1991; Ghobadian et בישראל, ממגורות דגון יכולים להיחשב כזיכיון ה- BOT הראשון שהעניקה המדינה, כבר בשנת בתת-הפרק הבא ארחיב על סוגי שותפויות PPP שונות סוגי שותפויות ציבוריות-פרטיות השותפויות הציבוריות-פרטיות מתאפיינות במגוון רחב של הסדרים אשר נבדלים זה מזה במידת הקשיחות החוזית, הרכב השותפות, תחולתה ועלויות מימון העסקה )0254.)Boussabaine, כמו כן הן נבדלות במרכיב חלוקת האחריות בין הצדדים, ומייצרות מנגנונים שונים לניהול הסיכונים של כל צד בשותפות וגם בפיתוח המוטיבציה העסקית עבור כל אחד מהם ( ;2014 Isah, Ajayi &.)Arhias, 2013 בטבלה להלן ניתן לראות את המרכיבים השונים שיש לקחת בחשבון בהתקשרויות בין המגזר הציבורי לפרטי, כך שבכל אחת ממטרות ההתקשרות: תכנון, בנייה, הפעלה ותחזוקה יש לבחור מסגרת התקשרות רצויה, כמו גם לקחת בחשבון את העלויות, טווח ההתקשרות וחלוקת הסיכונים. טבלה 0: פונקצית מטרה ביחס לסוג ההתקשרות עם המגזר הפרטי 12

13 מטרת ההתקשרות תכנון Design בנייה Build הפעלה Operate תחזוקה Maintain בעלות Own מימון ציבורי, פרטי או משותף תשלום עבור השירות/ סבסוד על הלקוח הסופי, על מזמין הפרויקט, או שילוב עם סובסידיה ציבורית טווח ההתקשרות קצר, בינוני או ארוך חלוקת הסיכונים ביחס לביקוש, ביחס לעלות או ביחס לביצוע מתוך.France PPP Units and Related institutional Framework אופי ההתקשרות והקשרים הנוצרים במסגרת ההתקשרות בין תכנון לביצוע ולתפעול ישפיעו במידה רבה על המניעים של כלל הצדדים בה, ובפרט על אלו של הגורם הפרטי. לדוגמה, קשירת תקופת הפעלה של המתקן לאורך תקופה לביצוע מניעה מוטיבציה לביצוע בסטנדרטים גבוהים אשר משפרים את יכולת התחזוקה וההפעלה לאורך זמן. כמו כן, קביעה כי התשלום בעבור השירות יסופק על ידי משתמש הקצה מגבירה את המוטיבציה למתן שירות איכותי ( Athias, 2013(. גם במובן של חלוקת הסיכונים ישנו הבדל מהותי בבחירה בין סוגי ההתקשרות: התקשרות PFI שונה במהותה מהתקשרות,BOT כי במסגרת PFI מובטח ליזם הפרטי רווח מינימלי מוסכם וקבוע בתמורה לעמידה בחוזה, ומסגרת זו לרוב פחות רלוונטית לרשויות מקומיות אשר אינן בעלות גב כלכלי ולכן אינן יכולות לעמוד במחויבות כלכלית שכזו. לעומת זאת, BOT מבוסס על גבייה של המפעיל עצמו ישירות ממקבל השירות בעבור אספקת השירותים. לעיתים, על מנת לצמצם את רמת הסיכון הנלקח על ידי המפעיל, נעשה שילוב בין גבייה מהצרכן וסובסידיה או תשלום מינימום מצד המגזר הציבורי. כך למעשה מבוצעת חלוקת סיכונים על שני המגזרים )זליכה וחלמיש, 0223(. בחירת מנגנון ההתקשרות על פי ניתוח נכון של מרכיבי העסקה מעצב במידה רבה את אופי ההתקשרויות ובעל משמעות רבה להצלחת הפרויקט )2002 Koppenjan,.)Van ham & כעת אעמוד על חלופות ההתקשרות השונות חברות משותפות התקשרויות עם המגזר הפרטי באות לידי ביטוי בראש ובראשונה ביצירת חברות משותפות. החברות המשותפות מורכבות משתי זרועות, העירונית והפרטית. היתרון המרכזי בהתקשרויות מסוג זה הוא בשילוב משאבים בין מגזר ציבורי לפרטי תוך שמירה על ייצוג האינטרסים השונים ללא ויתור על הנכס ויכולת ההשפעה. בניגוד להתקשרות מסוג,BOT בחברות משותפות הרשות המקומית לא נפרדת מהקרקע או מהמתקן. הדבר משמעותי בשירותים עירוניים שבהם ההפרדה עלולה לפגוע באינטרס הציבורי. מרבית החברות המשותפות במגזר המוניציפלי קמו בשנות התשעים ובבסיסן שותפות של רשות מקומית או חברה כלכלית ויזם פרטי, בעיקר לצורך מיזמים משותפים בתחום התעשייה. הקמתן נועדה ליזום פרויקטים בעלי חשיבות לפיתוח ומינוף עירוני, שבהם הרשות אינה מוותרת על הנכס לתקופת החוזה אלא היא שותפה מלאה בייזום ובקבלת ההחלטות, אם באופן ישיר או דרך החברה הכלכלית העירונית )על פרויקטים מסוג זה ארחיב בפרק 1.0.5(. בשל שינויים רגולטוריים וחיוב של המדינה להגביל את שותפות המגזר הפרטי עד 35%, דפוס שותפות זה הפך לבלתי רלוונטי למגזר העסקי ונמוג במשך השנים )מתוך ריאיון עם עו"ד מיכל רוזנבאום(. עם זאת, בשלטון המקומי בעולם חברות מוניציפליות-פרטיות העוסקות בתחומים מגוונים הן תופעה רווחת 2010( Fageda,.)Grossi & Reichard, 2008; Bel & בצרפת למשל, עד 13

14 שנת 0221 אסור היה להקים חברה מוניציפלית ללא שותפים פרטיים. באופן מסורתי, בתשתיות ציבוריות בצרפת המגזר הפרטי היה מעורב בזכיינות.)concessions( רק ב התיר החוק הצרפתי לראשונה לרשות המקומית להיות שותפה בחברה פרטית למטרות דיור, ובהמשך ליעדים נוספים, ורק 522 שנים לאחר מכן הותר לרשות המקומית להיות בעלים מלא על חברה, ללא שותפים מהמגזר הפרטי. כיום שותפויות בין המגזר הפרטי לעירוני באות לכדי ביטוי באופן מעט שונה בדמות ה"חברות העירוניות", שלמעשה אינן מוגדרות כציבוריות. לחברות הללו מספר יתרונות: )5( הן אינן כפופות לחוק חובת המכרזים, ולכן רשאיות לבחור כרצונן שותפים לפרויקט יזמי; )0( החברות נתונות לפחות ביקורת ורגולציה מאשר העיריות; )4( בניגוד לעירייה, החברה העירונית מצופה להיות גוף רווחי, ולכן מונעת משיקולים של יעילות ורווח, לצד שיקולי השמירה על אינטרס הציבור. החברה העירונית קמה על מנת לאפשר לרשות מקומית לזהות, ליצור ולעודד יזמות כלכלית, בתחומים שבהם הסקטור הפרטי חושש להשקיע, מסיבות של סיכון עסקי גבוה או חשש מפני עיכובים בירוקרטיים. זהו כלי חשוב עבור רשויות בעלות משאבים לקידום פרויקטים עסקיים )מתוך ריאיון עם עו"ד יצחק בורבה( מינוף קרקעות טיפוס נוסף של שותפויות מוניציפליות-פרטיות, שבלט מאוד בישראל בשנות התשעים, הוא מינוף פרויקטים נדלנ"יים באמצעות קרקעות בבעלות הרשות המקומית )חסון וחזן, 5332(. במסגרת זו, הרשות המקומית או גורם ציבורי אחר מאפשרים ייזום על ידי הקצאת מקרקעין שבבעלותם תוך קידום התכנון )"סטטוטוריקה"( ופיתוח תשתיות כדי למנף השקעה פרטית שצפויה לה תרומה לפיתוח המקומי. במסגרת התקשרויות מסוג זה קודמו פרויקטים כגון מרינה, מוזיאון, קניון וכדומה 2008( Devas,.)Law, 1988; Harding, 1990; Bovaird, 2004; גם בטיפוס זה משולבים כוחותיהם של שני המגזרים לקידום הפיתוח המקומי, כך שהמגזר הפרטי הוא שותף גם בהזדמנויות וגם בסיכונים ולא משמש רק כספק, קבלן משנה או מקבל תמריצים. שותפויות מסוג זה עשויות לכלול סובסידיה ציבורית )בראש ובראשונה קרקע כשמדובר ברשות מקומית(, אך לעיתים מהוות עסקת קומבינציה שמרוויחים ממנה שני הצדדים )צוברי ואלתרמן, 0228; לוין- שנור, 0254(. המרינה באשקלון היא דוגמה בולטת לשותפות מסוג זה: ההסכם בין החברה הכלכלית אשקלון שבבעלות עיריית אשקלון לחברת מרכזי שליטה )זיסר ועופר( מ- 5335/0 כלל את בניית המרינה, שאיננה רווחית, בתמורה לזכויות בנייה על מקרקעי העירייה בעורף המרינה. על קשרי הון-שלטון בפרויקט זה נמתחה ביקורת )ליבסקינד, 0228(, וספק אם המרינה הביאה לתוצאות המקוות במינוף התיירות באשקלון אך אין ספק שהפרויקט לא היה מתבצע כפרויקט ציבורי בלבד בגלל הקושי לממנו, או כפרויקט פרטי בלבד בגלל היעדר רווחיות. Build-Operate-Transfer BOT אבולוציה נוספת של התקשרויות המגזר המוניציפלי והפרטי הגיעה בהתקשרות מסוג BOT.)Build-Operate-Transfer( המונח מתייחס להתקשרויות שבהן הרשות המוניציפלית מתקשרת עם יזם פרטי לאספקת שירות לתושב. היזם הפרטי מקים על חשבונו את המתקן ומפעיל אותו כבעל זיכיון, בהתאם להנחיות השותף הציבורי ולתקופה הקבועה בחוזה. הזכיין גובה את 14

15 התשלום מהמשתמשים הפרטיים שאמור לכסות את הוצאות ההקמה והתפעול השוטף. בתקופת הזיכיון הרשות המוניציפלית אינה בעלת השליטה על הנכס או השירות )למעט מה שנקבע מראש בחוזה(, ובתום תקופת הזיכיון, הבעלות על המתקן עוברת חזרה מהגורם הפרטי לגורם הציבורי. יוצא דופן אחד בהקשר זה הוא התקשרויות,)Build-Operate-Own-Transfer( BOOT שמשמעותן הפרטה מלאה. ההסכם יכלול בדרך כלל רשת ביטחון שמעבירה חלק מסיכוני התפעול למגזר הציבורי ויכולה לכלול, אם הפרויקט אינו מאוזן כלכלית, גם סובסידיה ציבורית, בדמות מענק הקמה ו/או התחייבות למימון הפער בין הערכות הביקוש לבין הביקוש בפועל המעניקות רשת ביטחון כלכלית ליזם, לעיתים תוך הערכות ביקוש אופטימית שיגדילו את הסיכוי להפעלת רשת הביטחון. בהתקשרות,)Design-Build-Operate-Transfer( DBOT הגורם הפרטי גם אחראי לתכנון המפורט של הפרויקט, אך מנגנון זה נוטה להיות מאתגר מכיוון שתכנון מפורט עשוי להיות בסיס לתמחור ולקביעת העמידה ביעדי ההתקשרות, ואם הוא נעשה בידי הזכיין הפרטי סביר שיעשה מאמץ מרבי למזער עלויות על חשבון האיכות. התקשרויות BOT נפוצות כיום בכל רובדי השלטון במדינות רבות כמו גם בישראל. Private Finance Initiative PFI התקשרויות מסוג )Private Finance Initiative( PFI נפוצות בבריטניה מאז תחילת שנות התשעים של המאה העשרים, לעיתים תוך התמזגות עם המושג.BOT בהתקשרות מסוג זה הגורם הפרטי מבצע את כל המטלות הכרוכות בפרויקט עבור השותף הציבורי: מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה, ובתמורה מקבל תשלום שוטף )"דמי שכירות"( מהגורם הציבורי, הכולל רווח מוסכם וכפוף לתנאי החוזה המפקחים על סטנדרטים של תפעול ותחזוקה. תשלום זה מתפרס על פני שנות תפעול הפרויקט על ידי היזם הפרטי, ובתום תקופת הזיכיון עובר הנכס לידי השותף הציבורי. ייתכן שהשירות עצמו יבוצע בחלקו או ברובו בידי עובדי המגזר הציבורי, והגורם הפרטי יטפל רק בתחזוקה. התקשרויות PFI הן חלופה ל- BOT, אך שנויה במחלוקת: מצד אחד הן מאפשרות לגורם הציבורי להתגבר על תקרות לגיוס אשראי ולפרוץ מגבלות תקציביות, ומצד שני הן מייצרות התחייבויות תקציביות עתידיות שאינן נרשמות בספר התקציב )2018 )Kishimoto, ושעלולות להכביד על משאבי הציבור לטווח ארוך. למרות זאת הוקמו בישראל פרויקטים לא מעטים בהתקשרויות מסוג זה, בהם למשל כביש 345 ומתקנים ציבוריים כמו המכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש. התקשרויות PFI רלוונטיות יותר למדינה מאשר לרשויות מקומיות, מכיוון שעבור הרשות המקומית הסיכונים הגלומים בהתחייבויות גדולות לעתיד גבוהים מדי, ופעמים רבות הסכמים כאלה לא יאושרו על ידי הרגולטור הממשלתי. והרשויות המקומיות לא יכולות להסתיר במדינות שונות, בעיקר מדינות מפותחות המאפיינות במנהל ציבורי תקין כמו גרמניה וקנדה, יושמו גרסאות חלקיות של התקשרויות BOT/PFI שבהן אין מעבירים לזכיין הפרטי את כל מרכיבי הפרויקט לדוגמה, מותירים את המימון או מרכיבים מהתפעול בידי המדינה. גם בארץ מקדם משרד האוצר מאז שנות התשעים המאוחרות פרויקטים רבים ומגוונים של PFI ו- BOT בין הידועים והמצליחים שבהם אפשר למנות את כביש 1, מנהרות הכרמל ושורת מתקני התפלה. כל הפרויקטים שמקדמת המדינה הם גדולים, ועל פי חברת ענבל הממשלתית המרכזת עבור 15

16 משרד האוצר את הטיפול בהתקשרויות,PPP אין טעם בהתקשרויות BOT/PFI בהיקף של פחות מ- 322 מיליון, אלא אם מדובר בכמה פרויקטים מאותו סוג מטלות יזם צורה נוספת של התקשרות עם המגזר הפרטי היא מה שלימים יכונה "מטלות יזם". מטלות היזם היא התקשרות ייחודית שהייתה נפוצה עד תחילת שנות האלפיים, שבה היזם הפרטי למעשה משקיע בפיתוח ציבורי בתמורה להטבות סטטוטוריות והקלות בשלב אישור היתר הבנייה (2009 al., ;Ratcliffe et צוברי ואלתרמן, 0228; לוין-שנור, 0254(. לא פעם נכנסה העירייה למשא ומתן מול היזם לגבי מחויבויות לשדרוג תשתיות או פיתוח המרחב הציבורי, שהוביל להטבות בזכויות בנייה בתמורה להתחייבויות הללו. מנגנון מטלות היזם לא עמד במבחן בתי המשפט, ופס"ד גדעון לרמן נגד עיריית תל-אביב יפו קבע כי מנגנון זה אינו חוקתי. לכן, התקשרויות אלו פחות נפוצות כיום, ועליהן לא ארחיב שותפויות ציבוריות-פרטיות במגזר המוניציפלי יתרונות השותפויות במגזר המוניציפלי בניגוד להפרטה המלאה אשר רווחה בסוף המאה העשרים במגזר הממשלתי, במגזר המוניציפלי התהליך התבסס כבר מתחילתו בעיקר על שותפויות.PPP כאמור לעיל, שותפויות כאלה מאפשרות לרשות המוניציפלית לספק שירותים ולאפשר פיתוח במימון פרטי, מבלי להכביד על הקופה הציבורית מחד גיסא אך גם ללא הפרטה מאידך גיסא (2008.(Porter, היו גם מחקרים שראו בהתקשרויות אלה דרך לקידום ההשקעה הפרטית במגזר הציבורי, במידה רבה כאלטרנטיבה למדינת הרווחה הנשחקת מאז תחילת שנות האלפיים )רזין וחזן, 2013). בהתאם לניסיון שנצבר ברמה הממשלתית, נמצא כי העברת שירותים לשוק הפרטי צמצמה את הוצאות הרשות המקומית בכשליש. שיתוף המגזר הפרטי במגזר המוניציפלי הביא להקשחת תקציבי הפרויקט ולהגדלת המוטיבציה להשגת רווח והתייעלות ( Matimort, Vickers & Yarrow, ; (. בנוסף ליתרונות הכלכליים, נמצא כי השותפות מאפשרת איזון בשיקולים לקבלת החלטות ובאינטרס לרווח כלכלי אל מול שיקולים של שמירת האינטרס ציבורי )2016.)Boggio, הבחירה בהתקשרויות PFI ו- BOT לביצוע פרויקטים מוניציפליים מתבססת על פי רוב על לפחות אחד )או יותר( משלושה מניעים עיקריים: )0( מניע ניהולי: יכולות יזום, תכלול וניהול עדיפות כאשר מבוצעות על ידי המגזר הפרטי וביחס ליכולות המגזר הציבורי. היתרון של התקשרויות PPP הינו גם בניהול אינטגרטיבי של הפרויקט, אשר מונע את השפעתם של שיקולים צרים וקצרי טווח העלולים לפגוע באיכות הביצוע, תוך קיצוץ בהוצאות מצד קבלני משנה האחראים רק לשלב אחד בפרויקט. כאשר הזכיין הפרטי אחראי להקמה, לתפעול ולתחזוקה גם יחד, גדלה המוטיבציה שלו לעמוד בסטנדרטים נאותים של בנייה שיקלו על התחזוקה וההפעלה לאורך זמן. כמו כן, להטלת חלק משמעותי מסיכוני הביקוש על הזכיין צפויה להיות השפעה חיובית על איכות השירות. ההנחה היא שזכיין פרטי פועל בשוק תחרותי המביא ליעילות תפעולית גבוהה יותר מזו של הגורם הציבורי ( Athias, 2013(. יתרון זה מתגבר כאשר הגורם הציבורי הלוקח חלק בהתקשרות איננו מתנהל כהלכה, רווי במינויים פוליטיים לא מיטביים וכדומה. יכולת תכלול וניהול מקצועי גם עשויה לצמצם את גודל 16

17 החריגה מהתקציב המקורי, להגדיל את ההסתברות שהעבודה תסתיים בזמן ולהוזיל עלויות. גם אם עלויות המימון והוצאות העסקה יהיו גבוהות, הדבר עשוי להתקזז בחיסכון שמביא איתו ניהול יעיל. )8( ייחודיות מקצועית: אם המניע הראשון הינו מקצועיות בניהול, המניע השני הוא יתרון בידע וייחודיות מקצועית. מוטיבציה גבוהה להתקשרות PPP עולה בתחומים שבהם לגורם הציבורי חסרה המיומנות הנדרשת, ולזכיין הפרטי יש בהם עדיפות עקב מיומנותו הייחודית וניסיונו )2014.)Busshardt, אחרי הקמת המתקן ולמידת התחום, לעיתים תעבור האחריות בהתקשרות מסוג זה בחזרה לניהול הרשות המקומית, לרוב באמצעות קבלני משנה. )3( מניע מימוני: כפי שראינו בסקירה ההיסטורית, המניע המימוני היה שכיח ודומיננטי לאורך השנים בעיקר בפרויקטים תשתיתיים לאומיים שנזקקו לתקציבי עתק. במציאות המוניציפלית, כאשר הרשות המקומית הינה בעלת מקורות תקציביים מוגבלים ביותר, השימוש במגזר הפרטי לשירותים ויזמויות לטובת העיר הוא כלי משמעותי המאפשר פיתוח ללא הכבדה על התקציב העירוני )חסון וחזן, 5332; אפלבאום וחזן, 0221; 2013 al.,.)germa et חסרונות השותפויות עם מגזר פרטי במגזר המוניציפלי בשל היתרונות שנמנו לעיל, נעשה שימוש יחסית נרחב בשותפויות מוניציפליות-פרטיות בראשית שנות האלפיים ככלי מימוני תוך חלוקת הסיכונים והאחריות בפרויקטים בין שני המגזרים בשותפות. אך לאורך זמן התגלו בשותפויות אלה גם חסרונות לא מבוטלים, כפי שיוצגו להלן. התקשרויות )Private Finance Initiative( PFI אמנם מגלגלות את הנטל התקציבי המיידי למגזר הפרטי, אך בפועל העלויות נדחות לעתיד. בנוסף לכך, עלויות המימון שמגייס הזכיין הפרטי תהיינה כמעט תמיד גבוהות מאלו שיכולות המדינה ורשויות מקומיות מבוססות לגייס, מכיוון שמרכיב הסיכון לפשיטת הרגל ואי-העמידה בהתחייבויות נמוך יותר בגוף ציבורי שאינו יכול להתפרק ולהיעלם. בנוסף לכך, הליך המכרז המורכב מביא לעלויות עסקה גבוהות ( et Reeves.)al., 2015 לאור זאת, התקשרויות מסוג זה מטילות נטל תקציבי עתידי שעלול להקשות על מקבלי ההחלטות לאורך שנים רבות. התקשרויות אלו כדאיות אפוא רק כאשר הזכיין הפרטי יעיל ומקצועי הרבה יותר מהגורם הציבורי. ההתקשרויות בעייתיות יותר כאשר אין ברירה אלא לפנות לקבלן בהיעדר חלופות מימון אחרות, והן בעייתיות במיוחד כאשר הבחירה בהן נועדה לשכנע את הציבור ואת מקבלי ההחלטות שמדובר בפתרון אידיאלי של השקעות ענק בלי נטל תקציבי מיידי תוך דחיקת ההשלכות לעתיד. דוגמה לסיכון בולט בתחום זה בישראל היא רעיונות להשקיע תקציבי עתק בבסיסי צבא חדשים בנגב במה שמכונה התקשרויות,BOT שישעבדו בפועל את תקציב הביטחון במשך שנים רבות להחזרי ענק במסגרת התקשרויות.PFI כך לדוגמה, החלטה 0430 של הממשלה מיום אישרה את פינוי שטחי מחנות צה"ל מאזורי הביקוש ואת המשך מעבר אמ"ן ותקשוב לנגב, כוללת אומדנים תקציביים, אך סעיף 4 ד' בה קובע במפורש: "סך ההוצאה אינו כולל את עלויות המימון ותקורות ה- PPP ואינו כולל את עלויות התפעול והאחזקה, הנובעות מיישום הפרויקטים בשיטת PPP או בשיטות מימון אחרות" )אורן ווקסמן,.)0251 גם בהתקשרויות BOT יש סיכונים משמעותיים. סיכון ראשון במעלה הוא העדר הסימטריה בחלוקת הסיכונים: מנגנון חלוקת הסיכונים בין המגזר הפרטי לציבורי מטיל פעמים רבות 17

18 הוצאות משמעותיות ובלתי צפויות על הצד המוניציפלי, ובהתאמה על המגזר הציבורי )2013 Athias,.)Wollmann, ;2014 חלוקת הסיכונים עלולה להתגלות כאשליה במצב של משבר כלכלי קשה: השותף הפרטי עלול שלא לעמוד בהתחייבויותיו, לפשוט רגל ולהפסיק לתפקד, וההתחייבויות יתגלגלו לשותף הציבורי ( HM Kappeler & Nemoz, 2010; Burger et al., 2009;.)Treasury, 2011 ניסיון ממשברי העבר מלמד כי המגזר הפרטי שותף לרווח אך לא יכול לאכוף את התחייבויותיו בעת משבר )רזין, 0254; 2014 al.,.(francois, ;2016 Peters et כמו כן, להתקשרויות עם מגזר פרטי יש מחיר גבוה של אובדן גמישות: ההסכמים שנחתמים הם ארוכי טווח, ופעמים רבות לא ניתן לצפות התאמות ושינויים שאולי יידרשו לאורך תקופת ההתקשרות. הבקשה לפתוח את החוזה ולעדכנו במהלך תקופת ההתקשרות עלולה לגרום לעלייה משמעותית בעלויות ודורשת משא ומתן מורכב (2013 Marques,.(Cruz & לעיתים הדבר מוביל לכדי רכישה חוזרת )buyback( של הפרויקט מהזכיין הפרטי, ופיצויו על אובדן הכנסותיו ביתרת תקופת ההתקשרות. היעדר הגמישות בא לידי ביטוי גם בכך שהרשות מאבדת שליטה על השירות או הנכס ללא יכולת להשפיע על איכותו או אופיו לאחר חתימת החוזה. בניגוד לאינטרס הציבורי, האינטרס הפרטי מתמקד בהחזר ההוצאות וברווח בלבד, ועל כן מבחינת היזם הפרטי, כל שינוי או שימוש במתקן לשימושים שלא הוסכם עליהם מלכתחילה בהסכם מהווה הזדמנות לדרישות חורגות שיביאו לו רווח שאינו בהכרח עולה בקנה אחד עם אינטרס הרשות (2016.(Boggio, 0.1. שותפויות ציבוריות-פרטיות בישראל שותפויות ברמה הלאומית כפי שצוין לעיל, התקשרויות עם מגזר פרטי החלו בישראל ברמה הלאומית בסוף שנות התשעים. עד כה מוערכת ההוצאה על פרויקטים שקודמו בשיתוף המגזר הפרטי בכ- 01 מיליארד, ופרויקטים נוספים שנמצאים בהליכי קידום מכרזים מוערכים בכ- 53 מיליארד. הראשון שנחשב לפרויקט PPP בישראל היה ככל הנראה ממגורות דגון. בשנת 5315 קיבל ד"ר ראובן הכט זיכיון ממשלתי להקמה, ניהול, תפעול ותחזוקה של ממגורות לאחסון תבואה המגיעה לארץ ומערכת שינוע של התבואה ברחבי הארץ, ולשם כך קיבל מהמדינה מימון שבאמצעותו הקים ממגורות בשטח נמל חיפה. בהתאם לתנאי ההסכם, המדינה העבירה לשותף הפרטי תשלומים שנתיים והחזר הוצאות במשך 10 שנה, עד לתום הזיכיון בשנת 0224, ואז הוחזרו הממגורות לבעלות המדינה )לאחר מכן הן נמסרו שנית במכרז להפעלת החברה(. הממשלה העניקה לזכיין שליטה על הרווחים, לרבות ערבות מדינה להבטחת רווח מינימלי. 42 שנה לאחר קבלת הזיכיון החיפאי, הודיעה הממשלה כי תקים בנמל אשדוד ממגורה נוספת בהשקעה של 54 מיליון דולר. בתחילה הוחלט כי את הממגורה יפעיל התעשיין האמריקאי ברטון ג'וזף, אך זמן קצר לאחר מכן נכנס הכט לנעליו וזכה לקבל זיכיון נוסף ל 41 שנה. בזיכיון זה נקבע כי לממגורות אשדוד ישולם סכום שנתי שיהיה תלוי בהיקף התבואה שתאוחסן בו. על ההסכם נמתחה ביקורת משום שממגורות אשדוד הוקמו כדי לשבור את המונופול של ממגורות דגון, אך בפועל המונופול 18

19 1 העמיק. זוהי דוגמה לאופן שבו שותפות עם המגזר הפרטי עלולה לפגוע באינטרס הציבורי ולייצר מונופול המשרת באופן בולט את המגזר הפרטי )2014 al.,.)peters et עם זאת, המקרה של הממגורות היה ייחודי יחסית לאותה התקופה. ברוב הפרויקטים הגדולים שבוצעו בישראל עד שנות השמונים, היו ההתקשרויות בין המגזר הציבורי לפרטי בעיקר במתן תמריצים ממשלתיים להשקעות פרטיות, ובהתקשרויות מסורתיות של הגורם הציבורי עם קבלן או זכיין פרטי לרכישת שירותים ולביצוע עבודות, ולא התקשרויות לשיתוף פעולה בין שני המגזרים במובן של חלוקת הסיכונים, באחריות לביצוע ובמימון )פלזנשטיין ואחרים, 5335(. רק בשנות התשעים החלה פריחה בהתקשרויות מסוג PPP ברמה הלאומית. כיום התחומים השכיחים לקידום פרויקטים באמצעות המגזר הפרטי הם בתחום התחבורה, האנרגיה, המים, הסביבה והבינוי. בחטיבת הפרויקטים של משרד האוצר מעידים כי הקריטריונים המובילים לבחינת ביצוע פרויקט במסגרת PPP הם כדאיות כלכלית למשק, יכולת להעביר סיכונים למגזר הפרטי, צורכי הפעלה ותחזוקה משמעותיים, גמישות תכנונית ומקום 2 לחדשנות על פי מתודולוגיה מובנית )ראו דוח ביצוע התקציב לשנת 0251, החשב הכללי(. 3 תרשים 0: היקף השקעה )במיליארדי ( בפרויקט PPP לפי תחומים מאז 5338 קודמו כ- 02 פרויקטים לאומיים בשיטת.PPP סך ההשקעה בכלל הפרויקטים הללו מוערכת בכ- 40 מיליארד שקלים. מרבית הפרויקטים הינם מתחום התחבורה והם מהווים כ- 31% מכלל ההשקעה האמורה כביש חוצה ישראל )כביש 1(, הרכבת הקלה בירושלים, הנתיב המהיר, כולם קודמו בשיתוף הסקטור הפרטי. אחרים הם מתחום האנרגיה המתחדשת ומחזור פסולת )כ- 03% מסך ההשקעות(, ופרויקטים של התפלה )04% מסך ההשקעות(. תחום יחסית חדש אך צומח 1 אספיל, ש' ) (. כסף כמו גרעינים. כלכליסט נדלה ב מתוך: 0,7340,L ,00.html 2 החשב הכללי במשרד האוצר )0252(. ממשלת ישראל: דוחות כספיים ליום 45 בדצמבר 0251 )עמ' (. ירושלים: משרד האוצר. 3 שם, עמ'

20 הוא תחום הבינוי, אשר מאז הצלחת המכללה להכשרה לשוטרים ועיר הבה"דים נמצא בתאוצה ומהווה כשני אחוזים מכלל ההשקעות. עם זאת, היקף ההשקעה בפרויקטים מסוג זה בישראל הינו יחסית נמוך ביחס לתוצר הלאומי. במספר מדינות אירופאיות הממוצע עומד על 2.45% מהתוצר מושקע בפרויקטים מסוג,PPP באוסטרליה הממוצע עומד על 2.11% מהתוצר, ואילו בישראל הממוצע עומד על 2.53% בלבד. עם זאת, ישראל מחוייבת כיום להשקעה עתידית של כ- 12 ביליון בפרויקטים של רכבות כבדות, רכבות קלות ותחבורה עתירת נוסעים )דוח החשב הכללי לאוצר, 0252(. חברת ענבל הממשלתית היא האחראית מטעם המדינה על ניהול וקידום התקשרויות עבור פרויקטים לאומיים באמצעות המגזר הפרטי. ענבל קידמה בעבר את ההתקשרות לפרויקטים ממשלתיים כגון כביש 1, הרכבת הקלה בירושלים, מנהרות הכרמל, כביש 345, הנתיב המהיר, המכללה לשוטרים, מתקני התפלה ועוד. בשלב זה חברת ענבל מקדמת מכרזים לכביש 51, נתיבים מהירים שיתווספו לנתיב המהיר הקיים, שדה ייצור חשמל סולרי, מתקני התפלה ומרכזי הפקת אנרגיה מפסולת. בנוסף לכך, ביצעה חברת ענבל, בשיתוף עם עיריית ת"א, בדיקת כדאיות של פרויקט קירוי האיילון כפרויקט לקידום במסגרת DBOT )נמצא כי לאור מורכבות ועלויות המכרז הגבוהות, יהיה נכון יותר לקדם במימון ציבורי מלא(. הניסיון של חברת ענבל בשיתוף המגזר הפרטי הביא להבנה כי ישנה חשיבות לקידום מדיניות סדורה ביחס לשיתופי פעולה ממשלתיים מסוג.PPP עלויות המכרז בפרויקטים בקנה מידה כזה הן גבוהות מאוד וכוללת יועצים במגוון תחומים: סטטוטורי, פיננסי, משפטי, ועוד. עלויות המכרז וההתקשרות עשויות להגיע לכדי שלושה מיליון. מכרזים אלו גם נמשכים זמן רב וכוללים מערכת סבוכה של בירוקרטיה. המכרזים עוברים את אישור ועדת המכרזים הממשלתית בשני שלבים: )5( מיון מוקדם לסינון ראשוני, מהלך שאורך בין שלושה לחמישה חודשים עד לבחינת עמידה בתנאי סף; )0( העברת מכרז מורכב הכולל הליך של פתיחת המכרז לשאלות ותשובות. לאחר קבלת ההצעות, כל הצעה שמוגשת נבדקת בוועדת המכרזים ונעשה הליך של הבהרות, הכולל הגשת מודל פיננסי למימון שנדרש גם הוא לאישור ותאום מול הבנק המלווה. לאחר בחירת הזוכה, רבות הפעמים שהזכייה נבחנת במבחן בג"ץ, דבר שלא פעם מוביל לדחיות נוספות בסגירת ההתקשרות. במקביל להליך הארוך של סגירת ההתקשרות מקודמים הליכי התכנון המפורט ותהליכי אישור התכניות וההיתרים ברשויות התכנון. התהליך הארוך והכבד המתואר מביא לעלויות עסקה גבוהות במסגרת.PPP ההנחה של המדינה כי לפחות חלק מהעלויות הללו יתקזזו ביחס לעלויות הבלתי צפויות בפרויקט אשר יוטלו על הקבלן במסגרת שותפות שכזו. כשהפרויקט ממומן בידי המדינה במלואו, התוספות ייצאו כולן מהתקציב של הרשות. כמו כן, לאור התמשכות תהליכי המכרז, ההתארגנות והעלויות הגבוהות, המדינה בוחנת הסדרה של מכרז סטנדרטי שיאפשר קידום יעיל יותר ויצמצם את עלויות העסקה ואת הזמן עד להתקשרות )מתוך ראיון עם מיכל ששינסרי, סמנ"כלית ענבל(. כאמור, התקשרויות ברמה הלאומית שכיחות בעיקר בכל הנוגע לתשתיות, לרבות כביש 1, כביש 345, הנתיב המהיר, הרכבת הקלה בירושלים, מערכות אספקת מים וטיפול במים, פינוי ומחזור פסולת, הפקת אנרגיה מתחדשת, המכללה לשוטרים, עיר הבה"דים ועוד. הייחוד 20

21 והאטרקטיביות של הפרויקטים הללו לקידום שותפות עם המגזר הפרטי התבטאו במספר מאפיינים: )5( מורכבות הפרויקט מחייבת מעורבות גורמים בעלי יכולת תכלול גבוהה, ידע והכשרה הייחודיים לביצוע הפרויקט )חסון וחזן, 5332(; )0( גודל הפרויקט הוא אטרקטיבי כלכלית עבור המגזר הפרטי מחד גיסא, ומאידך גיסא מהווה הוצאה כלכלית גבוהה אשר התקציב הציבורי אינו יכול או לא מעוניין לממן מהתקציב השוטף )5333 al., ;(La Porta et )4( הפרויקטים מספקים מוצרים ציבוריים שהביקוש להם קשיח וקבוע. ביקוש קשיח מבטיח כדאיות כלכלית ובמידה רבה מצמצם את הסיכון עבור הגורם המממן )2013.)Mildred, לבדוק מה לגבי שאר שותפויות ברמה המוניציפלית השלטון המקומי אחראי לאספקת רבים מהשירותים שהמדינה מחויבת לספק לאזרחיה. בשנים האחרונות ישנה מגמה של הרחבת סמכויותיו של השלטון המקומי גם לתחומי תכנון ויישום פרויקטים תשתיתיים, לעיתים כאלה שאינם תואמים את היכולת הכלכלית של הרשות המקומית. במקרים הללו, שותפויות עם המגזר הפרטי יכולות להיות כלי במימוש, ולסייע במימון ללא הכבדה על התקציב השותף של הרשות. עקב כך, במקביל לפריחה של שותפויות PPP ברמה הלאומית בשנות התשעים, החלו באותה תקופה להתגבש גם שותפויות בין המגזר המוניציפלי למגזר הפרטי. בתחילת שנות התשעים נפוצו בעיקר החברות המשותפות לרשות העירונית או חברה כלכלית ולמגזר הפרטי. הדבר התבטא בהכפלת מספר החברות העירוניות ששימשו על פי רוב כזרוע מבצעת של הרשות המקומית. שתי דוגמאות בולטות לפרויקטים בישראל אשר קודמו על ידי חברות משותפות ובבעלות משותפת הן בפיתוח וניהול של אזורי תעשייה: אזור התעשייה תרדיון הוקם ב על ידי חברת פארק תעשיות משגב, בבעלות משותפת של החברה הכלכלית של המועצה האזורית משגב ותאגיד פרטי. פארק ההיי-טק מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ )מת"מ(, שהוא מפארקי ההיי-טק הראשונים בארץ, הוא בבעלות משותפת של חברת גב- םי )12.5%( והחברה הכלכלית לחיפה בע"מ )33.3%(. מקרה אחר ומעורר מחלוקת בהקשר זה היה של מלון שהוקם בקצה הדרומית של הטיילת באשדוד בשותפות בין חברה פרטית )צרפתי שמעון( לחברה לפיתוח אשדוד )חפ"א( שבבעלות עיריית אשדוד. המחלוקת נגעה לשאלת הצידוק לבעלות של חברה עירונית על בית מלון: הרציונל למעורבות החברה העירונית, שרכשה מחצית מהבעלות על הפרויקט ב- 0222, היה שאיפתה של אשדוד לפתח את התיירות בתחומה, וההישענות על יזמים פרטיים לא הביאה לפריצת הדרך המקווה. בפועל הקמת המלון הייתה רצופה סכסוכים ומבנה המלון עמד נטוש שנים עד שחפ"א מכרה את חלקה ליזם הפרטי, מה שאפשר את פתיחתו ב פרויקטים בולטים נוספים בעלי סממן של שותפות מוניציפלית-פרטית היו ברובם כאלו שביצעו מינוף קרקעות העירייה לקידום הפיתוח המקומי, למשל מרכז השלום )מרכז עזריאלי( ומגדלי אקירוב בתל אביב, מתחם הבורסה ברמת גן, מרכז זד"ל בראשון לציון, מתחם הסיטי באשדוד, המרינה באשקלון וככר ספרא בירושלים. בעת הזו, התקשרויות למימון הקמה ותפעול שירותים ציבוריים על ידי המגזר הפרטי, כגון PFI ו- BOT, היו עדיין בחיתוליהן )חסון וחזן, 5332(, אך המדינה ברשות משרד האוצר כבר החלה לעודד התקשרויות לצורך הקמת תשתיות בעיקר בתחום המים, אז הוקמו באמצעות התקשרויות עם המגזר הפרטי תאגידי המים העירוניים ומתקני טיהור שפכים )2013 Hazan,.)Razin & 21

22 בעשור הראשון של המאה העשרים-ואחת כבר הפכו התקשרויות BOT ו- PFI לשכיחות יותר בישראל, בעידודו של משרד האוצר. בשנים אלו של משבר כלכלי ותקציבי, המניע המימוני היה מרכזי בהתקשרויות PFI/BOT גם בשלטון המקומי. התקשרויות BOT בשלטון המקומי לא התמקדו עתה רק בתשתיות מים וביוב, אלא עסקו גם במיזמים עירוניים כמו בניית בית עירייה, )שילוב BOT ועסקת קומבינציה על קרקע בבעלות העירייה(, וכן יוזמות לפיתוח שירותים עירוניים חברתיים כמו מעונות יום וגני ילדים, בריכות טיפוליות ומתקני נופש וספורט. תופעה זו העלתה את הטענה שתכליתן של יוזמות אלה היא להתמודד עם שחיקת מדינת הרווחה הממלכתית )2013 Hazan,.)Razin & לשותפויות הללו חסר יתרון הגודל של פרויקטים ברמה הלאומית, ולכן עבור המגזר הפרטי הפרויקט נעדר לא פעם אטרקטיביות כלכלית. גודל הפרויקט גם השפיע במידה ניכרת על עלות העסקה, אשר בפרויקטים קטנים עלולה הייתה להגיע לאחוז נכבד מעלות הפרויקט כולו ולפגוע באטרקטיביות של שותפויות כאלו גם מצד הרשות, שצריכה לשאת בעול הכלכלי הראשוני )2013.)Athias, מקרה בוחן: רכבות קלות בירושלים ובתל אביב כדי להמחיש את היתרונות והחסרונות של התקשרויות PPP לעומת התקשרויות מסורתיות, אציג כאן את ניתוח המקרים של הרכבת הקלה בירושלים ובתל אביב. משני המקרים עולה השוואה מעניינת בין פרויקטים דומים למדי, שהראשון הוקם באמצעות התקשרות BOT ובשני בוטלה התקשרות ה- BOT וההקמה מתבצעת כיום בידי חברה ממשלתית באמצעות התקשרות מסורתית. הגורם הציבורי בשני המקרים הוא המדינה )משרדי התחבורה והאוצר( ולא הרשויות המקומיות, שאין בכוחן לממן פרויקט בסדר גודל כזה, הדורש סבסוד כבד בכל דפוס התקשרות. בירושלים מופקד צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים על תכנון הפרויקט ועל ניהול הקשר עם הזכיין, כגורם המקצועי מטעם הממשלה, משרד התחבורה ועיריית ירושלים, ובמטרופולין תל אביב חברת נת"ע )נתיבי תחבורה עירוניים( הממשלתית. על התקשרות ה- BOT בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים מ נמתחה ביקורת רבה. ביצוע הפרויקט סבל מדחיות חוזרות ונשנות, והללו חייבו שינויים בהתקשרויות והגדלת ההשקעה הממשלתית )מבקר המדינה, 0228(. לאחר הפעלת הפרויקט, הגיעו תלונות רבות מצד תושבים ומשתמשי הקצה בעיקר על המונופול ומסגרת "אי התחרות" שקיבלה הרכבת הקלה, אשר אינם מאפשרים לקווי אוטובוסים להתחרות ברכבת במקטעים גדולים לאורך הקו ולהציע מסלולים ישירים יותר לנוסעים. גם על התנהלות הזכיין מתקבלת ביקורת בנוגע לרמת השירות ויחס הפקחים. העירייה והמדינה התמקדו בתלונות על הקושי בשיתוף הפעולה עם הזכיין כל אימת שהתבקשו התאמות ושינויים בשירות, ועל התדיינויות משפטיות בלתי נגמרות. הקשיים שהתגלעו בביצוע הפרויקט באמצעות התקשרות BOT נבעו ככל הנראה משלושה גורמים: )5( צדדים רבים מדי להסכם: המורכבות שבמשולש משרד האוצר עיריית ירושלים הזכיין הפרטי )חברת סיטיפס( הגדילה את הסיכון לקונפליקטים מורכבים, במיוחד לאור העובדה שהקונסורציום הזוכה כלל גם הוא כמה חברות עם אינטרסים מגוונים. )0( אי-ודאות: פרויקט בעל מורכבות ביצועית גבוהה, העובר בלב מרקם עירוני קיים ומתחכך עם אוכלוסיות, בעלי עסקים ותשתית עירונית מורכבת מעורר אי-ודאות רבה, וכך גם מספר ספקים שונים והיעדר גורם מתכלל. אי-הוודאות והמורכבות של הפרויקט גורמת לצורך לבצע שינויים במהלך ההתקשרות 22

23 מתוך ניסוי וטעייה במישורים שונים. אך התקשרות BOT הינה קשיחה ולכן אינה מאפשרת גמישות )2013 Marques,.)Cruz & במקרה הירושלמי, עלו למשל בעיות בתנאי מימון ולו"ז, בעיות טכניות בלתי צפויות, התחייבויות לא ריאליות מצד הגורם הציבורי שהעלו ביקורת מצד בעלי עסקים ותושבים, וכן פיצול בין העירייה שהתמודדה מעשית עם קשיים אלה, לבין המדינה, שחתמה על ההתקשרות וניתבה כספי ציבור כמענק הקמה משמעותי לטובת קידום הפרויקט. הצלחת התקשרויות BOT בעלת מורכבות גבוהה תלויה אפוא בהקטנת רמת אי-הוודאות או ביצירת גמישות חוזית שיכולה להכיל שינויים )2013 Marques,.)Cruz & )4( סובסידיה גבוהה: התקשרות BOT מתאימה לפרויקטים כלכליים שבהם עיקר ההכנסות מתקבלות מהמשתמש. מענקי הקמה וסובסידיות סמויות )ברשתות הביטחון( הם מרכיב שכיח בהתקשרות,BOT אך אפשר היה להטיל ספק בהתאמתם לפרויקטים בעלי סבסוד ציבורי כבד שלא יכוסה גם בטווח הארוך על ידי המשתמשים. הביקורת הקשה כנגד התקשרות ה- BOT ברכבת הקלה בירושלים קהתה במשך השנים, כאשר הסתבר שהקו שהוקם והופעל במסגרתה מתפקד כהלכה למרות התחזיות השחורות והתלונות בתחילת הדרך. מספר המשתמשים עלה על התחזיות ונחשב להצלחה גדולה גם ברמה הבינלאומית, ותרומתה של הרכבת להתחדשות מרכז העיר היא משמעותית. לאורך השנים דימוי הפרויקט השתפר בציבור והתגבש קונצנזוס סביב הצורך בהרחבת מערכת הרכבת הקלה והקמת קו נוסף. אך הרחבת המערכת נתקלת בקשיים רבים: מכיוון שבהסכם המקורי לא נכללה התייחסות ספציפית להרחבת הקו הראשון ולהקמת קווים נוספים, הצורך בשינוי ההתקשרות הביא לעיכוב משמעותי בהמשך פיתוח המערכת. עקב כך החליטה המדינה לממש את "תחנת היציאה" הכלולה בהסכם בשנת 0253, לבצע רכישה חוזרת )buyback( ולצאת למכרז חדש שיכלול גם את הרחבת המערכת וגם תפעול המערכת הקיימת. ניסיון דומה בערים אחרות בעולם גם מעיד כי הרחבת מערכות של רכבות קלות חייבה פעמים רבות רכישה חוזרת של הקו הראשון מידי הזכיין המקורי, יציאה למכרז חדש שבו זכאי היה להתמודד גם זכיין זה, או בחירה בניהול ישיר של הפרויקט בידי חברת בת של הגורם הציבורי אם נראה היה שנצבר בידיו הניסיון הנדרש ויש לו יכולת להתמודד עם המטלה )מתוך הרצאה של מר ברק קירשנר(. קירשנר גם מציין כי בתחום התחבורה, אין בארץ גורם ממשלתי בעל ניסיון עשיר ויכולת מקצועית גבוהה, לכן, ישנו יתרון משמעותי בזכיין אחד שמופקד על הפרויקט. במצב שכזה תכלול הפרויקט והאחריות על כל שלביו מאפשרת ראייה ארוכת טווח ורמה מקצועית גבוהה יותר. כמו כן, סביר כי תמחור הסיכונים יהיה נמוך יותר בשל צמצום אי-הוודאות שהקבלן לוקח על עצמו לגבי ספקים חיצוניים בפרויקט. דוגמה לכך היא הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים: עלויות הסיכון היו מרכיב משמעותי בעלות העסקה מכיוון שחברת "אלסטום" לא נבחרה כספקית הקרונות, מה שהעלה במידה רבה את אי-הוודאות, ובהתאמה העלה את תמחור הסיכונים. עלויות העסקה הגבוהות של הקו האדום הביאו בין היתר לקושי במימון בנקאי, והמדינה נאלצה לתת רשת ביטחון גבוהה למימון הפרויקט )קירשנר ברק, הרצאה פברואר 0252(. מנגד, פרויקט הרכבת הקלה בתל אביב התנהל בצורה שונה והביא לתוצאות שונות. פרויקט זה, שהוא גדול ומורכב מזה הירושלמי חלקו תת-קרקעי, והוא עובר בשטח השיפוט של כמה ערים שונות יצא לדרכו עם פרסום מכרז BOT לקו הראשון בשנת בשנת 0221 נבחרה 23

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\366\344 \351\371\370\340\354.doc)

(Microsoft Word - \347\345\366\344 \351\371\370\340\354.doc) 1667 חברת כביש חוצה ישראל בע"מ פ ע ו ל ו ת ה ב י ק ו ר ת נבדקו היבטים של ניהולה ותפקודה של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ שמונתה כרשות ממונה מטעם המדינה לפיקוח על הזכיין שנבחר להקמתו והפעלתו של כביש חוצה ישראל.

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים כנס מציעים מאי 2017 מכרז 046/2017 למתן שירותי ניהול פרויקט הקו הירוק /קו סגול מכרז - 049/2017 למתן שירותי ניהול ופיקוח מקטעים לפרויקט הקמת הקו הירוק /קו סגול סדר יום ניר קוגל, סמנכ"ל תכנון עו"ד צלי שלו

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד