Microsoft Word - shiourim.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - shiourim.doc"

תמליל

1 ירושלים שלי פרק ראשון ירושלים שלנו א. בראשית השיעור, בלי מילות פתיחה ובלי הסברים, תיכתב המילה "ירושלים" במרכז הלוח, באותיות גדולות. התלמידים יוזמנו לכתוב במחברותיהם כל מילה או משפט העולים בדעתם למקרא השם. חשוב שכל תלמיד יעבוד לבדו, לא בשיתוף פעולה הדדי ובלי כל הנחיה או עזרה של המורה. מי שיתקשה לכתוב בעברית, יעשה זאת בשפתו. הכוונה היא לאפשר לאסוציאציות הפרטיות של כל אחד לזרום באופן חופשי לגמרי. לאחר שכל התלמידים, או לפחות מרביתם, כתבו דברים אחדים, נפתח בשיחה. בתחילה יתבקש כל תלמיד לקרוא מה שכתב ללא פרשנות וללא כל הרחבה. הדברים ייכתבו על הלוח בלי שהמורה יגיב עליהם. אם ייאמרו דברים על-ידי יותר מתלמיד אחד יסומן הדבר על גבי הלוח. בהמשך, יתבקשו התלמידים להרחיב את הדיבור על הדברים שהציעו, ותוך כדי כך יפנה המורה לחבריהם: האם גם אתה חש כך? מה דעתך על מה שנאמר? (זאת, גם כדי לשתף בדיון תלמידים רבים ככל האפשר, גם כדי להשיג קשב וגם כדי למנוע מונולוגים ארוכים מדיי של תלמידים בודדים). המורה ישתדל למקד את הדיון במיוחד בדברים המשותפים למספר רב של תלמידים, ובסופו של דבר תערוך הכיתה רשימה משותפת של האסוציאציות המקובלות, פחות או יותר, על כולם. 1

2 ב. 1 ש"י עגנון: א מ ר לכם מי אני מתוך קטסטרופה היסטורית, שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו, נולדתי אני באחת מערי הגולה. אבל בכל עת, תמיד דומ ה הייתי עליי כמי שנולד בירושלים. בחלום, בחזון לילה, ראיתי את עצמי עומד עם אחיי הל ו י ים בבית המקדש כשאני שר עימהם שירי דוד מלך ישראל. בזכותה של ירושלים כתבתי את כל אשר נתן ה' בלבי ובעטי. (מתוך דברי ש"י עגנון בשטוקהולם, בטקס קבלת פרס נובל לספרות בשנת 1967) לפני קריאת הקטע, נסב את תשומת הלב להערה שבשוליו: "מתוך דברי ש"י עגנון בשטוקהולם, בטקס קבלת פרס נובל לספרות בשנת 1967". נספר (או נברר אם התלמידים יודעים) מיהו ש"י עגנון ועל מה זכה בפרס נובל. התלמידים יתבקשו לקרוא את הקטע בקריאה דמומה, ובעקבות הקריאה יישאלו השאלות האלה: מהו הקשר בין "קטסטרופה היסטורית" ובין "אחת מארצות הגולה"? - אפשר לענות על השאלה באמצעות השלמת משפטים: 1. קרתה קטסטרופה היסטורית, ולכן אילו לא קרתה קטסטרופה היסטורית... מהי הקטסטרופה? למה היא גרמה? האם ידוע לנו מקטע זה היכן בדיוק נולד עגנון? מדוע אין הוא מפרט את מקום הולדתו? אילו חי עגנון בימים שבית המשפט היה קיים מה היה מקצועו? המילה 'לויים' בוודאי זרה לחלק מן התלמידים באולפן, אך ללא ספק יוכלו גם הם לנחש את תפקידם, מתוך ההקשר שבו הם מוזכרים: באיזה הקשר מוזכרים כאן הלויים? בהקשר של בית המקדש; אם כן מה יכול היה להיות תפקידם? באותה דרך נוביל את התלמידים, אלה שאינם מכירים את מזמורי תהלים, להבנת המושג 'שירי דוד המלך: מה יכול להיות תוכנם? אפשר להפנות את הלומדים לשתי דוגמאות של "שיר המעלות" תהלים קכ"ב ותהלים קכ"ו (שניהם מצוטטים ב'ירושלים העיר', עמ' 8-7): 1 'ירושלים העיר', עמ' 94. 2

3 ש יר ה ע ל ת ל ד ו ד ש מ ח י א מ ר ים ל י, ית ה' נ ל ך. ע מ ד ת ה י ר ג ל ינ ש ע ר י ך י ר ש ל ם. י ר ש ל ם ה נ י ה, ע יר ש ח ר ה-ל י ח ו. ש ם ע ל ש ב ט ים, ש ב ט י-י ע ד ת ל י ש ר א ל, ל ה ד ת ל ש ם ה'. י ש ה י ש ב כ ס א ת ל מ ש ט, ס א ת ל ב ית ו ד. ש א ל ש ל ם י ר ש ל ם, י ש ל י א ה ב י ך. ל מ ע ן ח י ו ר ע י, א ד ר ה- א ש ל ם ך. ל מ ע ן ית-ה' א ל ה ינ א ב ש ה ט ב ל ך. ש יר ה ע ל ת ש ב ה' א ת ש יב ת צ ן, ה י ינ כ ח ל מ ים. י ה י ש ל ם ח יל ך, ש ל ו ה ב ר מ נ ת י ך. תהלים קכב ז י ל א ש ח ק ינ ל ש נ נ ר ה, ז י אמ ר ב י ם: ה ג יל ה' ל ע ש ת ע ם א ה. ה ג יל ה' ל ע ש ת ע נ, ה י ינ ש מ ח ים. תהלים קכו, א-ג נעיר, שמדובר במזמורים שהיו הלויים שרים בעמדם על מעלות (מדרגות) בית המקדש: באיזו הזדמנות עשוי היה כל אחד משני המזמורים שקראנו להיות מושר? נכתוב את המילה ירושלים על הלוח, ונראה מה קושר את עגנון אליה: ירושלים הוא היה נולד בה לולא קרתה "קטסטרופה היסטורית" הוא מרגיש כאילו נולד בה הוא רואה עצמו כממשיכם של הלויים בבית המקדש בזכותה יש קשר בינו ובין אלוהים בזכותה הוא כותב והשאלה המתבקשת לבסוף היא: אילו ישב עגנון עמנו והתבקש לכתוב דברים העולים בדעתו למקרא השם 'ירושלים' מה היה כותב? 3

4 ג. אביגדור המאירי: מעל פסגת הר הצופים מ ע ל ס ת ה ר ה פ ים א ש ח ו ה ל ך י ם מ ע ל ס ת ה ר ה פ ים ש ל ם ל ך, י ר ש ל י ם. מ ה ר ת ח ל מ י ע ל י ך ל ז ת ל ר א ת א ר נ י ך. י ר ש ל י ם, י ר ש ל י ם ה א יר י נ י ך ל ב נ ך י ר ש ל י ם, י ר ש ל י ם מ ח ר ב ת י ך א ב נ ך! 2 מ ע ל ס ת ה ר ה פ ים ש ל ם ל ך, י ר ש ל י ם ל פ י ל ים מ ק צ ת ל ב ל נ ש א ים א ל י ך ע ינ י ם ל פ י ר כ ת ה י י ב ר כ ה מ ק ש מ ל ך,ע יר מ ל כ ה י ר ש ל י ם, י ר ש ל י ם א נ י ל א ז ז מ ה, י ר ש ל י ם, י ר ש ל י ם י ב א ה ש יח, י ב א. שיר זה יכול לסכם את הפרק. הוא מבטא את הקשר בין ירושלים לבין עם ישראל בכל גלויותיו, לחנו ידוע וטוב יהיה לסכם פרק זה בשירה. אם אפשר, מוטב ללמד שיר זה אגב ביקור בהר הצופים בירושלים וצפייה בנוף הנגלה ממנו, או לאחר ביקור כזה. אך גם אם טרם ביקרנו במקום, אפשר לנחש שהר הצופים הוא מקום גבוה הצופה אל העיר. נסב את תשומת לב הלומדים לכך, שהשיר מנוסח כפנייה ישירה לירושלים. איפה רואים זאת? איזה יחס זה מבטא? אפשר לסמן בצבע או בעזרת שקפים את מראי המקומות שהתלמידים מציינים. נסביר את הביטוי 'להשתחוות אפיים', ונברר: מדוע מבקש המשורר להשתחוות לירושלים? ייתכן שהתשובה נמצאת בבית השני: "מקדש מלך", "עיר מלוכה". כדאי לעמת את הפנייה האינטימית מחד גיסא ("שלום לך ירושלים", האירי פנייך לבנך"), עם המטען הרגשי וההיסטורי הכבד של "מחורבותייך אבנך", "יבוא המשיח, יבוא", "אשתחווה לך אפיים", "מאה דורות חלמתי עלייך" מאידך גיסא. 2 'ירושלים העיר', עמ' 112 4

5 דפים לתלמיד ש"י עגנון: א מ ר לכם מי אני מתוך קטסטרופה היסטורית, שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו, נולדתי אני באחת מערי הגולה. אבל בכל עת, תמיד דומ ה הייתי עליי כמי שנולד בירושלים. בחלום, בחזון לילה, ראיתי את עצמי עומד עם אחיי הל ו י ים בבית המקדש כשאני שר עימהם שירי דוד מלך ישראל. בזכותה של ירושלים כתבתי את כל אשר נתן ה' בלבי ובעטי. (מתוך דברי ש"י עגנון בשטוקהולם, בטקס קבלת פרס נובל לספרות בשנת 1967) שיר המעלות תהילים קכ"ב ש יר ה ע ל ת ל ד ו ד ש מ ח י א מ ר ים ל י, ית ה' נ ל ך. ע מ ד ת ה י ר ג ל ינ ש ע ר י ך י ר ש ל ם. י ר ש ל ם ה נ י ה, ע יר ש ח ר ה-ל י ח ו. ש ם ע ל ש ב ט ים, ש ב ט י-י ע ד ת ל י ש ר א ל, ל ה ד ת ל ש ם ה'. י ש ה י ש ב כ ס א ת ל מ ש ט, ס א ת ל ב ית ו ד. ש א ל ש ל ם י ר ש ל ם, י ש ל י א ה ב י ך. י ה י ש ל ם ח יל ך, ש ל ו ה ב ר מ נ ת י ך. ל מ ע ן ח י ו ר ע י, א ד ר ה- א ש ל ם ך. ל מ ע ן ית-ה' א ל ה ינ א ב ש ה ט ב ל ך. שיר המעלות תהילים קכ"ו, א-ג ש יר ה ע ל ת ש ב ה' א ת ש יב ת צ ן, ה י ינ כ ח ל מ ים. ז י ל א ש ח ק ינ ל ש נ נ ר ה, ז י אמ ר ב י ם: ה ג יל ה' א ה. ה ג יל ה' ל ע ש ת ע נ, ה י ינ ש מ ח ים. ל ע ש ת ע ם 5

6 אביגדור המאירי: מ על ס ת ה ר ה פ ים מ ע ל ס ת ה ר ה פ ים א ש ח ו ה ל ך י ם מ ע ל ס ת ה ר ה פ ים ש ל ם ל ך, י ר ש ל י ם. מ ה ר ת ח ל מ י ע ל י ך ל ז ת ל ר א ת א ר נ י ך. י ר ש ל י ם, י ר ש ל י ם ה א יר י נ י ך ל ב נ ך י ר ש ל י ם, י ר ש ל י ם מ ח ר ב ת י ך א ב נ ך! מ ע ל ס ת ה ר ה פ ים ש ל ם ל ך, י ר ש ל י ם ל פ י ל ים מ ק צ ת ל ב ל נ ש א ים א ל י ך ע ינ י ם ל פ י ר כ ת ה י י ב ר כ ה מ ק ש מ ל ך,ע יר מ ל כ ה י ר ש ל י ם, י ר ש ל י ם א נ י ל א ז ז מ ה, י ר ש ל י ם, י ר ש ל י ם י ב א ה ש יח, י ב א. 6

7 א. פרק שני אלף שנים בירושלים (עד לחורבן הבית השני) בראשית השיעור נביא לידיעת התלמידים את העובדה שירושלים הייתה עיר מלוכה ופולחן דתי עוד לפני הופעתו של עם ישראל על במת ההיסטוריה. תגליות ארכיאולוגיות בעיר ובסביבתה מעידות על קיום העיר לפחות מסוף האלף הרביעי לפני הספירה (תקופת הברונזה הקדומה). כתובות ראשונות המזכירות את ירושלים נתגלו במצרים, והן מן המאה ה- 19 לפנה"ס ('כתבי המ א רוֹת'). העיר נזכרת שוב כעבור 500 שנה בכתבי אל-עמרנה (גם היא במצרים). השם המצוין בתעודות אלה, הכתובות בשפה האכדית, הוא RUSALIMUM או.URUSALIMU בתנ"ך העיר נזכרת לראשונה בשם 'שלם' בספר בראשית פרק י"ד, פסוקים י"ח כ'. על מלך העיר, מלכיצדק, נאמר כי היה "כהן לאל עליון", ומכאן שכבר אז הייתה העיר ידועה כעיר מקודשת, מרכז פולחני. לאחר סקירה קצרה זו, שתינתן, כמובן, בלשון המתאימה לרמת התלמידים בכיתה, נעבור לסקירת הרצף ההיסטורי המתבטא ברשימת התאריכים שלהלן: לפני הספירה: תאריכים חשובים בתולדות העיר ירושלים דוד המלך כובש את ירושלים מידי היבוסים וקובע אותה כבירת הממלכה. - שלמה המלך בונה בעיר את בית המקדש הראשון. בית המקדש הוא המרכז המדיני והרוחני של העם. - התפלגות המלוכה. ירושלים נשארת עיר הבירה של ממלכת יהודה. - המלך חזקיהו חופר את נקבת השילוח. התושבים אוגרים את המים בברכות בתוך העיר. - חורבן הבית הראשון. נבוכדנצר מלך בבל כובש את העיר והורס את בית המקדש

8 ח - תושבי ירושלים יוצאים לגלות. - שיבת ציון. כורש מלך פרס כובש את בבל ונותן ליהודים אפשרות לחזור ליהודה נוכת בית המקדש השני. - נחמיה בונה מחדש את חומות ירושלים. - אלכסנדר מוקדון כובש את האימפריה הפרסית. מתחילה התקופה ההלניסטית. - מרד החשמונאים נגד שלטון היוונים ביהודה יהודה המכבי משחרר את ירושלים ומחדש את העבודה בבית המקדש. - פומפיוס, המצביא הרומאי, כובש את ירושלים הורדוס שולט בירושלים ובונה מחדש את בית המקדש. לספירה: - מרד היהודים ברומאים. - טיטוס, שר הצבא הרומאי, כובש את ירושלים ומחריב את בית המקדש חורבן בית שני. (ירושלים העיר, עמ' 34-33) מדובר כאן בקטע בן כאלף שנה, מכיבוש ירושלים על-ידי דוד וכינונה כעיר בירה ועד לחורבן הבית השני, בשנת 70 לספירה. ראשית, נרשום על הלוח את המושגים: תקופת בית ראשון חורבן בית ראשון גלות בבל שיבת ציון תקופת בית שני חורבן בית שני נסביר את כל הטעון הסבר ונבהיר, האמור. שאלה הן 'תחנות' בהיסטוריה של עם ישראל בקטע נבקש מן התלמידים לקרוא את התאריכים שלהלן, ולמקם בה את ה'תחנות' הרשומות על הלוח. כך תחולק רשימת התאריכים ל- 6 תקופות היסטוריות. רצוי שבשלב הראשון ינסה כל תלמיד למלא משימה זו בעצמו, ואחר-כך יידונו הדברים בצוותא. כדי לתת ללומדים תחושה של הרצף ההיסטורי ביחס להיסטוריה העולמית המוכרת להם, נכתוב על הלוח את שמות האימפריות: פרס יוון אשור בבל רומי 8

9 השמות יירשמו בסדר אקראי, והתלמידים יתבקשו לארגן את הרשימה לפי סדר כרונולוגי, ולציין אילו אירועים בהיסטוריה שלנו קשורים לכל אחת מן האימפריות הללו. הפעלה אחרת תאפשר לנו לקשור את חגי ישראל באירועים הנדונים: נכתוב על הלוח את שמות החגים והמועדים במעגל השנה: ראש השנה צום גדליה יום הכיפורים סוכות חנוכה י' בטבת ט"ו בשבט פורים פסח יום העצמאות ל"ג בעומר יום ירושלים שבועות י"ז בתמוז ט' באב אילו מועדים קשורים לירושלים? איזה אירוע היסטורי מתקשר למועד מסוים? האירוע? מהו המועד, ומהו התאריך שבו התרחש לסיכום,נבקש מהתלמידים לבחור חמישה תאריכים מתוך הרשימה, משמעותיים במיוחד, ולנמק את בחירתם. הנראים להם 9

10 ב. 3 ירושלים של זהב רבי עקיבא היה רועה צאן. הוא רעה את צאנו של כלבא-שבוע, שהיה אחד מעשירי ירושלים. ראתה רחל, בתו של כלבא-שבוע, את עקיבא, שהיה צנוע וטוב לב, התאהבה בו והחליטה להיות לו לאישה. שמע זאת כלבא-שבוע, וגירש אותה מביתו. לרבי עקיבא. כעס מאוד הלכה ונישאה הם היו עניים מאוד, ולא היה להם בית לגור בו. בימי החורף היו ישנים במתבן. היה עקיבא אוסף את התבן מתוך שערותיה. ראה רבי עקיבא את רחל והיא עצובה. אמר לה: אילו הייתה לי אפשרות, הייתי נותן לך ירושלים של זהב (תכשיט של זהב, שירושלים מצוירת עליו). פעם בא לביתם אליהו הנביא בלבוש איש עני. הוא עמד בפתח וקרא: "תנו לי מעט תבן; אשתי ילדה ואין לה מקום לישון"! אמר רבי עקיבא לרחל: "ראי, אדם זה גם תבן אין לו". אמרה רחל לעקיבא: "לך אל בית המדרש ולמד תורה". הלך ולמד שתים-עשרה שנה בבית המדרש. אחרי שתים-עשרה שנה חזר לביתו כשהוא רב, ולו שנים-עשר אלף תלמידים. ראה כלבא-שבוע את עקיבא שהוא רב גדול, הצטער על מעשהו, נשק לו ונתן לו חצי מרכושו. עשה רבי עקיבא ירושלים של זהב לאשתו. (ירושלים העיר, עמ' 13) סיפור זה מאפשר לנו להכיר עוד זווית של ירושלים בימים שלאחר חורבן הבית השני: אולי יש כאן ביטוי לזיכרון יופייה של העיר, שהתכשיט 'ירושלים של זהב' נקרא על שמה. הסיפור מתקשר לעניין הרצף ההיסטורי בזכות ר' עקיבא, שהיה המנהיג הרוחני של מרד בר-כוכבא, והוא מתקשר לשירה של נעמי שמר, 'ירושלים של זהב', שיילמד בהמשך (בפרק החמישי). בזכות העיבוד של הסיפור לעברית קלה, אין הוא מעמיד לפני הלומדים בעיות קשות מדיי להבנה, ולכן אין צורך להקדיש זמן רב להסברים. אפשר לקרוא אותו בשיטת ה'פאזל': מחלקים את הכיתה לקבוצות, וכל קבוצה מקבלת קטע מן הסיפור ועובדת עליו (בכיתה מתקשה כדאי לתת שאלות מנחות לכל קטע, כך שהתשובות להן יהיו סיכום של הקטע). אחר-כך מתחלקים לקבוצות חדשות, באופן שבכל קבוצה חדשה יושב נציג אחד מכל קבוצה בהרכב הקודם, והוא מספר לחבריו מה כתוב בקטע שהכינה קבוצתו. כך מקבלת כל הקבוצה החדשה תמונה שלמה של הסיפור כולו. 3 על-פי מסכת נדרים 10

11 לאחר שכל הסיפור נקרא והובן, תבוא השאלה הבאה: איך, לדעתכם, נראה התכשיט 'ירושלים של זהב? נקרא את הפתגמים הרשומים למטה ונשאל: זהב'? אילו מהם אפשר לקשור לסיפור 'ירושלים של פתגמים מי שלא ראה ירושלים בתפארתה, לא ראה כרך נחמד מעולם, ומי שלא ראה בית מקדש בבניינו, לא ראה בניין מפואר מעולם. עשרה קבין של יופי ירדו לעולם; תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. עשרה קבין של ייסורים ירדו לעולם; תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. עשרה קבין של תורה ירדו לעולם; העולם כולו. ירושלים אורו של עולם. והנצח זו ירושלים. תשעה נטלה ירושלים ואחד כל ה יו שואלים בשלום ירושלים ואני נותן לכם שלום. הדר העולם - ארץ ישראל, והדר ארץ ישראל ירושלים. כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. טבורו של עולם זו ירושלים. ירושלים עינו של עולם. (ירושלים העיר, עמ' ) ג. נחזור לרשימת המושגים שהנחו אותנו בארגון הרצף ההיסטורי של ירושלים באלף השנים למן כינונה כבירת ישראל ועד לחורבן הבית השני. נדון במושגים אלה, ובמהלך הדיון נצביע על העובדה, שבתיאור הרצף הזה נזקקנו לעתים קרובות לתאריכים הקשורים לבית המקדש. בהזדמנות זו נקנה את המושגים 'הבית', 'בית ראשון', 'בית שני', 'בית שלישי', 'בזמן הבית', 'חורבן הבית' וכיו"ב. ננתב את הדיון אל המסקנה, שבית המקדש הוא גורם מרכזי מאוד בתולדות ירושלים, בתולדות עם ישראל ובמחשבת ישראל בכלל. כדאי גם להדגיש, שבתודעה הלאומית שלנו אנו נוטים לראות בחורבן הבית השני (שנת 70 לספירה) את התאריך הקובע לתחילת הגלות, ומכאן המושגים 'אלפיים שנות גלות', 'שנות אלפיים', 'אחרי אלפיים שנה' ועוד. 11

12 .1 כדי להמחיש מה מסמל עבורנו בית המקדש, נביא את הסיפור 'מקום המקדש', המציג את 4 המקדש כמקום המסמל את האהבה והשלום : מקום המקדש במקום שעליו היה בנוי בית המקדש חיו לפני שנים רבות שני אחים. אחד מהם היה נשוי והיו לו שלושה ילדים, והשני היה ערירי, לא הייתה לו אישה, ולא היו לו בנים. שני האחים עבדו יחד בשדה שלהם. יחד חרשו ויחד זרעו. הגיע זמן הקציר. האחים קצרו את החיטה וחילקו אותה לשני חלקים שווים: חלק אחד לאח הבכור, האח הערירי, והחלק השני לאח הצעיר ולמשפחתו. בלילה לא יכול היה האח הבכור להירדם (לישון). הוא חשב בלבו: אחי הוא בעל לאישה ואב לבנים שהוא צריך לדאוג להם; הוא צריך להאכיל אותם, להשקות אותם ולהלביש אותם. ואני ערירי. אני צריך לדאוג רק לעצמי. לא טוב הדבר שאני עושה. קם האח הבכור ממיטתו, יצא לשדה, לקח חיטה מהערימה שלו והעביר אותה לערימה של אחיו הצעיר. גם האח הצעיר לא יכול להירדם בלילה ההוא. הוא חשב בלבו: לי יש אישה וילדים; כשאהיה זקן, ולא יהיה לי כוח לעבוד, יוכלו הבנים שלי לעזור לי. מה יעשה אחי כשיהיה זקן? לא טוב הדבר שאני עושה. לא טוב שאני לוקח אותו חלק כמו אחי. קם האח הצעיר ממיטתו, יצא לשדה, לקח חיטה מהערימה שלו והעביר אותה לערימה של האח הבכור. בבוקר קמו שני האחים ויצאו לשדה, והנה ראו: שתי הערימות שוות. התפלאו האחים, אך לא אמרו דבר. בלילה השני שוב יצאו האחים לשדה. כל אחד העביר חיטה מהערימה שלו לערימה של אחיו, אך בבוקר שוב היו שתי הערימות שוות. כך היה גם בלילה השלישי. בלילה הרביעי יצאו האחים אל השדה. כל אחד מהם לקח חיטה מהערימה שלו והלך לערימה של אחיו. באמצע הדרך נפגשו והבינו את הסוד... התחבקו האחים ובירכו את האלוהים. וה' ראה את מעשה האחים ובירך את המקום שבו נפגשו. כעבור ימים רבים בנה שם שלמה המלך את בית המקדש. (ירושלים העיר, עמ' 12-11) לפני קריאת הסיפור, יש לדון במעמדו של בית המקדש בחיי עם ישראל. חשוב להבהיר, כי לא היה זה רק מקום תפילה והקרבת קרבנות, אלא גם מרכז מדיני, תרבותי וחברתי. נזכיר, שאנו אבלים עד היום על חורבן הבית ורואים בו את חורבנה של חירותנו המדינית. 4 מערך השיעור להוראת סיפור זה עובד על-פי הצעה של גב' ומיטשל. יונה ברזילי, לשעבר מנהלת האולפנים בית הנוער העברי 12

13 לאחר שעניין זה הובן, נשאל: על-פי אילו קריטריונים עשוי להיבחר המקום המתאים לבניית המקדש? תשובות התלמידים יירשמו על הלוח בטור אנכי, תחת הכותרת: מקום המקדש, ויתנהל דיון על כל אחת מהתשובות. בין הכותרת לבין תשובות התלמידים תושאר שורה אחת ריקה, והדברים לא יימחקו עד סוף השיעור. מקום המקדש מקום גבוה מקום מקודש מקום מרכזי מקום... מקום....4 קריאת הסיפור תיעשה בשלבים: 1. קריאת שתי הפסקות הראשונות: לאחר בירור התוכן והבהרת המילים הקשות, נשאל: האם החלוקה לשני חלקים שווים הוגנת? 2. קריאת הפסקות 6-3: מהו, לדעת כל אחד מהאחים, מצב הערימות עתה? מהו המצב לאמתו של דבר? מהי תגובתם הצפויה של האחים? אפשר לנסות להמחיז שיחה בין שני האחים: מה הם אומרים זה לזה? 3. קריאת הסיפור עד סופו: האם נהגו האחים כצפוי? מדוע נהגו כפי שנהגו? מדוע בנה שלמה המלך את המקדש דווקא במקום שבו נפגשו האחים? האם נוכל להוסיף עוד קריטריון לרשימה שעל הלוח? המילים מקום של אהבת אחים יוכנסו עתה לראש הרשימה. מקום המקדש של אהבת אחים מקום מקום גבוה מקום מקודש מקום מרכזי מקום... מקום... סיכום: בשלב זה יובאו דברי רבי עקיבא על הפסוק 'ואהבת לרעך כמוך' (ויקרא י"ט, י"ח), שהוא כלל גדול בתורה, וכן דברי הלל הזקן לנכרי שביקש שיגיירהו על רגל אחת: מה 5 ששנוא עליך לחברך לא תעשה - זו כל התורה כולה, והשאר פירוש הוא, לך ולמד. 5 בתלמוד הבבלי, מסכת שבת דף לא עמ' א: "דעלך סני לחברך לא תעביד. זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא, זיל גמור". 13

14 דפים לתלמיד תאריכים חשובים בתולדות העיר ירושלים לפני הספירה: דוד המלך כובש את ירושלים מידי היבוסים וקובע אותה כבירת הממלכה. - שלמה המלך בונה בעיר את בית המקדש הראשון. בית המקדש הוא המרכז המדיני והרוחני של העם התפלגות המלוכה. ירושלים נשארת עיר הבירה של ממלכת יהודה המלך חזקיהו חופר את נקבת השילוח. התושבים אוגרים את המים בברכות בתוך העיר חורבן הבית הראשון. נבוכדנצר מלך בבל כובש את העיר והורס את בית המקדש. תושבי ירושלים יוצאים לגלות שיבת ציון. כורש מלך פרס כובש את בבל ונותן ליהודים אפשרות לחזור ליהודה חנוכת בית המקדש השני נחמיה בונה מחדש את חומות ירושלים אלכסנדר מוקדון כובש את האימפריה הפרסית. מתחילה התקופה ההלניסטית מרד החשמונאים נגד שלטון היוונים ביהודה יהודה המכבי משחרר את ירושלים ומחדש את העבודה בבית המקדש פומפיוס, המצביא הרומאי, כובש את ירושלים הורדוס שולט בירושלים ובונה מחדש את בית המקדש. לספירה: - מרד היהודים ברומאים טיטוס, שר הצבא הרומאי, כובש את ירושלים ומחריב את בית המקדש חורבן בית שני. 14

15 ירושלים של זהב רבי עקיבא היה רועה צאן. הוא רעה את צאנו של כלבא-שבוע, שהיה אחד מעשירי ירושלים. ראתה רחל, בתו של כלבא-שבוע, את עקיבא, שהיה צנוע וטוב לב, התאהבה בו והחליטה להיות לו לאישה. שמע זאת כלבא-שבוע, כעס מאוד וגירש אותה מביתו. הלכה ונישאה לרבי עקיבא. הם היו עניים מאוד, ולא היה להם בית לגור בו. בימי החורף היו ישנים במתבן. היה עקיבא אוסף את התבן מתוך שערותיה. ראה רבי עקיבא את רחל והיא עצובה. אמר לה: אילו הייתה לי אפשרות, הייתי נותן לך ירושלים של זהב (תכשיט של זהב, שירושלים מצוירת עליו). פעם בא לביתם אליהו הנביא בלבוש איש עני. הוא עמד בפתח וקרא: "תנו לי מעט תבן; אשתי ילדה ואין לה מקום לישון"! אמר רבי עקיבא לרחל: "ראי, אדם זה גם תבן אין לו". אמרה רחל לעקיבא: "לך אל בית המדרש ולמד תורה". הלך ולמד שתים-עשרה שנה בבית המדרש. אחרי שתים-עשרה שנה חזר לביתו כשהוא רב, ולו שנים-עשר אלף תלמידים. ראה כלבא-שבוע את עקיבא שהוא רב גדול, הצטער על מעשהו, נשק לו ונתן לו חצי מרכושו. עשה רבי עקיבא ירושלים של זהב לאשתו. 15

16 פתגמים מי שלא ראה ירושלים בתפארתה, לא ראה כרך נחמד מעולם, ומי שלא ראה בית מקדש בבניינו, לא ראה בניין מפואר מעולם. עשרה קבין של יופי ירדו לעולם; תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. עשרה קבין של ייסורים ירדו לעולם; תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. עשרה קבין של תורה ירדו לעולם; תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. ירושלים אורו של עולם. והנצח זו ירושלים. ה יו שואלים בשלום ירושלים ואני נותן לכם שלום. הדר העולם - ארץ ישראל, והדר ארץ ישראל ירושלים. כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. טבורו של עולם זו ירושלים. ירושלים עינו של עולם. 16

17 מקום המקדש במקום שעליו היה בנוי בית המקדש חיו לפני שנים רבות שני אחים. אחד מהם היה נשוי והיו לו שלושה ילדים, והשני היה ערירי, לא הייתה לו אישה, ולא היו לו בנים. שני האחים עבדו יחד בשדה שלהם. יחד חרשו ויחד זרעו. הגיע זמן הקציר. האחים קצרו את החיטה וחילקו אותה לשני חלקים שווים: חלק אחד לאח הבכור, האח הערירי, והחלק השני לאח הצעיר ולמשפחתו. בלילה לא יכול היה האח הבכור להירדם (לישון). הוא חשב בלבו: אחי הוא בעל לאישה ואב לבנים שהוא צריך לדאוג להם; הוא צריך להאכיל אותם, להשקות אותם ולהלביש אותם. ואני ערירי. אני צריך לדאוג רק לעצמי. לא טוב הדבר שאני עושה. קם האח הבכור ממיטתו, יצא לשדה, לקח חיטה מהערימה שלו והעביר אותה לערימה של אחיו הצעיר. גם האח הצעיר לא יכול להירדם בלילה ההוא. הוא חשב בלבו: לי יש אישה וילדים; כשאהיה זקן, ולא יהיה לי כוח לעבוד, יוכלו הבנים שלי לעזור לי. מה יעשה אחי כשיהיה זקן? לא טוב הדבר שאני עושה. לא טוב שאני לוקח אותו חלק כמו אחי. קם האח הצעיר ממיטתו, יצא לשדה, לקח חיטה מהערימה שלו והעביר אותה לערימה של האח הבכור. בבוקר קמו שני האחים ויצאו לשדה, והנה ראו: שתי הערימות שוות. התפלאו האחים, אך לא אמרו דבר. בלילה השני שוב יצאו האחים לשדה. כל אחד העביר חיטה מהערימה שלו לערימה של אחיו, אך בבוקר שוב היו שתי הערימות שוות. כך היה גם בלילה השלישי. בלילה הרביעי יצאו האחים אל השדה. כל אחד מהם לקח חיטה מהערימה שלו והלך לערימה של אחיו. באמצע הדרך נפגשו והבינו את הסוד... התחבקו האחים ובירכו את האלוהים. וה' ראה את מעשה האחים ובירך את המקום שבו נפגשו. כעבור ימים רבים בנה שם שלמה המלך את בית המקדש. 17

18 א. פרק שלישי גולה וירושלים (מחורבן בית שני עד ערב היציאה מן החומות) ירושלים והיהודים לאחר החורבן נקרא את רשימת התאריכים משנת 327 עד שנת 1856 לספירה: - תחילת התקופה הביזנטית: עם התנצרותו של קונסטנטינוס קיסר רומא, הוא מכריז כי הנצרות היא היורשת של היהדות ושל ארץ ישראל. קונסטנטינוס ואמו מחזקים הכרזה זו בבניית כנסיות ומנזרים בירושלים ובארץ כולה. כנסיית הקבר הוא אחת מפעולות בנייה אלה. - הפרסים כובשים את העיר. היהודים היו בני ברית לפרסים, ושלטו בירושלים שנים מועטות. - הביזנטים כובשים את העיר בחזרה מידי הפרסים; שוב מתחילות רדיפות יהודים, ורבים מהם עוזבים את העיר. - עומר בן אחטב כובש את העיר. מתחילה תקופת שלטון הערבים בארץ. הכובשים החדשים אוסרים על היהודים לשבת בירושלים. - ע ד-א ל-מ ל בונה את כיפת הסלע ('מסגד עומר') הסלג'וקים (שבט תורכי) כובשים את העיר לאחר 200 שנה של יישוב דל בירושלים, היישוב היהודי בעיר מתחדש במשך 150 שנה היישוב היהודי גדל ומתחזק. היהודים מייסדים את הישיבה הגדולה, שבראשה עומדים הגאונים. ירושלים מרכז רוחני ליישוב בארץ ובעולם הצלבנים כובשים את ירושלים ומשמידים את היישוב היהודי צלאח א-דין כובש את ירושלים. הוא קורא ליהודים לחזור ולהתיישב בעיר הממלוכים כובשים את העיר. 300 רבנים מאנגליה ומצרפת עולים לירושלים ומתיישבים בה הרמב"ן (ר' משה בן נחמן) מתיישב בירושלים. היישוב היהודי גדל ומתפתח. 18

19 לאחר הפסקה מתחדשת העלייה מאירופה לירושלים. העולים בונים בתי- כנסת רבים. - ר ' עובדיה מברטנורה, מפרש המשנה, עולה לירושלים ועומד בראש היישוב בה. בעקבותיו באה עלייה גדולה של תלמידיו מאיטליה התורכים כובשים את ירושלים. היישוב בירושלים גדל ומתפתח הסולטן התורכי, סולימן המפואר, בונה את חומת העיר מתחילה עליית היהודים מארצות מערב אירופה. קמה הקהילה האשכנזית בעיר נפוליאון מתקרב לארץ ומציע ליהודים לחזור לארצם, לחדש את עצמאותם ולבנות מחדש את ירושלים העתיקה עליית ר' יהודה החסיד; מתחילה עלייה גדולה של חסידים ממזרח אירופה העיתונים העבריים הראשונים יוצאים לאור בירושלים השר מונטיפיורי מקים את השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות העיר 'משכנות שאננים. (ירושלים העיר, עמ' 36-34) הפועל כבש חוזר ברשימה זו פעמים רבות. נבקש מהתלמידים לאתרו ולסמן את הנושא. כך נראה כמה פעמים עברה ירושלים מיד ליד. נכתוב את שמות הכובשים על הלוח, ונבדוק מה יחסו של כל אחד מהם ליהודים. תוך כדי שיחה יובהר, שהיהודים הם, למעשה, אוכלוסייה נשלטת בירושלים העוברת מיד ליד, והם תלויים בחסדי הכובשים המתחלפים. עתה נפנה את תשומת הלב לעליית היהודים לאורך הדורות. האם אלה הם גלי עלייה גדולים? נגלה, שלאורך כל שנות הגלות נשמר הקשר בין יהודי התפוצות לירושלים, ובכל הזמן הזה לא חדלו החיים היהודיים בה, אם כי בוודאי אין לדבר על נהירה גדולה אל העיר. זיקתם של יהודי הגולה לירושלים באה לידי ביטוי במנהגים, בתפילה וביצירה. 19

20 ב. ירושלים בתפילה, במנהג ובאגדה נביא לפני התלמידים את קטעי התפילה האלה: ר ח ם נ א ה' א לה ינו ע ל י ש ר א ל ע ך, ו ע ל י ר ש ל י ם ע יר ך, ו ע ל צ ן מ ש ן ב ד ך, ו ע ל מ ל כ ת ית ו ד מ ש יח ך, ו ע ל ה י ת ה ד ל ו ה ד ש ש ק ר א ש מ ך ע ל יו.. י מ ינ מ ה ר ה ש ד ל י ם ע יר ה נ ה י ר ש ב --- ר ך ה ה ' נ ה ר ח מ יו י ר ש ל י ם, מ ן. (מתוך ברכת המזון) ולי ר ש ל י ם ע יר ך ר ח מ ים ש ב ו ת ש ן ת כ א ש ר ר ב נ ה א ת ק ר ב י מ ינ נ י ן-ע ל ם ו כ א ו ד מ ה ר ה ל ת כ כ ין. ר ך ה ה' נ ה ר ח מ יו י ר ש ל י ם, מ ן. (מתוך תפילת שמונה-עשרה) ינ ץ ל י ת א נ ס ל ק ו ש נ ל ח ר ת ר ד ל ש פ ק ע ו ה ב יא נ ל צ ן ע יר ך ר ה. (מתוך מוסף של ראש השנה) (ירושלים העיר, עמ' 9) נספר לתלמידים על מהות התפילות והברכות, ונציין, מברכות ומתפילות הנאמרות פעמים אחדות בכל יום. ששני הקטעים הראשונים לקוחים נבקש קריאה דמומה של שני הקטעים האלה: מה המשותף לשניהם? נראה, שבשני הקטעים נתפסת ירושלים כעירו של האל, האל מתבקש לבנות אותה ולשכון בתוכה, וכמו כן בשניהם נזכר בית דוד. אם נחזור לרשימת 'התחנות' ההיסטוריות מן הפרק השני באיזו תחנה נכתבו, קרוב לוודאי, התפילות האלה? מה אפשר לומר על ירושלים על-פי התפילות האלה? אילו אפשר היה להוסיף משפט אישי לתפילה מה מתאים להוסיף כאן? מהי המשמעות הלאומית של 'מלכות בית דוד' או 'כיסא דוד'? מכאן נפנה את הלומדים לקטע שמתוך מוסף של ראש השנה כאן מופיעה גם תפילה לחירות ולקיבוץ גלויות, המופיעה רק ברמז בתפילות האחרות, שבהן מדובר על כינון בית דוד וכיסא דוד. נחלק את הכיתה לקבוצות של 5-3 תלמידים, וכל קבוצה תעבוד על אחד מן הקטעים שלהלן. העבודה תהיה אינטנסיבית, בעזרת מילון, ובסיומה תתבקש כל קבוצה לבחור מתוכה נציג, והוא יספר לכיתה כולה את תוכן הקטע שעיבדה קבוצתו:.1 20

21 מנהגים אחרי חורבן ירושלים הנהיגו בישראל כמה מנהגים לזכרה: א. אדם המסייד את ביתו ומחדש אותו, משאיר חלק לא מסויד זכר לחורבן ירושלים. ב. אדם המכין סעודה (ארוחה חגיגית), החסר זכר לחורבן ירושלים. דואג שלא תהיה מושלמת. ג. בחגיגות החתונה היו נוהגים לשים אפר בראשו של החתן במקום התפילין, לזכר ירושלים ומקדשה שחרבו. ד. החתן שובר כוס בהיותו מתחת לחופה, מלאה זכר לחורבן ירושלים. כדי שלא תהיה השמחה ה. ו. ז. אישה המכינה לעצמה תכשיטי כסף וזהב, דואגת שיחסר דבר-מה זכר לירושלים. יהודים שהיו באים לבקר בירושלים היו קורעים קריעה, כאבלים על מת לאות צער ואבל על חורבן ירושלים. היהודי בתפילתו פונה לירושלים. רבותינו אמרו: העומדים ומתפללים בחוץ לארץ, הופכים פניהם כלפי ארץ-ישראל; העומדים ומתפללים בארץ-ישראל, הופכים את פניהם כלפי ירושלים. ירושלים העיר, עמ' 39 21

22 .2 קול ירושלים (מתוך 'שביבי ירושלים', מאת הימן הירושלמי) מעשה באדם שירד מארץ ישראל ובנה ביתו בחוץ לארץ. כשעמד למות אמר לבנו: 'ישבנו בין הגויים ולמדנו ממעשיהם, אבל דע לך, שבן ירושלים אני, וגם אתה תמסור את השם ירושלים לבנך, ובנך לבנו עד סוף כל הדורות. דור הולך ודור בא, לאט-לאט נחלש הזיכרון, ולבסוף נשכחה תורת ירושלים מפי הבנים. אחרי ימים רבים בא לאותו מקום אדם אחד, והזכיר את השם ירושלים. שמע אחד הבנים, ונכנסה שמחה גדולה ללבו, ולא ידע מה הסיבה לשמחה הגדולה. בא הביתה והשמיע את השם ירושלים, מיד בקעו ועלו געגועי כל הדורות ונתנגנו הנפשות וראו אור גדול אור של גאולה. לא עברו ימים רבים וכל הבנים עלו לירושלים לבנות ולהיבנות בה. ירושלים העיר, עמ' 14 מאין האבנים בדרכים אל ירושלים? (על-פי 'אגדות ארץ ישראל' מאת ז' וילנאי).3 בחוצות ירושלים ובצדי הדרכים המובילות אליה מפזורות אבנים רבות מאוד. מאין כל האבנים האלה? מי ש ם אותן שם? מספרים, שכל יהודי בגולה זוכר את ירושלים החרבה, וכאילו אבן גדולה מעיקה על לבו. וכשהוא זוכה לעלות לירושלים, הוא לוקח את האבן מעל לבו ושם אותה בצד הדרך, והאבן עדה, שעכשיו רווח לו, עכשיו טוב לו, כי הוא רואה את העיר הקדושה. ירושלים העיר, עמ' 14 22

23 שבע אותיות (מתוך 'שביבי ירושלים', מאת הימן הירושלמי).4 בתחילה היו כותבים את השם ירושלים בשש אותיות: שי"ן, למ"ד, מ"ם. יו"ד, ו"ו, רי"ש, כתבו ירושלם וקראו ירושלים. הגדילו את העיר, ואמרו להוסיף אות בשמה ואף אמרו: שבעה קנים המנורה שבע חומות יקיפו את ירושלים וגם אותיות השם ירושלים שבע יהיו. הוסיפו אות קטנה, שהיא ראשית שמו של הבורא, ראשית שמו של ישראל וראשית שמה של ירושלים. ירושלים העיר, עמ' 18 הצייר שצייר את ירושלים (מתוך 'שביבי ירושלים', מאת הימן הירושלמי ( מעשה בחבורה של ציירים.5, שרצו לצייר את ירושלים. באו לירושלים, ציירו מה שראו עיניהם, והנה אין זאת ירושלים. ציירו עוד ועוד, ולא ראו את ירושלים בציוריהם. היו עצובים מאוד. היה שם חכם אחד, ואמר להם : את ירושלים אתם רוצים לצייר? כבר צייר אותה אלוהים, ואין צייר כאלוהינו. ירושלים העיר, עמ' 16 עתה ננסה לברר: מהם המוטיבים העוברים בכל הקטעים שנקראו? העיקריים הם: קדושתה של ירושלים כעיר האלוהים נראה ששני המוטיבים הזיקה שבין ירושלים לעם היהודי לדורותיו. 23

24 ג. ירושלים ביצירה ל י ב מ ז ר ח רבי יהודה הלוי ל י ב מ ז ר ח ו נ כ י ס ף מ ע ר ב א יך א ט ע מ ה א ת א ש ר א כ ל ו א יך י ע ר ב? א יכ ה א ש ם נ ד ר י ו א ס ר י, ע ד צ ן ח ב ל א ד ם ו א נ י כ ב ל ע ר ב? י ק ל ע ינ י ע ז ב ל-ט ב ס פ ר ד, מ י ק ר ע ינ י ר א ת ע פ ר ת ב יר נ ח ר ב. שיר זה כתוב בלשון ימי הביניים, שאיננה קלה; אך נראה שאפשר להעביר את אווירת הכאב והגעגועים שבו גם לכיתה לא גבוהה. רוב המילים הקשות יוסברו תוך כדי שיחת רקע על ר' יהודה הלוי וזמנו. שיחה זו תתנהל לפני קריאת השיר. כדאי לכתוב את השיר על הלוח, על גבי שקפים או במצגת במחשב בשלושה צבעים, להדגשת הקונפליקטים המובעים בו: 1. 'איך' ו'איכה' בצבע אחד; 2. 'אנוכי' וכל המידע על ספרד ועל ההווה של המשורר בצבע שני; 3. 'לבי' וכל המידע על ציון והגעגועים אליה בצבע שלישי. ל י ב מ ז ר ח ו נ כ י ס ף מ ע ר ב א יך א ט ע מ ה א ת א ש ר א כ ל ו א יך י ע ר ב? א יכ ה א ש ם נ ד ר י ו א ס ר י, ע ד צ ן ח ב ל א ד ם ו א נ י כ בל ע ר ב? י ק ל ע ינ י ע ז ב ל-ט ב ס פ ר ד, מ י ק ר ע ינ י ר א ת ע פ ר ת ב יר נ ח ר ב. על-פי ניגודי הצבעים קל לראות את הקונפליקט שהמשורר דן בו: 'אנוכי' ו'אני' מול 'לבי'; 'יקל' מול 'יקר', 'חבל אדום' מול 'כבל ערב' (אפשר לבדוק את שתי המילים המודגשות במילון, ולהדגיש כי 'חבל' הוא גם אזור גיאוגרפי וגם ייסורים; מדוע נזכר כאן 'כבל' בהקשר של ערב?). בשלב הבא נדון בקונפליקט הפנימי הנצחי של היהודי השרוי בגלות ומתגעגע 24

25 למולדת; השיקול של הנאות חומריות המזומנות לו במקומו, לעומת הרצון להיות ריבון בארץ משלו, שהוא קשור אליה בזיכרונות היסטוריים. בכיתות נמוכות אין הכרח ללמד כל מילה ומילה בשיר. די אם יחוש הלומד את אווירת הכאב והגעגועים הבאה לידי ביטוי גם במילים שאינן קשות. 25

26 דפים לתלמיד תאריכים חשובים בתולדות ירושלים תחילת התקופה הביזנטית: עם התנצרותו של קונסטנטינוס קיסר רומא, הוא מכריז כי הנצרות היא היורשת של היהדות ושל ארץ ישראל. קונסטנטינוס ואמו מחזקים הכרזה זו בבניית כנסיות ומנזרים בירושלים ובארץ כולה. כנסיית הקבר הוא אחת מפעולות בנייה אלה. - הפרסים כובשים את העיר. היהודים היו בני ברית לפרסים, ושלטו בירושלים שנים מועטות. - הביזנטים כובשים את העיר בחזרה מידי הפרסים; שוב מתחילות רדיפות יהודים, ורבים מהם עוזבים את העיר. - עומר בן אחטב כובש את העיר. מתחילה תקופת שלטון הערבים בארץ. הכובשים החדשים אוסרים על היהודים לשבת בירושלים. - ע ד-א ל-מ ל בונה את כיפת הסלע ('מסגד עומר'). - לאחר 200 שנה של יישוב דל בירושלים, היישוב היהודי בעיר מתחדש במשך 150 שנה היישוב היהודי גדל ומתחזק. היהודים מייסדים את הישיבה הגדולה, שבראשה עומדים הגאונים. ירושלים מרכז רוחני ליישוב בארץ ובעולם הסלג'וקים (שבט תורכי) כובשים את העיר הצלבנים כובשים את ירושלים ומשמידים את היישוב היהודי צלאח א-דין כובש את ירושלים. הוא קורא ליהודים לחזור ולהתיישב בעיר הממלוכים כובשים את העיר. 300 רבנים מאנגליה ומצרפת עולים לירושלים ומתיישבים בה הרמב"ן (ר' משה בן נחמן) מתיישב בירושלים. היישוב היהודי גדל ומתפתח לאחר הפסקה מתחדשת העלייה מאירופה לירושלים. העולים בונים בתי- כנסת רבים. 26

27 ר - ' עובדיה מברטנורה, מפרש המשנה, עולה לירושלים ועומד בראש היישוב בה. בעקבותיו באה עלייה גדולה של תלמידיו מאיטליה התורכים כובשים את ירושלים. היישוב בירושלים גדל ומתפתח. - הסולטאן התורכי, סולימן המפואר, בונה את חומת העיר. - מתחילה עליית היהודים מארצות מערב אירופה. קמה הקהילה האשכנזית בעיר עליית ר' יהודה החסיד; מתחילה עלייה גדולה של חסידים ממזרח אירופה נפוליון מתקרב לארץ ומציע ליהודים לחזור לארצם, לחדש את עצמאותם ולבנות מחדש את ירושלים העתיקה העיתונים העבריים הראשונים יוצאים לאור בירושלים השר מונטיפיורי מקים את השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות העיר 'משכנות שאננים. 27

28 מן התפילה ר ח ם נ א ה' א לה ינו ע ל י ש ר א ל ע ך, מ ש ן ב ד ך, ו ה ד ש ש ק ר א ש מ ך ע ל יו. ו ע ל מ ל כ ת ית ו ד מ ש יח ך, י מ ינ. מ ה ר ה ש ד ל י ם ע יר ה נ ה י ר ש ב --- ר ך ה ה' נ ה ר ח מ יו י ר ש ל י ם, מ ן. ו ע ל י ר ש ל י ם ע יר ך, ו ע ל צ ן ו ע ל ה י ת ה ד ל (מתוך ברכת המזון) ו ל יר ש ל י ם ע יר ך ר ח מ ים ש ב ו ת ש ן ת כ א ש ר ר מ ה ר ה ל ת כ ו ד א ם ו כ נ י ן-ע ל י מ ינ ק ר ב נ ה א ת ב כ ין. ר ך ה ה' נ ה ר ח מ יו י ר ש ל י ם, מ ן. (מתוך תפילת שמונה-עשרה) ק ע ש פ ר ד ל ל ח ר ת נ ו ש א נ ס ל ק ץ ל י ת ינ ו ה ב יא נ ל צ ן ע יר ך ר ה. (מתוך מוסף של ראש השנה) 28

29 מנהגים אחרי חורבן ירושלים הנהיגו בישראל כמה מנהגים לזכרה: א. ב. ג. ד. אדם המסייד את ביתו ומחדש אותו, משאיר חלק לא מסויד זכר לחורבן ירושלים. אדם המכין סעודה (ארוחה חגיגית), דואג שלא תהיה מושלמת. החסר זכר לחורבן ירושלים. בחגיגות החתונה היו נוהגים לשים אפר בראשו של החתן במקום התפילין, לזכר ירושלים ומקדשה שחרבו. החתן שובר כוס בהיותו מתחת לחופה, כדי שלא תהיה השמחה מלאה זכר לחורבן ירושלים. ה. אישה המכינה לעצמה תכשיטי כסף וזהב, לירושלים. דואגת שיחסר דבר-מה זכר ו. יהודים שהיו באים לבקר בירושלים היו קורעים קריעה, לאות צער ואבל על חורבן ירושלים. כאבלים על מת ז. היהודי בתפילתו פונה לירושלים. רבותינו אמרו: העומדים ומתפללים בחוץ לארץ, הופכים פניהם כלפי ארץ-ישראל; העומדים ומתפללים בארץ-ישראל, הופכים את פניהם כלפי ירושלים. 29

30 קול ירושלים (מתוך 'שביבי ירושלים', מאת הימן הירושלמי) מעשה באדם שירד מארץ ישראל ובנה ביתו בחוץ לארץ. כשעמד למות אמר לבנו: 'ישבנו בין הגויים ולמדנו ממעשיהם, אבל דע לך, שבן ירושלים אני, וגם אתה תמסור את השם ירושלים לבנך, ובנך לבנו עד סוף כל הדורות. דור הולך ודור בא, הבנים. לאט-לאט נחלש הזיכרון, ולבסוף נשכחה תורת ירושלים מפי אחרי ימים רבים בא לאותו מקום אדם אחד, והזכיר את השם ירושלים. שמע אחד הבנים, ונכנסה שמחה גדולה ללבו, ולא ידע מה הסיבה לשמחה הגדולה. בא הביתה והשמיע את השם ירושלים, מיד בקעו ועלו געגועי כל הדורות ונתנגנו הנפשות וראו אור גדול אור של גאולה. לא עברו ימים רבים וכל הבנים עלו לירושלים לבנות ולהיבנות בה. 30

31 מאין האבנים בדרכים אל ירושלים? (על-פי 'אגדות ארץ ישראל' מאת ז' וילנאי) בחוצות ירושלים ובצדי הדרכים המובילות אליה מפזורות אבנים רבות מאוד. מאין כל האבנים האלה? מי ש ם אותן שם? מספרים, שכל יהודי בגולה זוכר את ירושלים החרבה, וכאילו אבן גדולה מעיקה על לבו. וכשהוא זוכה לעלות לירושלים, הוא לוקח את האבן מעל לבו ושם אותה בצד הדרך, והאבן עדה, שעכשיו רווח לו, עכשיו טוב לו, כי הוא רואה את העיר הקדושה. 31

32 שבע אותיות (מתוך 'שביבי ירושלים', מאת הימן הירושלמי) בתחילה היו כותבים את השם ירושלים בשש אותיות: יו"ד, רי"ש, ו"ו, שי"ן, למ"ד, מ"ם. כתבו ירושלם וקראו ירושלים. הגדילו את העיר, ואמרו להוסיף אות בשמה ואף אמרו: שבעה קנים המנורה שבע חומות יקיפו את ירושלים וגם אותיות השם ירושלים שבע יהיו. הוסיפו אות קטנה, שהיא ראשית שמו של הבורא, ראשית שמו של ישראל וראשית שמה של ירושלים. 32

33 הצייר שצייר את ירושלים (מתוך 'שביבי ירושלים', מאת הימן הירושלמי) מעשה בחבורה של ציירים, שרצו לצייר את ירושלים. באו לירושלים, ציירו מה שראו עיניהם, והנה אין זאת ירושלים. ציירו עוד ועוד, ולא ראו את ירושלים בציוריהם. היו עצובים מאוד. היה שם חכם אחד, ואמר להם: את ירושלים אתם רוצים לצייר? כבר צייר אותה אלוהים, ואין צייר כאלוהינו. 33

34 ל י ב מ ז ר ח רבי יהודה הלוי ל י ב מ ז ר ח ו נ כ י ס ף מ ע ר ב א יך א ט ע מ ה א ת א ש ר א כ ל ו א יך י ע ר ב? א יכ ה א ש ם נ ד ר י ו א ס ר י, ע ד צ ן ח ב ל א ד ם ו א נ י כ ב ל ע ר ב? י ק ל ע ינ י ע ז ב ל-ט ב ס פ ר ד, מ י ק ר ע ינ י ר א ת ע פ ר ת ב יר נ ח ר ב. 34

35 פרק רביעי ירושלים החדשה (מראשית היציאה מן החומות עד ערב קום המדינה) א. נפתח את הפרק בסקירה היסטורית. נספר, כי במחצית השנייה של המאה ה- 19 החלו היהודים לצאת מחוץ לחומות העיר העתיקה. זוהי תקופה מרתקת, שבה פועלים בכמה מקומות בו בזמן כוחות המשנים את מפת העם היהודי.יש להדגיש, שזוהי גם תקופת ראשיתה של הציונות המדינית, שהביאה, כעבור זמן, להקמת מדינת ישראל. בשנים שחלפו מאז שנבנו השכונות החדשות ועד לקום המדינה נוצרה ישות חדשה: ירושלים שמחוץ לחומות. כדאי להזכיר, שאלה מבני 'היישוב הישן', שיצאו מן החומות ובנו את שכונת נחלת שבעה, הם שהקימו אחר-כך את אם המושבות פתח-תקווה. כאן כדאי לקרוא את הקטע "ביקור בגימנסיה הירושלמית", שעובד על-פי דברים שכתב פרופ' יוסף קלויזנר: --- בבוקר, ביום חמישי, ראש חודש סיוון תרע"ב (1912) הלכתי לבקר את הגימנסיה הירושלמית. נודע לי, שבכיתה הראשונה למדו חשבון, בכיתה השנייה תנ"ך, בשלישית טבע, ברביעית היסטוריה ובשישית הלשון הרומית. רעד עז חלף את כל גופי... איך? בירושלים השוממה, שמונה-עשרה מאות וארבעים ושתיים שנה לאחר שהחריב אותה טיטוס, נלמדת הלשון הרומית כלשון מתה באמצעותה של הלשון העברית החיה בגימנסיה יהודית. ומי הלומדים? בני יהודה, שע ם-רומי, המת כיום הזה, חשב אותה אז למתה מיתת עולם! מה היה אומר טיטוס, מה היה אומר אספסיינוס אביו, אילו היו מנבאים לעמם עתידות כאלה? בירושלים מלמדים בגימנסיה עברית את הלשון הרומית בתרגום עברי. מי יודע מה צפון בחיק העתיד? צוררי (אויבי) ישראל גדולים וחזקים הם כיום הזה ואנו מושפלים.אבל רומי הייתה עוד יותר חזקה בשעתה, ויהודה הייתה עוד יותר חלשה ומושפלת בימי טיטוס ואדריינוס. במחשבות אלה נכנסתי לכיתה השישית. 35

36 (ירושלים העיר, עמ' 9) נדגיש את הקו הנמתח מטיטוס, מחריב ירושלים ועד לתחילת המאה העשרים. נחזור לרשימת התאריכים, ונראה מה קרה בין השנים לספירה: לשם כך, מרד היהודים ברומאים. טיטוס, שר הצבא הרומאי, כובש את ירושלים ומחריב את בית המקדש - חורבן בית שני מרד בר-כוכבא. 135 הרומאים מדכאים את המרד. אדריינוס כובש את ירושלים וקורא לה 'איליה קפיטולינה'. ירושלים העיר, עמ' 34 בהקשר זה כדאי להעיר על משמעותו של שינוי שמה של העיר: אדריינוס התכוון, למעשה, להפקיע את ירושלים מידי העם היהודי. אפשר להפנות חיצים גם לדבריו של ש"י עגנון, שהובאו בפרק הראשון. עגנון מתייחס אל החורבן כאל "קטסטרופה היסטורית", שגרמה לסטייה במהלך ההיסטוריה. סטייה זו, כך נראה, באה על תיקונה בימינו. ב. שכונות בירושלים שם השכונה משכנות שאננים נחלת שבעה מאה שערים מחנה יהודה בתי הבוכרים רחביה בית וגן בית הכרם מתי נוסדה

37 שם השכונה תלפיות מתי נוסדה גאולה קריית שמואל קריית היובל גבעת מרדכי רמות אשכול נווה יעקב גילה רמות עיקר ההיכרות של הלומד עם השכונות של ירושלים תיעשה באמצעות הטיולים. כדאי שאחד ממסלולי הטיולים יתמקד בנושא השכונות הראשונות של העיר החדשה. בכיתה יודגש הניגוד המעניין בין העובדה - שנדונה בפרקים הקודמים שמדובר בעיר בעלת היסטוריה של כ שנה ובעלת מטען רגשי בן אלפי שנים, ובין היסטוריה של מעט יותר מ- 100 שנים בלבד לעיר, שבה מתרכזים עיקר החיים הישראליים והיהודים היום. רשימת השכונות תיקרא, כדי להתרשם מקצב הבנייה. כדאי, כמובן, להרחיב את הדיבור בעיקר על השכונות הראשונות. 37

38 דפים לתלמיד פרק רביעי ירושלים החדשה (מראשית היציאה מן החומות עד ערב קום המדינה) א. ביקור בגימנסיה הירושלמית (על-פי יוסף קלויזנר) --- בבוקר, ביום חמישי, ראש חודש סיוון תרע"ב (1912) הלכתי לבקר את הגימנסיה הירושלמית. נודע לי, שבכיתה הראשונה למדו חשבון, בכיתה השנייה תנ"ך, בשלישית טבע, ברביעית היסטוריה ובשישית הלשון הרומית. רעד עז חלף את כל גופי... איך? בירושלים השוממה, שמונה-עשרה מאות וארבעים ושתיים שנה לאחר שהחריב אותה טיטוס, נלמדת הלשון הרומית כלשון מתה באמצעותה של הלשון העברית החיה בגימנסיה יהודית. ומי הלומדים? בני יהודה, שע ם-רומי, המת כיום הזה, חשב אותה אז למתה מיתת עולם! מה היה אומר טיטוס, מה היה אומר אספסיינוס אביו, אילו היו מנבאים לעמם עתידות כאלה? בירושלים מלמדים בגימנסיה עברית את הלשון הרומית בתרגום עברי. מי יודע מה צפון בחיק העתיד? צוררי (אויבי) ישראל גדולים וחזקים הם כיום הזה ואנו מושפלים.אבל רומי הייתה עוד יותר חזקה בשעתה, ויהודה הייתה עוד יותר חלשה ומושפלת בימי טיטוס ואדריינוס. במחשבות אלה נכנסתי לכיתה השישית. תאריכים: מרד היהודים ברומאים. טיטוס, שר הצבא הרומאי, כובש את ירושלים ומחריב את בית המקדש - חורבן בית שני מרד בר-כוכבא. 135 הרומאים מדכאים את המרד. אדריינוס כובש את ירושלים וקורא לה 'איליה קפיטולינה'. 38

39 ב. שכונות בירושלים שם השכונה משכנות שאננים נחלת שבעה מאה שערים מחנה יהודה בתי הבוכרים רחביה בית וגן בית הכרם תלפיות גאולה קריית שמואל קריית היובל גבעת מרדכי רמות אשכול נווה יעקב גילה רמות מתי נוסדה

40 פרק חמישי ירושלים - בירת ישראל א. בסיפור מלחמת השחרור מוקדש פרק נכבד למערכה על ירושלים. לא נדון בפרק זה כולו אנו ממליצות לטפל בו בשיעורים שיוקדשו ליום העצמאות. אך כדאי להזכיר פרק זה, ולהבהיר, שבסיום המלחמה נמצאה ירושלים מחולקת לשניים: חלקה בידי ירדן וחלקה בידי ישראל, וחומת בטון חוצצת בין שני חלקי העיר. היחס הרגשי שלנו לעניין זה בא לידי ביטוי בניסוח היבש שברשימת התאריכים: מלחמת העצמאות. העיר העתיקה נופלת; הירדנים בעיר העתיקה. שולטים 1948 מלחמת ששת הימים. צה"ל משחרר את העיר; העיר חוברה והייתה לאחת ירושלים העיר, עמ' 37 בצד התאריך 1948 משמש הפועל 'נפל', בניגוד לפועל 'כבש', הרווח בתיאורים הקודמים על מעברה של העיר מיד ליד (ראו פרק שלישי: גולה וירושלים). מה משמעותו של השוני? מהו הפועל המשמש ליד 1967? מדוע 'משחרר' ולא 'כובש'? לפני שנדון ביחס של תושבי ירושלים ושל בני הארץ כולה לעיר החצויה עד 1967 והמאוחדת מאז ואילך, כדאי לחזור למצבה של העיר עם קום המדינה. אחת מבעיותיה הקיומיות של העיר באה לידי ביטוי בתיאור של יהודה האזרחי - 'ירושלים אשר בחרתי': איך מכירים ירושלמי ותיק? כשהוא ניגש לברז, לא כלאחר יד אלא בכוונת לב. פותח ומתבונן הפליאה, והנה מעשה נסים מים זורמים. וכשהוא מבקש לרחוץ את פניו, הוא מלחלחם תחילה, וסוגר את הברז כדי א לבזבז את הנוזל היקר, ורק אז הוא מסתבן ופותח שוב, בזהירות, זרם דקיק שמספיק להדיח במדויק את הסבון ותו לא. חסכנות למופת. חבל על כל טיפה. ירושלים העיר, עמ' 64 40

41 נקרא את הקטע ונברר: מהי הבעיה? אם סיירו הלומדים בשכונותיה הוותיקות של ירושלים, בוודאי ראו, שבכל אחת מהן הוקצה מקום מרכזי לבור המים. בעיית המים הייתה חריפה במיוחד בעת המצור, כי שעולה מן הקטע הבא: הוראות לשימוש יעיל במנות מים (מתוך לוח הוראות לשימוש יעיל במים בתקופת המצור על ירושלים) מנת המים היומית 10 ליטרים לנפש. א. בישול: נקה את הפרי והירק לפני הבישול ניקוי יבש. אל תבזבז מים בזמן הבישול, את מי הבישול והשטיפה אין לשפוך. יש לשמור אותם לשימוש נוסף. ב. שטיפת כלים: צמצם את מספר הכלים הנמצאים בשימוש. לפני השטיפה נקה את הסירים והצלחות משיירי אוכל בנייר. הכן שתי קערות: באחת מי סבון וסודה, בשנייה מים נקיים לשטיפה סופית. שטוף את הכלים אחת ליום. במי השטיפה הסופית השתמש למחרת היום להכנת מי סבון. במים המשומשים השתמש לניקוי בית השימוש. ג. כביסה: השתמש פעמים אחדות באותם המים לכביסה. במי הכביסה המלוכלכים השתמש לשטיפת הרצפות. ירושלים העיר, עמ' 73 מכאן אפשר להפנות את התלמידים שוב לרשימת התאריכים: בשנת 700 לפני הספירה המלך חזקיהו חופר את נקבת השילוח. נספר לתלמידים שגם שם מדובר בסכנת מצור, בעת שצבא אשור האדיר התקדם לעבר ירושלים, מחריב בדרכו ערים גדולות ובצורות, ביניהן שומרון, בירת ממלכת ישראל. אפשר לספר את סיפורה המרתק של הנקבה, כפי שתועד בלוח אבן שנמצא בתוכה (לוח האבן נופץ תוך כדי הניסיון לעקרו ממקומו, אך למרבה המזל, הוטבעה קודם לכן תבניתו בגבס). 41

42 ב. ירושלים החצויה: לצורך הבנת המצב המיוחד של העיר החצויה, נביא שני שירים המדברים על כאב האובדן של חלקי העיר שניטלו מאתנו בעקבות מלחמת השחרור. האחד הוא שירו של יצחק שלו, "על גג מנזר נוטר-דם" והשני שירה של נעמי שמר, "ירושלים של זהב". על גג מנזר נוטר-דם יצחק שלו.1 נ ב ר -ד ם ל י ה י ה מ נ ז ר נ ט ג א ת ה ד ש א ר א ה ו א ל יו ל א ב א. נ ק ד ת מ ל ינ ת ש ם ה ר ה ית ים מ ב ת ה ן, ח י, מ ח ן ה ת ים ש ח מ ש ש נ ים ל א נ פ ק ד ז כ ר נ ם ל א ת פ ה ב ית ם, ל א ז ר מ ע נ ם. ו ה ל ה ק ר ב ש ל ח י ד ך ו ק ח ם א ת ש ע ר י פ ו א ת ש ע ר ש כ ם ו ה ל ה ר ח ק ח ל ם ה ע ב ר, י ר ד מ ג ו א ינ י ת ר --- ר ק מ ן ר ט ט ה ש ר ש י א צ ע ת ר ק ח ר ק י ם ו ל ח ץ- מ ע ת....נקודות מלבינות שם בהר הזיתים... 42

43 ירושלים של זהב נעמי שמר.2 אויר הרים צלול כיין וריח אורנים נישא ברוח הערביים עם קול פעמונים. ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור... איכה יבשו בורות המים כיכר השוק ריקה ואין פוקד את הר הבית בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע מייללות רוחות ואין יורד אל ים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב... אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים. כי שמך צורב את השפתיים כנשיקת שרף אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב ירושלים של זהב... 43

44 בלימוד שיר זה נפריד בין שלושת הבתים המקוריים שלו ובין הבית הרביעי, שהוסף אליו לאחר שחרור העיר העתיקה במלחמת ששת הימים. לפני קריאת השיר ועמידה על תוכנו, נשמיע אותו לתלמידים מעל גבי קלטת או תקליטור. נבקש מהם להתעלם מן המילים ולהגיב על נעימת השיר. קרוב לוודאי שיצביעו על הטון המינורי המאפיין אותו. מה יכול להיות תוכנו של השיר שזו מנגינתו? תוך כדי שיחה נספר להם, שהשיר מכיל מוטיבים מוזיקאליים המשמשים בקריאת מגילת איכה, שהוא ספר קינות על חורבן ירושלים. לאחר דיון זה, נביא לפני הלומדים את הפזמון, שהוא בוודאי מוכר להם, ונבקש מהם התייחסות למילותיו: איזו ירושלים משתקפת ממנו? נזכיר להם את "ירושלים של זהב", התכשיט מהסיפור על רבי עקיבא, שנלמד בפרק השני, ובכך נוסיף לו עוד מימד. נעבור לבית הראשון. בית זה הוא מעין 'תפאורה', תיאור כללי של ירושלים. ידובר על השוואת האוויר ליין. האם הצירוף 'צלול כיין' הוא טבעי? נראה שמקובל יותר הצירוף צלול כמים. מה משיגה המשוררת בשימוש במילה יין דווקא? במה ייחודו של היין? ננתב את הדיון שיתפתח אל המסקנה, שהיין משכר ופועל על כל החושים, וכך עולה גם ממילות הבית: על חוש הראייה, חוש הטעם, חוש המישוש ולפי השיר גם על חוש השמע: 'עם קול פעמונים'. אפשר גם לקשור את המילה 'צלול' עם המילה 'צליל', ואז יש לנו ראייה המעורבת בשמיעה. באיזו שעה מדובר כאן? מה טיבו של 'ערביים'? נראה שמדובר בזמן לא ברור, לא יום, לא לילה מעין תיאור על-זמני. המילים 'תרדמה' ו'חלום' מעידים על מצב של שינה. איזו מין עיר עולה מן התיאור הזה? האם זהו תיאור ההולם עיר בירה? מה מייחד את העיר הזאת מבירות אחרות בעולם? כדאי לשים לב, שאין כאן כל רמז לתושבים. כמו כן יושם לב למשפט 'העיר אשר בדד יושבת', מצב שבוודאי אינו הולם עיר חיה ותוססת, אלא יש כאן תיאור מיסטי, עיר שהיא כמעט אגדה. עד השורה האחרונה עולה תמונה שלווה של עיר מנומנמת. השורה האחרונה מפרה את השלווה הזאת: "ובלבה חומה". מה תפקידה של חומה בדרך כלל? מה תפקידה כאן? הצירוף 'בלבה חומה' מעלה על הדעת צירוף אחר: 'בלבה סכין'. נוכח השורה הזאת, מקבלת קודמתה משמעות של ניתוק: היא מופרדת, עזובה; יש חומה ש"חותכת" אותה בלבה. כאן המקום לומר ללומדים, שהביטוי 'בדד יושבת' לקוח גם הוא ממגילת איכה, והוא מביע את נטישת העיר על-ידי יושביה. הבית השני פותח במילה 'איכה', המוכרת לנו משירו של ריה"ל (ברק השלישי),שם הסברנו את הקשר שלה למגילת איכה, את היותה פתיחה לשיר קינה. על מה הבכי? בורות המים יבשים כיכר השוק ריקה אין פוקד... אין יורד... איך אפשר לתמצת הכול במשפט אחד? לפנינו שוב תמונה של עיר נטושה: כל מה שמסמל חיים מתואר כאן כי בש, ריק. גם הרוחות המייללות במערות מבטאות את הריקנות שבהן. האם זהו תיאור נכון עובדתית? מדוע העיר מוצגת כך? נראה, שאין זה תיאור ריאלי של העיר, אלא ליאור סובייקטיבי של אדם הכואב את הניתוק מחלקיה החסרים של העיר היקרה לו. מתי יכול היה שיר כזה להיכתב? בבית השלישי המשוררת מדברת לראשונה על עצמה. איך היא מציגה את עצמה ביחס אל העיר? נציע לתלמידים לנסות לבטא את יחסה של נעמי שמר אל העיר באמצעות אחת או שתיים מן המילים האלה: אהבה; שנאה; פחד; ידידות; כבוד; אדישות. 44

45 בהנחה שלפחות חלק מן התלמידים יציעו את המילים 'פחד' ו'כבוד', נוכל ללמד את הביטוי 'יראת כבוד'. נברר מה הגורם להתייחסות הזאת: "שמך צורב את השפתיים כנשיקת שרף" נעמוד על הניגוד שבין תחושת הצריבה לבין הנשיקה, האמורה להיות ביטוי חם של אהבה. נראה שכאן החום רב מדיי. יש כאן יסוד של קדושה, ריחוק, פחד, תחושת ענווה בפני ההוד הזה: "קטונתי מצעיר בנייך..." מה משמעות הביטוי 'אשר כולה זהב'? אולי הכוונה לדימוי של תכשיט שהוא כל-כך יקר, כל- כך טהור, עד שאסור להשתמש בו, והוא ראוי להישמר בכספת. ואולי זהו ביטוי של טוהר, כמו מתכת אצילה ששום רבב אינו דבק בה. בכל מקרה, ירושלים מתוארת לא כעוד מקום לגור בו, אלא כישות שחוששים לגעת בה, שמא תתקלקל. כדאי להשוות יחס של נעמי שמר לירושלים, ליחסו האינטימי של אביגדור המאירי בשירו "מעל פסגת הר הצופים" (ראו בפרק הראשון). תוך כדי שיחה נבהיר את הביטויים 'לקשור כתרים' (גם ביטוי זה אפשר לקשור לעניין התכשיט בסיפור על רבי עקיבא), 'קטונתי', 'נשיקת שרף' (שרף = מלאך שמגעו שורף). כמובן, נפנה את התלמידים לפסוק מתהילים קל"ז, כדי לתת עומק למילים "אם אשכחך ירושלים". לאחר שנסכם את תמונת ירושלים והמשוררת בשיר, נביא את הבית הרביעי, זה שנוסף, כאמור, מאוחר יותר: חזרנו אל בורות המים לשוק ולכיכר שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע אלפי שמשות זורחות נשוב, נרד אל ים המלח בדרך יריחו תחילה נדגיש את הניגוד, שבין ה'אור' שבפזמון, לבין החשכה, או העדר האור בבית הראשון והשני. אין אור יום בבית הראשון, שבו מדובר על "רוח הערביים" ועל העיר אשר "שבויה בחלומה", וגם לא "במערות אשר בסלע" שבבית השני. אך בבית הרביעי יש אור גדול מאוד: "אלפי שמשות זורחות". נעמת את מצב הרוח העולה מהשיר בצורתו המקורית, עם זה שבבית הנוסף. נפנה את תשומת הלב לנימה הלאומית שנוקטת המשוררת בהזדקקה ללשון רבים: "חזרנו אל בורות המים...", "נשוב נרד אל ים המלח...". נזכיר את השופר, שנזכר בתפילת מוסף של ראש השנה, אך לא נשכח את תקיעת השופר המפורסמת של הרב גורן ליד הכותל המערבי. 45

46 ג. שחרור העיר להדגמת התחושה של סגירת מעגל היסטורי עם שחרור מזרח ירושלים ואיחודה מחדש של העיר, ניעזר בבית הרביעי, שהוסיפה נעמי שמר לשירה 'ירושלים של זהב', ובשירו של חיים חפר, 'הצנחנים בוכים': הכותל הזה שמע הרבה תפילות הכותל הזה ראה הרבה חומות נופלות הכותל הזה ראה קיסרים קמים ונמחים, אך הכותל הזה טרם ראה צנחנים בוכים. הכותל הזה ראה אותם עייפים וסחוטים הכותל הזה ראה אותם עייפים ושרוטים רצים אליו בהלמות לב, בשאגות ובשתיקה ומזנקים כמטורפים בסמטאות העיר העתיקה והם שטופי אבק וצרובי שפתיים והם לוחשים: אם אשכחך ירושלים, אם אשכחך ירושלים. והנה הם כאן, עומדים לפניו ונושמים עמוק והנה הם כאן, מביטים עליו בכאב המתוק והדמעות יורדות והם מביטים זה בזה ונבוכים: איך זה קורה שצנחנים בוכים איך זה קורה שהם נוגעים נרגשים בקיר איך זה קורה שמן הבכי הם עוברים לשיר. אולי זה מפני שבחורים בני י"ט, שנולדו עם קום המדינה, נושאים על גבם אלפיים שנה. לפני קריאת השיר נחזור שוב לרשימת התאריכים. הכותל המערבי נבנה (כחלק מהר הבית ובית המקדש) על-ידי הורדוס. נסקור את כל התאריכים שעברנו עליהם עד כה, ונסכם: מה ראה הכותל מאז שנבנה ועד היום? נשוחח גם על הכותל ועל מה שהוא מסמל לעם היהודי. נדון בשם השיר: "הצנחנים בוכים", ונספר שהצנחנים הם שנכנסו ראשונים לעיר העתיקה במלחמת ששת הימים והגיעו ד לכותל המערבי.נשוחח על תדמיתו של החיל הזה: מי נוטה להתגייס אליו? נקרא את השיר ונתרשם ממנו: מה ראה הכותל? מה טרם ראה? איך נראים הצנחנים? מה הם עושים? איך הם חשים? המשפט האחרון בשיר "אולי זה מפני שבחורים בני י"ט שנולדו עם קום המדינה, נושאים על גבם אלפיים שנה" קושר אותנו שוב אל ההתחלה: שוב התחושה הלאומית הזאת, שאנו חלק מהיסטוריה ארוכה. שוב נשלח את הקווים המקשרים לש"י עגנון, לאביגדור המאירי, לרבי יהודה הלוי ולנעמי שמר. 46

47 דפים לתלמיד א. פרק חמישי ירושלים - בירת ישראל יהודה האזרחי: מלחמת העצמאות. העיר העתיקה נופלת; הירדנים שולטים בעיר העתיקה מלחמת ששת הימים. צה"ל משחרר את העיר; העיר חוברה והייתה לאחת. ירושלים אשר בחרתי איך מכירים ירושלמי ותיק? כשהוא ניגש לברז, לא כלאחר יד אלא בכוונת לב. פותח ומתבונן הפליאה, והנה מעשה נסים מים זורמים. וכשהוא מבקש לרחוץ את פניו, הוא מלחלחם תחילה, וסוגר את הברז כדי א לבזבז את הנוזל היקר, ורק אז הוא מסתבן ופותח שוב, בזהירות, זרם דקיק שמספיק להדיח במדויק את הסבון ותו לא. חסכנות למופת. חבל על כל טיפה. הוראות לשימוש יעיל במנות מים (מתוך לוח הוראות לשימוש יעיל במים בתקופת המצור על ירושלים) מנת המים היומית 10 ליטרים לנפש. ד. בישול: נקה את הפרי והירק לפני הבישול ניקוי יבש. אל תבזבז מים בזמן הבישול, את מי הבישול והשטיפה אין לשפוך. יש לשמור אותם לשימוש נוסף. ה. שטיפת כלים: צמצם את מספר הכלים הנמצאים בשימוש. לפני השטיפה נקה את הסירים והצלחות משיירי אוכל בנייר. הכן שתי קערות: באחת מי סבון וסודה, בשנייה מים נקיים לשטיפה סופית. שטוף את הכלים אחת ליום. במי השטיפה הסופית השתמש למחרת היום להכנת מי סבון. במים המשומשים השתמש לניקוי בית השימוש. ו. כביסה: השתמש פעמים אחדות באותם המים לכביסה. במי הכביסה המלוכלכים השתמש לשטיפת הרצפות. 47

48 ב. ירושלים החצויה: על גג מנזר נוטר-דם יצחק שלו נ ב ר -ד ם ל י ה י ה מ נ ז ר נ ט ג א ת ה ד ש א ר א ה ו א ל יו ל א ב א. נ ק ד ת מ ל ינ ת ש ם ה ר ה ית ים מ ב ת ה ן, ח י, מ ח ן ה ת ים ש ח מ ש ש נ ים ל א נ פ ק ד ז כ ר נ ם ל א ת פ ה ב ית ם, ל א ז ר מ ע נ ם. ו ה ל ה ק ר ב ש ל ח י ד ך ו ק ח ם א ת ש ע ר י פ ו א ת ש ע ר ש כ ם ו ה ל ה ר ח ק ח ל ם ה ע ב ר, י ר ד מ ג ו א ינ י ת ר --- ר ק מ ן ר ט ט ה ש ר ש י א צ ע ת ר ק ח ר ק י ם ו ל ח ץ- מ ע ת. 48

49 ירושלים של זהב נעמי שמר אויר הרים צלול כיין וריח אורנים נישא ברוח הערביים עם קול פעמונים. ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור... איכה יבשו בורות המים כיכר השוק ריקה ואין פוקד את הר הבית בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע מייללות רוחות ואין יורד אל ים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב... אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים. כי שמך צורב את השפתיים כנשיקת שרף אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב ירושלים של זהב... חזרנו אל בורות המים לשוק ולכיכר שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע אלפי שמשות זורחות נשוב, נרד אל ים המלח בדרך יריחו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור... 49

50 ג. שחרור העיר חיים חפר: הצנחנים בוכים הכותל הזה שמע הרבה תפילות הכותל הזה ראה הרבה חומות נופלות הכותל הזה ראה קיסרים קמים ונמחים, אך הכותל הזה טרם ראה צנחנים בוכים. הכותל הזה ראה אותם עייפים וסחוטים הכותל הזה ראה אותם עייפים ושרוטים רצים אליו בהלמות לב, בשאגות ובשתיקה ומזנקים כמטורפים בסמטאות העיר העתיקה והם שטופי אבק וצרובי שפתיים והם לוחשים: אם אשכחך ירושלים, אם אשכחך ירושלים. והנה הם כאן, עומדים לפניו ונושמים עמוק והנה הם כאן, מביטים עליו בכאב המתוק והדמעות יורדות והם מביטים זה בזה ונבוכים: איך זה קורה שצנחנים בוכים איך זה קורה שהם נוגעים נרגשים בקיר איך זה קורה שמן הבכי הם עוברים לשיר. אולי זה מפני שבחורים בני י"ט, שנולדו עם קום המדינה, נושאים על גבם אלפיים שנה. 50

51 א. חזון אחרית הימים פרק שישי ירושלים "העיר" ו ה י ה ח ר ית ה מ ים נ כ ן י ה י ה ה ר ית ה' ר אש ה ה ר ים ו נ א מ ב ע ת, ו נ ה ר א ל יו ל ה י ם. ו ה ל כ ע ים ר ים ו מ ר : ל כ ו נ ע ל ה א ל ה ר ה' א ל ית א ל ה י י ע ק ב ו י ר נ מ ר כ יו ו נ ל כ ה א ר ח ת יו, י מ ן צ א ת ר ה ד ב ר ה' מ יר ש ל ם. ו ש פ ט ין ה י ם ו ה כ יח ל ע ים ר ים, ו כ ת ח ר ב ת ם ל א ים ו ח נ ית ת יה ם ל מ ז מ ר ת ל א י א ג י א ל י ח ר ב ו ל א י ל מ ד ע ד מ ל ח מ ה. ישעיה ב, ב-ה אם נפגשו כבר התלמידים עם קטעים מן התנ"ך, בוודאי הם מודעים כבר לתופעת "הזמנים המהופכים". אם לאו כאן המקום להבהיר את הדברים. בשום אופן אין להקדיש זמן רב לעניין זה די בהצבעה על התופעה ובמתן דוגמאות אחדות. הדבר נחוץ לנו, כדי שהתלמידים יוכלו לחוש מיד, שלפניהם נבואה לעתיד. רצוי שהקריאה הראשונה של הפסוקים תהיה דמומה, אך אפשרית גם קריאה קולית של המורה. לאחר הקריאה נקיים שיחה לשם הבנת הדברים: האם מדובר בדברים שכבר קרו? מניין לנו? במה עוזרים לנו הפעלים שבקטע? מה פירוש 'באחרית הימים'? אפשר לקשור את 'אחרית' עם 'אחרי', 'אחר-כך', ולהגיע למסקנה, שהביטוי קשור למושג עתיד. ואמנם בהקשר זה 'באחרית הימים' פירושו בעתיד. כדי להקל את הבנת הקטע, כדאי להצביע על המבנה המיוחד (האופייני לשירה המקראית), של איברים מקבילים. בכיתה טובה נוכל לבקש מהתלמידים לזהות את המבנה, ובכל מקרה נוכל לתת לו ביטוי חזותי, אם נכתוב את האיברים המקבילים על הלוח, זה מול זה: ו נ ה ר א ל יו ל ה י ם ו י ר נ מ ר כ יו י מ ן צ א ת ר ה ו ש פ ט ין ה י ם ו כ ת ח ר ב ת ם ל א ים ל א י א ג י א ל י ח ר ב ו ה ל כ ע ים ר ים ו נ ל כ ה א ר ח ת יו ד ב ר ה' מ יר ש ל ם ו ה כ יח ל ע ים ר ים ו ח נ ית ת יה ם ל מ ז מ ר ת ו ל א י ל מ ד ע ד מ ל ח מ ה המבנה הזה עוזר להבין את הביטויים הקשים, על-ידי מציאת מקבילותיהם. 'אורחותיו', כי הוא מקביל ל'דרכיו', 'נהרו' מתבהר מתוך ההקבלה ל'הלכו' וכן הלאה. כך יובן 51

52 נראה לתלמידים, כי השורש של המילה 'תורה' זהה לזה של 'מורה', כלומר יש כאן מובן של לימוד. ואמנם עד היום מתקשרת המילה 'תורה' לא רק לחמשת החומשים, אלא גם ללימוד בכלל: תורת החינוך, תורת היחסות וכדומה. הפועל הנגזר משור זה הוא 'להורות', שפירושו ללמד, אך גם להראות, ואמנם מורה הדרך הוא מי שמראה את הדרך. ובמקביל 'להוכיח' גם הוא משמעו ללמד (בעיקר ללמד מוסר: "את אשר יאהב יוכיח"), וגם להראות: 'נוכח' פירושו ראה, ו'הוכחה', שממנה אפשר ללמוד משהו, היא 'ראיה'. כדאי להתעכב גם על המילה 'שפט': שופט הוא מי שפותר סכסוכים בדרכי שלום, אבל הוא גם מנהיג (ראה ספר שופטים). המשפט גם מתקשר במקרא לצדק. לאחר שיובהרו כל המושגים הללו, נערוך דיון: איזה מין ירושלים עולה מן הנבואה הזאת? מה תפקידה בעולם? בהקשר זה אפשר גם להעיר על חשיבותה של ירושלים לבני דתות אחרות. 52

53 ב. שמות ירושלים בהזכירנו את משמעות שמה של העיר, מומלץ לעבור על רשימת שמות העיר וכינוייה: שמות העיר וכינוייה (על-פי ז' וילנאי: ירושלים) שמות הרבה לירושלים, וכל שם נאה מחברו. האגדה מספרת, שלירושלים 70 שמות, כנגד 70 שמות שנקראו לקב"ה. נביא חלק ממות העיר: ירושלים: לשם פירושים רבים ומגוונים: צירוף לעולם'. שם זה נזכר במקרא למעלה מ- 600 פעם. שלם: בתורה נזכר מלכי-צדק מלך שלם. 'יראה' ו'שלם', 'ירושה ציון: ירושלים נקראת גם במקרא כ- 150 פעם. 'ציון', על שם הר-ציון שעליו נבנתה. השם נזכר עיר דוד: בשנת 100 לפנה"ס כבש דוד המלך את העיר, והיא נקראת על שמו פעמים רבות במקרא. יבוס: השם הקדום של ירושלים. העיר: כשנוספת ה' היידוע למילה 'עיר', הכוונה לירושלים. אריאל: ישעיהו הנביא קורא לירושלים אריאל: "הוי אריאל, אריאל, חנה דוד". קריית עיר האלוהים: האלוהים". שם זה נזכר בתהילים ובישעיה: "נכבדות מדבר בך עיר עיר הצדק, קריה נאמנה: כינויי העיר בפי הנביא ישעיהו. כיסא ה': כינוי זה מופיע בדברי הנביא ירמיהו, לירושלים כיסא ה'". שאמר: "בעת ההיא יקראו עיר הקודש: בישעיהו: "לבשי בגדי תפארתך ירושלים, נקראת ירושלים גם בספרות הרבנית. עיר הקודש". כך עיר האמת: בדברי זכריה הנביא: "ושכנתי בתוך ירושלים ונקראה ירושלים עיר האמת". חפציבה: בדברי ישעיהו: "כי לך יקראו חפציבה". האגדה מסבירה: ה' חפץ (רוצה) בירושלים מכל הערים. אם נבוא למנות את כולם יכלה הנייר ותיבש הדיו ותיגע כל יד, והם לא יכלו. מקובל שלירושלים שבעים שמות (ושוב: למה דווקא שבעים?). על מה זה מעיד? כדאי להעיר, שחלק משמות העיר, שאינם נזכרים ברשימה זו, ניתנו לה גם על-ידי בני דתות אחרות. 53

54 נעבור על השמות ונבדוק: מהם המוטיבים העולים מהם? אפשר לנסות לבחור את הנאה מחברו', ולנמק את הבחירה. האם תוכלו להציע שם חדש? 'השם יוער כאן, כי שירים אחדים נכתבו על נושא זה של ריבוי השמות לעיר, ביניהם "העיר משחקת מחבואים בין שמותיה", מאת יהודה עמיחי ו"שמות הרבה לירושלים", מאת דן אלמגור. ג. ושוב: ירושלים שלי ירושלים שלנו נסיים את השיעור ואת מסכת השיעורים בנושא 'ירושלים', כפי שהתחלנו בשיעור הראשון: העלאת אסוציאציות. נרשום את המילה ירושלים בגדול במרכז הלוח, ונזמין את הלומדים לכתוב סביבה את האסוציאציות שלהם. מעניין יהיה להשוות את הדברים שעלו עתה, לאלה שעלו בשיעור הפתיחה. 54

55 דפים לתלמיד פרק שישי ירושלים "העיר" א. חזון אחרית הימים ו ה י ה ח ר ית ה מ ים נ כ ן י ה י ה ה ר ית ה' ר אש ה ה ר ים ו נ א מ ב ע ת, ו נ ה ר א ל יו ל ה י ם. ו ה ל כ ע ים ר ים ו מ ר : ל כ ו נ ע ל ה א ל ה ר ה' א ל ית א ל ה י י ע ק ב ו י ר נ מ ר כ יו ו נ ל כ ה א ר ח ת יו, י מ ן צ א ת ר ה ד ב ר ה' מ יר ש ל ם. ו ש פ ט ין ה י ם ו ה כ יח ל ע ים ר ים, ו כ ת ח ר ב ת ם ל א ים ו ח נ ית ת יה ם ל מ ז מ ר ת ל א י א ג י א ל י ח ר ב ו ל א י ל מ ד ע ד מ ל ח מ ה. ישעיה ב, ב-ה ב. 55

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

עשרה בטבת

עשרה בטבת עשרה בטבת תענית ציבור בבית הספר עשרה בטבת מורות יקרות! עם חזרתנו מחופשת חג האורים, אנו מוצאים את עצמנו כבר בפתיחת חודש טבת. חודש טבת הוא חודש של צער לעם ישראל. כל אחת מוזמנת לעיין בקטעים שמובאים בספר התודעה

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

safrai-front-material-x.indd

safrai-front-material-x.indd זאב ספראי איל רגבי ארץ ישראל בתקופת בית שני המשנה והתלמוד מהכיבוש היווני עד ימי האסלאם 333 לפה"ס- 647 לספירה כּרטא ירושלים THE LAND OF ISRAEL DURING THE TIMES OF THE SECOND TEMPLE, THE MISHNAH AND THE TALMUD

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

פקולטה לחינוך מרכז תכנון לימודים ספריה פדגוגית Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל

פקולטה לחינוך מרכז תכנון לימודים ספריה פדגוגית Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל חיים נחמן ביאליק לקראת יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק החל ב י' בטבת, מוגשים בפניכם שירים מלווים בהצעות לפעילויות. מומלץ לעסוק בתולדות חייו של ביאליק בד בבד עם הוראת שיריו. רצוי להדגיש שביאליק שלט היטב

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

קיסר השכונה

קיסר השכונה קיסר השכונה כתבה נאוה מקמל-עתיר אייר ולדילן חסמן הוצאת ידיעות אחרונות- ספרי חמד 2014 על הספר גדי, תלמיד כיתה ו', יתום מאב, מאוד רוצה כלב. אמו של גדי, אינה מסכימה שיגדל כלב. למרות ניסיונות שכנוע שלו. שכנו

קרא עוד

מדריך למורה ממדינת מקדש לעם הספר היסטוריה של בית שני שגיא כהן ייעוץ מקצועי: פרופ' יהושע שוורץ ייעוץ פדגוגי: ד"ר מיכאל ירון כנרת, זמורה, ד

מדריך למורה ממדינת מקדש לעם הספר היסטוריה של בית שני שגיא כהן ייעוץ מקצועי: פרופ' יהושע שוורץ ייעוץ פדגוגי: דר מיכאל ירון כנרת, זמורה, ד מדריך למורה ממדינת מקדש לעם הספר היסטוריה של בית שני שגיא כהן ייעוץ מקצועי: פרופ' יהושע שוורץ ייעוץ פדגוגי: ד"ר מיכאל ירון 3.12.14 4369 כנרת, זמורה, דביר הוצאה לאור כתיבה: שגיא כהן ייעוץ פדגוגי ודידקטי:

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Microsoft Word - caid.doc

Microsoft Word - caid.doc הצייד הקטן קטרין וביירון ג'קסון, צייר גוסטף טימערין יום אחד חבש דן את כובע הפרווה שלו, אחז ברובה שלו ויצא מהמחנה לתוך היער העבה. "אני צייד" אמר "אשיג לי עור דוב ועור צבי וזוג עורות ארנבות. וכשאפגוש את

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

ירושלים - מאה דורות חלמתי עליך... ירושלים היא עיר רבת פנים וניתנו לה שבעים שמות. מגוון השמות מעיד על חשיבותה של העיר ועל עולמה המורכב. היא הייתה מרכז

ירושלים - מאה דורות חלמתי עליך... ירושלים היא עיר רבת פנים וניתנו לה שבעים שמות. מגוון השמות מעיד על חשיבותה של העיר ועל עולמה המורכב. היא הייתה מרכז ירושלים - מאה דורות חלמתי עליך... ירושלים היא עיר רבת פנים וניתנו לה שבעים שמות. מגוון השמות מעיד על חשיבותה של העיר ועל עולמה המורכב. היא הייתה מרכז חיי העם היהודי מאז שדוד המלך כבש אותה מידי היבוסי ובנה

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - הסטוריה א

Microsoft Word - הסטוריה א פתרון בחינת הבגרות בהיסטוריה חלק א' יחידה אחת 2013 קיץ 220 מספרי השאלון: 022115, מורים מוגש על ידי: רענן נוימרק וארז כסיף להיסטוריה ברשת בתי הספר של יואל גבע הערות: התשובות המוצגות כאן הן בגדר הצעה לפתרון

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )

דוח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשעט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כץ ) דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל- 3.1.19 על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )כצל'ה( לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי יו"ר מועצת המנהלים

קרא עוד