_11.indd

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "_11.indd"

תמליל

1 ÔÂappleÓ Ï ÈÈ ÏÏ ÏÙ appleî ÏÈÏ סיכום סדנא שהתקיימה במועצה אזורית עמק הירדן , איליה אוסטרובסקי 1 דורון מרקל 3* אביטל גזית 2*, תמר זהרי 1*, *- מארגני הסדנא 1 -המעבדה לחקר הכנרת, חיא ל, 2 -אוניברסיטת ת א, 3 -רשות המים השתתפו בסדנה - אגף הדיג: ע אייגר, ח אנג וני, צ סנובסקי, ג שפירו; אונ חיפה: א שפנייר; אונ ת א: מ גורן, י פיים; גמלאים: מ בן- ימי, ש פיזנטי; חיא ל:, א אוסטרובסקי, א גודווין, מנהל המחקר החקלאי:, א קרפלוס; מנהלת הכנרת: פ גרין; מקורות: ב אזולאי, ג זעירא; פרטי/חברות: א אופיר, ע ברזק, נ גור; רש ט: ע בולדו, ח גולדשטיין, י דוידסון, א דרור, י הררי, א הצופה, ד פילס, ד קפלן; שה מ: א גבע. י סימון רקע הגליל galilaeus) (Sarotherodon דג טרופי אנדמי במערכת הינו אמנון האקולוגית של הכנרת. בשל ערכו הגבוה בשוק, אמנון הגליל הוא אחד המינים החשובים בשלל הדייג בכנרת. בממוצע רב שנתי שלל הדייג של מין זה עומד על כ- 300 טון מתוך שלל כולל של כ- 1,400 טון דגים. בשנתיים האחרונות, שלל דגי אמנון הגליל פחת באופן משמעותי, ל- 152 טון ב ולפחות מ- 40 טון ב (נתוני אגף הדייג, ג. שפירו). השלל הנמוך ב הוא הנמוך ביותר שנרשם מאז תחילת רישום השלל ב קריסת דייג אמנון הגליל הינה תופעה מדאיגה, הן מבחינת הדייג והן מבחינת האיזון האקולוגי באגם. דאגה זו הובילה לקיום יום עיון שמטרתו הייתה להפגיש את המומחים בתחום לדיון מקצועי בנושא אמנון הגליל בכנרת, לברר מה ידוע ומה דורש מחקר, ולהגיע להמלצות משותפות לרשות המים ואגף הדייג לגבי ממשק דגי האמנון. לקראת הדיון הועלו והופצו בין 31 משתתפי הסדנא מספר השערות לגבי הסיבה העיקרית לקריסת דייג אמנון: 1) דייג יתר - מביא לסילוק הדגים הגדולים בקצב גבוה מקצב הגידול שלהם וגורם להקטנת גודל הדגים באגם. 2) סלקטיביות - שימוש ברשתות לא תקניות עם גודל עין קטן מהמותר מחמיר את בעיית סילוק הדגים הגדולים. 3) מפלסים נמוכים - מצמצמים את אזורי ההטלה ומאפשרים דייג בקלות יתרה ובכך תורמים לדייג היתר. 4) טריפה ע י קורמורנים - הקורמורן הגדול אשר חורף בכנרת בשנים האחרונות ניזון בעיקר מאמנון ולבנון, ויתכן שמשפיע על אוכלוסיית האמנונים. 5) מחסור במזון עקב העדר פריחות של פרידיניום - אצת הפרידיניום מהוה מזון מועדף לאמנון הגליל (לפי עבודות של ספטרו). יתכן שהתופעה של שנים ללא פריחת פרידיניום החדשה יחסית לכנרת, השפיעה על כמות המזון ומכאן על קצב גידול וכמות האמנונים. 6) הרעלות מכוונות - יתכן ולהרעלות דגים בלתי חוקיות השפעה משמעותית על דייג ומדגה /1-2

2 כמות דגי האמנון באגם. 7) תהליך טבעי מחזורי - יתכן וקיים תהליך טבעי מחזורי בו יש עליות וירידות בשלל הדייג של האמנונים. 8) מעיינות חמים - האמנונים זקוקים למפלט טרמי בחורפים קרים, יתכן שבמפלסים נמוכים מתגבר הדייג באזורי מעיינות חמים במהלך הדיון הובהר שאי אפשר להתייחס לקריסת שלל הדייג מבלי להתייחס גם לאכלוס הכנרת בדגיגי אמנון הגליל. על מנת לשמור על איזון אקולוגי בכנרת וכן כדי לעודד את שלל הדייג מפעילים אגף הדייג ורשות המים אכלוס דגיגים קבוע בכמות של 2.5 מליון דגיגי אמנון הגליל בשנה. הדגיגים מובקעים בבריכות אימון בגינוסר, ומקורם במספר מצומצם של הורים המרכיבים את עדר הרבייה. עד 2004 אוכלסו 6 מיליון דגיגי אמנון הגליל בשנה, המספר הופחת כשהובהר ששרידותם של הדגיגים המאוכלסים בכנרת עשויה להיות נמוכה ותרומתם לשלל הדייג לא ידועה. במידה והשרידות גבוהה, קיים חשש לדלדול גנטי של האוכלוסיות באגם. כדי להקטין את הדלדול הגנטי הוחל ברענון להקת ההורים בחוות האכלוס. העיון נפתח ב- 6 ההרצאות המוזמנות הבאות: יום 1) מנחם גורן- הביולוגיה של אמנון הגליל; השוואה גנטית ומורפולוגית בין מיני אמנוניים בארץ. 2) ג יימי שפירו - אמנון הגליל - המצב קריטי; סלקטיביות בדייג אמנון הגליל. 3) חיים אנג וני - מדיניות ממשק הדייג בכנרת. 4) איליה אוסטרובסקי - ניצול יתר של אוכלוסיית אמנון הגליל בכנרת. 5) יפעת דוידסון - קורמרנים גדולים בכנרת. 6) פנחס גרין - השפעת הדייג באמצעות רעלים על ירידת אוכלוסיית האמנונים בכנרת. השאלות בהן מוקד הדיון: (1) מה הגורם העיקרי לירידה בשלל האמנון? או אם יותר מגורם אחד, מה הגורמים? (2) כיצד למזער את השפעת אותו גורם/ גורמים? דיון: הנושאים העשויים להשפיע על אוכלוסיית האמנונים בכנרת גודל יתר וסלקטיביות דייג דייג היתר מוכרת בעולם כולו. באגמים ואוקיינוסים רבים דייג יתר תופעת (דייג באמצעים מתקדמים ויעילים ובמאמץ דייג גדול) ושימוש ברשת עם עין קטנה גרמו להתדלדלות הדגה וכמעט להכחדתה. בהרצאתו א. אוסטרובסקי הציג את הקשר בין גודל העין של הרשת לבין גודל האוכלוסייה כולה, גודל הדג הנתפס ברשת, גודל השלל בק ג, והערך הכספי של השלל, והראה שיש גודל עין מיטבי שאם עולים או יורדים ממנו פוחת השלל וערכו (איור 1). בכנרת, טוען אוסטרובסקי, הקטנת גודל העין של רשתות הדייג המשמשות את הדייגים ללכידת אמנון הגליל הובילה לכך שגודל הדג הממוצע הנתפס ברשתות ירד מ 21 ס מ ב ל- 19 ס מ ב איור 1. הקשר (ע פ מודלים) בין גודל העין של הרשת לבין גודל האוכלוסייה כולה, גודל הדג הנתפס ברשת, גודל השלל בק ג, והערך הכספי של השלל. מהרצאתו של א. אוסטרובסקי (חיא ל). שפל בשלל הדייג של אמנון הגליל בכנרת 1215

3 היה כמעט קונצנזוס בין המשתתפים שדייג יתר ושימוש ברשתות עם גודל עין קטן מהמותר הם כנראה גורמים עיקריים לקריסת הדייג. הקונצנזוס התבטא בהצבעה שהתקיימה בסוף יום העיון (ראו בהמשך טבלה 2). היה גם קונצנזוס שהפתרון לבעיה זו מותנה באכיפה יעילה של החוק, מה שכמעט ולא קיים בכנרת. ת. זהרי: הפתרונות שבידינו לבעיית ירידת גודל הדגים ושלל הדייג מוכרים - הקפדה על רשת עין מותרת על פי החוק, אכיפת איסור הדייג בבטיחה בעונת הרבייה, הזזת אזורי איסור הדייג עם שינויי המפלס, איכלוס דגיגים גדולים יותר. מדברים עליהם כבר שנים רבות אך דבר לא נעשה, מתבטאת פה אזלת יד של הגופים הממונים על האכיפה בכנרת. יש לטפל ביסודיות בכל נושא הפיקוח והאכיפה, ומיד. יש להקצות לכך משאבים כספיים, תכנית פעולה מסודרת, וכח אדם חדש ולא מהאיזור, ללא היסטוריה של קשרים עם הדייגים. ברמה המשפטית יש להחמיר בהרבה בענישה. מ. בן-ימי: הגישה העכשווית במדע הדייג העולמי טוענת שדיג סלקטיבי על פי גודל העין ברשת, כלומר, סינון מתמיד של הפרטים הגדולים מתוך אוכלוסיות הדגים, גורם לגימוד הפרטים ושינוי הרכב הגדלים באוכלוסיות אלה. במקרה של אמנונים, שיטת ממשק כזו עלולה עם הזמן להפוך את האוכלוסייה לאוכלוסייה של גמדים שאינם נידוגים ברשתות מסחריות. לכן יש לשקול הפחתת מאמץ דייג לא באמצעות הגבלות על גודל עין ברשת, אלא ע י הגבלת המאמץ באמצעים אחרים, כמו הגבלת ו/או הפסקת הדיג בעונות ובשטחים מסוימים, עם התמקדות על אמצעים הניתנים לפיקוח ואכיפה. המטרה תהיה דילול של הפרטים הקטנים והגברת שרידותם של הגדולים. מתנהל גם ויכוח מדעי באם הדייג הסלקטיבי גורם לשינוי בעל ביטוי גנטי, כלומר שינוי בלתי חוזר, או רק לשינוי פנוטיפי של הקטנת גודל הפרטים, תוך שימור פוטנציאל הגדילה. טבעיים טורפים הדייג, גם לטורפים טבעיים עשויה להיות השפעה מכרעת על מלבד האמנונים. בכנרת בשנים האחרונות יש שני טורפים טבעיים לאמנונים: הקורמורן - ציפור מים נודדת שניזונה מדגים, והשפמנון - דג אומניבור שניזון גם מטריפת דגים, בעיקר כשהם צעירים וקטנים. קורמורנים גבע וגורן (2000) בדקו תכני קיבה של קורמורנים. נמצאו 9 מיני שי, דגים בקיבות קורמורנים, 39% מהדגים היו לבנון הכינרת. הם מצאו קשר הפוך בין מספר הלבנונים למספר האמנוניים בקיבות. עקב ממצאים אלו הציעו המחברים שהקורמורנים למעשה מחליפים את הדילול היזום של לבנונים בכינרת. א. הצופה: יש בעולם ריבוי יתר של קורמורנים, הריבוי הוא תוצאה של שינויים אנטרופוגניים: האדם שינה את המערכת, הקורמורן סתגלן ומנצל את המצב. באירופה הקורמורנים הם אינדיקטורים למצב של איטרופיקציה וסלקציה כנגד דגים גדולים בגופי מים. סביב הכנרת הקורמורנים לנים על אקליפטוסים - עץ לא טבעי לישראל. הטיפול במין זה אינו פשוט מפני שהוא מאד אדפטיבי. ציד של 30,000 קורמורנים בשנה בצרפת לא גרם להקטנת האוכלוסייה, מספר הקורמורנים רק הלך ועלה ובעיית הנזק שהם גורמים לענף גידול הדגים לא צומצמה כלל. לישראל מגיעה אוכלוסיית קורמורנים מהים השחור - אוקראינה וחצי האי קרים. אם נגרש את הקורמורנים מהכנרת הם ייצרו בעיה במקום אחר. ישראל נושאת דייג ומדגה /1-2

4 בתוצאות של מה שקורה באירופה ואין לנו שליטה על מספר הצפורים שיגיעו לעמק החולה ולכנרת. מאידך, מאחר ומידת הנזק לכנרת לא ברורה גם היקף הטיפול הנדרש בקורמורן לא ברור. ד. קפלן: הכנרת היא אזור טבעי חשוב לעופות מים, ביניהם קורמורנים. הלבנונים הם מרכיב משמעותי במזונם של הקורמורנים ולא בהכרח אמנונים. קיימים חילוקי דעות בקשר לחלקם של הקורמורנים בהקטנת שלל דייג האמנון בכנרת. בעוד שנתיים, באמצעות מחקר האוטוליטים של יפעת דוידזון (רש ט) שיאפשר לימוד הרגלי התזונה של הקורמורנים, אולי נדע יותר בנושא זה. ח.אנג וני: טוען שהכנרת איננה שמורת טבע אלא מאגר תפעולי של מדינת ישראל המנוהל ע י דייג ושאיבה. יש מקום לכ קורמורנים בכנרת אך לא ל את היתר יש לגרש מהאגם. לא יתכן שיעשו פעולות להגדלת אוכלוסיות הדגים והקורמורנים לא יטופלו. לפי חישובים שהציג הקורמורנים טורפים כ- 115 טון דגי אמנון בעונה, י. דוידזון חישבה כ- 160 טון דגים שחציים אמנונים. בהשוואה לכ- 300 טון שלל דייג ממוצע אלו מספרים משמעותיים. ת. זהרי: בניגוד לדייג, טריפה על ידי קורמורנים איננה סלקטיבית לפי גודל, נטרפים אמנונים מכל הגדלים ובעיקר דגיגים. אם סלקטיביות הדייג היא גורם מכריע הרי שהפגיעה באוכלוסיה עקב טריפת 100 טון אמנונים על ידי קורמורנים פחותה מפגיעה כתוצאה מדייג ברשת של אותו טונאז. י. הררי: משנות ה- 90 יש חזרה לכנרת של קורמורנים כולל קורמורן גדול. ירידה בניצול בבריכות בבית שאן ובחולה דוחפת אותם לכנרת. מבדיקת תכני קיבה נמצא שהקורמורנים טורפים בעיקר דגיגים קטנים. ד. מרקל: מהדיון עולה שזה הנושא השנוי 1217 ביותר במחלוקת. אין ספק שלטריפה ע י קורמורנים בשנים האחרונות יש השפעה מסויימת על אוכלוסיית הדגים בכנרת, השאלה היא עוצמת ההשפעה. יש להמתין לתוצאות המחקר המנוהל ע י רש ט לפני שניגשים להמלצות יישומיות בהקשר זה. שפמנונים שפמנונים טורפים בעיקר דגים קטנים, מעט ידוע על כמותם בכנרת ויכולתם להשפיע על אוכלוסיות האמנון, אנו סבורים שהשפעתם מכרעת בעיקר בעת אכלוס דגיגים לכנרת. ח. אנג וני זוכר ימים שבהם מול גינוסר געשו המים עם מאות שפמנונים שהתמקדו סביב הצינור דרכו הוזרמו הדגיגים המאוכלסים וכילו בהם, היום מגרשים אותם. דייגי גינוסר לעומת זאת טוענים שגם היום השפמנונים מחכים לדגיגים בפתח צינור האכלוס ומכלים בהם מיד עם כניסתם לכנרת. הרעלות פ. גרין חישב באופן גס, על סמך נתונים שאסף מהרעלות דגים בשנים ועם הנחות לגבי משתנים לא ידועים, שכתוצאה מהרעלות מתים בשנה כ- 20 טון דגי אמנון מכל הגדלים (פרטים במצגת שלו). ערך משוער זה מהווה אמנם רק אחוז קטן מהשלל השנתי הממוצע, אך בשנה עם שלל זעום כמו 2007 כמות זו מגיעה ליותר ממחצית השלל השנתי. ממליץ להגביר את הפיקוח והאכיפה, כולל הקמת מחסומים ובדיקת רכבים, החרמת סירות ורשתות, דגימות בשווקים, הפסקת שיווק עד קבלת התוצאות, הקמת תחנה למיון דגים והגדרת תנאים לרשיונות עסק לדייגים. ד. קפלן: ברור שלא ניתן למנוע באופן מוחלט הרעלות נסתרות. אפשר לצמצם ע י הגברת הפיקוח והגברת תדירות והיקף הבדיקות. צריך לסגור את שרשרת שפל בשלל הדייג של אמנון הגליל בכנרת

5 השיווק כך שבמקרה של הרעלה ייעצר השיווק עד לברור המצב. א. הצופה: ברש ט מנסים להביא לכך שמשרדי הממשלה יפעלו למניעת מכירה חופשית של חומרי הדברה. בעוד שקיימות בישראל הגבלות על קניית חמרים פרמקולוגיים ורעלים אחרים, אין הגבלות ואין פיקוח לגבי חומרי הדברה לחקלאות בהם נעשה שימוש בהרעלות דגים. לא נרשם מי קנה, כמה, איפה, אילו חומרים. האנדוסולפן שנמצא בחומר ההדברה הנפוץ טיונקס, רעיל מאד לדגים. אין שום מגבלה על רכישת חומר זה. גם האכיפה של החוק והשפיטה אינם מסייעים למניעת הרעלות דגים. ד. מרקל: הרעלות הדגים הינן תופעה חמורה מכל היבט שיש למנוע אותה הן ע י הגברת הפיקוח והאכיפה והן ע י בקרה על מכירת חומרי הדברה. עם זאת, ע פ ההערכה של פנחס גרין ואחרים, כמות הדגים שמושמדים בהרעלות אינה יכולה להסביר את הירידה בכמות האמנונים. של גורמים שליליים נוספים, בסביבה ובדייג, לתנודות הטבעיות שסביר שהן גם כמותיות וגם איכותיות, וייתכן שכמו שמשתנות אוכלוסיות טורפי הדגים (כמו הגידול בשפמנונים ובכמות הקורמורנים) בימה, כך גם השתנו הדגים עצמם. אכלוס הסדנא הציגו צדדים רבים שהאכלוס האמנונים, כפי שהוא לכך משתתפי מבוצע היום, איננו מצליח להשיג את מטרותיו ושיש צורך דחוף בשינויים ושיפורים. איליה אוסטרובסקי הציג נתונים המצביעים על קשר הפוך בין שלל הדייג ואכלוס (איור 2), ממצא בלתי צפוי המחייב בירור. תיאורית התנודות טבעיות בשלל (בתמיכת שמואל פיזנטי ומנחם בן-ימי):,2006) דייג ומדגה : ( תופעה של תנודות טבעיות הציג פיזנטי בשלל דיג האמנון, בסדר גודל של עד פי 4 בין מינימום למקסימום ובמחזור של כ שנים. לכן יש לקחת בחשבון ש הישג מפעולת ממשק כלשהי עשוי להיות פשוט תוצאה של רכיבה על התנודה הטבעית שברקע, ו כשלון - תוצאה של גלישה במורד התנודה הטבעית; עניין של עיתוי. תיאוריית התנודות הטבעיות מסתמכת על כך שמאמץ הדייג לא כל כך משתנה בין שנים סמוכות לכן לא הוא הגורם המשפיע על שלל הדייג. התנודות הטבעיות כנראה נגרמות על ידי גורמים סביבתיים כמו המפלס וכמויות המים שנכנסות לאגם. עם זאת, ייתכן שהירידה הנוכחית בשלל הדייג היא גם תוצאה של התחברות איור 2. הקשר בין כמות הדגיגים המאוכלסים לבין השלל של אמנון הגליל לאחר שנתיים. מוצגים ערכים שנתיים לתקופה נתוני שלל ונתוני איכלוס מאגף הדייג. הצגה על ידי א. אוסטרובסקי (חיא ל). מבצעי האכלוס תזמון א. גבע: אכלוס דגיגים בקיץ הוא טעות, יש לאכלס באביב. אכלוס באביב מותיר לדגיגים זמן גידול ארוך יותר עד בוא החורף בו שרידותם נמוכה יותר. הדגיגים עמידים יותר בקיץ ונתונים לפחות אויבים. אכלוס באביב ייתן תוצאות טובות יותר. מגדלי דגים ואנשי אגף הדייג תמכו בטענה זו. דייג ומדגה /1-2

6 גודל הדגיגים המאוכלסים. אנג וני: גודל הדגיג של אמנון ח הגליל המאוכלס בכנרת הועלה מ 2 ג בעבר ל- 5 ו 7 ג. יתכן שצריך להגיע ל 10 ג, זה ניתן לביצוע אך כמובן יקר יותר.. אייגר: נעשה ניסיון שכשל לדוג ע את השפמנונים שמחכים לדגיגים בפתח צינור הוצאת הדגיגים לכנרת. כדי להקטין סכנת טריפה זו ולהגדיל את שרידות הדגיגים ממליץ לאכלס דגיגים בגודל 50 ג שיוכלו להתחמק טוב יותר מטורפים. כדי ליצור דגיגים בגודל כזה יהיה צורך לשחרר אותם לכנרת חודשיים מאוחר יותר..פיזנטי: יש לאכלס בדגיגים גדולים ש יותר שיוכלו לעבור את החורף בשלום. שפלר הראה שיש קשר בין גודל ההורים ותחילת הדגירה, הורים גדולים יותר מתחילים את הדגירה מוקדם יותר וכך גדלים הסיכויים של הצאצאים שלהם לשרוד ולהגיע בריאים יותר לחורף. לכן יש לאכלס בדגים גדלים יותר.. ברזק: באגמים עם מיני דגים ע פיסציבורים (טורפי דגים) יש לאכלס דגים בגודל 50 ג ומעלה. בכנרת אפשר להסתפק בדגיגים במשקל של גרם בשל העדר טורפים אגרסיביים.. מרקל: רשות המים תתמוך ד בשיפורים באיכלוס כדוגמת הגדלת גודל הדגיגים המאוכלסים אם יובהר ששינוי זה אכן ישפר את שרידות הדגיגים המאוכלסים. הדגים לאיכלוס מספר. ברזק : מציע מליון דגיגים ע לשנה, נמוך מ- 6 מליון דגיגים לשנה שאכלסו בכנרת בעבר לאורך שנים רבות. אחרים סברו שאם מגדילים את גודל הדג ניתן להקטין את מספר הדגיגים המאוכלסים ולא להגדילו היפוך מין כדרך להגדלת קצב הגידול ע. ברזק שאל למה לא משתמשים באכלוס זכרים (מהופכי מין) הגדלים מהר יותר מאוכלוסיה מעורבת ויגדילו את ה שלל ממספר דגים זהה. ד. מרקל ענה שאין להשתמש בהורמונים במקור למי שתייה. אימון הדגיגים לחיים בטבע א. קרפלוס: יש בעולם איכלוס עם שלבי אימון הדרגתיים לתנאים הטבעיים, כך שסיכויי ההישרדות של הדגיגים גדלים. צריך לבדוק ואולי ליישם גם אצלנו. על רקע של מחסור במזון איכלוס מ. גורן: אם באמת מחסור במזון (פרידיניום) הוא גורם שמגביל את גידול האמנונים, אין טעם באכלוס בשנים בהן פרידיניום לא פורחת. ד. מרקל: יתכן שצריך לעבור לאיכלוס דינמי. כלומר איכלוס על פי זמינות מזון (פרידיניום). צורך בסימון הדגיגים המאוכלסים כדי לברר האם דגי האמנון המאוכלסים שורדים בכנרת ועד כמה הם תורמים לשלל הדיג. יש לסמן את הדגיגים המאוכלסים ולעקוב אחריהם לאורך זמן. י. סימון: ס ימוּן הדגיגים בזמן שחרורם לימה יאפשר מעקב סטטיסטי. הסימון נעשה על ידי גזירת חלק מסנפיר או הצמדת סימן לסנפיר. סימון כזה מתבצע בפועל בנורבגיה באכלוס נהרות בסלמונים זעירים ורצוי ללמוד מהניסיון שלהם. ח. אנגוני: באגף הדייג נוסתה שיטת סימון על ידי הזנתם במזון צבוע בחומר פלואורסצנטי המופיע באוטוליט ומאושר ע י משרד הבריאות. לצערנו שיטה זו נכשלה לאחר שלא נמצאו העקבות המצופות באוטוליט של הדגיגים. ד. מרקל: רשות המים מוכנה לממן סימון דגיגים אם תמצא שיטה מתאימה. שפל בשלל הדייג של אמנון הגליל בכנרת

7 ההורים ומגוון גנטי להקות ע. אייגר: יש בגינוסר שתי להקות רבייה של אמנון גליל שמקורן בכנרת. הדגים ותיקים בתחנה ויש מדיניות של רענון ההורים. בשנה האחרונה הוחלפו 10% מהדגים שבלהקה על ידי דגים מסטוק אחר שגם הוא מקורו בכנרת, המטרה הייתה להחליף 25% מהלהקה, אך לא ידוע על מקורות נוספים של להקות נפרדות. (א. גזית: האם יש איפיון גנטי של ההורים? התשובה: אין). יש כוונה להביא הורים לרענון הלהקה מאזורים שונים בכנרת שכנראה מייצגים אוכלוסיות שונות. להקות הרבייה יכולות ליצור גם 10 מיליון דגיגים. ח. אנג וני: הכנרת צריכה להשאר כמקור להורים שבלהקות הרבייה שכן באגם יש הסלקציה הטובה ביותר לדגים המתאימים. יפעלו להעשיר את להקות ההורים. א. אוסטרובסקי: האיכלוס מסוכן מבחינה גנטית, צריך לשמר את הגנטיקה הטבעית. בגלל הקשר ההפוך בין אכלוס לשלל הדייג שהוצג באיור 2 ממליץ להפסיק את האיכלוס במתכונתו העכשוית. את הסכום המושקע היום באיכלוס יש להשקיע בפיקוח על הדייג. תוך שנתיים שלוש כמות הדגים תגדל פי שניים ושלוש. וכך ישמר גם המגוון הגנטי הטבעי. העדר פריחות פרידיניום ד. מרקל: התנודות בפרידיניום קשורות להעדר שטפונות גדולים. יתכן שהפרידיניום הוא תוצר של יבוש החולה שכן שטפונות גדולים נמנעו בזמנו מהכנרת ע י אגם וביצות החולה. אם לא היה פרידיניום בעבר, נשאלת השאלה מה אכל האמנון? זהו נושא שצריך לבררו. ייתכן אם כן, שהאמנון סובל כיום ממחסור במזון בשל שינויים במערך האצות. ג. שפירו: אמנון גליל הוא אומניוור, באביב אוכל פרידיניום, בקיץ זואובנטוס ודטריטוס. רבייה תנאי א. גבע: אמנונים אוהבים להטיל במים רדודים אם כי מטילים גם במים עמוקים. הדגיגים בורחים למים הרדודים שם הם מוגנים יותר. א. גזית: אין לשלול את האפשרות לכך ששינויים באזור הליטוראל בעקבות תנודות במפלס השפיעו על הצלחת רבייה של אמנונים באגם. מינים חדשים אכלוס האקולוגים חוקרי הכנרת יש הסכמה שאין להכניס לאגם מינים בין חדשים ובפרט אין להכניס לאגם דג שהוא טורף על. חשוב ללמוד מניסיון העבר בעולם על השלכות שליליות לעיתים הרסניות כתוצאה של הכנסה של מינים זרים למערכות טבעיות. הכנרת היא האגם היחיד שלנו ואין לבצע עליו ניסויים אקולוגיים שאת השלכותיהם אין באפשרותנו להעריך מראש. ביום העיון הוצגו גם דעות מנוגדות והן מוצגות כאן: מ. בן-ימי: לא צריך לחשוש מאכלוס הכנרת בטורפים נוספים, ממינים שאינם מתרבים בימה. הניסיון בעולם מראה כי דייגים מתרכזים בטורפים המאוכלסים ולכן הם אלו שדורשים אכלוס מחדש, כאשר אוכלוסיות הנטרפים שורדות. ע. ברזק: מציע אכלוס מבוקר של סוגי דגים הקיימים באגם ובנוסף להם דגים שאינם מטילים אבל תורמים לשמירה על האקולוגיה. הבורי והכסיף אינם דגים מקומיים לכנרת אך הם מאוכלסים כל שנה בהיקף שלא פוגע בדגה הקיימת ולא פוגע באקולוגיה. מאמין שאכלוס מיני דגים נוספים בכנרת, כמו האמור וקרפיון העשב (שאינם מתרבים) יעזור לשימור המערכת האקולוגית. דייג ומדגה /1-2

8 תזונתית של דגי כנרת איכות ע. ברזק: הדגים מהכנרת הם דגים אורגנים בשל אופן גדילתם. בבדיקה שעשיתי לאמנונים וקרפיונים מהכנרת מצאנו שרמת האומגה 3 גבוהה ב- 300% מזו שבדגי הברכות הרגילים. אמנון וקרפיון מהכנרת מכילים כ- 800 מיליגרם של אומגה 3 ב- 100 גרם בשר. אמנון וקרפיון מברכות מכילים כ- 250 מ ג של אומגה 3 ב- 100 גרם בשר. לכן דגי הכנרת המגיעים לשולחננו הם אורגנים ובעלי איכות גבוהה. אמנון הגליל לתפקוד הכנרת כמערכת אקולוגית ולאיכות מי חשיבות האגם: א. גבע הציג שאלה עקרונית : האם בעיית ההפחתה המשמעותית בשלל הדייג היא שלדייגים אין פרנסה, או שהבעיה היא של הכנרת כמערכת אקולוגית ואיכות המים בה? מבחינת משק המים, הדייג בכנרת לא חשוב ביותר, אם לאמנון הגליל אין השפעה משמעותית על איכות המים אזי קריסת הדייג איננה בעיה חמורה. לחלופין, אם השפעתו על איכות המים משמעותית ההתייחסות לבעייה צריכה להיות בהתאם. ת. זהרי: תפקיד האמנונים במארג המזון בכנרת איננו ברור כמו תפקידו של הלבנון הזואופלנקטיבור, שניזון באופן בלעדי על זואופלנקטון ומשפיע במישרין ובצורה ברורה על מארג המזון. לא ברור כל כך אם האמנונים בעיקר מושפעים משרשרת המזון (למשל מהעדר פרידיניום) או אם הם גם משפיעים על מארג המזון בצורה משמעותית, זהו אחד מפערי שידע שדורשים התייחסות מחקרית. עבודת המוסמך של ארם גודווין הבוחנת את מארג המזון באמצעות איזוטופים יציבים תיתן מענה חלקי לשאלה. ד. מרקל: אמנון גליל הינו דג אנדמי לכנרת המסמל יציבות המערכות האקולוגיות. אי היציבות שקיימת היום מהווה סכנה 1221 לאיכות המים, ומכאן שהעלמות האמנונים מהווה בעיה מבחינת רשות המים. השבתת הדייג לתקופה מוגבלת היה קונצנזוס שהשבתה מוחלטת של הדייג (מורטוריום) לתקופה מוגבלת של שנה-שלוש שנים יכולה לעזור להתאוששות אוכלוסיות אמנון הגליל - אך רק בתנאי שהאיסור על הדייג ילווה באכיפת החוק, הן בזמן האיסור ובמיוחד לאחר סיום תקופת ההשבתה. כל נושא האכיפה חייב לעבור מהפכה ולהיות מטופל בצורה שונה לגמרי מהיום. קונצנזוס זה התבטא בהצבעה שתוצאותיה מוצגות בטבלה 1. ממשק השבתת הדייג בעונת הרבייה ופיקוח אחריו השבתת הדייג לשנה ופיקוח אחריו אין צורך בהשבתת הדייג, מספיק להגביר את הפיקוח מס מצביעים בעד מתוך טבלה 1. הצבעה מסכמת לגבי הצורך במורטוריום על הדייג בכנרת (סה כ 21 מצביעים) חשיבות הגורמים שהועלו דירוג כתורמים פוטנציאליים להקטנת שלל הגליל: אמנון עם סיום יום העיון א. גזית בקש את המשתתפים לדרג את חשיבותם של מגוון הגורמים האפשריים לירידת שלל אמנון הגליל בכנרת (טבלה 2). תרגיל זה הראה שרוב המשתתפים סבורים ששלשה גורמים עיקריים השפיעו על הירידה בשלל הדייג של הלבנון: דייג יתר, העדר אכיפת החוק ואי עמידה בדרישת סלקטיביות דייג (שימוש ברשתות בעלות גודל עין קטן מהמותר, הדייג מסלק טווח שפל בשלל הדייג של אמנון הגליל בכנרת

9 רחב מבין הדגים הגדולים ביותר). שלשה גורמים אלו קשורים זה בזה. בדרגה הבאה של חשיבות מופיעים הרעלות ואיבוד בתי גידול עם שינויי המפלס. שאר הגורמים כמו תהליכים טבעיים, הפרעות באתרי הרבייה, אכלוס בלתי מספק וטריפה על ידי קורמורנים דורגו כבעלי חשיבות נמוכה יותר. לגבי שפמנונים, מחסור במזון והשפעות שליליות של אכלוס (כמו הקטנת המגוון הגנטי) הוסכם שחוסר הידע לא מאפשר לדרג את הגורם. בחומר הרקע שהוכן לסדנא ציין א. גזית שראוי לבחון גם את חשיבותם של המעיינות החמים כאתרי מפלט לאמנונים (דגים תרמופילים). ערך משוקלל X הגורם דייג יתר בעיות העדר אכיפה סלקטיביות בדייג הרעלות ירידת מפלס ואיבוד בתי גידול תהליכים טבעיים הפרעות באתרי רביה איכלוס לא מספיק - השפעות חיוביות טריפה על ידי קורמורנים איכלוס-השפעות שליליות מחסור במזון (פרידיניום) טריפה על ידי שפמנונים טבלה 2: תוצאות דירוג משתתפים של הגורמים הפוטנציאליים לירידת אמנון הגליל בכנרת. הדירוג נעשה לפי הכללים הבאים. כל משתתף דירג כל גורם באחת מ- 5 האופציות הבאות: - X לא ידוע ואי אפשר לדרג; - 0 לגורם אין קשר לענין, - 1 חשיבות הגורם נמוכה; 3- חשיבות הגורם בינונית; - 5 חשיבות הגורם גבוהה. הערכים בטבלה הם מספר המשתתפים שבחרו בדירוג עבור כל גורם. מנתונים אלו חושב ערך משוקלל עבור כל גורם כסכום המכפלות בכל דירוג בערך הקטגוריה שלו (0,,3 1 או 5) תוך התעלמות ממספר המשתתפים שבחרו באופציה של X (אי אפשר לשפוט כי אין מספיק ידע). תוצאות הדירוג סודרו על פי חשיבות יורדת. מסקנות והמלצות תפעוליות 1. פיקוח וממשק הדייג 1.1 הפיקוח על הדייג דורש שינוי יסודי. המצב הנוכחי של העדר הפיקוח הוא הגורם העיקרי שהוביל לקריסת דייג האמנון - כתוצאה מדייג יתר, סלקטיביות בדייג, והרעלות. 1.2 יש צורך דחוף בהשבתת הדייג, לפחות לעונת הרבייה (17 מתוך 21 הצביעו בעד) או אפילו לשנה שלמה (3 הצביעו בעד), עם הגדלה משמעותית של התקציב לפיקוח בנוסף לתקציב הדרוש לפיצוי הדייגים. לאחר סיום תקופת ההשבתה יש להנהיג פיקוח חדש ויעיל. אין ערך לסגירת הדייג אם לא יובטח שמצב הפיקוח יהיה אחר מהיום לאחר תום שנת האיסור. 1.3 לצורך הפיקוח יש להעמיד אמצעים דייג ומדגה /1-2

10 נוספים ואנשים חדשים, שאינם בני המקום ואין להם היסטוריה עם הדייגים. יש למנות מנהל פיקוח ולשלב כוחות של גופים שונים כמו רש ט. 1.4 יש להעלות את גודל העין החוקי ל- 90 כך שהאמנונים בשלל יהיו ס מ והנקבות גדולות יותר. 1.5 יש לפקח על גודל העין, אורך הרשתות, אזורים אסורים לדייג בעונת הרבייה, הזזת האזורים האסורים בדייג עם שינויי המפלס. 2. אכלוס 2.1 יש לאכלס בדגיגים גדולים יותר (כ- 15 עד 20 ג לדגיג) שיהיו בעלי סיכויי הישרדות גבוהים יותר מהדגיגים המאוכלסים כיום (5 ג ). 2.2 במידת האפשר, יש לעבור מאכלוס קייצי לאכלוס אביבי - שמאפשר לדגיגים שהוכנסו לאגם זמן גידול ארוך יותר עד כניסת החורף. 2.3 יש לתזמן ולבצע את מבצעי האכלוס בצורה שתמנע או תמזער את טריפת הדגיגים על ידי שפמנונים וציפורים מיד עם כניסתם לאגם. 2.4 יש לחפש אקטיבית ולישם שיטה לסימון הדגיגים, למשל זו הנקוטה בנורבגיה לסימון דגיגי סלמון. 2.5 יש לשקול מעבר לאכלוס בהתאם לזמינות מזון (פרידיניום), לאכלס רק בשנים בהן פרידיניום פורחת. 2.6 יש לשקול לחפש זנים של דגים הגדלים מהר יותר ומגיעים לרבייה בגודל גדול. הטיפוח צריך להיות במשק המייצר ולא בכנרת. 2.7 יש לבדוק אימון של הדגיגים לחיים בטבע עוד לפני האכלוס, כפי שנעשה במקומות שונים בעולם..2 8 יש להחליף כל שנה לפחות 50 % מלהקת ההורים כדי להגדיל את המיגוון הגנטי של הדגים המאוכלסים הרעלות 3.1 חיוני לעצור את הרעלות הדגים בכל אמצעי. 3.2 יש צורך בחקיקה שתגביל אפשרות קניית חומרי הדברה. 3.2 יש לשלב את משרד הבריאות והשרות הוטרינרי במניעת הרעלות. 4. הגנה על הליטראל 4.1 יש למנוע או לפחות להגביל למרכזי פעילות תיירותית קיימים את כל סוגי פיתוח החופים שמשנים את תשתית הליטוראל. 4.2 איזור הליטוראל הוא אתר הרבייה של הדגים בכנרת וכן אתר האימון של דגיגים ולכן יש להגן על הליטוראל בפני כל פעולות המשנות את אופיו או ממדיו. 4.3 תנודות מפלס קיצוניות אינן רצויות במערכת בשל השלכותיהן האקולוגיות השליליות במיוחד בליטוראל. לכן יש לכלול שיקול זה בממשק המים באגם. נושאים הדורשים מחקר נוסף הכרת התפלגות הגדלים והגילים של אמנוני הגליל בכנרת כיום (מ. גורן). חישוב קצב הגידול של הדגים, קביעת גיל הבגרות המינית והערכת פוטנציאל הרבייה של הנקבות (מ. גורן). מעקב אחרי מנהגי ההטלה של אמנון הגליל במפלסים נמוכים ובדיקת השפעות אנתרופוגניות שונות על ההטלות (מ. גורן). בדיקת השפעת האכלוס על שלל הדייג (מ. גורן). בדיקת השפעת האכלוס על השונות הגנטית של דגי הכנרת (מדגם גדול והשוואתו לשונות של אוכלוסיות אמנוני הגליל במקומות אחרים בארץ) (מ. גורן). בדיקת מאמץ הדייג האמיתי בכנרת: מספר סירות, מספר ואורך רשתות (לא שפל בשלל הדייג של אמנון הגליל בכנרת

11 רק רשתות לאמנונים), גדלי עיניים, שעות עבודה (יום, לילה, עונה) (מ. גורן). לימוד בעיית השפמנונים בימה כולל דילול מבוקר (י. סימון). בחינת חשיבותם של המעיינות החמים בכנרת כאתרי מפלט לאמנונים בחורפים קרים (א. גזית). חידוש עבודתו של א. בן-טוביה משנות ה- 50 ללימוד הביולוגיה של אמנון הגליל: פרוטוקול הגידול, עקומות גדילה, סוגי מזון מתאימים, רבייה. זו עבודה שכל העולם ישמח לשמוע על תוצאותיה, היא תהיה ייחודית לישראל (י. סימון) תפקוד הליטוראל חזרה לסקרים משולבים שכוללים סקר אקוסטי במקביל לדיגום בתחנות קבועות בעזרת רשתות הקפה (שהם יחסית לא סלקטיביות) כדי לאסוף מידע על כלל אוכלוסיות הדגים באגם (ש. פיזנטי). מידע ונתונים על האמנונים מתחת לגודל שהדייגים מספקים חסרים ובעיקר לגבי דגיגים אותם יש לדוג בעונות שונות, בעזרת רשתות מיוחדות בעלות עיניים קטנות. יש לברר מה קורה באוכלוסייה מרגע הרבייה עד לגיוסו של הדג בשלל הדייג המסחרי. למשל, באוכלוסיות של אמנונים הסובלות מצפיפות יתר או מחוסר מזון קימת תופעה של עצירת הגדילה ושל רבייה ע י הורים קטני מימדים. תופעה כזאת אפשר לגלות כמעט אך ורק בעזרת סקר דגיגים (מ. בן-ימי). דייג ומדגה /1-2

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

Microsoft Word - Rimmer-Kinneret Salinity-2008.doc

Microsoft Word - Rimmer-Kinneret Salinity-2008.doc הכנרת בהשפעת מפלסים וספיקות חיצוניות מליחות אלון רימר חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ, המעבדה לחקר הכנרת. הקצר בטווח הכנרת מליחות שינויי על מפלסים השפעת.1 מפלס כנגד מליחות.1.1 המאזנים התקופתיים של כמות המים

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

ניסוי הזנה בדגי קרדינל טטרה )Paracheirodon axelrodi) Cardinal tetra ניצן רייס חבלין, טל גור, דן פופר, מוטי אושרוביץ, אנדראה אנצמן, יאיר כהן - מו"פ ערב

ניסוי הזנה בדגי קרדינל טטרה )Paracheirodon axelrodi) Cardinal tetra ניצן רייס חבלין, טל גור, דן פופר, מוטי אושרוביץ, אנדראה אנצמן, יאיר כהן - מופ ערב ניסוי הזנה בדגי קרדינל טטרה )Paracheirodon axelrodi) Cardinal tetra ניצן רייס חבלין, טל גור, דן פופר, מוטי אושרוביץ, אנדראה אנצמן, יאיר כהן - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית כתובת המחברת: fish1@arava.co.il תקציר

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 חווה מו"פ צפון אזורית לנסיונות גליל מערבי סיכום שנתי של מחקר: בחינת זני אבוקדו מפרים חדשים סיון תש"ע, מאי 2010 חוקר ראשי: דר' גד איש עם צוות מחקר גליל מערבי: גד איש עם, ורד יריחימוביץ', יצחק רגב, הדר

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

כיף עם ג'ף חלק ב' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים. עריכה: ג'ף סייח

כיף עם ג'ף חלק ב' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים. עריכה: ג'ף סייח כיף עם ג'ף חלק ב' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים. עריכה: ג'ף סייח www.kefwithjeff.org + = + = 0 + 0 = 0 + = 0 = 0 = 00 = 00 = 0 0 = 0 x = 0 x = 0 x 0 = x = x = : = 0 : = : = 00

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd. Yigal Allon Kinneret Limnological Laboratory P.O.B 447, Migdal Tel: , Fax:

Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd. Yigal Allon Kinneret Limnological Laboratory P.O.B 447, Migdal Tel: , Fax: Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd. Yigal Allon Kinneret Limnological Laboratory P.O.B 447, Migdal 14950 Tel: 972-4-6721444, Fax: 972-4-6724627 www.ocean.org.il חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd. Yigal Allon Kinneret Limnological Laboratory P.O.B 447, Migdal Tel: , Fax:

Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd. Yigal Allon Kinneret Limnological Laboratory P.O.B 447, Migdal Tel: , Fax: Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd. Yigal Allon Kinneret Limnological Laboratory P.O.B 447, Migdal 14950 Tel: 972-4-6721444, Fax: 972-4-6724627 www.ocean.org.il חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני

שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ני שיעורים מצולמים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים חומרי עזר למורה: שיעורים מצולמים ועיבודם הדידקטי כיתה: ח ידע קודם: כוחות ושקול כוחות, החוק השלישי של ניוטון חוק המנוף ומנופים מסוג ראשון מטרות השיעור: להדגים

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

הסתגלות לחיים במים

הסתגלות לחיים במים הסתגלות לחיים במים החיים התחילו במים והיא קלה יותר מאשר החיים ביבשה הודות לרמת טמפרטורה יציבה יותר, פחות כוח משיכה ואספקת מים קבועה. אם זאת, התזונה בים מהווה גורם מגביל לקיום ולרבייה של בע"ח ימיים. המים

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc תורת האילוצים - ניהול לפי אילוצים תורת האילוצים היא גישה ניהולית כללית הישימה לכל ארגון. לגישה שלשה עקרונות מרכזיים: לארגון יש מטרה מוגדרת ומוסכמת הארגון השלם הוא יותר מסך חלקיו יכולתו של הארגון השלם להשיג

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד