לטביה - ישראל היחידה הכלכלית מכון היצוא אוגוסט

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "לטביה - ישראל היחידה הכלכלית מכון היצוא אוגוסט"

תמליל

1 לטביה - ישראל היחידה הכלכלית מכון היצוא אוגוסט

2 תוכן עניינים רקע דת תקציר מנהלים... 2 כללי... 3 היסטוריה...4 וחברה...4 תאור הסביבה הכלכלית... 5 הסביבה העסקית בלטביה...6 אינדיקאטורים כלכליים...7 מגזרים עיקריים...01 התפתחויות אחרונות...00 מבט לשנים קדימה...02 סחר חוץ יצוא יבוא...05 דירוג במדדים בינלאומיים...06 המסחר עם ישראל יבוא...07 יצוא ניתוח ענפי הזדמנויות ליצואן ענפים פוטנציאליים להשקעה של היצואנים הישראליים...09 סיכום

3 תקציר מנהלים רפובליקת לטביה הינה מדינה אירופאית הממוקמת לחופו המזרחי של הים הבלטי. שטחה של המדינה עולה על 64.6 אלף קמ"ר וחיים בה כ- 2.2 מיליון תושבים. בשנת 2010 עמד התוצר המקומי הגולמי במונחי כוח קנייה על כ מיליארד דולר, גידול של 0.6% ביחס לשנת במונחי כוח קנייה עלה התוצר לנפש ב- 1.2%. בחמש השנים הקרובות צפוי שיעור הצמיחה של התוצר במונחי כוח קנייה לעמוד על כ- 6.6% בממוצע שנתי. רפובליקת לטביה הינה דמוקרטיה פרלמנטארית אשר בראשה עומד הנשיא אנדריס ברזינס, אשר נבחר על ידי הפרלמנט הלטבי.)Seima(,2011 הלטבית, בהתאם לתוצאות משאל עם ביוני שנערך ביוזמת הנשיא היוצא במטרה לבטל את השפעת האוליגרכים על הפוליטיקה יפורק הפרלמנט נערכו באוקטובר 2010(. דרוג האשראי של הדירוג לטביה. הנמוך לטביה, ובספטמבר 2011 הניתן על ידי חברת יתקיימו בחירות,Moody's חדשות Baa3 הינו )הבחירות הקודמות עם אופק חיובי. משקף את ההשפעה המתמשכת של המיתון על איתנותה הפיננסית של עם זאת, התחזית החיובית נובעת, בין היתר, מהצפי לעלייה בשיעור הצמיחה בתמ"ג ומצמצום הגרעון הממשלתי בהתאם להנחיות קרן המטבע והאיחוד האירופי. Moody's סבורה כי השינויים הפוליטיים הצפויים ישפיעו לטובה על ההתאוששות הכלכלית. מרבית התוצר נובע ממגזר השירותים. ענפי הייצור המובילים במדינה הינם: מוצרי מזון, מוצרי עץ שאינם ריהוט ומתכות, אולם היקף היצוא של המדינה מצומצם ולכן לטביה מהווה יצואן עולמי משמעותי. עיקר היצוא מלטביה הוא של עץ ומוצרי עץ שאינם ריהוט,)19%( מתכות,)14%( אינה מכונות וציוד חשמלי )13%( ומזון )8%(, כאשר מדינות היעד העיקריות הן ליטא )16%( והמדינות השכנות אסטוניה ורוסיה. עיקר היבוא ללטביה הינו של: מכונות וציוד חשמלי )15%(, מוצרים מינרליים )15%(, כימיקלים )10%( גרמניה, רוסיה ופולין. נכון לשנת קיטון 2010, עמד ומתכות )10%(. מדינות המוצא העיקריות הינן היקף הסחר של ישראל עם לטביה על סך של 80.8 של 35.9% ביחס לשנת,2009 בעקבות ירידה בסך 47.5 ליטא, מיליון דולר, מיליון דולר ביבוא הדלק והשמנים המינרליים מלטביה. ישראל מייבאת מלטביה בעיקר דלק ושמנים מינרליים )48% מהיבוא( ועץ ומוצרי עץ וטקסטיל )13%(..1.2 )19%(, ומייצאת בעיקר מכונות וציוד חשמלי )19% שני גורמים מרכזיים המשפיעים על עתידה הכלכלי של לטביה הם: מהיצוא( המשך מדיניות ממשלתית המשפרת את הסביבה העסקית במדינה והמקדמת השקעות זרות. בלימת הירידה בכוח העבודה במדינה. 2

4 1 רקע כללי רפובליקת לטביה הינה מדינה אירופאית הממוקמת לחופו המזרחי של הים הבלטי. לטביה גובלת באסטוניה מצפון, ברוסיה ובבלרוס ממזרח, ובליטא מדרום. שטחה של המדינה עולה על 64.6 אלף קמ"ר וחיים בה כ- 2.2 מיליון תושבים. בירת המדינה היא ריגה המונה מעל ל- 700 אלף איש. מאז 1991 גדל הפער בין ההכנסה לעובד במרכזים עירוניים, ובמיוחד בבירה, לבין ההכנסה לעובד באזורים הכפריים. הצרכנים באזורים עירוניים פיתחו הרגלי צרכנות מערב אירופאים, המאופיינים בשיעור גבוה של הוצאות פנאי )מסעדות ונופש( מסך ההכנסה, ביחס לצרכנים באזורים הכפריים, השומרים על מבנה הוצאות מסורתי )אינו מעודד צריכת מותרות(. השפה הרשמית היא לטבית, השייכת לקבוצה הבלטית של השפות האינדו- אירופאיות, ומרבית האוכלוסייה דוברת גם רוסית. המטבע המקומי הינו "לטאס".)LVL( מפת לטביה משטר רפובליקת לטביה הינה דמוקרטיה פרלמנטארית אשר בראשה עומד הנשיא אנדריס ברזינס, אשר נבחר על ידי הפרלמנט הלטבי )Seima( ביוני 2011, ברוב של 53% מהקולות. הנשיא נבחר לכהונה בת ארבע שנים והוא שייך למפלגת איחוד הירוקים והאיכרים.)ZZS( מערכת המפלגות בלטביה הינה מערכת מרובת מפלגות, והפרלמנט הנוכחי מורכב משתי מפלגות: מפלגת העידן החדש,)JL( מפלגת מרכז ליברלית אשר זכתה בבחירות האחרונות עם 30.7% מהקולות, ומפלגת איחוד הירוקים והאיכרים,)ZZS( מפלגה שמרנית אשר זכתה ב- 19.4% מהקולות בבחירות האחרונות. הפרלמנט הלטבי הינו בעל 100 מושבים, והוא נבחר לכהונה בת ארבע שנים. הבחירות הפרלמנטאריות האחרונות התקיימו באוקטובר הנתונים נלקחו מ- Unit,Economist Intelligence מאתר נשיא לטביה ומאתר המכון הישראלי לדמוקרטיה. 3

5 הנשיא ממנה נציג, בדרך כלל מהמפלגה אשר ניצחה בבחירות, ומטיל עליו את הרכבת הממשלה. במידה ונציג זה מצליח להרכיב ממשלה הוא גם משמש כראש הממשלה. ראש ממשלת לטביה הנוכחי הינו ואלדיס דומברובסקיס. לאחר שלא נבחר לכהונה נוספת ביוני 2011, הקים נשיא לטביה הקודם, ואלדיס זטלרס, מפלגה חדשה בשם מפלגת הרפורמה ויזם משאל עם בנוגע לפירוק הפרלמנט במטרה המוצהרת של ביטול השפעת האוליגרכים על הפוליטיקה הלטבית. משאל העם נערך ביוני וכתוצאה ממנו יפורק הפרלמנט ויתקיימו בחירות פרלמנטאריות חדשות בספטמבר 2011 למרות שאין צפי לשינויים במדיניות הכלכלית במדינה חוסר האמון של הציבור.2011 בפוליטיקאים אשר בא לידי ביטוי בחוסר היציבות הפוליטית, וכן מצב השחיתות מהווים גורם מרתיע עבור משקיעים זרים. היסטוריה האייסטי - אוכלוסייה אשר התגוררה באזור אשר לימים יהפוך ללטביה, הוזכרה לראשונה בכתביו של ההיסטוריון הגרמני טקיטוס בסוף המאה הראשונה לספירה. השתלבות עמי האזור לתוך הציבור האירופאי התרחשה רק בסוף המאה ה- 12 לספירה, עם הגעת המיסיונרים הנוצרים ומסעות הצלב לאזור. ריגה הוקמה בשנת 1201 והפכה לעיר המרכזית עבור הצלבנים הכובשים ובסוף המאה ה- 13 למרכז סחר. לאורך השנים אבירים גרמנים היוו את המעמד העליון של הציבור ושיעבדו את האוכלוסייה המקומית. עד לתחילת המאה ה- 20, נלחמו והשתלטו על האזור לסירוגין הגרמנים, השבדים, הפולנים 1922 והרוסים בשנת הכריזה לטביה על עצמאותה. בשנת נחתמת חוקת לטביה המכריזה על המדינה כעצמאית ודמוקרטית. בשנת 1940, במסגרת הסכם ריבנטרופ- מולוטוב, ברית המועצות משתלטת על לטביה ותוך שנה 25 אלף לטבים מגורשים משטחה. במהלך מלחמת העולם השנייה נכבשת לטביה על ידי הגרמנים ולאחריה חוזרת לטביה 1991 לשלטון ברית המוצעות. לאחר מספר ניסיונות הפיכה שלא צלחו, ב- 21 לאוגוסט 2004 הכריזה הרשות המחוקקת על עצמאותה המחודשת של לטביה. בשנת הצטרפה לטביה לאיחוד האירופי ולנאט"ו.,)59.3%( דת וחברה אוכלוסייתה של לטביה מורכבת מקבוצות אתניות שונות, המרכזיות בהן: לטבים,)2.5%( פולנים )2.4%( וליטאים.)1.3%( רוסים )27.8%(, בלרוסים )3.6%(, אוקראינים בהתאם לזאת, ישנן דתות רבות במדינה. הדת המרכזית הינה הנצרות, מהפלגים הקתולי )22.2%(, הלותרני )19.3%( והאורתודוקסי )16.5%(. יהודים מהווים כ- 0.5% מהאוכלוסיה, וישנו פלח אוכלוסיה רחב אשר אינו מוגדר מבחינה דתית )עקב היעדר הדת בתקופת השלטון הסובייטי(. 4

6 תאור הסביבה הכלכלית לטביה הפכה לחברה בארגון הסחר העולמי בשנת 1998 והצטרפה לאיחוד האירופי במאי למרות הצטרפותה לאיחוד האירופי, שיעור גבוה מסך הסחר של לטביה נובע מסחר עם מדינות שכנות במרכז ומזרח אירופה, ורוסיה בפרט. לטביה הינה יצואנית ויבואנית קטנה יחסית, ונכון לשנת 2010 היא מדורגת במקום ה ברשימת היצואניות. תחומי התעשייה מוטי הייצוא הינם: 3 ותעשיית המזון. היקף היצוא מיליארד דולר. סחורות של ושירותים מלטביה ברשימת היבואניות ובמקום ה- 92 תעשיית העץ )לא כולל ריהוט( הגיע לכ בשנת הפרטת הגופים הגדולים בבעלות ממשלתית בלטביה כמעט הושלמה, אולם הממשלה עדיין מחזיקה במספר גופים גדולים. מדיניות החוץ ותמיכה בעסקים סייעו במעבר מכלכלת התכנון המרכזי הישנה לכלכלת שוק. מונעת על ידי ייצוא וביקושים מקומיים, כלכלת לטביה צמחה ב- 10.4% בממוצע שנתי במהלך ארבע השנים לפני פרוץ המשבר הכלכלי בשנת עם פרוץ המשבר הכלכלי העולמי ובמהלכו הסובייטיות לשעבר, ליטא, בשנים, חוו שלוש הרפובליקות הבלטיות לטביה ואסטוניה, מיתון כלכלי מהחמורים בעולם בשנתיים אלו. בשנת 2009 צנח התמ"ג של לטביה ב- 17.2%. קרן המטבע הבינלאומית, האיחוד האירופי ותורמים בינלאומיים אחרים סיפקו סיוע כספי משמעותי ללטביה במסגרת הסכם לשמור על שער חליפין קבוע בין הלטאס לבין האירו. הגירעון בחשבון השוטף, אשר היה משמעותי לפני המשבר הכלכלי, עבר לעודף בשיעור של 3.6% מהתמ"ג בשנת ההתאוששות נבעה הממשלה, אולם לטביה צפויה לחזור לגרעון נמוך מצמצום בביקוש המקומי בחשבון השוטף כבר בשנת ובהוצאות וכן 2011 בשנים הקרובות. הצמיחה הכלכלית הייתה מצומצמת ושיעור האבטלה המשיך לטפס כלפי מעלה ועמד על 18.4% בשנת התוצר המקומי הגולמי עמד על כ מיליארד דולר במונחי כוח קנייה )גידול של 0.6% דולר לטביה בלבד במונחי כוח קנייה )צמיחה של 1.2% ביחס לשנת ביחס לשנת והתוצר לנפש 2009( 14,460 על.)2009 ענף הפעילות העיקרי של )לפי שיעור מהתוצר( הינו מגזר השירותים, כאשר מגזר זה מתפתח בשנים האחרונות עקב עליית המודעות והשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת מתקדמות.)ICT( ההשקעות הזרות בלטביה ירדו כתוצאה מהמשבר הכלכלי. כמו כן, שחיתות וחוסר שקיפות רגולטורית ממשיכות לעודד השקעות זרות, להוות גורם פוטנציאלי להרתעת טרם חלה התאוששות נכון לשנת - משקיעים למרות ניסיונות הממשל עמדו ההשקעות הזרות הישירות )FDI( על סך של מיליון,LVL המהווים 15.5% בלבד מסך ה- FDI, בשנת על פי.CIA World Factbook נתוני ה- Latvia.Central Statistical Bureau of 5

7 בדומה למרבית מדינות הגוש הסובייטי לשעבר, המגמות הדמוגרפיות השליליות המצביעות על התכווצות האוכלוסייה, מהוות את האתגר המשמעותי ביותר עבור הכלכלה הלטבית. על פי ההערכות, האוכלוסייה בגיל העבודה )15-64( צפויה להצטמצם בשיעור שנתי ממוצע של בין השנים 1.17% שנתי של 0.77% בשנים אלו, מגמה זו נובעת מהזדקנות האוכלוסייה משנות ה- 90 המוקדמות, ושיעורי תמותה גבוהים ללטביה הממשלתית פוטנציאל ותקשורת מודרניות רב להדביק את חברות צפויה להישאר חיובית באופן כללי, )ICT( יסייעו לצמיחה האוכלוסייה כולה צפויה 4 כיום. האיחוד האירופי להצטמצם בשיעור עקב שיעורי ילודה נמוכים, החל ואימוץ הדרגתי כלכלית והמשך גידול המפותחת יותר. של המדיניות טכנולוגיות מידע בפריון העבודה, גם תוך צמצום הפער בין לטביה למדינות המפותחות יותר. עם זאת, התחזית הדמוגרפית השלילית תקזז את מלוא השיפור בפריון העבודה ותוביל לירידה בשיעור הצמיחה של התוצר לנפש. תחזית העבר, תהיה צמיחת התוצר קצב הריאלי בטווח הארוך, עומדת למעשה עולה על ביצועי העבר של כלכלות דומות. איטית יותר אם בסביבה העסקית ולא הפרלמנט שייבחר יצליחו לא ינצל את על 4.4%,.1991 הסביבה העסקית בלטביה דרוג האשראי של הדירוג לטביה. הנמוך לטביה, נמוכה אף כי מביצועי עם זאת, קיים סיכון כי הצמיחה המומנטום לביצוע שיפורים נוספים לפתחה על בסיס ההתקדמות המשמעותית שנעשתה הניתן על ידי חברת,Moody's עם אופק Baa3 הינו משקף את ההשפעה המתמשכת של המיתון על איתנותה הפיננסית מאז חיובי. של עם זאת, התחזית החיובית נובעת, בין היתר, מהצפי לעלייה בשיעור הצמיחה בתמ"ג לשיעור של 4% בטווח הבינוני. גורם מרכזי נוסף התורם לתחזית החיובית הינו צמצום הגרעון הממשלתי בהתאם להנחיות קרן המטבע והאיחוד האירופי )במסגרת תוכנית הסיוע לכלכלת לטביה משנת Moody's.)2008 סבורה כי השינויים הפוליטיים הצפויים ישפיעו על ההתאוששות הכלכלית אולם מציינת כי במידה ויחולו שינויים מהותיים במדיניות הכלכלית התחזית תורד בחזרה ליציבה. על פי התחזיות לחמש השנים הקרובות, פגיעתו של המשבר הכלכלי צפוי שיפור מוגבל בסביבה העסקית של לטביה. בביצועיהם של מספר תחומי תעשייה בשנים ואי 9 היציבות הפוליטית במדינה צפויות להאט את השיפור בסביבה העסקית. הציון הכללי שניתן לסביבה העסקית בלטביה, עולה מ ל )מתוך 10(. ציון זה מציב אותה במקום ה- 16 בקרב מדינות מזרח אירופה המדורגות. עם זאת, אשר ניתן עבור השנים , ל- 47, עבור השנים הדירוג העולמי שלה מ- 45, יורד הגורמים התורמים 4 5 ביחס ליתר מדינות האיחוד האירופי וכן ביחס ליתר המדינות הבלטיות. לפי הדירוג של,Economist Intelligence Unit ספטמבר

8 לדירוג הינם השיפורים בסביבה המאקרו כלכלית, אשר באו לידי ביטוי בעיקר בשיעורי מס נמוכים יחסית )הן מס הכנסה על פרטים והן מס חברות( ובמדיניות המעודדת יזמות עסקית פרטית ותחרותיות, אשר נשמרה לאורך זמן למרות השינויים התכופים בהנהגה. הגורם העיקרי שפוגע בדירוג הוא הזדמנויות השוק המצומצמות עקב היותו של השוק קטן מלכתחילה והצטמקותו במהלך המשבר עקב הירידה החדה בביקוש המקומי ,135 6,730 32,510 14, % 18.40% 12,822 13, % 54.20% 0.20% 2.50% ,931 7,040 32,314 14, % 17.10% 11,358 11, % 45.40% % -1.20% ,296 9,380 39,028 17, % 7.50% 14,497 19, % 56.50% -3.80% 10.50% ,908 7,850 39,886 17, % 6% 12,188 17, % 62.40% 10.60% 14.10% ,008 5,670 35,230 15, % 6.80% 8,959 13, % 66.30% 12.80% 6.80% אינדיקאטורים 6 כלכליים שנה צריכה פרטית במיליוני דולרים צריכה פרטית לנפש בדולרים תמ"ג במיליוני דולרים במונחי PPP תמ"ג לנפש בדולרים במונחי PPP חוב חיצוני במיליוני דולרים שיעור החוב חיצוני מהתמ"ג שיעור האבטלה יצוא סחורות ושירותים במיליוני דולרים במונחי שווי שוק יבוא סחורות ושירותים במיליוני דולרים במונחי שווי שוק יצוא סחורות ושירותים כאחוז מהתמ"ג במונחי שווי שוק יבוא סחורות ושירותים כאחוז מהתמ"ג במונחי שווי שוק שיעור צמיחת התמ"ג הריאלי לנפש שעור אינפלציה מגמות כלכליות צפויות בטווח הבינוני ארוך: א. המשך גידול של התמ"ג והתוצר לנפש הריאליים הנובע מצמיחה בצריכה הפרטית, מגידול מתון בצריכה הממשלתית ומצמיחה בהשקעות מקומיות וזרות. ב. גידול מתון בגירעון המסחרי השוטף עקב קצב צמיחה ביבוא המהיר מקצב הצמיחה ביצוא. ג. צמיחה של השווקים המקומיים כתוצאה מהתאוששות מהשפעות המשבר הכלכלי. ד. יציבות שע"ח מול הדולר והתכנסות לשיעור אינפלציה שנתי של 3% הנובעות מההתאוששות הכלכלית בעולם. ה. קיטון בשיעורי האבטלה במקביל לירידות בכוח העבודה עקב הזדקנות האוכלוסייה. 6 נתוני,Economist Intelligence Unit יולי

9 7 התוצר לנפש של לטביה לשנים בדולרים במונחי PPP 15,350 17,480 17,190 14,290 14,460 15,300 16,390 17,610 18,990 20, E 2012E 2013E 2014E 2015E שיעור החוב החיצוני ויבוא הסחורות 8 ושירותים מסך התוצר 180.0% 160.0% 140.0% שיעור היבוא מתוך התוצר שיעור החוב החיצוני מתוך התוצר 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% E 2012E 2013E 2014E 2015E נתוני מתבססים על תחזית של ה- Unit,Economist Intelligence נכון ליולי נתוני מתבססים על הערכות Economist Intelligence Unit ונתוני הינם תחזיות ה- Unit,Economist Intelligence נכון ליולי

10 9 שיעור צמיחת התוצר הריאלי 12.2% 10.0% 3.5% 3.6% 3.8% 4.0% 3.9% -4.2% -0.3% E 2012E 2013E 2014E 2015E -18.0% שער חליפין LVL/$US סוף שנה ממוצע שנתי E 2012E 2013E 2014E 2015E נתוני מתבססים על תחזית של ה- Unit,Economist Intelligence נכון ליולי נתוני מתבססים על תחזית של ה- Unit,Economist Intelligence נכון ליולי

11 מגזרים עקב 11 עיקריים עיקר הפעילות הכלכלית בלטביה נובעת מענף השירותים וזהו ענף אשר חווה צמיחה מהירה צמיחת הביקוש ובבקרה וכן עקב הצמיחה בתחום התיירות. לטכנולוגיות מידע ותקשורת המאפשרות שיפורים מהותיים בניהול להלן התפלגות ההכנסות ממגזר השירותים לשנת 6000 אדמיניסטרציה 8% נדל"ן 04% הסעדה 6% אחר 0% תחבורה, תובלה ואחסון 40% מידע ותקשורת 07% ייעוץ מקצועי 05% 21.2% בשנת 2010 מגזר השירותים היווה 74.6% מהתמ"ג וענף החקלאות היווה 4.2% מהתמ"ג. מהתמ"ג, מגזר התעשייה היווה 12 סך היקף הייצור בתעשיית המזון )במיליוני )LVL נכון לשנת 2009, עמד היקף הייצור בתעשיית המזון על 783 מיליוני,LVL ירידה של 21% ביחס לשנת 2008 בעקבות השפעות המשבר הכלכלי. הייצוא הלטבי בשנת תעשיית המזון היוותה 18% מסך נתוני ה- Latvia Central Statistical Bureau of וה- Unit.Economist Intelligence נתוני ה- Latvia.Central Statistical Bureau of נתוני הייצור מעודכנים עד לשנת

12 סך היקף הייצור של מוצרי העץ שאינם ריהוט 13 )במיליוני )LVL 1, נכון לשנת 2009, עמד היקף הייצור בתעשיית מוצרי העץ )שאינם ריהוט( על 644 מיליון.LVL היקף הייצור הינו במגמת ירידה חדה עוד משנת עם זאת, נכון לשנת 2010 מהווה תעשיית מוצרי העץ כ- 19% מסך הייצוא של לטביה. סך היקף הייצור של תעשיית המתכות 14 )במיליוני )LVL נכון שנת 2009, סך היקף הייצור בתעשיית המתכות עמד על 236 מיליון.LVL תעשיית המתכות חוותה ירידה של 32% ביחס לשנת תעשייה זו היוותה 14% מסך היצוא הלטבי לשנת התפתחויות אחרונות הממשל מעודד השקעות מקומיות וזרות בתחומים עתירי ידע כגון טכנולוגיות מידע, ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיה. קיימת במדינה אוכלוסייה צעירה משכילה אשר יכולה להוביל את המחקר והפיתוח בתחומים אלו נתוני ה- Latvia.Central Statistical Bureau of נתוני הייצור מעודכנים עד לשנת נתוני ה- Latvia.Central Statistical Bureau of נתוני הייצור מעודכנים עד לשנת

13 מבט לשנים 15 קדימה ההיבט הפוליטי: הבחירות הבאות לבית הנבחרים הלטבי )Saeima( הוקדמו לספטמבר ) חודשים בלבד לאחר הבחירות האחרונות( בעקבות משאל עם ביוזמת נשיא לטביה היוצא, ולאדיס זטלרס, אשר הביע את חוסר האמון של הציבור הלטבי בפוליטיקאים. זלטרס הקים מפלגה חדשה הזוכה לפופולאריות בסקרים וישנה אי וודאות לגבי תוצאות הבחירות בספטמבר. עם זאת, היות וישנה הסכמה בין המפלגות השונות בדבר המדיניות הכלכלית, אין צפי לשינויים במדיניות השלטונית לגבי סחר חוץ ועידוד השקעות זרות. ההפרטה הושלמה ברובה, אולם הממשלה עשויה למכור מספר נכסים מרכזיים נוספים בכדי לחזק את הקופה הציבורית. ההיבט הכלכלי: עומדת על )במונחי כוח קנייה( תחזית הצמיחה השנתית הממוצעת של התמ"ג שיעור של 6.6%, לשנים על פי התחזית לשנים , צפוי התוצר לנפש במונחי כוח קנייה לעלות ב- 7.1% בשיעור שנתי ממוצע, לאחר עלייה של 5.8% בשנת 2011 והתייצבות מסביב ל- 7.5% ביתר התקופה. האינפלציה צפויה להגיע ל- 4% בשנת 2011 ולרדת בשנים הבאות לרמה ממוצעת של כ- 2.8%. שיעור האבטלה צפוי לרדת באופן הדרגתי עד ל- 10.4% בשנת 2015, רמה הגבוהה , בהן עמד שיעור האבטלה הממוצע על משמעותית מאשר בשנים 6.7% בלבד. מאז פרוץ המשבר בשנת 2008 ישנה מגמת קיטון בצריכה הפרטית לנפש. עם זאת, בהתאם לעלייה בתוצר, הצריכה הפרטית לנפש צפויה לעלות באופן חד בשנת 2011 ולאחר ירידה קלה בשנת 2012, לעלות בהדרגה בשנים נתוני ה- Unit,Economist Intelligence יולי 2011 והמכון הישראלי לדמוקרטיה. 12

14 16 סחר חוץ לטביה מסתמכת רבות על המסחר עם מדינות אחרות לספק את צרכיהם של תושביה. נכון לשנת 2010, עמד היצוא על כ מיליארד דולר, גידול של כ- 12.9% ביחס לשנת היבוא עמד על כ- 13 מיליארד דולר, גידול של כ- 10.9% לעומת שנת מגמת צמיחה זו צפויה להימשך בשנים הבאות ובפרט לאור ההתאוששות ההדרגתית של ארה"ב והגוש האירופי מהמשבר שפקד אותן ואת העולם בשנים להלן גרף המתאר את המאזן המסחרי של לטביה: המאזן המסחרי של לטביה בין השנים )במיליוני דולר( E 2012E 2013E 2014E 2015E -1,822-1,546-2,327-2,545-2,761-2,762-2,694-5,131-6,014-6,898 כפי שניתן לראות, המאזן המסחרי של לטביה הינו שלילי באופן עקבי, וצפוי להמשיך ולגדול 18 עד נתוני ה- Unit,Economist Intelligence יולי נתוני מתבססים על תחזית ה- Unit,Economist Intelligence נכון ליולי נתוני ה- Unit,Economist Intelligence יולי

15 יצוא ענפי היצוא העיקריים של לטביה הינם קורות ומוצרי עץ גולמיים )19%( ומתכות )14%(. התפלגות היצוא מלטביה לפי ענפים לשנת 6000 בע"ח, מוצרים מבע"ח 4% טקסטיל 4% עץ, פחם עץ ושעם 09% מוצרי צמחים 6% אחר 06% כלי רכב, טיס ושיט 6% מתכות פשוטות 04% מוצרים מינרליים 6% כימיקלים 8% מכונות וציוד חשמלי 03% מזון, משקאות וטבק 8% התפלגות היצוא מלטביה לפי מדינות יעד 19 לשנת 6000 אחרים 36% ליטא 06% אסטוניה 03% פולין 5% שבדיה 6% גרמניה 9% רוסיה 00% דנמרק 4% המדינות גיאוגרפית. אשר אליהן מייצאת לטביה בהיקפים הגדולים ביותר הינן מדינות הקרובות אליה 19 נתוני ה-.Central Statistical Bureau of Latvia 14

16 יבוא ענפי היבוא העיקריים ללטביה המוצרים המינרליים )15%(. הינם התפלגות היבוא ענף המכונות והציוד החשמלי ללטביה לפי ענפים לשנת 6000 )15%( וענף המזון אחר 09% מכונות וציוד חשמלי 05% מוצרי צמחים 4% מוצרים מינרליים 05% פלסטיק וגומי 5% מתכות פשוטות 00% טובין שונים ולא מסווגים 8% מזון, משקאות וטבק 7% כלי רכב, טיס ושיט 7% כימיקלים 00% מלבד ענף המוצרים העיקריים שלה. המינרליים, התפלגות היבוא ענפי היצוא העיקריים של המדינה הינם גם ענפי הייבוא ללטביה לפי מדינות מוצא 20 לשנת 6000 אחרים 38% ליטא 07% גרמניה 00% רוסיה 00% פינלנד 5% אסטוניה 7% פולין 8% הולנד 4% כמו היצוא, גם היבוא מתקבל ממדינות הקרובות גיאוגרפית ללטביה. 20 נתוני ה-.Central Statistical Bureau of Latvia 15

17 דירוג במדדים בינלאומיים במדד Economic Freedom מקבלת לטביה ציון של 65.8, ונמצאת במקום 56 מתוך 179 מדינות מדורגות ( לשם השוואה ישראל נמצאת במקום ה- 43 במדד השחיתות 21 עם ציון של ( של CPI,)TI( Transparency International מקבלת את הציון לטביה 4.3 והיא נמצאת במקום ה- 59 מתוך 178 מדינות מדורגות )ישראל נמצאת במקום ה- 30 עם ציון של 6.1(. 22 במדד השחיתות של הפורום הכלכלי העולמי, מקבלת לטביה את הציון 4.14 והיא נמצאת במקום 70 מתוך 139 מדינות מדורגות )ישראל נמצאת במקום ה- 24 עם ציון של 4.91(. במדד השחיתות של )ישראל נמצאת במקום ה- 29 (. 23 הבנק העולמי, לטביה נמצאת במקום 24 מתוך 183 מדינות מדורגות Economic Freedom לשנת המדד בודק את הצלחה כלכלית של 183 מדינות לפי קריטריונים 21 מדד 22 שונים. מדד The Global Competitiveness לשנת המדד בודק את התחרותיות במדינות שונות ברחבי העולם. 23 מדד Ease of Doing business לשנת המדד בודק את הרגולציה בעסקים של 183 כלכלות בעולם. 16

18 24 עם המסחר ישראל הייצוא הישראלי ללטביה מאופיין בעיקר במוצרים עתירי טכנולוגיה, כאשר היבוא מלטביה לישראל קשור במוצרים מינרליים ובעץ. נכון לשנת 2010, עמד היקף הסחר של ישראל עם לטביה על סך של 80.8 מיליון דולר, קיטון של 35.9% ביחס לשנת הגירעון המסחרי של ישראל מול לטביה עמד על 14.4 מיליון דולר, צמצום של 80.9% לעומת הצמצום הדרסטי נבע מירידה בסך 47.5 מיליון דולר ביבוא הדלק והשמנים המינרליים. )19%( 48%( יבוא יבאה ישראל מלטביה בעיקר דלק ושמנים מינרליים ועץ ומוצריו מהיבוא( בשנת סך היבוא בשנה זו עמד על 47.6 מיליון דולר. התפלגות היבוא לפי ענפים לשנת 6000 אחרים 7% דלק ושמנים מינרליים ומוצריהם 48% תכשירים מהחי 6% מכשירים מכניים וציוד מחשבים 03% מכונות וציוד חשמלי 3% מכשירים וכלים אופטיים 8% עץ ומוצרים מעץ 09% 24 לפי הלמ"ס. 17

19 יצוא עיקר הייצוא של ישראל ללטביה בשנת 2010 הורכב ממכונות וציוד חשמלי )19%(, טקסטיל )13%( ומציוד מחשבים )11%(. סך הייצוא ללטביה בשנת 2010 עמד על 33.2 מיליון דולר. התפלגות היצוא לפי ענפים לשנת 6000 מכונות וציוד חשמלי 09% טקסטיל 03% מכשירים מכניים וציוד מחשבים 00% פלסטיק ומוצריו 00% תכשירים מהצומח 8% תכשירי קוסמטיקה 7% מכשירים וכלים אופטיים 7% אחרים 65% 25 ההסכמים הכלכליים בין לטביה וישראל : Air Transport Agreement (Nov 1993) Agreement for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (Feb 1994) Agreement on Cultural, Educational and Scientific Cooperation (Feb 1994) Agreement on the Waiver of the Visa Requirement for the Holders of Diplomatic or Service Passports (Mar 1996) Agreement Concerning Cooperation in the Fields of Telecommunications and Posts (May 1997) Agreement on the Abolition of Visa Requirements for the Holders of Regular National Passports (May 2000) Agreement on Mutual Assistance in Customs Matters (Dec 2001) Convention for the Avoidance of Double Taxation (Feb 2006) Cooperation in Combating Drug Trafficking, Terrorism and Other Serious Crimes (Jul 2007) 25 מנתוני אתר משרד החוץ - Agreements.Israel Bilateral 18

20 ניתוח ענפי הזדמנויות ליצואן ענפים פוטנציאליים 26 להשקעה של היצואנים הישראליים הינה לטביה חקלאות יבואנית )נטו( של מוצרי מזון. מוצר המזון העיקריים אשר מיובאים על ידי לטביה הינם: מזון מוכן )כולל משקאות אלכוהוליים(, ירקות ופירות, חלב ומוצרי חלב, דגים, שמנים ועוד. מיתוג גלובלי ואינטגרציה בשווקי אירופה הביאו להיווצרות שוק מזון ומשקאות הומוגני יותר באירופה, אך נותרים בעינם הבדלים לאומיים בצריכה. ברחבי האיחוד האירופי ניכרות המגמות הבאות אשר עשויות להוות פוטנציאל ליצוא ישראלי: דרישה לנוחות, פתיחות גוברת למזון לא מסורתי, והתעניינות גוברת במזון בריאות, במזון אורגני בשווקי נישה. היי-טק בסביבה העסקית הלטבית עולה המודעות לחשיבותה של טכנולוגיות מידע ותקשורת. בשנים האחרונות עולה הביקוש לטכנולוגיות אשר משפרות תהליכי ניהול ובקרה. פוטנציאל היצוא הישראלי לשוק זה בעיקר לתוכנות שונות בדגש על תוכנות אדמיניסטרטיביות ותוכנות חקר ביצועים. כימיקלים שווי סך הייצור של תעשיית הכימיקלים של לטביה לשנת 2010 עמד על 97 מיליון,LVL והיצוא של תעשייה זו היווה 7.5% מסך היצוא. תעשייה זו ותעשיית החקלאות עושות שימוש, בין היתר, בכימיקלים המיובאים למדינה. כאמור, יבוא כימיקלים היווה 11% מסך היבוא של לטביה לשנת.2010 היצואנים הישראלים יכולים להשתלב ביצוא דשנים וחומרי הדברה לשימוש חקלאי וכן ביצוא כימיקלים אשר ישמשו את תעשיית הכימיקלים המקומית. טכנולוגיית סביבה במסגרת השתייכותה של לטביה לעמוד בתקנות האיחוד לאיכות הסביבה. אחראי על הכשרת הקרקע לעמידה לשיפור מפגעי הסביבה. המשרד בדרישות אלו לאיחוד האירופי עליה הלטבי לאיכות הסביבה ופרסם תוכנית רב שנתית עם הצורך לעמוד בדרישות האיחוד האירופי, ישנן הזדמנויות משמעותיות עבור ספקי שירות סביבתי המוכנים לעבוד עם שותפים מקומיים. הזדמנויות אלו כוללות אנליזה כימית במעבדות מיועדות, שיקום אדמה ומי תהום, ייעוץ השפעה סביבתית, ושירותים הקשורים לפסולת מסוכנת ולניהול פסולת בכלל. 27 ציוד רפואי היקף שוק הציוד הרפואי הלטבי מיליון דולר, לאחר שנפגע במשבר הכלכלי של 2010 בשנת עמד על כ- 84% משוק זה מסופקים על ידי יבוא, בעיקר מארצות מערב אירופה, היות והתעשייה המקומית הנתונים נלקחו מה-.NTDB הנתונים נלקחו מה- Profile.Latvia Medical Country 19

21 מתמקדת ביצוא ליתר מדינות חבר העמים לשעבר. בשנת 2009, מוצרי היבוא העיקריים בשוק זה היו ומכשירי הדמיה רפואית, אשר היוו 30.5% מסך היבוא ומוצרים רפואיים חד פעמיים כגון מזרקים וקטטרים, אשר היוו 27.1% מסך היבוא. היצואנים הישראלים יכולים להשתלב בענף מכשירי ההדמיה עתיר הטכנולוגיה או בענף הציוד החד פעמי עקב עלויות השכר הנמוכות יחסית למדינות מערב אירופה. סיכום כלכלת לטביה חלשה ביחס ליתר מדינות האיחוד האירופי ואף ביחס ליתר המדינות הבלטיות. היא ספגה את אחת הפגיעות המשמעותיות ביותר בעקבות המשבר הכלכלי והתאוששותה ממנו צפויה להיות איטית. לליטא אוכלוסייה משכילה ובשנים האחרונות נעשית השקעה בפיתוח תעשיות עתירות ידע, אולם היא סובלת מהזדקנות האוכלוסייה עקב שיעורי ילודה נמוכים ומרמת שחיתות גבוהה וחוסר יציבות פוליטית אשר מרתיעות השקעות חוץ. היקפי המסחר של לטביה נמוכים יחסית אולם ישנן הזדמנויות עבור יצואנים ישראליים בתחומי ההיי-טק וטכנולוגיות הסביבה הנמצאים בתנופה בשנים האחרונות וכן בתחומי טכנולוגיות החקלאות והכימיה אשר מהוות תחום יבוא מהותי עבורה. 20

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפערים החברתיים, עקב השפעתה המידית על מחירי מוצרי הצריכה

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

סטטיסטיקל לישראל

סטטיסטיקל לישראל סטטיסטיקל 167 7 לישראל על הלמ"ס בימים אלה מציינת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(, כמו מדינת ישראל, 7 שנה להקמתה. מתוקף תפקידה הלמ"ס אוספת, מעבדת ומפרסמת נתונים בתחומי האוכלוסייה, הכלכלה והחברה. נתונים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0. סקירה שבועית. מאקרו ושווקים אלכס זבז'ינסקי 03-7903784 alexz@mtds.co.il 31.03.2019 עיקרי הדברים אינפלציה 12 חודשים הבאים 1.3% מדד מרץ 0.4% מדד אפריל 0.5% מדד מאי 0.4% ריבית בנק ישראל צפויה בעוד 12 חודשים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

פריון העבודה בישראל דן בן-דוד תקציר מדינת ישראל היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות וחדשנות שתי תכונות שהן מרכיבים מרכזיים בהגברת הפריון

פריון העבודה בישראל דן בן-דוד תקציר מדינת ישראל היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות וחדשנות שתי תכונות שהן מרכיבים מרכזיים בהגברת הפריון פריון העבודה בישראל דן בן-דוד תקציר מדינת ישראל היא אחת החממות המרכזיות של העולם המפותח ליצירתיות וחדשנות שתי תכונות שהן מרכיבים מרכזיים בהגברת הפריון, שמניע את הצמיחה הכלכלית. למרות זאת, פריון העבודה

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 יבוא יצוא ומה שביניהם קורס ליזמים ובעלי עסקים מט"י באר שבע מפגש מסכם רכז הקורס: שפריר גודל אוקטובר 2012 כיצד משפיעות עלינו "מהפכות האינטרנט" אצל השכנים? כיצד משפיע עלינו המשבר הכלכלי העולמי? שעורי צמיחה

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

Microsoft Word - ex3_sol.doc

Microsoft Word - ex3_sol.doc אוניברסיטת תלאביב בית הספר לכלכלה ד"ר ערן ישיב סמסטר א' תשס"ז אינטגרציה כלכלית ופיננסית פתרון תרגיל 3 האיחוד המוניטרי האירופי והיורו שאלה 1 קראו את המאמרים מה,New York Times מה International Herald Tribune

קרא עוד

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc

Microsoft Word - מבק אל 2011.doc שירותי בורסה מבט אל 2011 מבט אל 2011 בעשור האחרון הצליחו מדדי המניות של הבורסה בתל אביב לשמור על מקום טוב באמצע, בין מזרח למערב. השקעה במניות בישראל הניבה תשואה עודפת על פני מרבית השווקים המפותחים אף אם

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

• בית השקעות סיכומים ותחזיות 2015-2016 אקסלנס - מחלקת מחקר ואסטרטגיה ייעוץ משכנתאות מוצרים פיננסיים מסחר בבורסה חיתום קרנות נאמנות גמל והשתלמות ניהול תיקי השקעות בית השקעות 2015-2016: סיכומים ותחזיות מחלקת

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

macro-ex

macro-ex תרגילים לקורס: מבוא לכלכלה מאקרו תשע"ב שנה"ל תשע"ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לכלכלה 14211021-01-02 - קרו מאאאא- לכלכלה מבוא מרצים: דר' סאלם אבו-זאיד, דר' בנימין ברדוגו,

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשעב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: 034114 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החומרים ע"י שמוליק אריאלי שאלה מספר 1 האירוע: בישיבת הממשלה

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

פרק 46

פרק 46 פרק 46 המפלגות בישראל המושג "מפלגה" נובע מהשורש פ.ל.ג והוא מבטא פילוג הקיים בקרב האזרחים בשל סוגיה אידיאולוגית או בשל שסעים חברתיים. המפלגות משתתפות בבחירות, מתוך הנחה שהחדרת נציגיהן הנבחרים לרשות המחוקקת

קרא עוד

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ומה רצוי לכלול בכל פרק. גם אם נראה לעתים שנושא מסוים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד