macro-ex

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "macro-ex"

תמליל

1 תרגילים לקורס: מבוא לכלכלה מאקרו תשע"ב

2 שנה"ל תשע"ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לכלכלה קרו מאאאא- לכלכלה מבוא מרצים: דר' סאלם אבו-זאיד, דר' בנימין ברדוגו, דר' יעקב גלבוע. הקורס: תכנית א. Parkin מאקרו אורון תרגיל 5 (סעיף 3,4,ונספח) 2 מימון 1. 8 (סעיף (3-5 1,2 1 חשבונאות לאומית , הביקושים במשק 25 8 (סעיף ( תיווך פיננסי ושוק ההלוואות 25 11, בנקים וכסף תורת הכמות-המודל הקלאסי 28 7,6, המודל הפשוט של קיינס,30,28 14,13,12,9 8. המודל המשולב של קיינס במשק סגור ,8 9. מודל AS-AD במשק סגור 26 17,16, מאזן התשלומים ושוק מט"ח 31,30 19, במשק פתוח שע"ח קבוע 31,30 19, משק פתוח שע"ח נייד חובות ודרך קביעת הציון: ב. 1. קיימת חובת השתתפות בתרגיל וחובת הגשת תרגילים (לפחות 75%). 2. בסוף הקורס תתקיים בחינה על כל החומר. הציון נקבע לפי הציון בבחינה הסופית. 1. ציון המעבר בקורס זה הוא 70, וציון זה הוא אחד מתנאי כניסה לקורסי שנה ב'. הערה: 2. קורס זה "מבוא לכלכלה מאקרו" הוא קורס המשך לקורס "מבוא לכלכלה מיקרו" ומתבסס על חומר מקורס זה. ביבליוגרפיה: ג. 1. Michael Parkin, Economics, 8 th edition, Pearson Addison-Wesley, אורון יצחק, נילי מארק ואמירה עופר, מבוא לכלכלה מאקרו כלכלה, מהדורה שלישית, עמיחי אורון יצחק, נילי מארק ואמירה עופר, מבוא לכלכלה מיקרו כלכלה, עמיחי מישר יורם, המקרו-כלכלה של ישראל, פרדס הוצאה לאור, 2009.

3 1 תרגיל לאומית חשבונאות - חובה שאלות 1 במשק פועלות שתי פירמות וממשלה. להלן חשבונות רווח והפסד לשנה X (בשקלים): פדיון קניות חומרי גלם מלאי בתחילת השנה מלאי בסוף השנה שכר ומשכורות ריבית ושכר דירה למשקי בית פחת דיוידנד רווחים שלא חולקו מס חברות פירמה א' 28,000 6,000 2,000 3,000 15,000 1,000 3,000 2,000 1,000 1,000 פירמה ב' 25,500 8,500 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 1,000 1, מתוך נתוני המאזנים של שתי הפירמות מתקבל: א' פירמה ב' פירמה X 1.1.X X בניינים וציוד במחיר הקרן X ,000 40,000 35,500 30,000 סחר החוץ של המשק היה כדלקמן: יצוא יבוא 1,500 3,500 כל קניות המשפחות הן מוצרי צריכה.

4 תקציב הממשלה לשנה X 4,000 מס הכנסה על פרטים 5,000 שכר ומשכורת ע"ח שוטף 2,000 מס הכנסה על חברות 1,750 שכר ומשכורות ע"ח הון 4,000 מלווה קניות סחורות ושירותים 1,000 1,250 מענק ע"ח שוטף קניות סחורות ושירותים 2,000 ע"ח הון סעד ועזרה למובטלים 3,000 תשלומי ריבית למשקי 0 ב תי 12,000 12,000 א. ערוך את חשבון הרווח וההפסד של כל פירמה בצורה כזו שתקבל את הערך המוסף הנקי בצד אחד ואת ההכנסה הנובעת מצד שני. ב. חשב את הערך המוסף של הממשלה. ג. התצרוכת הפרטית שווה ל-. 28,500 כיצד מקבלים סכום זה? 2 חשב את הגדלים הבאים והראה בכל מקרה אילו סעיפים צרפת כדי לקבל את התשובה: א. תוצר מקומי נקי. ב. צריכה ממשלתית. ג. השקעה מקומית נקיה של הסקטור הפרטי. ד. השקעה של הממשלה. ה. השקעה בחו"ל. ו. צריכה פרטית. ז. הכנסה מקומית. ח. תוצר מקומי גלמי (תמ"ג=.(GDP ט. הכנסה אישית פנויה. י. חסכון אישי. יא. חסכון עסקי. יב. חסכון ממשלתי. יג. סה"כ החסכון במשק. יד. סה"כ ההשקעה במשק. טו ערוך את דו"ח המקורות והשימושים במשק. טז ערוך את דו"ח היווי ההון במשק.

5 3 לפניך הנתונים הבאים (במיליוני זוזים) לשנת 2007: 4,190- חסכון של המשק 1,040 השקעה מקומית נקיה 1,430 חסכון אישי ועסקי חשב את: א. עודף היבוא/היצוא. ב. העודף/גירעון בתקציב הממשלתי. בעזרת הנתונים הנוספים הבאים: 16,500 צריכה פרטית 12,440 יצוא 3,010 מסים נטו 3,700 פחת חשב את: ג. הצריכה הממשלתית. ד. התמ"ג. 4 דו"ח הלמ"ס לשנת 1990 מראה שהתוצר המקומי הגולמי עלה מ מיליארדי שקלים בשנת 1989 ל מיליארדי שקלים בשנת במשך השנה גדלה האוכלוסייה ב- 3.1%, ומדד מחירי התוצר הלאומי עלה ב % בכמה השתנה התוצר הריאלי לנפש בשנת 1990 לעומת 1989? עפ"י אותו דו"ח, התמ"ג עלה מ מליארדי שקלים בשנת 1994 ל מליארדי שקלים בשנת מדד מחירי התוצר עלה ב- 10% בשנה זו והאוכלוסיה גדלה ב- 2.7%. בכמה השתנה התוצר הריאלי לנפש בשנת 1995 לעומת 1994?

6 שאלות רשות 1. להלן נתונים על המשק לשנה מסויימת: 100 חסכון אישי 800 הכנסה פנויה הכנסות הממשלה ממיסים הוצאות הממשלה 300 יבוא 200 יצוא 50 רווחים שלא חולקו אין תשלומי העברה. א. ההשקעה המקומית הנקיה: 50, הצריכה הפרטית: 700, ההכנסה הלאומית: ב. סך החסכון של המשק: 50, הצריכה הפרטית: 700, ההכנסה הלאומית: ג. סך החסכון של המשק: 50, הצריכה הפרטית: 800, ההכנסה הלאומית: ד. סך החסכון של המשק: 50, ההשקעה המקומית הנקיה: 150, ההכנסה הלאומית: ה. כל התשובות הנ"ל אינן נכונות. 2. להלן נתוני חשבונאות לאומית של משק: צריכה פרטית השקעה מקומית נקיה יבוא צריכה ציבורית הכנסות ממסים נטו חסכון פרטי בתנאים אלו: היצוא הוא 180 א. עודף היבוא 160 ב. 160 היצוא ג. החסכון של המשק 120 ד. היבוא שווה ליצוא. ה.

7 נתוני המשק הם: תל"ג תל"ן הכנסה פנויה סך ההכנסות ממס הכנסה (נטו) חסכון אישי חסכון ממשלתי השקעה נקיה במשק.3 לממשלה הכנסות גם ממס חברות. החסכון העיסקי הוא 50% מהפחת. סמן את השורה בה כל התשובות נכונות: סך החסכון במשק עודף היבוא הצריכה הממשלתית א ב ג ד ה. 45

8 1 מימון - 2 תרגיל חובה שאלות הבנק מנפיק היום שלוש תעודות חסכון בשווי של 100 ש"ח כל אחת. כאשר: בעל תעודת חסכון מסוג A יקבל בעוד שנה סך של 110 שקל. בעל תעודת חסכון מסוג B יקבל בעוד 5 שנים סך של 161 שקל. בעל תעודת חסכון מסוג C יקבל בעוד 10 שנים סך של שקל. החוסך שוקל לקנות תעודת חסכון אחת. א. חשב את ערך הנוכחי של כל אג"ח עבור מספר שערי ריבית (15%, 20%, 0%, 5%, 10%), והתווה את העקומות המראות את הקשר בין שערי הריבית לבין הערך הנוכחי של התעודות. כיום שער הרבית הוא 10% לשנה. איזו תעודת חסכון תיבחר ע"י החוסך: 1. הסבור ששער הריבית יישאר.10% 2. המצפה לירידת שער הריבית מחר. 3. המצפה לעליית הריבית מחר. 4. המעונין בסיכון מינימלי. ב. ג. מה ניתן להסיק על משך חיי החסכון והרגישות לשער הריבית? 2 קיימת אפשרות לגדל עצים על חלקה על מנת למוכרם בעוד 4 שנים לתעשיית העץ. הוצאות הגידול והטיפול בעצים הם: 1,000 שקל השנה, 600 שקל בשנה הבאה, 500 שקל בעוד שנתיים, ובשנה השלישית 198 שקל. מכירת העצים תיעשה בשנה הרביעית עבור 3,500 שקל. (כל סכום מוצא או מתקבל בראשית השנה). א. צייר את העקומה המראה את הערך הנוכחי הנקי של ההשקעה כפונקציה של שער הריבית. ב. ציין את תחומי שערי הריבית בהם ההשקעה כדאית או איננה כדאית. 3 פרט השוקל קניית מכונית שמחירה 60 אלף שקל, עומד בפני ההצעה הבאה של סוכן המכוניות: 1. לשלם בשלושה תשלומים שווים ללא ריבית (20 אלף עכשיו, בשנה הבאה ובעוד שנתיים). 2. תשלום במזומן וקבלת הנחה של 4,000 שקל. א. מה תהיה החלטתו של הפרט אם באפשרותו ללוות בבנק בשער ריבית של 5%. ב. מהו, בעצם, שיעור הריבית הנגבית ע"י הסוכן? (הנח שאין אינפלציה, ולווה את תשובתך בדיאגרמה מתאימה).

9 4 שער הריבית השנתי במשק צפוי להיות 10% במהלך השנה הקרובה, לרדת ל 5% בתום השנה ולהישאר ברמה זו לנצח. פרט שוקל להשקיע בפרוייקט אשר יניב רווחים שנתיים של 110 ש"ח החל מסוף השנה השניה ועד אינסוף. מהו הסכום המרבי שכדאי לו לשלם היום על מנת להתחיל בפרוייקט זה? 2,000 ש"ח 2,200 ש"ח 1,000 ש"ח 2,095 ש"ח 1,100 ש"ח.1 א. ב. ג. ד. ה. 5 בסופרמרקט השכונתי מציע לך המוכר לשלם את מלוא מחיר הקניה בתשלום אחד בעוד חודש או לחילופין לשלם ב- 3 תשלומים חודשיים שווים ללא ריבית הראשון היום, השני בעוד חודש והשלישי בעוד חודשיים. מהי העדפתך (הנח כי שער הריבית חיובי)? תשלום אחד בעוד חודש עבור כל שער ריבית. שלושה תשלומים. תלוי בשער הריבית. קיים שער ריבית כך שעבור ריבית גבוהה ממנו, עדיף תשלום אחד בעוד חודש. הבחירה תלויה בסכום הקניה. תלוי בשער הריבית. קיים שער ריבית כך שעבור ריבית גבוהה ממנו, עדיף שלושה תשלומים..1 א. ב. ג. ד. ה.

10 שאלות רשות 1 בעל אג"ח A יקבל בעוד שנתיים 100 שקל צמוד למדד המחירים. בעל אג"ח B יקבל בעוד שלוש שנים שקל (בלי קשר לשיעור האינפלציה). הריבית הנומינלית במשק היא 20%. בתנאים אלו: א. עבור אלו שיעורי אינפלציה A עדיפה על B (כאשר מחיריהן שווים)? ב. מה השפעת שינוי בשיעור האינפלציה על מחיר B? ג. אם מחירי האג"ח שווים, מה כדאי לקנות למי שמצפה לעליית שער הריבית הנומינלית (כל שאר הגורמים ללא שינוי)? 2 מכונית מגאן שמחירה 100 אלף שקל נמכרת בימים אלו תמורת 50 אלף במזומן וחמישה תשלומים שנתיים של עשרת אלפים שקלים לשנה, החל מתחילת השנה הבאה. הנח: שער הריבית הוא 10% לשנה. לפיכך, מחיר המכונית הוא בעצם: (סמן את התשובה המתאימה ביותר) א. 100 אלף. ב. 90 ג. 88 ד. 85 ה קיים מכשיר שאורך חייו הוא 3 שנים (לאחר מכן הוא הופך לגרוטאה חסרת ערך). ניתן לקנות את המכשיר ב 1000 שקל, או לשכור אותו תמורת דמי שכירות שנתיים המשולמים בסוף כל שנה. במשק אין אינפלציה ואין מיסים ושער הריבית השנתי הוא 10%. דמי השכירות השנתיים הם: א. כ 402 שקל ב. כ 333 שקל ג. כ 365 שקל ד. כ 420 שקל ה. כל התשובות הנ"ל אינן נכונות.

11 4 פירמה אשר עוסקת בהשכרת מכוניות קונה מכונית במחיר X 1 בראשית השנה, משכירה את המכונית לשנה עבור Y שקלים (דמי השכירות משולמים בראשית השנה), ומוכרת את המכונית בסוף השנה במחיר X 2 (מחיר משומשת). שער הריבית במשק הוא r וקיימת תחרות רבה בענף המביאה לרווח (ערך-נוכחי) אפס. עליה בדמי השכירות תחול אם שער הריבית יורד או אם מחיר המשומשת יורד. א. עליה בדמי השכירות תחול אם שער הריבית עולה או אם מחיר המשומשת עולה. ב. עליה בדמי השכירות תחול אם שער הריבית עולה או אם מחיר המשומשת יורד. ג. אין שינוי בדמי השכירות כאשר מחירי המכוניות החדשות והמשומשות עולים באותו ד. שיעור. שער הריבית אינו משפיע על גובה דמי השכירות כיוון שהם משולמים מראש. ה. 5 חשבון החשמל לחימום הבית בחדשי החורף הוא 600 ש"ח בכל שנה. ישנן 3 אפשרויות מיגון הבית בפני חדירת אויר קר. אפשרות א' תגרום לחסכון של 15% בחשבון החימום הנ"ל; אפשרות ב' תגרום לחסכון של 20%; אפשרות ג' תבטל את הצורך בחימום כלל. העלות של אפשרות א' היא 600 ש"ח, של אפשרות ב' 1,100 ש"ח ושל אפשרות ג'- 6,600 ש"ח. בהנחה שמיגון הבית הוא לנצח וששער הריבית השנתי הוא 10%, איזו אפשרות עדיפה? אפשרות א'. אפשרות ב'. אפשרות ג'. אפשרויות א' וב' טובות באותה מידה. מוטב לא לעשות מיגון הבית..1 א. ב. ג. ד. ה.

12 במשק הביקוש -3 מס' תרגיל חובה שאלות 1 הנח שהנתונים הבאים מראים את ההוצאה לצריכה של משפחה א' ומשפחה ב' בתנאי הכנסה שונים (בשקלים לשנה) הכנסה פנויה ,000 1,200 1,400 1,600 צריכת משפחה א' ,010 צריכת משפחה ב' ,080 1,200 1,310 א. התווה את עקומת הצריכה ועקומת החסכון עבור כל משפחה. חשב את הנטייה השולית לצרוך ואת הנטייה השולית לחסוך. ב. מה סך התצרוכת במשק שהכנסתו הלאומית 2,000 שקלים ובו שתי משפחות כמו משפחה א' לעיל, כאשר הכנסתן: (א) 1,000 לכל משפחה. (ב) 1,600 למשפחה אחת 400 לאחרת. ג. כמו בסעיף ב', אך כאשר המשפחות נוהגות כמו משפחה ב' לעיל. ד. מה ניתן להסיק מתשובותיך לגבי הקשר בין התחלקות הכנסה ורמת התצרוכת במשק? 2 במשק מסוים יש מיליון משפחות. הנח שפונקציות התצרוכת של כל המשפחות זהות, והן בעלות צורה (בשקלים ריאליים) C = Y d (כאשר C הינה תצרוכת המשפחה, ו- הינה Y d ההכנסה הפנויה של המשפחה). התצרוכת הממשלתית היא 500 מליון ושיעור המס הוא 12.5%. הפירמות מחלקות את כל רווחיהן. בכל רמת הכנסה לאומית הפירמות מתכננות להשקיע סכום קבוע של 400 מיליון שקל. א. ערוך לוח בן שמונה טורים, אשר הראשון מראה רמות של הכנסה הלאומית בין 200 לבין 3,000 מיליון שקל בהפרשים של 200 מיליון שקל ובטוריו האחרים יהיו נתוני הצריכה, ההשקעה, הוצאות הממשלה המתוכננות, החסכון הפרטי, החסכון הציבורי וסך החיסכון. ב. חשב את הנטייה השולית לצרוך מתוך התוצר, את הנטייה השולית לחסוך מתוך ההכנסה הפנויה של הפרטים במשק ואת הנטייה השולית לחסוך של המגזר הציבורי. בכמה יגדל החסכון במשק כאשר התוצר גדל ב 100 מליון? ג. מדוע בחישוביך אינך זקוק לאינפורמציה על אופן התחלקות ההכנסה בין המשפחות? (6 לשמור את החישובים ב זו משום שתזדקקו להם בתרגיל כדאי (הערה

13 שאלות רשות 1. במשק 20,000 משפחות. באזור הצפוני מתגוררות 10,000 משפחות שלכל אחת מהן אותה הכנסה. הנטיה השולית לצרוך של כל משפחה קבועה ושווה ל באזור הדרומי מתגוררות 10,000 משפחות שלכל אחת מהן אותה הכנסה. הנטיה השולית לצרוך של כל משפחה קבועה ושווה ל ידוע שהכנסת משפחה באזור הדרומי כפולה מהכנסת משפחה באזור הצפוני (חלוקת ההכנסות קבועה בכל רמת הכנסה לאומית). מנתונים אלה ניתן להסיק כי: וגם הנטיה הממוצעת לצרוך היא הנטיה השולית לצרוך במשק כולו היא 0.75 א. וגם הנטיה הממוצעת לצרוך היא הנטיה השולית לצרוך במשק כולו היא 0.70 ב. הנטיה השולית לצרוך במשק כולו היא ג. שינוי בחלוקת ההכנסות במשק לא ישנה את הנטיה השולית לצרוך של המשק כולו. ד. כל התשובות הנ"ל אינן נכונות ה. במשק סגור יש 1000 משפחות שלכולן פונקציית תצרוכת זהה ולינארית. הביקוש המצרפי לצריכה פרטית הוא: =C Y d לאחרונה הגיעו למשק 1000 משפחות נוספות, שלכל אחת מהן פונקציית תצרוכת זהה לזו של כל אחת מהמשפחות הותיקות. א. הביקוש המצרפי לצריכה פרטית הוא כעת: הביקוש המצרפי לצריכה פרטית הוא כעת: =C Y d ב. C= Y d =C Y d הביקוש המצרפי לצריכה פרטית הוא כעת: ג. הביקוש המצרפי לצריכה פרטית הוא כעת: ד. ה. כל התשובות הנ"ל אינן נכונות. =C Y d.2

14 4 מס' תרגיל פיננסיים, מתווכים וכסף בנקים חובה שאלות להלן כמה מונחים: בסיס הכסף = רזרבות הבנקים המסחריים + מזומן בידי הסקטור הפרטי הלא בנקאי. עירוי חיצוני חיובי = גידול בבסיס הכסף. עירוי פנימי חיובי = ירידה בסכום המזומן שבידי הסקטור הפרטי הלא בנקאי. 1 מהן דרכי גיוס ההון הפתוחות בפני חברה גדולה? בפני חברה קטנה? מהן דרכי החסכון הפתוחות בפני חוסך גדול? חוסך קטן? 2 מר כהן חוסך בחשבון צמוד למדד בכל חודש 300 ש"ח בבנק "עצמאי לישראל". תחילת החיסכון היא ב וסופו ב כמו מר כהן יש 1,000 חוסכים. הבנק משלם להם 5% לשנה ריאלי על החסכונות שלהם ומשתמש בהם כמקור להלוואה צמודה לקבלנים, בריבית ריאלית של 7% שזמן הפרעון שלה הוא ההלואה ניתנת לקבלנים בתשלומים חודשיים של 300,000 ש"ח. א. הראה את הפעולות הללו במאזני הבנק ב ו וכן בדו"ח רווח והפסד לשנת ב. האם לא עדיף למר כהן להלוות את כספו לקבלנים במישרין, וכך לחסוך את המרווח של הבנק? האם לא עדיף לקבלנים ללוות במישרין ממר כהן, מאותה סיבה? ג. הנח עתה שהקבלנים פשטו את הרגל בסוף שנת 2001 והערך של הנכסים שנמצאים כערובה בידי הבנק הוא רק מחצית מסכום החובות לבנק, קרן וריבית. הראה את השפעת האירועים במאזני הבנק. 3 הנח: 1. הציבור מחזיק במזומן סכום של 5,000 שקל ולא משנה אותו אלא אם כן נאמר הדבר במפורש. 2. הבנקים תמיד חוזרים למצב שבו הם שומרים על יחס רזרבה של.25% 3. נקודת המוצא לכל אחד מהשינויים המצוינים מטה משמש המאזן המאוחד של מערכת הבנקים: 40,000 10,000 מזומן פיקדונות עו"ש של הקהל אג"ח ממשלתיות 10,000 הלוואות ושטרות 20,000 שנוכו 40,000 40,000 סה"כ סה"כ

15 הראה את המאזן המאוחד הסופי של הבנקים הפרטיים וכן את המאזן של הבנק המרכזי במקרה של הפעולות הבאות: (הערה: הראה את ההשפעה של כל שינוי לבדו על המאזן הנ"ל). מה קורה לבסיס הכסף, לכמות הכסף, ולמזומן בידי הציבור. א. ב. ג. ד. בנק ישראל קונה אג"ח ממשלתיות ב- 5,000 שקלים. 1. מבנק פרטי (ניכיון משנה). 2. מהציבור (פעולות בשוק הפתוח). הממשלה מגדילה את תצרוכתה ב- 10,000 שקלים ומממנת את ההגדלה ע"י: 1. מלווה מהציבור. 2. מלווה מהבנק המרכזי. 3. המרת יתרות מט"ח, שנתקבלו כמענק מארה"ב, לשקלים. הציבור מקטין את המזומן שברשותו ע"י הפקדה בבנקים סכום של 3,000 שקל. הבנק המרכזי מוריד את יחס הרזרבה החוקי מ- 25% ל- 20%. 4 בבנקים יש פיקדונות בשקלים (עו"ש) ופיקדונות בדולרים. יחס הרזרבה הדרוש על פיקדונות בשקלים הוא 0.5 ועל פיקדונות בדולרים הוא. 0.2 הקהל שומר על יחס קבוע של 40% בין פיקדונות בדולרים לפיקדונות בשקלים (הפיקדונות בדולרים הם 40% מאלו שבשקלים), ועל יחס של 30% בין מזומן (בידי הציבור) לבין פיקדונות עו"ש. חשב את השינוי בכמות הכסף כתוצאה מעירוי חיצוני חיובי של 110 שקל. 5 במשק מסוים בסיס הכסף הוא 200, יחס הרזרבה החוקי הוא 40% (והבנקים תמיד שומרים על יחס זה), והציבור מחזיק 80 במזומן המאפשר לו קניה של 100 ק"ג של מזון. (הנח שמזון הוא מוצר היחידי במשק). עתה עלו מחירי המזון ב- 10%. הנח שלא חל שינוי בבסיס הכסף או ביחס הרזרבה. כמו כן, הציבור ממשיך להחזיק במזומן המאפשר קנית 100 ק"ג מזון. חשב את השינויים שיחולו בכמות הכסף הנומינלית והריאלית במשק, ורשום: א. השינוי בכמות הכסף הנומינלית: (הוסף את הסימן + או -). ב. השינוי בכמות הכסף הריאלית: (הוסף את הסימן + או -).

16 שאלות רשות 1. מערכת הבנקים במשק שומרת תמיד על יחס הרזרבה החוקי ובבנקים קיימים פקדונות עו"ש בלבד. כעת חלו במשק שני שינויים: הבנק המרכזי הקטין את יחס הרזרבה החוקי מ 50% ל 25% והציבור הגדיל את כמות המזומן שהוא מחזיק בידיו, כך שרזרבות הבנקים ירדו למחצית מכמותן במצב המוצא. לאור שינויים אלה נטענו הטענות הבאות: I. כמות פקדונות העו"ש לא השתנתה..II כמות הכסף במשק גדלה..III כמות ההלואות שנותנים הבנקים גדלה ב 50%. א. טענות ב. טענה II,I ו- III I ג. טענות נכונות. נכונה. טענות II ו- III I ו- III נכונות. טענה ד. טענה I אינה נכונה. טענות ה. טענות II ו- II אינן נכונות. אינה נכונה. III I ו- II נכונות. טענה III נכונות. אינה נכונה. יחס הרזרבה החוקי במשק הוא 25% והבנקים מקיימים אותו תמיד. כמות הכסף במשק גדלה ב 300 מיליון. הסיבה לכך יכולה להיות: א. עירוי פנימי שלילי בסך 100 מיליון. עירוי פנימי חיובי בסך 100 מיליון. ב. עירוי חיצוני שלילי בסך 100 מיליון. ג. עירוי חיצוני חיובי בסך 100 מיליון. ד. עירוי חיצוני חיובי בסך 100 מיליון יחד עם עירוי פנימי שלילי בסך 100 מיליון. ה..2 הציבור מחזיק 0.25 אגורות במזומן על כל שקל בעו"ש. יחס הרזרבה החוקי והקיים לפקדונות עו"ש הוא 40%. כיום כמות הכסף במשק היא 450. בסיס הכסף במשק הוא: א: 180. ב: ג: 114. ד: 234. ה: כל התשובות הנ"ל אינן נכונות..3 עירוי חיצוני שלילי של 2,500 שקל יקטין את כמות הכסף במשק ב 6,000 שקל כאשר: א: יחס הרזרבה החוקי הוא 25% וחל גם עירוי פנימי חיובי של 1,500 שקל. ב: יחס הרזרבה החוקי הוא 40% וחל גם עירוי פנימי חיובי של 1,200 שקל. ג: יחס הרזרבה החוקי הוא 50% וחל גם עירוי פנימי שלילי של 1,000 שקל. ד: יחס הרזרבה החוקי הוא 50% וחל גם עירוי פנימי חיובי של 1,000 שקל. ה: כל התשובות הנ"ל אינן נכונות..4

17 הציבור מחזיק 20 שקל במזומן על כל 100 שקל בפקדונות עו"ש. יחס הרזרבה החוקי הוא 25% וכיום כמות הכסף במשק היא 1,200 שקל. הורדת יחס הרזרבה החוקי ל- 40% תביא להקטנת כמות הכסף במשק ב: א:. 280 שקל. ב:. 250 שקל. ג:. 300 שקל. ד:. 320 שקל. ה: כל התשובות הנ"ל אינן נכונות..5

18 5 תרגיל הקלאסי המודל הכמות של הכסף תורת -.1 עפ"י תורת הכמות של הכסף, כיצד משפיע שינוי בתוצר הלאומי של תעסוקה מלאה על עקומת הביקוש לכסף? הסבירו בעזרת דיאגרמה מתאימה. 2 C = Y d 2,000r I = 500 4,000r Y F = 2,200 הביקוש לתצרוכת במשק נתון ע"י הפונקציה הביקוש הפרטי להשקעות במשק נתון ע"י הפונקציה התוצר של תעסוקה מלאה הצריכה הציבורית: = 200 G ותקציב הממשלה מאוזן. א. רשמו את פונקצית החסכון של המשק ואת פונקצית ההשקעה של המשק. חשבו את שער הריבית בשיווי משקל בשוק ההלואות. רשמו דו"ח מקורות ושימושים ודו"ח היווי הון. ב. כעת מגדילה הממשלה את הוצאותיה ב- 100, ומממנת זאת ע"י מכירת אג"ח לציבור. והסבירו את השינויים שיחולו במשק. חשבו ג. כיצד תשתנה תשובתכם לסעיף ב' אם הממשלה תחליט לממן את הגידול בהוצאותיה על ידי מלווה מהבנק המרכזי? 3 הניחו משק בו נתונות פונקציות הביקוש הבאות: C = Y d I = 500 3,000r G = 500 T = 500 M d = PY/3 M s = 1600 C הצריכה הפרטית I ההשקעה (r שער ריבית באחוזים) G הצריכה הציבורית T המס הביקוש לכסף כמות הכסף הנומינלית M s נתון כי רמת המחירים בשווי משקל היא = 1 P. א. חשבו את תוצר שווי משקל של המשק ואת שער הריבית. הציגו גרפית את שוק הכסף ושוק ההלוואות וחשבו את דו"ח מקורות ושימושים ודו" היווי הון.

19 ב. כעת חלה צמיחה במשק והתוצר של תעסוקה מלאה גדל ל תארו גרפית, חשבו והסבירו מהם השינויים שיחולו במשק. ג. כאשר תוצר תעסוקה מלאה גדל ל 5100 והממשלה רוצה לשמור על יציבות מחירים במשק, אילו פעולות עליה לבצע? חשבו, הסבירו ושרטטו.

20 6 תרגיל של קיינס המודל - א' חלק - 1 חיזרו ל 2 בתרגיל 3. ציירו על מערכת צירים אחת את עקומת התצרוכת פרטית המתוכננת, עקומת התצרוכת הציבורית המתוכננת, עקומת ההשקעה ועקומת הביקוש המצרפי. הוסיפו לשרטוט גם את עקומת החיסכון (פרטי וציבורי). מהי רמת התוצר בה ההשקעה במשק שווה לחסכון במשק? 2 נתון משק סגור שבו ההכנסה הלאומית של תעסוקה מלאה היא 2,000 שקל. C= Y d פונקצית התצרוכת הפרטית היא: Y d כאשר היא הכנסה פנויה. I = 100 פונקצית ההשקעה הנקיה היא: G = 550 פונקצית הצריכה הציבורית היא: מס ההכנסה הוא יחסי: 25% מן ההכנסה. א. חשבו והראו כיצד חישבתם את: ההכנסה הלאומית, הצריכה פרטית, החסכון הפרטי, החסכון הממשלתי, והמכפיל הקינסיאני. רשמו דו"ח מקורות ושימושים של המשק בשיווי משקל. ב. הניחו שהממשלה מגדילה את הוצאות הביטחון ב- 400 שקל ומימון הוצאות הביטחון הוא על ידי מלווה מן הבנק המרכזי. חשבו את התוצר המבוקש והראו בדיאגרמה מה יקרה לתוצר הלאומי שישרור במשק לאחר גידול הוצאות הממשלה. האם במקרה זה פועל המכפיל להגדיל את התוצר הלאומי? ג. הניחו אלטרנטיבית שהממשלה מממנת את תוכנית הוצאות הביטחון על ידי הטלת מס נוסף בסכום קבוע מכל משפחה ולא על ידי מלווה מן הבנק המרכזי, כך שסה"כ המס ניתן ע"י T = y הפונקציה: 1. מה שיקולי הממשלה בהעדפת מס זה על פני מלווה מהבנק המרכזי? 2. האם תימנע על ידי כך יצירת פער אינפלציוני? הסבירו. 3. אם לא, מה סכום המס שיש לגבות כדי למנוע פער זה? חשבו והסבירו. 4. בהנחה שהממשלה גבתה מס בגובה הנדרש כדי למנוע אינפלציה- מה יקרה להכנסה הלאומית, לצריכה הפרטית, לחסכון הפרטי, לחסכון הממשלתי ולהשקעה, בהשוואה למצב בסעיף א'? (דהיינו המצב שהיה קיים לפני הגדלת הוצאות הביטחון.) 5. לפי נתונים שחישבתם ערכו דו"ח מקורות ושימושים למצב החדש (לאחר הגדלת G והגדלת המיסים). מהיכן נטלה הממשלה את המוצרים והשירותים הנחוצים להגדלת הוצאות הביטחון? 6. יש הטוענים שכיוון שירד החסכון הפרטי אין מספיק מקורות למימון ההשקעה ברמתה הקודמת. חוו דעתכם על הטענה תוך שימוש בדו"ח היווי הון.

21 3 "אם במצב של שיווי משקל של אבטלה נצליח ע"י תעמולה לשכנע את הפירמות להרחיב את היצור, תגדל ההכנסה הלאומית, תגדל הכנסת הציבור, יגדלו קניות הציבור, ולכן נגיע לשיווי משקל של תעסוקה מלאה". חוו דעתכם. שאלות רשות 1 קיימת הצעה לשדר תשדירים שיעודדו את החסכון. בהנחה שתהיה היענות בציבור לתשדירים אלו. מה תהיה השפעתם על התוצר של שווי משקל ועל ההשקעה. דונו במקרים הבאים: א. קיים פער אינפלציוני. ב. המשק באבטלה וההשקעה המתוכננת קבועה. ג. המשק באבטלה, והנטייה השולית להשקיע היא חיובית. 2 להלן מספר משפטים: 1. החסכון למעשה שווה תמיד להשקעה למעשה. 2. אך בשנה שעברה החסכון היה גדול מההשקעה המתוכננת. 3. ידוע עם זאת, שהחסכון למעשה היה שווה לחסכון המתוכנן. 4. יש לכן לצפות לכך שההכנסה הלאומית השנה תהיה יותר נמוכה מאשר בשנה שעברה. 5. וכן גם רמת החסכון. 6. בתנאי, כמובן, שלא יחול שינוי יסודי במשק. א. הסבירו את משפט 1. ב. האם וכיצד משפטים 2 ו- 3 מתבטאים בחשבונאות הלאומית? ג. האם נובע מהמשפטים 3 2, 1, שההשקעה למעשה הייתה גדולה יותר מההשקעה המתוכננת? הסבירו. ד. הסבירו מהי ההתנהגות הכלכלית העומדת מאחורי המשפטים 4 ו- 5. ה. תנו דוגמא המראה מדוע משפט 6 דרוש. 3 קיים משק סגור בו ההוצאה הממשלתית קבועה, אין תשלומי העברה, מוטל מס של 30% על הכנסות הציבור בלבד, אך לא על רווחי הפירמות. רווחי הפירמות מהווים 20% מתוך ההכנסה הלאומית. הפירמות אינן מחלקות רווחים, אלא משקיעות את כל הרווחים שלא חולקו. מהו המכפיל במשק זה, אם הנטייה השולית לצרוך מתוך ההכנסה הפנויה היא? 0.7

22 ב' חלק של קיינס המודל -7 תרגיל משקל בשוק הכסף ובשוק המוצרים שווי 1 נתון משק ובו עקומות הביקוש לכסף ולהשקעה יורדות משמאל לימין ביחס לשער הריבית. הסבירו מה קורה ל: 1. מחירים. 2. שער ריבית. 3. דו"ח מקורות ושמושים (צריכה, השקעה, תוצר). כאשר: א. במצב של אבטלה, הממשלה מגדילה את תצרוכתה ב- 10 מיליארד שקלים, ומממנת את התוספת על ידי מלווה מן הציבור. ב. במצב של תעסוקה מלאה הממשלה מגדילה את הוצאותיה ומממנת את התוספת על ידי מלווה מן הציבור. ג. במצב של אבטלה, הממשלה מגדילה את תצרוכת ב- 10 מיליארד שקלים, ומממנת את התוספת על ידי מלווה מהבנק המרכזי. ד. במצב של תעסוקה מלאה הממשלה מגדילה את הוצאותיה ומממנת את התוספת על ידי מלווה מהבנק המרכזי. הניחו שלפני השינויים היה תקציב הממשלה מאוזן השתמשו בדיאגרמות של שוק המוצרים ושוק הכסף. 2 במשק הנמצא בתעסוקה מלאה עקומות הביקוש לכסף ולהשקעה יורדות משמאל לימין ביחס לשער הריבית. א. הרשות המוניטרית מגדילה את כמות הכסף ב- 20%. בכמה אחוזים ישתנו המחירים? מה יקרה לתוצר ולהשקעה? ב. הרשות המוניטרית מקטינה את כמות הכסף ב- 20%. האם ישתנו המחירים במשק? מה יקרה לתוצר ולהשקעה? (העזרו בדיאגרמות של שוק המוצרים ושוק הכסף). C= y d I=200-2,000r G=180 T=0.25y M s =430 3 להלן פונקציות הביקוש של המשק: הצריכה פרטית ) d y הכנסה פנוייה) ההשקעות הוצאות הממשלה המס היצע הכסף

23 (M/P) d = y-2,000r Y F =1500 הביקוש לכסף התוצר של תעסוקה מלאה כל עוד התוצר בשווי משקל קטן (או שווה) לתוצר של תעסוקה מלאה רמת המחירים: = 1 P. א: חשב את התוצר. האם המשק נמצא באינפלציה או דפלציה ומה גודלו של הפער? חשב את הצריכה הפרטית, שער הריבית, ההשקעות, הגרעון/ עודף בתקציב הממשלה. כל אחד מהסעיפים הבאים מתייחס למצב המוצא. אין קשר בין הסעיפים. ב: הממשלה מעונינת להגיע לתעסוקה מלאה באמצעות שינוי המס. איזה שיעור מס יביא לתעסוקה מלאה? ג: הממשלה מעונינת להגיע לתעסוקה מלאה ע"י שינוי שער הריבית. איזה שער ריבית עליה לקבוע? מה תהיה כמות הכסף הנומינלי במשק? ד: הממשלה מעונינת להגיע לתעסוקה מלאה ע"י שינוי הוצאותיה אך באותה עת הממשלה מעונינת גם שההשקעות יגדלו ל 150. אילו שינויים עליה לבצע? ד: מה יקרה אם הממשלה תגדיל את הוצאותיה מעבר לאמור בסעיף ג'? הסבר. 4 המשק נמצא באבטלה, וקיימת מחלוקת בין הכלכלנים אם לנקוט במדיניות פיסקלית או מוניטרית. א. תנו דוגמאות לפעולות אשר ננקטות על מנת לבצע מדיניות פיסיקלית או מוניטרית מתאימה. ב. דונו בהשפעת הגורמים הבאים על היעילות של כל מדיניות: I. שיפוע עקומת הביקוש לכסף ביחס לריבית. רגישות הביקוש לכסף לשינויים בתוצר. רגישות הביקוש להשקעות לשינויים בשער הריבית..II.III.IV הנטייה השולית לצרוך.

24 - 8 מס' תרגיל והיצע מצרפיים במשק סגור ביקוש 1 שוק העבודה וקביעת תוצר של תעסוקה מלאה. נתון משק סגור כאשר פונקצית היצור במשק תלויה במספר שעות העבודה L ובגורמים קבועים נוספים ונתונה על ידי: Y(L) = 30L L 2 בזמן הארוך היצע שעות העבודה הוא 2,000 בלי תלות בשכר הריאלי. א. תארו בציור את שוק העבודה (כשעל הציר האנכי השכר הריאלי W/P והתפוקה השולית). מהו השכר הריאלי בשיווי משקל? מהי התפוקה המיוצרת בשיווי משקל? (חשבו) ב. מה יהיה התוצר של תעסוקה מלאה אם היצע העובדים (בזמן הארוך) נתון על ידי L = (W/P) Y = 10, M/P 2 שיווי משקל קלסי של זמן ארוך. עקומת הביקוש המצרפי, כפונקציה של היצע הכסף הריאלי היא:. היצע הכסף הנומינלי הוא: = M LAS א. בהמשך ל 1, תארו את הביקוש המצרפי AD ואת היצע המצרפי של הזמן הארוך במישור P-Y וחשבו את רמת המחירים של שיווי משקל. ב. חשבו את השכר הנומינלי בשיווי משקל. ג. הסבירו וחשבו מה יקרה לרמת המחירים ולשכר הנומינלי אם היצע הכסף יעלה ל- = M. שרטטו את עקומת AD לפני ואחרי השינוי בהיצע הכסף הנומינלי. 3 היצע זמן קצר. א. הניחו שאחרי תקופה של יציבות בה היו המחירים = 1 o P עולים המחירים לפתע לרמה = P (השכר הנומינלי עדין קבוע בהתאם לחוזי העבודה). חשבו את מספר שעות העבודה שהפירמות ירצו להעסיק, ובהנחה שהעובדים יספקו כמות זאת, ואת היקף היצור בזמן הקצר. ב. כנ"ל אלא שהמחירים ירדו לפתע ל- = P SAS ג. חשבו עתה את המשוואה אשר מתארת את עקומת ההיצע המצרפית של הזמן הקצר הנובעת מהסכמי שכר. התוו את עקומת ההיצע SAS בהנחה שהשכר הנומינלי נקבע בזמן שהמחירים היו = 1 o. P ד. האם קיימת רמת תוצר אשר לא ניתן לייצר מעבר לה? מה היא משמעות הדבר לגבי מדיניות פיסיקלית או מוניטרית מרחיבה?

25 4 4,500 3,000 לאור תשובותיכם, סכמו את השפעת הגדלת כמות הכסף מ- ל- על המשק. הציגו את נקודת שיווי המשקל של הזמן הקצר ושל הזמן הארוך. 5 חזרו על 1 בתרגיל 7 תוך ניתוח על ידי מודל.AD-AS הבחינו בין הזמן הקצר והארוך, והציגו את השינויים בשוק העבודה. (הניחו שהיצע העבודה בזמן הארוך קשיח לחלוטין) שאלת רשות הניחו משק בו נתונות פונקציות הביקוש הבאות: C = Y d C הצריכה הפרטית בשנה ) d Y ההכנסה הפנויה) I = 4,000 20,000r G = 2280 t = 25% (M/P) d = Y 2,000r I ההשקעה בשנה (r שער הריבית באחוזים) G הצריכה הציבורית בשנה T שיעור מס ההכנסה (M/P) d הביקוש ליתרות ריאליות (P - רמת המחירים) M s = 2,500 היצע הכסף M s Y = 360L 0.5 L s = 150w/p פונקצית הייצור במשק היא: (L שעות עבודה) היצע העבודה הוא: (w - השכר הנומינלי ברוטו) הציגו את עקומות הביקוש המצרפי (AD) וההיצע המצרפי LAS).(SAS, חשבו את שיווי המשקל במשק בטווח הארוך (שער ריבית, תוצר, רמת התעסוקה, שכר ריאלי ורמת המחירים) והציגו דו"ח מקורות ושימושים.

26 המשך - 9 תרגיל וביקוש מצרפיים היצע 1 משק נמצא בשיווי משקל של הזמן הארוך. על מנת לעודד את הצמיחה במשק הוצע להוריד את שיעורי מס ההכנסה על השכירים (אין שינוי בהוצאות הממשלתיות או בכמות הכסף במשק). תארו והציגו בדיאגרמות תוך שימוש במודל AD AS את השינויים שיחולו במשק בזמן הקצר ובזמן הארוך. האם יתכן שמדיניות זו תביא לעליית האינפלציה ללא צמיחה? הסבירו מתי זה יקרה. 2 לאחרונה הומצאה שיטה חדשה,TQM אשר המשתמש בה מגדיל את התפוקה ב 20% עבור כל כמות של גורם הייצור. אין הוצאות ביישום השיטה, פרט לקריאת מספר דפים המתארים את השיטה. הניחו: כמות הכסף במשק קבועה והיצע עבודה עולה משמאל לימין. במצב המוצא, המשק נמצא בשווי משקל של הזמן הארוך. תארו בדיאגרמות מתאימות והסבירו את השינויים שיחולו במשק בזמן הקצר ובזמן הארוך כתוצאה מיישום השיטה. האם רצוי שהממשלה תנקוט במדיניות פיסקאלית או מוניטרית שתתלווה לשיפור הטכנולוגי? באילו מצבים כדאי לעשות זאת? כיצד תשתנה תשובתכם ל אם נתון שהיצע העובדים אנכי?.3 במשק מסוים נתון: פונקצית הייצור: תפוקה שולית: תצרוכת פרטית: תצרוכת ממשלתית: פונקצית ההשקעות: שוק הכסף בשיווי משקל כאשר: Y = 100L 0.5 MP = 50/L 0.5 C = Y d G = 200 I = 30/r הניחו שבמצב ההתחלתי אין מיסים. א: הצע העבודה אנכי: 1: חשבו וציירו: r = P L = 225 P, W, SAS, AD, LAS ודו"ח מקורות ושימושים, בהנחה שהמשק בשיווי משקל של הזמן הארוך. 2: הוטל מס של 50%. מה קורה בזמן הקצר ובזמן הארוך (חשב וצייר)? ב: הניחו שהיצע העבודה הוא: השכר נטו). ענו שוב על 1 ו- 2 שלעיל. W') L = 67.5(W'/P)

27 התשלומים וקביעת שער חליפין. אזן מ- 10 תרגיל חובה שאלות.1 להלן נתוני מאזן התשלומים של ישראל לשנת 1999 (במיליארדי דולרים). זכות חובה 48.3 סחורות ושירותים העברות חד צדדיות אשראי והשקעות לזמן ארוך ובינוני אשראי והשקעות לזמן הקצר מקור: דו"ח בנק ישראל א. ערוך את מאזן התשלומים של ישראל לשנת מהו: 1. הגירעון בחשבון סחורות ושירותים. 2. הגירעון בחשבון השוטף (כולל העברות חד-צדדיות). 3. העודף בחשבון הון (לא כולל שינויים ביתרות מט"ח). 4. השינוי ביתרות מט"ח שמאזן את החשבון. 5. הגידול בחוב החיצוני נטו (חוב לחו"ל בניכוי יתרות מט"ח). ב. כיצד מומן הגירעון בחשבון סחורות ושירותים ומה קרה לחוב החיצוני של המשק? מה הקשר בין גודל הגירעון, מימונו והשינוי ביתרות מט"ח?.2 הנח שקיים סחר חופשי בין הארץ לבין חו"ל. הארץ מייצאת מוצר אחד בלבד לחו"ל ומייבאת משם מוצר יחיד. א. להלן נתוני הביקוש בארץ למוצר המיובא: מחיר בשקלים כמות מבוקשת חו"ל מוכנה למכור כל כמות שהיא מן המוצר הנ"ל במחיר 4 דולר ליחידה. על סמך נתונים אלה בנה את לוח הביקוש למטבע חוץ של הארץ והתווה את עקומת הביקוש למטבע חוץ.

28 ב. הביקוש של חו"ל למוצר היצוא הינו גמיש לחלוטין במחיר של 2 דולר ליחידה. להלן נתוני ההיצע של הארץ למוצר היצוא: מחיר בשקלים 2 כמות על סמך נתונים אלה בנה את לוח ההיצע למטבע חוץ של הארץ. כמו כן התווה את העקומה. ג. מהו שער החליפין של שיווי משקל. ד. הראה בעזרת דיאגרמה של שוק המט"ח מה יקרה לשער החליפין של שיווי משקל אם בנוסף לתקבולים מיצוא יש גם מענק מחו"ל. ה. הנח שעולים השכר ומחירים מקומיים. כיצד ישתנה שער החליפין של ש"מ? IM = 0.1Y - 20e/p X= e/p TR=30 C F =20+500(i-i F ),Y= 2100 P = 1 i = 10%.3 נתונות הפונקציות הבאות: ביקוש למט"ח ליבוא: היצע מט"ח מיצוא: ההעברות החד צדדיות: תנועות ההון נתון כי התוצר הוא רמת המחירים שער הריבית המקומי.i F =4% הריבית בחו"ל שע"ח במשק הוא נייד דון בכל סעיף בנפרד, ביחס למצב ההתחלתי. חשב את שע"ח החדש ואת ההשפעה של השינוי על היצוא, עודף היבוא והתחייבויות המשק לחו"ל. א. המחירים עלו ב- 50%. ב. התוצר גדל ב- 30%. ג. המדינה קיבלה מענק מחו"ל של $30. ד. המדינה הלוותה לחו"ל $15. ה. הריבית המקומית ירדה ל 7%.

29 .4 הנח שבמצב ההתחלתי שוק מט"ח בש"מ כאשר יבוא שווה ליצוא ואין תנועות הון. עתה עלו המחירים בחו"ל ב- 10% (כאשר המחירים בארץ ללא שינוי). א. מה השפעת עלית מחירי חו"ל על הביקוש למט"ח בארץ? איך תזוזה זאת מושפעת מגמישות הביקוש למצורי היבוא? ב. הנח ששע"ח הוא קבוע. מה השפעת עלית מחירי חו"ל על היבוא, היצוא וההפרש ביניהם? ג. הנח שקיים שע ח נייד. מה השפעת עליית המחירים בחו ל ב- 10% על שע ח? (שים לב, גם מחירי מוצרי היצוא בחו"ל עולים ב- 10%). נוספות שאלות.5 הנח שפונקצית הביקוש וההיצע של מט"ח הן כמו ב 3. מדיניות שע"ח היא בשיטת התחום: התחום הוא שקלים לדולר. מה השפעת השינויים הבאים על שע"ח, היבוא והיצוא, ומכירות וקניות מט"ח ע"י הבנק המרכזי: א. המחירים עלו ב- 10%. ב. המחירים עלו ב- 50%. ג. המדינה קיבלה מענק של 10. ד. המדינה קיבלה מענק של הראה כיצד ובאילו סעיפים ירשמו העסקות הבאות במאזן התשלומים (הראה כל עסקה בנפרד, וברישום כפול- חובה וזכות). א. ממשלת ישראל מקבלת מענק ממשלת ארה"ב בסך 50 מיליון דולר. ב. ב קנו משקיעים זרים ני"ע בבורסה בתל-אביב בסכום של 37 מיליון דולר. ג. תייר אמריקאי שהביא עמו 10,000 דולר הוציא סך של 3,000 דולר למימון שהותו בישראל ואת היתרה נתן כמתנה לאחיו בישראל. ד. ישראל נותנת הלוואה לנפאל בערך של 500,000 דולר בצורה של סחורות. 7 כיום מדינת גואם מייבאת את המכונות להשקעה מיפן. עתה, מעניקה ארה ב במתנה לגואם מכונות אמריקאיות בערך של $100. הנח ששער החליפין בגואם הוא נייד, ואין תנועות הון. הראה בעזרת דיאגרמת שוק מט"ח את השינויים בשע"ח ביבוא, וביצוא כתוצאה מהמענק עבור המקרים הבאים (כל אחד בפני עצמו). א. יבוא המכונות מיפן לא יקטן. ב. גואם תצמצם את יבוא המכונות מיפן ב- $100. ג. יבוא המכונות מיפן יקטן ב- 50.

30 התשלומים וקביעת שער חליפין. מאזן -10 תרגיל חובה שאלות.1 להלן נתוני מאזן התשלומים של ישראל לשנת 1999 (במיליארדי דולרים). זכות חובה 48.3 סחורות ושירותים העברות חד צדדיות אשראי והשקעות לזמן ארוך ובינוני אשראי והשקעות לזמן הקצר מקור: דו"ח בנק ישראל א. ערוך את מאזן התשלומים של ישראל לשנת מהו: 1. הגירעון בחשבון סחורות ושירותים. 2. הגירעון בחשבון השוטף (כולל העברות חד-צדדיות). 3. העודף בחשבון הון (לא כולל שינויים ביתרות מט"ח). 4. השינוי ביתרות מט"ח שמאזן את החשבון. 5. הגידול בחוב החיצוני נטו (חוב לחו"ל בניכוי יתרות מט"ח). ב. כיצד מומן הגירעון בחשבון סחורות ושירותים ומה קרה לחוב החיצוני של המשק? מה הקשר בין גודל הגירעון, מימונו והשינוי ביתרות מט"ח?.2 הנח שקיים סחר חופשי בין הארץ לבין חו"ל. הארץ מייצאת מוצר אחד בלבד לחו"ל ומייבאת משם מוצר יחיד. א. להלן נתוני הביקוש בארץ למוצר המיובא: מחיר בשקלים כמות מבוקשת חו"ל מוכנה למכור כל כמות שהיא מן המוצר הנ"ל במחיר 4 דולר ליחידה. על סמך נתונים אלה בנה את לוח הביקוש למטבע חוץ של הארץ והתווה את עקומת הביקוש למטבע חוץ.

31 ב. הביקוש של חו"ל למוצר היצוא הינו גמיש לחלוטין במחיר של 2 דולר ליחידה. להלן נתוני ההיצע של הארץ למוצר היצוא: מחיר בשקלים 2 כמות על סמך נתונים אלה בנה את לוח ההיצע למטבע חוץ של הארץ. כמו כן התווה את העקומה. ג. מהו שער החליפין של שיווי משקל. ד. הראה בעזרת דיאגרמה של שוק המט"ח מה יקרה לשער החליפין של שיווי משקל אם בנוסף לתקבולים מיצוא יש גם מענק מחו"ל. ה. הנח שעולים השכר ומחירים מקומיים. כיצד ישתנה שער החליפין של ש"מ? IM = 0.1Y - 20e/p X= e/p TR=30 C F =20+500(i-i F ),Y= 2100 P = 1 i = 10%.3 נתונות הפונקציות הבאות: ביקוש למט"ח ליבוא: היצע מט"ח מיצוא: ההעברות החד צדדיות: תנועות ההון נתון כי התוצר הוא רמת המחירים שער הריבית המקומי.i F =4% הריבית בחו"ל שע"ח במשק הוא נייד דון בכל סעיף בנפרד, ביחס למצב ההתחלתי. חשב את שע"ח החדש ואת ההשפעה של השינוי על היצוא, עודף היבוא והתחייבויות המשק לחו"ל. א. המחירים עלו ב- 50%. ב. התוצר גדל ב- 30%. ג. המדינה קיבלה מענק מחו"ל של $30. ד. המדינה הלוותה לחו"ל $15. ה. הריבית המקומית ירדה ל 7%.

32 .4 הנח שבמצב ההתחלתי שוק מט"ח בש"מ כאשר יבוא שווה ליצוא ואין תנועות הון. עתה עלו המחירים בחו"ל ב- 10% (כאשר המחירים בארץ ללא שינוי). א. מה השפעת עלית מחירי חו"ל על הביקוש למט"ח בארץ? איך תזוזה זאת מושפעת מגמישות הביקוש למצורי היבוא? ב. הנח ששע"ח הוא קבוע. מה השפעת עלית מחירי חו"ל על היבוא, היצוא וההפרש ביניהם? ג. הנח שקיים שע ח נייד. מה השפעת עליית המחירים בחו ל ב- 10% על שע ח? (שים לב, גם מחירי מוצרי היצוא בחו"ל עולים ב- 10%). נוספות שאלות.5 הנח שפונקצית הביקוש וההיצע של מט"ח הן כמו ב 3. מדיניות שע"ח היא בשיטת התחום: התחום הוא שקלים לדולר. מה השפעת השינויים הבאים על שע"ח, היבוא והיצוא, ומכירות וקניות מט"ח ע"י הבנק המרכזי: א. המחירים עלו ב- 10%. ב. המחירים עלו ב- 50%. ג. המדינה קיבלה מענק של 10. ד. המדינה קיבלה מענק של הראה כיצד ובאילו סעיפים ירשמו העסקות הבאות במאזן התשלומים (הראה כל עסקה בנפרד, וברישום כפול- חובה וזכות). א. ממשלת ישראל מקבלת מענק ממשלת ארה"ב בסך 50 מיליון דולר. ב. ב קנו משקיעים זרים ני"ע בבורסה בתל-אביב בסכום של 37 מיליון דולר. ג. תייר אמריקאי שהביא עמו 10,000 דולר הוציא סך של 3,000 דולר למימון שהותו בישראל ואת היתרה נתן כמתנה לאחיו בישראל. ד. ישראל נותנת הלוואה לנפאל בערך של 500,000 דולר בצורה של סחורות. 7 כיום מדינת גואם מייבאת את המכונות להשקעה מיפן. עתה, מעניקה ארה ב במתנה לגואם מכונות אמריקאיות בערך של $100. הנח ששער החליפין בגואם הוא נייד, ואין תנועות הון. הראה בעזרת דיאגרמת שוק מט"ח את השינויים בשע"ח ביבוא, וביצוא כתוצאה מהמענק עבור המקרים הבאים (כל אחד בפני עצמו). א. יבוא המכונות מיפן לא יקטן. ב. גואם תצמצם את יבוא המכונות מיפן ב- $100. ג. יבוא המכונות מיפן יקטן ב- 50.

33 ה 11 תרגיל הפתוח משק חליפין קבוע שער C = Y d G = 700 T = 700 I = 1,800 10,000r X = (e/P) IM = 0.3Y - 100(e/P) (M/P) d = Y 10,000r 1 להלן נתוני המשק: הצריכה הפרטית הצריכה הציבורית המיסים ההשקעות היצוא (במטבע מקומי) היבוא (במטבע מקומי) הביקוש ליתרות ריאליות M = 1,200 כמות הכסף הנומינלית e = 2 שער החליפין מנוהל ע"י הממשלה TR = 480 העברות חד צדדיות (שווה ערך במטבע מקומי) CF = ,250(r - r f ) תנועות הון (במט"ח) r f = 5% שער הריבית העולמי Y F =10,000 תוצר תעסוקה מלאה הניחו כי הבנק המרכזי מבצע סטריליזציה. הניחו כי כל עוד תוצר שיווי המשקל נמוך או שווה לתוצר של תעסוקה מלאה, רמת המחירים היא: P = 1 א: חשבו את התוצר, שער הריבית והמחירים. הציגו דו"ח מקורות ושימושים ואת מאזן התשלומים. ב: חזרו על סעיף א' כאשר הממשלה מגדילה את הצריכה הציבורית ב 240. הסבירו את השינויים בהשקעות, בחשבון השוטף וביתרות המט"ח במשק. ג: חזרו על סעיף א' כאשר הבנק המרכזי מגדיל את כמות הכסף ל 1,500. הסבירו את השינויים בהשקעות, בחשבון השוטף ובתנועות ההון. ד: חזרו על סעיף א' כאשר הממשלה מבצעת פיחות. שער החליפין החדש הוא = 2.3 e. הסבירו את השינויים בהשקעות, בחשבון השוטף וביתרות המט"ח במשק. (הערה כל סעיף מתיחס לנתונים המקוריים ולא לסעיף שלפניו).

34 2 חזרו על 1 כאשר נתון שתוצר של תעסוקה מלאה הוא 8,600= F Y..3 הניחו משק פתוח בתעסוקה מלאה כאשר החשבון השוטף ותקציב הממשלה מאוזנים. שער החליפין קבוע, והבנק המרכזי מספק עודפי ביקוש למט"ח או קולט עודפי היצע. הממשלה מגדילה את הוצאותיה ומממנת את התוספת על ידי מיסים, הסבר מה קורה ל: א. מחירים. ב. שער הרבית. ג. חשבון מקורות ושימושים. ד. הגירעון או העודף במאזן-התשלומים, שער החליפין (הריאלי) ויתרות המט"ח. כאשר לחילופין, הבנק המרכזי: 1. איננו מתערב (פרט למכירות או קניות של דולרים בהתאם לצורך). 2. מחזיק את כמות הכסף הנומינלית ללא שינוי, על ידי פעולות בשוק פתוח. 3. שומר על שער ריבית קבוע.

35 12 תרגיל פתוח שע"ח נייד משק.1 הניחו משק באבטלה בעל פונקציות ביקוש להשקעה ולכסף יורדות משמאל לימין ביחס לשער הריבית. הנטייה השולית ליבוא, ביחס לתוצר חיובית. עתה הניחו שהבנק המרכזי מבצע הרחבה מוניטרית ע"י פעולות בשוק הפתוח. מה ההשפעות השונות על: שער הריבית, דוח מקורות ושמושים. תארו את התהליכים הכלכלים במשק עבור שני מקרים: (הניחו שאין תנועות הון.) א. שער החליפין הוא קבוע. ב. שער החליפין הוא נייד. 2 הניחו משק המתנהג לפי המודל של קיינס, ובו מתקיימות הפונקציות הבאות: C = Y d תצרוכת פרטית: G = 300 T = Y I = 1, Y 10,000r X = 100 e 2 IM = ( e) e L = Y 5,000r M = 650 P = 1 תצרוכת ממשלתית: הכנסות הממשלה ממיסים: פונקציית ההשקעה: היצוא (במטבע מקומי): היבוא (במטבע מקומי): הביקוש לכסף: כמות הכסף במשק: רמת המחירים: e- שער החליפין- נייד. אין תנועות הון בינלאומיות- אלא אם מצוין במפורש אחרת. r- שער הריבית באחוזים. ענה על השאלות הבאות: א. חשבו את התוצר של שיווי משקל ורשמו את דו"ח המקורות והשימושים. ב. הניחו שהממשלה רוצה להגדיל את התוצר של ש"מ לרמה של 3,000 ע"י מדיניות מוניטרית מתאימה. מהי מדיניות זאת? חשבו. ג. הניחו עתה שקיימות תנועות הון לתוך המדינה או ממנה, ושתנועות הון אלו תלויות בשער הריבית: כל שינוי של אחוז אחד בשער הריבית מביא לתנועות הון בסך של 100 (במטבע מקומי), וכאשר שער הריבית הוא 8% לא קיימות תנועות הון. מה יהיו התוצר של שיווי משקל ושער הריבית, כאשר מבוצעת מדיניות מוניטרית כמו בסעיף ב', וקיימות גם תנועות הון. ד. מהי מדיניות המוניטרית שאומנם תביא את התוצר של שיווי משקל לרמה של 3,000 כאשר קיימות תנועות הון? (חשבו).

36 3 במדינה מסוימת ידועות הפונקציות הבאות: C = Yd 4,000 r T = 0.5Y I = 200 6,000 r EX = 150e/P IM = 0.2Y + 400P/e L = Y 4,000r M = 200 G = Y = r שער הריבית (שבר עשרוני) = e שע"ח מענק מחו"ל: = 120 S (ביחידות (Y הערות:.1 במצב ההתחלתי רמת המחירים 1) 1 = (P 2. המחירים מתנהגים לפי מודל קיינס: קשיחים כלפי מטה בעת אבטלה, ועולים בעת אינפלציה. 3. בעיות מימון של הממשלה מתבצעות רק ע"י מלווה לציבור או פידיון מלווה מהציבור. 4. אין תנועות הון פרט למענק. אולם, אם שער הריבית במשק יעלה ל- 50%, ניתן ללוות מחו"ל כל סכום. 5. שער החליפין הוא נייד. הניחו שהמשק בתעסוקה מלאה במצב ההתחלתי. בתשובתכם: 1. חשבו את ערך המשתנים הכלכליים בהתאם לתנאי הסעיפים השונים (הנתונים להלן). 2. חשבו את התוצאה המיידית (מצב המשק מייד לאחר השינוי) וכן את התוצאה שתתקבל לאחר תקופה מה אם יש שינויים, כגון עליות מחירים, שינוי בכמות הכסף וכו'. הסבירו את התהליכים הכלכליים. 3. רשמו דוחות מקורות ושימושים והיווי הון. עשו זאת עבור המקרים הבאים: א. המענק משמש למימון פעולות הממשלה (הוצאות הממשלה שוות בהכרח לסכום ההכנסות ממיסים והמענק מחו"ל)? ב. המענק בוטל והממשלה הקטינה את G בהתאם. ג. המענק בוטל, G נשאר באותה רמה כמו ב- א'. ד. סכמו את השינויים הכלכליים החלים במשק בעקבות ביטול המענק.

37 C = Y d G = 1,700 I = 600 2,000r X = e/P 4 משק מאופיין ע"י הפונקציות הבאות: צריכה פרטית - צריכה ציבורית ההשקעות היצוא (בשקלים) IM = Y - 100e/P היבוא (בשקלים) 5,000r M D /P = Y הביקוש ליתרות ריאליות C F = ,000(r - r F ) תנועות ההון t = 25% המס M s = 600 היצע הכסף הנומינלי r F = 5% - הריבית בחו"ל Y F = 5,000 התוצר של תעסוקה מלאה - הניחו כי כל עוד תוצר שיווי המשקל נמוך או שווה לתוצר של תעסוקה מלאה, רמת המחירים היא: 1=P. א: חשבו את הגדלים המאקרו כלכליים של המשק והציגו דו"ח מקורות ושימושים כאשר: 1: במשק קיים שע"ח קבוע 2=e (הבנק המרכזי מעקר השפעות של שוק המט"ח על שוק הכסף). 2: במשק קיים שע"ח נייד. ב: הממשלה רוצה להשיג את היעדים הבאים: הגדלת ההשקעות ל: 500=I תוך שמירה על המאזן המסחרי כפי שהוא, שמירה על תעסוקה מלאה, מבלי לשנות את המיסים וללא עליות מחירים. הציעו לממשלה באיזו מדיניות לנקוט כאשר קיים במשק משטר שע"ח קבוע. ג: חזרו על סעיף ב' כאשר שער החליפין הוא נייד. איזון המאזן המסחרי, שמירה על תעסוקה מלאה, ד: הממשלה רוצה להשיג את היעדים הבאים: מבלי לשנות את המיסים וללא עליות מחירים. הציעו לממשלה באיזו מדיניות לנקוט כאשר קיים במשק משטר שע"ח קבוע. ה: חזרו על סעיף ד' כאשר שער החליפין הוא נייד. מדוע כעת ניתן לבצע את המדיניות?

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

בחינה בכלכלה

בחינה בכלכלה גירסה 01 מבחן בכלכלה מועד 05/2018 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' הת"ז לפניכם המבחן בכלכלה המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Untitled

Untitled מבחן בכלכלה מועד 11/2017 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' ת"ז גירסה VERSION לפניכם מונח המבחן בכלכלה, המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפערים החברתיים, עקב השפעתה המידית על מחירי מוצרי הצריכה

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

כלכלה בדרך הקלה ספר תרגול בתורת המחירים א' סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס יישומים מיקרו. הספר הוא חלק מפרויקט חדשני וראשון מסוגו בארץ במקצוע

כלכלה בדרך הקלה ספר תרגול בתורת המחירים א' סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס יישומים מיקרו. הספר הוא חלק מפרויקט חדשני וראשון מסוגו בארץ במקצוע כלכלה בדרך הקלה ספר תרגול בתורת המחירים א' סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס יישומים מיקרו. הספר הוא חלק מפרויקט חדשני וראשון מסוגו בארץ במקצוע זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

תאוריות ויישומים במיקרו כלכלה

תאוריות ויישומים במיקרו כלכלה תאוריות ויישומים כלכלה במיקרו סמסטר א' דצמבר 006 4/0/06 מרצה : יוסי טובול - חדר שלו: חדר מס', בניין 7 tubul@mail.biu.ac.il שעות קבלה לפי תיאום מראש, לא בימי רביעי וחמישי מתרגלת: מיכל וובר הרצאות לקחת מהאתר

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות 2017.01 יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה,.zeckstein@idc.ac.il

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1>

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1> 66-89 ד"ר דרורה קרוטקין אקונומטריקה למתקדמים א' תרגיל מס' 2 תרגיל חזרה על הפלטים.SPSS ו- GRETL, EVIEWS, STATA ) פלט (STATA שאלה נסמן: - q תפוקה k הון - l עבודה generate float lq= log(q) generate float

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 יבוא יצוא ומה שביניהם קורס ליזמים ובעלי עסקים מט"י באר שבע מפגש מסכם רכז הקורס: שפריר גודל אוקטובר 2012 כיצד משפיעות עלינו "מהפכות האינטרנט" אצל השכנים? כיצד משפיע עלינו המשבר הכלכלי העולמי? שעורי צמיחה

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד