<4D F736F F D20F2F9F8E9ED20F9F020E420F2E1E5E3E420E5EEF9F4E7E45F315F2E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20F2F9F8E9ED20F9F020E420F2E1E5E3E420E5EEF9F4E7E45F315F2E646F63>"

תמליל

1 עבודה ומשפחה בחברה הישראלית: 20 שנות מחקר את פרופ' יצחק הרפז ראש המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בית הספר למנהל עסקים אוניברסיטת חיפה דורית בן-ברוך המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי אוניברסיטת חיפה Elixir מחקר יעוץ והדרכה-מנכ"ל משפחה ועבודה מהווים שני מוסדות מרכזיים בחיינו. מעצם תפקידם ודרישותיהם, נמצאים הם לא אחת בקונפליקט זה עם זה ואף 'מתחרים' על משאביו של הפרט. מטרת מאמר זה היא לבחון חשיבותם היחסית של שני תחומים אלה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי במחקרים אמפיריים אשר התמקדו על נושא זה בחברה הישראלית. תחילה נתאר את המשפחה והפונקציות אותן היא ממלאת ונמשיך בתפקיד המרכזי של העבודה בחברה המודרנית. חלקו האחרון של המאמר יעסוק בסקירת המחקרים אשר בוצעו בנושא זה מאז שנת 1981 ובניסיון להסביר את השינויים המתגלים לאחרונה. משפחה המשפחה מהווה מוסד חשוב בחייו של הפרט. היא קיימת בצורה כזאת או אחרת בכל החברות האנושיות המוכרות לנו כיום. קשה לתפקד בחברה ללא משפחה ובדרך כלל נכללים בה אותם אנשים שנפנה אליהם לקבלת תמיכה בשעת הצורך. הגישה הפונקציונליסטית רואה במשפחה את אחת החוליות המקשרות בין הפרט לחברה, המשפחה ממלאת בדרך כלל ארבע פונקציות עיקריות: באמצעותה משתלבים בני אדם הסדרת פעילות מינית/רבייה (בעיקר בחברות מסורתיות) הענקת ביטחון חומרי ורגשי השפעה על תהליך החיברות הקניית עמדות חברתיות ראשוניות. בחברה הכללית. ישראל נחשבת "משפחתית" יותר ממדינות מערב ומזרח אירופה על פי הקריטריונים הבאים: שיעור ילודה גבוה יחסית, שיעור גירושין נמוך יחסית ומיעוט יחסי של לידות מחוץ לנישואין (פרס וכץ, 1991). למרות תהליכי תיעוש ומודרניזציה המשפחה הישראלית היא יציבה באופן יחסי למצב השורר במדינות אחרות (2003 Katz,.(Lavee & פרס וכץ (1980) הציעו מספר הסברים לכך: 1. המצב הביטחוני המתוח והיותה של ישראל "מדינה במצור" מעוררים בקרב ישראלים תודעה גבוהה לסכנה, דבר המגביר את הרצון לקרבה וביטחון אותו מספקת המשפחה.

2 2. חלקם הגדול יחסית באוכלוסייה הישראלית של בני מוצא מזרחי, אשר מאופיינים בדפוסי משפחה יותר מסורתיים. 3. מעמדה המרכזי בישראל של דת ומסורת כפי שהם באים לביטוי ברמה המוסדית וגם ברמה הערכית.. היותה של החברה הישראלית קטנה, מלוכדת, מצומצמת ואינטימית, יחסית, המשמשים כאמצעי פיקוח יעיל אשר מגבירים את זיקתו של הפרט אל משפחתו. לצד הדפוס המשפחתי הקונבנציונאלי הולכים ותופסים כיום מקום דפוסי משפחה חלופיים כגון: משפחות חד-הוריות, משפחות כפולות קריירה, משפחות חד-מיניות וכו' (פרס וכץ, 1991). יחד עם זאת ועם כל השינויים והתהפוכות בחברה המודרנית, המשפחה ממשיכה למלא מספר פונקציות חשובות. חיזוק לתפיסות אלה ניתן למצוא במחקר השוואתי בינלאומי שנערך ע"י. ISSP המחקר נערך בשנת 199 והקיף 31 מדינות ובתוכן ישראל. הסקר בוצע בכל מדינה בקרב מדגם אקראי מייצג של משתתפים. המחקר העלה כי 80% מהאוכלוסייה בישראל הביעה הסכמה עם ההיגד לפיו חייהם של זוגות חשוכי ילדים ריקים מתוכן בעוד שבארה"ב הביעה הסכמה עם היגד זה 7% מהאוכלוסייה בלבד. 62% מהאוכלוסייה בישראל רואה את מטרת הנישואין העיקרית בהולדת ילדים בעוד ש- 30% מאוכלוסיית ארה"ב סבורה כך.דבקות בדפוס המשפחה המסורתי ניתן למצוא גם במידת ההסכמה להיגד לפיו "הורה אחד מסוגל לגדל ילד בדיוק כפי ששני הורים מסוגלים לגדלו"- 28% הביעו הסכמה עם היגד זה בעוד שבארה"ב נמצאה מידת הסכמה גבוהה יותר( 36% ). עבודה לעבודה משמעות רבה בחיי הפרט והיא ממלאת תפקיד מרכזי ובסיסי בחיי האדם בחברה המודרנית. בני אדם משקיעים את מרבית זמנם בעבודה (למעלה משליש מן החיים), או בהכנה לקראתה, באמצעות רכישת השכלה והכשרה. עקב כך, ממלאת העבודה תפקיד מרכזי בחייהם של אנשים ומסיעת בהגשמתם של מספר צרכים חשובים. שתי גישות עיקריות, האחת כלכלית והאחרת חברתית-פסיכולוגית, מציעות הסבר ביחס למרכזיותה של העבודה. הראשונה מדגישה נטייה כלכלית - אינסטרומנטאלית וטוענת כי אנשים עובדים על מנת למלא צרכי קיום בסיסי, להבטיח את פרנסתם ולספק את צרכיהם החומריים. הגישה השנייה לעניין חשיבותה של העבודה היא חברתית-פסיכולוגית או אינטרינזית - פנימית בטבעה. גישה זו טוענת כי לא בלבד שעבודה תורמת לתחושת הזהות העצמית של האדם, אלא גם תומכת ביציבות והמשכיות של מודעות זו. כך, עבודה ממלאת תפקיד מכריע ביכולתם של פרטים להשיג זהות סטאטוס, תחושת הישג ולהחזיק בערכם העצמי, כמו גם מאפשרת פעילות גומלין חברתית. עדות לכך שהעבודה ממלאת גם צרכים לא כלכליים, אנו מוצאים מסקירת תוצאות מחקרים רבים העוסקים ב "שאלת הפיס". שאלה זו בוחנת אם הנחקרים היו מפסיקים או ממשיכים לעבוד במקרה שהיו זוכים בהגרלה או יורשים סכום כסף גדול מאד אשר היה מאפשר להם לחיות בנוחיות מבלי לעבוד. הממצאים מצביעים על כך שבין 6% ל- 9% מן הנחקרים (בישראל ובעולם) היו "ממשיכים לעבוד אפילו אם היה להם מספיק כסף לחיות ברווחה ללא עבודה" (הרפז, 200). 2

3 גם מחקר אשר בדק התנהגותם של זוכים בלוטו בפועל (במיליוני $) גילה כי למעלה מ- 86% מן הזוכים ממשיכים לעבוד. 200). Liao, (Arvey, Harpaz & תמיכה נוספת לחשיבותה של העבודה עולה ממחקרים העוסקים בתוצאות הנובעות מהפסקת עבודתם, בעל כורחם, של אנשים פעילים ובריאים, בעיקר כתוצאה מאבטלה ופרישה. באופן כללי מתגלות השפעות שליליות כגון, משבר אישי, דמורליזציה, ערעור יחסים חברתיים ומשפחתיים וחולי. מאפיין להיבט זה ניתן לראות במשפט מצמרר אותו השמיע מובטל בראיון עיתונאי: מה יש לאנשים חוץ מעבודה? אפס ) הארץ, דצמבר 1997). אחת הדרכים בהם ניתן לבחון את חשיבותן היחסית של משפחה לעומת עבודה היא באמצעות שאלה אשר פותחה בפרויקט המחקר הבין-לאומי אשר עסק במשמעות העבודה. שאלה זו מציגה בפני הנחקרים חמישה תחומים חשובים בחייהם: משפחה, עבודה, פנאי, קהילה ודת, ומבקשת מהנחקרים להעניק סך הכל 100 נקודות לכל התחומים גם יחד על פי מידת חשיבותם היחסית Team,1987).(Harpaz, 1990; MOW- International Research באופן טבעי, ככל שהתחום נתפס כחשוב יותר מוקצות לו נקודות רבות יותר. דוגמת תשובות לאפשרויות השונות ניתן לראות בתרשים מס 1 המציג תשובות לשאלה זו כפי שבאו לידי ביטוי בשני מחקרים שנערכו על מדגמים המייצגים את כח העבודה בישראל, האחד בשנת 973] 1981 נחקרים] 1990) (Harpaz, והשני בשנת 92] 1993 נחקרים] (הרפז,.(1998 תרשים מס 1: חלוקה של 100 נקודות על פי חשיבות יחסית של תחומי החיים בישראל בשנת 1981 (973=n) לעומת (92=n 1993 ): (מדגמים מייצגים של כוח העבודה) % משפחה עבודה פנאי קהילה דת

4 מתרשים מס' 1 עולה בבירור כי בשתי תקופות הזמן מוענקות מרב הנקודות למשפחה (3 מתוך 100) דבר המצביע על חשיבותה הרבה בחברה הישראלית. במקום השני אנו מוצאים את תחום העבודה עם 31 ו- 28 נקודות בשנים 1993 ו- 1981, בהתאמה. תחומי החיים האחרים לא ידונו כאן משום שנושא עיסוקינו במסגרת מאמר זה הוא עבודה ומשפחה. טבלה מס' 1 מציגה סיכום של תוצאות מחקרים שונים העוסקים בשאלת חשיבותם היחסית של תחומי החיים, מאז שהחלה להיחקר סוגיה זו בישראל בשנת כל המחקרים המוצגים בטבלה מס' 1 (מלבד אחד) נערכו על ידי יצחק הרפז מאוניברסיטת חיפה, או בהנחייתו, על ידי תלמידיו טבלה מס 1: סיכום תוצאות המחקרים העיקריים העוסקים במחקרי חשיבות תחומי החיים מקור אוכלוסיה (בסוגרים, גודל מדגם) מס' הנקודות אשר הוענקו לתחום משפחה עבודה פנאי קהילה דת מדגם מייצג כח העבודה 3 בישראל שנת (973) 1981 Harpaz (1990) 29 שרעבי (2000) מדגם חוזר של נחקרי כח העבודה בישראל משנת 1981 בשנת (11) הרפז (2003) מדגם מייצג כח העבודה בישראל שנת (92) מדגמים מיצגים של עובדים במדינות שונות בשנת : 1981 ארה"ב (996) בלגיה (0) בריטניה (80) גרמניה (1269) הולנד (996) יפן (3226) MOW- International research team (1987) שפי (1986) אחיות בתי חולים ממשלתיים (378) מדגמים מיצגים של עובדים במדינות שונות שנת : 1990 ארה"ב (1002) בלגיה (39) גרמניה (1178) יפן (3101) MOWRE- International research team (1990) עובדים המייצגים את ארגוני 3 היי-טק הגדולים בישראל (77) בן-שלום (1990) שפי (199) אחיות צעירות בראשית דרכן (8)

5 נבו ואחרים (1998) בוגרי אוניברסיטת חיפה (91) 17 1 אנשי היי-טק העובדים חלקית 36 מהבית (0) בן-ברוך (2001) בעבודות המחקר שלהם לתאריי מ"א או דוקטורט. לשם השוואה, מוצגים גם ממצאים ממחקרים בין-לאומיים אשר אף להם היה שותף המחבר הראשון של מאמר זה. מטבלה מס' 1 עולה מגמה ברורה לאורך השנים המצביעה באופן עקבי על חשיבותה הרבה של המשפחה בחברה הישראלית, דבר הבולט גם ביחס לחשיבותה במדינות אחרות. מאידך, באופן שיטתי, תופסת העבודה מקום שני בחשיבותה כתחום חיים. תמונה שונה עולה מבחינת תוצאותיו של מחקר שערכנו לאחרונה, אשר בדק עובדי הי-טק שעובדים חלק מזמנם מהבית (0= n), כפי שניתן לראות מטבלה מס' 1 ומודגש היטב בתרשים מס'. 2 תרשים מס' 2: חשיבות יחסית של תחומי החיים בקרב עובדי הי-טק העובדים חלקית מהבית (0=n) קהילה דת פנאי משפחה 36% % % 17% 1% עבודה

6 הממצא הבולט והמעניין ביותר הוא כי לראשונה במדגם ישראלי נחשפים אנו להעדפת עבודה על פני משפחה! תופעה זו חוזרת על עצמה, במדגם זה, ללא הבדל בין הורים לילדים לעומת הורים ללא ילדים, בין מנהלים לעובדים, או היקף העבודה מהבית (זמן רב או מועט). גם כאשר בוחנים נשים, אשר בדרך כלל נוטות לייחס חשיבות רבה מגברים למשפחה, מתגלית תמונה דומה, כפי שעולה מתרשים מס' 3. תרשים מס' 3: חשיבות יחסית של תחומי החיים בקרב נשים וגברים עובדי הי-טק (עובדים חלקית מהבית) % משפחה עבודה פנאי קהילה דת נשים גברים במחקר עובדי ההי-טק המדווח כאן מצאנו כי נשים מעניקות 0 נקודות לעבודה ו- 38 למשפחה; ואילו הגברים מעניקים 2 נקודות לעבודה ורק 3 למשפחה. נשים, בדומה לגברים, מעניקות חשיבות רבה יותר לעבודה מאשר למשפחה (לא נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית בין גברים לנשים). לשם השוואה, בכל המחקרים קודמים של כח העבודה בישראל נמצאו פערים משמעותיים בין גברים לנשים (לא מדווח במאמר זה); נשים העניקו בממוצע כ- 7 נקודות (מתוך 100) למשפחה לעומת כ- 0 של הגברים. מן הראוי עוד לציין כי ביחס לחשיבות המייחסים לעבודה, שונים עובדי ההי-טק באופן מובהק גם מכח העבודה בישראל. בכל המחקרים שנערכו עד כה מעניקים הגברים כ- 32 נקודות לעבודה ואילו הנשים רק כ

7 הסברים אפשריים הסבר לממצא המעניין של מחקר זה נעוץ ככל הנראה במספר גורמים, בעיקר, שינויים ערכיים אשר התחוללו לאחרונה בחברה הישראלית, השפעת מאפייני תרבות ההי-טק שאליה משתייך המדגם בו נצפו השינויים, ומספר היבטים ומאפיינים הקשורים לעבודה מהבית שאף הוא מייחד מדגם זה. 1. שינויים ערכיים בחברה הישראלית. החברה הישראלית עברה בהדרגה שינויים בערכיה, מחברה קולטיביסטית מאד בראשית שנותיה, לחברה אינדיבידואליסטית קיצונית, זאת בדומה לתהליכים דומים אשר עברו על כל העולם המערבי. ניתן להבחין במספר התפתחויות גלובליות בסוף המאה העשרים, אשר מעודדות אינדיבידואליזם רב יותר: מעבר בין גבולות תרבותיים, מעבר מאזורים כפריים למרכזים אורבניים בתוך ובין מדינות שונות, תלות מרובה יותר בטכנולוגיה, שאיפת נשים להשיג זהות אישית מתעסוקה ולא מעקרות-בית ודרישה גוברת ברחבי העולם לייתר דמוקרטיזציה (1993.(Brislin, על אלה מוסיף (1980) Hofstede מבנה של משפחה גרעינית לעומת מבנה של משפחה מורחבת/שבטית, מערכות חינוך פרגמטיות לרוב האוכלוסייה, ארגונים אוניברסליים גדולים והשרדות התלויה יותר ביוזמת הפרט. לבסוף, מציין (199) Triandis כי שפע, חשיפה לתקשורת המונים ומודרניזציה, אף הם תורמים למעבר לעבר אינדיבידואליזם. לדעתו, אחת הסיבות לכך שחברות שנחשפות לתקשורת ההמונים הופכות אינדיבידואליסטיות יותר, נעוצה בעובדה כי המסרים בתקשורת זו מעוצבים בכדי לגרום הנאה ולא לעורר השראה בקרב אנשים למלא את חובתם (199.(Traindis, תהליכים גלובליים אלה לא פסחו על ישראל וניתן להבחין האצה במגמה זו מסוף שנות השבעים שבהם עברה מדינת ישראל טלטלה פוליטית, כלכלית וחברתית (שרעבי והרפז 2002). ניתן לראות כי מצטיירת כיום בישראל מגמה כללית הנוטה לעבר אוריינטציה אינדיבידואליסטית יותר מבעבר. ישראל עוברת מחברה ריכוזית לביזורית, ממוסדות ממלכתיים ומנהיגות המכוונת לקולקטיביות וסולידאריות לחברה שהינה מפוצלת ופלורליסטית, בדומה למדינות המערב. באופן עקבי ניתן לראות את הדגש הרב יותר המושם בחברה על הישגים אינסטרומנטליים כנגד הירידה והחלשות הזיקה של תרומה לחברה (הרפז, 1998). נראה כי לתהליכים אלה יש גם השפעה על המחלישה את מוסד המשפחה כפי שדבר זה בא לידי ביטוי גם בחברה המערבית. במאמר שהתפרסם לאחרונה מציינים לביא וכץ כי למרות תהליכים אלה, מפגינה המשפחה הישראלית יציבות יחסית למדינות אחרות ) 2003 Katz,.(Lavee & יחד עם זאת, הם מציגים נתונים המצביעים על כך שמוסד המשפחה בישראל נחלש לעומת חוזקו היחסי בעבר 2003) Katz,.(Lavee & 2. השפעת מאפייני תרבות ההי-טק. חברות בארגון אינה מתבססת על התנהגות או מניעים כלכליים המתקשרים באופן מסורתי לארגונים בלבד, אלא ניתן לשייכה לשליטה נורמטיבית המוגדרת כשליטה הפועלת על התודעה העצמית ויוצרת מחויבות אישית עמוקה למטרות וערכים של הארגון (1961.(Etzioni, לדעת ) Kunda 1992 ( ארגוני היי-טק מפתחים תרבות הכוללת 7

8 ו, שליטה נורמטיבית שיוצרת מחויבות אישית עמוקה למטרות וערכים של הארגון. קונדה מציין כי תהליך הקבלה לארגון והפנמת נהליו בו עשויים להוות גורם המפחית במעמדה של המשפחה ועשוי לגרום באופן קיצוני לשחיקה במעמדה.(Kunda,1992) (1998) Mumbly טוען כי דימויים העצמי של מהנדסים בענף ההיי-טק שלוב באופן הדוק בעבודתם עד כי אין כל שוני בינה לבין חיי הפרט והחברה שלהם. (1997) Kanter מכנה את תרבותם של ארגוני ההיי-טק בתואר "האתיקה הגברית" שמשמעותה כי בקרב מועסקים בענף מתבטלות מחויבויות חיצוניות שאינן קשורות לעבודתם כיוון שעבודתם מהווה מקום ראשון ועיקרי בחייהם. Frone et. al al. (1996) Parasuraman et מצאו כי ארגונים מצפים מעובדיהם להשקיע שעות עבודה (1997) מרובות וכך מואץ תהליך התהוותו של קונפליקט בין מחויבויות לעבודה ומחויבות כלפי המשפחה. מודל זה אופייני לארגוני היי-טק המצפים מעובדיהם להגיע לתפוקות גבוהות שמאלצות אותם להשקיע זמן רב בעבודתם, דבר אשר לא אחת בא על חשבון המשפחה. 3. איפיון של עבודה חלקית מהבית. כפי שצוין קודם, למדגם עובדי ההיי-טק מתאפשר לעבוד חלק מזמנו מהבית. סגנון עבודה זה קיבל תנופה בעיקר בעשור האחרון של שלהי המאה העשרים, כפועל יוצא של חדשנות והתפתחויות טכנולוגיות. טכנולוגיית המידע המתקדמת איננה מגבילה עוד את ביצוע העבודה לגבולות של מקום וזמן, ולמעשה מתבטל ההכרח של נסיעה מידי יום לארגון בכדי לבצע את מטלות העבודה. פריחה טכנולוגית בכל תחומי המחשוב, כגון מחשבים מהירים וזולים, תקשורת מהירה ואמינה, התפתחות האינטרנט וכדומה, הפכו עבודה מרחוק לקלה, נגישה וזולה יחסית (1999.(Belanger, לשיטת עבודה חדשה זו, בעיקר מהבית, יתרונות וחסרונות כאחד, אולם קוצר היריעה איננו מאפשר להרחיב על נושא זה כאן (ניתן לעמוד על כך בהרחבה אצל הרפז, 2000). בהקשר של קונפליקט בין עבודה למשפחה טוענים חוקרים כי ביצוע עבודה מהבית עשוי לעורר קונפליקט בין תפקידי: תפקידו של העובד כאיש משפחה ומנגד תפקידו כשכיר בארגון (1986, Becker.(Richter,1987 ; עובדים המועסקים מהבית מעבירים מסר כפול, מחד, הם מאותתים לארגונם כי עבודתם מהבית משפרת את תפוקותיהם לאור הגמישות בתנאי עבודתם. מאידך, נוכחותם הרבה בבית משדרת כי באפשרותם להיעתר ביתר קלות לדרישות בני משפחתם כלפיהם, כפילות זו עשויה ליצור לחץ על הפרט (ריכטר, 1992 ). קיימת גם טענה כי יש קושי לבצע עבודה משמעותית ומתגמלת ובמקביל לטפל בילדים ;Christensen,1987).(Kugelmass,199 בניגוד לעמדות שליליות אלה לדעתו של (198) McClintock לעבודה מהבית יכולת לשפר את התקשורת בין פרטים לבני משפחתם כתוצאה מהשהות הארוכה במחיצתם, ומאפשרת מעורבות פעילה בנעשה במסגרת המשפחה. כמו כן נטען כי חשיפת ילדים לעבודה ומשמעותה מחזקת את הקשר המשפחתי undated).(robertson, בנוסף, נראה כי נשים תטנה לאמץ הסדרי עבודה מהבית יותר מאשר גברים, משום שהסדר זה מאפשר ביתר קלות יצירת איזון בין הקריירה המקצועית לבין תפקידן המסורתי כרעיות ואמהות. במחקר שערכה לאחרונה בן-ברוך (2001) נמצא כי לפרטים העובדים חלקית מהבית הזדמנות להפחית עוצמת קונפליקט עבודה משפחה. עוד נמצא כי ככל שעולה היקף העבודה מהבית כך יורדת עוצמת הקונפליקט (בן-ברוך, 2001). 8

9 יהיה אשר יהיה ההסבר לתופעה אשר נתגלתה במחקר זה, נראה כי הוא איננו פשוט או שהוא נשען על היבט אחד בלבד. אין ספק כי יש לקיים בעתיד הקרוב מחקרים נוספים בנושא זה אשר יקיפו מדגמים מאוכלוסיות שונות, לפני שניתן יהיה לקבוע בוודאות אם מדובר במגמה או בממצא אקרעי. מקורות בן-ברוך, ד. (2001). היבטים משפחתיים, מגדריים וארגוניים של עבודה מהבית: מחקר בקרב עובדי ענף ההייטק בישראל. עבודת גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה. בן-שלום, א. (1990). משמעות העבודה בתעשיית ההי-טק בישראל. אוניברסיטת חיפה. עבודת גמר לתואר מוסמך, הרפז, י. (200). לעבוד או לא לעבוד: זכייה בפיס והרצון להמשיך לעבוד. משאבי אנוש, 193 ינואר, י. (2003). עבודה ומשפחה בחברה הישראלית: 20 שנות מחקר. האגודה הישראלית לחקר יחסי העבודה, יולי הרפז, הכנס השנתי ה- 30 של הרפז, י. (2000). למי מתאים ל עבוד הרפז, י. (1998). מהבית? אקזקיוטיב , ערכי עבודה בישראל: יציבות ושינוי לאורך זמן. אקזקיוטיב , הרפז, י. (1986). לעבוד או לא לעבוד: מגמות, כ"ט,,,.8-7 משתנים המשפיעים על הרצון להמשיך או להפסיק לעבוד. נבו, ע., פייזר, ק., נעמן, ע. ושהם-ספיר, א. (1998). מלימודים לעבודה: מעקב אחר השתלבותם בעבודה של בוגרי אוניברסיטת חיפה, בשנים תשנ"א ותשנ"ד. שרותי יעוץ פסיכולוגי ע"ש ברמן, אוניברסיטת חיפה. פרס, י. וכץ, ר. (1980). משפחה ומשפחתיות בישראל. מגמות כ"ו, פרס,י. וכץ, ר. (1991). המשפחה בישראל: שינוי והמשכיות. בתוך: שמגר-הנדלמן, ל., ובר-יוסף, ר. (עורכות). משפחות בישראל. ירושלים: אקדמון. ריכטר, י. (1992). כלים שלובים: בין קריירה למשפחה. תל אביב: עם עובד. נ. (1986). משמעות העבודה של אחיות מוסמכות במוסדות אשפוז ממשלתיים בישראל. עבודת גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה. שפי, תהליך השחבור של אחיות צעירות לעולם העבודה. נ. (199). אוניברסיטת חיפה. דוקטור, שפי, חיבור לשם קבלת תואר שרעבי, מ. (2000). המשכיות ושינוי במרכזיות העבודה: מחקר אורך בין השנים 1981 ל חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת חיפה. שרעבי, מ. והרפז, י. (2002). השפעת תקופה, מהלך חיים וחילופי דורות על מטרות עבודה בישראל. עבודה, חברה ומשפט, ט, 3-6. Arvey, R. D., Harpaz, I., & Liao H. (200, accepted for publication). Work centrality and post-award work behavior of lottery winners. The Journal of Psychology. Becker, F.D (1986). Loosely-coupled settings : A strategy for computer aided work decentralization. Research in Organizational Behavior. 8,

10 Belanger, F. (1999). Workers propensity to telecommute: An empirical study. Information and Management, 3, Brislin, R.W. (1990). Applied cross-cultural psychology: An introduction. In Brislin, R.W. (ed.), Applied cross-cultural psychology. Park, CA: Sage, Christensen, K. (1987). A hard day s work in the electronic cottage. Across the Board, 2, Etzioni, A. (1961) A Comparative Analysis of Complex Organizations. New York: Free Press. Frone, M. B., Yardley, J. K., & Markel, K. S. (1997). Developing and testing an integrative model of the work-family interface. Journal of Vocational Behavior, 0, Harpaz, I. (1990), The Meaning of work in Israel, its nature and consequences. New York: Praeger. Hofstede, G. (1980). Culture s consequences: International differences in workrelated values. Beverly hills, CA: Sage. Kanter, R. M. (1997). Work and family in the United States: A critical review and agenda for research and policy. New York: Russell Sage. Kugelmass, J. (199). Telecommuting: A manager s guide to flexible work arrangements. New York: Lexington. Kunda G.(1992).Engineering culture: Control and commitment in a high-tech corporation. Philadelphia: Temple University Press. Lavee,Y & Katz, R. (2003). The family in Israel: Between tradition and Modernity. Marriage and Family Review, 3, McClintock, C. (198). Expanding the boundaries of work: Research on telecommuting. A paper presented at the American Association for the Advancement of Science, New York. MOW - International Research Team, (1987), The meaning of working. London: Academic Press. MOWRE - International Research Project. (1990). Unpublished report. Mumbly, D. K. (1998). Organizing men: Power, discourse, and the social construction of masculinity(s) in the workplace. Communication Theory. 8, Parasuraman, S., Purohit, Y. S., Godshalk, V. M. and Beutell, N. J. (1996). Work and family variables, entrepreneurial success and psychological well-being. Journal of Vocational Behavior, 8,

11 Richter, J. (1987). The expansion of the corporate office of the home. The Israel Institute of Business Research, Tel- Aviv University. Robertson, K. (Undated). Is telecommuting for your organization? KLR Consulting Services Inc. Triandis, H.C.(199). Individualism and collectivism. Colorado: Westview. 11

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

OD syllabus

OD syllabus אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי 3241-04-a-s.doc - 1243.3241 מבוא לפתוח ארגוני סמסטר א', תשס"ד שם המרצה : פרופ' אריה שירום 403 17:00-15:45 שעות הלימוד: ב'

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד עש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית ד"ר עינב סרולוביץ סמסטר ב תשע"ז מועד הקורס: יום א' 12:15-13:45 הקורס במתכונת חצי מתוקשבת שעת קבלה: לפי תיאום מראש, חדר 612 א קומה 6 מגדל אשכול ד"ר עינב סרולוביץ esrulovici@univ.haifa.ac.il

קרא עוד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשע"ו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשעו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8 ירושלים, תשע"ו, 06 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מדיה חברתית הוא שיווק ופרסום דיגיטלי באינטרנט. עליו לדעת להקים

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

בשיתוף משרד החינוך אגף שח"ר, משה"ח במחוזות דרום, י-ם, ת"א, והמנהל לחינוך הדרוזי והצ'רקסי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינו

בשיתוף משרד החינוך אגף שחר, משהח במחוזות דרום, י-ם, תא, והמנהל לחינוך הדרוזי והצ'רקסי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינו תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינוי מבני צומח להגברת הצלחה לימודית ולמניעת נשירה בבתי ספר תיכוניים נוער בסיכון- תלמידים שבכיתה ט' טרם התכנית, היו בעלי ההישגים הנמוכים בשכבה,

קרא עוד

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי דגשים לכתיבת דו"ח אבחון פסיכולוגי ד"ר יונתן הנדלזלץ מזל טוב, הסתיים תהליך ניתוח החומר הגולמי של המבחנים. לאחר שהעלנו את כל ההיפותזות, גיבשנו עמדה ודעה על אישיותו של האדם שעומד לפנינו, הגיעה השעה להעלות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פרופ' ח'אולה אבו-בקר, תוכנית MA בייעוץ חינוכי, החוג לחינוך. האקדמית עמק יזרעאל. אחלאם רחאל - איה ביאדסה )אשקר(, בוגרות תוכנית MA בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל. מטרת המחקר מטרתו של המחקר הנוכחי הינה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] חברתי- בין בנים לבנות בהישגים במבחנים מערכתיים בחינת מגמות והתאמת הנתונים למודלים שונים של יואל רפ, בין-מגדריים עינת נוטע-קורן, ענבל רון-קפלן, אימאן עואדיה, ענר רוגל, הדס גלברט, אמג'ד בשארה פברואר 2013

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מדיניות רווחה בפרספקטיבה השוואתית - 3818 תאריך עדכון אחרון 14-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

תמורות במשאבי אנוש – ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי

תמורות במשאבי אנוש – ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי 4695 תמורות במשאבי אנוש - ממצאי הסקר השנתי על תפקיד משאבי אנוש מאת: דותן קסטרו, רוניטל רובינשטיין הסקר השנתי אודות תפיסת תפקיד משאבי אנוש בוצע במהלך חודשים נובמבר - דצמבר 2011, לקראת הכנס השנתי ה - 23

קרא עוד