Matlab Tutorial

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Matlab Tutorial"

תמליל

1 מיכאל קרפ * ניתן להעתיק/לשכפל באופן חופשי 1

2 תכנים יישומים הנדסיים תכני MATLAB פתרון מערכות לינאריות היכרות וסביבת עבודה גזירה ואינטגרציה ביטויים ומערכים ופעולות נומריות טרנספורמציות לינאריות מבני מידע וארגון נתונים הצגת תוצאות ניסוייות פעולות גרפיות בסיסיות פתרון משוואות דיפרנציאליות תכנות וכתיבת פונקציות מתמטיקה עם המנוע הסימבולי פעולות לוגיות ובקרת זרימה סטטיסטיקה ושערוך פרמטרים נושאים מתקדמים: ניצול מידע חזותי קריאת וכתיבת קבצים פתרון מערכות לא לינאריות הכרת toolboxes בניית ממשקים עצמאיים גרפיקה מתקדמת מידול מערכות דינמיות ממשקי משתמש גרפיים (GUI) Simulink 2

3 מבנה הקורס 10 שעות, במסגרת 2 מפגשים לימוד התנסותי, אין תחליף להתנסות עצמאית הוראה פרונטלית + תרגול חומר עזר חוברת עזר של דורי פלג הפקודה החשובה ביותר עליכם לזכור: help 3

4 מהו?MATLAB MATrix LABoratory חזק מאוד בפעולות מתמטיות מבוסס שפת C ו- JAVA מרבית הפעולות המתמטיות ממומשות בקבצי dll Interpreter (אינו מצריך קומפילציה) - מקצר את שלב הפיתוח מצוין ל,post processing פחות מומלץ ל real time 3 סוגי קבצים: קבצי קוד.m - קבצי נתונים.mat - קבצי גרפים -.fig 4

5 5 סביבת העבודה

6 clc, clear all, close all cd, dir.. who, whos format short, format long why פקודות בסיסיות (כמעט) כל קוד מתחיל בפקודות הבאות הפקודות המוכרות של dos משתנים שליטה על הצגת מספרים פקודה לשעות הקשות 6

7 מטלב כמחשבון >> -5/( )^2 ans = , ^ (חזקה), / * סדר פעולות מתמטית : כאשר אנחנו לא מאחסנים את התוצאה במשתנה התשובה מאוחסנת אוטומטית במשתנה ans משתנים מרוכבים >> x = 3+4i % x is stored in workspace and displayed >> abs(x) % Absolute value. ans = 5 >> angle(x) % Phase angle (in radians). ans = >> conj(x) % Complex conjugate. ans = i >> imag(x) % Complex imaginary part. ans = 4 >> real(x) % Complex real part. ans = 3 7

8 אתחול מטריצות ידני כל העבודה בשלב זה תתבצע ב- (cw) command window אין צורך להגדיר את המשתנים וגודלם מראש נגדיר ידנית את מטריצת ה"קסם" הבאה: >>A = [ ; ; ; ] A = שימו לב למשתנה שנוצר ב workspace 8

9 אתחול מטריצות ידני סימן " ; " בתוך המטריצה מורה על סוף שורה הוספת " ; " בסוף הפקודה מונע את הצגת התשובה לפעולה ב- cw בין אברי השורה ניתן להשתמש בפסיק או ברווח אתחלו את המטריצה הבאה: >>A = [ ; ; ; ] מטריצה ריקה ][ - סוגריים ריקים נותנים מערך בגודל 0x0: >>B = [ ]; % empty matrix 9

10 עבודה עם איברי מערכים אינדקסים של איברי מטריצה שימו לב, האינדקס הראשון הוא 1 ולא 0 10

11 עבודה עם איברי מערכים אינדקסים של איזורים במטריצה אופרטור " : " פורש את כל האינדקסים הקיימים במימד הנתון אופרטור end בתור אינדקס נותן את הערך המקסימלי במימד הנתון 11

12 עבודה עם איברי מערכים שימושי האופרטור " : " קריאה לשורה/עמודה שלמה >>x = A(2,:); % 2 nd row, all columns פורש כל מערך על פי סדר המימדים שלו לוקטור עמודה מניעת שגיאות כאשר אין וודאות בכיוון וקטורים הניתנים ככניסה לפונקציה. למשל, אם רוצים לצרף ווקטור בתור עמודה נוספת למטריצה קיימת באותו אורך: total_mat = [total_mat user_vector(:)]; נחזור למטריצה A: מה התוצאה של הביטויים? >>A = [ ; ; ; ] >>A(3,2) A(1,:) A(:,2) A([1 2],1) A(1,[1 end]) צרו וקטור עמודה C ווקטור שורה R, המכילים את העמודה והשורה השלישית של A בהתאמה 12

13 אתחול מטריצות ידני ניתן להגדיר מטריצות ע"י שמות משתנים קיימים או ביטויים: >> a=2; >> A = [ a R exp(0) j^2 3+5 ] A = >> B=[A ; A] B = i i 8 >> D=[R; C] or >>D=[R transpose(c)] איזה מהביטויים ייתן תוצאה? מחקו את המשתנים שהוגדרו עד כה: >> clear A B R C D >> clear all % shorter, but could be dangerous inside a script 13

14 אתחול מטריצות אוטומטי >>A = [ ; 4 5 6]; >>[m,n] = size(a) m = 2 n = 3 >> len = length(a) % length(a) = max(size(a)) A = zeros(m,n) A = ones(m,n) A = eye(n) A = rand(m,n) A = randn(m,n) >> d = [ ] ; A = diag(d) A = קבלת מימדי מטריצה (מקרה כללי) פונקציות להגדרת מטריצות מטריצת אפסים יעיל להקצאת מקום בזכרון מטריצת אחדות מטריצת יחידה מטריצות של מספרים אקראיים מטריצה אלכסונית 14

15 אתחול מטריצות אוטומטי x = s:d:f -> x=[s s+d s+2d s+(n-1)d] >> x = 1:4 -> x= >> x = 0:10:100 x = >> x = 10:-1: x יצירת וקטור עוקב: וקטור עולה במרווחי יחידה: ניתן לקבוע את גודל הקפיצות: כדי לקבוע וקטור יורד יש להגדיר קפיצות שליליות 0:3:10 נסו את הביטויים הבאים: מה יהיה האיבר האחרון בוקטור: מה תהיה תוצאת הביטוי: 10:5 הזינו בצורה הקצרה ביותר את המטריצה: היעזרו בפקודה round ו- rand וצרו וקטור עמודה אשר מתחיל בערך 1 ונגמר בערך 10 והינו בעל אורך (מספר איברים) אקראי בין 1 ל- 100 mxn של איברים בפילוג אחיד בתחום [1 0] mxn של איברים בפילוג נורמלי (גאוסייני) ממוצע 0 ושונות 1 rand(m,n) מטריצה בגודל randn(m,n) מטריצה בגודל 15

16 עבודה עם איברי מערכים ניתן לשלוט במדויק בכמות האיברים ע"י הפקודה linspace(s,f,n) שימוש ב linspace מקשה על השליטה בגודל המדויק של מרווח הסדרה, פרמטר מאוד חשוב בתחום עיבוד האותות והנומריקה >>x=0.1:0.1:1; דצימציה לקיחת כל איבר שני שביצענו היא למעשה דגימה/דצימציה בפקטור 2 דילול הפעולה ההפוכה לדצימציה הינה ריווח הסדרה הנתונה היפוך סדר מערך >>x_sampled = x(1:2:end) >>x_dilul(1:2:2*length(x)) = x >>x_rev = x(end:-1:1) 16

17 פעולות אריתמטיות על מטריצות >> A = [1 2 ; 3 4] >> B = A + 1 >> B = A + [1 1 ; 1 1] ניתן לבצע את כל הפעולות האלגבריות תוך שמירה על מימדים נכונים: פעולת חיבור/חיסור שתי הפעולות שקולות. חיבור מטריצות במימדים שונים מותר רק כשאחת מהן היא סקלר. משימה: הוסיפו את וקטור השורה [1/3 i+2] לשורה הראשונה במטריצה A אופרטור שחלוף transpose) = conjugate ' ). שימושי כי נהוג להגדיר וקטור כעמודה 24 >> B = 2*A B 68 A = transpose(a) ממשית A A. = מרוכבת( transpose(a A מכפלת מטריצות בסקלר: 17

18 18 כפל מטריצות

19 פעולות אריתמטיות על מטריצות >> A = [1 2 ; 3 4 ; 5 6] >> B = [7 8 ; 9 10 ; 11 12] >> C = A * B >> a = [1 2 3]'; b = [ ]' >> c = a'*b >> c = a*b' 10 C C C כפל מטריצות כפל מטריצות/וקטורים מכפלה פנימית :<a,b> מכפלה חיצונית: תרגילים בעזרת הוקטור 1:10=x יצרו מטריצה kefel שהיא לוח הכפל השמו את האיברים האי-זוגיים של השורה החמישית של kefel בוקטור הנקרא r2 אפסו ערכי kefel בעמודות הזוגיות מחקו את השורה והעמודה האחרונות של,kefel כלומר שנו אותה לגודל 9x9 19

20 פעולות אריתמטיות על מטריצות >>A = [1 2; 3 4]; inv(a) or A^(-1) >>x = A \ v; >>x = B / A; מציאת דרגה של מטריצה - rank() מציאת דטרמיננטה - det() היפוך מטריצה ריבועית פונקצית חלוקה שמאלית - \ חלוקה ימנית - / inv או העלאה בחזקה פתרון מערכת המשוואות :Ax=v (פחות שימושי) פתרון מערכת המשוואות :xa=b תרגילים בעזרת אופרטור החלוקה כאשר [4 6;1 5]=B (xa) T =A T x T Ax=[4;2] xa=[5 7;6 8] חשבו את הביטוי B 1- A מצאו את פתרון מערכת המשוואות מצאו את פתרון מערכת המשוואות חזרו על הסעיף הקודם בעזרת חלוקה שמאלית. רמז: 20

21 פעולות אריתמטיות על מטריצות סינגולריות של מטריצות "מספר המצב" באופן מעשי, מטריצות יכולות להיות קרובות לסינגולריות והפיכתן גוררת שגיאות נומריות גדולות. נהוג לאמוד את "חולי" המטריצות ע"י - :cond() cond(a)>>1 = מטריצה חולה >> A = magic(4) >> rank(a) -> 3 הדרגה קטנה מהמימד >> det(a) -> 0 ואכן הדטרמיננטה מתאפסת >> inv(a) inv מחזיר תשובה עם אזהרה האם צריך לסמוך על התשובה שחזרה מהפונקציה? אלגוריתם inv לא אמור לפעול על מטריצות סינגולריות. אם נבדוק >>cond(a) -> ~1e17 21

22 פעולות אריתמטיות על מטריצות Av v 1 V AV וקטורים עצמיים וערכים עצמיים למטריצה ריבועית A קיימים ו"ע וע"ע כדרגת המטריצה לכסון מטריצה מתבצע בעזרת הוקטורים העצמיים ישנן מספר פונקציות שמבצעות פירוק ע"ע, הנפוצה הינה eig() >>A = [1 2 3 ; ; 0 0 6]; >>[V,D] = eig(a) V = D = קבלו חזרה את A מהמטריצות V ו- D 22

23 פעולות אריתמטיות על מטריצות פונקציות מטריציות נוספות: קבלת מטריצה מדורגת rref() עכבת מטריצה trace() פירוק מטריצה למכפלת משולשת עליונה ומשולשת תחתונה (A=L*U) lu() היפוך מטריצה לא ריבועית pinv() פעולות חד ממדיות נפוצות: סכום,sum(X,dim) אם סכום מצטבר cumsum() ממוצע mean() כפל prod() מה יהיה מימד התוצאה של ([4 ; 3 2?prod([1 dim לא נתון, הפנק' תפעל על המימד הראשון שאינו באורך

24 תרגיל יישום הפחתת רעש לבן ממדידות חוזרות נדגים את יעילות השימוש במטריצה לשם טיפול במדידות חוזרות בעזרת אות א.ק.ג רועש השפעת רעש לבן עם ממוצע אפס יורדת במיצוע מדידות חוזרות בעלות תבנית קבועה הורידו את הקובץ sig.mat והעלו אותו ע"י load sig.mat הקובץ משתנה x המכיל 1000 מדידות של סיגנל באורך 300, ציירו plot(x) בצעו ממוצע על מנת ציירו את ע"י x0 "לבטל" את הרעש, הכניסו את התוצאה ל- x0 hold on; plot(x0,'k--','linewidth',3) 24

25 תרגיל load sig; plot(x) x0 = mean(x,2); hold on; plot(x0,'k--','linewidth',3) נחזור לאות הא.ק.ג. מצאתם את הממוצע של 1000 מדידות ע"י בונוס: מהו מספר המדידות הנדרש כדי לקבל שגיאה מכסימלית של 0.01 מ- x0 i=1; while max(abs(mean(x(:,1:i),2)-x0))>0.01 i=i+1; end; 25

26 פעולות על מערכים אופרטור הנקודה - Hadamar s product הפעולה תבוצע איבר איבר 26

27 פעולות על מערכים אופרטור הנקודה מיישם פעולה אריתמטית על כל איבר במערך בנפרד ממוקם לפני אופרטור הפעולה המתמטית >>A = [1 2 ; 3 4] >>A^2 >>A.^2 ans = 7 10 ans = כאשר משתמשים בפעולה זו, חשוב להקפיד על גודל מערכים זהה >>t = [0:1e-3:10]; % time base >>a = 5; % constant scalar >>x = [a*t^2]; % won t work. Where shall we place the dot? >>x = [a*t.^2]; צרו את סדרת מספרים שמבטאת את x=sin(t)/t ציירו: plot(t,x) 27

28 אופרטורים לוגיים (or) >> r=1:5; >> ab = logical([ ]) >> r(ab) >> r = rand(100,1); >> my_cond = [r<0.75 & r>0.25]; >> r_top = r(my_cond);,, (and) &&, &, (not) ~, <=, >=, <, >, = קריאה לאיברי מערך: דרך תנאים על איברי המערך דרך תנאים על האינדקסים של המערך >> ind = 1:length(r); >> my_cond = [ind/4==round(ind/4) ind/3==round(ind/3) ] >> r( my_cond ) >> t = [0:0.1:50]'; >> cos_t = sin(2*pi/50*t).*(t<=max(t)/2); דרך תנאים על מערך מקביל אחר 28

29 אופרטורים לוגיים >> isreal(1+i); >> isnan(0/0) >> find(r>0.5) any(), all(), (isreal, isnan) is***() logicals מחזירה את האינדקסים עצמם במקום מערך - find() משימה צרו את המטריצה: >> A = [ ; ; ; ] שנו את המטריצה כך שכל איבר שאינו שווה ל 5 יקבל את הערך NaN שנו את איברי האלכסון של A לערך,Inf ללא שימוש בפקודה diag העזרו במטריצות האינדקסים M ו- N אותן תייצרו ע"י: >>[N,M] = meshgrid(1:4) 29

30 30 מטריצות מרובות מימדים

31 מטריצות מרובות מימדים אתחול: הפניית אינדקסים >>A(:,:,1) = pascal(4); >>A(:,:,2) = magic(4); >>A(:,:,4) = diag(ones(1,4)); >>A = cat(dim,a,b); שרשור cat() אתחול רגיל באמצעות פונקציות יצירת מטריצות >> ones(2,2,2,2) % 4D matrix - reshape, meshgrid, repmat נלמד אותן בהמשך התמרת אינדקסים: כזכור, אינדקסים מיוצגים באופן רציף, עפ"י סדר המימדים הקיים, או באופן פרטני עבור כל מימד. ניתן להיעזר בפונקצית sub2ind כדי לבצע את ההתמרה (על אף פשטותה) 31

32 32 מטריצות מרובות מימדים

33 מטריצות מרובות מימדים פנק' sub2ind שימו לב שהכיוון המוביל הוא בכיוון העמודה 33

34 מטריצות מרובות מימדים פנק' repmat(a,m,n) שכפול מטריצות m פעמים בכיוון השורות n פעמים בכיוון העמודות 34

35 מטריצות מרובות מימדים פנק' reshape(a,m,n) ארגון האיברים מחדש מה עושה הפקודה? reshape(a,numel(a),1) 35

36 מטריצות מרובות מימדים פנק' permute מארגנת את המטריצה מחדש עפ"י הכיוונים הרצויים 36

37 מטריצות מרובות מימד משימה: מניפולציה על תמונת RGB העלו את תמונת,patient.jpg ניתן לבצע זאת ע"י גרירת הקובץ ואישור. וודאו כי המטריצה patient מופיעה ב.workspace בחנו את מימדיה ומאפייניה בחנו את תמונת המטופל ע"י image(patient) באמצעות שימוש באינדקסים, הפכו את כיוון פני המטופל מצד שמאל לצד ימין וודאו את התוצאה בשימוש image באופן דומה, שנו את הכיוון האופקי של התמונה רק של תמונת הצבע הירוק (ה- page השני מתוך השלושה). בחנו את התוצאה 37

38 אינטגרציה נומרית אות דיסקרטי מיוצג ע"י סדרת מספרים במיקומים נתונים אשר מהווים את כל האינפורמציה. אינטגרציה נומרית מקרבת את הפתרון האנליטי ע"י חישוב סכומי שטחים מקורבים הכלואים בין הנקודות אינטגרל רימן שיטת הטרפז 38

39 אינטגרציה נומרית >> t=0:1:5; >> y=sin(2*pi/10*t); >> I = sum(y)/pi % dt = 1, const. N I f x x x i 1 i i 1 i שיטת רימן >>I_trapz = trapz(t,y)/pi trapz שיטת הטרפז ניתן לעשות שימוש בפונקצית הספריה ב- 2 המקרים מתקבל I= מדוע התוצאה זהה ב- 2 המקרים? 39

40 גזירה נומרית הנגזרת הדיפרנציאלית, אותה מקבלים בהשאפת מרווח הדגימה ל- 0 סדרות דיסקרטיות, במובן הפרמיטיבי שלה: נשארת, עבור f f x h f x f xi 1 f x x lim h 0 h x x i 1 i i הפרשים קדמיים מובן כי בחישוב הפרשים מקטינים את אורך הסדרה. ניתן להימנע מיצירת פאזה בין סדרת המקור לסדרת ההפרשים באמצעות הנגזרת המרכזית f f x h f x h f x f x x lim h 0 2h x x i 1 i 1 i 1 i 1 הפרשים מרכזיים מכיוון שלרוב עובדים עם מדידות מעשיות, נגזרת מבליטה רעש נומרי. בשל ייצוג מוגבל של תחום הערכים האפשריים, הדיוק הכי טוב שניתן לקבל הוא גודל מרווח הדגימה. הכרת פונקציות נומריות מובנות:.gradient,diff 40

41 גזירה נומרית משימה: עבור האות הבא הציגו את האות ע"י הפקודה חשבו את הנגזרת הראשונה באופן נומרי (כמשתנה (dydt והציגו אותה בעזרת >> dt=0.05; t=(0:dt:2)'; >> y=sin(2*pi*t); >>plot(t,y); % t,y- same length >>hold on; plot(t,dydt, r ) % in red. t,dydt same length מהאות dydt חשבו את האינטגרל המצטבר בעזרת cumtrapz או.cumsum הציגו את התוצאה. האם הגעתם בחזרה לפונקציה המקורית? 41

42 e גזירה ואינטגרציה נומרית אומדן שגיאה tot tot tot mean e e mean e e mean e ההפרש בין סדרת המקור לשחזורה: נחפש פרמטר בודד שיתאר את השגיאה מתקבלת שגיאה ממוצעת אפס בשל סימטריות אמדן שגיאה אבסולוטית, הביטוי אינו גזיר שגיאה ריבועית ממוצעת נרצה לנרמל את השגיאה (השגיאה תלויה באמפליטודה) (חלוקת (mse e 2 e f f app e f i f f i i, חלוקה איבר איבר תגרום לחלוקה באפס: app >> en = (y-y_int)./y חלוקה באנרגית אות המקור מונעת חלוקה באפס f 2 i fi, app 2 fi >> en = norm(y-y_int)/norm(y) 42

43 טרנספורמציות ליניאריות ב- 2D (s) scaling,, סיבוב ( ) הזזה (x0,y0) x2 cos sin x1 x0 s y sin cos y y נפשט את הביטוי x a b x v Au q y 2 b a y1 y0 a s cos b ssin q x ; y x

44 טרנספורמציות ליניאריות ב- 2D % define x,y: N = 200; t = linspace(0,2*pi,n); x = 3*cos(t)+1; y = sin(t)+2; plot(x,y); % plot x,y: grid on; hold on; axis equal; % transformation parameters: x0 = 2; y0 = 0; s = 2; alpha = pi/3; % 1. define A, q. % 2. calculate v with v = A*u+q; plot(v(1,:),v(2,:)) מימוש נומרי: השלימו את הפקודות בשורות הירוקות השתמשו ב repmat על מנת לשכפל את q לאורך המתאים

45 פונקציות נוספות פונקציות שימושיות (בדקו אופן שימוש ע"י (help min, max, sort, abs, sign, ceil, floor, fix מציאת שורשי פולינום roots Example: 13 x x x + 4 >> C = [ ]; >> r = roots(c) >>[R,P,K] = residue([5,3],[ ]) פירוק שברים חלקיים residue 5s s s s s s 45

46 תרגילים תרגיל 1 46 צרו באופן הקצר ביותר סדרה הנדסית על בסיס 2, כלומר: a(n+1) = 2*a(n), n=1,,10 a(0) = 1 תרגיל 2 צרו וקטור t באורך 250 מ- 0 עד 1, השתמשו ב.linspace בעזרת t צרו וקטור סינוס בשם sin6 שיכיל 6 מחזורים (אל תשכחן להכפיל ב- 2 ). הציגו את sin6 בעזרת plot(t,sin6) כאשר ציר ה- x נע בין 0 ל- 1. כעת צרו וקטור sin7 בעל 7 מחזורים. צרו מטריצה בגודל 250x2 ש- sin6 הינו וקטור עמודה אחד שלה ו- sin7 הינו וקטור עמודה שני. הציגו plot(t,sins) תרגיל 3 צרו מטריצה שהיא לוח הכפל אך שכל הערכים הקטנים מ- 20 והגדולים מ- 70 מתאפסים. מצאו את כל המיקומים במטריצה kefel בהם הערך גדול שווה ל- 81 (שימו לב שהתוצאה מתייחסת ל- kefelבתור וקטור ולא בתור מטריצה). להתמרת האינדקסים המתקבלים השתמשו ב- ind2sub או כתבו לבד את כלל ההתמרה

47 תרגילים תרגיל 4 47 צרו מטריצה נורמלית אקראית בגודל ]10x5x3[ בעזרת הפקודה.randn מצאו את המקסימום בערך המוחלט ואת מיקומו בעזרת הפקודות max,abs ו-.int2sub בצעו את אותה הפעולה תוך הפעלת הפונקציה max תרגיל 5 פעם אחת בלבד. צרו סדרת מספרים אקראית אחידה בתחום ]1 1-[ באורך 99 בעזרת.A=rand(99,1) חשבו ממוצע (mean) וסטיית תקן (std) של כל תת-סדרה המורכבת מכל איבר שלישי. נסו לבצע זאת בפעולה אחת כשהוקטורים מסודרים במטריצה אחת. השתמשו בפקודה sort כדי למיין את A מהמספר הקטן אל הגדול. הפכו את כיוון A כך שתהיה מהגדול אל הקטן וקחו את חמשת המספרים החיוביים הקטנים ביותר. ראינו קודם כיצד לבצע זאת בעזרת מערכי אינדקסים לוגיים. ניתן ומומלץ, לצורך התרגול, להשתמש בפונקצית find כדי למצוא את האיבר השלילי הראשון ולחתוך את הסדרה החל ממנו: first_neg_index = find(a<0,1)

48 תרגילים תרגיל 6 צרו מטריצת אחדות A בגודל ]10x10[ בעזרת.eye צרו וקטור עמודה 1:10=v. נסו להוסיף את הוקטור לכל עמודה של A. בעזרת הפקודה repmat(v,_,_) vmat = צרו מטריצת שכפולים (בשם (vmat של v במימדי מטריצת A. בדקו כי שתי המטריצות באותו הגודל וחברו ביניהן. תרגיל 7 הגדירו מטריצה A במימדים 2x4 שאיבריה נתונים ע"י A(i,j)=i+j חלצו 2 מטריצות A1,A2 בגודל 2x2 ממטריצה A. כאשר A1 מכילה את 2 העמודות הראשונות של A ו- A2 מכילה את 2 העמודות האחרונות של A חשבו את מטריצה B שהיא הסכום של A1 ו- A2 חשבו את הערכים העצמיים והוקטורים העצמיים של B פתרו את המערכת הלינארית,Bx=b כאשר b הינו וקטור שכל אבריו הם 1 חשבו את הדטרמיננט של B חשבו את ההופכי של B חשבו את ה- number condition של B 48

49 49

50 מחרוזות >>mystring = 'Hello World' >> as = double(mystring) char As = >> x=char(65) -> x='a' str2num('109') num2str(109) מחרוזת הינה מערך של תווים מסוג הגדרת פשוטה של מחרוזת: [1x11] הוא מערך בגודל mystring ייצוג ascii המרת קוד :ascii המרה של מספר למחרוזת שימושי בעיקר בהקשר של גרפים (title,xaxis ) היפוך ושרשור מחרוזות (בדיוק כמו מערכים): וחזרה >>yourstring = fliplr(mystring) 'dlrow olleh' >>matstring = [mystring ; yourstring] 50

51 מחרוזות אם נרצה להוסיף כעת שורה שלישית באורך שונה, נשתמש ב- :srtvcat >>matstring = strvcat(matstring,'hi World') הפונקציה מרפדת את המחרוזות ברווחים לאורך של המחרוזת הארוכה ביותר. ניתן להשתמש באופן דומה בפונקציה str2mat (איננה מתעלמת ממחרוזות ריקות): >> x=str2mat('first','','second','third') השוואת מחרוזות: hell C1 = Hello ; C2 = hello ; C3 = אופרטור שוויון לוגי משווה איבר איבר במערכים: איך ניתן לנצל תוצאה זו? 1 = ans >> C1 == C2 >> C1 == C3 error, Matrix dimensions must agree. >>strcmp(c1,c2) 0, strcmpi(c1,c2) 1 >>findstr(c3,c2) 1 פונקציות להשוואת מחרוזות: חיפוש תת-מחרוזת במחרוזת אחרת: פונצקיה מתקדמת להשוואה וחיפוש במחרוזות: regexp 51

52 מחרוזות עבור המשתנה temp=25 הציגו מחרוזת (באמצעות הפקודה (disp אשר תציג את ערך המשתנה temp בתוכה ותיראה כך: the room temperature is 25 degrees >>disp(['the room temperature is ',num2str(temp),' degrees']) >> strx = 'x = 2^3 + exp(0)' >> eval(strx) x = 9 הרצת מחרוזת כביטוי (eval) 52

53 מערכי Cell מערכים שכל תא בהן יכול להיות מסוג משתנה אחר מערך בגודל.2x3 כל איבר במערך נקרא תא 53

54 מערכי Cell מטריצות שכל תא בהן יכול להיות מסוג משתנה אחר >> A = {'a',1;[20 21; 22 23],true} A = 'a' [1] [2x2 double] [1] בגודל 1x1 cell תחזיר A(1,1) string תחזיר את הערך של התא (1,1) - במקרה זה {1,1}A פנייה אל תא במערך ואל איבר בתוך התא עצמו ע"י אינדקסים שונים: איזו מהפקודות הבאות חוקית? ניתן לאחסן מחרוזות באורך שונה: >>A{2,1}(2,:) >> A{2,1} = 2 or A(2,1) = 2 >> A={'first','second','third'} 54

55 מערכי Cell ניתן להפעיל פונקציות מסוימות על התאים עצמם במקום על מערך התאים: על מערך התאים >> length(a) 3 על כל תא בנפרד >> cellfun('length',a) >>C = {[1] [2 3 4]; [5; 9] [6 7 8; ]} 1 פונקציות להמרת תאים מה הגודל של C? נסו את הפונקציות הבאות: cell2mat(c) celldisp(c) cellplot(c) 55

56 מערכי Cell דוגמא ל- cell בו כל תא הוא ריבוע קסם במימד אחר M = cell(1,8); for n=1:8 M{n}=magic(n); end; cellplot(m) 56

57 Structures מבנים - מבנה הוא מערך המכיל טיפוסי משתנים שונים בשדות נפרדים, בעלי שמות מאפיינים. שם השדה מופרד בנקודה משם המבנה:» patient.name='john Doe';» patient.billing = ;» patient.test= [ ; ]; יתרונות שימוש: טיפול מסודר בנתונים בעלי היררכיה. ביצוע חיתוכים בין תכונות (שדות) של אלמנטים שונים במערך. השמת כמות אינפורמציה רבה בתוך משתנה ראשי אחד. המבנה הוא מערך ומכיל יותר מאלמנט אחד בכל שדה (אם רוצים...) 57

58 Structures מבנים - הרחבת מבנה למערך מבנים: באופן כללי ניתן ליצור מערך מבנים באמצעות: >>StrArray = struct('field1',{values1},'field2',{values2}, ) ערכי השדות ניתנים כתאים ולא מוגבלים לאותו הטיפוס. מימד התאים קובע את מימד המערך. 58

59 Structures מבנים - שם שדה יכול להיות דינמי, עבור קלט משתמש או תוצאת תוכנית: הזינו שם שדה (מחרוזת) ל- userfield וערך כלשהו ל- userval נסו את הביטוי (שימו לב לסוגריים): קבלת פירוט השדות של המבנה מחיקת שדה ממבנה: גישה לאיבר במערך: >>s.(userfield) = userval >>fieldnames(structname) patient = rmfield(patient,'billing') >> patient(3) ans = name: Elvis billing: 135 test: [2x3] double >> patient(3).test(1,2) ans = 43 59

60 מבנים - תרגיל path=fullfile(matlabroot,'toolbox\matlab\matfun') 1..1 הספריה הנבחנת dir(path).2 list = dir מחזירה תשובה לתוך מבנה. בחנו את השדות ותחולתם 2. פעולת 3. list.isdir באילו שדות נמצאת האינפורמציה הנחוצה? 4. IsDir = cell2mat({list.isdir})' 3. חלק מהאלמנטים הם תיקיות וחלק קבצים 5. flist = 6. bytes = cell2mat({flist.bytes})' הפקודה מחזירה אוסף של מספרים 7. [mval,mind] = min(bytes) 8. minfile = flist( ) 4. נהפוך את אוסף המספרים לוקטור 5. אנחנו מעוניינים רק בקבצים. 9. open(minfile) צרו מערך מבנים חדש שלא מכיל תיקיות 10.fnames = ({flist.name}') 6. הגדרת וקטור המכיל את גדלי הקבצים 11.minFile_mat = fnames( ) 7. חיפוש הקובץ בעל הגודל הקטן ביותר השתמשו בתוצאת 7 והשלימו את הפקודה כדי לקבל את שם הקובץ המבוקש 9. פתחו את הקובץ בעל הגודל המינימלי.10 בתרגיל זה נסרוק ונערוך רשימת פונקציות יעודיות למטריצות בספריית.Matlab המטרה: לאתר את קובץ הפונקציה הקטן ביותר בנפחו. עקבו אחר הפעולות הבאות. ממשו ובחנו כל שורה: צרו מטריצת מחרוזות המכילה את שמות הקבצים (שלב זה לא הכרחי, אך טוב לאימון) 11. השתמשו בתוצאת 10 והשלימו את הפקודה כדי לקבל את שם הקובץ המבוקש

61 מבנים - פתרון path=fullfile(matlabroot,'toolbox\matlab\matfun') list = dir(path) list.isdir IsDir = cell2mat({list.isdir})' flist = list(~isdir) bytes = cell2mat({flist.bytes})' [mval,mind] = min(bytes) minfile = flist(mind).name % lets see why it is so small: open(minfile) fnames = strvcat({flist.name}') minfile_mat = fnames(mind,:) 61

62 גרפיקה בסיסית אלמנטים גרפים מאורגנים בהיררכיה כאשר היחידה המשורטטת, בעלת האינפורמציה, היא לרוב האובייקט הנמוך ביותר בשרשרת 62

63 עריכת אובייקטים get properties list Root get(0) 0 object s handle Figure get(hf) hf = gcf, hf = figure(1) Axes get(ha) ha = gca ha = axes('parent',hf) ha = subplot(m,n,k) Object (line,patch,surface) get(ho) ho = gco (if selected) ho = plot(, 'Parent',ha) get: get(handle,'propertyname') returns property value set: set(handle,'propertyname',propertyval) set(handle,'propertyname') returns property options inspect: inspect(handle) opens graphic interface 63

64 דו-מימד פונקציית plot השימושית והאוטומטית ביותר עבור שרטוט גרפים קוויים דו-מימדיים מייצרת את כל האובייקטים הדרושים לשרטוט הגרף פועלת במספר וריאציות ועל תבניות קלט שונות. הצורה הכללית ביותר: plot(xdata,ydata,,'properties',values, ) דוגמא >>x = 0:0.1:1; y = x.^.5; >>plot(x,y) הסדרות x,y מאותו האורך. נוצר figure ובתוכו,axes אשר תחתיו מצויר אובייקט מסוג line מכיוון שלא היה figure קיים, החדש קיבל את המספור 1 ברירת המחדל היא שרטוט הנקודות בקו רציף (לינארי בין הנקודות) ובצבע כחול הצירים הותאמו אוטומטית לתחום ערכי הסדרות המספריות 64

65 דו-מימד plot(y) - כאשר הקלט לפונקציה כולל סדרה אחת בלבד, plot מציירת את הסדרה אל מול האינדקסים התואמים. הזנת מאפייני אובייקט אופציה 1, בצורה מקוצרת: plot(x,y,'symbols') Symbol Color Symbol Line style Symbol Marker y yellow Solid. m magenta : Dotted o c cyan. Dash-dot x x r red Dashed + + g b w green blue white דוגמא plot(x,y,'m:d') * * s d k black 65

66 דו-מימד >>h = plot(x,y); >>get(h) הזנת מאפייני אובייקט אופציה 2, קביעת תכונות מפורטות: >>plot(x,y,'property1',val1, ) כדי לקבל את רשימת התכונות האפשריות: דוגמא: >>plot(x,y,'color','m','linestyle',':','linewidth',6,'mark er','d','markeredgecolor','k','markersize',16) >>t=0:.01:1; z = exp(j*2*pi*t) >>plot(z) % equals: plot(real(z),imag(z)) >>plot(x1,y1,x2,y2) שרטוט מספר מרוכב שרטוט מספר אובייקטים יחדיו 66

67 דו-מימד שרטוט מספר אובייקטים יחדיו אופציה 1 (באותה הפקודה) >>x = 0:pi/100:2*pi; >>y = sin(x); >>y2 = sin(x-.25); >>y3 = sin(x-.5); >>plot(x,y,x,y2,x,y3) >>legend('sin(x)',... 'sin(x-.25)','sin(x-.5)') sin(x) sin(x-.25) sin(x-.5) legend מייצרת מקרא לגרפים לפי סדר הגרפים משימה: שרטטו את 0:0.5:8=y ו- x=1:10 על גבי גרף אחד 67

68 דו-מימד שרטוט מספר אובייקטים יחדיו אופציה 2 (שימוש בhold ) 1 >>x = 0: pi/100: 2*pi; >>plot(x, sin(x),'b') >>hold on >>plot(x,sin(x-0.25),'r') >>plot(x,sin(x-0.5),'g') >>axis tight >>hold off hold מאפשרת להוסיף אובייקט גרפי נוסף במקום החלפת הישן בחדש axis tight מצמצם את הצירים למינימום המכיל את הגרפים משימה: שרטטו את 0:0.5:8=y ו- x=1:10 על גבי גרף אחד תוך שימוש בhold

69 דו-מימד שרטוט מספר אובייקטים יחדיו אופציה 3 (שרטוט עמודות מטריצה) >>x = 0: pi/100: 2*pi; >>Mat=[sin(x)' sin(x-0.25)' sin(x-0.5)']; >>plot(x,mat,'linewidth',3) 69 הצבעים מחולקים באופן אוטומטי LineWidth שולט על עובי הקו השוואה בין 3 השיטות סוגי גרפים שונים אורכים שונים אורכים זהים שיטה לא אפשרי רישום קומפקטי שליטה בצבעי וסוגי הקווים בלבד צמדי וקטורים אפשרי אפשרי, אך רישום מסורבל שליטה מלאה בכל אובייקט hold לא אפשרי לא אפשרי רישום קומפקטי, אך לא ניתן לשלוט בכל מאפייני אובייקט נפרד בגרף וקטור ומטריצה

70 >>[Ax,h1,h2] = plotyy(x1,y1,x2,y2) Ax handle (pointer) to axes hi handle to Xi,Yi plot ylabel לאובייקט handle דו-מימד שרטוט שתי סדרות בעלות יחידות שונות: get(ax(2),'ylabel') מתן כותרות לציר y >>set(get(ax(1),'ylabel'),'string','left Y-axis') >>set(get(ax(2),'ylabel'),'string','right Y-axis') 70

71 דו-מימד x = 0:10:100; y = 2*x.^2 + 7*x + 9; שרטוט בסקאלות לוגריתמיות plot (x,y) semilogx (x,y) semilogy (x,y) loglog(x,y) 71

72 פקודות עזר axis שליטה בתחום התצוגה - command axis ([xmin xmax ymin ymax]) axis square axis equal axis tight axis normal axis (auto) description Define minimum and maximum values of the axes Produce a square plot equal scaling factors for both axes Scale axis to fit plot tightly turn off axis square, equal return the axis to defaults בחנו את הפקודה הבאה: >>plot(2,2,'c*',1,2.4,'ks',0.2,0.5,'r^','markersize',10) >>axis([ ]) נסו לשנות את תחום הצגת הצירים: האם התמונה ברורה יותר? 72

73 פקודות עזר תרגיל: ציירו מעגל שמרכזו בנקודה ) 2,3 ( ורדיוסו שווה 3 תזכורת: R*sin(theta) x = x0 + R*cos(theta); y = y0 + axis equal ו- 6 הצורה המתקבלת אינה מזכירה עיגול במבט ראשון. נסו את הפקודות 6 axis square לשיפור התצוגה >>t=0:2*pi/10:1500; >>plot(t,sin(t)) >>xlim([0 6*pi]) xlim,ylim שולטים בגבולות הצירים בנפרד. שימו לב הפעולה אינה חותכת את האות

74 פקודות עזר תוספות ל axes axis labels = xlabel, ylabel title grid on, off, minor מקרא legend - יוצר אובייקט חדש מסוג axes ניתן להציב בטקסטים סימנים מיוחדים המפוענחים לפי קוד לדוגמא 10^5, \alpha \rightarrow, \leftarrow, כל הטקסטים הם אובייקטים מסוג text והינם "ילדים" של ה- axes. 74

75 >>x=[0:0.1:2*pi]; >>y=sin(x); z=cos(x); >>plot(x,y,x,z,'linewidth',2) >>title('sample Plot','fontsize',14) >>xlabel('x values','fontsize',14) >>ylabel('y values','fontsize',14) >>legend('y data','z data','fontsize',3) >>grid on title פקודות עזר y label grid legend x label 75

76 volt, volt/s משימה שרטטו על אותו הגרף את הפונקציה הבאה ושתי נגזרותיה הנומריות (ראשונה ושניה) t 0 : 0.01:1 sec 10t 2 y t t e volt y(t) and its derivatives Time [sec] y dy/dt volt/s 2 אין דרישה לנגזרות מרכזיות הקפידו על צבעים שונים תנו כותרות מתאימות הוסיפו מקרא (legend) החזרת מצביע לאובייקט הציור : h = plot( ) [hx,h1,h2] = plotyy( ) קבלת כל התכונות של אובייקט: get(h) הפיכת ציר hx(1) לפעיל: axes(hx(1)) hx(2) לפעיל: axes(hx(2)) הפיכת ציר שינוי תכונה של אובייקט set(h,'property',propval) 76

77 פתרון dt = 0.01; t = 0:dt:1; y = 2*t.*exp(-10*t); dydt = diff(y)/dt; dydt(end+1)=dydt(end); %add last value d2ydt2 = diff(y,2)/dt^2; d2ydt2(end+(1:2))=d2ydt2(end); %add last value [hx,h1,h2]=plotyy(t,[y;dydt],t,d2ydt2); xlabel('time [sec]') axes(hx(1)); ylabel('volt, volt/s') title('y(t) and its derivatives') legend('y','dy/dt') axes(hx(2)); ylabel('volt/s^2') 77

78 x [ k ] x [ k ] פונקציות נוספות 1 שרטוט אות בדיד :(stem,stairs) >> k=[0:30]; >> x=sin(k/5); >> stem(k,x) or stairs(k,x) >> xlabel('0 \leq k \leq 5'); >> ylabel('x [ k ]'); >> title('x[ k ] = sin(k/5) for 0 \leq k \leq 5'); Stem x[ k ] = sin(k/5) for 0 k 5 1 Stairs: x[ k ] = sin(k/5) for 0 k k k 5 78

79 ארגון גרפים subplot ניתן לצייר מספר axes ב- figure אחד באמצעות הפקודה subplot(rows,cols,index) Subplot(2,2,1) Subplot(2,2,2) Subplot(2,2,3) Subplot(2,2,4) 79

80 ארגון גרפים דוגמא נוספת Subplot(2,2,1) Subplot(2,2,2) Subplot(2,2,3:4) 80

81 עריכה ידנית מתוך החוברת של דורי פלג 81

82 עריכה ידנית Tools Data Statistics: מתוך החוברת של דורי פלג 82

83 x t = linspace(0,1); a = [ ]; ch = 'brkgmcy'; for k=1:length(a) end; % calculate and plot x with color ch(k) leg_str{k} = ['a=',num2str(a(k))]; legend(leg_str) grid on; xlabel('t') ylabel('x') x exp at text(0.41,0.46,'\leftarrow slowest') תרגיל יש לצייר על אותו הגרף אכספוננטים דועכים כאשר t=[0,1] a=2,3,5,6,7, יש להשלים את השורה הירוקה: נסו להוסיף את הפקודה : a=2 a=3 a=5 a=6 a= t 83

84 z תלת מימד יוצרת את כל הצירופים האפשריים בין ערכי x וערכי y: >> x = [1 2 3]; y = [4 5]; >> [x,y] = meshgrid(x,y) x = x = 0:0.1:2; y = 0:0.1:2; [xx, yy] = meshgrid(x,y); zz=sin(xx.^2+yy.^2); surf(xx,yy,zz) xlabel('x') ylabel('y') zlabel('z') y = y פקודת meshgrid x

85 תלת מימד פונקציות נוספות: surfc contour, plot3, waterfall, contour3, mesh, 85

86 גרפים נוספים פונקציות נוספות: bar, bar3, hist, area, pie3, rose 86

87 בקרת זרימה if statements switch statements for loops while loops break statements 87

88 תנאים (If) צורה כללית >> if expression >> >> elseif expression >> >> else >> >> end >> if i == j >> a(i,j) = 2; >> elseif i >= j >> a(i,j) = 1; >> else >> a(i,j) = 0; >> end דוגמא 1 דוגמא 2 >> if (attn>0.9)&(grade>60) >> pass = 1; >> end 88

89 Switch צורה כללית >> switch switch_expr >> case case_expr1 >> >> case case_expr2 >> >> otherwise >> >> end דוגמא >> x = 2, y = 3; >> switch x >> case x==y >> disp('x and y are equal'); >> case x>y >> disp('x is greater than y'); >> otherwise >> disp('x is less than y'); >> end x is less than y בשונה משפת לא נדרש שימוש ב- break C, 89

90 לולאות (for) צורה כללית >> for variable=expression >> >> >> end >> for x = 0:0.05:1 >> printf('%d\n',x); >> end >> a = zeros(n,m); >> for i = 1:n >> for j = 1:m >> a(i,j) = 1/(i+j); >> end >> end דוגמא 1 דוגמא 2 90

91 ל' לולאות (while) >> while expression >> >> >> end צורה כללית >> n = 1; >> y = zeros(1,10); >> while n <= 10 >> y(n) = 2*n/(n+1); דוגמא 1 >> n = n+1; >> end דוגמא 2 >> x = 1; >> while x >> %execute statements >> end '1' שווה ערך ל-` true ` `false`- ו-' 0 91

92 שימוש ב- break >> y = 3; >> for x = 1:10 >> printf('%5d',x); >> if (x>y) >> break; >> end >> end פקודת break עוצרת את הלולאה (for\while) 92

93 syms x; f = cos(x) משתנים סימבוליים מאפשרים לקבל תוצאות סימבוליות, בדומה לתוכנת מתמטיקה: diff(f taylor(f) int(f) ezplot(x,f) laplace(f) fourier(f) פונקציות עזר simple(f) simplify(f) factor(f) expand(f) collect(f) pretty(f) subs(f,x,1) solve(f) פנק' solve מחזירה תוצאה סימבולית, על מנת לקבל תוצאה מספרית צריך להשתמש בפנק'.eval למשל: g=solve(x^2+2) eval(g) 93

94 פונקציות מוגדרות אישית function [mean,stdev] = stat(x) %STAT Interesting statistics. n = length(x); mean = sum(x) / n; stdev = sqrt(sum((x - mean).^2)/n); שם הפונקציה צריך להיות תואם לשם הקובץ דוגמא, :stat.m 94

95 פונקציות inline לפעמים נח להגדיר פונקציה באופן סיבולי ללא קובץ sin(x)+cos(x) הביטוי יעבוד בדיוק כאילו היינו מגדירים את הפונקציה בקובץ: ניתן לעבוד עם מספר כניסות/יציאות, דוגמא: function out=myfunc(x) out= sin(x)+cos(x) [x+y; x*z;z-y]; f(1,1,1)=[2;1;0] [x(1)*t; x(2)*t^2; sin(x(3))]; f(1,[1;1;pi])=[1;1;0] 95

96 סימולציה של מערכת דינמית (ode23,ode45 ) הסימולציה נעשית ע"י פונקציות מובנות ב- matlab x f t, x השלב הראשון הוא הבאת המערכת למערכת מסדר ראשון לאחר מכן יש לממש את אגף ימין כפונקצית inline (ניתן גם כפונקציה נפרדת) x1 sin t x1x 2 x x t x x(1)*t+x(2)]; לדוגמא עבור : נגדיר: ברוב המקרים נשתמש ב Runge-Kutta) ode45 מסדר 4 עם שגיאה מסדר 5): [tout,xout] = ode45(odefun, [t0 tf],y0) - הוא וקטור הזמנים ו- x0 מכיל את תנאי ההתחלה עבור משתני המצב פלט הסימולציה, לא בהכרח במרווחי זמן קבועים [t0 tf] [tout,xout] 96

97 סימולציה של מערכת דינמית מטרת התרגיל היא לבצע סימולציה של תגובת המערכת הלא לינארית הבאה, עם תנאי 0.5 ההתחלה הבאים: x 1 x x x 0 x 0 0, x 0 1, ע) "י הגדרת x f t, x תחילה נכתוב את המערכת כמערכת מסדר ראשון ) d x1 x2 dt x2 1 x1 x2 x1 כפונקציית inlineהמקבלת כקלט זמן ) t) ו-וקטור בעל 2 איברים ) x). ממשו את x הנחיה: יש להשלים את סימני השאלה = x x x x 1 2 בהגדרת [1;0]=x0 מה מתקבל ע"י הרצת?xdot(0,x0) בצעו סימולציה של המערכת בשימוש ode45 ע"י tf],x0); [t,x]=ode45(xdot,[0 הקלט הינו: - xdot ייצוג המערכת, - x0 תנאי ההתחלה, - tf זמן הסיום (הגדירו אותו כ- 20 ). הפלט הינו: - t וקטור זמנים (לאו דווקא צעד זמן קבוע), - x וקטור בעל 2 עמודות 97

98 x;xdot סימולציה של מערכת דינמית הערות: ניתן לאלץ את השיטה לעבור עם צעד זמן קבוע. שיטה זו תעבוד לכל מערכת לא לינארית. אם המערכת היא מסדר N משתני מצב ו- xdot יכיל N איברים. נדרש להגדיר N x v t 98

99 בקרה ניתוח תגובת תדר 3 2 G s s 1 2s 3 ניקח מערכת המתוארת ע"י פונקצית התמסורת הבאה: נגדיר אותה ב- matlab ע"י הפקודה G = tf([1],[ ]) :tf ניתן לנתח את המערכת במישור התדר ע"י הפונקציות.bode, nyquist, nichols מומלץ להשתמש ב- Data Cursur על מנת לדגום נקודות ספציפיות בגרפים. על מנת לנתח את מיקום הקטבים בחוג סגור עבור משוב עם הגבר פרופורציוני נשתמש ב.rlocus גם כאן מומלץ להיעזר ב- cursor.data הדרך הנוחה ביותר לתכנן חוג בקרה למערכת הזו היא ע"י.sisotool הכלי מאפשר להוסיף קטבים ואפסים על פני ה- locus root ולבחון את תגובת המערכת. ל- sisotool ישנו help המכיל הסברים על אופן השימוש. H s s s 8 נייצב את מערכת הדוגמא ע"י :washout ב- matlab : H = tf([1 0],[1 8]) 99

100 Imaginary Axis תכנון מערכת בקרה (ב- matlab : :(rlocus(g*h) נבחר בהגבר 33=K עבורו הקטבים בחוג סגור יציבים Root Locus 4 2 System: untitled1 Gain: 32.5 Pole: i Damping: Overshoot (%): 60.3 Frequency (rad/sec): Real Axis 100

101 סימולציה ב simulink תחילה נבצע סימולציה של מערכת הדוגמא בחוג פתוח נפתח את simulink ונגרור את הרכיבים הבאים: יסומן בקיצור כ- TF ) (בהמשך continuous מתוך Transfer Fcn sources מתוך constant sinks מתוך Scope נחבר ביניהם ע"י בחירה ב- constant, החזקת ctrl והקלקה על,TF החזקת ctrl והקלקה על scope נגדיר את פנק התמסורת ע"י לחיצה כפולה על TF והכנסת מקדמי הפולינומים במונה ובמכנה נזין זמן סיום בחלונית המתאימה בצד ימין למעלה ונלחץ על play 101

102 סימולציה ב simulink נמשיך לסימולציה של המערכת בחוג סגור תחילה נשכפל את המערכת בחוג פתוח ע"י סימון כלל הבלוקים וגרירה שלהם עם לחיצה ימנית על העכבר. נוסיף את הבלוקים הבאים: ה- washout ) (בשביל continuous מתוך Transfer Fcn math operations מתוך ו- sum Gain Signal Routing מתוך Mux נגדיר את ה- washout (בדומה למתואר עבור TF בשקף הקודם) נשנה את הסימנים ב- sum ע"י לחיצה כפולה ושינוי של '++ '-+' ל' נשנה את ההגבר ע"י לחיצה כפולה על Gain והזנת 33 (ניתן להזין G בתנאי שהוגדר משתנה 33=G) נחבר ה- mux ל- scope ונחבר בין הבלוקים כמתואר בשקף הבא ליצירת חוג סגור 102

103 סימולציה ב simulink בעת סימולציה של המערכת נקבל שבחוג פתוח המערכת לא יציבה ואילו בחוג סגור המערכת מתייצבת. ניתן להריץ את המודל גם ע"י קוד matlab וניתן להגדיר את ההגבר G מחוץ למודל. דוגמא לכך ניתן למצוא בקובץ model_sim.m 103

104 שונות בהקשר של בקרה לפעמים נדרשים לבצע אכספוננט של מטריצה לצורך כך קיימת הפונקציה.expm expm(a) שימו לב שיש הבדל בין exp(a) שפועל איבר-איבר לבין >> A=[1 2; -1 1]; >> exp(a) >> expm(a) >> A = [1 0;0 2]; >> exp(a) >> expm(a)

105 סיכום טעימה קטנה מהיכולות של תוכנת Matlab הפונקציה השימושית ביותר: help לרוב, החלק הקשה ביותר הוא למצוא את השם של הפונקציה שאנחנו רוצים (סיכוי גבוה שהיא קיימת) בהצלחה! 105

106 106

Microsoft PowerPoint - T-10.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - T-10.ppt [Compatibility Mode] מבוא למחשב בשפת Matlab לולאות בלוקי try-catch :10 תרגול מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור, סאהר אסמיר וטל כהן עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב על-ידי רמי כהן,אולג רוכלנקו,

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 5 מה בתרגול מחרוזות מערכים דו ממדיים מחרוזות (Strings) מחרוזת היא רצף של תווים. immutable על מנת ליצור ולטפל במחרוזות נשתמש במחלקה String למחלקה String מתודות שונות שמאפשרות פעולות

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 6: כתובות ומצביעים 1 תוכנייה מצביעים מצביעים ומערכים, אריתמטיקה של מצביעים 2 3 מצביעים תזכורת- כתובות זיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 #1004 #1008 ערך השמור בתא תא 10-4 לא מאותחל

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

שאלה 2. תכנות ב - CShell

שאלה 2. תכנות ב - CShell ביה"ס למדעי המחשב 4.2.2018 האקדמית נתניה מבחן מועד א' יסודות מערכות פתוחות סמסטר חורף, תשע"ח משך המבחן: שלוש וחצי שעות. יש לענות על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר כלשהו, פרט למחשבים, (מחשבונים מותר).

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 4: משתנים בוליאניים ופונקציות מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 1 משתנים בוליאניים מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 2 ערכי אמת מבחינים בין שני ערכי אמת: true ו- false לכל מספר שלם ניתן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 ת"ז: תשע"א מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 תז: תשעא מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה עמוד 1 מתוך 11 תשע"א מועד ב סמסטר א' 14.2.2011 תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי המחשב יש לענות על כל 5 השאלות. בכל השאלות במבחן יש לכתוב פונקציות יעילות

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד

אנליזה נומרית תרגול :1 MATLAB סימולציה, MATLAB היא סביבה אינטראקטיבית לחישוב מדעי והנדסי, ויזואליזציה ותכנון אלגוריתמים.

אנליזה נומרית תרגול :1 MATLAB סימולציה, MATLAB היא סביבה אינטראקטיבית לחישוב מדעי והנדסי, ויזואליזציה ותכנון אלגוריתמים. אנליזה נומרית 1 701132 תרגול :1 MATLAB סימולציה, MATLAB היא סביבה אינטראקטיבית לחישוב מדעי והנדסי, ויזואליזציה ותכנון אלגוריתמים. החלונות העיקריים בתוכנה: פקודה כל interpreter :Command window (console)

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', 31.1.2017 מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבוני, דולב שרון הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למחשב בשפת C : מערכים חד ודו-ממדיים מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב". עודכן ע"י דן רביב נכתב על-ידי טל כהן, נערך ע"י איתן אביאור.

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME נכתב ע"י כרמי גרושקו. כל הזכויות שמורות 2010 הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל הקצאה דינמית )malloc( מערכים דו-מימדיים סיבוכיות: ניתוח כזכור, כדי לאחסן מידע עלינו לבקש זכרון ממערכת ההפעלה. 2 עד עכשיו: הגדרנו

קרא עוד

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m

1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_match הפונקציה preg_m 1 תבניות טקסט מהי תבנית טקסט? שימוש ב- Characters Meta שימוש ב- Expression Grouping שימוש ב- Quantifiers תת תבניות הפונקציה preg_ הפונקציה preg all הפונקציה str_replace הפונקציה preg_replace 2 מהי תבנית

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לשפת C תירגול 10: מצביעים, מערכים ומחרוזות שבוע שעבר... מצביעים Call by reference 2 תוכנייה קשר מצביע-מערך )אריתמטיקה של מצביעים( העברת מערכים לפונקציה מחרוזות דוגמה 3 קשר מצביע-מערך 4 תזכורת: תמונת

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Microsoft Word B

Microsoft Word B מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: 1. ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ח תשרי תשע"ז 30.10.16 שמות המורים: ציון סיקסיק א' תכנות ב- C מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' קיץ שנה תשע"ו 3 שעות משך

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ו,..006 מרצה: מתרגלת: גב' יעל כהן-סיגל. גב' ליאת לוונטל. משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. יש לענות על כל השאלות.. קראו

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב שימוש במחסנית - מחשבון תוכן עניינים prefix כתיבת ביטויים ב-,infix ו- postfix postfix prefix,infix ביטויים ב- כתיבת ו- infix נוסח כתיבה ב- (operator אנו רגילים לכתוב ביטויים חשבוניים כדוגמת

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ה, 6..5 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 11

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 11 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 11 רשימה מקושרת אוסף סדור של איברים מאותו טיפוס. קודקוד ברשימה )Node( מכיל את המידע + הצבעה לקודקוד הבא ברשימה data next first רשימה :)List( מיוצגת ע"י מצביע לאיבר הראשון ברשימה

קרא עוד

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב

אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן דר יפית מעין, מרכז אקדמי לב אלגברה ליניארית תאוריה ותרגילים פרופ' שלמה הבלין, אוניברסיטת בר אילן ד"ר יפית מעין, מרכז אקדמי לב 1 א. תכונות וקטורים תוכן עניינים 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 וקטור שוויון וקטורים

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

תרגיל בית מספר 1#

תרגיל בית מספר 1# ב 4 תרגיל בית מספר - 1 להגשה עד 72 באוקטובר בשעה ::725 קיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס, תחת התיקייה.assignments חריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון / פסילת התרגיל. הנחיות והערות ספציפיות

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

Microsoft Word - 11_9006.doc

Microsoft Word - 11_9006.doc בס"ד משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ומגמת מערכות בקרה ואנרגיה מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים תכנית לימודים במקצוע מעבדת תיב"ם ורכיבים מתכנתים סמל מקצוע 11.9006

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בעיית התוכנית הגדולה C תוכנית גדולה המבצעת פעולות רבות, יכולה להפוך לקשה מאוד לניהול אם נשתמש רק בכלים שלמדנו עד כה: 1. קשה לכתוב ולנפות את התוכנית,. קשה להבין אותה, 3. קשה לתחזק ולתקן אותה, 4. קשה להוסיף

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב תכנות מונחה אובייקטים תוכן עניינים טיפוסי נתונים מורכבים המחלקה String תזכורת לשימוש שעשינו במחלקה String str = new String( Hello ); s.o.p(str.tostring()); s.o.p(str.charat(4)); s.o.p(str.equals(

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד ב', סמסטר א' תשס"ה,.2.2005 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. ודאו כי בטופס שבידיכם עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1>

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1> 66-89 ד"ר דרורה קרוטקין אקונומטריקה למתקדמים א' תרגיל מס' 2 תרגיל חזרה על הפלטים.SPSS ו- GRETL, EVIEWS, STATA ) פלט (STATA שאלה נסמן: - q תפוקה k הון - l עבודה generate float lq= log(q) generate float

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים החוג למדעי המחשב אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ג בחינת סיום, מועד ב', 20.02.2013 מרצה: ריטה אוסדצ'י מתרגלת: נעמה טוויטו מדריך מעבדה: מחמוד שריף משך המבחן: שעתיים חומר עזר: ספר של Kernighan

קרא עוד