Bitlocker_TC

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Bitlocker_TC"

תמליל

1 1. מבוא טכנולוגיית הצפנת הדיסקים Bitlocker של Microsoft היא תכונת אבטחת מידע הזמינה במערכת ההפעלה Windows החל מגרסאות Windows Vista ו Windows Server מטרתה העיקרית היא להתמודד עם סכנת חשיפת מידע רגיש בעקבות אובדן או גניבה של מחשבים אישיים ומחשבים ניידים (הן פרטיים והן ארגוניים), על ידי הצפנת תוכן הדיסק ופענוחו בעת הצורך בלבד. את הצפנת הנתונים ניתן לשלב עם שימוש ברכיב חומרה בשם,TPM המספק יתרון נוסף של הבטחת אמינות תהליך האתחול, כפי שיוסבר בהמשך. כערך מוסף, הצפנת הדיסקים הופכת את תהליך מחזור החומרה לקל יותר, כיון שלא נדרש להשמיד את המידע בדיסקים שנשלחים למחזור, אלא רק את מפתחות ההצפנה. טכנולוגיות מקבילות קיימות במערכות ההפעלה Linux ו- MacOS הצפנת נתונים ברמת מערכת הקבצים ראשית נדון בקצרה בטכנולוגיה שונה מטכנולוגית Bitlocker ודומותיה הצפנת נתונים ברמת מערכת הקבצים. במערכת קבצים מוצפנת, תוכן הקבצים במערכת מוצפן טרם כתיבתו לדיסק ומפוענח בשעת קריאתם. כיון שקבצים עשויים להיות גדולים, הצפנתם נעשית באמצעות צופן סימטרי. באופן כללי, ההצפנה נעשית על פי בחירה של המשתמש, שמסמן את הקבצים שבבעלותו שעליהם ברצונו להגן, ולא באופן גורף עבור כל הקבצים. שמות המדריכים ושמות הקבצים (תוכן המדריכים) וכן שאר תכונותיהם, כגון גודל, זמן יצירה וזמן גישה אחרון, נותרים גלויים. מצד אחד, המידע מוגן בנפרד עבור כל משתמש, באמצעות מפתחות הצפנה שונים עבור כל משתמש. על כן, גם אם למשתמש א' יש גישה ישירה אל הדיסק, הוא לא יוכל לקרוא מידע של משתמש ב' על אותו דיסק. לפיכך, ניתן לראות בשיטה זו מעין הרחבה של מנגנון בקרת הגישה שמספקת מערכת ההפעלה בזמן ריצה, הרלוונטית למידע של משתמשים ואפליקציות. מצד שני, כיון שמערכת הקבצים ממומשת על ידי מערכת ההפעלה, השיטה אינה יכולה לשמש להצפנת קבצי מערכת ההפעלה עצמה וקבצי העזר שהיא מפעילה (למשל, קבצי swap המכילים דפי זיכרון וירטואלי שנכתבו לדיסק ושעשויים להכיל נתונים רגישים). בנוסף, החופש שניתן למשתמש עשוי להיות בעוכריו, במידה ואפליקציה מסוימת מגבה את הנתונים של המשתמש במקום אחר במערכת הקבצים, ללא שהמשתמש מודע לכך (למשל, תיקיית קבצים זמניים). דוגמאות למערכות קבצים מסוג זה: של מיקרוסופט, הזמינה החל מגרסת Windows 2000 (Encrypted File System) EFS CryptFS במערכות,Linux הניתנת להתקנה כמודול נטען לגרעין המערכת הצפנת נתונים ברמת הדיסק טכנולוגיית,Bitlocker לעומת זאת, מהווה דוגמא להצפנת נתונים ברמת הדיסק, לפיה כלל הדיסק מוצפן, כולל מערכת ההפעלה שבו, האפליקציות, קבצי מערכת, קבצים זמניים, קובץ hibernation וכן הלאה. כמו בהצפנת נתונים ברמת מערכת הקבצים, גם בהצפנת נתונים ברמת הדיסק, רק החלקים הנדרשים על ידי מערכת ההפעלה מפוענחים בשעת הצורך. כלומר, לעולם אין פענוח של כל הדיסק, שכן זוהי פעולה יקרה. אולם, להבדיל מהצפנת נתונים ברמת מערכת הקבצים, בהצפנת נתונים ברמת הדיסק, מושג המשתמש אינו רלוונטי, וכל הסקטורים בדיסק מוצפנים יחדיו תחת מפתח סימטרי יחיד. לכן, אם נעשה שימוש בהצפנת נתונים ברמת הדיסק בלבד, משתמש בעל גישה ישירה לדיסק מסוגל לפענח את המידע של יתר המשתמשים. 120

2 מבחינת אבטחה, שתי השיטות באות להתמודד עם מתקפות שונות ומשלימות אחת את השנייה. טכנולוגיית Bitlocker מגנה על כלל הדיסק, ובכלל זה על קבצי מערכת ההפעלה עצמה. בנוסף היא מאפשרת להתנות גישה לנתונים בתהליך boot תקין, כפי שנראה בהמשך. אבל, ברגע שעברנו את תהליך ה- boot בהצלחה ומערכת ההפעלה עלתה, כלל הדיסק מפוענח עבור כל המשתמשים. מבחינה זו, טכנולוגיית EFS משלימה את,Bitlocker בכך שהיא מאפשרת להצפין קבצים ומדריכים כך שיהיו נגישים אך ורק למשתמשים מורשים לאחר אימותם ע"י מערכת ההפעלה. נדגיש כי באף אחת משתי השיטות האבטחה איננה מושלמת. לדוגמא, גם אם לפני מחזור הדיסק הושמדו המפתחות, דבר לא מבטיח שהצופן יישאר בטוח בעתיד ייתכן ותימצא מתקפה שתאפשר לפענח את הנתונים. כדוגמא נוספת, בספטמבר 2006 נתגלתה מתקפה המאפשרת לשחזר את מפתחות ההצפנה שהיו בשימוש גם לאחר כיבוי המחשב, על ידי העלאתו ממערכת הפעלה של התוקף שבוחנת ומשחזרת את תוכן ה- RAM שטרם הספיק להתנדף. 1.3.ניהול מפתחות בשתי שיטות ההצפנה, נשאלת השאלה היכן יאוחסן מפתח ההצפנה הסימטרי שמשמש להצפנה ולפענוח של הנתונים. מחד, עליו להיטען לזיכרון כך שיהיה נגיש למעבד. מאידך, אם נאחסנו באופן גלוי על הדיסק, התוקף יידע מהו. פתרון מקובל הוא לאחסנו על הדיסק בצורה מוצפנת ולפענח אותו ולטעון אותו לזיכרון רק בשעת הצורך. בהמשך נראה שכך עובדת טכנולוגיית,Bitlocker המצפינה את המפתח הסימטרי על הדיסק תחת מפתח אחר. אולם, כעת שוב נשאלת אותה השאלה של היכן יאוחסן המפתח הדרוש לפענוח המפתח הסימטרי. פשרה נהוגה היא לאחסן את מפתח זה על התקן חיצוני, כגון Disk On Key או כרטיס חכם, שעל המשתמש לחבר למחשב טרם הפעלתו. זוהי אבטחה שמבוססת על have"."what you ההנחה היא שהתקן זה זמין אך ורק למשתמש החוקי ולא לתוקף (למשל, התוקף גונב את המחשב אבל ההתקן החיצוני נמצא אצל המשתמש). בנוסף, ניתן לדרוש גם הזנת,PIN שהוא מספר קצר שהמשתמש בוחר מראש, ועל ידי כך לקבל אבטחה שמבוססת גם על know"."what you נשים לב שאם ה- PIN נבדק על ידי מערכת ההפעלה, תוקף שהצליח לשים את ידו על הדיסק ועל ההתקן החיצוני שהוזכר לעיל בו-זמנית מסוגל להעביר את הדיסק למערכת הפעלה משלו, שלא בודקת,PIN ועל ידי כך להפוך את ה- PIN לחסר תועלת. על כן, נהוג שההתקן החיצוני שמחזיק את המפתח הוא זה שבודק את נכונות ה- PIN, טרם שהוא מסכים לשחרר את המפתח. בד בבד, חשוב שההתקן החיצוני יהיה עמיד בפני התנכלות, על מנת למנוע שליפה של המפתח (או ה- PIN ) ממנו ו/או שינוי של הלוגיקה בו. 1.4.חישוב אמין ורכיבי TPM בנוסף להצפנת הדיסק, טכנולוגיית Bitlocker נועדה לספק בדיקת שלמות והצפנה עוד לפני תהליך ה- boot. כדי לספק הגנה חזקה על הצפנת הדיסק, טכנולוגיית Bitlocker תוכננה לעבוד עם רכיב חומרה בשם,(Trusted Platform Module) TPM שהינו חיצוני למערכת ההפעלה ועמיד בפני התנכלות. עם זאת, היא מסוגלת לעבוד גם ללא,TPM ובמקרה זה היא מסתמכת על אתחול באמצעות רכיב USB המספק מפתח אתחול. חישוב אמין Computing) (Trusted מתייחס לטכנולוגיה שפותחה ע"י ה- TCG Trusted ).(Computing Group המטרה היא לספק תשתית, שתאפשר לוודא כי המחשב מבצע את התכנות הייעודי שלו, תוך הקטנת הסיכוי לפעולות שאינן תואמות את תכנות זה (כגון אלה המבוצעות ע"י וירוסים וחיות אחרות, או אלה המבוצעות ע"י משתמשים, שמנסים להשתמש בחומרה של הארגון בו הם עובדים, למטרות שלא יועדה אליהן). היחידה הבסיסית המספקת את היכולות 121

3 ה: הנדרשות להפעלת מנגנוני החישוב האמין היא רכיב ה- TPM, שיתואר בהמשך. בתרגול זה נסקור את תהליך האתחול הבטוח boot),(secure המתאפשר ע"י שימוש ב- TPM, ונראה כיצד Bitlocker משתמשת ביכולות הקריפטוגרפיות של ה- TPM כדי להגן על הדיסק המוצפן. TPM and Trusted/Secure Boot.2 ה- TPM הינו רכיב חומרה עמיד בפני התנכלות, פיסית או בתוכנה, המותקן כיום במחשבים רבים, ובעיקר מחשבים ארגוניים. הוא מספק מספר יכולות המאפשרות לשפר את בטיחות המערכת. בפרט, ה- TPM מכיל מרחב אחסון מוגן (אפילו מפני מערכת ההפעלה!) בו ניתן לאחסן מידע רגיש, כגון מפתחות קריפטוגרפיים ומדדים המשמשים לקביעת אמינות המערכת ומצב רכיביה. באפליקציה של הצפנת נתונים ברמת הדיסק, ה- TPM יכול לשמש בתור תחליף להתקן החיצוני שהוזכר בפרק המבוא, כמקום אחסון בטוח למפתח שמפענח את המפתח הסימטרי שתחתיו הוצפן תוכן הדיסק (או שלחליפין, ה- TPM מסוגל גם לתמוך בשימוש בהתקן חיצוני מסוג זה). היתרון הייחודי בשימוש ב- TPM הוא שניתן לנצל את שאר המידע שבו לצורך אכיפת מדיניות האבטחה שהוגדרה במערכת. לדוגמא, על סמך המידע שנצבר על אמינות המערכת, יכול ה- TPM להחליט האם וכיצד להשתמש במפתחות המאוחסנים בו על מנת לאפשר (או לא לאפשר) פענוח של הדיסק. בפרק זה, נשווה את תהליך אתחול המחשב הרגיל במחשבים אישיים לתהליך האתחול הבטוח, ונראה כיצד ה- TPM מאפשר לתעד את תהליך האתחול ולבחון אותו במטרה לספק אתחול בטוח תהליך העלאת מערכת במחשבים אישיים ללא TPM ניתן לחלק את תהליך האתחול,(boot) שמתבצע במחשב האישי מרגע הפעלתו ועד לעליית מערכת ההפעלה, לשלושה שלבים עיקריים. שלב א' BIOS- כאשר המחשב מופעל, רכיב חומרה מיוחד שנמצא בלוח האם נותן פקודת RESET למעבד. המעבד מאתחל חלק מהרגיסטרים שלו לערכים שנקבעו מראש, ומתחיל לבצע את קוד ה- שנמצא בכתובת פיסית שנקבעה מראש. ה- BIOS,(Basic Input/Output System) BIOS מותקן בד"כ בזיכרון flash (זיכרון הניתן לשכתוב, אך אינו נמחק עם כיבוי המחשב). מערכות הפעלה ישנות (כגון (DOS הסתמכו על ה- BIOS לביצוע רוב פעולות הקלט/פלט, אולם ברוב מערכות הפעלה מודרניות תפקידו של ה- BIOS הצטמצם לביצוע אתחול ראשוני עם הדלקת המחשב. עם זאת, ישנן מערכות הפעלה מודרניות שמסתמכות על ה- BIOS לפעולות מסוימות. ה- BIOS מבצע את הפעולות הבאות: בודק אילו רכיבי חומרה מותקנים כרגע במחשב ומריץ בדיקה עצמית, שנקראת POST Self-Test),(Power-On על מנת לוודא שרכיבי החומרה פועלים כשורה. מאתחל את רכיבי החומרה (מקצה כתובות קלט / פלט לכל רכיב, מאתחל את טבלת הטיפול בפסיקות Table),(IDT Interrupt Descriptor וכו'. ניגש להתקני האחסון, על פי סדר שנקבע מראש וניתן לשינוי ע"י המשתמש, על מנת להתחיל בטעינת מערכת ההפעלה. ה- BIOS מאתר את ה- Record (MBR) Master Boot של ההתקן ממנו מבוצעת הטעינה. ה- MBR מציין כיצד מחולק הדיסק למחיצות,(partitions) היכן נמצא ה- sector boot בכל מחיצה ומי המחיצה הראשית שממנה תתבצע טעינת מערכת ההפעלה. ב- sector boot של מחיצה זו נמצאת תוכנית, שנקראת

4 ה: ה: RAM שמתחילה את טעינת מערכת ההפעלה. תוכנית זו נטענת ל-,OS Boot Loader Memory) (Random Access ע"י ה- BIOS ומתחילה לרוץ. שלב ב' - Loader OS Boot בשלב זה רצה תוכנית ה- loader,os boot שתפקידה לטעון את מערכת ההפעלה. ישנן תוכנות OS boot loader שונות, בהתאם למערכת ההפעלה שבשימוש (למשל NTLDR עבור LILO,Windows NT או GRUB עבור.(Linux ה- loader boot מאפשר למשתמש לבחור איזה מערכת הפעלה הוא רוצה להעלות ובאיזה mode (למשל בחירת safe mode ב-,Windows או בחירת גרסת kernel של Linux לטעינה). כפי שצוין לעיל, מערכות ההפעלה המודרניות כמעט שאינן מסתמכות על ה- BIOS לאתחול רכיבי החומרה, אלא ה- loader OS boot מבצע את האתחול בעצמו. בפרט, הוא עשוי לשנות את טבלת הטיפול בפסיקות (יתכן אף שהכניסה המתאימה לפסיקת חומרה כלשהי תשתנה כתוצאה מכך). בנוסף, ה- loader OS boot מבצע עוד פעולות אתחול ובדיקה נוספות, שלא יפורטו כאן. המטרה העיקרית של פעולות אלה היא לאפשר לגרעין מערכת ההפעלה (ה- (kernel לרוץ כשורה. לבסוף, הוא טוען את גרעין מערכת ההפעלה ומריץ אותו. שלב ג' גרעין (kernel) בשלב זה ה- kernel רץ ומשלים את טעינת מערכת ההפעלה. הוא מאתחל את מבני הנתונים הפנימיים שלו (למשל, עבור מערכת הזיכרון הווירטואלי), טוען את התקני המערכת daemons שיוצר,init נוצר ואת שירותי המערכת. לדוגמא, ב- Unix (device drivers) לשירותים שונים כגון הדפסה, קבצים וכדומה, וכן תהליך idle שרץ כאשר אין תהליכים אחרים תהליך העלאת המערכת במחשב אישי עם TPM את רכיב החומרה, ה- TPM, משלים רכיב תוכנה בשם Core Root of Trust ) CRTM.(Measurement זוהי התוכנה הראשונה שרצה בפלטפורמה של חישוב אמין. באופן אידיאלי, היינו רוצים למקם את ה- CRTM על גבי ה- TPM עצמו. אולם ב- PC, בהינתן הארכיטקטורה הקיימת, ה- CRTM מותקן ב- BIOS. ניתן להגדיר את ה- CRTM בתור חלק מה- BIOS או בתור כלל ה- BIOS (נתון לבחירת היצרן). אנו נניח כאן את המקרה הראשון, בו יש הפרדה בין החלק של ה- BIOS המתפקד כ- CRTM, לבין החלק של ה- BIOS שמבצע את הפעולות ה"רגילות" של תהליך האתחול (כפי שתואר ב- 2.1 ), ומכונה.POST BIOS אחד העקרונות המרכזיים בחישוב אמין, הוא ביסוס אמינות המערכת באופן הדרגתי וטרנזיטיבי. בתחילה, אנו מניחים אמינות רק עבור חלק מינימלי של המערכת, הכולל בין השאר את ה- TPM ואת ה- CRTM. לאורך תהליך האתחול, רכיבים שנחשבים אמינים מבצעים מדידות על רכיבים אחרים. לדוגמה, מדידה אפשרית של רכיב POST BIOS או boot loader היא חישוב תמצות (hash) של קוד הרכיב. מדידה של נתוני קונפיגורציה עשויה להיות חישוב תמצות על נתוני הקונפיגורציה. תוצאת המדידה מאוחסנת ברגיסטרים פנימיים ב- TPM, המכונים PCRs rootkit כך שהיא ניתנת לבדיקה עתידית. למשל, אם,(Platform Configuration Registers) שינה את קוד ה- loader,boot אז התמצות שחושב על הקוד ששונה לא יהיה תואם לתמצות הצפוי (שחושב על הקוד המקורי), כך שהשינוי שה- rootkit ביצע ייחשף. כיוון שמרחב האחסון של ה- TPM מוגן, לא תהיה אפשרות ל- rootkit להשפיע על נתוני המדידה שאוחסנו ב- TPM כדי "להעלים" את עקבות השינוי. 123

5 בתהליך אתחול אמין boot),(trusted מתבצעים מדידה ואחסון של רכיבי המערכת, אך לא ננקטת פעולה כדי לבדוק את ערכי המדידות. עם זאת, בשלב מאוחר יותר, לאחר שתהליך האתחול הסתיים בהצלחה, ניתן לבחון את הערכים שאוחסנו במטרה ולקבוע האם כל המדידות אכן מכילות את הערכים הצפויים. בתהליך אתחול בטוח boot),(secure מתבצעת בדיקה של ערכי המדידות במהלך תהליך האתחול עצמו (למשל, השוואה עם ערכים שנמדדו בעבר), ובמקרה של חוסר התאמה תהליך האתחול ייעצר. נראה בהמשך כיצד Bitlocker מסתמכת על תהליך אתחול בטוח כדי להגן על התקן האחסון. להלן תיאור תהליך אתחול אמין: עם הדלקת המחשב, ה- CPU מאתחל את עצמו. חלק מתהליך אתחול זה הוא פנייה לכתובת קבועה ב- BIOS של המחשב, בה נמצאת ההוראה הראשונה בתוכנית אתחול המחשב. כתובת זו היא כתובת ההוראה הראשונה ב- CRTM. ה- CRTM מבצע אתחול של ה- TPM, כולל בדיקה עצמית. במקרה שפעולת הבדיקה נכשלת, תגובת המערכת עשויה להיות ניתוק של ה- TPM בלבד או שיתוק של הפלטפורמה כולה, בהתאם לקונפיגורציה. במקרה שפעולת הבדיקה מצליחה, מבוצע תיעוד של תוצאת המדידה, וממשיכים. ה- CRTM מודד את ה- BIOS POST ללא הפעלתו, ומבצע תיעוד של המדידה. ה- BIOS POST מופעל. בין השאר, הוא מתעד נתוני קונפיגורציה של הפלטפורמה. כמו ב- boot רגיל, לאחר ביצוע פעולות אתחול למחשב, נבחר התקן עם ה- loader של מערכת ההפעלה. לפני הפעלת ה- loader, ה- BIOS POST מבצע מדידה של קוד ה- loader, ומבצע תיעוד של תוצאת המדידה ה- loader של מערכת ההפעלה מופעל. הוא מתעד את נתוני הקונפיגורציה שלו. שהמשתמש בחר מערכת הפעלה, ה- loader מודד את קוד טעינת מערכת ההפעלה, תיעוד של המדידה. לאחר ומבצע.6 עבור כל רכיב נוסף הנטען ע"י מערכת ההפעלה (התקנים פיסיים, מנהלי התקנים, וכן הלאה), שמצבו יכול להשליך על בטיחות המערכת, מערכת ההפעלה מבצעת מדידה על הרכיב ומתעדת אותה

6 הצפנת הדיסק עם Bitlocker.3 ל- TPM יש יכולת לייצר מפתחות קריפטוגרפיים ולהצפין אותם כך שרק ה- TPM יוכל לפענח אותם. תהליך זה נקרא עיטוף (wrapping) או קשירה (binding) של מפתח, ויכול למנוע חשיפה של מפתח גם כאשר המפתח מאוחסן על הדיסק, הוא מאוחסן בצורה מוצפנת שרק ה- TPM יכול לפענח. לכל TPM יש מפתח ראשי לצורך קשירת מפתחות קריפטוגרפיים, הנקרא Storage (SRK) Root Key המאוחסן ב- TPM עצמו, ולעולם לא משודר החוצה המפתחות בהם נעשה שימוש לצורך הצפנת הדיסק, Bitlocker עושה שימוש במפתחות הבאים: SRK Storage Root Key זהו המפתח הראשי המשמש את האפליקציה של הצפנת התקני אחסון. הוא מיוצר ומאוחסן ב- TPM ולעולם לא יוצא ממנו. VMK Volume Master Key זהו מפתח ביניים המאוחסן על הדיסק כשהוא מוצפן תחת.SRK מפתח זה משמש להצפנת FVEK המתואר בהמשך. FVEK Full volume Encryption Key זהו המפתח איתו נעשית ההצפנה של הדיסק בפועל. הוא מאוחסן על הדיסק, כאשר הוא מוצפן תחת.VMK ההצפנה נעשית על-בסיס AES עם מוד הפעלה,CBC תוך שילוב רכיב המכונה Elephant Diffuser שמטרתו לספק תכונות אבטחה נוספות. לא נדון בשיטת הצפנה זו, אך המעוניינים ללמוד עליה עוד יכולים לפנות למאמר המוזכר ברשימת המקורות. TPM SRK LEGEND: A encrypts B Disk VMK FVEK Data מדוע נדרש מפתח הביניים?VMK לכאורה, מנקודת מבט תיאורטית, ניתן לממש מערכת שקולה ובה אין מפתח ביניים בה ה- SRK שב- TPM מצפין את ה- FVEK ישירות. התשובה היא שמפתח זה נדרש על מנת לאפשר אתחול בטוח שמותנה בהיותה של המערכת במצב רצוי כלשהוא (כפי שיפורט בהרחבה בהמשך), שהינו יעיל מנקודת מבט תפעולית. מחד, ה- SRK מיוצר פעם אחת ושינויו כרוך בגישה למעמקי ה- TPM. מאידך, שינוי של ה- FVEK כרוך בהצפנה מחדש של הדיסק, שהיא פעולה יקרה. על כן, בהינתן שנרצה מדי פעם בפעם לשנות את ההגדרה של מהו "מצב רצוי" של המערכת (לדוגמא, לאחר התקנה של דרייבר חדש), אנו זקוקים לדרגת ביניים זו אתחול בטוח עם Bitlocker מחשבים בהם משולב TPM יכולים ליצור מפתח שהינו מוצפן וגם קשור למדידות פלטפורמה כגון קוד ה- MBR (Master Boot Record) ה, sector- Boot של NTFS ה, block- Boot של NTFS וה- Boot Manager של.NTFS מפתח מסוג זה ניתן לפענח אך ורק כאשר למדדי הפלטפורמה יש אותם ערכים כמו אלה שהיו בזמן שהמפתח נוצר. תהליך זה קושר את המפתח ל- TPM ולערכי המדידות המתאימים.(sealing) בנוסף, ה- TPM יכול להתנות את השימוש במפתח גם בתכונות 125

7 אחרות של הפלטפורמה החיצוניות ל- TPM. לדוגמה, המפתח עשוי להיות תלוי ב- PIN או במפתח נוסף המאוחסן על USB או כרטיס חכם. באופן זה, ניתן להשתמש ב- TPM לצורך ביצוע אתחול בטוח. במידה וערכי המדידות המחושבים במהלך תהליך האתחול תואמים את הערכים שנמדדו בזמן התקנת,Bitlocker אז ניתן לחלץ את מפתח ההצפנה, לפענח את הדיסק (ואת קבצי מערכת ההפעלה) ולהמשיך בתהליך האתחול בצורה תקינה. במידה ותהליך האימות שה- TPM מבצע נכשל (לדוגמה, בשל עדכוני קוד, החלפת חומרה כמו לוח אם, או העברת הדיסק המוגן למחשב אחר), לא תתאפשר גישה למפתח הפענוח, ולכן לא יהיה ניתן להשלים את תהליך האתחול בצורה תקינה. במקרה זה, יש להשתמש במצב שחזור mode) (recovery כדי לאפשר שוב גישה להתקן האחסון. מצב זה דורש מפתחות מיוחדים, שאותם יש לאחסן בצורה בטוחה אצל מנהל המערכת. מנהל המערכת מעתיק את מפתחות השחזור להתקן,USB שמוכנס למחשב על מנת לאפשר עלייה תקינה. לאחר העלייה התקינה, ניתן לשנות את ערכי המדידות המצופים כך שיתאמו את מצב המערכת הנוכחי אופני עבודה מערכת ההפעלה Windows Vista מאפשרת להשתמש ב- Bitlocker באחד מבין מספר אופנים: TPM בלבד (עבור מחשבים שעבורם נדרש אתחול עצמאי או ללא השגחה). מגן מפני התקפות שמשנות רכיבי.boot במצב זה מבוצע תהליך אתחול בטוח, שלאחריו ניתנת גישה לדיסק המפוענח. TPM + שימוש ב- PIN מאפשר להגן על תהליך האתחול באמצעות מספר זיהוי אישי המסופק ע"י המשתמש, כך שהשלמה תקינה של תהליך האתחול מותנית בהזנת PIN נכון. TPM + שימוש במפתח אתחול המותקן על USB מאפשר להגן על תהליך האתחול באמצעות רכיב פיסי הנפרד מהמחשב. ללא,TPM שימוש במפתח אתחול המותקן על USB מאפשר לבצע הצפנת דיסקים המוגנת עם רכיב פיסי הנפרד מהמחשב. שיטה זו מיועדת למערכות בהן לא מותקן,TPM ומאפשרת לבצע הצפנה של התקני האחסון, אך ללא יתרונות השימוש ב- TPM, ובפרט ללא תהליך אתחול בטוח. בסעיף הבא נתמקד בשיטה המשתמשת ב- TPM עם הגנה באמצעות.PIN 3.4. תהליך פענוח עם TPM ומספר זיהוי אישי התרשים הבא מתאר כיצד זיהוי אישי :(PIN) Bitlocker מבצע את תהליך הפענוח של הדיסק תוך שימוש במספר 126

8 ה ) רכיב ה- BIOS מופעל ומאתחל את ה- TPM. מבוצעות מדידות של רכיבים בסיסיים במערכת (קושחה,,NTFS Boot Block,NTFS Boot Sector,BootLoader,Master Boot Record.(PCRs- וכן הלאה) והן מאוחסנות ברגיסטרים פנימיים ב- TPM Boot Manager משווים את הערכים שאוחסנו ברגיסטרים לאוסף הערכים הצפויים (לדוגמה, משווים אותם עם אוסף הערכים שנמדדו בעת התקנה ראשונית של המערכת). במידה ואין התאמה, לא יתאפשר לפענח את הדיסק. במידה ויש התאמה, ה- TPM משתמש ב- SRK כדי לפענח את ה- VMK המאוחסן על הדיסק. המפתח המוצפן FVEK נקרא מהדיסק וה- VMK המפוענח משמש כדי לפענח אותו. מרגע זה, בכל גישה לסקטורים על הדיסק, הסקטורים מפוענחים ע"י ה- FVEK. הפענוח נעשה באופן שקוף למשתמש תוכנות ותהליכים מקבלים את המידע מהדיסק כשהוא גלוי ההצפנה ש- Bitlocker מבצע מופעלת על התקן האחסון כמעט במלואו (למעט מחיצה המכילה קבצים הנדרשים לצורך תחילת השימוש ב- Bitlocker ). בכלל זה מוצפנים רוב קבצי מערכת ההפעלה, קבצי הדפדוף, קובץ ה- Hibernation וכן הלאה, כך שאם הדיסק נגנב או מועבר למחשב אחר, לא ניתן לגשת לנתונים הרגישים שעליו. 4. מקורות חומר התרגול מבוסס על: Bitlocker Driver Encryption Technical Overview, Microsoft Technet

9 Microsoft Data Encryption Toolkit for Mobile PCs, Security Analysis, Version 1.0 (April 2007), Microsoft Technet. Penetration Testing Windows Vista Bitlocker Drive Encryption, Douglas MacIver מידע נוסף: AES-CBC + Elephant diffuser A Disk Encryption Algorithm for Windows Vista, by Niels Ferguson, August

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

הגנה - שקפי תרגול

הגנה - שקפי תרגול תרגול 9 סיסמאות חד פעמיות הגנה במערכות מתוכנתות )הגנה ברשתות( חורף תשע"ז 1 תזכורת בקרת כניסה אימות זהות המשתמש למניעת התחזות קבלת שירות שהתוקף אינו זכאי לו קבלת גישה למידע פרטי ולביצוע פעולות בד"כ נעשה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

קריפטוגרפיה - חלק ג' מאת אופיר בק הקדמה כמנהג הסדרה, לפני שנתקדם לתוכן המאמר, אכריז על הפותר של החידה מהמאמר הקודם: אדווין כהן. הטקסט המוצפן היה - L'a

קריפטוגרפיה - חלק ג' מאת אופיר בק הקדמה כמנהג הסדרה, לפני שנתקדם לתוכן המאמר, אכריז על הפותר של החידה מהמאמר הקודם: אדווין כהן. הטקסט המוצפן היה - L'a מאת אופיר בק הקדמה כמנהג הסדרה, לפני שנתקדם לתוכן המאמר, אכריז על הפותר של החידה מהמאמר הקודם: אדווין כהן. הטקסט המוצפן היה - L'albatros שיר בצרפתית, דבר אשר הקשה מעט על הפענוח. אדווין הוא הפותר הראשון

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 5 מה בתרגול מחרוזות מערכים דו ממדיים מחרוזות (Strings) מחרוזת היא רצף של תווים. immutable על מנת ליצור ולטפל במחרוזות נשתמש במחלקה String למחלקה String מתודות שונות שמאפשרות פעולות

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 )substitution cipher( )חלק :)II צופן החלפה שיעור 9 מבוא לדיחסת מידע 1) מבוא לקריפטוגרפיה

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

T01-1page

T01-1page מבוא לשפת C תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234112 חדשות הקורס תרגילי בית הרצאות ותירגולים חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם! הודעות

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - L01-n.ppt

Microsoft PowerPoint - L01-n.ppt :Altair 8800 המחשב האישי הראשון 1975 21 1977 Apple][ 22 1981 IBM PC 23 וכיום? 24 מבוא למדעי המחשב. כל הזכויות שמורות 1 הרצאה מיק רוסופ ט 1975 ב- 1975 מציעים ביל גייטס ופול אלן לחברת MITS המייצרת את ה-

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

מערכות הפעלה קורס מס'

מערכות הפעלה קורס מס' מערכות קבצים מבוזרות מבוא מבנה כללי דוגמה: Network file system דוגמה: Google file system 1 חגית עטיה מערכות קבצים מבוזרות מאפשרות לתהליכים אשר רצים במכונות שונות, גישה ושיתוף קבצים שקיפות לאפליקציה: אפליקציה

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

- איך הצלחנו לעקוף את כל מנגנוני ההגנה כנגד מתקפת NTLM Relay מאת מרינה סימקוב וירון זינר, תורגם ע י צפריר גרוסמן הקדמה בעדכונים הקבועים של מיקרוסופט ב

- איך הצלחנו לעקוף את כל מנגנוני ההגנה כנגד מתקפת NTLM Relay מאת מרינה סימקוב וירון זינר, תורגם ע י צפריר גרוסמן הקדמה בעדכונים הקבועים של מיקרוסופט ב - איך הצלחנו לעקוף את כל מנגנוני ההגנה כנגד מתקפת NTLM Relay מאת מרינה סימקוב וירון זינר, תורגם ע י צפריר גרוסמן הקדמה בעדכונים הקבועים של מיקרוסופט בימי שלישי Tuesday( )Patch בחודש יוני 2019, שוחררו עדכוני

קרא עוד

מערכות הפעלה, סמסטר ב' אריאל סטולרמן סיכומים לקורס מערכות הפעלה פרופ' יחזקאל ישורון, סמסטר ב' 2009 פרק 1: מבוא: 1.1 הגנה על חומרה: חשיבו

מערכות הפעלה, סמסטר ב' אריאל סטולרמן סיכומים לקורס מערכות הפעלה פרופ' יחזקאל ישורון, סמסטר ב' 2009 פרק 1: מבוא: 1.1 הגנה על חומרה: חשיבו מערכות הפעלה, סמסטר ב' 1 2009 אריאל סטולרמן סיכומים לקורס מערכות הפעלה פרופ' יחזקאל ישורון, סמסטר ב' 2009 פרק 1: מבוא: 1.1 הגנה על חומרה: 1.1.1. חשיבות ההגנה על חומרה: מע' הההפעלה מתחמת בעיות אלו ל- scope

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

- מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמו

- מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמו - מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמוד דרכים באיתור תקלות ופתרונן. ליישם את הידע על מנת

קרא עוד

Title

Title הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הגנה במערכות מתוכנתות 236350 חורף התשע"ב Wireless LAN Security WEP and 802.1X 1 רשת מקומית אלחוטית רשת מקומית אלחוטית נקבעת על-ידי: אזור גיאוגרפי פיסי )שנמצא

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

Exam_A_final

Exam_A_final הטכניון- מכוןטכנולוגילישראל הפקולטהלמדעיהמחשב מבחןבהגנהבמערכותמתוכנתות 236350 סמסטרחורף, תשע"א מועדא', 14.2.2011 מרצהאחראית: ד"רשרהביתן מתרגל: אלעדגדרון משךהמבחן: שלוששעות. במבחן 4 שאלות. ענועלכולן. במבחןזה

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 6: כתובות ומצביעים 1 תוכנייה מצביעים מצביעים ומערכים, אריתמטיקה של מצביעים 2 3 מצביעים תזכורת- כתובות זיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 #1004 #1008 ערך השמור בתא תא 10-4 לא מאותחל

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מערכות הפעלה

מערכות הפעלה מערכות הפעלה תרגול 2 קריאות מערכת ב- Linux תוכן התרגול קריאה לפונקציות ב- Linux קריאה לשירותי מערכת ב- Linux 2 תזכורת - תכנית Linux ראשונה hello.c #include int main() { char *str= Hello ; printf)

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

פתרון מבחן במיקרו בקרים תשעו

פתרון מבחן במיקרו בקרים תשעו פתרון מבחן במיקרו בקרים תשעו תשובה 5 א. Mov 4h,a העבר את הנתון שבאקומולטור אל כתובת 4h ב RAM הנתונים הפנימי. Mov 41h,#1h העבר מידית לכתובת 41h ב RAM הנתונים הפנימי את הנתון 1 הקסה )1 בינארי(. Cjne a,4h,note

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234114 חדשות הקורס תרגילי בית חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... הרצאות ותירגולים 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם!

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד