דוח שנתי מצב איכות האוויר בישראל לשנת 2015

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דוח שנתי מצב איכות האוויר בישראל לשנת 2015"

תמליל

1 דוח שנתי מצב איכות האוויר בישראל לשנת 215

2 הפקה: אגף פרסום מידע ואינטרנט, המשרד להגנת הסביבה צילומים: אבי מרדכי, פולה אורנשטיין, שלומי יוסף, פיני חמו

3 איכות האוויר דו ח תמונת מצב לשנת 215

4

5 דבר העורכת דוח זה מסכם את תמונת מצב איכות האוויר בישראל לשנת 215. בדוח זה לראשונה מוצגות מפות המתארות את הפריסה המרחבית של מזהמי האוויר שנמדדים בתחנות הניטור כשילוב בין נתוני הניטור למודל החיזוי של המשרד. כמו כן, מוצגות תוצאות של הבדיקות הסביבתיות עבור חומרים להם אין ניטור רציף ומידע עבור הטיפול במטרדי הריח. הפרק הראשון המציג את סיכום הממצאים ממדידות של תחנות הניטור הפזורות בישראל ווניתוחם באמצעות מפות ואיורים והנספחים נכתב ע"י ד"ר אילן לוי, מרכז מודלים לפיזור מזהמי אוויר במערך ניטור וחיזוי איכות אוויר. הפרק השני המסכם את נתוני הבדיקות הסביבתיות נכתב ברובו ע"י גב' אביבה טרכטמן, סגנית רא"ג איכות אוויר וראש תחום תעשייה. הפרק השלישי המתאר את הטיפול בתלונות הריח ובמפגעי הריח לשנת 215, נכתב ע"י גב' פולה אורנשטיין, מרכזת בכירה איכות אוויר ומטרדי ריח. בהזדמנות זאת, אני מבקשת להודות לכל הגופים המנטרים שמפעילים את תחנות הניטור בישראל ונתוניהם מפורסמים בדוח זה: איגודי ערים לאיכות סביבה מפרץ חיפה, שרון - כרמל, אשדוד-חבל יבנה ונפת אשקלון, מועצה תעשייתית נאות חובב, עיריית פתח תקווה, חברת החשמל, מפעלי ים המלח, נשר - רמלה ונמל אילת. תודה מיוחדת לכל צוות מנ"א: מר תומר יחיאב, גב' אלה גרינמן, גב' זויה קפלון, מר איתן מזאה, גב' רות ברנד שפרשה לגמלאות וגב' רונית ארגיל, שבלעדיהם לא ניתן היה להפיק את כל המידע מתחנות הניטור. יבוא על הברכה, ד"ר צור גלין, ראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים על הערותיו והארותיו. ולסיום, תודה מקרב לב לגב' שרי צימרמן ולגב' טלי רוזנפלד, אגף הפרסומים והאינטרנט במשרד אשר עזרו וייעצו בשלב העריכה, העיצוב וההדפסה של הדוח. בברכה, ד"ר לבנה קורדובה - ביז'ונר ממונה מערך ארצי לניטור אוויר

6

7 תוכן עניינים עיקרי הממצאים 8 פרק 1 סיכום הממצאים של תחנות הניטור 9 1 PM חלקיקים נשימים 14 O 3 אוזון 16 SO 2 גופרית דו-חמצנית 2 NO X תחמוצות חנקן 22 NO 2 חנקן דו-חמצני 24 CO פחמן חד-חמצני 26 C 6 H 6 בנזן פרק 2 סיכום תוצאות בדיקות סביבתיות ארציות לשנת אלדהידים 35 פוליארומטיים 36 אורגניים נדיפים 43 אמוניה 44 מימן גפרי 48 סיכום פרק 3 טיפול בתלונות ריח ד וח סביבה מהו ריח 48 סוגי מקורות הריח 48 מפגע ריח 48 תחיקה ישראלית בנושא ריח 49 טיפול במפגעי ריח פרוט מידע על טיפול במפגעי ריח 49 בשנת 215 ע"פ מחוזות המשרד 52 סיכום נספחים נספח א ערכי איכות אוויר 53 נספח ב הפקת מפות מזהמי אוויר 56

8 עיקרי הממצאים זיהום אוויר מן התחבורה: חריגה שנתית של חלקיקים נשימים עדינים 2.5 )PM בתחנות התחבורתיות בכביש 4, ב"רמז" בבני ברק, ברחוב לוינסקי ב"תחנה המרכזית" בתל אביב ובתחנת "בר אילן" בשכונת שמואל הנביא בירושלים. חריגה שנתית של חלקיקים נשימים 1 )PM בתחנה התחבורתית "אחד העם" בפתח תקווה. חריגה שנתית של חנקן דו-חמצני ברוב התחנות התחבורתיות בארץ, מלבד "יפו- יפת" בגוש דן ו"קק"ל" באזור מפרץ חיפה. חריגות קצרות טווח של תחמוצות חנקן ברוב התחנות התחבורתיות בארץ מלבד "קק"ל" במפרץ חיפה. ישנה סבירות גבוהה לחריגה שנתית של בנזן ו- 1,3 בוטאדיאן מערכי הסביבה העתידיים בתחנות תחבורתיות הסמוכות לצירי תנועה ראשיים. זיהום אוויר מן התעשייה: באזור תעשייה צפוני של אשדוד נרשמו ריכוזים גבוהים של מתכות )שלוש חריגות יממתיות של קדמיום מערך סביבה עתידי, ריכוזים העולים על ערך היעד של ניקל, ארסן, טריכלורואתילן ואצטאלדהיד. קיים חשש לעלייה מעל ערך הסביבה השנתי העתידי של בנזן )1.3 מק"ג/מ"ק, יכנס לתוקף ב באזור התעשייה הצפוני באשדוד. זיהום אוויר מכלל מקורות הפליטה עשרות חריגות יממתיות של חלקיקים נשימים עדינים 2.5 )PM וחלקיקים נשימים 1 )PM נרשמו בכל תחנות הניטור בארץ. החריגות נובעות מסופות אבק המסיעות לאזורנו חלקיקים ממדבריות צפון אפריקה וערב הסעודית ועירק. זיהום אוויר שניוני )אוזון כתוצאה מפליטות של תרכובות אורגניות נדיפות ותחמוצות חנקן מתקבל באזורים הפנימיים של הארץ רחוק ממקורות הפליטה. ריכוזים העולים על ערך היעד היממתי והשנתי התקבלו עבור פורמאלדהיד וגם מעל ערך היעד היממתי עבור בנזו-א-פיראן בכל נקודות הדיגום. טיפול במפגעי ריח: עקב טיפול המשרד, הוסרו מפגעי הריח הבאים: קיבוץ "אלומות" - איסור שימוש בזבל חי לדישון שטחים חקלאיים. מפעל "שחם" בגבעת עדה - המפעל עובר למקום חלופי ויאמץ טכנולוגיות ייצור ומניעת ריח מתקדמות. מפעל "שרפי כרמל" בעתלית עובר למתחם דור כימיקלים ויאמץ טכנולוגיות ייצור ומניעת ריח מתקדמות. מפעל "אסמי עוז 2 בע מ" עבר לטכנולוגיות חדשות למניעת מטרדי ריח. מועצה מקומית בועיינה- נוג יידאת סילוק תחנת מעבר לפסולת ואתר פיראטי לסילוק פסולת

9 1 סיכום הממצאים של תחנות הניטור פרק זה מסכם את הנתונים אשר נמדדו ברשת תחנות הניטור הפועלות בישראל הכוללת בדו ח זה 115 תחנות לניטור איכות אוויר, כפי שמוצג במפה ב 3. התחנות מופעלות ע י איגודי ערים לאיכות סביבה מפרץ חיפה, שרון-כרמל, אשדוד-חבל יבנה, נפת אשקלון, חברת החשמל לישראל, המועצה התעשייתית נאות חובב, מפעלי ים המלח, נשר רמלה, נמל אילת, עיריית פתח תקווה, תחנה מרכזית ירושלים, תחנה מרכזית תל אביב והמשרד להגנת הסביבה. תחנות אלה מודדות את מזהמי האוויר הקריטריונים, כפי שהוגדרו ע י הסוכנות האמריקאית להגנה על הסביבה והם: חלקיקים נשימים, גופרית דו-חמצנית, אוזון, תחמוצות חנקן ופחמן חד- חמצני. מזהמים אלו מנוטרים באופן רציף ברוב המדינות המפותחות בעולם. נציין כי עופרת שהינה חלק מהמזהמים הקריטריונים נמדדת בבדיקות סביבתיות מאחר ואין טכנולוגיה מוכחת לניטור רציף. כמו כן, אנו מציגים בפרק זה לראשונה את נתוני הניטור הרציף של בנזן. המידע המופיע בפרק זה הינו ריכוזים של מזהמי אוויר הניתנים ביחידות של מיקרוגרם למ"ק )מק"ג/מ"ק או מיליגרם למ"ק )מ"ג/מ"ק עבור פחמן חד-חמצני, לשם השוואה לערכי איכות אוויר המופיעים בתקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר)הוראת שעה, התשע"א ולעדכון בשנים 213 ו הנתונים הגולמיים המתקבלים מתחנות הניטור נרשמים ביחידות של חלקים לבליון )חל"ב ועוברים המרה ליחידות בתקנות, בהתחשב בטמפרטורת האוויר והלחץ האטמוספירי עבור כל תחנה ולכל מזהם. בתחנות בהן אין מדידות של פרמטרים מטאורולוגים, ההמרה נעשית בהתאם למקדם קבוע המתייחס לגובה הטופוגרפי של התחנה. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם המידע המתפרסם בדוח זה שונה במקצת מאלה המופיעים בדוחות הגופים המנטרים. המידע המוצג בפרק זה מסתמך בחלקו על שילוב תחזית מודל איכות אוויר אשר מפעיל המשרד עם המדידות בתחנות הניטור. אופן שילוב הנתונים בין המודל למדידות מוצג בנספח ב. להלן סיכום הממצאים מתחנות ניטור איכות אוויר בישראל לשנת 215 לפי מזהמי אוויר. 9

10 PM חלקיקים נשימים המונח "חלקיקים" PM )Particulate Matter - הינו שם כללי המתייחס למוצקים ולנוזלים )טיפונות באוויר. מקובל בעולם למדוד שני גדלים של חלקיקים - אלו הקטנים מעשרה מיקרון ונקראים "חלקיקים נשימים" 1 )PM ואלו הקטנים מ- 2.5 מיקרון ונקראים חלקיקים נשימים עדינים 2.5.)PM בשנים האחרונות התחילו בעולם למדוד גם חלקיקים בעלי קוטר קטן מ- 1 מיקרון 1 )PM ואף קטנים מאלה הנקראים ננו-חלקיקים. החלקיקים הנשימים PM 1 כוללים בתוכם גם את החלקיקים הנשימים העדינים וגם את החלקיקים ה"גסים" - אלו שהרדיוס האוירודינמי שלהם קטן מעשרה מיקרון אולם גדול מ- 2.5 מיקרון. חלקיקים בגדלים שונים מתנהגים בצורה שונה באוויר. בעוד שהחלקיקים הקטנים יותר - החלקיקים הנשימים העדינים - הינם קטנים ולכן קלים מספיק על מנת להיות מוסעים למרחקים גדולים, החלקיקים הגסים הינם גדולים וכבדים יותר ולכן שוקעים אל הקרקע בסמוך למקורות הפליטה. מקורות הפליטה של החלקיקים מתחלקים לשניים: מקורות אנתרופוגנים )מעשה ידי אדם ומקורות טבעיים אשר כוללים מגוון מקורות כגון אבק מדברי, רסס ים ושריפות יער טבעיות. החלקיקים הנשימים העדינים PM 2.5 נפלטים בעיקר ממקורות אנתרופוגנים בתהליכי שריפת דלקים בתחנות הכוח, בתעשייה ובתחבורה. הם נוצרים גם כתוצאה מתגובות פוטוכימיות של חמצון של גופרית דו-חמצנית, תחמוצות חנקן ותרכובות אורגניות נדיפות. כמו כן, חלקיקים נשימים עדינים נפלטים ומוסעים אלינו ממדבריות ערב וסהרה ומאירופה. מאחר ולחלקיקים הקטנים זמן שהות ארוך באטמוספירה, הם עלולים להגיע אל ישראל ממקומות מרוחקים. בשל מיקומה הגיאוגרפי של ישראל בין מדבריות צפון אפריקה למדבריות חצי האי ערב, לאבק המדברי ישנה תרומה משמעותית לריכוזי החלקיקים הנמדדים בתחנות הניטור ולמספר החריגות לעומת מדינות אירופה וצפון אמריקה. חשוב להדגיש, שלחלקיקים הנשימים העדינים יש שונות גבוהה בזמן ובמרחב הן מבחינת ריכוזם והן מבחינת הרכבם הכימי. מאחר והם מגיעים ממקורות פליטה שונים, הם עשויים להכיל שילוב של חומרים ממקורות טבעיים )למשל אבק מינרולוגי מקרקעות, עליהם נספחים מזהמים המכילים מתכות, חומרים אורגנים, אמוניה, סולפטים, ניטרטים ועוד. במקביל, יתכנו חלקיקים המכילים רק מזהמים אנתרופוגנים המכילים: פחמן שחור, פחמן אורגני ומתכות כבדות ואשר נפלטים בתהליכי שריפה של דלקים וביומסה. 1

11 תיאור המצב הנמדד חלקיקים נשימים עדינים PM ריכוזי החלקיקים הנשימים העדינים )חלקיקי )PM 2.5 בכל תחנות הניטור הכלליות בישראל בשנת 215 היו נמוכים מערך הסביבה השנתי של 25 מק"ג/מ"ק לפי תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר )הוראת שעה )עדכון, התשע ג אשר נכנס לתוקף ב נמדדה חריגה שנתית בתחנות התחבורתיות "רמז" ו"כביש 4 בבני ברק )27 מק"ג/מ"ק, בתחנה המרכזית בתל אביב )37 מק"ג/מ"ק וברחוב בר אילן בירושלים )29 מק"ג/מ"ק. בהסתכלות כללית במפה 1 )המציגה את הממוצעים השנתיים של ריכוזי החלקיקים הנשימים העדינים לשנת 215 כפי שחושבו על ידי מודל ה- CHIMERE בשילוב עם נתוני תחנות ניטור האוויר המודדות מזהם זה, ניתן לראות כי הריכוזים הגבוהים של החלקיקים הנשימים העדינים נמדדים באזור גוש דן ומזרחה, באזורים בהם קיימת צפיפות גבוהה יותר של פליטות מכלי רכב. חלקיקים נשימים - PM1 הריכוזים השנתיים של החלקיקים הנשימים )חלקיקי )PM 1 בכל תחנות הניטור הכלליות בשנת 215 היו נמוכים מערך הסביבה השנתי של 5 מק"ג/מ"ק לפי תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר )הוראת שעה )עדכון התשע"ג - 213, אשר נכנס לתוקף ב זאת למעט התחנה התחבורתית "אחד העם" בפתח תקווה )61 מק"ג/מ"ק. נציין כי ערך הסביבה החדש שנכנס לתוקף מחושב כממוצע הערכים היממתיים לאחר הפחתה של 18 הריכוזים היממתיים הגבוהים ביותר. עיון בפריסה המרחבית של הממוצע השנתי של ריכוזי החלקיקים הנשימים )מפה 2 בשנת 215 מעלה כי, בדומה לחלקיקים הנשימים העדינים, גם עבור החלקיקים הנשימים נמדדים ריכוזים גבוהים באזור גוש דן ומזרחה לו, ובפרט בשטח המועצה האזורית גזר. בנוסף, מוצגים ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים באזור נגב מזרחי ואילת. נציין, כי הריכוזים הגבוהים בצד הדרום-מזרחי של המדינה באים לידי ביטוי במדידות בתחנות הניטור ופחות במודל החיזוי של המשרד ומקורן בסופות האבק הכבדות שהגיעו לאזורנו ממזרח. המודל לא מצליח למדל בצורה טובה את ההסעה של החלקיקים המינרולוגיים ממדבריות ערב וצפון אפריקה. 11

12 מפה 1.1 ריכוזים שנתיים ממוצעים של חלקיקים נשימים עדינים 2.5 )PM בשנת 215 מבוסס על תחנות כלליות בלבד ערך סביבה לחלקיקי - PM מק"ג/מ"ק כרמיאל עפולה חיפה חדרה חלקיקים נשימים עדינים מק"ג/מ"ק) אריאל תל אביב -יפו אשדוד אשקלון ירושלים בית שמש ערד באר שבע ק"מ אילת ממוצע מודל CHIMERE משולב מדידות בתחנות ניטור לשנת

13 מפה 1.2 ריכוזים שנתיים ממוצעים של חלקיקים נשימים 1 )PM בשנת 215 מבוסס על תחנות כלליות בלבד ערך סביבה לחלקיקי - PM 1 5 מק"ג/מ"ק לאחר הפחתה של 18 הריכוזים היממתיים המרביים. כרמיאל עפולה חיפה חדרה חלקיקים נשימים מק"ג/מ"ק) אריאל תל אביב -יפו אשדוד אשקלון ירושלים בית שמש ערד באר שבע ק"מ אילת ממוצע מודל CHIMERE משולב מדידות בתחנות ניטור לשנת

14 O 3 אוזון האוזון מהווה סמן של זיהום אוויר פוטוכימי )זיהום הנוצר כתוצאה מפעילות כימית של חומרים שונים באוויר בהשפעת קרינת השמש והוא אופייני לעונות המעבר ולקיץ בפרט בימים בהם הטמפרטורות גבוהות יותר. המזהמים השותפים ביצירת האוזון )מכונים "מבשרי אוזון" הם פחמימנים ותחמוצות חנקן והמקורות להם רבים ומגוונים: פליטה מתחנות כוח, מפעלי תעשייה, כלי רכב, שינוע והפקת דלק )כולל תחנות תדלוק, יערות וכיוצ"ב. תיאור המצב הנמדד הריכוזים השנתיים הגבוהים של אוזון )מעל 7 מק"ג/מ"ק נמדדו בשנת 215 במספר תחנות ניטור: גליל מערבי, אריאל, כרמי יוסף, מודיעין חברת החשמל, מודיעין, ספרא בירושלים, גוש עציון, אשקלון דרום ונגב מזרחי. מעיון במפה 3 ניתן להבחין כי בעוד שלאורך מישור החוף והשפלה הפנימית מאזור שדרות בדרום ועד צפונית לחדרה ישנם ריכוזים נמוכים יחסית של אוזון, ככול שנעים מזרחה ודרומה עולים הריכוזים. התנהגות זו נובעת כאמור לעיל מריכוזים גבוהים יחסית של תחמוצות חנקן באזורים אלו כתוצאה מפליטה מכלי רכב ותחנות כוח בעיקר מחד, ומייצור פוטוכימי של אוזון במורד הרוח ממקורות פליטת מבשרי האוזון, מאידך. מספר חריגות מערך הסביבה השמונה-שעתי נמדדו במהלך שנת 215. ערך הסביבה אשר נכנס לתוקף ב הוא 14 מק"ג/מ"ק ומתיר 1 חריגות שמונה שעתיות. החריגות נרשמו בתחנות גליל מערבי )3 חריגות, מודיעין )1 חריגות וגוש עציון )8 חריגות. איור 1.1 מציג את המגמות הרב שנתיות של הריכוזים הממוצעים השנתיים של אוזון עבור מספר תחנות נבחרות. כפי שניתן לראות אין מגמה ברורה לאורך השנים בתחנות. איור 1.1 ריכוזים ממוצעים שנתיים של אוזון במספר תחנות ניטור נבחרות בשנים ריכוזי אוזון )מק ג/מ ק באר שבע כרמי יוסף )אזור גזר מודיעין גוש עציון ספרא )ירושלים כרם מהר ל גבעת המורה קרית שפרינצק )חיפה גליל מערבי 14

15 מפה 1.3 ריכוזים שנתיים ממוצעים של אוזון 3 O בשנת 215 מבוסס על תחנות כלליות בלבד כרמיאל עפולה חיפה חדרה אוזון מק"ג/מ"ק) אריאל תל אביב -יפו אשדוד אשקלון ירושלים בית שמש ערד באר שבע ק"מ אילת ממוצע מודל CHIMERE משולב מדידות בתחנות ניטור לשנת

16 SO 2 גופרית דו-חמצנית גופרית דו-חמצנית נפלטת לאוויר בתהליכי שריפת דלק פחמימני בעל תכולה גבוהה של גופרית. מקורות הפליטה העיקריים הם תחנות כוח, בתי זיקוק ודודי קיטור, כאשר מקור הגופרית הוא בהרכב הדלק הנשרף. תיאור המצב הנמדד ממוצעים שנתיים: בשנת 215 נמדדו ערכים ממוצעים שנתיים נמוכים מאוד בכל תחנות הניטור ביחס לערך הסביבה של 2 מק"ג/מ"ק ונעו בסביבות 1-9 מק"ג/מ"ק. על פי תחזיות המודל הפוטוכימי )מפה 1.4 הממוצעים השנתיים הגבוהים )מעל 1 מק"ג/מ"ק היו בסמיכות לתחנות הכוח ובתי הזיקוק, ובפרט באזור מישור החוף הדרומי, באזור מישור רותם על פי תחזיות המודל הפוטוכימי ובהתאם לנתוני תחנות הניטור. איור 1.2 מציג את המגמות הרב שנתיות של הממוצעים השנתיים של גופרית דו-חמצנית במספר תחנות ניטור נבחרות הסמוכות לתחנות כוח ואזורי תעשייה. מעיון באיור עולה כי נמשכת מגמת הירידה בריכוזי הגופרית הדו-חמצנית. ממוצעים יממתיים מרביים: הריכוזים היממתיים המרביים של גופרית דו-חמצנית בשנת 215 נעו בין 5-54 מק"ג/מ"ק. עיון באיור 1.3 מראה שהריכוזים בתחנות הנבחרות היו נמוכים מערך הסביבה של 5 מק"ג/מ"ק )מותרות 4 חריגות יממתיות. הריכוזים המרביים נמדדו בתחנות בית אליעזר בחדרה ובקיבוץ ארז, במורד הרוח מתחנות הכוח הפחמיות אורות רבין בחדרה ו רוטנברג באשקלון. ממוצעים שעתיים מרבים: ריכוזים שעתיים מרבים: בשנת 215 נמדד ערך גבוה של 349 מק"ג/מ"ק בתחנת הניטור "בית אליעזר" שכונת מגורים בחדרה, במורד הרוח מתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה. איור 1.2 מגמות רב- שנתיות של הריכוזים השנתיים של גופרית דו-חמצנית במספר תחנות ניטור נבחרות הנמצאות בסמוך לתחנות הכוח ואזורי תעשייה ערך הסביבה אשקלון )איגוד אשדוד )איגוד בית אליעזר פרדס חנה חיפה )איגוד חיפה )נווה שאנן 16 במקום חדרה בית אליעזר

17 איור 1.3 מגמות רב-שנתיות של הריכוזים היממתיים המרביים של גופרית דו-חמצנית במספר תחנות ניטור נבחרות הנמצאות בסמוך לתחנות הכוח ואזורי תעשייה ערך הסביבה אשקלון )איגוד אשדוד )איגוד בית אליעזר פרדס חנה חיפה )איגוד חיפה )נווה שאנן איור 1.4 מגמות רב-שנתיות של הריכוזים השעתיים המרביים של גופרית דו-חמצנית במספר תחנות ניטור נבחרות הנמצאות בסמוך לתחנות הכוח ואזורי תעשייה ערך הסביבה אשקלון )איגוד אשדוד )איגוד בית אליעזר פרדס חנה חיפה )איגוד חיפה )נווה שאנן 17

18 מפה 1.4 ריכוזים שנתיים ממוצעים של גופרית דו-חמצנית 2 )SO בשנת 215 כרמיאל עפולה חיפה חדרה גופרית דו-חמצנית מק"ג/מ"ק) אריאל תל אביב -יפו אשדוד אשקלון ירושלים בית שמש ערד באר שבע ק"מ אילת ממוצע מודל CHIMERE משולב מדידות בתחנות ניטור לשנת

19

20 NO x תחמוצות חנקן תחמוצות חנקן x )NO הם שם כולל למספר תרכובות: חנקן חד חמצני,NO מזהם ראשוני הנפלט בתהליכי שריפה בטמפרטורות גבוהות, חנקן דו-חמצני 2,NO מזהם אשר נפלט בחלקו כמזהם ראשוני ובחלקו נוצר כמזהם שניוני ותרכובות נוספות כגון PAN,HNONO 3 Nitrate - NO 3,)Peroxyacetyl תחמוצות לא אקטיביות ועוד. כאמור, תחמוצות החנקן נפלטות מתהליכים בהם מתרחשת בעירה בטמפרטורה גבוהה, ולכן מקורות הפליטה האנתרופוגנים העיקריים להם הם מנועי כלי רכב, תחנות כוח, דודי קיטור וכבשנים תעשייתיים. ריכוזים גבוהים של תחמוצות חנקן נמדדים לפיכך בסמוך לעורקי תחבורה ראשיים ובמורד הרוח מתחנות כוח ואזורי תעשייה. תיאור המצב הנמדד ריכוזים שנתיים ממוצעים: מפת הריכוזים השנתיים הממוצעים עבור שנת 215 )מפה 1.5 מראה כי הריכוזים הגבוהים של תחמוצות חנקן התקבלו בערים הגדולות )אזור גוש דן ובפרט תל אביב ובמידה פחותה בירושלים, חיפה ובאר שבע וכן במורד הרוח מתחנות הכוח )חדרה בעיקר ובתי הזיקוק באשדוד. ריכוזים גבוהים נמדדו גם בסמוך לתחנת הכוח אלון תבור ליד עפולה. ריכוזים יממתיים מרביים: בשנת 215 נרשמו שלוש חריגות מערך הסביבה היממתי עבור תחמוצות חנקן )56 מק ג/מ ק, כולן בתחנה המרכזית בתל אביב עם ערך יממתי מרבי של 858 מק ג/מ ק. ריכוזים גבוהים של תחמוצות חנקן נמדדו גם ביתר התחנות התחבורתיות בתל אביב )517 מק ג/מ ק ברמז, 415 מק ג/מ ק בכביש 49 4, מק ג/מ ק באחד העם, 357 מק ג/מ ק בעירוני ד ו- 354 מק ג/מ ק בראשון לציון, בירושלים )359 מק ג/מ ק בבר אילן ובחיפה )438 מק ג/מ ק בעצמאות. כמו כן נרשמו ערכים גבוהים יחסית ) מק ג/מ ק בתחנות הכלליות באזור גוש דן. ריכוזים חצי שעתיים מרביים: במהלך שנת 215 נרשמו מספר חריגות מערך הסביבה החצי שעתי של תחמוצות חנקן )94 מק ג/מ ק בתחנת ניטור כללית )דרך פתח תקווה, 3 חריגות. כמו כן נרשמו עשרות חריגות בתחנות הניטור התחבורתיות בגוש דן )59 חריגות בתחנה המרכזית בתל אביב, 21 חריגות ברמז, 8 חריגות באחד העם 4 חריגות בראשון לציון, 3 חריגות בכביש 4 וחריגה בודדת ביפו-יפת, בירושלים )9 חריגות בבר אילן ובחיפה )9 חריגות בעצמאות. 2

21 מפה 1.5 ריכוזים שנתיים ממוצעים של תחמוצות חנקן x )NO בשנת 215 חיפה חדרה כרמיאל עפולה אריאל תל אביב -יפו תחמוצות חנקן מק"ג/מ"ק) אשדוד אשקלון ירושלים בית שמש ערד באר שבע ק"מ אילת ממוצע מודל CHIMERE משולב מדידות בתחנות ניטור לשנת

22 NO 2 חנקן דו-חמצני חנקן דו-חמצני הינו מזהם שניוני שנוצר מחמצון של חנקן חד-חמצני אולם גם נפלט ישירות כמזהם ראשוני בעיקר מרכבים בהם מותקן ממיר קטליטי. נוכחותו של מזהם זה עשויה להעיד על הימצאותם של מזהמים נוספים אשר נפלטים מכלי רכב אולם אינם מנוטרים. תיאור המצב הנמדד: ריכוזים שנתיים: בשנת 215 נמדדו בכל תחנות הניטור הכלליות בארץ ריכוזי חנקן דו-חמצני נמוכים מערך הסביבה השנתי של 4 מק"ג/מ"ק. הריכוזים הגבוהים ביותר אשר נמדדו בתחנות כלליות בשנת 215 נרשמו בתל אביב )24-35 מק"ג/מ"ק. מפה 1.6 המציגה את הריכוזים השנתיים של החנקן הדו-חמצני בישראל אכן מצביעה על גוש דן כאזור בעל הריכוזים הגבוהים ביותר. ריכוזים גבוהים יותר נרשמו בתחנות התחבורתיות עם ערכים הנעים בין מק"ג/מ"ק. חריגות מערך הסביבה השנתי נרשמו בחיפה )43 מק"ג/מ"ק בעצמאות, בגוש דן )42 מק"ג/מ"ק באחד העם, 41 מק"ג/מ"ק בכביש 41 4, מק"ג/מ"ק בעירוני ד', 42 מק"ג/מ"ק בעמיאל, 46 מק"ג/מ"ק בראשון לציון, 44 מק"ג/מ"ק ברמז, 79 מק"ג/מ"ק בתחנה המרכזית בתל אביב ובירושלים )54 מק"ג/מ"ק בבר אילן. איור 1.5 מציג את המגמות הרב שנתיות בממוצעים השנתיים של חנקן דו-חמצני במספר תחנות ניטור תחבורתיות עם ירידה בריכוזים לאורך השנים. ריכוזים שעתיים מרביים: בשנת 215 לא נרשמה חריגה מערך הסביבה השעתי המרבי של חנקן דו-חמצני )2 מק"ג/מ"ק בתחנות כלליות. בתחנות התחבורתיות נרשמו 41 חריגות בתחנת הניטור בתחנה המרכזית בתל אביב וחריגה בודדת בבר אילן בירושלים. איור 1.5 מגמות רב-שנתיות של הממוצעים השנתיים של חנקן דו-חמצני בתחנות תחבורתיות 8 6 ערך הסביבה בני ברק )רמז תל אביב )עמיאל תל אביב )עירוני ד ירושלים )בר אילן ראשון לציון פתח תקווה )אחד העם חיפה )עצמאות 22

23 מפה 1.6 ריכוזים שנתיים של חנקן דו-חמצני 2 )NO בשנת 215 כרמיאל עפולה חיפה חדרה חנקן דו-חמצני מק"ג/מ"ק) אריאל תל אביב -יפו אשדוד אשקלון ירושלים בית שמש ערד באר שבע ק"מ אילת ממוצע מודל CHIMERE משולב מדידות בתחנות ניטור לשנת

24 CO פחמן חד-חמצני פחמן חד חמצני נפלט בתהליכי בעירה לא מושלמת על פי רוב של דלק פוסילי. המקור העיקרי לפליטת מזהם זה הינו שריפת דלקים בכלי רכב. בהתאם לכך נמדדים הריכוזים הגבוהים של מזהם זה בסמוך לכבישים ראשיים עם נפחי תנועה כבדים ובערים גדולות. תיאור המצב הנמדד ממוצעים שנתיים: ריכוזי פחמן חד-חמצני נמדדים במספר מועט של תחנות ניטור כלליות וכן בתחנות ניטור תחבורתיות, ובכולן נמדדו בשנת 215 ריכוזים הנמוכים מ- 1 מ"ג/מ"ק. גם הריכוזים השמונה שעתיים המרביים נמוכים מאוד ביחס לתקן ונעים סביב 1-2 מ"ג/מ"ק בתחנות הכלליות ו- 1-3 מ"ג/מ"ק בתחנות התחבורתיות, ביחס לערך הסביבה של 1 מ"ג/מ"ק. עבור מזהם זה אפילו הריכוזים החצי שעתיים המרביים הנמדדים בתחנות הכלליות )2-3 מ"ג/מ"ק ובתחנות התחבורתיות )2-4 מ"ג/מ"ק נמוכים מאוד ביחס לערך הסביבה של 6 מ"ג/מ"ק. מפה 1.7 מציגה את הפריסה המרחבית של הממוצע השנתי של ריכוזי פחמן חד-חמצני כפי שנחזו על ידי מודל ה- CHIMERE. בשל המספר המועט של תחנות הניטור המודדות מזהם זה ומכיוון שהריכוזים הממוצעים השנתיים בתחנות אלו נמוכים מאוד, מסתמכת המפה על חישובי המודל בלבד. כפי שניתן לראות במפה, הריכוזים הגבוהים של פחמן חד-חמצני מתקבלים באזור גוש דן, וריכוזים נמוכים יותר בחיפה וירושלים. 24

25 מפה 1.7 ריכוזים שנתיים ממוצעים של פחמן חד-חמצני )CO בשנת 215 כרמיאל עפולה חיפה חדרה פחמן חד חמצני מק"ג/מ"ק) אריאל תל אביב -יפו אשדוד אשקלון ירושלים בית שמש ערד באר שבע ק"מ אילת ממוצע מודל CHIMERE משולב מדידות בתחנות ניטור לשנת

26 C 6 H 6 בנזן בנזן )Benzene-C6H6 הוא ממס נוזלי אורגני, בעל נדיפות גבוהה המהווה בסיס לתרכובות הארומטיות. הוא מתאדה בקלות בתנאים הסביבתיים הנפוצים בארץ ולכן ריכוזו של החומר באוויר יכול להיות גבוה מהמותר מסביב למקורות הפליטה של החומר: בתי זיקוק לנפט, מפעלים פטרוכימיים, תחנות דלק וכלי תחבורה. עישון סיגריות הוא מקור חשוב לחשיפה האישית לבנזן. בעת החשיפה, הבנזן חודר לגוף האדם דרך העור, דרך דרכי העיכול ובעיקר דרך דרכי הנשימה, ועובר למחזור הדם. מעבר לסיכון הבריאותי המידי הקיים בחשיפה קצרת טווח לחומר )במתארים התעסוקתיים בעיקר, החשיפה הסביבתית הכרונית לרמות נמוכות של החומר עלולה לגרום למגוון רחב של השפעות בריאותיות מזיקות לטווח הארוך, מסרטנות ובלתי מסרטנות. מחקרים שונים הוכיחו שבנזן הינו חומר מסרטן בעל עוצמה, הגורם להתפתחות סרטן הדם )ליוקמיה. הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן הגדירה את הבנזן כמסרטן וודאי לאדם Group1 )carcinogenic to humans - וכך גם עשתה הסוכנות הפדראלית להגנת הסביבה של ארה"ב carcinogen.)group A - human בנזן מנוטר בישראל באופן רציף במספר תחנות ניטור החל משנת 22. טבלה 2 מרכזת את נתוני תחנות הניטור אשר מדדו בנזן בשנת 215 עם זמינות נתונים מעל 75%. הריכוזים הממוצעים השנתיים הנמדדים בסביבה הינם מק"ג/מ"ק ונמוכים מאוד ביחס לערך הסביבה השנתי הנוכחי )5 מק"ג/מ"ק ונמוכים ביחס לערך הסביבה השנתי העתידי )1.3 מק"ג/מ"ק. יש לציין כי הממוצעים השנתיים הגבוהים יותר נמדדו בתחנות ניטור תחבורתיות )עצמאות בחיפה, עירוני ד' בתל אביב ובר אילן בירושלים. גם הריכוזים היממתים המרבים אשר נמדדו בתחנות הניטור במהלך שנת ) מק"ג/מ"ק נמוכים ביחס לערך הסביבה היממתי העתידי של 3.9 מק"ג/מ"ק )שהוא גם ערך היעד היממתי, ולמעשה במהלך שנת 215 לא נרשמה אף חריגה מהערך היממתי בכל תחנות הניטור. טבלה 2 ריכוזי בנזן בתחנות ניטור בישראל בשנת 215 אזור תחנה ממוצע שנתי )מק ג/מ ק יממתי מירבי )מק ג/מ ק מספר חריגות מהערך היממתי זמינות נתונים באחוזים חיפה וקריות חיפה-איגוד עצמאות קרית בנימין קרית חיים רגבים גוש דן עירוני ד ירושלים בר אילן נגב והערבה באר שבע נאות חובב ירוחם פזורה שגב שלום 5 ערך סביבה ערך סביבה חדש 26

27

28 סיכום תוצאות בדיקות סביבתיות ארציות לשנת רקע בדיקות סביבתיות מבוססות על דיגומים תקופתיים, בהם האוויר נדגם ונשלח לאנליזה במעבדה, לצורך קביעת ריכוזי מזהמים שונים אותם לא ניתן לבדוק בניטור רציף, או שמספר מכשירי הניטור הרציף שלהם במערך הניטור קטן. בבסיס נבדקים מזהמים שמופיעים בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי. בסבב הראשון של הבדיקות בשנת 215 בוצעה סריקה מלאה של מספר רב של מזהמים: דיאוקסינים פוראנים, פוליארומטים, אלדהידים וקטונים, אורגנים נדיפים, מתכות וכן אמוניה ומימן גפרי. בתוצאות הסריקה התקבלו מספר חומרים, גם כאלו שאינם נמצאים בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי, שריכוזיהם עלו על 1% מערך היעד/ הייחוס: בנזאלדהיד, אצטאלדהיד, מימן גפרי וכן אמוניה. הוחלט לנטר חומרים אלה בסבבים הנוספים שבוצעו במהלך שנת 215. בנוסף במקרים מסוימים, כאשר ריכוז המזהם נמוך מאוד לאורך זמן אנו מפסיקים לבדוק אותו על מנת לחסוך בעלויות וכדי שניתן יהיה לבצע מספר גדול יותר של סבבים לייצוג שנה שלמה. יש לציין כי ב יכנס לתוקף העדכון לתקנות ערכי איכות אוויר שעבר בכנסת ב בפרק זה נתייחס גם לערכים החדשים. מטרת הדיגומים התקופתיים היא: לאפיין את איכות האוויר באזורים שונים בארץ וליצור בסיס מידע מיטבי שיאפשר בדיקת מגמות באיכות האוויר לאור מדיניות המשרד להפחתת פליטות במגזרים השונים: אנרגיה, תחבורה ותעשייה. ליצור בסיס מידע לצורך בדיקת ישימות של ערכי איכות אוויר אותם נדרש לבחון מחדש אחת לתקופה ע"פ חוק אוויר נקי. תדירות הבדיקות, מספר המזהמים הנבדקים ומספר נקודות הדיגום נקבעים לפי תקציב זמין. משך הדיגום נקבע בהתאם לזמן המיצוע של ערכי איכות אוויר. נקודות הדיגום נקודות הדיגום נבחרו בהתייחס למקורות הבאים: אנרגיה, תעשייה, תחבורה ורקע. תעשיה ואנרגיה - נלקחו נקודות המושפעות ממקורות פליטה גדולים ואזורי תעשייה גדולים.)hotspots תחבורה - נלקחו נקודות המושפעות מצירי תנועה מרכזיים. רקע - נלקחו נקודות בהן אוכלוסיה כפרית באזור הצפון והמרכז. תוצאות הבדיקות הסביבתיות לשנת 215 בשנת 215 המשרד ביצע 2 סבבים של בדיקות סביבתיות ב- 14 נקודות דיגום בכל הארץ. נציין כי במחצית הראשונה של השנה נעשו רק ארבעה סבבים בגלל בעיות תקציב. ברבעון האחרון של השנה במסגרת התכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר בחיפה נוספו ארבע נקודות חדשות באזור חיפה. בפרק נסכם את תוצאות הבדיקות שבוצעו בנקודות הדיגום הקבועות, 14 במספר. נדגיש, כי בשל כשל במעבדת האנליזה, החל מינואר 214 ועד מאי 215 ריכוזי הבנזן שגויים. עבור ריכוזי - 1,3 בוטדיאן הנתונים נמצאים בבדיקה. ריכוזי הטריכלורואתילן עלו מינורית והם נמוכים מאד ביחס לערך הסביבה הקיים והעתיד למעט בניר גלים )ישוב סמוך לאשדוד הממוקם ליד אזור התעשיה הצפוני באשדוד. הסבר מפורט יופיע בהמשך. פירוט נקודות הדיגום של הבדיקות הסביבתיות מובא בטבלה 3. 28

29 טבלה 3 פרוט נקודות הדיגום בכל הארץ מחוז חיפה חיפה )אזור חדרה צפון דרום מרכז ירושלים תל אביב נקודות הדיגום נווה שאנן, חיפה קריית בנימין, קריית אתא הדר הכרמל, רחוב הרצל חיפה קריית חיים, חיפה נשר נקודת דיגום חדשה מנובמבר 215 חיפה, שכונת אחוזה נקודת דיגום חדשה מנובמבר 215 איגוד ערים לאיכות סביבה מפרץ חיפה נקודת דיגום חדשה מנובמבר 215 חיפה, שכונת חליסה נקודת דיגום חדשה מנובמבר 215 גן שמואל גוש שגב - גליל מערבי, שכניה ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה תעבורה מושב אחיסמך בר אילן בני ברק - רמז הנימוק המקצועי שכונת מגורים המושפעת ממקורות הפליטה במפרץ חיפה שכונת מגורים הסמוכה למתחם בית הזיקוק סמוך לאחד מצירי התחבורה הסואנים בעיר שכונת מגורים המושפעות מחוות המכלים תש"ן שכונת מגורים המושפעת ממקורות הפליטה במפרץ חיפה. במקום מתקבלות תלונות ציבור רבות על מפגעי זיהום אוויר וריח סמוך לאחד מצירי התחבורה הסואנים בעיר אזור מסחר ותעשייה שכונת מגורים המושפעת ממקורות הפליטה במפרץ חיפה קיבוץ המושפע מהפליטות של תחנת הכוח "אורות רבין" רקע מושב הנמצא דרומית לאזור התעשייה הצפוני של אשדוד סמוך למקורות הפליטה באזור התעשייה הצפוני של אשדוד שכונת מגורים באשדוד רקע סמוך למפעל "נשר - רמלה" ולמפעלים האחרים מושב הסמוך לאזור התעשייה רמלה סמוך לאחד מצירי התחבורה בעיר סמוך לאחד מצירי התחבורה בעיר 29

30 המזהמים שנבדקו במהלך שנת 215 הם: אלדהידים - פורמאלדהיד, בנזואלדהיד, אצטאלדהיד פוליארומטים - בנזו-א-פירן אורגניים נדיפים: טריכלורואתילן, 1,2 טריכלורואתאן, מתילן כלוריד, 1,2 בוטדיאן, בנזן מתכות: עופרת, ונדיום, כרום, ניקל, קדמיום, כספית וארסן מימן גופרי ואמוניה תוצאות הבדיקות מפורסמות באתר מנ"א בקישור. ניתן לגשת למידע דרך המפה של הדיגום הסביבתי או בתפריט של הפקת דוחות מפורטים/דיגום סביבתי. להלן סיכום הנתונים של מזהמי האוויר שנמדדו בבדיקות הסביבתיות: 3

31 אלדהידים CH 2 O פורמאלדהיד הממוצע השנתי של פורמאלדהיד עולה על ערך היעד השנתי בכל הנקודות שנבדקו ברחבי הארץ )איור 2.1. ניתן לראות כי בירושלים ובבני ברק הריכוזים הם הגבוהים ביותר. איור 2.1 ממוצעים שנתיים של פורמאלדהיד ערך סביבה עתידי ערך יעד חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך יעד שנתי.8 מק ג/מ ק ממוצע שנתי 215 )מק ג/מ ק ערך סביבה שנתי מינואר מק ג/מ ק איור 2.2 ריכוז יממתי מרבי של פורמאלדהיד ערך יעד 1 חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך יעד יממתי שנתי.8 מק ג/מ ק ריכוז יממתי מרבי )מק ג/מ ק 31

32 איור 2.2 מציג את הריכוזים היממתיים המרביים של פורמאלדהיד שנמדדו בתקופה זו בכל אחת מנקודות הדיגום. בכל הנקודות הריכוזים היממתיים עולים כמעט בכל הסבבים על ערך היעד היממתי. הריכוזים היממתיים הגבוהים ביותר התקבלו בניר גלים, באזור התעשייה הצפוני של אשדוד, בירושלים ובבני ברק. מספר הסבבים בהם נמדדו ריכוזים העולים על ערך היעד הוא 18 עד 2 )מתוך 2 סבבי מדידה. איור 2.3 מראה כי כל הריכוזים החצי שעתיים נמוכים בהרבה מערך הסביבה החצי שעתי הנוכחי )1 מק ג/מ ק. נציין, כי ערך הסביבה השעתי החדש יהיה 15 מק ג/מ ק )שהינו שווה לערך חצי שעתי של 17 מק ג/מ ק ומותרים 1 ימי חריגה, יכנס לתוקף ב איור 2.3 ריכוזים חצי שעתיים מרביים של פורמאלדהיד )ערך סביבה שעתי מותאם מ מק"ג/מ"ק ערך סביבה עתידי חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך סביבה שעתי מינואר מק ג/מ ק ריכוז חצי שעתי מרבי 215 )מק ג/מ ק 32

33 C 2 H 4 O אצטאלדהיד נמצאו ריכוזים העולים על ערך הייחוס היממתי רק בניר גלים ובא.ת. צפוני של אשדוד )איור 2.4. לא נמצאו ריכוזים העולים על ערך הייחוס השנתי )איור 2.5. איור 2.4 ריכוזים יממתיים מרביים של אצטאלדהיד ערך ייחוס יממתי חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך ייחוס יממתי שנתי )מק ג/מ ק ריכוז יממתי מרבי )מק ג/מ ק איור 2.5 ריכוזים שנתיים של אצטאלדהיד ערך ייחוס שנתי חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך ייחוס שנתי 5 מק ג/מ ק ריכוז ממוצע שנתי

34 C 6 H 5 CHO בנזאלדהיד לא נמצאו ריכוזים העולים על ערך הייחוס השנתי בכל הנקודות שנבדקו ברחבי הארץ )איור איור 2.6 ריכוזים שנתיים של בנזאלדהיד ערך ייחוס חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך ייחוס שנתי 2.2 מק ג/מ ק ריכוז ממוצע שנתי

35 פוליארומטיים C 2 H 12 בנזו-א-פירן איור 2.7 מציג את הממוצעים השנתיים ל- 215 של בנזו-א-פירן. הממוצעים נמוכים מערך הסביבה השנתי ).1 מק ג/מ ק וגבוהים מערך היעד השנתי ).1 מק ג/מ ק ב- TSP ) ברב נקודות הדיגום ברחבי הארץ. איור 2.7 ממוצע שנתי של בנזו-א-פירן ערך הסביבה ערך יעד.2 ערך סביבה שנתי.1 מק ג/מ ק ב- PM 1 ערך יעד שנתי.1 מק ג/מ ק ב- TSP ממוצע שנתי 215 ב- PM 1 )מק ג/מ ק הריכוזים היממתיים המרביים של בנזו-א-פיראן מופיעים באיור 2.8. הם עולים על ערך היעד היממתי בכל הנקודות שנבדקו ברחבי הארץ. איור 2.8 ממוצעים יממתיים מרביים של בנזו-א-פירן ערך יעד חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך יעד יממתי.11 מק ג/מ ק ב- TSP ריכוז יממתי מרבי )מק ג/מ ק בשיטת TO13 35

36 אורגניים נדיפים C 6 H 6 בנזן כשל במעבדת האנליזה החל מספטמבר 215 תוצאות ריכוזי הבנזן בנקודות הדיגום בכל הארץ הראו תחילה של עליה לא מוסברת. הממצאים הללו העלו חשד בפני אנשי המקצוע במשרד מאחר והעליה אינה אופיינית לשינוי עונתי. בעקבות חששות אלה, לקראת סוף שנת 215 פנה המשרד אל מומחה בתחום הכימיה האנליטית, ד"ר שלמה אלמוג, שהחל בבדיקות מול מעבדת הדיגום ומעבדת האנליזה הכימית. נדגיש, כי המשרד עובד מול מעבדת דיגום, אשר עובדת באופן בלעדי עבור המשרד, בעלת הסמכה ל- ISO1725 מהרשות להסמכת מעבדות ומעבדת הדיגום מחויבת לעבוד מול מעבדות אנליזה כימית בעלות ההסמכה הזו. בדיקתו של המומחה, אשר מסקנותיו מפורטות בדוח מיום ה "בעניין: ניטור סביבתי תקופתי של בנזן בישראל בשנים על ידי חברת א.ש. שירותי מחקר" )להלן- "דוח המומחה", העלתה כי העלייה בריכוזי הבנזן מיוני 215 היא בכל נקודות הדיגום ברחבי הארץ בשיעור ממוצע של פי 5 לערך לעומת התקופה שבין ינואר מאי 215. ממצאים אלה אוששו גם בבדיקה השוואתית מבוקרת, על דגימות אוויר כפולות שנדגמו באותו מקום, באותו זמן וע"י אותו צוות דיגום בחמישה אתרים שונים ברחבי הארץ. כמו כן, נערכה בדיקה השוואתית לנתוני הניטור הרציף של בנזן בתחנת הניטור "בר אילן" בירושלים מול נתוני הדיגום באותה תחנה. גם בדיקה זו הראתה ריכוזים נמוכים של תוצאות הדיגום בהשוואה לתוצאות הניטור הרציף. עם החלפת המעבדה האירופאית במעבדה בארה"ב נמצאה התאמה גבוהה בין נתוני הדיגום לבין הניטור הרציף, כמקובל בהשוואה בין שיטות מדידה שונות. יש לציין, כי נתוני הניטור הרציף בתחנה זו הינם אמינים וקיבלו הסמכה ל- ISO1725 מהרשות להסמכת מעבדות. לפי דוח המומחה נראה כי הבעיה מקורה ככל הנראה בשפופרת הדיגום שאינה מתאימה לספיחה של בנזן. סוגיה זו אף עלתה ע"י המשרד בביקורת העמיתים של מומחים מהסוכנות האמריקאית להגנה על הסביבה, ונשאלה השאלה האם ניתן לתקן את הנתונים שקדמו ליוני 215 במקדם שהוצע )פי - 5. תשובתם היתה חד-משמעית כי אין לתקן נתונים מספריים. יחד עם זאת, בהתאם לחוות דעת המפורטת בדוח המומחה, "יש צורך לתת פרשנות שונה לריכוזי הבנזן באוויר לתקופה שבין ינואר מאי 215, אשר תשקף את המצב לאשורו. הפרשנות המוצעת מציינת שריכוזי הבנזן באוויר בתקופה זו ביטאו תת-הערכה של פי 5 וכי הם אינם שונים מאלה של שנת 215". תוצאות לאור הנאמר לעיל, ההתייחסות לתוצאות הבנזן היא לנתונים מיוני דצמבר 215. איור 2.9 מציג את הריכוזים היממתיים המרביים של בנזן בשנת 215 ואיור 2.1 את הריכוזים הממוצעים של בנזן בתקופה יוני-דצמבר 215. לפי הנתונים הללו, אין ריכוזים העולים על ערך הסביבה העתידי שהינו ערך היעד היממתי, מלבד בבני ברק בה נמדדו שני ריכוזים מעל ערך היעד היממתי )איור 2.9. בבני ברק נקודת הדיגום סמוכה לאחד מצירי התנועה הראשיים בגוש דן והריכוזים המרביים התקבלו עקב שילוב בין פליטות של כלי רכב ותנאי יציבות אטמוספירית קשים. כמו כן, לפי ממוצע הריכוזים התקופתי בין יוני - דצמבר 215 עלולה להיות חריגה מעל ערך היעד השנתי שיהיה ערך הסביבה השנתי החל מינואר 217 בבני ברק ובאשדוד אזור תעשייה צפוני )איור 2.1. ערך יעד וסביבה יממתי עתידי 3.9 מק"ג/מ"ק עם אפשרות ל 7 חריגות. ערך סביבה שנתי עתידי 1.3 מק"ג/מ"ק. 36

37 איור 2.9 ממוצעים יממתיים מרביים של בנזן ערך סביבה עתידי חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך יעד יממתי וסביבה עתידי מק ג/מ ק ריכוז יממתי מרבי )מק ג/מ ק איור 2.1 ממוצע ריכוזי בנזן לתקופה יוני-דצמבר 215 ערך הסביבה ערך סביבה עתידי חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך סביבתי שנתי 5 מק ג/מ ק ערך יעד שנתי וערך סביבה שנתי עתידי 1.3 מק ג/מ ק ממוצע תקופתי של בנזן )מק ג/מ ק 37

38 C 4 H 6 1,3 בוטדיאן החל מיוני 215 חלה עלייה בריכוזי - 1,3 בוטדיאן עקב כשל במעבדת האנליזה האירופאית ומעבר למעבדה בארה ב )ראה הסבר מפורט בעמ 42. לפיכך, כל ריכוזי - 1,3 בוטדיאן נמצאים בבדיקה ומסומנים בהתאם באתר האינטרנט של נתוני איכות אוויר. נמצא כי הריכוזים היממתיים עולים על ערך היעד היממתי הנוכחי והעתידי, כמעט בכל הנקודות שנבדקו )איור 2.11 בעיקר אלו הסמוכות לאזורי תעשייה ולצירי תחבורה. הריכוזים הממוצעים בתקופה יוני-דצמבר 215 עולים ככל הנראה על ערך היעד השנתי הנוכחי ברוב הנקודות אך אינם עולים על ערך הסביבה/היעד השנתי העתידי של.3 מק"ג/מ"ק )איור יש לציין, כי העליות מעל ערך היעד היממתי הנוכחי נמדדו בעיקר בחודשים נובמבר ודצמבר: במרבית התחנות ב 1-3 סבבים, באזור התעשייה הצפוני של אשדוד ב 7 סבבים, בירושלים ב 12 סבבים ובבני ברק ב- 9 סבבים. כמו כן,יש להדגיש כי נרשמו ריכוזים יממתיים מעל ערך הסביבה העתידי ).3 מק"ג/מ"ק, שיכנס לתוקף ב בבני ברק )6, בירושלים ובא.ת. צפוני אשדוד )4, בחיפה - הדר הכרמל, קרית חיים, ברמלה ובאשדוד )2, בקרית בנימין, בגן שמואל, בניר גלים, בנשר )נקודה חדשה ובשכונת חליסה בחיפה )נקודה חדשה )1. יש לציין כי נקבע ערך סביבה ויעד יממתי ושנתי של.3 מק"ג/מ"ק שיכנס לתוקף ב איור 2.11 ממוצעים יממתיים מרביים של 1,3 בוטדיאן חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גליל מערבי - גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' ערך סביבתי עתידי ערך יעד אריאל רמלה - אזור תעשייה ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך סביבה ויעד יממתי עתידי.3 מק ג/מ ק ערך יעד יממתי נוכחי.11 מק ג/מ ק ריכוז יממתי מרבי )מק ג/מ ק ערך יעד

39 איור 2.12 ממוצע ריכוזי - 1,3 בוטדיאן לתקופה יוני-דצמבר ערך סביבה עתידי ערך יעד חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך יעדי שנתי.36 מק ג/מ ק ערך סביבתי ויעד שנתי.3 מק ג/מ ק ממוצע תקופתי של 1,3 בודיאן )מק ג/מ ק 39

40 C 2 HCI 3 טריכלורואתילן החל מיוני 215 חלה עלייה בריכוזים היממתיים עקב כשל במעבדת האנליזה האירופאית ומעבר למעבדה בארה ב )ראה הסבר מפורט בעמ 42. מדובר בעלייה מינורית בלבד. לא נמצאו ריכוזים יממתיים העולים על ערכי היעד והסביבה הנוכחיים והעתידיים )איור 2.13 מלבד במושב ניר גלים )הממוקם סמוך לאזור התעשיה הצפוני של אשדוד, שם נמצאו ארבעה ריכוזים העולים על ערך הסביבה היממתי העתידי שיכנס לתוקף ב )2 מק"ג/מ"ק. הריכוזים הממוצעים לתקופה בין יוני - דצמבר 215 נמוכים מערכי הסביבה והיעד השנתי החדשים )2 מק"ג/מ"ק שיכנס לתוקף ב )איור בנוסף, נדגיש כי ידוע לנו שמפעלי התעשיה עוברים בקרוב לשימוש בחומרים אחרים המזיקים פחות לבריאות האדם והסביבה איור 2.13 ריכוזים יממתיים מרביים של טריכלורואתילן ערך יעד 5 ערך סביבה עתידי חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך סביבה יממתי עתידי 2 מק ג/מ ק ערך יעד יממתי 2.3 מק ג/מ ק ריכוז יממתי מרבי 215 )מק ג/מ ק 4

41 איור 2.14 ממוצע ריכוזים שנתיים של טריכלורואתילן יוני - דצמבר ערך יעד ערך סביבה עתידי חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך סביבה שנתי עתידי 2 מק ג/מ ק ערך יעד שנתי 7.7 מק ג/מ ק ממוצע תקופתי של טריכלורואתילן )מק ג/מ ק מזהמים נוספים 1,2 דיכלורואתאן, סטירן, טטרהכלורואתילן, טולואן ומתילן כלוריד - לא נמצאו ריכוזים מעל ערכי היעד היממתיים והשנתיים בכל נקודות הדיגום. 41

42 מתכות- להלן סיכום הנתונים לגבי מתכות )טבלה 4 טבלה 4 ריכוזי מתכות מעל ערך היעד היממתי המתכת נקודת דיגום תאריך אחוז מעל ערך היעד היממתי 281% 8/9/215 ארסן גליל מערבי-גוש שגב 181% 8/9/215 גן שמואל 4% 7/9/215 אריאל 96% 8/9/215 בני ברק 11.5% א.ת. צפוני אשדוד 8/2/215 8% 3/11/215 ניר גלים 21% 11/3/215 רמלה 48% 8/9/215 ניקל גליל מערבי-גוש שגב 226% 8/9/215 גן שמואל 12% 7/9/215 אריאל 214% 8/9/215 בני ברק 8% א.ת. צפוני אשדוד 1/3/ % 3/11/215 רמלה 146% 8/2/215 קדמיום א.ת. צפוני אשדוד 39% 1/3/ % 21/6/215 מהטבלה הנ"ל רואים כי התקבלו ריכוזים גבוהים מעל ערכי היעד היממתיים בניקל וארסן ב 7-8/9/215 בנקודות דיגום במקומות שונים. ימים אלה היו ימים בהם הייתה סופת חול שהגיעה מהצפון )סוריה והשפיעה בעיקר על חלקי הארץ המזרחיים יותר. לא ברור מה מקור המתכות הללו. בנוסף גם בונדיום, כרום וקדמיום התקבלו בימים אלה הריכוזים הגבוהים ביותר אם כי לא מעל ערכי היעד )ערך היעד היממתי הקיים לקדמיום יהיה גם ערך הסביבה היממתי העתידי מינואר 217. בעופרת ובכספית לא נמצאו ריכוזים מעל ערכי היעד. לא התקבלו ריכוזים מעל ערך הסביבה השנתי בכל המתכות. 42

43 NH 3 אמוניה הריכוזים בכל נקודות הדיגום נמוכים מערך הייחוס היממתי והשנתי )איורים 2.15 ו איור 2.15 ריכוזים יממתיים מירביים של אמוניה ערך ייחוס חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה - א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך ייחוס יממתי 35 מק ג/מ ק ריכוז יממתי מרבי 215 )מק ג/מ ק איור 2.16 ריכוזים שנתיים של אמוניה ערך ייחוס חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך ייחוס שנתי 1 מק ג/מ ק ריכוזים תקופתיים 215 )מק ג/מ ק 43

44 H 2 S מימן גפרי התקבלו ריכוזים העולים על ערך היעד החצי שעתי: במושב אחיסמך ב- 199%, בקריית אתא-שכונת קריית בנימין ב- 37% מערך היעד החצי שעתי ובבני ברק ב- 74% )איור לא התקבלו ריכוזים העולים על ערך הסביבה החצי שעתי. לא התקבלו ריכוזים העולים על ערך הסביבה היממתי )איור התקבל ריכוז אחד ברמלה שעלה על ערך היעד השנתי )איור איור 2.17 ריכוזים חצי שעתיים מרביים של מימן גפרי ערך הסביבה ערך יעד ערך סביבה חצי שעתי מק ג/מ ק ערך יעד חצי שעתי 7 מק ג/מ ק ריכוז חצי שעתי מרבי 215 )מק ג/מ ק איור 2.18 ריכוזים יממתיים מרביים של מימן גפרי ב- 215 חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך הסביבה ערך סביבה יממתי מק ג/מ ק ריכוז יממתי מרבי )מק ג/מ ק 44

45 איור 2.19 ריכוזים שנתיים של מימן גפרי ערך יעד חיפה - נווה שאנן ק. אתא - קרית בנימין חיפה - הדר הכרמל קריית חיים גוש שגב גן שמואל ניר גלים א.ת צפוני אשדוד אשדוד - רובע ו' אריאל רמלה א.ת. ב מושב אחיסמך ירושלים - שמואל הנביא בני ברק ערך יעד שנתי מק ג/מ ק ריכוז שנתי )מק ג/מ ק 45

46 להלן סיכום התוצאות לשנת 215 )בהתייחסות לערכי איכות האוויר הקיימים: פורמאלדהיד - נמצאו ריכוזים העולים על ערך היעד היממתי והשנתי. לא התקבלו חריגות מערך הסביבה החצי שעתי הנוכחי והעתידי ומערך הסביבה השנתי. אצטאלדהיד - נמצאו ריכוזים העולים על ערך הייחוס היממתי בניר גלים ובא.ת.צפוני אשדוד. אין חריגות מעל ערך הייחוס השנתי. בנזאלדהיד - אין ריכוזים שעולים על ערך הייחוס השנתי בנזו-א-פירן - לא התקבלו ריכוזים העולים על ערך הסביבה השנתי. התקבלו ריכוזים העולים על ערכי היעד היממתי והשנתי כמעט בכל נקודות הדיגום. בנזן -נמצאו שני ריכוזים העולים על ערך היעד היממתי שיהיה ערך הסביבה היממתי החדש בבני ברק. אין חריגה מערך הסביבה השנתי. יש חשש לחריגה מערך היעד השנתי וערך הסביבה השנתי החדש בבני ברק ובא.ת. צפוני אשדוד. 1,3 בוטדיאן - התקבלו ריכוזים העולים על ערכי היעד היממתיים הנוכחיים כמעט בכל הנקודות. יש חריגות מערך היעד והסביבה העתידי. ככל הנראה, יש חשש לחריגה מעל ערך היעד השנתי הנוכחי. אין חריגה מעל ערך הסביבה השנתי החדש. מזהם זה נמצא בבדיקה. טריכלורואתילן - לא נמצאו חריגות מעל ערכי היעד והסביבה היממתיים הנוכחיים והחדשים מלבד בנקודת הדיגום בניר גלים, בה נמצאה חריגה מעל ערך הסביבה החדש. לא נמצאו חריגות מעל ערכי היעד והסביבה השנתיים הנוכחיים והעתידיים. 1,2 דיכלורואתאן, סטירן, טטרהכלורואתילן, טולואן, מתילן כלוריד - לא נמצאו ריכוזים מעל ערכי היעד היממתיים והשנתיים. מתכות - עופרת, ונדיום, כרום, ניקל, קדמיום, כספית, ארסן לא נמצאו ריכוזים שעלו על ערכי הסביבה השנתיים או היממתיים/השעתיים. התקבלו ריכוזים העולים על ערך היעד היממתי בארסן, בניקל )גליל מערבי - גוש שגב, גן שמואל, אריאל, בני ברק, א.ת. צפוני אשדוד, רמלה ובקדמיום )בא.ת. צפוני אשדוד. אמוניה - לא נמצאו ריכוזים העולים על ערכי הייחוס היממתיים והשנתיים. מימן גפרי - לא התקבלו ריכוזים העולים על ערכי הסביבה החצי-שעתי והיממתי. התקבל ריכוז אחד העולה על ערך היעד החצי-שעתי בקרית בנימין. לא התקבלו ריכוזים העולים על ערך היעד השנתי. 46

47 טיפול בתלונות ריח דו ח סביבה 3 הקדמה ריח הוא אחד המאפיינים הבולטים של חלק מהמזהמים הנפלטים ממקורות שונים. לתדירות ולעוצמת הריח יש השפעה ניכרת על איכות חייו ובריאותו של האדם הנמצא סמוך למקור הריח או במרחב השפעתו. היום, ריח מוגדר כמפגע סביבתי כתוצאה מתיעוש מוגבר וכתוצאה מהעלייה במודעות הציבורית לצורך בסביבה נקיה ונוחה. ריח לא נעים, שנפלט ממקור כלשהו, יכול לגרום למפגע כשהוא מתפזר בסביבה ומורגש ע י הרצפטור בתדירות גבוהה. האנשים שנמצאים סמוך למקור הריח )במקומות עבודה או מגורים מתלוננים על מפגעי ריח בדאגה לגבי ההשפעות השליליות על בריאותם ורווחתם. מפגע ריח מושפע ממספר גורמים ותלוי מאוד במיקום וברגישות של הרצפטור הנפגע. לכן נדרשת התייחסות לקריטריונים רבים, לצורך גילוי, זיהוי והערכת מפגע ריח. 47

48 ריח מהו ריח ריח מוגדר כתחושה הנגרמת על ידי חומר ריחני או ע י תערובת חומרים ריחניים הפועלים על חוש הריח של האדם. סוגי מקורות הריח מקובל לסווג את מקורות פליטת הריח, כדלקמן: מקור נקודתי - ארובה, פתח-אוורור )וונט -,)Vent או פתח ממנו נפלט אוויר או ריח. מקור שטח - מקור ריח נמוך או כזה שנמצא בגובה הקרקע )כאשר אין עליית פלומה של מזהמים, כמו אתרי קומפוסט, מטמנות, מט"שים ועוד. מקור נפח - מקור ריח תלת-ממדי, כמו אולמות ייצור לא סגורים, מבנים עם אוורור טבעי, מתקנים כימיים פתוחים, ריכוזי צנרת וכד'. מפגע ריח כאמור מפגע ריח תלוי במספר גורמים: מאפיינים של הריח הנפלט )סף גילוי, עוצמה, הטון ההדוני, הפוטנציאל לגרום למפגע; המהול המשתנה של הריח בתוך האטמוספירה )תנאי פיזור, מצב יציבות, כיוון ומהירות הרוח וכו ; חשיפת הרצפטורים הרגישים באוכלוסייה )אזורי מגורים, תנועת האנשים, זמן שהייה באוויר החיצוני וכו ; מאפיינים של הרצפטור: היסטוריה של החשיפה, אסוציאציה עם הסיכונים, פעילות בזמן החשיפה, גורמים פסיכולוגיים כגון התנהגות התמודדותית, הקשר לבריאות וסכנה אפשרית לבריאות. תחיקה ישראלית בנושא ריח הבסיס החוקי לטיפול במפגעי הריח הינו החוק למניעת מפגעים. על מנת ליישם את הוראות החוק הוכנו בשנת 21 ע"י אגף איכות אוויר, נהלים והנחיות. 1.1 החוק למניעת מפגעים )חוק כנוביץ, תשכ"א 1961 קובע בסעיף - 3 מניעת ריח: "לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים." תפקידו של המשרד להגנת הסביבה ליישם את החוק כדי למנוע מפגעי ריח בסביבה. 2.2 "נוהל להגדרת מפגעי ריח", שהוכן ע"י אגף איכות אוויר ושינוי אקלים ואושר ע"י המשרד לצורך יישום החוק למניעת מפגעים, קובע קריטריונים המאפשרים להחליט על קיום או אי-קיום מפגע ריח ולקבוע תנאים למניעתו. החוק למניעת מפגעים ו"הנוהל להגדרת מפגעי ריח", שהוכן כאמור ליישום החוק, מגדירים באופן ברור מה נחשב למפגע ריח שע"פ החוק מוגדר כריח "חזק או בלתי סביר". 48

49 טיפול במפגעי ריח שיטת הטיפול במפגעי ריח פותחה באגף איכות אוויר ושינוי אקלים ומבוססת על הגישות לנושא ריח המקובלות בעולם ביחס למקורות ריח קיימים ומתוכננים. מפגע ריח בסביבה גורם לתלונות הציבור, לכן לתלונות ריח יש חשיבות רבה בקביעת קיום מפגע ריח. מספר תלונות המגדירות את הריח בסביבה כמפגע מוגדר בסעיף 4.1 של הנוהל להגדרת מפגעי ריח לפחות שלוש תלונות על ריח מגורמים שונים )יחידות דיור שונות, רחובות שונים וכו באותו אזור, שהתקבלו במשרד להגנת הסביבה במשך 24 שעות, או לפחות עשר תלונות כאמור, שהתקבלו תוך 3 יום, אשר דיווחו על מפגע ריח בעוצמת תחושה בדרגה 4 ומעלה שהוא ריח חזק. במידה והתלונות, אשר תועדו במוקד סביבה של המשרד, מתאימות להגדרה שבסעיף 4.1, יש לבדוק האם מתקיים מפגע ריח באזור. בנוסף, מידע על משך אירוע ריח, תדירותו, אופי ועוצמת הריח וגם מיקום התרחשותו משמש בסיס לקביעת מידת החומרה של מפגע ריח. ניתוח תלונות ריח, שתועדו במוקד סביבה של המשרד, מאפשר להגיע למקור הבעיה ולטפל בו, כדי למנוע/לצמצם את השפעתו על הסביבה. הגשת תלונות ריח באמצעות טופס דיווח על מפגע ריח, שדורש גם חתימת המתלונן, משמש ראיה בבית המשפט, במידה ויש החלטה לנקוט בהליך אכיפתי נגד המקור. פרוט מידע על טיפול במפגעי ריח בשנת 215 ע"פ מחוזות המשרד אזורים עם בעיות ריח ע פ מידע מהציבור וסטאטוס הטיפול בהם ע י אנשי מקצוע של המשרד מוצגים על גבי מפות לפי מחוזות. על המפה מסומנים ישובים שמהם התקבלו עשר תלונות ריח ויותר מהתושבים במהלך שנת 215. כל התלונות תועדו באופן מסודר במוקד סביבה של המשרד וסטאטוס הטיפול בתלונות ניתן לראות לפי מפתח הבא: האזור במעקב מכיוון שבאזור לא מתקיים מפגע ריח ע פ סעיף 4.1 של הנוהל להגדרת מפגעי ריח )3 תלונות תוך 24 שעות או 1 תלונות תוך חודש, למרות זאת האזור נמצא במעקב המחוז תלונה על ריח שריפה מעוברת לטיפול של מכבי אש. במידת הצורך מכבי אש יוצרים קשר עם המשרד המקור נמצא בהליך הסדרה מקור הריח נמצא בהליך אכיפתי המפגע הוסר 49

50 מחוזות חיפה וצפון מפת תלונות ריח וסטטוס הטיפול ע"י המחוז עמוקה חצור הגלילית כינרת שרונה עין דור אלומות מעלות נהריה פקיעין תל אל כרמיאל יסעור מצפה אבי"ב קריית אתא גבעת אלה קריית טבעון עכו כפר מסריק קריית ים קריית מוצקין קריית ביאליק קריית חיים נמל חיפה חיפה נופית עתלית זיכרון יעקב תלונות ריח אופי הטיפול ים דרום תיכון באכיפה בהסדרה במעקב במעקב ובטיפול המפגע הוסר מחוזות המשרד חיפה ירושלים מרכז צפון תל אביב גבעת עדה חדרה רכסים פרדס חנה כרכור מחוזות ירושלים תל אביב ומרכז מפת תלונות ריח וסטטוס הטיפול ע"י המחוז טייבה צור יצחק כפר יונה שער אפריים תלונות ריח אופי הטיפול באכיפה בהסדרה במעקב כפר סבא בני ברק רמת גן תל אביב אזור חולון במעקב ובטיפול המפגע הוסר מחוזות המשרד דרום חיפה ירושלים בית נקופה לוד רמלה רחובות גדרה בת-ים יבנה ניר גלים אשדוד ירושלים מרכז צפון תל אביב בית שמש באר גנים 5

51 חשוב לציין, שבמחוז מרכז ירד באופן משמעותי מספר התלונות על ריח "שריפה" )ראה טבלה 5. אחת הסיבות לכך היא יעילות הטיפול של מוקד הסביבה יחד עם המשטרה הירוקה ומכבי אש בתלונות מסוג זה. טבלה 5 מחוז מרכז - מספר תלונות ריח "שריפה" בשנים שנה מספר תלונות מחוז דרום מפת תלונות ריח וסטטוס הטיפול ע"י המחוז ירושלים בית נקופה בית שמש רמלה רחובות גדרה קריית גת יבנה ניר גלים אשדוד באר גנים אשקלון תלונות ריח אופי הטיפול ים תיכון באכיפה בהסדרה במעקב במעקב ובטיפול המפגע הוסר מחוזות המשרד דרום חיפה ירושלים זרועה מרכז צפון תאשור תל אביב באר שבע אופקים 51

52 סיכום המשרד מייחס חשיבות רבה לתלונות הציבור על מפגעי ריח בסביבה, אשר מגיעות למוקד הסביבה של המשרד. ניתוח תלונות ריח, אשר תועדו במשרד על פי שאלות מקיפות, מאפשר בהמשך יחד עם מאפיינים נוספים לקבוע מהו מקור הריח האחראי על יצירת המפגע. גילוי מקור הריח מאפשר למשרד לנקוט בכל הצעדים הנדרשים למניעת/צמצום המפגע בסביבה. תיעוד סיסטמתי וניתוח תלונות ריח על ידי מוקד הסביבה של המשרד במהלך 215 עזר לאנשי מקצוע של המשרד לזהות את מקור הריח ולטפל בו. סטאטוס טיפול המשרד בבעיית הריח על פי ישובים מוצג בפרק זה של הדו ח. כל מקורות הריח שהוגדרו כאחראים על המפגע בסביבה נמצאים בשלבי טיפול שונים. כך למשל: א. הטיפול הסתיים ומפגע הריח הוסר: מפעל "שחם" - במשך שנים גרם המפעל מפגעי ריח בישוב גבעת עדה. פעילות מאומצת של המשרד )מחוז חיפה ואיגוד ערים שרון-כרמל גרמה לסגירת המפעל בגין גרימת "ריח חזק ובלתי סביר". המפעל עבר למקום חלופי והמפגע הוסר. קיבוץ "אלומות" - גרם בסביבה מפגעי ריח קשים, כתוצאה משימוש בזבל חי לדישון שטחים חקלאים. עקב פעילות מאומצת של המשרד )מחוז צפון המפגע הוסר. הוגשה תביעה משפטית נגד אגודה שיתופית, אשר בחזקתה שטחים חקלאיים. בבית משפט השלום בטבריה ניתן פסק דין תקדימי בגין גרימת "ריח חזק ובלתי סביר", על הנאשמים הוטלו קנסות. מפעל "אסמי עוז 2 בע"מ" - פעל תוך הפרת תנאים ברישיון העסק וגרם למפגעי ריח "חזקים ובלתי סבירים" שהפריעו לתושבי האזור. כתוצאה מפעילות המשרד )מחוז דרום הוגשה תביעה משפטית נגד המפעל. בית משפט השלום בבאר שבע הטיל על המפעל קנס גבוה עקב גרמת מפגעי ריח בסביבה. המפעל התקין מערכת לטיפול בפליטות מזהמי אויר, לרבות בחומרים עתירי ריח, מסוג פלסמה קרה, וחיבר אליה את כל מקורות הריח במבנה הייצור ובמחסנים. בנוסף, נבנו מחסני אחסון חדשים ונסגרו מחסנים קיימים בהם מאוחסנים חומרי גלם עתירי ריח. וכך הוסר המפגע. מועצה מקומית בועיינה - נוג'יידאת - בשטח שיפוטה של הרשות המקומית פעלו תחנת מעבר לפסולת ואתר פיראטי לסילוק פסולת, שגרמו ל"זיהום אויר וריח בלתי סבירים". עקב פעילות מאומצת של המשרד )מחוז צפון הוגשה תביעה משפטית. בבית משפט השלום בטבריה ניתן פסק דין בנושא הפעלת תחנת מעבר בניגוד לדין ניתן והמפגע הוסר. מפעל "שרפי כרמל" עובר למתחם דור כימיקלים עד ספטמבר 216, כתוצאה מכך הוסרו מפגעים בעתלית. ב. מקורות ריח שנמצאים בהליך אכיפה בגין גרימת מפגעי ריח בסביבה: צו לסילוק מפגע הוצא ע י מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה למפעל עוף הנגב בגין גרימת מפגעי ריח. נפתחה חקירה פלילית נגד משחטת עוף הנגב בגין גרימת מפגעי ריח קשים באזור וחשש לזיהום מים וקרקע עקב הזרמת שפכים למאגר מי השקיה בדרום )מחוז דרום. הוגשה תביעה משפטית בגין גרימת מפגעי ריח בסביבה נגד מפעל "שמן" הנושא נמצא בדיונים בבית המשפט )מחוז חיפה. 52

53 נספחים נספח א: ערכי איכות אוויר ערכים שנקבעו לפי סעיף 6 בחוק אוויר נקי, התשס ח - 28 וכוללים את ערכי יעד, ערכי סביבה, ערכי התרעה וערכי ייחוס. ערכי יעד ערכים שחריגה מהם מהווה חשש לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, בבריאותם או באיכות חייהם של בני אדם, בנכסים או בסביבה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח, שיש לשאוף להשיגם כיעד )בחוק זה - ערכי יעד; ערכי היעד ישמשו בסיס לקביעת היעדים בתכנית כמשמעותה בסעיף 5; )לקוח מחוק אוויר נקי, התשס ח ערכי היעד הם הערכים שנקבעו בתקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר )הוראת שעה, התשע א ערכי היעד הם ערכים שהמדינה שואפת להגיע אליהם ונקבעו משיקולים בריאותיים בלבד. החוק אינו קובע איסור לחריגה מערכים אלו, אך ככל שהדבר ניתן יש לפעול בטווח הארוך על מנת לנסות להשיגם כיעד. ערכים אלו משמשים כמדד נוסף להערכת איכות האוויר בסביבה ויכול ים להצביע על אזורים בהם הרמה הסביבתית גבוהה ביחס לאזורים אחרים. ערכי סביבה ערכים שחריגה מהם מהווה זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, שייקבעו על בסיס ערכי היעד והידע המדעי והטכנולוגי העדכני, ובהתחשב באפשרות המעשית למניעת חריגה מערכי היעד )בחוק זה - ערכי סביבה. )לקוח מתוך חוק אוויר נקי, התשס ח ערכי הסביבה הם הערכים שנקבעו בתקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר )הוראת שעה התשע א חריגה מערכי סביבה נקבעה כזיהום אוויר חזק או בלתי סביר ואסורה לפי החוק. ערכי הסביבה מגדירים את רמות מזהמי האוויר המירביות המותרות בסביבה )לגבי אותם מזהמים להם הן נקבעו. ערכי הסביבה החדשים למזהמים השכיחים בסביבה נקבעו בתקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר )הוראת שעה )תיקון, התשע ג ערכי התרעה ערכים שחריגה מהם, בחשיפה לזמן קצר, גורמת או עלולה לגרום לסיכון או לפגיעה בבריאותם של בני אדם, ושיש לנקוט אמצעים מידיים למניעת החריגה מהם או למניעת הנזק הנובע מהחריגה )בחוק זה - ערכי התרעה. )לקוח מתוך חוק אוויר נקי, התשס ח ערכים של מזהמים בסביבה אשר חשיפה קצרת טווח של הציבור אליהם גורמת או עשויה לגרום לסיכון או פגיעה בבריאות ולכן יש לנקוט אמצעים למניעת החריגה או מניעת החשיפה של הציבור למזהמים. בימים בהם נחזים או נמדדים חריגה מערכים אלה המשרד להגנת הסביבה מפרסם התרעה באמצעי התקשורת והמלצות לציבור לגבי התנהגות ומניעת חשיפה. ערכי ייחוס ערכי ייחוס הם למעשה ערכי יעד לחומרים שאינם מנויים בתוספת הראשונה בחוק אוויר נקי, התשס ח - 28, אשר נקבעים על ידי הממונה. 53

54 טבלה 1: ערכי איכות אוויר למזהמי אוויר המופיעים בתוספת הראשונה לחוק אוויר נקי, התשס"ח - 28 מס' סידורי מזהם אוויר נוסחה כימית פרק זמן ערך יעד )מק"ג/מ"ק ערך תוקף ערך סביבה )מק"ג/מ"ק ערך תוקף מס' חריגות מותר ערך התרעה )מק"ג/מ"ק פרק זמן ערך תוקף , 24 שעות 24 שעות 18 יממות 18 יממות , 1, , 6, 3, 1, PM 2.5 PM 1 SPM O 3 SO 2 NOX NO 2 CO H 2S C 6 H 6 C 7 H 8 C 4 H 6 C 2 H 4 Cl 2 CH 2 Cl 2 C 2 Cl 4 חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 2.5 מיקרומטר Respirable Particulate Matters חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 1 מיקרומטר Respirable Particulate Matters חומר חלקיקים עדין מרחף Suspended Particulate Matters יממה שנה יממה שנה שלוש שעות יממה שנה שמונה שעות עשר דקות שעה יממה שנה חצי שעה יממה שנה שעה שנה רבע שעה חצי שעה שעה שמונה-שעות חצי שעה יממה שנה יממה שנה שנה יממה שנה יממה שנה יממה שנה יממה שנה יממה שנה 1 שמונה שעתיות שעה במשך 3 שעות רציפות שעתי במשף 3 שעות רציפות שעתי במשך 3 שעות רציפות 8 שעות 8 שעות 4 יממות 8 שעות 7 יממות עד החל מ עד החל מ החל מ עד החל מ החל מ החל מ אוזון Ozone גפרית דו-חמצנית Sulfur Dioxide כלל תחמוצות חנקן )Nitrogen Oxides as NO2 חנקן דו-חמצני Nitrogen Dioxide פחמן חד-חמצני Carbon Monoxide מימן גופרי Hydrogen Sulfide בנזן Benzene טולואן Toluene 1,3 בוטאדיאן Butadiene 1,3 דיכלורואתאן 2,1 DichloroEthane 1,2 דיכלורומתאן )מתילן כלוריד DichloroMethane טטראבלורואתילן TetrachloroEthylene

55 מס' סידורי מזהם אוויר נוסחה כימית פרק זמן ערך יעד )מק"ג/מ"ק ערך תוקף ערך סביבה )מק"ג/מ"ק ערך תוקף מס' חריגות מותר ערך התרעה )מק"ג/מ"ק פרק זמן ערך תוקף 1 שעות יממה עד החל מ עד החל מ עד החל מ שנה חצי שעה שנה החל מ חצי שעה שעה יממה שנה עד החל מ החל מ החל C 2 HCl 3 C 8 H 8 CH 2O טריכלורואתילן TrichloroEtylene סטירן Styrene פורמאלדהיד Formaldehyde בנזו-א-פירן )בחומר חלקיקי עדין מרחף Benzoa)pyrene BaP בנזו-א-פירן )בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 1 מיקרומטר מלחי גופרה )בחומר חלקיקי עדין מרחף Sulfate Salts ואנדיום )בחומר חלקיקי עדין מרחף Vanadium in Suspended )Particulate Matter עופרת )בחומר חלקיקי עדין מרחף Lead in Suspended )Particulate Matter קדמיום )בחומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ- 1 מיקרומטר Cadmium in Suspended )Particulate Matter ניקל )בחומר חלקיקי עדין מרחף Nickel in Suspended )Particulate Matter כרום )בחומר חלקיקי עדין מרחף Chromium in Suspended )Particulate Matter ארסן )בחומר חלקיקי עדין מרחף Arsenic in Suspended )Particulate Matter כספית )בחומר חלקיקי עדין מרחף Mercury in Suspended )Particulate Matter יממה שנה שנה יממה יממה שנה יממה שנה יממה שנה יממה שנה שעה שנה יממה שנה שעה עד עד החל מ החל מ החל מ שנה שעה שנה החל מ חודשי C 2 OH 12 SO 4 V Pb Cd Ni Cr As Hg כספית )בחומר חלקיקי ואד' כספית Hg Mercury in Suspended Particulate Matter & Mercury )Vapor אבק שוקע Settling Dust

56 נספח ב: הפקת מפות מזהמי אוויר רקע: המשרד להגנת הסביבה מריץ מידי יום מודל נומרי פוטוכימי לחיזוי מזהמי אוויר עבור מספר מזהמים. המודל WRF מבוסס על שני סוגי קלט עיקריים: תחזית מטאורולוגית ליומיים הקרובים המופקת על ידי מודל )CHIMERE ונתוני פליטות מזהמי אוויר ממגוון רחב של מקורות פליטה בישראל. התחזית המופקת הינה שעתית ליומיים קדימה בשלושה שריגים מרחביים )ראה איור 1. השריג הגס )גודל תא שריג של 46 ק מ כולל את כל שטח אגן הים התיכון, מרבית אירופה, צפון אפריקה והמזרח התיכון. השריג הבינוני )גודל תא שריג של 18 ק מ כולל את האגן המזרחי של הים התיכון והשטחים הסובבים אותו. השריג העדין )גודל תא שריג של 3 ק מ כולל את כל שטח מדינת ישראל וסביבותיה. איור 2 מציג של הכיסוי של השריג העדין ברזולוציה גבוהה יותר. תוצרי התחזית נאגרים במשרד ומשמשים למגוון יישומים בנוסף למתן התחזית. מפה ב. 1 כיסוי מרחבי של שלושת שריגי מודל ה- CHIMERE 56

57 מפה ב. 2 תחזית מודל ה- CHIMRE עבור חנקן דו חמצני בשכבה הסמוכה לקרקע לתאריך 13 יוני 214 שעה 2: 57

58 במטרה לשפר את תמונת המצב לגבי איכות האוויר בישראל, בוצע שילוב של תחזיות המודל השעתיות עם נתוני תחנות ניטור מזהמי האוויר המופעלות על ידי מערך ניטור אוויר )מנ א במשרד להגנת הסביבה ויתר הגופים המנטרים בישראל. מהלך זה הינו בהתאם להמלצת ועדת מומחים אשר מינה המשרד לבחינת התכנית הלאומית לצמצום והפחתת זיהום אוויר בישראל בשנת 211 מתוך דוח ועדת המומחים לתכנית הלאומית : 2 מודל ישראלי לחיזוי זהום האוויר הוועדה ממליצה לשפר ולהמשיך לפתח את מודל החיזוי של מזהמי אוויר הפועל כיום במערכת הארצית לניטור אויר שבמשרד להגנת הסביבה )להלן מנ א. התוצאות המתקבלות ממודל החיזוי לגבי רמות זהום האויר בישראל משלימות, מאמתות ומחזקות את התוצאות המתקבלות מרשת התחנות לניטור איכות האויר המופעלת על ידי מנ א. מסמך זה מתאר את אופן שילוב תוצרי תחזית מודל איכות אוויר המופעל על ידי המשרד עם נתוני רשת תחנות ניטור האוויר. שיטות חישוב: המזהמים עבורם בוצע שילוב הנתונים הינם אוזון, תחמוצות חנקן, תחמוצות גופרית, חלקיקים נשימים 1 )PM חלקיקים נשימים עדינים 2.5 )PM ופחמן חד חמצני. מזהמם אלו נמדדים ברשת המונה מעל מאה תחנות ניטור אם כי לא כל המזהמים נמדדים בכל התחנות). עבור חלקיקים, הממוצע השנתי אשר נלקח בחשבון בנתוני תחנות הניטור הוא לאחר ניקוי של 18 יממות בעלות הערכים הגבוהים ביותר, בהתאם לערך הסביבה השנתי. שילוב הנתונים נעשה במספר שלבים: 1.1 חישוב הממוצע השנתי של תחזית המזהמים מהמודל בשכבה הסמוכה לקרקע, עבור כל מזהם בנפרד 2.2 חישוב הממוצע השנתי של מדידות מזהמי האוויר בתחנות הניטור ברחבי הארץ, עבור כל מזהם וכל תחנה בנפרד. 3.3 תיקון להפרשים עבור כל מזהם באחת משתי השיטות: אינטרפולציה מרחבית להפרשים בין הערך המדוד לחזוי בכל מקום בו קיימת תחנת ניטור באמצעות פונקציית.IDW תיקון ליניארי על בסיס משוואת הרגרסיה בין הערכים המדודים לחזויים. להלן פירוט שיטות החישוב בכל שלב: 1. חישוב הממוצע השנתי של תחזית המזהמים מהמודל בשכבה הסמוכה לקרקע תחזית המודל מופקת כאמור ברזולוציה שעתית מידי יום עבור היומיים הבאים )כלומר 48 שעות קדימה. מתוך ארכיון תוצרי המודל נלקחו נתוני התחזית ליממה הראשונה בלבד )24 שעות ועבורם חושב ממוצע שנתי של תחזית המודל עבור כל תא שריג. זמינות נתוני המודל לשנת 215 הייתה 94% )כלומר מתוך 365 ימים הופקה תחזית עבור 342 ימים. 2. חישוב הממוצע השנתי של מדידות מזהמי האוויר בתחנות הניטור ברחבי הארץ נתוני הממוצעים השנתיים של תחנות הניטור הכלליות עבור המזהמים השונים עליו הסתמך חישוב זה הינם אלו המוצגים בטבלת נתוני תחנות הניטור המצורפת לדוח זה. יחד עם זאת לצורך החישוב נלקחו בחשבון רק תחנות ומזהמים עבורם הייתה זמינות נתונים של 75% או יותר. איור 3 מציג את מפת תחנות הניטור הכלליות. 58

59 3. תיקון להפרשים עבור כל מזהם נבחנו שתי שיטות לתיקון ההפרשים בין הממוצע השנתי המדוד לחזוי. בשיטה הראשונה עבור כל תחנת ניטור וכל מזהם חולץ הערך של הממוצע השנתי של תחזית המודל בתא השטח בו נמצאת תחנת הניטור, וחושב ההפרש בין הערך המדוד בתחנה לערך חזוי. לאחר מכן נעשתה אינטרפולציה מרחבית להפרשים באמצעות פונקציית.)Inverse Distance Weighted IDW פונקציה זו מחשבת עבור כל נקודה במרחב את הממוצע המשוקלל של המדידות בסביבתה, תוך מתן משקל גבוה יותר למדידות קרובות ומשקל נמוך יותר למדידות מרוחקות. המשקל )שהוא למעשה החזקה של ההופכי למרחק האופטימלי הוערך בנפרד עבור כל מזהם בשיטה של אימות צולב validation.)leave-one-out cross לאחר חישוב הפריסה המרחבית של ההפרשים חושב הסכום של ממוצע תחזית המוצע וההפרש בכל תא שריג. השיטה השנייה היא תיקון על פי רגרסיה ליניארית בין הערכים המדודים לחזויים. בשיטה זו נמצאה משוואת הרגרסיה הליניארית והופעל תיקון על כל תאי השריג. הבחירה לגבי איזו שיטה ליישם עבור כל מזהם נעשתה לאחר בחינת מספר פרמטרים כגון התאמה בין טווח הערכים המדודים בתחנות הניטור לבין טווח הערכים במפה המשולבת והמתאם בין הערכים המדודים לחזויים בכל שיטה. איור 4 מציג את הפריסה המרחבית של הממוצע השנתי של אוזון סמוך לקרקע לפני התיקון, את הפריסה המרחבית של התיקון ואת הריכוזים לאחר התיקון לשם המחשה. התוצאות שהתקבלו מהתהליך המתואר לעיל הן מפות מרחביות של הריכוזים המתוקנים עבור מספר מזהמים, אשר מוצגות בפרק 1 בדוח זה. מפה ב. 3 מפת תחנות הניטור הכלליות אשר נכללו בחישוב 59

60 מפה ב. 4 מפה של ריכוזים ממוצעים שנתיים של אוזן לפני )שמאל ואחרי )ימין התיקון עם נתוני תחנות הניטור. המפה במרכז מציגה את ערכי התיקון בכל נקודה במרחב כפי שחושבו על ידי פונקציית I CHIMERE Predicted O3 original CHIMERE O3 IDW correction: 1/r^1.2) CHIMERE O3 original + IDW correction O3 ppb) O3 ppb) O3 ppb)

61

62 מוגש ע"י אגף איכות אוויר ושינוי אקלים

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

פורמט היתר פליטה

פורמט היתר פליטה המשרד להגנת הסביבה אגף איכות אוויר ושינויי אקלים היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 מפעל "פז שמנים וכימיקלים בע"מ" מועד תחילת ההיתר: 20 יוני 2014 מספר היתר: 1313 נותנת ההיתר: סומיה פלאח, ממונה

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63>

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63> תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית ירושלים - יולי 2012 תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית - חוות דעת סביבתית

קרא עוד

פורמט היתר פליטה

פורמט היתר פליטה המשרד להגנת הסביבה אגף איכות אוויר ושינויי אקלים היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 מפעל שמן תעשיות בע"מ מועד תחילת ההיתר: 01 אוגוסט 2014 מספר היתר: 1315 נותנת ההיתר: סומיה פלאח, ממונה היתרי פליטה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דוח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV-11258 אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם שלום, מצ"ב דו"ח סיכום ממצאי העבודה שהתבצעה על ידינו

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Occupational Health & Hygiene Ltd. Occupational & Environmental Monitoring Lab מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - מ.ר. 181 בריאות וגיהות תעסוקתי

Occupational Health & Hygiene Ltd. Occupational & Environmental Monitoring Lab מוסמכת עי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - מ.ר. 181 בריאות וגיהות תעסוקתי Occupational Health & Hygiene Ltd. Occupational & Environmental Monitoring Lab הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - מ.ר. 8 בריאות וגיהות תעסוקתית בע"מ מעבדה לניטור תעסוקתי וסביבתי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

קובץ_פנימי[TOD11]

קובץ_פנימי[TOD11] ד"ר יודן רופא - "עקרונות התכנון של פיתוח עירוני מסביב לרכבת" מאמר זה מציג את עקרונות התכנון והעיצוב האורבני האמורים להנחות את המתכננים של אזורי פיתוח עירוני מסביב לרכבת. הוא פותח בתיאור הגורמים התכנוניים-פיזיים

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

00144 דרך י. רמתיים, בראון ובניו ב ע"מ השרון, - הוד 32 ת.ד. 97 מדגריה ומשרדים: טלפון: פקס: o f f i c y - b r o w n. c o. i l

00144 דרך י. רמתיים, בראון ובניו ב עמ השרון, - הוד 32 ת.ד. 97 מדגריה ומשרדים: טלפון: פקס: o f f i c y - b r o w n. c o. i l 00144 דרך י. רמתיים, בראון ובניו ב ע"מ השרון, - הוד 32 ת.ד. 97 מדגריה ומשרדים: טלפון: 6047047-40 פקס: 6045007-40 o f f i c e @ y - b r o w n. c o. i l סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון, כפר-סבא מוגש למשרד

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

עוברים על הדרך בחנויות Yellow רוכשים כרטיס sim ומצטרפים לחבילות הסלולר המשתלמות ביותר באמצעות האתר כתובת מספר תחנה שם התחנה ישוב מס סידורי איזור צפון

עוברים על הדרך בחנויות Yellow רוכשים כרטיס sim ומצטרפים לחבילות הסלולר המשתלמות ביותר באמצעות האתר כתובת מספר תחנה שם התחנה ישוב מס סידורי איזור צפון עוברים על הדרך בחנויות Yellow רוכשים כרטיס sim ומצטרפים לחבילות הסלולר המשתלמות ביותר באמצעות האתר כתובת מספר תחנה שם התחנה ישוב מס סידורי איזור צפון קניון אורות 390 אורות אור עקיבא 1 בכניסה לאיכסל 406

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

Microsoft Word - Doc40 _2_.doc

Microsoft Word - Doc40 _2_.doc לכבוד מר דודו כהן הממונה על מחוז הדרום הועדה המחוזית לתכנון ובניה רח' התקווה 4 באר-שבע לכבוד מר גדעון בר-לב ראש העיר הממונה עיריית ערד הנדון: תכנית 104/03/24 שדה בריר יום חמישי 12 יוני 2008 לכבוד גב' הדסה

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות ישראל 2016

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות ישראל 2016 מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות ישראל 2016 עמותת שקיפות בינ ל-ישראל עמותת שקיפות בינ ל-ישראל היא סניף ישראלי של הארגון,Transparency International ארגון חברה אזרחית גלובלי הפועל לקידום שקיפות והמוביל

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012 התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים 1. מבוא השתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות היא אחד המקורות החשובים ביותר בהכנסות הרשויות המקומיות. בנוסף למענק הכללי המועבר ממשרד הפנים,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

בית ספר כרמל נצרת עילית

בית ספר כרמל נצרת עילית בס"ד ת.ד 4687 פתחתקווהמיקוד 49277 טל: 03-9361835 פקס: 077-82-111-82 www.rad-test.co.il email:rad_test@walla.com תאריך: 10.06.2013 לכבוד: עירייתנצרתעילית אגףהחינוך רחובגלבוע 16 נצרת-עילית אתר: בי"ס כרמל,

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד