Dell U2720Q מדריך למשתמש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Dell U2720Q מדריך למשתמש"

תמליל

1 Dell UltraSharp 27 צג USB-C 4K /- מדריך למשתמש מס' דגם: / דגם רגולטורי: t

2 הערה: הערה מציינת מידע חשוב שיסייע לך לשפר את השימוש במחשב. זהירות: זהירות מציינת נזק פוטנציאלי לחומרה או איבוד נתונים במקרה של אי ציות להוראות. אזהרה: אזהרה מציינת סכנת נזק לרכוש, פציעה או מוות. Copyright 2020 Dell Inc. או החברות הבנות שלה. כל הזכויות שמורות. ell D, EMC וסימנים מסחריים נוספים הם סימנים מסחריים שלInc. Dell או החברות הבנות שלה. סימנים מסחריים אחרים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם, בהתאמה Rev. A00

3 תוכן אודות הצג תוכן האריזה תכונות המוצר זיהוי חלקים ובקרות מפרט הצג Plug-and-Play מדיניות איכות ופיקסלים בצג. LCD התקנת הצג חיבור המעמד שימוש במתקן ההטיה, במעמד המסתובב ובתוספת האנכית כיוון הגדרות הסיבוב של התצוגה חיבור הצג דרישות על מנת לצפות בתוכן HDR או על מנת להפעילו סידור הכבלים הסרת מעמד המסך התקנה על הקיר )אופציונלית( הפעלת הצג הפעלת המסך שימוש בלחצני הלוח הקדמי שימוש בפונקציה OSD Lock )נעילת תפריט המסך( תוכן 3

4 שימוש בתפריט המסך )OSD( פתרון בעיות בדיקה עצמית אבחון מובנה בעיות נפוצות בעיות ספציפיות של המוצר נספח הוראות בטיחות הודעות FCC )ארה"ב בלבד( ומידע נוסף אודות תקינה יצירת קשר עם. Dell התקנת הצג הנחיות לתחזוקה תוכן

5 אודות הצג תוכן האריזה הצג שרכשת מגיע עם כל הרכיבים המוצגים בהמשך. ודא שקיבלת את כל הרכיבים. אם חסר רכיב כלשהו, צור קשר עם.Dell הערה: חלק מהפריטים הם אופציונליים וייתכן שלא צורפו לצג. ייתכן שלא ניתן יהיה להשתמש בתכונות או במדיות מסוימות במדינות מסוימות. צג מגבה למעמד בסיס המעמד כבל מתח )משתנה בין ארצות( כבל USB סוג C ) C עד )C גצה תודוא 5

6 Color Calibration Factory Report Every Dell is shipped incorporating pre-tuned standard mode(srgb) with average Delta-E 2. This helps prevent significant color inconsistency or inaccuracy when content is displayed onscreen. In addition, a tighter grey-scale tracking on each helps enable ultra-smooth color gradation. The factory measurements from this very unit are shown here. Be assured of Accurate, Precise and Consistent Onscreen Color with every Dell UltraSharp. Serial No. Tester Test Equipment CN00WG2J B046L 2008L0415 CA-210/CA-310 CA-2000S Chroma 2326/2235/2233 Standard mode (srgb) Avg. Delta E 2 Gray-Scale Tracking Gamma Note: Calibrations were done according to Dell approved test procedures using calibrated equipment at the factory production line. This Report is provided only with and for this new Dell UltraSharp monitor. Results may vary with other test equipment, setups and test patterns. Please retain this Report for your reference as Dell is unable to reproduce it or provide a duplicate. כבל USB סוג C ) C עד )A כבל DP )מתאם DP ל- DP, רק עבור ) כבל HDMI )רק עבור ) מדריך התקנה מקוצר מידע על בטיחות, סביבה ורגולציה דו"ח כיול במפעל תכונות המוצר לצג השטוח Dell UltraSharp / תצוגת LCD TFT עם מטריצה פעילה ותאורת רקע מסוג.LED תכונות הצג כוללות: שטח צפייה במסך של ס"מ )27 אינץ'( )מדידה באלכסון(. רזולוציה של )16:9( 3840x2160 עם תמיכה במסך מלא לרזולוציות נמוכות יותר. זוויות צפייה רחבות עם צבעי srgb בכיסוי של 99% עם ממוצע 2>E.Delta יכולות כוונון של ההטיה, הסיבוב וההארכה האנכית. מעמד נייד עם חורי התקנה של 100 מ""מ תואמי VESA )standards video electronics )association המאפשר גמישות בפתרונות ההתקנה. מסגרת דקה במיוחד הממזערת את המרווח בין מסגרות המסכים כשמשתמשים במספר מסכים ומאפשרת להגדיר בקלות רבה יותר תצורה נוחה לחוויית צפייה אלגנטית. חיבור דיגיטלי נרחב עםDP השומר על המסך גם בעתיד. ספק כוח יחיד עם חיבור U SB Type-C )PD 90 )W לחיבור למחשב מחברת תואם במהלך קבלה של אותות וידאו. יכולת "הכנס הפעל", מותנית בתמיכה במערכת. כיווני הגדרות באמצעות תפריט תצוגה )OSD( להתקנה קלה ושיפור המסך. נעילה של לחצני ההפעלה ותפריט המסך. חריץ נעילת אבטחה. צריכת חשמל של 0.3W בזמן המתנה במצב שינה..DisplayHDR 400 מיטוב נוחות הצפייה באמצעות מסך נטול הבהובים. הערה: ההשפעות ארוכות הטווח של פליטות אור כחול מהצג מזיקות לעיניים וגורמות עייפות ומאמץ דיגיטלי לעיניים. התכונה ComfortView מיועדת להפחית את כמות האור הכחול שנפלט מהצג למיטוב הנוחות לעין. 6 גצה תודוא

7 זיהוי חלקים ובקרות מבט קדמי 1 2 תווית 1 2 תיאור לחצני פונקציות )לפרטים נוספים, ראה הפעלת הצג( לחצן הפעלה/כיבוי )עם נורית חיווי( גצה תודוא 7

8 מבט מאחור תווית 1 תיאור פתחי תושבת VESA )100 מ"מ x 100 מ"מ - מאחורי מכסה VESA המוצמד( תווית תקינה לחצן שחרור מעמד מדבקת ברקוד, מספר סידורי ותגית שירות שימוש הרכבה על הקיר תוך שימוש בערכת הרכבה על הקיר תואמת VESA )100 מ"מ x 100 מ"מ(. מפרטת את אישורי התקינה. משחרר את המעמד מהצג. היעזר בתווית זו אם תרצה ליצור קשר עם Dell לקבלת עזרה טכנית. משמש לניתוב הכבלים דרך הפתח מבט מהצד פתח לכבלים 1 2 תווית 1 2 תיאור יציאת USB לחיבור התקנים יציאת USB Type-C לחיבור התקנים שימוש החיבור עם סמל הסוללה תומך ב- 1.2.BC חיבור עם סמל תומך ב- 3. A 8 גצה תודוא

9 8 מלמטה מבט תווית תיאור )AC( חילופין מתח לכבל מחבר אבטחה. נעילת חריץ יציאתHDMI שימוש החשמל כבל את מחבר אבטחה. מנעול באמצעות הצג אבטחת בנפרד( )נמכר.HDMI כבל באמצעות המחשב את חבר מהמחשב. DP כבל את מחבר DP מחבר.)C עד USB Type-C ( C כבל באמצעות למחשב לחיבור USB Type-C/DisplayPort הנתונים העברת מהירות את מספק USB 3.0 Type-C חיבור ברזולוציה תומך DP 1.4 עם חלופי ומצב ביותר, הגבוהה,P D 20V/4.5A ב- 60Hz, 2160 x 3840 של מקסימלית.5V/3A 9, V/3A 1, 5V/3A בגרסאות נתמכת לא USB Type-C טכנולוגיית אזהרה:.Windows ל- 10 שקודמות Windows ב- Type-C שימוש ממקור המגיע שמע לנגינת רמקולים חבר Line-out שמע יציאת.DisplayPort או בלבד. ערוצים ב- 2 תמיכה באוזניות. תומכת אינה line-out מסוג השמע יציאת הערה: לאחר רק אלה ביציאות להשתמש ניתן ה- USB. התקן לחיבור )2( התקנים לחיבור USB יציאת לצג. מהמחשב ל- Type-C ( Type-C( U ה- SB כבל של חיבור מעמד נועל M3 x 6 mm בבורג שימוש תוך הצג אל המעמד את נעל מצורף(. אינו )המברג 9 תודוא גצה

10 מפרט הצג מטריצה פעילה - LCD TFT טכנולוגיית IPS 16:9 27 אינץ' )68.47 ס"מ( אינץ' ) מ"מ( אינץ' ) מ"מ( מ"מ ) שני אינצ ים( מ"מ x מ"מ )טיפוסי( 178 )טיפוסי( cd/m² 350 )טיפוסי( 1300 ל- 1 )טיפוסי( טיפול נגד בוהק בציפוי הקשיח של המקטב הקדמי )3H( LED ms 5 )מצב מהיר( ms 8 )מצב רגיל( 1.07 מיליארד צבעים srgb 99% REC709 99% DCI-P3 95% דלתא > E 2 )ממוצע( )HDCP 1.4/HDCP 2.2) DP 1.4 x 1 )HDCP 1.4/HDCP 2.2) HDMI 2.0 x 1 חיבור USB 3.0 חלופי עם,DP 1.4 )מצב USB Type C x 1 למחשב, אספקת חשמל PD עד W( 90 2 x חיבורי USB 3.0 לאביזרים 2 A ב- עם יכולת טעינה של BC1.2 כניסת USB 3.0 x 1 )מקסימום( 1 x יציאת שמע אנלוגית 2.0 )שקע 3.5 מ"מ( 1 x כניסת USB 3.0 Type-C עם יכולת טעינה ב- 3 A )מקסימום( 7.3 מ"מ )חלק עליון( 7.3 מ מ )שמאל/ימין( 9 מ מ )תחתית( סוג מסך סוג לוח יחס גובה-רוחב מידות התמונה הניתנת לצפייה אלכסוני אזור פעיל אופקי אנכי אזור גובה פיקסל פיקסלים לאינץ' )PPI( זווית צפייה אנכי אופקי בהירות יחס ניגודיות ציפוי הצג תאורה אחורית זמן תגובה )אפור לאפור( עומק צבע לוח צבעים* דיוק כיול קישוריות רוחב שוליים )שולי הצג לאזור הפעיל( 10 גצה תודוא

11 130 מ"מ -5 עד עד עד 90 כן ארגון קל ותכונות עיקריות אחרות חריץ לנעילת אבטחה )מנעול כבל נמכר בנפרד( חריץ נעילה למעמד נגד גנבה )ללוח( יכולת כוונון מעמד שניתן לכוונן את גובהו הטיה סיבוביות ציר ניהול כבלים תאימות למנהל התצוגה של Dell ) DDM ( אבטחה *ללא תוספות מיוחדות בלבד, בשימוש בהגדרה המתוכנתת מראש Custom Mode )מצב מותאם אישית(. מפרטי רזולוציות טווח סריקה אופקי טווח סריקה אנכי 140 khz עד 30 khz 75 Hz עד 24 Hz 3840 x 2160 ב- 60Hz רזולוציה מוגדרת מראש מרבית 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p יכולות הצגת סרטונים )ניגון HDMI & DP & C USB סוג( גצה תודוא 11

12 מצבי תצוגה מוגדרים מראש מצב תצוגה 720 x 400 VESA, 640 x 480 VESA, 640 x 480 VESA, 800 x 600 VESA, 800 x 600 VESA, 1024 x 768 VESA, 1024 x 768 VESA, 1152 x 864 VESA, 1280 x 1024 VESA, 1280 x 1024 VESA, 1600 x 1200 VESA, 1680 x 1050 VESA, 1920 x 1080 VESA, 1920 x 1200 VESA, 2048 x 1152 VESA, 2048 x 1280 CVR, 2560 x 1440 VESA, 3840 x 2160 VESA, 3840 x 2160 VESA, 3840 x 2160 VESA, 3840 x 2160 VESA, 3840 x 2160 VESA, 3840 x 2160 תדר אופקי )קילוהרץ( תדר אנכי )הרץ( שעון פיקסלים )MHz( קוטביות סנכרון )אופקי/אנכי( -/+ -/- -/- +/+ +/+ -/- +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ -/+ +/+ +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- 12 גצה תודוא

13 חשמלי מפרט וידאו כניסת אותות זרם/תדר כניסה/ מתח זרם נחשול בנפרד. קו לכל דיגיטלי וידאו אות אוהם. 100 של בעכבה נפרד לקו סוג DP/HDMI/USB מסוג C כניסה אות תמיכת )מרבי( 50/60 Hz ± 3 Hz / 2.5 A או VAC )מרבי( 30 A :120 V )מרבי( 60 A :240V פיזיים מאפיינים מחבר,D P HDMI מחבר C סוג USB מחבר line out שמע יציאת התקנים. לחיבור USB 3.0 יציאת x 3 ).BC ב- 1.2 תומך הסוללה סמל עם )החיבור התקנים. לחיבור USB 3.0 Type-C יציאת x 1 3.( A ב- תומך סמל עם )חיבור בלבד( ( מטרים 1.8 באורך ל- DP DP כבל בלבד( ( מטרים 1.8 באורך HDMI כבל מטרים C) 1.0 עד C ) C סוג USB כבל מטרים A) 1.8 עד C ) C סוג USB כבל מ"מ( )525.2 אינץ' מ"מ( )395.2 אינץ' מ"מ( )611.3 אינץ' מ"מ( )185.0 אינץ' 7.28 מ"מ( )356.0 אינץ' מ"מ( )611.3 אינץ' מ"מ( )49.7 אינץ' 1.96 מ"מ( )418.4 אינץ' מ"מ( )369.4 אינץ' מ"מ( )245.0 אינץ' 9.65 מ"מ( )185.0 אינץ' 7.28 פאונד( )21.16 ק"ג 9.6 מחבר סוג אותות כבל סוג מעמד( )כולל מידות )דחוס( גובה )מוגדל( גובה רוחב עומק מעמד( כולל )לא מידות גובה רוחב עומק המעמד מידות )דחוס( גובה )מוגדל( גובה רוחב עומק משקל אריזה כולל 13 תודוא גצה

14 6.6 ק"ג )14.55 פאונד( 4.4 ק"ג )9.70 פאונד( 1.8 ק"ג )3.97 פאונד( כולל מכלול המעמד וכבלים ללא מכלול המעמד )להרכבה על הקיר או עבור הרכבת VESA - ללא כבלים( מכלול המעמד תנאי סביבה תאימות לתקנים לצג יש אישור ENERGY STAR רישום EPEAT במקומות הישימים. רישום EPEAT משתנה לפי מדינה. לסטטוס הרישום לפי מדינה, עבור אל מסכים מאושרי TCO תאימות ל- RoHs אינו מכיל BFR/PVC )לא כולל כבלים חיצוניים( תואם לדרישות NFPA 99 בנוגע לזליגות מתח זכוכית נטולת ארסן ונטולת כספית ללוח בלבד טמפרטורה בפעולה לא בפעולה לחות גובה בפעולה לא בפעולה בפעולה לא בפעולה פיזור תרמי )104 F עד 32 F( 40 C עד 0 C )140 F עד 4 F( 60 C עד 20 C 10% עד 80% )ללא התעבות( 5% עד 90% )ללא התעבות( 5,000 מטרים )16,404 רגל( )מרבי( 12,192 מטרים )40,000 רגל( )מרבי( BTU /שעה )מרבי( BTU /שעה )טיפוסי( 14 גצה תודוא

15 מצבי ניהול צריכת חשמל אם אתה משתמש בכרטיס מסך תואםDPM של VESA או בתוכנה המותקנת במחשב, הצג יכול להפחית באופן אוטומטי את צריכת החשמל שלו כאשר אינו בשימוש. תכונה זו נקראת* Mode Power Save )מצב חיסכון בצריכת החשמל(. אם המחשב מזהה אות מהמקלדת, מהעכבר או מהתקן קלט אחר, הצג יחזור אוטומטית לפעולה. הטבלה שלהלן מציגה את צריכת החשמל ואת האותות של תכונה אוטומטית זו לחיסכון בחשמל. סנכרון אופקי סנכרון אנכי וידאו פעיל כבוי - נורית חיווי להפעלה צריכת חשמל 200 W )מקסימום(** 33 W )טיפוסי( מצבי VESA פעולה רגילה פעיל לא פעיל פעיל לא פעיל לבנה לבנה )זוהר( פחות מ- W מצב Active- off כבוי כבוי פחות מ- W 0.3 W P on צריכת חשמל צריכת חשמל כוללת )TEC( kwh תפריט המסך פועל רק במצב תפעול רגיל. לחיצה על לחצן כלשהו במצב active-off )כבוי(, תגרום להופעת ההודעה הבאה: No DP signal from your device. No DP signal from your device. Press any key on the keyboard or move the mouse or wake it up. If there is no display, press the monitor button again to select the correct input source. Press any key on the keyboard or move the mouse or wake it up. If there is no display, press the monitor button again to select the correct input source. *ניתן לבטל לגמרי את צריכת החשמל במצב כבוי רק על ידי ניתוק כבל החשמל מהצג. ** צריכת חשמל מרבית עם תאורה מרבית ו- USB פעיל. מסמך זה מובא למטרות מידע בלבד ומבוסס על ביצועים במעבדה. ביצועי המוצר בפועל עשויים להיות שונים, בהתאם לתוכנה, לרכיבים ולציוד ההיקפי שרכשת ואין כל התחייבות לעדכן את המידע הזה. בהתאם לכך, אין להסתמך על המידע הזה בעת קבלת ההחלטה בנוגע לעמידות חשמלית או כל החלטה אחרת. לא מוענקת כל אחריות בנוגע לדיוק או לשלמות המידע, בין אם באופן מפורש או מרומז. הפעל את המחשב ואת הצג כדי לגשת אל התצוגה במסך. הערה: לצג יש אישור.ENERGY STAR עם הגדרות ברירת המחדל של היצרן, מוצר זה תואם לתקני תוכנית.ENERGY STAR ניתן לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של היצרן באמצעות הפונקציה Reset" "Factory )איפוס להגדרות היצרן( בתפריט המסך. שינוי של הגדרות ברירת המחדל של היצרן או הפעלה של תכונות נוספות עשויים להגדיל את צריכת החשמל ובכך לעבור את הערכים המוגדרים בתוכנית.ENERGY STAR הערה: גצה תודוא 15

16 .Energy Star צריכת חשמל במצב פעיל כפי שמוגדר ב- 8.0 P: on Energy Star סה"כ צריכת חשמל בקווט"ש כפי שמוגדר ב- 8.0 :TEC הקצאות פינים יציאת DP in מספר פין 1 צד 20 פינים של כבל האותות המחובר מספר פין 11 צד 20 פינים של כבל האותות המחובר אדמה ML3(n) ML0(p) 12 אדמה 2 CONFIG1 13 ML3(p) 3 CONFIG2 14 ML2(n) 4 AUX CH (p) 15 אדמה 5 16 אדמה ML2(p) 6 AUX CH(n) 17 ML1(n) 7 18 זיהוי Hot Plug אדמה 8 19 חזרה ML1(p) 9 DP_PWR 20 ML0(n) גצה תודוא

17 יציאת HDMI מספר פין צד 19 פינים של כבל האותות המחובר מספר פין צד 19 פינים של כבל האותות המחובר TMDS CLOCK SHIELD 11 TMDS DATA 2+ 1 TMDS CLOCK- 12 TMDS DATA 2 SHIELD 2 CEC 13 TMDS DATA שמור )(רישכמב (N.C. רומש( TMDS DATA 1+ 4 DDC CLOCK (SCL) 15 TMDS DATA 1 SHIELD 5 DDC DATA (SDA) 16 TMDS DATA הארקת CEC/DDC TMDS DATA V POWER 18 TMDS DATA 0 SHIELD 8 19 זיהוי תקע פעיל TMDS DATA 0-9 TMDS CLOCK+ 10 גצה תודוא 17

18 מחבר USB Type-C Signal Pin Signal Pin GND B12 GND A1 SSTXp1 B11 SSTXp1 A2 SSTXn1 B10 SSTXn1 A3 VBUS B9 VBUS A4 CC1 B8 CC1 A5 Dp1 B7 Dp1 A6 Dn1 B6 Dn1 A7 SBU1 B5 SBU1 A8 VBUS B4 VBUS A9 SSRXn2 B3 SSRXn2 A10 SSRXp2 B2 SSRXp2 A11 GND B1 GND A12 18 גצה תודוא

19 אוניברסלי(USB) טורי אפיק ה- USB יציאות אודות פרטים תקבל זה בצג.בסעיף הזמינות ה- USB יציאות אודות פרטים תקבל זה בסעיף בצג. הזמינות Battery לתקן התואמים בהתקנים ) הסוללה סמל עם )היציאה USB בכניסת 2 A עד הערה: עם )חיבור USB Type-C בכניסת 3 A עד אחרות. USB בכניסות 0.9 A עד ;Charging Rev A תואמי- להתקנים ) סמל הבאות: ה- USB יציאות ישנן שברשותך במחשב התחתון בחלק 2 צד, בכל 2 - להתקנים לחיבור 4 ההתקן אם מהירה חשמל בטעינת תומכים הסוללה סמל בעלי החיבורים - חשמל לטעינת חיבור.BC ל- 1.2 תואם 3. A ל- תואם ההתקן אם מהירה טעינה ביכולת תומכת סמל עם USB Type-C כניסת חיסכון במצב בחשמל. חיסכון במצב נמצא או פועל כשהצג רק עובדים הצג של ה- USB מחברי הערה: אחרת, כרגיל. לעבוד יכולים ה- USB מחברי מחובר, ל- Type-C ( Type-C( U ה- SB כבל אם בחשמל, )פעיל "On During Standby" היא ההגדרה אם - USB לגבי המסך תפריט הגדרת לפי לפעול יש אותו ומפעיל הצג את מכבה אתה אם מושבת. ה- USB אחרת, כרגיל; עובד USB המתנה(, במצב תקינה. לפעילות לחזור שניות כמה ההיקפי הציוד לפריטי שיידרשו ייתכן מחדש, העברה מהירות SuperSpeed Hi-Speed Full speed נתונים העברת קצב 5 Gbps 480 Mbps 12 Mbps יציאה( )כל מרבית חשמל צריכת 4.5 W 2.5 W 2.5 W USB downstream יציאת פין מספר האות שם פין מספר האות שם StdA_SSRX+ 6 VBUS 1 GND_DRAIN 7 D - 2 StdA_SSTX- 8 D+ 3 StdA_SSTX+ 9 GND 4 מעטפת סיכוך StdA_SSRX תודוא גצה

20 Plug-and-Play תוכל להתקין את הצג בכל מערכת תואמת "הכנס הפעל". הצג יספק למחשב באופן אוטומטי את נתוני זיהוי התצוגה המורחב )EDID( תוך שימוש בפרוטוקולי ערוץ נתוני תצוגה,)DDC( ויאפשר למערכת להגדיר את עצמה ולמטב את הגדרות הצג. ברוב המקרים, התקנת הצג תתבצע אוטומטית; ניתן לבחור הגדרות שונות לפי הצורך. לפרטים נוספים אודות שינוי הגדרות הצג, ראה הפעלת הצג. מדיניות איכות ופיקסלים בצג LCD פעמים רבות במהלך הייצור של צג LCD פיקסל אחד או יותר מתקבעים במצב שאינו ניתן לשינוי. קשה להבחין בפיקסלים הללו והם אינם משפיעים על האיכות או על היכולת להשתמש בתצוגה. למידע נוסף על מדיניות הפיקסלים של,Dell גלוש לאתר התמיכה של Dell בכתובת:. 20 גצה תודוא

21 התקנת הצג חיבור המעמד הערה: המגבה למעמד ובסיס המעמד אינם מחוברים כשהמסך נשלח מהמפעל. הערה: התהליך המוסבר בהמשך מתאים למעמד הרגיל. אם רכשת מעמד אחר, עיין במסמכים שצורפו למעמד שקנית כדי להבין כיצד להתקינו. לחיבור מעמד הצג: יישר את הפינים של בסיס המעמד מול החריצים התואמים במעמד. 1 הכנס את הפינים של בסיס המעמד אל תוך החריצים במעמד. 2 הרם את הידית המתברגת וסובב את הבורג בכיוון השעון. 3 אחרי הידוק הבורג עד הסוף, קפל את הידית המתברגת אל תוך החריץ. 4 גצה תנקתה 21

22 5 הרם את הכיסוי, כמוצג באיור, כדי לחשוף את אזור ה- VESA של מכלול המעמד. 6 חבר את מכלול המעמד לצג. א. הכנס את שתי הלשוניות בחלק העליון של המעמד לשקע שבגב הצג. ב. דחוף את המעמד כלפי מטה עד שייכנס למקומו בנקישה. b a 22 גצה תנקתה

23 7 העמד את הצג במנח זקוף. אחוז במעמד הצג ביציבות בשתי הידיים. הרם את הצג בזהירות כדי למנוע ממנו להחליק או ליפול. הערה: הרם את הצג בזהירות כדי למנוע ממנו להחליק או ליפול. גצה תנקתה 23

24 שימוש במתקן ההטיה, במעמד המסתובב ובתוספת האנכית הערה: מוצר זה מיועד לשימוש עבור צג עם מעמד. במידה ורכשת מעמד אחר, עיין במדריך ההתקנה שלו לקבלת הוראות התקנה. תיכנא הסירפ,דמעמב,היטה כאשר המעמד מחובר אל הצג, תוכל להטות את הצג לקבלת זווית הצפייה הנוחה ביותר mm הערה: המעמד מגיע נפרד מהצג. גצה בוביס לפני שתסובב את הצג, עליו להיות פרוס לגמרי אנכית ומוטה לגמרי למעלה כדי שלא לפגוע בתחתית הצג גצה תנקתה

25 הערה: כדי לסובב את התצוגה )רוחבית לעומת אנכית( עם מחשב Dell שברשותך, עליך להשתמש במנהל התקן גרפיקה מעודכן שאינו כלול בחבילת הצג. להורדת מנהל ההתקן הגרפי, בקר בכתובת, עבור לאזור ההורדה )Download( בחלק Video Drivers )מנהלי כרטיס מסך( להורדת מנהל ההתקן העדכני. הערה: במצב,Portrait View ייתכן שהביצועים ייפגעו כאשר תשתמש ביישומים גרפיים כבדים )כגון משחקים תלת ממדיים(. כיוון הגדרות הסיבוב של התצוגה לאחר שסובבת את הצג, עליך לבצע את הפעולות שבהמשך כדי לכוון את הגדרות סיבוב התצוגה Settings( )Rotation Display של המערכת. הערה: אם אתה משתמש בצג עם מחשב שאינו מתוצרת,Dell עליך לבקר בדף מנהלי ההתקנים הגראפיים באתר היצרן לקבלת מידע אודות סיבוב התצוגה במערכת ההפעלה. כדי לכוון את הגדרות הסיבוב של התצוגה: 1 לחץ לחיצה ימנית בשולחן העבודה ובחר באפשרות מאפיינים. 2 עבור לכרטיסיה הגדרות ובחר מתקדם. 3 אם מותקן במחשב כרטיס מסך מסוג,AMD עבור לכרטיסייה Rotation )סיבוב( וקבע את זווית הסיבוב המועדפת. 4 אם מותקן במחשב כרטיס מסך מסוג nvidia עבור לכרטיסייה,nVidia בחר באפשרות NVRotate מהעמודה השמאלית ולאחר מכן קבע את זווית הסיבוב המועדפת. 5 אם מותקן במחשב כרטיס מסך מסוג,Intel עבור לכרטיסייה, Intel בחר באפשרות Graphic Properties )מאפייני גרפיקה(, עבור לכרטיסייה Rotation )סיבוב(, ולאחר מכן קבע את זווית הסיבוב המועדפת. הערה: אם אפשרות הסיבוב אינה מוצגת או שאינה פועלת כשורה, בקר באתר והורד את מנהל ההתקן המעודכן עבור כרטיס המסך שברשותך. גצה תנקתה 25

26 חיבור הצג אזהרה:לפני שתתחיל בביצוע הפעולות המתוארות בסעיף זה, פעל לפי הוראות הבטיחות. לחיבור הצג אל המחשב: 1 כבה את המחשב. 2 חבר כבל שימוש ב- DP Type-C/HDMI/ מהמסך למחשב. 3 הדלק את המסך. 4 בחר את מקור התמונה הנכון בתפריט של Monitor OSD והדלק את המחשב. הערה: הגדרת ברירת המחדל של / היא.DP 1.4 כרטיס מסך DP 1.1 עלול להציג תמונה מעוותת. לשינוי הגדרת ברירת המחדל עיין בחלק "בעיות ספציפיות למוצר - אין תמונה כשמשתמשים בחיבור DP למחשב". חיבור כבל HDMI HDMI HDMI DP חיבור כבל DP DP 26 גצה תנקתה

27 חיבור כבל USB סוג C ) C עד )C USB Type-C USB Type-C יציאת USB Type-C בצג: מתאימה לשימוש הן כ- Type-C USB והן כ- 1.4.DisplayPort תומכת באספקת חשמל בטכנולוגיית,USB עם פרופילים של עד W. 90 הערה: ללא תלות בדרישת החשמל/צריכת החשמל בפועל של המחשב הנייד, או במפלס המתח הנותר בסוללה, צג Dell / נועד לספק למחשב הנייד מתח של עד W. 90 מתח נקוב )במחשבים ניידים מתח טעינה מרבי המצוידים ב- Type-C USB עם )PowerDelivery 45 W 45 W 65 W 65 W 90 W 90 W 130 W חיבור כבל USB סוג C ) C עד )A לא נתמך USB Type-C USB גצה תנקתה 27

28 דרישות על מנת לצפות בתוכן HDR או על מנת להפעילו עם Ultra BluRay DVD או קונסולות משחקים ודא שנגני ה- DVD וקונסולות המשחקים שנעשה בהם שימוש תומכים ב- HDR )לדוגמה, Panasonic MP-UB900 D, Microsoft Xbox One S ו- Pro.)Sony PS4 הורד והתקן מנהל התקן מתאים לכרטיס המסך עבור יישומי המחשב. עם מחשב שתומך בתוכן HDR ודא שכרטיס המסך שנעשה בו שימוש תומך ב- HDR )תואם ל- HDR 2.0a/DP1.4/USB-C1.4 בגרסת )HDMI ושמותקן מנהל התקן של כרטיס מסך התומך ב- HDR. יש להשתמש בנגן התומך ב- HDR, כמו למשל, Cyberlink PowerDVD 17 או אפליקציית.Microsoft Movies & TV לדוגמה, Dell XPS 8910 ו- R5 Alienware Aurora מגיעים עם כרטיסי המסך הבאים. מנהל התקן של כרטיס מסך מבית Dell עם תמיכה ב- HDR אנוידיה להורדת מנהל ההתקן העדכני ביותר לכרטיס מסך שתומך בהפעלת תוכן HDR במחשב שולחני או נייד, בקר באתר התמיכה של Dell בדף. כרטיסי גרפיקה של אנוידיה בעלי יכולות HDR הם: GTX1070, GTX1080,,P5000 P6000 וכו'. למגוון המלא של כרטיסי גרפיקה של אנוידיה בעלי יכולות HDR אנא עיינו באתר אנוידיה מנהל התקן שתומך במצב הפעלה על מסך מלא )לדוגמה משחקי מחשב, נגני אולטרה בלו ריי(, HDR על וינדווס 10 רדסטון 2 מערכת הפעלה או מאוחרת יותר. AMD אינטל )גרפיקה משולבת( כרטיסי גרפיקה של AMD בעלי יכולות HDR הם:,RX480, RX470, RX460, WX7100, WX5100, WX4100 וכו'. למגוון המלא של כרטיסי גרפיקה של AMD בעלי יכולות HDR אנא עיינו באתר מידע תמיכה במנהלי התקן HDR והורידו את הגרסה העדכנית ביותר באתר מערכת בעלת יכולת הייץ'-די-אר : CannonLake או מאוחרת מזה נגן HDR מתאים: Windows 10 Movies וכן TV app מערכת הפעלה תומכת הייץ'-די-אר: Windows 10 Redstone 3 מנהל התקן תומך הייץ'-די-אר:לקבלת מידע נוסף על מנהלי ההתקן החדשים ביותר התומכים ב- HDR, בקר בדף.downloadcenter.intel.com הערה: הפעלה בעזרת HDR באמצעות מערכת הפעלה )לדוגמה הפעלה של HDR בחלון על מחשב שולחני( דורשת וינדווס 10 רדסטון 2 או מאוחרת מזו בצירוף יישומי נגן מתאימים, לדוגמה פאואר די-וי-די 17. הפעלה של תוכן מוגן תדרוש תוכנת ו/או חומרת )DRM TM מתאימות, לדוגמה מיקרוסופט "פליירדי". אנא עיינו באתר מיקרוסופט למידע תמיכת.HDR 28 גצה תנקתה

29 סידור הכבלים לאחר חיבור כל הכבלים הנחוצים אל הצג ואל המחשב, )לחיבור הכבלים, ראה חיבור הצג( סדר את הכבלים כפי שמוצג למעלה. הסרת מעמד המסך זהירות: ודא שהצג מונח על משטח נקי ורך כדי שלא לשרוט את תצוגת ה- LCD במהלך הסרת המעמד. הערה: התהליך המוסבר בהמשך מתאים למעמד הרגיל. אם רכשת מעמד אחר, עיין במסמכים שצורפו למעמד שקנית כדי להבין כיצד להתקינו. להסרת המעמד: 1 הנח את המסך על גבי מטלית רכה או כרית. 2 לחץ והחזק את לחצן השחרור של המעמד. 3 הרם את המעמד והרחק אותו מהצג. 2 3 גצה תנקתה 29

30 התקנה על הקיר )אופציונלית( הערה: השתמש בבורגי x M4 10 מ"מ כדי לחבר את המסך לערכת החיבור לקיר. עיין בהוראות שצורפו לערכת החיבור לקיר תואמת.VESA 1 הנח את הצג על מטלית רכה, על כרית או על שולחן שטוח ויציב. 2 הסר את המעמד. 3 השתמש במברג עם ראש פיליפס כדי להוציא את ארבעת הברגים שמהדקים את מכסה הפלסטיק. 4 חבר את תושבת ההתקנה מערכת ההתקנה על הקיר לצג. 5 התקן את הצג על הקיר לפי ההוראות המצורפות לערכת ההתקנה של הקיר. הערה: לשימוש רק עם לוחית תלייה מאושרת UL או CSA או GS עם יכולת תמיכה במשקל/עומס מינימלי של 17.6 ק"ג )38.80 פאונד(. 30 גצה תנקתה

31 הפעלת הצג הפעלת המסך לחץ כדי להפעיל את הצג. שימוש בלחצני הלוח הקדמי השתמש בלחצני הבקרה בקצה התחתון של הצג לכוונון מאפייני התמונה המוצגת. כשאתה משתמש בלחצנים לכוונון הבקרים, תפריט מסך מציג את הערכים המספריים של המאפיינים לשיקוף השינוי גצה תלעפה 31

32 הטבלה הבאה מתארת את לחצני לוח הבקרה הקדמי: לחצנים בלוח הקדמי תיאור לחץ על לחצן זה כדי לבחור מתוך רשימה של מצבי צבעים מוגדרים מראש. 1 מקש קיצור: Preset Modes )מצבים מוגדרים מראש( לחץ על לחצן זה כדי לבחור מתוך רשימה של מקורות. 2 מקש קיצור: מקור אות כניסה השתמש בלחצן Menu )תפריט( כדי להפעיל את בתצוגה במסך, ובחר את OSD Menu )תפריט התצוגה במסך(. ראה סעיף גישה למערכת התפריטים. לחץ על לחצן זה כדי לחזור לתפריט הראשי או כדי לצאת מתפריט המסך. Menu )תפריט( 3 4 Exit )יציאה( Power )הפעלה - עם נורית חיווי( לחץ על Power )הפעלה( כדי להדליק ולכבות את הצג. נורית החיווי הלבנה מציינת שהצג דולק ומתפקד בצורה מלאה. נורית חיווי לבנה מהבהבת מציינת מצב חיסכון בחשמל.DPMS 5 32 גצה תלעפה

33 שימוש בפונקציה OSD Lock )נעילת תפריט המסך( כשלחצני הבקרה בצג נעולים, באפשרותך למנוע מאנשים להשתמש בהם. זה גם מונע הפעלה לא מכוונת במערך של כמה צגים שניצבים זה לצד זה. Brightness/Contrast Language Input Source Rotation Color Transparency Display Timer Menu Lock Menu Buttons Personalize Reset Menu Power Button Others Menu + Power Buttons Disable 1. תופיע ההודעה הבאה: Are you sure you want to lock the Menu Buttons? To unlock the Buttons, refer to the User s Guide. Are you sure you want to lock the Menu Buttons? To unlock the Buttons, refer to the User s Guide. Yes No Yes No 2. בחר Yes )כן( לנעילת הלחצנים. הטבלה הבאה מתארת את סמלי הבקרים: אפשרויות 1 תיאור השתמש בסמל זה לנעילת הפונקציה של תפריט המסך. נעילת לחצני התפריט השתמש בסמל זה לנעילת לחצן ההפעלה/כיבוי למניעת כיבוי. 2 נעילת לחצן ההפעלה נעילת לחצני התפריט ולחצן ההפעלה השתמש בסמל זה לנעילת תפריט המסך ולחצן ההפעלה/כיבוי למניעת כיבוי. 3 גצה תלעפה 33

34 אפשרויות תיאור השתמש בסמל זה להפעלת כלי האבחון המובנה. לקבלת פרטים, ראה כלי אבחון מובנה. 4 כלי אבחון מובנה 3. לחץ לחיצה ממושכת על למשך 4 שניות כשתפריט המסך נעול, בחר את הטבלה הבאה שמתארת את לחצני ביטול הנעילה: אפשרויות תיאור השתמש בסמל זה לביטול הנעילה של תפריט המסך ממצב כבוי. 1 נעילת לחצני התפריט נעילת לחצן ההפעלה נעילת לחצני התפריט ולחצן ההפעלה השתמש בסמל זה לביטול הנעילה של לחצן ההפעלה ממצב כבוי. השתמש בסמל זה לביטול הנעילה של תפריט המסך ולחצן ההפעלה ממצב כבוי גצה תלעפה

35 הקדמי לחצנים בלוח לחץ על המקשים שבחזית הצג כדי לשנות את הגדרות התמונה לחצנים בלוח הקדמי תיאור לחץ למעלה )הגדלה( ולמטה )הקטנה( כדי לקבוע את ערכי הפריטים המופיעים בתפריט המסך. 1 למעלה למטה לחץ על OK )אישור( כדי לאשר את הבחירות שעשית. 2 אישור לחץ על Back )הקודם( כדי לחזור לתפריט הקודם. 3 הקודם גצה תלעפה 35

36 שימוש בתפריט המסך )OSD( גישה למערכת התפריטים הערה: כל שינוי שתבצע בתפריט המסך יישמר אוטומטית אם תעבור אל תפריט אחר, אם תצא מהתפריט או אם תמתין עד שתפריט המסך ייעלם. 1 לחץ כדי לפתוח את תפריט המסך וכדי להציג את התפריט הראשי. Brightness/Contrast Input Source Color 75 % Display Menu 75 % Personalize Others כדי לעבור בין האפשרויות. כשאתה עובר בין הסמלים, שם האפשרות ו- 2 לחץ על הלחצנים הנוכחית מסומן. 3 לחץ פעם אחת על או על או על כדי להפעיל את האפשרות המסומנת. 4 לחץ על ועל כדי לבחור בפרמטר הרצוי. 5 לחץ כדי לעבור לסרגל הגלילה, ולאחר מכן לחץ או בהתאםלחיוויים שבמסך, כדי לבצע את השינויים הרצויים. 6 לחץ על לחזרה לתפריט הקודם או על לאישור ולחזרה לתפריט הקודם. 36 גצה תלעפה

37 סמל תפריט ותפריטי משנה Brightness/ Contrast )בהירות/ניגודיות( תיאור השתמש בתפריט זה כדי להפעיל את כוונון ה- Brightness/Contrast )בהירות/ניגודיות(. Brightness/Contrast Input Source Color 75 % Display Menu 75 % Personalize Others בהירות מכוונן את בהיקות התאורה האחורית. )מינימום 0; מקסימום 100(. לחץ לחץ כדי להגביר את הבהירות. כדי להחליש את הבהירות. כוונן תחילה את Brightness )בהירות( ולאחר מכן כוונן את Contrast )ניגודיות( רק אם יש צורך בכוונון נוסף. Brightness )בהירות( Contrast )ניגודיות( לחץ כדי להגביר את הבהירות הניגודיות או כדי להחליש את הניגודיות )בין 0 ל- 100 (. הגדרת הניגודיות משנה את היחס בין האזורים הכהים לבהירים בתצוגה. גצה תלעפה 37

38 סמל תפריט ותפריטי משנה תיאור בתפריט Input Source )אות מקור( תוכל לבחור בין כניסות וידאו שונות שמחוברות לצג. Input Source )מקור כניסה( Brightness/Contrast USB Type-C Input Source DP Color HDMI Display Auto Select On Menu Auto Select for USB-C Prompt for Multiple Inputs Personalize Reset Input Source Others שימוש ב- Type-C בחר בכניסת שימוש ב- Type-C אם אתה משתמש במחב שימוש ב- Type-C. לחץ על כדי לבחור במקור כניסה שימוש ב- Type-C. בחר בכניסת DP אם אתה משתמש במחב.DP(DisplayPort( DP לחץ על כדי לבחור במקור כניסהDP. בחר בכניסתHDMI אם אתה משתמש במחבר.HDMI HDMI Auto Select )בחירה אוטומטית( Auto Select for USB-C )בחירה אוטומטית עבור )USB-C Reset Input Source )איפוס מקור כניסה( לחץ על כדי לבחור במקור כניסהHDMI. השתמש בסמל כדי לבחור באפשרות 'בחירה אוטומטית'. הצג יסרוק ויחפש מקורות קלט זמינים. מאפשר לך להגדיר את Auto Select for USB Type-C )בחירה אוטומטית עבור )USB-C לערך: Inputs Prompt for Multiple )שאל עבור מקורות קלט מרובים(: תמיד הצג את ההודעה Switch to USB Type-C Video Input )עבור לקלט וידאו )USB Type-C כדי שהמשתמש יבחר אם לעבור או לא USB מחובר, הצג תמיד עובר לווידאו USB Type-C אם )כן(: Yes Type-C מבלי לשאול. No )לא(: הצג לא עובר באופן אוטומטי לווידאו USB Type-C ממקור קלט זמין אחר. איפוס איפוס מקור כניסה של הצג להגדרות ברירת המחדל. 38 גצה תלעפה

39 סמל תפריט ותפריטי משנה צבע תיאור השתמש בתפריט 'צבע' כדי להתאים את מצב הגדרת הצבע של המסך. Brightness/Contrast Preset Modes Standard Input Source Input Color Format RGB Color Reset Color Display Menu Personalize Others Preset Mode )מצב הגדרות קבועות מראש( כאשר תבחרו במצבים מוגדרים מראש, תוכלו לבחור במצב רגיל, צפייה נוחה, Movie )סרט(, Game )משחק(, Temp. Color )טמפרטורת צבעים(, Color Space )מרחב צבעים( או Custom Color )צבע מותאם אישית( מהרשימה. Brightness/Contrast Preset Modes Standard Input Source Input Color Format ComfortView Color Reset Color Movie Display Game Menu Color Temp. Personalize Color Space Others Custom Color Standard )רגיל(: הגדרת ברירת המחדל לצבעים. זוהי ברירת המחדל המוגדרת מראש. ComfortView :מפחית את רמת באור הכחול שנפלט מהמסך כדי להפוך את הצפייה לנוחה יותר לעיניים. הערה: להפחתת הסכנה לאימוץ העיניים וכאבי צוואר/זרוע/גב/כתפיים כתוצאה מהשימוש בצג לפרקי זמן ממושכים, אנו מציעים: להציב את הצג בערך 20 עד 28 אינץ ) ס מ( מהעיניים. למצמץ באופן תכוף כדי ללחלח או להרטיב את העיניים בעת עבודה עם הצג. לקחת הפסקות תכופות למשך 20 דקות מדי שעתיים. גצה תלעפה 39

40 סמל תפריט ותפריטי משנה תיאור להביט לכיוון אחר למרחק של 20 רגל למשך 20 שניות במהלך ההפסקות. לבצע מתיחות להפגת מתח בצוואר/זרוע/גב/כתפיים במהלך ההפסקות. Movie )סרט(: אידיאלי לסרטים. Game )משחק(: אידיאלי למשחקים. Temp Color )טמפרטורת צבעים(: המסך נראה חם יותר עם גוון אדום/צהוב כשהמחוון ב- 5,000K או קריר יותר עם גוון כחול כשהמחוון ב- 10,000K. Space Color )מרחב צבעים(: אפשרות למשתמשים לבחור את מרחב הצבעים: srgb ו- DCI-P3, הגדרת ברירת המחדל היא.sRGB הערה: כש- DCI-P3 נבחר בתור מרחב הצבעים, הבהיקות של התאורה האחורית עוברת לברירת מחדל של 48 cd/m 2 )טיפוסית(. ניתן לכוונן ידנית את הבהיקות של התאורה האחורית באמצעות הפונקציה Brightness או בתפריט המסך.Brightness/Contrast Color Custom )צבע מותאם אישית(:מאפשר להגדיר ידנית את הגדרות הצבעים. לחץ על ועל כדי לכוונן את ערכי Red )אדום(, Green )ירוק( ו- Blue )כחול( וליצור מצב צבע מוגדר מראש משלך. מאפשר להגדיר את מצב כניסת הווידאו ל: )DVD בחר באפשרות זו אם הצג מחובר למחשב )או לנגן :RGB באמצעות כבל שימוש ב- HDMI,Type-C, DP. :YPbPr בחר באפשרות זו אם נגן ה- DVD תומך ביציאת YPbPr בלבד. Input Color Format )תבנית צבע כניסה( Brightness/Contrast USB Type-C Input Source DP Color HDMI Display Auto Select On Menu Auto Select for USB-C Prompt for Multiple Inputs Personalize Reset Input Source Others לשינוי או בדרך זו ניתן לכוון את צבעו של גוון העור הרצוי. לחץ הגוון מ-' 0 ' עד '100'. שים לב: כיוון הגוון )Hue( זמין אך ורק עבור המצבים Movie )סרט( וכן Game )משחק(. Hue )גוון( 40 גצה תלעפה

41 סמל תפריט ותפריטי משנה תיאור לשינוי הרוויה או תכונה זו קובעת את הרוויה בתמונת הווידאו. לחץ מ-' 0 ' עד '100'. שים לב: כיוון הרוויה )Saturation( זמין אך ורק עבור המצבים Movie )סרט( וכן Game )משחק(. Saturation )רוויה( Reset Color )איפוס הגדרות צבעים( תצוגה איפוס הגדרות הצבעים של הצג להגדרות ברירת המחדל. השתמש בתפריט Display Settings )הגדרות תצוגה( לכוונון התמונה. Brightness/Contrast Aspect Ratio Wide 16:9 Input Source Sharpness 50 Color Response Time Normal Display Smart HDR Off Menu USB-C Prioritization High Resolution Personalize Reset Display Others Aspect Ratio )יחס גובה- רוחב( כוונון יחס הגובה-רוחב של התמונה ל- 16:9) 16:9 Wide רחב(, שינוי גודל אוטומטי, 4:3 או 5:4. משווה לתמונה מראה חד או רך יותר. לחץ על או על לכוונון החדות מ-' 0 ' עד '100'. Sharpness )חדות( זמן תגובה הגדרת זמן התגובה ל-רגיל או מהיר. לחץ על הלחצן כדי להחליף את מצב התכונה HDR' חכם' בין האפשרויות 'מחשב שולחני', HDR' בסרט', HDR במשחק', 'DisplayHDR' ו'כבוי'. ההגדרה HDR' חכם' )טווח דינמי גבוה חכם( משפרת באופן אוטומטי את פלט התצוגה על-ידי כוונון אופטימלי של הגדרות להדמיית תמונות מציאותיות. מחשב שולחני: זהו מצב ברירת המחדל. הוא מתאים במיוחד לשימוש כללי בצג עם מחשב שולחני. בסרט: השתמש במצב זה במהלך הפעלה של תוכן וידאו ב- HDR, HDR להרחבת יחס הניגודיות, הבהירות ופלטת הצבעים. מצב זה תואם לאיכות הווידאו של תמונות מציאותיות. Smart HDR גצה תלעפה 41

42 סמל תפריט ותפריטי משנה USB-C Prioritization Reset Display )איפוס הגדרות התצוגה( תיאור HDR במשחק: השתמש במצב זה בעת הפעלה של משחקים התומכים ב- HDR, להרחבת יחס הניגודיות, הבהירות ופלטת הצבעים. מצב זה הופך את חוויית המשחק לריאליסטית יותר, בהתאם לכוונתם המקורית של מפתחי המשחקים. :DisplayHDR זו ההגדרה המיטבית עבור תוכן שתואם לתקני.DisplayHDR כבוי: להשבתת הפונקציה HDR' חכם'. הערה: רמת התאורה הגבוהה ביותר במצב HDR היא )טיפוסי( 400-NIT. הערך והמשך בפועל במהלך הפעלת HDR עשויים להשתנות בהתאם לתוכן הווידאו. Resolution High )רזולוציה גבוהה(: זוהי הגדרת ברירת המחדל. הרזולוציה המקסימלית שנתמכת היא 3840 x Hz ונתוני USB.2.0 High data speed )מהירות נתונים גבוהה(: הגדרה זו תומכת בנתוני.USB 3.0 לקבלת פרטים על הרזולוציה המקסימלית שנתמכת, עבור לאפשרותCurrent) ) Display Info Link Rate )קצב קישורי מידע של הצג ]נוכחי[( בתפריט המסך. אם המקור הוא,HBR3 הרזולוציה המקסימלית היא 3840 x Hz ונתוני.USB 3.0 אם המקור הוא,HBR2 הרזולוציה המקסימלית היא 3840 x Hz ונתוני.USB 3.0 מחזיר את הגדרות התצוגה לברירת המחדל. 42 גצה תלעפה

43 סמל תפריט ותפריטי משנה תיאור בחר באפשרות זו כדי לכוון את הגדרות תפריט התצוגה, כגון שפת תפריט התצוגה, משך הזמן שהתפריט מוצג במסך וכיוצ"ב. Menu )תפריט( Brightness/Contrast Language English Input Source Rotation Color Transparency 20 Display Timer 20 s Menu Lock Disable Personalize Reset Menu Others Language )שפה( סיבוב בחר בשפת תפריט המסך מתוך שמונה אפשרויות.,Brazilian Portuguese,German,French,Spanish,English,Simplified Chinese,Russian או Japanese )אנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית )ברזיל(, רוסית, סינית מפושטת או יפנית(. סיבוב התצוגה במסך ב- 0/90/180/270 מעלות. תוכל לכוון את התפריט על פי סיבוב התצוגה. Transparency )שקיפות( Timer )קוצב זמן( בחר באפשרות זו כדי לשנות את רמת השקיפות של התפריט באמצעות הלחצנים ו- )מינ' / 0 מקס' 100(. זמן הצגת תפריט מסך: קובע את משך הזמן בו תפריט המסך יישאר פעיל לאחר לחיצה על לחצן. לחץ או כדי להזיז את המחוון בצעדים של 1 שניות, מ- 5 ועד 60 שניות. גצה תלעפה 43

44 סמל תפריט ותפריטי משנה תיאור Lock )נעילה( לשליטה בגישת המשתמשים לאפשרויות הכוונון. הלחצנים נעולים. Brightness/Contrast Language Input Source Rotation Color Transparency Display Timer Menu Lock Menu Buttons Personalize Reset Menu Power Button Others Menu + Power Buttons Disable Reset Menu )איפוס הגדרות תפריטים( Buttons Menu )לחצני התפריט(: דרך תפריט המסך לנעילת לחצני התפריט. Button Power )לחצן ההפעלה(: דרך תפריט המסך לנעילת לחצן ההפעלה. Buttons Menu + Power )לחצני התפריט + לחצן ההפעלה(: דרך תפריט המסך לנעילת כל לחצני התפריט וההפעלה. Disable )השבתה(: לחץ במשך 4 שניות על הלחצן שמשמאל ללחצן ההפעלה. שחזור הגדרות התפריט לברירת המחדל. 44 גצה תלעפה

45 סמל תפריט ותפריטי משנה Personalize )התאמה אישית( תיאור Brightness/Contrast Shortcut Key 1 Preset Modes Input Source Shortcut Key 2 Input Source Color Power Button LED On During Active Display USB-C Charging 90W Off During Power Off Menu Other USB Charging Off During Standby Personalize Monitor Sleep Enable Others Reset Personalization מקש קיצור 1 מקש קיצור 2 נורית לחצן הפעלה בחר מבין האפשרויות Preset Modes )מצבים מתוכנתים(, Brightness/Contrast )בהירות/ניגודיות(, Input Source )מקור קלט(, Aspect Ratio )יחס גובה-רוחב(, HDR,Smart )סיבוב( Rotation להגדרה עבור קיצור המקשים 1. בחר מבין האפשרויות Preset Modes )מצבים מתוכנתים(, Brightness/Contrast )בהירות/ניגודיות(, Input Source )מקור קלט(, Aspect Ratio )יחס גובה-רוחב(, HDR Smart,)סיבוב( Rotation להגדרה עבור קיצור המקשים 2. מאפשר קביעה של מצב נורית ההפעלה לחיסכון באנרגיה. אפשרות זו מאפשרת לך להפעיל או להשבית את הפונקציה לטעינה קבועה עם USB Type-C כשהצג כבוי. הערה: הפעלה של אפשרות זו בצג מאפשרת לטעון את מחשב המחברת באמצעות כבל U SB Type-C )C ל- C ( גם כשהצג כבוי. USB-C Charging 90W )טעינת )USB-C Other USB Charging )טעינת USB אחרת( Monitor Sleep )צג במצב שינה( אפס התאמה אישית הגדרה זו מאפשרת להשבית את פונקציית הטעינה של כניסות USB Type-A ו- Type-C USB כשהצג נמצא במצב המתנה. הערה: בגרסאות קודמות של קושחת הצג, אפשרות זו נקראה."USB" בחר באפשרות Disable לכיבוי תכונה זו. מחזיר את הגדרות מקשי הקיצור לברירת המחדל. גצה תלעפה 45

46 סמל תפריט ותפריטי משנה אחר תיאור Brightness/Contrast Display Info Input Source DDC/CI On Color LCD Conditioning Off Display Firmware M2T101 Menu Service Tag CN073K0 Personalize Reset Others Others Factory Reset ENERGY STAR בחר באפשרות זו כדי לשנות את הגדרות תפריט המסך, כגון DDC/CI,,LCD conditioning וכדומה. הצגת ההגדרות הנוכחיות של הצג. DDC/CI Interface( )Display Data Channel/Command מאפשר לכוון את הגדרות הצג באמצעות תוכנה במחשב. בחר ב-"כיבוי" כדי לכבות תכונה זו. לקבלת חוויית משתמש מיטבית ולשיפור ביצועי הצג, הפוך את התכונה לזמינה. Display Info )פרטי תצוגה( DDC/CI Brightness/Contrast Display Info Input Source DDC/CI On Color LCD Conditioning Off Display Firmware Menu Service Tag Personalize Reset Others Others Factory Reset 46 גצה תלעפה

47 סמל תפריט ותפריטי משנה LCD Conditioning )תיקון צריבת תמונה( תיאור מסייע למנוע מקרים של צריבת תמונה קלה. כתלות ברמת הצריבה, ייתכן שפעולת התוכנית תימשך זמן מה. בחר ב-"הפעלה" כדי להתחיל את התהליך. Brightness/Contrast Display Info Input Source DDC/CI Color LCD Conditioning On Display Firmware Off Menu Service Tag Personalize Reset Others Others Factory Reset קושחה תג שירות Reset Others )איפוס הגדרות נוספות( Factory Reset )איפוס להגדרות ברירת המחדל( גרסת קושחה. להצגת תג השירות. תג השירות הוא מזהה אלפנומרי ייחודי שמאפשר ל- Dell לזהות את מפרטי המוצר ולגשת לפרטי האחריות. הערה: תג השירות גם מודפס על תווית הממוקמת בבסיס המעמד. משחזר הגדרות נוספות, כגון,DDC/Cl לברירת המחדל. לשחזור הערכים של כל ההגדרות המתוכנתות לערכי ברירת המחדל של היצרן. אלה גם ההגדרות עבור בדיקות.ENERGY STAR Brightness/Contrast Display Info Input Source DDC/CI On Color LCD Conditioning Off Display Firmware M2T101 Menu Service Tag CN073K0 Personalize Reset Others Others Factory Reset ENERGY STAR גצה תלעפה 47

48 הודעות אזהרה בתפריט המסך אם הצג אינו תומך ברזולוציה מסוימת, תוצג ההודעה הזו: The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 3840x2160, 60Hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications. The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 3840x2160, 60Hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications. משמעות הדבר היא שהצג אינו מצליח להסתנכרן עם האות שמגיע מהמחשב. ראה סעיף מפרט צג לקבלת טווחי התדר האופקי והאנכי בהם תומך הצג. המצב המומלץ הוא.3840x2160 ההודעה הזו תוצג לפני הפיכה של DDC/CI ללא זמין: The function of adjusting display setting using PC application will be disabled. Do you wish to disable DDC/CI function? The function of adjusting display setting using PC application will be disabled. Do you wish to disable DDC/CI function? Yes No Yes No כאשר הצג נכנס למצב חיסכון בחשמל, מופיעה ההודעה הבאה: Entering Power Save Mode. Entering Power Save Mode. 48 גצה תלעפה

49 הפעל את המחשב והער את הצג כדי לגשת לתפריט המסך. אם תלחץ על לחצן כלשהו פרט ללחצן ההפעלה, אחת מההודעות האלה תוצג בהתאם לכניסה שנבחרה: No DP signal from your device. No DP signal from your device. Press any key on the keyboard or move the mouse or wake it up. If there is no display, press the monitor button again to select the correct input source. Press any key on the keyboard or move the mouse or wake it up. If there is no display, press the monitor button again to select the correct input source. אם הכניסה שנבחרה היא שימוש ב- HDMI,DP, Type-C והכבל המתאים לא מחובר, תיבת דו-שיח תופיע במוצג להלן. No HDMI Cable No HDMI Cable The display will go into Power Save Mode in 4 minutes. The display will go into Power Save Mode in 4 minutes. או או No DP Cable No DP Cable The display will go into Power Save Mode in 4 minutes. The display will go into Power Save Mode in 4 minutes. או או No USB Type-C Cable No USB Type-C Cable The display will go into Power Save Mode in 4 minutes. The display will go into Power Save Mode in 4 minutes. גצה תלעפה 49

50 כשכבל ה- DP שתומך במצב חלופי מחובר לצג, מוצגת הודעה כשמתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים: ההגדרה Auto Select )בחירה אוטומטית( עבור USB-C מוגדרת לערך Prompt for Multiple Inputs )שאל עבור מקורות קלט מרובים(. כבל ה- USB-C מחובר לצג. Switch to USB-C Video Input: Switch to USB-C Video Input: Yes Yes No No לאחר בחירת פריטי OSD מסוג High Resolution )רזולוציה גבוהה( בתכונה Display )תצוגה(, מופיעה ההודעה הבאה: If your PC is not DP 1.4, this option will result in reduced screen performance. Please disconnect any USB storage device to your monitor during the switching process (up to 12 seconds). Do you want to continue? If your PC is not DP 1.4, this option will result in reduced screen performance. Please disconnect any USB storage device to your monitor during the switching process (up to 12 seconds). Do you want to continue? Yes No Yes No לאחר בחירת פריטי OSD מסוג High Data Speed )מהירות נתונים גבוהה( בתכונה Display )תצוגה(, מופיעה ההודעה הבאה: Please disconnect any USB storage device to your monitor during the switching process (up to 12 seconds). Do you want to continue? Please disconnect any USB storage device to your monitor during the switching process (up to 12 seconds). Do you want to continue? Yes No Yes No 50 גצה תלעפה

51 כאשר ההגדרה USB-C Prioritization )תעדוף )USB-C מוגדרת לערך High Data Speed )מהירות נתונים גבוהה( ונבחרים פריטי OSD מסוג Factory Reset )איפוס להגדרות היצרן( בתכונה Other )אחר(, מופיעה ההודעה הבאה: Please disconnect any USB storage device to your monitor during the switching process (up to 12 seconds). Are you sure you want to reset to default settings? Please disconnect any USB storage device to your monitor during the switching process (up to 12 seconds). Are you sure you want to reset to default settings? Yes No Yes No כאשר בוחרים פריטי תפריט מסך מסוג Factory Reset )איפוס להגדרות היצרן( בתכונה Others )אחרים(, מופיעה ההודעה הבאה: Are you sure you want to reset to default settings? Are you sure you want to reset to default settings? Yes No Yes No כאשר בוחרים Yes )כן( לאיפוס להגדרות ברירת המחדל, מופיעה ההודעה הבאה: Easy Initial Setup: Select Yes to enable the following function(s): Always on USB -C Charging Easy Initial Setup: Select Yes to enable the following function(s): Always on USB -C Charging Yes No Yes No When Yes is select, power consumption may increase. When No is selected, it will comply with ENERGY STAR requirements. When Yes is select, power consumption may increase. When No is selected, it will comply with ENERGY STAR requirements. Individual settings can be changed in the Menu. Individual settings can be changed in the Menu. לקבלת פרטים נוספים, ראה פתרון בעיות. גצה תלעפה 51

52 פתרון בעיות אזהרה: לפני שתתחיל בביצוע הפעולות המתוארות בסעיף זה, פעל לפי הוראות הבטיחות. בדיקה עצמית הצג שברשותך כולל תכונת בדיקה עצמית אשר מוודאת כי הוא פועל בצורה תקינה. אם הצג והמחשב מחוברים בצורה תקינה אך המסך נשאר חשוך, הפעל את הבדיקה העצמית של הצג על ידי ביצוע הפעולות האלה: 1 כבה את המחשב ואת הצג. 2 נתק את כבל הווידאו מגב המחשב. להבטחת פעולה תקינה של הבדיקה העצמית, נתק את כל הכבלים הדיגיטליים והאנלוגיים מגב המחשב. 3 הדלק את הצג. תיבת הדו-שיח הצפה תוצג )על רקע שחור( אם הצג פועל ואינו מזהה אות וידאו. במצב בדיקה עצמית, נורית ההפעלה תישאר לבנה. כמו כן, בהתאם לכניסה שנבחרה, אחת מתיבות הדו-שיח האלה תוצג. No HDMI Cable No HDMI Cable The display will go into Power Save Mode in 4 minutes. The display will go into Power Save Mode in 4 minutes. או או No DP Cable No DP Cable The display will go into Power Save Mode in 4 minutes. The display will go into Power Save Mode in 4 minutes. או או No USB Type-C Cable No USB Type-C Cable The display will go into Power Save Mode in 4 minutes. The display will go into Power Save Mode in 4 minutes תויעב ןורתפ

53 תיבה זו מוצגת גם בזמן פעולה רגילה של המערכת, אם כבל הווידאו מתנתק או ניזוק. 4 כבה את הצג וחבר בחזרה את כבל הווידאו; לאחר מכן הדלק את המחשב ואת הצג. 5 אם המסך עדיין חשוך, בדוק את כרטיס המסך ואת המחשב. הצג תקין. אבחון מובנה לצג כלי אבחון מובנה שבעזרתו תוכל לבדוק אם אופן הפעולה החריג בו נתקלת קשור לצג או למחשב ולכרטיס המסך שלו. הערה: תוכל להפעיל את האבחון המובנה רק כאשר כבל הווידאו מנותק והצג במצב בדיקה עצמית להפעלת האבחון המובנה: ודא שהמסך נקי )אין עליו חלקיקי אבק(. 1 נתק את כבל/י הווידאו שבגב המחשב או הצג. הצג. 2 כעת הצג יעבור למצב בדיקה עצמית.. ולחץ על לחץ על לחצן 4 במשך 4 שניות במצב נעילה. בחר בסמל הבדיקה העצמית 3 יופיע מסך אפור. בדוק בעיון את המסך ונסה לאתר חריגות. 4 לחץ שוב על לחצן 1 שבלוח הקדמי. צבע המסך ישתנה לאדום. 5 בדוק את התצוגה ונסה לאתר חריגות. 6 חזור על שלבים 5 ו- 6 ובדוק את התצוגה בצבעים ירוק, כחול, שחור, לבן ובמסכי הטקסט. 7 הבדיקה תסתיים כאשר יופיע מסך הטקסט. ליציאה, לחץ פעם נוספת על לחצן 1. אם לא זיהית חריגות במסך כאשר השתמשת בכלי האבחון המובנה, הצג תקין. בדוק את כרטיס המסך ואת המחשב. תויעב ןורתפ 53

54 בעיות נפוצות הטבלה שלהלן מכילה מידע כללי לגבי בעיות נפוצות בצג ופתרונות אפשריים: הבעיה אין תמונה/נורית ההפעלה כבויה אין תמונה/נורית ההפעלה דולקת התסמין אין תמונה אין תמונה או אין בהירות פתרונות אפשריים ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. חבר התקן חשמלי אחר לשקע החשמל שבקיר כדי לבדוק אם הוא פועל כשורה. ודא שלחצן ההפעלה אינו לחוץ. ודא שנבחר מקור הכניסה הנכון באמצעות הלחצן Input Source )מקור כניסה(. הגבר את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט המסך. בצע בדיקה עצמית לצג. בדוק אם ישנם פינים עקומים או שבורים במחבר כבל הווידאו. הפעל את האבחון המובנה. ודא שנבחר מקור הכניסה הנכון באמצעות הלחצן Input Source )מקור כניסה(. אין וידאו ביציאת HDMI/DisplayPort/ USB Type-C פיקסלים חסרים פיקסלים "תקועים" בעיות בהירות בעיות שקשורות בבטיחות בעיות חוזרות ונשנות בעת שימוש ביציאה זו לחיבור התקן הרחבה/ עגינה מסוים, אין וידאו בעת ניתוק/חיבור של כבל ה- Thunderbolt ממחשב המחברת. נקודות במסך ה- LCD נקודות בהירות במסך ה- LCD התמונה עמומה או בהירה מדי סימנים גלויים של עשן או של ניצוצות הצג נדלק ונכבה נתק את כבל ה- C HDMI/Displayport/USB Type מכבל ה- Thunderbolt של התקן ההרחבה/עגינה שמחובר למחשב המחברת. המתן 7 שניות וחבר את כבל ה-/ HDMI/DisplayPort U. SB Type-C הדלק וכבה את הצג. פיקסלים שכבויים תמידית הם פגם טבעי שעשוי להתקיים בטכנולוגיית.LCD לפרטים נוספים אודות איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של,Dell בקר באתר התמיכה של Dell בכתובת:. הדלק וכבה את הצג. פיקסלים שכבויים תמידית הם פגם טבעי שעשוי להתקיים בטכנולוגיית.LCD לפרטים נוספים אודות איכות הצגים ומדיניות הפיקסלים של,Dell בקר באתר התמיכה של Dell בכתובת:. אפס את המסך להגדרות המפעל. כוונן את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט המסך. אל תבצע פעולות לפתרון בעיות. פנה מיד ל- Dell ודא שכבל הווידאו מחובר היטב בין הצג למחשב. אפס את המסך להגדרות המפעל. בצע בדיקה עצמית לצג כדי לבדוק אם הבעיה החוזרת מופיעה גם במצב בדיקה עצמית. 54 תויעב ןורתפ

55 הבעיה HDR עם בעיות התסמין פתרון להגדיר ניתן לא HDR במצב GFX לאחת המעבר לאחר המתוכנתות ההגדרות שולחני'/' HDR 'מחשב בסרט'/' HDR במשחק'/' DisplayHDR ' אפשריים פתרונות בדרישת עומדים המסך כרטיס או )PC( האישי שהמחשב ודא החדשים ההתקן מנהלי את והתקן HDR להפעלת המינימום המסך. כרטיס עבור התוכנה של ביותר המוצר. עם שנכלל לקלט HDMI 2.0 בכבל משתמש שאתה ודא 3840 x של ברזולוציה בחר עובדות, לא שלעיל ההצעות שתי אם המתאים. HDR איתות את לכפות כדי התצוגה במאפייני 2160 חסר צבע שגוי צבע נשארת סטטית תמונה רב זמן למשך בתצוגה בתמונה צבע חסר שגויים התמונה צבעי של חלש צל מופיע הסטטית התמונה לצג. )Self-Test( עצמית בדיקה בצע למחשב. הצג בין היטב מחובר הווידאו שכבל ודא הווידאו. כבל במחבר שבורים או עקומים פינים ישנם אם בדוק צבע בתפריט מראש המתוכנתים מצבים של ההגדרות את שנה לשימוש. בהתאם התצוגה תפריט של צבע בתפריט צבע אישית ב-מותאם נעשה R/G/B הערכים כיוון התצוגה. בתפריט צבע )תבנית Input Color Format האפשרות את שנה צבע. המסך בתפריט YPbPr או PC ל- RGB כניסה( המובנה. האבחון את הפעל )Power Management( זרם בצריכת חיסכון בתכונת השתמש ראה נוספים, פרטים )לקבלת בשימוש כשאינו הצג את לכבות כדי חשמל(. בצריכת חיסכון מצבי ניהול סעיף משתנה. מסך בשומר השתמש לחלופין, המוצר של ספציפיות בעיות בעיה קטנה המסך תמונת מדי הצג את לכוונן ניתן לא שבלוח מהמקשים הקדמי כאשר כניסה אות אין הלחצנים על לוחצים אינה התמונה המסך את ממלאת התסמין ממורכזת התמונה אינה אך במסך, שטח את ממלאת הצפייה אינו המסך תפריט מופיע הנורית תמונה, אין לבנה אינה התמונה הגובה את ממלאת המסך של הרוחב או אפשריים פתרונות בתפריט גובה-רוחב( )יחס Aspect Ratio ההגדרה את בדוק )תצוגה(. Display המסך המפעל. להגדרות המסך את אפס והדלק בחזרה אותו חבר שלו, החשמל כבל את נתק הצג, את כבה הצג. את כלשהו מקש על לחץ או העכבר את הזז האות. מקור את בדוק בצריכת חיסכון במצב נמצא אינו שהמחשב לוודא כדי במקלדת חשמל. האותות, כבל את מחדש חבר כהלכה. מחובר האותות שכבל ודא בכך. צורך יש אם הווידאו. נגן את או המחשב את מחדש הפעל )יחס שונות וידאו תבניות בין הבדל יש שונים DVD בתקליטורי מלא. במסך תהיה שהתצוגה ייתכן ולכן גובה-רוחב( המובנה. האבחון את הפעל 55 ןורתפ תויעב

56 בעיה לא מוצגת תמונה בעת שימוש בחיבור USB Type-C למחשב שולחני, למחשב נייד וכיוצא בזה. לא מתקיימת טעינה בעת שימוש בחיבור USB Type-C למחשב נייח, מחשב נייד וכו' מתבצעת טעינה לסירוגין בעת שימוש בחיבור USB Type-C למחשב נייח, מחשב נייד וכו' לא מוצגת תמונה בחיבור DP אל המחשב התסמין מסך שחור אין טעינה טעינה מקוטעת מסך שחור פתרונות אפשריים ודא שממשק USB Type-C של ההתקן יכול לתמוך במצב חלופי של אספקת מתח. בדוק אם להתקן נדרש מתח טעינה גבוה מ- 90 W. ממשק ה- Type-C USB של ההתקן לא יכול לתמוך במצב חלופי של אספקת מתח. הגדר את Windows למצב הגנה. ודא שכבל ה- Type-C USB אינו פגום. בדוק אם המכשיר יכול לתמוך באחד מפרופילי הטעינה הבאים: 5.V/9 V/15 V/20 V בדוק אם עבור מחשב המחברת נדרש מתאם מתח של.>90W אם נדרש עבור מחשב המחברת מתאם מתח של,>90W לא ניתן לטעון אותו באמצעות חיבור.USB Type-C ודא שאתה משתמש אך ורק במתאם באישור Dell או במתאם שהגיע עם המוצר. ודא שכבל ה- Type-C USB אינו פגום. בדוק אם צריכת החשמל המקסימלית של המכשיר גבוהה מ- 90 W. ודא שאתה משתמש אך ורק במתאם באישור Dell או במתאם שהגיע עם המוצר. ודא שכבל ה- Type-C USB אינו פגום. בדוק לאיזה תקן DP DP1.1a( או )DP1.4 כרטיס המסך שלך תואם. הורד והתקן את מנהל ההתקנים העדכני עבור כרטיס המסך. כרטיסי מסך מסוימים אשר תואמים ל- DP1.1a אינם תומכים בצגי.DP1.4 עבור לתפריט המסך. בחלק 'מקור קלט' לחץ לחיצה ארוכה על המקש הצג מ- 1.4 DP ל- 1.1a.DP לבחירת DP במשך 8 שניות כדי לשנות את הגדרת 56 תויעב ןורתפ

57 נספח הוראות בטיחות במקרה של תצוגות בעלות מסגרת מבריקה, מומלץ למקם את התצוגה במקום מתאים משום שההשתקפות של אור הסביבה ושל משטחים בהירים מהמסגרת עלולה לגרום להפרעות. אזהרה: שימוש בבקרות, בכיוונים או בפעולות שונים מאלה שצוינו בתיעוד עלול להוות סכנת התחשמלות, ו/או סכנה מכנית. למידע נוסף על הוראות בטיחות, עיין בגיליון המידע הבטיחותי, הסביבתי והרגולטורי.)SERI( הודעות FCC )ארה"ב בלבד( ומידע נוסף אודות תקינה לקבלת הודעות FCC ומידע נוסף אודות תקינה, בקר באתר התאימות בכתובת. יצירת קשר עם Dell הערה: במידה ואין ברשותך חיבור פעיל לאינטרנט, תוכל למצוא את פרטי יצירת הקשר בחשבונית הרכישה, בתעודת המשלוח, בחשבונית או בקטלוג המוצרים של.Dell Dell מציעה מספר אפשרויות לקבלת שירות ותמיכה באינטרנט ובטלפון. הזמינות משתנה כתלות בארץ ובמוצר, וייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים באזורך. הדף. לקבלת תוכן תמיכה מקוון לצג: ראה. לפנייה ל- Dell לצורך מכירה, תמיכה טכנית או שירות לקוחות: 1 בקר באתר. 2 ודא שבחרת בארץ/אזור הנכונים, או בחר ארץ/אזור בתפריט הרשימה הנפתחת בפינה התחתונה של 3 לחץ צור קשר שליד התפריט הנפתח של המדינות. 4 בחר בשירות או בקישור התמיכה המתאימים לפי הצורך. 5 בחר בדרך הנוחה לך ליצירת קשר עם.Dell חפסנ 57

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו,

קרא עוד

טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מ

טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מ טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מפשטת את חוויית השימוש בטלוויזיה. בעזרת ה Launcher ניתן

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy תקנון הטבת 5% לסטודנט לשנת 2017 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מעניקה הטבה בגובה 5% על מגוון מוצרי Apple וכמפורט בנספח א לתקנון הזה ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים... 3 4 5 6 7 8 12 הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמקולים... חיבור רכיבים נוספים... TX-NR616 חיבור אנטנה

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד