השירותים הבינלאומיים של דואר ישראל - מחירון עסקי מרץ 2019

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "השירותים הבינלאומיים של דואר ישראל - מחירון עסקי מרץ 2019"

תמליל

1 השירותים הבינלאומיים של דואר ישראל שלל פתרונות הפצה ושילוח מחירון עסקי מרץ 01 להצטרפות ומידע: *

2 מגוון שירותי בלדרות בינלאומיים משלוח בלדרות מהיר ומתקדם הכולל טיפול מכסי בחו"ל שירות בלדרות מיוחד לחבילות קטנות, במחירים נמוכים במיוחד משטחים להעברה מרוכזת של פריטים לנמען אחד, בחיסכון כספי ובנוחות דואר ישראל אוסף עבורך בחו"ל, טובין ו/או מסמכים המיועדים למשלוח אליך משלוח מסמכים מהיר לחו"ל - זמני העברה / טיב שירות - ימי עסקים )לא בשירות אקונומי( עד ימי עסקים - ימי עסקים עד ימי עסקים מעקב בארץ היעד מלא מלא מלא מלא יעדים משקל אירופה, איחוד האירופי וארה"ב, שירות SP לגרמניה 0 ק"ג. בארה"ב עד 0 ק"ג נפחי. SP עד ק"ג ארה"ב 0 ק"ג ומעלה מהאיחוד האירופי עד 0 ק"ג לכל היעדים עד 0. ק"ג - $ $ $ אחריות בסיסית - הרחבת אחריות כן, בתוספת תשלום כן, בתוספת תשלום כן, בתוספת תשלום חתימה כנגד מסירה יש יש יש יש - טיפול מכסי יש יש יש יכולות מחשוב מתקדמות, שליטה ובקרה באמצעות: פורטל עסקי התממשקות API עבודה באמצעות פלטפורמת המשלוחים של זירות מכירה רשימת הארצות המורחבת מופיעה החל מעמוד 1

3 מגוון שירותי דואר בינלאומיים - שירות המשלוח המהיר לחו"ל ems מאפשר לך ליהנות ממספר יתרונות: מחירים אטרקטיביים - תעריפים קבועים, נקובים בשקלים חדשים אינם מושפעים משערי דולר גבוהים ו/או היטלי דלק טיב השירות - הגעה תוך ימי עסקים ליעדים מרכזיים בעולם. מידע נוסף ניתן למצוא באתר הדואר לפי מדינה הוכחת מסירה - חתימה כנגד מסירה יעדים - כ- 00 מדינות בעולם. את רשימת המדינות המעודכנת ניתן למצוא ב ביטוח - אחריות בסיסית למקרה של אובדן או נזק, עם אפשרות להרחבת הכיסוי עד,000 מעקב ממוחשב - על פריט ה- EMS לאורך כל הדרך באתר ובאפליקציה טיפול מכסי - השירות אינו כולל טיפול מכסי במדינת היעד כמנוי, העסק שלך יכול ליהנות מההטבות הנוספות: איסוף הפריט מבית העסק הנחות כמותיות מצטברות חודשית החל מהפריט הראשון פורטל עסקי - מערכת המאפשרת ניהול ממוחשב של משלוחי הדואר דיווח מסירה במייל פיצויים - במקרה של אובדן או נזק, עד לסכום של $ בהתאם לתנאי השירות שירות לקוחות - מוקד מקצועי ואמין רשימת הארצות המורחבת מופיעה החל מעמוד 1

4 - עבור משלוח של פריט אחד קבוצה קבוצה משקל )בק"ג( קבוצה 1 ארה"ב קבוצה מערב אירופה* קבוצה מזרח רחוק קבוצה רוסיה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה רשימת הארצות המורחבת מופיעה החל מעמוד 1 המחירים בתוקף החל מה המחירים לשירותים הבינלאומיים כולל השירותים הנלווים )איסוף, אבטחה, כיסוי ביטוחי והחזרת מסמכים( כוללים מע"מ בשיעור 0% המחירים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר. הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה ט.ל.ח.

5 - עבור משלוח של - פריטים לחודש )לכל פריט החל מהפריט הראשון( קבוצה קבוצה משקל )בק"ג( קבוצה 1 ארה"ב קבוצה מערב אירופה* קבוצה מזרח רחוק קבוצה רוסיה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה רשימת הארצות המורחבת מופיעה החל מעמוד 1 המחירים בתוקף החל מה המחירים לשירותים הבינלאומיים כולל השירותים הנלווים )איסוף, אבטחה, כיסוי ביטוחי והחזרת מסמכים( כוללים מע"מ בשיעור 0% המחירים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר. הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה ט.ל.ח.

6 - עבור משלוח של - פריטים לחודש )לכל פריט החל מהפריט הראשון( קבוצה קבוצה משקל )בק"ג( קבוצה 1 ארה"ב קבוצה מערב אירופה* קבוצה מזרח רחוק קבוצה רוסיה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה רשימת הארצות המורחבת מופיעה החל מעמוד 1 המחירים בתוקף החל מה המחירים לשירותים הבינלאומיים כולל השירותים הנלווים )איסוף, אבטחה, כיסוי ביטוחי והחזרת מסמכים( כוללים מע"מ בשיעור 0% המחירים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר. הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה ט.ל.ח.

7 - עבור משלוח של - פריטים לחודש )לכל פריט החל מהפריט הראשון( קבוצה קבוצה משקל )בק"ג( קבוצה 1 ארה"ב קבוצה מערב אירופה* קבוצה מזרח רחוק קבוצה רוסיה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה רשימת הארצות המורחבת מופיעה החל מעמוד 1 המחירים בתוקף החל מה המחירים לשירותים הבינלאומיים כולל השירותים הנלווים )איסוף, אבטחה, כיסוי ביטוחי והחזרת מסמכים( כוללים מע"מ בשיעור 0% המחירים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר. הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה ט.ל.ח.

8 - עבור משלוח של מעל פריטים לחודש )לכל פריט החל מהפריט הראשון( קבוצה קבוצה משקל )בק"ג( קבוצה 1 ארה"ב קבוצה מערב אירופה* קבוצה מזרח רחוק קבוצה רוסיה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה רשימת הארצות המורחבת מופיעה החל מעמוד 1 המחירים בתוקף החל מה המחירים לשירותים הבינלאומיים כולל השירותים הנלווים )איסוף, אבטחה, כיסוי ביטוחי והחזרת מסמכים( כוללים מע"מ בשיעור 0% המחירים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר. הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה ט.ל.ח.

9 - שירות מתקדם המתאים במיוחד לעוסקים בסחר אלקטרוני ומאפשר משלוח מוצרים עד ק"ג השירות מאפשר לך ליהנות ממספר יתרונות: מחירים אטרקטיביים - תעריפים קבועים, נקובים בשקלים חדשים אינם מושפעים משערי דולר גבוהים ו/או היטלי דלק טיב השירות - צפי חלוקה תוך - ימי עסקים במרבית היעדים )אוסטרליה 1- ימי עסקים( הוכחת מסירה - הוכחת משלוח באישור מסירה אלקטרוני יעדים - את רשימת המדינות המעודכנת ניתן למצוא ב: מעקב ממוחשב - כולל מידע לפי הפירוט הבא: יציאה מהארץ, הגעה לחו"ל, ניסיון מסירה לנמען, מסירה סופית )אין דיווח על אירועי מכס( טיפול מכסי - השירות אינו כולל טיפול מכסי ממדינת היעד כמנוי, העסק שלך יכול ליהנות מההטבות הנוספות: איסוף הפריט מבית העסק הנחות כמותיות מצטברות חודשית - מחיר מדורג החל מהפריט הראשון והנחה נוספת למעבירים קבצים עם פרטי הפריטים פורטל עסקי - מערכת ממוחשבת לניהול משלוחים והפקת תעודות משלוח ישירות מהמחשב פיצויים - במקרה של אובדן או נזק, עד לסכום של $0* בהתאם לתנאי השירות שירות לקוחות - מוקד מקצועי ואמין * למנויים - למוסרי נתונים בקובץ רשימת הארצות המורחבת מופיעה החל מעמוד 1

10 קבוצה 1: אירלנד, ארה"ב, נורבגיה, פינלנד, קנדה,000-1, , פריטים - פריטים פריטים משקל הפריט בגרם , ,00-1,001,000-1,01 מעל, מעל 0 פריטים פריטים ,000-1, קבוצה : אוסטריה, איטליה, בלגיה, ברזיל, בריטניה*, גרמניה, הולנד, הונג קונג, יוון, יפן, ספרד, פולין, צרפת, שוויץ, רוסיה** 1, פריטים 0-0 פריטים - פריטים פריטים משקל הפריט בגרם , ,00-1,001,000-1,01 * בריטניה ניתן לשלוח עד ק"ג - כל ק"ג מעל ל הק"ג הראשונים הינו בתוספת. ** השירות לרוסיה החל מתאריך רשימת הארצות המורחבת מופיעה החל מעמוד 1 מעל 0 פריטים מעל, המחירים בתוקף החל מה המחירים למשלוח כמותי בקובץ כפי שמוצגים בעמוד זה עבור מנויי השירות ליצואן המחירים לשירותים הבינלאומיים כוללים מע"מ בשיעור 0% המחירים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה ט.ל.ח.

11 קבוצה : דנמרק, פורטוגל, שבדיה,000-1, , פריטים פריטים משקל הפריט בגרם , ,00-1,001,000-1,01 מעל, מעל 0 פריטים פריטים פריטים קבוצה : אוסטרליה, טאיוואן*,000-1, , פריטים פריטים משקל הפריט בגרם , ,00-1,001,000-1,01 מעל, מעל 0 פריטים פריטים פריטים * השירות לטאיוואן החל מתאריך רשימת הארצות המורחבת מופיעה החל מעמוד 1 המחירים בתוקף החל מה המחירים למשלוח כמותי בקובץ כפי שמוצגים בעמוד זה עבור מנויי השירות ליצואן המחירים לשירותים הבינלאומיים כוללים מע"מ בשיעור 0% המחירים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה ט.ל.ח.

12 קבוצה : דרום קוריאה, תאילנד,000-1, , פריטים פריטים משקל הפריט בגרם , ,00-1,001,000-1,01 מעל, מעל 0 פריטים פריטים פריטים רשימת הארצות המורחבת מופיעה החל מעמוד 1 המחירים בתוקף החל מה המחירים למשלוח כמותי בקובץ כפי שמוצגים בעמוד זה עבור מנויי השירות ליצואן המחירים לשירותים הבינלאומיים כוללים מע"מ בשיעור 0% המחירים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה ט.ל.ח. 1

13 דואר בינלאומי בדרך האוויר - רגיל ורשום )למשלוח מכתבים, גלויות, צרורות קטנים )1( או דברי דפוס( עבור משלוח עד 0 פריטים במשלוח דואר בינלאומי רגיל בדרך האוויר דואר בינלאומי רשום בדרך האוויר - התעריף כולל אגרת רישום דואר לחו"ל.0 קבוצה 1 קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה 1 קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה דואר בינלאומי בדרך האוויר דואר בינלאומי בדרך האוויר עד 0 גר'.0 עד 0 גר' מעל 0 גר' עד 0 גר' מעל 0 גר' עד 00 גר' מעל 00 גר' עד 0 גר' מעל 0 גר' עד 1,000 גר' מעל 1,000 גר' עד 1,00 גר' מעל 1,00 גר' עד,000 גר' לכל 1,000 גר' נוספים או חלק מהם )( מעל 0 גר' עד 0 גר' מעל 0 גר' עד 00 גר' מעל 00 גר' עד 0 גר' מעל 0 גר' עד 1,000 גר' מעל 1,000 גר' עד 1,00 גר' מעל 1,00 גר' עד,000 גר' לכל 1,000 גר' נוספים או חלק מהם )( ( 1( התשלום המינימלי עבור צרור קטן הוא לפי 0 גרם ועד ק"ג. ( ( התשלום לדברי דפוס בלבד, עד ק"ג. רשימת הארצות המורחבת מופיעה החל מעמוד 1 המחירים בתוקף החל מה המחירים לשירותים הבינלאומיים כוללים מע"מ בשיעור 0% המחירים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה ט.ל.ח. 1

14 דואר בינלאומי בדרך האוויר - רגיל ורשום )למשלוח מכתבים, גלויות, צרורות קטנים )1( או דברי דפוס( )( )( כמותי, מעל 0 פריטים במשלוח, לכל פריט מהפריט הראשון קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה דואר בינלאומי רגיל בדרך האוויר קבוצה דואר בינלאומי בדרך האוויר עד 0 גר' מעל 0 גר' עד 0 גר' מעל 0 גר' עד 0 גר' מעל 0 גר' עד 0 גר' מעל 0 גר' עד 00 גר' מעל 00 גר' עד 0 גר' מעל 0 גר' עד 1,000 גר' מעל 1,000 גר' עד 1,00 גר' מעל 1,00 גר' עד,000 גר' לכל 1,000 גר' נוספים או חלק מהם )( רשימת הארצות המורחבת מופיעה החל מעמוד 1 דואר בינלאומי רשום בדרך האוויר - התעריף כולל אגרת רישום דואר לחו"ל.0 קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה דואר בינלאומי בדרך האוויר עד 0 גר' מעל 0 גר' עד 0 גר' מעל 0 גר' עד 0 גר' מעל 0 גר' עד 0 גר' מעל 0 גר' עד 00 גר' מעל 00 גר' עד 0 גר' מעל 0 גר' עד 1,000 גר' מעל 1,000 גר' עד 1,00 גר' מעל 1,00 גר' עד,000 גר' לכל 1,000 גר' נוספים או חלק מהם )( )1( התשלום המינימלי עבור צרור קטן הוא לפי 0 גרם ועד ק"ג. )( התשלום לדברי דפוס בלבד, עד ק"ג. )( אופן הביול ייקבע מראש על ידי נציג השירות ומכירות באשנב הדואר ובלבד שהמכתבים, דברי הדפוס או הצרורות, לפי העניין, לא יבוילו באמצעות בול דביק/תו ביול. )( תנתן הנחה בשיעור של % על משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של 00 אלף ש"ח )לא כולל מע"מ( ברבעון קלנדרי, בלא תלות במאפייני המשלוח כל עוד הם עונים על הגדרת משלוח דואר כמותי. דואר כמותי לסוגיו כולל: דואר כמותי ממוין רגיל/חריג, דואר כמותי לא ממוין, כמותי רשום, כמותי רשום מיוחד, כמותי בינלאומי, דואר כמותי ותגוביינא כמותי המחירים בתוקף החל מה המחירים לשירותים הבינלאומיים כוללים מע"מ בשיעור 0% המחירים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה ט.ל.ח. 1

15 משלוח חבילות דרך הים עד פריטים למשלוח קבוצה.00.0 קבוצה קבוצה קבוצה.00. קבוצה.00.0 קבוצה קבוצה.00.0 קבוצה.00.0 קבוצה קבוצה קבוצה מס' קבוצה 1 ק"ג ראשון כל ק"ג נוסף מ- עד פריטים למשלוח קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה.00.0 קבוצה.00.0 קבוצה קבוצה קבוצה.00.0 קבוצה קבוצה.00.0 קבוצה מס' קבוצה 1 ק"ג ראשון כל ק"ג נוסף מ- עד פריטים למשלוח קבוצה.00.0 קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה.00.0 קבוצה.00.0 קבוצה.00.0 קבוצה מס' קבוצה 1 ק"ג ראשון כל ק"ג נוסף מעל פריטים למשלוח קבוצה.00.0 קבוצה קבוצה קבוצה.00.0 קבוצה.00.0 קבוצה.00.0 קבוצה.00.0 קבוצה קבוצה קבוצה קבוצה מס' קבוצה 1 ק"ג ראשון כל ק"ג נוסף רשימת הארצות המורחבת מופיעה החל מעמוד 1 המחירים בתוקף החל מה המחירים לשירותים הבינלאומיים כוללים מע"מ בשיעור 0% המחירים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה ט.ל.ח. 1

16 שירות עמילות מכס מנוי ביחידת "השירות ליצואן" הפתרון הכולל והמשתלם ביותר ליצואן וליבואן שיחסוך לך זמן, ריצות מיותרות וכסף, והכול - במחירים תחרותיים במיוחד ובחיוב חודשי. עמילות מכס בייצוא לייצוג מול המכס כחלק מתהליך משלוח טובין בינלאומי. שירות הפקת מסמכים וייצוג מול הרשויות - הפקת רשימון ותעודת מקור וייצוג מול המכס הפקה של כל תעודת מקור נוספת )ייצוג מול המכס - חינם( מחיר.0 )המחיר כולל מע"מ(.0 )המחיר כולל מע"מ( עמילות מכס בייבוא - דואר ישראל פוטר אותך מהצורך לשחרר באופן עצמאי את פריט EMS שלך מהמכס בארץ. השירות מאפשר לך לקבל את הטובין הנשלחים עבורך מחו"ל עד לדלת עם שליח, במהירות, ללא עיכובים וללא הליכים מסורבלים שחרור בהצהרת ייבוא מקוצרת )לטובין עד $1,000 שאינם חייבים באישור חוקיות יבוא( שחרור פרטני )לטובין מעל $1,000 או טובין החייבים באישור חוקיות יבוא( תיאור עמלה עמלת שחרור ממכס הצהרת יבוא מקוצרת כאשר הפריט פטור ממיסים עמלת שחרור ממכס ברשימון קולקטיבי לטובין החייבים במיסים מחיר למנוי 0 0 % מסך המיסים מחיר למזדמן. )המחיר כולל מע"מ( דמי מימון אשראי לטובין החייבים במיסים דמי הקצאת אשראי לטובין החייבים במיסים העברת ניירת עבור פריטים מעוכבים % מסך המיסים או מינימום )המחיר כולל מע"מ( תיאור עמלה עמלת שחרור ברשימון פרטני עמלת טיפול באישורים מיוחדים )תמ"ס/תקנים/וכו'( דמי מימון אשראי לטובין החייבים במיסים דמי הקצאת אשראי לטובין החייבים במיסים דמי אחסנה )מחיר ליום, החל מהיום ה- 1 ( הובלה מיוחדת לבית הלקוח )לחבילות או צרורות ולפריטים שאינם )EMS מחיר למנוי 1 % מסך המיסים.0 )המחיר כולל מע מ( מחיר למזדמן 1 % מסך המיסים או מינימום 0.0 )המחיר כולל מע מ( המחירים בתוקף החל מה המחירים למשלוח כמותי כפי שמוצגים בעמוד זה עבור מנויי דואר שליחים והשירות ליצואן המחירים לשירותים הבינלאומיים כולל השירותים הנלווים )איסוף, אבטחה, כיסוי ביטוחי והחזרת מסמכים( כוללים מע"מ בשיעור 0% מחיר רשומון יצוא הכולל תעודות מקור בהתאם לצורך יכלול מע"מ על פי החוק המחירים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה ט.ל.ח. 1

17 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc 1 ECOPOST 1 COUNTRY ABU DHABI ADMIRALTY ISLANDS UGANDA UZBEKISTAN UMM AL QUWAIN AUSTRIA AUSTRALIA UKRAINE URUGUAY AZORES (ISLES) AZERBAIJAN ITALY INDONESIA ICELAND IRELAND IRAN EL SALVADOR ALBANIA ALGERIA ALAND ISLANDS ALASKA שם הארץ אבו דאבי אין שירות אדמירלטי ראה פפואה אוגנדה אוזבקיסטן אום אל-קיוין אין שירות אוסטריה אוסטרליה אוקראינה אורוגוואי אזורים )איים( אזרבייג'ן איטליה אינדונזיה איסלנד אירלנד אירן )פרס( אין שירות אל-סלבדור אלבניה אלג'יריה אין שירות )מלבד מכתבים רגילים( אולנד )איים( ראה פינלנד אלסקה ראה ארה"ב דואר אוויר חבילות אוויר חבילות ים = אין שירות למדינה 1

18 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc 1 ECOPOST 1 חבילות ים 1 חבילות אוויר 1 דואר אוויר 1 COUNTRY ANGOLA ANGUILLA ANDORRA ANDAMAN ISLANDS ANTIGUA AND BARBUDA NETHERLANDS ESTONIA ASCENSION (ISLE) AFGHANISTAN ECUADOR ARGENTINA ARUBA (ISLE) ERITREA ARMENIA USA ETHIOPIA BAHAMAS (ISLES) BHUTAN BOUGAINVILLE (ISLE) BULGARIA BOLIVIA שם הארץ אנגולה אנגילה אנדורה אנדמן )איים( ראה הודו אנטיגואה וברבודה אנטילים הולנדיים - ראה קורסאו אסטוניה אסנשן )אי( אפגניסטן אקוודור ארגנטינה ארובה )אי( אריתריאה ארמניה ארצות הברית של אמריקה אתיופיה בהאמה )איים( בהוטן בוגנוויל )אי( ראה פפואה בולגריה בוליביה = אין שירות למדינה 1

19 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc ECOPOST COUNTRY BONAIRE (ISLE) BOSNIA AND HERZEGOVINA BOPHUTHATSWANA BOTSWANA BUKA (ISLE) BURUNDI BURMA (MYANMAR) BURKINA FASO BAHRAIN BISMARCK ARCHIPELAGO BELGIUM BALEARIC ISLANDS BELIZE BELARUS BANGLADESH BENIN BANKS AND TORRES ISLANDS BARBADOS BARBUDA BRUNEI DARUSSALAM BRAZIL שם הארץ בונייר - ראה אנטילים הולנדיים בוסניה - הרצגובינה בופוטצואנה- ראה דרום אפריקה בוצואנה בוקה )אי( - ראה פפואה בורונדי בורמה - ראה מיאנמר בורקינה פאסו בחריין - אין שירות ביסמרק )איים( - ראה פפואה בלגיה בליארים )איים( - ראה ספרד בליז בלרוס בנגלדש בנין בנקס וטורס - ראה ונואטו ברבדוס ברבודה - ראה אנטיגואה וברבודה ברוניי דארוסלאם ברזיל דואר אוויר חבילות אוויר חבילות ים = אין שירות למדינה 1

20 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc 1 ECOPOST חבילות ים חבילות אוויר דואר אוויר COUNTRY GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND BERMUDA (ISLES) DJIBOUTI GIBRALTAR JAMAICA JERSEY (ISLE) GHANA GABON GUADELOUPE GUATEMALA GUAM (ISLE) GUYANA FRENCH GUIANA GUINEA GUINEA BISSAU EQUATORIAL GUINEA GAMBIA GAMBIER (ISLES) GEORGIA GREENLAND GERMANY שם הארץ בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית ברמודה )איים( ג'יבוטי ג'יברלטר ג'מאיקה ג'רסי )אי( - ראה בריטניה הגדולה גאנה גבון גואדלופ גואטמלה גואם )אי( גויאנה גויאנה הצרפתית גיניאה )רפ'( גיניאה ביסאו גיניאה המשוונית גמביה גמבייר )איים( - ראה פולינזיה הצרפתית גאורגיה )גרוזיה( גרינלנד - ראה דנמרק גרמניה = אין שירות למדינה 0

21 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc 1 ECOPOST COUNTRY GRENADA (ISLE) GUERNSEY DUBAI DODECANESE (ISLES) DOMINICA (ISLE) DOMINICAN REPUBLIC DENMARK SOUTH AFRICA HAITI INDIA HAWAI (ISLES) NETHERLANDS HONG KONG HUNGARY HONDURAS HEARD (ISLE) VATICAN VIETNAM WAKE (ISLE) USA VIRGIN ISLANDS BRITISH VIRGIN ISLANDS שם הארץ גרנדה )אי( גרנסי - ראה בריטניה הגדולה דובאי - אין שירות דודקאנסיים )איים( - ראה יוון דומיניקה )אי( דומיניקנא )רפ'( דנמרק דרום אפריקה האיטי הודו הוואי )איים( - ראה ארה"ב הולנד הונג - קונג הונגריה הונדורס הרד - ראה אוסטרליה וותיקן )קריה( וייטנאם וייק ראה ארה"ב וירג'ין של ארה"ב )איים( ראה ארה"ב וירג'ין של בריטניה )טורטולה( דואר אוויר חבילות אוויר חבילות ים = אין שירות למדינה 1

22 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc ECOPOST חבילות ים חבילות אוויר דואר אוויר COUNTRY WALLIS AND FUTUNA (ISLES) VANUATU (ISLES) VENEZUELA ZAIRE ZIMBABWE ZAMBIA ZANZIBAR COTE D' IVOIRE TAJIKISTAN TAHITI (ISLE) TUAMOTUS (ISLES) TOBAGO (ISLE) TUVALU (ISLES) TOGO TONGA (FRIENDLY ISLANDS) TOKELAU (ISLES) TORTOLA (ISLE) TORRES ISLANDS TURKMENISTAN TURKS AND CAICOS (ISLES) TIBET שם הארץ ואליס ופוטונה )איים( ונואטו )איים( ונצואלה זאיר- ראה קונגו רפ' דמוקרטית זימבבואה זמביה זנזיבר - ראה טנזניה חוף השנהב טג'יקיסטן טהיטי )אי( - ראה פולינזיה הצרפתית טואמוטו )איים( - ראה פולינזיה הצרפתית טובגו )אי( - ראה טרינידר וטובגו טובלו טוגו טונגה )איי פרנדלי( טוקלאו )איים( - ראה ניו זילנד טורטולה )אי( - ראה וירג'ין של בריטניה טורס )איים( - ראה ונואטו טורקמניסטן טורקס וקאיקוס )איים( טיבט - ראה סין רפ' עממית = אין שירות למדינה

23 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc ECOPOST COUNTRY שם הארץ טאיוואן טימור המזרחית טנזניה טסמניה - ראה אוסטרליה טריטוריה בריטית באוקינוס ההודי טריטוריות דרומיות ואנטרקטיקות של צרפת - אין שירות טרינידד וטובגו )איים( טריסטן דה קונהה )אי( יוגוסלביה )ראה סרביה( יוון יפן ירדן כווית - אין שירות כף ורדה כרתים - ראה יוון לאו )לאוס( לבנון - אין שירות לויאלטי )איים( - ראה קלדוניה החדשה לוב - אין שירות לוקסמבורג לורד האו )אי( - ראה אוסטרליה דואר אוויר חבילות אוויר חבילות ים TAIWAN EAST TIMOR TANZANIA TASMANIA BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY FRENCH SOUTHERN AND ANTARCTIC LANDS TRINIDAD AND TOBAGO (ISLES) TRISTAN DA CUNHA (ISLE) YUGOSLAVIA GREECE JAPAN JORDAN KUWAIT CAPE-VERDE CRETE LAOS LEBANON LOYALTY ISLANDS LIBYA LUEMBOURG LORD HOWE (ISLE) = אין שירות למדינה

24 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc ECOPOST COUNTRY LATVIA LIBERIA LEEWARD ISLANDS LITHUANIA LIECHTENSTEIN LESOTHO LAKDIV (ISLES) MAURITIUS (ISLE) MAURITANIA MALI MADAGASCAR MADEIRA (ISLES) MOZAMBIQUE MOLDOVA MONGOLIA MONTENEGRO MONTSERRAT (ISLE) MONACO MATSU ISLANDS MYANMAR (BURMA) MIDWAY ATOLL MIQUELON (ISLE) שם הארץ לטביה ליבריה ליווארד )איים( ראה פולינזיה הצרפתית ליטא ליכטנשטיין - ראה שוויצריה לסוטו לקדיב )איים( - ראה הודו מאוריציוס )אי( מאוריטניה מאלי מדגסקר מדיירה מוזמביק מולדובה מונגוליה מונטנגרו מונסרט )אי( מונקו מטסו )איים( - ראה סין רפ' לאומנית מיאנמר )בורמה( מידווי )איים( - ראה ארה"ב מיקלון - ראה סנט פייר ומיקלון דואר אוויר חבילות אוויר חבילות ים = אין שירות למדינה

25 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc 1 ECOPOST 1 חבילות ים חבילות אוויר דואר אוויר COUNTRY MICRONESIA MALAWI MALDIVES (ISLES) MALAISIA MALTA MAN (ISLE) EGYPT MACAO MACEDOINA MCDONALD ISLANDS MEICO MAROCCO MARTINIQUE (ISLE) MARIANA ISLANDS CENTRAL AFRICA MARQUESAS ISLANDS MARSHALL ISLANDS NAURU (ISLE) NEVIS (ISLE) NORWAY NORFOLK (ISLE) שם הארץ מיקרונזיה מלאווי מלדיבים )איים( מלזיה מלטה מן )אי( - ראה בריטניה מצרים מקאו מקדוניה מקדונלד - ראה אוסטרליה מקסיקו מרוקו מרטיניק )איים( מריאנים )איים( מרכז אפריקה )רפ'( מרקיז )איים( - ראה פולינזיה הצרפתית מרשל )איים( נאורו )אי( נוויס )אי( - ראה סנט כריסטוף/נוויס נורבגיה נורפולק )אי( = אין שירות למדינה

26 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc ECOPOST חבילות ים חבילות אוויר דואר אוויר COUNTRY NIGER NIGERIA NEW ZEALAND NEWFOUNDLAND (ISLE) NIUE (ISLE) NICOBAR ISLANDS NICARAGUA NAMIBIA UNITED ARAB EMIRATES NEPAL SABA (ISLE) SABAH SUDAN SWAZILAND SOMALIA SOCIETY ISLANDS SYRIA SURINAM SIERRA LEONE SEYCHELLES (ISLES) שם הארץ ניג'ר ניגריה ניו זילנד ניו פאונדלנד )אי( - ראה קנדה נייו )אי( - ראה ניו זילנד ניקובר )איים( - ראה הודו ניקרגואה נמיביה נסיכויות ערביות מאוחדות - אין שירות נפאל סבא )אי( - ראה אנטילים הולנדיים סבח - ראה מלזיה סודן - אין שירות סוואזילנד סומליה סוסייטי )איים( - ראה פולינזיה הצרפתית סוריה - אין שירות סורינם סיירה לאונה סיישל )איים( = אין שירות למדינה

27 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc ECOPOST חבילות ים חבילות אוויר דואר אוויר COUNTRY CHINA (REP.) CHINA (PEP. REP.) SINGAPORE SIKKIM SLOVENIA SLOVAKIA AMERICAN SAMOA SAMOA SAN MARINO SENEGAL SINT EUSTATIUS (ISLE) SAN ANDRES (ISLE) SAINT VINCENT AND GRENADINES SAINT CHRISTOPHE (SAINT KITTS) AND NEVIS SAINT MAARTEN (ISLE) SAINT PIERRE AND MIQUELON SAINT KITTS SAO TOME AND PRINCIPE SAINT HELENA SAINT LUCIA שם הארץ סין רפובליקה לאומנית - ראה טאיוואן סין רפובליקה עממית סינגפור סיקים - ראה הודו סלובניה סלובקיה סמואה )איים של ארה"ב( סמואה המערבית סן מרינו - ראה איטליה סנגל סנט אוסטש )אי( - ראה אנטילים הולנדיים סנט אנדרוס )אי( - ראה קולומביה סנט וינסנט וגרנידים סנט כריסטוף )סנט קיטס( ונוויס סנט מרטין )אי( - ראה קורסאו סנט פייר ומיקלון סנט קיטס - ראה סנט כריסטוף סנט תומה ופרינסיפה סנטה הלנה סנטה לוצ'יה = אין שירות למדינה

28 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc 1 ECOPOST 1 COUNTRY SANTA CRUZ (ISLES) SAUDI ARABIA SPAIN SERBIA SARAWAK SRI LANKA AJMAN OMAN IRAQ FAROE ISLANDS FUJAIRAH FUTUNA (ISLE) POLAND FRENCH POLYNESIA FALKLAND ISLANDS PUERTO RICO PORTUGAL FIJI (ISLES) PITCAIRN ISLANDS PHILIPPINES FINLAND שם הארץ סנטה קרוז )איים( - ראה סלומון )שלמה( סעודיה - אין שירות ספרד סרביה סרוואק - ראה מלזיה סרי לנקה עג'מן - אין שירות עומאן עיראק - אין שירות פארו )איים( - ראה דנמרק פוג'יירה - אין שירות פוטונה - ראה וליס ופוטונה פולין פולינזיה הצרפתית פוקלנד )איים( פורטו ריקו - ראה ארה"ב פורטוגל פיג'י )איים( פיטקרן )איים( פיליפינים פינלנד דואר אוויר חבילות אוויר חבילות ים = אין שירות למדינה

29 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc ECOPOST חבילות ים חבילות אוויר דואר אוויר COUNTRY PEMBA (ISLE) PANAMA PAPUA NEW GUINEE PAKISTAN PARAGUAY PERU PERIM PRINCIPE (ISLE) FRIENDLY ISLANDS FERNANDO PO / BIOKO (ISLE) CHAD CHAGOS ARCHIPELAGO CHILE CZECH REPUBLIC CHESTERFIELD ISLANDS FRANCE CAICOS (ISLES) CUBA COLOMBIA COMOROS (ISLES) CONGO (DEM. REP.) CONGO (REP) שם הארץ פמבה - ראה טנזניה פנמה )רפובליקה( פפואה - גיניאה החדשה פקיסטן - אין שירות פרגואי פרו פרים - אין שירות פרינסיפה - ראה סנט תומה ופרינסיפה פרנדלי )איים( - ראה טונגה פרננדו פו )אי( - ראה גיניאה המשוונית צ'אד צ'גוס )איים( צ'ילה צ'כיה - ראה רפובליקה צ'כית צ'סטרפילד )איים( - ראה קלדוניה החדשה צרפת קאיקוס )איים( - ראה טורקס וקאיקוס קובה קולומביה קומורים )איים( קונגו רפ' דמוקרטית )זאיר( קונגו )רפ'( = אין שירות למדינה

30 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc ECOPOST 1 COUNTRY KOSOVO COSTA RICA COOK ISLANDS COCOS (KEELING) ISLANDS SOUTH KOREA NORTH KOREA CURACAO (ISLE) CORSICA (ISLE) KAZAKHSTAN QATAR CAYMAN ISLANDS KEELING (COCOS) ISLANDS KIRGHIZISTAN KIRIBATI (ISLES) NEW CALEDONIA CAMBODIA QUEMOY (KINMEN) ISLANDS CAMEROON CANADA KENYA שם הארץ קוסובו קוסטה ריקה קוק )איים( קוקוס/קילינג )איים( קוריאה הדרומית קוריאה הצפונית )רפ' דמוקרטית עממית( קורסאו )אי( קורסיקה )אי( - ראה צרפת קזחסטן קטאר - אין שירות קיימן )איים( קילינג/קוקוס )איים( קירגיזיה קיריבטי )איים( קלדוניה החדשה קמבודיה קמוי )איים( - ראה סין רפ' לאומנית קמרון קנדה קניה דואר אוויר חבילות אוויר חבילות ים 1 = אין שירות למדינה 0

31 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc 1 ECOPOST COUNTRY CANARY ISLANDS CYPRUS CROATIA CAROLINE ISLANDS CHRISTMAS (ISLE) CHRISTMAS/ KIRITIMATI (ISLE) REUNION (ISLE) RAS AL KHAIMAH RWANDA RHODES RODRIGUES (ISLE) ROMANIA ROSS RUSSIA RIO MUNI RYUKYU ISLANDS CZECH REPUBLIC SWEDEN SWITZERLAND שם הארץ קנרים )איים( - ראה ספרד קפריסין קרואטיה קרולינים )איים( קריסמס )אוק' ההודי( קריסמס/קריטימטי )אוק' השקט( - ראה קיריבטי ראוניון ראס אל ח'יימה - אין שירות רואנדה רודוס - ראה יוון רודריגז )אי( - ראה מאוריציוס רומניה רוס - ראה ניו זילנד רוסיה ריו מוני - ראה גיניאה המשוונית ריו קיו - ראה יפן רפובליקה צ'כית שבדיה שוויץ דואר אוויר חבילות אוויר חבילות ים = אין שירות למדינה 1

32 רשימת הארצות )קבוצות תעריפים למשלוח דואר אוויר, חבילות, ECOPOST ו- EMS/EMSdoc ( EMS/EMSdoc ECOPOST COUNTRY SHORTLAND ISLANDS SOLOMON ISLANDS SPITSBERGEN SHARJAH THAILAND TUNISIA TURKEY YEMEN שם הארץ שורטלנד )איים( - ראה שלמה שלמה )איים( שפיצברגן - ראה נורבגיה שרג'ה - אין שירות תאילנד תוניסיה תורכיה תימן - אין שירות דואר אוויר חבילות אוויר חבילות ים = אין שירות למדינה

Microsoft Word - tariffs_ILD_he_IL.pdf_

Microsoft Word - tariffs_ILD_he_IL.pdf_ תעריפי שיחות מהארץ לחו"ל (תעריפים מחוץ לחבילה) Call tariffs from Israel- abroad (not included in the plan) 5.94 0.17 5.94 Uganda Uzbekistan Austria Australia Ukraine Uruguay Azerbaijan Marshall Islands

קרא עוד

דף לוגו שבי"ל

דף לוגו שביל CPI 201 CORRUPTION PERCEPTION INDEX 201 מדד תפישת השחיתות 1 Transparency International Corruption Perception Index 201 Transparency International (TI) ארגון חברתי-גלובלי, מוביל המאבק בשחיתות, דרך יותר

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות א בתמיז התשנ ו י, ביוני 1996 עמוד תקנות הבזק(אופן תישוב תשלומים בעד שירותי בזק והעמדתם)(תיקון), התשנ ו עו פיק

רשומות קובץ התקנות א בתמיז התשנ ו י, ביוני 1996 עמוד תקנות הבזק(אופן תישוב תשלומים בעד שירותי בזק והעמדתם)(תיקון), התשנ ו עו פיק רשומות קובץ התקנות א בתמיז התשנ ו י, 18 5 7 6 3 ביוני 16 עמוד תקנות הבזק(אופן תישוב תשלומים בעד שירותי בזק והעמדתם)(תיקון), התשנ ו- 16 1052 עו פיקוח על מתירי מערבים ושירותים (תשלומים להברה הבין לאומית

קרא עוד

6ILP2 מדריך תעריפים בינלאומי 2016

6ILP2 מדריך תעריפים בינלאומי 2016 6ILP2 מדריך תעריפים בינלאומי 2016 עמוד 2 מדריך תעריף בינלאומי 2016 ישראל תוכן העניינים שירותים מוגדרי יום וזמן 3 4 5 3 6 7 8 שירותי אקספרס שילוח מיוחד אקספרס )יצוא( אקספרס )יבוא( שירותי אקונומי שילוח מיוחד

קרא עוד

סקר תיירות נכנסת דו"ח שנתי ינואר דצמבר 2018 יוני 2019

סקר תיירות נכנסת דוח שנתי ינואר דצמבר 2018 יוני 2019 סקר תיירות נכנסת דו"ח שנתי ינואר דצמבר 2018 יוני 2019 תוכן עניינים... הקדמה... תקציר... נתונים השוואתיים... הגדרות והסברים 1 8 19 25 פרק :1 מתודולוגיה... 30 1.1 רקע... 31 1.2 מטרות הסקר... 31 1.3 אוכלוסיית

קרא עוד

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופ"ג- ניירות ערך זרים

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופג- ניירות ערך זרים לקוח/ה נכבד/ה.1 חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית דצמבר 2018 חשוב לנו להביא לידיעתך, כי על מנת לתמוך בפעילות לקוחות בניירות ערך זרים בשווקים בנק הפועלים התקשר עם גופים בינלאומיים מובילים בתחום שירותי

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 2018

נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 2018 נתוני זרים בישראל מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה האגף לתכנון מדיניות ינואר 218 נתוני זרים בישראל שלום רב, המסמך "נתוני זרים בישראל" מציג נתונים סטטיסטיים המתייחסים לסוגיות עיקריות בנושא הזרים בישראל:

קרא עוד

SISTER CITIES WITH ISRAELI CITIES ISRAELI CITY שם העיר בישראל FOREIGN CITY שם העיר )התאומה( בחו "ל COUNTRY שם הארץ חו "ל STATUS DATE Remarks הערות Afu

SISTER CITIES WITH ISRAELI CITIES ISRAELI CITY שם העיר בישראל FOREIGN CITY שם העיר )התאומה( בחו ל COUNTRY שם הארץ חו ל STATUS DATE Remarks הערות Afu שם העיר בישראל FOREIGN CITY שם העיר )התאומה( בחו "ל COUNTRY שם הארץ חו "ל STATUS DATE Remarks הערות Afula עפולה Santa Fe Argentina Twin Beer Sheva באר שבע La Plata Argentina Twin Haifa חיפה Rosario Argentina

קרא עוד

LICENSE AGREEMENT FOR PANASONIC MOBILE SOFTPHONE

LICENSE AGREEMENT FOR PANASONIC MOBILE SOFTPHONE אחד מההסכמים הבאים יהיה תכף תלוי במקום המגורים של המשתמש. התייחס ואשר את ההסכם המתאים. )1( הסכם רישיון משתמש עבור המשתמשים הנמצאים בכל מקום מלבד מבמדינות המצוינות ב )2( "הסכם רישיון משתמש יישומון טלפון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 יבוא יצוא ומה שביניהם קורס ליזמים ובעלי עסקים מט"י באר שבע מפגש מסכם רכז הקורס: שפריר גודל אוקטובר 2012 כיצד משפיעות עלינו "מהפכות האינטרנט" אצל השכנים? כיצד משפיע עלינו המשבר הכלכלי העולמי? שעורי צמיחה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

ב/א

ב/א אוניברסיטת בר אילן הפקולטה למדעי החברה בית הספר לתקשורת המרכז לתקשורת בינלאומית לימודי תעודה יחסי ישראל-אפריקה - פוליטיקה, כלכלה ודיפלומטיה שנת לימודים: תשע"ו סוג השיעור: סדנה סמסטר: ב' היקף שעות: 84 ש"ש

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9F6E320F6F8E9EA20ECE4F8E0E5FA20E7E5F720F4F0F1E9E420E7E5E1E42E646F63>

<4D F736F F D20EBE9F6E320F6F8E9EA20ECE4F8E0E5FA20E7E5F720F4F0F1E9E420E7E5E1E42E646F63> הפורום לקידום חוק פנסיה חובה: מרכז אדוה, קו לעובד, המרכז לפלורליזם יהודי, האגודה לזכויות האזרח, איגוד העובדים הסוציאליים, איתך -- משפטניות למען צדק חברתי כיצד צריך להיראות חוק פנסיה חובה כתבה: ברברה סבירסקי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

untitled

untitled תקציר דו"ח שנתי 2012 תקציר דו"ח שנתי 2012 אמנסטי אינטרנשיונל ישראל ע.ר منظمة العفو الدولية امنستي االسرائيلي אמנסטי אינטרנשיונל ישראל Amnesty International Israel טלפון: 03-5250005 פקס: 03-5250001 www.amnesty.org.il

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500-

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- מיקרון מסנן פלסטיק חדשני ואיכותי בעל יכולת ניקוי עצמי

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח  בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

Microsoft Word - ex3_sol.doc

Microsoft Word - ex3_sol.doc אוניברסיטת תלאביב בית הספר לכלכלה ד"ר ערן ישיב סמסטר א' תשס"ז אינטגרציה כלכלית ופיננסית פתרון תרגיל 3 האיחוד המוניטרי האירופי והיורו שאלה 1 קראו את המאמרים מה,New York Times מה International Herald Tribune

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

פרק שלישי תהליכי הגלובליזציה מחוללים תהליכי פיתוח מרחביים בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים ר ב י ע וצ מ ה המ כ ונ ים "ג ל ו ב ל יז צ י ה". תהליכ

פרק שלישי תהליכי הגלובליזציה מחוללים תהליכי פיתוח מרחביים בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים ר ב י ע וצ מ ה המ כ ונ ים ג ל ו ב ל יז צ י ה. תהליכ פרק שלישי תהליכי הגלובליזציה מחוללים תהליכי פיתוח מרחביים בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים ר ב י ע וצ מ ה המ כ ונ ים "ג ל ו ב ל יז צ י ה". תהליכים אלו משפיעים על הכלכלה, החברה והתרבות - ועל היישובים,

קרא עוד

ביקורת פנימית בתורכיה על המשטר האסלאמי

ביקורת פנימית בתורכיה על המשטר האסלאמי מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 8 ביולי, 2010 ביקורת פנימית בתורכיה על שהמשטר האסלאמי מאפשר לחמאס ולאחים המוסלמים לקיים פעילות פוליטית-תעמולתית על אדמת תורכיה, המעצבת דעת קהל עוינת

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

משבר החוב הציבורי בגוש היורו

משבר החוב הציבורי בגוש היורו סמסטר ב' תשע"ח אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז - 2007 פרופ' ערן ישיב - סמסטר ב' תשע"ח המשבר בגוש היורו רקע, התפתחויות ומבט לעתיד 7/7/2018 המשבר התבטא בעלייה ניכרת של תשואות אג"ח ממשלתיות ובבעיות

קרא עוד

משבר החוב הציבורי בגוש היורו

משבר החוב הציבורי בגוש היורו סמסטר ב' תשע"ט ערן ישיב - סמסטר ב' תשע"ח המשבר בגוש היורו רקע, התפתחויות ומבט לעתיד המשבר התבטא בעלייה ניכרת של תשואות אג"ח ממשלתיות ובבעיות במערכת הבנקאות. התחולל בשנים 2010-2012 בעיקר באיטליה, ספרד,

קרא עוד

Page 1 of 8 ההטבות ליבואנים 94 ויצואנים על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית מאת עו"ד גיל נדל ; עו"ד עומר וגנר בעלי עסקים רבים מקיימים קשרי מסחר עם ספקים זרים בחו"ל - כיבואנים או יצואנים בין הבולטים שבהם ניתן

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9F4E820E5EEEEF9EC202D20E7E5E1F8FA20E9202D20F2E9EEE5E320EEECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEF9F4E820E5EEEEF9EC202D20E7E5E1F8FA20E9202D20F2E9EEE5E320EEECE02E646F63> ביקורת ספרים ביקורת ספרים משפט וממשל י תשס"ז העברת ריבונות בשטחים מאוכלסים מישראל למדינה פלסטינית: נקודת-מבטו של המשפט הבין-לאומי ליאב אורגד,* יורם רבין,** * רועי פלד*** העברת ליאב ריבונות אורגד, יורם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

דו"ח תקופתי לשנת 2015 מוגש עפ"י תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל )"התקנות"( מוגש ע"י שם החברה: ח. צ.: כתובת: טלפון: פקסימיליה: ד

דוח תקופתי לשנת 2015 מוגש עפי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התשל )התקנות( מוגש עי שם החברה: ח. צ.: כתובת: טלפון: פקסימיליה: ד דו"ח תקופתי לשנת 2015 מוגש עפ"י תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל- 1970 )"התקנות"( מוגש ע"י שם החברה: ח. צ.: כתובת: טלפון: פקסימיליה: דואר אלקטרוני: תאריך המאזן: תאריך הדו"ח: תאגיד קטן:

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

21/03/05

21/03/05 דף הסבר למילוי בקשה למענק אישי )החזר כספי( )מעודכן לאפריל 1093( 1. מענק אישי )החזר כספי( מיועד לניצולי שואה העומדים בהתניות הר"מ: א. ב. ג. חיו תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה ושעברו את התקופה

קרא עוד

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים רשימת דגמי בטיחות ותאי בטיחות מאושרים על פי תקנות הבטיחות בעבודה ) בחקלאות(, תשל"ב- 2791 הרשימה מעודכנת לתאריך 40/12//014 תאור Same Deutch Fahr Group חברה ישראלית לרכב וחלפים פתוח SLH T57 Same Rowcrop

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד