734/19 בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק בג"ץ עבד אלמעטי אברהים עבד אלמעטי הביל, ת.ז מרכז אלמיזאן לזכויות אדם בעזה עדאלה המרכז ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "734/19 בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק בג"ץ עבד אלמעטי אברהים עבד אלמעטי הביל, ת.ז מרכז אלמיזאן לזכויות אדם בעזה עדאלה המרכז ה"

תמליל

1 734/19 בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק בג"ץ עבד אלמעטי אברהים עבד אלמעטי הביל, ת.ז מרכז אלמיזאן לזכויות אדם בעזה עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל גישה מרכז לשמירה על הזכות לנוע ע"י ב"כ עוה"ד מונא חדאד; אסנת כהן ליפשיץ; מוריה פרידמן שריר; סיגי בן ארי מ"גישה" - מרכז לשמירה על הזכות לנוע" רחוב הרכבת 42 תל אביב, טלפון: ; פקס: דוא"ל: - נגד - משרד הביטחון הפרקליט הצבאי הראשי מפקד חיל הים ע"י ב"כ ממחלקת בג"צים, פרקליטות המדינה רחוב צלאח א-דין 31 ירושלים, טלפון: ; פקס: העותרים המשיבים עתירה למתן צו על תנאי מוגשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי, המופנה אל המשיבים, והמורה להם לבוא וליתן טעם כדלקמן: מדוע לא ישחררו ויחזירו את הסירה שבבעלות העותר 1, דייג מרצועת עזה, ואשר נתפסה על ידי חיל הים בעת ששימשה לביצוע פעולות דיג, עם כל אשר היה על סיפונה וללא הצבת תנאים; מדוע לא יורו לגורמים הצבאיים הרלוונטיים לשחרר ולהחזיר את כל הסירות של הדייגים מרצועת עזה, עם כל אשר היה על סיפונן, אשר נתפסו על ידי חיל הים בעת שהן משמשות לפעולות דיג, לאלתר וללא הצבת תנאים..1.2 ואלו נימוקי העתירה: 1

2 הצדדים לעתירה העותר 1, הוא תושב רצועת עזה, דייג במקצועו, בעל רישיון דייג מספר , והבעלים של סירת מנוע )לאנץ( מספר P )להלן: הסירה(. הסירה משמשת את העותר 1 ועובדים אחרים לצורך פרנסתם ופרנסת בני משפחותיהם..1 העתק תעודת זהות של העותר 1 ורישיון הדייג שלו מצ"ב ומסומן נספח ע/ 1. העותר 2, הינו עמותה הממוקמת בעזה שמטרתה להגן על זכויות האדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים. העותר 3, הינו עמותה הרשומה בישראל והפועלת, בין היתר, על מנת להגן על זכויות האדם של הפלסטינים בישראל ובשטחים הכבושים. העותר 4, הינו עמותה הרשומה בישראל שמטרתה להגן על זכויות אדם בישראל ובשטחים הכבושים, ביניהן הזכות לחופש תנועה. העותרים 2-4 מקבלים פניות רבות מדייגים מרצועת עזה אשר נעצרו וסירותיהם נתפסו על ידי חיל הים הישראלי, והם פנו בעבר למשיבים כנגד פרקטיקה זו, כפי שיתואר להלן. המשיב 1 הינו משרד ממשלתי שבאחריותו נכללים, בין היתר, פעולות הצבא. המשיב 2 הוא העומד בראש מערכת התביעה הצבאית, והאחראי, בין היתר, על גופי החקירה והתביעה הצבאיים המשיב 3 הינו מפקד חיל הים, הזרוע הימית של צבא ישראל המבצע את הפעילות בזירה.8 הימית. רקע עובדתי.9 הפגיעה בדייגים ובענף הדייג ברצועת עזה ענף הדייג ברצועת עזה מהווה מקור פרנסה ותזונה חשוב מאוד עבור תושביה. בענף מועסקים כ- 3,700 דייגים רשומים המסתמכים על הענף לצורך פרנסתם, וכ- 18,250 אנשים נוספים תלויים בפרנסת הדייג ונסמכים עליה כמקור עיקרי לפרנסתם: אנשים רבים אחרים עוסקים במתן שירותים נלווים כגון בניית סירות הדיג ותחזוקת הסירות והציוד הנלווה לכך. העתק הדו"ח מטעם משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטאריים מחודש מרץ 2018 מצ"ב ומסומן נספח ע/ כל הדייגים ברצועת עזה סובלים מההגבלות המוטלות עליהם כתוצאה מהסגר המתמשך על עזה ומשליטת הצבא הישראלי בים. ישנם דיווחים כמעט יומיומיים בתקשורת הפלסטינית על פגיעת הצבא בדייגים, בגוף וברכוש. בגוף כאשר הצבא פוגע בגופם של הדייגים ובמקרים מסוימים אף גורם למותם, וברכוש, כאשר הצבא תופס את הסירות או גורם להם נזק. כל זה 2

3 בעת שהדייגים דגים בסירותיהם בשטחי הדייג המותרים בכדי להתפרנס ולפרנס את משפחותיהם. כתוצאה מההגבלות החמורות אשר הטילה מדינת ישראל על המרחב הימי ברצועת עזה, הדייגים ברצועה נמנים על הקבוצות הכי עניות בה ונזקקים לסיוע הומניטארי בכדי שיוכלו להתקיים. במהלך השנים נאספו אצל העותרים 2-4 עדויות רבות אודות התעללות, השפלה ואף ירי בלתי מבוקר מצד חיילי חיל-הים המצויים בספינות לאורך חופי עזה. בהתאם לדוח שפורסם על ידי העותר 2, במחצית הראשונה בלבד של שנת 2018 תועדו 196 מקרים בהם חיל הים פתח באש לעבר דייגים בזמן עבודתם, 14 מקרים של פציעת דייגים, מקרה אחד של הריגת דייג, ו- 10 מקרים בהם נתפסו סירותיהם של הדייגים לדוח של העותר 2, מרכז אלמיזאן, מיולי 2018 )בערבית(: באותם מקרים, כפי שנעשה בדרך כלל, ירה חיל הים לעבר הסירות והדייגים או בקרבתם, הן אש חיה והן כדורי גומי; הדייגים נתבקשו להסיר את בגדיהם וברוב המקרים הדייגים נדרשו לקפוץ לים ולשחות עשרות מטרים לעבר אוניות חיל הים; הדייגים נאזקו בידיהם וברגליהם כשידיהם מאחורי גבם, וידיהם ורגליהם האזוקות נקשרו יחדיו. עיני העצורים נקשרו אף הן. כל הדייגים נחקרו ובמרבית המקרים שוחררו כעבור יממה או שתיים. בהתאם לנתונים ממשרד החקלאות הפלסטיני, כיום מוחזקים בידי ישראל 63 סירות של דייגים מרצועת עזה אשר נתפסו על ידי חיל הים. מבין סירות אלה, שלוש סירות גדולות )לאנץ(, ביניהן סירתו של העותר 1 מושא העתירה, הכוללות מנוע וציוד יקר מאוד והמשמשות דייגים רבים; 53 סירות קטנות יותר )חסקה( עם מנוע, ושבע סירות בלי מנוע העתק הנתונים ממשרד החקלאות הפלסטיני מצ"ב ומסומן ע/ 3. תפיסת סירתו של העותר 1 והפניות למשיבים ביום הפליג העותר 1 בסירתו יחד עם בנו ועובד נוסף. השלושה עסקו בדייג, מקור פרנסתם מזה שנים ולהערכתם היו במרחק של 5 עד 6 מיילים מהחוף. בהתאם להוראות הצבא הישראלי באותו תאריך, הותר הדייג עד למרחק של 6 מיילים מחוף רצועת עזה, כך שבכל מקרה לא הרחיקה הסירה מעבר לטווח זה. בשעות הערב של אותו יום, סירות של הצבא הישראלי התקרבו אל הסירה של העותר וירו אש חיה לעברה. לאחר מכן, הסירה נתפסה על ידי החיילים, והעותר עוכב על ידם. בעוד שהעותר שוחרר עוד באותו הערב, לאחר שעבר תחקור קצר במעבר ארז, סירתו והציוד שבה לא הוחזרו לעותר עד ליום הגשת עתירה זו, היינו למעלה מ- 28 חודשים

4 העתק אישור אגודת הדייגים ועובדי הדייג בעזה מיום בדבר תפיסת הסירה מצ"ב ומסומן נספח ע/ 4. סירתו של העותר 1 הינה סירה גדולה )לאנץ(, אשר הכילה ציוד רב ויקר מאוד, הכולל מנוע. השווי הכולל מוערך בסכום של $150,000. הסירה משמשת את העותר ומספר נוסף של דייגים שעבדו יחד איתו כמקור פרנסה עיקרי, אם לא היחידי, שלהם ושל בני משפחותיהם. עם תפיסת הסירה, לא קיבל העותר כל מסמך מהצבא המעיד על תפיסת הסירה והתכולה ולא על עילת תפיסתה. גם לאחר שחרור העותר, הוא לא קיבל כל מסמך בקשר להמשך החזקת הסירה והסיבה לכך. ביום פנה העותר 2 בשמו של העותר 1 בבקשה לשחרור סירת הדייג שבבעלותו. באותה פנייה הודגש, כי הן תפיסת הספינה והן עיכובו של העותר הינם בניגוד לדין, וכי העיכוב בשחרור הספינה, ללא סיבה מוצדקת אינו סביר וגורם לעותר נזקים אדירים העתק המכתב מיום מצ"ב ומסומן ע/ 5. ביום התקבלה תשובה ממפקדת הפרקליט הצבאי הראשי, הוא המשיב 2, בה צוין, בין היתר, כי הוחלט לשחרר את הסירה של העותר 1 "לפנים משורת הדין" ותוך הצבת התנאים הבאים להעברת הסירה: החתמת בעלי הסירות ומפעיליהם על כתב "התחייבות שלא להפר מגבלות ביטחוניות והוראות צה"ל"; התניית החזרת הסירות בכך שתיאום האיסוף, ההעמסה והתובלה של הסירות ייעשה על ידי העותר מבסיס חיל הים באשדוד למעבר כרם שלום, באמצעות אחת החברות שנבחרו על ידי המשיבים; תיאום העברתן של הסירות ממעבר כרם שלום לתוך רצועת עזה ייעשה על ידי העותר עצמו..20 העתק מתשובת המשיב 2 מיום מצ"ב ומסומן ע/ 6. התנאים שקבע המשיב 2 מטילים עלויות כספיות כבדות ביותר על העותר 1. ידו של העותר אינה משגת למלא אחריהם, קל וחומר לאחר חודשים ארוכים בהם לא התפרנס לאחר שהמשיבים גזלו ממנו את המקור העיקרי לפרנסתו. אף הדרישות הלוגיסטיות שקבע המשיב מסורבלות ומקשות על השבת הסירה לבעליה ובמיוחד נוכח הגודל של הסירה. הלכה למעשה, בהצבת תנאים אלה, אשר אין יכולת מעשית לעמוד בהם, העותר 1 נאלץ לוותר על קבלת סירתו, המשמשת אותו למחייתו, קל וחומר פיצוי בגין כל הנזקים הכבדים אשר נגרמו לו. כל זאת, כאשר קיימות חלופות אפשריות וסבירות אחרות להחזרת הסירה, ביניהן החזרתה דרך הים. על רקע זה, ביום פנו העותרים 2-4 בשנית בשמו של העותר 1 ושלושה דייגים נוספים מרצועת עזה, בדרישה להחזרת סירותיהם במסגרת הליך קדם בג"ץ למחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה. במכתב זה הודגש, כי תפיסת סירותיהם של הדייגים הייתה לא כדין ובהיעדר כל סמכות. עוד הודגש, כי התנאים אשר הוצבו על ידי הצבא לצורך החזרת הסירות

5 ללא נקבעו הצדקה כאשר קיומם כרוך בהשקעת משאבים כספיים אשר הדייגים אינם יכולים לעמוד בהם. העתק מכתב קדם הבג"ץ מטעם העותרים מיום מצ"ב ומסומן ע/ ביום התקבלה תשובה ממפקדת הפרקליט הצבאי הראשי לפיה הפנייה הועברה לבחינת הגורמים הרלוונטיים וכי הבחינה טרם הסתיימה. על אף שליחת מכתב תזכורת ומספר שיחות טלפוניות עם הגורם המטפל אצל המשיב 2, נכון למועד כתיבת שורות אלה לא התקבלה כל תשובה נוספת מטעם המשיבים. העתק מתשובת המשיב 1 מיום מצ"ב ומסומן ע/ 8. העתק ממכתב התזכורת מטעם העותר מיום מצ"ב ומסומן ע/ 9. להשלמת התמונה יצוין, כי העותרים 2-4 פנו בעבר בשמם של דייגים נוספים אשר סירותיהם נתפסו על ידי חיל הים בנסיבות דומות. התשובה שהתקבלה בעניינם, היא אותה תשובה אשר התקבלה בעניינו של העותר 1 והוצבו בפניהם אותם תנאים להחזרת הסירות. גם מאותם דייגים נמנעה האפשרות להחזיר את סירותיהם בשל אי יכולתם לעמוד בתנאים הבלתי סבירים אשר הציב בפניהם הצבא. יודגש כבר עתה, כי קיימת דרך פשוטה וזולה להחזיר את סירות הדייגים מרצועת עזה דרך הים. המשיבים מודעים לדרך זו היטב שכן בעבר נקטו בה לא אחת, ללא הצבת תנאים או הטלת העלויות על הדייגים. כך היה לאחרונה במהלך חודש נובמבר 2018, אז החזיר הצבא 25 סירות דיג דרך הים לרצועת עזה. סירות אלה הוחזקו על ידי הצבא חודשים רבים, ואף שנים, ובשל כך הוחזרו לבעליהם עם נזקים רבים וציוד רב חסר. מבין הסירות, שוחררו שלוש מתוך ארבע הסירות הגדולות שנכללו במסגרת קדם הבג"ץ )ע/ 5 (. הסירות הוחזרו עם נזקים רבים וללא הציוד שהיה עליהם. הסירה שלא הוחזרה היא הסירה מושא עתירה זו. כאמור, המשיבים לא השיבו לפניית העותרות ולכן אין לדעת מדוע שוחררו חלק מהסירות, בעוד סירתו של העותר 1 עדיין מוחזקת על ידם כתבה בעניין החזרת הסירות פורסמה בעיתון הארץ, "ישראל החזירה לעזה 25 סירות דייג שהוחרמו על ידי חיל הים", מיום , וזמינה בקישור: זאת ועוד, לאחרונה נדונה עתירה דומה בעניין בקשתו של דייג מרצועת עזה להחזרת סירתו במסגרת בג"ץ 4379/18 ח'מיס אבו אלצאדק נ' מדינת ישראל ) (. באותו עניין חיל הים פעל להחזרת סירתו של העותר וזאת לאחר שבית המשפט דחה את עמדתה של המדינה ואת התנאים המכבידים שהיא העמידה להחזרת הסירות והציע לה לבדוק את האפשרות להחזרת ספינת הדיג שנתפסה דרך הים )ר' החלטת בית המשפט מיום (. אותם תנאים אשר ביקר בג"ץ, הועמדו בפני העותר בעתירה דנן. 5

6 לסיכום: סירתו של העותר 1, שהינו דייג במקצועו, משמשת אותו לפרנסתו ומשנתפסה על ידי חיל הים הישראלי אשר ממשיך להחזיק בה היום משנת 2016, נפגעה בצורה חמורה ביותר יכולתו להתפרנס ולפרנס את משפחתו, כמו גם דייגים אחרים אשר עבדו יחד עמו..28 בשל המצוקה הכלכלית ממנה סובלים תושבי רצועת עזה, אשר החמירה בשנים האחרונות עקב הסגר המתמשך על רצועת עזה והגבלת אזור הדייג, בהיעדר מקור הכנסה מענף הדייג, אין לדייגים שסירותיהם נתפסו על ידי חיל הים, ביניהם העותר 1, ולעובדיהם דרך אחרת להבטיח עבורם ועבור בני משפחותיהם הנסמכים על שולחנם, מקור פרנסה אחר. בהעדר מקור פרנסה, אין ביכולתם להתקיים בכבוד. עצם תפיסת הסירות והחזקתן לתקופות ממושכות, כמו גם הצבת תנאים לצורך החזרת הסירות נעשים ללא בסיס חוקי וללא הצדקה. קיום התנאים כרוך בהשקעת משאבים כספיים אשר הדייגים אינם יכולים לעמוד בהם, כאשר הצבא הוא אשר ייצר את אותו מצב. הלכה למעשה, המשיבים מתנכלים בדייגים ובסופו של יום מבקשים מהם לוותר על זכויותיהם ולוותר על יכולתם המעשית לקבל את סירותיהם חזרה ולחזור לשגרת חייהם, קל וחומר פיצוי בגין הנזקים אשר נגרמו להם..29 הטיעון המשפטי 30. למשיבים אין סמכות להחזיק את סירתו של העותר 1 ולכן ההחזקה אינה חוקית. ההחזקה לא נשענת על חיקוק כלשהו המסמיך את התפיסה. ההחזקה נמשכת תקופה ארוכה ללא החלטה שיפוטית. ההחזקה בוצעה ללא קיומו של הליך שיפוטי הוגן כלשהו. לכן, החזקה סירתו של העותר 1 מנוגדת לעקרון שלטון החוק. היא מהווה הפרה של חובות המשיבים מכוח המשפט הבינלאומי ההומניטרי. ההחזקה מועלת בחובות מכוח דיני זכויות האדם. היא עומדת בניגוד לכללי המשפט הישראלי בהיותה בלתי סבירה, בלתי מידתית ושרירותית. מלבד העובדה שההחזקה הינה מנוגדת לעקרון שלטון החוק, היא מהווה פגיעה קשה בכבודם, קניינם ופרנסתם של הדייגים ובני משפחותיהם וביכולתם להתקיים בכבוד..31 תפיסת הסירות אינה על פי חוק חוסר סמכות כידוע, על פעולותיהם של המשיבים חלים, בנוסף על כלליו של המשפט הבינלאומי הפומבי, עקרונותיו של המשפט המינהלי הישראלי שעניינם שימוש בסמכות שלטונית של עובד ציבור )בג"ץ 393/82 ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה נ' מפקד כוחות צה"ל, פ"ד לז) 4 ( 785 )1983((. אבן יסוד במשפט המינהלי הינה כי "רשות מינהלית נהנית אך ורק מאותן סמכויות שהוענקו לה מכוח הדין. ללא הוראת הסמכה בת-תוקף אין בכוחה של הרשות לפעול" )ברוך ברכה משפט מינהלי כרך א', עמ' 35; וראו גם: דפנה ברק-ארז משפט מינהלי כרך א, עמ' 97.))2010( עיקרון זה מקבל משנה תוקף כאשר יש בפעולת הרשות משום פגיעה בזכות יסוד )ראו פסק דינו של השופט חשין בבג"ץ 11163/03 ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נגד ראש ממשלת ישראל, פ"ד סא) 1 ( )2006((

7 בחוק הישראלי אין כל הוראה המסמיכה את המשיבים לתפוס ולהחזיק בסירות הדייגים מרצועת עזה. קל וחומר כאשר הדבר מוביל לפגיעה באוכלוסייה האזרחית בהיקף כה רחב, וכאשר אין בין הטעם המועלה על ידי המשיבים לתפיסת הסירות )הפרת "מגבלות ביטחוניות"(, לבין הצורך בתפיסת הסירות וההחזקה בהן, ולא כלום. לא במקרה, המשיבים לא ציינו באף פנייה אליהם, את החקיקה המסמיכה אותם להחזיק בסירות. חקיקה כזו אינה קיימת. סביר להניח כי, מהטעם הזה אף לא הוצג בפני העותרים שום צו, לא צבאי ולא שיפוטי, המסמיך את המשיבים להמשיך בחזקה. משכך, המשיבים פעלו בחוסר סמכות קיצוני ביותר. ודוק. לתפיסת הסירה והחזקתה במשך זמן כה ממושך לא קדם הליך שיפוטי, אשר במסגרתו יכול היה העותר להגן על זכויותיו ולהשמיע טיעוניו. התנהלות זו מהווה הפרה של חובת המשיבים לקיים הליך שיפוטי הוגן המאפשר לדייגים לדעת מדוע נתפסו סירותיהם; מדוע הצבא ממשיך בהחזקתם; וכיצד ביכולתם להחזיר את הסירות בהקדם עם כל הציוד שהיה על הסיפון, כולל המנוע של הסירה. תפיסת הסירות והמשך ההחזקה בהן פוגעת בעקרון שלטון החוק, המחייב רשויות שלטון לפעול לפי החוק ובהתאם להוראותיו. לא ברור אם המשיבים בחנו שאלת המשך קיומה של עילת התפיסה לגבי הסירות גם כיום ומדוע הם מתעקשים על הצבת תנאים בלתי מעשיים לצורך החזרת הסירות. על רקע זה מתעורר חשש כבד כי תפיסת הסירות והחזקתן נעשות לתכלית פסולה ביותר והיא התנכלות לדייגים, הפחדתם והצרת צעדיהם ופגיעה בענף הדייג, שכבר סובל קשות כתוצאה מההגבלות שמטילה ישראל על רצועת עזה. נוסף על כן, גם הדין הבינלאומי אינו מעניק למשיבים סמכות לפעול כפי שפעלו, ואף אוסר עליהם לפגוע באוכלוסייה האזרחית ולהחרים את רכושה. ישראל אינה רשאית לפגוע במכוון באוכלוסייה האזרחית המוגנת, ואינה רשאית לנקוט בצעדים שתוצאתם לגדוע בצורה מוחלטת את פרנסתם ומטה לחמם. מכוח שליטתה על מעברי הגבול, אחראית ישראל להבטיח )באופן פוזיטיבי( כי זכויותיהם הבסיסיות וצרכיהם האלמנטריים של תושבי עזה יכובדו וימולאו, כפי שיפורט בהרחבה להלן. החזקת הסירות אף מהווה חריגה בוטה לסמכות המשיבים מכוח תקנה 43 לתקנות האג "להבטיח את הסדר הציבורי והביטחון הציבוריים" הפגיעה בקניין, בכבוד ובפרנסת העותר והדייגים מרצועת עזה מעצרם של הדייגים ועוזריהם ותפיסת סירות הדייג והחזקתם, מהווים פגיעה קשה בחייהם בשלמות גופם, בכבודם, חירותם, רכושם ופרנסתם של הדייגים ושל בני משפחותיהם. בנוסף, מדובר בהפרה של החובה לכבד ולטפח את החיים האזרחיים ולדאוג באופן פוזיטיבי לצרכיה של האוכלוסייה האזרחית בעזה. חובה זו מעוגנת בהוראות תקנה 43 לתקנות האג סעיף 17.2 להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות אדם קובע כי כל אדם זכאי להיות בעל קנין וכי לא ישלל מאדם קניינו דרך שרירות: 7

8 "1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. 2. No one shall be arbitrarily deprived of his property." ההגנה על רכוש פרטי מפני תפיסה והחרמות היא חלק מהמשפט הבינלאומי המנהגי. סעיף 46 לאמנת האג קובע:.42 "Family honour and rights, the lives of persons, and private property, as well as religious convictions and practice, must be respected. Private property cannot be confiscated." יתר על כן, הוראות סעיף 52 לתקנות האג אוסרות על הפקעת דברים שבעין שלא לצרכי צבא הכיבוש. נסיבות תפיסת סירות הדייג וטיבן של אלו מעידות כי הדבר לא נעשה לצרכים צבאיים, ועל כן אין החריג חל ולפיכך הפקעת סירות הדייג מנוגדת אף להוראות אלו. סעיף 53 לאמנת ג'נבה הרביעית קובע במפורש כי אסור "להחריב נכסי מקרקעין או להשמיד נכסי מטלטלים השייכים ליחיד או לרבים... אלא אם כן היו פעולות צבאיות לחלוטין את ההחרבה וההשמדה האלה." האמנה, הגדיר "פעולות צבאיות המחייבות הצלב האדום, שהוא הגוף המוסמך לפרש את "כפעולות הננקטות על-ידי הכוחות המזוינים במטרה להילחם ( the ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to p. 67.)Geneva Conventions of 12, August 1949, para. 152, המשיבים אינם טוענים כי תפיסת הסירות מתבצעת במסגרת פעולות כגון אלה, וממילא קשה מאוד יהיה לקבל טענה מעין זו, ולכן הדבר מהווה הפרה בוטה של סעיף 53. זכותם של הדייגים ברצועת עזה להתפרנס וחובתה של ישראל לנקוט בצעדים לצורך מימוש זו, ביניהם צעדים להבטיח התפתחות כלכלית ותעסוקה מלאה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות וחברתיות )1966(. סעיף 6 לאמנה קובע: ויצרנית, מעוגנים באמנה ראו גם סעיף " the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right. The steps to be taken by a State Party to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall policies and techniques to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual." לאמנה, 11 המעגן את זכותו של כל אדם לרמת חיים נאותה עבורו ועבור משפחתו ולשיפור מתמיד, ומטיל חובה על המדינה להבטיח מימוש זכות זו. 46. סעיף 27 לאמנת ג'נבה הרביעית 1949, מטיל חובה על ישראל לנהוג ביחס של דרך-ארץ כלפי גופם, כבודם, זכויותיהם המשפחתיות, אמונתם ולפולחנם, נימוסיהם ומנהגיהם, של תושבי 8

9 רצועת עזה. חובה זו כוללת את החובה לשמור על חיי התושבים המוגנים, על שלומם ועל כבודם כאדם. גם חובת מתן יחס אנושי פורשה בהרחבה והיא משתרעת לכל היבטי חייו של האדם ועל כן היא כוללת אף את זכותו של התושב המוגן ואת זכות בני משפחתו להתפרנס בכבוד. זאת ועוד, סעיף 39 לאותה אמנה מטיל חובה לאפשר לתושבים המוגנים להתפרנס בכבוד ומוסיף וקובע חובה פוזיטיבית לדאוג לכלכלתם של התושבים המוגנים אשר פרנסתם נפגעה מאמצעי הפיקוח אותו הטיל בעל הסכסוך. מכאן שתפיסת סירות הדייג ושלילת מקור הפרנסה העיקרי מהעותר 1 והדייגים ברצועת עזה ובני משפחותיהם, נעשתה בניגוד להוראות אמנת ג'נבה הרביעית. מדינת ישראל מחויבת מכוח סעיף 11 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו לכבד את זכויותיו של העותר )כמו גם זכויותיהם של הדייגים האחרים מרצועת עזה אשר סירותיהם נתפסו( ביניהן, זכותם לקניין ולכבוד המעוגנים בחוק היסוד ונתונות לכל אדם "באשר הוא אדם" )ר' סעיפים 2 ו- 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו(. בבג"ץ 11437/05 קו לעובד נגד משרד הפנים ) ( הדגיש בית המשפט העליון כי: "במרכזו של חוק- יסוד: כבוד האדם וחירותו עומד האדם. חוק היסוד קובע כי זכויות היסוד של "האדם בישראל" מושתתות על ההכרה בערך 6 )ב( האדם...על-פי החוק..."אין פוגעים בקניינו של אדם...למעט סעיף לחוק-היסוד המגביל את זכות הכניסה לישראל רק לאזרחים ישראלים פורשים את חסותם על יתר סעיפי החוק השוהים בחוץ-לארץ, ה"אדם"...". הפגיעה שרירותית ובלתי מידתית למעלה מן הצורך, העותרים יטענו כי הפגיעה בזכויותיהם הבסיסיות ביותר של העותר 1 והדייגים תושבי רצועת עזה בנסיבות העניין שלפנינו אינה מידתית, גם אם נניח כי תפיסת הסירות היא בגדר סמכותם ומשרתת אינטרס לגיטימי ראוי כלשהו )טענה המוכחשת מכל וכל(. יפים לענייננו דבריו של כבוד השופט חשין:.50 "בהחילנו את עילת המידתיות נזכור עוד זאת, כי כעוצמת הזכות הנפגעת או כעוצמת הפגיעה בזכות כן תהא עוצמת הקפדתנו עם הרשות בעילת המידתיות." )בג"ץ 2355/98 סטמקה נ' שר הפנים, פ ד נג) 2 ( )1999(( , מבחן המידתיות הראשון התאמה בין האמצעי למטרה: לעניין מבחן זה, שבה הפסיקה והדגישה כי יש לבחון את התאמת האמצעים שנבחרו להגשמת המטרה במבחן התוצאה והבחינה צריכה להיעשות לא כעניין תיאורטי, אלא כעניין מעשי, הנבחן בתוצאות הגשמתו )בג"ץ 6427/02 התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת, פ ד סא) 1 ( 619, פס' לפס"ד של הנשיא ברק )2006((. עוד נפסק ביחס למבחן זה כי הדרישה לקשר רציונלי אינה מסתפקת בקיומו של קשר סיבתי טכני גרידא )בג"ץ 2887/04 אבו מדיגם נ מינהל מקרקעי ישראל, פ ד סב) 2 ( 57, פס' 37 לפס"ד של הש' ארבל )2007(( אלא מכוונת לכך שאין לנקוט באמצעי שרירותי, בלתי הוגן או מחוסר הגיון. מדובר בפגיעה קשה בזכות לקניין ולקיום.51 9

10 מינימאלי בכבוד וקשה מאוד לקבל טענה בדבר קיומו של קשר רציונלי ענייני ולגיטימי בין האמצעי שבחרו בו המשיבים להגשת המטרה בענייננו. ככל שמעוניינים המשיבים לשמור על המגבלות הימיות ולמנוע חריגה מהן, אזי היה ביכולתה להחזיר את הדייגים לכיוון החוף ובטח לא לקחת מהן את סירתן ולשלול מהן את מקור פרנסתם. מה גם, שהעותר 1 נעצר על ידי החיילים בעודו במרחב 6 המיילים אשר הותרו על ידי ישראל. נושא השרירות מתחזק במיוחד בנסיבות הבאות: הסירות לא נתפסו במים הטריטוריאליים של ישראל; הסירות מוחזקות בישראל מקום שהעותר והדייגים אינם יכולים להיכנס אליה; מדובר בסירות גדולות אשר אופן מסירתן הקל והמעשי הוא דרך הים; העברת הנטל על העותר, מיוחד משאין כל עילה וצורך להמשיך בהחזקתן, מכשילה את היכולת המעשית להחזיר את קניינו אליו. האמצעי שנבחר הוא מנוגד להגיון החקיקה ולפסיקה. בהקבלה לסעיף 41 לפקודת סדר הדין הפלילי, העוסק בסיטואציה בה הסבה המדינה נזקק כלכלי לבעל זכות תפוס, מצוין כי יש להטיל על המדינה את הנטל לשאת בתשלום הכרוך ב"החזרת המצב לקדמותו", היינו במסירת החפץ לבעליו, שעה שהמדינה היא שיצרה את הצורך לממן העברת התפוס חזרה מישראל ואזור בו נתפס התפוס )ר' דבריו של כבוד השופט ליבדרו בבית המשפט השלום בבאר שבע במסגרת הליך החזרת תפוס שהוא סירתו של דייג מרצועת עזה )ה"ת )ב"ש( עואד צעידי נ' מדינת ישראל ) ((. בבש"פ 5234/14 משה הלוי נ' מדינת ישראל ) (, בהתייחסו של בית המשפט העליון לשאלת העלויות הכרוכות בהחזרת תפוס נוכח זכותו של אדם לקבל לידיו את התפוס, נקבע כי הרשות היא האמורה לשאת בעלויות הכרוכות בהליך ההחזרה: "...בדומה לכך, כאשר קמה לפלוני זכות לקבל לידיו פריטים שנתפסו במהלך חקירה, בין אם החקירה הסתיימה מבלי שיוגש אישום ובין מסיבה אחרת, ראוי ככלל לקבוע כי הרשות אמורה לשאת בעלויות הכרוכות במיון התפוסים והפרדת הפריטים שיש להחזירם מפריטים אחרים )ככל שיש עלויות כאלה, ויודגש כי מדובר במצבים שיהיו נדירים מעצם טבעם(, זאת נוכח זכותו של פלוני להחזיק בתפוסים שאין עוד עילה לפגוע בה". מבחן המידתיות השני פגיעה במידה המועטה ביותר: מבחן המידתיות השני דורש כי האמצעי הננקט הוא זה שפגיעתו בפרט היא הפחותה מבין כלל החלופות האפשריות. גם באשר למבחן זה יודגש כי יש להפעילו בהתחשב במהות הזכות שעל הפרק וכשמדובר בזכות יסוד חשובה במיוחד, כמו בענייננו, מצווה הרשות להקפיד יותר על בחירת אמצעי הפוגע בה במידה המזערית. במקרה כזה על בית המשפט לוודא ביתר שאת כי אמנם לא קיים אמצעי חלופי שפגיעתו פחותה שבכוחו להגשים את התכלית המבוקשת )בג"ץ 8425/13 איתן מדיניות הגירה ישראלית נ' ממשלת ישראל, פס 61 )פורסם בנבו, (( בענייננו, אין ספק כי האמצעי של מעצר הדייגים, תפיסת הסירות והחזקתן מובילים לפגיעה קשה ביותר בדייגים ובזכויותיהם, זאת כאשר הדייגים יכלו לחזור לכיוון החוף, משהם אינם מהווים סיכון ביטחוני כלשהו. בעניין החזרת הסירות, אזי ברור כי האמצעי היעיל ביותר והפוגע במידה המועטה ביותר בדייגים הוא באמצעות החזרת הסירות דרך הים. 10

11 הצבת אותם תנאים על ידי הצבא משמעותה למעשה לכפות על העותר והדייגים לוותר על זכויותיהם הבסיסיות ביותר ולוותר על יכולתם המעשית להחזיר את סירותיהם. זאת כאשר קיימת אפשרות מעשית, סבירה ומידתית להחזרת אותן סירות והיא דרך הים. כאמור לעיל, במסגרת בג"ץ 4379/18 ח'מיס אבו אלצאדק נ' מדינת ישראל ) (, בית המשפט עמד על כך כי התנאים אשר נקבעו על ידי המדינה להחזרת הסירות הינם מכבדים ביותר ומשכך והציע לה לבדוק את האפשרות להחזרת ספינת הדיג שנתפסה דרך הים )ר' החלטת בית המשפט מיום (, מה שנעשה בסופו של דבר בעניין אותו עותר. אף ההתניה של החתימה על "התחייבות שלא להפר מגבלות ביטחונית והוראות צה"ל" הינה בלתי סבירה ופוגעות בעקרון ההסכמה החופשית. חתימת הדייגים על התחייבות כדרך יחידה לקבל את סירות בכדי שיכולו להמשיך לעבוד, להתפרנס ולפרנס את משפחותיהם בוודאי אינה יכולה להיחשב סבירה וביטוי להסכמה חופשית ומרצון. מבחן המידתיות השלישי מבחן המידתיות במובן הצר: מבחן המידתיות השלישי דורש יחס ראוי בין הפגיעה בחירויות הפרט הנובעות מן השימוש באמצעי, לבין התועלת שתצמח מהשימוש בו )ראו בג"ץ 466/07 גלאון נגד היועמ"ש, פ ד סה) 2 ( 44, פס' 13 לפס"ד של כב' השופט ג'ובראן )2012((. נוכח היקפן העצום של הפגיעות הנגרמות כתוצאה מדרכי הפעולה של המשיבים, לרבות הפגיעה הקשה ביכולתם של הדייגים להתקיים והפגיעה הרחבה בענף הדייג ברצועת עזה, אין ספק כי התנהלות המשיבים אינה עומדת במבחן המידתיות השלישי לנוכח כל האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא צו על תנאי כמבוקש בראשית העתירה, לקבל את העתירה ולחייב את המשיבים בהוצאות העותרים, לרבות שכ"ט עו"ד, בצירוף מע"מ כדין. היום, מונא חדאד, עו"ד ב"כ העותרים 11

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

עע"מ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ",, ע.מ גכדגכדגכדג ע"י ב"כ עוה"ד

עעמ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ,, ע.מ גכדגכדגכדג עי בכ עוהד עע"מ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ",, ע.מ גכדגכדגכדג ע"י ב"כ עוה"ד מיכל לופט ו/או אסנת כהן-ליפשיץ ו/או מורן גור ו /או

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

חמדאן - עתירה _קייס_

חמדאן - עתירה _קייס_ מ( מ( בג"ץ 2678/10 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בעניין:.1 חמדאן, ת"ז תושבת השטחים הכבושים 2. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר ע"ר ע"י ב"כ עוה"ד אלעד כהנא (מ"ר 49009) ו/או עידו

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

החלטה בתיק דנג"ץ 360/15

החלטה בתיק דנגץ 360/15 בבית המשפט העליון דנג"ץ 360/15 לפני: המבקשים: כבוד הנשיאה מ' נאור 1. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר זלצברגר 2. במקום - מתכננים למען זכויות תכנון 3. בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים 4. הוועד

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc בג"ץ 3279 / 09 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בעניין: 1. דעאגנה, ת"ז, מירושלים 2. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר ע"ר כולם ע"י ב"כ עוה"ד דניאל שנהר (מ"ר 41065) ו/או סיגי בן ארי

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 5268/08 5399/08 בג"ץ בג"ץ כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט י' דנציגר ענבר ו- 14 אחרים בפני: העותרים בבג"ץ 5268/08: העותרים בבג"ץ 5399/08:

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע עת"ם 48484-70-31 בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים 3 4 העותרים: מ. ' ב' ת, "ז... ט. ' א', דרכון אריתריאה... ר. ' א' ת, "ז... )קטינה, באמצעות הוריה, העותרים 1 ו- 2 ( 1 כולם ע"י

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 11/ אסתר צגיי גרסגהר 31. צגה קיבורם מהרטב 4. סלומון קאסה 5. סמסון מספן 6. אברהים יוסף מוחמד אח

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בגץ 11/ אסתר צגיי גרסגהר 31. צגה קיבורם מהרטב 4. סלומון קאסה 5. סמסון מספן 6. אברהים יוסף מוחמד אח בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 11/3922. 2 אסתר צגיי גרסגהר 31. צגה קיבורם מהרטב 4. סלומון קאסה 5. סמסון מספן 6. אברהים יוסף מוחמד אחמד 2. יוהאנס פרסניי 8. יאקוב ג'מאל /. קו לעובד. א.ס.ף

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת

הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, 51014 סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת ההחלטות וביצוען בלוחמה משתתפים: יו"ר ומנחה: פרופ' אמנון

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק התנועה למדינה יהודית )ע"ר( על-ידי בא-כוח עו"ד אורי ישראל פז LL.M.( ) מרח' האומן 25, ת"ד 4463, ירושלים 9104

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק התנועה למדינה יהודית )ער( על-ידי בא-כוח עוד אורי ישראל פז LL.M.( ) מרח' האומן 25, תד 4463, ירושלים 9104 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק התנועה למדינה יהודית )ע"ר( על-ידי בא-כוח עו"ד אורי ישראל פז LL.M.( ) מרח' האומן 25, ת"ד 4463, ירושלים 9104302 טל': 072-2150666; פקס': 072-2150999; סל': 054-4316485

קרא עוד

הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם-

הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם- הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם- 2000.י מחלקת הבג צים מילאה עד כה תפקיד מרכזי בהתדיינות

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

בבית המשפט העליון בירושלים בג"צ: _______¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

בבית המשפט העליון בירושלים בגצ: _______¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ בג"צ: בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בן קרפל, ת"ז: 011756010 אביטל קורקוס, ת"ז: 012772525 אופירה ריטרבנד, ת"ז: 033211217 אורטל מימון, ת"ז: 077522212 אורי נוה, ת"ז: 016212207 אורלי ענבל, ת"ז:

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 7040/15

פסק-דין בתיק בגץ 7040/15 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 7040/15 בג"ץ 7076/15 בג"ץ 7077/15 בג"ץ 7079/15 בג"ץ 7081/15 בג"ץ 7082/15 בג"ץ 7084/15 בג"ץ 7085/15 בג"ץ 7087/15 בג"ץ 7092/15 בג"ץ 7180/15 לפני: העותר בבג"ץ

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

Microsoft Word - %d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94_%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa_%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9c%d7%94

Microsoft Word - %d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94_%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa_%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9c%d7%94 2230/06 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים עתמ 1. האגודה לזכויות האזרח בישראל 2. עמותת א-דאר 3. אייד קשוט 4. סאלח אבו-ריאש ע"י ב"כ עוה"ד עאוני בנא ו/או דן יקיר ו/או דנה אלכסנדר

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

Microsoft Word - לוי ומרדכי.doc

Microsoft Word - לוי ומרדכי.doc פסיקת הוצאות לעותרים ציבוריים בבג"ץ: האם כל השערים ננעלו? מאת ענבר לוי* ונדיב מרדכי** בפסיקת בג"ץ מהעת האחרונה קיימת מגמה להחמרה בהטלת הוצאות לחובת "עותרים ציבוריים". מגמה זו באה לידי ביטוי בכמה פסקי דין

קרא עוד

בלמ"ס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי

בלמס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תאל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אלם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי המערער )ע"י ב"כ, רס"ן מתן פורשט; סרן שחף חיטמן-אפיני( נ ג ד ב/ XXX

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד