(341IO) MODEL SF SAND FILTER PUMP ENGLISH 7.5 X 10.3 PANTONE 295U 06/20/ A כללי בטיחות חשובים יש לקרא, להבין ולפעול בהתאם לכל ההנחיות בק

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "(341IO) MODEL SF SAND FILTER PUMP ENGLISH 7.5 X 10.3 PANTONE 295U 06/20/ A כללי בטיחות חשובים יש לקרא, להבין ולפעול בהתאם לכל ההנחיות בק"

תמליל

1 כללי בטיחות חשובים יש לקרא, להבין ולפעול בהתאם לכל ההנחיות בקפידה לפני התקנת מוצר זה והשימוש בו. יש לשמור את ההוראות לעיון עתידי משאבת סינון חול קריסטל קליר דגם: SF V~, הרץ, 190 וואט גובה מרבי 3 מטרים, גובה מינימלי 0.19 מטרים, IPX4 טמפרטורת מים מרבית C 35 האיור למטרות המחשה בלבד אל תשכחו לנסות את המוצרים הבאים של אינטקס: בריכות, אביזרים נלווים לבריכות, בריכות מתנפחות וצעצועים לבית, מיטות אוויר וסירות אותם ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים. בשל המדיניות של שיפור מוצרים תמידי, אינטקס שומרת על הזכות לשנות את המפרטים והמראה של מוצרים, דבר שעשוי להוביל לעדכון הוראות שימוש אלו ללא התראה מראש. הוראות שימוש אינטקס 2016, אינטקס שיווק בע"מ, אינטקס פיתוח בע"מ, אינטקס סחר בע"מ, תאגיד אינטקס. כל הזכויות שמורות. הסמלים המסחריים משמשים במספר מדינות תחת רישיון מאינטקס שיווק בע"מ *A*-R0-1906

2 תוכן עניינים 3 אזהרות 4-5 רשימת חלקים 6-13 הוראות הקמה 8 מפרט טכני הוראות הפעלה 17 לוחות זמנים בהפעלת בריכות אינטקס 18 לוחות זמנים בהפעלת בריכות שאינן אינטקס 19 תחזוקה 19 אחסון לטווח ארוך 20 פתרון בעיות 21 בעיות נפוצות בבריכות 21 בטיחות כללית במים 22 אחריות מוגבלת עמוד 2

3 English כללי בטיחות חשובים יש לקרא, להבין ולפעול בהתאם לכל ההנחיות בקפידה לפני התקנת מוצר זה והשימוש בו. יש לקרא את כל ההוראות ולפעול לפיהן אזהרה יש להשגיח על ילדים ועל אנשים בעלי מוגבלויות. יש להרחיק ילדים ממכשיר זה ומכבלי חשמל. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר או לתחזק אותו ללא פיקוח. ילדים מעל לגיל 8 ואנשים בעלי מוגבלות פיזית, סנסורית או מנטאלית, או אנשים חסרי ניסיון וידע מתאימים יכולים להשתמש במכשיר זה אם מפקח עליהם או מנחה אותם אדם אחראי בנוגע לשימוש הבטוח במכשיר, ואם הם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש בו. רק מבוגר רשאי להרכיב ולפרק מכשיר זה. סכנת התחשמלות. חבר מערכת זו רק לשקע עם הארקה המחובר לממסר פחת. פנה לחשמלאי מוסמך אם אינך יכול לאמת כי השקע מוגן על ידי ממסר פחת. היעזר בחשמלאי מוסמך להתקנת ממסר פחת עם דירוג מרבי של 30 מיליאמפר. אין להשתמש בממסר פחת נייד. יש לנתק מוצר זה מהחשמל לפני הוצאה, ניקוי, טיפול או ביצוע שינויים כלשהם בו. על התקע להיות נגיש לאחר התקנת המוצר. אין לקבור את הכבל המאריך. יש למקם את הכבל במקום בו הוא לא ייפגע על ידי מכסחת דשא, קוצץ גדרות וציוד אחר. אם כבל החשמל ניזוק, יש להביא את המכשיר למרכז שירות או לטכנאי שירות מוסמך לצורך החלפתו. להפחתת סכנת התחשמלות, אין להשתמש בכבלים מאריכים, קוצבי זמן, מתאמים לשקע או ממירי מתח לצורך חיבור המכשיר לחשמל. יש לדאוג לשקע במיקום מתאים. אין לנסות לנתק או לחבר את המוצר מהחשמל בזמן שאתם עומדים במים או כשידיכם רטובות. יש להרחיק את המוצר לפחות 2 מטרים מהבריכה. יש להרחיק את תקע המוצר 3.5 מטרים מהבריכה. יש למקם את המוצר הרחק מהבריה, כדי למנוע מילדים לטפס עליו ולהיכנס דרכו לבריכה. אין להשתמש במשאבה כשישנם אנשים בתוך המים. המוצר מיועד לשימוש בבריכות מתפרקות בלבד. אין להשתמש בו בבריכות קבועות. בריכה ניתנת לאחסון בנויה כך שניתן לפרקה בקלות ולאחסנה, ולהרכיב אותה מחדש בצורתה המקורית. להפחתת סכנת הילכדות, אין להיכנס לבריכה אם מסנן השאיבה משוחרר, שבור, סדוק או חסר. יש להחליף רכיבי מסנן שאיבה שבורים, משוחררים, פגומים, סדוקים או חסרים באופן במיידי. אין לשחק או לשחות ליד חיבורי שאיבה. גופכם או השיער שלכם עלולים להילכד ולגרום לפציעה קשה או לטביעה. למניעת נזק לציוד וסכנת פציעה, יש לכבות את המשאבה לפני החלפת מיקום שסתום בקרת המסנן. אין להפעיל מוצר זה מעבר ללחץ העבודה המרבי המצוין על מיכל הסינון. לחץ מסוכן. מכלול כיסוי שסתום מיכל לא נכון עלול לגורם לכיסוי השסתום לעוף ולגרום לפציעה קשה, לנזק לרכוש ואף למוות. מוצר זה מיועד לשימוש רק עבור המטרות המתוארות במדריך זה! אי הקפדה על אזהרות אלו עלול לגרום לנזק לרכוש, התחשמלות, הסתבכות או פציעות קשות אחרות ואף מוות. אזהרות, הנחיות וכללי בטיחות אלו אשר הגיעו עם המוצר מייצגים חלק מהסכנות הנפוצות הקשורות למכשירי פנאי עם מים, והן אינן מכסות את כל הסכנות והסיכונים. יש להשתמש בהגיון בריא ובשיקול דעת בזמן ההנאה מפעילות מימית כלשהי עמוד 3

4 רשימת חלקים לפני הרכבת המוצר, יש להקדיש מספר דקות לבדיקת תכולת הערכה ולהכרת כל חלקיה * 38 * * * " * ": חלקים אלו אינם כלולים במשאבה זו אם היא נרכשה כחלק מערכת בריכה. במידת הצורך, יש ליצור קשר עם משווק מורשה להזמנת חלקים אלו. הערה : האיור למטרות המחשה בלבד. המוצר עצמו עשוי להיות שונה. האיורים אינם בקנה מידה. עמוד 4

5 341IO) MODEL SF SAND FILTER PUMP ENGLISH 7.5 X 10.3 PANTONE 295U 06/20/2018) רשימת חלקים מספר חלק חלופי מד לחץ תיאור כיסוי מיכל וערכת מגוף בעל 6 יציאות כיסוי יציאת ניקוז מכלול תפס טבעת O של מיכל טבעת כניסה למנוע משאבת סינון חול צינור מרכזי רשת מסנן כיסוי שסתום ניקוז טבעת O של שסתום ניקוז טבעת O בצורת L צינור עם אומים צינור מקשר פנימי של מסנן חול מתאם יציאת שנאי טבעת של מתאם יציאת שנאי פין תפס בורג תפס טבעת O בצורת L מלכודת עלים שקופה מנוע המשאבה שסתום טובלן (טבעת O של הצינור ודסקית מדורגת כלולים) טבעת O של צינור דסקית מדורגת אום מסנן דסקית מסנן שטוחה מגומי מחבר מסנן עם הברגה פיית סילון כניסת מים מתכוון לבריכה מתאם B *21 *22 *23 *24 *25 *26 *27 *28 *29 *30 * *37 *38 *39 *40 *41 *42 לפני הרכבת המוצר, יש להקדיש מספר דקות לבדיקת תכולת הערכה ולהכרת כל חלקיה מחבר מסנן פיית סילון לכניסת מים לבריכה רשת מסנן מיכל משאבת מסנן חול 10 אינץ' בסיס מיכל משאבת מסנן חול 10 אינץ' בורג מתאם יציאה שקוף שסתום שחרור אוויר טבעת O של שסתום שחרור אוויר רשת מסנן שסתום סילון אוויר מחבר כניסת אוויר עם הברגה מתאם כניסת אוויר לבריכה מחבר מסנן כניסה כיסוי שסתום סילון אוויר (לא מוצג) מספר סידורי " * ": חלקים אלו אינם כלולים במשאבה זו אם היא נרכשה כחלק מערכת בריכה. במידת הצורך, יש ליצור קשר עם משווק מורשה להזמנת חלקים אלו. בעת הזמנת חלקים, יש להקפיד ולציין את מספר הדגם ומספר החלק. כמות עמוד 5

6 פתח יציאת הבריכה - חיבור המסנן ושסתום הטובלן (אופציונאלי) רשת הסינון מונעת סתימה על ידי חפצים גדולים או נזק למשאבת הסינון. אם לבריכה מסגרת עליונה טבעתית מתנפחת, יש להתקין את המסנן, הפיה ושסתום הטובלן לפני ניפוח הטבעת העליונה של הבריכה. מספרי החלקים מכאן והלאה מתייחסים לחלקים המתוארים בחלק "רשימת החלקים" במדריך זה. להתקנה, יש לבצע את הפועלות הבאות: 1. שחרר את מכלול שסתום הטובלן ממחבר המסנן עם ההברגה על ידי סיבוב נגד כיוון השעון (26) (איור 1). יש להיזהר שלא לשחרר את דסקית הגומי המדורגת (23). יש להכניס את שסתום הטובלן על הקרקעית במקום בטוח. 2. שחרר את אום המסנן (24) על ידי סיבוב נגד כיוון השעון מהמחבר עם ההברגה (26). השאר את הדסקית השטוחה (25) על המחבר (26). 3. התקן את המסנן ואת שסתום הטובלן בחלק התחתון של יציאת הבריכה (המסומן ב-"+"). מפנים הבריכה, הכנס את המחבר (26) אל אחד מהחורים שנפתחו מראש כשהדסקית נשארת על המחבר שימוקם כנגד החלק הפנימי של דופן הבריכה. 4. לפני ההרכבה, סכך את ההברגה בווזלין. כשהצד השטוח של אום המסנן (24) פונה לעבר הקיר החיצוני של דופן הבריכה, הברג עם כיוון השעון את אום המסנן (24) בחזרה על המחבר עם ההברגה (26) (איור 2). 5. חזק באמצעות היד את אום המסנן (24) אל המחבר עם ההברגה (26). 6. אחוז את מכלול שסתום הטובלן. וודא שהדסקית המדורגת (23) נמצאת במקומה. 7. הברג בחזרה את מכלול שסתום הטובלן אל מחבר המסנן עם ההברגה על ידי סיבוב עם כיוון השעון (26) (איור 3). 8. סובב את ידית שסתום הטובלן עם כיוון השעון למצב סגור. וודא ששסתום הטובלן סגור היטב. הדבר ימנע את נפילת הדסקית בזמן מילוי הבריכה (איור 4) הדופן הפנימית של הבריכה הדופן הפנימית של הבריכה עמוד 6

7 פתח הכניסה לבריכה - חיבור הפיה ושסתום הטובלן )אופציונאלי( הדופן הפנימית של הבריכה הדופן הפנימית של הבריכה 9 24 שחרר את מכלול שסתום הטובלן ממחבר כניסת.1 האוויר עם ההברגה על ידי סיבוב נגד כיוון השעון ) ) (39 איור.(5 יש להיזהר שלא לשחרר את דסקית הגומי המדורגת ).(23 יש להכניס את שסתום הטובלן על הקרקעית במקום בטוח. שחרר את אום המסנן ) (24 ממחבר כניסת האוויר עם.2 ההברגה על ידי סיבוב נגד כיוון השעון ).(39 השאר את הדסקית השטוחה ) (25 על המחבר ). (39 התקן את הפיה ואת שסתום הטובלן בחלק העליון של.3 יציאת הבריכה. מפנים הבריכה, הכנס את מכלול המחבר ) 27 ו (39- אל אחד מהחורים שנפתחו מראש כשהדסקית נשארת על המחבר שימוקם כנגד החלק הפנימי של דופן הבריכה. לפני ההרכבה, סכך את ההברגה בווזלין. אז, כשהצד.4 השטוח של אום המסנן ) (24 פונה לעבר הקיר החיצוני של דופן הבריכה, הברג עם כיוון השעון את אום המסנן ) (24 26 בחזרה על המחבר עם ההברגה ) ) (39 איור. (6 חזק באמצעות היד את פיית הסילון המתכוונת ) (27.5 המכניסה מים לבריכה ואת אום המסנן ) (24 אל מחבר כניסת האוויר עם ההברגה ). (39 אחוז את מכלול שסתום הטובלן. וודא שהדסקית.6 המדורגת ) (23 נמצאת במקומה. שחרר את אום המסנן ) (38 ממחבר כניסת האוויר עם.7 ההברגה על ידי סיבוב נגד כיוון השעון ).(39 הערה : וודא ששסתום סילון האווירמחוזק ופונה כלפי מעלה. הברג בחזרה את מכלול שסתום הטובלן אל מחבר כניסת האוויר עם ) (39 )איור. (7 סובב את ידית שסתום הטובלן עם כיוון השעון למצב.8 סגור. וודא ששסתום הטובלן סגור היטב. הדבר ימנע את נפילת הדסקית בזמן מילוי הבריכה )איור. (8 לסירקולציה טובה יותר, כוון את ראש הפיה כך שיצביע.9 הרחק מפתח יציאת הבריכה )איור. (9 דופן הבריכה מוכנה כעת למילוי מים. התייעץ עם.10 הוראות שימוש הבריכה העילית לגבי הנחיות מילוי המים. בריכה זרימת מים עמוד 7

8 מפרט טכני מסנן החול מסיר חלקיקים צפים אך אינו מחטא את הבריכה. תחום כימיית הבריכה דורש יידע ספציפי, ויש להיוועץ במומחי טיפול בבריכות לפרטים Volt AC מתח: 190 וואט הספק: 1.4 בר 20) (psi לחץ עבודה מרבי: 0.05 מ"ר שטח סינון יעיל: 4.5 קוב/שעה קצב הזרמת מים מהמשאבה (מיציאת המשאבה): חול סיליקה או חול זכוכית מספר 20 תווך סינון מומלץ: טווח 0.45 עד 0.85 מ"מ. גודל חלקיקים (לא כלול) מקדם אחידות קטן מ חול סיליקה מספר ק"ג או חול זכוכית 8.5 ק"ג. כמות תווך סינון מומלץ: ראה סעיף אחריות. אחריות מוגבלת: הוראות הקמה כלים נדרשים: מברג פיליס אחד. מיקום המשאבה והתקנה: יש להתקין את המערכת על משטח מאוזן שאינו רועד. יש לדאוג למקום המוגן מפני מים, לחות, הצפה וטמפרטורות נמוכות במיוחד. יש לדאוג לגישה נוחה, מרווחים סביב המכשיר ותאורה לצורך תחזוקה שגרתית. מנוע המשאבה זקוק לתנועת אוויר חופשייה לצורך קירור. אין להתקין את המשאבה באזור לח או נטול אוורור. מומלץ כי 2 אנשים ומעלה יקימו מוצר זה. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד הקמת מלכודת עלים: 1. וודא שטבעת ה- O של המשאבה (6) נמצאת במקומה. הברג את מלכודת העלים בתנועה עםכיוון שעון (19) על פתח הכניסה למנוע (איור 10). התקנת מיכל חול: יש להניח את בסיס תמיכת המיכל במיקום הנבחר. 1. יש להניח את המיכל על בסיס תמיכת המיכל (איור 11.1) עמוד 8

9 MAX MIN הוראות הקמה (המשך) הברג עם כיוון השעון את הצינור המרכזי (7) על רשת הסינון (8), חזק ביד (איור 11.2). 3. הכנס אנכית את רשת המסנן ואת מכלול הצינור המרכזי אל המיכל. וודא כי מכלול רשת הסינון יושב היטב 4. בתחתית המיכל, וכי הצינור המרכזי ממורכז בתוך המיכל (איור 11.3). העמסת חול: חשוב: יש להשתמש בחול סיליקה מספר 20 או בחול זכוכית עם גודל חלקיקים בטווח 0.45 עד 0.85 מ"מ ומקדם אחידות נמוך מ יש להשתמש רק בחול מהסוג שתואר על ידי היצרן. הערה: לפני העמסת המיכל בחול, יש לוודא שרשת מסנן החול ומכלול הצינור המרכזי נמצאים במקומם על קרקעית המיכל, וכי הצינור המרכזי (7) ממורכז אנכית בתוך המיכל. 1. למניעת נפילת חול אל תוך הפתח העליון של הצינור המרכזי בזמן מזיגת החול, יש לכסות את הפתח העליון של הצינור המרכזי בכוס או בחפץ דומה (איור 12). 2. כשאדם אחד מחזיק את הצינור המרכזי כדי להשאירו ממורכז, יש לשפוך את החול אל תוך המיכל בקצב איטי ידנית למניעת תזוזת מכלול רשת הסינון (איור 13) MAX MIN 3. יש למלא את המיכל תחילה עד למחציתו בערך, כדי לפזר באופן אחיד את החול בתוך המיכל, ואז למלא את המיכל במעט מים לצורך אפקט ריפוד כששארית החול מוכנסת. כך רשת הסינון (8) לא תעבור זעזוע רב (איור. (14 4. יש למלא חול בין סימון המקסימום (MAX) והמינימום (MIN) שעל הצינור המרכזי. יש לפזר באופן אחיד ולשטח את החול ביד (איורים 14 ו- 15 ). 5. יש להסיר את הכיסוי המגן מהפתח העליון של הצינור המרכזי. 6. יש לשטוף את כל החול שסביב השוליים העליונים של המיכל. חשוב: יש לוודא שהצינור המרכזי (7) נשאר ממורכז אחרי העמסת החול ולפני שתמשיך בצעד הבא. עמוד 9

10 הוראות הקמה (המשך) אזהרה מכלול שסתום מיכל ותפס לא מתאים עלול לגרום לשסתום ולתפס לעוף ולגרום לפציעה קשה, לנזק לרכוש ואף למוות. התקנת מגוף בעל 6 יציאות: 1. וודא שטבעת ה- O של המיכל (5) נמצאת במקומה (איור 16). הערה: יש לוודא שטבעת ה- O של המיכל נקייה מחול ולכלוך. 2. הורד את כיסוי המגוף בעל 6 היציאות מעל למיכל לאט, וודא שצינור המעקף הבולט מתחת לכיסוי המגוף בעל 6 היציאות מתאים היטב לפתח העליון של הצינור המרכזי (7) (איור 17). יש לוודא כי טבעת ה- O מחוברת היטב בין קצה חריץ המיכל וקצה כיסוי המגוף בעל 6 היציאות. חשוב: יש לוודא שרכס כיסוי המגוף בעל 6 היציאות מיושר לחריץ שעל שולי המיכל לניקוז כיסוי שסתום ניקוז כניסת מים יציאת מים מכסה שסתום ניקוז חשוב: ישנן שלוש יציאות לחיבור צינור במגוף בעל 6 היציאות. יש לוודא כי חיבור היציאה (מהמסנן לבריכה) בשסתום פונה לעבר הבריכה (איור 18). 3. יש להסיר את הבורג ולהתקין את התפס סביב המיכל ועוגן המגוף בעל 6 היציאות, ואז להחזיר את הבורג ובעזרת מברג פיליפס (לא כלול בערכה) לחזקו (איורים 18 ו- 19 ) יציאת מים כניסת מים 17 עמוד 10

11 הוראות הקמה (המשך) התקנת המנוע: 1. הנח את טבעת O בצורת (18) L על יציאת מנוע המשאבה. סובב עם כיוון השעון כדי לחבר את הצינור המקשר של מסנן החול (13) אל יציאת מנוע המשאבה (איור 20). 2. חבר את מנוע המשאבה לבסיס תמוכת המיכל (איור 21.1). הערה: וודא כי חיבור צינור כניסת המים למלכודת העלים פונה לעבר הבריכה. חשוב: בחלק מהמדינות יש צורך לחבר את המוצר לקרקע או לבסיס במצב אנכי קבוע. יש לבדוק את התקנות המקומיות בנוגע למשאבות לסינון בריכות עיליות. במידת הצורך, ניתן להתקין את המוצר על פלטפורמה באמצעות שני החורים שבבסיס. ראה איור ניתן להתקין את המוצר על בסיס בטון או על פלטפורמת עץ, למניעת נפילה בטעות. חורי ההתקנה הם בקוטר 6.4 מ"מ ובמרווחים של מ"מ זה מזה. יש להשתמש בשני ברגים ואומי נעילה עם קוטר מרבי של 6.4 מ"מ. 3. הנח את טבעת O בצורת (11) L על חיבור הכניסה למגוף בעל 6 היציאות. סובב עם כיוון השעון כדי לחבר את הצינור המקשר של מסנן החול (13) אל חיבור הכניסה למגוף בעל 6 היציאות (איור 22) מ"מ עמוד 11

12 חיבור הצינור למשאבת מסנן חול אזהרה יש להרחיק את המוצר לפחות 2 מטרים מהבריכה. יש להרחיק את תקע המוצר 3.5 מטרים מהבריכה. יש למקם את המוצר הרחק מהבריכה, כדי למנוע מילדים לטפס עליו ולהיכנס דרכו לבריכה. המגוף בעל 6 היציאות כולל שלוש כניסות לחיבור צינור. 1. חבר צינור אחד (12) אל כניסת הטרום-מסנן ואת הקצה השני של הצינור אל החיבור התחתון עם המסנן. וודא שהצינורות מחוברים היטב. 2. חבר את הצינור השני (12) בין יציאת המים של המגוף בעל 6 היציאות והחיבור העליון עם פיית הכניסה. וודא שהצינורות מחוברים היטב. 3. את כניסת חיבור הצינור השלישית (ניקוז/יציאת מים) במגוף עם 6 היציאות יש לכוון אל מתקן ניקוז מתאים באמצעות צינור (לא בערכה). יש להסיר את מכסה הניקוז לפני חיבור צינור הניקוז/פסולת. 4. משאבת מסנן החול מוכנה כעת לסינון הבריכה. גובה המים שסתום סילון אוויר מחבר כניסת אוויר עם הברגה כניסת מים טבעת O בצורת L שסתום טובלן כניסת מים לניקוז (האיור אינו בקנה מידה) לפי התקן הבינלאומי,IEC בהתקנים חשמליים של בריכות שחייה וציוד אחר הכולל אגן מים, יש להקפיד על מרחקי ההתקנה הבאים: יש למקם את משאבת הסינון במרחק של לפחות 2 מטרים מדפנות הבריכה. תקע החשמל המחובר לשקע חשמלי וולט של משאבת הסינון צריך להיות ממוקם במרחק של לפחות 3.5 מטרים מדפנות הבריכה. יש לבדוק את התקנות המקומיות בנוגע לתקנים המתאימים והדרישות עבור "התקנה חשמלית של בריכות שחייה וציוד הכולל אגני מים". הטבלה הבאה מיועדת לצרכי עיון בלבד: מספר תקן דופן בריכה חיצונית IEC NF C DIN VDE NEN > 2 מ' > 3.5 מ' טבעת O בצורת L שסתום שחרור אויר מדינה/אזור בינלאומי צרפת גרמניה הולנד עמוד 12

13 חיבור הצינור למשאבת מסנן החול (המשך) עבור בריכות שאינן של אינטקס: חבר את הצינור (12) אל חיבור הכניסה/יציאה של הבריכה עם תפס הצינור הגדול. חבר היטב. תפס צינור גדול 12 בריכה 3 לבריכות אינטקס עם חיבורים/צינורות 32 מ"מ: וודא כי שסתום סילון האוויר (38) מחובר היטב למתאם כניסת האוויר לבריכה (40) ופונה כלפי מעלה (Adaptor B) (מתאם B) עמוד 13

14 הוראות הפעלה סכנת התחשמלות. חבר מערכת זו רק לשקע עם הארקה המחובר לממסר פחת. פנה לחשמלאי מוסמך אם אינך יכול לאמת כי השקע מוגן על ידי ממסר פחת. היעזר בחשמלאי מוסמך להתקנת ממסר פחת עם דירוג מרבי של 30 מיליאמפר. אין להשתמש בממסר פחת נייד. להפחתת סכנת התחשמלות, אין להשתמש בכבלים מאריכים, קוצבי זמן, מתאמים לשקע או ממירי מתח לצורך חיבור המכשיר לחשמל. יש לדאוג לשקע במיקום מתאים. אין לנסות לנתק או לחבר את המוצר מהחשמל בזמן שאתם עומדים במים או כשידיכם רטובות. אין להפעיל מוצר זה מעבר ללחץ העבודה המרבי המצוין על מיכל הסינון. יש לכבות את המשאבה לפני החלפת מיקום המגוף עם 6 היציאות. הפעלת מוצר זה ללא מים הזורמים במערכת עלולה לגרום להצטברות לחץ מסוכן, העלול לגרום להתפוצצות, פציעה קשה, נזק לרכוש או מוות. אין לבדוק משאבה זו באמצעות אוויר דחוס. אין להפעיל את המערכת עם מים בטמפרטורה הגבוהה מ- 35. C מיקום ותפקוד המגוף עם ה- 6 יציאות כיוון זרימת המים פעולה מצב המגוף מהמשאבה דרך תווך הסינון לבריכה. סינון רגיל ושאיבה סדירה של הבריכה. מסנן (ראה איור 23) שטיפה לאחור (ראה איור 24) שטיפה (ראה איור 25) פסולת (ראה איור 26) סירקולציה מחדש (ראה איור 27) סגור (ראה איור 28) אזהרה זרימת מים הפוכה לניקוי תווך הסינון. לניקוי ראשוני של החול, וליישור מצע החול אחרי שטיפה לאחור לשאיבת ישירות לפסולת, הורדת גובה מי הבריכה או לניקוז הבריכה. להעברת מים בחזרה לבריכה מבלי שיעברו דרך תווך הסינון. עצירת כל הזרימה למסנן ולבריכה. "אין להשתמש באפשרות זו שהמשאבה פועלת" מהמשאבה דרך תווך הסינון ליציאת הפסולת/ניקוז. מהמשאבה דרך תווך הסינון ליציאת הפסולת/ניקוז. מהמשאבה ליציאת הפסולת/ניקוז תוך עקיפת תווך הסינון. מהמשאבה דרך המגוף לבריכה, תוך עקיפת תווך הסינון תיאור פאנל הבקרה: לחצן מד זמן לחצן נעילה/פתיחה לחצן הפעלה/כיבוי נורת לד הגדרה 00 מצב המתנה (הפעלה/סיום מחזור פעולה) 01 שעת פעולה מינימלית (נותרה שעה 1) שעות פעולה (2-11 שעות נותרו) זמן פעולה מרבי (12 שעות נותרו) 12 FP זמן פעולה מרבי (12 שעות נותרו) מצב חסכון בחשמל עמוד 14

15 הוראות הפעלה (המשך) הפעלה ראשונית ותפעול: לפני ההפעלה, שים לב כי: כל הצינורות חוברו וחוזקו היטב, וכי הוכנסה כמות מתאימה של חול סינון. כל המערכת מחוברת לממסר פחת עם הארכה. זהירות למגוף בקרת המסנן מצב סגור. אין להפעיל את המשאבה כשהמגוף במצב סגור. אם המשאבה מופעלת כשהמגוף סגור, עלול להיגרם פיצוץ. 29 יש לסובב את שתי ידיות שסתום הטובלן עד הסוף נגד כיוון השעון, עד שהן 1. יעצרו. הדבר יפתח את השסתומים ויאפשר למים לזרום אל תוך משאבת מסנן החול. שחרור אוויר מהמערכת - יש לוודא כי יציאת הניקוז/פסולת במגוף עם 6 2. היציאות לא מכוסה, כי הוא מכוון לעבר כלי ניקוז מתאים, והמשאבה כבויה. יש להעביר את המגוף עם 6 היציאות למצב " N " ולשחרר את שסתום שחרור האוויר (36) מבית המנוע (איור 29). כשמים מתחילים לצאת מחור שסתום שחרור האוויר, יש לסגור את שסתום שחרור האוויר בחזרה. שטיפה לאחור - יש לוודא כי המשאבה כבויה, לשחרר את מגוף 6 היציאות ולסובב אותו למצב "שטיפה לאחור" (איורים 24 ו- 30 ). חשוב: למניעת נזק למגוף עם 6 היציאות, יש לשחרר את ידית המגוף לפני סיבובה. יש לכבות את המשאבה לפני החלפת מיקום המגוף עם 6 היציאות. כדי להגדיר את שעות כדי להפעיל את המערכת, ואז לחץ על לחץ על 4. הפעולה (ראה "הפעלת המערכת במצב קוצב זמן או ידנית" לפרטים). המים זורמים לאחור דרך החול ואל יציאת הפסולת/ניקוז. בצע שטיפה לאחור עד שנצפית זרימת מים נקיים מיציאת הפסולת/ניקוז או דרך מתאם היציאה השקוף. הערה: אם נורת הלד מציגה "00 ", המכשיר במצב המתנה, והמשאבה אינה פועלת. מומלץ לבצע שטיפה לאחור ראשונית של המסנן כדי להסיר לכלוכים או חלקיקי חול דינים שבחול הסינון. יש לכבות את המשאבה, ולהעביר את המגוף עם ה- 6 מצבים למצב "שטיפה" (איור 25). 5. אחרי שטיפה לאחור של החול, יש להפעיל את המשאבה למשך כדקה כדי לאזן את מצע החול. 6. יש לכבות את המשאבה, ולהעביר את המגוף עם ה- 6 מצבים למצב "סינון" (איור 23). 7. יש להפעיל את המשאבה. המערכת פועלת כעת במצב סינון רגיל. יש להפעיל את המשאבה עד להשגת רמת ניקיון מי 8. הבריכה הרצויה, ולמשך לא יותר מ- 12 שעות ביום. בהפעלה הראשונית, מומלץ להגדיר את המערכת לזמן פעול ארוך יותר או למצב FP" " כך שהמשאבה תפעל ברציפות ללא קוצב הזמן. יש לתעד את קריאת מד הלחץ הראשונית כאשר תווך הסינון נקי. 9. הערה: בזמן ההפעלה הראשונית של המערכת, ייתכן שתצטרך לבצע שטיפה לאחור לעיתים קרובות בשל הלכלוך הכבד באופן חריג הקיים במים ובחול. לאחר מכן, כשהמסנן מסיר את הלכלוך ממי הבריכה, הלכלוך שהצטבר בחול יגרום ללחץ לעלות ולזרימה להיחלש. אם לא מחובר מכשיר שאיבה למערכת, ומד הלחץ מצביע על האזור הצהוב, הרי שהגיע הזמן לשטיפה לאחור של החול. פנה לסעיף "שטיפה לאחור" בחלק "הפעלה ראשונית ותפעול". מכשיר שאיבה (למשל, מנקה משאבות אוטומטי של אינטקס) המחובר למערכת עשוי לגרום גם הוא להיחלשות הזרימה ולעליית הלחץ. יש להסיר מכשירי שאיבה כלשהם מהמערכת ולבדוק אם קריאת מד הלחץ ירדה מהאזור הצהוב לאזור הירוק. יש לנטר על בסיס שבועי את קריאות מד הלחץ, ולבדוק שפתחי היציאה והכניסה אינם חסומים. אם מד הלחץ מצביע על 10. האזור הצהוב, הגיע הזמן לשטוף לאחור את תווך הסינון. N עמוד 15

16 הוראות הפעלה (המשך) הפעלת המערכת תחת מצב "קוצב זמן" או ידנית: כדי להפעיל את משאבת מסנן החול במצב "מסנן" תחת בקרת "קוצב זמן": 1. הפעל את היחידה: לחץ על לחצן (1 עד 12 שעות לכל היותר לכל מחזור) 2. הגדרת שעות פעולה:. קוד "00" מהבהב יופיע בצג, כדי להראות שהיחידה מוכנה לתכנות. כשקוד "00" מהבהב, לחץ על לחצן כדי להגדיר את שעות הפעולה הרצויות. פנה ל"טבלת זמני הפעלה" לשעות הפעולה הנדרשות עבור כל גודל בריכה. לחיצה על תגדיל את הזמן מ- 01 עד 12 שעות לכל היותר. אם בחרתם יותר מדי שעות, המשיכו ללחוץ על כדי לחזור על המעגל. קוצב הזמן המובנה יפעיל כעת את משאבת מסנן החול, באותה השעה בכל יום, עבור מספר השעות שהגדרת. 3. בקרות נעילת לוח מקשים: כשמספר השעות המבוקש מוצג, לחץ על לחצן עד שתשמע "צפצוף". נעילת לחצני הבקרה בהגדרה זו מונעת שינוי לא מורשה של מחזור ההפעלה. הערה: אם שכחתם לנעול את בקרות לוח המקשים, המערכת תינעל אותן אוטומטית ותתחיל לפעול 10 שניות מאוחר יותר. משאבת מסנן החול מוכנה כעת לסינון המים ותעצור את פעולתה אחרי ששעות הפעולה הושלמו. 4. כיוון מחדש של שעות הפעולה במידת הצורך: ניתן לכוון מחדש את שעות הפעולה במידת הצורך. לחץ על לחצן עד שתשמע "צפצוף" כדי לפתוח את לוח המקשים והזמן המתוכנת הנוכחי יהבהב. חזור על צעדים 2 עד מצב המתנה/חסכון בחשמל: עם סיום מחזור הפעולה, הצג יראה "00". המערכת נמצאת כעת במצב המתנה. אחרי 5 דקות, המערכת תעבור למצב חסכון בחשמל, והצג יראה ".". המערכת תפעיל עצמה שוב אוטומטית לאחר 24 שעות. בזמן שהמערכת במצב חסכון בחשמל, לחץ על כל אחד מהלחצנים כדי שהמערכת תציג לזמן קצר את הזמן שתוכנת, ואז "00 ". כיצד לצפות בשעות שהוגדרו לקוצב הזמן: בזמן שהמשאבה פועלת, לחץ על. בתצוגה יהבהבו השעות שהוגדרו מראש למשך 10 שניות, ואז התצוגה תחזור לשעות הפעולה שנותרו. כדי להפעיל את משאבת מסנן החול ידנית (ללא מצב "קוצב זמן"): 1. כדי להפעיל את המשאבה לבדה, ללא "קוצב הזמן", לחץ על כדי להפעיל את המשאבה, ואז לחץ על עד שהצג יראה FP" ". הדבר מראה כי קוצב הזמן כבוי והמשאבה פועלת כעת ברציפות. 2. כדי לעצור את המשאבה, לחץ על בשנית. עמוד 16

17 לוחות זמנים בהפעלת בריכות אינטקס (ללא מערכת מים מלוחים של אינטקס) טבלה זו מציגה את זמני הפעולה הדרושים עבור שימוש ממוצע במשאבת מסנן החול עם בריכות עיליות. אם המערכת מחוברת ל"מערכת מים מלוחים של אינטקס", זמן פעולת משאבת הסינון צריך להיות ארוך יותר מזמן הפעולה הנדרש של מערכת המים המולחים של אינטקס. EASY SET POOL זמן פעולת משאבת סינון חול (למחזור אחד) / (שעות) בריכות עיליות של אינטקס קיבולת מים (מחושב ב- 90% עבור בריכת מסגרת ו 80% עבור בריכה בהקמה מהירה ואובאלית) (ליטרים) (גלונים) גודל בריכה בריכות עם מסגרת מעגלית ממתכת ULTRA FRAME POOL ערכת בריכת גרפית מפאנל אפור בריכה אובאלית בריכת אולטרה פריים מלבנית על 84 ס"מ על 91 ס"מ על 107 ס"מ על 122 ס"מ על 107 ס"מ על 122 ס"מ על 107 ס"מ על 107 ס"מ על 132 ס"מ על 91 ס"מ על 91 ס"מ על 107 ס"מ על 122 ס"מ על 122 ס"מ על 122 ס"מ על 132 ס"מ על 91 ס"מ על 122 ס"מ על 122 ס"מ על 122 ס"מ על 132 ס"מ על 124 ס"מ על 135 ס"מ על 305 על 107 ס"מ על 366 על 122 ס"מ על 366 על 122 ס"מ על 366 על 122 ס"מ על 274 על 122 ס"מ על 274 על 132 ס"מ הערה: הגדרות קוצב הזמן כוללות 10 דקות נוספות מעבר להגדרת הזמן בפועל. עמוד 17

18 לוחות זמנים בהפעלת בריכות שאינן אינטקס טבלה זו מציגה את זמני הפעולה הדרושים עבור שימוש ממוצע במשאבת מסנן החול עם בריכות עיליות. זמן פעולת (למחזור אחד) קיבולת מים (גלונים) (ליטרים) (שעות) עמוד 18

19 טיפול בבריכה וכימיקלים בכל הבריכות יש צורך בטיפול כדי שהמים יישארו נקיים והגייניים. באמצעות בקרה כימית מתאימה, המסנן יסייע לך לשמור על מצב זה. יש להיוועץ עם ספק הבריכה לגבי הנחיות לשימוש נכון בכלור וכימיקלים אחרים הדרושים לשמירה על מים נקיים. יש להרחיק את הכימיקלים של הבריכה מילדים. אין להכניס כימיקלים לבריכה בזמן שיש בתוכה אנשים. הדבר עלול לגרום לגירוי בעיניים או בעור. בדיקה יומית של רמת ה- ph בבריכה וטיפול כימי במים חשובים מאוד. כלור, חומרים נגד אצות ותחזוקת רמת ph נאותה נדרשים בעת מילוי הבריכה כמו גם בזמן עונת השימוש בה. יש להיוועץ עם מומחה בחנות ציוד לבריכות להנחיות. המילוי הראשון בעונה של הבריכה עשוי לכלול מים מעט מלוחים להם נדרשת תוספת מעט גדולה יותר של חומרים כימיים וזמן סינון. אין לאפשר שחייה בבריכה לפני איזון רמות ה- ph שלה. יש להיוועץ עם מומחה בחנות ציוד לבריכות להנחיות. מים עם כלור עלולים לפגוע במדשאות, בגינות או בשיחים, מאחר וילדים המשחקים בבריכה מתיזים מים אל מחוצה לה. מדשאות מתחת לבריכה ייהרסו. שים לב כי סוגי דשא מסוימים עלולים לצמוח דרך מעטפת הבריכה. זמן הפעלת המסנן תלוי בגודל הבריכה, במזג האוויר ובמידת השימוש בה. יש לערוך ניסיונות עם זמני הפעלה שונים כדי לגלות מה הזמן הדרוש להפקת מים צלולים. תקן אירופאי EN מציין מידע נוסף בנוגע לאיכות מי בריכה וטיפול במים, אותו ניתן למצא באתר. זהירות תמיסת כלור מרוכזת עלולה לפגוע במעטפת הבריכה. יש לפעול בהתאם להנחיות יצרן הכימיקלים, ולהנחיות הבריאות ואזהרות הבטיחות. אחסון לטווח ארוך ולמהלך החורף זהירות מים שיקפאו יזיקו למסנן החול ויבטלו את האחריות. אם יש צורך בתמיסת אנטיפריז, יש להשתמש רק בפרופילן גליקול. פרופילן גליקול אינו רעיל, והוא לא יפגע במערכת הפלסטיק. חומרי אנטי-פריז אחרים הם רעילים מאוד ועלולים לפגוע ברכיבי המערכת. 1. לפני ריקון הבריכה לקראת אחסון ארוך טווח, או לצורך שינוי מיקומה, יש לוודא כי המים מופנים לעבר פתח ניקוז הרחק מהבית. יש לבדוק את התקנות המקומיות בנוגע להנחיות לריקון מי בריכות שחיה. 2. כבה את המכשיר, ונתק אותו משקע החשמל. 3. כשהבריכה ריקה, יש לנתק את כל הצינורות מהמשאבה ומשסתומי הטובלן, ולהסיר את המסננים/שתסומי טובלן מהבריכה. 4. יש לפתוח נגד כיוון השעון את כיסוי שסתום הניקוז (9) משסתום הניקוז כדי לרוקן ביסודיות את המיכל. שסתום הניקוז נמצא בתחתית מיכל הסינון. 5. יש לנתק את מנוע המשאבה מבסיס המיכל. 6. יש להשאיר את חלקי משאבת מסנן החול והצינורות בחוץ לייבוש יסודי. 7. לפני אחסון ארוך טווח, יש לצפות את טבעות ה- O הבאות ואת הדסקיות בווזלין. טבעות O בצורת 11) L ו- 18 ). טבעת O של בית משאבה (22). הדסקית המדורגת (23) של מכלול שסתום הסינון. דסקיות גומי שטוחות של מסנן (25). 8. לחץ על ידית המגוף עם 6 היציאות וסובב אותו כך שיצביעו על מצב "N" העליון. הדבר יאפשר למים להתנקז מהמגוף. השאר את המגוף עם 6 היציאות במצב לא פעיל זה. 9. מומלץ להניח את כל החלקים היבשים ואת מנוע המשאבה באריזה המקורית לצורך אחסון. למניעת בעיות עקב התעבות או קורוזיה, אין לכסות או לעטוף את מנוע המשאבה בשקיות פלסטיק. 10. יש לאחסן את מנוע המשאבה והאביזרים הנלווים במקום יבש. יש לפקח על טמפרטורת אזור האחסון, ולהשאירה בין 0 ל- 40 מעלות צלזיוס. 11. יש לכסות את המיכל ביריעת פלסטיק או ניילון להגנה מפני מזג האוויר. עמוד 19

20 פתרון בעיות בעיה גורם פתרון מנוע המסנן לא נדלק המנוע לא מחובר לחשמל. ממסר הפחת קפץ. המנוע חם מדי, והגנת עומס היתר כבויה. הפעל מחדש את ממסר הפחת. המפסק קופץ שוב ושוב, ייתכן שיש פגם במערכת החשמל שלך. הורד את המפסק וטלפן לחשמלאי מוסמך לתיקון הבעיה. אפשר למנוע להתקרר והפעל בשנית. המסנן אינו מנקה את הבריכה המסנן אינו שואב מים, או שהזרימה חלשה מאוד רמות כלור או ph לא מתאימות. אין חומר סינון במיכל. כיוון לא נכון של המגוף בעל 6 היציאות. בריכה מלוכלכת במיוחד. המסנן מגביל את זרימת המים. אוויר לכוד במערכת. כניסה או יציאה סתומים. דליפת אוויר בקו הכניסה. בריכה מלוכלכת במיוחד. חול הניקוי מלא לכלוך. חיבור הפיה והמסנן הפוכים. שכבת ציפוי או זיגוג על פני שטח חול הסינון. מכשיר שאיבת בריכה מחובר למערכת. מחבר כניסת אוויר עם הברגה מחובר לחור הלא נכון במעטפת הבריכה. יש לכוון את רמות הכלור וה- ph. יש להיוועץ עם מומחה בחנות ציוד לבריכות. יש להכניס חול סינון, פנה לסעיף "הנחיות טעינת חול סינון". יש להעביר את המגוף למצב "סינון". יש להפעיל את המסנן פרקי זמן ארוכים יותר. יש לנקות המסנן בכניסת המים. שחרר את האוויר, פנה להוראות השימוש. נקה את המכשול בצינור הכניסה על ידי שחרורו לתוך דופן הבריכה. חזק את אומי הצינור, בדוק שהצינורות לא ניזוקו, בדוק את גובה המים בבריכה. בצע שטיפה לאחור של המסנן. התקן את הפיה במיקום העליון של הכניסה לבריכה, ואת המסנן במיקום התחתון של היציאה מהבריכה. הוצא כ- 2.5 ס"מ של חול במידת הצורך. הוצא כל מכשיר שאיבת בריכה המחובר למערכת. וודא כי מחבר כניסת האוויר עם ההברגה מחובר לחול הכניסה העליון של הבריכה. המשאבה לא פועלת מגוף בעל 6 יציאות / כיסוי דולף צינור דולף מד הזמן אינו מדויק, או שלא ניתן להגדירו מד הלחץ לא פועל חול זורם בחזרה לבריכה מחבר כניסת אוויר עם הברגה / שסתום סילון אוויר דולף גובה מים נמוך. מסנן סתום. דליפת אוויר בצינור הכניסה. מנוע תקול או שהמדחף (אימפלר) תקוע. טבעת O של מיכל חול חסרה. טבעת O של מיכל חול מלוכלכת. תפס עוגן אינו הדוק. מגוף בעל 6 יציאות פגום. אום הצינור אינו מחוזק. טבעת O בצורת L /טבעת O של חיבור הצינור חסרה. ייתכן שישנו כשל בקוצב הזמן הפנימי. הכניסה למד הלחץ סתומה. מד הלחץ פגום. החול קטן מדי. מצע החול עבר הסתיידות. שסתום טובלן לא מחובר היטב. שסתום סילון אוויר אינו מחוזק ופונה כלפי מעלה. אטם פנימי של שסתום סילון אוויר חסום. אטם פנימי של שסתום סילון אוויר מלוכלך. שסתום סילון אוויר שבור. מלא את הבריכה עד לגובה המים הנכון. נקה את המסנן בכניסה לבריכה. חזק את אומי הצינור, בדוק שהצינור לא ניזוק. צור קשר עם מרכז שירות של אינטקס. יש להסיר את כיסוי המגוף עם 6 היציאות ולוודא שטבעת ה- O במקומה. נקה את טבעת ה- O של מיכל החול בעזרת מים. חבר היטב. צור קשר עם מרכז שירות של אינטקס. יש לחזק/להתקין שוב את אום הצינור. יש לוודא כי טבעת ה- O /טבעת ה- O בצורת L במקומה ולא פגומה. יש לכבות את המשאבה ולהפעילה מחדש כעבור 5 דקות. יש לאתחל את מד הזמן. צור קשר עם מרכז שירות של אינטקס. יש לנקות מכשולים כלשהם בכניסה למד הלחץ על ידי פתיחת ההברגה שלו מהמגוף עם 6 הכניסות. צור קשר עם מרכז שירות של אינטקס. יש להשתמש רק בחול סיליקה מספר 20 עם גודל חלקיקים בטווח 0.45 עד 0.85 מ"מ ומקדם אחידות נמוך מ החלף את החול. יש לחזק או להתקין מחדש את שסתום הטובלן. יש לחזק את שסתום סילון האוויר ולוודא שהוא פונה כלפי מעלה. יש להפעיל את המשאבה למשך מספר שניות, ואז לכבותה. יש לחזור על התהליך 3 פעמים. יש להסיר את שסתום סילון האוויר, להוציא החוצה לכלוכים באמצעות מים ולהחזיר את השסתום למקומו. יש להתקין שסתום סילון אוויר חדש. עמוד 20

21 בעיות נפוצות בבריכות בעיה תיאור סיבה פתרון אצות מים ירקרקים. כתמים ירוקים או שחורים על דופן הבריכה. דופן הבריכה חלקלקה או מדיפה ריח רע. יש לכוון את רמות הכלור וה- ph. יש לבצע הכלרת על בטיפול בהלם. יש לתקן את רמות ה- ph בבריכה לבריכות המומלצות על ידי היצרן. יש לשאוב את קרקעית הבריכה. יש לשמור על רמות כלור מתאימות. מים בצבעים המים הופכים לכחולים, חומים או שחורים בזמן הטיפול הראשוני בכלור. המים מכילים נחושת, מים או מגנזיום המתחמצן בשל הוספת הכלור. יש לכוון את רמות ה- ph לרמות המומלצות. יש להפעיל את המסנן עד שהמים צלולים. לכלוך צף במים המים מעורפלים או חלביים. "מים קשים" עקב רמות ph גבוהות מדי. תכולת הכלור נמוכה מדי. חומר זר במים. יש לתקן את רמות ה- ph. יש להתייעץ עם מוכר הבריכה. יש לכוון את רמות הכלור. גובה מים נמוך באופן קבוע גובה המים נמוך יותר מזה שהיה ביום הקודם. קרע או חור בדופן הבריכה או בצינורות. שסתומי הניקוז רפויים. יש לתקן בעזרת ערכת תיקון קרעים. יש לחזק ביד את כל המכסים. משקעים על קרקעית הבריכה לכלוך או חול על קרקעית הבריכה. שימוש רב בבריכה, יציאות וכניסות רבות מהבריכה. יש להשתמש בשואב בריכות של אינטקס לניקוי הבריכה. לכלוך על פני שטח המים עלים, חרקים וכולי. הבריכה קרובה מדי לעצים. יש להשתמש ברשת ניקוי בריכות של אינטקס. בטיחות כללית במים בילוי במים מנה ומרפא. אולם, יש בו סכנות מובנות הכוללות פציעה ומוות. להפחתת סכנת הפציעה, יש לקרא את כל האזהרות וההוראות שעל המוצר, האריזה והחוברות שבאריזה ולפעול לפיהן. אולם, זכרו כי האזהרות וההנחיות של המוצר נוגעים לחלק מהסיכונים הנפוצים של בילוי במים, אך אינם מכסים את כל הסיכונים והסכנות. לאמצעי בטיחות נוספים, יש להכיר את הקווים המנחים הבאים, כמו גם את הקווים המנחים של ארגוני בטיחות ארציים מוכרים: יש להקפיד על פיקוח מתמיד. מבוגר אחראי ובעל יכולת צריך להיות ממונה כ"מציל" או הצופה במים, בעיקר כשילדים נמצאים בתוך וסביב הבריכה. יש ללמוד שחות. יש להקדיש זמן ללמוד החייאה ועזרה ראשונה. יש להנחות כל אדם המפקח על המשתמשים בבריכה בנוגע לסכנות הפוטנציאליות של שימוש בבריכה ובנוגע לאמצעי הגנה כגון נעילת דלתות, מחסומים וכולי. יש להנחות את כל המשתמשים בבריכה, כולל ילדים, מה לעשות במקרה חירום. יש להשתמש בהגיון בריא ובשיקול דעת בזמן הנאה מפעילות במים. פיקוח, פיקוח, פיקוח. עמוד 21

22 אחריות מוגבלת משאבת מסנן החול יוצרה באמצעות חומרים מהאיכות הגבוהה ביותר. כל מוצרי אינטקס נבדקים ויוצאים ללא כשלים מהמפעל. אחריות מוגבלת זו תקפה למשאבת מסנן חול ולאביזרים הנלווים הרשומים להלן. אחריות מוגבלת זו היא בנוסף, ואינה תחליף, לזכויות ולסעדים שנקבעו לך בחוק. במידה שאחריות זו אינה תואמת אחת מזכויותיך החוקיות, זכויות אלו מקבלות קדימות. למשל, חוקים צרכניים באיחוד האירופי מספקים זכויות אחריות חוקיות בנוסף לכיסוי שאתה מקבל מאחריות מוגבלת זו. סעיפי אחריות מוגבלת זו תקפים רק עבור הרוכש המקורי של המוצר, והיא אינה ניתנת להעברה. אחריות מוגבלת זו תקפה למשך פרק הזמן המצוין למטה, מתאריך הרכישה הראשונית של המוצר. יש לשמור חשבונית רכישה מקורית עם מסמך זה כהוכחת רכישה, ויש להציגה עם תביעות במסגרת האחריות. אחריות על משאבת מסנן החול - שנתיים אחריות על צינורות, מגופים וחיבורים יום אם מצאת כשלים בייצור במשאבת מסנן החול במהלך תקופת האחריות המצוינת לעיל, יש ליצור קשר עם מרכז שירות מתאים של אינטקס המצוין בגיליון "מרכזי שירות מורשים". אם הפריט מוחזר בהוראת מרכז שירות של אינטקס, מרכז השירות יבדוק את הפריט ויקבע את תקפות התביעה. אם הפריט מכוסה באחריות, הוא יתוקן או יוחלף בפריט זהה או בר השוואה (לפי בחירת אינטקס), ללא עלות נוספת מצידך. מלבד אחריות זו וזכויות משפטיות אחרות במדינתך, לא יהיו תקפות התחייבויות נוספות כלשהן. במידת הניתן במדינה שלך, בשום מקרה לא תהיה אינטקס אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי עבור נזק ישיר או תוצאתי הנובע מהשימוש במשאבת מסנן החול, או מהפעולות של אינטקס או סוכניה או עובדיה (כולל הייצור של המוצר). אם במדינה שלך לא מותרת החרגת או הגבלת נזקים מקריים או תוצאתיים, מגבלה או החרגה זו לא תהיה תקפה עבורך. שים לב כי אחריות מוגבלת זו אינה תקפה במקרים הבאים: אם משאבת מסנן החול עוברת הזנחה, שימוש חריג או יישום חריג, תאונה, הפעלה לא נכונה, שימוש במקור מתח לא מתאים או בזרם בניגוד להוראות השימוש, תחזוקה או אחסון לא נכונים. אם משאבת מסנן החול ניזוקה בשל נסיבות שאינן בשליטת אינטקס, כולל בלאי רגיל ונזקים שנגרמים עקב חשיפה לדליקה, שיטפון, קיפאון, גשם או גורמים סביבתיים חיצוניים אחרים, אך מבלי להגביל לאלו. לחלקים ורכיבים שאינם נמכרים על ידי אינטקס. או, לשינויים, תיקונים או פירוק לא מורשים של משאבת מסנן החול על ידי אדם שאינו חלק מרכז שירות מוסמך של אינטקס. אחריות זו אינה מכסה עלויות שייגרמו עקב אבדן מי בריכה, כימיקלים או נזקי מים. אחריות זו אינה מכסה פציעות או נזקים לרכוש או אנשים. יש לקרא את הוראות השימוש בקפידה ולפעול בהתאם לכל ההנחיות הנוגעות להפעלה נכונה ותחזוקה של משאבת מסנן החול. יש לבדוק את המוצר לפני כל שימוש בו. אחריות מוגבלת זו תבוטל במקרה של הפעלה שלא בהתאם להנחיות השימוש. עמוד 22

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500-

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- מיקרון מסנן פלסטיק חדשני ואיכותי בעל יכולת ניקוי עצמי

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השימוש האלה ואחר טבלת התכניות. שימרו את המדריך למשתמש

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc חוברת הפעלה למייבש כביסה ) 7 ק "ג) עם קונדנסור דגם: LAVATHERM T61275AC יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 1 2 לקוחות נכבדים

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

tiftuf_A4BOOKLET

tiftuf_A4BOOKLET טיפטוף טמון תוכן העיניינים 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 הקדמה תכנון מרכיבי המערכת התקנת מערכת השקיה הכנת קרקע כיצד להטמין מיקום ואבזרים הפעלת מערכת השקיה הטמנה תחזוקה דף למפקח הקדמה מערכת השקיה בטפטוף טמון

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

קטלוג חלקי חילוף למשאבות ולמערבלי בטון ייבוא ושיווק משאבות בטון MG מוסך שירות לכל סוגי המשאבות פקס: Fax:

קטלוג חלקי חילוף למשאבות ולמערבלי בטון ייבוא ושיווק משאבות בטון MG מוסך שירות לכל סוגי המשאבות   פקס: Fax: קטלוג 2014-2015 חלקי חילוף למשאבות ולמערבלי בטון ייבוא ושיווק משאבות בטון MG מוסך שירות לכל סוגי המשאבות 3 2 102 101 100 מ.גולד נכסים ואחזקות בע"מ חברת מ.גולד נכסים ואחזקות בע"מ מקבוצת גולד הינה חברה מהמובילות

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה מדיח כלים דגם SN55M536EU הוראות הפעלה והתקנה לקוחות נכבדים, הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי מדיח כלים של חברת סימנס. הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים ציוד חדיש ומשוכלל

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - Electrolux dryer EDH3786GDW trns.doc

Microsoft Word - Electrolux dryer EDH3786GDW trns.doc הוראות שימוש והפעלה למייבש כביסה עם קונדנסור דגם EDH3786GDW יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק. אריה, פ"ת מיקוד 49130 שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5-000-000* www.miniline.com 2 אנחנו חושבים עליכם

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-)

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-) כלי עבו דה ממו נעים וי דניים 1 כלי עבו דה ממו נעים 2 אין להשתמש ב אלא אם הוא שמיש, מתוחזק וכולל את כל אביזרי הבטיחות הנדרשים 3 אין להשתמש באוויר דחוס למטרות ניקוי אלא אם הלחץ הוקטן 30 לפחות מ PSI 4 יצוידו

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

1 ט.מ.מ טכנולוגיות מנועים ומגנטים בע"מ T.M.M -Motion & Magnetic Technologies Ltd. בס"ד Office: 75 Herzel St Ramat-Gan, Israel Mail: P.O.Box 828

1 ט.מ.מ טכנולוגיות מנועים ומגנטים בעמ T.M.M -Motion & Magnetic Technologies Ltd. בסד Office: 75 Herzel St Ramat-Gan, Israel Mail: P.O.Box 828 1 2 NEO ים החזקים בעולם תוכן: עמ' תאור מגנטים כללי טבלאות איכויות וטמפרטורות דסקיות מגנוט לגובה דסקיות מגנוט דיאמטראלי טבעות מגנוט לגובה טבעות מגנוט לגובה עם פאזה טבעות מגנוט דיאמטראלי מלבנים מגנוט לגובה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074>

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074> 1 אגף השיווק - המחלקה ל ייעול הצריכה המחל ק ה לייעול הצריכה אגף השיווק חטיב ת לקוחות ח ברת החשמל מהנדס אייל גבאי 1 28.7.09 - ל י ק ו י י ם במ ערך ההגנה בפנ י ח י שמ ו ל - א י י ל ג בא י אמצעי הגנה בפני

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

רשימת חלפים בתנועה מהירה - חלקי לקסוס לחיפוש יש ללחוץ CTRL+F מחיר בש"ח לא כולל מע"מ האם קיים במלאי תיאור פריט מק"ט מתאים לדגמים מקורי-מודול

רשימת חלפים בתנועה מהירה - חלקי לקסוס לחיפוש יש ללחוץ CTRL+F מחיר בשח לא כולל מעמ האם קיים במלאי תיאור פריט מקט מתאים לדגמים מקורי-מודול רשימת חלפים בתנועה מהירה - חלקי לקסוס לחיפוש יש ללחוץ CTRL+F מחיר בש"ח לא כולל מע"מ האם קיים במלאי תיאור פריט מק"ט מתאים לדגמים 0400129148 -מודול ממיר מתח כן 12,2566 0400130148 -גריז כן 3882 0400485447

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc

Microsoft Word - Mixer KMM710 Hebrew.doc שם התחנה חיפה כתובת עיר מפרץ חיפה חולון ת"א באר שבע טלפון 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 1-700-700-909 פקס 04-8492944 03-5589484 03-5606931 08-6232838 ההסתדרות 90 הסדן 3 לבונטין 11 חולון תל

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד