רשומות ילקוט הפרסומים T 7 ב ד צ מ ב ר עמוד עמוד הודעות מאת רשם התברות והשותפויות בדבר רישום חברות 1330 הגדלת הון 1340 הפיבת חברות צי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשומות ילקוט הפרסומים T 7 ב ד צ מ ב ר עמוד עמוד הודעות מאת רשם התברות והשותפויות בדבר רישום חברות 1330 הגדלת הון 1340 הפיבת חברות צי"

תמליל

1 רשומות ילקוט הפרסומים T 7 ב ד צ מ ב ר עמוד עמוד הודעות מאת רשם התברות והשותפויות בדבר רישום חברות 1330 הגדלת הון 1340 הפיבת חברות ציבוריות לחברות פרטיות 1341 שינוי מטרות 1342 הפיכת תברות פרטיות לתברות ציבוריות 1343 התזרת שם הברה לפנקס החברות 1345 שינוי שם 1355 הודעה ראשונה בדבר מחיקת תברות 1365 מחיקת חברות 1376 רישום שותפויות

2 הודעות בדבר רישום חברות נוה אור אחזקות בע מ NEVE UR HOLDINGS LTD כל פעולה משפטית 1, ש ח י"ז חשו ן תשנ ד ( ) יבנה בע מ נוף גן NOF GAN YAVNE LTD. ייזום עסקים בבניה עיסוק ופרו י יקטים 22, ש ח ( ) תשנ"ד י ז חשו ו טנא אלי פרסומאים (1993) בע מ TENNE ELI ADVERTISERS (1993) LTD. פרסום ותקשורת ציוד היי-טק בנושא המחשבים 20, ש ח י"ז חשו ן תשנ ד ( ) דפוס סאלי בע מ תעשי ית סדר דפוס 22, ש ח י ז חשו ו תשנ"ד ( ) פרנס קאר בע מ אביזרי רכב ש"ח יי ז חשו ן תשנ ד ( ) המספרים 1. מספר החברה בהודעות מציינים פרטימ אלה: 2. שם החברה (עברית) שם החברה (אנגלית) 3. מטרות החברות 4. הון החברה 5. תאריך איגוד החברה שוגי פופ בע מ לעסוק בהכנת מזון מסחר שרותי קייטרי נג 22, ש"ח י ז חשו ן תשנ ד ( ) ו וטקס ישראל בע מ יבוא ומכירה של מוצרי צריכה 2, ש ח י ז חשו ן תשנ ד ( ) יונס אלקובאקה טרי ידי נג בע מ 4 5 YONIS ALCOBACA TRADING LTD מסחר יבוא יצוא 22, ש"ח י ז חשו ן תשנייד ( ) א.ב.מ. שרות חקלאות בע מ מתן שרותים 21, ש ח י"ז חשו ן תשנ ד ( ) קומ ליין תקשורת מחשבים בע מ COM LINE COMMUNICATIONS & COMPUTERS LTD. כל פעולה משפטית 22, ש"ח י ז חשו ן תשנ ד ( ) 1222 ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ר,

3 הודעות בדבר רישום החברות עין עונה בע מ EIN ONNE LTD בתי מלאכה מחסנים חנויות 22, ש ח י ז חשו! תשנ"ד ( ) עלם ועלמה בע מ ELEM & ALMA LTD בתי מלאכה מחסנים חנויות 22, ש ח ( ) תשנ ד י"ז חשו ן הנדסת חשמל 1993 בע מ ינקו ומתן שרותים יצרני עסק מסחרי 20, ש"ח תשנ ד ( ) י"ז חשו ן פיצות בע מ שקדידוש מכירה קניה יבוא ייצור 17, ש ח (Ol.ll.93) תשנ"ד י"ז חשו ן תג ירוק סחר בינלאומי בע מ מסחר כללי 20, ש"ח י"ז חשו ו חשנ"ד ( ) פוצפוצון השקעות בע מ PUZPUZON INVESTMENTS LTD השקעות מכל סוג 22, ש ח י ז חשון תשנ ד ( ) דיסקו ש.מ. בע מ DISCO S.M. LTD הפעלת דיסקוטק ומתו שרותי 4. בידור.5 22, ש ח 4. חשנ ד ( ) י"ז חשוך יערות העד בע מ 2..3 YEAROT HAAD LTD 4. חנויות 3. בתי מלאכה מחסנים, 5. משרדים 22, ש ח חשנ"ד ( ) 5. י ז חשוו קרן - אמיר חברה לבנין 5. בע מ ולפיתוח KEREN - AMIR CONSTRUCTION AND.1 DEVELOPMENT COMPANY LTD. 2. פרוייקטים בתחום הבניה , ש ח ( ) תשנ ד 5. י ז חשו ן קו החוף בע מ.2 KAV HAHOF LTD 3. מחסנים חנויות בתי מלאכה , ש ח תשנ ד ( ) 5. י ז חשו ו חרושת שמועות בע מ HAROSHET SHMUOT LTD 3-3. בתי מלאכה מחסנים חנויות.4 22, ש ח חשנ ד ( ) י"ז חשו! 5. ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד,

4 הודעות בדבר רישום החברות סומידור (ד. נ. י.) בע מ SUMIDOR (D.N.Y.) LTD. ייצור שיווק של מוצרים וידע 22, ש"ח י"ז חשו ו תשנ ד ( ) יבואנים בע מ מ. ד. ו. א. סחר יבוא יצוא מכירה קניה 3. והפצה שיווק.4 14, שייח 5. תשנ ד ( ) י ז חשוו ריל מחשבים בע מ RYL COMPUTERS LTD. שיווק תיקון ומתו שרותים למחשבים 2, ש ח י "ז חשו ו תש נייד ( ) סולומוו חתמים בע מ SOLOMON UNDERWRITING LTD. אגרות חוב, מימון 1,000, ש ח י"ז חשו ו חשנ"ד ( ) ש.ש.ב. ייזום ופיקוח בע מ פיקוח על בניה ועל פרוייקטים כלכלי ים 15, ש ח י"ז חשו ו תשנייד ( ) אייל חיתום (1993) בע מ EYAL UNDERWRITING (1993) LTD. עסק של חותמות ועסקי חיתום 10, שייח י"ז חשו ו תשנ"ד ( ) ע.ש.פ. צלום ואלקטרוניקה בע מ 2. יבוא צרכי צילום ודברי אלקטרוניקה 3. 21, ש ח י"ז חשו! תשנייד ( ) רהיטים בע מ לורה.2 LORA FURNITURE LTD י יצור רהיטים.3 14, ש ח 4. תשנ ד ( ) י ז חשון בע מ דיאלמז.2 DIALMAZ LTD 3. פרוייקטים בחקלאות פתוח 14, ש ח 4. ( ) תשנ ד י ז חשו! , גרינברג ושות השקעות מרון 2, בע מ MERON GREENBERG AND CO..3 HASHKAOT LTD 4, וסחר עסקיו כלכלי ייעוץ.5 22, שייח תשנ ד ( ) י ז חשו ן, , ,1,2 3,4 5.1, ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד,»

5 הודעות בדבר רישום החברות בורסוו הנפקת ניירות ערך (1993) בע מ BURSON HANPAKAT NIYAROT ERECH (1993) LTD. ניהול עסקי ני ירות ערך 22, ש"ח י"ז חשוו תשנ ד ( ) סיגנל חתמים בע מ SIGNAL CHATAMIN LTD ניהול עסקים ומסחר 22, ש"ח י ז חשון חש ג"ד ( ) בורו ן אפרודיטה חברה לשיווק ולסחר מוצרי יופי בע מ פעילות מסחרית 20, ש"ח י"ז חשו ו תשנ"ד ( ) מרי ו לז ניק חיתום בע מ MARIO LAZNIK UNDERWRITING LTD. הנפקת חיתום ני"ע חברות 20, ש"ח י"ז חשו ו חשנ ד ( ) קלינינג גרפיטי - חברה למסחר ולעבודות כלליות בע מ CLEANING GRAFFITI - GENERAL TRADE AND WORKS COMPANY LTD. עב ניקיון בניה עב כלליות 2, ש ח י ז חשו ן תשנייד ( ) תעשיות מבנים בנין ש.ד.מ.א. בע מ ופתוח פרוייקטים בענף תכנון ייזום הב נ י ן 22, שייח ( ) חשג ד >"ז חשו ו נוף ים סונג אינטרנשיונל.2 (1993) בע מ SEA VIEW - SOONG.3 INTERNATIONAL (1993) LTD 4. וניהול של בתי אוכל הפעלת 5, ומסעדות 16, ש ח 1. תשנ ד ( ) י"ז חשו ו, , - חברה לחיתום ולהשקעות חותם 4, בע מ,SEAL 5 UNDERWRITING & INVESTMENTS COMPANY LTD. 1. חיתום חתמות ועסקי ניהול,2 10, ש"ח חשג ד ( ) י"ז חשו ן, , - חברה לחיתום ולהשקעות אניץ 5 בע מ ANITS - UNDERWRITING &.1 INVESTMENT COMPANY LTD. 2, חיתום ועסקי חותמות 10, ש ח תשנ ד ( ) י ז חשון גימק תכשיטים בע מ 4. 5 GIMEK JEWELLERY LTD. לייצר ולשווק תכשיטים 18, ש"ח י"ז חשון תשנ ד ( ) ילקוט הפרסומים דד 41, ה בטבת התשנ ד,

6 הודעות בדבר רישום החברות לירן מלונות בע מ LIRAN HOTELS LTD ניהול ורכישת בתי מלו ן 22, ש ח י ז חשו ן תשנייד ( ) יאיר עקראי בע מ 2. YAIR AKRAI LTD 3. ושיפוצים 3. עב פיתוח בנין.4 17, ש ח ( ) תשנייד 5. י ז חשון מ.ש.י.ל. - ארה ב קנדה - ישראל (1993) בע מ כל עב הבנ י ן ההנדסה 21, ש"ח י ז חשוו תשנ ד ( ) אם. אס. אקט מנג'מנט סרוויס (1993) בע מ M.S. ACT MANAGEMENT SERVICES (1993) LTD יבוא יצוא שיווק מסחר כל פעילות עסקית 22, ש ח י ז חשו ן תשנ ד ( ) א. סיגל מיכון משרדי בע מ מכונות צילום פקסימליה 21, ש ח י ז חשו ו תשנ"ד ( ) רבלם אינטרנשיונל בע מ REBELS INTERNATIONAL LTD מסחר כללי י יעוץ , ש ח 4. ( ) תשנ ד 5. י ז חשון א.א.א. אבן אאיב אורגינלי (1993) בע מ פוליש שטיחים והדברה נקיון , ש ח 4. ( ) תשנ ד י"ז חשו ן א. הייטנר בעיימ עב תשתית עפר.2 22, ש ח ( ) תשנ"ד 5. י ז חשון אסימוב בעיימ 1. עבודות פיתוח , ש ח תשנ ד ( ) 5. י ז חשון ש.פ. מערכות אזעקה 5. ו אלקטרו ניקה בעיים S.F. ALARM & ELECTRONICS SYSTEMS LTD. 3. מוצרים'אלקטרו ניקה..4 22, ש ח 5. י ז חשון חשנ ד ( ) ע. זמר למסחר בעיימ בית מזון מוצרי במוצרי לשווק חשמל 15, ש ח ( ) תשנ ד י"ח חשו ו 1226 ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד,

7

8 הודעות בדבר רישום החברות סופרקלמה תעשיות בע מ 3. יצור מוצרי פרסום ושלטים A 10, ש ח 5. י חחשון תשנ ד ( ) א.ד. כימניר אילת בע מ A.D. CHIMNIR EILAT LTD 3. כל מוצרי הני יר 4. 17, ש ח 5. י ח חשו ן תשנ ד ( ) י. שי נקר יבוא ושיווק בע מ 2. ביכלר 3001 בעיימ 3. מסחר בטקסטיל יבוא יצוא יצור מכירה קניה הפצה יבוא.ש ח.3 A 22, ש ח A תשנ ד ( ) 21, י"ח חשו ו ( ) תשנ ד י"ח חשו ן עוז הנדסה ותקשורת בע מ פרופילים דקורטיביים ש.י.ר.ן. בעיים.2 והנדסה 3. תכנו ן יבוא שווק קניה הפצה 3. מסחר שייח A ש ח 22, A 22, תשנ"ד ( ) 5. י ח חשו ו תשנ ד ( ) 5. י"ח חשו ו מרקוביץ רועי מתכות בע מ מסחר בגורטאות של מתכות 21, ש ח י חחשון תשנ"ד ( ) פרחי ירושלים השקעות ומסחר בע"מ JERUSALEM FLOWERS - INVESTMENTS & TRADING LTD. השקעות ומסחר 19, ש"ח י"ח חשו ו תשנ ד ( ) י.מ. ישטרא השקעות בע מ.3 Y.M. ISTRA INVESTMENTS LTD יבוא ויצוא של מכונות ואביזרים , ש ח 4. תשנ ד ( ) י חחשון עמיר וגל אינטרנשיונל בע מ AMIR & GAL INTERNATIONAL LTD. יבוא ויצוא מוצרי צר>כה , ש ח ( ) תשנ ד י"ח חשו ו קורפקס בע מ שיווק רכישות ומכירות של מקרקעי ן.3 22, ש"ח ( ) חשנ ד 5. י ח חשו ו פרימטלס בע מ PERIMETALS LTD מסחר בגורטאות ממתכות 21, ש ח י"ח חשו ן תשנ ד ( ) 1228 ילקוט הפרסומים, 7 A M ה בטבת התשניד

9 הודעות בדבר רישום החברות נייס תעשיות בע מ סוסי COOKIE NICE INDUSTRIES LTD ושיווס מוצרי מאפה ייצור 22,900^00 ש ח ( ) תשנ ד י"ח חשו ן גרי ן שכם נכסים בעיימ GREEN SHECHEM ASSETS LTD ניהול מקרקעי ן 22, ש"ח י"ח חשו ן תשנ ד ( ) יונייטד טרוול - חבש בע מ 2. UNITED TRAVEL - HABASH LTD שירותי תי ירות.4 22, ש ח 4..5 ( ) חשנ ד י חחשון אופקי חי 5 וך בע מ 2. EDUCATIONAL HORIZONS LTD 3. חברה שתייצג אוניברסיטאות י"ח חשו ן תשנ ד ( ) אופנת ג אם קו בע מ ניהול קונפקציה לבגדי גברים נשים וילדים 21, ש ח י"ח חשו ן תשנ ד ( ) גורבי פרו י יקטים בע מ GORBI PROJECTS LTD מקרסע י ו 21, ש ח י"ח חשו ן תשנ ד ( ) זהו זה תעשיות מזיו (1993) בע מ ייצור שיווק ומכירה של סלטים , ש ח י ח חשו ן תשנ ד ( ) מחשבי הגליל - סעדי את סעדי 3. בע מ 3. מסחר כללי.4 22, ש ח 4..5 תשנ"ד ( ) י חחשון נאמנות בע מ 2. מ.פ.ב.ב. 3. החזקת מניות בנאמנות.3 20, ש ח תשנ ד ( ) 5. י ח חשו ו שיא הנדסה חופית וימית ק. מ. 2. בע מ SEA COASTAL & MARINE.3 ENGINEERING K. M. LTD. 3. הנדסה חוםית וימית.4 22, ש ח 4..5 ( ) תשנ ד.5 'י"חחשון צבע מי וחד בע מ SPECIAL COLOUR LTD 3. עסק של קניית צבע ומכירתו 5. י"ח חשון תשנ ד ( ) ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד,

10 הודעות בדבר רישום החברות 1 י וטכנולוגי ות 2. די. טי. אר. מחקר 2. ש.ת.ל. - שי ווק תרופות בע מ יהלום בע מ S.T.L. - PHARMACEUTICAL D.T.R. DIAMOND TECHNOLOGY & MARKETING LTD LTD. RESEARCH 3. שיווק של תרופות ומוצרים דומים 3. כל עסקי המסחר הכספים 22, ש ח , ש ח חש נ"ד ( ) י"ח חשו ן 5. ( ) תשנ ד 5. י"ח חשו ו רון תקשורת מחשבים 2. קורן 2. תואם חברה לערבויות בע מ (1993) בע מ 3. מסחר השקעות ופיננסים 3. סחר שווק יבוא יצוא של מערכות ש ח תקשורת ( ) תשנ"ד 5. י"ח חשו ו 10, ש ח.4 ( ) תשנ ד י"ח חשו ן רננית תעשיות ומסחר בע מ מסחר השקעות ופיננסים ופיתוח בע מ בינוי ד.ר.מ.ד , ש ח 3. עב והשקעות בתחום הבניה ( ) תשנ"ד 5. >"ח חשו ו 22, ש ח.4 ( ) תשנ ד י"ח חשו ן אדורם שווק הפצה והשקעות בע מ מסחר השקעות ופיננסים 2. פעמון הזהב בע מ ש ח GOLDEN BELL LTD 4. 17, ( ) תשנ ד 5. י ז, ח חשו ו 3. החזקות והשקעות 20, ש ח ( ) תשנ ד י חחשון.5 2. במבילי שרותי מוסיקה וצילום (1993) בע מ צילום ארועים הפקות יעיל בע מ י.צ.כ. שיווק 2. ש"ח Y.Z.C. EFFICIENT MARKETING 4. 22, ( ) תשנ"ד.LTD י ח חשו ן 5 שיווק מוצרים , ש ח 4. נציגויות יצוא כמיפארם ( ) תשנ ד 5. י"ח חשו ן בע מ CHEMIPHARM EXPORT REPRESENTATION 1993 LTD. 3. מפעלים בתי חרושת 22, ש ח 4. ( ) תשנ ד 5. י ח חשו ו 1230 ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד,

11 הודעות בדבר רישום החברות מטעמי שפ ודי המפרץ בע מ ניהול מסעדות בתי קפה ומזנונים ש ח 4. תשנ ד ( ) י חחשון ופיתוח בניין 2. זגל - שיפוצים, בע מ בניה א.מ. חכים אינטרנשיונל בעיימ A.M. HAKIM INTERNATIONAL LTD. 3. מסחר כללי 5. י ח חשו ן תשנ ד ( ) שיפודי המזרח בע מ SHIPUDEI HAMIZRAH LTD. ניהול מסעדה מזרחית 3. 22, שייח 4. תשנ ד ( ) י חחשון גיזה חיתום בע מ 2. GIZA UNDERWRITERS LTD. ש ח A ניהול תיקי ניירות 14, ערך 3. תשנ ד ( ) 5. י ח חשו ו י"ח חשו ן תשנ ד ( ) הקרן הישראלית - הרוסית לעידוד ההמצאות וחידושים טכנולוגיים בע מ 3. המצאות וחידושים טכנולוגיים 5. י ח חשון תשנ ד ( ) אידה אהרון השקעות בעיים יבוא ושיווק מוצרי חשמל 3. 22, שייח 4. תשנ ד ( ) י חחשון סטי יל בו ידאו בע מ STYLE IN VIDEO LTD הפקת סרטי קולנוע ווידאו 22, ש ח י"ח חשו ן תשנ ד ( ) פיצה פאזל בע מ 3. עסקי יצוא שווק מכירה 4. 10, ש ח 5. י ח חשוך חשנ"ד ( ) שי ווק בודה בע מ 3. מסחר כללי 5. י ח חשו ן תשנ ד ( ) סול נור בע מ ייצור אנרגיה טבעית 3. 11, טייח 4. תשנ ד ( ) י"ט חשו ן נ י בל ישראל בע מ NIBEL ISRAEL LTD 3. יבוא יצוא שווק מוצרים 4. 17, ש ח 5. י"ט חשו ן חשנ"ד ( ) ילקוט הפרסומים דד 41, ה בטבת התשנ ד,

12 הודעות בדבר רישום החברות "תאטרון לי" - עבודות יד מקוריות בע מ ייצור מסחר לתת שירותים 22, שייח י"ט חשו ן תשנייד ( ) ר.ר.מ. 39 בעיים R.R.M. 39 LTD. ניהול םימון השקעות יזום יעוץ 3. מתו שרותים 22, ש ח 4. תשנייד ( ) 5. י"ט חשו ו ר.ר.מ. 40 בע מ R.R.M. 40 LTD ניהול יעוץ השקעות מימון 3. 22, ש ח 4. תשנ ד ( ) 5. יייט חשון ר.ר.מ. 41 בעיים R.R.M. 41 LTD ניהול יעוץ השקעות מיםון 3. 22, ש ח 4. תשנ ד ( ) י טחשון ר.ר.מ. 42 בע מ R.R.M. 42 LTD יעוץ השקעות מימון ניהול 22, 'ש "ח י טחשון תשנ ד ( ) גרינפלד, ע.ס.מ. - תעשיות אבן בע "מ יצור מוצרים לבניה 7,000, ש ח י"ט חשו ן תשנ ד ( ) שרות מזור א' לתקון ושפוץ מוצרי חשמל ביתיים בע מ תקין ושפוץ מוצרי חשמל ביתיים 14, ש ח י"ט חשו ן תשנ ד ( ) בעיימ ר.ר.מ.,2 R.R.M. 38 LTD. יזום השקעות מימון מתן ניהול שרותים.4 22, ש ח 5 תשנייד ( ) י"ט חשו ן , , ר.ר.ם. 43 בעיים LTD.R.R.M. 43 d יעוץ השקעות ניהול מימון ומתן 3. ^9 שרותים 22, שייח 4. תשנ ד ( ) 5. יי ט חשון רולםפלסט בע מ שרותי בניה לקבלנים, עב איטום צבע טיח 2, ש ח יייטחשון תשנ ד ( ) 1232 ילקוט הפרסומים דד 41, ה בטבת התשנ ד,

13 הודעות בדבר רישום החברות ג.ש.ר. שרותי הפקה ונכסים בע מ 2. וניהול 3. מתן שירותי הפקה פרוייקטים 20, ש ח 4. תשנ ד ( ) י טחשון יבוא ויצוא מוצרים איי.די.אי. 2. בע מ ביתיים A.D.E. HOME PRODUCTS IMPORT & EXPORT LTD יבוא יצוא אספקה שיווק 3. מסחר 22, ש ח 4. תשנ ד ( ) 5. י ט חשוו םופרכרט בע מ חנויות בתי עסק, הנחות 3. רשתי 2. ש. י. א. פ. השקעות בע מ 3. לרכוש לשווק מוצרים ופריטים פרסום 14, ש ח 4. שו נים תשנייד ( ) י"ט חשו ו 5. שייח A 13, תשנ ד ( ) י"ט חשו ן מ.ה. ארמון חברה לבניה וסחר בע מ כללי 2. א.מ. הוליזם ואחזקות בע מ 3. רפואה משלימה ואלטרנטיבית ביצוע עב בניה ש ח.3 4. ש ח A תשנ ד ( ) 1, י טחשון.5 תש ג ד ( ) י טחשון נוף דרום חברה לבניה בע מ ס.א.ן. בע מ 2. אורליגמי ביצוע עב בניה 3. ORLIGAMI S.U.N. LTD 11, ש ח לעסוק באוריגמי על כל צורתי ו תש נ ד ( ) י טחשון 5. שייח A 22, תשג ד ( ) י"ט חשו ו ח. עזר מערכות חשמל בע מ ייזום ופיקוח על עבודות חשמל 3. מוניות "מרום" 1993 בע מ 2. 19, ש ח 4. מוניות 3. עסקי תשנ ז ( ) י"ט חשו ן 5. ש ח A 1, תשנ"ד ( ) י"ט חשו ן 5. ו י.ש. ובני ו בע מ 3. עב עפר ופיתוח 5. >"ט חשו ו תשנ ד ( ) א.ר. חיוו בע מ 3. ייעוץ פיתוח תכנון מוצרים אלקטרוניים ותוכנה למחשב A 20, ש ח 5. י"ט חשו ו תשנ ד ( ) 233 ו ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשב ד,

14 הודעות בדבר רישום החברות גילתק תעשיות מיחזור עץ בע מ GILTEK WOOD RECYCLING INDUSTRIES LTD הקמה של פרוייקטים ומפעלים ו י יצור מוצרים מעץ ממוחזר 20, ש ח י ט חשו ן תשנ"ד ( ) גילתק תעשיות סופגנים בע מ GILTEK ABSORBENTS INDUSTRIES דפוס מישר בע מ עב דפוס 5. י"ט חשו ו תשנ"ד ( ) A והשקעות בע מ 2. רוטם נדל"ן.ROOTS REAL ESTATE 5 & 'INVESTMENTS LTD.1 נדלו.3.2 ש ח A 10, ( ) תשנ ד 5. י"ט חשו ו (1993) 2. טריפל סי ציוד הקפ A בע מ שיווק התקנה ושירות לציוד הקפי 4. 14, ש"ח.1 ( ) תשנ"ד י טחשון די.וי.פי. טכנולוגיות בע מ 2..3 D.V.P. TECHNOLOGIES LTD פיתוח טכנולוגיה , ש יח 4..5 ( ) תשנ"ד י טחשון.5 LTD פיתוח יצור ושיווק של מוצרי ספי גה 20, ש ח י"ט חשו ו תשנ"ד ( ) גילתק תעשיות מוצרי קרקע בע מ GILTEK SOIL PRODUCTS INDUSTRIES LTD יצור ושיווק של תחליפי כבול, תערובות קרקע משובחות 20, ש ח י יטחשון תש נ ד ( ) איי. אף. אן. מערכות בע"מ I.F.N. SYSTEMS LTD תחום מחשבים תוכנה 23, ש ח יייטחשון תשנ ד ( ) ונכסים בע מ 2. קראזאן מימון KARAZAN FINANCE & PROPERTIES.3 LTD 4, 3. מסחר והשקעות בינלאומית,5 20, ש ח 4. ( ) תשנ"ד 5. י"ט חשו ו 1234 ילקוט הפרםומימ 4177, ה בטבת התשנ ד,

15 הודעות בדבר רישום החברות '. דן רובין נכסים והשקעות (1993) בע מ 3. נכסי דלא ני ידי 5. י"ט חשו ו תשנ ד ( ) עוף חלק בע מ 3. יבוא יצוא של בשר עופות 5. י "ט חשו ו תשנייד ( ) קוסמטיקון בע מ C0SMETIC0N LTD 3. שווק מוצרים ושרותים לבתי מלון 4. 20, ש"ח 5. י"ט חשו ן תשנ ד ( ) טל-אי - שירותי יעוץ לבניה והשקעות בע מ 3. בניה וההשקעה בנכסי מקרקעין 4. 21, ש ח 5. י "ט חשו ן תשנייד ( ) בני-אל בע מ בירקט סחר בינלאומי בע מ BIRKAT INTERNATIONAL TRADING.LTD 3. יבוא יצוא תיווך וסחר מקומי , ש"ח 5. י טחשון תשנ ד ( ) יהודה - גני 2. אבן ועץ ירושלמי בע מ 3. מסחר באבן 03H93 20, ש ח 4. תשנ"ד ( ) 5. י ט חשו ו ש. מלמו - שווק מוצרי מזון (1993) בע מ 3. אריזה של מזוו פירות יבשים 4. 2, ש ח 5. י ט חשון תשנייד ( ) ניקורית בני ברק בע מ 2. נאמנות ואחזיקת נכסים כספים 3. ו ני ירות ערך 22, ש"ח 4. תשנ ד ( ) י טחשון בלו ספיר ג ים בע מ BLUE SAPPHIRE GEM LTD. 3. מסחר שיווק באבני חן 5. י ט חשוו חשנ"ד ( ) BENI-EL LTD 3. נאמנות ואחזקות נכסים כספים 5. י"ט חשו ו תשנ ד ( ) ק.א.מ.א. תכנון וייעוץ מגון בעיימ 3. עסק מסחרי יצרני 5. י"ט חשו ן תשנ"ד ( ) ילקוט הפרסומים 7 דו 4, ה בטבת התשנ ד,

16 הודעות בדבר רישום החברות אויר ירושלים בע מ נתיבי 2. י.ש. וי ז יביט סמרטוור - יישומים 2. Y.S. JERUSALEM AIR LINES LTD. בע מ ממוחשבים - SMARTWARE.3 VISIBIT הובלה אוירית. 4 ש ת LTD. COMPUTERIZED SOLUTIONS (ll.93.03) תשנ"ד י טחשון 5. מכירה ושיווק של פיתוח 3 ממוחשבים פתרונות , ש ח 2. פי. גי. טי ים בע מ P.G. TIME LTD. חשנ"ד ( ) 5. י"ט חשו ן 3. הובלות ומסחר בינלאומי , ש"ח 4. דב ו ורדה הלפרין בע מ תשנ ד ( ) 5. י"ט חשו ו והשקעות נכסים 10, ש"ח י ט חשון תשנייד ( ) ד. נ. תקשורת עיםקית בע מ D.N. BUSINESS COMMUNICATION LTD עסקים הקשורים לניהול ביה ס, מכללות בתי אולפו , ש"ח י ט חשון תשנ"ד ( ) תכשיטי טובי בע מ 3. תכשיטים ש ח 5. י טחשון תשנ"ד ( ) M. A. LTD צארקו בע מ יבוא יצוא שיווק של טובין וסחורות 22, ש"ח י טחשון תשנ"ד ( ) מ. א. פרסום בתנועה בע מ ADVERTISING IN MOVEMENT עסקים בתחום הפרסום 20, ש"ח י"ט חשו ו תשנ ד ( ) פ. ב. אקטיב השקעות בע מ P.B. AKTIV HASHKA0T LTD 3. ניהול השקעות בתיקי ערך 4. 16, ש ח 5. י"ט חשו ו תשנ"ד ( ) א.א.א. אאור אבא אביב בע מ 3. שרותי ניקיון ופוליש 4. 22^ ש ח 5. י"ט חשו ו תשנ"ד ( ) אדירם שיווק מזון בע מ 3. שיווק מזון 4. 11, ש ח 5. י"ט חשו ן תשנ ד ( ) 4177 ילקוט 1236 הפרסומים, ה בטבת התשנ ד, s

17 הודעות בדבר רישום החברות שלמה פרץ - תקשורת ועתונות בע "מ.3 SHLOMO PERETZ -.4 COMMUNICATIONS & PRESS LTD. 5. ויחסי ציבור 3. פרסום , ש ח.2 ( ) תשנ"ד.5 י טחשון טיולי מדבר - חצרו ני חיים בע מ עסק מסחרי יצרני ומתן שרותים 5. 22, ש ח.1 5 י טחשון תשנ ד ( ) ל. d קיר - קל חברה לבניה מתקדמת 4. בע מ.5 בניה 3 11, ש ח.1 5 י טחשון תשנ ד ( ) ר. C כלי יהלום מיוחדים בע מ 3.4 SPECIAL DIAMOND TOOLS LTD 3 מחקר ופיתוח והפצה של כלים 5 מאבקת יהלומים 22, ש ח.1 5. כ חשו ן תשנ"ד ( ) תה א.ר. בע מ 5- שותפויות נכסים 3. תאגידים 22, ש"ח 5. כ חשו! תשג ד ( ) רפאל את אלדד בע מ REFAEL & ELDAD LTD. צורכי מזון ומצרכי מכולת 20, ש"ח כ חשו ו תשנ ד ( ) וורתר הצעיר בע מ YOUNG WERTER LTD מחסנים חנויות משרדים 22, ש"ח כ חשו ו תשנ"ד ( ) התקופה הכחולה בע מ THE BLUE PERIOD LTD מחסנים חנויות משרדים 22, ש"ח כ חשו ו תשנ"ד ( ) איש התשבץ בע מ CHEQUERED MAN LTD מסחנים חנויות משרדים 22, ש ח כ חשו ן תשג"ד ( ) תופעת דופלר בע מ DOPLER EFFECT LTD מחסנים חנו יות משרדים 22, ש"ח כ חשו ן תשנ ד ( ) וגאס פי ישן בע מ VEGAS FASHION LTD ארגון תצוגות אופנה ואירועים 2, ש ח כ חשו ו תשנ"ד ( ) ילקוט הפרסומים A M I ה בטבת התשב ד, ל 99 ו. 2 ו. 9 ו 1237

18

19 הודעות בדבר רישום החברות ציי זהי יק פלוס בע"מ בע מ 2. פל-רוס CHEESECAKE PLUS LTD FEL-RUS LTD ניהול ומינהלי, 3. פיקוח טכני 3. מוצרים מפעלים עסקים ומכירת מזו ן מסעדות, 22, ש ח 4. 20, ש"ח תשנייד ( ) חשו ן 5. כ תשנ"ד ( ) חשו ן 5 כ אולפן לצלום סרטי 2. פלורנטיו שריתי ארוח בעיימ 2. מ.מ.א. פרסומת בעיימ מסעדות מכל סוג 3. FLORENTINE ADVERTISMENT FILM ניהול 10, STUDIOS LTD ש"ח תשנ ד ( ) חשו ו 5 כ והפעלת אולפנים 3. הפקת 22, ש ח תשג"ד ( ) חשו ו 5. כ שיווק רהיטים 1993 בע מ 2. ח.מ.מ. H.M.M. FURNITURE MARKETING LTD 2. א.פ.צ.מ. סחר בינלאומי בע מ רהיטים ומוצרי עץ 3- A.P.Z.M. שיווק INTERNATIONAL TRADE 21, LTD ש"ח 3- שי ווק וסחר בי נלאומי 5. כ חשוך תשנ"ד ( ) 22, ש"ח תשנ"ד ( ) חשו ו 5. כ 2. רשתחכם תקשורת ומחשבים בע מ OFFIRA NETWORK COMMUNICATION AND COMPUTERS LTD 2. אדם דבאח לבניו פתוח והשקעות אלקטרוניקה ומחשבים 3 מוצרי בע מ 22, ש"ח ופתוח 3. השקעות בניו תשנ"ד ( ) חשו ו 5. כ 10, ש ח תשנייד ( ) חשו ן 5. כ ופתוח בע מ 2. ב. ש. שי בניו עב בניה עפר ופיתוח מהנדסים בע מ 2..אלירז 6, ELIRAZ ENGINEERING LTD ש"ח 3. מסחר במתקני חשמל 5 כ חשו ו תשנ"ד ( ) 22, ש ח תשנ ד ( ) חשו ן 5. כ אינטרנשיונל ארי רומו בע מ 3 מסחר כללי 1, ש ח תשנ ד ( ) חשו ן 5 כ ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד, ,

20 הודעות בדבר רישום החברות נאש לטף בע מ NASH LATAFF LTD. 3. מםחר כללי 4. 20, ש ח 5. כ חשו ו תשנ ד ( ) ציינו תעשיות טקסטיל יצור ו יבוא בע מ CHINO TEXTILE INDUSTRIES MANUFACTURING & MARKETING LTD. 3. מוצרי טקסטיל והלבשה 4. 10, ש ח 5. כ חשוך תשנ ד ( ) איקה תעשיות ושיווק מוצרים לב נ י ו בע"מ 3. חריטה קדוח מוצרי מתכות 5. כ חשון תשנ ד ( ) ס. א. ר. לבניו ופיתוח (1993) בע "מ 3. להקים מבני דיור מסחר ותעשיה כ חשון תשנ ד ( ) אינטורנשיינל סיסטם 2. א.ע.נ. בע מ מזגנים A.A.N. INTERNATIONAL SYSTEM AIRCONDITION LTD יעוץ תכנון של מזגנים 001 תשנ ד ( ) חשון 5. כ סי.אי.אס. מערכות מידע רפואי בע "מ C.I.S. CLINICAL INFORMATION SYSTEMS LTD 3. שיווק מערכות תוכנה 5. כ חשון תשנ ד ( ) י.א. יפית סחר (1993) בע מ 3. טקסטיל 4. 14, ש ח 5. כ חשו ו חש נייד ( ) הורקם 107/9 בע מ H0REX 107/9 LTD 3. לרכוש נכסי מקרקעי ן 4. 22, שייח 5. כ חשו ו תשנ ד ( ) בינדז סחר (1993) בעיימ 3. מוצרי טקסטיל 4. 14, שייח 5. כ חשו ו תשנ"ד ( ) שכלולים 1993 בעיימ 3. מכירה של מורצים ידע וכה אדם 4. 10, ש ח 5. כ חשו ו תשנ ד ( ) אי נטר מוביליה ריהוט איטלקי בע יימ 3. מכירה יבוא יצוא עסקי ייצור 4. 10, ש ח 5. כ חשוו תשנ ד ( ) 1240 ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד,

21 הודעות בדבר רישום החברות יזום פרוייקטים 2. ש. ח. מםוארי ייזום ופתוח 2. בלכר את נימני והשקעות עב מ השקעות בע מ S.H. MASUARY PROJECTS וקבלנות עב תשתית ופתוח 3. בניה LTD. PROMOTION & INVESTMENTS 22, ש ח פרוייקטים וביצוע השקעות 3. יזום תשג"ד ( ) חשון 5. כ , ש"ח תשנ ד ( ) חשוו 5 כ מערכות (1993) בע מ 2. ם.מ.ק.ד. 3 יוצאנים משקיעים סוכנים , ש ח 2. אודלי יה אס בע מ חשנ"ד ( ) חשו! 5 כ ומתן שרותים יצרני 3 עסק מסחרי 21, ש ח תשנ ד ( ) חשוו מגאהד וחפאז קבלנות בע מ 5. כ 2. בלאל, ביוב הסקה מרכזית 3 אינסטלציה , ש"ח 2. לה דפן מדיק - אופטיקם בע מ תשנ ד ( ) חשו ו 5 כ LA DAFFAN MEDIC-OPTICS LTD. 3. שי ווק מוצרי אופטיקה , ש"ח 2. י. ח. ח. עסקים בע מ חשו ו תשנ ד ( ).5 Y.H.H. BUSINESS LTD כ חנויות לממכר מזון 3. ניהול ומוצרים 2. גני בית הכרם בע מ 19, ש ח אולמי שמחות וארועים חשנ ד ( ) חשון 5 כ , ש ח תשנ ד ( ) חשו ו 5. כ - סוכנות לביטוח (1993) 2. שברו בע "מ לעני ני ביטוח 3. תיווך סלטי המזרח (1993) בע מ 2. ש.צ.ד. 20, ש ח ופיקוח על מוצרי שיווק 3 יצור חשנ"ד ( ) חשו! 5 כ מז ו ן 22, ש ח תשנ ד ( ) חשו ו 5 כ ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד, ,1995

22 הודעות בדבר רישום החברות חיתום (1993) בע מ רעננים RAANANIM UNDERWRITING (1993) LTD מקרקע י ן 1,400, ש ח תשנ ד ( ) חשוו כ ילדים בע"מ - מוצרי פאפי PUPPY CHILDREN PRODUCTS LTD ומוצרים עבור ילדים מערוכת ו נוער 23, ש"ח תשנ ד ( ) חשו ו כ הזול צ.ם (1993) בע מ מרכז יבוא יצוא ייצור מסחר 11, ש ח ( ) תשנ ד חשו ן כ חיתום בע מ מיטב MEITAV UNDERWRITING LTD ערך ניירות,3 25, ש ח 4. ( ) תשנ ד חשון כ מצ י תרו ן י שראל בע"מ.2 MATIZRON ISRAEL LTD ייצור שווק של מורצי צריכה , ש ח כ חשון תשנ ד ( ) צוות אופטימום יועצים לפיתוח ארגוני בע מ מתן שירותי ייעוץ ארגוני 22, ש ח כ חשון תשנ ד ( ) תעשית טלביזיות צפון בע מ NORTH TELEVISION INDUSTRY LTD. ניהול בתי חרושת, מתקנים לי יצור טלבי ז יות 22, ש"ח כ חשוך תשנ ד ( ) אניגמה מוצרי פופ ומתנות בע מ ENIGMA GIFTS & POP PRODUCTS LTD. מוצרי פופ ומתנות , ש"ח כ חשון תשנ"ד ( ) אקוסטיקה שפרעם בע מ קבלנים עב פרטיו ציבוריות פתוח תשתית 22, ש"ח כ חשו ו תשנ ד ( ) תכשיטי יעקובוב בע מ,1 YAACOBOV JEWELLERY LTD. יהלומים 2, 22, ש"ח כ חשון תשנייד ( ) ישראמקו חיתום בע מ 4. 5 ISRAMCO UNDERWRITERS LTD עסקי סחר החזקות וניהול 22, ש ח כ חשו ן תשנ"ד ( ) , ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד,

23 הודעות בדבר רישום החברות פ. ע. ברעו ז אוטומציה בע מ 2. אפוקסית צביעה תעשיתית בע מ F.O. LTD. BAROZ AUTOMATION.3 צביעת מתכות תעשיה בתחום האוטומציה, 3 מוצרי 20, ש"ח פניאומטיקה, חשנ ד ( ) חשון 5. כ הידראוליסה 21, שייח תשנ ד ( ) חשו ו 5. כ בע מ 2. אינפופאואר INFOPOWER LTD ותקשורת.3 מיחשו^ 2. ע.מ. ולנסי בע מ 22, ש"ח פיברגלס ומתכת 3 עבודות תשנ י ( ) חשו ן 5. כ 16, ש"ח תשנ ד ( ) חשו ן 5. כ בע מ 2. סנטרמן CENTERMEN LTD 2. טרי ידאו יל קידוחים בע מ והקמת סוכנויות של כל 3 יצוא LTD. TRADEOIL DRILLING סחורות מיני 3. נפט וגז 22, ש ת 4. 21, ש"ח תשנ"ד ( ) חשו ו 5. כ תשג"ד ( ) חשון 5. כ חברה להשקעות בע מ 2. דיאגונל נאמנו יות קידוחים 2. DIAGONAL INVESTMENTS COMPANY טריידאויל (1993) בע מ LTD TRADEOIL TRUSTS DRILLING 3 השקעות על כל ענפי ו LTD. (1993) 23, ש ח 3. עסקי נפט וגז תשנ ד ( ) חשו ן 5. כ , ש ח תשנ"ד ( ) חשון 5 כ ליבוביץ שיווק 1993 בע מ 2. היפר 3 מסחר סיטונאי קמעונאי , ש ח רוזנברג בעיים 2. אליהו תשנ"ד ( ) חשו ו 5. כ ELIJAHU ROSENBERG LTD. 3. נפט וגז 21, ש ח תשנ"ד ( ) חשו ו 5 כ ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד,

24 הודעות בדבר רישום החברות יוזמה (ק.נ.ל.) השקעות בע מ השקעות ביבוא שיווק מוצרי יבוא 22, ש"ח כ א חשו ו תשנ ד ( ) פוטו ן מכשירים בע מ PHOTON INSTRUMENTS LIMITED השקעות 22, ש"ח כ אחשון תשנ ד ( ) ע.ל.י.ל. בע מ ניהול פרוייקטים, שיווק ויחסי ציבור 10, ש"ח כ אחשוו תשנ ד ( ) סונוטרון בע מ S0N0TR0N LTD פרוייקטים חדשניים המבוססים על ידע טכנולוגי 22, ש"ח כ א חשו ו תשנ ד ( ) מרבל - טק בע מ MARVEL - TEC LTD תוכנה ציוד טכנולוגי ואלקטרוני 22, ש"ח כ אחשון תשנ ד ( ) נכסי אוראל בע מ נכסי דלא ניידי 15, ש ח כ א חשו ן תשנ ד ( ) קני ו ו התעשיה - ניהול ואחזקה. 3 בע"מ אחזקה שוטפת של מרכזים 5. ומשטחים מסחרי ים 4. 20, ש ח 1. תשנ ד ( ) חשו! 5. כ בית העיצוב המוזיאוני בע מ.4 THE MUSEUM DESIGN HOUSE LTD כל פעולה מסחרית 4. 2, ש ח 1. תשנ ד ( ) חשון 5. כ ניקיון שמירה 2. אמירים שרותי 4. וכח אדם בע מ 5. ניסיון 3. מתן וקבלת שריתי 4. 15, ש ח 1. תשנייד ( ) חשון 5. כ פתח-תקוח הירוקה בע מ 3. נכסי דלא ניידי , ש ח 5. תשנ"ד ( ) חשון 5. כ ארקוד אלסטרוניסה בע מ ARKOD ELECTRONICS LTD חשמל מוצרי חשמל ומוצרי צריכה , ש ח 5. ( ) תשנ ד 5. כ א חשון גיא עמית נכסים והשקעות בע מ.3 GAI AMIT ASSETS AND.4 INVESTMENTS LTD נכסי מסרסעין 4. 20, ש ח ( ) תשנ ד 5. כ א חשו ן 1244 ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד,

25 הודעות בדבר רישום החברות בע מ 2. ט>ון 2. גזית אשראי בע מ TAYUN LTD. GAZIT CREDIT LTD 3. פרו י יקטים כלכלי ים ניהול 3 השקעות מיםון 21, ש ח 22, ש"ח תשנ ד ( ) 5- כ אחשוו ( ) תשנ ז 5 כ א חשו ו טקסטיל אור-עקיבא בע מ 2. מפעלי 2. א.פ. נ. אחזקות בע מ OR - AKIVA TEXTILE INDUSTRIES A.F.N. HOLDINGS LTD LTD ניהול ותפעול פעילו 3. רכישה וניהול של מפעלי טקסטיל 3. הקמה פי ננסית 21, ש ח 10, ש ח תשנ ד ( ) 5. כ ג חשו ו תשנייד ( ) 5 כ א חשון החברה לפיתוח מזרח ירושלים 2. שהם-בירי סחר בינלאומי בע מ אקםל בע מ SHOAM-BIRI INTERNATIONAL EAST JERUSALEM DEVELOPMENT TRADING LTD EXCEL LTD CORPORATION 3. סחר בינלאומי סחר ומסחר 3. 05H93 השקעות בבניה 16, ש ח 21, ש"ח תשנ"ד ( ) 5 כ ג חשון תשנ ד ( ) 5. כ אחשון אקםל טקסטיל בע מ 2. ע.ב. - אספקת אבן וקבלנות EXCEL TEXTILE LTD בע"מ בניו וניהול מפעלי טקסטיל 3- הקמה ויצור אבן לבניה שיש 3 קניה 21, ש ח 14, ש ח תשנ ד ( ) 5- כ ג חשון תשנ ד ( ) 5- כ אחשון רוטרמן השקעות ובניו 2. גרשוני נכסים ומקרקעין 2. י.ו.א.ל. בע מ (1993) בע מ GERSH0NI-R0TTERMAN Y.O.E.L. PROPERTIES AND REAL INVESTMENTS AND BUILDING LTD ESTATE (1993) LTD. 3 ניהול פרו י יקטים לבניה 3. מקרקעי( 20, ש ח 22, ש"ח תשנ ד ( ) 5- כ ג חשו ו תשג"ד ( ) 5 כ א חשו ו ילקוט הפרסומים דל 41, ה בטבת התשנ ד,

26 הודעות בדבר רישום החברות וטו חברה לבניין בע מ 3. עבודות בתחום הבניה 5. כ ג חשו ן תשנ"ד ( ) ב. מ. ארליך בע מ 3. ייצור מוצרים מפלסטיק 4. 20, ש"ח 5. כ ג חשון תשנ ד ( ) אמות נכסים והשקעות (1993) 2. אגט יבוא ויצוא תכשיטים בע מ בע מ & IMPORT AGAT JEWELLERY מכירה וקניה של נכסים.EXPORT LTD 3. ש ח A 22, ויצוא תכשיטים יבוא יצור 3. ( ) תשנ ד 5. כ ג חשו ן ש ח A 11, תשנ ד ( ) 5. כ ג חשו ן נכסי אמות (1993) בע מ יבוא קניית נכסים כספים 3. יצוג בע מ 2. דליזה מסחר בינלאומי ש"ח A DELIZA INTERNATIONAL TRADE 22, ( ) תשנ ד.LTD כ ג חשו ן 5 יביא יצוא 3. מסחר בינלאומי, ש ח A 10, אולסופט בע מ תשנ ד ( ) 5. כ ג חשו ן ALLSOFT LTD ותוכנות 3. כל עניני המחשבים מחשבים 2. א. ד. טלשיווק סחר וסוכנויות 11, ש"ח (1993) בע מ ( ) תשנ ד.A.D. TELESHIVUK TRADING כ ג חשו ן 5 & AGENCIES (1993) LTD פרסום 3. שיווק והפצה של מורצי 2. סלע מהנדסים - חברת מהנדסי בתחנת טלו י ז יה (1993) בע מ בניו. 4 ש ח 20, CIVIL SELLA ENGINEERS - ( ) תשנ"ד.5 כ ג חשו ן ENGINEERS COMPANY (1993) LTD קונסטרוקציות והנדסה 3. תכנון אזרחית 2. או. בי. קיי. אם. מסחר 22, ש ח בע מ בינלאומי ( ) תשנייד.O.B.K.M. כ ג חשו ו INTERNATIONAL 5 COMMERCE LTD מסחר בינלאומי מקומי ניירו-צייק בע מ , ש"ח 3. הפעלת מכוני צלום רנטגן תשנ"ד ( ) 5. כ ג חשו ו 4. 20, ש ח ( ) תשנ"ד 5. כ ג חשו ן 1246 ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד,

27 הודעות בדבר רישום החברות רץ - גל לבני ן בע מ 2. רשת מלונות מוטורטל בע מ.3 THE MOTORTEL CHAIN OF HOTELS ביצוע עב בניה 19, LTD ש ח תש נ"ד ( ) 5. כ יג חשו ו בתי מלונאות בתי הארחה 22, ש"ח תשנ ד ( ) 5 כ ג חשו ן ספורט מסלולים בע מ 2. מוטור יי MOTOR SPORT COURSES LTD ! ניהול של מלונות 3 עיסוק חברה לעבודות בניו 2. י.ג.מ (1993) בע מ 22, ש ח 3 עב בניה תשנ"ד ( ) 5 כ ג חשו ו 22, ש ח כ ג חשו ו תשנ ד ( ) m איכות מ. י. פ. בע מ 2. נגרית רהיטים בני בתי עץ 3. נגרות טקסטיל - יבוא ושיווק 2. אלפי 22, ש"ח בע "מ תשנ ד ( ) & IMPORT.5 ALFI TEXTILE - כ ג חשו ו MARKETING LTD עסקי טקסטיל 3 ניהול 2. ברי ן יעוץ ו נכסים בע מ 22, ש"ח BRIN CONSULTING AND ASSETS LTD תשנ ד ( ) 5. כ ג חשו ו וניהול השקעות ונכסים 3. יעוץ מי ודלו י אחד בע מ 10, ש ח לנהל בנכסי דלא ניידי 3 להחזיק ( ) תשנ ד 5. כ ג חשו ן נכסים מפעלים, 21, ש ח תשנ ד ( ) 5. כ ג חשו ן ונירות ערך 2. בהרב ו י נדר השקעות בע "מ BAHARAV WINDER INVESTMENTS & לוי נ יק 993! בע מ SECURITIES LTD. להחזיק בנכסי דלא ניידי m מפעלים נכסים 3. נאמנות אחזקות של נכסים כספים 21, ש ח וניירות ערך 5. כ ג חשוו תשנ ד ( ) 5 כ ג חשו ן תשנ ד ( ) ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד, ,

28 הודעות בדבר רישום החברות אוחי ו ו השפע בע מ ומתן שרותים יצרני עסק מסחרי 22, ש ח תשנ"ד ( ) כ ג חשו ו עזר מבורך פ>תוח עסקי ותעשייתי בע מ E. MEVORACH BUSINESS & INDUSTRIAL DEVELOPMENT LTD פיתוח ויזמות עסקית , ש ח כ ג חשו ן תשנ ד ( ) פרסום מהיר מאוד בע מ עבודות דפוס ופרסום 19, ש ח כ ג חשו ן תשנ ד ( ) שטי י נר הגר תעשיות (1993) בע מ 4..5 SHTAINER HEGER INDUSTRIES (1993) LTD נעלים ביגוד קניה מכירה 1. תעשיית.2 3, ש"ח 3. תשנ ד ( ) כ ג חשון.4, בע מ האריה,1 HARIEH LTD מפעלים בתי חרושת כל ענפי המשק 2. 19, ש"ח 3. תשנייד ( ) כ ג חשו ו, איזי לייף בע מ.1 EASY LIFE LTD והפצת מוצרי צריכה 2 3 שיווק 21, ש ח כ ג חשו ן תשנ ד ( ) עוזי שריד מהנדסים בע מ הנדסה בניו ואדריכלות 22, ש"ח כ ג חשו ן תשנ ד ( ) ייזום, בניה ופתוח בע מ מופר ומכירה של מגרשים מגורים קניה משרדים 20, ש ח (ll.93.07) תשנ ד כ ג חשו ן , פה ושם בע מ HERE & THERE LTD שעונים מכשירים תכשיטים 1, ש ח כ ג חשון תשנ ד ( ) א. מגדוב (1993) בע מ מכירת כלים סניטריים אמבטיות כיורים חרסי נות 18, ש"ח כ ג חשו ן תשנ"ד ( ) הלת - פארם בע מ HEALTH - PHARM LTD תחומי הפרמבצטיקה, קוסמטיקה 22, ש ח כ ג חשו ו תשנ"ד ( ) 1248 ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד,

29 הודעות בדבר רישום החברות אאור בבית בע מ 2. א.א.א. 2. קול העולם בע מ ופוליש ניקיו ו 3. KOL HAOLAM LTD שרותי 22, ש"ח פרסום 3 עיתונות תשנ ד ( ) 5. כ ג חשון 20, ש ח תשנ ד ( ) כ ג חשו ן בע מ.2 לויתב V 3. בתי מלאכה מחסנים משרדים יונלנן 1993 בע מ 2. ביקתת וניהול פרוייקטים 3. ייעוץ 17, ש ח המזון בתחומי i תשנ ד ( ) 5. כ ג חשו ו 21, ש ח כ ג חשו ן תשנ ד ( ) P. שיחזור היסטורי בעיר התנך בע מ.2 למנש ייזום והשקעות בע מ HISTORICAL RESTORATION IN THE BIBLE CITY LTD השקעות מימון הלוואות 3. ייזום פתוח השקעות 3- יזום ש"ח 4. 20, ש ח תשנ ד ( ) 5. כ ג חשון תשנ ד ( ) 5. כ ג חשו ו עדן שיש בע מ אב אחזקת נכסים בע מ 2. EDEN MARBLE LTD זיו 3. יבוא יצוא סחר של אביזרי שיש 3. אחזקת וניהול נכסי דלא ניידי 20, שייח 19, ש ח תשנ ד ( ) 5 כ ג חשו ו תשנ ד ( ) 5. כ ג חשון אחסנה ושירותים משפטיים 2. ליגל 2. בסט לידר בע מ בע מ LTD. BEST LEADER ומתן שרותים יצרני 3. עסק מסחרי והשקעות 3 ניהול, 22, ש"ח ש"ח תשנ ד ( ) 5. כ ג חשו ן תשנייד ( ) כ ג חשון יעוץ והשקעות בע מ 2. זד-פי נבון בע מ 2. צרכן Z.P. CONSULTANT AND בתחום המסחר, חשמל 3. פעילות INVESTMENTS LTD שי ווק פיתוח 3. עסקים פי נ נסים השקעות 22, ש ח 4. 13, ש ח תשנ ד ( ) 5. כ ג חשו ן תשנ ד ( ) 5- כ ג חשוו ילקוט הפרסומים דדו 4, ה בטבת התשני ד,»

30 הודעות בדבר רישום החברות (ספרות טכנית 2. קואליטקםטם 2. י. זהבי עו"ד החזקות נאמנות בע מ ושיווקית) בע מ QUALITEXTS (TECHNICAL & 3. החזקות בנאמנות MARKETING LITERATURE) LTD, 4. 22, שייח והקפת ספרות טכנית כתיבה 3. ( ) תשנ ד 5. כ ג חשו ן , ש ח תשנ ד ( ) 5. כ"ד חשו ו 2. טריידמוטור סוכנויות רכב אשראי בע מ בתנאי מסחר ברכב על כל סו ג י ו 2. שיר - הדס השקעות בשינוע בע מ 2, ש ח.4 3. השקעות בפרוייקטים בשינוע 22, ש ח ( ) תשנ ד 5. כ ג חשוו ( ) תשנ ד 5. כ"ד חשו ו פיצה פצץ צפ י ו (1993) בע מ עני ני אפיה ובצק שייח ( ) תשנ ד 5. כ ג חשו ן איי. בי. טי. אדונסד ברי יק 4. בע מ טכנולוגיי.5 A.B.T. ADVANCED BRAKE TECHNOLOGY LTD הקמת מפעלים לייצור בלמים , ש ח תשנ"ד ( ) 5. כ ד חשו ו 3, , 2. אופנופרט בע מ OFNOPART LTD 1. חילוף 3. סחר ושווק חלקי 2. לאופנועים , ש ח 4. ( ) תשנ"ד 5. כ ד חשו ו גבעה - שיש וגרניט ישראל אטליה בע מ GIVHA - MARBLE AND GRANITE ISRAEL ITALY LTD. ענף השיש והגרניט 18, ש ח כ ד חשו ן תשנ ד ( ) מ.מ. רשת מימדים בעמ M.M. MEMADIM NETWORK LTD טלו י ז יה בכבלים 2, ש ח כ ד חשו ו תשנ"ד ( ) שקי מירי 1993 בע מ עסק ים שק י ות נ י ל ו ן 13, ש ח כ ד חשו ן תשנ ד ( ) 250 ן ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשב ד,

31 הודעות בדבר רישום החברות יזום ופיתוח פרוייקטים 2. שטאנג תינוקות בע מ 2. פסטל מוצרי (1993) בע מ LTD. PASTEL BABIES' PRODUCTS מסחר תי ירות 3 נדל ן 3 אביזרים כלי מיטה ומוצרים ש ח לתי נוקות תשנ ד ( ) 5. כ"ד חשו ו 22, ש"ח תשנ ד ( ) 5 כ ד חשו ו עורות בע מ 2. הספקית תיווך יצור פיתוח של 3. יצוא יעוץ, אחים כאלותי 2. סינדיקט עורות שווק, מתו שרותים ומסחר בע מ 10, ש"ח 3. מתו שרותים כללי ים ( ) תשנ"ד 5. כ ד חשו ו 21, ש"ח תשנ"ד ( ) 5 כ ד חשו ו אספקת מוצרי טרף בע מ 2. האני כל הקשור למזו ן אוריינט סחר יבוא ויצוא 2. ניו 16, ש ח (1993) בע מ ( ) תשנ ד 5. כ ד חשו ו 3 מסחר כללי 22, ש"ח תשנ"ד ( ) 5. כ ד חשו ן 2. נהרות בע מ 3. עסק מסחר יבוא יצוא סוכנויות , ש ח והנדסה בע מ בניו 2. ז.ז.י. ( ) תשנ ד.5 Z.Z.Y. CONSTRUCTION AND כ ד חשו ו ENGINEERING LTD הקמת פרוייקטים לבניה 3. ייזום גי נות חו בע מ 2. אולמי 22, ש ח אולמות שמחה ארוח ארוע 3. ניהול ( ) תשנ ד 5 כ ד חשו ו 10, ש ח ( ) תשנ ד 5. כ"ד חשו ו נכסים (1993) בע מ 2. קונלוג CONLOG PROPERTIES (1993) LTD. 3J נכסי דלא ניידי 2. מלון דליה (ניהול מסעדות) 22, ש"ח 1993 בע מ מסעדות 3. ניהול ( ) תשנ ד 5. כ"ד חשוך 10, ש ח ( ) תשנ ד 5. כ ד חשו ן סי נימה פרדס בע מ 3 סרטים 19, ש ח ( ) תשנ ד 5. כ"ד חשוך ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד, ו 25 ו

32 הודעות בדבר רישום החברות ג.ד.י.ת הנדסה אזרחית בעיימ 2. םטרה םתכת אלקטרו נ יקם תקשורת 3. ביצוע עב בניה עב פיתוח םלולרית בעיים ש ח םוצרי אלקטרוניקה 3. לייצר תשנ ד ( ) 5 כ"ד חשו ו 10, ש"ח תשנ ד ( ) כ ד חשו ו 2. מנדרי ן אופנה בע מ אופנה מכל סוג לרבות מוצרים מערכות תקשורת לישראל 2. צ יף 10, ש ח (1993) בע מ ( ) תשנ ד 5 CHIEF - ISRAELI COMMUNICATION כ"ד חשו ן SYSTEMS (1993) LTD תקשורת מחשבים ופיתוח - חב' לבניה 2. גידיר 22, ש"ח ופיקוח בע מ ניהול תשנ ד ( ) 5. כ ד חשו ן 3- עב בני ו 2, ש ח תשנ ד ( ) 5. כ"ד חשו ן 2. אולטרה ג'מם ישראל בע מ ULTRA GEMS ISRAËL LTD 3- סחר ליטוש ביקוע של יהלומים , ש"ח 2. פיצריה טורי נו בע מ 3. מוצרי מזו ו מכל סוג תשנ ד ( ) 5. כ ד חשו ו ש"ח ( ) תשנ"ד 5. כ ד חשו ו סוכנות לביטוח אלמנטרי 2. אלדן בע מ 3. תיווך לעני ני ביטוח 2. לבנת התבור, פיתוח והשקעות 10, ש"ת בע מ תשנ י ( ) 3 כל ענפי ההשקעה ש"ח 5 כ"ד חשו ן תשנ ד ( ) 5 כ"ד חשו ן שהל - סנדרוביץ לוזון בע מ 3. מתן שרותים לעו"ד , ש"ח 2. בני פדיל כנאנה (1993) בעיים 3 בניה מכל סוג תשנ ד ( ) 5. כ ד חשו ן 22, ש"ח תשנ"ד ( ) ל כ ד חשו ן ובניו בע מ 2. דלק חמיס DALAK HAMIS & SONS LTD 3. מסחר בכלי רכב 20, ש"ח תשנ ד ( ) 5- כ ד חשו ן 1252 ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת החשנ ד, 995 ו. 2 ו. 9 ו

33 הודעות בדבר ר>שום החברות לב אוהב בע מ 3. שידוכים והתאמות. 5. כ"ד חשו ו תשנ"ד ( ) חסון מרדכי אחזקות בע מ HASON MORDECHAI HOLDINGS LTD 3. להחזיק ולנהל נכסים 4. 23, שייח 5. כ"ד חשו ן תשנ ד ( ) וארז) (אורי 2. המקום של פרקש השקעות בע מ ומתן שרותים יצרני 3. עסק מסחרי 2, ש ח 4. תשנייד ( ) 5. כ ד חשו ן אמלי תעשיות מזו ו (1993) בע מ 3. ממכר ו יצור מזו ן 4. 22, ש"ח 5. כ ד חשו ו תשנ"ד ( ) פרו-טק-טים אקזקיוטיב פרוטקשן בע מ PRO-TECH-TEAM EXECUTIVE PROTECTION LTD 3. אבטחת אנשים, הדרכה ירי ולחימה 4. 22, ש ח 5. כ"ד חשו ו תשג"ד ( ) ש. שמעון נאמנים בע מ S. SHIMON TRUSTEES LTD 3. חברה לנאמנות 5. כ ד חשו ו תשנ"ד ( ) נהר ירדן ליקרים שווק (1993) בעיים JORDAN RIVER LIQUEURS MARKETING (1993) LTD 3- מקרקעין , ש"ח 5. כ"ד חשו ן תשנ ד ( ) גל בנגב - חשמל תעשיות בע מ 3. ביצוע פרוייקטים בתחומי החשמל 4. 10, ש ח 5. כ ד חשו ן תשנ ד ( ) תמר ורתם תעשיית סוליות בעיים סוליות נעליים 3. 22, ש ח 4. ( ) תשנ ד 5. כ ד חשו ו קמור רנט-א-קאר (1993) בע מ 3. השכרת רכב 4. 20, ש ח 5. כ ד חשו ו תשנ ד ( ) ג'קרד בע מ 3. מוצרי טקסטיל 5. כ ד חשו ן תשנ ד ( ) שחר גיל - שרותי אבטחה בעיים 3. שמירה ואבטחה 4. 22, ש ח 5. כ ד חשו ו תשנ"ד ( ) 4177 ילקוט הפרסומים, ה בטבת התשנ ד, 1253 s

34 הודעות בדבר רישום החברות ק.ח. אקוסטיקה בע מ מחיצות גבם גימור פנים 22, ש ח כ"ד חשו ן תשנ"ד ( ) כוכב אדם בעיים STAR MAN LTD. םזו ן והשקעות 22, שייח כ ד חשו ן תשנ ד ( ) ח.י.ש. מרצפות זכוכית בעיים שי ווק מרצפות זכוכית 22, ש"ח כ"ד חשו ו תשנ ד ( ) (מ.ג.ה.) בע מ גליל מערבי מעוף ושיווק גדיול רכישת תשומות, של תוצרת לול 22, ש"ח ( ) תשנ ד כ ה חשו ן מרדכי נועם - כל השקעות ו נכסים בעיימ מקרקעי ן 20, ש"ח כ ח חשו ו תשנ ד ( ) מ. מזרחי עבודות ליטוש בע מ M. MIZRACHI POLISHING WORKS LIMITED צפריר מהנדסים פרוייקטים 3. ומערכות בע מ מסחר כללי.5 19, ש ח 4. ( ) תשנ"ד 5. כ ד חשו ו פרוייקטים רפואים 2. א. אפסילון.3 (1993) בע מ בתי חולים מכונים רפואיים.5 22, ש ח 4. תשנ ד ( ) 5. כ ד חשו ן ד.מ.ר. איטום הכוכבים בע מ 4. וקבלנות עבודות בטון , ש ח 4. ( ) תשנ ד 5. כ"ד חשו ן (נהיו) בע מ 2. משתלת עדי 3. עסקי משתלות.4 22, ש ח ( ) תשנ ד 5. כ ד חשון דקסופל בע מ DEXOPAL LTD. 3. הגיינה יופי 3. תרופות מוצרי 4. ובריאות.5 22, ש ח 4. ( ) תשנ ד 5. כ ד חשו ו מ.א. סרוג'י בע מ 3. דלקים ושמנים.3 20, ש ח ( ) תשנ ד 5. כ ד חשו ן.5 ליטוש יהלומים ואבני חן 22, ש ח כ ה חשו ן תשנ ד ( ) 1254 ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ר,

35 הודעות בדבר רישום החברות עדן תדמור - יזום והשקעות בע מ 3. מקרקעין 4. 20, ש ח 5. כ ה חשו ן תשנ ד ( ) פנדה, יזמות בניה והשקעות בע מ 3. חברה ליזמות והשקעות 5. כ ה חשו ן תשנ ד ( } Î אטלס חמש בע מ ATLAS HAMESH LTD 3. תחום הבניה ההלואות השהקעות. 4 ש ח 21, כ"ה חשו ו תשנ ד (ll.93.09) 2. שקפים - חברה לנכסים והשקעות בע "מ נכסי בניה פתוח קניה מכירה, 3. דלא ניידי 21, ש ח 4. תשנ ד ( ) 5. כ ה חשון ח. אטי (1993) בע מ 3. שיווק והפצה של כל סוגים לבניה 4. 17, ש ח 5. כ"ה חשו ו תשנ ד ( ) (מ.ס.) בע מ גריל - עוף 2. ניהול עסק פונדק דרכים 3. 20, ש ח 4. תשנ"ד ( ) 5. כ ה חשו ן רי יר קומפדיה בע מ RARE COMPEDIA LTD 3. פיתוח כתיבה של תוכנות מחשב וחומרה 5. כ ה חשוך תשנ ד ( ) ח. עבאס חברה לעבודות ביוב, ניקוז ומים בע מ 3. עב ביוב ניקוז 4. 22, ש ח 5. כ יה חשיו תש נ"ד ( ) גרי ן קארטרידג' קומפני (ישראל) בע מ GREEN CARTRIDGE COMPANY (ISRAEL) LTD 3. אביזרים למדפסות בפרט ועסקי מחשבים 4. 20, טייח 5. כ ה חשו ו תשנ ד ( ) ר.ק.ע. הנעלה בינלאומית בע מ R.K.A. INTERNATIONAL F00TWERE LTD 3. יבוא יצוא ושיווק מוצרים שונים לרבות הנעלה ש ח 5. כ"רו חשוך תשנ ד ( ) סקאי תעשיות דפוס בעיימ 3. דפוס והוצאה לאור.4. 17, ש ח 5. כ ה חשו ן תשנייד ( ) פיקאסו קייטרינג 1993 בע מ PICASSO CATERING 1993 LTD. 3. מז נו נים בתי אוכל 4. 20, ש ח 5. כ ה חשו ן תשנ ד ( ) 1Z55 ילקוט הפרסומים 7 לו 4, ה בטבת התשנ ר, 993 ו ו

36

37 הודעות בדבר רישום החברות חברת מ. אניס חמאד - חברה אניס בע מ 2. חברת אולמי לבני ן ופיתוח בע מ 3. לתחזק את המבנה הידוע כבנין 3. עב בניה אל אניס ש"ח 22, ש ח תשנ ד ( ) 5 כ ה חשוך תשנ ד ( ) 5. בייה חשוו ח. י. א. - השסעות בע"מ מסחר והובלות (קרית 2. פ.י.מ. H.Y.A. - INVESTMENTS LTD בע מ מלאכי) 3. השקעות אחזסות והסעות מכל סוג 3. הובלות שייח שייח תשנ ד ( ) 5. כ"ה חשו ו תשנ ד ( ) 5. כ ה חשו ו כריבית הספר העברי מפעלי קרמיקה (קרית מלאכי) 2. שלומי בע מ בע "מ נייר דפוס 3 מוצרי 3. ניהול עסק של רצוף קרמיקה 22, ש"ח 22, ש ח תשנ"ד ( ) 5 כ ה חשו! תשנ ד ( ) 5. כ ה חשו ן מרץ השקעות - חיתום וסידום יעקב בע מ 2. קרמיקה כחלון 3 ניהול עסק של רצוף וקרמיקה עסקים (1993) בע מ 22, ש ח - INVESTMENTS MERETZ תשנ ד ( ) BUSINESS UNDERWRITING & PROMOTION (1993) LTD. 5. כייהחשון 3 חיתום על ני ירות ערך ,500, ש ח סי.בי.טי. בע מ 2. מירב ( V תשנ"ד כ"ה חשו ן.5 MERAV C.B.T. LTD ומוצרים נוספים 3. ספרים בטכנולוגי ות 2. אחוזת נוף חברה לבניו בע מ 20, ש ח וייזום פרוייקטים בבניה 3 בניה חשנ ד ( ) 5. כ ה חשו ן 22, ש ח תשנ"ד ( ) 5 כ"ה חשו ן מגדלי עמק הברכה בע מ 3. י יזום השקעות מימון 22, ש"ח תשנ ד ( ) 5. כ החשון ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשב ד,

38 הודעות בדבר רישום החברות ישראג אנטרפרייזם בעיים ISRAG ENTERPRISES LTD 3. פעילות כלכליות ססחריות ופי ננסיות 4. 22, ש ח 5. כ ה חשו ו תשנ ד ( ) גל קשב תקשורת סלולרית בע מ KESHEV CALL COMMUNICATION LTD 3. כל תחומי התקשורת 4. 25, ש ח 5. כ ה חשון תשנ ד ( ) סלולר - פון בע"מ HYPER - PHONE LTD 3. כל תחומי התקשורת 4. 25, ש ח 5. כ ה חשו ו תשנ ד ( ) אטומקס בע מ ATOMEX LTD 3. שיווק מסחר יבוא יצוא 5. כ"ה חשו ו תשנ ד ( ) אפרסק גרפיקה ממוחשבת בע מ PEACH COMPUTER GRAPHICS LTD. 3. גרפיקה ממוחשבת 4. 20, ש ח 5. כ ה חשו ן תשנ ד ( ) מלטוני בניה ופתוח בע מ 3. בניה שיםוצים 4. 10, ש ח 5. כי יה חשו ו תשנ ד ( ) ס.ת.ו; בקעות הסעות (1993) בע מ 3. הסעות הובלות 4. 19, ש ח 5. כ ה חשו ן תשנ"ד ( ) די נמ> נור בע מ 3. קידום מכירות הקפות יחסי ציבור 4. 20, ש ח 5. כ ה חשו ו תשנ ד ( ) 1.! י וקו אופנה בע מ Y0K0 FASHION LTD. 3. מסחר כללי 4. 21, ש ח 5. כ ה חשו ן תשנ ד ( ) י.מ. לן נכסים החזקות ושרותים בע מ 3. נכסים אחזקה 4. 10, ש ח 5. כ ה חשו ו תשנייד ( ) מ.י. קרמיק ליינס בע מ 3. כל פעולה עסקית יבוא יצוא 4. 21, ש ח 5. כ"ה חשו ן תשנ ד ( ) הולוגרמות בעיים 3. כל פעולה עסקית, יבוא יצוא שו וק ש ח 5. כ ה חשו ו תשנ ד ( ) 258 ו ילקוט הפרסומים 4177, ה בטבת התשנ ד,

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

רשומות לקוט הפרסומים 16 בפברואר י ב באדר א התשנ ב עמוד עמוד הודעות מאת רשם החברות בדבר - הודעה ראשונה על מחיקת חברות(סעיף 00368)

רשומות לקוט הפרסומים 16 בפברואר י ב באדר א התשנ ב עמוד עמוד הודעות מאת רשם החברות בדבר - הודעה ראשונה על מחיקת חברות(סעיף 00368) רשומות לקוט הפרסומים 16 בפברואר 1992 3975 י ב באדר א התשנ ב עמוד עמוד הודעות מאת רשם החברות בדבר - הודעה ראשונה על מחיקת חברות(סעיף 00368).. 2239 2096 רישום חברות 2240 מחיקת חברות(סעיף 68 מה» 2219 הגדלת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל מחמוד קעדאן מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה בהצטיינות. הרבה בהצלחה בכל, מאחלים באהבה רינת, אופיר, יעל, ודניאל.

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד